ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg AW Heelweg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZONNE - PANELEN INFORMATIE. Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg 11 7055AW Heelweg 0315-242929"

Transcriptie

1 ZONNE - PANELEN INFORMATIE Bouwbedrijf Bruggink BV Molenweg AW Heelweg Oktober 2012

2 ZONNE - PANELEN 1. Algemene informatie Inhoud 2. Landelijke subsidieregeling, afkomstig van de website 3. Stappenplan bij teruglevering stroom aan uw energieleverancier. Informatie afkomstig van de website 4. Vergoeding voor teruglevering van stroom aan uw energieleverancier. Informatie afkomstig van de website van Waarom kiezen voor Bruggink? 1. Bruggink is een bouwbedrijf met vaklieden waar het gaat om montage. 2. Bruggink heeft de kennis om te beoordelen of uw dak zwaar genoeg is om de panelen op te monteren. 3. Bruggink heeft gecertificeerde installateurs om uw systeem aan te Sluiten aan het elekticiteitsnet. 4. Bruggink is een stabiele factor in de markt, het bedrijf bestaat al 30 jaar en staat bekend om zijn betrouwbaarheid en service.

3 Algemene informatie betreffende zonne-energie. Deze informatie is bedoeld om u een indruk te geven van de werking van een systeem om met zonnecellen energie op te wekken. 1. Systeemopzet Een systeem bestaat uit: Zonnepanelen, inclusief de montageframes; een omvormer om de panelen aan te kunnen sluiten op het lichtnet; eventueel een productiemeter; een aansluiting op de verdeelinrichting; de benodigde bekabeling tussen de verschillende onderdelen. 1.1 Panelen Opstelling van de panelen. Zonnecellen zetten de stralingsenergie van de zon om in elektrische energie. De opbrengst van een paneel hangt vooral af van de intensiteit van het invallende licht, de hellingshoek en de oriëntatie van het zonnepaneel. Zonnepanelen kunnen zowel op schuine, als platte daken worden geplaatst. Op een plat dak kunnen de zonnecellen op een eenvoudige manier richting de zon worden gedraaid. Zonnepanelen geven de hoogste opbrengst wanneer de intensiteit van het licht zo hoog en de opstellingshoek zo ideaal mogelijk is. De opstelling hiervoor is het beste wanneer de panelen niet in de schaduw zijn geplaatst en gericht zijn op het zuiden. Als de panelen op het oosten of westen zijn gericht, neemt de opbrengst met 10 tot 20% af. Bij de plaatsing moet niet alleen gelet worden op schaduw door bomen: ook schaduw van obstakels, schoorstenen en dergelijke, geeft een beperking van de opbrengst van de panelen. Daarnaast is het belangrijk dat bijvoorbeeld afvoerputjes bereikbaar blijven. Uit metingen blijkt dat de ideale opstellingshoek, gemiddeld in Nederland, 30 graden is ten opzichte van de horizontaal. Wanneer de panelen plat op het dak worden geplaatst (onder een hoek van 0 graden) neemt de opbrengst met circa 10% af. Bij kleine afwijkingen van de ideale opstelling is het verschil in opbrengst gering. 1.1.A Type panelen. Een zonnepaneel is opgebouwd uit meerdere in serie geschakelde zonnecellen. Het proces van het omzetten van zonlicht in elektriciteit wordt fotovoltaïsche omzetting genoemd. Vandaar dat zonnepanelen ook worden aangeduid als fotovoltaïsche panelen of, in het Engels, PV-panelen. De opbrengst van zonnepanelen neemt geleidelijk af met de levensduur. Doorgaans wordt door de leverancier op de panelen een garantie gegeven dat na 20 jaar nog minimaal 80% van het rendement wordt behaald. Zonnepanelen werken efficiënter wanneer de temperatuur niet te hoog kan oplopen. Hiervoor is het verstandig ventilatieruimte te houden tussen de panelen en het dak. Er bestaan diverse typen zonnecellen, waarvan op het moment de volgende soorten commercieel toegepast worden. Panelen van: monokristallijn silicium (prijs relatief hoog, opbrengst relatief hoog), polykristallijn silicium (prijs lager dan monokristallijn, opbrengst lager dan monokristallijn) en Het verschil tussen de panelen wordt veroorzaakt door het fabricageproces.

4 Voor toepassing van zonnepanelen is nagenoeg ieder dak geschikt. Voorwaarde is wel dat de constructie van het dak voldoende stevig is voor de montageframes van de zonnepanelen en het gewicht waarmee deze het dak belasten. Bij twijfel kan een constructeur om advies worden gevraagd. Het is bij een plat dak belangrijk dat de dakbedekking niet op korte termijn aan vervanging toe is. Het is dan verstandiger de aanschaf van zonnepanelen uit te stellen, om te voorkomen dat er moet worden gedemonteerd korte tijd na het plaatsen. 1.2 Omvormer De omvormer wordt gebruikt om de panelen op het lichtnet aan te sluiten. Om dit te kunnen doen, wordt de energie die de panelen afgeven zo aangepast dat dit gelijk wordt aan dat van het lichtnet. De keuze van de omzetter is afhankelijk van het type en de schakeling van de panelen: modulaire systemen - De omvormers zijn losse modules, die per stuk geschikt zijn voor beperkte vermogens. Deze modules kunnen worden gekoppeld bij een eventuele uitbreiding van het aantal zonnepanelen. niet-modulaire systemen - De omvormer is één eenheid. Deze heeft geen mogelijkheid tot uitbreiding. Bij een eventuele uitbreiding dient de omvormer te worden vervangen. Rond de omvormer dient enige ruimte te worden gehouden voor de koeling van het apparaat. De omzetter heeft een rendement van 90 tot 95 % en een levensduur van 5 tot 10 jaar. Gedurende de levensduur van de panelen moet de omzetter dus verschillende malen worden vervangen. 1.3 Energiemeter Een energiemeter, ook wel productiemeter genoemd, wordt gebruikt voor het registreren van de hoeveelheid opgewekte energie. Hiermee kan men zelf bijhouden hoeveel energie wordt opgewekt, en zal het ook snel opvallen wanneer een onderdeel (bijvoorbeeld de omvormer) defect is. In principe kan hier iedere energiemeter voor worden gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van een subsidie met terugleververgoeding (bijvoorbeeld de SDE+-subsidie) is dit een speciale productiemeter, aangebracht door de netbeheerder Liander; dit geldt in principe niet voor particulieren. Wanneer dit voor subsidie niet benodigd is, is het niet verplicht een productiemeter te plaatsen. Offertes voor het plaatsen van een goedgekeurde productiemeter kunnen bij de klantenservice van Liander worden opgevraagd. 1.4 Energiemeter hoofdaansluiting (de meter in de meterkast) Wanneer de opgewekte energie niet in het gebouw wordt gebruikt wordt het teruggeleverd aan het net. Als men de terug geleverde energie wil verrekenen dient de meter bij de hoofdaansluiting van de elektrische energie hiervoor geschikt te zijn. Indien dit niet het geval is, kunnen offertes voor een dergelijke meter bij de klantenservice van Liander worden opgevraagd (meestal gratis vervanging). 1.5 Aansluiting verdeelinrichting In bijna alle gevallen zal er een nieuwe aansluiting moeten worden gemaakt op de verdeelinrichting (er moet een extra groep in de groepenkast gemaakt worden), waarop de omvormer wordt aangesloten. Hier vandaan is de elektrische installatie in het gebouw aangesloten, waardoor deze vanaf de zonnepanelen van spanning kan worden voorzien. Het maken van een elektrische aansluiting dient te gebeuren door een elektrisch installateur. Bij kleine systemen, tot 600 kwh per jaar is geen extra groep niet nodig.

5 2 Vermogen/ opbrengst van opstelling Het vermogen van zonnepanelen wordt opgegeven door de fabrikant en kan per paneel verschillen. Het vermogen van een paneel wordt opgegeven in Wp (Watt-Piek) of kwp (1 kwp = Watt-Piekp). Het opgegeven vermogen in Watt-piek is het vermogen dat een paneel zal afgeven onder optimale omstandigheden. Om tot het totale Wp vermogen te komen moet dit van alle panelen worden opgeteld. De opgewekte energie per jaar van de panelen is bij optimale plaatsing ongeveer 0,85 kwh voor elke opgesteld Wp. Gemiddeld geven zonnepanelen ongeveer 240 Wp per stuk af, dat betekent een opbrengst van ca. 204 kwh per jaar per paneel. 2.1 Opstelling gemiddeld woonhuis Op een gemiddelde eengezinswoning kunnen ongeveer 10 zonnepanelen op het dak worden geplaatst (hellend dak van 3 m x 5 m ). Deze zullen ongeveer 2400 Watt-Piek per jaar opwekken. In Kilowatt is dat 0,85 x 2400 = 2040 Kilowatt-uur. Ter referentie: het verbruik van een gemiddeld huishouden in Nederland bedraagt ongeveer kwh. 3 Vergunningen Omdat zonnepanelen buiten worden geplaatst, en dus zichtbaar zijn, gelden voor het plaatsen bepaalde regels. In de meeste gevallen zal een vergunning niet benodigd zijn. Wel vergunning is bijvoorbeeld nodig wanneer de panelen niet op een dak worden geplaatst of dat de panelen bij- op- of aan een monument worden geplaatst. 4. Veiligheid Bij een calamiteit kan de brandweer besluiten de elektra in een gebouw af te schakelen. Omdat zonnepanelen elektrische energie afgeven wanneer er licht op valt, kan het zijn dat er ongewenst toch nog spanning aanwezig is in het pand. Dit is ongewenst, maar niet persé gevaarlijk. Hiernaar wordt op het moment onderzoek uitgevoerd, waardoor hier nog geen regels voor zijn opgesteld. Bij een brand adviseert de brandweer de brandbestrijders ondertussen voor de zekerheid de kabels bij de panelen af te knippen, zodat er alleen aan de panelen zelf nog spanning staat. 5 Bliksembeveiliging De kans op inslag door de bliksem wordt niet groter bij aanwezigheid van zonnepanelen op een gebouw. Indien er echter al een bliksembeveiligingsinstallatie op het dak aanwezig is dienen opvangstaven te worden aangebracht nabij de panelen, om te voorkomen dat de bliksem via de panelen de elektrische installatie van het gebouw bereikt. Ook dienen de montageframes hierop te worden aangesloten. Indien gewenst, doorgaans wanneer dit op meer punten is toegepast, kunnen overspanningsafleiders worden geplaatst. Deze zouden dan moeten worden aangebracht tussen:de panelen en de omvormer, een type geschikt voor fotovoltaïsche installaties; omvormer en verdeelinrichting, een standaard type overspanningsbeveiliging.

6 6 Kosten/ baten 6.1 Kosten verbonden aan zonnepanelen zijn: kosten voor aanschaf en montage van de zonnepanelen, de montageframes en de omvormer, inclusief de bekabeling; schoonmaakkosten, de panelen dienen ongeveer twee maal per jaar te worden schoongemaakt; reparatie/ vervanging; de omvormer heeft een levensduur van 5-10 jaar; elektrische installatie aanpassing; energiemeter vervangen indien de bestaande meter niet geschikt is voor teruglevering; productiemeter, indien van SDE+ gebruik wordt gemaakt; installatiekosten en aanpassen verdeelinrichting omdat er een nieuwe aansluiting moet worden gemaakt voor de zonnepanelen; rentekosten; kosten verbonden aan het lenen van geld voor de aanschaf van de zonnepanelen. Indien de financiën toereikend zijn, zijn dit de kosten in verband met gederfde rente-inkomsten. 6.2 Baten van zonnepanelen: opgewekte energie voor eigen gebruik (besparing op uw energierekeing) opgewekte energie voor teruglevering (besparing op uw energierekeing) subsidie belastingvoordeel / fiscale voordelen (niet voor particulieren) beter energielabel 7 Subsidie en fiscale voordelen Voor subsidieregeling, zie de betreffende bijlage hierna. Daar subsidieregelingen ten alle tijden gewijzigd kunnen worden is het zaak u zelf op de hoogte te stellen, bijvoorbeeld via de website

7 Energiesubsidiewijzer Subsidie Rijkspremie Zonnepanelen Status: Aanbieders: Actief Agentschap NL Begindatum: EindDatum: Bestemd voor: Regio: Woningeigenaar Nationaal Korte Omschrijving van de subsidie of lening: Heeft u altijd al zonnepanelen op uw dak willen plaatsen? De overheid helpt u nu mee met een subsidie op zonnepanelen vanaf 2 juli. Hoogte subsidie of financiering: 15% van de aanschafkosten met een maximum van 650,- De subsidie geldt voor de installatie en de aanschaf voor alle onderdelen van het zonnestroomsysteem. De subsidie geldt NIET voor de arbeidskosten. Voorwaarden: Vanaf 2 juli 2012 kunt u via het digitale loket van AgentschapNL een subsidie aanvragen met uw DigiD. Het heeft geen zin om de subsidieaanvraag voor 2 juli 2012 in te dienen. De aanvragen die voor die tijd binnenkomen, worden afgewezen. Daarnaast is het belangrijk dat u digitaal, een getekende koopovereenkomst voor de zonnepanelen meestuurt. Deze moet ook op 2 juli of erna zijn afgesloten. Een offerte geldt niet. Lening Rentekorting bij een Hypotheek Status: Actief Aanbieders: Huis en Energie Begindatum:

8

9

10

11

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 :

I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : I. Vragen en antwoorden over zonnepanelen 1 : 1. Hoe werken zonnepanelen? 2. Hoe groot is een zonnepaneel, en kan ik kiezen uit verschillende uitvoeringen? 3. Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen? 4.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport:

V.v.E. INSULINDE. De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT. Rapport: V.v.E. INSULINDE De Schutspatroon 4-60 3813 GJ AMERSFOORT Rapport: Haalbaarheidsonderzoek plaatsing zonnepanelen op het dak van het appartementencomplex INSULINDE Groeidocument start januari 2015 R. Böhm

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal

Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal Algemene informatie brochure zonnepanelen Hartog Totaal Installatie Veenendaal 1 2 1) Inleiding / Over ons 4 2) Waarom zonnepanelen 5 a) Zonnepanelen voor een beter milieu b) Investeren in de toekomst

Nadere informatie

Antwoorden op veel gestelde vragen

Antwoorden op veel gestelde vragen Antwoorden op veel gestelde vragen Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden.

Nadere informatie

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014

INFORMATIEMAP ECC. voor Adviseurs. Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl. Copyright 2014. Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 INFORMATIEMAP ECC voor Adviseurs Capelle aan den IJssel, versie 26 februari 2014 Henk Petri Info@energiecollectiefcapelle.nl Copyright 2014 De inhoud van deze map mag niet worden overgenomen voor andere

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen

Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Zonnepanelen op uw woning: veelgestelde vragen Versie: augustus 2014 Atrivé Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren)

Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Zonnepanelen op uw huurwoning veelgestelde vragen (door team zonnig huren) Inhoud 1 Waarom zonnepanelen en wat is zonne-energie?... 4 1.1 Waarom bieden verhuurders zonnepanelen aan?... 4 1.2 Wat is zonne-energie?...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5

Veelgestelde vragen complex 105 en 141 pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Energielasten bepalen voor een groot deel uw woonlasten. Wij doen dit aanbod voor het plaatsen van zonnepanelen om uw woonlasten te beperken. Door het plaatsen

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht

Praktisch handboek duurzame energie. VPRO Tegenlicht Praktisch handboek duurzame energie 1 Praktisch handboek duurzame energie Bijlage bij de afleveringen Here Comes the Sun (20 oktober) en Het land van zonnestroom en windenergie (27 oktober 2008) van Rob

Nadere informatie

Belangrijke vragen over zonnepanelen

Belangrijke vragen over zonnepanelen Persoonlijk advies? Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw situatie? Neem geheel vrijblijvend contact op via mail: info@sygosolar.nl, of bel 0183-565308. Belangrijke vragen over zonnepanelen Met

Nadere informatie

Duurzame energie voor iedereen. Focus op zonnestroom

Duurzame energie voor iedereen. Focus op zonnestroom Duurzame energie voor iedereen Focus op zonnestroom Ieder uur komt er een hoeveelheid zonne-energie op aarde terecht die de wereldbevolking gedurende een jaar van energie kan voorzien. Nederland vangt

Nadere informatie

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek

Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Zonnepanelen van Brusche Elektrotechniek Inleiding Sinds 1957 is Brusche Elektrotechniek niet meer weg te denken uit het elektrotechnisch landschap van Oost-Nederland. Al meer dan 56 jaar staan we aan

Nadere informatie

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning

Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Het plaatsen van zonnepanelen op een woning Zijn alle woningen geschikt voor zonnepanelen? Bijna alle woningen zijn geschikt, er is slechts een klein aantal voorwaarden: Als u zonnepanelen wilt plaatsen

Nadere informatie

Zonne-energie in 6 stappen

Zonne-energie in 6 stappen Zonne-energie in 6 stappen Bart van den Bosch 10 / 9 / 2014 U bent enthousiast over het idee om zelf zonneenergie op te wekken. En u overweegt om zonnepanelen aan te schaffen voor uw woning. Zeer waarschijnlijk

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Zonnepanelen op distributiecentra: waarom zien we dat niet vaker in Nederland?

Zonnepanelen op distributiecentra: waarom zien we dat niet vaker in Nederland? Zonnepanelen op distributiecentra: waarom zien we dat niet vaker in Nederland? Een distributiecentrum in Nederland heeft al snel een schaduwvrij dakoppervlak van meer dan 10.000 m² dat nagenoeg geheel

Nadere informatie

De zon als energiebron voor bedrijven

De zon als energiebron voor bedrijven De zon als energiebron voor bedrijven Panelen die elektra opwekken worden ook wel zonnepanelen of PV (Engels: Photo Voltaic) genoemd. De panelen worden aangesloten op één of meerdere stroomomvormers (inverters)

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012

Fleringen. vragen en antwoorden zonnepalen actie versie: 15 maart 2012 Vragen over de aktie Met wie sluit ik een contract af, met Stichting Duurzaam (SDF) of de leverancier? SDF is bezig met een offerteronde welke moet leiden tot een leverancierkeuze. Met deze leverancier

Nadere informatie

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen

ZON DEVENTER. Leidraad bij de aanschaf van. Zonnepanelen I ZON DEVENTER Leidraad bij de aanschaf van Zonnepanelen Voorwoord: Voor u ligt het informatieboekje van stichting Zon Deventer. Dit is versie 9.0, die is bijgewerkt tot juni 2015. Stichting Zon Deventer

Nadere informatie

Pieter van Deursen Elshouter 58 5581 SB Waalre pbnzl@upcmail.nl Geldrop, 18 juni 2013

Pieter van Deursen Elshouter 58 5581 SB Waalre pbnzl@upcmail.nl Geldrop, 18 juni 2013 Pieter van Deursen Elshouter 58 5581 SB Waalre pbnzl@upcmail.nl Geldrop, 18 juni 2013 OFFERTE 2013WEL001-V2 zonnepanelen op uw dak Geachte heer van Deursen, Met groot genoegen bied ik u hierbij geheel

Nadere informatie

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop

Zon in de Kop! Wees slim en investeer in zonnepanelen. Zon in de Kop Zon in de Kop Wees slim en investeer in zonnepanelen Zon in de Kop! Zon in de Kop is een samenwerkingsverband van de gemeenten met HVC, Ontwikkelingsbedrijf NHN, Millennium Comité Schagen en de Noordhollandse

Nadere informatie