Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO."

Transcriptie

1 BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden vinden op veel gestelde vragen van deelnemers. Bewijs van Deelname Het volgen van een bijscholing, cursus of training, kan een Bewijs van Deelname opleveren. Op een Bewijs van Deelname vindt u het onderwerp van de bijscholing, cursus of training. Het document kan worden opgenomen in het portfolio van de deelnemer, als bewijs dat hij/zij alle dagdelen van de betreffende bijscholing, cursus of training van de BOGO heeft gevolgd. Bijscholing Tijdens een bijscholing krijgt de deelnemer de meest recente inzichten en technieken aangereikt, die hij/zij kan inzetten ten goede van de uitvoering van zijn/haar functie binnen de vakbekwaamheid organisatie. Een voorbeeld: U heeft enkele jaren geleden het Rijksdiploma Bevelvoerder behaald. Er zijn inmiddels nieuwe inzichten die van belang zijn voor het uitvoeren van uw functie. U kunt dan een bijscholing volgen die deze inzichten aanreikt. BOGO Certificaat Het afronden van een bijscholing, cursus of training, kan een BOGO certificaat opleveren. Een BOGO certificaat levert, naast het bewijs dat alle dagdelen zijn gevolgd, informatie op over de mate van vakbekwaamheid van de deelnemer ten aanzien van het gekozen studie onderwerp. Het BOGO certificaat kan worden opgenomen in het portfolio van de deelnemer. (zie ook: Certificaat Criteria / Toelichting Certificaat Criteria en Veel gestelde vragen: vraag 7) Certificaat Criteria / Toelichting Certificaat Criteria Als een BOGO Certificaat gekoppeld is aan de gekozen studie, ontvangt de deelnemer vooraf de volgende documenten: Certificaat Criteria en Toelichting Certificaat Criteria. In het document Certificaat Criteria is te lezen naar welk eindresultaat de deelnemer toewerkt tijdens de bijscholing of cursus. Als de docent een voldoende beoordeling van het leerproces van de deelnemer kan noteren op dit document, volgt uitgifte van het BOGO Certificaat. In het document Toelichting Certificaat Criteria zijn gedragscriteria te vinden, die beschrijven welk gedrag een deelnemer moet laten zien om tot een voldoende beoordeling te komen. Op basis van deze gedragscriteria zal de docent het leerproces van de deelnemer beoordelen en het document Certificaat Criteria invullen. (zie ook: BOGO Certificaat en Veel gestelde vragen, vraag 7) Cursus Een cursus is ontwikkeld door de BOGO en leidt deelnemers op voor een nieuwe rol binnen zijn/haar functie. Een voorbeeld: U heeft de functie Bevelvoerder en u krijgt daarbij de rol van oefenleider binnen uw vakbekwaamheid organisatie. De inhoud van deze rol is nieuw voor u en daarom volgt u de cursus oefenleider. Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

2 Het kan voorkomen dat BOGO 2 dagdelen op 1 dag aanbiedt (= 2 x 3 uur). De studiebelasting ligt bij deze variant over het algemeen hoger. (zie ook: Veel gestelde vragen, vraag 2) Lescyclus In de lescyclus van de BOGO kunt u alle praktische informatie over de te volgen leergang, bijscholing of cursus vinden, zoals: wanneer een opdracht af moet zijn, of u een voorbereidende opdracht moet maken vooraf aan een les, wat u moet bestuderen/lezen voorafgaand aan de les en op wat voor soort locatie (bijvoorbeeld een praktijkles buiten de kazerne) de les plaatsvindt. Leergang Een leergang is ontwikkeld door het IFV, en eventueel doorontwikkeld door de BOGO, en leidt deelnemers op tot een beginnend vakbekwaam beroepsbeoefenaar in de betreffende functie van de leergang. Welke functies er zijn, kunt u terugvinden in het functiehuis van de brandweer. Een leergang wordt, met goed gevolg, afgesloten met het behalen van het Rijksdiploma voor betreffende functie. Een voorbeeld: U bent bakker en u wilt naast uw huidige werk graag als brandweerman/vrouw aan de slag. U kunt dan een leergang volgen, die u opleidt voor deze voor u- nieuwe functie. Leerwerkplekbegeleider De leerwerkplekbegeleider ondersteunt de deelnemer aan een leergang bij het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van leerwerkplekopdrachten. De begeleiding richt zich op het leerproces en de veiligheid van de deelnemer. Daarnaast zal een leerwerkplekbegeleider aandacht schenken aan het wegwijs maken van de deelnemer op de toekomstige werkplek en het gebruik van lokale middelen en - procedures. De leerwerkplekbegeleider is vakbekwaam op het gebied van de leergang die de deelnemer volgt. Leerwerkplekopdracht Een leerwerkplekopdracht, is een opdracht die de deelnemer aan een leergang uitvoert bij het korps, op zijn/haar toekomstige werkplek (=leerwerk plek), voor zijn/haar toekomstige functie. Praktijkbegeleider De praktijkbegeleider is een collega of leidinggevende uit het korps, district of regio van de deelnemer, die vakbekwaam is binnen het vakgebied, waarvoor de deelnemer de cursus of bijscholing volgt. De praktijkbegeleider ondersteunt de deelnemer bij het voorbereiden, uitvoeren en nabespreken van voorbereidings-, en praktijkopdrachten van een cursus of bijscholing. Praktijkopdracht Een praktijkopdracht, is een opdracht die de deelnemer aan een cursus of bijscholing uitvoert op zijn/haar werkplek, bij het eigen korps of regio, binnen de eigen functie. Het doel van een praktijkopdracht is om het geleerde in de les, uit te kunnen proberen in uw praktijksituatie. De docent zal tijdens de les ingaan op de dilemma s die u heeft ervaren bij de uitvoering van de praktijkopdracht binnen uw organisatie. Studiewijzer In de Studiewijzer van de BOGO vindt de deelnemer onder andere praktische informatie over de inhoud, opzet en doelstelling van de gekozen studie. Daarnaast is te vinden welke inzet van de deelnemer wordt verwacht en welke ondersteuning geboden kan worden door o.a. de docent, leerwerkplek begeleider en/of de trajectbegeleider. De studiewijzer wordt minimaal 4 weken vooraf

3 aan de te volgen studie naar de deelnemer opgestuurd, zodat deze ruim de tijd heeft dit voor aanvang van de studie te bestuderen. Training Tijdens een training krijgt de deelnemer de gelegenheid competenties (kennis, houding en vaardigheden) die belangrijk zijn binnen zijn/haar functie te beoefenen en te verdiepen. Een training levert de deelnemer terugkoppeling op over zijn/haar kwaliteiten en de mate van vakbekwaamheid ten aanzien van het onderwerp van de cursus. Een training kan een terugkerend onderdeel zijn van het proces vakbekwaam blijven en het leven lang leren van de deelnemer. Een voorbeeld: U bent al jaren werkzaam in de functie van Bevelvoerder. Voor zover u weet doet u uw werk naar een ieders tevredenheid. Toch zou u graag weten waar u precies staat. Het kan ook zijn dat u bepaalde vaardigheden in de praktijk minder vaak in kunt zetten en deze daarom extra wil trainen. U kunt in deze gevallen een training volgen bij de BOGO, die ingaat op uw leerwensen. Vervangende opdracht Voor bijscholingen of cursussen waaraan een BOGO certificaat is verbonden, kan aanwezigheid als voorwaarde gesteld zijn. Bij afwezigheid door overmacht is het voor sommige dagdelen mogelijk een vervangende opdracht te maken, welke beoordeeld wordt door de docent. Of dit voor uw studie geldt, kunt u lezen in de studiewijzer van de BOGO. Wat u moet doen om aan deze vervangende opdracht te komen, kunt u lezen in de Toelichting Certificaat Criteria. (zie ook: Certificaat Criteria / Toelichting Certificaat Criteria en Veel gestelde vragen: vraag 7) Voorbereidingsopdracht Een voorbereidingsopdracht moet afgerond worden voorafgaand aan de lesbijeenkomst en heeft tot doel: de deelnemer voor te bereiden op de komende les bijeenkomst. In de BOGO lescyclus is per dagdeel terugvinden, welke opdracht voorafgaand aan de les gemaakt moet worden. De docent zal tijdens de volgende les ingaan op vragen van de deelnemer, ten aanzien van deze opdracht. Veel gestelde vragen Vraag 1. Moet ik de bijscholing volgen? De BOGO gaat er vanuit dat u, samen met uw leidinggevende (of opdrachtgever), inschat of de inhoud van de bijscholing voor u nieuwe inzichten of -technieken gaat opleveren. Om te bepalen of dit zo is adviseert de BOGO u om, samen met uw leidinggevende(n), naar uw mogelijkheden te kijken en de algemene informatie over de bijscholing op onze site goed te bestuderen. Daar vindt u bijvoorbeeld praktische informatie, zoals: studiebelasting, aantal dagdelen en studiekosten. Wanneer u meer gedetailleerde informatie wilt over de planning of lesinhoud van de bijscholing, dan kunnen u en uw leidinggevende(n) voor advies terecht bij uw Regionaal Opleidingsmanager, Opleidingscoördinator of Bedrijfsbureaumedewerker van de BOGO. Vraag 2. Ik werk als docent/instructeur voor de BOGO, moet ik een bijscholing volgen? De BOGO gaat er van uit dat u als docent/instructeur graag op de hoogte blijft van de laatste inzichten binnen uw vakgebied. Om u te ondersteunen bij het vakbekwaam blijven op zowel vakinhoudelijk, als didactisch vlak, biedt de BOGO u regelmatig bijscholingen aan, die hiertoe een belangrijke bijdrage leveren.

4 Vraag 3. Wat is het verschil tussen een dag-variant (of dagopleiding) en een dagdeel-variant (of avondopleiding)? Welke variant is het meest geschikt voor mij? Wanneer u een studie in de avonduren volgt, is dit over het algemeen een dagdeel-variant. Een dagdeel is 3 uur, tenzij anders vermeld in de BOGO lescyclus. Als er twee dagdelen op 1 dag worden gevolgd (dus 2 x 3 uur per lesdag), spreken we ook wel van de dagopleiding of dag-variant. Immers zal minimaal 1 dagdeel overdag gevolgd moeten worden. De consequentie van de dag-variant, is een hogere studiebelasting voor de deelnemer. De deelnemer moet bijvoorbeeld literatuur bestuderen en opdrachten maken, die horen bij twee lesbijeenkomsten van 3 uur. Welke het meest geschikt is voor u, hangt af onder andere af van uw wensen, mogelijkheden en de tijd die u voor de gewenste studie vrij kan maken. Vraag 4. Wat is het verschil tussen een voorbereidingsopdracht en een praktijkopdracht? Een voorbereidingsopdracht heeft tot doel u voor te bereiden op de eerstvolgende lesbijeenkomst, de docent zal tijdens deze les inspelen op vragen die u mogelijk heeft naar aanleiding van het maken van de voorbereidingsopdracht. Een praktijkopdracht heeft tot doel het geleerde in de les, toe te leren passen in de dagelijkse praktijksituatie. De docent zal tijdens de les ingaan op de dilemma s die u heeft ervaren bij de uitvoering van de praktijkopdracht binnen uw organisatie. (Zie ook de BOGO begrippenlijst voor toelichting van deze begrippen). Vraag 5. Wat is het verschil tussen een leerwerkplek opdracht en een praktijk opdracht? Een leerwerkplek opdracht voert u uit tijdens leergangen: het geleerde wordt uitgeprobeerd op de toekomstige werkplek (= leer werkplek). Een praktijkopdracht voert u uit tijdens een cursus of bijscholing: opgedane inzichten worden uitgeprobeerd in de praktijksituatie, op uw werkplek binnen de organisatie. Vraag 6. Wat is de BOGO studiewijzer? Moet ik iets met dit document doen? De BOGO studiewijzer geeft de deelnemer achtergrond-, en praktische informatie over de gekozen studie. In de studiewijzer kunt u lezen wat u kunt verwachten van het lesprogramma, wat er van u als deelnemer wordt verwacht in de voorbereiding op de (praktijk)lessen en bij wie u welke ondersteuning kunt vragen om de gekozen studie succesvol af te ronden. Het is noodzakelijk dat u de BOGO studiewijzer bestudeerd vooraf aan de eerste lesbijeenkomst, zodat er geen verrassingen meer voor u zijn bij aanvang van de studie en de docent in de eerste lesbijeenkomst toelichting kan geven op mogelijke vragen die u nog heeft naar aanleiding van het lezen van dit document. Vraag 7. In de Certificaat Criteria van mijn cursus zag ik dat aanwezigheid op alle dagdelen onderdeel is van de beoordeling om een Certificaat te kunnen krijgen. Helaas kan ik een dagdeel niet aanwezig zijn. Wat kan ik doen om toch een BOGO certificaat te ontvangen?

5 Neem in geval van onvoorziene afwezigheid altijd contact op met uw docent. Hij/zij kan u informeren welke mogelijkheden er zijn. Misschien kunt u bijvoorbeeld de lesbijeenkomst elders inhalen of is het mogelijk een vervangende opdracht te maken. Of dit voor uw studie geldt en wat u moet doen om aan een vervangende opdracht te komen, kunt u lezen in de documenten Studiewijzer en in de Toelichting Certificaat Criteria. (zie ook: de BOGO begrippenlijst voor toelichting van deze begrippen)

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan

Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan Stimuleert de ontwikkeling van medewerkers Doorgroeien met de A+O Ontwikkel- of Loopbaanscan INFORMATIE VOOR HR EN LEIDINGGEVENDEN WILLEM VAN ROSMALEN, GEMEENTESECRETARIS GEMEENTE SCHIJNDEL De Loopbaanscan

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet

Vraag en antwoord voor ouders. Steun waar nodig. Speciaal waar het moet Vraag en antwoord voor ouders Steun waar nodig Speciaal waar het moet Regulier waar mogelijk, steun waar nodig, speciaal waar het moet Alle kinderen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Haal je kop uit het zand!

Haal je kop uit het zand! Haal je kop uit het zand! Leren met zichtbaar resultaat Stephan Obdeijn l Metteke Lubberts Introductie Organisaties investeren veel tijd én geld in het leren en ontwikkelen van hun management en medewerkers.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie