Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan de gemeenteraad, Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2"

Transcriptie

1 Vergadering: 3 september 2013 Agendanummer: 2 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar A. Das, (t.a.v. A.Das) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen Voorgestelde besluit: 1. een krediet van ,-- beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van zonnepanelen op een aantal gemeentelijke gebouwen; 2. met het museum Wierdenland een overeenkomst te sluiten waarin wordt geregeld dat het museum de uitgespaarde elektriciteitskosten aan de gemeente overmaakt als afbetaling van de investering in zonnepanelen. Samenvatting: Uit een vergelijking van verschillende offertes over de kosten en baten van zonnepanelen blijkt dat de gemeentewerkplaats en het gemeentehuis geschikt zijn om zonnepanelen op aan te brengen. Ook het museum Wierdenland is geschikt. De terugverdientijden variëren tussen 12 en 19 jaar. Behalve een financieel voordeel levert dit ook een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. Inleiding: In het kader van algemene klimaatdoelstellingen is het opwekken van duurzame energie een goede bijdrage. Het college heeft zich uitgesproken een van de duurzaamste gemeenten van Groningen te willen worden, en duurzame energie-opwekking op gemeentelijke gebouwen draagt bij aan deze doelstelling. Bovendien heeft het aanbrengen van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen een voorbeeldfunctie. Pagina 1 van 6

2 Wettelijk- of beleidskader: Landelijke klimaatdoelstellingen: De landelijke klimaatdoelstellingen voor 2020, gebaseerd op Europese doelstellingen, zijn: 20% minder uitstoot van CO2, 16% opwekking van duurzame energie en 2% besparing per jaar. Zonnepanelen dragen bij aan de doelstelling van opwekking van duurzame energie. Probleem, doelstelling en randvoorwaarden: Duurzame energie-opwekking draagt bij aan de klimaatdoelstelling Opwekking van duurzame energie. Er is bekeken of het mogelijk is om zonnepanelen aan te brengen op de daken van een aantal gemeentelijke gebouwen. Daarbij is gekeken naar financiële haalbaarheid en naar de technische mogelijkheden. De offertes van 3 verschillende bedrijven zijn met elkaar vergeleken. In 2011 zijn reeds een aantal offertes opgevraagd en met elkaar vergeleken. De terugverdientijden waren toen echter veel langer dan 20 jaar. Op grond daarvan is het proces toen stilgezet. In de loop van 2012 heeft een aantal van de toen benaderde bedrijven, plus een nieuwe aanbieder, opnieuw offerte uitgebracht. Deze offertes zijn met elkaar vergeleken. De terugverdientijden voor gemeentehuis en gemeentewerkplaats zijn nu 16 en 19 jaar, voor het museum Wierdenland 12 jaar. Bij het museum is deze tijd korter omdat de huidige energiekosten hoger zijn. De energiekosten zullen overigens de komende tijd waarschijnlijk stijgen, waardoor het zou kunnen dat de terugverdientijden in de praktijk korter zijn. Mogelijke maatregelen / oplossing: Een aantal daken is onderzocht. Deze moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: -goede richting ten opzichte van de zon -liefst een plat dak -dakconstructie moet de zonnepanelen kunnen houden -het gebouw moet de opgewekte energie voor een groot deel zelf kunnen gebruiken, vanwege landelijke beperkingen in teruglevermogelijkheden aan het netwerk. De volgende daken zijn onderzocht: Gemeentehuis, gemeentewerkplaats, Ripperdahal, en museum Wierdenland. De Ripperdahal bleek niet geschikt vanwege de oriëntatie (oost-west) en een lichte helling van het dak. Het gebouw wordt namelijk aan 3 zijden omsloten door de Groene School. Pagina 2 van 6

3 Daarom is in 2012 bij de nieuwe aanbiedingen het museum Wierdenland meegenomen. De situatie van het museum Wierdenland is een andere dan van de overige gebouwen, omdat het museum zelf de stroomkosten betaalt, maar de investering niet op zich kan nemen. Daarom stellen wij voor om hierover een overeenkomst te sluiten met het museum, waarin zij de investeringskosten terugbetalen uit de uitgespaarde stroomkosten. Dit is reeds besproken met het museum. De offertes zijn vergeleken op kwaliteit en op financiële aspecten. Deze vergelijking is samengevat in tabelvorm en ligt in de fractiekamer ter inzage. Daarnaast is ook opgevraagd wat het plaatsen van een display zou kosten. Op zo n display is te zien hoeveel kwh er aan zonne-energie wordt opgewekt. Deze bedragen 950,--. De totale kosten worden hiermee ,- Naast de aanneemsommen wordt gerekend met een aantal stelposten. Het gaat daarbij om zaken als dakrandbeveiliging, verzwaring van de zekeringen, bliksembeveiliging. Deze stelkosten bedragen voor de 3 gebouwen ongeveer ,-- De stelkosten zijn voor alle aanbieders gelijk. Er is voor de panelen een garantie afgegeven van 25 jaar. Naast de panelen zijn ook omvormers nodig. Deze gaan echter maar rond de 15 jaar mee, en zullen dus tussentijds moeten worden vervangen. De kosten van een omvormer bedragen gemiddeld rond de 2000,--. Deze kosten zijn niet meegenomen in dit voorstel. Advies / Voorstel: Er wordt voorgesteld om te besluiten zonnepanelen te plaatsen op de daken van 3 gemeentelijke gebouwen. Financiële consequenties: Er wordt een krediet gevraagd van ,-- voor het plaatsen van zonnepanelen. In onderstaande tabel worden de kapitaalslasten en afschrijvingen van de investeringskosten weergegeven, tot en met Daaronder worden de uitgespaarde elektriciteitskosten 1 per jaar weergegeven. Deze bedragen 2650 voor het gemeentehuis op basis van een opbrengst van kwh per jaar. Voor de gemeente werkplaats zijn ze op basis van een opbrengst van kwh per jaar. 1 Voor de gemeentelijke gebouwen wordt gerekend met een kwh prijs van 0,093 op basis van de kosten in 2010; voor het museum Wierdenland is gerekend met een kwh prijs van 0,1554. Pagina 3 van 6

4 En voor het museum Wierdenland gaat het om een bedrag van op basis van een opbrengst van kwh per jaar. Hieruit blijkt dat vanaf 2027 de uitgespaarde kosten meer bedragen dan de investeringskosten. De terugverdientijden zijn: -voor het gemeentehuis: (investering)/ (besparing per jaar) = 16 jaar -voor de gemeentewerkplaats is dit / per jaar = 19 jaar -voor het museum Wierdenland is dit / per jaar =12 jaar Het museum heeft een kortere terugverdientijd vanwege de hogere huidige energielasten. Vanwege de stijgende energiekosten is het goed mogelijk dat in de praktijk de terugverdientijden voor alle gebouwen korter blijken te zijn. Subsidie: Er zijn op dit moment geen subsidieregelingen waar de gemeente gebruik van zou kunnen maken voor de aanschaf van zonnepanelen. Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris Pagina 4 van 6

5 I N V E S T E R I N G S P L A N (weergegeven tot en met 2027) Bedragen x ,0 euro % rente: JAARLAST Investering/activiteit Invest. Afschr.Invest jaar termijnbedrag Zonnepanelen uitgespaarde elektriciteitskosten TOTAAL Pagina 5 van 6

6 Agendanummer: Vergadering: De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders: b e s l u i t : 1. een krediet van ,-- beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van zonnepanelen op een aantal gemeentelijke gebouwen; 2. met het museum Wierdenland een overeenkomst te sluiten waarin wordt geregeld dat het museum de uitgespaarde elektriciteitskosten aan de gemeente overmaakt als afbetaling van de investering in zonnepanelen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van De raad voornoemd, voorzitter, griffier Pagina 6 van 6

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemming opbrengst verkochte Nuon aandelen. Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 10 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J.G. Komduur, 0595 447792 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.G. Komduur) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 11 september 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee

Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: 1001958 nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; 0229-252200 : Middelen en

Nadere informatie

2015-20 0. STiKCT TEH VERVAHGWe. Gemeenteraad. 1 Onderwerp. Zonnepanelen op sportgebouwen. 2 Gevraagd besluit

2015-20 0. STiKCT TEH VERVAHGWe. Gemeenteraad. 1 Onderwerp. Zonnepanelen op sportgebouwen. 2 Gevraagd besluit STiKCT TEH VERVAHGWe 2015-20 0 Gemeenteraad Onderwerp Zonnepanel in op sportgebouwen Datum 21 april 2015 RaadSVOOrStel Afdeling Ruimtelijk Domein Portefeuillehouder mr. j n g Peter W.M. Snoeren 1 Onderwerp

Nadere informatie

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4

Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau : Middelen en Beheer - Vastgoed Status : Versie 4 ** 1 van 6 Onderwerp: Onderzoek initiatiefvoorstel zonnepanelen gemeentelijke Zaaknummer : 1001958 Datum : 25 september 2013 Steller : S. Wind Aan : P. Westenberg Telefoon : 0229-252200 Afdeling - Bureau

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637

VvH Bastion. Zonnepanelen advies 06-24212637 VvHBastion Zonnepanelenadvies uwadviseur: Martijnin'tVeld contactgegevens: martijn@d-ants.nl 06-24212637 datumrapport: 25-4-2015 Inhoudsopgave Inleiding Gegevens Samenvatting Uw Advies het benodigde aantal

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein.

Gelet op het besluit van het Algemeen Bestuur van 5 juni voor verder onderzoek naar de mogelijkheden voor het overschot van biogas op rwzi Nieuwegein. VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Overtollig biogas rwzi Nieuwegein Nummer: 648242 In D&H: 30-07-2013 Steller: JCP de Wit In Cie: BMZ 03-09-2013 Telefoonnummer: +31 6 15 06 84

Nadere informatie

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

Mededeling aan het AB

Mededeling aan het AB IPP Mededeling aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. geraed/2013.11086 Onderwerp Zonnepanelen Agendapuntnr. 3.2 AB-vergadering 11-12-2013 Samenvatting In het AB van 6-12-2012 is het voorstel pilot

Nadere informatie

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014

Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Nummer : 12-02.2010 Onderwerp : Beleidsplan Openbare Verlichting 2010-2014 Korte inhoud : Elke 5 jaar wordt het Beleidsplan Openbare Verlichting opnieuw vastgesteld. In februari 2009 zijn hiervoor de kaders

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De paardenhouderij zegt ja tegen zonnepanelen

De paardenhouderij zegt ja tegen zonnepanelen De paardenhouderij zegt ja tegen zonnepanelen Praktische gids voor ondernemers. Auteur: Dana ten Bokkel Huinink In opdracht van: LTO Noord vakgroep paardenhouderij Onder leiding van: Annet Schrijver &

Nadere informatie

De zon als energiebron!

De zon als energiebron! De zon als energiebron! Zelf elektriciteit opwekken met de zon? Door middel van (diverse) subsidie(s) is het zéér rendabel! Met zonnepanelen verlaagt u uw energiekosten. Deze besparing wordt alleen maar

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stimuleren zonne-energie op daken van scholen, (sport)verenigingen en bedrijven Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen

Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Embargo (tot een week na besluitvorming) Onderwerp Collectieve inkoop zonnesystemen Stadsregio Arnhem-Nijmegen Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt

Bestuursflap. Eenmalige subsidieaanvraag Project Zon op Noord. Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt Bestuursflap Samenvatting Onderwerp Zaaknummer Z10-30576 Behandelend ambtenaar M. Visser (020 634 9571) Unit/Afdeling UOS/OFD Programma Milieu en Water Doelstelling Inzet op energiebesparing en gebruik

Nadere informatie

Duurzame scholen, een goede prestatie

Duurzame scholen, een goede prestatie Duurzame scholen, een goede prestatie December 2011 Samenvatting Het is zowel noodzakelijk als wenselijk dat nieuw te bouwen schoolgebouwen duurzaam zijn. In deze notitie geven we hiervoor de onderbouwing

Nadere informatie

VvE Energie Rapport. Naam VvE Adres VvE. VvE Jan Pannebakkerhof Jan Pannebakkerhof 35. Bouwjaar 1998. Inspectiedatum 2010

VvE Energie Rapport. Naam VvE Adres VvE. VvE Jan Pannebakkerhof Jan Pannebakkerhof 35. Bouwjaar 1998. Inspectiedatum 2010 VvE Energie Rapport Naam VvE Adres VvE VvE Jan Pannebakkerhof Jan Pannebakkerhof 35 Plaat Waalwijk Bouwjaar 1998 Inspectiedatum 2010 Opdrachtgever Adviseur Segon B.V. Postbus 73 5056 ZH Berkel-Enschot

Nadere informatie

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang

GEMEENTE ZEEVANG. Duurzame Energieagenda 2012-2016. Gemeente Zeevang GEMEENTE ZEEVANG Duurzame Energieagenda 2012-2016 Gemeente Zeevang Mei 2013 - 3 - Inleiding Klimaat Met het aflopen van de Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK) eind 2012 is een einde gekomen aan

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie