Nieuwsbrief. Logistieke dienst. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 001/2014. Koninklijke Marine 002/ / 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Logistieke dienst. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 001/2014. Koninklijke Marine 002/ 2013 003/ 2013."

Transcriptie

1 002/ / 2013 Logistieke dienst Nieuwsbrief Logistieke dienst Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 001/ oktober 2013 Nieuwsbrief l

2 Colofon: Uitgave: Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Logistieke Dienst voor alle officieren, onderofficieren en manschappen van de LD. Eind- /hoofdredactie LTZA 1 drs. M.M.H.A. van Vuuren van Acker MBA Redactie/ Lay-out: SGTLDA E. Kooren KPLLDA R. van Eijk Kopijdatum: De deadline voor het volgende nummer valt op: 2 juni redactie: VOLD CDRA mr. R.R.H. Laurens Functiegroep oudste logistiek CZSK KTZA drs. L.H.I. Brummelaar MPM Contactpersonen Onderdelen: Algemeen LD LTZA 2 OC M. Disco Logistieke dienst Administratie LTZA2 J. van Aggelen LDA/ Kasbeheer AOOLDA H.J.C.A. Goedee Logistieke dienst Goederenbeheer AOOLDGB M. Jansen Logistieke dienst Verzorging AOOLDV A.A. Dek Logistieke dienst Geneeskundige dienst AOOLDGD T. Egstorf Voorwoord 3 Capability Upkeep LD 4,5 Leergang Management Vorming (LMV) 6,7 SAP Transportmanagement 8,9 Extra periodiek & Inauguratie KPL s LDGD 10 Jonge officieren LD bijeenkomst 11 What s up uit Brugge!! 12,13 DienstenCentrum Human Resources (DC HR) 14,15,16 Hostile takeover GPZ! & Drukte op de transfer markt LDGD 17 Extern geplaatst.bij het ECOD 18,19 Selectie scheepsagenten in ontwikkeling 20,21 Nieuws van het OTCLOG 22,23 SAP en het belang voor de LD 24,25 Leerling spoedeisende hulp verpleegkundige 26,27 Naamswijziging: de stand van zaken 28 Activiteitenkalender LD 29 De medewerker LD & mutaties 30,31 Nieuwsbrief l

3 VOORWOORD Beste LD-ers, De eerste nieuwsbrief van 2014 ligt voor u. Dit jaar zijn we in volle vaart verder gegaan met de activiteiten die we vorig jaar zijn gestart binnen de in het kader van de Capability Upkeep LD. De LD is volop in beweging en velen van u dragen daar actief aan bij! Met name het deelproject voeding en toko boekt nu grote vooruitgang en het Joint Logistic Support Ship (JSS) zal binnenkort een pilot gaan draaien met een nieuw programma. Na de doop van de Karel Doorman op een prachtige zaterdagochtend in Vlissingen ben ik aan boord rondgeleid door het HLD. Een schitterend schip, met mooie LD-faciliteiten. Ik wens de aanloopbemanning veel succes met de komende proeftocht, in het bijzonder natuurlijk de club LD-ers. Via de subcommissie LD worden regelmatig onderwerpen ingebracht in de Commissie, zoals de LD bemanning aan boord van de OPV s, uitbesteding catering Defensie, SAP opleidingen etc. U kunt hierover meelezen in de notulen van de Commissie LD, die worden gepubliceerd op intranet. Niet altijd is er meteen een oplossing, of een panklaar antwoord. Wel worden oplossingsmogelijkheden onderzocht en eventuele issues aangekaart bij de daarvoor verantwoordelijken. Deze nieuwsbrief geeft weer een goed inzicht in waar we als LD mee bezig zijn en welke ontwikkelingen er plaatsvinden. Ik wens u veel leesplezier toe! De Vlagofficier De jonge officieren LD hebben van zich laten horen tijdens een bijeenkomst onder leiding van de programmamanager Capability Upkeep LD. De jeugd heeft de toekomst en we zullen dan ook voor dit zomerverlof een vervolgbijeenkomst organiseren voor de jonge officieren, waarin we over een aantal ontwikkelingen graag hun visie en mening horen. De thematiek zal nog worden geïnventariseerd onder deze doelgroep. Mr R(ené) R.H. Laurens Commandeur van administratie SAP is een ander belangrijk onderwerp waar in deze nieuwsbrief aandacht aan wordt besteed. SAP is voor ons, logistiekelingen, van groot belang. SAP gaat om het standaardiseren van financiële en materieellogistieke gegevens en werkwijzen en daar zijn we natuurlijk uiteindelijk allemaal van. Nieuwsbrief l

4 Capability Upkeep LD stand van zaken De afgelopen periode zijn de diverse deelprojecten binnen Capability Upkeep flink bezig geweest. De voortgang van de diverse deelprojecten kunt u lezen via: Homepage CZSK > Snel naar > Capability Upkeep LD In het oog springen de pilot voedingsprogramma aan boord DMAN, de kennisbank LD en de organisatie van de OFFn LD en OOFFn LD dag. Pilot De definitieve keuze voor een nieuw voedingsprogramma is nog niet gemaakt. Wel zijn diverse programma s inmiddels op de (on)mogelijkheden onderzocht en binnenkort zal een pilotprogramma worden uitgekozen. Het streven is om in april aan boord van het JSS te starten met dit pilotprogramma. Kennisbank LD De Kennisbank LD is een ongoing proces en is middels thema s ingericht. Tot nu toe is de terugkoppeling vanuit het veld/de werkvloer erg positief en lijkt het in een behoefte te voorzien. Voor diegenen die het nog niet weten, de Kennisbank LD is te bereiken via: Homepage CZSK > Snel naar > Capability Upkeep LD > gerelateerde onderwerpen > kennisbank LD Mocht u op- e/o aanmerkingen hebben t.a.v. de Kennisbank LD dan kunt u deze via de Algemene Mailbox LD kwijt: Nieuwsbrief l

5 Vervolg Capability Upkeep LD stand van zaken Organisatoren LD dag 2014 Verschillende enthousiaste, jeugdige officieren van de hebben zich opgeworpen als organisatoren van de OFFn LD Dag Daarnaast zullen zij ook het Korpsdiner OFFn LD organiseren na afloop van deze OFFn LD Dag. Wij zijn nog op zoek naar een aantal enthousiaste (jeugdige) OOFFn. U kunt zich aanmelden via de algemene mailbox LD: Nieuwsbrief LD blijven ontvangen? Gaat u binnenkort met FLO of EO en wilt u de nieuwsbrief blijven ontvangen? Geef uw mailadres (en naam/rang) door via de algemene mailbox ovv ontvangst nieuwsbrief privé-mailadres. Nieuwsbrief l

6 Leergang Management Vorming (LMV) De Leergang Management Vorming (LMV) is een opleidingstraject gericht op de ontwikkeling van leidinggevende en sociaal-communicatieve competenties van subalterne officieren en onderofficieren van de Vloot en het Korps Mariniers. De LMV wordt gegeven bij de School voor Maritieme Vorming, Bedrijfsvoering en Onderwijs (SMVBO). De LMV modules zijn opgebouwd aan de hand van het rangstelsel van CZSK. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de verschillende onderwerpen aansluiten bij de doelgroep. Een korporaal in zijn eerste functie heeft andere behoeftes dan een sergeant-majoor in zijn eerste functie. Ook is er een onderscheid gemaakt in persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en de ontwikkeling als leidinggevende. In de even modules ligt de focus op persoonlijke ontwikkeling en in de oneven modules op leiderschapsontwikkeling. Nieuwsbrief l

7 Vervolg Leergang Management Vorming De LMV is gekoppeld aan competenties van het Competentiewoordenboek Defensie. Tijdens de LMV wordt uitvoerig stilgestaan bij de ontwikkeling van kwaliteiten en competenties. Er wordt aandacht besteed aan leiderschap in de breedste zin van het woord: zowel taakgericht als mensgericht leiderschap komen uitgebreid aan bod. Onderwerpen als militaire ethiek, integriteit, stimuleren van gewenst gedrag en gespreksvoering passeren de revue. De LMV modules zijn opgebouwd aan de hand van het rangstelsel van CZSK. Inschrijven voor een LMV module Inschrijven voor een LMV module verloopt via je loopbaanbegeleider. Ongeveer 2 weken van te voren krijg je automatisch bericht of je in de opleiding zit. Tevens ontvangt je van de SMVBO een uitnodigingsbrief met aanvullende informatie. Mocht je ingeschreven staan, maar toch verhinderd zijn, kun je je alleen via je lijnmanager uitschrijven. Mocht je meer informatie willen lezen over de verschillende modules, kijk dan op de Sharepoint van de SMVBO: Nieuwsbrief l

8 SAP Transportmanagement Binnenkort vinden er grote veranderingen plaats op het gebied van Transportmanagement. De huidige informatiesystemen in het materieellogistieke domein van Defensie worden vervangen door één geïntegreerd ERP (Enterprise Resource Planning). Dat klinkt makkelijker dan het is. In een continubedrijf als Defensie kun je niet even de productie stil zetten, omdat je een nieuw softwarepakket wil installeren. Bovendien betekent het overkoepelende project SPEER (Strategic Process and ERP Enabled Reengineering) dat de traditionele werkwijze van Defensie wordt gemoderniseerd tot een verzameling gestandaardiseerde processen. Transportmanagement is één zo n gestandaardiseerd proces in het materieellogistieke domein, naast bijvoorbeeld Ketenlogistiek, Wapen Systeem Management en Inkoop. Transportmanagement heeft mogelijk raakvlakken met ongeveer 40 zogeheten Legacy Systemen, de traditionele informatiesystemen. Zo n koppelvlak kan variëren van gezamenlijk gebruik van gegevens tot registratie van inzet van een productiemiddel in het ene systeem terwijl het beheer van hetzelfde productiemiddel met behulp van een ander systeem gebeurt. Met de invoering van SAP Transportmanagement (SAP TM) kan daarom niet zomaar de stekker uit alle betrokken Legacy systemen worden getrokken. Vanaf de live-gang van SAP Transportmanagement worden daarom over een periode van meer dan een jaar de legacy systemen gefaseerd uitgezet. SPEER: Strategic Process and ERP Enabled Reengineering. Naast het ontwerpen van de Transportmanagement module is er ook een CZSK-team bezig met het inrichten van de manier waarop bij CZSK transport en transportmanagement moeten worden uitgevoerd. Allereerst is er onderscheid gemaakt tussen regulier, operationeel en intern transport. Alleen de reguliere verplaatsingen van personeel en materieel, over de weg, door de lucht, via spoor en over zee, worden onder SAP Transportmanagement ondergebracht. Intern transport komt niet in SAP TM; voor het aanvragen en plannen van de kraan op de steiger en de heftruck in Dok6 verandert niets. Om Transportmanagement goed te laten aansluiten op Ketenlogistiek, begint en eindigt de transportketen bij de deur van het depot. Transport binnen het depot valt onder intern transport en is een verantwoordelijkheid van de Ketenlogistiek. De te transporteren goederen worden in principe tijdens het Ketenlogistieke proces van vervoersdocumenten voorzien, totdat in de toekomst deze formulieren geautomatiseerd door SAP Ketenlogistiek of SAP TM worden opgeleverd. Nieuwsbrief l najaar Nieuwsbrief l

9 Vervolg SAP Transportmanagement Als de implementatie van SAP Transportmanagement volgens de planning verloopt, gaat het systeem op 18 juni 2014 live. Op die dag wordt de eerste groep gebruikers geactiveerd. Omdat de implementatie van SAP TM in dezelfde periode gebeurt als de implementaties van andere modules van SAP, is het niet mogelijk om alle aanvragers en planners vóór de live-gang op te leiden. Daarom is gekozen voor een gefaseerde invoering van SAP TM, waarbij de opgeleide gebruikers direct in SAP TM zullen werken en de rest gebruik blijft maken van het legacy-systeem. In november van dit jaar moet iedereen bij CZSK zijn opgeleid in SAP TM. 18 juni 2014 live! Er worden in grote lijnen twee soorten gebruikers voor SAP Transportmanagement onderscheiden; de aanvragers en de planners. De belegging van de Planningsrol bij CZSK is nog onderwerp van overleg en is nog niet duidelijk genoeg om hier op in te gaan. Het aantal aanvragers komt rond de 100 te liggen en volgt in grote lijnen de aanvragers die nu nog gebruik maken van het legacysysteem GAV, aangevuld met onder andere de Chef BEVO aan boord van de GBW s en de secties 4 van de MCG s. Planner niveau 1,2,3 Uw aanvraag in SAP Transportmanagement komt net als nu, bij een projectofficier terecht, die vanaf 18 juni Planner Niveau 1 heet. De Planner Niveau 1 splitst uw transportaanvraag uit naar de betreffende modaliteiten, die op hun beurt door de Planner Niveau 2 worden gepland. De Planner Niveau 1 bewaakt de afstemming tussen de verschillende modaliteiten en communiceert met u over de uiteindelijke invulling van uw transportbehoefte. De Planner Niveau 3 verzorgt het wegtransport, zowel (indien van toepassing) bij multimodale transporten als bij pure wegtransporten. De Planner Niveau 3 koppelt een passend voertuig aan een chauffeur en aan uw vracht. Bij prioriteitstransporten zorgen de Planners dat uw vracht (of passagier) op de vereiste datum en tijd op de juiste locatie wordt bezorgd. Bij routinetransporten wordt uw transportaanvraag met behulp van de optimaliseer-functie van SAP TM samengevoegd met andere transportaanvragen die over dezelfde route of naar dezelfde locatie vervoerd moeten worden. Nieuwsbrief l

10 Extra periodiek Op 10 december 2013 mocht SGT LDV Bijlsma uit handen van de toenmalige interim-directeur Paresto KLTZA van den Broeke, op het fysiek distributie centrum Den Helder, een extra periodiek in ontvangst nemen. Hij heeft deze ontvangen, omdat hij de afgelopen periode op uitstekende wijze gefunctioneerd heeft. Dit werd gevierd met een heerlijk kopje koffie en een lekker stukje taart. Bram van harte! Inauguratie KPL s LDGD Bij de SMVBO heeft op 21 februari 2014 een inauguratie plaatsgevonden, waarbij de KPLLDGD Anne Beetsma, Marc Bomas, Linda Kouwenberg en de KPLBDTAA Cathy Bloem zijn toegetreden tot het onderofficieren korps van de geneeskundige dienst. Proficiat Anne, Marc, Linda en Cathy! Nieuwsbrief l

11 Jonge officieren LD bijeenkomst Op donderdag 13 februari is een gezelschap van jonge officieren LD bijeengeweest olv KLTZA van Bussel om te brainstormen over de Capability Upkeep LD en de OVA jaarvergadering/toekomstige LD landdag. Na de laatste OVA jaarvergadering was de commissie LD van verschillende kanten ter ore gekomen, dat er goede, vernieuwende ideeën leven onder de jonge officieren. Doel van deze bijeenkomst was in een wat kleinere setting, alleen met de jongere garde, open, Chatham house rules, over deze onderwerpen te sparren. Er is lang gesproken over de OVA jaarvergadering/toekomstige LD landdag, waarbij ook de nodige positief kritische opmerkingen werden geplaatst. De conclusie was dat er perspectief moet worden geboden tijdens een LD landdag, waarbij een eerlijk beeld wordt gegeven, oude denkwijzen los worden gelaten en geijkte zaken ter discussie kunnen worden gesteld. De jonge garde wil vooruit en wil mee praten en denken. De VOLD, CDRA Laurens, heeft hierop aangehaakt en heeft de opdracht gegeven aan een team van jonge officieren en onderofficieren om de eerstvolgende landdag te organiseren. Doorgaan met verjongen vindt hij namelijk een belangrijk punt van aandacht. De jeugd heeft immers de toekomst! De deelprojecten van de Capability Upkeep LD en de belangrijkste ontwikkelingen daarbinnen, zijn ook aan bod gekomen. De aanwezige officieren vonden de ontwikkelingen ten aanzien van toko/ voeding en het nieuw te ontwikkelen programma, zeer aansprekend. Daarnaast is er kort gebrainstormd over het samenvoegen van fondsen aan boord (denk aan repres, BINREP, beloningen) en over de kennisbank LD. De bijeenkomst is als zeer positief ervaren. Onder de (aanwezige) jonge officieren bleek grote behoefte te bestaan om meermaals per jaar in een dergelijke kleine setting bij elkaar te komen. Onduidelijkheden worden namelijk weggenomen en iedereen heeft de gelegenheid om vrij zijn mening te uiten en aan te geven wat hij/zij ervan vindt. Het voorstel is door hen gedaan om in vervolgbijeenkomsten een (of enkele) specifieke onderwerpen te bespreken, zodat die van tevoren bekend kunnen worden gesteld en mensen hier alvast over na kunnen gaan denken. Een nieuwe bijeenkomst, onder leiding van de functiegroepsoudste LD, zal dan ook worden gepland en bekend gesteld onder de jonge officieren. Nieuwsbrief l

12 Opleiding Catering Medewerker OPV.naar een breder draagvlak Nadat er vanuit het werkveld in 2011 is aangegeven dat er behoefte was aan een opleiding die de ziekenverpleger en de goederenbeheerder op de OPV s zou opleiden tot een ondersteunend lid van het LDV team, zijn we in Brugge begonnen met de pilot Catering Medewerker OPV. Deze opleiding zou uiteindelijk moeten leiden tot de kwalificatie Catering Medewerker OPV. We hebben een tweetal mogelijke trajecten gedraaid om te bekijken hoe we zo efficiënt mogelijk de vereiste leerdoelen konden behalen. * Het eerste traject was een opleiding van twee weken (10 dagen) in Brugge op het CC Sp Dept Catering BENL, in een leeromgeving waar eenvoudig realistische praktijksituaties gesimuleerd kunnen worden. * Het tweede traject was op de locatie zelf aan boord van Zr. Ms. Holland, in een 100% realistische leeromgeving, maar dan in een tijdbestek van één week. Wat leer je tijdens de opleiding? In de opleiding wordt aandacht besteed aan alle verwachtbare ondersteunende taken, zoals: het voorbereiden van gerechten, klaar zetten van ingrediënten, snijden van groenten, maar ook het bereiden van eenvoudige gerechten. Niet alleen werkzaamheden in het kombuis passeren de revue, maar ook taken als het ontvangen en controleren van geleverde producten, dit met in achtneming van de regelgeving betreffende HACCP en de beschreven kwaliteitscriteria voor het ontvangen van producten in het binnenen buitenland. Tijdens de opleiding voeren we tevens een HACCP-audit uit, zoals verwacht wordt aan boord van Zijner Majesteits schepen. Dit is een noodzakelijk aspect vooral voor de ziekenverpleger, waarbij veiligheidsvoorschriften en wettelijke richtlijnen op het gebied van bedrijfsvoering-, levensmiddelen- en persoonlijke hygiëne, veiligheid en milieuzorg aan bod komen. Het zal in verschillende situaties voor kunnen komen dat er een beroep wordt gedaan op de ziekenverpleger en goederenbeheerder om te ondersteunen tijdens een diner of bij overige representatieve aangelegenheden. Om dit te borgen, is er in de opleiding ook aandacht voor serveertechnieken. Nieuwsbrief l

13 Vervolg Opleiding Catering Medewerker OPV.naar een breder draagvlak Catering ondersteuning alleen op OPV s? Na een kritische evaluatie van beide trajecten zijn we tot de conclusie gekomen dat een combinatie van beide het meest efficiënt zou zijn. Dit zou inhouden dat in de toekomst de opleiding in één volledige week wordt gegeven op het CC Sp Dept Catering BENL te Brugge. Dit besluit heeft alles te maken met het eventuele toekomstbeeld van de opleiding Catering medewerker OPV. De Oceangoing Patrol Vessels zijn uiteraard niet de enige schepen binnen de marine waar catering ondersteuning noodzakelijk is. Dit is ook het geval bij de klein boven water eenheden en Onderzeedienst. In de toekomst hopen we dan ook dat deze opleiding een breder draagvlak zal krijgen en de eerder genoemde eenheden ook opgeleid kunnen worden, om zo de betrokken medewerkers van de noodzakelijke kwalificaties te voorzien. Deze opleiding zal in de toekomst dan ook gegeven worden onder een andere benaming. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Bij vragen kunt u ons bereiken via Nieuwsbrief l

14 DienstenCentrum Human Resources (DC HR) Het DienstenCentrum Human Resources (DC HR) is het aanspreekpunt op het gebied van P&O-regelgeving en -systemen van Defensie en de personeels- en salarisadministratie. Denk hierbij aan salaris, reiskosten, declaraties, toelagen, vergoedingen, verlof en uitdiensttreding. Wij kennen de specifieke wet- en regelgeving voor militairen en burgermedewerkers. Wij adviseren, beantwoorden vragen, verwerken mutaties, controleren de invoer in P&O-Selfservice, beheren de personeelsgegevens en zorgen voor een tijdige verwerking van de financiële personeelsgegevens, zodat een correcte salarisbetaling kan plaatsvinden. Ter ondersteuning van de personeels- en salarisprocessen, bewaken we de P&O-datakwaliteit, beheren we de HR-processen, leveren we rapportages, zorgen we voor correcties en controles en leiden we de financiële stromen in goede banen. Zo krijgen alle defensiemedewerkers waar ze recht op hebben en is helder wat de (on)mogelijkheden zijn op het gebied van P&O. Het DC HR bestaat uit het Informatie Centrum (IC), het DeskundigheidsCentrum (DC), het OndersteuningsCentrum (OC), het Bureau Projecten (BP) en het Bedrijfsbureau (BB). Het DC HR heeft op dit moment 17 functies bezet met CZSK medewerkers. 1x KTZ (Directeur DC HR = een wisselfunctie) 1x KLTZA (Manager Informatie Centrum) 1x LTZA 2 (Coördinator Informatie Centrum) 6x SMJRLDA (Senior) medewerkers Informatie-, Deskundigheids- en OndersteuningsCentrum) 2x SGTLDA (Medewerkers Informatie Centrum) 6x KPLLDA (Medewerkers InformatieCentrum en medewerkers Personeelsadministratie bij het OndersteuningsCentrum) In totaal werken bij DC HR 320 medewerkers, waarvan 61 CLAS, 21 CLSK, 23 CZSK, 6 KMAR en 209 burgers. Nieuwsbrief l

15 InformatieCentrum (IC) De afgelopen jaren is er sterk ingezet op het opleiden van de medewerkers. Ongeveer twintig medewerkers van het IC hebben de opleiding Rechtspositie gevolgd, waardoor ze nu beter hun werk kunnen doen, maar ook beter zijn voorbereid op toekomstige ontwikkelingen. Deze verbreding wordt positief ervaren en werkt zeer motiverend voor de medewerkers van het IC. Door de kennistoename van de IC medewerkers, wordt de druk op de rest van de organisatie verlaagd en hebben we de zogenaamde interne doorzetspiraal voor vraagcases weten te doorbreken. Het gevolg is dat de collega s in het land eerder antwoord krijgen op hun vragen en de andere afdelingen van het DC HR zich op hun core business kunnen concentreren. DeskundigheidsCentrum Wij willen het de defensiemedewerkers, leidinggevenden en P&O-ers gemakkelijk maken en hen zo optimaal mogelijk ondersteunen bij het uitvoeren van hun P&Otaken. We lichten P&O-adviseurs goed voor over regelgeving en rechtspositie, waardoor zij een sparringpartner kunnen zijn voor hun commandant en lijnmanagers. Daarnaast zorgen we dat de P&O-ers, leidinggevenden en medewerkers tijdig en goed op de hoogte zijn van wijzigingen en actualiteiten via diverse communicatie middelen, zoals startpagina s op intranet, de P&O-flash en de P-Post. Via Online help bieden we concrete ondersteuning bij het gebruik van P&O-Selfservice. Intern DC HR zorgen we met behulp van onze kennisbank dat onze antwoorden consistenter worden en beheren we een deskundigheidsarchief met brieven, s en uitspraken van HDP beleid. Bij wijzigingen en nieuw te ontwikkelen beleid, (selfservice)systemen en processen, denken we mee om de informatie beheersbaar te houden en om het voor iedereen zo makkelijk mogelijk te maken. Nieuwsbrief l

16 OndersteuningsCentrum De Sectie Personeelsadministratie zorgt dat het salaris tijdig en correct wordt uitbetaald aan alle defensiemedewerkers. Reisdeclaraties en andere onkostenvergoedingen worden in badges verwerkt en gecontroleerd. Hierdoor konden wij in het afgelopen jaar bijna mutaties verwerken en bijna beslissingslijsten afhandelen, waarvan bijna groepsbeslissingslijsten. De sectie Finance & Control (F&C) zorgt voor het beheer van vorderingen en rekeningen, zoals pensioenafdrachten, de uitkeringen en de belastingafdrachten. Ook is de sectie F&C verantwoordelijk voor de controleonderzoeken die voortvloeien uit het beheersingskader `Control Framework. De sectie Beheer Bedrijfsinformatie is verantwoordelijk voor het autorisatiebeheer van diverse informatievoorzieningsystemen, het samenstellen van rapportages, het monitoren van de kwaliteit van P&O-data en het verzorgen van de informatievoorziening daaromtrent. Bij het DC HR worden alle werkzaamheden uitgevoerd binnen het vakgebied LDA. Het is een geweldig bedrijf om hier te mogen werken als administrateur van CZSK. Neem gerust eens contact op met een van de collega s of kom eens langs, zodat u kunt zien wat er allemaal gedaan wordt binnen het DC HR. In de volgende Nieuwsbrief LD zullen enkele medewerkers persoonlijk aan het woord komen. Nieuwsbrief l

17 Hostile takeover GPZ! Voorstellen nieuwe HGZ Binnen GPZ staf heeft zich een aantal wisselingen voorgedaan. Dat KTZAR Verschoor nu de positie van HGPZ bekleedt, is inmiddels wel bekend. Met het doorschuiven van KTZAR Verschoor ben ik als Hoofd Geneeskundige Zorg aangetreden. Mijn naam is Frans Jansen. Velen onder u zullen mij wellicht al kennen en enkelen heb ik al persoonlijk gesproken. Ik ben, zoals u wellicht al zult hebben gehoord, geen arts en daarmee doorbreek ik een lange reeks van medisch geschoolde Hoofden Geneeskundige Zorg. De GPZ organisatie is mij echter om meerdere redenen niet vreemd. De belangrijkste reden is dat ik de afgelopen twee jaar nauw betrokken ben geweest bij de reorganisatie van GPZ als bedrijfsvoeringsadviseur van het projectteam. Mijn expertise ligt dan ook, naast mijn algemene kennis van de defensie organisatie als officier van de zeedienst (operationele dienst) en het geneeskundig veld in het bijzonder, in de bedrijfsvoering en het bestuurlijke veld. Ik hoop u binnenkort persoonlijk te ontmoeten. Aarzel niet om even bij mij naar binnen te lopen! Drukte op de transfer markt LDGD Op 20 maart zijn er weer 4 nieuwe AMV collega s op het IDGO in Hilversum gediplomeerd. Dit zijn SGT Kremer, KPLMARN Fris, KPLMARN Oreel en MARN1 de Ouden. KPLMARN Oreel is zelfs verkozen tot best man van de opleiding. Zoals een ieder kan zien, hebben ze nog niet hun nieuwe uniformen aan. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren. Alle vier van harte gefeliciteerd. En welkom bij de LDGD! Nieuwsbrief l

18 Extern geplaatst.bij het ECOD Ik ben AOOLDGD Jan de Boer, 44 jaar, sinds 1 december vanuit CZSK werkzaam bij het nieuwe Expertise Centrum Opleidingskunde Defensie (ECOD) en als zodanig extern geplaatst. Na diverse onderwijsfuncties te hebben vervuld binnen mijn eigen dienstvak, de Geneeskundige Dienst, is deze functie een nieuwe uitdaging in het onderwijs. Nu niet specifiek in het medische, maar in het opleiden van opleiders in het algemeen voor geheel Defensie. Sinds 1 september is het ECOD van start gegaan. Het ECOD is als onderdeel van het Land Warfare Centre (LWC) ondergebracht in de luchmachttoren in Breda. Als marineman in een organisatie van het CLAS en in een gebouw van het CLSK kun je wel spreken van een echte paarse omgeving. In deze nieuwe organisatie werken we met 26 experts samen om de nieuwe structuur van opleiden zo breed mogelijk uit te dragen binnen Defensie. Dit houdt in dat wij weliswaar resideren in Breda, maar vandaar uit het hele land doorgaan om op diverse locaties de mensen op te leiden en te begeleiden. De locaties zijn daarbij onderverdeeld in de regio s: - Noord Den Helder en Assen - Midden t Harde, Apeldoorn, Amersfoort en Amsterdam - Zuid Oirschot en Woensdrecht De opleidingen zijn vraag-gestuurd. Dat houdt in dat de OPCO s de behoefte stellen en wij het aanbod van opleidingen leveren op locatie. Het aanbod van opleidingen bestaat uit 4 leerlijnen met de volgende kenmerken: Leerlijn 1 Leerlijn 2 Leerlijn 3 Leerlijn 4 het verzorgen van opleidingen het begeleiden van lerenden het ontwerpen en ontwikkelen van O&T het managen van opleidingsprocessen Mijn functie is Stafonderofficier Expertisecel leerlijn 1, verzorgen van Opleiding en Training (O&T). Het ECOD leidt beroepsgericht op en maakt zo veel mogelijk gebruik van duale trajecten. Hierbij zijn twee zaken essentieel: De leerling dient te beschikken over een werkplek. De leerling dient tijdens het leren op de werkplek terug te kunnen vallen op een praktijkleermeester. Een van de cursussen die ik verzorg is: Opleider (PS ). De opleiders van Defensie zijn werkzaam bij eenheden met opleidingstaken, zoals scholen, OTCa en Expertisecentra, maar ook operationele eenheden waar opleidingen worden verzorgd. Opleiders verzorgen hoofdzakelijk initiële opleidingen en functieopleidingen. De opleider leidt leerlingen op binnen het didactisch concept Beroepsgericht opleiden, waar de taakuitvoering centraal staat. Binnen dat concept gebruikt de opleider leertaken om de leerlingen te begeleiden binnen hun leertraject naar kwalificatie. De opleider kiest per situatie de beste werkvorm, om de ontwikkeling van de taakuitvoering en beroepsattitude te stimuleren. De opleiding Opleider is de paarse opvolger van de didactische cursussen: KMIO (CZSK), BOTI-2 (CLSK) en AIB (CLAS). Ik hoop dat ik in de Opleider -cursussen veel collega s ga ontmoeten die, net als ik, het werken in het onderwijs binnen Defensie heel erg leuk vinden. Nieuwsbrief l

19 Vervolg extern geplaatst bij het ECOD Mijn naam is Marcel Jansen, 47 jaar en als LTZ 2 (LD) geplaatst als Junior Officier Expertisecel bij het ECOD in leerlijn 2 begeleiden van lerenden. De opleidingen die wij verzorgen, zijn praktijkleermeester, mentor en supervisor. Deze opleidingen bestaan voornamelijk uit het (verder) ontwikkelen van de aanwezige begeleidingsvaardigheden van de cursist. De enige opleiding waar (in principe) geen CZSK-militairen aan deelnemen, is die van praktijkleermeester. De reden hiervoor is dat deze opleiding integraal deel uitmaakt van de basismodule LMV (module 0) die iedere KPL in opleiding volgt tijdens de periode aan de SMVBO. Het is wel mogelijk om bijvoorbeeld ervaren matrozen 1 die volgens hun leidinggevende een rol vervullen in het begeleiden van praktijkwerkboekers en/of VEVA leerlingen voor deze cursus in te schrijven. Dit geldt ook voor officieren die een rol spelen in het begeleiden van jongere (PBI) collega s. Aan de 2 andere cursussen is al een (weliswaar klein) aantal onderofficieren van CZSK begonnen. De opleiding mentor is bedoeld voor functionarissen die praktijkleermeesters begeleiden en de opleiding supervisor voor functionarissen die binnen een eenheid de (rand-)voorwaarden voor werkplekleren bewaken en bij problemen de signaalfunctie richting het management vervullen. Gezien de verschuiving van volledig opleiden naar deels opleiden in een schoolse omgeving en verder bekwamen in de praktijk d.m.v. een praktijkwerkboek worden de rollen van deze functionarissen steeds belangrijker. Ook de begeleiding van VEVA leerlingen stelt eisen aan een eenheid. Net als de opleidingen in leerlijn 1 zijn alle opleidingen van leerlijn 2 duaal opgezet. Een beperkt aantal contactdagen, waarna de cursisten zichzelf met praktische opdrachten gaan bekwamen in de praktijk, omdat dit in onze ogen de meest krachtige leeromgeving is die er bestaat. Dit stelt wel voorwaarden aan de werkplek van de cursist. Cursisten in de opleiding praktijkleermeester bijvoorbeeld moeten wel lerenden in hun organisatie hebben om te begeleiden, want anders is het onmogelijk om de praktijkopdrachten uit te kunnen voeren. Dus geen oefeningen, maar direct het echte werk en dat alles onder het motto: leren is Produceren. Onze opleidingen worden afgerond met een zgn. Proeve Van Bekwaamheid (PVB). Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwikkelportfolio. Hierin maakt de cursist zijn eigen ontwikkeling inzichtelijk d.m.v. de uitwerkingen Proeve van bekwaamheid van de diverse praktijkopdrachten, gevolgd door het maken van een reflectieverslag. De focus van iedere individuele cursist ligt daarbij op die competenties die hij wil ontwikkelen. Als zijn portfolio door de begeleider bij zijn eenheid en een 2 e accessor (mogelijk vanuit het ECOD) wordt goedgekeurd na een eventueel contactmoment dan is betrokkene geslaagd. Is de cursist dan klaar? Uiteraard niet, hij/zij is dan startbekwaam en zal zich in de praktijk gaan ontwikkelen naar geoefend. Dit was even in het kort een overzicht van de activiteiten van leerlijn 2 van het ECOD. Dit is overigens de meest joint club binnen het ECOD met een burger als hoofd, een kapitein van de marechaussee, een LTZ2, een AOO van de luchtmacht en een AOO van de landmacht. Mocht u vragen hebben n.a.v. dit artikel, kunt u altijd contact met ons opnemen. Nieuwsbrief l

20 Selectie scheepsagenten in ontwikkeling In de tweede nieuwsbrief van vorig jaar werd stil gestaan bij de selectieprocedure voor scheepsagenten. In de nieuwsbrief werd gemeld dat er in Noord-Europa en het Verenigd Koninkrijk, door de Controller Operaties (N8) centraal concurrentie gesteld werd, waarna zij de schepen adviseerden gebruik te maken van één specifieke agent. Doelstelling van dit concept was tweeledig: Het HLD wordt ontlast met de verplichting om per havenbezoek concurrentie te stellen en daarnaast verschafte deze procedure veel kosteninzicht aan de Controller Operaties. Afgelopen maanden is er gewerkt om bovenstaande procedure structureel in te regelen, waardoor de selectie van scheepsagenten inmiddels verschillende varianten kent. Op dit moment kennen we drie processen en is er een vierde in ontwikkeling. De volgende drie processen om een scheepsagent te selecteren, zijn op dit moment te onderscheiden: 1. Jaarcontract geldig voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland Halverwege vorig jaar heeft de Controller Operaties een aanvraag tot behoefte vervulling gestart voor een regionale scheepsagent. Op basis hiervan heeft afdeling verwerving diverse scheepsagenten aangeschreven, waarna de verwerver op basis van de ingestuurde offertes een agent heeft geselecteerd. Als resultaat hiervan heeft CZSK sinds 1 januari 2014 een eenjarig contract met World Seas Shipping Services (WSSS) voor alle havens in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. HLD s en Oudste Officieren dienen op basis van dit contract goederen en diensten af te roepen. 2. Op advies van de Controller Operaties Op dit moment heeft de Controller Operaties de centrale regie in handen voor het selecteren van scheepsagenten in Noord-Europa. De Controller Operaties schrijft per kwartaal verschillende scheepsagenten aan, waarna men op basis van prijsopgaven een vergelijking maakt. Aan de hand van deze vergelijking verstrekt de Controller Operaties een dwingend advies aan de operationele eenheden. Voor de eerste vier maanden van 2014 is de scheepsagent voor de regio Noord-Europa MLS. 3. Selectie door het HLD/de Oudste Officier Indien een schip geen gebruik kan maken van het contract opgenomen in punt één en ook geen gebruik kan maken van het advies van de Controller Operaties, dient het HLD/de Oudste officier zelf concurrentie te stellen. In voorkomend geval dienen minimaal drie agenten tijdig aangeschreven te worden met de vraag of zij in de logistieke behoeften van het schip kunnen voorzien en tegen welke prijs. Op basis van de beschikbaarheid en prijsopgaven dient vervolgens de keuze te worden gemaakt. Nieuwsbrief l

Nieuwsbrief Logistieke Dienst

Nieuwsbrief Logistieke Dienst 01/ 2013 15 maart 2013 Nieuwsbrief Koninklijke Marine In deze uitgave o.a. De nieuwsbrief LD - een schot in de roos Roerige tijden bij het OTCLOG Nieuwsbrief 1 De in beweging Colofon Uitgave: Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Logistieke dienst. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 002/2014. Koninklijke Marine 002/ 2013 003/ 2013.

Nieuwsbrief. Logistieke dienst. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 002/2014. Koninklijke Marine 002/ 2013 003/ 2013. 002/ 2013 003/ 2013 Logistieke dienst Nieuwsbrief Logistieke dienst 002/2014 Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 11 oktober 2013 Nieuwsbrief l 2-2014 1 Colofon Uitgave Deze nieuwsbrief is een

Nadere informatie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie

DE VEVA OPLEIDING. Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE VEVA OPLEIDING Haal je MBO-Diploma en ontdek Defensie DE TIEN MEEST GES INFORMATIE VOOR OUDERS EN VERZORGERS 1 2 3 4 Is er ondanks de bezuinigingen bij Defensie een toekomst voor leerlingen Veiligheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Logistieke dienst. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 003/2014. Koninklijke Marine 002/ 2013 003/ 2013.

Nieuwsbrief. Logistieke dienst. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 003/2014. Koninklijke Marine 002/ 2013 003/ 2013. 002/ 2013 003/ 2013 Logistieke dienst Nieuwsbrief Logistieke dienst 003/2014 Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 11 oktober 2013 Nieuwsbrief l 3-2014 1 Colofon Uitgave Deze nieuwsbrief is een

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Logistieke dienst 14 oktober 2013. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. Koninklijke Marine Logistieke dienst

Nieuwsbrief Logistieke dienst 14 oktober 2013. Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. Koninklijke Marine Logistieke dienst 002/ 2013 003/ 2013 Logistieke dienst Nieuwsbrief Logistieke dienst 14 oktober 2013 Hier komt een nog nader te denken tekst in wit. 11 oktober 2013 Nieuwsbrief l najaar 2013 1 Colofon: Uitgave: Deze nieuwsbrief

Nadere informatie

DE VEVA OPLEIDING ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST

DE VEVA OPLEIDING ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST ZEKERHEID VOOR DE TOEKOMST Defensie biedt prima doorgroeimogelijkheden. We worden wel het opleidingsinstituut van Nederland genoemd. Besluit je na een aantal jaren Defensie te verlaten, dan heb je in de

Nadere informatie

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5

Geregeld. Instituut Theo Thijssen. Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Geregeld Instituut Theo Thijssen Juni 2015, jaargang 5, nr. 5 Website voor de schoolopleiders: www.werkvelditt.hu.nl Agenda: 7 oktober: Opleidingsraad 15 september: BOIS overleg Redactie Geregeld: Henk

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 460 Project SPEER Nr. 36 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 5 november 2013 De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken tekst: sgt. Derek de Vries Lees het volledige artikel in de FALCON Grizzly, this is Mike ready to copy nine-liner This is grizzly, ready to

Nadere informatie

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze?

white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? white paper 2 Selectie ehrm oplossing: Hoe kom ik tot de juiste keuze? 1 Voorwoord 1. ehrm oplossing: impact van de keuze 2. Overzicht oplossingen 3. Project organisatie voor ehrm 4. Van ambitie tot keuze

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015. Met grote dank aan

Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015. Met grote dank aan Mini conferentie VO-VSO Regio Utrecht 23 juni 2015 Met grote dank aan Schoolleiders en bestuurders VSO, de loketten Passend Onderwijs en de directeuren van de samenwerkingsverbanden ontmoetten elkaar op

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

Studiegids training Productiemanager

Studiegids training Productiemanager Studiegids training Productiemanager Inhoud Inhoud... 2 1. Inhoudelijke informatie... 3 1.1 Beschrijving van de training... 3 1.2 Modules... 4 1.3 Opbouw van de training... 6 1.4 E-learningplatform...

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg

3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 3-daagse Masterclass Zorg ICT: EPD en ehealth toepassingen in de zorg 12 maart, 9 april en 7 mei 2014 Locatie: Broederplein 39, 3703 CD Zeist Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Georganiseerd

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 55 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Succesvol implementeren

Succesvol implementeren Succesvol implementeren Waarom begeleiding bij implementeren? Idealiter wordt een verandering op een school ingezet vanuit de onderwijsvisie. Deze veranderingen zijn veelal geformuleerd in het schoolplan

Nadere informatie

Training. Vergaderen

Training. Vergaderen Training Vergaderen Halide Temel 1-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Opdracht Luciferspel 6 Theorie 7 Opdracht - Vergaderen 12

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

Leergang Bewegingsonderwijs

Leergang Bewegingsonderwijs Onderwijs Algemeen Wilt u als leerkracht aan kinderen uit groep 3 tot en met 8 van het primair onderwijs bewegingslessen geven, dan moet u de post-hbo-opleiding Bewegingsonderwijs gevolgd hebben of een

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken

Leergang Opleidingsmanagement. inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook. trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken Leergang Opleidingsmanagement inclusief gratis: Dell Inspiron Netbook Voor : trainingscoördinatoren opleidingsmanagers leidinggevenden met opleidingstaken 2 Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training

Handreiking Opleiding en training agressie en geweld. Zo kiest u een passende opleiding of training Handreiking Opleiding en training agressie en geweld Zo kiest u een passende opleiding of training Inhoud Navigatie Inhoud Printen Opslaan Volgende pagina Vorige pagina Dit is een interactieve pagina,

Nadere informatie

Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht. T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts

Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht. T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts Het medisch zorgsysteem van de Krijgsmacht T.F.M. Dijkgraaf Luitenant Kolonel vliegerarts 1 Algemeen Militair Verpleegkundige 2 Mini CV Sedert 1986 werkzaam als militair arts Tot 1996 bij de Kon Landmacht

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten

Kansrijke Samenwerking. Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten Kansrijke Samenwerking Presentatie In gesprek Elkaar ontmoeten November 2012 Even voorstellen: Harrie van den Bergh Manager Facility Services, GGZ Oost Brabant Facility Services: Inkoop & Magazijn, Techniek

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN

PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN PATIËNTENPARTICIPATIE OP DE INTENSIVE CARE VAN TERGOOIZIEKENHUIZEN Projectgroep Patiëntenparticipatie September 2011 Patiëntenparticipatie op de Intensive Care van Tergooiziekenhuizen Steeds meer leeft

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Aanbod Leer- /doetraject Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel?

Aanbod Leer- /doetraject Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel? Aanbod Leer- /doetraject Hoe professionaliseer ik mijn kringloopwinkel? Heeft u te maken met een groeiende druk op de prestatie van uw winkel? En wilt u hier een positieve verandering in maken? Heeft u

Nadere informatie

Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding

Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding T.V.W. Consultancy Advies en ondersteuning in techniek, logistiek en opleiding. Sleutel woorden zijn betrouwbaar en toewijding Mijn naam is Tony van Wijchen. Na een militaire carrière binnen de Koninklijke

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders

Handleiding. voor. praktijkbegeleiders Handleiding voor praktijkbegeleiders Versie: februari 2011 Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden van

Nadere informatie

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten

Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Handleiding voor praktijkbegeleiders van niveau 2 en 3 cursisten Inhoud: Inleiding... 3 Kerntaken van een praktijkbegeleider... 3 Voorbereidend gesprek met de cursist... 4 Feedback geven... 4 Begeleiden

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

2012D40857. Lijst van vragen

2012D40857. Lijst van vragen 2012D40857 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft de minister van Defensie de volgende vragen ter beantwoording voorgelegd over de Personeelsrapportage van Defensie midden 2012 (33 400

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Begeleiding Startende Leraren

Begeleiding Startende Leraren Begeleiding Startende Leraren Afgestudeerd en minder dan twee jaar bevoegd (2015 2017) Melanchthon christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs Rotterdam en Lansingerland Postbus 28211 3003

Nadere informatie

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Uitruk op Maat. In deze uitgave. Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Uitruk op Maat Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Nieuwsbrief 1 november 2010 In deze uitgave Project Uitruk op Maat van start in veiligheidsregio Zuidoost-Brabant 2 3 Aanleiding van het project Uitruk

Nadere informatie

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015

Vaals, juni 2013 Versie 1.2. PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Vaals, juni 2013 Versie 1.2 PLAN VAN AANPAK Informatievoorziening & Automatisering De route voor de toekomst 2013-2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Plan van aanpak 1.1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Actiepunten

Nadere informatie

Verwachtingen HIP-dag

Verwachtingen HIP-dag 1. Aan welk types evenementen zou je deelnemen als deze werden gehouden in jouw buurt? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Type evenementen 94,7 84,2 78,9 36,8 HIP- dag Intervisie Ledenvergadering Anders Anders: Workshops

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang]

0-meting opleidingsinstituut [naam opleidingsinstituut] leergang [naam leergang] 1. Eisen aan het onderwijs 1. Er wordt opgeleid tot beginnend beroepsbeoefenaar manschap A en/of bevelvoerder. 2. Er is sprake van beroepspraktijkvorming: - er is sprake van een stevige integratie tussen

Nadere informatie

GEAR Reflectieverslag 2015

GEAR Reflectieverslag 2015 GEAR Reflectieverslag 2015 Huisartsopleiding Leiden Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde MLM SCHUIVENS 12 januari 2016 Documentbeheer Versie Datum Auteur(s) Wijziging 0.1 09-12- MLM Schuivens Startdocument

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland

Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Licentieregeling Reddingsbrigade Nederland Voorwoord Reddingsbrigade Nederland introduceert per 1 september 2015 de Licentieregeling. Door middel van de licentieregeling wil Reddingsbrigade Nederland een

Nadere informatie

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale.

Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. 1 Geachte heer/mevrouw Graag maak wij van de gelegenheid gebruik om u op de hoogte te brengen van de recente ervaringen en ontwikkelingen bij De Regiecentrale. Bij verschillende gemeenten en instellingen

Nadere informatie

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs

Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Premium Service Packs In business for people. Haal het optimale uit Unit4 Personeel & Salaris Bij de implementatie van onze HR- en salarissoftware wilt u

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 27 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow

Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Beschrijving DCTF Werkgroep Workflow Fase 1: Identificatie en selectie van een issue waarvoor mogelijk een werkgroep dient te worden opgericht 1. Het DB zet een portfolio management op ten aanzien van

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Update P-Direkt. Jaargang 2015, Nummer 63, 19 november 2015. Inhoud. Arjan Schaaf: Structuur en verbinding bij P-Direkt

Update P-Direkt. Jaargang 2015, Nummer 63, 19 november 2015. Inhoud. Arjan Schaaf: Structuur en verbinding bij P-Direkt Update P-Direkt Jaargang 2015, Nummer 63, 19 november 2015 Inhoud Arjan Schaaf: Structuur en verbinding bij P-Direkt Vestiging P-Direkt Bonaire goed op weg Akzo Nobel op werkbezoek bij P-Direkt Gebruikerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Mozard opleidingen. Opleidingspakketten. De Mozard MidOffice Suite. Mozard opleidingen

Mozard opleidingen. Opleidingspakketten. De Mozard MidOffice Suite. Mozard opleidingen opleidingen De Mozard MidOffice Suite Gefeliciteerd! U hee. de Mozard Front- en Midoffice Suite aangescha. en kunt nu gebruik maken van de meest geavanceerde, generieke, front- en midoffice suite welke

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

OTCGENIE. Door: Elnt Nico Stip, stafofficier opleiding en training ontwikkeling, OTCGenie

OTCGENIE. Door: Elnt Nico Stip, stafofficier opleiding en training ontwikkeling, OTCGenie Op 16 juni 2014 is het OTCGenie in samenwerking met BGA Nederland gestart met een pilot derde leerweg Allround Sloper niveau 3 waarbij twee korporaals van 41 Pagnbat in een relatief korte tijd een MBO-3

Nadere informatie

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING

EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING POLITIE NEDERLAND augustus 2014 EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) ALS ONDERDEEL VAN (LOOPBAAN)ONTWIKKELING Klik hier voor: 1 Ervaringen van politiemedewerkers met EVC René Haenraets, Eenheid Limburg,

Nadere informatie

Koninklijke Marine. Nieuwsbrief. Logistieke dienst 002/2013 001/2015. 11 oktober 2013

Koninklijke Marine. Nieuwsbrief. Logistieke dienst 002/2013 001/2015. 11 oktober 2013 Nieuwsbrief Hier komt een nog naderdienst te denken tekst in wit. Logistieke 001/2015 003/ 2013 002/2013 Logistieke dienst 11 oktober 2013 Nieuwsbrief l 1-2015 1 Colofon Uitgave Deze nieuwsbrief is een

Nadere informatie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie

Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Tijdelijke regeling verkort examentraject voor ervaren functievervullers betreffende de zes initiële functieopleidingen van de GHOR Academie Doelstelling De regeling dient om: de hierna gedefinieerde doelgroep

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie Ervaring Samenvatting K128 > 6 jaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 31 125 Defensie Industrie Strategie Nr. 17 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH)

Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Normen en Opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) Kees van der Meulen Even voorstellen Kees van der Meulen 5 jaar MSMH (csa medewerker) in diverse ziekenhuizen 12 jaar teamleidinggevende

Nadere informatie

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo

Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS. saxion.nl/apo Montessori Professionalisering Zuid-Nederland 2014-2015 ACADEMIE PEDAGOGIEK EN ONDERWIJS saxion.nl/apo Montessori Zuid-Nederland Professionele ontwikkeling 2014-2015 Het menselijke individu kan zich zonder

Nadere informatie

Warehouse Management Systems vandaag en morgen

Warehouse Management Systems vandaag en morgen Warehouse Management Systems vandaag en morgen Ervaringen vanuit het internationale pakketonderzoek IPL / IML Oliver Wolf, René van den Elsen MTL - Team warehouse logistics -http://www.warehouse-logistics.com

Nadere informatie

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015

Profiel. Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus. december 2015 Profiel Programmadirecteur Creatieve Industrie Aventus december 2015 Opdrachtgever Aventus Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 / 06-29004782

Nadere informatie

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist

De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist De ICT-Academy: Van werkzoekende tot ICT-specialist Adresgegevens: Meent 93a 3011 JG Rotterdam 010 41 40 282 Voor algemene informatie over Carrièrewinkel Projecten: www.carrierewinkel.nl E-mail: info@carrierewinkel.nl

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie