Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn"

Transcriptie

1 Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Informatiebrochure Uitgave van Essent Warmte BV, mei 2007 Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Essent. Aan de inhoud van deze informatiebrochure kunnen geen rechten ontleend worden.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Het verwarmingssysteem 6 3. De warmte-unit in uw woning 8 4. Voordelen van het verwarmingssysteem Gebruik van het verwarmingssysteem Vastrecht en warmtetarief Wie doet wat? Wat te doen bij storing

3 Waarom deze brochure? 1. Inleiding In deze brochure leest u hoe het verwarmingssysteem in uw wijk werkt. Ook leggen we uit hoe u in uw woning 1) het beste met de installatie kunt omgaan. De verwarmingsinstallatie in uw nieuwe woning werkt namelijk anders dan de (gas-)ketelinstallatie die u waarschijnlijk gewend bent. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met Essent: Voor algemene vragen (o.a. facturering en tarieven): (Klantenservice) Voor het melden van storingen: (Meldkamer) Correspondentie adres: Essent Warmte BV Postbus AR s-hertogenbosch Wie is Essent? Essent is een energiebedrijf met meer dan 50 jaar ervaring in het leveren van warmte en meer dan 90 jaar ervaring in productie, handel, transport en levering van elektriciteit. In gas zijn we zelfs al 150 jaar actief. Als klant van Essent kunt u rekenen op een betrouwbare dienstverlening en een goede service voor een scherpe prijs. Daarnaast lopen we voorop in het ontwikkelen en leveren van duurzame alternatieven. Niet voor niets zijn we uitgegroeid tot één van de grootste energiebedrijven van Nederland, met ruim 2,4 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten. We zijn er waar u ons nodig heeft. Daar kunt u op vertrouwen. Essent wenst u veel comfort en woonplezier! Klanten stellen steeds hogere eisen aan comfort in huis en kantoor. Tegelijkertijd willen we het milieu zo min mogelijk belasten. Dat kan, maar dat vraagt wel om een vernieuwende manier van denken. Van bouwers, bewoners en energieleveranciers. Uw verwarmingsinstallatie voldoet aan de hoogste eisen en past helemaal bij de wensen van deze tijd. In het algemeen worden woningen verwarmd door verbranding van gas in een CV-ketel. De energie die dan vrijkomt, verwarmt het water in uw radiatoren en het water voor uw warm tapwater. In uw nieuwe woning is de warmtevoorziening anders. Uw nieuwe woning wordt verwarmd via een warmtedistributiesysteem. In plaats van een eigen ketel voorziet een centraal ketelhuis uw woning van warmte. De warmte wordt in het ketelhuis op een energiezuinige en betrouwbare manier geproduceerd. Daarnaast maakt de warmte-unit warm tapwater voor gebruik in de keuken en voor uw bad of douche. Omdat u warm water krijgt aangeleverd, heeft u geen gasaansluiting. Koken doet u met een elektrische, keramische of inductiekookplaat. Voor informatie over het bedrijf en alle producten van Essent: 1) Wanneer u een (klein)zakelijke klant bent dan dient u de term woning te lezen als kantoor of winkel. 4 5

4 2. Het verwarmingssysteem Het verwarmingssysteem bestaat uit de volgende onderdelen: Een warmtedistributienet van het ketelhuis naar de woningen Een warmte-unit in de meterkast van elke woning Een warmtemeter in de meterkast van elke woning In het onderstaande schema wordt het systeem weergegeven. Uw woning wordt verwarmd door warm water. Dit warme water is afkomstig uit een centraal ketelhuis dat is gebouwd op het terrein van de rioolwaterzuivering aan de Stadhoudersmolenweg in Apeldoorn. Bij deze waterzuivering van het Waterschap Veluwe komt warmte vrij bij de zuivering van het rioolwater dat afkomstig is van huishoudens en bedrijven in de regio. Deze warmte wordt, samen met de warmte afkomstig van aardgas gestookte ketels, naar de huizen in de wijk Zuidbroek getransporteerd. Via een distributienet, dat bestaat uit ondergrondse, geïsoleerde buizen wordt het warme water naar uw woning gebracht. In de warmte-unit wordt het drinkwater verwarmd, zodat u warmtapwater heeft. Via deze warmte-unit wordt tevens de warmte geleverd aan de installatie in uw woning. Daar wordt de warmte afgegeven aan het (vloer)verwarmingssysteem. Het afgekoelde water gaat via de warmteunit terug naar het ketelhuis. Door gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij het waterschap Veluwe is er minder aardgas nodig. Zo wordt de uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2) teruggedrongen en dat is beter voor het milieu. warmtekracht koppeling CV (piek) ketel aanvoer warm water 70ºC biogas retour afgekoeld water 40ºC rioolwater rioolwater zuivering Figuur 1: Schematische weergave van het energiesysteem 6 7

5 3. De warmte-unit in uw woning Vanuit het distributiesysteem komt het warme CV-water uw woning binnen in de warmte-unit. De warmte-unit hangt in uw meterkast of berging en is een zwarte doos met vier afsluiters en zes leidingen. Zie ook figuur 2. Deze foto is een voorbeeld van een AGH set (zonder beschermkap), het is mogelijk dat u een ander type warmte-unit heeft. De warmte-unit heeft drie functies: - Verwarming voor de woning leveren De warmte-unit zorgt voor de toevoer van warm CV-water naar uw binneninstallatie. Ons water stroomt door uw verwarmingssysteem. - Warmtapwater leveren In de warmte-unit zit een warmtewisselaar. Die verwarmt koud leidingwater van het waterleidingbedrijf voor de tappunten van warm water in onder andere keuken en douche. - Warmteverbruik registreren De warmte-unit is voorzien van een warmtemeter. Die registreert het warmteverbruik. De warmtemeter registreert de energie in gigajoules (GJ). Figuur 2: de warmte-unit (zonder beschermkap) De regelaars van de warmte-unit zijn ingesteld op de juiste waarden voor uw woning. Deze mogen alleen in opdracht van Essent worden aangepast. De warmte-unit is geplaatst op een standaard montagebeugel. De cijfers verwijzen naar de afsluiters en aansluitingen van de warmte-unit op de montagebeugel. Afsluiter 1: deze afsluiter met blauwe hendel is gemonteerd in de retourleiding naar het warmtedistributienet van Essent. Afsluiter 2: deze afsluiter met rode hendel is gemonteerd in de aanvoerleiding van het warmtedistributienet van Essent Aansluiting 3: dit is de aansluiting van de aanvoerleiding van koud leidingwater. Aansluiting 4: dit is de aansluiting van de warm tapwaterleiding naar de tappunten in uw woning. Afsluiter 5: deze afsluiter met rode hendel is gemonteerd in de aanvoerleiding van warm CV water naar uw binneninstallatie. Afsluiter 6: deze afsluiter met blauwe hendel is gemonteerd in de retourleiding van CV water van uw binneninstallatie. Waarvoor kunnen de afsluiters bediend worden? Afsluiters 1 en 2: Hiermee kunt u uw woning van het warmtedistributienet afsluiten. Dit kan noodzakelijk zijn bij storing in de warmte-unit, bijvoorbeeld bij lekkage. De afsluiters kunnen ook afgesloten worden wanneer u de woning voor een lange tijd niet gebruikt (zomervakantie). In dat geval mag u slechts één van beide afsluiten, zodat over- of onderdruk in uw binneninstallatie voorkomen wordt. De afsluiter dient u met een langzame beweging te bedienen. Let op: dit mag alleen in seizoenen waarin geen vorst te verwachten is in verband met bevriezingsgevaar van de warmte-unit en uw binneninstallatie. Afsluiters 5 en 6: Hiermee kunt u de binneninstallatie afsluiten van de warmte-unit. U krijgt dan nog wel warm water uit de kraan. Deze afsluiters worden gebruikt als er aan uw binneninstallatie gewerkt wordt. Voordat deze afsluiters weer open gaan, moet de binneninstallatie eerst gespoeld en op druk getest worden. Dat dient met gewoon leidingwater te gebeuren. Daarna moet de binneninstallatie geleegd worden en vervolgens langzaam gevuld vanuit het warmtedistributienet. Wij gebruiken behandeld water in het distributienet ter bescherming van de leidingen, ketels en uw binneninstallatie. Belangrijk voor u om te weten: De warmte-unit is eigendom van Essent. De warmte-unit dient voor servicewerkzaamheden goed bereikbaar te zijn. Laat alleen medewerkers van het onderhoudsbedrijf van Essent servicewerkzaamheden uitvoeren aan de warmte-unit. Plaats geen onderdelen op of tegen de warmteunit. Er mogen in de meterkast géén obstakels aanwezig zijn die verstoring van de ventilatie veroorzaken, zoals bergplanken of opgeslagen goederen. Gebruik de meterkast niet als opslagruimte. De warmte-unit wordt altijd op temperatuur gehouden om snel warm tapwater te kunnen maken. Daardoor zal de warmtemeter verbruik registreren, ook als in de zomer de verwarmingsinstallatie buiten gebruik is, tenzij u afsluiter 1 of 2 dicht zet. Neem voor vragen contact op met Essent. 8 9

6 TIP: Leg de gebruikerskaart bij de warmtemeter, dan heeft u deze altijd bij de hand. Warmtemeting In het afleesvenster van de warmtemeter kunt u de afgenomen hoeveelheid warmte zien. Op de gebruikerskaart kunt u zien hoe dit afgelezen wordt. De kaart is los opgenomen in dit informatiepakket. Als u de bedieningsknop ongeveer een seconde indrukt, verschijnen achtereenvolgens de volgende gegevens in het afleesvenster: - afgenomen energiehoeveelheid (GJ) - doorgestroomde hoeveelheid CV-water (m 3 ) - aantal uren dat de meter in bedrijf is na de laatste reset - aanvoerwatertemperatuur ( C) - retourwatertemperatuur ( C) - verschil tussen aanvoer- en retourwatertemperatuur (delta T) ( C) - afgenomen vermogen op moment van uitlezen (kw) - piekvermogen (kwp) - waterdoorstroming op moment van uitlezen (l/h) - informatiecode - tijdsduur informatiecode Let op: Als u geheel links in het venster een E (error) ziet, neem dan contact op met Essent. Tip: neem maandelijks of vaker de warmtemeterstand (GJ) op, bereken het verbruik en vergelijk dit met het verbruik dat u had verwacht voor die periode. Zo krijgt u een beeld van uw gebruikspatroon gedurende de verschillende seizoenen. 4. Voordelen van het verwarmingssysteem Het verwarmingssysteem heeft de volgende voordelen voor u. Comfortabel Warm water voor de radiatoren en vloerverwarming is altijd direct beschikbaar. Het tapwater dat u gebruikt heeft altijd de juiste temperatuur. Het verwarmingssysteem in uw woning levert warmtapwater van 6 tot 12 liter per minuut (afhankelijk van het type warmteunit dat u heeft). Kortom: meer comfort! Veilig Het verwarmingssysteem is een veilig systeem. U heeft geen gas meer in de woning. De installaties en leidingen voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Het ketelhuis en het verwarmingssysteem worden 24 uur per dag op afstand bewaakt en storingen worden zo snel mogelijk verholpen. in het warmtedistributienet of in de warmte-unit toch een storing optreden, dan zullen wij die verhelpen. U betaalt hiervoor geen reparatiekosten. Voor reparaties aan uw binneninstallatie dient u uw huisinstallateur te informeren. Ruimtebesparing De warmte-unit in uw meterkast of berging is veel kleiner dan een CV-ketel. Bovendien is er geen rookgasafvoerkanaal nodig. U bespaart er dus ruimte mee. Duurzaam Met dit verwarmingssysteem worden minder broeikasgassen (CO 2 ) uitgestoten dan met aardgas CV-ketels in de woningen. Ook maakt Essent gebruik van duurzame brandstoffen. Dat is beter voor het milieu, nu en in de toekomst. Leveringszekerheid Essent spant zich in om uw warmtelevering zo zeker mogelijk te laten verlopen. Mocht er in het ketelhuis, 10 11

7 5. Gebruik van het verwarmingssysteem 7. Wie doet wat? Om optimaal gebruik te maken van het verwarmingssysteem noemen we een aantal aandachtspunten. Constante temperatuur Voor een constante temperatuur in uw woning adviseren wij u om in het stookseizoen zoveel mogelijk een vast ingestelde temperatuur te handhaven. Mocht u de temperatuurinstelling via de kamerthermostaat of thermostatische radiatorkranen willen veranderen, doet u dit dan geleidelijk. Bedenk dat uw woning tijd nodig heeft om warm te worden en af te koelen. 6. Vastrecht en warmtetarief De jaarlijkse kosten voor het warmtesysteem bestaan uit twee bedragen: 1. Vastrecht Dit zijn de vaste kosten die u betaalt voor het gebruik van het warmtenet. 2. Verbruikskosten De verbruikskosten worden berekend door het tarief te vermenigvuldigen met uw jaarverbruik. Het tarief wordt uitgedrukt in /GJ (euro per gigajoule), het verbruik wordt uitgedrukt in GJ. De warmtemeter registreert het verbruik en geeft het energieverbruik aan in gigajoules (GJ). Voor één gigajoule warmte verbruikt een HR-ketel ongeveer 40 kubieke meter aardgas. Het verbruik is afhankelijk van het weer, de woning (grootte, isolatie, vloerverwarming, ligging), maar ook van het stookgedrag, de manier van ventileren en het gebruik van warmtapwater. Nachtverlaging Nachtverlaging houdt in dat u de temperatuur tijdens de nachtelijke uren, of bij langdurige afwezigheid, lager instelt dan overdag. Dit wordt toegepast om energie te besparen. Hoe beter uw woning geïsoleerd is, des te minder nut heeft nachtverlaging. De afkoeling die s nachts plaatsvindt moet u s morgens weer compenseren door de woning weer op temperatuur te brengen. Voor uw comfort adviseren wij om geen of een geringe (2 ºC) nachtverlaging toe te passen. Als u een lage temperatuursysteem (vloerverwarming) in uw woning heeft, raden wij aan geen gebruik te maken van nachtverlaging. Met het warmtesysteem zijn de jaarlijkse energiekosten vergelijkbaar met de kosten die u zou hebben met een HR-gasketel. De warmtetarieven zijn gebaseerd op het Niet Meer Dan Anders (NMDA) principe, zoals geadviseerd door EnergieNed. (www.energiened.nl). De tarieven worden (half)jaarlijks aangepast. Essent zal u informeren over tariefswijzigingen. Wanneer u zich als klant voor de warmtelevering heeft aangemeld, betaalt u voor het verbruik van de warmte een voorschotbedrag. Dit bedrag is gebaseerd op de ingeschatte hoeveelheid warmte die u zult verbruiken. U betaalt het voorschotbedrag maandelijks aan Essent. Na een jaar wordt op basis van de meterstand het daadwerkelijk verbruikte aantal gigajoule (GJ) warmte berekend. Op de jaarafrekening kunt u het verschil tussen in rekening gebracht voorschot en werkelijke verbruikskosten zien. Uw voorschotbedrag voor het volgende jaar wordt eventueel aangepast, op basis van uw werkelijk verbruik. Essent is verantwoordelijk voor de levering van voldoende warmte vanuit het ketelhuis via het distributienet aan alle klanten die op dat net zijn aangesloten. Dat wil zeggen dat wij het ketelhuis, het distributienet, de warmte-unit en de warmtemeter onderhouden. De onderhoudskosten daarvan zijn voor rekening van Essent. Van de verwarmingsinstallatie in uw woning zijn de aansluitbeugel, de warmte-unit en de aansluitleidingen naar het warmtenet (de twee meest linker leidingen) verantwoordelijkheid van Essent. Alle overige installatieonderdelen in uw woning vallen onder uw verantwoording. Als bewoner bent u verantwoordelijk voor de complete binneninstallatie (exclusief de warmte-unit) van uw woning (achter de leidingen 3, 4 en afsluiters 5 en 6). U dient ervoor te zorgen dat de radiatoren of vloerverwarming goed zijn aangelegd en goed functioneren, uw systeem mag ons systeem niet nadelig beïnvloeden. Van u wordt verwacht dat u het verwarmingssysteem helpt om goed te functioneren. Daarmee bedoelen we bijvoorbeeld dat u lekkages opheft en dat u geen water onttrekt aan het distributienet, behalve voor het vullen van de binneninstallatie. Ook dient u lekkages aan de warmte-unit bij Essent te melden. Op die manier voorkomt u dat eigendommen van u en Essent worden aangetast. Wanneer u radiatoren wilt vervangen, dient u dit door een erkend installateur te laten uitvoeren. Uw binneninstallatie dient te voldoen aan de eisen gesteld in onze Aansluitvoorwaarden. Op de aansluiting en levering van warmte aan uw woning zijn de volgende voorwaarden (of de meest recente vervanging van deze voorwaarden) van toepassing: - Algemene Leveringsvoorwaarden van Essent Warmte B.V. - Algemene Aansluitvoorwaarden voor huishoudelijke of kleinzakelijke klanten van Essent Warmte B.V. - Algemene Aansluitvoorwaarden voor grootzakelijke klanten van Essent Warmte B.V. Deze heeft u bij de opleverdocumenten ontvangen. Wilt u meer informatie of wilt u een exemplaar van deze Algemene voorwaarden ontvangen? Neem dan contact op met de klantenservice van Essent. Zakelijk: Consumenten: Let op: in woningen die in afbouw zijn wordt vaak extra warmte verbruikt om de woning droog te stoken. Dit leidt het eerste jaar vaak tot een hoger verbruik. Door de verschillen tussen woningen en verbruikers kunnen de warmteverbruiken in Zuidbroek uiteen lopen. Wij raden u aan om maandelijks of vaker de meterstand van de warmtemeter te noteren, zodat u een idee krijgt over uw verbruikspatroon in de verschillende seizoenen. Essent wil u uiteraard ook als klant van elektriciteit verwelkomen. U heeft dan het voordeel dat u één overzichtelijke rekening ontvangt voor zowel warmteals elektriciteitslevering. Voor aanmelding verwijzen wij u naar de contactgegevens in deze brochure. Wanneer u voor Groene Stroom van Essent kiest, draagt u bovendien nog een extra steentje bij aan het milieu. Meer informatie hierover is terug te vinden in een aparte folder of kijk op

8 8. Wat te doen bij storing Als u een storing vermoedt in de verwarmingsinstallatie raden wij u aan eerst te kijken of de storing wordt veroorzaakt door de binneninstallatie. Kunt u vaststellen waar de storing is opgetreden? 1. Is dat in een onderdeel van de binnenhuisinstallatie (bijvoorbeeld lekkage of lucht in de leidingen of in de radiatoren)? Dan belt u met uw eigen huisinstallateur. 2. Is het in het warmtedistributienet en hebben uw buren hetzelfde probleem? Dan belt u Essent om de storing door te geven. 3. Is er een lekkage of storing in de warmte-unit? Dan belt u Essent om de storing door te geven. Storingen aan de warmte-unit kunnen door ons niet opgemerkt worden. Omdat de warmte-unit in uw woning hangt, dient u storingen en lekkages van de warmte-unit altijd door te geven aan Essent via het eerder genoemde telefoonnummer. Let op: van een storing in het Essent warmtenet kan géén sprake zijn wanneer: - U warmtapwater heeft van 60 C. - U slechts in één of enkele vertrekken geen warmte heeft, maar in andere wel. Bent u er zeker van dat de storing in de installatie van Essent zit? Belt u dan ons storingsnummer voor warmtelevering: Het storingsnummer vindt u ook op de sticker op de warmte-unit. Wij zullen u dan de volgende vragen stellen: 1. Waarover gaat de klacht (warmtapwater of verwarming)? 2. Hebben uw buren hetzelfde probleem? Als dit zo is, dan graag ook de naam en het telefoonnummer van uw buren doorgeven. LET OP: Als een medewerker van Essent op uw verzoek langskomt en de storing blijkt in uw eigen binneninstallatie te zitten, dan zijn we genoodzaakt de kosten van ons bezoek bij u in rekening te brengen. Essent is niet verantwoordelijk voor storingen in uw binneninstallatie. In het hoofdstuk Wie doet wat? staat beschreven welke verantwoordelijkheid u als bewoner heeft

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Eneco Broncomfort. Titel brochure

Eneco Broncomfort. Titel brochure Eneco Broncomfort Titel brochure 1 Verwarmen en koelen op een bijzondere manier In uw nieuwe woning kunt u het hele jaar door rekenen op een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat. Het is misschien even

Nadere informatie

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert.

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Het groene boekje Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Bespaartips in en rondom het huis Inleiding 5 Verwachte besparing gemiddelde eengezinswoning 6 A. BESPAREN IN EEN HANDOMDRAAI 9 Verwarmen

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede

Tussentijds informatieboekje. Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Tussentijds informatieboekje Bloemstede Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wat gaan we doen?... 3 3. Tijdens de uitvoering... 6 4. Wat betekent het voor uw huur en energiekosten?...

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

E-thermostaat Veelgestelde vragen

E-thermostaat Veelgestelde vragen E-thermostaat Veelgestelde vragen Algemeen Installatie Portal App Hub E-thermostaat Programmeren Privacy en Veiligheid Problemen oplossen FAQ20120524 Algemeen Welke uitvoeringen/kleuren zijn beschikbaar?

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Bevestiging en uiterlijk van de panelen

Bevestiging en uiterlijk van de panelen Brochure Zoek de zon op Hieronder vindt u informatie over zonnepanelen in het algemeen, en waar nodig toegespitst op het project... Zoek de zon op. Op de laatste pagina staat precies welke stappen u doorloopt

Nadere informatie

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5

Veel Gestelde Vragen Project Zon Thuis voor Huurders Complex 105 en 141 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Versie 28 januari 2015 / JKO pagina 1 van 5 Waarom doet SWZ dit aanbod? Om de woonlasten voor onze huurders te beperken willen wij zonne-energie voor onze huurders beschikbaar maken. Kosten voor het gebruik

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Vaillant hrsolide De HR-ketel die zijn naam waar maakt

Vaillant hrsolide De HR-ketel die zijn naam waar maakt Vaillant hrsolide De HR-ketel die zijn naam waar maakt De meest solide HR-ketel allertijden Solide keuze Een nieuwe cv-ketel kopen. Dat klinkt aanzienlijk eenvoudiger dan het is. Want zodra u zich begint

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

Energie volgens Robin

Energie volgens Robin Energie volgens Robin Onduidelijk In dit boekje beschrijft Robin hoe wij werken, en voor wie! Ook bieden wij u hier een kijkje in de keuken van de Nederlandse energiemarkt. Aan de hand van veel voorkomende

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

Energiehelden in Breda

Energiehelden in Breda Energiehelden in Breda In dit boekje komt een aantal mensen aan het woord over hun eigen huis. Mensen die met liefde en zorg aan het (ver)bouwen zijn gegaan en heel veel aandacht hebben besteed aan de

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

Links van netbeheerders om de slimme meter aan te vragen (kies wie uw netwerkbeheerder is):

Links van netbeheerders om de slimme meter aan te vragen (kies wie uw netwerkbeheerder is): Uw slimme meter Iedereen krijgt gratis de komende jaren in plaats van een gewone energiemeter een zogenaamde slimme meter. Dat is een digitale energiemeter voor het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik,

Nadere informatie

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat

De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat De voordelen en het gebruik van een modulerende kamerthermostaat In uw woonkamer hangt momenteel een zogenaamde modulerende kamerthermostaat die uw nieuwe cv-ketel aanstuurt. Dit is een ander type thermostaat

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Veiligheidskeuring Gas & Elektra

Veiligheidskeuring Gas & Elektra Traviastraat 132 2555 VJ Den Haag Veiligheidskeuring Gas & Elektra Veilig wonen met een veiligheidinspectie van Perfectkeur BV! Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur BV garandeert objectiviteit

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie