Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)"

Transcriptie

1 Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, E mail: (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Discussienotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage 1 in de Wmo Voorgestelde besluit: - De Discussienotitie Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo vast te stellen; - De Inkomensafhankelijke bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel in te voeren in de Wmo; - Het college de opdracht te geven de maatregelen omtrent een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel nader uit te werken en opnieuw voor te leggen aan de raad. Inhoud: a. Aanleiding: In 2011 heeft de gemeenteraad van Winsum het Wmobeleidsplan vastgesteld. In dit beleidsplan staat beschreven dat Winsum gaat Kantelen. De Kanteling legt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van burgers en maatwerk in zorg. Bij de toenemende eigen verantwoordelijkheid past ook een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo. Op 10 april 2012 heeft de gemeenteraad de startnotitie: Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo vastgesteld. In de startnotitie zijn vragen gesteld. Deze vragen worden in de discussienotitie beantwoord. Hierbij is ook de Wmo adviesraad betrokken. b. Wettelijk of beleidskader: Wmo Beleidsplan Wmo c. De discussienotitie: inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 1 Waar inkomensafhankelijke eigen bijdrage staat wordt ook het inkomensafhankelijk eigen aandeel bedoeld. Page 1 of 5

2 In de discussienotitie worden de vragen uit de startnotitie puntsgewijs beantwoord. - Wat zijn de wettelijke mogelijkheden en restricties bij het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage? - Wat doen de BMWE gemeenten? (Kunnen we hierbij samenwerken of aansluiten?) - Wat zijn de ervaringen van andere (vergelijkbare) gemeenten? En welke ervaringen zijn voor de gemeente Winsum relevant? - Wat zijn de consequenties voor burgers die een beroep doen op de Wmo? Welke maatregelen bestaan er om de toegankelijkheid van de Wmo te garanderen? - Welke (extra) werkzaamheden brengt het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage met zich mee? - Wat zijn de financiële consequenties van het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de gemeente Winsum? Samenvatting: De inkomensafhankelijke eigen bijdrage & het eigen aandeel De inkomensafhankelijke eigen bijdrage is een bijdrage aan de kosten van de voorziening. Klanten betalen naar draagkracht mee aan de voorziening. Mensen met een hoog inkomen betalen meer dan mensen met een laag inkomen. In de toekomst zal mogelijk het vermogen van klanten hier ook bij betrokken worden. Het inkomensafhankelijk eigen aandeel is een bijdrage aan de kosten van de voorziening wanneer er sprake is van een financiële tegemoetkoming. Deze werkt volgens hetzelfde principe. Omdat het inkomensafhankelijk eigen aandeel anders in de wet genoemd staat, heeft het grotere consequenties voor de uitvoering. De gemeente is verantwoordelijk in tegenstelling tot de inkomensafhankelijke eigen bijdrage waar het CAK het aangewezen uitvoeringsorgaan is. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het eigen aandeel dragen bij aan de betaalbaarheid van de Wmo. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid van burgers benadrukt. Communicatie Het is belangrijk om duidelijk en helder te communiceren over het invoeren van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Klanten moeten weten wat het voor hen betekent of gaat betekenen. Het is van belang dat hier voldoende aandacht aan wordt besteed. Als er wordt besloten om een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren, wordt de communicatie daarover meegenomen in het communicatieplan rondom de Kanteling. Page 2 of 5

3 Samenwerking De gemeente Eemsmond en de gemeente Bedum hebben aangegeven bereid te zijn om samen te werken. De gemeente de Marne heeft aangegeven op dit moment andere accenten te willen leggen binnen de Wmo. Hoe de samenwerking er uit komt te zien komt bij de uitwerking van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan bod. Toegankelijkheid Er zijn mogelijkheden om de Wmo toegankelijk te houden voor klanten met een laag inkomen. Het is niet de bedoeling om een drempel op te werpen voor klanten die afhankelijk zijn van de Wmo. De gemeente Winsum biedt al bijzondere bijstand en een collectieve zorgverzekering aan. Een andere optie is het minimabeleid van het CAK. Dit houdt in dat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wel wordt opgelegd maar niet wordt geïnd. Kosten en baten De kosten bestaan uit in te zetten uren door medewerkers van de gemeente Winsum. De structurele extra werkzaamheden kunnen naar verwachting met de huidige formatie worden uitgevoerd en behoren grotendeels tot de reguliere taken. Omdat er nog meer zaken veranderen bij het zorgloket, zoals de komst van de AWBZ begeleiding is de personele bezetting een aandachtspunt. Het kost de gemeente Winsum structureel ongeveer 9.000, om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage uit te voeren. Er zijn een aantal schattingen te geven over wat de gemeente Winsum aan extra inkomsten kan verwachten. De verwachting is dat de inkomensafhankelijke eigen bijdrage minimaal , opbrengt. Richtinggevende discussie in de raad De discussienotitie geeft een beeld van de mogelijkheden om een eigen bijdrage in te voeren. De mogelijkheden bestaan uit keuzes zoals: samenwerken met BMWE of niet, de eigen inkomensafhankelijk eigen bijdrage invoeren voor nieuwe klanten of tot twee jaar terug en voeren we het minimabeleid uit via het CAK of doen we het zelf. Aan de raad wordt nu gevraagd om keuze te maken om de Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren in de Wmo, maar ook om richting te geven aan op de manier waarop de inkomensafhankelijke eigen bijdrage ingevoerd zal worden. Vervolgtraject/planning Wanneer de gemeenteraad besluit om de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren, wordt er een nieuw voorstel geschreven. Hierin worden de maatregelen verder uitgewerkt. Eventuele richtingen die de gemeenteraad heeft meegegeven, worden hierin verwerkt. De Wmo adviesraad zal advies uitbrengen over de voorgestelde maatregelen. Het uiteindelijke voorstel wordt nogmaals ter besluitvorming voorgelegd aan de raad. Page 3 of 5

4 d. Overwegingen college die leiden tot het voorgestelde besluit: - De inkomensafhankelijke eigen bijdrage doet recht aan de Kanteling zoals beschreven in de Wmo beleidsplan Een inkomensafhankelijke eigen bijdrage draagt bij aan de betaalbaarheid van de Wmo - Er zijn voldoende mogelijkheden om de Wmo toegankelijk te houden voor de minima Relatie met: Wmo beleidsplan Wmo beleid individuele voorzieningen De Wmo Bijlagen: Discussienotitie: inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo Achterliggende documenten: Wmo beleidsplan Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris Page 4 of 5

5 Agendanummer: Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; b e s l u i t : - De Discussienotitie Inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo vast te stellen; - De Inkomensafhankelijke bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel in te voeren in de Wmo; - Het college de opdracht te geven de maatregelen omtrent een inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel nader uit te werken en opnieuw voor te leggen aan de raad. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van De raad voornoemd, voorzitter, griffier, Page 5 of 5

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Oostzaan Bulten gewoon

Oostzaan Bulten gewoon GESCAND OP Gemeente Oostzaan Bulten gewoon Gemeenteraad Oostzaan - 6 NOV. 201^ Gemeente Oostzaan Gemeentehuis eizockadres Kerl

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad

Wmo - WI. Werkagenda 2015 versie april 2015. Adviesraad Wmo - WI Werkagenda 2015 versie april 2015 Adviesraad 1. Inleiding Deze werkagenda is opgesteld door het van de Adviesraad Wmo-WI Wageningen. Het is een document dat de werkzaamheden van de AR in 2015

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Uw kenmerk W&B/SFI/04/32586 Dossier/volgnummer 55808-046

Uw kenmerk W&B/SFI/04/32586 Dossier/volgnummer 55808-046 Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de heer drs. M. Rutte Postbus 90801 2509 LV Den Haag Bijlagen -- Inlichtingen bij Uw kenmerk W&B/SFI/04/32586 Dossier/volgnummer 55808-046 mr.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden

BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING. Gemeente Woerden BELEIDSPLAN INTEGRALE SCHULDHULPVERLENING 2012 2016 Gemeente Woerden Portefeuillehouder : Loes Ypma, wethouder sociale zaken, WMO, jeugd, onderwijs en sport Ambtelijk opdrachtgever : Karen Coesmans, afdelingsmanager

Nadere informatie

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015

Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 Gemeente Soest De brug bouwen terwijl je er overheen loopt Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Sociaal Domein 2014-2015 met als motto De brug bouwen terwijl je er

Nadere informatie

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV

Raadsvergadering, 26 mei 2015. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Raadsvergadering, 26 mei 2015 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Overname aandelen BIGA Groep BV Nr.: 20150526 8 RV Agendapunt: 8 Datum: 3 maart 2015 Onderdeel raadsprogramma: 3 Portefeuillehouder: Jan Burger

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas

Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Raad Onderwerp: V20100333 Kapitaalinjectie netbeheerder intergas Samenvatting: Inleiding: De gemeente heeft aandelen Intergas BV. Door gewijzigde wetgeving worden stengere eisen gesteld aan de solvabilteitspositie

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp: voortzetting lokale internationale ontwikkelingssamenwerking Secretariaat: E. Doornebal-Deenik, Maalkoppelweg 6, 4105 HH Culemborg E-mail: e.doornebal@live.nl Tel. 0345 515747 Rabo: 312596502 Aan de (leden van de) Raad van de gemeente Culemborg d.t.v. het College

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning () op Schouwen-Duiveland Iedereen doet mee! Woord vooraf De Wet maatschappelijke ondersteuning (). U heeft er ongetwijfeld al het nodige over gehoord en gelezen. Maar

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN Aan de gemeenteraad. ONDERWERP: BIJL: SLOCHTEREN, 13 mei 2008 Actieplan Minimabeleid 2008 Geachte raadsleden, Hierbij bieden wij u het raadsvoorstel Actieplan Minimabeleid

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie