BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam. Postbus AA Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BinckBank N.V. Barbara Strozzilaan 310 1083 HN Amsterdam. Postbus 75047 1070 AA Amsterdam"

Transcriptie

1 Bank N.V. Barbara Strozzilaan HN Amsterdam Postbus AA Amsterdam t f e i is een handelsnaam van Bank N.V.

2 Openingsformulier Particulieren

3 2 Open in 4 stappen uw rekening bij Het openen van een rekening bij is zo voor elkaar. Let er alstublieft goed op dat u onderstaande punten doorloopt. Dan kunt u zo snel mogelijk aan de slag Vul uw persoonsgegevens in Let er goed op dat u uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens duidelijk invult. Kies uw tariefstructuur: Basic of Active Maak op het openingsformulier uw keuze voor de te hanteren tariefstructuur. Via de website kunt u elk kwartaal uw keuze wijzigen. Onderteken de Basisovereenkomst Vergeet niet om de Basisovereenkomst op pagina 6 te ondertekenen en mee te sturen. Kopie legitimatiebewijs maken en opsturen naar Voorzie de gehele openingsset van een kopie van uw legitimatiebewijs en stuur het in de bijgevoegde antwoordenvelop naar. Heeft u geen antwoordenvelop? Dan kunt u het formulier opsturen naar: t.a.v. Klantenadministratie Antwoordnummer WC Amsterdam. Een postzegel is niet nodig. Openingsformulieren Aanvullende diensten (optioneel) Wenst u gebruik te maken van effectenkrediet of wilt u een effectenportefeuille overboeken? Gebruik dan de formulieren op pagina 7 en 10. Wilt u handelen in opties en futures? Geef dat dan aan bij stap 2. Opent u een en/of rekening? Maak dan ook een kopie van het legitimatiebewijs van de tweede rekeninghouder. En stuur een kopie van uw bankafschrift mee waarop uw beide namen en het rekeningnummer zichtbaar zijn. Dit is ter identificatie van beide rekeninghouders. Let erop dat uw eerste storting vanaf deze rekening afkomstig is. Wilt u een rekening voor een bedrijf, minderjarige of beleggingsclub openen? Of woont u in het buitenland? Neem dan contact op met onze Informatiedesk via het gratis nummer Vanuit het buitenland belt u

4 Stap 1 Openingsformulier Particuliere effectenrekening Rekeninghouder In te vullen door Rekeningnummer N L Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Geboortedatum m v Achternaam Geboorteplaats Adres Geboorteland Postcode Nationaliteit Woonplaats Mobiel nummer* Land 2e telefoonnummer adres Burgerservicenummer In welk land bent u belastingplichtig? * maakt gebruik van een twee-staps-verificatie als extra beveiliging om uw rekening te beschermen. U ontvangt een verificatiecode per SMS op het mobiele nummer dat u in dit veld opgeeft. Deze code heeft u nodig om uw rekening te activeren. Afwijkend correspondentieadres (als u uw post op een ander adres wilt ontvangen) Adres Plaats Postcode Land 2e rekeninghouder (als u een en/of-rekening wilt openen) Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Geboortedatum m v Achternaam Geboorteplaats Adres Geboorteland Postcode Nationaliteit Woonplaats Mobiel nummer 3 Openingsformulieren Land 2e telefoonnummer adres Burgerservicenummer In welk land bent u belastingplichtig? Nederlandse tegenrekening (bij kan geld alleen worden weggeboekt naar een door u van te voren opgegeven tegenrekening) Tegenrekeningnummer (IBAN) N L Tenaamstelling* Naam bank Buitenlandse tegenrekening (voor een tegenrekening in het buitenland) Tegenrekeningnummer** BIC-code Ten name van* * Let op! De tenaamstelling van uw tegenrekening moet gelijk zijn aan de tenaamstelling van uw rekening. ** Vul hier een IBAN in als u de tegenrekening aanhoudt in een land dat deel uitmaakt van SEPA (Single European Payments Area). is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam *00001* *00001*

5 4 Stap 2 Kies uw tariefstructuur: Basic of Active De tariefstructuur van kunt u elk kwartaal wijzigen. Informatie over de verschillende tariefstructuren vindt u op en op het bijgevoegde overzicht. Ik kies voor Basic Ik kies voor Active Handelen in opties en futures Wilt u handelen in opties en futures? Ja, ik wil kunnen beleggen in opties die geen margin vereisen Ja, ik wil kunnen beleggen in opties met en zonder margin en ook in futures Nee, ik wil niet beleggen in opties of futures Door ja te kiezen bij deze vraag gaat u akkoord met de Voorwaarden en Handleiding Derivaten (zoals gepubliceerd op en verklaart u deze te hebben gelezen en de inhoud daarvan te hebben begrepen. Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico s van Derivaten zoals opgenomen in de Handleiding Derivaten te hebben gelezen, de inhoud daarvan te begrijpen en deze risico s te aanvaarden. Hieronder vindt u een kort overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico s van opties en futures. Meer informatie leest u in de Handleiding Derivaten. Openingsformulieren Beleggingsinstrument Opties kopen Opties schrijven Futures Korte beschrijving Een optie geeft de koper het recht gedurende een vastgestelde termijn een vaste hoeveelheid van de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen (callopties) danwel te verkopen (putopties). Een belegger die een optie verkoopt (schrijver) neemt de verplichting op zich, indien hij daartoe wordt aangewezen, per optie de vaste hoeveelheid van de onderliggende waarde te verkopen (calloptie) respectievelijk te kopen (putoptie) tegen de vastgestelde prijs. Een future is een overeenkomst tot koop of verkoop van een goed of financiële waarde die op een bepaald tijdstip in de toekomst door de verkoper aan de koper moet wordt geleverd. Dit tegen een prijs die bij het aangaan van het contract wordt vastgelegd. Er bestaan futures die fysieke levering van de onderliggende waarde kennen, de meeste futures worden echter contant afgerekend (cash settlement). Op de derivatenmarkt van Euronext worden futures verhandeld op diverse financiële waarden zoals aandelenindices en valuta s. Risico Het maximale verlies bij een long call en long put is de geïnvesteerde premie. Bij een short call is het verlies onbeperkt en bij een short put is het maximale verlies het verschil tussen de uitoefenprijs en de ontvangen optieprijs (premie). Bij het kopen van een future (long gaan) kunt u maximaal het verschil tussen de aankoopprijs en 0 verliezen (de AEX-index kan bijvoorbeeld niet negatief worden). Het maximale verlies bij het verkopen van een future (short gaan) is onbeperkt (de AEX-index kan onbeperkt stijgen). is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam

6 Aanvullende vragen Wij kunnen uw rekening alleen openen als u onderstaande vragen beantwoordt. 1 Laat u uw vermogen op deze rekening door een vermogensbeheerder of iemand anders beheren? Nee, ik beheer mijn vermogen zelfstandig Ja, ik laat mijn vermogen beheren door iemand anders, te weten: Gaat u op deze rekening vermogen beheren van iemand anders? Nee, ik beheer alleen het vermogen van mijzelf Ja, ik ga het vermogen beheren van iemand anders, te weten: Banken spelen een sleutelrol in het nationale en internationale geldverkeer. Helaas kunnen zij ook worden misbruikt voor criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld. is wettelijk verplicht om misbruik zo veel mogelijk te voorkomen, en doet dit onder andere door inzicht te verkrijgen in de financiële situatie van haar klanten. Dit is van belang voor de integriteit van Bank en de financiële sector als geheel. Om u een betrouwbare en veilige dienstomgeving te kunnen bieden hebben wij wel uw medewerking nodig. Daarom verzoeken wij u onderstaande vragen volledig en naar waarheid te beantwoorden. Bij handelt u op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico. De door u gegeven antwoorden op de vragen worden door niet gebruikt bij het verwerken van uw beursopdrachten. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beleggingsbeslissingen die niet zouden aansluiten bij de antwoorden op de vragen. behandelt al uw persoonsgegevens zo ook deze vertrouwelijk. In onze privacyverklaring op de website leest u daar meer over. 2 Welk startbedrag heeft u voor deze beleggingsrekening beschikbaar? 0 < < < < < Wat is uw bruto jaarinkomen? rekeninghouder 2e rekeninghouder 0 < < < < < < < < Wat is uw totale vrij beschikbare vermogen? rekeninghouder 2e rekeninghouder* 0 < < < < < < < < < < * Als het gaat om een gezamenlijk beschikbaar vermogen van beide rekeninghouders, kunt u dit delen door twee. De categorie waar de uitkomst onder valt, vult u vervolgens voor beide rekeninghouders in. Bijvoorbeeld totaal beschikbaar vermogen = per rekeninghouder. U vult dan dus voor beide rekeninghouders de categorie < in. 5 Openingsformulieren 5 Werkt u in de financiële sector of bij een beursgenoteerde onderneming en bent u door uw werkgever aangewezen als insider? rekeninghouder 2e rekeninghouder Nee Nee Ja, bij (naam onderneming) Ja, bij (naam onderneming) 6 Bezit u een (in)direct belang van meer dan 1% in één of meerdere beursgenoteerde ondernemingen? rekeninghouder 2e rekeninghouder Nee Nee Ja, in (naam onderneming(en)) Ja, in (naam onderneming(en))

7 Openingsformulieren 6 Stap 3 Basisovereenkomst De ondergetekende(n), 1 bovengenoemde rekeninghouder(s), hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: de Cliënt ; 2 Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen, ; komen het volgende overeen: Artikel 1 Definities De in deze Basisovereenkomst met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Basisvoorwaarden. Artikel 2 Toepasselijkheid Basisvoorwaarden Op deze Basisovereenkomst zijn de Basisvoorwaarden van kracht. De Basisvoorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van deze Basisovereenkomst. Artikel 3 Basisvoorwaarden, Basishandleiding, Bankvoorwaarden Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige voor Cliënt bestemde informatie alsmede met het elektronisch beschikbaar stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden en Handleidingen. Door ondertekening van de Basisovereenkomst verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Bankvoorwaarden, zoals gepubliceerd op te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen. Artikel 4 Pandrecht Voor zover nodig geldt deze Basisovereenkomst als pandakte in verband met de in artikel 23 van de Basisvoorwaarden respectievelijk artikel 24 van de Bankvoorwaarden vervatte verpandingen. Cliënt doet hierbij tevens voor zover nodig mededeling ingevolge artikel 3:94 BW en 3:98 BW van de verpanding en deze akte aan en het Bewaarbedrijf. Voor zover mededeling aan door ingeschakelde derden nodig is, zal daarvoor zorgdragen. Artikel 5 Aangebrachte wijzigingen Eventuele in deze Basisovereenkomst handmatig aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de Basisovereenkomst. Voorts verklaart Cliënt: 1. Dat Cliënt op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico handelt en ermee bekend is dat deze vorm van dienstverlening zogeheten execution-only dienstverlening betreft, en 2. Dat Cliënt voldoende in staat is om zelf een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende Effecten zoals aandelen, obligaties, opties en futures. Wanneer de kennis van Cliënt daarover tekortschiet, zorgt Cliënt zelf voor aanvullende informatie, en 3. Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het Beleid Orderuitvoering van zoals vermeld op de Internetsite en, in voorkomende gevallen, met het uitvoeren van Orders in Effecten buiten een gereglementeerde markt of MTF om of door middel van OTCtransacties waaronder prof trades met gegarandeerde uitvoering en 4. Dat Cliënt niet kwalificeert als US Person. De Basisovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door Bank N.V. Ondertekening Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: Plaats Datum Naam 1e rekeninghouder Naam 2e rekeninghouder Opent u een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen. Handtekening 1e rekeninghouder Vincent Germyns Handtekening 2e rekeninghouder Evert-Jan Kooistra

8 Aanvullende diensten (optioneel) Overeenkomst Effectenkrediet In te vullen door IBAN N L De ondergetekenden, 1. Naam rekeninghouder Naam mederekeninghouder hierna, (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: de Cliënt ; 2. De naamloze vennootschap Bank N.V., handelend onder de naam, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan, 1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen,, komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities, toepasselijke documentatie 1.1 De in deze Overeenkomst Effectenkrediet met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Basisvoorwaarden en de Voorwaarden Effectenkrediet. 1.2 Op deze Overeenkomst Effectenkrediet zijn de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet van toepassing. De Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet maken een onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst Effectenkrediet. 1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst Effectenkrediet verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen. Artikel 2 Dienstverlening en bestedingsdoel Effectenkrediet 2.1 zal aan Cliënt waarop een overeenkomst inzake Effectendienstverlening van kracht is, onder de voorwaarden van de Overeenkomst Effectenkrediet tegen onderpand van Effecten een doorlopend Effectenkrediet aanbieden, waarmee Cliënt transacties kan verrichten in Effecten. Cliënt beslist zelf of en in hoeverre gebruik wordt gemaakt van Effectenkrediet. geeft hierbij geen advies. 2.2 Cliënt verklaart dat hij het aan hem ter beschikking gestelde Effectenkrediet niet zal gebruiken voor een ander doel dan voor de financiering van transacties in Effecten. Artikel 3 Verpanding 3.1 Cliënt verpandt hierbij aan, voor zover nodig bij voorbaat, tot zekerheid voor al wat al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben uit hoofde van deze Overeenkomst Effectenkrediet (i) alle zaken, waardepapieren en Effecten die, het Bewaarbedrijf of een derde van of voor Cliënt onder zich heeft of krijgt; en (ii) alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Cliënt jegens en/of het Bewaarbedrijf. 3.2 Het pandrecht op het in vorig artikellid genoemde onderpand zal tot stand komen op de wijze en worden geregeerd door het bepaalde van artikel 23 Basisvoorwaarden. 7 Openingsformulieren Artikel 4 Duur van de overeenkomst en beëindiging 4.1 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt aangegaan voor onbepaalde tijd onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door. 4.2 De Overeenkomst Effectenkrediet kan door Cliënt kosteloos schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en door met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 4.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet, om wat voor reden dan ook, - zullen bepalingen uit deze overeenkomst die uitdrukkelijk of naar de kennelijke doelstelling daarvan onbeperkt van kracht dienen te blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet hun werking behouden; - blijft Cliënt jegens Bank gebonden aan alle verplichtingen die op de datum van beëindiging bestaan en daarna kunnen ontstaan ten gevolge van het afwikkelen van de Overeenkomst Effectenkrediet. is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam *00005* *00005*

9 8 Artikel 5 Wijzigingen overeenkomst, toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillen 5.1 is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen vinden plaats op de wijze zoals bepaald in de Voorwaarden Effectenkrediet. 5.2 Eventuele (handmatig) in deze overeenkomst Effectenkrediet aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen. 5.3 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van enig geschil is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen. Nadere informatie over de geschillenregeling is te vinden in de Voorwaarden Effectenkrediet. Voorts verklaart Cliënt: 1. te hebben kennisgenomen van de Europese Standaardinformatie effectenkrediet, zoals door ter beschikking gesteld aan Cliënt voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst Effectenkrediet en de inhoud daarvan te hebben begrepen. 2. Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico s van Effectenkrediet zoals opgenomen in de Handleiding Effectenkrediet te hebben gelezen, de inhoud daarvan te hebben begrepen en deze risico s te aanvaarden. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op te. Handtekening rekeninghouder 1 Vincent Germyns Handtekening rekeninghouder 2 Evert-Jan Kooistra Openingsformulieren LET OP: Is het effectenkrediet bedoeld voor een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen.

10 Aanvullende diensten (optioneel) Overstapservice Heeft u een effectenportefeuille bij een andere bank? maakt overstappen gemakkelijk. Doorloop onderstaande drie stappen, en wij gaan voor u aan de slag. 1 2 Vul het formulier op de achterzijde in Vul uw rekeninggegevens en de gegevens van uw bank in op het formulier. Vergeet niet het formulier te ondertekenen. Maak een kopie van uw portefeuilleoverzicht Dit kan een kopie van een recent overzicht zijn, of een (scherm)print van uw portefeuille. Wilt u alleen een deel van uw portefeuille overboeken? Geef op deze kopie dan duidelijk aan welk deel dat is. 3 Stuur het formulier en het portefeuilleoverzicht naar Stuur het formulier en het portefeuilleoverzicht mee in de antwoordenvelop met het openingsformulier. neemt contact met u op Aan de hand van uw portefeuilleoverzicht bekijkt hoe u het meest eenvoudig kunt overstappen. Daarbij letten wij onder andere op kosten, gemak en snelheid. Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij contact met u op om u te informeren over uw overstap. Graag bespreken wij met u welke vergoeding wij u kunnen bieden voor de eventuele kosten van de overboeking. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze Informatiedesk via het gratis nummer of stuur een naar 9 Openingsformulieren

11 Formulier overboeken effectenportefeuille Gegevens van de bank waar uw portefeuille nu wordt aangehouden Naam bank Effectenrekeningnummer Plaats Land Ten name van Rekeninghouder * 2 e rekeninghouder Adres Postcode Plaats Land * Boekt u over van een zakelijke rekening, vul dan de naam en het vestigingsadres van de zakelijke rekeninghouder in. 10 Openingsformulieren Hierbij verzoek ik: Mijn gehele portefeuille over te boeken (Stuur een kopie van uw portefeuilleoverzicht mee) Een deel van mijn portefeuille over te boeken (Stuur een kopie van uw portefeuilleoverzicht mee en geef daarop duidelijk aan welk deel van uw portefeuille u wilt overboeken) Ook mijn effectenkrediet over te boeken Mijn rekening-courant saldo over te boeken Naar rekening: N L (heeft u nog geen rekeningnummer, dan vullen wij dit voor u in) Datum Handtekening rekeninghouder/ rechtsgeldige vertegenwoordiger Handtekening 2 e rekeninghouder/ rechtsgeldige vertegenwoordiger Boekt u over van een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen. Boekt u over van een zakelijke rekening? Dan moet(en) de rechtsgeldige vertegenwoordiger(s) tekenen. Met het ondertekenen van dit formulier geeft u toestemming om uw gegevens aan uw huidige bank te verstrekken. is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam

12 Stap 4 Kopie legitimatiebewijs U bent nu klaar met het invullen van de formulieren. Let u alstublieft op de volgende punten: Opent u een rekening op naam van één persoon? Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Als u een kopie van uw rijbewijs of ID kaart opstuurt, ontvangen wij ook graag een kopie van de achterkant. Indien u een andere nationaliteit dan de Nederlandse heeft, stuurt u dan een kopie van uw paspoort mee. Opent u een gezamenlijke (en/of) rekening? Stuur dan een kopie van het legitimatiebewijs van beide rekeninghouders mee. Als u een kopie van uw rijbewijs of ID kaart opstuurt, ontvangen wij ook graag een kopie van de achterkant. Voeg tevens een kopie van een bankafschrift van uw bestaande en/of rekening toe. Let op dat de tenaamstelling en het rekeningnummer daarvan zichtbaar zijn. Zorg ervoor dat uw eerste storting afkomstig is van deze rekening. 11 Openingsformulieren + Wilt u een rekening op naam van minderjarige openen? Neem dan contact op met onze Informatiedesk via het gratis nummer

13 Kopie Basisovereenkomst voor uw administratie 1 bovengenoemde rekeninghouder(s), hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: de Cliënt ; 2 Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen, ; komen het volgende overeen: Artikel 1 Definities De in deze Basisovereenkomst met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Basisvoorwaarden. Artikel 2 Toepasselijkheid Basisvoorwaarden Op deze Basisovereenkomst zijn de Basisvoorwaarden van kracht. De Basisvoorwaarden maken een onverbrekelijk deel uit van deze Basisovereenkomst. Artikel 3 Basisvoorwaarden, Basishandleiding, Bankvoorwaarden Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige voor Cliënt bestemde informatie alsmede met het elektronisch beschikbaar stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden en Handleidingen. Door ondertekening van de Basisovereenkomst verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Bankvoorwaarden, zoals gepubliceerd op te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen. Artikel 4 Pandrecht Voor zover nodig geldt deze Basisovereenkomst als pandakte in verband met de in artikel 23 van de Basisvoorwaarden respectievelijk artikel 24 van de Bankvoorwaarden vervatte verpandingen. Cliënt doet hierbij tevens voor zover nodig mededeling ingevolge artikel 3:94 BW en 3:98 BW van de verpanding en deze akte aan en het Bewaarbedrijf. Voor zover mededeling aan door ingeschakelde derden nodig is, zal daarvoor zorgdragen. 12 Openingsformulieren Artikel 5 Aangebrachte wijzigingen Eventuele in deze Basisovereenkomst handmatig aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de Basisovereenkomst. Voorts verklaart Cliënt: 1. Dat Cliënt op eigen initiatief en voor eigen rekening en risico handelt en ermee bekend is dat deze vorm van dienstverlening zogeheten execution-only dienstverlening betreft, en 2. Dat Cliënt voldoende in staat is om zelf een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende Effecten zoals aandelen, obligaties, opties en futures. Wanneer de kennis van Cliënt daarover tekortschiet, zorgt Cliënt zelf voor aanvullende informatie, en 3. Cliënt stemt uitdrukkelijk in met het Beleid Orderuitvoering van zoals vermeld op de Internetsite en, in voorkomende gevallen, met het uitvoeren van Orders in Effecten buiten een gereglementeerde markt of MTF om of door middel van OTCtransacties waaronder prof trades met gegarandeerde uitvoering en 4. Dat Cliënt niet kwalificeert als US Person. De Basisovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door Bank N.V. Ondertekening Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend: Plaats Datum Naam 1e rekeninghouder Naam 2e rekeninghouder Opent u een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen. Handtekening 1e rekeninghouder Vincent Germyns Handtekening 2e rekeninghouder is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam Evert-Jan Kooistra

14 Kopie Overeenkomst Effectenkrediet voor uw administratie In te vullen door IBAN N L De ondergetekenden, 1. Naam Adres Postcode Plaats hierna, (indien van toepassing gezamenlijk) te noemen: de Cliënt ; 2. De naamloze vennootschap Bank N.V., handelend onder de naam, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudend aan de Barbara Strozzilaan, 1083 HN te Amsterdam, hierna te noemen,, komen overeen als volgt: Artikel 1 Definities, toepasselijke documentatie 1.1 De in deze Overeenkomst Effectenkrediet met een hoofdletter geschreven woorden hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Basisvoorwaarden en de Voorwaarden Effectenkrediet. 1.2 Op deze Overeenkomst Effectenkrediet zijn de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet van toepassing. De Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet maken een onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst Effectenkrediet. 1.3 Door ondertekening van deze Overeenkomst Effectenkrediet verklaart Cliënt de Basisvoorwaarden, de Voorwaarden Effectenkrediet en de Handleiding Effectenkrediet te hebben ontvangen en opgeslagen, gelezen en de inhoud ervan te hebben begrepen. Artikel 2 Dienstverlening en bestedingsdoel Effectenkrediet 2.1 zal aan Cliënt waarop een overeenkomst inzake Effectendienstverlening van kracht is, onder de voorwaarden van de Overeenkomst Effectenkrediet tegen onderpand van Effecten een doorlopend Effectenkrediet aanbieden, waarmee Cliënt transacties kan verrichten in Effecten. Cliënt beslist zelf of en in hoeverre gebruik wordt gemaakt van Effectenkrediet. geeft hierbij geen advies. 2.2 Cliënt verklaart dat hij het aan hem ter beschikking gestelde Effectenkrediet niet zal gebruiken voor een ander doel dan voor de financiering van transacties in Effecten. Artikel 3 Verpanding 3.1 Cliënt verpandt hierbij aan, voor zover nodig bij voorbaat, tot zekerheid voor al wat al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben uit hoofde van deze Overeenkomst Effectenkrediet (i) alle zaken, waardepapieren en Effecten die, het Bewaarbedrijf of een derde van of voor Cliënt onder zich heeft of krijgt; en (ii) alle huidige en toekomstige rechten en vorderingen van Cliënt jegens en/of het Bewaarbedrijf. 3.2 Het pandrecht op het in vorig artikellid genoemde onderpand zal tot stand komen op de wijze en worden geregeerd door het bepaalde van artikel 23 Basisvoorwaarden. 13 Openingsformulieren Artikel 4 Duur van de overeenkomst en beëindiging 4.1 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt aangegaan voor onbepaalde tijd onder de opschortende voorwaarde van acceptatie van Cliënt door. 4.2 De Overeenkomst Effectenkrediet kan door Cliënt kosteloos schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en door met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. 4.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet, om wat voor reden dan ook, - zullen bepalingen uit deze overeenkomst die uitdrukkelijk of naar de kennelijke doelstelling daarvan onbeperkt van kracht dienen te blijven ook na beëindiging van de Overeenkomst Effectenkrediet hun werking behouden; - blijft Cliënt jegens Bank gebonden aan alle verplichtingen die op de datum van beëindiging bestaan en daarna kunnen ontstaan ten gevolge van het afwikkelen van de Overeenkomst Effectenkrediet. is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam

15 Kopie voor uw administratie Artikel 5 Wijzigingen overeenkomst, toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillen 5.1 is te allen tijde gerechtigd deze overeenkomst te wijzigen en aan te vullen. Wijzigingen vinden plaats op de wijze zoals bepaald in de Voorwaarden Effectenkrediet. 5.2 Eventuele (handmatig) in deze overeenkomst Effectenkrediet aangebrachte wijzigingen zullen geen onderdeel uitmaken van de overeenkomst tussen partijen. 5.3 De Overeenkomst Effectenkrediet wordt beheerst door Nederlands recht. In geval van enig geschil is de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen. Nadere informatie over de geschillenregeling is te vinden in de Voorwaarden Effectenkrediet. Voorts verklaart Cliënt: 1. te hebben kennisgenomen van de Europese Standaardinformatie effectenkrediet, zoals door ter beschikking gesteld aan Cliënt voorafgaand aan de ondertekening van de Overeenkomst Effectenkrediet en de inhoud daarvan te hebben begrepen. 2. Cliënt verklaart uitdrukkelijk en zonder enig voorbehoud het hoofdstuk met de titel Risico s van Effectenkrediet zoals opgenomen in de Handleiding Effectenkrediet te hebben gelezen, de inhoud daarvan te hebben begrepen en deze risico s te aanvaarden. Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend op te. Handtekening cliënt 1 Vincent Germyns 14 Openingsformulieren Handtekening cliënt 2 LET OP: Is het effectenkrediet bedoeld voor een en/of-rekening? Dan moeten beide rekeninghouders tekenen. Evert-Jan Kooistra is een handelsnaam van Bank N.V. Vergunninghouder DNB Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten K.V.K. Amsterdam

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen

Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments Voor veilig beleggen Overeenkomst Schneider Investments I Persoonlijke gegevens Belegger Voorletter(s): Titulatuur: Geboortedatum: M / V Achternaam: Geboorteplaats: Adres:

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten particulieren Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam (of bij een en/of rekening de namen) en adresgegevens in van de persoon of personen die

Nadere informatie

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk

Acceptatieformulier beleggingsdiensten. zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten zakelijk Acceptatieformulier beleggingsdiensten Vul hieronder de naam en adresgegevens in van de rechtspersoon die klant wil worden van DEGIRO. 1. Rekeninghouder

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Overeenkomst Fondsenplatform voor particulieren

Overeenkomst Fondsenplatform voor particulieren Overeenkomst Fondsenplatform voor particulieren Welkom bij Fondsenplatform. Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u met Fondsenplatform een overeenkomst aan ( Overeenkomst ) en geeft u Fondsenplatform

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG

Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Printdatum Volgnummer Overeenkomst BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening en Mijn BLG Mijn gegevens Naam en voorletter(s) Adres en huisnummer Postcode en woonplaats Geboortedatum l Man l Vrouw Geboorteplaats

Nadere informatie

Documenten Bewaargeving en afwikkeling

Documenten Bewaargeving en afwikkeling Documenten Bewaargeving en afwikkeling Inhoudsopgave 2 Verklaring van aanvaarding particulier 3 Verklaring van aanvaarding zakelijk 5 Verklaring juridische entiteiten 7 Overboeken effectenportefeuille

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering Formulier verzekeringnemer of begunstiging veranderen

Overlijdensrisicoverzekering Formulier verzekeringnemer of begunstiging veranderen Klantenservice 013 461 20 26 woonfonds.nl/verzekeringen Post woonfonds postbus 11 7300 AA Apeldoorn @woonfonds facebook.com/woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Formulier verzekeringnemer of begunstiging

Nadere informatie

Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Formulier om de verzekeringnemer te veranderen in verband met overlijden

Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Formulier om de verzekeringnemer te veranderen in verband met overlijden Klantenservice 013 461 20 26 woonfonds.nl/verzekeringen Post woonfonds postbus 11 7300 AA Apeldoorn @woonfonds facebook.com/woonfonds Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering Formulier om de verzekeringnemer

Nadere informatie

Openingsformulieren Tripartiete Dienstverlening

Openingsformulieren Tripartiete Dienstverlening Openingsformulieren Tripartiete Dienstverlening Bedankt voor uw vertrouwen in één vermogensbeheer. Wij heten u van harte welkom als nieuwe klant! U bent nog vier eenvoudige stappen verwijderd van het moment

Nadere informatie

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar.

Tussenpersoonnummer. Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam. Nationaliteit. Geboortedatum : - - Burgerservicenummer : dag maand jaar. AEGON Lijfrenterekening Inschrijfformulier In te vullen door uw tussenpersoon of adviseur: Tussenpersoonnummer Voorletter(s) Tussenvoegsel(s) Achternaam : Gegevens rekeninghouder Persoonsgegevens Voorletter(s)

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket

Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Wijzigingsformulier Levensloop Totaalpakket Als u iets wilt veranderen in uw Levensloop Totaalpakket, dan vult u dit formulier in. Dat doet u bijvoorbeeld als u een andere werkgever krijgt. Of als u stopt

Nadere informatie

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V.

Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Inbrengovereenkomst Vastgoed Fundament Fonds N.V. Veld 1: Achternaam (voluit ) :.. Voornaam (voluit) :..... (indien van toepassing) Achternaam 2 e rek. houder (voluit) Voornaam 2 e rek. houder (voluit)

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

RENPART VASTGOED HOLDING N.V.

RENPART VASTGOED HOLDING N.V. RENPART VASTGOED HOLDING N.V. INBRENG EN OVERDRACHT CERTIFICATEN Wilt u hieronder de gevraagde gegevens invullen, daarna het document afdrukken, ondertekenen en met een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Nadere informatie

Overeenkomst Fondsenplatform zakelijk

Overeenkomst Fondsenplatform zakelijk Overeenkomst Fondsenplatform zakelijk Welkom bij Fondsenplatform. Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u met Fondsenplatform een overeenkomst aan ( Overeenkomst ) en geeft u Fondsenplatform

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A

Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Domeinregistratie EuroNet Domeinnaam-overeenkomst formulier A GP001-19EUDEF001 DOMAIN/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij

Nadere informatie

Voorwaarden. RentePlús Rekening

Voorwaarden. RentePlús Rekening Voorwaarden RentePlús Rekening Wat wilt u weten? 1. Voorwaarden: goed om te lezen 2. Hoe werkt uw RentePlús Rekening? 2.1 Wat is de RentePlús Rekening?... 3. Wat gebeurt er als u een RentePlús Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl

Voorwaarden. Doelspaarrekening fbto.nl Voorwaarden Doelspaarrekening Doelspaarrekening fbto.nl U bent: Wij: de rekeninghouder De Doelspaarrekening staat op uw naam. FBTO 1. Voorwaarden: goed om te lezen Wilt u geld opzij zetten? Lees dan eerst

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Vennootschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Vennootschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Vennootschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Vennootschappen Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België,

Nadere informatie

Aanvraag Internetspaarrekening

Aanvraag Internetspaarrekening Aanvraag Internetspaarrekening Wat Hoe Stap 1 Uw gegevens U geeft hier uw gegevens als rekeninghouder in Het aanvragen van een nieuwe rekening doet u in verschillende stappen: Vul hier de persoonsgegevens

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier beleggingsrekening ASN Optimaalbeleggen

Aanmeldingsformulier beleggingsrekening ASN Optimaalbeleggen Aanmeldingsformulier beleggingsrekening ASN Optimaalbeleggen Gratis Waka Waka Power+ Stuur het formulier voor 1 oktober 2016 in en ont vang deze compacte oplader en lamp op zonne-energie, met een waarde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB)

Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Aanvraagformulier Multi Valuta Rekening (EUR USD RMB) Met dit formulier kunt u de Multi Valuta Rekening aanvragen Let op: Op de Multi Valuta Rekening zijn geen Automatische Incasso s mogelijk en kunnen

Nadere informatie

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST

PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST Exemplaar voor de schenker PERIODIEKE SCHENKINGSOVEREENKOMST 1 VERKLARING GIFT * De ondergetekende (naam schenker) verklaart een gift te doen aan (naam instelling) De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud)

Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) Overeenkomst periodieke schenking (op te maken in tweevoud) 1. VERKLARING SCHENKINGSOVEREENKOMST De ondergetekende (naam schenker).. verklaart een schenking te doen aan Stichting Olijf, netwerk voor vrouwen

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Particuliere rekening

Klantenovereenkomst Particuliere rekening Particuliere rekening Exemplaar door u te bewaren *00201* *00201* Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België, Quellinstraat 22 te 2018 Antwerpen, BTW BE 0842.123.910, RPR Antwerpen,

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier

Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Overlijdensrisicoverzekering aanvraagformulier Met onderstaand formulier kunt u een Woonfonds Overlijdensrisicoverzekering aanvragen. Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: woonfonds.orv@achmea.nl.

Nadere informatie

Contract 088 Bedrijfsnummers

Contract 088 Bedrijfsnummers Contractant 1. Met wie wordt het contract gesloten voor bedrijfsnummers? Bedrijfsnaam KvK-nr Straat en Huisnummer (geen postbus) Postcode en Plaats Land Contactpersoon (bij bedrijf) Dhr./Mw. Telefoonnummer

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Vennootschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Vennootschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Vennootschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Vennootschappen Tussen de ondergetekende(n) en BinckBank N.V., Bijkantoor België,

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

1 Verzekeringnemer. 2 Persoonsgegevens

1 Verzekeringnemer. 2 Persoonsgegevens Aanvraagformulier Buitenlandverzekering Buitenland Met dit formulier kunt u voor uzelf (en/ of voor uw gezinsleden) de IAK Buitenlandverzekering aanvragen. Met de IAK Buitenlandverzekering hebt u (en hebben

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door gemeente/dmo: datum verzending: datum ontvangst: werkprocesnummer: afdeling: cliëntnr.: Aanvraag bijzondere bijstand invullen op de computer of met zwarte pen en in blokletters Om uw

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren

Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen. Openingsformulieren Vul mij in en stuur mij op! Rekening openen Openingsformulieren Rekening openen Hartelijk dank voor uw belangstelling in. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, verzoeken wij u de volgende stappen

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening):

Bankrekeningnummer (voor stortingen vanaf de NPEX Beleggersrekening): Inschrijfformulier Natuurlijke personen Begrippen die hieronder beginnen met een hoofdletter hebben dezelfde betekenis als daaraan is toegekend in het informatiememorandum van MKBi Duurzaam B.V. (de Uitgevende

Nadere informatie

Overeenkomst periodieke gift in geld

Overeenkomst periodieke gift in geld Overeenkomst periodieke gift in geld 1 Verklaring gift De ondergetekende (naam schenker): 2 Looptijd van de gift 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) verklaart een gift te doen

Nadere informatie

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan

Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Pagina I 1 I aanvraagformulier Perlasplan Direct rechtspersoon Instructies voor het direct aanvragen van Perlasplan Is het als vertegenwoordiger van de rechtspersoon volgende op u van toepassing? Ik ben

Nadere informatie

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd

Stichting Nationaal Ouderenfonds. het overlijden van de schenker. 2a Wat is de looptijd van de gift? 5 jaar jaar (minimaal 5 jaar) onbepaalde tijd Exemplaar voor de schenker Overeenkomst Met deze overeenkomst legt de schenker zich vast voor een periodieke gift van minimaal vijf jaar aan het Nationaal Ouderenfonds. Periodieke giften die zijn vastgelegd

Nadere informatie

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving

Voorwaarden Opties. Artikel 1 Definities. Artikel 2 Toepasselijke voorwaarden. Artikel 3 Toepasselijke externe regelgeving Voorwaarden Opties Deze Voorwaarden Opties zijn geldig vanaf 1 april 2016. De informatie uit deze voorwaarden kan wijzigen. Kijk voor actuele informatie op ing.nl of bel 020 22 888 88. ING Bank N.V. (hierna:

Nadere informatie

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer

Gegevens. 2. Verzekering. Polisnummer. Reden overdracht Datum overdracht. 3. Nieuwe deelnemer formulier overdracht verzekering Polisnummer Datum ontvangst Wanneer gebruikt u dit formulier? U heeft een levensverzekering bij de Onderlinge s-gravenhage en bent deelnemer. Met dit formulier informeert

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten?

1. Inleiding. 2. Wat betekent short gaan in effecten? handleiding intraday short 1 1. Inleiding Op uw Alex rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Alex

Nadere informatie

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3

1l Partner Ja / Nee; bij Ja door naar vraag 2, anders vraag 3 OVEREENKOMST TOT PERIODIEKE SCHENKING 1 Gegevens van de schenker 1a Aanspreekvorm Mevrouw / De heer 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 1j 1k Achternaam Voornamen (voluit) Straat + huisnummer Postcode + woonplaats

Nadere informatie

Openingsformulier Vermogensbeheer

Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsformulier Vermogensbeheer Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX Vermogensbeheer. Voor het spoedig openen van een rekening, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen

Nadere informatie

Inschrijfformulier huurwoning

Inschrijfformulier huurwoning Inschrijfformulier huurwoning GEGEVENS AANVRAGER/AANVRAAGSTER Geslacht: Man / Vrouw * Voorletters: Tussenvoegsel: Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Adres: Huisnummer: Postcode: Telefoonnummer

Nadere informatie

Alpha High Performance Fund

Alpha High Performance Fund Alpha High Performance Fund An Elite Fund Management B.V. Alternative Investment Fund INSCHRIJVING / WIJZIGING DEELNAMEBEDRAG [ ] Alpha Future Spread Fund [ ] Dutch Darlings Fund (voorheen AESF) [ ] Alpha

Nadere informatie

Overeenkomst Fondsenplatform voor minderjarigen

Overeenkomst Fondsenplatform voor minderjarigen Overeenkomst Fondsenplatform voor minderjarigen Welkom bij Fondsenplatform. Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat u met Fondsenplatform een overeenkomst aan ( Overeenkomst ) en geeft u Fondsenplatform

Nadere informatie

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever

Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever Aanmelding arbeidsongeschiktheidsverzekering via de werkgever 0 Lees eerst het dienstverleningsdocument en vul de Kennis- en ervaringstoets in voordat u dit formulier invult. Terugsturen naar: Loyalis

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest B.V., met een Nominale Waarde van 500 (vijfhonderd euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Aanmeldformulier. Wenst u uw post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerde(n) te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in.

Aanmeldformulier. Wenst u uw post op een ander adres dan het woonadres van de verzekerde(n) te ontvangen, vul dan hier een afwijkend adres in. Aanmeldformulier Salland Zorgverzekeringen Munsterstraat 7 Postbus 166 7400 AD Deventer Klantenservice: (0570) 68 74 84, op werkdagen van 8 tot 19 uur, op zaterdagen van 9 tot 13 uur Fax: (0570) 68 73

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER OBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Obligaties op naam van de Uitgevende instelling Landgoed Keihoef B.V. met een Nominale Waarde van 1.000 (duizend euro) elk. ONDERGETEKENDEN:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen:

Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: Openingsformulier Openingsinstructies START Hartelijk dank voor het kiezen voor LYNX. Om uw rekening spoedig te kunnen openen, vragen wij u vriendelijk onderstaande stappen te volgen: 1 Vul alle gegevens

Nadere informatie

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen)

Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Inschrijfformulier BUFFERfund (natuurlijk personen) Participant 1 Naam Adres Postcode/woonplaats Land Nationaliteit Telefoonnummer E-mail Bankrekeningnummer (IBAN) Ten name van Woonplaats (hierna te noemen:

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Zorgverzekeraar VGZ voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Meeùs voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen De zorgverzekering wordt in volmacht uitgevoerd door ons zusterbedrijf IAK Verzekeringen.

Nadere informatie

11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES

11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES 11. OVERDRACHTSFORMULIER BEDRIJFSOBLIGATIES Overeenkomst voor overdracht van Bedrijfsobligaties op naam, van de Uitgevende instelling Old Liquors Invest II B.V., met een Nominale Waarde van 1.000 (éénduizend

Nadere informatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie

Aanvraag. Kinderbijslag. 1 Mijn gegevens. 2 Postadres. 3 Woonsituatie Aanvraag Kinderbijslag U wilt voor een of meer kinderen kinderbijslag aanvragen. Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen. Vul het formulier daarvoor volledig in en voeg een bijlage toe als u meer

Nadere informatie

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding

AEGON Eigen stijl Sparen. Handleiding AEGON Eigen stijl Sparen Handleiding Inleiding In deze handleiding leest u informatie over AEGON Eigen stijl Sparen. De internetspaarrekening waarmee u voor verschillende doelen kunt sparen. En met het

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap Gemeente Maasdriel Aanstaande partner 1 BSN (indien bekend) 1 Geslachtsnaam 2 Voorna(a)m(en) 3 4 Geboorteplaats, -land 5, postcode en woonplaats 6 Nationaliteit(en)

Nadere informatie

Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn.

Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn. Aanvraag ABN AMRO Credit Card Wij raden u aan om bij dit product het BetaalGemak Extra pakket af te nemen om financieel voordelig uit te zijn. Deze download bestaat uit 2 formulieren die beide ingevuld

Nadere informatie

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting

4 Verzekerde periodes Zie ook de toelichting 5 Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website: www.svbcur.org Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 In te vullen door de SVB AO-#: Datum indiening: Aanvraag

Nadere informatie

Handleiding Intraday Short

Handleiding Intraday Short Handleiding Intraday Short 2 1. Inleiding Op uw Binck rekening heeft u de mogelijkheid short te gaan in aandelen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, moet u de Overeenkomst Intraday Short Binck

Nadere informatie

Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only)

Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only) Aanvraag SNS Effectenrekening (Execution Only) U opent op een snelle en eenvoudige wijze met dit document een SNS Effectenrekening. Wij verzoeken u daaraan voorafgaand de bijbehorende Handleiding, Overeenkomsten

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Fondsadvies. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN ROKADE

INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN ROKADE INSCHRIJFFORMULIER VOOR HET HUREN VAN EEN WONING IN ROKADE U kunt het inschrijfformulier inleveren in het Elementenhuis of opsturen naar: Elementenhuis Hongerlandsedijk 1 3201 LS Spijkenisse Pagina 1 van

Nadere informatie

Handleiding Optiewijzer

Handleiding Optiewijzer Handleiding Optiewijzer 2 De Optiewijzer helpt u een optimale optiestrategie bij uw koersverwachting te vinden. In deze handleiding wordt de werking van de Optiewijzer uitgelegd. Allereerst geven wij u

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier zorgverzekering

Aanvraagformulier zorgverzekering Aanvraagformulier zorgverzekering Avéro Achmea voor de basisverzekering en/of aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen Op de IAK Zorgverzekering en de aanvullende zorgpakketten en zorgverzekeringen

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v

Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v Burgerservicenummer. Geboortedatum - - m v Geboortedatum - - m v AEGON OverlijdensRisicoverzekering (rekenoverzicht offerte mee inzenden) Aanvraagformulier Naam verzekeringsadviseur Naam adviseur TP-nummer Telefoonnummer Gegevens verzekeringnemer Gegevens premiebetaler

Nadere informatie

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Buitenlandse werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier

Nadere informatie

Periodieke schenkingsovereenkomst

Periodieke schenkingsovereenkomst Periodieke schenkingsovereenkomst Verklaring schenking Ondergetekende verklaart een schenking te doen aan Stichting Nationaal Fonds Kinderhulp. Persoonlijke gegevens schenker Achternaam Voornamen (s.v.p.

Nadere informatie

Inschrijven huurwoning

Inschrijven huurwoning Inschrijven huurwoning Om in aanmerking te komen voor een huurwoning dient u bij ons ingeschreven te staan. Met het inschrijfformulier dient u de navolgende stukken mee te zenden: - Recente salarisstrook

Nadere informatie

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever

Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Inschrijf set Werknemer - Opdrachtgever Beste werknemer, Om u in te schrijven bij Pe-Roll Holland, hebben wij de onderstaande formulieren en documenten nodig. Formulieren: Inschrijfformulier werknemer

Nadere informatie

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds :

voorletters : telefoonnummer overdag : naam : telefoonnummer s avonds : VRAGENFORMULIER GESCHILLENCOMMISSIE ADVOCATUUR DOSSIERNUMMER: (wordt door De Geschillencommissie ingevuld) Wij verzoeken u dit formulier volledig en duidelijk leesbaar in te vullen. *Aanvinken wat van

Nadere informatie

Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A. 1 Contactgegevens Naam/voorletters* Geslacht M V

Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A. 1 Contactgegevens Naam/voorletters* Geslacht M V Abonnement EuroNet Professional-overeenkomst formulier A GP001-02EUREG001 PROF/AANVR/A Let op! Lees eerst de toelichting door. Vul in ieder geval alle verplichte velden (gemarkeerd met *) in, bij voorkeur

Nadere informatie

Aanvraag om adoptiepremie

Aanvraag om adoptiepremie T 078 15 40 25 F 078 15 50 25 www.xerius.be kinderbijslag@xerius.be Aanvraag om adoptiepremie Model E-ter Dossiernummer / Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: werknemer (of ambtenaar)

Nadere informatie

AKTE VERPANDING VORDERINGEN

AKTE VERPANDING VORDERINGEN AKTE VERPANDING VORDERINGEN de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer:. nummer:. postcode: plaats: KvK-nummer: hierna te noemen: pandgever en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen. Informatie voor erfgenamen

Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen. Informatie voor erfgenamen Gemaksbeleggen of Fondsbeleggen Informatie voor erfgenamen Inhoud Inleiding 3 Blokkeren wij de beleggingsrekening? Wat kunt u regelen? 5 Welke papieren hebben we nodig? 7 Goed om te weten 9 2 Inleiding

Nadere informatie

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren?

Nog vragen? Wilt u de gegevens die voor de kinderbijslag over u bewaard worden, inkijken of verbeteren? Aanvraag om een adoptiepremie contact telefoon fax e-mail dossiernummer Met dit formulier kunt u een adoptiepremie aanvragen als: - werknemer (of ambtenaar) - zelfstandige - werkloze - invalide - gepensioneerde

Nadere informatie

Nummer Zakelijke Rekening, Vul 3 en 13 in. Nieuwe locatie betaalautomaat, Vul 4 en 13 in. Naam op het afschrift van uw klanten, Vul 5 en 13 in

Nummer Zakelijke Rekening, Vul 3 en 13 in. Nieuwe locatie betaalautomaat, Vul 4 en 13 in. Naam op het afschrift van uw klanten, Vul 5 en 13 in Acceptatie betaalkaarten wijzigen Met dit formulier geeft u wijzigingen aan in de overeenkomst Pin Pakket Compleet of Accepteren betaalpassen. Wilt u de gehele overeenkomst opzeggen? Vult u dan het formulier

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders

Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders Europese standaardinformatie Effectenkrediet voor insiders 2 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever BinckBank N.V. Adres Barbara Strozzilaan 310 Postbus 75036 1070 AA Amsterdam

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier individuele inkomenstoeslag Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier vraagt u individuele inkomenstoeslag aan. Langsbrengen of opsturen Cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Nederland Asset Management B.V. Wijzigingsformulier Allianz Rekening Alleen de wijzigingen aangeven s.v.p. Naam financieel adviseur Aanstellingsnr. ANAM Naam adviseur Naam cliënt Cliëntnummer Profieltest

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek

Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek Overeenkomst tot Effectenbemiddeling SNS Bank SNS Rendementhypotheek PARTIJEN 1 De naamloze vennootschap SNS Bank NV, statutair gevestigd te Utrecht en mede kantoorhoudende aan Croeselaan 1 te Utrecht

Nadere informatie

Aanvraag achtergebleven woonhuis & inboedel

Aanvraag achtergebleven woonhuis & inboedel Aanvraag achtergebleven woonhuis & inboedel OOM Verzekeringen is aanbieder van verzekeringsproducten. Advies voor wat het beste bij uw persoonlijke situatie past, kunt u krijgen van uw assurantietussenpersoon.

Nadere informatie

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst

Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Basisovereenkomst Marginovereenkomst Opties- en futuresovereenkomst Deel 1: Basisovereenkomst Partijen 1. De ondergetekende(n) van Openingsformulier LYNX, hierna (indien van toepassing gezamenlijk) te

Nadere informatie

Melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap (kort)

Melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap (kort) Melding voorgenomen huwelijk/ geregistreerd partnerschap (kort) Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling Publiekszaken Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50 40 www.heerlen.nl Pagina

Nadere informatie