elk kind een plaats... 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "elk kind een plaats... 1"

Transcriptie

1 Elk kind een plaats in een brede inclusieve school Deelnemen aan het dagelijks maatschappelijk leven Herent, 17 maart Niet voor iedereen vanzelfsprekend 2 Maatschappelijke tendens tot inclusie Inclusie in onderwijs? Tendens is eerder omgekeerd Een andere visie op handicap: Een beperking kan leiden tot beperking van de participatie aan het maatschappelijk leven omdat de omgeving niet afgestemd is op de noden Gelijkheid van rechten (bvb. onderwijs) Verantwoordelijkheid redelijke aanpassingen Evolutie leerlingenaantal buitengewoon kleuteronderwijs Evolutie leerlingenaantal buitengewoon secundair onderwijs Evolutie leerlingenaantal buitengewoon lager onderwijs 3 Inclusie: recht op maximale participatie van alle kinderen Welke leerlingen hebben participatieproblemen in onderwijs? Leermoeilijkheden, leerstoornissen Mentale beperking Taalproblemen / stoornissen Emotionele kwetsbaarheid Problemen in de (gezins)context Gedrags- en emotionele problemen / stoornissen Beperkingen in zicht, gehoor Lichamelijke, motorische beperking (chronische) ziekte 5 6 elk kind een plaats... 1

2 Aanpassingen in onderwijs Een computer mogen gebruiken voor het examen Een klaslokaal toegankelijk met rolstoel Doventolkhulp Mondelinge toetsen Leesloep gebruiken Meer tijd voor proefwerk Minder of aangepaste doelen Redelijke aanpassingen: wat wel en wat niet? Wel: Komt tegemoet aan ondersteuningsbehoefte Laat deelname toe op eigen niveau Laat maximaal zelfstandige deelname toe Garandeert veiligheid en respecteert waardigheid Niet (disproportioneel) Kostprijs niet in verhouding tot draagkracht Te beperkt gebruik (in verhouding tot kostprijs) Te grote impact op de organisatie Te nadelige impact op omgeving en op anderen Gelijkwaardig alternatief beschikbaar 7 8 Inclusie bestaat al Onderwijs is afgestemd op mogelijkheden / noden van leerlingen Gewone trajecten met oog op getuigschrift: Eigen zorg binnen (klas, school, CLB) Met ondersteuning vanuit buitengewoon onderwijs: Geïntegreerd Onderwijs (GON) Individuele trajecten van leerlingen: Ander doel dan getuigschrift basisonderwijs, bvb overgang naar 1B Individueel curriculum: leerlingen met mentale beperking met steun vanuit BuO = Inclusief Onderwijs (ION) 9 10 Leerling met specifieke onderwijsbehoeften heeft RECHT op maatregelen leerling met langdurige en belangrijke M-decreet wat verandert er? participatieproblemen heeft recht op Remediëren (effectieve aangepaste hulp) Differentiëren (aanbrengen beperkte variatie) Compenseren (hulpmiddelen aanbieden) Dispenseren (vrijstellen & toevoegen van doelen) elk kind een plaats... 2

3 Grenzen van het gewoon onderwijs Grenzen van het gewoon onderwijs Proces van afweging 1. zijn de aanpassingen redelijk? of disproportioneel? wordt beoordeeld aan de hand van indicatoren: Financiële & organisatorische impact Frequentie & duur van gebruik van aanpassing Impact op levenskwaliteit, omgeving en anderen Ontbreken van gelijkwaardige alternatieven Proces van afweging 2. Is het gemeenschappelijk curriculum haalbaar? wordt beoordeeld aan de hand van de beschrijving van geboden hulp (binnen het zorgcontinuüm) en de mate waarin deze effectief was. -> niet enkel kijken naar noden van leerling, maar ook naar kwaliteit en effect van geboden hulp Grenzen van het gewoon onderwijs Proces van afweging 3. Voldoet de leerling aan de criteria voor toelating tot een van de types Buitengewoon Onderwijs? Types buitengewoon onderwijs Basisaanbod leerlingen voor wie de maatregelen onvoldoende zijn voor met succes volgen van gemeenschappelijk curriculum Type 2: verstandelijke beperking Type 3: gedrags- en emotionele stoornissen Type 4: motorische beperking Type 5: ziekenhuis, preventorium of residentiële setting Type 6: gezichtsstoornis Type 7: auditieve stoornis, of spraak- of taalstoornis Type 9: autismespectrumstoornis Werkwijze Intensieve dialoog tussen ouders, leerling, school, CLB School verzamelt gegevens over effectiviteit geboden begeleiding en motiveert redelijkheid en haalbaarheid gemeenschappelijk curriculum CLB maakt verslag en motiveert Bij niet-schoolgaanden: externe diensten (bvb. Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) helpt CLB en school om de noden in te schatten Ondersteuning in het gewoon onderwijs Wel gemeenschappelijke curriculum (met gemotiveerd verslag): GON Aantonen dat ondersteuning, noodzakelijk is voor volgen gemeenschappelijk curriculum (met behoud van maatregelen zorg) Voldoen aan omschrijving van 1 type BuO Nieuw: ondersteuning voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen Recht op inschrijving in gewoon onderwijs elk kind een plaats... 3

4 Ondersteuning in het gewoon onderwijs inschrijvingsrecht Niet gemeenschappelijk curriculum (met verslag buitengewoon onderwijs): GON/ION Kan voor alle types BuO maar wel meer leerlingen met matige mentale beperking (Type 2) Inschrijving in gewoon onderwijs is een gunst Uitvoeringsbesluiten moeten bepalen welke middelen toegekend worden!! Middelen kunnen toenemen wanneer minder uitgaven in Buitengewoon onderwijs. Leerling met specifieke onderwijsbehoeften Redelijke aanpassingen / gemeenschappelijk curriculum? JA Gewoon onderwijs gemeenschappelijk curriculum NEE gunst Gewoon onderwijs individueel curriculum Toegang tot buitengewoon onderwijs Basisaanbod NEE JA Beantwoordt aan bijkomende toelatingsvoorwaarden? Specifiek aanbod Fasering van de implementatie Start op 1 januari 2015: Verslagen recht toegang BuO nieuwe stijl Gemotiveerde verslagen voor GON Start op 1 april 2015: kwaliteitstoezicht op diagnostische praktijk van CLB ifv verslagen Redelijke aanpassingen: op weg naar een maatschappelijk gedeelde norm? Centrum voor gelijkheid van kansen Start op 1 september 2015: decreet ten volle in werking: type basisaanbod & type Redelijke aanpassingen: pedagogisch perspectief? Redelijke aanpassingen: pedagogisch perspectief? Voorbeeld: Visie op zorg van koepels en scholen elk kind een plaats... 4

5 7 criteria voor passende maatregelen SMART (specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, tijdsgebonden) Maatwerk voor deze leerling Versterkt onderwijsomgeving voor alle leerlingen In overleg bepaald Gemotiveerd en gecommuniceerd Gebaseerd op expertise Ingebed in zorgvisie van de school Voorwaarden voor een haalbare zorg Tijd en ruimte Afstemming en samenwerking Professionalisering en uitwisseling van expertise Omkadering en logistieke ondersteuning School en CLB moeten (verder) instrumenten ontwikkelen om hiermee systematisch te werken Binnen een gedragen visie op zorg School en CLB samen op weg in GEÏNTEGREERDE ZORG OP SCHOOL School: zorgbeleid, schoolwerkplan Fase 0 Fase 1 Fase 2 GOEDE PREVENTIEVE BASISZORG VERHOOGDE ZORG UITBREIDING VAN ZORG (schoolondersteuning) School: zorg, handelingsgericht werken CLB regie handelingsgerichte diagnostiek Fase 3 OVERSTAP NAAR SCHOOL/AANBOD OP MAAT 28 Handelingsgericht samenwerken Onderwijsbehoeften van de leerling, ondersteuningsbehoeften van ouders en leerlingen Wisselwerking Aandacht voor het positieve De leerkracht doet er toe Constructief samenwerken Systematisch en transparant Doelgericht werken De leerkracht doet er toe! Zelfvertrouwen en motivatie Controle Gevoel van competentie Voorwaarden: -> bevestiging wat goed loopt -> betrokken bij beslissingen mbt zorg voor leerlingen -> ondersteuning in de realisatie van de zorg -> onder meer door sterke visie op zorg elk kind een plaats... 5

6 Binnen een gedragen visie op zorg Constructief samenwerken: samen zorgen dat de puzzel past School en CLB samen op weg in GEÏNTEGREERDE ZORG OP SCHOOL School: zorgbeleid, schoolwerkplan leerling Externe begeleider Fase 0 GOEDE PREVENTIEVE BASISZORG (schoolondersteuning) (GON)-begeleider Fase 1 VERHOOGDE ZORG School: zorg, handelingsgericht werken leerkracht Fase 2 UITBREIDING VAN ZORG CLB regie handelingsgerichte diagnostiek ouder CLB-medewerker Fase 3 OVERSTAP NAAR SCHOOL/AANBOD OP MAAT zorgcoördinator schooldirectie Kracht van een voorafgaande fase maakt wat volgt meer haalbaar 32 voorwaarden Tijd maken Vaardigheden oefenen Elkaar feedback geven Suggestielijst gesprekken met ouders Wederkerigheid en respect Ieder zijn deskundigheid en rol Duidelijke doelstellingen, duidelijk besluit Expertise van buitengewoon onderwijs ingezet in gewoon onderwijs, met CLB als draaischijf 33 Ondersteuningsbehoeften van leerkrachten Sterke netwerken bouwen School Scholengemeenschap CLB CLZ -> Buitengewoon onderwijs Pedagogische begeleiding Lokale (scholen)gemeenschap 35 elk kind een plaats... 6

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG

EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG 1 EEN NETOVERSTIJGENDE VISIE OP TRAJECTEN DIE LEIDEN TOT EEN GEMOTIVEERD VERSLAG OF VERSLAG INLEIDING De invoering van het M-decreet, de nieuwe inzichten in Handelingsgerichte diagnostiek en het toenemend

Nadere informatie

STICORDI: een nieuwe generatie

STICORDI: een nieuwe generatie STICORDI: een nieuwe generatie Hoe omgaan met STICORDI-maatregelen in de klas en op school? pedagogische begeleidingsdienst Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Vooraf Anne (14) heeft de diagnose dyslexie.

Nadere informatie

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding?

Welke leerlingen komen in aanmerking voor GON-begeleiding? Wat is GON-begeleiding? GON: Geïntegreerd Onderwijs. Geïntegreerd onderwijs is een samenwerkingsverband tussen het gewoon- en het buitengewoon onderwijs. De GON-begeleider biedt extra ondersteuning aan

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS

VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs VAN HANDELINGSPLANNING TOT HANDELINGSPLAN IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS Inhoud 2 Inleiding...3 1 Ontwikkelingsdoelen in het buitengewoon onderwijs...4

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school"

Advies over de talennota De lat hoog voor talen in iedere school ADVIES Algemene Raad 11 januari 2007 AR/PCA/ADV/006 Advies over de talennota "De lat hoog voor talen in iedere school" VLAAMSE ONDERWIJSRAAD, LEUVENSEPLEIN 4, 1000 BRUSSEL WWW. VLOR.BE Advies over de talennota

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige

Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige sciencia een competentieprofiel voor hbo verpleegkundigen in de ggz, geformuleerd vanuit onderwijs en praktijk Beroepscompetenties van de HBO GGZ-verpleegkundige Ontwikkeld en opgesteld door Sciencia GGZ

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN

GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN GIDS NAAR EEN NIEUW GEESTELIJK GEZONDHEIDSBELEID VOOR KINDEREN EN JONGEREN INLEIDING De Gids naar een betere GGZ door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken, ondertekend door de Interministeriële

Nadere informatie

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet

Factsheet. Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Factsheet Uitleg over VN-verdrag De cliëntenraad aan zet Colofon Uitgave Landelijke Cliëntenraad Postbus 95966 2509 CZ Den Haag T (070) 3499790 www.landelijkeclientenraad.nl info@lcr-suwi.nl Auteur Martin

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader

Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader [BELEIDSEVALUATIE INSTRUMENT PRIMAIR ONDERWIJS] Sociale competentie en participatie in beeld Een begrippen- en analysekader Inhoudsopgave [ INHOUDSOPGAVE] Voorwoord 2 Inleiding 4 1 Sociale competentie

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk

Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Geleid vrijwilligerswerk in de informele zorg: kansen op maat mogelijk Door de kanteling van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving,

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS

PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS [ PROTOCOL DYSLEXIE VOORTGEZET ONDERWIJS Handreiking voor directie, middenmanagement en docenten Koos Henneman Judith Bekebrede Albert Cox Hedwig de Krosse ] Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs Handreiking

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel

Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel 2 Expertisecentrum Jaarverslag 2012 William Schrikker Jeugdbescherming Andere Jeugdzorg in een Nieuw Stelsel Door de transitie en de transformatie wordt de jeugdzorg

Nadere informatie

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie]

Dyslexie, een praktische gids voor. scholen voor voortgezet onderwijs. [dyslexie] Dyslexie, een praktische gids voor scholen voor voortgezet onderwijs [dyslexie] [dyslexie] [langs de stippellijn uitknippen voor een boekenlegger] Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige

Nadere informatie