Aanvraagformulier contractovername consumenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier contractovername consumenten"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier contractovername consumenten Aansluitadres 1. Wat is het adres van de over te nemen aansluitingen(en)? Huidige contractant 2. Wie is de huidige contractant? Naam en voorletters Geboortedatum Nieuwe contractant 3. Wie wordt de nieuwe contractant? Naam en voorletters Geboortedatum 4. Wat is de reden van overname? Huwelijk / samenwonen Echtscheiding Overlijden Overig 5. Wat is het bank- of gironummer voor de automatische afschrijving van uw facturen? In de toelichting vindt u verdere informatie over de automatische afschrijving. IBAN Op naam van 6. Waar wilt u dat uw abonneegegevens worden opgenomen? In de toelichting vindt u verdere informatie over de vermelding van abonneegegevens. 1) Hoofdnummer 2) Tweede nummer Gedrukte telefoongidsen Elektronische telefoongidsen Abonnee-informatiediensten Geen vermelding

2 7. Heeft u er bezwaar tegen dat uw telefoonnummer zichtbaar is op de gespecificeerde telefoonrekening van degene die naar u belt? Nee Ja 8. Heeft u er bezwaar tegen dat uw telefoonnummer zichtbaar is op het display van degene naar wie u belt? Contactpersoon 9. Bij wie kan tijdens kantooruren navraag worden gedaan over de contractovername? Nee Huidige contractant Ja Nieuwe contractant Telefoonnummer (Vast of mobiel) Anders nl. Heer Mevrouw Naam en voorletters Telefoonnummer (Vast of mobiel) Over te nemen aansluiting(en) 10. Van welke aansluiting(en), inclusief de ingestelde diensten en instellingen wilt u het contract overnemen? (Aankruisen wat van toepassing is.) Vaste telefoonaansluiting - PSTN Telefoonnummer aansluiting Factuur (voorkeur aankruisen) Per post Vaste telefoonaansluiting - ISDN Hoofdnummer aansluiting Factuur (voorkeur aankruisen) Per post Internet (ook internet via Glasvezel / Producten zoals: Internet, InternetPlusBellen, InternetPlusTV, Alles-in-1) Klantnummer of telefoonnummer Eigen Site & Mail Klantnummer* Digitenne (TV van KPN) Klantnummer*

3 Indien u nog aanvullende informatie heeft, of een toelichting wilt geven die van belang kan zijn voor de contractovername, dan kunt u dit hieronder aangeven. (*Automatisch elektronische factuur) 11. De nieuwe contractant verklaart hierbij alle rechten en verplichtingen (inclusief alle nog verschuldigde betalingen) uit de overeenkomst(en), die betrekking heeft (hebben) op de levering door KPN van de onder punt 10 genoemde aansluitingen, over te nemen van de huidige contractant. De huidige contractant blijft naast de nieuwe contractant hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van alle verplichtingen die zijn ontstaan in de periode voor de datum van de contractovername. De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op voornoemde overeenkomst(en) blijven onverkort van toepassing. De diverse algemene voorwaarden kunt u desgewenst downloaden van Door de ondertekening van dit verzoek tot contractovername verklaart de nieuwe contractant kennis te hebben genomen van de op de over te nemen overeenkomst(en) van toepassing zijnde algemene voorwaarden en akkoord te zijn met de inhoud daarvan. KPN gebruikt uw (persoons- en verkeers)gegevens voor de doeleinden die zijn beschreven in de Algemene Voorwaarden en het toepasselijke Privacystatement, zoals marktonderzoek of verkoopactiviteiten. U kunt hier bezwaar tegen maken door de procedure te volgen zoals vermeld in het Privacystatement (u kunt deze vinden op kpn.com/privacy). KPN behoudt zich het recht voor om niet akkoord te gaan met de door de huidige contractant gewenste contractovername. Wijzigingen op de overgenomen aansluiting(en) zijn pas mogelijk, nadat de bevestiging van KPN is ontvangen dat de contractovername is verwerkt. Belangrijk! Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen is het noodzakelijk dat onderstaande documenten zijn bijgesloten: Kopie geldig identiteitsbewijs huidige contractant (zie toelichting) Kopie geldig identiteitsbewijs nieuwe contractant (zie toelichting) Bij overlijden van de contractant een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart. Stuur voor de verwerking van de contractovername het volledig ingevulde formulier met de kopieën van de legitimatiebewijzen op naar: KPN Backoffice Contractovername Antwoordnummer VH Eindhoven (geen postzegel nodig) Naam huidige contractant Plaats Datum Handtekening Naam nieuwe contractant Plaats Datum Handtekening

4 Toelichting bij het invullen van het aanvraagformulier contractovername consumenten Waar is dit formulier voor bestemd? Met dit formulier kunt u een contractovername van één of meer aansluitingen aanvragen. De overname is altijd inclusief de op de aansluiting(en) aangesloten diensten. Wat is een contractovername? Een contractovername houdt in dat een nieuwe contractant de aansluiting(en) en daarmee alle rechten en verplichtingen van de huidige contractant overneemt. Omgekeerd geldt dat de huidige contractant de aansluiting(en) met alle diensten waarop hij een abonnement heeft, aan de nieuwe contractant overdraagt. Wat betekent een contractovername voor de nieuwe contractant? Bij een contractovername gaat de nieuwe contractant akkoord met: - de overname van de aansluiting(en) en alle daarbij behorende diensten. Wijzigingen op de overgenomen aansluiting(en) zijn pas mogelijk, nadat de bevestiging van KPN is ontvangen dat de contractovername is verwerkt. - de overname van eventuele openstaande vorderingen bij KPN van de huidige contractant. KPN kan na de verwerking van de contractovername de nieuwe contractant aanspreken op het betalen ervan. - Gesplitste facturen worden niet verstrekt. Een eventuele verrekening van kosten dient onderling te worden geregeld, zonder tussenkomst van KPN. - de resterende contractduur van de overgenomen aansluiting(en). Toestemming KPN Dit formulier is een aanvraagformulier. Voor een contractovername is de toestemming van KPN vereist. In de regel zal KPN toestemming verlenen, maar zij houdt zich het recht voor om een gewenste contractovername te weigeren. Invulaanwijzingen (de nummers van de toelichting corresponderen met de vragen op het formulier) 1. Hier vult u het adres, de postcode en woonplaats in van de over te nemen aansluiting(en). 2. De huidige contractant is degene met wie KPN het contract voor de aansluiting(en) eerder heeft afgesloten. Tot de datum van de contractovername is de huidige contractant aansprakelijk voor het gebruik van de aansluiting(en) en de kosten die daaruit voortvloeien. Hier vult u de gegevens in zoals ze zijn vóór de contractovername. 3. De nieuwe contractant is degene met wie KPN het contract voor de aansluiting(en) afsluit na de contractovername. Vanaf de datum van de contractovername is de nieuwe contractant verantwoordelijk voor het gebruik van de aansluiting(en) en de kosten die daaruit voortvloeien. Hier vult u de gegevens in zoals ze zijn ná de contractovername. U ontvangt de elektronische factuur of factuurmelding op het hier opgegeven adres. 4. Hier kruist u de reden van de contractovername aan. 5. De betaling van de facturen vindt plaats via automatische incasso. De nieuwe contractant is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele nog openstaande vorderingen van de voormalige contractant. KPN verstrekt geen gesplitste facturen. Vanzelfsprekend kunt u deze kosten onderling verrekenen. De kosten van de contractovername worden op de eerstvolgende factuur na de verwerking van de contractovername in rekening gebracht. Aan een contractovername wegens overlijden van de contractant zijn geen kosten verbonden. Bent u het onverhoopt niet eens met een bepaalde afschrijving, dan kunt u dit binnen een maand na de datum van afschrijven melden bij uw bank. Uw bank zal het bedrag zondermeer terugstorten op uw rekening. Hier vult u de gegevens over de betaling in. Bij ondertekening van het formulier gaat u akkoord met de automatische afschrijving. De contractant van de aansluiting(en) is en blijft verantwoordelijk voor de betaling van de facturen. 6. Bij de overname van een telefoonaansluiting heeft u recht op een standaard vermelding in de vermeldingsproducten van KPN. Voorbeelden van deze vermeldingsproducten zijn: de gedrukte telefoongids, de telefoongids op internet en de telefonische nummerinformatiediensten. Hier kruist u de vermeldingsproducten aan, waarin uw gegevens moeten worden opgenomen. Als u bezwaar heeft tegen commerciële uitingen van KPN of de gegevensverstrekking aan derden voor commerciële doeleinden, dan kan dit schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij: KPN, Postbus 2547, 3500 GM Utrecht. 7. Klanten van KPN kunnen op de gespecificeerde factuur de nummers zien, die zij hebben gebeld. Wanneer men u belt, wordt uw telefoonnummer vermeld op de rekening van de beller. Als u hiertegen geen bezwaar hebt, kruist u nee aan. Als u ja aankruist, worden de laatste vier cijfers van uw telefoonnummer afgeschermd. 8. Hier kunt u aangeven of u het zichtbaar maken van uw telefoonnummer permanent wilt blokkeren. Het is ook mogelijk om per gesprek het zichtbaar maken van uw telefoonnummer te blokkeren. U hoeft dan geen permanente blokkering aan te vragen. De blokkering betekent, dat uw nummer niet zichtbaar wordt op het display van het toestel van degene naar wie u belt. Wilt u geen permanente blokkering, kruis dan nee aan. 9. Het is mogelijk dat KPN het formulier moet retourneren met het verzoek om het aan te vullen met ontbrekende bijlagen, handtekeningen of omdat KPN nog vragen aan u heeft. Vermeld hier de contactpersoon, die KPN hiervoor kan benaderen. 10. Hier kruist u aan van welke aansluiting(en) u het contract overneemt. Voor een gewone, ISDN of mobiele aansluiting kunt u kiezen voor een elektronische of een papieren factuur. Voor de overige aansluitingen ontvangt u standaard via de elektronische factuur. 11. De huidige en nieuwe contractant zijn beiden meerderjarig en een natuurlijk persoon. Voor een contractovername waarbij een eenmanszaak of een rechtspersoon één van de contractanten is (NV, BV, een stichting of vereniging), moet het contractovernameformulier voor zakelijke klanten worden ingevuld. (Ook namens maatschappen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen kunnen contracten worden overgenomen.) Het formulier voor zakelijke klanten kunt u vinden op of opvragen bij het gratis nummer

5 Ondertekening en legitimatie. Voor de huidige en de nieuwe contractant geldt het volgende: Naast het volledig ingevulde en ondertekende formulier, moet van beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs worden meegestuurd. Een geldig legitimatiebewijs is: - Nederlands rijbewijs - Paspoort van binnen de EU - Paspoort van buiten de EU, i.c.m. een verblijfsvergunning - Europese identiteitskaart Vindt de contractovername plaats i.v.m. het overlijden van de contractant, dan ondertekent alleen de nieuwe contractant. Stuurt u in plaats van een kopie legitimatiebewijs van de overledene, s.v.p. een kopie van de overlijdensakte of rouwkaart mee. Zodra de contractovername is verwerkt, ontvangen de nieuwe en - indien van toepassing - de oude contractant hiervan een schriftelijke bevestiging.

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten

Aanvraagformulier contractovername voor zakelijke klanten Referentienummer Ref. nr.: 1022639 Reden contractovername Wat is de reden van de contractovername? Bedrijf neemt producten/diensten over van privé persoon Huidige contractant Contactgegevens (Bedrijfs)naam

Nadere informatie

Contractovername Mobiele Telefonie

Contractovername Mobiele Telefonie Contractovername Mobiele Telefonie Bestemd voor KPN A Gebruik de toelichting op doorslag C van dit formulier. aansluiting 1 Wat is het mobiele nummer? 2 Indien een servicecontract is afgesloten, wordt

Nadere informatie

aanvraag mobiele telefoonaansluiting

aanvraag mobiele telefoonaansluiting aanvraag mobiele telefoonaansluiting Bestemd voor KPN A contractant gebruiker geboortedatum en - Let op! Telefoonnummer moet op uw eigen naam staan. Bij zakelijke aansluiting, vul in bij bedrijf: kvk-nummer

Nadere informatie

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant

Bestaande klant. H an dt e k en in g. Nieuwe klant Ik/Wij (vermeld naam) met klantnummer ga/gaan akkoord met de overdracht van mijn contract bij Vodafone onder mobiel nummer(s) Bestaande klant Datum H an dt e k en in g Nieuwe klant Datum H an dt e k en

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito

1/5. Voorwaarden Credit Europe Top-Interest Rekening Voorwaarden Credit Europe Termijndeposito 1/5 Deze Voorwaarden maken deel uit van de Credit Europe Top- Interest Rekening en het Credit Europe Termijndeposito en zijn hierop integraal van toepassing. In geval van uitsluitend een Credit Europe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU

AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Avéro Achmea Van Asch van Wijckstraat 55 www.averoachmea.nl 3811 LP Amersfoort Nederland AANVRAAGFORMULIER ZORGVERZEKERING BETER VOOR NU Vul dit formulier helemaal in met blauwe of zwarte pen in blokletters.

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Wholesale Line Rental (WLR)

Wholesale Line Rental (WLR) Dienstenbeschrijving Wholesale Line Rental (WLR) Voordelig bellen is voortaan zo eenvoudig als het maar kan zijn Telecollectief Postbus 41 2660 AA Bergschenhoek E. info@telecollectief.nl W. www.telecollectief.nl

Nadere informatie

GlaswebVenray Internet

GlaswebVenray Internet GlaswebVenray Internet De voordelige en professionele internetdienst van Nox Telecom. Met GlaswebVenray Internet krijgt u voor een aantrekkelijk bedrag per maand, uw eigen glasvezelverbinding. Deze is

Nadere informatie

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur

Ondertekening. Handtekening rekeninghouder. Naam adviseur Verklaring Ondergetekende(n) verklaart/verklaren de Productvoorwaarden REAAL LijfrenteOpbouwRekening, de Algemene Bankvoorwaarden REAAL Bancaire Diensten en het Reglement Spaarrekeningen te hebben ontvangen,

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 ONVZ Vrije Keuze Zorgplan 2015 U staat op het punt uw basisverzekering of een van de aanvullende verzekeringen aan te vragen. U wilt onze tandartsverzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in

Nadere informatie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie

Overeenkomst Bedrijfstelefonie Partijen, Bedrijfsnaam Rechtsgeldig vertegenwoordiger Adres Postcode Woonplaats hierna te noemen Afnemer en vof mobiel-bellen.com, Tormentil 15, 8445RP Heerenveen, Nederland, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Contract Zakelijk Telefonie

Contract Zakelijk Telefonie Contract Zakelijk Telefonie Bedrijfsnaam... Kamer van Koophandel nummer... Leveringsadres... Postcode... Plaatsnaam... Telefoonnummer... Tekenbevoegde persoon... Functie... E-mailadres... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan:

Om een Persoonlijke Lening te krijgen, moet u aan de volgende regels voldoen. Pas dan bieden wij u een lening aan: Productinformatie Athlon Auto Financiering Persoonlijke Lening Algemeen Een Persoonlijke Lening is een doorlopende lening met een vaste looptijd en een vaste rente. Zolang de lening loopt, betaalt u elke

Nadere informatie

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap

ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap 17a Inschrijving ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap print wis - clear Waarom dit formulier? Dit is een formulier waarmee u aan het handelsregister kunt opgeven dat een vennootschap onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel

Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel Algemene Voorwaarden Emobiel voor een Abonnement van Emobiel (hierna: "Algemene Voorwaarden") Definities In deze Algemene Voorwaarden betekent: "Aanmeldingsformulier": het formulier waarmee de Klant Emobiel

Nadere informatie

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier.

Vragen? Kijk op www.kvk.nl of bel de Kamer van Koophandel als u nog vragen heeft. Bijvoorbeeld over het invullen van dit formulier. 14 Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens print wis - clear Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u wijzigingen in de ondernemings- en vestigingsgegevens opgeven. Het kan gaan om een wijziging

Nadere informatie

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl

Voorwaarden. Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden Beleggingsrekening Beleggingsrekening fbto.nl Voorwaarden FBTO Beleggingsrekening 1. Voorwaarden: goed om te lezen U bent: de rekeninghouder De Beleggingsrekening staat op uw naam. Wij zijn:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Algemene voorwaarden VvAA mobiel voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten Wat zijn dit voor voorwaarden? Dit zijn de Algemene voorwaarden voor Mobiele Telecommunicatie en Optionele Diensten

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten

HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO. Bijzondere volmachten & Bankvolmachten HANDLEIDING VOLMACHTEN ANBO Bijzondere volmachten & Bankvolmachten 1 Inhoudsopgave Handleiding Volmachten 1. Inleiding in bijzondere volmachten (pag. 3 8) 1.1 Wat is een bijzondere volmacht regio s? (pag.

Nadere informatie

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities

Internetsparen. Productvoorwaarden. Artikel 1 Definities Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1 Definities In deze Productvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Aanvrager: degene die bij de bank een aanvraag doet of namens wie een aanvraag gedaan wordt voor

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Factuuradres Telefoonnummer Factuurkenmerk

Factuuradres Telefoonnummer Factuurkenmerk 1 Contract Business Voice met korting over al het telefonieverkeer exclusief service nummers Aanvraag 1 Voor welk(e) hoofdtelefoonnummer(s) met onderliggende (msn)-nummers (tevens contractant) op het aansluitadres

Nadere informatie

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder.

Reglement. Reglement Zakenrekening. Betalen. 1 Definities. Gevolmachtigde. Klant. Bank. Rekening. Bankpas. Chipknip. Rekeninghouder. Reglement Betalen Reglement Zakenrekening Hoofdstuk 1 1 Definities Algemeen In dit Reglement wordt verstaan onder Bank RegioBank N.V., statutair gevestigd te Utrecht. Rekening Een in rekening-courant aangehouden

Nadere informatie

Voorwaarden deelname KPN Compleet

Voorwaarden deelname KPN Compleet Voorwaarden deelname KPN Compleet 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden gelden voor KPN Compleet van KPN B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan het Maanplein 55, 2516 CK, Den Haag (verder te noemen KPN ), en

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie