VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN"

Transcriptie

1 VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam. Hierdoor kunnen Gebra-leden (privé en zakelijk) en hun personeelsleden, profiteren van scherpe tarieven. Het enige wat u hoeft te doen is het aanvraagformulier en de machtiging invullen en samen met uw laatste jaarafrekening en een kopie legitimatie opsturen naar Vereniging Gebra. MAIN Energie verzorgt de administratie met uw oude leverancier, wat ongeveer drie weken in beslag neemt. Wanneer de overstap rond is, wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. Meer weten? Bijgevoegd vindt u veelgestelde vragen waarin alles op een rijtje wordt gezet. Deze en andere vragen kunt u ook nalezen op Op staat tevens een rekenmodule om uw voordeel te berekenen. Mocht u nog meer informatie wensen, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met het secretariaat van Gebra: tel

2 VEELGESTELDE VRAGEN Wanneer u overweegt om te wisselen van energieleverancier, dan komt er wellicht een aantal vragen bij u op. Hieronder staan enkele vragen mét antwoorden. Meer informatie vindt u bij 'veelgestelde vragen' op Ik wil overstappen naar een andere aanbieder. Hoe werkt dat? Het enige wat u hoeft te doen is het afsluiten van een contract met uw nieuwe energieleverancier. De nieuwe leverancier handelt uw overgang af met alle betrokkenen, onder wie de netbeheerder. De netbeheerder informeert uw huidige leverancier. Zijn er kosten verbonden aan het overstappen naar een nieuwe leverancier? De kosten die aan het 'switchen' zijn verbonden, worden niet bij u in rekening gebracht. Wat is de opzegtermijn bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd? Uw wettelijke opzegtermijn is maximaal 30 dagen. Als in uw overeenkomst of in de daarbij behorende algemene voorwaarden een kortere termijn dan 30 dagen is opgenomen, dan geldt voor u die kortere termijn. Als in uw overeenkomst een langere termijn dan 30 dagen is opgenomen, dan geldt voor u tóch een opzegtermijn van niet meer dan 30 dagen. Wat is de opzegtermijn bij een overeenkomst voor bepaalde tijd? Elke overeenkomst voor de levering van elektriciteit of gas kan met inachtneming van een termijn van 30 dagen worden opgezegd. Wel kan de leverancier in een overeenkomst voor bepaalde tijd of in de daarbij behorende voorwaarden opnemen dat bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst de afnemer een redelijke vergoeding verschuldigd is. Tussentijds opzeggen bij MAIN Energie is kosteloos. Van wie ontvang ik een factuur? MAIN Energie factureert alle energiekosten, inclusief de netwerkkosten. Het voordeel voor u is dat u slechts één aanspreekpunt heeft voor al uw energiezaken en één factuur krijgt voor al uw energiekosten. Kan ik zonder stroom komen te zitten? De kans dat u zonder stroom komt te zitten is net zo klein als bij uw huidige energieleverancier. U behoudt dezelfde aansluiting en u krijgt dezelfde stroom vanuit het landelijke elektriciteitsnet. Wat gebeurt er als mijn energieleverancier failliet gaat? Als uw energieleverancier failliet gaat, dan valt u automatisch terug op een tijdelijke noodleverancier. Hiervoor hoeft u dus niets te doen. U kunt vervolgens zelf beslissen of u alsnog voor een andere energieleverancier wilt kiezen of dat u een contract voor bepaalde tijd met deze tijdelijke leverancier af wilt sluiten. U zult in ieder geval vanzelf een brief ontvangen van de tijdelijke energieleverancier, waarin wordt aangegeven welke keuzes u kunt maken. Wat gebeurt er met de jaarafrekening en de bedragen die ik te veel of te weinig heb betaald bij de oude energieleverancier? De verrekening gebeurt bij de afronding van het oude contract. U ontvangt dan een eindafrekening. Staat uw vraag er niet bij? Ga dan naar de veelgestelde vragen op

3 TARIEVEN ELEKTRICITEIT Tarieven 4 e kwartaal 2011 (vast elektriciteitstarief t/m ) Excl. btw 10,00 0,0654 0,0710 0,0570 Incl. btw 12,00 0,0778 0,0845 0,0678 Nieuwe Tarieven 1 e kwartaal 2012 (vast elektriciteitstarief t/m ) Excl. btw 10,00 0,0700 0,0780 0,0570 Incl. btw 12,00 0,0833 0,0928 0,0678 TARIEVEN GAS (van t/m ) Nederland is door de Gasunie opgedeeld in tien regio s. Het tarief dat voor u geldt, is afhankelijk van uw jaarverbruik en de regio waarin u gevestigd bent of woont. Wanneer uw jaarverbruik m 3 of minder is (geldt doorgaans voor huishoudens), valt u in de kolom G1. Wanneer u een jaarverbruik tussen en m 3 (veelal ondernemingen) hebt, is kolom G2 op u van toepassing. De tarieven zijn exclusief netwerkkosten, energiebelasting en btw, die jaarlijks door de overheid worden bepaald. Tarief G1 Tarief G2 Regio Netbeheerders Regio < 5000 m³ > 5000 m³ 1 0, ,35874 / m³ 1 Liander (NUON, NUON NH, NUON ZH) 2 0, ,36485 / m³ Enexis Netwerk Schiphol 3 0, ,36047 / m³ Netbeheer Haarlemmermeer 4 0, ,35547 / m³ Stedin Netbeheer Zuid-Kennemerland 5 0, ,36267 / m³ Stedin Netbeheer Midden-Kennemerland 6 0, ,36212 / m³ Stedin Netbeheer Amstelland 7 0, ,36420 / m³ 2 Delta Netwerkbedrijf 8 0, ,35613 / m³ 3 ONS Energie 9 0, ,36154 / m³ Stedin Utrecht 10 0, ,36134 / m³ Stedin Netbeheer Zeist Vastrecht / jaar Stedin Edelnet Delfland Belasting 0,1629 0,1411 / m³ Stedin Netbeheer Stedin Netbeheer Midden-Holland Opmerking: 4 Liander Friesland Tarieven excl. btw, energiebelasting en netwerkkosten Stedin Netbeheer Noord-Oost Friesland Gastarief t/m ,3470 / m3 excl. btw Enexis Netwerk Friesland Enexis Netwerk Noord 5 Enexis Netwerk Brabant Enexis Netwerk Limburg 6 Intergas Netbeheer Dit tarief geldt voor alle gasregio s en voor zowel G1 als G2. 7 Nutsbedrijven Maastricht 8 Netbeheer Centraal Overijssel Vastrecht 10,00 per jaar Rendo Netbeheer 9 Stedin Netbeheer Weert NRE Netwerk Obragas Net 10 Westland Energie Infrastructuur Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen voorbehouden.

4 AANVRAAGFORMULIER KORTINGSREGELING ELEKTRICITEIT EN GAS Exclusief voor Gebra-leden (privé en zakelijk) en hun medewerkers Gebra-relatienummer: «crmp_relatieid_accountnumber» Ik wil graag gebruikmaken van de voordelige tarieven voor: Elektriciteit Elektriciteit en Gas Let op: de volgende gegevens moeten 100% overeenkomen met de gegevens zoals deze vermeld staan op uw laatste jaarafrekening. Dit geldt uiteraard niet voor nieuwe aansluitingen. Aansluitadres: Postcode en plaats: Tenaamstelling: Contactpersoon: Geboortedatum:.. adres: Telefoon:... Bankrekeningnummer: KvK-nummer:.. Factuuradres (indien afwijkend):.. Postcode en plaats (van factuuradres):.. Bovenstaand aansluitadres betreft: een zakelijke aansluiting van een Gebra-lid een privé-aansluiting van een Gebra-lid een privé-aansluiting van een medewerker van een Gebra-lid Hebt u een contract lopen voor elektriciteit? Nee / Ja Indien Ja, einddatum... Huidige leverancier elektriciteit.. Hebt u een contract lopen voor gas? Nee / Ja Indien Ja, einddatum... Huidige leverancier gas gewenste ingangs-/overstapdatum.... Met behulp van een eenmalige opgave van uw meterstanden kan MAIN Energie het termijnbedrag beter inschatten. Indien u niets invult wordt het verbruik geschat door de netbeheerder. Let op: de jaarlijkse uitvraag van uw meterstanden ten behoeve van de jaarafrekening blijft uitgevoerd worden door de netbeheerder, die de meterstanden doorgeeft aan MAIN Energie. Meterstanden ELEKTRICITEIT Opnamedatum... Enkele meter Dubbele meter telwerk I (boven = daltarief) telwerk II (onder = piektarief) kwh kwh kwh Meterstand GAS m³ Opnamedatum Voor CO2-gecompenseerd gas betaal ik graag 0,015 extra per m³ (zo ja, aankruisen s.v.p.) z.o.z.

5 ELEKTRICITEITSTARIEVEN 100% GROENE ENERGIE VAN MAIN ENERGIE EXCLUSIEF VOOR GEBRA-LEDEN Tarieven 4 e kwartaal 2011 (vast elektriciteitstarief t/m ) Excl. btw 10,00 0,0654 0,0710 0,0570 Incl. btw 12,00 0,0778 0,0845 0,0678 Nieuwe Tarieven 1 e kwartaal 2012 (vast elektriciteitstarief t/m ) Excl. btw 10,00 0,0700 0,0780 0,0570 Incl. btw 12,00 0,0833 0,0928 0,0678 Duur overeenkomst Deze overeenkomst loopt tot en met Voor het einde van de overeenkomst zal MAIN Energie u een nieuwe scherpe aanbieding doen. Indien de overeenkomst tussen MAIN Energie en Gebra niet wordt voortgezet, dan betekent dat tevens opzegging van alle overeenkomsten tussen MAIN Energie en ondernemingen (al dan niet met rechtspersoonlijkheid) dan wel natuurlijke personen die aan Gebra door middel van het aanmeldingsformulier hebben kenbaar gemaakt onder de voorwaarden van deze overeenkomst met MAIN Energie een overeenkomst te willen sluiten, tenzij de ondernemer respectievelijk natuurlijk persoon uitdrukkelijk schriftelijk aan MAIN Energie of Gebra te kennen geeft dat hij de overeenkomst met MAIN Energie wenst voort te zetten. Indien de overeenkomst tussen MAIN Energie en Gebra wel wordt voortgezet, dan ontvangt u een nieuw voorstel waar u al dan niet akkoord mee kunt gaan. Machtiging automatisch incasso Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan MAIN Energie om de maandelijkse voorschotbedragen en eventuele jaarafrekening(en) voor de levering van energie te incasseren van zijn/haar bankrekening. Algemene voorwaarden Op de levering van elektriciteit en gas zijn de voorwaarden van MAIN Energie te Amsterdam van toepassing. Ondergetekende verleent MAIN Energie toestemming om zijn/haar huidige elektriciteits- en/of gascontract op te zeggen. Datum Plaats Handtekening Voor de verwerking van uw aanvraag dient u de volgende stukken naar Gebra terug te sturen: 1. De ingevulde overeenkomst 2. Een kopie van uw laatste jaarafrekening van uw huidige leverancier 3. Een kopie van uw legitimatiebewijs 4. Het ingevulde machtigingsformulier (alleen bij een zakelijk aansluitadres) Per post: Vereniging Gebra, Antwoordnummer 10430, 2700 WB ZOETERMEER Per fax: Per (gescand exemplaar)

6 MACHTIGINGSFORMULIER Alleen in te vullen bij een zakelijk aansluitadres Hierbij machtig ik MAIN Energie om mijn energieleveringscontract op te zeggen voor onderstaand zakelijk aansluitadres: Bedrijfsnaam: Naam contactpersoon: Aansluitadres: Postcode en Plaats: Tenaamstelling bij huidige leverancier: (zie jaarafrekening) Datum: Handtekening: Gaarne terugsturen naar Gebra (geen postzegel nodig) Per post: Vereniging Gebra, Antwoordnummer 10430, 2700 WB ZOETERMEER Per fax: Per (gescand exemplaar)

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld

Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld ~AANSLUITING_E_E IND ~ ~AANSLUITING_G _BE GIN~ Modelcontract Elektriciteit en Gas Voorbeeld Huismerk Energie N.V., gevestigd in Nijmegen, postbus 125, 6500 AC Nijmegen, en klant: Klantgegevens Klantnummer:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten

Dit zijn wij En dit is wat we beloven. Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Dit zijn wij En dit is wat we beloven Informatie over: - Energiedirect.nl - Energiemarkt - Producten Onze klanten Ruim 700.000 consumenten in heel Nederland Ons adres Willemsplein 4, 5211 AK Den Bosch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1.

Algemene voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen. Versie: 2013/08/1. Versie: 2013/08/1 Datum: 01-08-2013 Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikaansluitingen Scholt Energy Control B.V. Bezoekadres: Parallelweg Oost 35 5555 XA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Links van netbeheerders om de slimme meter aan te vragen (kies wie uw netwerkbeheerder is):

Links van netbeheerders om de slimme meter aan te vragen (kies wie uw netwerkbeheerder is): Uw slimme meter Iedereen krijgt gratis de komende jaren in plaats van een gewone energiemeter een zogenaamde slimme meter. Dat is een digitale energiemeter voor het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik,

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

GlaswebVenray Internet

GlaswebVenray Internet GlaswebVenray Internet De voordelige en professionele internetdienst van Nox Telecom. Met GlaswebVenray Internet krijgt u voor een aantrekkelijk bedrag per maand, uw eigen glasvezelverbinding. Deze is

Nadere informatie

SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN!

SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN! SLUIT ALLE NUTSVOORZIENINGEN IN één KEER AAN! BESTE HUURDER, Met dit formulier kunt u alle nutsvoorzieningen in één keer aanvragen. Tegelijk worden de contracten voor gas, stroom, water en kabel TV & internet

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

Geen geschikt dak en toch zonne-energie?

Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Geen geschikt dak en toch zonne-energie? Zon Delen in Berkelland: een aantrekkelijke investering! Inleiding In deze brochure geven wij u meer informatie over het project. Voor wie het geschikt is, hoe

Nadere informatie

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12

Inhoudsopgave. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2. Waarom deze brochure 3. InterBank BetaalGarantie 9. Zakelijk Krediet 12 Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze brochure 3 Doorlopend Krediet 4 Persoonlijke Lening 7 Huurkoop 7 Particuliere Lease 8 Seniorenlening 8 InterBank BetaalGarantie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden

Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen. Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken en voorwaarden Rabo DoelSparen Productkenmerken Rabo DoelSparen Algemene voorwaarden Rabo DoelSparen 2013 Algemene Bankvoorwaarden Productkenmerken Rabo DoelSparen Leeswijzer In dit document

Nadere informatie

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727.

Jaarnota Eneco. Mocht u meer vragen over de jaarnota hebben dan mag u ons uiteraard bellen op 030 7009 727. Jaarnota Eneco In dit document ziet u een voorbeeld van een jaarnota van Eneco. Bij alle termen en onderdelen die om uitleg vragen staat een cijfer genoteerd. Achterin dit document ziet u de uitleg van

Nadere informatie

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet

36-7514-430 B/0507. Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet 36-7514-430 B/0507 Prospectus en overige productinformatie PlusKrediet Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 4 Prospectus PlusKrediet 5 Belangrijkste kenmerken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer.

Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Algemene voorwaarden Meeks van Oijen en tevens dienstenwijzer. Gevestigd: Wilhelminalaan 34, 6641 KN Beuningen Telefoon : 024-6773238 Fax : 024-6776773 Website : www.meeksvanoijen.nl E-mailadres : info@meeksvanoijen.nl

Nadere informatie

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO

Zelf aan zet in de WMO. Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO Zelf aan zet in de WMO Hulp en voorzieningen met een persoonsgebonden budget WMO 01 Inleiding Zelf bepalen hoe uw leven er uit ziet, hoe u wilt wonen, wat u wilt doen met andere mensen, hoe u uw tijd wilt

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT

DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT INHOUDSOPGAVE DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER FAILLISSEMENT 02 Inleiding 02 WAT MOET IK DOEN ALS DE WERKGEVER MIJN LOON NIET MEER BETAALT? 03 WAT IS SURSEANCE

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie