Nieuwsbrief. Logistieke dienst. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 001/2014. Koninklijke Marine 002/ / 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Logistieke dienst. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 001/2014. Koninklijke Marine 002/ 2013 003/ 2013."

Transcriptie

1 002/ / 2013 Logistieke dienst Nieuwsbrief Logistieke dienst Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 001/ oktober 2013 Nieuwsbrief l

2 Colofon: Uitgave: Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Logistieke Dienst voor alle officieren, onderofficieren en manschappen van de LD. Eind- /hoofdredactie LTZA 1 drs. M.M.H.A. van Vuuren van Acker MBA Redactie/ Lay-out: SGTLDA E. Kooren KPLLDA R. van Eijk Kopijdatum: De deadline voor het volgende nummer valt op: 2 juni redactie: VOLD CDRA mr. R.R.H. Laurens Functiegroep oudste logistiek CZSK KTZA drs. L.H.I. Brummelaar MPM Contactpersonen Onderdelen: Algemeen LD LTZA 2 OC M. Disco Logistieke dienst Administratie LTZA2 J. van Aggelen LDA/ Kasbeheer AOOLDA H.J.C.A. Goedee Logistieke dienst Goederenbeheer AOOLDGB M. Jansen Logistieke dienst Verzorging AOOLDV A.A. Dek Logistieke dienst Geneeskundige dienst AOOLDGD T. Egstorf Voorwoord 3 Capability Upkeep LD 4,5 Leergang Management Vorming (LMV) 6,7 SAP Transportmanagement 8,9 Extra periodiek & Inauguratie KPL s LDGD 10 Jonge officieren LD bijeenkomst 11 What s up uit Brugge!! 12,13 DienstenCentrum Human Resources (DC HR) 14,15,16 Hostile takeover GPZ! & Drukte op de transfer markt LDGD 17 Extern geplaatst.bij het ECOD 18,19 Selectie scheepsagenten in ontwikkeling 20,21 Nieuws van het OTCLOG 22,23 SAP en het belang voor de LD 24,25 Leerling spoedeisende hulp verpleegkundige 26,27 Naamswijziging: de stand van zaken 28 Activiteitenkalender LD 29 De medewerker LD & mutaties 30,31 Nieuwsbrief l

3 VOORWOORD Beste LD-ers, De eerste nieuwsbrief van 2014 ligt voor u. Dit jaar zijn we in volle vaart verder gegaan met de activiteiten die we vorig jaar zijn gestart binnen de in het kader van de Capability Upkeep LD. De LD is volop in beweging en velen van u dragen daar actief aan bij! Met name het deelproject voeding en toko boekt nu grote vooruitgang en het Joint Logistic Support Ship (JSS) zal binnenkort een pilot gaan draaien met een nieuw programma. Na de doop van de Karel Doorman op een prachtige zaterdagochtend in Vlissingen ben ik aan boord rondgeleid door het HLD. Een schitterend schip, met mooie LD-faciliteiten. Ik wens de aanloopbemanning veel succes met de komende proeftocht, in het bijzonder natuurlijk de club LD-ers. Via de subcommissie LD worden regelmatig onderwerpen ingebracht in de Commissie, zoals de LD bemanning aan boord van de OPV s, uitbesteding catering Defensie, SAP opleidingen etc. U kunt hierover meelezen in de notulen van de Commissie LD, die worden gepubliceerd op intranet. Niet altijd is er meteen een oplossing, of een panklaar antwoord. Wel worden oplossingsmogelijkheden onderzocht en eventuele issues aangekaart bij de daarvoor verantwoordelijken. Deze nieuwsbrief geeft weer een goed inzicht in waar we als LD mee bezig zijn en welke ontwikkelingen er plaatsvinden. Ik wens u veel leesplezier toe! De Vlagofficier De jonge officieren LD hebben van zich laten horen tijdens een bijeenkomst onder leiding van de programmamanager Capability Upkeep LD. De jeugd heeft de toekomst en we zullen dan ook voor dit zomerverlof een vervolgbijeenkomst organiseren voor de jonge officieren, waarin we over een aantal ontwikkelingen graag hun visie en mening horen. De thematiek zal nog worden geïnventariseerd onder deze doelgroep. Mr R(ené) R.H. Laurens Commandeur van administratie SAP is een ander belangrijk onderwerp waar in deze nieuwsbrief aandacht aan wordt besteed. SAP is voor ons, logistiekelingen, van groot belang. SAP gaat om het standaardiseren van financiële en materieellogistieke gegevens en werkwijzen en daar zijn we natuurlijk uiteindelijk allemaal van. Nieuwsbrief l

4 Capability Upkeep LD stand van zaken De afgelopen periode zijn de diverse deelprojecten binnen Capability Upkeep flink bezig geweest. De voortgang van de diverse deelprojecten kunt u lezen via: Homepage CZSK > Snel naar > Capability Upkeep LD In het oog springen de pilot voedingsprogramma aan boord DMAN, de kennisbank LD en de organisatie van de OFFn LD en OOFFn LD dag. Pilot De definitieve keuze voor een nieuw voedingsprogramma is nog niet gemaakt. Wel zijn diverse programma s inmiddels op de (on)mogelijkheden onderzocht en binnenkort zal een pilotprogramma worden uitgekozen. Het streven is om in april aan boord van het JSS te starten met dit pilotprogramma. Kennisbank LD De Kennisbank LD is een ongoing proces en is middels thema s ingericht. Tot nu toe is de terugkoppeling vanuit het veld/de werkvloer erg positief en lijkt het in een behoefte te voorzien. Voor diegenen die het nog niet weten, de Kennisbank LD is te bereiken via: Homepage CZSK > Snel naar > Capability Upkeep LD > gerelateerde onderwerpen > kennisbank LD Mocht u op- e/o aanmerkingen hebben t.a.v. de Kennisbank LD dan kunt u deze via de Algemene Mailbox LD kwijt: Nieuwsbrief l

5 Vervolg Capability Upkeep LD stand van zaken Organisatoren LD dag 2014 Verschillende enthousiaste, jeugdige officieren van de hebben zich opgeworpen als organisatoren van de OFFn LD Dag Daarnaast zullen zij ook het Korpsdiner OFFn LD organiseren na afloop van deze OFFn LD Dag. Wij zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste (jeugdige) OOFFn. U kunt zich aanmelden via de algemene mailbox LD: Nieuwsbrief LD blijven ontvangen? Gaat u binnenkort met FLO of EO en wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen? Geef uw mailadres (en naam/rang) door via de algemene mailbox ovv ontvangst nieuwsbrief privé-mailadres. Nieuwsbrief l

6 Leergang Management Vorming (LMV) De Leergang Management Vorming (LMV) is een opleidingstraject gericht op de ontwikkeling van leidinggevende en sociaal-communicatieve competenties van subalterne officieren en onderofficieren van de Vloot en het Korps Mariniers. De LMV wordt gegeven bij de School voor Maritieme Vorming, Bedrijfsvoering en Onderwijs (SMVBO). De LMV modules zijn opgebouwd aan de hand van het rangstelsel van CZSK. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de verschillende onderwerpen aansluiten bij de doelgroep. Een korporaal in zijn eerste functie heeft andere behoeftes dan een sergeant-majoor in zijn eerste functie. Ook is er een onderscheid gemaakt in persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en de ontwikkeling als leidinggevende. In de even modules ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling en in de oneven modules op leiderschapsontwikkeling. Nieuwsbrief l

7 Vervolg Leergang Management Vorming De LMV is gekoppeld aan competenties van het Competentiewoordenboek Defensie. Tijdens de LMV wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkeling van kwaliteiten en competenties. Er wordt aandacht besteed aan leiderschap in de breedste zin van het woord: zowel taakgericht als mensgericht leiderschap komen uitgebreid aan bod. Onderwerpen als militaire ethiek, integriteit, stimuleren van gewenst gedrag en gespreksvoering passeren de revue. De LMV modules zijn opgebouwd aan de hand van het rangstelsel van CZSK. Inschrijven voor een LMV module Inschrijven voor een LMV module verloopt via je loopbaanbegeleider. Ongeveer 2 weken van te voren krijg je automatisch bericht of je in de opleiding zit. Tevens ontvangt je van de SMVBO een uitnodigingsbrief met aanvullende informatie. Mocht je ingeschreven staan, maar toch verhinderd zijn, kun je je alleen via je lijnmanager uitschrijven. Mocht je meer informatie willen lezen over de verschillende modules, kijk dan op de Sharepoint van de SMVBO: Nieuwsbrief l

8 SAP Transportmanagement Binnenkort vinden er grote veranderingen plaats op het gebied van Transportmanagement. De huidige informatiesystemen in het materieellogistieke domein van Defensie worden vervangen door één geïntegreerd ERP (Enterprise Resource Planning). Dat klinkt makkelijker dan het is. In een continubedrijf als Defensie kun je niet even de productie stil zetten, omdat je een nieuw softwarepakket wil installeren. Bovendien betekent het overkoepelende project SPEER (Strategic Process and ERP Enabled Reengineering) dat de traditionele werkwijze van Defensie wordt gemoderniseerd tot een verzameling gestandaardiseerde processen. Transportmanagement is één zo n gestandaardiseerd proces in het materieellogistieke domein, naast bijvoorbeeld Ketenlogistiek, Wapen Systeem Management en Inkoop. Transportmanagement heeft mogelijk raakvlakken met ongeveer 40 zogeheten Legacy Systemen, de traditionele informatiesystemen. Zo n koppelvlak kan variëren van gezamenlijk gebruik van gegevens tot registratie van inzet van een productiemiddel in het ene systeem terwijl het beheer van hetzelfde productiemiddel met behulp van een ander systeem gebeurt. Met de invoering van SAP Transportmanagement (SAP TM) kan daarom niet zomaar de stekker uit alle betrokken Legacy systemen worden getrokken. Vanaf de live-gang van SAP Transportmanagement worden daarom over een periode van meer dan een jaar de legacy systemen gefaseerd uitgezet. SPEER: Strategic Process and ERP Enabled Reengineering. Naast het ontwerpen van de Transportmanagement module is er ook een CZSK-team bezig met het inrichten van de manier waarop bij CZSK transport en transportmanagement moeten worden uitgevoerd. Allereerst is er onderscheid gemaakt tussen regulier, operationeel en intern transport. Alleen de reguliere verplaatsingen van personeel en materieel, over de weg, door de lucht, via spoor en over zee, worden onder SAP Transportmanagement ondergebracht. Intern transport komt niet in SAP TM; voor het aanvragen en plannen van de kraan op de steiger en de heftruck in Dok6 verandert niets. Om Transportmanagement goed te laten aansluiten op Ketenlogistiek, begint en eindigt de transportketen bij de deur van het depot. Transport binnen het depot valt onder intern transport en is een verantwoordelijkheid van de Ketenlogistiek. De te transporteren goederen worden in principe tijdens het Ketenlogistieke proces van vervoersdocumenten voorzien, totdat in de toekomst deze formulieren geautomatiseerd door SAP Ketenlogistiek of SAP TM worden opgeleverd. Nieuwsbrief l najaar Nieuwsbrief l

9 Vervolg SAP Transportmanagement Als de implementatie van SAP Transportmanagement volgens de planning verloopt, gaat het systeem op 18 juni 2014 live. Op die dag wordt de eerste groep gebruikers geactiveerd. Omdat de implementatie van SAP TM in dezelfde periode gebeurt als de implementaties van andere modules van SAP, is het niet mogelijk om alle aanvragers en planners vóór de live-gang op te leiden. Daarom is gekozen voor een gefaseerde invoering van SAP TM, waarbij de opgeleide gebruikers direct in SAP TM zullen werken en de rest gebruik blijft maken van het legacy-systeem. In november van dit jaar moet iedereen bij CZSK zijn opgeleid in SAP TM. 18 juni 2014 live! Er worden in grote lijnen twee soorten gebruikers voor SAP Transportmanagement onderscheiden; de aanvragers en de planners. De belegging van de Planningsrol bij CZSK is nog onderwerp van overleg en is nog niet duidelijk genoeg om hier op in te gaan. Het aantal aanvragers komt rond de 100 te liggen en volgt in grote lijnen de aanvragers die nu nog gebruik maken van het legacysysteem GAV, aangevuld met onder andere de Chef BEVO aan boord van de GBW s en de secties 4 van de MCG s. Planner niveau 1,2,3 Uw aanvraag in SAP Transportmanagement komt net als nu, bij een projectofficier terecht, die vanaf 18 juni Planner Niveau 1 heet. De Planner Niveau 1 splitst uw transportaanvraag uit naar de betreffende modaliteiten, die op hun beurt door de Planner Niveau 2 worden gepland. De Planner Niveau 1 bewaakt de afstemming tussen de verschillende modaliteiten en communiceert met u over de uiteindelijke invulling van uw transportbehoefte. De Planner Niveau 3 verzorgt het wegtransport, zowel (indien van toepassing) bij multimodale transporten als bij pure wegtransporten. De Planner Niveau 3 koppelt een passend voertuig aan een chauffeur en aan uw vracht. Bij prioriteitstransporten zorgen de Planners dat uw vracht (of passagier) op de vereiste datum en tijd op de juiste locatie wordt bezorgd. Bij routinetransporten wordt uw transportaanvraag met behulp van de optimaliseer-functie van SAP TM samengevoegd met andere transportaanvragen die over dezelfde route of naar dezelfde locatie vervoerd moeten worden. Nieuwsbrief l

10 Extra periodiek Op 10 december 2013 mocht SGT LDV Bijlsma uit handen van de toenmalige interim-directeur Paresto KLTZA van den Broeke, op het fysiek distributie centrum Den Helder, een extra periodiek in ontvangst nemen. Hij heeft deze ontvangen, omdat hij de afgelopen periode op uitstekende wijze gefunctioneerd heeft. Dit werd gevierd met een heerlijk kopje koffie en een lekker stukje taart. Bram van harte! Inauguratie KPL s LDGD Bij de SMVBO heeft op 21 februari 2014 een inauguratie plaatsgevonden, waarbij de KPLLDGD Anne Beetsma, Marc Bomas, Linda Kouwenberg en de KPLBDTAA Cathy Bloem zijn toegetreden tot het onderofficieren korps van de geneeskundige dienst. Proficiat Anne, Marc, Linda en Cathy! Nieuwsbrief l

11 Jonge officieren LD bijeenkomst Op donderdag 13 februari is een gezelschap van jonge officieren LD bijeengeweest olv KLTZA van Bussel om te brainstormen over de Capability Upkeep LD en de OVA jaarvergadering/toekomstige LD landdag. Na de laatste OVA jaarvergadering was de commissie LD van verschillende kanten ter ore gekomen, dat er goede, vernieuwende ideeën leven onder de jonge officieren. Doel van deze bijeenkomst was in een wat kleinere setting, alleen met de jongere garde, open, Chatham house rules, over deze onderwerpen te sparren. Er is lang gesproken over de OVA jaarvergadering/toekomstige LD landdag, waarbij ook de nodige positief kritische opmerkingen werden geplaatst. De conclusie was dat er perspectief moet worden geboden tijdens een LD landdag, waarbij een eerlijk beeld wordt gegeven, oude denkwijzen los worden gelaten en geijkte zaken ter discussie kunnen worden gesteld. De jonge garde wil vooruit en wil mee praten en denken. De VOLD, CDRA Laurens, heeft hierop aangehaakt en heeft de opdracht gegeven aan een team van jonge officieren en onderofficieren om de eerstvolgende landdag te organiseren. Doorgaan met verjongen vindt hij namelijk een belangrijk punt van aandacht. De jeugd heeft immers de toekomst! De deelprojecten van de Capability Upkeep LD en de belangrijkste ontwikkelingen daarbinnen, zijn ook aan bod gekomen. De aanwezige officieren vonden de ontwikkelingen ten aanzien van toko/ voeding en het nieuw te ontwikkelen programma, zeer aansprekend. Daarnaast is er kort gebrainstormd over het samenvoegen van fondsen aan boord (denk aan repres, BINREP, beloningen) en over de kennisbank LD. De bijeenkomst is als zeer positief ervaren. Onder de (aanwezige) jonge officieren bleek grote behoefte te bestaan om meermaals per jaar in een dergelijke kleine setting bij elkaar te komen. Onduidelijkheden worden namelijk weggenomen en iedereen heeft de gelegenheid om vrij zijn mening te uiten en aan te geven wat hij/zij ervan vindt. Het voorstel is door hen gedaan om in vervolgbijeenkomsten een (of enkele) specifieke onderwerpen te bespreken, zodat die van tevoren bekend kunnen worden gesteld en mensen hier alvast over na kunnen gaan denken. Een nieuwe bijeenkomst, onder leiding van de functiegroepsoudste LD, zal dan ook worden gepland en bekend gesteld onder de jonge officieren. Nieuwsbrief l

12 Opleiding Catering Medewerker OPV.naar een breder draagvlak Nadat er vanuit het werkveld in 2011 is aangegeven dat er behoefte was aan een opleiding die de ziekenverpleger en de goederenbeheerder op de OPV s zou opleiden tot een ondersteunend lid van het LDV team, zijn we in Brugge begonnen met de pilot Catering Medewerker OPV. Deze opleiding zou uiteindelijk moeten leiden tot de kwalificatie Catering Medewerker OPV. We hebben een tweetal mogelijke trajecten gedraaid om te bekijken hoe we zo efficiënt mogelijk de vereiste leerdoelen konden behalen. * Het eerste traject was een opleiding van twee weken (10 dagen) in Brugge op het CC Sp Dept Catering BENL, in een leeromgeving waar eenvoudig realistische praktijksituaties gesimuleerd kunnen worden. * Het tweede traject was op de locatie zelf aan boord van Zr. Ms. Holland, in een 100% realistische leeromgeving, maar dan in een tijdbestek van één week. Wat leer je tijdens de opleiding? In de opleiding wordt aandacht besteed aan alle verwachtbare ondersteunende taken, zoals: het voorbereiden van gerechten, klaar zetten van ingrediënten, snijden van groenten, maar ook het bereiden van eenvoudige gerechten. Niet alleen werkzaamheden in het kombuis passeren de revue, maar ook taken als het ontvangen en controleren van geleverde producten, dit met in achtneming van de regelgeving betreffende HACCP en de beschreven kwaliteitscriteria voor het ontvangen van producten in het binnenen buitenland. Tijdens de opleiding voeren we tevens een HACCP-audit uit, zoals verwacht wordt aan boord van Zijner Majesteits schepen. Dit is een noodzakelijk aspect vooral voor de ziekenverpleger, waarbij veiligheidsvoorschriften en wettelijke richtlijnen op het gebied van bedrijfsvoering-, levensmiddelen- en persoonlijke hygiëne, veiligheid en milieuzorg aan bod komen. Het zal in verschillende situaties voor kunnen komen dat er een beroep wordt gedaan op de ziekenverpleger en goederenbeheerder om te ondersteunen tijdens een diner of bij overige representatieve aangelegenheden. Om dit te borgen, is er in de opleiding ook aandacht voor serveertechnieken. Nieuwsbrief l

13 Vervolg Opleiding Catering Medewerker OPV.naar een breder draagvlak Catering ondersteuning alleen op OPV s? Na een kritische evaluatie van beide trajecten zijn we tot de conclusie gekomen dat een combinatie van beide het meest efficiënt zou zijn. Dit zou inhouden dat in de toekomst de opleiding in één volledige week wordt gegeven op het CC Sp Dept Catering BENL te Brugge. Dit besluit heeft alles te maken met het eventuele toekomstbeeld van de opleiding Catering medewerker OPV. De Oceangoing Patrol Vessels zijn uiteraard niet de enige schepen binnen de marine waar catering ondersteuning noodzakelijk is. Dit is ook het geval bij de klein boven water eenheden en Onderzeedienst. In de toekomst hopen we dan ook dat deze opleiding een breder draagvlak zal krijgen en de eerder genoemde eenheden ook opgeleid kunnen worden, om zo de betrokken medewerkers van de noodzakelijke kwalificaties te voorzien. Deze opleiding zal in de toekomst dan ook gegeven worden onder een andere benaming. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Bij vragen kunt u ons bereiken via Nieuwsbrief l

14 DienstenCentrum Human Resources (DC HR) Het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) is het aanspreekpunt op het gebied van P&O-regelgeving en -systemen van Defensie en de personeels- en salarisadministratie. Denk hierbij aan salaris, reiskosten, declaraties, toelagen, vergoedingen, verlof en uitdiensttreding. Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving voor militairen en burgermedewerkers. Wij adviseren, beantwoorden vragen, verwerken mutaties, controleren de invoer in P&O-Selfservice, beheren de personeelsgegevens en zorgen voor een tijdige verwerking van de financiële personeelsgegevens, zodat een correcte salarisbetaling kan plaatsvinden. Ter ondersteuning van de personeels- en salarisprocessen, bewaken we de P&O-datakwaliteit, beheren we de HR-processen, leveren we rapportages, zorgen we voor correcties en controles en leiden we de financiële stromen in goede banen. Zo krijgen alle defensiemedewerkers waar ze recht op hebben en is helder wat de (on)mogelijkheden zijn op het gebied van P&O. Het DC HR bestaat uit het Informatie Centrum (IC), het DeskundigheidsCentrum (DC), het OndersteuningsCentrum (OC), het Bureau Projecten (BP) en het Bedrijfsbureau (BB). Het DC HR heeft op dit moment 17 functies bezet met CZSK medewerkers. 1x KTZ (Directeur DC HR = een wisselfunctie) 1x KLTZA (Manager Informatie Centrum) 1x LTZA 2 (Coördinator Informatie Centrum) 6x SMJRLDA (Senior) medewerkers Informatie-, Deskundigheids- en OndersteuningsCentrum) 2x SGTLDA (Medewerkers Informatie Centrum) 6x KPLLDA (Medewerkers InformatieCentrum en medewerkers Personeelsadministratie bij het OndersteuningsCentrum) In totaal werken bij DC HR 320 medewerkers, waarvan 61 CLAS, 21 CLSK, 23 CZSK, 6 KMAR en 209 burgers. Nieuwsbrief l

15 InformatieCentrum (IC) De afgelopen jaren is er sterk ingezet op het opleiden van de medewerkers. Ongeveer twintig medewerkers van het IC hebben de opleiding Rechtspositie gevolgd, waardoor ze nu beter hun werk kunnen doen, maar ook beter zijn voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Deze verbreding wordt positief ervaren en werkt zeer motiverend voor de medewerkers van het IC. Door de kennistoename van de IC medewerkers, wordt de druk op de rest van de organisatie verlaagd en hebben we de zogenaamde interne doorzetspiraal voor vraagcases weten te doorbreken. Het gevolg is dat de collega s in het land eerder antwoord krijgen op hun vragen en de andere afdelingen van het DC HR zich op hun core business kunnen concentreren. DeskundigheidsCentrum Wij willen het de defensiemedewerkers, leidinggevenden en P&O-ers gemakkelijk maken en hen zo optimaal mogelijk ondersteunen bij het uitvoeren van hun P&Otaken. We lichten P&O-adviseurs goed voor over regelgeving en rechtspositie, waardoor zij een sparringpartner kunnen zijn voor hun commandant en lijnmanagers. Daarnaast zorgen we dat de P&O-ers, leidinggevenden en medewerkers tijdig en goed op de hoogte zijn van wijzigingen en actualiteiten via diverse communicatie middelen, zoals startpagina s op intranet, de P&O-flash en de P-Post. Via Online help bieden we concrete ondersteuning bij het gebruik van P&O-Selfservice. Intern DC HR zorgen we met behulp van onze kennisbank dat onze antwoorden consistenter worden en beheren we een deskundigheidsarchief met brieven, s en uitspraken van HDP beleid. Bij wijzigingen en nieuw te ontwikkelen beleid, (selfservice)systemen en processen, denken we mee om de informatie beheersbaar te houden en om het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Nieuwsbrief l

16 OndersteuningsCentrum De Sectie Personeelsadministratie zorgt dat het salaris tijdig en correct wordt uitbetaald aan alle defensiemedewerkers. Reisdeclaraties en andere onkostenvergoedingen worden in badges verwerkt en gecontroleerd. Hierdoor konden wij in het afgelopen jaar bijna mutaties verwerken en bijna beslissingslijsten afhandelen, waarvan bijna groepsbeslissingslijsten. De sectie Finance & Control (F&C) zorgt voor het beheer van vorderingen en rekeningen, zoals pensioenafdrachten, de uitkeringen en de belastingafdrachten. Ook is de sectie F&C verantwoordelijk voor de controleonderzoeken die voortvloeien uit het beheersingskader `Control Framework. De sectie Beheer Bedrijfsinformatie is verantwoordelijk voor het autorisatiebeheer van diverse informatievoorzieningsystemen, het samenstellen van rapportages, het monitoren van de kwaliteit van P&O-data en het verzorgen van de informatievoorziening daaromtrent. Bij het DC HR worden alle werkzaamheden uitgevoerd binnen het vakgebied LDA. Het is een geweldig bedrijf om hier te mogen werken als administrateur van CZSK. Neem gerust eens contact op met een van de collega s of kom eens langs, zodat u kunt zien wat er allemaal gedaan wordt binnen het DC HR. In de volgende Nieuwsbrief LD zullen enkele medewerkers persoonlijk aan het woord komen. Nieuwsbrief l

17 Hostile takeover GPZ! Voorstellen nieuwe HGZ Binnen GPZ staf heeft zich een aantal wisselingen voorgedaan. Dat KTZAR Verschoor nu de positie van HGPZ bekleedt, is inmiddels wel bekend. Met het doorschuiven van KTZAR Verschoor ben ik als Hoofd Geneeskundige Zorg aangetreden. Mijn naam is Frans Jansen. Velen onder u zullen mij wellicht al kennen en enkelen heb ik al persoonlijk gesproken. Ik ben, zoals u wellicht al zult hebben gehoord, geen arts en daarmee doorbreek ik een lange reeks van medisch geschoolde Hoofden Geneeskundige Zorg. De GPZ organisatie is mij echter om meerdere redenen niet vreemd. De belangrijkste reden is dat ik de afgelopen twee jaar nauw betrokken ben geweest bij de reorganisatie van GPZ als bedrijfsvoeringsadviseur van het projectteam. Mijn expertise ligt dan ook, naast mijn algemene kennis van de defensie organisatie als officier van de zeedienst (operationele dienst) en het geneeskundig veld in het bijzonder, in de bedrijfsvoering en het bestuurlijke veld. Ik hoop u binnenkort persoonlijk te ontmoeten. Aarzel niet om even bij mij naar binnen te lopen! Drukte op de transfer markt LDGD Op 20 maart zijn er weer 4 nieuwe AMV collega s op het IDGO in Hilversum gediplomeerd. Dit zijn SGT Kremer, KPLMARN Fris, KPLMARN Oreel en MARN1 de Ouden. KPLMARN Oreel is zelfs verkozen tot best man van de opleiding. Zoals een ieder kan zien, hebben ze nog niet hun nieuwe uniformen aan. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren. Alle vier van harte gefeliciteerd. En welkom bij de LDGD! Nieuwsbrief l

18 Extern geplaatst.bij het ECOD Ik ben AOOLDGD Jan de Boer, 44 jaar, sinds 1 december vanuit CZSK werkzaam bij het nieuwe Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie (ECOD) en als zodanig extern geplaatst. Na diverse onderwijsfuncties te hebben vervuld binnen mijn eigen dienstvak, de Geneeskundige Dienst, is deze functie een nieuwe uitdaging in het onderwijs. Nu niet specifiek in het medische, maar in het opleiden van opleiders in het algemeen voor geheel Defensie. Sinds 1 september is het ECOD van start gegaan. Het ECOD is als onderdeel van het Land Warfare Centre (LWC) ondergebracht in de luchmachttoren in Breda. Als marineman in een organisatie van het CLAS en in een gebouw van het CLSK kun je wel spreken van een echte paarse omgeving. In deze nieuwe organisatie werken we met 26 experts samen om de nieuwe structuur van opleiden zo breed mogelijk uit te dragen binnen Defensie. Dit houdt in dat wij weliswaar resideren in Breda, maar vandaar uit het hele land doorgaan om op diverse locaties de mensen op te leiden en te begeleiden. De locaties zijn daarbij onderverdeeld in de regio s: - Noord Den Helder en Assen - Midden t Harde, Apeldoorn, Amersfoort en Amsterdam - Zuid Oirschot en Woensdrecht De opleidingen zijn vraag-gestuurd. Dat houdt in dat de OPCO s de behoefte stellen en wij het aanbod van opleidingen leveren op locatie. Het aanbod van opleidingen bestaat uit 4 leerlijnen met de volgende kenmerken: Leerlijn 1 Leerlijn 2 Leerlijn 3 Leerlijn 4 het verzorgen van opleidingen het begeleiden van lerenden het ontwerpen en ontwikkelen van O&T het managen van opleidingsprocessen Mijn functie is Stafonderofficier Expertisecel leerlijn 1, verzorgen van Opleiding en Training (O&T). Het ECOD leidt beroepsgericht op en maakt zo veel mogelijk gebruik van duale trajecten. Hierbij zijn twee zaken essentieel: De leerling dient te beschikken over een werkplek. De leerling dient tijdens het leren op de werkplek terug te kunnen vallen op een praktijkleermeester. Een van de cursussen die ik verzorg is: Opleider (PS ). De opleiders van Defensie zijn werkzaam bij eenheden met opleidingstaken, zoals scholen, OTCa en Expertisecentra, maar ook operationele eenheden waar opleidingen worden verzorgd. Opleiders verzorgen hoofdzakelijk initiële opleidingen en functieopleidingen. De opleider leidt leerlingen op binnen het didactisch concept Beroepsgericht opleiden, waar de taakuitvoering centraal staat. Binnen dat concept gebruikt de opleider leertaken om de leerlingen te begeleiden binnen hun leertraject naar kwalificatie. De opleider kiest per situatie de beste werkvorm, om de ontwikkeling van de taakuitvoering en beroepsattitude te stimuleren. De opleiding Opleider is de paarse opvolger van de didactische cursussen: KMIO (CZSK), BOTI-2 (CLSK) en AIB (CLAS). Ik hoop dat ik in de Opleider -cursussen veel collega s ga ontmoeten die, net als ik, het werken in het onderwijs binnen Defensie heel erg leuk vinden. Nieuwsbrief l

19 Vervolg extern geplaatst bij het ECOD Mijn naam is Marcel Jansen, 47 jaar en als LTZ 2 (LD) geplaatst als Junior Officier Expertisecel bij het ECOD in leerlijn 2 begeleiden van lerenden. De opleidingen die wij verzorgen, zijn praktijkleermeester, mentor en supervisor. Deze opleidingen bestaan voornamelijk uit het (verder) ontwikkelen van de aanwezige begeleidingsvaardigheden van de cursist. De enige opleiding waar (in principe) geen CZSK-militairen aan deelnemen, is die van praktijkleermeester. De reden hiervoor is dat deze opleiding integraal deel uitmaakt van de basismodule LMV (module 0) die iedere KPL in opleiding volgt tijdens de periode aan de SMVBO. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld ervaren matrozen 1 die volgens hun leidinggevende een rol vervullen in het begeleiden van praktijkwerkboekers en/of VEVA leerlingen voor deze cursus in te schrijven. Dit geldt ook voor officieren die een rol spelen in het begeleiden van jongere (PBI) collega s. Aan de 2 andere cursussen is al een (weliswaar klein) aantal onderofficieren van CZSK begonnen. De opleiding mentor is bedoeld voor functionarissen die praktijkleermeesters begeleiden en de opleiding supervisor voor functionarissen die binnen een eenheid de (rand-)voorwaarden voor werkplekleren bewaken en bij problemen de signaalfunctie richting het management vervullen. Gezien de verschuiving van volledig opleiden naar deels opleiden in een schoolse omgeving en verder bekwamen in de praktijk d.m.v. een praktijkwerkboek worden de rollen van deze functionarissen steeds belangrijker. Ook de begeleiding van VEVA leerlingen stelt eisen aan een eenheid. Net als de opleidingen in leerlijn 1 zijn alle opleidingen van leerlijn 2 duaal opgezet. Een beperkt aantal contactdagen, waarna de cursisten zichzelf met praktische opdrachten gaan bekwamen in de praktijk, omdat dit in onze ogen de meest krachtige leeromgeving is die er bestaat. Dit stelt wel voorwaarden aan de werkplek van de cursist. Cursisten in de opleiding praktijkleermeester bijvoorbeeld moeten wel lerenden in hun organisatie hebben om te begeleiden, want anders is het onmogelijk om de praktijkopdrachten uit te kunnen voeren. Dus geen oefeningen, maar direct het echte werk en dat alles onder het motto: leren is Produceren. Onze opleidingen worden afgerond met een zgn. Proeve Van Bekwaamheid (PVB). Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelportfolio. Hierin maakt de cursist zijn eigen ontwikkeling inzichtelijk d.m.v. de uitwerkingen Proeve van bekwaamheid van de diverse praktijkopdrachten, gevolgd door het maken van een reflectieverslag. De focus van iedere individuele cursist ligt daarbij op die competenties die hij wil ontwikkelen. Als zijn portfolio door de begeleider bij zijn eenheid en een 2 e accessor (mogelijk vanuit het ECOD) wordt goedgekeurd na een eventueel contactmoment dan is betrokkene geslaagd. Is de cursist dan klaar? Uiteraard niet, hij/zij is dan startbekwaam en zal zich in de praktijk gaan ontwikkelen naar geoefend. Dit was even in het kort een overzicht van de activiteiten van leerlijn 2 van het ECOD. Dit is overigens de meest joint club binnen het ECOD met een burger als hoofd, een kapitein van de marechaussee, een LTZ2, een AOO van de luchtmacht en een AOO van de landmacht. Mocht u vragen hebben n.a.v. dit artikel, kunt u altijd contact met ons opnemen. Nieuwsbrief l

20 Selectie scheepsagenten in ontwikkeling In de tweede nieuwsbrief van vorig jaar werd stil gestaan bij de selectieprocedure voor scheepsagenten. In de nieuwsbrief werd gemeld dat er in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk, door de Controller Operaties (N8) centraal concurrentie gesteld werd, waarna zij de schepen adviseerden gebruik te maken van één specifieke agent. Doelstelling van dit concept was tweeledig: Het HLD wordt ontlast met de verplichting om per havenbezoek concurrentie te stellen en daarnaast verschafte deze procedure veel kosteninzicht aan de Controller Operaties. Afgelopen maanden is er gewerkt om bovenstaande procedure structureel in te regelen, waardoor de selectie van scheepsagenten inmiddels verschillende varianten kent. Op dit moment kennen we drie processen en is er een vierde in ontwikkeling. De volgende drie processen om een scheepsagent te selecteren, zijn op dit moment te onderscheiden: 1. Jaarcontract geldig voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland Halverwege vorig jaar heeft de Controller Operaties een aanvraag tot behoefte vervulling gestart voor een regionale scheepsagent. Op basis hiervan heeft afdeling verwerving diverse scheepsagenten aangeschreven, waarna de verwerver op basis van de ingestuurde offertes een agent heeft geselecteerd. Als resultaat hiervan heeft CZSK sinds 1 januari 2014 een eenjarig contract met World Seas Shipping Services (WSSS) voor alle havens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. HLD s en Oudste Officieren dienen op basis van dit contract goederen en diensten af te roepen. 2. Op advies van de Controller Operaties Op dit moment heeft de Controller Operaties de centrale regie in handen voor het selecteren van scheepsagenten in Noord-Europa. De Controller Operaties schrijft per kwartaal verschillende scheepsagenten aan, waarna men op basis van prijsopgaven een vergelijking maakt. Aan de hand van deze vergelijking verstrekt de Controller Operaties een dwingend advies aan de operationele eenheden. Voor de eerste vier maanden van 2014 is de scheepsagent voor de regio Noord-Europa MLS. 3. Selectie door het HLD/de Oudste Officier Indien een schip geen gebruik kan maken van het contract opgenomen in punt één en ook geen gebruik kan maken van het advies van de Controller Operaties, dient het HLD/de Oudste officier zelf concurrentie te stellen. In voorkomend geval dienen minimaal drie agenten tijdig aangeschreven te worden met de vraag of zij in de logistieke behoeften van het schip kunnen voorzien en tegen welke prijs. Op basis van de beschikbaarheid en prijsopgaven dient vervolgens de keuze te worden gemaakt. Nieuwsbrief l

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking

INGELICHT. Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst juni 2006 - Nr 3 Rapport Onderzoeksgroep Dessens gereed: Kwaliteit, Capaciteit en Samenwerking colofon INGELICHT wordt

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - augustus 2010. Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen

Hoog & Breed. UITGAVE 3 - augustus 2010. Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen Hoog & Breed 1 Nieuwsbrief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk - en Betonbekistingbedrijven [vsb] Inspectiemodules Arbeidsinspectie betonbekistingen [Zie pag. 4] Uitkomsten Arbeidsinspectie onderstrepen

Nadere informatie

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008

in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 in touch #2 2008 Tekst XXXXXXXXX foto XXXXXXXXX Het IV-magazine van Defensie1 Rijkswerkplek Jaargang 2 n mei 2008 CAMS Force Vision IND kiest voor DTO 2 Editorial Delen van kennis Drs. Adriaan Blankenstein

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer

Het boardingteam van het Korps Mariniers legt aan bij de Dhow. Foto s: Evert Brouwer Nummer 10 9 maart 2006 Uitgave Directie Voorlichting Ministerie van Defensie Pagina 4-5 Wervingsresultaten door goede samenwerking beter Pagina 6 Marechaussee krijgt brigadecommandant nieuwe stijl Pagina

Nadere informatie

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Personal Finance. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Personal Finance Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom,

de MBO krant Door laagdrempelige docentenstages kunnen praktijkopleider en docent hun relatie verbeteren, stelt Joop Eijkelenboom, onderwijs dat werkt nummer 14 september 2010 Het afgelopen jaar hebben 25 studenten op zeven mbo-instellingen hun Job Academy-stage positief doorlopen. Onder wie Celesta Pluijmaeckers. Een interview. Door

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf

Organisatievernieuwing bij een Facilitair Bedrijf Panta Rhei is een uitgave van de ST-GROEP Mei 2001 jaargang 11 nummer 1 ISSN 1568-9344 Van de redactie Voor u ligt het eerste nummer van onze Panta Rhei van jaargang 11. Deze Panta Rhei staat bol van informatie

Nadere informatie