Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners"

Transcriptie

1 Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden Brochure Bewoners

2 1. Inleiding De collectieve duurzame energievoorziening in het project Yours is gebaseerd op Energie Opslag in de bodem als natuurlijke bron, aangevuld een gasmotorwarmtepomp, zonnecollectoren en gasketels. Eteck zal met de duurzame energievoorziening gedurende 30 jaar tegen marktconforme tarieven warmte en warm tapwater beschikbaar stellen om uw wooncomfort compleet te maken. Voor u als verbruiker is het belangrijk te weten dat deze energievoorziening garant staat voor een comfortabele en bedrijfszekere levering. Het hele jaar warmte voor comfortabele verwarming en voldoende warm tapwater. En terwijl uw energierekening niet hoger is dan in het geval met een traditionele gasgestookte CV ketel levert u ook nog eens een bijdrage aan een beter milieu. Met de duurzame energievoorziening wordt de uitstoot van broeikasgassen (CO2) sterk gereduceerd. U gaat een leveringsovereenkomst aan met Eteck voor de levering van uw warmte en warm tapwater. Deze leveringsovereenkomst is geldig voor de periode dat u eigenaar of huurder bent van de woning. U kunt voor uw warmte levering niet uitwijken naar een andere leverancier. De hoogte van de leveringstarieven, alsmede de leveringsvoorwaarden van Eteck zijn conform de richtlijnen van EnergieNed (www.energiened.nl) opgesteld. Energiened beschermt de belangen van de consument in de energiemarkt. Uiteraard kunt u uw eigen elektriciteit inkopen bij elke leverancier van uw voorkeur. Eteck is verheugd om (Y)ours in Leiden langjarig te mogen voorzien van duurzame warmte. Onze klantenservice staat 24 uur per dag voor u klaar, en is te berijken via Eteck Energie Bedrijven Eteck is een zelfstandige energie exploitatie maatschappij. Eteck exploiteert duurzame energiesystemen, voornamelijk gerelateerd aan het gebruik van grondwater. Anno 2013 heeft Eteck circa aansluitingen in exploitatie en is daarmee een van de grootste onafhankelijke partijen op dit gebied. Het beheer en onderhoud van onze systemen wordt door vakkundig eigen personeel van Eteck en aan Eteck gelieerde bedrijven uitgevoerd. Meer informatie over Eteck kunt u vinden op 2

3 3. Technische omschrijving De warmte-opwekking en distributie voor dit complex vindt plaats via een systeem bestaande uit: Energie Opslag in de bodem Zonnecollectoren met buffertank Gasmotorwarmtepomp met bronsysteem cv-ketels voor ruimteverwarming Speciale hoogrendement tapwaterketels en buffervaten Optimaal geïsoleerd distrbutienet tot in de woning 3.1 Warmte-opwekking Voor (Y)ours wordt de ruimteverwarming en het tapwater opgewekt via een gasmotorwarmtepomp in combinatie met zonnecollectoren en ketels. Deze warmte-opwekinstallatie is gepositioneerd in blok B. De zonnecollectoren staan geplaatst op het dak van blok C. De gasmotorwarmtepomp is een duurzame totaaloplossing voor warmte-opwekking. Gedurende het gehele jaar produceert de gasmotorwarmtepomp warmte t.b.v. de warmtapwatervoorziening en de ruimteverwarming. bron weer geregenereerd door middel van de zonnecollectoren op het dak van Blok B. Naast de regeneratie, leveren de zonnecollectoren ook direct warmte aan het systeem t.b.v. de warmtapwatervoorziening, waarbij het warm tapwater wordt voorverwarmd tot een temperatuur van maximaal 45 C. De warmte geproduceerd door de zonnecollectoren wordt opgeslagen in een buffervat in de technische ruimte in Blok B. De werking van de gasmotorwarmtepomp is in principe hetzelfde als bij een conventioneel, elektrisch aangedreven warmtepompsysteem. Echter, één van de belangrijkste verschillen ten opzichte van een elektrische warmtepomp is de verhouding warmte-energielevering. Door ook het uitlaatgas en motorstralingswarmte nuttig te gebruiken is het aandeel warmtelevering per kw toegevoegde energie ten opzichte van de elektrische warmtepomp van de gasmotor aangedreven warmtepomp groter. Daarnaast is het, door nuttig gebruik te maken van de restwarmte van de motor, mogelijk om de gevraagde hoge temperatuur verwarming ten behoeve van de distributie van tapwater continu te leveren. capaciteit om tijdens uitval van de gasmotorwarmtepomp of bij extra capaciteitsvraag aan de piekvraag te voldoen. 3.2 Warmte-distributie en -afgifte De distributie van het tapwater geschiedt middels een recirculatiesysteem (zogenaamd hotelsysteem). Elke woning of eenheid wordt voorzien van een watermeter met uitlezing op afstand. Het tapwatersysteem wordt voorzien van een heetwaterbeveiliging. De ruimteverwarming wordt middels een twee-pijpssysteem gedistribueerd naar de eenheden/woningen. Per woning wordt een warmtemeter met uitlezing op afstand aangebracht. In de woning zijn een of meerdere radiatoren aanwezig voor de ruimteverwarming. 3.3 Elektrisch koken Uw woning is niet aangesloten op aardgas. Het zou niet efficiënt zijn om naast de duurzame energievoorziening ook nog infrastructuur (leidingen) voor gas aan te leggen. U kookt daarom op elektriciteit: misschien even wennen, maar het is een veilige manier van koken die volop mogelijkheden biedt. 3 De warmte voor de gasmotorwarmtepomp wordt voor een groot deel onttrokken aan de bodem (bron). In de zomerperiode wordt de Naast de gasmotorwarmtepomp zijn eveneens tapketels opgesteld. De tapketels met de bijbehorende buffervaten hebben voldoende

4 4. Overeenkomsten en levering De levering van warmte en warm tapwater geschiedt gedurende een periode van minimaal 30 jaar door Eteck. Eteck sluit hiertoe een aantal overeenkomsten met de gebouweigenaren en huurders en ontvangt het eigendom van de installaties. Het onderstaande contractschema is van toepassing. Zakelijk recht van opstal Installatie Leverancier (te vestigen voor splitsing appartementsrechten) Zakelijk recht van onderopstal Installatie Leverancier (onder ontbindende voorwaarden) Belegger(s) / kopers appartmentsrechten Stichting WOI gerechtigde opstalrecht Overeenkomst met Stichting WOI inzake warmte en warm tapwater Eteck contractuele relatie Energievoorzienings overeenkomst warmte en warm tapwater Leveringsovereenkomst Gebruikers huurders of eigenaren app.rechten of start. woningen, comm. ruimtes 4.1 Stichting WOI Voor de borging van continuïteit van levering is er de Stichting WOI (Warmte-Opwekkings Installatie) opgericht. Mocht er in de toekomst onverhoopt iets gebeuren met Eteck, waardoor de levering van warmte in gevaar komt, dan kan deze stichting handelen en het eigendom van de energievoorziening terugnemen. Zo bent u beschermd tegen het wegvallen van warmtelevering. 4.2 Leveringsovereenkomst U gaat als bewoner met Eteck een leveringsovereenkomst aan zolang u eigenaar (en/) of huurder bent van de woning. De leveringsovereenkomst is een eenvoudig inte vullen formulier met bijbehorende Algemene Leveringsvoorwaarden en Aansluitvoorwaarden. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn overgenomen van EnergieNed, de branchevereniging voor energiebedrijven, die deze in nauwe samenwerking met de overheid heeft opgesteld. Eteck levert u het hele jaar warm 4

5 verwarmingswater voor ruimteverwarming en warm tapwater. U betaalt daarvoor de tarieven die zijn vastgesteld. Het onderhoud plannen wij zo veel mogelijk in bij het oplossen van storingen. Zo hoeft u niet vaker dan nodig thuis te blijven voor een mon- 4.4 Vragen, klachten, schadeclaims Eteck heeft er alles aan gedaan om in uw 4.3 Service en Onderhoud Voor een aangenaam warm huis kunt u volledig teur. Van onderhoud aan het net waarvoor de levering onderbroken moet worden, stellen wij u bijtijds op de hoogte door middel van , woonwijk een degelijk en kwalitatief goed energiesysteem aan te leggen. Echter mocht er onverhoopt iets mis gaan, er ontstaat vertrouwen op de levering van Eteck. Toch sms, brief, social media en/of vermelding op schade aan uw woning of inboedel en u bent kan het zijn dat u ons iets wilt vragen of een onze website. van mening dat Eteck hiervoor aansprakelijk probleem heeft. In deze paragraaf leest u hoe is, dan kunt u een schadeclaim indienen. In- Eteck omgaat met onderhoud en service en hoe Voor een vlotte afwikkeling van het onderhoud formeer ook altijd uw eigen verzekeraar. Eteck u ons in het geval van een storing kunt bereiken. vragen wij u om met onderstaande punten is aangesloten bij de Geschillencommissie rekening te houden: Energie en Water. Eteck bewaakt de kwaliteit van de collectieve Leidingen die in de woning liggen moeten energielevering. Alle collectieve installaties wor- probleemloos bereikbaar zijn. Heeft u een vraag, een 0klacht of een schade- den 24 uur per dag bewaakt. De kosten voor De afsluiters in het overdrachtstation moe- claim? Laat het ons weten: reparaties en vervangingen zijn uiteraard voor ten goed bereikbaar zijn. per Eteck. U heeft hier geen enkel omkijken naar. Het verschaffen van toegang tot uw woning per telefoon: op datum/tijdstip dat wij dit verzoeken per post: Eteck, Antwoordnummer 10068, Eteck heeft een eigen servicedienst. Onze zodat iedereen vlot geholpen kan worden 2740 VB Waddinxeen medewerkers kennen en verzorgen onze (tip: indien u zelf niet aanwezig kunt zijn, (een postzegel is niet nodig). eigen installaties. Daarmee is Eteck een van de weinige partijen in Nederland die zo te werk gaat. Het goed functioneren van de collectieve energiesystemen is voor ons van groot belang. Het zal u dus niet verwonderen dat wij de installaties continu optimaliseren. Dit heeft voor u als voordeel dat u een hoge leveringsbetrouwbaarheid mag verwachten. vraag of iemand in uw omgeving toegang wil verlenen). In de Energievoorzieningsovereenkomst met de eigenaren en de overeenkomst met de stichting zijn additionele maatregelen getroffen indien zou blijken dat Eteck meerdere malen niet aan haar verplichtingen tot leve- 4.5 Verhuizen Wanneer u verhuist, breng ons dan van tevoren op de hoogte van de verhuisdatum en eventueel de gegevens van de nieuwe bewoner. Geef ook direct uw nieuwe adres aan ons door, dan kunnen we uw eindafrekening in orde maken. Bij storingen in collectieve installaties zijn wij ring voldoet. doorgaans al binnen een uur aan de gang om 5 de storing te verhelpen.

6 5. De tarieven, afrekening en warmtewet Voor de levering van energie en diensten betaalt u aan Eteck een vergoeding. In een conventionele situatie zou u een gasrekening en het onderhoud van een CV ketel hebben. Deze kosten vallen weg. In plaats daarvan betaalt u aan Eteck door middel van een automatische incasso of ontvangt u van Eteck een nota. Deze nota bestaat uit een variabele en/of een vaste tariefcomponent. 5.1 Waaruit bestaat mijn nota? Vastrecht Het vastrecht tarief is samengesteld uit kosten voor transport en levering van warmte, het beheer en onderhoud van het leidingennet en installaties, en dekt gedeeltelijk de investering die Eteck gedaan heeft voor de aanleg van het energiesysteem. Het vastrecht tarief voor warmte is vastgesteld onder op het zogenaamde Niet-Meer-dan-Anders (NMDA) principe. Zie voor een uitgebreide toelichting verder op in dit hoofdstuk. Verbruik warmte en tapwater Het verbruik van warmte en warm tapwater wordt geraamd en met de voorschotnota door Eteck in rekening gebracht. Eenmaal per jaar wordt het werkelijke verbruik berekend. Belasting Een deel van de energierekening bestaat uit belasting. Deze kosten draagt Eteck af aan de overheid. 5.2 Jaarnota Voor het verbruik en vastrecht betaalt u maandelijks een voorschotbedrag. Met de jaarnota verrekenen wij de al in rekening gebrachte maandelijkse voorschotten met de jaarlijkse vergoeding en/of het werkelijke verbruik en wordt het nieuwe voorschot bedrag vastgesteld. 5.3 De warmtewet De rekening voor uw warmte is een belangrijk onderdeel van de maandelijkse vaste lasten. Waarom u niet kunt overstappen naar een andere leverancier, hoe de tarieven tot stand komen en wat de wet hierover zegt, leest u hier. 6

7 Vaste tarieven De wijze van afrekenen voor de levering van op het NMDA principe. Bij vaststelling van de warmtetarieven is daarom een vergelijking 6 Afsluiting Deze collectieve, duurzame energievoorziening de producten en diensten van Eteck en de gemaakt met overeenkomstige woningen met levert comfortabele warmte. Het project (Y)ours bijbehorende tarieven zijn bij de bouw van een gasgestookte installatie. Naast NMDA heeft daarmee een grote toegevoegde kwaliteit uw woning vastgesteld en opgenomen in een komt het tarief tot stand in onderhandeling en u zult dat als bewoner merken. Wij sommen contract met de gemeente, projectontwikke- met de gemeente en projectontwikkelaar, wo- hier nogmaals de voordelen voor u op: laar of woningcorporatie. Daarmee staan de ningcorporatie of andere opdrachtgever voor tarieven voor 30 jaar of langer vast. De tarie- de bouw van uw woning. Hierbij zitten vaak Comfortabele wamte en warm tapwater ven worden echter wel jaarlijks geïndexeerd ook onafhankelijke adviesbureaus aan tafel. Door minder CO2-uitstoot draagt u bij aan op basis van de Consumenten Prijs Index van Dit verschilt per locatie. een schone en duurzame toekomst het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vaste leverancier Voor gas en elektriciteit bestaat in Nederland Nieuwe wetgeving Momenteel is er een nieuwe wet in de maak de Warmtewet. Met de nieuwe wet wordt Geen gasaansluiting in uw woning (veiligheid) Eteck onderhoudt het energiesysteem en bewaakt de levering warmte en warm een vrije markt. U kunt zelf kiezen bij wie u u als consument beter beschermd. De tapwater energie inkoopt. Bij locaties met een collec- Energiekamer van de Nederlandse Mededin- U heeft een hele hoge leveringsbetrouw- tieve energielevering kan dit niet. Een landelijk gingsautoriteit (NMa) zal een maximumprijs baarheid leidingnetwerk, zoals bij gas of elektriciteit, op basis van het NMDA principe vaststellen ontbreekt omdat bij het transport veel warmte en op de uitvoering hiervan toezien. De ont- Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding verloren gaat. Daarom is de eigenaar van het wikkeling van deze wet loopt al enige tijd en van deze brochure neemt u dan gerust con- collectieve energiesysteem óók de energiele- zal per 1 januari 2014 in werking zal treden. tact met ons op. Wij staan u graag te woord. verancier. Een gebruiker van warmte via een Eteck heeft uiteraard de verplichting zich aan collectief energiesysteem is dus gebonden de wet te conformeren, en volgt al jaren de per aan deze leverancier. richtlijnen van deze warmtewet. In het project per telefoon: Zo komt de warmteprijs tot stand Om de gebruiker van milieuvriendelijke warmte te beschermen is door de energiebedrijven en de overheid gekozen de tarieven van warmte niet te berekenen op basis van de werkelijk gemaakte kosten, maar te baseren (Y)ours is ervoor gekozen om de tarieven onder het vastgestelde NMDA tarief te stellen. U betaalt dus minder voor uw warmtelevering dan wettelijk is toegestaan. Of het doorvoeren van deze wet nog gevolgen heeft voor de tarieven in uw woning is op dit moment nog niet te zeggen. per post: Eteck, Antwoordnummer 10068, 2740 VB Waddinxeen (een postzegel is niet nodig).

8 Eteck Warmte Yours B.V. Eteck Energie Bedrijven Coenecoop PG Waddinxveen

Eneco Broncomfort. Titel brochure

Eneco Broncomfort. Titel brochure Eneco Broncomfort Titel brochure 1 Verwarmen en koelen op een bijzondere manier In uw nieuwe woning kunt u het hele jaar door rekenen op een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat. Het is misschien even

Nadere informatie

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Informatiebrochure Uitgave van Essent Warmte BV, mei 2007 Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden

Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013) Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorwaarden voor consumenten.

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk

Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: Gerwin Verschuur energiebedrijf Thermo Bello bv Projectleider: P.T. Oei (InnovatieNetwerk)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland

Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland Code levering elektriciteit en aardgas en netbeheer recreatiebedrijven 1.0 najaar 2012 (na afstemming met Netbeheer Nederland en ANWB/Consumentenbond) 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze code is van toepassing

Nadere informatie

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht

dienstenwijzer In het kader van de Wet op het financieel toezicht In het kader van de Wet op het financieel toezicht dienstenwijzer De Wet op het financieel toezicht (Wft) schrijft voor dat financiële dienstverleners, voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst,

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven

DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN. Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN MKB COLLECTIEVEN Dienstverleningsdocument MKB Collectieven inzake Energiecollectieven Inhoud - Wie is MKB Collectieven? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag. 1 - De

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak

Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Eemstroom ZonneBerg - Licht op het dak Globaal denken, lokaal handelen Zonlicht voorziet de aarde van enorm veel energie: duurzame energie. De hoeveelheid zoninstraling en de daaruit te halen energie is

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie