actueel FORUM #03/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "actueel FORUM #03/12.02.09"

Transcriptie

1 actueel 18

2 Straks zonder stroom? Binnenkort is een groot deel van de energiebedrijven in buitenlandse handen... Tekst: Remko Ebbers, Jiska Vijselaar Foto: Marcel van den Bergh/Hollandse Hoogte en Robin Utrecht/anp 19

3 actueel...en de Nederlandse gasvoorraad is over een jaar of dertig uitgeput. Zes vragen over onze energiezekerheid. Zal het niet loslopen met de energievoorziening? De verkoop van Essent aan het Duitse rwe en mogelijk straks ook de verkoop van Nuon aan een buitenlands energiebedrijf brengt op zichzelf de stroomvoorziening niet in gevaar. Al sinds eind jaren negentig is meer dan de helft van de elektriciteitsproductiebedrijven in handen van buitenlandse bedrijven als het Franse edf/suez en het Duitse e.on. En toch kan iedere dag het licht nog aan en worden bedrijven van energie voorzien. Zolang er vraag is naar stroom, blijft het voor energiebedrijven interessant om dit te produceren en te verkopen. Of om stroom uit het buitenland te importeren voor zover de binnenlandse productie de vraag ernaar niet kan bijbenen. Maar elektriciteit wordt in Nederland voor groot deel opgewekt in centrales die op gas lopen. En fossiele energiebronnen zijn eindig. Het Nederlandse gas is naar schatting over dertig jaar op. Overschakeling op andere energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit is niet snel te realiseren. Alleen al de bouw van andere centrales, windmolenparken of kerncentrales kost jaren tijd. Nog afgezien van de tijd die procedures voorafgaand aan het verlenen van vergunningen daarvoor in beslag nemen. Een voorbeeld: Airtricity de duurzame energie divisie van Scottish and Southern Energy kreeg half januari na een aanvraagperiode van vier jaar een vergunning voor de bouw van een windmolenpark voor de kust bij Hoek van Holland. Het is voor het eerst in zeven jaar tijd dat zo n vergunning is verleend, ondanks talloze aanvragen. Maar dan importeren we toch gewoon stroom? Dat gebeurt nu ook. Zo n 20 procent van onze stroom is uit het buitenland afkomstig. Dat neemt niet weg dat er ook in Nederland altijd elektriciteit geproduceerd moet worden. Alleen al om het net op de juiste spanning te houden en vanwege het verlies aan elektriciteit door vervoer op lange afstanden. Los daarvan verloopt ook de import niet zonder problemen. Ondanks de plannen van de Europese Unie voor het realiseren van één interne markt voor energie, schiet de capaciteit van het leidingennetwerk waarmee elektriciteit van de ene naar de andere lidstaat getransporteerd kan worden tekort. Met name in de ons omringende lidstaten Frankrijk, Duitsland, België en Luxemburg, waarmee Nederland de zogenoemde Noordwest-Europese energiemarkt vormt, is uitbreiding van die capaciteit noodzakelijk. Op dit moment wordt het Nederlandse hoogspanningsnet (in handen van TenneT) zelfs gebruikt om elektriciteit die in Noord-Duitsland wordt geproduceerd over het Nederlandse net naar Midden- en Zuid-Duitsland te vervoeren. Dat kost dus ruimte die niet beschikbaar is voor de Nederlandse energieleveranciers. Vergelijk het met een snelweg: zolang het voor Duitsland om wat voor reden ook voordeliger is om via Nederlandse snelwegen andere delen van het eigen land te bereiken, zal een investering in een rechtstreekse ver binding uitblijven. In de tussentijd zijn de Nederlandse wegen overvol. De Nederlandse eigenaar van het hoogspanningsnet, TenneT, de energiebedrijven of de overheid kunnen niet afdwingen dat capaciteit in andere lidstaten wordt uitgebreid. Daarvoor is een Europese aanpak noodzakelijk. Een Europese aansturing van transportnetwerken lijkt de beste manier om dit soort nationale belangen te overrulen. Een aanpak waarvoor het bedrijfsleven al jaren pleit. Nu wordt de import van goedkope stroom door gebrek aan interconnectiecapaciteit praktisch onmogelijk gemaakt. Daardoor 20

4 Productenten van duurzame stroom kunnen hun energie lang niet altijd kwijt. Want het net is vol kunnen de energieprijzen in Nederland relatief hoog blijven. En dat is slecht voor de concurrentiepositie van internationaal opererende Nederlandse bedrijven. Meer investeren in decentrale opwekking dan maar? Op zich een goed plan. Dankzij allerlei innovaties is er een groeiende groep producenten van duurzame stroom: onder meer glastuinders, eigenaren van windmolens en biomassaverstokers. En ook de industrie wekt al jaren stroom op met warmtekrachtkoppeling. Eén probleem, zij kunnen hun energie lang niet altijd kwijt. Want het net is vol. Kortom er wordt dus wel decentraal opgewekt, maar alle transportcapaciteit op het hoogspanningsnet is gereserveerd door andere aanbieders van stroom. TenneT, de beheerder van het landelijk transportnet, zou de capaciteit dus moeten uitbreiden. Maar dat is sneller gezegd dan gedaan. Het verzwaren van de verbindingen zou volgens de beheerder tien jaar kosten, ook in verband met inspraakprocedures. De overheid is wel bezig om die procedures te versnellen, maar zelfs dan wordt de doorlooptijd in het gunstigste geval verkort tot zes tot acht jaar. Tot die tijd is het niet aantrekkelijk om te investeren in decentrale opwekking van stroom. Hoe eng is het als we straks zonder stroom komen te zitten? De economische en maatschappelijke gevolgen van grote energietekorten zijn enorm. Dat becijferde het Rathenau instituut een jaar of vijftien geleden al. Maar ook zonder die berekeningen is wel duidelijk wat de betekenis zou zijn voor stroomuitval. Door de grote afhankelijkheid van energievoorziening zou die uitval de hele economie plat- Drie tips van de Brabantse werkgevers voor besteding van de Essent-miljarden De Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging heeft met de verkoop van Essent voor de deur al nagedacht over een goede manier om de miljarden die de provincies uit de verkoop van energiemaatschappijen ontvangen goed te besteden. De provincie Brabant bezit 30 procent van de aandelen en verwacht 2,8 miljard euro te ontvangen. Volgens de Brabants Zeeuwse werkgevers is het eigenlijk heel eenvoudig: 1. Maak het elektriciteitsnet klaar voor duurzame stroom (bijvoorbeeld voor aansluiting van kleine producenten); 2. Bevries de nettarieven voor een aantal jaren en geef zo iets terug aan de bevolking; 3. Stop wat je overhoudt in een fonds voor duurzame investeringen (zoals dat ook bestaat voor aardgasbaten). In Nederland gaat ruim 40 procent van de aardgasbaten naar het fes, het Fonds Economische Structuur. Het fonds werd in 1995 opgericht met de bedoeling er de meevallers van de aardgasbaten onder te brengen. Het geld is bestemd voor investeringen in de infrastructuur en sinds 2005 in de kenniseconomie van Nederland. 21

5 actueel leggen. Computers, machines, niets doet het zonder stroom. En in de eigen stroomvoorziening kunnen alleen diegenen voorzien die beschikken over bijvoorbeeld een generator. De voorzienings zekerheid is dus van cruciaal en strategisch belang voor Nederland. Voldoende productie capaciteit in Nederland en het buitenland is van belang, net als voldoende capaciteit op de transportnetten. Daarvoor is nodig dat er voldoende geïnvesteerd wordt in Nederland én het buitenland in zowel productiecapaciteit als in de transportnetten. In beginsel is iedere lidstaat op grond van de Europese Elektriciteitsrichtlijn zelf verantwoordelijk voor de instandhouding van de elektriciteitsvoorziening. Op zich nogal merkwaardig. Want hetzelfde Europa werkt aan één interne energiemarkt. Het zou dus logischer zijn als die verantwoordelijkheid meer op Europees niveau komt te liggen. Want Nederland heeft er last van als het buitenland te weinig investeert in energieproductie, maar heeft weinig middelen om vervolgens iets af te dwingen. Stroomproducenten leveren dagelijks een overzicht van hun verwachte productie van die dag in bij netbeheerder TenneT. Een verwachting per kwartier. Ontstaat er ergens een dip, om wat voor reden dan ook, dan kan TenneT bijsturen en meer stroom van een andere producent toe - laten. Daarover zijn afspraken gemaakt. Als een grote centrale uitvalt, kan dat opgevangen worden. Maar als half Nederland zonder stroom komt bijvoorbeeld omdat er een groot tekort is in de omringende landen? Wat als het Duitse rwe door een tekort aan kolen diverse centrales in Duitsland moet stilleggen? En vervolgens de energievoorziening van de thuismarkt belangrijker vindt dan die in Nederland? TenneT zal in eerste instantie zorgen dat het licht niet uit gaat. Op de vrije markt wordt gekeken of er van elders stroom gekocht kan worden. Het extra prijskaartje wordt neergelegd bij de partij die het leveringscontract heeft verbroken. Pas als geen enkele elektriciteitsmaatschappij wil of kan leveren bijvoorbeeld omdat de thuismarkt wordt voorgetrokken, komt de stroomvoorziening in gevaar. Maar contractuele afspraak of niet, als er inbreuk wordt gemaakt en de stroomvoorziening stopt zijn de problemen niet zomaar opgelost. Speelt de overheid daarin geen rol dan? Zeker. Het ministerie van Economische Zaken zegt dat ook met zo veel woorden. Uitgangspunt bij het energiebeleid zijn de publieke energiebelangen betrouwbaar, betaalbaar en schoon. Daarmee wordt bedoeld dat er langetermijnbeschikbaarheid is van energiebronnen, zekerheid is over de mate waarin afnemers kunnen rekenen op levering van energie en het voorkómen van nationale en internationale energiecrises. De overheid kan zorgen voor een goed investeringsklimaat. Dat kan de bouw van centrales en windmolenparken uitlokken, waardoor er voldoende elektriciteit in Nederland wordt geproduceerd en er voldoende reservecapaciteit is voor piekuren in de vraag of noodsituaties. Investeren in reservecapaciteit is voor energieproducten niet erg aantrekkelijk. Een centrale die als het ware in de wacht staat levert geen geld op. Want geld wordt alleen verdiend door productie en levering van stroom. Toch is die reservecapaciteit van belang. Alleen al om kunstmatige krapte op de elektriciteitsmarkt te voor komen, waardoor de prijzen stijgen. Betaalbare stroom, tegen concurrerende tarieven is ook voor het bedrijfsleven van belang. Want een hoge Nederlandse stroomrekening is slecht voor de concurrentiepositie van internationaal opererende bedrijven. Naast een goed investeringsklimaat, is dan ook voldoende toezicht (nationaal en op Europees niveau) van belang. 22

6 Een hoge Nederlandse stroomrekening is slecht voor de concurrentiepositie van internationaal opererende bedrijven Helpt meer concurrentie op de energiemarkt ook niet mee? De Europese Unie streeft, zoals gezegd, naar één Europese energiemarkt. Daardoor moet het mogelijk worden van elke leverancier binnen de eu elektriciteit te betrekken. Europese energiebedrijven concurreren dan met elkaar, waardoor er een goede prijs tot stand komt. Idealiter. Maar die Europese energiemarkt is nog ver weg. Alleen al omdat niet alle lidstaten even gedreven zijn om de spelregels die in de eu zijn afgesproken voor de energiemarkt ook daadwerkelijk door te voeren. Met andere woorden, er is geen echt level playing field. Sterker nog een aantal lidstaten lijkt de eigen energiebedrijven te bevoordelen, die daardoor een sterke positie op de eigen markt hebben kunnen opbouwen. Tegen marktdominantie kán de nationale mededingingsautoriteit van de betreffende lidstaat optreden. Maar het heeft er alle schijn van dat dit door een flink aantal lidstaten achterwege wordt gelaten. Frankrijk, Duitsland, Italië, maar ook België, Spanje, Zweden en Denemarken lijken voor deze strategie te hebben gekozen. Het zou dus beter zijn als er een overkoepelend Europees Toezicht is. Door de fusies van de afgelopen jaren en fusies die de komende jaren nog zullen volgen is de verwachting dat er straks vijf of zes grote Europese energiebedrijven over blijven. De Energiekamer (voorheen Dte) kan alleen optreden tegen dominantie van energiebedrijven op de Nederlandse markt. Voor een goed functionerende Europese energiemarkt is toezicht op Europees niveau van belang. Want energie moet behalve beschikbaar ook betaalbaar blijven. 23

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500 Abonnementen op aanvraag. Losse nummers 6,50 ENERGIE Actueel Dinsdag 4 september 2012, jaargang 15, nummer 10 Tips voor de redactie Tips voor de redactie De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten

Straatsburg redt Europese handel in emissierechten dinsdag 3 maart 2015 - jaargang 18 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 zie ook www.energieactueel.nl Plaatsing hart offshore windpark Medio februari is het transformatorstation

Nadere informatie

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt

De energievoorziening in goede handen. Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt De energievoorziening in goede handen Eerste bevindingen liberalisering energiemarkt 2002-13428 15 maart 2002 Voorwoord Het zijn enerverende tijden in de Nederlandse energiewereld. De energiemarkt wordt

Nadere informatie

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal

Uitwerking en uitvoering afspraken Energieakkoord cruciaal dinsdag 10 september 2013 - jaargang 16 nummer 7 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Windpark van 1 miljard euro De bouw van het Windpark Noordoostpolder

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Gas blijft belangrijk de komende decennia

Gas blijft belangrijk de komende decennia dinsdag 4 maart 2014 - jaargang 17 nummer 2 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Schoonmaakrobot Een schoonmaakrobot voor windmolens van meer dan

Nadere informatie

Europa en de energievoorziening

Europa en de energievoorziening Europa in de praktijk Europa en de energievoorziening Fossiele brandstoffen en kernenergie: grote gevaren voor mens en klimaat WISE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van

Nadere informatie

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/

Meer informatie over deze presentatie en het congres Ruimte voor Energie! kunt u vinden op http://www.geopromotion.nl/ Energie en Ruimte Hans Alders Energie en ruimte.dat is het thema van vandaag Er zijn verrassend veel relaties tussen energie en ruimte, zowel in de energie-consumptie als ook in de productie -sfeer. En

Nadere informatie

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN

PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN PUBLIEK AANDEELHOUDERSCHAP ENERGIEBEDRIJVEN Commissieleden: A.W. Kist, F.J.M. Crone, D.F. Hudig, N.G. Ketting, T. de Swaan, R. Willems 26 juni 2008 INHOUD SAMENVATTING EN AANBEVELINGEN...4 1. INLEIDING...11

Nadere informatie

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling

10 jaar landelijk netbeheer. TenneT in stroomversnelling 10 jaar landelijk netbeheer TenneT in stroomversnelling Jaarverslag 2008 10 jaar landelijk netbeheer 24 uur energie vooruitkijken TenneT in stroomversnelling 14 > 84 Vier prominenten en de praktijk 30

Nadere informatie

E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven

E-dating. Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven E-dating Op zoek naar duurzame partners voor Nederlandse energiebedrijven Binnen afzienbare termijn zullen, als het om energievoorziening gaat, de woorden betrouwbaar en betaalbaar synoniem zijn voor duurzaam,

Nadere informatie

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN

PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN PRAKTIJKINFO STROOMSTORINGEN Een betrouwbare energievoorziening is van essentieel belang voor de samenleving. Elektriciteit speelt in onze moderne wereld een grote, zo niet de grootste, rol en is onmisbaar.

Nadere informatie

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MILIEUKWALITEIT ELEKTRICITEITSPRODUCTIE De kosteneffectiviteit van de MEP-regeling scriptie Bedrijfseconomie 19 december 2003 vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

Continuon(der) hoogspanning. Een analyse. Harm Balk Commandeursopleiding 2005-2006 / MCDM leergang 8

Continuon(der) hoogspanning. Een analyse. Harm Balk Commandeursopleiding 2005-2006 / MCDM leergang 8 Continuon(der) hoogspanning Een analyse Harm Balk Commandeursopleiding 2005-2006 / MCDM leergang 8 Voorwoord Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van mijn stage bij N.V. Continuon (verder Continuon

Nadere informatie

Een keurmerk voor groene energie. Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie

Een keurmerk voor groene energie. Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie Een keurmerk voor groene energie Marktconforme middelen ter stimulering van duurzame energie Breukelen, oktober 1999 Inhoud Inleiding 3 1 Duurzame energie: motieven en ambities 4 1.1 Waarom duurzame energie?

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland

Kantelingen. Energiekeuze(s) belicht. voor het cda. Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland 43538_bw_opnieuw 02-11-2004 11:14 Pagina 1 Energiekeuze(s) belicht Beleidskeuzes voor de inrichting van de elektriciteits- en de gassector in Nederland auteurs: mr. drs. H.P.A. Knops dr. ir. L.J. de Vries,

Nadere informatie

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht?

10 jaar liberalisering Wat heeft het ons gebracht? Kwartaalmagazine over energiebeleid nr 13 september 2008 www.lumen-magazine.nl markt maatschappij meningen Øystein Løseth, ceo van Nuon Een strategische partner kan ons helpen met het ontwikkelen van het

Nadere informatie

Blackout. Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen.

Blackout. Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen. Blackout Onderzoek naar geprivatiseerde en geliberaliseerde elektriciteitsnetwerken als hoge risico-systemen. René van Santvoort MCDM 4 Culemborg, september 2002 Samenvatting De energiebedrijven in Nederland

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Duurzame auto s testen

Duurzame auto s testen dinsdag 7 mei 2013 - jaargang 16 nummer 4 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Duurzame auto s testen Maar liefst dertig duurzaam aangedreven auto

Nadere informatie

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom

Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom ECN Beleidsstudies ENERGIE MARKT TRENDS 2001 Marktstructuur en strategie Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start met groene stroom Emiel van Sambeek Concurrentie op de kleinverbruikersmarkt start

Nadere informatie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie

Europese toezichthouders: Consument betaalt nog steeds teveel voor energie dinsdag 17 december 2013 - jaargang 16 nummer 10 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl Fries zonnekarretje De elektromotor ligt klaar voor montage

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy

Energie Actueel verschijnt eenmaal per drie weken - Oplage: 5.500. Ingrid Pouw (Essent) in serie Fresh Energy ENERGIE Actueel Dinsdag 27 november 2012, jaargang 15, nummer 14 Tips voor de redactie? Tips voor de redactie? De redactie verwelkomt tips en onderwerpsuggesties van de lezers. Ook wil de redactie graag

Nadere informatie

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug

Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Reguleren van energiemarkten: sturen in een dynamische omgeving Machiel Mulder en Peter Plug Meer dan menige andere markt functioneren energiemarkten in een constant veranderende omgeving met sterke internationale

Nadere informatie

9. Energie en klimaat verandering

9. Energie en klimaat verandering 9. Energie en klimaat verandering 9.1 Roadmap naar een koolstofarme economie in 2050 In 2008 stelde de Europese regeringsleiders Europese klimaatdoelstellingen vast (ook wel de 3x20-doelstellingen). De

Nadere informatie