Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO"

Transcriptie

1 Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst Vermogensbeheer ondertekenen. Deze deelovereenkomst is een aparte overeenkomst en geldt in aanvulling op de Overeenkomst Beleggen. Ook de Overeenkomst Beleggen moet u hebben ondertekend. 1.. Welke voorwaarden gelden voor vermogensbeheer bij de bank? Voor vermogensbeheer bij de bank gelden de volgende voorwaarden: de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.; de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO, waaronder de Algemene Voorwaarden Beleggen; en de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO. Deze voorwaarden horen bij de Deelovereenkomst Vermogensbeheer en vindt u in bijlage 4 (Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO) bij deze deelovereenkomst. In deze voorwaarden staan onder meer uw rechten, uw plichten en de kosten. 2.. Wat is het gevolg als ik de Deelovereenkomst Vermogensbeheer onderteken? 1. Als u deze deelovereenkomst ondertekent, dan verklaart u daarmee: dat u deze deelovereenkomst met bijlagen, waaronder de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO, hebt gelezen en begrepen; en dat u hiermee akkoord gaat. 2. Ook geeft u hiermee aan de bank een volmacht voor het beheer van uw vermogen. Dit betekent het volgende. U geeft de bank toestemming en opdracht om namens u beleggingsbeslissingen te nemen. De bank accepteert hierbij deze opdracht. Alleen de bank geeft voor het beheer van uw vermogen orders op. Dit doet de bank voor uw rekening en risico. U geeft de bank toestemming om gebruik te maken van uw betaalrekening en uw beleggingsrekening die u heeft bij de bank. U vindt in bijlage 3 (Rekeningen voor het vermogensbeheer) bij deze deelovereenkomst welke rekeningen dit zijn. De bank maakt alleen gebruik van deze rekeningen als dat nodig is voor het beheer van uw vermogen. De bank houdt zich hierbij aan deze deelovereenkomst en de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO. U geeft de bank toestemming om de beheerkosten en de overige kosten van uw betaalrekening af te schrijven. U leest in artikel 4 van deze deelovereenkomst en in bijlage 2 (Beheerkosten en overige kosten) bij deze deelovereenkomst wat de beheerkosten en de overige kosten zijn. 3. Uw volmacht geldt zolang deze deelovereenkomst geldt. U kunt uw volmacht niet aanpassen. Wilt u uw volmacht intrekken? Dan moet u de Deelovereenkomst Vermogensbeheer opzeggen. Uw volmacht geldt niet meer als deze deelovereenkomst eindigt. Behalve als dat voor de bank nodig is om: het beheer af te ronden; en alle rechten en plichten uit deze deelovereenkomst af te handelen, bijvoorbeeld verrekening van eventuele uitkeringen en kosten. 4. Heeft de bank eerder iets met u afgesproken, iets aan u voorgesteld, verklaard of iets beloofd over het beheer van uw vermogen? Dan vervangt deze deelovereenkomst dit. 3.. Wat doet de bank bij vermogensbeheer? 1. De bank beheert uw vermogen volgens het mandaat en uw risicoprofiel. De bank maakt beleggingsbeleid voor het mandaat en voert dit beleid uit. Het mandaat en uw risicoprofiel staan in bijlage 1 (Soort mandaat, risicoprofiel en samenstelling van uw beleggingsportefeuille) bij deze deelovereenkomst. 2. De bank zorgt voor de administratie van uw beleggingen. U leest in hoofdstuk 3 (Administratie van uw beleggingen) van de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO hoe de bank dit doet. De bank informeert u regelmatig over uw beleggingen. 3. De bank koopt en verkoopt zelfstandig en op eigen initiatief beleggingsproducten voor u. U geeft zelf geen opdrachten aan de bank: voor de koop en verkoop van beleggingsproducten; en om geld van uw betaalrekening af te schrijven of bij te storten. Wilt u toch geld afschrijven of bijstorten? Dan gelden hiervoor de regels in artikel 2.2 (Hoe beheert de bank mijn vermogen?) van de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO. Blad 1 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

2 4. Wilt u beleggingsproducten overboeken binnen de bank of naar een andere bank of beleggingsproducten ontvangen van een andere bank? Neemt u hiervoor dan contact op met uw vermogensbeheerder. 4.. Welke kosten moet ik betalen voor vermogensbeheer bij de bank? 1. U betaalt kosten aan de bank voor het beheer van uw vermogen. Dit zijn de beheerkosten. U leest in bijlage 2 (Beheerkosten en overige kosten) bij deze deelovereenkomst wat uw beheerkosten zijn. 2. Naast de beheerkosten betaalt u nog overige kosten aan de bank die niet in uw beheerkosten zitten. Ook deze overige kosten staan beschreven in bijlage 2. De bank brengt deze overige kosten zoveel mogelijk apart aan u in rekening. 5.. Wanneer geldt de Deelovereenkomst Vermogensbeheer? De Deelovereenkomst Vermogensbeheer geldt vanaf de datum waarop twee medewerkers van de bank deze deelovereenkomst hebben ondertekend. De Deelovereenkomst Vermogensbeheer eindigt wanneer u of de bank deze deelovereenkomst opzegt. Zie ook hoofdstuk 7 (Stoppen met vermogensbeheer) van de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO. 6.. Kan de bank de Deelovereenkomst Vermogensbeheer en de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO wijzigen? 1. De bank kan de Deelovereenkomst Vermogensbeheer zonder uw medewerking wijzigen. Dit geldt ook voor de bijlagen 1 tot en met 3 bij deze deelovereenkomst. Een aanpassing van deze deelovereenkomst zal de bank altijd aan u bekend maken. Dit doet de bank in ieder geval dertig dagen voordat de nieuwe deelovereenkomst gaat gelden. 2. Ook kan de bank de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO wijzigen. Hoe de bank deze wijzigingen bekend maakt, staat in deze voorwaarden. U moet deze wijzigingen altijd goed lezen en begrijpen voordat u verder gaat met beleggen bij de bank. Begrijpt u de wijzigingen niet? Vraagt u dan eerst uitleg hierover aan de bank. 3. Gaat u niet akkoord met de nieuwe deelovereenkomst? Dan kunt u dit in een brief aan de bank bekend maken. Daarin moet u dan aangeven dat u de nieuwe deelovereenkomst niet accepteert. Dit moet u doen binnen drie weken nadat de bank de wijziging van de voorwaarden bekend heeft gemaakt. Heeft de bank uw brief ontvangen? Dan zal de bank het beheer van uw vermogen meteen beëindigen. Hiermee eindigt de Deelovereenkomst Vermogensbeheer. Zie voor de gevolgen hiervan artikel 7.3 (Wat zijn de gevolgen als de Deelovereenkomst Vermogensbeheer eindigt?) van de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO. 7.. Ondertekent u deze deelovereenkomst samen met één of meer personen? Dan geldt artikel 20 (Gezamenlijke Cliënt) van de Voorwaarden Cliëntrelatie ABN AMRO. Deze voorwaarden staan in de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Bijlage 1: Soort mandaat, risicoprofiel en samenstelling van uw beleggingsportefeuille Bijlage 2: Beheerkosten en overige kosten Bijlage 3: Rekeningen voor het vermogensbeheer Bijlage 4: Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Blad 2 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

3 Bijlage 1. Soort mandaat, risicoprofiel en samenstelling van uw beleggingsportefeuille 1. Welk mandaat kies ik? U kiest voor een Special Mandaat. Hieronder leest u in paragrafen 2 en 3 hoe de bank uw vermogen bij dit mandaat belegt en welk beleggingsbeleid de bank daarbij heeft. 2. Hoe belegt de bank bij dit mandaat? De bank belegt bij dit mandaat zoals u eerder met MeesPierson bent overeengekomen in de deelovereenkomst vermogensbeheer met MeesPierson. 3. Welk beleid heeft de bank voor dit mandaat? Het beleid dat de bank gebruikt voor dit mandaat is het beleid dat u eerder met MeesPierson bent overeengekomen in de deelovereenkomst vermogensbeheer met MeesPierson. 4. Welk risicoprofiel kies ik? U heeft het risicoprofiel dat u eerder met MeesPierson bent overeengekomen in de deelovereenkomst vermogensbeheer met MeesPierson. In de brochure over de risicoprofielen leest u meer algemene informatie over de risicoprofielen van de bank. Vraag uw vermogensbeheerder naar deze brochure of kijk op abnamromeespierson.nl/samenvoeging Hoe kan ik zien of de bank mijn vermogen goed beheert? U kunt de resultaten van uw beleggingsproducten met een bepaalde standaard vergelijken. Deze standaard noemen we een benchmark. De benchmark voor dit mandaat bent u eerder overeengekomen in de deelovereenkomst vermogensbeheer met MeesPierson. Wijzigingen in de benchmark voor dit mandaat leest u in de eerste kwartaalrapportage na de overgang naar de systemen van ABN AMRO MeesPierson. De bank kan de benchmark aanpassen. Doet de bank dit? Dan informeert de bank u hierover. 5. Welke beleggingsproducten koopt en verkoopt de bank voor het beheer van mijn vermogen en hoe doet de bank dit? De bank heeft in artikel 2 van de Deelovereenkomst Vermogensbeheer met u afgesproken hoe zij uw vermogen zal beheren. De bank kan bij een zorgvuldige uitvoering van het beheer van uw vermogen alle beleggingsproducten kopen en verkopen die volgens de bank bij het beheer passen. De bank kan voor het beheer van uw vermogen bijvoorbeeld beleggen in: - beleggingsproducten die niet zijn genoteerd aan een beurs. - derivaten. De bank mag dit alleen doen als u hiervoor een aparte overeenkomst heeft ondertekend. Dit geldt niet voor warrants en beleggingsproducten die zelf gebruikmaken van derivaten, zoals gestructureerde producten. Wat de kenmerken en risico s van deze beleggingsproducten zijn, leest u in de Bijlage Beleggen. - beleggingsproducten waarin valutarisico zit. Wat valutarisico is leest u in paragraaf 2.3 (Wat is valutarisico?) van de Bijlage Beleggen. De bank zal geen beleggingsproducten voor u: - verkopen die u niet heeft. Hiermee bedoelen we short gaan; en - kopen die betekenen dat u een lening heeft in beleggingsproducten. Zoals zogenaamde repo s of securities-lendingtransacties. Dit wordt ook wel effectenfinancieringstransacties genoemd. Maar dit betekent niet dat de bank geen beleggingsproducten voor u mag kopen waarin zich zulke posities bevinden of transacties voorkomen. Bijvoorbeeld een beleggingsfonds waarin de beheerder van dat fonds een ongedekte positie heeft of een gestructureerd product waarin de uitgevende instelling daarvan een effectenfinancieringstransactie doet Wat is uw beleggingshorizon? Uw beleggingshorizon is het aantal jaren dat u wilt en kunt beleggen. U bepaalt zelf wat uw beleggingshorizon is. De bank raadt een minimale beleggingshorizon aan die past bij het risicoprofiel dat u heeft gekozen. U begrijpt en accepteert dat uw vermogen ook minder waard kan worden bij dit risicoprofiel Blad 3 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

4 Bijlage 2. Beheerkosten en overige kosten 1.. Welke beheerkosten moet ik aan de bank betalen voor vermogensbeheer bij de bank? U leest in artikel 4.1 (Welke kosten moet ik betalen voor vermogensbeheer?) van de Deelovereenkomst Vermogensbeheer dat u beheerkosten moet betalen aan de bank voor het vermogensbeheer. Zie voor de beheerkosten de brief met het persoonlijk overzicht. Blad 4 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

5 Bijlage 3. Rekeningen voor het vermogensbeheer 1.. Op welke rekeningen staat het vermogen dat de bank voor mij beheert? De bank beheert voor u het vermogen dat bestaat uit: - al het geld op uw betaalrekening; en - alle beleggingsproducten op uw beleggingsrekening. Het gaat om de rekeningen die MeesPierson ook voor u beheerde, namelijk: - de beleggingsrekening op uw naam. Zie voor het nummer van deze rekening de brief met het persoonlijk overzicht; en - de bijbehorende (liquiditeiten)rekening(en). 2.. Rapportagevaluta De bank informeert u over de waarde van het vermogen dat de bank voor u beheert. De bank geeft u deze informatie in een bepaalde geldsoort. Dit noemt de bank de rapportagevaluta. De rapportagevaluta die de bank gebruikt om u te informeren over de waarde van uw vermogen is: EUR Blad 5 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

6 Bijlage 4. Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. INLEIDING 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden voor vermogensbeheer bij de bank? 1.3. Waarvoor gelden deze Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO? 1.4. Wat gebeurt er als de bank de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO wijzigt? 7.5. Wanneer stopt de bank met het beheer van mijn vermogen bij overlijden? 7.6. Hoe stopt de bank met het beheer van mijn vermogen bij overlijden? 7.7. Eindigt het beheer ook bij overlijden als u de Deelovereenkomst Vermogensbeheer samen met één of meer personen heeft ondertekend? 2. VERMOGENSBEHEER 2.1. Wat is vermogensbeheer bij de bank? 2.2. Hoe beheert de bank mijn vermogen? 2.3. Welk vermogen beheert de bank voor mij? 3. ADMINISTRATIE VAN UW BELEGGINGEN 3.1. Welke administratieve werkzaamheden voert de bank uit voor vermogensbeheer? 3.2. Hoe kan ik mijn stemrecht uitoefenen? 3.3. Wanneer krijg ik een overzicht van mijn beleggingen? 3.4. Wat doet de bank bij een juridische procedure over een beleggingsproduct dat de bank voor mij beheert? 4. KOSTEN 4.1. Welke kosten moet ik betalen voor vermogensbeheer? 5. DEKKINGSTEKORT 5.1. Wie lost het dekkingstekort op bij vermogensbeheer? 6. KLACHTENPROCEDURE 6.1. Wat moet ik doen als ik een klacht heb over het beheer van mijn vermogen? 7. STOPPEN MET VERMOGENSBEHEER 7.1. Wat moet ik doen als ik mijn vermogen niet meer door de bank wil laten beheren? 7.2. Kan de bank de Deelovereenkomst Vermogensbeheer met mij opzeggen? 7.3. Wat zijn de gevolgen als de Deelovereenkomst Vermogensbeheer eindigt? 7.4. Wat gebeurt er met het beheer van mijn vermogen door de bank bij overlijden? Blad 6 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

7 BegrippenlijstB Bij de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO vindt u een begrippenlijst. Die begrippenlijst geldt ook voor de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO. In aanvulling hierop gelden ook nog de volgende begrippen. Begrip Deelovereenkomst Vermogensbeheer mandaat vermogensbeheer Betekenis De Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO is de overeenkomst die u met de bank heeft gesloten zodat de bank uw vermogen kan beheren. De Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO horen bij deze deelovereenkomst. Deze deelovereenkomst is een aanvulling op de Overeenkomst Beleggen en vormt daarmee een geheel. Het mandaat is de beschrijving hoe de bank uw vermogen belegt en welk beleggingsbeleid de bank daarvoor gebruikt. Bij vermogensbeheer laat u het beleggen over aan de bank. U geeft de bank toestemming en opdracht om in uw naam beleggingsbeslissingen te nemen en uit te voeren. De bank doet dit zelfstandig en op eigen initiatief voor uw rekening en risico, maar wel volgens het mandaat en uw risicoprofiel. Dit spreekt u af met de bank in de Deelovereenkomst Vermogensbeheer. Blad 7 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

8 1. INLEIDING 1.1..Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden geschreven in de vorm van vragen die u kunt hebben over vermogensbeheer bij de bank. De bank adviseert u om deze voorwaarden goed te lezen. Heeft u dan nog vragen? Dan adviseert de bank u om: - contact op te nemen met uw adviseur; - contact op te nemen met een medewerker van de bank; of - te kijken of u het antwoord op uw vragen kunt vinden op de website van de bank, abnamro. nl/beleggen Belangrijke begrippen heeft de bank zo veel mogelijk uitgelegd. Verder heeft de bank tekstblokken opgenomen in de voorwaarden. Deze blokken helpen u bij het lezen. In de tekstblokken met de titel: - leest u dit eerst, staat informatie die u eerst moet lezen voordat u het artikel leest. - let op, staat belangrijke informatie voor u In welke documenten van de bank staan de regels die gelden voor vermogensbeheer bij de bank? De regels die gelden voor vermogensbeheer bij de bank staan in: 1.2. de Overeenkomst Beleggen ABN AMRO Om te kunnen beleggen bij de bank moet u de Overeenkomst Beleggen ondertekenen de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO De Voorwaarden Beleggen ABN AMRO horen bij de Overeenkomst Beleggen en bestaan uit de volgende vijf delen: - Algemene Voorwaarden Beleggen Hierin staan de algemene regels die gelden voor beleggen bij de bank. - Voorwaarden Beleggersgiro Hierin staan de regels die gelden voor beleggen via de beleggersgiro. - Voorwaarden Bewaarbedrijven Hierin staan de regels die gelden voor het bewaren van uw beleggingsproducten door de bewaarbedrijven. - Bijlage Beleggen Hierin vindt u een beschrijving van de algemene risico s van beleggen en de kenmerken en risico s van soorten beleggingsproducten. - Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert de Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Om uw vermogen te kunnen laten beheren door de bank moet u de Deelovereenkomst Vermogensbeheer ondertekenen. In deze deelovereenkomst staan de afspraken over het beheer van uw vermogen, onder andere over het mandaat en uw risicoprofiel. Deze deelovereenkomst is een aparte overeenkomst en geldt in aanvulling op de Overeenkomst Beleggen de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO De Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO horen bij de Deelovereenkomst Vermogensbeheer. In deze voorwaarden staan algemene regels die gelden voor vermogensbeheer bij de bank de Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Hierin staan de basisregels die gelden voor alle diensten en producten die u van de bank afneemt. U ontvangt deze voorwaarden als u klant wordt van de bank. Deze voorwaarden gelden voor de gehele relatie tussen u en de bank. Deze voorwaarden gelden dus niet alleen als u belegt bij de bank. Deze voorwaarden gelden ook voor de relatie tussen u en de bank, tussen u en de Stichting Beleggersgiro en tussen u en de bewaarbedrijven Samenvatting van het beleid van ABN AMRO over belangenconflicten De bank heeft beleid vastgesteld om belangenconflicten te kunnen beheersen. Wat belangenconflicten zijn en hoe de bank daarmee omgaat, leest u in de Samenvatting van het beleid van ABN AMRO over belangenconflicten Waarvoor gelden deze Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO? Deze voorwaarden gelden als aanvullende voorwaarden voor het beheer van uw vermogen door de bank. U kunt hierbij denken aan: - hoe de bank uw vermogen beheert (zie hoofdstuk 2) - de administratie van uw beleggingen (zie hoofdstuk 3) - wat de kosten zijn voor vermogensbeheer (zie hoofdstuk 4) - hoe de bank omgaat met een dekkingstekort (zie hoofdstuk 5) - wat u moet doen als u een klacht heeft (zie hoofdstuk 6) - hoe de Deelovereenkomst Vermogensbeheer eindigt (zie hoofdstuk 7) Wat gebeurt er als de bank de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO wijzigt? De bank kan de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO altijd wijzigen. Dit doet de bank op de manier zoals staat in de artikelen 1.6 (Wat gebeurt er als de bank de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO wijzigt?) en 1.7 (Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een wijziging van de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. Blad 8 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

9 2. VERMOGENSBEHEER 2.1..Wat is vermogensbeheer bij de bank? U kunt op verschillende manieren beleggen bij de bank. Eén van die manieren is dat u uw beleggingsbeslissingen niet zelf neemt maar overlaat aan de bank. Dit noemen we vermogensbeheer. U geeft de bank dan toestemming en opdracht om in uw naam beleggingsbeslissingen te nemen en uit te voeren. De bank doet dit helemaal zelfstandig en op eigen initiatief voor uw rekening en risico, maar wel volgens het mandaat en uw risicoprofiel. Dit spreekt u af met de bank in de Deelovereenkomst Vermogensbeheer Hoe beheert de bank mijn vermogen? 1.2. U spreekt met de bank af: - hoe de bank uw vermogen voor u beheert; en - welk beleid de bank daarvoor gebruikt. Deze afspraken staan in het mandaat. U leest het mandaat in bijlage 1 (Soort mandaat, risicoprofiel en samenstelling van uw beleggingsportefeuille) bij de Deelovereenkomst Vermogensbeheer Daarnaast houdt de bank rekening met het risicoprofiel zoals dat door de bank is vastgesteld. U leest uw risicoprofiel in bijlage 1 (Soort mandaat, risicoprofiel en samenstelling van uw beleggingsportefeuille) bij de Deelovereenkomst Vermogensbeheer. U leest in artikel 2.2 (Hoe bepaal ik mijn beleggersprofiel?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen wat een risicoprofiel is De bank hoeft u geen toestemming te vragen voor de koop of verkoop van beleggingsproducten. De bank beslist namelijk zelf welke beleggingsproducten de bank voor u koopt of verkoopt De bank zal alleen beleggingsproducten voor u kopen als er voldoende geld op uw betaalrekening staat Bij bepaalde mandaten kan de bank ook derivaten voor u kopen of verkopen, zoals opties en futures. De bank mag dit alleen doen als u hiervoor een aparte overeenkomst heeft ondertekend, als die daarvoor nodig is Stort u geld op uw betaalrekening of haalt u geld van uw betaalrekening af? Dan moet u de bank hierover informeren in ieder geval vijf werkdagen voordat u dit doet. Dit kan betekenen dat de bank voor u beleggingsproducten moet kopen of verkopen. De bank kan hiervoor kosten in rekening brengen. Deze kosten kunnen hoog zijn in verhouding tot het aantal beleggingsproducten dat de bank voor u koopt of verkoopt Haalt u geld van uw betaalrekening af en komt u daardoor rood te staan? Dan betaalt u daar rente over. De bank zal dan ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat u niet meer rood staat op uw betaalrekening. De bank zal dit doen door beleggingsproducten van u te verkopen. Let op Het is niet de bedoeling dat u geld opneemt van uw betaalrekening die de bank voor u beheert. Doet u dit toch? Dan begrijpt u en accepteert u dat: - dit in strijd kan zijn met de manier waarop de bank uw vermogen beheert; en - dit gevolgen kan hebben voor de resultaten van uw beleggingen Welk vermogen beheert de bank voor mij? U spreekt met de bank af welke betaal- en beleggingsrekening de bank voor u beheert. Dit staat in bijlage 3 (Rekeningen voor het vermogensbeheer) bij de Deelovereenkomst Vermogensbeheer. De bank beheert al het geld en alle beleggingsproducten die op deze rekeningen staan. Let op De bank kan voor u beleggen in verschillende beleggingsproducten, waaronder diverse beleggingsfondsen. Voor de fiscale gevolgen van het beleggen in beleggingsfondsen raden wij u aan om uw fiscaal adviseur te raadplegen. 3. ADMINISTRATIE VAN UW BELEGGINGEN 3.1..Welke administratieve werkzaamheden voert de bank uit voor vermogensbeheer? Voor het beheer van uw vermogen voert de bank bepaalde administratieve werkzaamheden uit. Hiervoor gelden de regels in hoofdstuk 6 (Administratie van uw beleggingen) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. In aanvulling hierop gelden ook nog de volgende regels voor vermogensbeheer Hoe kan ik mijn stemrecht uitoefenen? 1.2. Er kunnen stemrechten verbonden zijn aan de beleggingsproducten die de bank voor u beheert. De bank zal deze stemrechten niet voor u uitoefenen. U kunt wel zelf het stemrecht uitoefenen. Hoe u dit kunt doen, leest u in artikel 6.3 (Hoe kan ik een vergadering van aandeelhouders bijwonen?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen U geeft de bank hierbij toestemming om in bepaalde gevallen voor u het stemrecht uit te oefenen voor de beleggingsproducten die de bank voor u beheert. U kunt dan niet meer zelf het stemrecht uitoefenen. Dit mag de bank alleen doen als de bank denkt dat dit uw positie zal verbeteren. Maakt de bank hier gebruik van? Dan informeert de bank u hierover schriftelijk voordat de bank het stemrecht voor u uitoefent. U kunt uw toestemming altijd intrekken. In dat geval kunt u het stemrecht gewoon zelf uitoefenen Wanneer krijg ik een overzicht van mijn beleggingen? 1.2. U krijgt van de bank minimaal één keer per kwartaal een overzicht. In dit overzicht staat: - hoeveel uw vermogen waard is; en Blad 9 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

10 - hoe uw vermogen is samengesteld. Voor de waarde in het overzicht kijkt de bank naar de laatst bekende slotkoersen van uw beleggingsproducten van dat kwartaal Naast het overzicht kunt u ook een beleggingsnota van de bank krijgen van iedere koop of verkoop van een beleggingsproduct voor u door de bank. U moet dit wel zelf aan de bank vragen. Wat een beleggingsnota is, leest u in artikel 4.14 (Krijg ik van de bank een bevestiging nadat mijn order is uitgevoerd?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen Wat doet de bank bij een juridische procedure over een beleggingsproduct dat de bank voor mij beheert? Is er een juridische procedure over een beleggingsproduct dat de bank voor u beheert? Bijvoorbeeld omdat een bedrijf failliet is gegaan waarin u belegt of heeft belegd. Dan hoeft de bank niet namens u aan die gerechtelijke procedure mee te doen. Ook hoeft de bank u daarover niet te informeren of hoeft de bank u niet te adviseren over wat u zou moeten doen. 4. KOSTEN 4.1..Welke kosten moet ik betalen voor vermogensbeheer? 1.2. Voor het beheer van uw vermogen betaalt u beheerkosten. Hiervoor gelden de regels in hoofdstuk 8 (Kosten) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. In aanvulling hierop gelden ook nog de volgende regels voor vermogensbeheer U leest in bijlage 2 (Beheerkosten en overige kosten) bij de Deelovereenkomst Vermogensbeheer welke kosten u betaalt aan de bank voor het beheer van uw vermogen De bank kan de hoogte van de beheerkosten altijd aanpassen. De bank zal dit altijd aan u bekend maken. Dit doet de bank in ieder geval dertig dagen voordat de nieuwe kosten gaan gelden. 5. DEKKINGSTEKORT Leest u dit eerst artikel 9.3 (Wat is een dekkingstekort?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen; en artikel 9.4 (Wat houdt de 5-dagen procedure in?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen Wie lost het dekkingstekort op bij vermogensbeheer? 1.2. Heeft u een dekkingstekort bij vermogensbeheer? Dan gelden hiervoor de regels van de 5-dagen procedure. Zie hiervoor artikel 9.4 (Wat houdt de 5-dagen procedure in?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. In aanvulling hierop gelden de volgende regels voor vermogensbeheer De bank kan namens u maatregelen nemen om een dekkingstekort op te heffen. U kunt ook voorstellen om zelf geld te storten op uw betaalrekening om een dekkingstekort op te heffen. Dit laatste kan alleen als de bank uw voorstel accepteert om geld te storten De bank geeft tijdens de 5-dagen procedure geen nieuwe kooporders voor u op. Heeft u ook een Deelovereenkomst voor Opties met de bank gesloten? Dan verkoopt de bank ook geen opties voor u tijdens de 5-dagen procedure. Behalve als de bank uw opties sluit Wilt u wel zelf het dekkingstekort opheffen, maar kunt u niet voor het einde van de 5-dagen procedure geld storten? Dan kunt u de bank tijdens de 5-dagen procedure vragen of u het geld mag storten op een moment na de 5-dagen procedure. Vindt de bank dit goed? Dan bepaalt de bank op welke dag dit bedrag uiterlijk op uw betaalrekening moet staan. De bank neemt dan aan het begin van de vijfde dag niet de maatregelen die in artikel 9.4 van de Algemene Voorwaarden Beleggen staan. Stort u het geld niet uiterlijk op de dag die u heeft afgesproken met de bank? Dan neemt de bank wel de maatregelen van artikel 9.4 van de Algemene Voorwaarden Beleggen. Dit doet de bank op de werkdag die volgt op de dag dat u het dekkingstekort uiterlijk moest opheffen door het geld te storten. U kunt geen beleggingsproducten overboeken om uw dekkingstekort op te heffen. 6. Klachtenprocedure 6.1..Wat moet ik doen als ik een klacht heb over het beheer van mijn vermogen? 1.2. Hiervoor gelden de regels in hoofdstuk 10 (Klachtenprocedure) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. In aanvulling hierop geldt de volgende regel voor vermogensbeheer Heeft u een klacht over hoe de bank uw vermogen voor u beheert? Dan moet u die klacht zo snel mogelijk aan de bank bekendmaken. De bank kan dan maatregelen nemen. Bent u niet tevreden over de maatregelen die de bank neemt of omdat de bank geen maatregelen neemt? Dan kunt u in het uiterste geval de Deelovereenkomst Vermogensbeheer opzeggen. 7. STOPPEN MET VERMOGENSBEHEER 7.1..Wat moet ik doen als ik mijn vermogen niet meer door de bank wil laten beheren? U kunt op elk moment de Deelovereenkomst Vermogensbeheer opzeggen als u uw vermogen niet meer door de bank wilt laten beheren. U moet de bank hierover een brief sturen. Nadat de bank uw brief heeft ontvangen, eindigt deze deelovereenkomst Kan de bank de Deelovereenkomst Vermogensbeheer met mij opzeggen? 1.2. De bank kan de Deelovereenkomst Vermogensbeheer opzeggen. De bank kan dit doen op de manier zoals staat in artikel 12.3 (Kan de bank de Overeenkomst Beleggen opzeggen?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. In aanvulling Blad 10 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

11 hierop gelden de volgende regels voor vermogensbeheer De bank hoeft de deelovereenkomst niet altijd eerst op te zeggen. De bank kan de deelovereenkomst soms ook meteen beëindigen. De bank kan dit doen bij de volgende gebeurtenissen: - U bent onder curatele gesteld. Dit betekent dat u uw financiële en andere persoonlijke belangen niet meer kunt behartigen. - Uw vermogen is onder bewind gesteld. Dit betekent dat u niet meer zelf mag beslissen over uw vermogen. - Aan u is surseance van betaling verleend. Dit betekent dat de rechter aan u uitstel van betaling heeft verleend. - Op u is de regeling van schuldsanering van toepassing. Dit betekent dat de rechtbank beslist over hoe u uw schulden moet terugbetalen en dat een bewindvoerder daar toezicht op houdt. - U bent failliet verklaard De bank kan het beheer bij deze gebeurtenissen tijdelijk stoppen. De bank mag dan nog wel beheerkosten en andere kosten voor het beheer aan u in rekening brengen. De bank mag dit doen totdat een curator of een bewindvoerder zich bij de bank meldt en met de bank een afspraak heeft gemaakt over het al dan niet stoppen van het beheer. Wordt afgesproken om te stoppen met het beheer? Dan stoppen de beheerkosten automatisch Wat zijn de gevolgen als de Deelovereenkomst Vermogensbeheer eindigt? 1.2. De gevolgen zijn hetzelfde als wanneer de Overeenkomst Beleggen eindigt. Zie hiervoor artikel 12.4 (Wat zijn de gevolgen als de Overeenkomst Beleggen eindigt?) van de Algemene Voorwaarden Beleggen. In aanvulling hierop gelden de volgende regels voor vermogensbeheer Zijn er orders die op de dag van de beëindiging van de Deelovereenkomst Vermogensbeheer nog niet zijn uitgevoerd? Dan voert de bank deze orders zoveel mogelijk uit zoals afgesproken in de Deelovereenkomst Vermogensbeheer Heeft u iets anders afgesproken met de bank? Dan geldt die andere afspraak Heeft u naast vermogensbeheer nog andere beleggingsdiensten van de bank? Dan blijven de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO voor u gelden nadat de Deelovereenkomst Vermogensbeheer is beëindigd. Behalve als de Overeenkomst Beleggen ook is beëindigd Wat gebeurt er met het beheer van mijn vermogen door de bank bij overlijden? 1.2. De bank moet voldoende zijn ingelicht over uw overlijden. Dit kan bijvoorbeeld door een rouwkaart of een officiële kopie van een akte van overlijden. De bank gaat door met het beheer van uw vermogen op een bepaalde manier en voor een bepaalde tijd. Na die tijd stopt de bank met het beheer van uw vermogen. Zie hiervoor artikel 7.5 (Wanneer stopt de bank met het beheer van mijn vermogen bij overlijden?) Nadat de bank voldoende is ingelicht over uw overlijden, beheert de bank uw vermogen volgens het meest defensieve risicoprofiel. Beheerde de bank uw vermogen al volgens het meest defensieve risicoprofiel? Dan verandert er dus niets. Beheerde de bank uw vermogen volgens een ander risicoprofiel? Dan verandert de bank het beheer naar het meest defensieve risicoprofiel. De bank zal dit doen binnen een redelijke termijn. De kosten voor deze verandering schrijft de bank af van uw betaalrekening Spreekt de bank iets anders af met uw erfgenamen? Dan geldt de afspraak met uw erfgenamen Wanneer stopt de bank met het beheer van mijn vermogen bij overlijden? 1.2. De bank gaat na uw overlijden door met het beheer van uw vermogen voor een periode van maximaal twaalf maanden. Deze periode gaat in op de eerste werkdag nadat u bent overleden. Na afloop van die twaalf maanden stopt de bank met het beheer binnen een redelijk korte termijn. Hoe de bank dit doet, leest u in artikel 7.6 (Hoe stopt de bank met het beheer van mijn vermogen bij overlijden?) De bank stopt met het beheer van uw vermogen binnen twaalf maanden na uw overlijden: - als uw erfgenamen een verklaring van erfrecht aan de bank geven en aan de bank vragen om te stoppen met het beheer. Een verklaring van erfrecht is een document van een notaris waarin onder meer staat wie uw erfgenamen zijn. De bank stopt dan met het beheer van uw vermogen binnen een maand nadat de bank de verklaring van erfrecht ontvangt. Behalve als uw erfgenamen de bank schriftelijk vragen verder te gaan met het beheer; of - als de bank een verklaring van erfrecht ontvangt, maar nog geen contact heeft met de erfgenamen. De bank stopt dan met het beheer binnen een korte termijn Hoe stopt de bank met het beheer van mijn vermogen bij overlijden? Stopt de bank met het beheer van uw vermogen als u overlijdt? Dan doet de bank het volgende: - de bank verkoopt uw beleggingsproducten; - de bank opent een spaarrekening op naam van al uw erfgenamen. Dit is een spaarrekening waarbij uw erfgenamen het geld altijd vrij kunnen opnemen zonder dat de hoogte van de rente of de opbrengst van deze spaarrekening hierdoor verandert. Van zo n spaarrekening opent de bank er één met de op dat moment meest gunstige rente; - de bank maakt het geld dat de bank ontvangt voor uw beleggingsproducten over op deze spaarrekening; en - de bank maakt het geld op uw betaalrekening over op deze spaarrekening. Blad 11 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

12 7.7.. Eindigt het beheer ook bij overlijden als u de Deelovereenkomst Vermogensbeheer samen met één of meer personen heeft ondertekend? Heeft u de Deelovereenkomst Vermogensbeheer ondertekend samen met één of meer personen? Dan gelden de regels in de artikelen 7.2 tot en met 7.7 alleen als al deze personen zijn overleden. ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam Handelsregister KvK Amsterdam, nummer Blad 12 van 12, Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO november 2011

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO

Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO Inhoudsopgave Begrippenlijst 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Vermogensbeheer ABN AMRO lezen? 1.2. In welke documenten van de bank staan de regels die gelden

Nadere informatie

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO

Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deelovereenkomst Vermogensbeheer ABN AMRO Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 1. u,...., en 2. de bank (ABN AMRO Bank N.V.). Wilt u dat de bank uw vermogen beheert? Dan moet u de Deelovereenkomst

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen

>> Algemene Voorwaarden Beleggen. >> Voorwaarden Beleggersgiro. >> Voorwaarden Bewaarbedrijven. >> Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO I. Voorwaarden Beleggen ABN AMRO >> Algemene Voorwaarden Beleggen >> Voorwaarden Beleggersgiro >> Voorwaarden Bewaarbedrijven >> Bijlage Beleggen >> Beleid van ABN AMRO over

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. INLEIDING 1.1..Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1.2. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggersgiro

Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Beleggersgiro 1. Inleiding 1.1. Wat is beleggen via de beleggersgiro? 1. Via de beleggersgiro kunt u beleggen in bepaalde beleggingsproducten. Zie hiervoor artikel 1.2 (In welke beleggingsproducten

Nadere informatie

Flexibel Pensioenplan Privé

Flexibel Pensioenplan Privé Flexibel Pensioenplan Privé 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing zijn. Of kunnen juist andere voorwaarden gelden. De toelichting hieronder

Nadere informatie

Voorwaarden voor Strategisch Advies

Voorwaarden voor Strategisch Advies Voorwaarden voor Strategisch Advies U hebt Van Lanschot Bankiers gevraagd Strategisch Advies te geven over (een gedeelte van) uw vermogen. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Strategisch

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 April 2013 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid

Nadere informatie

Voorwaarden Futures ABN AMRO

Voorwaarden Futures ABN AMRO Voorwaarden Futures ABN AMRO De Voorwaarden Futures ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Futures en de Bijlage Futures Voorwaarden Futures Belangrijke begrippen 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN

Nadere informatie

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders 1..Inleiding 1.1.. Wat is het doel van dit beleid? In dit beleid leest u de werkwijze en regels die de bank gebruikt als de bank orders voor u uitvoert. In

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen April 2016 Informatie beleggen I. Bestaande uit: Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen II. Samenvatting

Nadere informatie

ToekomstPlan/StudiePlan

ToekomstPlan/StudiePlan ToekomstPlan/StudiePlan 1311 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 November 2011 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Voorwaarden Bewaarbedrijven Bijlage Beleggen

Nadere informatie

Pensioen Beleggings Polis

Pensioen Beleggings Polis Pensioen Beleggings Polis 1307 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensadvies Amsterdam, 8 oktober 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen

beleggen Informatie Beleggen informatie ABN AMRO Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Informatie Beleggen ABN AMRO informatie beleggen november 2011 September 2014 I. Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering

Nadere informatie

voorwaarden opties Informatie Beleggen November 2011 november 2011

voorwaarden opties Informatie Beleggen November 2011 november 2011 voorwaarden opties Informatie Beleggen november 2011 ABN AMROABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Opties ABN AMRO De Voorwaarden Opties ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Opties en de Voorwaarden Opties

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15

Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Algemene Voorwaarden Beleggen C 03.2.15 Inleiding Dit zijn de Algemene Voorwaarden Beleggen. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank. In de overeenkomst staan alle afspraken

Nadere informatie

Voorwaarden Opties ABN AMRO

Voorwaarden Opties ABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO Bestaande uit: Voorwaarden Opties Bijlage Opties April 2016 Inhoudsopgave Voorwaarden Opties ABN AMRO Begrippenlijst Voorwaarden Opties 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk mogelijk te maken. De bank heeft deze voorwaarden

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer

Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer Inhoud Overeenkomst en voorwaarden Vermogensbeheer... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN VERMOGENSBEHEER... 6 1. Wat hoort er bij Knab Vermogensbeheer?...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen

Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen Informatie beleggen I. Bestaande uit: Algemene Voorwaarden Beleggen Voorwaarden Beleggersgiro Bijlage Beleggen Beleid van ABN AMRO over uitvoering van orders Lijst met beurzen II. Samenvatting van het

Nadere informatie

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Rendement Beleggings Polis 1308 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis

ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis Voorwaarden 1306C ABN AMRO Vermogen Opbouw Polis Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 01: Algemene afspraken Blad 03: Wat is de Vermogen Opbouw Polis? Blad 05: Wat mag u van ons verwachten? Blad 08:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Beleggen

Algemene Voorwaarden Beleggen Algemene Voorwaarden Beleggen April 2016 Algemene Voorwaarden Beleggen 1. Inleiding 1.1. Hoe moet ik de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO lezen? 1. De bank heeft geprobeerd deze voorwaarden zo begrijpelijk

Nadere informatie

Vermogensgroeirekening

Vermogensgroeirekening Vermogensgroeirekening 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet

Nadere informatie

Koopsom Garantie Polis

Koopsom Garantie Polis Voorwaarden Koopsom Garantie Polis 1311 Deze voorwaarden beschrijven uw verzekering. De Koopsom Garantie Polis is een levensverzekering. U spreekt met ons af dat wij uitkeren als de verzekerde op de einddatum

Nadere informatie

Voorwaarden Opties ABN AMRO

Voorwaarden Opties ABN AMRO Voorwaarden Opties ABN AMRO De Voorwaarden Opties ABN AMRO bestaan uit de Voorwaarden Opties en de Bijlage Opties Voorwaarden Opties Begrippenlijst 1. INLEIDING 2. ORDERS 3. ADMINISTRATIE VAN UW OPTIES

Nadere informatie

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen

Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen INHOUD Overeenkomst en voorwaarden Gemaksbeleggen... 1 JOUW OVEREENKOMST MET ONS... 4 VOORWAARDEN GEMAKSBELEGGEN... 6 1. Wat hoort er bij Knab Gemaksbeleggen?...

Nadere informatie

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening

Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Bankspaarhypotheekrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Bankspaarhypotheekrekening?

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. Inleiding 1.1. Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1. De bank heeft twee bewaarbedrijven: ABN AMRO Global Custody N.V.; en ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2. ABN AMRO

Nadere informatie

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking

Delta Lloyd Bank NV. retail Banking Voorwaarden Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe opent u de BeleggingsPlus 3 De BeleggingsPlus Rekening

Nadere informatie

Voorwaarden Plus Betalen

Voorwaarden Plus Betalen Particulier Betalen Voorwaarden Plus Betalen Dit zijn de Voorwaarden Plus Betalen. In dit document leest u informatie over uw betaalrekening en welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet rood mag

Nadere informatie

Uw beleggersprofiel bestaat uit: - uw risicoprofiel; en - uw kennis van beleggen en uw ervaring met beleggen.

Uw beleggersprofiel bestaat uit: - uw risicoprofiel; en - uw kennis van beleggen en uw ervaring met beleggen. BegrippenlijstB Begrip advies beleggersgiro beleggersprofiel beleggingsdiensten beleggingsportefeuille beleggingsproducten beleggingsrekening bestedingsruimte betaalrekening beurs bewaarbedrijf dekkingswaarde

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met variabele rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen ABN AMRO Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen (in het kort)? 1. Met de Gouden Handdruk Opbouwrekening

Nadere informatie

Voorwaarden Doelbeleggen

Voorwaarden Doelbeleggen Voorwaarden Doelbeleggen Samenvatting 1. U heeft collectief vermogensbeheer bij ons. Dat betekent dat u ons opdracht heeft gegeven om uw geld voor u te beleggen. U beslist dus niet zelf over uw beleggingen.

Nadere informatie

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden

Meegroeiverzekering. Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Meegroeiverzekering 1309 Toelichting op de belangrijkste voorwaarden Het doel van dit document is om u in hoofdlijnen uit te leggen hoe uw product werkt. In uw geval kunnen sommige voorwaarden niet van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

ABN AMRO Risicoverzekering

ABN AMRO Risicoverzekering Voorwaarden 1304 ABN AMRO Risicoverzekering Wat staat er in deze voorwaarden? Blad 1: Algemene afspraken Blad 3: Wat mag u van ons verwachten? Blad 5: Wat verwachten wij van u? Blad 6: Wat mag u veranderen

Nadere informatie

Gaat u beleggen? Publieksfolder

Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? Publieksfolder Gaat u beleggen? U wilt meer weten over beleggen. Misschien belegt u al een tijdje in effecten, bijvoorbeeld in aandelen, obligaties of opties. Of misschien denkt u er over

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen van BLG Wonen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening.

Nadere informatie

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening

Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Spaar- en Depositorekening Versie 1.1 Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Wat is het doel van de Allianz Spaar- en Depositorekening?

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen

Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Aanvullende voorwaarden belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen Voor belastingvriendelijk beleggen voor aanvullend pensioen zijn de aanvullende voorwaarden die u hier leest, samen met het

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen we een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO

Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Uw uitvaartverzekering van ABN AMRO Deze uitvaartverzekering is onderdeel van uw ABN AMRO Pakketverzekering. Waarvoor is deze verzekering? Met deze verzekering betalen wij een bedrag als degene die verzekerd

Nadere informatie

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815

Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Voorwaarden BeleggingsPlus Rekening C 03.2.16-0815 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van de Delta Lloyd BeleggingsPlus Rekening. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u en de bank.

Nadere informatie

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening

handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening handleiding lenen Verstandig omgaan met uw lening verstandig omgaan met uw lening Uw lening in het kort Hoe houdt u controle over uw lening? Gebruikmaken van uw lening Opnemen, betalen, overboeken. Uw

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsadvies. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Reglement Allianz Beleggersrekening

Reglement Allianz Beleggersrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Beleggersrekening Versie 1.2 December 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Beleggersrekening? 4 Hoe werkt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met bepaalde woorden? Hoofdstuk 2 Welke regels gelden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening

Nadere informatie

Elke dag een uur voor uzelf

Elke dag een uur voor uzelf Elke dag een uur voor uzelf AEGON LevensloopRekening Elke dag een uur voor uzelf Eerder stoppen met werken? Een paar maanden er helemaal tussenuit? Of een tijdje minder werken? Dit is allemaal een stuk

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente 2008-2013 (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Pensioen Spaarrekening. In dit document leest u welke afspraken er gelden

Nadere informatie

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening

Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Voorwaarden OHRA Internet Spaarrekening Inhoudsopgave Pagina 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 2. Hoe opent u de Internet Spaarrekening? 2 3. De Internet Spaarrekening opzeggen binnen veertien dagen

Nadere informatie

Lijfrente Garantie Polis

Lijfrente Garantie Polis Voorwaarden Lijfrente Garantie Polis 1510 WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? Pagina 1 : Algemene afspraken Pagina 3 : Wat mag u van ons verwachten? Pagina 5 : Wat verwachten wij van u? Pagina 6 : Wat mag

Nadere informatie

Voorwaarden Beleggingsdepot C

Voorwaarden Beleggingsdepot C Voorwaarden Beleggingsdepot C 03.2.10 Voorwaarden Beleggingsdepot Inleiding Dit zijn de voorwaarden van het Delta Lloyd Beleggingsdepot. De voorwaarden vormen een onderdeel van de overeenkomst tussen u

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25

Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Voorwaarden Delta Lloyd E-levensloop C 03.2.25 Inleiding Dit zijn de voorwaarden van Delta Lloyd E-Levensloop. Hierin staan de regels die gelden tussen u en de bank. De voorwaarden vormen een onderdeel

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de

Nadere informatie

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19

Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Voorwaarden EffectenPlusHypotheek Rekening C 03.2.19 Inleiding U leent geld om een woning te kopen of te verbouwen. Met de EffectPlusHypotheek Rekening spaart en of belegt u om (een deel) van de lening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Classic. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Classic Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Huurkoop... 4 Artikel

Nadere informatie

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente

Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Voorwaarden Pensioenaanvulling met vaste rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Pensioenaanvulling met vaste rente (in het kort)? 2. Voor wie is de Pensioenaanvulling 3. Welke

Nadere informatie

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening

Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Voorwaarden voor de Evi Spaarrekening Hier vindt u de voorwaarden voor de Evi Spaarrekening. In deze voorwaarden regelen wij hoe wij met elkaar omgaan en welke afspraken er zijn over de Evi Spaarrekening.

Nadere informatie

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening

Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Voorwaarden Jongerenbetaalrekening Dit zijn de Voorwaarden Jongerenbetaalrekening. In dit document leest u informatie over deze betaalrekening en ziet u welke afspraken er gelden. Bijvoorbeeld dat u niet

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer.

Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Triodos Bank Private Banking. Meer over duurzaam beleggen met Triodos Fondsbeheer. Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail

Nadere informatie

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente

Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Voorwaarden Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente Inhoudsopgave Begrippenlijst Algemene informatie 1. Wat is de Gouden Handdruk Opbouwrekening met variabele rente (in het kort)? 2. Voor wie

Nadere informatie

RegioBank Doelbeleggen

RegioBank Doelbeleggen RegioBank Doelbeleggen Denkt u erover om te beleggen? En wilt u hierbij gemak en niet meer risico lopen dan bij u past? Dan is Doelbeleggen de oplossing voor u. Met Doelbeleggen beleggen onze experts uw

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overstapservice

Algemene Voorwaarden Overstapservice Algemene Voorwaarden Overstapservice Wat is de Overstapservice? De Overstapservice maakt veranderen van betaalrekening van de ene naar de andere bank eenvoudiger. Uw betalingsverkeer loopt namelijk zonder

Nadere informatie

Voorwaarden Bewaarbedrijven

Voorwaarden Bewaarbedrijven Voorwaarden Bewaarbedrijven 1. INLEIDING 1.1..Welke bewaarbedrijven heeft de bank? 1.2. De bank heeft twee bewaarbedrijven: - ABN AMRO Global Custody N.V.; en - ABN AMRO Effectenbewaarbedrijf N.V. 2.2.

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Spaar- en Depositorekening. Bij ons spaart u zoals u dat wilt.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Spaar- en Depositorekening. Bij ons spaart u zoals u dat wilt. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Spaar- en Depositorekening Bij ons spaart u zoals u dat wilt. Bij ons spaart u zoals u dat wilt Met de Allianz Spaar- en Depositorekening U kunt verschillende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand

Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Algemene voorwaarden Hooghenraed Overlijdensbijstand Waarvoor zijn deze algemene voorwaarden? Deze algemene voorwaarden horen bij de verzekering Overlijdensbijstand van Hooghenraed. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening 2016 Productkenmerken Rabo Deposito Algemene voorwaarden Rabo Deposito 2013 Algemene Bankvoorwaarden Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Wat bedoelen wij met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst.

Algemene voorwaarden Averus Continue. Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Algemene voorwaarden Averus Continue Deze algemene voorwaarden zijn onderdeel van uw kredietovereenkomst. Versie 3.0 September 2014 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemeen... 4 Artikel 1. Doorlopend krediet...

Nadere informatie

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen

Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Particulier Pensioen Productvoorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen Dit zijn de Voorwaarden Aanvullend Pensioen Sparen. In dit document leest u welke afspraken er gelden voor deze spaarrekening. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden

na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden na het overlijden Praktische hulp en informatie voor nabestaanden 2 3 Ook nú zijn we er voor u Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij helpen

Nadere informatie

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling?

Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Waar moet u op letten bij de levensloopregeling? Onafhankelijke informatie voor consumenten Waar gaat deze folder over? Deze folder gaat over de levensloopregeling. Waarom een levensloopregeling? Veel

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? Wie geeft u het vertrouwen? Lees meer over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1

AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Polisvoorwaarden OW1 AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen Deze polisvoorwaarden horen bij uw AEGON Overlijdensrisicoverzekering Wonen. Dit is een levensverzekering

Nadere informatie

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening

Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Lijfrentespaarrekening Versie 1.1 Augustus 2014 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 4 Wat is het doel van de Allianz Lijfrentespaarrekening?

Nadere informatie

uw hypotheek in 6 stappen

uw hypotheek in 6 stappen uw hypotheek in 6 stappen Van offerte tot aankoop van uw woning 2 3 Na het adviesgesprek besluit u om een offerte aan te vragen. Wat zijn de volgende stappen? uw hypotheek in 6 stappen Stap 1: offerte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r.

Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Algemene Voorwaarden Lijfrente spaarrekening van a.s.r. Inhoud paginanummer 1. Aanvragen en openen van de rekening 2 2. Geld storten op de rekening 2 3. Doel van de rekening 2 4. Het spaartegoed gebruiken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016

Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016 Algemene voorwaarden voor de Rabo OpbouwSpaarrekening en Rabo OpbouwEffectenrekening 2016 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 Hoofdstuk 7 Wat bedoelen

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

tarievenkaarten beleggen

tarievenkaarten beleggen Tarievenkaart aanvullende informatie bij de tarievenkaarten beleggen Sommige kosten zitten niet in de servicekosten, advieskosten of het all-in tarief, maar betaalt u apart. U ziet sommige van die kosten

Nadere informatie

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening

Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit zijn de Productvoorwaarden BLG Aanvullend Inkomen Uitkeringsrekening van BLG Wonen. In dit document leest u

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk

Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk Curatele regelen? SNS Bank maakt het makkelijk Als curator beheer je de financiën van een ander. SNS Bank helpt je hier graag bij. In deze folder vind je alles wat je moet weten om snel en gemakkelijk

Nadere informatie

Reglement Spaarrekeningen

Reglement Spaarrekeningen Reglement Spaarrekeningen Geldig vanaf 1 januari 2016 Dit is het Reglement Spaarrekeningen van BLG Wonen. In deze voorwaarden leest u wat u moet weten over sparen en de spaarrekening. Het Reglement Spaarrekeningen

Nadere informatie

Reglement bij de Allianz Design Levensloop

Reglement bij de Allianz Design Levensloop Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement bij de Allianz Design Levensloop Versie 1.2 December 2015 Inhoudsopgave Waarvoor dit reglement? 3 Hoe werkt de Allianz Design Levensloop? 3 Vraag advies

Nadere informatie