Voorbeeld EXAMEN Thermodynamica OPEP Niveau 4. Vraag 1: Van een ideaal gas is gegeven dat de dichtheid bij 0 C en 1 bara, 1,5 kg/m 3 bedraagt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorbeeld EXAMEN Thermodynamica OPEP Niveau 4. Vraag 1: Van een ideaal gas is gegeven dat de dichtheid bij 0 C en 1 bara, 1,5 kg/m 3 bedraagt."

Transcriptie

1 Voorbeeld EXAMEN Thermodynamica OPEP Niveau 4 Vraag : Van een ideaal gas is gegeven dat de dichtheid bij 0 C en bara,,5 kg/m bedraagt. Bereken: (0) a. De specifieke gasconstante R s. (0) b. De druk die het gas uitoefent als,75 kg hiervan zich bevindt in een vat van 0 dm bij een temperatuur van 7 C. Geef uw antwoord in bar absoluut. Vraag : Een ideaal gas bestaat uit: 0 vol% CO 6 vol% H 54 vol% N Bereken: (0) a. De massapercentages van de CO, H en N. (0) b. De specifieke gasconstante van het gasmengsel. Vraag : Van een oververhitter is het volgende gegeven: De oververhitter is in kruis tegenstroom geschakeld. Door de oververhitter stroomt stoom die met behulp van rookgas wordt verwarmd. Intrede druk stoom: p =00 bara Intrede temperatuur stoom: t = 80 C De drukval van de stoom over de oververhitter: Δp = 4 bar De temperatuur van de stoom bij uittrede oververhitter: t = 460 C De rookgastemperatuur bij intrede oververhitter: 780 C De rookgastemperatuur bij uittrede oververhitter: 560 C De massastroom stoom bedraagt: 50 kg/s Warmteoverdrachtcoëfficiënt rookgas pijp: =50 W/(m K) Warmtegeleidingscoëfficiënt pijp: = 40 W/(m K) Wanddikte pijp: = 5 mm Warmteoverdrachtcoëfficiënt stoom-pijpwand: =80 W/(m K) Gevraagd: (0) a. Bereken het benodigde oppervlak van de oververhitter als rekening gehouden moet worden met 5% vervuiling. (0) b. Bereken de wandtemperatuur van de oververhitter rookgaszijdig ter plaatse van de stoomtemperatuur 460 C en een rookgastemperatuur van 780 C.

2 Vraag 4: Water van 70 C en een specifiek volume van w = 0, 0008 m / kg wordt aan een ketel toegevoerd waarin een druk heerst van 00 bara. Het specifiek volume van de stoom die de keteldrum verlaat bedraagt: s = 0, 080 m / kg De enthalpie van het water bedraagt: h = 00 kj / kg De enthalpie van de verzadigde stoom bedraagt: h = 75 kj / kg w Bereken: (0) a. De arbeid die bij de overgang van water in stoom wordt verricht. (0) b. De verandering van de inwendige energie als er vanuit mag worden gegaan dat het proces onder constante druk (p=00 bara) verloopt. vs Vraag 5: In een cilinder afgesloten door een zuiger bevindt zich een gas met een volume van 0,08 m en een druk van 5 bara en T = 0 K. De gas expandeert isentroop naar een volume van 0,4 m n =,4. Bereken: (0) Bereken de einddruk en de eind temperatuur na de expansie. Vraag 6: Lucht met een druk van 5 kpa en een temperatuur van 07 C wordt isentroop gecomprimeerd tot het volume 8 maal zo klein is geworden. c p=005 J/(kg K) R s=89 J/(kg K) Bereken: (0) a. De einddruk. (0) b. De eindtemperatuur. (0) c. De verrichte arbeid per kg lucht. Vraag 7: In een verticale cilinder, aan de bovenzijde afgesloten door een wrijvingsloze zuiger waarop de atmosferische druk van bara werkt, bevindt zich 0,5 m lucht met een temperatuur van 00 C. De oppervlakte van de zuiger bedraagt 0, m en de massa van de zuiger bedraagt 00 kg. door afkoeling neemt het volume van de lucht af tot 0,75 m. c =, 005 kj / kg K p R = 87 J / kg K s g = 9,8 m / s Bereken: (0) a. De eindtemperatuur van de lucht. (0) b. De op het gas (lucht) verrichte arbeid. (0) c. De afgevoerde warmte.

3 Vraag 8: In een cilinder van een -slag benzinemotor (Otto-proces) wordt 0,8 mg benzine gemengd met 99, mg lucht, binnengelaten onder een druk van bara en een temperatuur van 50 C. Tijdens de adiabatische compressie wordt het volume (V ) driemaal zo klein. Het grootste volume dat de cilinder tijdens het kringproces krijgt bedraagt 65 cm (V ). De stookwaarde van de benzine H 0 = MJ/kg Voor het benzine luchtmengsel geldt: c v=0,7 kj/(kg K) en k=,4 Gevraagd: (0) a. Bereken de eind compressiedruk p. (0) b. Bereken de eind compressietemperatuur T. (0) c. Bereken de verbrandingsdruk p en de verbrandingstemperatuur T. (0) d. Bereken de druk in punt 4 na isentrope expansie. Vraag 9: Een ideaal gas van bara en 00 K wordt polytroop (n=,5) gecomprimeerd tot 4 bara. c p=,005 kj/(kg K) c v=0,76 kj/(kg K) Er mag worden aangenomen dat de soortelijke warmte (c) over het gehele traject constant is. Gevraagd: (0) a. Bereken de toe of afgevoerde warmte per kg gas. Vraag 0: Van een Carnot proces is het rendement 50%. De gemiddelde temperatuur waarbij de warmte wordt toegevoerd bedraagt 900 K. Bereken: (0) De gemiddelde temperatuur waarbij de warmte wordt afgevoerd. Vraag : kg lucht beschrijft een standaard OTTO-kringproces. c p =,005 kj/(kg K) c v = 0,78 kj/(kg K) p = 00 kpa T = 90 K V = 0, V p =,6 p (0) a. Bereken T, T en T 4. (0) b. Bereken het rendement η. (0) c. Bereken de geleverde arbeid W per kg lucht. (0) d. Bereken het geleverd vermogen als de totale cilinderinhoud,5 dm³ is en het een viertakt motor is met een toerental van 000 omw/ minuut. (0) e. Hoe groot wordt T 4 als de expansie polytropisch n =,7 verloopt in plaats van isentropisch? (0) f. Hoe groot wordt in dat geval het rendement? (0) g. Schets beide kringprocessen in één p-v diagram. Vraag : Lucht van bara en 50 K wordt isotherm gecomprimeerd tot 7 bara. Daarna wordt bij constante druk warmte toegevoerd tot de temperatuur 550 K is geworden. Vervolgens volgt een polytrope expansie tot de begintoestand weer is bereikt. R= 87 J/(kg K) c p=,005 kj/(kg K) k=,4 Gevraagd: (0) a. Teken het proces in een p-v diagram. (0) b. Bereken de exponent van polytrope expansie. (0) c. Bereken de af te voeren warmte van. (0) d. Bereken de af te voeren warmte van. (0) e. Bereken de af te voeren warmte van. (0) f. Bereken het thermisch rendement van dit proces.

4 Vraag : In een airconditioning installatie wordt een mengsel M van 80% retourlucht A en 0% buitenlucht B gekoeld tot 5 0 C. (de inblaaslucht D). De retourlucht A heeft een temperatuur van 5 0 C en een relatieve vochtigheid van 50 %. De buitenlucht B heeft een temperatuur van 5 0 C en een natte bol temperatuur van 0 0 C. Bij het koelen wordt een deel van mengsel M gekoeld tot 5 0 C en een RV van 00 %, (punt C) zodat de inblaaslucht D te beschouwen is als een mengsel van C en M. Gevraagd: (0) a. Hoeveel warmte moet er in de koeler gerekend per kg droge lucht worden onttrokken? (0) b. Hoeveel condensaat ontstaat er per kg droge lucht? (0) c. Hoeveel warmte wordt er in de te koelen ruimte per kg droge lucht opgenomen? (0) d. Hoeveel vocht wordt er in de te koelen ruimte per kg droge lucht opgenomen? (0) e. Teken het proces in het h-x diagram en geef de punten A, B, M, C en D aan. Voor h-x diagram zie bijlage. Vraag 4: Gegeven: p = bara V = 0 ltr T = 7 C Gas is O (5) a. Bereken de massa gas m. Vraag 5: Een dakbedekking bestaat uit grind, zinkplaat, hout en isolatie. grind zink hout isolatie Dikte van de grindlaag = cm grind = 0,8 W/(m K) Plaatdikte zink = mm zink = 0 W/(m K) Houtdikte =,5 cm hout = 0, W/(m K) Isolatiedikte cm isolatie = 0, W/(m K) De binnentemperatuur is 0 C. Het dauwpunt van de lucht is 4 0 C. (0) a. Bereken het warmteverlies per m² dakbedekking als de buitentemperatuur 0 0 C is. (0) b. Bij welke buitentemperatuur zou, bij niet goed afsluitende isolatie, tussen hout en isolatie condens kunnen ontstaan? (0) c. Bij welke buitentemperatuur zou tussen hout en isolatie condens kunnen ontstaan indien de isolatie aan de buitenkant, d.w.z tussen het hout en het zink, wordt aangebracht? Vraag 6: In een warmtewisselaar wordt vloeibare benzeen verwarmd van 0 0 C tot 90 0 C met behulp van verzadigde stoom van bar. De stoom condenseert hierbij net helemaal. De verdampingswarmte van de stoom is 56 kj/kg. De wanddikte van het materiaal waarover de warmte overdracht plaatsvindt is 5 mm staal = 57 W/(m K) benzeen = 500 W/(m² K) stoom = 0000 W/(m² K). De soortelijke warmte van benzeen is,75 kj/(kg K) (0) a. Bereken de warmtedoorgangscoëfficient k (0) b. Hoeveel stoom is nodig per kg benzeen. (0) c. Bereken het, voor de warmteoverdracht benodigde oppervlak als de massastroom benzeen 0 kg/s is. (0) d. Maakt in dit geval mee- of tegenstroom iets uit? 4

5 5

6 ANTWOORDEN EXAMEN THERMODYNAMICA Vraag. (0)Antwoord a : pv m Rs = T m p p Rs = Rs = V T T 5 p 0 Rs = = = 44, J / ( kg K) T 7,5 (0)Antwoord b: p V m Rs T m Rs = p = T V,75 44, / p = = N m 0,0 p = 00,7 bara Vraag. (0)Antwoord a. We nemen aan dat er 0 m gas aanwezig is, dan geldt voor: CO : 0, 0 = m CO p V 0 m Rs = m = =,569 kg T : 0,6 0 =, 6 5 H m H p V 0, 6 m Rs = m = = 0,7 kg T 8 45 : 0,54 0 = 5, 4 m N 5 N p V 0 5, 4 m Rs = m = = 6, 4 kg T 8 96,7 totaal 0,7 kg,569 CO : 00% = 5,0 m% CO 0,7 0,7 H : 00% =,5 m% H 0,7 6, 4 N : 00% = 6, 44 m% N 0,7 (0)Antwoord b. De specifieke gasconstante van het gasmengsel. Rm = 0, , , ,7 Rm = 48, 45 J / ( kg K ) 6

7 Vraag. (0) Antwoord a: Het benodigde oppervlak van de oververhitter als rekening gehouden moet worden met 5% vervuiling: Tmeestroom = = 6, 4 K ln Ttegenstroom = = 4, K 0 ln 80 6, 4 + 4, Tovo = = 9,86 K k = = 4, 94 W / m K 0, Q = m h s Q = 50 75,5 0, Q =.0 kw Q = k A T = 4, 94 A 9, 86 A = 00 m ovo 00 Bij 5% vervuiling A= = 4,75 m 0,85 (0) Antwoord b. De wandtemperatuur van de oververhitter rookgaszijdig ter plaatse van de stoomtemperatuur 460 C en een rookgastemperatuur van 780 C: ( ) t t k = q , 94 = q q = 4.060, 8 W / m q ( t tw ) = 4.060, 8 tw = 780 = 499 C 50 7

8 Vraag 4 (0) Antwoord 4a. De arbeid die bij de overgang van water in stoom wordt verricht. W = p V W = , 080 0, 0008 W = 7007 J / kg W = 70 kj / kg (0) Antwoord 4b. De verandering van de inwendige energie als er vanuit mag worden gegaan dat het proces onder constante druk (p=00 bara) verloopt. h = U + W = U + 70 U = 55 kj / kg Vraag 5 (0) Antwoord 5. n n p V = p V p = p V n,4 0,08 p = 5 = 9, 46 bar 0,4 p V p V = T T T V p V T 9, 46 0,4 0 = = = p V 5 0, 08 Vraag 6 Antwoord K R = c c c = c R = = 76 J / kg K s p v v p s cp 005 k = = =, 4 c 76 v (0)6a. De einddruk: p V C p p k = = V k V p = 5, 4 = 97 kpa = Pa =, 97 bara 8 (0)6b. De eindtemperatuur: V k 0,4 T = T T = = 87 K V (0)6c. De verrichte arbeid per kg: Bij de isentroop geldt: Q= U + W en Q=0 W=- U = m c T v W = 0,76 (87 80) = 5 kj / kg 8

9 Vraag 7 Antwoord 7 (0)7a. (0)7b. F 00 9,8 p = + pa = = N m A 0, pv ,5 m Rs = m = = 0,58 kg T 7 87 p V ,75 m R T K p=constant: s = = = 79,75 T 0,58 87 T = 79,75 K W = p V = ,75 0,5 W =.75 J W =,75 kj (0)7c. Q = U + W Vraag 8: Antwoord 8. k c = c R = 0,78 kj / kg K v p s Q = m c t + W Q = 0,58 0,78 79,75 7,75 Q = 48,06 kj v (0)8a. k k p V = p V,4,4 = p p = 9, bara p (0)8b. V= constant p = T T (0)8c. Voor T geldt: p 9, 65 V p V 65 = = T T T T = 50, K Bij de verbranding van 0,8 mg benzine komt aan warmte vrij: 6 6 0,8 0 0 = 5,6 J v ( ) 6 ( T k) Q = m c T T 5, 6 = 0, , 0 0,7 0 50, T = 86,76 K p p p = p = T T T T 9, p = 86,76 = 6 bara 50, 9

10 (0)8d. p4 V 4 p V p4 p = = T4 T T4 T k k p V = p4 V4 V = V4,4,4 6 = p4 p4 =, 4 bara Vraag 9: Antwoord 9: (0)9a. Q = mc T = 0,44 44,7 00 Q = 6,78 kj / kg Vraag 0: (0) Antwoord 0: T T 900 T 0,50 450K Carnot = = T = T 900 Vraag : Antwoord : (0)a. (0)b. γ,4 V T = T T = 90 = 677 K V 0, T p Isochoor = T =,6 677 = 084 K T p γ,4 V 0, 4 4 V T = T T = 084 = 464 K T 90 ηotto = = = 0,57 = 57,% T 677 (0)c. W = Q = m c T T + m c T T v v 4 = 0, , = 67, kj per kg lucht (0)d.,5 dm =,5 0 - m bij 90 K en 00 kpa p V 00 0,5 0 m = = = 0,008 kg R T (0)e. s omw/min = 50 omw/sec m = 0,008 kg/s = 0,045 kg/s P = arbeid/kg m = 67,kJ/kg 0,045kg/s = 7,5kW n,7 ' V 0, 4 V T = T = 084 = 495K 0

11 (0)f. Q = 0 Q = m c T T = 0, = 9, kj,, v ',4 4 n γ,7,4 c = cv = 0,78 = 0,058 n,7 ( ' ) ( ') Q = m c T T = 0, = 4, kj Q ' = m c 4, v T T = 0, = 47, kj 4 W 9, + 4, 47, 79, η = 00% = 00% = 00% = 54,9 % Qtoe 9, + 4, 6,5 (0)g.

12 Vraag : Antwoord : (0)a. p p = 7 n = 0 T = 50 K n = p.v n =C T = 50 K p = V (0)b. P = bara T =50 K P = 7 bara T =50 K P = 7 bara T =550 K n n p V p V = p T = p T n n p V p V T T n n n n T ln n n n n p T p T n T = p T = p T = n p ln p 50 ln n 550 = n = n 0, n 7 ln n =,05 (0)c. Voor m = kg geldt isotherm. p Q = m Rs T ln = 0,87 50 ln p 7 Q = 95, 46 kj (0)d. Voor m = kg geldt isobaar. Q = m c T =, Q p = 0 kj

13 (0)e. cp,005 k = cv = = 0,778 kj / kg K c, 4 v n cv cp,05 0,778, 005 c = c = n,05 c = 0, kj / kg K Q = m c T Q = 0, = 46,6 kj (0)f. Q 95, ,6 = = 00% = 0,94% Q ,6 Vraag : Antwoord : toe Lucht A: h A = 50 kj/kg x A =0 g/kg Lucht B: h B = 00 kj/kg x B = 5, g/kg Lucht M: h M = 0, ,8 50 = 60 kj/kg x M = 0, 5, + 0,8 0 = g/kg Lucht C: h C =8 kj/kg x C = 5,4 g/kg De inblaaslucht D is een mengsel van C en M D ligt op een lijn tussen C en M t D = 5 C h D = 7 kj/kg x D = 9 g/kg (0)a. In de koeler wordt h D h M = 7 60 = - kj/kg warmte onttrokken. (0)b. Er condenseert x M x D = 9 = 4 g/kg (0)c. Opgenomen warmte in de te koelen ruimte is: h A h D = 50 7 = kj/kg (0)d. De absolute vochtigheid neemt toe: x A x D = 0 9 = g/kg

14 (0)e. B A M D C 4

15 Vraag 4: Antwoord 4: (5)4a. M Rs = 85 Nm / ( kmol K) Rs = 85 Rs = 59, 86 Nm / ( kg K ) 5 p V 0 0, 0 m Rs = m = T 00 59, 86 m = 0, 05 kg Vraag 5: Antwoord 5: (0)5a. Q d 5 A = = 0,0 0,00 0,05 0,0 = Σ λ 0,8 0 0, 0, ( t t ) ( 0), W/m t5 t4 Hout Isolatie t t t (0)5b. Condensatie kan optreden als t < 4 C Q λ 0, = = = A d 0,0 ( t t ) ( 4) 40 W/m Q d t t5 = Σ = 40 0,65 = 4,5 C A λ t 5 = 7,5 C 5

16 (0)5c. Isolatie Hout Q λ 0, = = = A d 0,05 ( t t ) ( 4) 64 W/m t t 5= 64 0,65 =, C t 5 =, = -, C Vraag 6: Antwoord 6: (0)6a. Vlakke plaat: k = k = d 0, λ (0)6b. k = 70 W/(m K) =,7 kw/(m K) Benzeen Stoom Open systeem: Q = H + W + E k + E p Q = 0 W = 0 E k = 0 E p = 0 H = 0 mct m stoom r = 0,75 (90-0) = m stoom 56 m stoom = 0,06 kg per kg benzeen. 6

17 (0)6c. Q = mbenzeen,75 ( 90 0) = 0 40 = 800 kw ΔT gem ΔTmax ΔTmin 90 0 = = = 6,4 K ΔTmax 90 ln ln ΔT 0 min (0)6d. Q = A k ΔTgem 800 = A,7 6,4 A = 65,7 m 00 ºC 00 ºC 90 ºC 0 ºC A Tegen of meestroom maakt in dit geval niets uit omdat de temperatuur van de condenserende stoom constant 00 C is. 7

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen

NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen NIVEAU 5. STOOMTECHNIEK EPT: Proefexamen TIJD 2 UUR:TOEGESTANE HULPMIDDELEN, REKENMACHINE, STOOMTABEL EN h-s en T-s DIAGRAM. Wat wordt verstaan onder het triple punt? 2. Bereken de entropie van natte stoom

Nadere informatie

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01

VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01 VAK: Thermodynamica - A Set Proeftoets 01 Thermodynamica - A - PROEFTOETS- set 01 - E_2016 1/8 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar.

Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau bedraagt 1 bar. 7. Gaswetten Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Opgave 6 Opgave 7 Bereken de luchtdruk in bar op 3000 m hoogte in de Franse Alpen. De soortelijke massa van lucht is 1,2 kg/m³. De druk op zeeniveau

Nadere informatie

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb april :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb april :00-12:00 TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb 4100 13 april 2011 9:00-12:00 Linksboven op elk blad vermelden: naam, studienummer en studierichting. Puntentelling: het tentamen bestaat uit 14 meerkeuzevragen en twee open

Nadere informatie

REWIC-A: Thermodynamica A : : : Opleiding Module Examenset. REWIC-A Thermodynamica A 03. Uw naam :... Begintijd :... Eindtijd :...

REWIC-A: Thermodynamica A : : : Opleiding Module Examenset. REWIC-A Thermodynamica A 03. Uw naam :... Begintijd :... Eindtijd :... Opleiding Module Examenset : : : REWIC-A Thermodynamica A 03 Uw naam :... Begintijd :... Eindtijd :... Lees onderstaande instructies zorgvuldig door: 1. Beschikbare tijd : 100 minuten 2. Aantal vragen

Nadere informatie

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7

Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7 VAK: Thermodynamica A Set Proeftoets AT01 Thermodynamica - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN.doc 1/7 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 100 minuten Uw naam:... Klas:...

Nadere informatie

oefenopgaven wb oktober 2003

oefenopgaven wb oktober 2003 oefenopgaven wb1224 2 oktober 2003 Opgave 1 Stoom met een druk van 38 bar en een temperatuur van 470 C wordt geëxpandeerd in een stoom-turbine tot een druk van 0,05 bar. De warmteuitwisseling van de turbine

Nadere informatie

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00 TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb 4100 24 juni 2011 9:00-12:00 Linksboven op elk blad vermelden: naam, studienummer en studierichting. Puntentelling: het tentamen bestaat uit 14 meerkeuzevragen en twee open

Nadere informatie

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven

Thermodynamica. Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Thermodynamica Daniël Slenders Faculteit Ingenieurswetenschappen Katholieke Universiteit Leuven Academiejaar 2009-2010 Inhoudsopgave Eerste hoofdwet - deel 1 3 Oefening 1.1......................................

Nadere informatie

Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Warmte- en stromingsleer Examennummer: 93071 Datum: 14 december 2013 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 10 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: 20 meerkeuzevragen (maximaal

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) donderdag 27 januari 2005 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee of drie open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is

Nadere informatie

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid.

p V T Een ruimte van 24 ºC heeft een dauwpuntstemperatuur van 19 ºC. Bereken de absolute vochtigheid. 8. Luchtvochtigheid relatieve vochtigheid p e 100 % p absolute vochtigheid = dichtheid van waterdamp dauwpuntstemperatuur T d = de temperatuur waarbij de heersende waterdampdruk de maximale dampdruk is.

Nadere informatie

en tot hetzelfde resultaat komen, na sommatie: (9.29)

en tot hetzelfde resultaat komen, na sommatie: (9.29) 9.11 KRINGPROCESSEN In deze paragraaf wordt nagegaan wat de invloed is van wrijving op een kringproces, i.h.b. wat is de invloed van wrijving op het thermisch rendement en koelfactor. Beschouw een kringproces

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 3 november 2011, 9.00 12.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven, die alle even zwaar worden beoordeeld. Advies: besteed daarom tenminste een half

Nadere informatie

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00 TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb 4100 25 juni 2010 9:00-12:00 Linksboven op elk blad vermelden: naam, studienummer en studierichting. Puntentelling: het tentamen bestaat uit 14 meerkeuzevragen en twee open

Nadere informatie

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120)

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120) EXMEN STOOMTURINES EPT (nr 120) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- atum : Tijdsduur : 2 uur Tijd : 13.30 15.30 uur antal vragen

Nadere informatie

Fysische Chemie Oefeningenles 1 Energie en Thermochemie. Eén mol He bevindt zich bij 298 K en standaarddruk (1 bar). Achtereenvolgens wordt:

Fysische Chemie Oefeningenles 1 Energie en Thermochemie. Eén mol He bevindt zich bij 298 K en standaarddruk (1 bar). Achtereenvolgens wordt: Fysische Chemie Oefeningenles 1 Energie en Thermochemie 1 Vraag 1 Eén mol He bevindt zich bij 298 K en standaarddruk (1 bar). Achtereenvolgens wordt: Bij constante T het volume reversibel verdubbeld. Het

Nadere informatie

Richard Mollier (1863-1935)

Richard Mollier (1863-1935) Gaswet & Mollier College 2: h-x diagram voor vochtige lucht Richard Mollier (1863-1935) Hoogleraar TU-Dresden Thermodynamica, onderzoek naar eigenschappen van water stoom Diagrammen: H-S diagram Stoomtabellen

Nadere informatie

Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen ( )

Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen ( ) Technische Thermodynamica 1, Deeltoets 2 Module 2, Energie en Materialen (201300156) Werktuigbouwkunde, B1 Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Universiteit Twente Datum: Oefentoets (TTD

Nadere informatie

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb juni :00-12:00 TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb 4100 19 juni 2009 9:00-12:00 Rechts boven op elk blad vermelden: naam, studienummer en studierichting. Puntentelling: het tentamen bestaat uit 14 meerkeuzevragen en twee open

Nadere informatie

schematische doorsnede van de wand van een oven Filmlaagjes zijn dunne (laminaire) laagjes lucht voor, direct tegen de wand

schematische doorsnede van de wand van een oven Filmlaagjes zijn dunne (laminaire) laagjes lucht voor, direct tegen de wand schematische doorsnede van de wand van een oven Filmlaagjes zijn dunne (laminaire) laagjes lucht voor, direct tegen de wand schematische doorsnede van de wand van een oven Filmlaagjes zijn dunne (laminaire)

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) dinsdag 21 januari 2003 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is een formulier

Nadere informatie

Het Ts diagram van water en stoom

Het Ts diagram van water en stoom PvB-7 Si Pagina 1 Het Ts diagram van water en stoom woensdag 1 februari 2017 12:51 Rendement uit verhouding van oppervlakten Het oppervlak binnen de kringloop (1-2-3-4)= nuttig gebruikte warmte Oppervlak

Nadere informatie

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb april :00-12:00

TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb april :00-12:00 TENTAMEN THERMODYNAMICA 1 Wb 4100 16 april 2010 9:00-12:00 Linksboven op elk blad vermelden: naam, studienummer en studierichting. Puntentelling: het tentamen bestaat uit 14 meerkeuzevragen en twee open

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 25 januari 2011, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven, die alle even zwaar worden beoordeeld. De opgaven dienen duidelijk leesbaar beantwoord

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) donderdag 15 januari 2004 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is een formulier

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 21 juni 2010 tijd: 14.00-17.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar

Nadere informatie

De stoominstallatie met: ketel, turbine, condensor en voedingspomp. Eigenlijk wordt maar weinig energie nuttig gebruikt in een installatie:

De stoominstallatie met: ketel, turbine, condensor en voedingspomp. Eigenlijk wordt maar weinig energie nuttig gebruikt in een installatie: dinsdag 29 januari 2019 14:43 De stoominstallatie met: ketel, turbine, condensor en voedingspomp. Eigenlijk wordt maar weinig energie nuttig gebruikt in een installatie: Een simpele installatie heeft een

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv

Inhoud. Inleiding 13. Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 13 1 Algemene begrippen 15 1.1 Eenhedenstelsel 16 1.1.1 Druk en vermogen 18 1.1.2 Volume en dichtheid 19 1.2 Soortelijke warmte 19 1.2.1 Gemiddelde soortelijke warmte 20 1.3 Verbrandingswaarde

Nadere informatie

Δh c = 2000 +c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2.

Δh c = 2000 +c. u = c cosα [m/s] 2 α 1 = intreehoek [ ] u = schoepsnelheid [m/s] c 1 = intreesnelheid [m/s] c 2 = uittrede snelheid [m/s] 2. Formule van Zeuner: 0 0 a c = 000 Δh +c Hierin is: c 0 = de theoretische uitstroomsnelheid van de in m/s. h 0 = de theoretische of isentropische warmteval in kj/kg. c a = de aanstroomsnelheid van de van

Nadere informatie

TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA. Dinsdag 25 oktober 2011 13.15 15.15

TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA. Dinsdag 25 oktober 2011 13.15 15.15 TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA Dinsdag 25 oktober 2011 13.15 15.15 Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van BINAS en een (grafische) rekenmachine. Let op eenheden en significante cijfers. 1.

Nadere informatie

Introductie 1) 2) 3) 4) 5) J79 - Turbine Engines_ A Closer Look op youtube: toets form 1 okt 2013

Introductie 1) 2) 3) 4) 5) J79 - Turbine Engines_ A Closer Look op youtube:   toets form 1 okt 2013 Introductie zondag 4 september 2016 22:09 1) 2) 3) 4) 5) Inleiding: Wat gaan we doen? introductiefilm over onderdelen J79 herhaling hoofdonderdelen en toestands-diagrammen. Natuurkunde wetten toegepast

Nadere informatie

Opgave 2. Voor vloeibaar water bij 298.15K en 1 atm zijn de volgende gegevens beschikbaar:

Opgave 2. Voor vloeibaar water bij 298.15K en 1 atm zijn de volgende gegevens beschikbaar: Oefenopgaven Thermodynamica 2 (29-9-2010) Opgave 1. Een stuk ijs van -20 C en 1 atm wordt langzaam opgewarmd tot 110 C. De druk blijft hierbij constant. Schets hiervoor in een grafiek het verloop van de

Nadere informatie

Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkunde-les. periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming en herverhitting

Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkunde-les. periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming en herverhitting 3 C=meng, E, en B=maint Pagina 1 programma 3e jaar woensdag 27 januari 2016 12:31 Doel is: Verdieping m.b.v. 2 REWIC Readers en koppeling aan de natuurkundeles periode 3 Rendementsverbetering door aftapvoorwarming

Nadere informatie

Het aantal kmol is evenredig met het volume dat dat gas inneemt, bij een bepaalde druk en temperatuur

Het aantal kmol is evenredig met het volume dat dat gas inneemt, bij een bepaalde druk en temperatuur Hoofdstuk 1: OPDRACHTEN blz 32/33 OPDRACHT 1 En Het aantal kmol is evenredig met het volume dat dat gas inneemt, bij een bepaalde druk en temperatuur OPDRACHT 2 1,867 m 3 CO 3,512 m 3 N 2 28 kg/kmol 28

Nadere informatie

Notaties 13. Voorwoord 17

Notaties 13. Voorwoord 17 INHOUD Notaties 13 Voorwoord 17 Hoofdstuk : Ideale Gassen. Definitie 19. Ideale gaswet 19. Temperatuur 20. Soortelijke warmte 20. Mengsels van ideale gassen 21 1.5.1 De wet van Dalton 21 1.5.2 De equivalente

Nadere informatie

2 Van 1 liter vloeistof wordt door koken 1000 liter damp gemaakt.

2 Van 1 liter vloeistof wordt door koken 1000 liter damp gemaakt. Domein D: Warmteleer Subdomein: Gas en vloeistof 1 niet expliciet genoemd in eindtermen, moet er een groep vragen gemaakt worden waarin die algemene zaken zijn vervat? zie ook mededelingen voor eindexamendocenten.

Nadere informatie

Extra oefenopgaven bij hoofdstuk 5 en 6

Extra oefenopgaven bij hoofdstuk 5 en 6 Extra oefenopgaven bij hoofdstuk 5 en 6 1 Een splitunit werkt bij een verdampingsdruk van 10 bar en een condensatietemperatuur van 40 C. Zie het principeschema hieronder. Aan het eind van de verdamper

Nadere informatie

Het Ts diagram van water en stoom

Het Ts diagram van water en stoom PvB-7 Si Pagina 1 Het Ts diagram van water en stoom woensdag 1 februari 2017 12:51 Rendement uit verhouding van oppervlakten Het oppervlak binnen de kringloop (1-2-3-4)= nuttig gebruikte warmte Oppervlak

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Ideale Gassen. Hoofdstuk 2: Warmte en arbeid. Hoofdstuk 3: Toestandsveranderingen bij ideale gassen

Hoofdstuk 1: Ideale Gassen. Hoofdstuk 2: Warmte en arbeid. Hoofdstuk 3: Toestandsveranderingen bij ideale gassen Hoofdstuk 1: Ideale Gassen 1.1 Definitie 1 1.2 Ideale gaswet 1 1.3 Temperatuur 1 1.4 Soortelijke warmte 2 1.5 Mengsels van ideale gassen 1.5.1 Wet van Dalton 3 1.5.2 Equivalente molaire massa 4 1.5.3 Soortelijke

Nadere informatie

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming

Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming H01N2a: Energieconversiemachines- en systemen Academiejaar 2010-2011 Thermodynamische analyse van het gebruik van een warmtepomp voor residentiële verwarming Professor: Martine Baelmans Assistent: Clara

Nadere informatie

Hoofdstuk 12: Exergie & Anergie

Hoofdstuk 12: Exergie & Anergie Hoofdstuk : Exergie & Anergie. ENERGIEOMZEINGEN De eerste hoofdwet spreekt zich uit over het behoud van energie. Hierbij maakt zij geen onderscheid tussen de verschillende vormen van energie: inwendige

Nadere informatie

ONDERKOELING-OVERVERHITTING. Rudy Beulens

ONDERKOELING-OVERVERHITTING. Rudy Beulens ONDERKOELING-OVERVERHITTING Rudy Beulens UNIE DER BELGISCHE FRIGORISTEN AIR CONDITIONING ASSOCIATION Water bij 1 bar absoluut of 0 bar relatief IJsblok van -20 C smelten tot 0 C : latente warmte Opwarmen

Nadere informatie

Vraagstukken Thermodynamica W. Buijze H.C. Meijer E. Stammers W.H. Wisman

Vraagstukken Thermodynamica W. Buijze H.C. Meijer E. Stammers W.H. Wisman Vraagstukken Thermodynamica W. Buijze H.C. Meijer E. Stammers W.H. Wisman VSSD VSSD Eerste druk 1989 Vierde druk 1998, verbeterd 2006-2010 Uitgegeven door de VSSD Leeghwaterstraat 42, 2628 CA Delft, The

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 7.1 Fasen en dichtheid Een stukje scheikunde 1. Intermoleculaire ruimte 2. Hogere temperatuur, hogere snelheid 3.

Nadere informatie

NIVEAU 3 STOOMTECHNIEK AFVALVERBRANDING BE

NIVEAU 3 STOOMTECHNIEK AFVALVERBRANDING BE NIVEAU 3 STOOMTECHNIEK AFVALVERBRANDING BE TIJD 2 UUR TOEGESTANE HULPMIDDELEN, REKENMACHINE, STOOMTABEL EN H-S DIAGRAM 1. Noem de drie fasen waarin water kan verkeren. 2. Wat wordt verstaan onder verzadigde

Nadere informatie

Eerste Hoofdwet: Deel 1

Eerste Hoofdwet: Deel 1 Eerste Hoofdwet: Deel 1 Jeroen Heulens & Bart Klaasen Oefenzitting 1 Academiejaar 2009-2010 Oefenzitting 1 - Thermodynamica - (2) Praktische afspraken Oefenzittingen 6 zittingen van 2 uren, 2 reeksen en

Nadere informatie

is een dergelijk systeem één van starre lichaam Pagina 21 3 de zin

is een dergelijk systeem één van starre lichaam Pagina 21 3 de zin Errata Thermodynamica voor ingenieurs (op datum van 01-09-2011). Een aantal prullige maar irritante dingen (zeker voor de auteur) die bij het zetten zijn opgedoken. Oorspronkelijk goed Pagina 20 is een

Nadere informatie

Zuigermachines. Verbrandingsmotoren 12u HOC F. Daerden 12u HOC M. Van Overmeire. Pompen 12u HOC P. Kool. Labo s 5 Proeven NN

Zuigermachines. Verbrandingsmotoren 12u HOC F. Daerden 12u HOC M. Van Overmeire. Pompen 12u HOC P. Kool. Labo s 5 Proeven NN Zuigermachines Verbrandingsmotoren 12u HOC F. Daerden 12u HOC M. Van Overmeire Pompen 12u HOC P. Kool Labo s 5 Proeven NN Frank Daerden ZW102 frank.daerden@vub.ac.be (02 629)2863 Inwendige Verbrandingsmotoren

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) THERMODYNAMICA 2 (WB1224) donderdag 2 februari 2006 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee of drie open vragen en 15 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen is

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal

Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen. Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal Hoofdstuk 7 Stoffen en materialen Gemaakt als toevoeging op methode Natuurkunde Overal 7.1 Fasen en dichtheid Een stukje scheikunde 1. Intermoleculaire ruimte 2. Hogere temperatuur, hogere snelheid 3.

Nadere informatie

Thermodynamics 1. Lecture 9: Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra. March 8, Energy Technology

Thermodynamics 1. Lecture 9: Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra. March 8, Energy Technology Thermodynamics 1 Lecture 9: Bendiks Jan Boersma Wiebren de Jong Thijs Vlugt Theo Woudstra March 8, 010 1 College 8 Bernoulli's law nd law of thermodynamics: Clausius Kelvin Planck Carnot cycle Lecture

Nadere informatie

Tentamen Thermodynamica

Tentamen Thermodynamica Tentamen Thermodynamica 4B420 4B421 10 november 2008, 14.00 17.00 uur Dit tentamen bestaat uit 4 opeenvolgend genummerde opgaven. Indien er voor de beantwoording van een bepaalde opgave een tabel nodig

Nadere informatie

De verliezen van /in het systeem zijn ook het gevolg van energietransformaties!

De verliezen van /in het systeem zijn ook het gevolg van energietransformaties! Centrale Verwarmingssysteem Uitwerking van de deelvragen 1 ) Wat zijn de Energietransformaties in het systeem? De Energietransformaties die optreden in het CV-systeem zijn a. Boven de brander c.q. in de

Nadere informatie

HERHALINGS TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA voor S2/F2/MNW2 Woensdag 14 januari, 2009, 18.30 20.30

HERHALINGS TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA voor S2/F2/MNW2 Woensdag 14 januari, 2009, 18.30 20.30 HERHALINGS TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA voor S2/F2/MNW2 Woensdag 14 januari, 2009, 18.30 20.30 Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een GR en BINAS. NB: Geef bij je antwoorden altijd eenheden,

Nadere informatie

Hoofdstuk 8: Kringprocessen

Hoofdstuk 8: Kringprocessen Hoofdstuk 8: Kringprocessen 8.1 DEFINITIE Kringprocessen spelen een zeer belangrijke rol in de energietechniek. Met kringprocessen heeft men de mogelijkheden: continu thermische energie in technische arbeid

Nadere informatie

Elke opgave moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd.

Elke opgave moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd. HERMODYNAMICA (WB14) 4 augustus 011 18.30-1.30 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee open vragen op 7 bladzijden. Het tentamen is een GESLOEN BOEK tentamen. Dit betekent dat tijdens het tentamen

Nadere informatie

Op onderstaande afbeelding is een zogenaamd stookdiagram weergegeven.wat stellen de lijnen 1-4 en 1-9 voor?

Op onderstaande afbeelding is een zogenaamd stookdiagram weergegeven.wat stellen de lijnen 1-4 en 1-9 voor? Proefexamen Stoomketels EPT niveau 5 (Nr 92) Datum : Tijd : 1 uur Aantal opgaven : 14 Vraag 1 Wat is de functie van secundaire lucht A: Drogen afval en mengen rookgassen B: Mengen rookgassen, oxidatie

Nadere informatie

Examen Statistische Thermodynamica

Examen Statistische Thermodynamica Examen Statistische Thermodynamica Alexander Mertens 8 juni 014 Dit zijn de vragen van het examen statistische thermodynamica op donderdag 6 juni 014. De vragen zijn overgeschreven door Sander Belmans

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE GROEP TRANSPORTFYSICA

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE GROEP TRANSPORTFYSICA ECHNISCHE UNIVERSIEI EINDHOVEN FACULEI DER ECHNISCHE NAUURKUNDE GROEP RANSPORFYSICA entamen hermische Fysica 1 (3NB60), op vrijdag 21 januari 2011, 14.00-17.00 uur. Het tentamen levert maximaal 100 punten

Nadere informatie

Welke van de drie onderstaande. figuren stellen een isobare toestandsverandering van een ideaal gas voor?

Welke van de drie onderstaande. figuren stellen een isobare toestandsverandering van een ideaal gas voor? jaar: 1989 nummer: 01 Welke van de drie onderstaande. figuren stellen een isobare toestandsverandering van een ideaal gas voor? o a. 1 o b. 1 en 2 o c. 1 en 3 o d. 1, 2 en 3 jaar: 1989 nummer: 02 De volumeuitzetting

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur kan worden

Nadere informatie

Energiesysteemanalyse Thermische Centrales College TB142Ea, 19 mei 2014

Energiesysteemanalyse Thermische Centrales College TB142Ea, 19 mei 2014 Energiesysteemanalyse Thermische Centrales College TB142Ea, 19 mei 2014 Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema E.On kolencentrales, Maasvlakte, Rotterdam. G.P.J. Dijkema 5 mei 2014 Faculty of Technology, Policy and

Nadere informatie

TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA voor F2/MNW2. Vrijdag 23 december 2005

TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA voor F2/MNW2. Vrijdag 23 december 2005 TENTAMEN CHEMISCHE THERMODYNAMICA voor F/MNW Vrijdag 3 december 005 Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een GR. Mogelijk nodige constantes: Gasconstante R = 8.31447 Jmol 1 K 1 = 8.0574 10 L

Nadere informatie

www.hth-hth.nl Energie kosten besparen met Gesloten Hybride Medium-koeler (GHM)

www.hth-hth.nl Energie kosten besparen met Gesloten Hybride Medium-koeler (GHM) RBO bank 37 62 72 732 BN NL 39 RBO 0376 272 732 K o n t r ak t v o o r wa a r d e n nternet..www.hth-hth.nl Handelsr.K.v.K.04054189 BTW. NL0370 4494 1B01 Ten rlo 6 7921 V Zuidwolde Tel. 0528 371010 Fax

Nadere informatie

Klimaatbeheersing (2)

Klimaatbeheersing (2) Klimaatbeheersing (2) E. Gernaat (ISBN 978-90-808907-6-3) Uitgave 2016 1 Natuurkundige begrippen 1.1 Warmte () Warmte is een vorm van energie welke tussen twee lichamen met een verschillende temperatuur

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 7 april 2014 tijd: 9.00-12.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar mee.

Nadere informatie

Residentiële ventilatie

Residentiële ventilatie Residentiële ventilatie Michaël Peeters Kenniscentrum Energie KHK K.H.Kempen 1 Inhoud Waarom ventileren? Ventilatie en energie Stroming van lucht Koudebruggen en ventilatie 2 1 Waarom ventileren Toevoer

Nadere informatie

Het Mollierdiagram in theorie en praktijk

Het Mollierdiagram in theorie en praktijk Deel 1. Het Mollierdiagram Het Mollierdiagram in theorie en praktijk Samenstelling: P. G. H. Uges Inleiding Door het gebruik van natuurlijke koudemiddelen staat nu ook water (R718) als koudemiddel in de

Nadere informatie

0.II.1 Thermodynamica: oefeningen - oplossingen

0.II.1 Thermodynamica: oefeningen - oplossingen 0.II.1 Thermodynamica: oefeningen - oplossingen Olivier Rosseel 15 november 2004 Samenvatting Hier vind je de opgeloste oefeningen thermodynamica van hoofdstuk II. Breng mij op de hoogte van eventuele

Nadere informatie

Figuur 8.50: Toestandsdiagram van propaan naar ASHRAE Hoofdstuk 8: Kringprocessen 46

Figuur 8.50: Toestandsdiagram van propaan naar ASHRAE Hoofdstuk 8: Kringprocessen 46 Onderstaande figuur toont het ph-diagram van propaan, naar ASHRAE (boeken). Hierop moeten we aflezen, geen gemakkelijke karwei, tenzij men de zaken uitvergroot, of computerprogramma s zoals COOLPACK gebruikt.

Nadere informatie

-- zie vervolg volgende pagina --

-- zie vervolg volgende pagina -- PT-1 hertentamen, 13-08-2013, 9:00-12:00 Cursus: 4051PRTE1Y Procestechnologie 1 Docenten: F. Kapteijn & V. van Steijn Lees elke vraag goed door voordat je begint Schrijf op elk blad in ieder geval je naam

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 11 november 08 tijd: 14.00-17.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Alle opgaven tellen even zwaar

Nadere informatie

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering.

1 Warmteleer. 3 Om m kg water T 0 C op te warmen heb je m T 4180 J nodig. 4180 4 Het symbool staat voor verandering. 1 Warmteleer. 1 De soortelijke warmte is de warmte die je moet toevoeren om 1 kg van een stof 1 0 C op te warmen. Deze warmte moet je ook weer afvoeren om 1 kg van die stof 1 0 C af te koelen. 2 Om 2 kg

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) Opgave 3 moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd.

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) Opgave 3 moet op een afzonderlijk blad worden ingeleverd. wb1224, 21 januari 2010 1 THERMODYNAMICA 2 (WB1224) 21 januari 2009 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit drie open vragen en 14 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen

Nadere informatie

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 7 maart uur Docenten: T. Savenije, B. Dam

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 7 maart uur Docenten: T. Savenije, B. Dam TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 7 maart 2017 13.30-15.00 uur Docenten: T. Savenije, B. Dam Dit tentamen bestaat uit 30 multiple-choice vragen Hiermee zijn in totaal 20 punten te verdienen Voor

Nadere informatie

Q l = 23ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 23ste Vlaamse Fysica Olympiade 1

Q l = 23ste Vlaamse Fysica Olympiade. R s. ρ water = 1, kg/m 3 ( ϑ = 4 C ) Eerste ronde - 23ste Vlaamse Fysica Olympiade 1 Eerste ronde - 3ste Vlaamse Fysica Olympiade 3ste Vlaamse Fysica Olympiade Eerste ronde. De eerste ronde van deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 vragen met vier mogelijke antwoorden. Er is telkens

Nadere informatie

Bereken het thermische rendement van een Rankine cyclus met keteldruk 180 bar en een condensatiedruk 0,05 bar.

Bereken het thermische rendement van een Rankine cyclus met keteldruk 180 bar en een condensatiedruk 0,05 bar. OPDRACHTEN* OPDRACHT 1 Bereken het thermische rendement van een Rankine cyclus met keteldruk 180 bar en een condensatiedruk 0,05 bar. OPDRACHT 2 Bereken het thermische rendement van een stoomturbinecyclus

Nadere informatie

Motorkarakteristieken

Motorkarakteristieken Motorkarakteristieken Aan de orde komen: Vermogen Draaimoment of motorkoppel Elasticiteit Vermogensmeting Motorkarakteristieken pag 95 Vermogen Men onderscheidt: het inwendig of geïndiceerd vermogen P

Nadere informatie

Vraagstukken Thermische Fysica Set 1

Vraagstukken Thermische Fysica Set 1 Vraagstukken Thermische Fysica Set 1 Opgave 0 De Eifeltoren werd geconstrueerd in 1889 naar het ontwerp van Alexandre Gustave Eiffel. De toren is gemaakt uit staal en is bij 22 C 301 m hoog. Wat is de

Nadere informatie

Figuur 8.39: Negatief kringproces. Figuur 8.40: Afgegeven en opgenomen warmte

Figuur 8.39: Negatief kringproces. Figuur 8.40: Afgegeven en opgenomen warmte 8.7 NEGATIEVE KRINGPROCESSEN 8.7.1 ALGEMEEN Beschouw in figuur 8.39 een negatieve kringloop 1 2 3 4. Gedurende de toestandsverandering 1 2 3 daalt de entropie, dus ds < 0, zodat: 123 3 q = T ds < 0 1 Anderzijds,

Nadere informatie

Van der Waals en Wilson. N.G. Schultheiss

Van der Waals en Wilson. N.G. Schultheiss 1 Van der Waals en Wilson N.G. Schultheiss 1 Inleiding Deze module bespreekt de werking van nevel- en bellenkamers. Dat zijn detectoren waarmee kleine deeltjes, zoals stof of kosmische straling, kunnen

Nadere informatie

Bruto momenteel koelvermogen van een gekoelde ruimte

Bruto momenteel koelvermogen van een gekoelde ruimte C - BRUTO MOMENTEEL KOELVERMOGEN VAN EEN GEKOELDE RUIMTE Bruto momenteel koelvermogen van een gekoelde ruimte De norm NEN 1876 definieert diverse koelvermogens. Tabel 1 somt 7 definities op waarbij gelet

Nadere informatie

3 niet expliciet genoemd in eindtermen Verklaar het verschijnsel diffusie met de moleculaire theorie.

3 niet expliciet genoemd in eindtermen Verklaar het verschijnsel diffusie met de moleculaire theorie. Domein D: Warmteleer Subdomein: Gas en vloeistof 1 niet expliciet genoemd in eindtermen, moet er een groep vragen gemaakt worden waarin die algemene zaken zijn vervat? zie ook mededelingen voor eindexamendocenten.

Nadere informatie

Tijdsduur 100 minuten. Deze toets bestaat uit 4 opgaven (55 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes!

Tijdsduur 100 minuten. Deze toets bestaat uit 4 opgaven (55 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes! NATUURKUNDE KLAS 5 INHAAL PROEFWERK ROEFWERK H10 + H6 3/2010 Tijdsduur 100 minuten. Deze toets bestaat uit 4 opgaven (55 punten). Gebruik eigen grafische rekenmachine en BINAS toegestaan. Veel succes!

Nadere informatie

Algemene begrippen. Noordhoff Uitgevers bv

Algemene begrippen. Noordhoff Uitgevers bv Algemene begrippen. Eenhedenstelsel.. Druk en vermogen..2 Volume en dichtheid.2 Soortelijke warmte.2. Gemiddelde soortelijke warmte.3 Verbrandingswaarde en stookwaarde.4 Rendement.5 Ideale gassen.5. Wet

Nadere informatie

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 1 maart uur Docenten: L. de Smet, B. Dam

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 1 maart uur Docenten: L. de Smet, B. Dam TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 1 maart 2016 13.30-15.00 uur Docenten: L. de Smet, B. Dam Dit tentamen bestaat uit 30 multiple-choice vragen Hiermee zijn in totaal 20 punten te verdienen Voor

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS APRIL :00 12:45 uur TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2013 TOETS 1 24 APRIL 2013 11:00 12:45 uur MECHANICA 1 Blok en veer. (5 punten) Een blok van 3,0 kg glijdt over een wrijvingsloos tafelblad met een snelheid van 8,0 m/s

Nadere informatie

ALGEMEEN 1. De luchtdruk op aarde is ongeveer gelijk aan. A 1mbar. B 1 N/m 2. C 13,6 cm kwikdruk. D 100 kpa.

ALGEMEEN 1. De luchtdruk op aarde is ongeveer gelijk aan. A 1mbar. B 1 N/m 2. C 13,6 cm kwikdruk. D 100 kpa. LGEMEEN 1 De luchtdruk op aarde is ongeveer gelijk aan 1mbar. B 1 N/m 2. C 13,6 cm kwikdruk. D 100 kpa. 5 Van een bi-metaal maakt men een thermometer door het aan de ene kant vast te klemmen en aan de

Nadere informatie

THERMODYNAMICA 2 (WB1224)

THERMODYNAMICA 2 (WB1224) wb1224, 22 januari 2009 1 THERMODYNAMICA 2 (WB1224) 22 januari 2009 14.00-17.00 u. AANWIJZINGEN Het tentamen bestaat uit twee of drie open vragen en 14 meerkeuzevragen. Voor de beantwoording van de meerkeuzevragen

Nadere informatie

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 7 maart uur Docenten: T. Savenije, B. Dam

TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 7 maart uur Docenten: T. Savenije, B. Dam TOETS CTD voor 1 ste jaars MST (4051CHTHEY) 7 maart 2017 13.30-15.00 uur Docenten: T. Savenije, B. Dam Dit tentamen bestaat uit 30 multiple-choice vragen Hiermee zijn in totaal 20 punten te verdienen Voor

Nadere informatie

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2019 TOETS APRIL 2019 Tijdsduur: 1h45

TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2019 TOETS APRIL 2019 Tijdsduur: 1h45 TWEEDE RONDE NATUURKUNDE OLYMPIADE 2019 TOETS 1 17 APRIL 2019 Tijdsduur: 1h45 Enige constanten en dergelijke MECHANICA 1 Twee prisma`s. (4 punten) Twee gelijkvormige prisma s met een hoek α van 30 hebben

Nadere informatie

Mechanische damprecompressie Egbert Klop

Mechanische damprecompressie Egbert Klop Mechanische damprecompressie 1-11-2018 Egbert Klop Aanleiding om stoomrecompressie toe te passen Stoomrecompressie = Mechanische Damp Recompressie (MDR) Vaak overschot LD-stoom door onbalans in net of

Nadere informatie

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte.

10 Materie en warmte. Onderwerpen. 3.2 Temperatuur en warmte. 1 Materie en warmte Onderwerpen - Temperatuur en warmte. - Verschillende temperatuurschalen - Berekening hoeveelheid warmte t.o.v. bepaalde temperatuur. - Thermische geleidbaarheid van een stof. - Warmteweerstand

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE GROEP TRANSPORTFYSICA

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE GROEP TRANSPORTFYSICA TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN FACULTEIT DER TECHNISCHE NATUURKUNDE GROEP TRANSPORTFYSICA Tentamen Thermische Fysica 1 (3NB60), op woensdag 13 april 2011, 900-1200 uur Het tentamen levert maximaal 100

Nadere informatie

STUDIEHANDLEIDING THERMODYNAMICA REWIC HWTK

STUDIEHANDLEIDING THERMODYNAMICA REWIC HWTK SUDIEHANDLEIDING HERMODYNAMICA REWIC HWK Aan de hand van het werk van A.J.M. van Kimmenaede 2 Studiehandleiding hermodynamica REWIC HWK Introductie In de industrie speelt de kennis van de (toegepaste)

Nadere informatie

Tentamen Warmte-overdracht

Tentamen Warmte-overdracht Tentamen Warmte-overdracht vakcode: 4B680 datum: 25 juni 07 tijd: 9.00-12.00 uur LET OP Er zijn in totaal 4 opgaven waarvan de eerste opgave bestaat uit losse vragen. Ieder onderdeel wordt (indien nodig)

Nadere informatie

tentamen stromingsleer (wb1225), Faculteit 3mE, TU Delft, 28 juni 2011, u

tentamen stromingsleer (wb1225), Faculteit 3mE, TU Delft, 28 juni 2011, u Dit tentamen bestaat uit twee delen: deel I bestaat uit 7 meerkeuzevragen en deel II bestaat uit twee open vragen. Deel I staat voor 40% van uw eindcijfer. Deel I invullen op het bijgeleverde formulier.

Nadere informatie

KOELINSTALLATIES VOCHTIGE LUCHT EN LUCHTBEHANDELING

KOELINSTALLATIES VOCHTIGE LUCHT EN LUCHTBEHANDELING KOELINSTALLATIES VOCHTIGE LUCHT EN LUCHTBEHANDELING Adviesbureau de Koster v.o.f. Pagina 1 Voorwoord Het boek koel en vriestechniek behandelt de koel en vries techniek en theorie, tevens is een aantal

Nadere informatie