Kwaliteit van elektriciteitsnetten in het geding. Liberalisering van de energiemarkten heeft geleid tot minder investeringen in de

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit van elektriciteitsnetten in het geding. Liberalisering van de energiemarkten heeft geleid tot minder investeringen in de"

Transcriptie

1 Onzekerheid door beoogde splitsing van energiebedrijven Kwaliteit van elektriciteitsnetten in het geding Liberalisering van de energiemarkten heeft geleid tot minder investeringen in de netwerken, melden grote concerns als ABB en Siemens. Topman Peter Smits van ABB praat zelfs over onderinvesteringen. In de Verenigde Staten ziet hij nu al grote storingen ontstaan en in Europa gaat het dezelfde kant op. In Nederland wordt dit nog eens versterkt door de onzekerheid of energiebedrijven wel eigenaar mogen blijven van hun netten. Minister Brinkhorst wil namelijk een rigoureuze splitsing tussen de netwerkbedrijven en de leveringsbedrijven. Netwerkbeheer & storage Tekst: Rob van Mil Fotografie: Industrie, Chris Pennarts De lobbymachine van de energiesector draait op volle toeren. Maar de mensen die over het lot van de toekomstige energiebedrijven gaan beslissen, de minister van Economische Zaken en de Tweede-Kamerleden zijn tot op heden onvermurwbaar. Alleen het CDA pleit in het parlement voor het behoud van één energieholding waaronder zowel het netwerkbedrijf als het leveringsbedrijf mogen vallen. Maar minister Brinkhorst en de Kamerfracties van PvdA, D66, VVD, GroenLinks en SP hebben al maanden dezelfde mening: de netwerkbedrijven, die eigendom zijn en blijven van de regionale overheden, moeten met ingang van 2007 in een aparte NV komen. De leveringsbedrijven mogen daarna eventueel worden geprivatiseerd of verkocht. Deze mening hebben zij op 8 december jongstleden in een Tweede-Kamerdebat nog eens herhaald. Alleen als de energiesector met een heel goed alternatief komt, wil de minister zijn voorstel nog eens heroverwegen. De netwerkbedrijven mogen voorlopig ook niet worden verkocht. En zeker niet aan buitenlandse energiebedrijven, die de lucratieve en monopolistische winsten uit de netten zouden kunnen gebruiken om overnames van weer andere energiebedrijven te bekostigen. Want daar zit een grote angst bij de voorstanders van de rigoureuze splitsing. De netwerkbedrijven hebben een vaste klantenkring die nooit op een ander netwerk kan overstappen. Bovendien ontvangen deze netwerkbedrijven een, door de energietoezichthouder, gereguleerd tarief. Juist die verzekerde inkomsten zijn voor de energiebedrijven zo ontzettend belangrijk. Het bezorgt de bedrijven een gunstige positie op de kapitaalsmarkt. Het lenen van geld, bijvoorbeeld voor overnames, wordt makkelijker en bovendien kan dat tegen een lager rentetarief dan bijvoorbeeld een energiebedrijf dat niet over elektriciteitsnetten beschikt. De banken hebben met het netwerkbedrijf namelijk een zeer duurzaam onderpand. Ongelijkheid Dat is ook de reden dat energiebedrijven zo standvastig zijn in hun strijd om het netwerkbedrijf en het leveringsbedrijf bij elkaar te houden. Maar volgens Brinkhorst en een meerderheid in het parlement zorgt die verweving van netwerken en leveringsbedrijven juist voor ongelijkheid op de energiemarkt. Allereerst hebben de eigenaren van netten dus een financieel voordeel. Maar dat is niet het enige. De overheid lijkt ook te vrezen dat energiebedrijven de winst uit hun netwerken niet volledig terugstoppen in het netwerk. Ze zouden het geld gebruiken voor commerciële activiteiten van het leveringsbedrijf. Eerder is al geprobeerd om deze zogeheten kruisbestuiving via Chinese muren tegen te gaan. Maar er zijn te veel aanwijzingen dat dit niet goed lukt, vindt Brinkhorst. Zo klagen energiebedrijven zonder netwerken, 6 januari 2005 intech E&ICT

2 maar ook Uneto-VNI uit naam van de installatiesector, dat er nog altijd geldstromen bestaan van het netwerkbedrijf naar het leveringsbedrijf binnen de energiebedrijven. Al is dit laatste erg moeilijk met harde bewijzen aan te tonen. Bovendien spelen de netwerkbedrijven een belangrijke rol bij het overstappen van energieklanten van het ene naar het andere leveringsbedrijf. Het netwerkbedrijf moet de administratieve handelingen verzorgen. En de beschuldigingen van kleine energiebedrijven en energiebedrijven zonder netwerk is dat juist de grote netwerkbedrijven van Essent, Nuon, Eneco en Delta het eigen leveringsbedrijf bevoordelen door een switch naar een concurrent te vertragen of onzorgvuldig uit te voeren. Of dit gebeurt is opnieuw moeilijk te bewijzen. Feit is wel dat het switchen van leveranciers nog lang niet vlekkeloos verloopt (zie kader). Volgens de technische toeleveranciers, zoals Siemens en ABB, is het wel aantoonbaar dat de netwerkbedrijven minder geld investeren dan pakweg vijf of tien jaar geleden, toen de liberalisering nog niet was ingezet. Volgens de netwerkbedrijven komt dit omdat zij nu doelmatiger en op een meer bedrijfseconomische wijze tegen investeringen aankijken. Kortom, in het verleden investeerden zij in netwerken, omdat die investering nu eenmaal op de planning stond. Nu investeert een netwerkbedrijf meestal op een later moment, omdat de levensduur van de technische onderdelen van een netwerk nog niet verstreken is. Juridisch steekspel De hele splitsingskwestie van de energiebedrijven lijkt een langdurig, juridisch steekspel te gaan worden. Als er geen compromis uit de bus rolt, gaan de energiebedrijven het besluit van de minister en Tweede Kamer mogelijk voor de hoogste rechter uitvechten. Vandaar dat Brinkhorst op 8 december de aandeelhouders, de gemeenten en provincies, opriep om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zij moeten de bestuurders van de energiebedrijven terugfluiten, zodat een splitsing zonder juridische procedures kan plaatshebben. En in het uiterste geval moeten de aandeelhouders de huidige directies van de energiebedrijven maar naar huis sturen, vindt Brinkhorst. Een eerste voorstel voor een compromis dat de energiebedrijven naar voren brachten, is begin december door Brinkhorst afgewimpeld. Via brancheorganisatie EnergieNed probeerden de grote energiebedrijven de minister te bewegen de splitsing voorlopig niet door te drukken. Hun belangrijkste argument daarbij was dat de energiebedrijven nog tijd nodig hebben om de liberalisering van de energiemarkt, die in juni vorig jaar werd afgerond, te verwerken en de marktwerking verder te optimaliseren. Zo hebben de energiebedrijven volgens Richard de Lange, de nieuwe voorzitter van brancheorganisatie EnergieNed, hun handen vol aan de administratieve afwikkeling van mensen die van leverancier wisselen. Maar EZ wees het voorstel, bij monde van woordvoerder Jelle Wils, als onvoldoende van de hand. Bij ons staat degelijk en onafhankelijk netwerkbeheer bovenaan het intech E&ICT januari

3 Vrije energiemarkt verloopt stroef De liberalisering van de energiemarkt verloopt stroever dan in de eerste maanden na 1 juli 2004 naar buiten is gebracht. De energiebranche krijgt in toenemende mate te maken met klanten die klagen over problemen. Dat bleek in december uit een die branchevereniging EnergieNed aan de energiebedrijven stuurde. Sinds 1 juli heeft iedere energieafnemer in ons land een vrije leverancierskeuze. Tot op heden huldigt EnergieNed het standpunt dat het switchen van klanten zonder noemenswaardige problemen verloopt. Maar nu schrijft de organisatie aan haar leden dat het overstappen van klanten toch niet zo goed loopt. Zij wil de procedures voor switchers nu al weer op de schop nemen. Vooral consumenten die verhuizen zorgen voor problemen. Energiegebruikers moeten hun verhuizing tien dagen van tevoren doorgeven aan het energiebedrijf. Maar elke maand geeft eenderde van de verhuizende gebruikers, ongeveer tot klanten, de verhuizing te laat door. Deze mensen kunnen hun eindafrekening voor het oude adres te laat ontvangen. Ook kunnen zij langer vastrecht betalen voor de aansluiting op het oude adres dan nodig is. Ook toezichthouder DTe kondigde al aan onderzoek te doen naar de uitwisseling van verbruiksgegevens tussen energiebedrijven. Dit naar aanleiding van klachten van consumenten over te late jaarrekeningen of het uitblijven van jaarrekeningen. Verder meldt de Consumentenbond dat het animo bij consumenten om over te stappen erg klein is. Het percentage van de mensen dat overweegt over te stappen is in het eerste half jaar gedaald van vijftien naar tien procent. Verder verwachten consumenten de komende jaren een verslechtering in de manier van benaderen door energieaanbieders. Ook verwachten ze dat door de liberalisering de administratie van energiebedrijven slordiger wordt. Bovendien vinden de mensen de voordelen onduidelijk of ze vinden de markt instabiel en niet helder. Volgens de laatste gegevens van EnergieNed zijn vanaf juli 2004 vier procent van de stroomklanten en 1,2 procent van de gasklanten van leverancier veranderd. lijstje. Dat dient het publieke belang. Verder vindt EnergieNed-voorzitter De Lange dat Brinkhorst te ver voor de troepen uit loopt. De Europese regelgeving vergt van energiebedrijven wel een juridische splitsing tussen de beide onderdelen, maar vereist niet het onderbrengen van het distributienetwerk in een aparte holding. Andere Europese overheden dwingen die splitsing niet af. Als de minister dat debat in Europa wil voeren, vind ik dat prima. Maar laten we daar dan wel eerst het resultaat van afwachten, zegt De Lange. Visie van het CDA Brinkhorst kreeg eenzelfde soort boodschap van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Ook dit staat kritisch tegenover het voorgenomen beleid van D66-minister. Het wetenschappelijk instituut stelt op grond van onderzoek door de Technische Universiteit Delft dat de vergaande stap van een splitsing niet nodig is. Ook het CDA-rapport meldt dat een onafhankelijke opstelling van de netbeheerder te bereiken is door strenge regels en goed toezicht. Het wetenschappelijk instituut en de energiewoordvoerder voor het CDA, het Tweede-kamerlid Hessels, wijzen erop dat bij opsplitsing oneerlijke concurrentie kan ontstaan. Nederlandse bedrijven moeten in de toekomst concurreren in een vrije Europese markt met ondernemingen die veel groter zijn en die zich waarschijnlijk niet hoeven te splitsen. Hessels is het er wel mee eens dat een energiebedrijf zich moet splitsen, als men het energiebedrijf wil privatiseren. Dan moeten de netwerken in handen van de lokale en/of regionale overheden blijven. Maar het liefst zet hij op al die stappen een rem totdat duidelijk is hoe de vrije markt zich in Europa ontwikkelt. Het CDA-rapport gaat wel een stap verder dan minister Brinkhorst bij het nationaliseren van transportleidingen (zie kader), die nu nog in handen zijn van de energiebedrijven. Het rapport meldt dat er vier soorten netwerken zijn. De snelwegen onder de elektriciteitsleidingen die van 380, 220 en 110 kv horen volgens Brinkhorst thuis bij TenneT, een onafhankelijk netwerkbedrijf. Het CDArapport pleit ervoor om ook de 50 kv-leidingen, de provinciale wegen, over te hevelen naar TenneT. Alleen de pure distributienetten, die naar de eindafnemers van energie leiden, blijven dan wat het CDA betreft in handen van de energiebedrijven. De vier grote energiebedrijven (Eneco, Delta, Nuon en Essent) reageerden positief op de punten in het CDA-rapport. Maar minister Brinkhorst bleef na het verschijnen ervan stoïcijns en onvermurwbaar. Naam bedrijf Rendo Netbeheer Netbeheerder Centraal Overijssel (Conet) Continuon Netbeheer Eneco Netbeheer Westland Energie Infrastructuur ONS Netbeheer Delta Netwerkbedrijf NRE Netwerk Essent Netwerk InfraMosane Leasecontracten ontbinden Dat bleef hij ook bij het bericht, ongetwijfeld afkomstig uit de lobbymachine van de energiesector, dat een eventuele splitsing de Nederlandse overheid vijf miljard euro gaat kosten. Dat is namelijk de prijs die energiebedrijven moeten betalen voor het ontbinden van de leaseback constructies. Wat is het geval? Het Amerikaanse advocatenkantoor Thelen Reid & Priest waarschuwt minister Brinkhorst in een brief dat nieuwe Amerikaanse belastingwetgeving ervoor zorgt dat bij een splitsing de cross border leasecontracten van de energiebedrijven vervallen. Nederlandse energiebedrijven hebben namelijk, om financieel voordeel te behalen, hun netwerken verkocht aan Amerikaanse investeerders en vervolgens teruggeleasd. Thelen Reid & Priest trad bij veel van deze transacties op namens de energiebedrijven en waarschuwt nu dat de splitsing de Nederlandse energie- aantal aansluitingen elektriciteit Wie zijn de regionale netbeheerders in Nederland. (Netbeheer Haarlemmermeer, Intergas Netbeheer en Obragas Net bezitten wel distributienetwerken voor gas maar niet voor elektriciteit.) (Bron: Energie in Nederland 2004, EnergieNed) 8 januari 2005 intech E&ICT

4 bedrijven in totaal vijf miljard dollar gaat kosten. President Bush heeft in oktober vorig jaar een nieuwe wet ondertekend die een einde maakt aan cross border leasecontracten. Als er niets met de energiebedrijven gebeurt, mogen de contracten in stand blijven. Maar als, zoals u voorstelt, de netwerkbedrijven aan de aandeelhouders van de moedermaatschappijen worden gegeven, dan veroorzaakt die transactie op zichzelf een overtreding, schrijven de advocaten J. Truman Bidwell en Marianne Rosenburg in de brief aan Brinkhorst. Brinkhorst is echter niet voor één gat te vangen. Zijn standpunt is dat er helemaal geen probleem hoeft te ontstaan, omdat hij in dat geval niet de netwerkbedrijven, maar de leveringsbedrijven in een nieuw bedrijf wil onderbrengen. De leasecontracten voor de netten kunnen dus gewoon blijven bestaan, omdat de netwerken niet in een nieuw, maar in het bestaande bedrijf onderdak vinden. Voor- en tegenstanders De huidige aandeelhouders van de energiebedrijven zijn verdeeld over de gang van zaken. Zo is de provincie Gelderland en de gemeente Amsterdam (aandeelhouders van Nuon) en de provincie Brabant (aandeelhouder van Essent) tegenstander van een eventuele splitsing en zij overwegen juridische stappen. De provincie Friesland (aandeelhouder Nuon) vindt splitsing geen probleem en de gemeenten Rotterdam en Dordrecht (aandeelhouders Eneco) zeggen zich bij een parlementair besluit neer te leggen. Andere aandeelhouders (gemeenten en provincies) houden zich in de media tamelijk op de achtergrond, maar lobbyen ongetwijfeld in het Haagse circuit. Het personeel van de grote energiebedrijven, en ook hun vakbonden, spreken zich wel stevig uit tegen de voorgenomen splitsing. Zij zijn bang dat het ten koste gaat van de werkgelegenheid. Zo protesteerden op 12 november werknemers van de grote energiebedrijven in Den Haag. Zij vrezen dat dit plan banen gaat kosten, aldus het Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME). Deze organisatie vertegenwoordigt alle ondernemingsraden uit de bedrijfstak. Verder is het wel opmerkelijk dat ook de Dienst Toezicht energie (DTe), die onder de autoriteit van EZ valt, een rigide opsplitsing niet per se noodzakelijk acht. De toezichthouder verklaart dat het ook mogelijk is de huidige regels voor toezicht aan te intech E&ICT januari

5 TenneT wil alle energienetten vanaf 50 kv kopen De beheerder van het hoogspanningsnet TenneT, een honderd procent staatsbedrijf, wil voor ongeveer 2,5 miljard euro alle transportnetten voor elektriciteit kopen. Het gaat daarbij om alle netten van 50 kv of hoger die TenneT nog niet bezit. Alle distributienetten blijven in handen van de huidige aandeelhouders van de energiebedrijven. De beheerder heeft nu eenderde van de stroomsnelwegen in handen, met name 220 en 380 kvnetten. De rest van het transportnetwerk is eigendom van de energiebedrijven Nuon, Essent, Eneco en Delta. Met de aankoop denkt TenneT betere garanties te kunnen geven dat dit essentiële netwerk niet uitvalt door versnipperd beheer, zegt directeur Mel Kroon van TenneT. Uit een onderzoek van Kema blijkt dat de leveringszekerheid het meest gebaat is bij centraal beheer van de netten. De Tweede Kamer ziet het plan wel zitten. Minister Brinkhorst vindt echter dat TenneT te ver gaat door ook de 50 kv-netten te willen kopen. Hij vindt dat onnodig. De energiebedrijven reageren terughoudend, maar zijn niet volstrekt tegen. Het lijkt erop dat zij een eventuele verkoop van de netten aan de staat of TenneT als wisselgeld zien in hun discussie met EZ over de splitsing van hun bedrijven. Overigens is het voor TenneT niet noodzakelijk om alle netwerken te bezitten om ze ook centraal te beheren. Op dit moment beheert TenneT alle 220 en 380 kv-kabels, zonder dat deze allemaal bij TenneT in bezit zijn. scherpen, al vindt Gert Zeil, directeur van de DTe, dat zijn taak na een volledige splitsing er wel makkelijker op wordt. De reden dat de DTe zich dan toch uitspreekt en geen absolute noodzaak voor splitsing predikt, komt doordat de toezichthouder ook gevaren ziet opdoemen. Volgens de toezichthouder dreigt door splitsing een afname van het aantal concurrenten bij de levering van gas en stroom. De kans wordt namelijk groter dat de na splitsing goedkope leveringsbedrijven worden opgeslokt door grote Duitse, Scandinavische, Franse of Zuid-Europese energiebedrijven. Bovendien is de DTe bang dat er mogelijk minder investeerders bereid zijn nieuwe elektriciteitscentrales te bouwen als de leveringsbedrijven niet meer de sterke financiële basis van de netwerken hebben. Maar Brinkhorst heeft ook deze suggestie van de DTe naast zich neergelegd. De DTe deelt overigens wel de opvatting van Brinkhorst dat de huidige wetgeving tekort schiet. Volgens de toezichthouder is het nu heel moeilijk om te voorkomen dat de commerciële verkoopafdeling van een elektriciteitsbedrijf misbruik maakt van het bezit van het stroomnet. Dit sterkt de minister in zijn voornemen om de energiebedrijven op te knippen. Voldoende regels Als het gaat om het waarborgen van de kwaliteit van de netwerken dan vindt Paul Corton, directeur van het netwerkbedrijf Continuon, onderdeel van Nuon, dat de energiesector zichzelf al genoeg zware eisen oplegt. De normen die voor de Nederlandse netten gelden, zijn zwaarder dan de Europese normen. Volgens Corton is dat een van de redenen dat het aantal storingsminuten van het Nederlandse netwerk het laagste is van alle Europese netten. Daarnaast zegt hij dat de cijfers in zijn bedrijf aantonen dat Continuon de laatste jaren juist meer investeert in infrastructuur dan een paar jaar terug. Herman Levelink, directeur van Essent Netwerken, zegt begin december 2004 in Energie Nederland, het huisorgaan van EnergieNed, dat zijn divisie het zusterbedrijf dat de energieleveringen verzorgt absoluut niet voortrekt ten opzicht van de andere leveringsbedrijven. De Chinese muren tussen onze systemen neem ik zeer serieus. Overigens maakt Levelink zich wel grote zorgen om alle extra taken die de netbeheerder heeft gekregen, onder meer bij de zorg voor het switchen van klanten. Volgens hem leidt dit tot een enorme verhoging van de kostprijs. Door al deze lasten heeft de liberalisering voor de consumenten niet tot prijswinst gezorgd. Hij zou het eerlijker vinden om de kosten van het switchen ook hoofdelijk aan de consument die switcht door te berekenen, en niet aan alle energieverbruikers in zijn totaal, zoals nu gebeurt. Minder investeringen Siemens en ABB, elektrotechnische toeleveranciers die regelmatig bij de netbeheerders aan tafel zitten, vinden wel dat de investeringen achter blijven. Zij zien duidelijk een trend dat netbeheerders veel meer naar de levensduur van producten zijn gaan kijken. Volgens Jan Langendijk, hoofd van de afdeling Energievoorziening van Siemens Nederland, zijn er wel degelijk netbeheerders die zich willen onderscheiden met de prestatie van hun netwerk, zo zegt hij in het blad Energie Nederland. Maar dat hoeft niet per se met grote investeringen gepaard te gaan. De bedrijven zijn nu veel gerichter naar vervangingen aan het kijken. Belangrijke ontwikkelingen in deze tijdgeest zijn assetmanagement en risicomanagement. De assetmanager probeert op een slimme manier te bepalen wanneer onderhoud of nieuwe investeringen nodig zijn. Aan de hand van diagnostieken voorspelt hij dat hij volgend jaar kabel X of schakelaar Y moet vervangen, zegt Langendijk. Maar tegelijk voorspelt hij ook dat de grote netwerken van energiebedrijven minder belangrijk gaan worden. In de visie van Siemens gaat onze maatschappij steeds vaker decentraal elektrische energie opwekken, via zonnepanelen, microwarmtekracht, windturbines, brandstofcellen, enzovoorts. Dit heeft ook de komst van kleinschalige elektriciteitsnetten tot gevolg, zogeheten micronetten. Met deze visie als uitgangspunt, komt de discussie tussen de overheid en de energiebedrijven ineens in een heel ander daglicht te staan. Het monopolie van de netwerkbedrijven zou in de toekomst dus veel minder verstrekkend kunnen zijn, dan waarin nu in de discussies wordt uitgegaan. Het probleem is alleen dat die toekomstvisie van micronetten voor de huidige beleidsmakers veel te vaag en ver verwijderd is. 10 januari 2005 intech E&ICT

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding

Memo. Informatienotitie stand van zaken aandeelhouderschap Eneco, Inleiding Centrale Staf Bestuurlijke processturing Doorkiesnummers: Telefoon 015 2602545 Aan College van B & W Van S. Bolten Afschrift aan Memo Datum 04-11-2008 Opsteller M.R.Ram Bijlage Onderwerp Stand van zaken

Nadere informatie

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw,

LME 1 2 NOV 2004. Geachte heer, mevrouw, LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven Aan De aandeelhouders van Essent, NUON, ENECO, DELTA, NRE en Intergas Kopie Raden van Commissarissen, Raden van Bestuur, (Centrale) Ondernemingsraden

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823

Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Corr.nr. 2008-29565, EZ Nummer 17/2008 Zaaknr. 105823 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen i.v.m. de toekomststrategie en het aandeelhouderschap Essent. SAMENVATTING:

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004

Aan de leden van Provinciale Staten. Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2004-13.951/23/A.7, EZ Groningen, 3 juni 2004 Behandeld door : J.H. Rietman Telefoonnummer : (050) 316 4367 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd

Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd schap eming Stand van zaken splitsing energiebedrijven het groepsverbod nader beschouwd Inleiding Op 21 november 2006 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (de E-wet) en van de

Nadere informatie

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context

Startnotitie. Procedure vervreemding aandelen Essent. 1 Context Startnotitie 1 Context Op 1 juli 2008 is het groepsverbod uit de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) in werking getreden. Als gevolg daarvan dient het beheer en eigendom van energienetwerken en de productie

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

actueel FORUM #03/12.02.09

actueel FORUM #03/12.02.09 actueel 18 Straks zonder stroom? Binnenkort is een groot deel van de energiebedrijven in buitenlandse handen... Tekst: Remko Ebbers, Jiska Vijselaar Foto: Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte en Robin

Nadere informatie

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING

NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING NATIONAAL ENERGIEFORUM 2007 Splitsingsdebat, Hilton Amsterdam, 21 November 2007 Aan de Vooravond van de Splitsing van Netten FINANCIEEL-ECONOMISCHE GEVOLGEN VAN NETWERKSPLITSING Prof Dr Hans J.G.A. van

Nadere informatie

24 november 2008 ET/EM / 8182526

24 november 2008 ET/EM / 8182526 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 24 november 2008 ET/EM / 8182526 Onderwerp Nadere informatie naar aanleiding

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 097 Structuurverandering elektriciteitssector Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet

Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015. artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Nalevingsverslag van het reglement discriminerende handelingen verslagjaar 2015 artikel 11b lid 3 Elektriciteitswet artikel 3c lid 3 Gaswet Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Organisatie en Processen...

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

CONCEPT. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1

CONCEPT. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel 1 CONCEPT Besluit van, houdende regels omtrent het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van rechten op aandelen in een netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 en in de Gaswet

Nadere informatie

11 oktober 2004 E/EM/4063988

11 oktober 2004 E/EM/4063988 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 11 oktober 2004 E/EM/4063988 Onderwerp Aanpak splitsing energiebedrijven

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 09. R3425. OOI Inboeknummer ogbstozggz Dossiernummer 950.4I5 8 december zoog Raads informatiebrief Betreft Akkoord op Hoofdlijnen en Verkopersovereenkomst in verband met

Nadere informatie

Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter

Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE...6 vervallen: het bericht 'Kamervragen over aanhoudende afsluitingen vn stroom en gas', datumnr 070-7 Kamervragen over afsluiting van stroom en gas in de winter

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Liberalisering en privatisering van de energiemarkt: een korte schets van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden.

Liberalisering en privatisering van de energiemarkt: een korte schets van ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving

Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd schap eming Energiebedrijven en de noodzaak van zorgvuldige wetgeving Inleiding De meest recente wijzigingen van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei

Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei PROVINCIE FLEVOLAND Provinciale Staten van Flevoland Statenvergadering d.cj^i Conform besloten «nei statenvoorstel Aan Provinciale Staten statenvergadering 11 mei 2009 Ondenwerp Verkoop aandelen Essent.

Nadere informatie

Stand van zaken op de energiemarkt

Stand van zaken op de energiemarkt Stand van zaken op de energiemarkt Onderzoek energiemarkt consumenten Rapportage kerncijfers Tweede halfjaar 12 Majka van Doorn, research consultant Thijs Hendrix, senior research consultant 14 uari 13

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.enduris. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.enduris.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder

Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder 16-11-2011 1 Van consumer naar prosumer - het juridische kader Prof. Dr. Hans Vedder 16-11-2011 2 Overzicht Van Consumer naar Prosumer De beschermde afnemer die een actieve gebruiker van het net wordt

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent

Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008. Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Behoort bij punt 11 van de agenda voor de raadsvergadering van 30 juni 2008 Onderwerp: Raadsvoorstel Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Afdeling: Algemene Zaken / Concerncontrol Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland)

Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland) Het energiesysteem verduurzaamt (Bron: ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland) De energievoorziening gaat veranderen. De energiemarkten zijn sterk in beweging en dat leidt tot onzekerheden. De energiesector

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiesector op dood spoor

Energiesector op dood spoor Energiesector op dood spoor Position Paper van de medezeggenschapsraden in verband met de voorgenomen splitsing van de Nederlandse energiedistributiebedrijven Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan

rj) provinsje frys1n provincie frys1.n b Aan de leden van Provinciale Staten van de provincie Fryslan provinsje frys1n provincie frys1.n b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 rj) vvww.fryslan.nl Aan de leden van Provinciale Staten van de

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 17 HERDRUK

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW

Raadsvoorstel. 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien. Directie P. Flens R. Monen 22 juni 2009. Verkoop aandelen EZW Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp 09/43 4 juni 2009 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verkoop aandelen EZW Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510

Nadere informatie

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter

Betreft Beantwoording kamervragen Samsom en Spekman inzake afsluiten gas en stroom in de winter > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen)

Nadere informatie

mmm$ifb_ji_d]d[[$db Splitsing?

mmm$ifb_ji_d]d[[$db Splitsing? Splitsing? Aan de leden van de Eerste Kamer, Nederland heeft in Europa op velerlei gebieden een naam hoog te houden. Liberaal, vooruitstrevend, gastvrij, tolerant. Wellicht komt daar binnenkort nog een

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers

Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers Fuseer energiebedrijven tot krachtige spelers En maak splitsing overbodig Een toekomstvisie van de ondernemingsraden verenigd in het LME Landelijk Medezeggenschapsplatform Energiedistributiebedrijven (LME)

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie

Capaciteitsplan Elektriciteit

Capaciteitsplan Elektriciteit Titel Nummer Datum 31 oktober 2002 Inhoud Pagina 1 INLEIDING... 3 2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN TRANSPORT... 3 2.1 HET MAXIMALE SCENARIO... 4 2.2 HET MINIMALE SCENARIO... 5 2.3 HET WERKELIJKE SCENARIO...

Nadere informatie

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent

Inleiding. Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8. Aan: De Gemeenteraad. Vries, 17 maart 2009. Uitvoering Toekomststrategie Essent Raadsvergadering d.d. 7 april 2009 agendapunt 8 Aan: De Gemeenteraad Vries, 17 maart 2009 Onderwerp: Uitvoering Toekomststrategie Essent Portefeuillehouder: H.H. Assies Behandelend ambtenaar: Simone Veenstra

Nadere informatie

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH.

Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij. Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV Houdstermaatschappij GKNH. Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij H. o. p. Motie \ \ x Agendapunt: 13 \ o«v ^ o^coswu* ^ «w ^OON, «o ON, c^^? c^v«^t Voorstel nr.: Verkoop van het aandelenpakket Nuon dat is ondergebracht bij de NV

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102612_9 / 1 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Statenvoorstel../08 A

Statenvoorstel../08 A Statenvoorstel../08 A Voorgestelde behandeling: PS-vergadering : 27 juni 2008 Statencommissie : Commissie Bestuur en Middelen, 6 juni 2008 Onderwerp Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent Aan Provinciale

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014

Energiecafé BECO. 16 Oktober 2014 Energiecafé BECO 16 Oktober 2014 Programma Welkom Introductie Presentatie Voorzitter BECO Peer Verkuijlen Waarom BECO? Gemeente Bernheze wethouder Wijdeven Energiemarkt in beweging DE Unie Rense van Dijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 212 Wijziging van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer Nr. 5 (Herdruk) 1

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM MAART 2014 NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM HOE ENEXIS BIJDRAAGT AAN DE REALISATIE VAN DE ENERGIEDOELSTELLINGEN TOEKOMSTVAST MAKEN VAN DE ENERGIENETTEN Enexis neemt haar verantwoordelijkheid om, vanuit

Nadere informatie

Welkom bij Electrabel. Training

Welkom bij Electrabel. Training Welkom bij Electrabel Training Inhoud training 1. Electrabel 2. Energie 3. Sales 2 05-03 - 2014 1. Electrabel Even voorstellen Wij zijn Electrabel Waar staat Electrabel voor Onze merkpersoonlijkheid Wat

Nadere informatie

SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006

SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006 SPLITSINGSWET NADER BEKEKEN Den Haag, 5 oktober 2006 1. Doelstellingen, hoofdlijnen en verantwoording wetsvoorstel 1 2. Commentaar op hoofdlijnen 3 3. Nut, noodzaak, kosten en proportionaliteit 4 4. Strijdigheid

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

Energie en ruimtelijke ordening

Energie en ruimtelijke ordening Energie en ruimtelijke ordening Hoe eerder hoe beter Ruimteconferentie 19 april 2011 Netbeheerder in de energieketen Energieproductie Netwerken Energielevering Transport & distributie Werkgebied Liander

Nadere informatie

94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt

94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt 94% betaalt te veel Hoe Nederland na de liberalisatie reageert op de nieuwe aanbieders op de Nederlandse energiemarkt Drs. Maurice de Hond (www.peil.nl) Mei 2009 1 Inleiding Bij alle producten of diensten

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad

gemeente Eindhoven 1 Inleiding Gezien de sterke en ingrijpende bewegingen op de energiemarkt hebben de Raad r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 224 Inboeknummer oxtoox8x8 Beslisdatum BikW x november 2oox Dossiernummer x4s.aos Raadsbijlage Voorstel tot het sluiten van een convenant tussen N.V.

Nadere informatie

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015

Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Verslag van de activiteiten met betrekking tot de vertrouwelijkheidverklaring 2014/2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 2. Organisatie 3. Compliance toets 4. Maatregelen en stappen.. 1. Inleiding De onderneming

Nadere informatie

CONCLUSIES EN SAMENVATTING

CONCLUSIES EN SAMENVATTING Nederlandse Mededingingsautoriteit CONCLUSIES EN SAMENVATTING Onderzoeksrapport inzake de winsten van energiebedrijven Nummer 102362 / 93 Betreft zaaknr. 102362 / Onderzoek Winst Energiebedrijven Datum:

Nadere informatie

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015

Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 Het Slimme energienet..zx ronde 25 januari 2015 De laatste tijd worden we overspoeld door marketing verhalen over de slimme meter en het slimme energienet. Men stelt dat met de komst van de slimme meter

Nadere informatie

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december 2014. Commissiegriffier Margreeth Trimpe 0118 63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief Kaderstellend 1-1 Naam voorstel Nummer SERV-187 Statenvoorstel verkoop aandelen DELTA in Windpark Kreekraksluis B.V. Betreft vergadering Provinciale Staten 12 december

Nadere informatie

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Een innovatie van Oxxio: de revolutie in energiemeting! Als u kiest voor energie van Oxxio, kiest u voor de goedkoopste

Nadere informatie

Energieprijsvergelijkers: Onderzoek naar transparantie van internetvergelijkers voor elektriciteit en gas. DTe Dienst uitvoering en toezicht Energie

Energieprijsvergelijkers: Onderzoek naar transparantie van internetvergelijkers voor elektriciteit en gas. DTe Dienst uitvoering en toezicht Energie Energieprijsvergelijkers: Onderzoek naar transparantie van internetvergelijkers voor elektriciteit en gas Eindrapport DTe Dienst uitvoering en toezicht Energie Den Haag, 0 december 004 Inhoud. Onderzoeksvraag

Nadere informatie

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005

No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 ................................................................................... No.W10.05.0095/II 's-gravenhage, 17 juni 2005 Bij Kabinetsmissive van 24 maart 2005, no.05.001059, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken

De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken De liberalisering van de Nederlandse elektriciteitsmarkt: De stand van zaken mr drs. C.F. Bakas en mr L. van Gastel Sinds 1 januari 2002 hebben de middelgrote elektriciteitsafnemers, een groep van ongeveer

Nadere informatie

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders

Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Beleidsregel Redelijke Opzegvergoedingen Vergunninghouders Den Haag, maart 2005 Dienst uitvoering en toezicht Energie Pagina 1 van 11 PROJECTNAAM: REDELIJKE OPZEGVERGOEDINGEN (ROVER) PROJECTNUMMER: 101948-30

Nadere informatie

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco

Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco Beantwoording van de schriftelijke vragen van de SP-fractie over Eneco Vraag 1 Heeft het bestuur van Eneco gereageerd of gecommuniceerd naar de aandeelhouders naar aanleiding van de plannen van Essent

Nadere informatie

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^

1^ ox. Agenda Gedeputeerde Staten ^ ; ^ ^ P R O V I N C I E F L E V O L A N D Agenda ^ ; ^ ^ Onderwerp Aandelenverkoop NUON. Beslispunten het voornemen uit te spreken het Flevolandse aandelenpakket in NUON te verkopen aan Vattenfall; op basis

Nadere informatie

: Voorzitter. Ik zal proberen om de vragen van de heer Jansen zo kort en puntig mogelijk te beantwoorden.

: Voorzitter. Ik zal proberen om de vragen van de heer Jansen zo kort en puntig mogelijk te beantwoorden. Vragen van het lid Jansen aan de minister van Economische Zaken over het artikel "Nuon geeft wanbetalers toch weer verwarming". De heer Jansen (SP): Voorzitter. Als je klant bent bij een energiebedrijf,

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING

E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING E.ON S FOCUS OP NIEUWE ENERGIE VERDIENT NAVOLGING MAARTEN VAN DER KLOOT MEIJBURG Er komt onherroepelijk een aardverschuiving in het energielandschap nu alternatieve energie steeds belangrijker wordt. Het

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Links van netbeheerders om de slimme meter aan te vragen (kies wie uw netwerkbeheerder is):

Links van netbeheerders om de slimme meter aan te vragen (kies wie uw netwerkbeheerder is): Uw slimme meter Iedereen krijgt gratis de komende jaren in plaats van een gewone energiemeter een zogenaamde slimme meter. Dat is een digitale energiemeter voor het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik,

Nadere informatie

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven

Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven CPB Notitie Datum : 6 juli 2006 Aan : Ministerie van Economische Zaken Reactie op SEO-studie naar welvaartseffecten van splitsing energiebedrijven 1 Inleiding Op 5 juli 2006 heeft SEO, in opdracht van

Nadere informatie

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat

Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Managementvergoedingen in strijd met artikel 2:207c BW: beroepsfout advocaat Enige tijd geleden heeft de rechtbank Utrecht in de nasleep van een aandelentransactie een uitspraak gewezen inzake het financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen

Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer os.os6.oox Inboeltnummer os Toooyss Beslisdatum BiixW sa april soos Dossiernummer ex.asa Raadsvoorstel inzake beeindiging van de verkoopovereenkomst aandelen

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

gj, ^^ provincie groningen

gj, ^^ provincie groningen gj, ^^ provincie groningen ^ ^ bezoekadres: I Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Telecom & Mededinging Directie Energiemarkt

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Eerst echter het volgende.

Eerst echter het volgende. Nader voorlopig verslag van de leden van de PvdA inzake wetsvoorstel 30212 Wijziging van de elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk gasbeheer. De leden

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2006 2007 30 212 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer C VOORLOPIG VERSLAG

Nadere informatie

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology

Smart Grids. Ernst ten Heuvelhof 10-1-2011. Challenge the future. Delft University of Technology Smart Grids Ernst ten Heuvelhof Smart Grids Twee-richtingsverkeer stroom in laagspanningsnet Real time prijzen stroom zichtbaar voor afnemers Taskforce Smart Grids Ingesteld door Minister van EZ Secretariaat

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid

EUROPEES PARLEMENT. Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 31 juli 2001 PE 307.539/1-43 AMENDEMENTEN 1-43 ONTWERPVERSLAG - Werner Langen (PE 307.539) DIENSTEN VAN ALGEMEEN

Nadere informatie

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM

NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM MAART 2014 NAAR EEN DUURZAAM ENERGIESYSTEEM HOE ENEXIS BIJDRAAGT AAN DE REALISATIE VAN DE ENERGIEDOELSTELLINGEN TOEKOMSTVAST MAKEN VAN DE ENERGIENETTEN Enexis neemt haar verantwoordelijkheid om, vanuit

Nadere informatie