Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren"

Transcriptie

1 Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren

2 Veelgestelde vragen 1. Hoe open ik een effectenrekening bij Today s? Het invullen en ondertekenen van de openingsdocumenten is noodzakelijk voor het openen van een effecten- rekening. Een effectenrekening kan alleen door een meerderjarige worden afgesloten. 2. Hoe open ik een en/of rekening? Indien u een gezamenlijke reke- ning wenst te openen dienen beide rekeninghouders alle documenten te ondertekenen. Bij een gezamenlijke rekening dient ook de legitimatie van de mederekeninghouder en een apart bewijs van vestiging te worden verstrekt. Door ondertekening van de openingsdocumenten verklaren beide rekeninghouders dat zij gezamenlijk de vragenlijst hebben ingevuld en dat deze van toepassing is op beide reke- ninghouders. Indien de rekening twee rekeninghouders heeft, dan geldt dat beide rekeninghouders, zowel geza- menlijk als ieder afzonderlijk, volledig bevoegd zijn om over de rekening te beschikken. Door ondertekening van de openingsdocumenten door beide reke- ninghouders geven zij elkaar over en weer een onherroepelijke volmacht om over het saldo te blijven beschikken. In het geval van overlijden van één 5. van de rekeninghouders zal de andere rekeninghouder over het saldo op de rekening kunnen blijven beschikken. 3. Wat is het verschil tussen een margin en een cash rekening? Cash rekening: de rekening moet voldoende positief saldo hebben voor de kosten van de transactie plus de commissies. Met een cash rekening kunt u niet short gaan in aandelen en is beperkte handel mogelijk in opties en futures. Indien u een eurorekening heeft kunt u alleen beleggen in de eurozone. U dient minimaal 18 jaar te zijn om een cash rekening te openen. Margin rekening: deze rekening biedt de volledige handelsmogelijkheden. Hier zijn geen extra kosten aan ver- bonden. U kunt short gaan, beleggen buiten de eurozone en handelen in opties en futures. U dient minimaal 21 jaar te zijn om een margin rekening te openen. Er bestaat geen verschil in tarieven tussen de margin en cash rekening. 4. Waarom moet ik de meisjesnaam van mijn moeder, mijn bijnaam en de plaats van mijn eerste baan invullen? Als u telefonisch contact met ons opneemt kunnen wij dit als extra beveiligingsvraag stellen om u als de rekeninghouder te identificeren. Waarom moet ik de naam van mijn bank opgeven? Om uw storting naar uw effectenreke- ning te herkennen hebben we de naam van uw bank nodig. 6. Waarom wilt u mijn financiële achtergrond kennen? Today s is vanuit wet- en regelgeving verplicht om een profiel te maken van iedere Cliënt. 7. Waarom moet ik minimaal 4000 storten? De rekening wordt geactiveerd op het moment dat 4000 op de rekening staat. Dit is het moment waarop u kunt beginnen met handelen. Als u een portefeuille met dezelfde waarde of meer overboekt wordt de rekening ook geactiveerd. 8. Kan ik de handelsmarkten en een abonnement op de koersdata achteraf wijzigen? Ja, zodra de rekening is geopend kunt u dit eenvoudig wijzigen in uw ac- count management. 9. Wat is een bewijs van vestiging? Voor het aanvragen van een rekening is een geldig bewijs een vestiging nodig. Een afschrift van uw bankre- kening wat u kunt downloaden via online bankieren of een jaarover- zicht van uw energierekening voldoet. Het document moet recent zijn (niet ouder dan 6 maanden) met een duidelijke vermelding van uw adres. Daarnaast moet de tenaamstelling van het document overeenkomen met uw paspoort. Wanneer het een en/of reke- ning betreft hebben we van u beiden een bewijs van vestiging nodig. Hoe open ik een zakelijke rekening? Bij een zakelijke rekening vult u de openingsdocumenten in op naam van de desbetreffende juridische entiteit (bijv. B.V.). De ei- genaar van de juridische entiteit (bijv. B.V.) vult het handelspro- fiel persoonlijk in. De tarieven voor koersdata van een zakelijke rekening zijn anders, neemt u hiervoor contact met ons op. U kunt in de bijgevoegde retourenvelop retourneren: 1. de openingsdocumenten volledig ingevuld ondertekend; 2. kopie van identiteitsbewijs van alle aandeelhouders; 3. kopie van bewijs van vestiging van alle aandeelhouders; 4. twee kopieën van het bewijs van vestiging van de juridische entiteit (bijv. B.V.), dit kan bijvoorbeeld een bankafschrift of document van de belastingsdienst zijn; 5. kopie van statuten; 6. uitreksel van de Kamer van Koophandel.

3 Today s systemshop in het kort Als eerste in Nederland hebben wij onze eigen supermarkt voor handelssystemen. Op dit platform kunnen alle specialisten laten zien wat ze in huis hebben, en zijn de gepubliceerde rendementen ook daadwerkelijk behaald. Een handelssysteem kan bestaan uit een wiskundige formule (algoritme) maar kan ook gewoon een handelaar zijn waar men wel vertrouwen in heeft. In onze shop kan je precies zien wat de rendementen zijn en waar de specialist in belegt. De voorgenoemde specialist, of het algoritme, noemen we in de shop een signaal aanbieder. Today s faciliteert de koppeling aan het handelsplatform. Hoe werkt het? De signaal aanbieder geeft een signaal wanneer er een positie moet worden ingenomen. Dit signaal wordt binnen enkele seconden doorgestuurd naar de SystemShop van Today s. Dit doorsturen geschiedt met speciaal ontwikkelde software en is de snelste methode voorhanden op dit moment. Snelheid is met deze tak van beleggen van het grootste belang en kan het verschil tussen winst en verlies betekenen. Een ouderwetse orderroute die per gaat is altijd te laat. Vandaar dat wij het mogelijk maken voor u om de snelste methode te kiezen. Iedereen die zich heeft geabonneerd op het systeem zal automatisch meedoen met de transactie. U geeft zelf aan wanneer u wilt meedoen met de signalen en wanneer u wilt stoppen. Wat zijn de kosten? Over het algemeen zal de signaal aanbieder u verzoeken om een abonnement af te sluiten op haar signalen. Naast dit abonnement rekent Today s Systems transactietarieven voor een actueel overzicht, van deze kosten, kunt u kijken op

4 Persoonsgegevens 1e rekeninghouder Naam Meisjesnaam moeder* 4 Voornaam Beroep Adres Werkgever Postcode en plaats Adres werkgever Land Telefoon privé Geboortedatum m v Telefoon mobiel Burgerlijke staat Fax Aantal personen afhankelijk van uw inkomen 2e rekeninghouder Naam Meisjesnaam moeder* 4 Voornaam Beroep Adres Werkgever Postcode en plaats Adres werkgever Land Telefoon privé Geboortedatum m v Telefoon mobiel Burgerlijke staat Fax Aantal personen afhankelijk van uw inkomen Bescherming van uw rekening* 4 a. Mijn bijnaam als kind was: b. Mijn eerste baan was (plaats): Naam bank (tegenrekening)* 5 Het bedrag dat u gaat storten (minimaal 4000):* 7 Goedkeuring van de Cliënt voor het openen van de rekening bij IB Door invulling en ondertekening van deze documenten geeft cliënt de uitdrukkelijke toestemming en volmacht aan Today s om voor en namens Cliënt voor diens rekening en risico een effectenrekening bij Interactive Brokers UK Limted te (doen) openen, en derhalve de daartoe benodigde Cliëntenovereenkomst tussen IB enerzijds en Cliënt anderzijds als gevolmachtigde van Cliënt te ondertekenen. Alle verklaringen zoals deze door Cliënt door invulling van de onderhavige overeenkomst zijn afgegeven, worden geacht de wil van Cliënt uitsluitend te bepalen en weer te geven. Cliënt zal hiervan geen overschrijding accepteren, gelijk zo IB en/of Today s dat zal doen. De in deze overeenkomst door Cliënt weergegeven wil en verklaringen zal Today s gebruiken om de rekening bij IB te openen. De verklaringen komen overeen met de verklaringen die IB in haar in de Engelse taal gestelde Cliëntenovereenkomst stelt. *4, 5, 7 Toelichting op deze vraag kunt u vinden bij de Veelgestelde vragen

5 Belangrijk Today s Brokers is een vergunninghoudende instelling. Today s is bij de Autoriteit Financiële Marketen (AFM) geregistreerd als beleggingsonderneming. Wij hebben de vennootschap Interactive Brokers UK Limted (IB), Arthur Street 10, London, Verenigd Koninkrijk, gecontracteerd om voor rekening en risico van Cliënt orders uit te voeren en af te wikkelen. De effectenrekening betreft execution-only dienstverlening. IB levert het handelsplatform en verzorgt en beheert de rekening van Cliënt waar de transacties op worden afgewikkeld. Bewaarneming van geld en effecten die deel uitmaken van uw portefeuilles zal ook worden verzorgd door IB. De bewaarneming houdt onder meer in a) acceptatie en bewaren gelden ter financiering rekening, b) bewaren Cliënt s effecten, c) voldoen margin eisen voor Cliënt s rekening, d) aandelen lening activiteiten voor Cliënt s rekening, e) crediteren en debiteren rente rekening Cliënt, f) overboeken en onttrekken middelen voor Cliënt, g) onder omstandigheden liquideren van fondsen voor rekening en risico van Cliënt. In dit verband melden wij u dat Today s Cliënt behulpzaam zal zijn bij het openen van een rekening. Door invulling en ondertekening van het openingsformulier geeft u toestemming en volmacht aan Today s om voor namens Cliënt bij IB voor diens rekening en risico de rekening te openen conform het in deze documenten (map 1 en map 2) bepaalde. Today s treedt op als introducerende partij (introducing broker) voor IB en geeft Client desgewenst informatie over de handel, de producten en de afwikkeling van de door Cliënt gehouden effecten en tegoeden. Door ondertekening van deze overeenkomst gaat Cliënt tevens akkoord met de inhoud van de door IB gehanteerde Cliëntenovereenkomst en algemene voorwaarden. De Nederlandse samenvatting van de algemene voorwaarden van IB is te vinden op de website van Today s. De in de Engelse taal opgestelde Cliëntenovereenkomst en algemene vooraarden kan Cliënt downloaden vanaf onze website nl. Door ondertekening van dit openingsdocument verklaart Cliënt de inhoud van de Cliëntenovereenkomst, en de algemene voorwaarden, te hebben ontvangen of opgeslagen, gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen en akkoord bevonden. De inhoud van de Cliëntenovereenkomst en algemene voorwaarden van IB is te allen tijde bindend en is als zodanig onderdeel van de onderhavige overeenkomst. Bij discrepantie tussen het bepaalde in de onderhavige overeenkomst en het bepaalde in de Cliëntenovereenkomst en algemene voorwaarden van IB zal het bepaalde in Cliëntenovereenkomst en algemene voorwaarden van IB prevaleren.

6 Handelsprofiel 1. Wilt u de Euro als basisvaluta voor uw effectenrekening? Zo nee, welke valuta wilt u dan? JA NEE 2. Ik wil een margin* 3 rekening openen (bijv. mogelijkheid tot optiehandel & effectenkrediet) U kunt óf een margin rekening, óf een cash rekening openen! Ik wil een cash* 3 rekening openen (geen effectenkrediet & beperkte handelsmogelijkheden) 3. Om te kunnen handelen in bepaalde producten moet u per product aan alle voorwaarden voldoen, voldoet u niet aan de voorwaarden dan kunt u niet in dit specifieke product handelen Aandelen (antwoordt u nee op een van onderstaande vragen over aandelen, kunt u niet in aandelen handelen) A. Wilt u kunnen handelen in aandelen (zo nee, ga verder naar opties) B. Uw kennisniveau van aandelen is minimaal goed C. Groei, handelswinsten of speculatie is één van uw handelsdoelstellingen? D. U heeft min. 100 aandelen trades (bijv. 4 jr. ervaring x 25 trades per jaar) JA NEE Opties (antwoordt u nee op onderstaande vragen over opties, kunt u niet in opties handelen) A. Wilt u kunnen handelen in opties (zo nee, ga verder naar futures) B. Uw kennisniveau van opties is minimaal goed C. Handelswinst of speculatie is uw handelsdoelstelling D. U heeft min. 100 optietrades gedaan (bijv. 4 jr. ervaring x 25 trades per jaar) JA NEE Futures (antwoordt u nee op een van de onderstaande vragen over futures, kunt u niet in futures handelen) A. Wilt u kunnen handelen in futures (zo nee, ga verder naar vraag 4) B. Uw kennisniveau van futures is minimaal goed C. Handelswinsten of speculatie is uw handelsdoelstelling D. U heeft gedegen kennis van futures en uw ervaring in de handel in futures is goed JA NEE 4. Financiële achtergrond* 6 (vink het hokje aan dat het meest op uw financiële achtergrond aansluit) In Euro s ( ) < > Geschat vermogen Beschikbare liquide middelen Geschat jaarinkomen 5. Handelen zonder voorkennis A. Bent u minimaal 5% aandeelhouder, directeur, beleidsbepalende manager of commissaris van een publiekelijk verhandelbaar bedrijf? B. Bent u werkzaam in het effectenbedrijf of in de energie handel? C. Bent u werkzaam geweest in het effectenbedrijf of energie handel? Zo ja, hoeveel jaar ervaring D. Bent u betrokken (geweest) bij een gerechtelijk conflict met een broker, bemiddelaar of handelaar? Zo ja, waarom vond het conflict plaats? E. Heeft u al direct of indirect een rekening bij Today s? JA NEE *3 en 6 Toelichting op deze vraag kunt u vinden bij de Veelgestelde vragen

7 Aanvraag Handelsmarkten* 8 (gratis) Via Today s kunt u in heel veel verschillende producten op diverse markten handelen. U kunt aanvinken op welke markten en in welke producten u wenst te handelen. Welke producten en markten wilt u handelen? Aandelen Opties Futures Amerika (o.a. Nasdaq, Globex, NYSE, OTCBB) Euronext (o.a. Nederland, België, Frankrijk) Duitsland (o.a. Eurnex) Groot-Brittannië Via Today s kunt u ook beleggen in Spanje, Italië, Zweden, Zwitserland, Australië, Hong Kong, Japan, Singapore, Zuid Korea, etc. Deze markten kunt u, als de rekening eenmaal is geopend, zelf toevoegen. Aanvraag Koersdata*8 (optioneel) U bent niet verplicht koersdata af te nemen. De kosten van de koersdata vindt u hieronder. Alle kosten zijn op maandbasis. U kunt JA/NEE aanvinken welke koersdata u wenst te ontvangen. Veel beurzen maken onderscheid tussen professionele en niet-professionele klanten. Professionele klanten zijn bedrijven, organisaties, vennootschappen, stichtingen e.d. als u een rekening opent op naam van (bijv.) uw B.V. betaalt u de zakelijke abonnementskosten. Opent u de rekening op uw eigen naam als particulier, en u abonneert uzelf op een koersdata abonnement dan zullen de particuliere kosten worden gerekend. Koersdata is optioneel, u bent niet verplicht deze af te nemen! Land Beurs Kosten particulier Nederland, België en Frankrijk Euronext (aandelen, opties en futures) 5,- JA NEE Duitsland Eurex (o.a. futures op Eurostoxx50, DAX en Bund) 8,- Frankfurt Stock exchange (o.a. de DAX-index aandelen) 15,- Verenigde staten Alle beurzen incl. level 2 (obligaties, aandelen, opties en futures) $ 10,- Canada o.a. Toronto en Montreal $ (CAD) 13,50 Europese markten Euronext (vertraagde koersdata) gratis Let op: de data wordt berekend per maand en wordt de eerste week van de daaropvolgende kalendermaand in rekening gebracht; wanneer u onvoldoende saldo op uw rekening heeft staan voor betaling van de data wordt automatisch een positie gesloten, zodat de data verrekend kan worden; data aanvragen voor een reeds begonnen maand worden voor het volledige maandbedrag in rekening gebracht; de tarieven voor koersdata van een zakelijke rekening zijn anders, neemt u hiervoor contact met ons op. *8 Toelichting op deze vraag kunt u vinden bij de Veelgestelde vragen

8 Portefeuille gratis overboeken Today s biedt u gratis de mogelijkheid aan om uw effectenportefeuille over te boeken. Mochten er kosten in rekening gebracht worden door de andere partij, dan vergoeden wij die met 25,- per fondsregel tot een maximum van 250,- per portefeuille. Voor het overboeken van uw portefeuille dient u: 1. onderstaand formulier ingevuld naar ons opsturen; 2. een actueel overzicht van uw over te boeken portefeuille naar ons op te sturen. Als wij de documentatie ontvangen hebben zal Today s contact opnemen met uw bank. Uw bank draagt de volledige zorg voor het overboeken van uw portefeuille. De duur van het overboeken van uw effecten is afhankelijk van uw eigen broker/bank. Effecten die niet verhandeld worden via ons handelsplatform kunnen helaas niet worden overgeboekt (bijv. beleggingsfondsen). Na ontvangst van een (kopie) betaalbewijs (bijv. een afschrift) van de lichtingskosten zal Today s deze kosten direct aan u vergoeden. Gegevens van uw bank Naam bank & filiaal Contactpersoon Telefoonnummer Adresgegevens Postcode en plaats Gegevens van uw effectenrekening Tenaamstelling Effectenrekeningnummer Hierbij verzoek ik mijn gehele effectenportefeuille over te boeken naar Today s. S.v.p. een actueel overzicht van uw effectenportefeuille bij uw huidige bank/broker bijvoegen. een deel van mijn effectenportefeuille over te boeken S.v.p. een actueel overzicht van uw effectenportefeuille bij uw huidige bank/broker bijvoegen en duidelijk aangeven welk deel van de effectenportefeuille u naar Today s wenst over te boeken.

9 Cliëntenovereenkomst Today s system DE ONDERGETEKENDE: A., hierna te noemen Cliënt; en B. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Today s Brokers B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan Frederiksplein 1, 1017 XK, hierna te noemen Today s; KOMEN OVEREEN ALS VOLGT: 1. Definities In deze overeenkomst wordt verstaan onder: IB: Interactive Brokers UK Limited 1 Carey Lane, Fifth floor EC2 V8AE London United Kingdom Signalen: digitale aanvraag van signaal aanbieder voor het inleggen van een order, welke volledig geautomatiseerd en onmid- dellijk en zonder vertraging wordt uitgevoerd in een handelssysteem. Signaal aanbieder: aanbieder die volgens een vooraf bepaalde methode signalen afgeeft en waarmee Cliënt via de Systemshop een abonnement heeft afgesloten. Systemshop: technische voorziening die het mogelijk maakt voor Today s om de uitvoering van signalen op de effectenrekening van Cliënt te faciliteren. Let op: In de openingsdocumenten wordt met Cliënt tevens Cliënten en met hij/zijn tevens zij/haar bedoeld. 2. Verklaring Cliënt Cliënt verklaart door ondertekening van de openingsdocumenten dat: Cliënt op eigen initiatief en voor eigen risico handelt en dat deze vorm van dienstverlening zogenaamde execution-only dienstverlening betreft; Cliënt begrijpt dat het volgen van een signaal een opdracht tot een voorwaardelijke orderreeks inhoudt terwijl de orderreeks onbepaald is. Cliënt volgt een methode; Cliënt hoofdelijk verbonden is jegens Today s indien er meerdere rekeninghouders zijn. Cliënt erkent dat elke (rechts)handeling, instructie, beschikkingshandeling, effectenorder van of door één van de rekeninghouders ook de andere rekeninghouder bindt; Cliënt zich bewust is van het feit dat Today s nimmer aansprakelijk is voor zaken die leiden tot financieel verlies en/of gederfde winst van Cliënt;

10 Cliënt zich bewust is van de risico s die gepaard gaan met het volgen van signalen van signaal aanbieder. Cliënt begrijpt dat Today s niet gehouden is onderzoek te verrichten naar de kwaliteit van de signalen van de signaal aanbieders en dat de verantwoordelijkheid voor het volgen van signalen te allen tijde bij Cliënt ligt; Cliënt zich volledig bewust is van de risico s verbonden aan de handel in financiële instrumenten, deze risico s aanvaardt en de daaruit voorvloeiende risico s kan dragen en dat Cliënt de risicobijlage (gepubliceerd op de website van Today s) heeft gelezen en de inhoud begrepen. Cliënt begrijpt dat de risicobijlage niet uitputtend is en dat de verantwoordelijkheid om nadere informatie in te winnen te allen tijde bij Cliënt ligt; Cliënt, die handelt in complexe producten (bijvoorbeeld opties, converteerbare obligaties, futures en warrants), voldoende is geïnformeerd door Today s over de kenmerken en risico s van de handel in complexe producten en Cliënt zich bewust is van het speculatieve karakter. Cliënt begrijpt de risico s en gevolgen van de hefboomwerking en begrijpt dat de gehele belegging verloren kan gaan en zelfs tot extra financiële verplichtingen kan leiden; Cliënt, die handelt in OTC-derivaten, voldoende is geïnformeerd door Today s over de kenmerken van de handel in OTC-derivaten en de daaraan verbonden hoge risico s. Wanneer Cliënt voornemens is om te handelen op OTC-markten verklaart Cliënt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van de werking van desbetreffende OTC-markt en alle verbonden risico s te aanvaarden. Cliënt begrijpt dat OTC-markten slechts beperkt gereglementeerd zijn en dat hier risico s aan verbonden zijn. Cliënt erkent dat Today s nimmer aansprakelijk is voor zaken die mogelijkerwijs leiden tot een financieel verlies en/of gederfde winst als gevolg van de werking van OTC-markten; Cliënt begrijpt dat de algemene voorwaarden en Cliëntenovereenkomst van IB deel uitmaken van deze Cliëntenovereenkomst. Cliënt heeft ze gelezen en begrepen. 3. Dienstverlening a. Today s treedt op als introducing broker en verzorgt het openen van een execution-only rekening bij IB in naam van en voor rekening en risico van Cliënt. b. Today s biedt Cliënt de mogelijkheid om via Today s orders in te (laten) leggen in het handelssysteem van IB. c. Today s faciliteert de geautomatiseerde ten uitvoerlegging van orders, zoals aangevraagd door een signaal van een signaal aan- bieder, waar Cliënt via de Systemshop een abonnement mee heeft afgesloten. 4. Geen beleggingsadvies Today s a. Today s geeft op geen enkele wijze beleggingsadvies en benadrukt dat geen enkele uiting van of namens Today s als zodanig beschouwd kan worden. b. Cliënt verbindt zich er toe geen beleggingsadvies te vragen of uit te lokken. c. Signalen van signaal aanbieders kunnen niet worden aangemerkt als beleggingsadvies en/of als beleggingsadvies van Today s. d. Het volgen van een signaal kan niet worden aangemerkt als het opvolgen van beleggingsadvies, maar is het aangaan van een voorwaardelijke orderreeks. De orderreeks is ten tijde van het aangaan onbepaald. Cliënt volgt een methode.

11 5. Verantwoordelijkheid Cliënt a. Cliënt handelt op eigen initiatief en voor eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het volgen of stopzetten van een abonnement ter automatische tenuitvoerlegging van orders. b. Cliënt handelt op eigen initiatief en voor eigen risico. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van zijn portefeuille. c. Cliënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de uitvoering van orders. 6. Orders inleggen a. Cliënt kan via Today s orders inleggen in het handelssysteem van IB. Today s behoudt zich het recht voor om de manieren waarop en de voorwaarden waaronder het mogelijk is een order via Today s in te leggen te wijzigen. b. Cliënt kan via de Systemshop signalen volgen en daarmee voorwaardelijke orderreeksen inleggen in het handelssysteem van IB. Today s wijst Cliënt er nadrukkelijk op dat Today s hiervoor nooit aansprakelijk en/of verantwoordelijk is. c. Cliënt kan rechtstreeks een order inleggen in het handelssysteem van IB. 7. Vergoedingen a. Cliënt is aan Today s vergoedingen verschuldigd voor verrichte diensten. b. Today s communiceert de hoogte van de vergoedingen met het overzicht Tarieven Today s System naar Cliënt. c. Today s behoudt zich het recht voor om de tarieven van de vergoedingen te wijzigen. d. Cliënt verklaart met het aangaan van de Cliëntenovereenkomst de vergoedingen te kennen en te accepteren. 8. Uitsluiting aansprakelijkheid a. Today s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade voortvloeiende uit het handelen van IB en/of signaal aanbieders en/of derden waarop IB een beroep kan doen. b. Today s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade, vervolgschade en/of gederfde winst. c. Today s sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van of verband houdt met: waardedaling van financiële instrumenten en/of geleden verliezen en gederfde winst; tekortkomingen van beurzen en/of betaal- en afwikkelsystemen; maatregelen die Today s in het kader van enig dwingend voorschrift van beurzen en of toezichthouders moet nemen of meent te moeten nemen; storingen, van welke aard dan ook, in de elektriciteitsvoorziening en/of communicatieverbindingen en/of apparatuur die door Today s of een derde zijn ontwikkeld dan wel worden beheerd; andere oorzaken waardoor Cliënt geen, deels of vertraagd gebruik kan maken van door of via Today s aangeboden producten en diensten en de daarmee verbonden faciliteiten van Today s en/of derden;

12 misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door derden) van de communicatiemiddelen, communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten welke door of via Today s en/of derden worden aangeboden; misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door derden) van de producten en/of diensten welke door of via Today s en/of derden worden aangeboden; onjuistheden in en/of het niet en/of deels of vertraagd ontvangen van al dan niet via of door Today s en/of derden aangeboden producten of diensten; door Today s en/of derden aangeboden koersinformatie, tips, analyses, aanbevelingen en/of enige andere informatie; onjuistheden in, door of via Today s, aan Cliënt verschafte of te verschaffen informatie zoals koersinformatie, berekeningen, saldo-opgaven en/of elke overige informatie; onjuistheden in door Cliënt aan Today s opgegeven telefoonnummers, faxnummers, adressen, postadressen of elke andere gegevens; door Cliënt gemaakte keuzes ter zake van beveiligingsinstellingen en/of beveiligingsmaatregelen of de (gedeeltelijke) afwezigheid daarvan van de door of via Today s aangeboden producten, diensten en/of faciliteiten; welke andere schade ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van grove schuld of opzet van Today s. d. Today s is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van of verband houdt met tekortkoming in de uitvoering van opdrachten en/of orders, tenzij Cliënt aantoont dat deze tekortkoming rechtstreeks te wijten is aan grove schuld of opzet van Today s. 9. Kwalificatie Cliënt a. Today s kwalificeert Cliënt in overeenstemming met de vereisten van de MiFID en artikel 4:18a Wft altijd en met betrekking tot alle aangeboden diensten als niet-professionele belegger. b. Today s wijst Cliënt er op dat Cliënt om een andere kwalificatie, als bedoeld in artikel 4:18a Wft, kan verzoeken. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat uit de kwalificatie als professionele belegger en in aanmerking komende tegenpartij een lager beschermingsniveau voort vloeit. c. Today s beoordeelt een dergelijk verzoek op basis van de wettelijke criteria en verwijst naar artikel 4:18a tot en met 4:18e Wft. Today s behoudt zich het recht voor een verzoek tot een andere kwalificatie af te wijzen. 10. Toetsing van dienstverlening in de zin van artikel 4:24 Wft a. Today s toetst niet of een dienst geschikt is voor Cliënt wanneer het dienstverlening betreft met betrekking tot de producten zoals omschreven in artikel 4:24 lid 4 Wft. b. Today s toetst op basis van de antwoorden van Cliënt met betrekking tot het handelsprofiel of de dienstverlening passend is voor Cliënt gelet op zijn kennis en ervaring. c. Today s wijst Cliënt er uitdrukkelijk op dat wanneer Cliënt nee antwoordt op een vraag met betrekking tot de verschillende producten dit tevens een gestandaardiseerde waarschuwing van Today s aan Cliënt betreft om niet in het bepaalde product te handelen.

13 d. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat wanneer Today s de gevraagde informatie niet of niet volledig ontvangt Today s niet in staat is te beoordelen of de dienstverlening passend is. e. Today s mag zonder meer afgaan op de informatie die wordt verstrekt door Cliënt en zal op geen enkele wijze de verstrekte infor- matie op juistheid controleren. f. Today s is niet gehouden gedurende de looptijd van de overeenkomst te toetsen op actuele ontwikkelingen. 11. Geen toetsing van dienstverlening op enige andere wijze a. Today s zal op geen enkele andere wijze toetsen of de dienstverlening passend is voor Cliënt. b. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat Today s de dienstverlening niet zal toetsen aan de financiële positie en/of beleg- gingsdoelstelling van Cliënt. 12. Toezicht Today s op IB en signaal aanbieders a. Today s houdt geen toezicht op en oefent geen controle uit op handelingen verricht door IB en/of derden waarop IB een beroep zou kunnen doen. b. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat Today s niet controleert in hoeverre IB in compliance is met de op IB van toepas- sing zijnde wet- en regelgeving. c. Today s houdt geen toezicht op en oefent geen controle uit op handelingen verricht door signaal aanbieders. d. Cliënt wordt er uitdrukkelijk op gewezen dat Today s niet controleert in hoeverre afgegeven signalen wenselijk of schadelijk zijn voor de vermogenspositie van Cliënt. 13. Distributievergoedingen a. Today s kan voor transacties die Cliënt uitvoert een distributievergoeding van IB ontvangen. b. Today s ontvangt geen distributievergoedingen die haar dienstverlening nadelig beïnvloeden. c. Cliënt begrijpt dat de distributievergoedingen kunnen variëren en wordt voor verdere informatie naar de klantenservice van Today s verwezen. 14. Elektronische communicatie Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald communiceert Today s slechts langs elektronische weg met Cliënt.

14 15. Bewijs a. Cliënt wordt er op gewezen dat alle communicatie met Today s kan worden vastgelegd op een informatiedrager. b. In geschillen zullen de vastgelegde gegevens op de informatiedrager en alles wat is vastgelegd in de administratie van Today s tot bewijs dienen. 16. Aangaan Cliëntenovereenkomst a. Today s behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aan een ieder dienstverlening te weigeren. b. De Cliëntenovereenkomst gaat niet eerder in dan na goedkeuring door Today s. 17. Duur Cliëntenovereenkomst De Cliëntenovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 18. Beëindiging Cliëntenovereenkomst a. Cliënt kan de Cliëntenovereenkomst niet opzeggen zo lang enige relatie tussen Cliënt en Today s en/of IB bestaat. b. Cliënt kan na beëindiging van deze relatie de Cliëntenovereenkomst schriftelijk opzeggen. c. Cliënt wordt voor de voorwaarden van opzegging van de Cliëntenovereenkomst van IB verwezen naar de algemene voorwaarden van IB. 19. Discrepanties Cliënt is gehouden iedere informatievoorziening van of namens Today s op juistheid te controleren en onjuistheden, binnen dertig dagen na verstrekking, aan Today s te melden. 20. Klachten a. Today s is lid van KiFiD en DSI en verstrekt op eerste verzoek van Cliënt de contactgegevens. b. Cliënt richt klachten met betrekking tot de dienstverlening van Today s aan de daar toe bevoegde klachteninstituten. c. Cliënt richt klachten met betrekking tot de dienstverlening van IB via Today s aan IB. d. Cliënt richt klachten met betrekking tot de dienstverlening van signaal aanbieders via Today s aan de signaal aanbieders.

15 21. Toepasselijk recht a. De Cliëntenovereenkomst tussen Cliënt en Today s wordt beheerst door Nederlands recht. b. De plaats van uitvoering is Amsterdam en derhalve komt de exclusieve gerechtelijke bevoegdheid wat betreft geschillen voort- vloeiende uit de Cliëntenovereenkomst toe aan de bevoegde rechter te Amsterdam. c. Today s wijst Cliënt er nadrukkelijk op dat de Cliëntenovereenkomst van IB beheerst wordt door buitenlands recht en verwijst naar de algemene voorwaarden van IB.

16 U kunt deze brochure opsturen naar: Today s Systems Antwoordnummer VV Amsterdam Today s Systems I.B.R.S. / C.C.R.I numero VV Amsterdam, PAYS-BAS Vergeet niet een kopie van uw ID en een bewijs van vestiging bij te voegen.

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014)

Algemene Voorwaarden. (laatste update: 18-11-2014) Algemene Voorwaarden (laatste update: 18-11-2014) 1. Identificatie Tradzster is de handelsnaam van Caesar Capital BV met statutaire zetel te Noordkade 4A, 6003 ND Weert, Nederland, met KvK nr. 14130725

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer

Overeenkomst inzake Vermogensbeheer Overeenkomst inzake Vermogensbeheer De Ondergetekende(n): hierna zowel afzonderlijk als tezamen te noemen Cliënt ; en Nobel Vermogensbeheer N.V. Burgemeester Stramanweg 101 1101 AA AMSTERDAM hierna te

Nadere informatie

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger.

Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Ondergetekenden: Garfin Consult Consult B.V., hierna te noemen Garfin Consult; en, hierna te noemen: Belegger. Overwegende dat: Garfin Consult beschikt over de benodigde vergunning(en) om Belegger te kunnen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening

Algemene voorwaarden Effectendienstverlening Algemene voorwaarden Effectendienstverlening 8.1995.00.0303 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden effectendienstverlening

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam

BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam Bank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam Postbus 75047 1070 AA Amsterdam t 020 606 26 66 f 020 320 41 76 e info@binck.nl i www.binck.nl is een handelsnaam van Bank N.V. Openingsformulier Particulieren

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies

Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies Berben s Effectenkantoor B.V. overeenkomst tot effectenbemiddeling met beleggingsadvies DE ONDERGETEKENDEN: 1. Rekeninghouder(s) Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: hierna te noemen "Cliënt";

Nadere informatie

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand)

Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) Aanvraagset REAAL Beleggingsrekening (verpand) 26 250b 07-06 REAAL Bancaire Diensten is een handelsnaam van SNS Regio Bank N.V. gevestigd te Utrecht. KvK.nr. 16083427. REAAL Bancaire Diensten is bij de

Nadere informatie

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier

Fondsenmozaïek. De juiste keuze. Openingsformulier Fondsenmozaïek De juiste keuze Openingsformulier Checklist Kopie geldig paspoort, rijbewijs of identiteitskaart bijgevoegd? Formulier gedateerd, geparafeerd en ondertekend? (handtekening op pagina 5, paraferen

Nadere informatie

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO

Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO 1 / 32 Informatie Effectendienstverlening ABN AMRO MiFID De Europese richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten Product- en risicobeschrijving Informatie over het orderuitvoeringsbeleid

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Reglement FUNDIX REKENING

Reglement FUNDIX REKENING Reglement FUNDIX REKENING Beleggen met een goed rendement tegen lage kosten Website: Telefonische Servicelijn: www.fundix.nl 0800-235 386 349 (gratis) Postadres: Fundix Postbus 75890 1070 AW Amsterdam

Nadere informatie

Productvoorwaarden NN Levensloopplan

Productvoorwaarden NN Levensloopplan Productvoorwaarden NN Levensloopplan Wegwijzer 1 Reglement NN Levensloopplan zie pagina 1 Reglement NN Levensloopplan 1 2 Productkaart beleggen 4 3 Fondsenoverzicht 5 4 Tarievenoverzicht NN Levensloopplan

Nadere informatie

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601

Reglement. Legal & General Beleggersgiro. Reglement Box 1 20100601 Reglement Legal & General Beleggersgiro 1. Definities 1.1. In dit reglement wordt verstaan onder: a) Aanvraagformulier: het door LGB voorgeschreven formulier voor de aanvraag tot het openen van een Beleggersgirorekening;

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening

Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening Bijlage 4 behorend bij Overeenkomst tot vermogensbeheer Voorwaarden en overige belangrijke informatie Vermogensbeheer Rekening 26 406 04-04 Voorwoord Deze Voorwaarden en overige belangrijke informatie

Nadere informatie

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders

Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voorwaarden en overige regelingen Voor particuliere rekeninghouders Voor het gebruik van onze producten sluit u een overeenkomst met ING. Wij vinden het belangrijk dat u zichzelf vooraf goed kunt informeren

Nadere informatie

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek

Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Aanvraagformulier beleggingsrekening Vermogensopbouw Hypotheek Offertenummer Beleggingsrekeningnummer 1 Gegevens tussenpersoon (eventueel stempel) 2 Gegevens aanvrager(s) Naam Voorletter(s) Adres Postcode

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening

Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken en voorwaarden Rabo RegenboogRekening Productkenmerken Rabo RegenboogRekening Algemene voorwaarden Rabo RegenboogRekening 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo RegenboogRekening

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening:

Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 1. Werkingsfeer 2. Definities Aanbieder: SGG-Trust: Bankrekening: Beleggersgiro: Beleggingsrekening: Reglement Beleggingsrekening SGG-Trust 2015 1. Werkingsfeer Het Reglement en de Algemene Informatie inzake Bewaardiensten hebben kracht van overeenkomst tussen Rekeninghouder, SGG-Trust en Beleggersgiro.

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014

SPAREN. Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 SPAREN Voorwaarden Lloyds Bank Sparen Geldig per 1 april 2014 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Geldig per 1 november 2009 Voorwaarden Lloyds Bank Sparen 1. Definities (1) In deze voorwaarden hebben de volgende

Nadere informatie