Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, (t.a.v. J. van der Meer)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, 0595-447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)"

Transcriptie

1 Vergadering: 23 februari 2010 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Behandelend ambtenaar: J. van der Meer, (t.a.v. J. van der Meer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Raadscommunicatie Voorgestelde besluit: raadscommunicatie een impuls te geven door inzet van de voorgestelde middelen; de eenmalige kosten ad 3.934,-- te dekken uit de raming op de post Onvoorziene uitgaven; de structurele kosten ad 2.000,-- te dekken uit de raming op de post Nieuw beleid. Inhoud: Inleiding: De raad is het hoogste orgaan binnen een gemeente. Dat dit wettelijk zo geregeld is, zou bij iedereen bekend moeten (kunnen) zijn. Dit geldt ook voor vragen en zaken als: Wie zijn er lid van de gemeenteraad? Wat doet de raad feitelijk? Wat is er in de laatst gehouden raadsvergadering besloten? Hoe kan een burger raadsleden eenvoudig bereiken? Over zaken als de hiervoor genoemde moet worden gecommuniceerd. Het vraagt om raadscommunicatie. Gedachtegang: De commissie bestuurlijke vernieuwing heeft zich één en andermaal met het thema raadscommunicatie bezig gehouden. Daarbij zijn de volgende streefdoelen gesteld: 1. er is een goede informatievoorziening voor-, tijdens en na de besluitvorming; 2. de gemeenteraad is zichtbaar, herkenbaar en benaderbaar voor publiek; 3. de gemeenteraad gaat actief op zoek naar meningen, ideeën en problemen van burgers. Op basis van de streefdoelen is een totaalopzet gemaakt van diverse in te zetten raadscommunicatiemiddelen. Hierover is vervolgens in de informerende raadsbijeenkomst van 24 november 2009 gesproken. 1

2 Na een inleiding over raadscommunicatie zijn daarbij de verschillende communicatiemiddelen kort toegelicht. De aanwezigen hebben vervolgens een waardering voor de respectievelijke middelen kunnen geven. Dit door middel van een groene- (positief), oranje- (neutraal) of rode (negatief) kaart. Dit geeft het volgende totaalbeeld: 1. Nieuws van de raad: gemeentenieuws en website Vaste nieuwsrubriek, ene week agenda raad, andere week impressie vergadering. 2. Onderdeel raad herzien: website en gemeentegids 3. service Inwoners geven zich op voor mailservice met óf digitale nieuwsbrief óf link naar website met nieuws over raad. Automatische verzending nu nog niet mogelijk, wordt meegenomen met nieuwe website (CMS) ELO-BMW-gemeenten. Uitvoering eerst handmatig. 4. Vragen aan B&W: actief naar buiten brengen Vragen fracties naar pers en op website. Alternatief is eigen verzending en plaatsing op eigen websites door fracties. Waardering: neutraal 5. Verkiezingskrant 6. Gast van de raad 7. Folder over het werk van de gemeenteraad Waardering: neutraal 8. Aansprekende foto raad 9. Naambordjes dragen en aanwezigheid 2

3 Aanwezigheid bij representatieve momenten zoals kennismakingstoer nieuwe inwoners, nieuwjaarsbazaar, werkbezoek Commissaris van de Koningin, contacten met partnergemeente, etc. Tijdens deze momenten en ook tijdens informerende deel raadsvergadering een naambordje dragen vanwege de herkenbaarheid adres: 11. Jongeren-/Kindergemeenteraad 12. Informerend deel raadsavond: laagdrempelig De drempel verlagen voor groepen die niet direct verbonden zijn met het raadswerk. Andere, toegankelijkere formule kiezen die meer geschikt is voor interactie. Voorbeeld is een aansprekende formule als bij onderdeel 15. Wat ook kan is discussie over een thema op andere locatie dan gemeentehuis, naar de mensen toekomen. Niet op dorpenronde vanwege discussies over grijs en groen, maar praten per thema. Maar ook een andere opstelling van stoelen in de raadzaal tijdens de discussie is een stap in de goede richting! 13. Informerend deel raadsavond: meer publiciteit Via website en gemeentenieuws in Wiekslag het onderwerp in de aansprekende formule voor de raadsvergadering onder de aandacht brengen. Daarnaast een persbericht versturen, een week ervoor met daarin het onderwerp met wat achtergrondinfo op een toegankelijke manier aan de orde gesteld (free publicity). Een stap verder: aansprekende advertentie in Ommelander en/of Dagblad (duur).verder kunnen raadsleden mensen rechtstreeks attenderen op de formule bij gelegenheden als Gast van de Raad, Kennismaking voor nieuwe inwoners, Nieuwjaarsbazaar, (Folder van de raad) en andere gelegenheden waar de raad vertegenwoordigd is. 14. Informerend deel raadsavond: doelgroepen benaderen Actief doelgroepen benaderen die te maken hebben met het onderwerp. Bv. onderwerp toekomst bibliotheek: flyer versturen aan leden bibliotheek, poster ophangen in bibliotheek, brief aan scholen om onder de aandacht, ook bij ouders. Per onderwerp apart bekijken wat de mogelijkheden zijn. De grootte en bereikbaarheid van de doelgroep, en dus ook de mogelijkheden, en de kosten, variëren per onderwerp 3

4 15. Praat met de raad Informele gesprekken per thema. Kan gezien worden als het informerende deel, maar dan toegankelijker en meer gericht op de interactie met inwoners. Kan ook op andere locatie dan gemeentehuis, zodat je wel naar de mensen toekomt, maar per thema praat. Enkele malen per jaar. Avond met combinatie van verschillende benaderingsmethoden: Speakers Corner (inwoner 5 min. op zeepkist, erna vragen stellen door raadsleden en anderen), Raad vraagt raad ((concrete) vragen, liefst over leefomgeving, van raad aan publiek: hoe staan jullie hier tegenover? Vragen hangen op borden, waar inwoners iets bij kunnen schrijven en in gesprek kunnen gaan met raadsleden), Meet & Greet (vrijblijvend met raadsleden van gedachten wisselen). 16. Raadsvergadering via internet uitzenden Tijdsplanning: kan meegenomen in aanschaf nieuwe systeem voor websites ELO-BMW gemeenten. Waardering: neutraal 17. Laagdrempelige raadsbijeenkomsten met politieke markt (carrousel) Waardering: negatief In onze vergadering van 19 januari 2010 hebben wij geconstateerd dat de waardering voor raadscommunicatie in algemene zin positief is. Slechts een beperkt aantal mogelijk in te zetten middelen is neutraal danwel negatief gewaardeerd. Enige prioritering achten wij mede gelet op de kosten die met de inzet van de communicatiemiddelen samenhangt wenselijk. Daarbij opteren wij voor de inzet van die raadscommunicatiemiddelen die de herkenbaarheid van de raad vergroten. Hierna volgt een opsomming van de betreffende communicatiemiddelen, waarbij tevens de kosten en benodigde inzet in tijd is vermeld: Nieuws van de raad Kosten: nieuwsrubriek in krant: 2000,-- per jaar; Tijd: nauwelijks extra tijd benodigd (intern bestaat reeds de gewoonte tot korte berichtgeving). Onderdeel raad herzien: website en gemeentegids Kosten: geen meerkosten; 4

5 Tijd: 3 uur (eenmalig, intern uit te voeren). Verkiezingskrant Kosten: externe tekstschrijver, opmaak, foto s, druk en verspreiding in totaal 3.500,-- (eenmalig, opnieuw bij wisseling raad) Tijd: 4 uren (eenmalig, intern uit te voeren) overigens deelnemende partijen). Folder over het werk van de gemeenteraad Kosten: 343,--, drukwerk en 100,-- opmaak (eenmalig, opnieuw bij wisseling raad); Tijd: 10 uur (eenmalig, bij wisseling raad 2 uur) Aansprekende foto van raad Kosten: 100,-- (eenmalig, opnieuw bij wisseling raad); Tijd: nihil. Naambordjes en aanwezigheid Kosten: geen; Tijd: voor raadsleden adres: Kosten: geen; Tijd: nihil. De totale kosten zijn (eenmalig) 3.934,-- en (structureel) 2.000,--. De eenmalige kosten kunnen worden gedekt door gedeeltelijke aanwending van de raming op de post Onvoorziene uitgaven. Het structurele deel van de kosten kan worden gedekt uit de raming voor kosten Nieuw beleid. Wij stellen u voor raadscommunicatie een impuls te geven door vaststelling van het ontwerp-besluit. De commissie bestuurlijke vernieuwing, T.J.J. Mol, voorzitter J. van der Meer, griffier 5

6 Agendanummer: 9 Vergadering: 23 februari 2010 De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van de commissie bestuurlijke vernieuwing; b e s l u i t : raadscommunicatie een impuls te geven door inzet van de voorgestelde middelen; de eenmalige kosten ad 3.934,-- te dekken uit de raming op de post Onvoorziene uitgaven; de structurele kosten ad 2.000,-- te dekken uit de raming op de post Nieuw beleid. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van De raad voornoemd, voorzitter, griffier, 6

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD

INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD INITIATIEFVOORSTEL JONGERENRAAD 1 Inleiding. De gemeenteraad van Leeuwarden vindt het erg belangrijk dat de jeugd goed geïnformeerd wordt over wat de gemeente en de politiek

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Format Communicatieplan

Format Communicatieplan Format Communicatieplan Communiceren is van belang Staan er veranderingen op stapel of wilt u mensen informeren over jouw producten en diensten of misschien organiseert u een evenement of tentoonstelling

Nadere informatie

Communicatieplan De Voorbeeldschool-Haarlem

Communicatieplan De Voorbeeldschool-Haarlem Communicatieplan De Voorbeeldschool-Haarlem Haarlem, september 2010 Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00

Nadere informatie

Raad in beeld Helmond

Raad in beeld Helmond Sequential BV Havenweg 29 3812 PR Amersfoort t. +31 (0)33 462 50 67 f. +31 (0)33 463 13 17 w. www.sequential.nl e. info@sequential.nl Raad in beeld Helmond Oktober 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Concept

Nadere informatie

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer

Onderzoek Digitale Dienstverlening. Rekenkamercommissie Deventer Onderzoek Digitale Dienstverlening Rekenkamercommissie Deventer Rekenkamercommissie Deventer dhr. P.H. de Jong, voorzitter mw. A.G.J. van den Nieuwboer dhr. B. Rolloos dhr. J. Goejer dhr. W. de Jong dhr.

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015

Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Handboek Open Dagen 30 31 mei - Week van de Lokale Omroep 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Blz. 3 Inhoud en planning Blz. 4 Draaiboek Blz. 5 t/m 8 Doelgroepen specificatie Blz. 9 t/m 12 Benaderen doelgroepen

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders

Sociale media. praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Sociale media praktijkervaringen van en voor gemeentebestuurders Inhoud Netwerken via sociale media Twitteren tijdens de raadsvergadering Gemeentelijke communicatie via sociale media Burgers betrekken

Nadere informatie

Communicatieplan voor interne communicatie bij Norma MPM

Communicatieplan voor interne communicatie bij Norma MPM Stage opdracht Norma MPM 2012 Communicatieplan voor interne communicatie bij Norma MPM Naam: Opleiding: Instituut: Anne Vormelchert Integrale Veiligheidskunde Saxion Hogeschool Enschede, Kenniscentrum

Nadere informatie

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding

DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding DE KOZIJNEN; WAT MOET DE VVE DAARMEE? Inleiding Het komt maar al te vaak voor dat binnen een VvE onduidelijkheid ontstaat over het onderhoud en de vervanging van kozijnen. Veel gehoorde vragen zijn: Wie

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Zoekt een nieuw bestuur

Zoekt een nieuw bestuur Zoekt een nieuw bestuur Zoek je een uitdaging naast je studie? Vertegenwoordig 40.000 Zwolse studenten en wordt bestuurslid bij het Studenten Overleg Orgaan Zwolle Voorwoord Beste lezer, Wil jij de belangen

Nadere informatie

Bereik uw achterban via social media

Bereik uw achterban via social media Anders Bereik uw achterban via social media Social mediagids voor het betrekken van burgers Gendeles estrum es ut elitia Auteur: Brechtje Walburgh Schmidt, Marjoke Verschelling, Karin Sok Redactie: Tekstburo

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

Markt- en doelgroeponderzoek naar beleving en kansrijkheid van lokale campagnes voor financiering van natuur en landschap

Markt- en doelgroeponderzoek naar beleving en kansrijkheid van lokale campagnes voor financiering van natuur en landschap Handleiding voor kwalitatief marktonderzoek Markt- en doelgroeponderzoek naar beleving en kansrijkheid van lokale campagnes voor financiering van natuur en landschap Met dank aan Sylwia Kleynen en de respondenten

Nadere informatie

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld!

Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Social media is onmisbaar in de pensioenwereld! Op 10 maart 2014 ben ik gestart met de opleiding LCP. Tijdens de presentatie kregen wij tips over het vinden van een onderwerp voor het essay. Ik heb mijn

Nadere informatie

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI

Gelderse Masters. I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI Gelderse Masters I.C.F. Remmers Studentnummer 387283 16 augustus 2011 Hogeschool NCOI HBO Communicatie, Module Communicatieplanning Docent: Mevrouw De Kroon Voorwoord Voor u ligt het communicatieplan in

Nadere informatie

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein

Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer Leutscher, raadslid in gemeente IJsselstein Ronald van der Mark Thomas Wesselink 27 maart 2015 52249 Feitenonderzoek naar twee klachten jegens de heer

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland

Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Verslag raadsconferentie Regio Rivierenland Datum 9 december 2013 Locatie Regionaal Archief Rivierenland (RAR) J.S. de Jongplein 3, 4001 WG TIEL Tijd 19.00 20.40 uur AB Regio Directie Ondersteuning Verslag

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie