Steller :S. Wind Telefoonnummer ; Afdeling : Middelen en Beheer - VG Document retour: Nee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Steller :S. Wind Telefoonnummer ; 0229-252200 Afdeling : Middelen en Beheer - VG Email : s.wind@hoorn.nl Document retour: Nee"

Transcriptie

1 1 van 5 W- "W" OEMEENTE J ^ Q Q J *! ^ t Zaaknummer MOOISBS Behoort bii opleqqer: nr. : Programmabegroting^g R u m e j k e Ordening en Volkshuisvesting Telefoonnummer ; : Middelen en Beheer - VG Document retour: Nee Onderwerp: Zonnepanelen op gemeentelijke panden Agendering: Ter besluitvorming Actie: Beschikbaar stellen van krediet van ,- incl. BTW voor investering in 220 op 6 gemeentelijke panden Beschikbaar stellen van krediet van , - incl. BTW voor investering in 600 op 5 gemeentelijke panden Stukken ter inzage: (geef ook aan Indien vertrouwelijkheid) Lijst panden per categorie (deel 1, 2 of 3) Memo onderzoek initiatiefvoorstel gemeentelijke panden Gevraagd besluit: 1. Vast te stellen dat het niet budgettair neutraal mogelijk is om te plaatsen behoudens de panden welke zijn benoemd in de bijlage. Deel 1: rendabele ,- Euro inclusief BTW beschikbaar te stellen voor het plaatsen van 220 op 6 gemeentelijke panden waarvan de investering binnen +/- 15 jaar terugverdiend wordt. 2.2 Akkoord te gaan met de bijgaande begrotingswijziging. Deel 2: niet rendabele 3.1 Euro ,- inclusief BTW beschikbaar te stellen voor investering in het plaatsen van 600 op 5 gemeentelijke panden waarvan het onrendabele deel wordt gedekt uit de kanskaart (Euro ,-), het duurzaamheidsfonds (Euro ,-) en het overige deel (Euro ,-) uit de opbrengsten van de met een terugverdientijd van +/- 15 jaar. 3.2 Akkoord te gaan met de bijgaande begrotingswijziging. 4. De overige panden voorlopig niet te voorzien van. Samenvatting De doelstelling van de gemeente is om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Om hier een bijdrage aan te leveren is een initiatiefvoorstel ingediend om op alle gemeentelijke panden budgettair neutraal te gaan plaatsen. Dit is niet voor alle panden mogelijk gezien ligging, schaduw etc. van de panden. Geadviseerd wordt aan de raad op de 6 panden te plaatsen en hiervoor het benodigde investeringsbudget beschikbaar te stellen. Voor de overige panden is een financiering van het niet rendabele deel noodzakelijk. Geadviseerd wordt aan de raad om vanuit de ambities uit "Puur Hoorn" en de voorbeeldfunctie van de gemeente 600 te plaatsen op 5 panden. Wij stellen voor om een deel uit het duurzaamheidsfonds en een deel uit de kanskaart te financieren. Door deze investering zullen in totaal zo'n 820 kunnen worden geplaatst wat een jaarlijkse besparing van zo'n kwh met een waarde van zo'n ,- op zal leveren ofwel een besparing van zo'n kg CO2.

2 nr. : In te vullen door Griffie ;S. Wind 2 van 5 1. Inleiding: reden van het voorstel Aanleiding In december 2012 is door de raad een initiatiefvoorstel aangenomen waarin gevraagd is om budget neutraal op alle gemeentelijke panden te plaatsen. Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om dit te realiseren waarbij van de panden vastgesteld is of dit technische mogelijk en of en hoe dit budget neutraal haalbaar is. Dit voorstel is de uitwerking van het onderzoek en geeft inzicht in de mogelijkheden om uitvoering te geven aan het initiatiefvoorstel van de raad. Belang In 2040 klimaatneutraal, dat is de doelstelling uit "Puur Hoorn". Om dit te kunnen halen is het van belang om actie te ondernemen. Het plaatsen van levert een bijdrage aan het behalen van deze doelstellingen. Centrale vraag Welke mogelijkheden zijn er om budgettair neutraal te plaatsen op gemeentelijke panden? 2. Beoogd maatschappelijk resultaat De voorgestelde maatregelen dragen bij aan de duurzaamheid en het beperken van de klimaatbelasting van de gemeente Hoorn. Het plaatsen van de is zichtbaar voor de inwoners van de gemeente waarmee de gemeente een voorbeeld geeft aan haar inwoners: zien besparen, doet besparen. 3. Kaders De kaders zijn vastgesteld in het initiatiefvoorstel van de raad en deze komt voort uit het programma "Puur Hoorn" waarin de doelstellingen staan beschreven van een klimaat neutrale gemeente Hoorn in Argumenten Om een juiste afweging te maken voor het plaatsen van is het noodzakelijk dat er inzicht is in de opbouw van energietarieven in Nederland. Om dit helder te krijgen is de opbouw van energietarieven weergegeven in onderstaande grafiek met de prijs per kwh. 0,25 Energieprijsopbouw (vereenvoudigd) 0,2 0,15 BTW i Energiebelasting 0.1 0,05 0,016 mi i Kosten energiebedrijf Kostprijs elektriciteit (dagtarief) tot tot totlgwh Zoals in bovenstaande grafiek te zien is zit er verschil in de energiebelasting die door de overheid wordt geheven op de energietarieven. Dit maakt een onderverdeling in 3 delen op basis van energietarieven.

3 nr. : In te vullen dooi Griffie 3 van 5 Woningen vallen gezien het verbruik in de categorie met het hoogste tarief. Dit maakt dat, wat ook al door de Raad is geconstateerd, rendabel zijn voor woningen. Het gemeentehuis bijvoorbeeld valt met +/ kwh ruimschoots in het laagste tarief en is dus zeer onrendabel. Deel 1: rendabele Vanuit financieel oogpunt is deel 1 interessant. Simpelweg omdat het zichzelf terugverdient binnen een doorlooptijd van +/- 15 jaar, als alle bijkomende zaken worden meegerekend. Daarna is het puur verdienen voor de resterende tijd van de levensduur van de panelen. Deel 2: niet rendabele Om te komen tot dezelfde terugverdientijd voor deel 2 van het voorstel moet extra geïnvesteerd worden. Dit draagt voor de navolgende jaren bij aan een significante verlaging van de energienota en de CO2 uitstoot. Deel 3: zeer onrendabele Gezien de constateringen voor de extra benodigde investering om de onrendabele top weg te financieren bij deel 2 is deel 3 verder buiten beschouwing gelaten. Zonnepanelen hebben een behoorlijk lange terugverdientijd. Wat niet vast staat is, is of de betreffende panden ook in eigendom blijven van de gemeente en of er nog herontwikkelingen komen voor deze panden wat het financiële haalbaarheid van de beïnvloed. De keuze voor moet dan ook vooral gebasseerd zijn op het behalen van de doelstellingen en ambities vanuit "Puur Hoorn" als onderdeel van een klimaatneutrale gemeente in Hiermee heeft de gemeente tevens de mogelijkheid om haar voorbeeldfunctie naar de maatschappij te visualiseren in de vorm van. Voor de rendabele is de financiële haalbaarheid een extra positieve stimulans om het te gaan uitvoeren. Voor het niet rendabele deel is het grootste deel van de investering te dekken uit het duurzaamheidsfonds. Dit is acceptabel vanwege de duidelijke relatie tussen het plaatsen van en duurzaamheid waar het fonds voor is ingericht. Alternatief Een alternatief is om geen of minder te plaatsen maar in te zetten op het besparen van energie. Dit levert immers ook een verlaging van de energienota op. Tevens kan het zo zijn dat de terugverdientijd ervan korter is dan de en zo een investering daarin meer oplevert. Dit beantwoord echter niet het voorstel van de raad om te plaatsen. 5. Maatschappelijk draagvlak Het initiatiefvoorstel is vanuit de raad gekomen. Deze is aangenomen door de raad wat de steun voor het voorstel weergeeft. Binnen de maatschappij speelt als meer het besef dat we zelf voor allerlei zaken moeten zorgen en het zelf opwekken van elektriciteit is daar een aanzienlijk onderdeel van. 6. Financiële consequenties Voor het aanbrengen van de uit deel 1 is een investering nodig van , - incl. BTW. Dit heeft een wijziging in de kapitaallast tot gevolg. De consequenties hiervan zijn hieronder weergegeven. Omschrijving % van Investering Totalen investering Kapitaallast 8, , ,-- Onderhoud/verzekering 2, , ,- Totaal kosten 9.570, -

4 4 van 5 Registratienummer : M&B - VG : nr. : In te vullen dooi Griffie Omschrijving / kwh kwh / jaar Totalen Opbrengsten panelen 0, ,- Totaal kosten 9.570,- Totaal opbrengsten 90,- Tabel 1: kosten en opbrengsten bij investering deel 1 Financieel is dit gezien bovenstaande tabel een positief voorstel voor de gemeente. Voor het aanbrengen van de uit deel 2 is een investering nodig van ,- incl. BTW. Doordat dit financieel in een andere categorie valt qua opbrengsten per kwh is dit financieel niet haalbaar om uit te voeren zonder extra fondsen / reserves. Vanuit het duurzaamheidsfonds is ,- incl. BTW nodig. Vanuit de kanskaarten is ,- incl. BTW nodig. Met bovenstaande financiering uit de fondsen / reserves ziet de kapitaallast wijziging er als volgt uit. Omschrijving % van Investering Totalen investering Kapitaallast 8, , ,- Onderhoud/verzekering 2, , ,- Totaal kosten ,-- Omschrijving /kwh kwh / jaar Totalen Opbrengsten panelen 0, ,- Totaal kosten ,- Totaal opbrengsten 90,- Tabel 2: kosten en opbrengsten bij investering deel 2 7. Communicatie De communicatie van het besluit zal worden afgestemd met de communicatieadviseur vanuit Puur Hoorn, zodat het gekoppeld wordt aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. Dit kan door middel van een persbericht gezien de omvang en de besparing die daarmee wordt gerealiseerd. Voor de uitvoering zullen de gebruikers van de locaties die het betreffen worden geïnformeerd over wat er staat te gebeuren. 8. Realisatie Voordat overgegaan kan worden tot de realisatie van het aanbrengen van de zal het werk voorbereid en aanbesteed moeten worden. De realisatie is mede afhankelijk van de hoeveelheid te plaatsen (alleen deel 1 of ook deel 2 meenemen). De panden uit deel 1 welke in aanmerking komen voor het plaatsen van zijn weergegeven in onderstaande tabel. Wat? Adres Plaats Verbruik (kwh) Brandweerkazerne IJsselweg 4 HOORN NH Sport- evenementen complex Westerblokker 77a BLOKKER Sport- evenementen complex Julianalaan 2 ZWAAG Wijkcentrum 't Slot Van Beijerenstraat 89 HOORN NH Rayon Roskam 1 ZWAAG Sport- evenementen complex Charlotte van Pallandthof 111 HOORN NH Tabel 3: Panden uit deel 1, rendabel te plaatsen

5 nr. : //; te vullen door Griffie Programmabegr. :g RQ e n VHV 5 van 5 De panden welke horen bij deel 2 van het voorstel zijn weergegeven in de onderstaande tabel. Wat? Adres Plaats Verbruik (kwh) Rayon Pelmolenpad 37 HOORN NH Sport- evenementen complex Moerbalk 1 HOORN NH * Gymlokaal Gerritsland 56 HOORN NH School Orionstraat 135 HOORN NH * Ateliers Muntstraat 7 HOORN NH Tabel 4: Panden uit deel 2, niet rendabel te plaatsen * Deze panden kunnen worden meegenomen gezien het gemiddelde tarief voor de panden van 0,135 per kwh, ondanks dat deze in deel 3 vallen. Bij de realisatie zal rekening moeten worden gehouden met het reguliere onderhoud aan de daken van de panden. Het plaatsen van de kan eventueel gelijktijdig worden uitgevoerd met groot onderhoud aan de daken of renovatie hiervan. Dit is meer efficiënt, maar maakt dat de doorlooptijd van het aanbrengen van de panelen langer. Risico's met betrekking tot de realisatie ligt vooral in de toekomstverwachting van deze panden. Wijzigingen hierin hebben invloed op de keuze om wel of niet te plaatsen. Dit voorstel betreft het plaatsen van op daken van al bestaande panden. Voor nieuwe panden geldt dat waar mogelijk al worden meegenomen. Voorbeelden hiervan zijn: MFA De Kreek Brandweerkazerne Oude Veiling Sportzaal Tweeboomlaan Hoorn, datum het colleaév/n burgemeester en wethouders/van Hoorn de 3 bur^e burgemeester

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad

'lllllllll IÜIIIIIII ülllllll. Raadd.d.3oMia. NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J. Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 23 januari 2013 G E M E E N T E t Raadd.d.3oMia NOOR D E N V E L D Besluit: Agendapunt: 6.1/30012013 Documentor.: RV12.0799 / _ J Onderwerp Uitvoering projectvoorstel "Bespaar

Nadere informatie

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ "-V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x

III: III II. / ^SnDERVWERR ' ^ \ [ -V^'ii'^p-' r ;!lcl: Y,-,; J Investering 501.975 NOOR D E N V E L D. ParaaS secretaris ^ffloi/^x G E M E E N T E NOOR D E N V E L D ParaaS secretaris ^ffloi/^x Paraaf direct leidinggev 2na^y3ïlfNA t jadvies VAN $ 0 / 2 Datum Afdeling 30 november 2012 R&S/OW&A III: III II Opsteller Telefoon 279/329

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015

Raadsvoorstel. Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Raadsvoorstel Agendapunt: 08 Onderwerp Beleidsplan Openbare Verlichting 2012-2015 Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 30 december 2011 31 januari 2012 Beleidsplan Openbare Verlichting

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel

Financieringsmogelijkheden. Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel Financieringsmogelijkheden Zonnepanelen op De Achtbaan, De Regenboog en Prins Willem-Alexander school in Tiel Samenvatting De gemeente Tiel heeft Green Spread gevraagd een aantal financieringsvormen uit

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135

Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Statenvoorstel nr. PS/2009/1135 Ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 8 december 2009 2009/0191348 dhr. M.A.C. Potze, telefoon 038 499 75 66 e-mail mac.potze@overijssel.nl

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid

DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid DUURZAAMHEID LOONT! Praktisch handboek voor VvE s om samen aan de slag te gaan met duurzaamheid Wijkvereniging Duttendel & Wittebrug Organisatie voor en door bewoners Inhoudsopgave Voorwoord...1 Inleiding...3

Nadere informatie

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d.

Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015. Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. Ennatuurlijk B.V. Datum: 5 februari 2015 Onderwerp: Vragen en antwoorden n.a.v. de informatiebijeenkomst in Helmond d.d. 26 januari 2015 Contactgegevens Ennatuurlijk Telefoonnummer: 085-2734567 E-mail:

Nadere informatie

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem

Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Haalbaarheidstudie Energiesprong Slachthuisbuurt-Zuid Haarlem Datum: 17 maart 2011 Projectnr: 1138 Inhoudsopgave Samenvatting... 4 1 Inleiding... 7 2 Uitgangspunten en context... 8 2.1 Projectinformatie...

Nadere informatie

Notitie Sinnestroom 2012-2015

Notitie Sinnestroom 2012-2015 Notitie Sinnestroom 2012-2015 vertienvoudiging van Friese megawatts Vastgesteld GS 24 april 2012 Notitie Sinnestroom 2012-2015 1 Notitie Sinnestroom 2012-2015 2 Inhoud Managementsamenvatting... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw

Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Zonne-energie: overheid laat kans voor nieuw streekproduct liggen Melkveehouders belemmerd in verbreding van de landbouw Verslag van project MijnDakJouwDak Is mede mogelijk gemaakt met financiering door:

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Crisisaanpak Nieuwveense Landen Voorgesteld besluit 1. In te stemmen met de gewijzigde programmering voor Nieuwveense Landen fase 1

Nadere informatie

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen

Veel gestelde vragen Over zonnepanelen Veel gestelde vragen In de projecten waarin we zonnepanelen plaatsen, krijgen wij verschillende vragen. In deze lijst met veel gestelde vragen hebben we de belangrijkste vragen met de bijbehorende antwoorden

Nadere informatie

Infomemorandum. A20 Rotterdam

Infomemorandum. A20 Rotterdam Infomemorandum A20 Rotterdam Inhoudsopgave Vooraf... 2 Begrippenlijst... 3 Het project A20 Rotterdam... 5 Hoe werkt deelname aan het project?... 6 Wat zijn de risico s van deelname?... 6 Betrokken partijen...

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0453 B.15.0453 Landgraaf, 10 maart 2015 ONDERWERP: Overname opstallen en zakelijke rechten Landgraaf Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie