Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap"

Transcriptie

1 Het belang van (ondersteuning van) communicatie bij personen met een verstandelijke handicap Prof. dr. Bea Maes, Onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek, K.U.Leuven

2 1. Centrale rol van taal en communicatie 2. Belang van ondersteuning van taal en communicatie bij PmVH 3. Enkele toekomstige uitdagingen voor ondersteuners van communicatie

3 Centrale rol van communicatie In definiëring van verstandelijke handicap communicatie maakt belangrijk onderdeel uit van (problemen met) adaptief gedrag één van de basiscriteria van VH Vele PmVH ervaren moeilijkheden met het begrijpen en gebruiken van taal

4 Spraakproblemen Problemen met articulatie van klanken, stotteren, problemen met stemkwaliteit, eigenaardigheden in toonhoogte en volume, dyspraxie, Taalontwikkelingsproblemen Vertraging in taalontwikkeling, atypisch ontwikkelingsverloop, beperkt taalbegripsvermogen, beperkte woordenschat, niet correct gebruik van woorden en hun betekenis, ideeën niet kunnen verwoorden, fouten in morfologie en grammatica, beperkte gespreks- en conversatievaardigheden, stereotiep taalgebruik, verstoorde pragmatiek, geen samenhang in expressie, Mede beïnvloed door sensorische problemen, motorische problemen, problemen met aandacht en geheugen, omgevingsfactoren,

5 Centrale rol van communicatie In ontwikkeling van competenties op diverse domeinen van de ontwikkeling Waarneming Ervaring van sociaal contact Cognitie Communicatie Gevoelens Beweging Lichaamservaring

6 Centrale rol van communicatie In ontwikkelen van gedragsproblemen communicatie die niet afgestemd is op het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van PmVH zichzelf niet goed kunnen uitdrukken de omgeving niet begrijpen en door de omgeving niet begrepen worden

7 Ondersteuning van communicatie Verschillende kaders geven richting aan ondersteuning van PmVH communicatie heeft daarin telkens een cruciale plaats Kwaliteit van leven Inclusie en maatschappelijke participatie Empowerment Ondersteuningsmodel

8 Kwaliteit van leven Basisdimensies van kwaliteit van leven Onafhankelijkheid Persoonlijke ontwikkeling, zelfbepaling Sociale participatie Interpersoonlijke relaties, sociale inclusie, rechten Welbevinden Emotioneel welbevinden, fysiek welbevinden, materieel welbevinden

9 Kwaliteit van leven Ondersteuning is erop gericht dat PmVH een zo goed mogelijke levenskwaliteit ervaren persoonlijke outcomes kunnen bereiken op de verschillende genoemde dimensies levenservaringen kunnen opdoen die beantwoorden aan persoonlijke waarden, wensen, verwachtingen dingen die betekenisvol (kunnen) zijn in iemands leven behouden en optimaliseren en dingen die de levenskwaliteit negatief beïnvloeden verbeteren

10 Inclusie en volwaardig burgerschap PmVH moeten volwaardig kunnen participeren aan het maatschappelijk gebeuren deel uitmaken van de samenleving, erbij horen gelijke kansen hebben om in voor hun leeftijd en cultuur gewone settings te wonen, te werken, naar school te gaan, vrije tijd te besteden etc. op hun manier een actieve en waardevolle bijdrage kunnen leveren

11 Segregatie Integratie Inclusie

12 Empowerment en emancipatie Zelfbepaling een leven kunnen uitbouwen volgens persoonlijke voorkeuren, interesses en waarden invloed en controle hebben op wat er in je leven en je omgeving gebeurt leeftijdsadequate en betekenisvolle keuzes kunnen maken op diverse levensdomeinen Competentie je erkend weten in je eigen krachten, competenties en (groei)mogelijkheden en deze kunnen benutten en verder uitbreiden

13 Ondersteuningsmodel Ondersteuningsnoden de aard en intensiteit van ondersteuning die nodig is om deel te nemen aan activiteiten die gebruikelijkzijn in het menselijk functioneren Ondersteuning geheel van bronnen en strategieën die gericht zijn op het bevorderen van ontwikkeling, persoonlijk welbevinden en individueel functioneren

14 1. Bepaal gewenste levenservaringen en doelen 2. Bepaal de ondersteuningsnoden 3. Ontwikkel en implementeer een ondersteuningsplan 4. Volg op of het plan geïmplementeerd wordt zoals bedoeld Thompson et al., Evalueer de mate waarin persoonlijke kwaliteit van leven uitkomsten bereikt zijn

15 Toekomstige uitdagingen (1) Brede assessment van taal en communicatie, met meer aandacht voor mogelijkheden en beperkingen op andere domeinen die communicatie beïnvloeden (aandacht, sensomotoriek, cognitie, sociaalemotionele ontwikkeling) diverse aspecten van taal en communicatie (Verpoorten, 1996) verschillende dimensies: vorm, inhoud, functie, sociale aspect, stijl verschillende niveaus: sensatie, presentatie, representatie, metarepresentatie

16 individuele mogelijkheden en voorkeuren op vlak van taal en communicatie gebruik van diverse methoden gestandaardiseerde tests beoordelingsschalen, vragenlijsten ontlokkingstaken in (semi-) gestructureerde settings spontane taalsamples observaties in dagelijkse situaties informatie die relevant is om ondersteuningsnoden te identificeren met oog op optimale ontplooiing en participatie in sociale interacties

17 leer- en ontwikkelingspotentieel zone van naaste ontwikkeling kennis, vaardigheden, attitudes en ondersteuningsnoden van communicatiepartners belemmeringen in aanbod van hulpmiddelen, voorzieningen, ondersteuningsbeleid

18 Toekomstige uitdagingen (2) Voldoende investeren in het bieden van ontwikkelingskansen op vlak van taal en communicatie positieve verwachtingen individualiseren van doelen op vlak van taal en communicatie meer aandacht voor indirecte omgevingsgerichte interventies regelmatige evaluatie van doelen en strategieën

19 Doelstellingen Werken aan de voorlopers van communicatie Intentionaliteit, niveau van betekenisverlening, gedeelde aandacht, beurtwisseling, Toename van taal- en communicatievaardigheden Fonologie, woordenschat, morfologie, grammatica Toename van functioneel gebruik van communicatie in dagelijkse situaties expressie van emoties, aangeven wat je wil/niet wil, iets duidelijk maken over de omgeving, ervaringen delen, Gebruik van ondersteunde communicatie Verbeteren van de kwaliteit van de interactie

20 Strategieën Individuele of groepsgewijze kindgerichte therapie of training Verbeteren van de competenties van de communicatiepartners verhogen van kennis en inzicht, aanleren van vaardigheden, beïnvloeden van attitudes door middel van gesprekken, training, coaching, video-interactiebegeleiding, Creëren van een stimulerende en ondersteunende communicatieve omgeving

21 Creëren van een stimulerende en ondersteunende communicatieve omgeving Stimuleren Afstemmen Ondersteunen Compenseren -Gerichte strategieën gebruiken om communicatie uit te lokken -Vaardigheden stimuleren die aansluiten bij zone van naaste ontwikkeling -Corrigerend en uitbreidend taalaanbod, modelling -Gebruik van communicatiebevorderend materiaal -Tempo aanpassen -Responsief zijn op communicatieve signalen -Niveau en wijze van communicatie afstemmen op de mogelijkheden en beperkingen van de persoon -Aansluiten bij de ervarings- en belevingswereld van de persoon -Structureren van de omgeving/activiteiten: vaste handelingsscenario s, routines met vaste sensaties -Puzzelen, matchen van voorwerpen -Verwijzers, picto s, gebaren -Aansluiten bij sterktes van de persoon -Multimodaal communicatief aanbod, minder dominantie van verbale communicatie

22 Toekomstige uitdagingen (3) Grotere inzet van ondersteunde communicatie (OC) Gebruik van verschillende modaliteiten, strategieën en technieken in communicatie, als vervanging of als aanvulling bij begrijpen en gebruiken van taal Faciliterende factoren: Keuze van OC die zo goed mogelijk aansluit bij mogelijkheden, beperkingen, doelstellingen en voorkeuren van individu en omgeving Ondersteuning van experten bij selectie Training van vaardigheden en beïnvloeding van attitudes bij communicatiepartners

23 Toekomstige uitdagingen (4) Gedifferentieerde aanpak van ondersteuning van taal en communicatie Rekening houden met sterktes en zwaktes op vlak van communicatie bij specifieke genetische syndromen Rekening houden met verschillende ontwikkelingstrajecten (en plaats van bv. gebaren daarin) Rekening houden met meervoudige problematiek (bv. ASS)

24 Toekomstige uitdagingen (5) Meer aandacht voor de dialogale processen in de interactie gedeelde aandacht voor een emotie, voorwerp, situatie, wederzijdse afstemming, co-regulatie gedeelde betekenisverlening wederzijdse openheid en respect

25 door specifieke coaching van proxies bevorderen van kennis over kernkwaliteiten van kwaliteitsvolle interactie bij proxies gebruik van observatie-instrumenten die de kwaliteit van interacties in kaart brengen training van effectieve interactieve strategieën voor ouders, leerkrachten en begeleiders, onder andere door middel van video-observatie in team bespreken hoe de dialoog en interactie met PmVH kan verbeterd worden door te focussen op de kerncomponenten van kwaliteitsvolle interacties

26 Toekomstige uitdagingen (6) Onderzoek Longitudinaal onderzoek naar (typisch en atypisch) ontwikkelingsverloop Rol van gebaren in taalontwikkeling Verklarende factoren voor grote variatie in ontwikkelingsverloop Effecten van bepaalde vormen van communicatie-interventie Effecten van training en coaching van communicatiepartners

27 Dank voor uw aandacht!

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat

Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat 58 Jarymke Maljaars en Ilse Noens Communicatie zonder representatie: ondersteunende communicatie op maat Introductie casus Pieter is een achtjarige jongen met de autistische stoornis en een ernstige verstandelijke

Nadere informatie

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep:

Mijn aanbod Vanuit mijn expertise heb ik volgende trainingen ontwikkeld. De opleidingen worden gepersonaliseerd naargelang de doelgroep: Mijn doelgroep Beginnende managers: elijk sterke experts. Vanuit deze expertise ben je doorgegroeid naar een leidinggevende functie. Wat deze functie van jou vereist, is dat je mensen kan aansturen. Met

Nadere informatie

Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking

Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Gebruik van de Personal Outcomes Scale in een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking Over het belang van evidence-based en outcome-based werken Personal Outcomes Scale (Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten

Nadere informatie

Ho, tot hier en niet verder...!

Ho, tot hier en niet verder...! Ho, tot hier en niet verder...! Toelichting op methode en kind/oudercursus Samenvatting Doel Het doel van de cursus Ho, tot hier en niet verder! is het bevorderen van de psychosociale weerbaarheid van

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen

werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen - Visietekst - inhoud inleiding werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen 3 deel 1 visie 5 1 Inleiding 5 2 Algemene doelstelling 5 2.1 Wie: Kind en Gezin

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen

Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen Kwaliteitscriteria (digitale) leermiddelen voor leerlingen met autismespectrumstoornis in het Passend Onderwijs Een theoretische onderbouwing voor de noodzaak tot het aanpassen van leermiddelen voor leerlingen

Nadere informatie

Hulpverleningsconcept Ondo

Hulpverleningsconcept Ondo Hulpverleningsconcept Ondo 1. Motivatie De belangrijkste drijfveer voor het uitwerken van dit concept zit in het streven een zo hoog mogelijke kwaliteit van begeleiding te bieden aan onze cliënten. Het

Nadere informatie

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar

Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Aanbod kinderen 0 tot 4 jaar Professioneel aan de start Tussen 0 en 4 jaar leggen kinderen de basis voor hun verdere ontwikkeling. Naast de ouders spelen pedagogisch medewerkers een essentiële rol in de

Nadere informatie

1 Interpersoonlijk competent

1 Interpersoonlijk competent 1 Interpersoonlijk competent De leraar voortgezet onderwijs en bve moet ervoor zorgen dat er in de groepen waarmee hij werkt, een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei

TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN. Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei TRAINING EN ONTWIKKELING TRAININGEN Managementvaardigheden Competentie-ontwikkeling Communicatie Teamontwikkeling Persoonlijke groei Inhoud Trainingen met de focus op resultaat 2 Over ons: LE-EF is een

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg

Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg Samenvatting onderwijsvisie Broeders van Liefde Passie en talent verbinden met kwaliteit en zorg RvB 6/9/2013 Borgen en vernieuwen Onderwijs bij de Broeders van Liefde ligt ons na aan het hart. Het gaat

Nadere informatie

VERBINDEN met EIGEN kracht!

VERBINDEN met EIGEN kracht! VERBINDEN met EIGEN kracht! Cursusaanbod 2015 ACADEM!E voor Kwaliteit van Bestaan (onderdeel van ARDU!N) INHOUDSopgave Waar kun je wat vinden? Pagina Inhoudsopgave 2 Welkom op de Academie voor Kwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties

Methoden en instrumenten zelfregie. Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Methoden en instrumenten zelfregie Voor ondersteuning van mensen in kwetsbare situaties Auteur(s) Datum MOVISIE Cora

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Vergelijking Pedagogische Wijk Modellen. Literatuurstudie naar verschillen in doelen, visie en aansluiting bij het project Opgroeien in de grote stad

Vergelijking Pedagogische Wijk Modellen. Literatuurstudie naar verschillen in doelen, visie en aansluiting bij het project Opgroeien in de grote stad Vergelijking Pedagogische Wijk Modellen Literatuurstudie naar verschillen in doelen, visie en aansluiting bij het project Opgroeien in de grote stad Tatiana Bastiaanse KPC Groep TB 1 Inhoud 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Sociale competentie en Sociale cognitie

Sociale competentie en Sociale cognitie Sociale competentie en Sociale cognitie Een onderzoek naar de effectiviteit van een interventieprogramma voor kinderen ten behoeve van hun sociale competentie en naar de sociale cognitie van kinderen die

Nadere informatie

Zal het VN-verdrag het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beïnvloeden?

Zal het VN-verdrag het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beïnvloeden? Zal het VN-verdrag het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften beïnvloeden? Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap Dit Verdrag belichaamt de wereldwijde consensus over

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie