Klantprofiel Kredieten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantprofiel Kredieten"

Transcriptie

1 1. Persoonlijke gegevens: Naam klant: Adres: Telefoon privé: Mobiel: Geboortedatum Bsn-nummer: Bankrekeningnr: Nationaliteit: Voorletters: Postcode & plaats: Woonachtig sinds: Legitimatie (soort): Datum uitgifte: Plaats uitgifte: Geldig tot: Naam partner: Telefoon privé: Mobiel: Geboortedatum: Bsn-nummer: Nationaliteit: Voorletters: Legitimatie (soort): Datum uitgifte: Plaats uitgifte: Geldig tot: Burgerlijke staat: O Gehuwd: Huwelijkse voorwaarden / Gemeenschap van goederen O Ongehuwd O Samenwonend: Contract Testament Geregistreerd partnerschap O Gescheiden: Alimentatieverplichting Ontvanger alimentatie Bedrag alimentatie: O Weduwe / Weduwnaar Naam kinderen Geb. datum Thuiswonend Geslacht Verwacht u binnen enkele jaren (5) een verandering van uw gezinssamenstelling? Ja/nee, Zo ja, welke: Pagina 1 van 7

2 2.1 Financiële positie: Inkomen Klant Categorie: O Loondienst: O Bepaalde tijd O Onbepaalde tijd O Zelfstandig O DGA Naam werkgever: Wat is uw beroep: Datum in dienst: Bruto inkomen: per maand Overige inkomsten Per maand /Jaar (vast / variabel) Partner Categorie: O Loondienst: O Bepaalde tijd O Onbepaalde tijd O Zelfstandig O DGA Naam werkgever: Wat is uw beroep: Datum in dienst: Bruto inkomen: per maand Overige inkomsten per maand /Jaar (vast / variabel) Wat verwacht u van de ontwikkeling van uw inkomen in de komende jaren? Overige inkomsten: Huurinkomsten Dividenden: Partneralimentatie: Lijfrentes: Rente: Studiefinanciering: Eigen bijdrage auto van de zaak Overige lasten: Opmerkingen: Pagina 2 van 7

3 2.2 Financiële positie: Schulden Soort schuld en afsluitdata Maatschappij Contract nummer Openstaand saldo Rente Maand termijn Type aflossing Hypotheek 1 % Hypotheek 2 % Lening 1 % Lening 2 % Lening 3 % * Type aflossing: A = Annuïteit G = Gemengde verzekering S = Spaarhypotheek V = Aflossingsvrij PL = Persoonlijke lening DK = Doorlopend Krediet 2.3 Financiële positie: Bezittingen Eigen woning: O Nee O Ja, marktwaarde: WOZ-waarde : Spaargeld Is er sprake van (aantoonbare) overwaarde op de eigen woning? O Ja O Nee Erfpacht: O Nee O Ja, Overige onroerende zaken: Beleggingen: Verpand vermogen: Opmerkingen: 2.4 Financiële positie: Via werkgever Klant Pensioenregeling O Middelloon Eigen bijdrage Ziektekostenverzekering WAO-gat ANW-gat Auto van de zaak Partner Pensioenregeling O Middelloon Eigen bijdrage Ziektekostenverzekering WAO-gat O Eindloon Ja,cataloguswaarde O Nee O Eindloon Pagina 3 van 7

4 ANW-gat Auto van de zaak Ja,cataloguswaarde O Nee Opmerkingen: 3. Kennis en ervaring 1. Wat is het bestedingsdoel van de lening die u aanvraagt? 2. Wat zijn uw wensen met betrekking tot het krediet? 3. Binnen welke termijn en op welke manier denkt u het krediet in te lossen? 4. Heeft u ervaring met financiële producten? Zo ja, hoeveel en wat voor ervaring en met welk soort producten? 5. Wat weet u van financiële producten in het algemeen? 6. Wat vindt u van de informatie die wij u gegeven hebben omtrent consumentenkrediet? 7. Wenst u meer informatie over consumentenkrediet in het algemeen en het door u aangevraagde product in het bijzonder? Zo ja, kunt u aangeven op welk(e) gebied(en) u meer informatie wenst? 8. Opmerkingen: Pagina 4 van 7

5 4. Risicobereidheid 1. Zijn er, op het leven van uw of uw partner, verzekeringen afgesloten die een uitkering geven bij overlijden? 2. Zijn er, op naam van u of uw partner, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgesloten? 3. Zijn er, op naam van u of uw partner, werkeloosheidsverzekeringen afgesloten? 4. Verwacht u of uw partner dat het inkomen na pensionering voldoende zal zijn om aan de verplichtingen te voldoen die voortvloeien uit het aangevraagde product? 5. Wat zijn uw wensen met betrekking tot het overlijdensrisico van uzelf en uw partner? 6. Wat zijn uw wensen met betrekking tot het arbeidsongeschiktheidsrisico van uzelf en uw partner? 7. Wat zijn uw wensen met betrekking tot het onvrijwillige werkeloosheidsrisico van uzelf en uw partner? 8. Wat zijn uw (overige) wensen met betrekking tot de betalingsbeschermingsverzekering? 5. Motivering en advies 1. Aan de hand van de inventarisatie, doelstelling en wensen is er in overleg met de klant gekozen voor het volgende consumentenkrediet: Pagina 5 van 7

6 2. Bij de advisering en keuze voor het bovenstaande krediet zijn met name de volgende factor(en) in de persoonlijke situatie van de klant van belang geweest al dan niet met meenemen van de persoonlijke wensen van de klant: 3. Aan de hand van de inventarisatie, doelstelling, risico s en wensen is er in overleg met de klant gekozen voor de volgende kredietverzekering: 4. Bij de advisering en keuze voor het bovenstaande kredietverzekering zijn met name de volgende factor(en) in de persoonlijke situatie van de klant van belang geweest al dan niet met meenemen van de persoonlijke wensen van de klant: 6. Verdere toelichting 7. Ontvangen stukken en informatie, ondertekening 1. De wijze van onze beloning wordt te allen tijde precontractueel met u gecommuniceerd. Eventuele klachten kunt nu ons schriftelijke toesturen ter attentie van de klachtenafdeling. Voor onverhoopte geschillen zijn wel aangesloten bij Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, onder nummer uw adviseur geeft de adviezen op selectieve wijze en is officieel geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in het register Wet op het Financieel Toezicht (WFT) onder nummer U heeft de volgende documenten ontvangen en gelezen: a. Dienstverleningsdocument b. Dit klantprofiel c. Kredietovereenkomst / financieringscontract, incl. toepasselijke polis voorwaarden d. (indien van toepassing) Verzekeringspolis betalingsbescherming, incl. de polisvoorwaarden e. Indien van toepassing: kopie ter zake de afrekening van de aan uw adviseur verschuldigde fee f. Informatie over andere diensten, namelijk: 3. Ieder van de contractanten verklaart door ondertekening van dit klantprofiel dat alle producten en algemene voorwaarden inhoudelijk zijn besproken, en dat de exacte inhoud en consequenties van de producten naar tevredenheid is uitgelegd nadat zorgvuldig is geïnventariseerd, onder andere voor wat Pagina 6 van 7

7 betreffende producten passend zijn. De (klanten)brochures, voorwaarden en/of financiële bijsluiter zijn aan u verstrekt voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst. Duidelijk besproken en uitgelegd is dat er voor ondergetekende(n) vrijheid en keuze van verzekeraar is. 4. Ieder van de contractanten verklaart door ondertekening van dit klantprofiel tevens zich bewust te zijn van het feit dat er voor de lening inclusief depot bij Bureau Krediet Registratie (BKR) een toets is uitgevoerd en dat de financiële consequenties van bovenstaande producten bij het BKR worden vastgelegd. 5. Door ondertekening van dit klantprofiel verklaart u voldoende informatie te hebben ontvangen over de financieringsvorm, de eventuele betalingsbeschermingsverzekering(en) en de eventueel overig afgesloten producten. U verklaart daardoor bovendien dat de medewerker van uw adviseur u er op heeft gewezen dat alle formulieren persoonlijk en naar waarheid zijn ingevuld. 6. Door ondertekening van dit klantprofiel verklaart u tot slot dat u dit klantprofiel heeft doorgelezen, ingevuld en dat de inhoud ervan u volledig duidelijk is. U geeft hierbij uitdrukkelijk opdracht tot uitvoering van de door u gemaakte keuzes, zoals vastgelegd in de getekende stukken. Realisatie zal plaatsvinden na de definitieve goedkeuring door de betreffende aanbieders. Dit klantprofiel is voor akkoord gezien en ondertekend op (d.d.), door: Naam klant: Naam partner: Handtekening Handtekening Pagina 7 van 7

Klantprofiel. Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner

Klantprofiel. Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner Klantprofiel Naam relatie Naam partner Adres Postcode en plaats Geboortedatum relatie Geboortedatum partner Burgerlijke staat 1a. Legitimatie relatie : paspoort / ID-kaart / rijbewijs / anders, nl.: *

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters:

KLANTPROFIEL. Adres. Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam partner : Voorletters: KLANTPRFIEL RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Adres Postcode : Voorletters: : Titel : : : Woonplaats: Telefoon privé: Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum : Naam

Nadere informatie

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT

KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT KLANTPROFIELFORMULIER INZAKE CONSUMPTIEF KREDIET CLIENT Inventarisatie / algemeen 1. Beschikt u over spaartegoeden, effecten- of aandelenportefeuilles Ja, de omvang daarvan is minder dan 1.000. Ja, de

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KLANTPROFIEL Klantnummer: Datum: Klant Partner Voorletter(s) : : Achternaam : : Titel : : Straat : : PC + Woonplaats : : Geboortedatum : : Geboorteplaats : : Telefoon privé : : Telefoon zakelijk : : Mobiel

Nadere informatie

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant:

Verzekeringen & Hypotheken. Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: Klantprofiel: Inventarisatie van de adviseur welke passend is bij u als klant: De verantwoordelijkheid voor een pensioen- hypotheekadvies wor dt mede bij de adviseur gelegd. Het risico van dit voor mij

Nadere informatie

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair

Roker Ja Nee Opleidingsniveau LBO MBO HBO Universitair Algemeen Persoonlijke gegevens Aanvrager (tevens Contactpersoon) Voorletters Roepnaam Achternaam Voorvoegsels Straatnaam + huisnummer Postcode Woonplaats Telefoon Privé Telefoon Zakelijk Telefoon Mobiel

Nadere informatie

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen?

Defema BV T (0591) 67 68 96 Brochure en Dienstverleningsdocument Defema BV Waarom een lening of hypotheek via Defema Financieringen? Defema BV Defema Financieringen T (0591) 67 68 96 Defema Verzekeringen F (0591) 67 69 03 Defema Hypotheken E info@defema.nl Ermerweg 121 I www.defema.nl 7812 BD Emmen Brochure en Dienstverleningsdocument

Nadere informatie

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel:

VOORBEELD. KLANTPROFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: VRBEELD KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : _ Voorletters: Voornaam : ^^ Titel: Adres : _ Postcode : Telefoon privé: _Woonplaats: Telefoon

Nadere informatie

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode

Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum. Adres Postcode Aanvrager man vrouw BSN nummer: Paspoort ID Kaart nr: Naam Geboortedatum Voorletters: Nationaliteit: Adres Postcode Woonplaats: Telefoon thuis: werk: mobiel: e-mail: Hoogst genoten opleiding WO/HBO MBO

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren , dé transparante financiële dienstverlener Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en Wet Financieel Toezicht (WFT) worden in dit formulier diverse

Nadere informatie

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren

Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Klantprofiel Assurantie- & hypotheekadviesburo Boeren Algemene gegevens Naam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters(s): Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht: Telefoon privé: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V.

Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. Cliëntenbrochure AFAB Geldservice B.V. www.afab.nl Deze cliëntenbrochure geeft een beschrijving van de diensten die AFAB Geldservice B.V. (AFAB) voor u kan verrichten. Daarnaast geeft de brochure informatie

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie

Klant inventarisatie. Partner. Voorletters : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E mail : Rekeningnummer : Gezinssituatie Klant inventarisatie Klant Naam : Geslacht Man / Vrouw Voorletters : Geboorte datum : Pensioendatum : Adres : Postcode : Woonplaats : Sofi nummer (BSN) : Telefoonnummer : Telefoonnummer mobiel : E mail

Nadere informatie

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee

Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw. Roken ja nee Roken ja nee Adviseur: datum intake Consument 1 Consument 2 Geslacht man vrouw Geslacht man vrouw Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Voorletters Tussenvoegsels Achternaam Adres Postcode Woonplaats Adres Postcode

Nadere informatie

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3

WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 WFT Inventarisatieformulier Particulieren versie 1.3 In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (WFT) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument.

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Particulieren

Inventarisatieformulier Particulieren Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen,

Nadere informatie

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren

Woonvisie Inventarisatieformulier Particulieren In het kader van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) worden in dit document diverse vragen gesteld ter bepaling van het Klantprofiel van de consument. Deze vragen, opgesteld door Keurmerkorganisatie

Nadere informatie

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum:

Woonplaats: Telefoon mobiel: Geboortedatum: Coos BARHRST VERZEKtrI?Ï N.JGtrN KLANTPRFIEL Particuliere consument RELATIENUMMER PERSNLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant Voornaam Voorletters: Titel : Adres Postcode Telefoon privé: E-mail: Woonplaats:

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Vragen formulier Klantprofiel

Vragen formulier Klantprofiel Vragen formulier Klantprofiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilosofie is, om samen met onze relaties, een inventarisatie

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime,

r Onbepaalde tijd :r Ja r Nee r Samenwonend, zonder samenlevingscontract raileenstaand :r Fulltime r Parttime, Inventarisatie (klantprofiel) 2.1. Algemene (NAW) gegevens Cliënt 1 Cliënt 2 Naam Geboortedatum Geslacht Burgerlijke staat :1Man r Vrouw : 1Man 1Vrouw :1Gehuwd, gemeenschap van goederen 1Gehuwd, huwelijkse

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616

Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Postbus 311 7000 AH DOETINCHEM Tel.: 0314-365616 Geldigheidsduur inschrijving: 1 jaar ZOEKOPDRACHT t.b.v. het huren van woonruimte 1. AANVRAGER Naam en voornamen : Postcode + woonplaats : Telefoonnummer

Nadere informatie