GEBRUIKERSHANDLEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKERSHANDLEIDING"

Transcriptie

1 GEBRUIKERSHANDLEIDING Levering Warmte en Koude, 100-Hoog Inhoudsopgave: 1 Inleiding Eteck Energie Bedrijven Technische omschrijving Levering De tarieven, afrekening en warmtewet Afsluiting... 11

2 1 Inleiding De collectieve duurzame energievoorziening in het project 100-Hoog is gebaseerd op Warmte Koude Opslag (WKO) als natuurlijke bron, aangevuld met stadsverwarming. Eteck zal met de duurzame energievoorziening gedurende 30 jaar tegen marktconforme tarieven warmte, koude en warm tapwater beschikbaar stellen om uw wooncomfort compleet te maken. Voor u als verbruiker is het belangrijk te weten dat deze energievoorziening garant staat voor een comfortabele en bedrijfszekere levering. Het hele jaar warmte voor comfortabele verwarming en bij hoge buitentemperaturen koude voor comfortabele verkoeling. Tevens heeft u de beschikking over voldoende warm tapwater. En terwijl uw energierekening niet hoger is dan in het geval met een traditionele gasgestookte CV ketel levert u ook nog eens een bijdrage aan een beter milieu. Met de duurzame energievoorziening wordt de uitstoot van broeikasgassen (CO 2 ) sterk gereduceerd. U gaat een leveringsovereenkomst aan met Eteck voor de levering van uw warmte en koude. Deze leveringsovereenkomst is geldig voor de periode dat u eigenaar of huurder bent van de woning. U kunt dus voor uw warmte en koude levering niet uitwijken naar een andere leverancier. De hoogte van de leveringstarieven, alsmede de leveringsvoorwaarden van Eteck zijn conform de richtlijnen van EnergieNed (www.energiened.nl) opgesteld. Energiened beschermt de belangen van de consument in de energiemarkt. Uiteraard kunt u uw eigen elektriciteit inkopen bij elke leverancier van uw voorkeur. Eteck is verheugd om een iconisch project als 100-Hoog langjarig te mogen voorzien van duurzame warmte en koude. Onze klantenservice staat 24 uur per dag voor u klaar op Eteck Energie Bedrijven Eteck is een zelfstandige energie exploitatie maatschappij. Eteck exploiteert duurzame energiesystemen, voornamelijk gerelateerd aan het gebruik van grondwater. Anno 2013 heeft Eteck circa aansluitingen in exploitatie en is daarmee een van de grootste onafhankelijke partijen op dit gebied. Het beheer en onderhoud van onze systemen wordt door vakkundig eigen personeel van Eteck en aan Eteck gerelateerde bedrijven uitgevoerd. Meer informatie over Eteck kunt u vinden op 3 Technische omschrijving De duurzame energievoorziening bestaat in hoofdlijnen uit de volgende delen: 1. WKO systeem (grondwater / bodemenergie) als natuurlijke bron 2. Elektrische warmtepomp(en) 3. Stadsverwarming (voor piekvermogens en ter extra bedrijfszekerheid) 4. Distributienet 5. Overdrachtstation, meetinrichting, in de woning. 6. Levering aan afgiftesysteem (vloerverwarming/koeling) en warm tapwater bereiding. 2/12

3 Bovengenoemde punten 2 en 3 zijn ondergebracht in een duurzame opwekeenheid (technische ruimte) op de begane grond in het project. Voorraadvaten, pompen en overige zaken benodigd voor de opwekking en distributie van warmte en koude maken tevens deel uit van deze duurzame opwek. In bovenstaande afbeelding is de duurzame energievoorziening schematisch weergegeven. Hieronder worden de delen van de duurzame energievoorziening verder toegelicht. 3.1 WKO systeem Met een WKO systeem wordt gebruik gemaakt van de in de aarde natuurlijk aanwezige bodemenergie. Grondwater fungeert hierbij als energiedrager. Meestal worden voor een WKO systeem twee bronnen gerealiseerd. Een bron is in feite gewoon een diep gat in de aarde (in Nederland vaak meter diep) waarbij de aanwezigheid van voldoende grondwater met een geschikte kwaliteit de diepte bepaalt. Grondwater wordt hierbij uit de ene bron opgepompt en weer in de andere bron teruggepompt. Er gaat bij dit verpompen geen water verloren, er wordt alleen de energie uit het grondwater onttrokken, bodemenergie. Verwarmen Wordt er bijvoorbeeld grondwater van 12 o C uit de ene bron opgepompt, dan wordt er, naar tussenkomst van de energiewisselaar en warmtepomp(en) weer grondwater van 7 o C in de andere bron teruggestopt. De hierdoor onttrokken 5 o C aan het grondwater is de natuurlijk verkregen bodemenergie voor verwarmen. Koelen Ook is het mogelijk om met bodemenergie te koelen. Hierbij is de warmtepomp niet nodig en wordt er bijvoorbeeld weer grondwater van 9 o C uit de ene bron opgepompt, dan wordt er naar tussenkomst van de 3/12

4 energiewisselaar weer grondwater van 19 o C in de andere bron teruggestopt. De hierdoor onttrokken 10 o C aan het grondwater is de natuurlijk verkregen bodemenergie voor koelen. Veel mensen denken dat er bij een duurzame energievoorziening fysiek met grondwater wordt verwarmd (grondwater door de woning stroomt), dit is dus niet het geval en alleen het verwarmingswater/koelwater wordt opgewekt door mede gebruik te maken van bodemenergie. Het mooie en kenmerkende van een WKO-systeem is dat er sprake is van een warme bron en een koude bron. De warme bron wordt gebruikt om te kunnen verwarmen in bijvoorbeeld de wintermaanden en de koude bron wordt gebruikt om te kunnen koelen in bijvoorbeeld de zomermaanden. Tijdens het koelen wordt de hierdoor verkregen energie (warmte) opgeslagen in de warme bron. Tijdens het verwarmen wordt deze opgeslagen energie (warmte) weer gebruikt. Een WKO-systeem is dus een efficiënt opslagsysteem welke het overschot aan warmte in de zomermaanden, verkregen door te koelen, weer in de wintermaanden gebruikt om te verwarmen => seizoensopslag. 3.2 Elektrische warmtepomp Een elektrische warmtepomp kan worden vergeleken met een koelkast. Om het in de koelkast koud te krijgen (warmte te onttrekken) moet er achter de koelkast warmte worden afgestaan. Bij koelkasten geplaatst in een keukenkast moeten er daarom ook altijd ventilatieroosters worden aangebracht. Een warmtepomp werkt precies hetzelfde en ook hier is er sprake van een warme zijde en een koude zijde. De warme zijde is de zijde van het verwarmingswater voor verwarmen of verwarmingswater om warm tapwater mee te kunnen bereiden. De koude zijde is de zijde waarmee energie uit het grondwater onttrokken wordt. Feitelijk is een warmtepomp een apparaat welke efficiënte energie uit een bron met lage temperatuur kan onttrekken, bronenergie kan benutten, om hiermee warm water met een bruikbare temperatuur te bereiden. In onderstaande afbeelding is deze bruikbare temperatuur bijvoorbeeld verwarmingswater voor ruimteverwarming. Hoe de warmtepomp exact werkt zullen we hier niet 12 o C 45 o C behandelen. Het resultaat is echter dat de warmtepomp in staat is om ca. 75% van de benodigde energie uit 75% 100% grondwater te onttrekken (bodemenergie) met maar 25% benodigde elektrische energie. Anders gezegd kan met 1 7 o C 35 o C deel elektriciteit en 3 delen bodemenergie 4 delen bruikbare energie (warmte) gemaakt worden. We kunnen dit vergelijken met een apparaat met een rendement van 25% 400%. De 3 delen verkregen uit de natuurlijk aanwezige bodemenergie is de feitelijke winst en de geleverde bijdrage aan het milieu. In de woningbouw is de warmtepomp voor koude niet nodig. De energie voor koude wordt zoals bovenstaand bij WKO-systeem beschreven rechtstreeks uit bronenergie verkregen. Bij koudelevering staat de warmtepomp voor bereiding verwarmingswater ruimteverwarming dus uit. 4/12

5 3.3 Stadsverwarming voor piekvermogens en als extra zekerheid Het is mogelijk om met warmtepompen en bodemenergie volledig in de warmtebehoefte te voorzien. Dit is echter erg duur en daarom ook niet echt verstandig. Er worden dus minder warmtepompen geplaatst (minder warmtepompvermogen opgesteld) dan nodig en bij extreme situaties, bijvoorbeeld zeer koude buitentemperaturen. In deze gevallen wordt de benodigde extra warmte geleverd door de stadsverwamingsaansluiting. Een bijkomend voordeel van een dergelijk meervoudig uitgevoerd systeem (twee mogelijkheden om verwarmingswater te bereiden) is dat bij calamiteiten, storing en onderhoud aan één systeem er veelal nog voldoende verwarmingswater kan worden geleverd met het andere aanwezige systeem. Naast een tweede systeem, benodigd voor piekvermogens, kan er derhalve ook gesproken worden over een zekere mate van back-up en extra mate van bedrijfszekerheid. Voor u is het risico op uitval van de energielevering dus minimaal. 3.4 Distributienet Het distributienet bestaat uit leidingen die het verwarmingswater of koelwater naar het overdrachtstation/meetinrichting transporteren. Er is sprake van vier leidingen. Met twee leidingen wordt er verwarmingswater of koelwater naar de appartementen getransporteerd om de appartementen te kunnen verwarmen of enkele graden te verkoelen. Koelwater zal worden geleverd bij hoge buitentemperaturen en/of bij behoefte tot koelen in meerdere appartementen in het project. Met de andere twee leidingen wordt hoge temperatuur verwarmingswater naar het overdrachtstation in de appartementen getransporteerd om in de appartementen warm tapwater te kunnen bereiden. Ook is het mogelijk een kleine hoeveelheid van dit hoge temperatuur verwarmingswater te gebruiken in die gevallen dat er in het project koelwater wordt geleverd (met de andere twee leidingen) en er toch een individuele verwarmingsbehoefte is. Hierdoor is er altijd, het gehele jaar, de beschikking over warmte om het appartement te kunnen verwarmen. 3.5 Overdrachtstation In het overdrachtstation wordt het verwarmingswater of koelwater overgedragen aan het afgiftesysteem (vloerverwarming/koeling) in de woning. Met het hoge temperatuur verwarmingswater kan in de woning warm tapwater worden bereid. Standaard is de comfortklasse cw-klasse 4 (8 liter per minuut met een temperatuur van 58 o C) en bij een vraag naar meer comfort/luxe wordt aanbevolen een comfortklasse met een hoeveelheid van 10 liter per minuut. Voor het bereiden van warm tapwater wordt weer gebruik gemaakt van een energiewisselaar, ook wel warmtewisselaar genoemd. Hierbij kan het verwarmingswater nooit in aanraking komen met het drinkwater en wordt het drinkwater alleen maar opgewarmd. Door deze bereiding van warm tapwater in de woning zijn legionella risico s tot het uiterste beperkt. 5/12

6 In het overdrachtstation zijn componenten opgenomen om een goede overdracht naar de woninginstallatie mogelijk te maken. In het overdrachtstation zijn ook afsluiters opgenomen waarmee de levering gestaakt kan worden. De afsluiters waarop de binneninstallatie is aangesloten vormen ook de grens tussen het eigendom van de energie-exploitant en het eigendom van de woningeigenaar. In het overdrachtstation wordt ook de geleverde energie gemeten zodat hetgeen werkelijk is afgenomen in rekening kan worden gebracht. Alle op de duurzame energievoorziening aangesloten verbruikers betalen hierdoor alleen voor de werkelijk afgenomen energie. Eteck heeft zowel de bovengenoemde onderdelen als de meest cruciale onderdelen van de vloerverwarming/koeling ondergebracht in één overdrachtstation. Naast een optimale afstemming van de levering en het afgiftesysteem biedt deze nette en stofvrije afwerking van de techniek ook voordelen in kader van veiligheid, bedrijfszekerheid en voorkomt het onbedoeld ontregelen en beschadigen voor de verbruikers. 3.6 Afgiftesysteem, vloerverwarming/koeling Geleverd wordt warm verwarmingswater of koelwater aan de binneninstallatie, afgiftesysteem. Het is altijd een lage temperatuur afgiftesysteem en meestal een vloerverwarming welke tevens dienst kan doen als vloerkoeling. In 100-Hoog is er sprake van een integrale levering. Dit wil zeggen dat zowel de duurzame energievoorziening als het afgiftesysteem (vloerverwarming/koeling met de bijbehorende besturing) door Eteck geleverd wordt. Het grootste voordeel voor de verbruikers is dat het afgiftesysteem optimaal is afgestemd op de levering en dat er slechts één eindverantwoordelijke is. Het afgiftesysteem bepaalt in belangrijke mate het door de verbruikers ervaren comfort en mate van klanttevredenheid. Een aantal relevante kenmerken afgiftesysteem zullen onderstaande worden weergegeven. Montage van vloerverwarmingleidingen op isolatieplaten. Thermische beïnvloeding van onder- en boven gelegen woningen en grote variaties in verbruik wordt hiermee voorkomen. Het ontwerp van de vloerverwarming/koeling is afgestemd op de levering en het behalen van de gevraagde temperaturen onder ontwerpcondities (-10 o C). Tevens is het ontwerp gebaseerd op een grote keuzevrijheid voor de verbruikers in hun vloerafwerking met een minimum Rc van 0,1 W/mK en waar mogelijk Rc 0,12 W/mK. Het ontwerp van de vloerverwarming/koeling alsmede verbruikers communicatie hieromtrent is gebaseerd op het kunnen behalen van een zo hoog mogelijk koudecomfort. Het ontwerp van de vloerverwarming/koeling is gebaseerd op het zoveel mogelijk voorkomen van koudeval en tocht verschijnselen. De besturing van de vloerverwarming/koeling is gebaseerd op regeling per vertrek met o.a. de volgende kenmerken: 6/12

7 4 Levering - Eenvoudige en klantvriendelijke bediening op een bedienunit met verlicht display geplaatst in de woonkamer. - Ruimtetemperaturen geregelde vertrekken standaard ingesteld maar door verbruiker zelf naar wens aan te passen op de bedienunit. Zowel ingestelde- als heersende temperatuur per geregeld vertrek op de bedienunit zichtbaar. - In de geregelde vertrekken alleen maar een temperatuur opnemer (uitzondering woonkamer met bedienunit) waar verbruiker niets op hoeft of kan instellen/(ont)regelen. - Bedrade uitvoering voor gewenste stabiliteit en voorkomen uitval door o.a. lege batterijen. - Elk geregeld vertrek kan zelf de warmte of de koudelevering activeren indien beschikbaar en er is voldaan aan de voorwaarden. Dus niet alleen de woonkamer bepaalt of de woning verwarmd of gekoeld kan worden! - Verwarmen of koelen volledig automatisch. - Verbruikersbescherming tegen energievernietiging en hoge energielasten. Voorbeeld is geen koudelevering in geregeld vertrek welke recent nog is verwarmd. - Drempel voor toepassen van bovenmatige nachtverlaging maar wel eenvoudige nachtstand met beperkte temperatuurverlaging. - Vakantiestand voor tijden van afwezigheid. U gaat als bewoner met Eteck een leveringsovereenkomst aan zolang u eigenaar (en/) of huurder bent van de woning. De leveringsovereenkomst is een eenvoudig formulier met de bijbehorende Algemene Leveringsvoorwaarden en Aansluitvoorwaarden. De algemene leveringsvoorwaarden zijn gekopieerd van EnergieNed de branchevereniging voor energiebedrijven die deze in nauwe samenwerking met de overheid heeft opgesteld. Eteck levert u warm verwarmingswater van een lage temperatuur (warmte) voor ruimteverwarming of koelwater (koude) voor ruimtekoeling en warm verwarmingswater van een hoge temperatuur (warmte) voor warm tapwater bereiding. Warmte is hierbij altijd beschikbaar en koude alleen bij hogere buitentemperaturen of indien er in veel woningen direct een vraag naar koude is. In dit laatste geval zullen de installaties deze vraag herkennen en koude vrijgeven voor levering. 4.1 Comfortkoeling Comfortkoeling betekent dat u de temperatuur in huis enkele graden kan laten dalen ten opzichte van de buitentemperatuur. Dit is niet te vergelijken met airconditioning, maar wel zo comfortabel. Het verschil tussen buiten en binnen is nooit zo groot dat het onaangenaam aanvoelt. Elke ruimte is koel, maar niet te koud. Bovendien blijft de lucht gezond omdat bij koeling via de vloer de lucht niet uitdroogt en geen tocht veroorzaakt. Wanneer u de koeling activeert, dan wordt de gehele woning gekoeld. Het is niet mogelijk de ene kamer te koelen en de andere te verwarmen. U kunt de koeling wel per vertrek uit- of aanzetten. De koeling is s zomers onbeperkt beschikbaar zonder extra kosten. 7/12

8 4.2 Elektrisch koken Uw woning is niet aangesloten op aardgas. Het zou niet efficiënt zijn om naast een WKO ook nog infrastructuur (leidingen) voor gas aan te leggen. U kookt daarom op elektriciteit: misschien even wennen, maar het is een veilige manier van koken die volop mogelijkheden biedt. 4.3 Service en Onderhoud Voor een aangenaam warm huis kunt u volledig vertrouwen op de levering van Eteck. Toch kan het zijn dat u ons iets wilt vragen of een probleem heeft. In deze paragraaf leest u hoe Eteck omgaat met onderhoud en service en hoe u ons in het geval van een storing kunt bereiken. Eteck bewaakt de kwaliteit van de collectieve energielevering. Alle collectieve installaties worden 24 uur per dag bewaakt. De kosten voor reparaties en vervangingen zijn uiteraard voor Eteck. U heeft hier geen enkel omkijken naar. Eteck heeft een eigen servicedienst. Onze medewerkers kennen en verzorgen onze eigen installaties. Daarmee is Eteck een van de weinige partijen in Nederland die zo te werk gaat. Het goed functioneren van de collectieve energiesystemen is voor ons van groot belang. Het zal u dus niet verwonderen dat wij de installaties continu optimaliseren. Dit heeft voor u als voordeel dat u een hoge leveringsbetrouwbaarheid mag verwachten. Bij storingen in collectieve installaties zijn wij doorgaans al binnen een uur aan de gang om de storing te verhelpen. Het onderhoud plannen wij zo veel mogelijk in bij het oplossen van storingen. Zo hoeft u niet vaker dan nodig thuis te blijven voor een monteur. Van onderhoud aan het net waarvoor de levering onderbroken moet worden, stellen wij u bijtijds op de hoogte door middel van , sms, brief, social media en/of vermelding op onze website. Voor een vlotte afwikkeling van het onderhoud vragen wij u om met onderstaande punten rekening te houden: - Leidingen die in de woning liggen moeten probleemloos bereikbaar zijn. - De afsluiters in het overdrachtstation moeten goed bereikbaar zijn. - Toegang tot uw woning te verschaffen op datum/tijdstip dat wij dit verzoeken zodat iedereen vlot geholpen kan worden (tip: indien u zelf niet aanwezig kunt zijn, vraag of iemand in uw omgeving toegang wil verlenen). 4.4 Vragen, klachten, schadeclaims Eteck heeft er alles aan gedaan om in uw woonwijk een degelijk en kwalitatief goed energiesysteem aan te leggen. Indien Eteck de exploitatie van een andere partij heeft overgenomen zal alles in het werk worden/zijn gesteld om de energielevering zo optimaal mogelijk te laten geschieden. Echter mocht er onverhoopt iets mis gaan, er ontstaat schade aan uw woning of inboedel én u bent van mening dat Eteck hiervoor aansprakelijk is, dan kunt u een schadeclaim indienen. Informeer ook altijd uw eigen verzekeraar. Eteck is 8/12

9 aangesloten bij de Geschillencommissie Energie en Water. Heeft u een vraag, een klacht of een schadeclaim? Laat het ons weten: per per telefoon: per post: Eteck, Antwoordnummer 10068, 2740 VB Waddinxeen (een postzegel is niet nodig). 4.5 Verhuizen Wanneer u verhuist, breng ons dan van tevoren op de hoogte van de verhuisdatum en eventueel de gegevens van de nieuwe bewoner. Geef ook direct uw nieuwe adres aan ons door, dan kunnen we uw eindafrekening in orde maken. 5 De tarieven, afrekening en warmtewet Voor de levering van energie en diensten betaalt u aan Eteck een vergoeding. In een conventionele situatie zou u een gasrekening en het onderhoud van een CV ketel hebben. Deze kosten vallen weg. In plaats daarvan betaalt u aan Eteck door middel van een automatische incasso of ontvangt u van Eteck een nota. Deze nota bestaat uit een variabele en / of een vaste tariefcomponent. 5.1 Waaruit bestaat mijn nota? Vastrecht Het vastrecht tarief is samengesteld uit kosten voor transport en levering van warmte, het beheer en onderhoud van het leidingennet en installaties, en dekt gedeeltelijk de investering die Eteck gedaan heeft voor de aanleg van het energiesysteem of de overname van het systeem. Het vastrecht tarief voor warmte is bepaald op het zogenaamde Niet Meer dan Anders (NMDA) principe. Zie voor een uitgebreide toelichting verder op in dit hoofdstuk. Het vastrecht tarief voor koude wordt tijdens de projectontwikkelingsfase vastgesteld en kan variëren. Verbruik warmte en tapwater Het verbruik van warmte en warm tapwater wordt geraamd en met de voorschotnota door Eteck in rekening gebracht. Eenmaal per jaar wordt het werkelijke verbruik berekend. Belasting Een deel van de energierekening bestaat uit belasting. Deze kosten draagt Eteck af aan de overheid. 5.2 Jaarnota Voor het verbruik en vastrecht betaalt u maandelijks een voorschotbedrag. Op de jaarnota verrekenen wij de 9/12

10 al in rekening gebrachte maandelijkse voorschotten met de jaarlijkse vergoeding en / of het werkelijke verbruik. 5.3 De warmtewet De rekening voor uw warmte (en koude) is een belangrijk onderdeel van de maandelijkse vaste lasten. Waarom u niet kunt overstappen naar een andere leverancier, hoe de tarieven tot stand komen en wat de wet hierover zegt, leest u hier. Vaste tarieven De wijze van afrekenen voor de levering van de producten en diensten van Eteck en de bijbehorende tarieven zijn bij de bouw van uw woning vastgesteld en opgenomen in een contract met de gemeente, projectontwikkelaar of woningcorporatie. Daarmee staan de tarieven vaak voor 15 jaar of langer vast. De tarieven worden echter wel jaarlijks geïndexeerd, meestal op basis van de Consumenten Prijs Index van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vaste leverancier Voor gas en elektriciteit bestaat in Nederland een vrije markt. U kunt zelf kiezen bij wie u energie inkoopt. Bij locaties met een collectieve energielevering kan dit niet. Een landelijk leidingnetwerk, zoals bij gas of elektriciteit, ontbreekt omdat bij het transport veel warmte verloren gaat. Daarom is de eigenaar van het collectieve energiesysteem óók de energieleverancier. Een gebruiker van warmte via een collectief energiesysteem is dus gebonden aan deze leverancier. Zo komt de warmteprijs tot stand Om de gebruiker van milieuvriendelijke warmte te beschermen is door de energiebedrijven en de overheid gekozen de tarieven van warmte niet te berekenen op basis van de werkelijk gemaakte kosten, maar te baseren op het Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA)-principe. Bij vaststelling van de warmtetarieven is daarom een vergelijking gemaakt met overeenkomstige woningen met een gasgestookte installatie. Naast NMDA komt het tarief tot stand in onderhandeling met de gemeente en projectontwikkelaar, woningcorporatie of andere opdrachtgever voor de bouw van uw woning. Hierbij zitten vaak ook onafhankelijke adviesbureaus aan tafel. Dit verschilt per locatie. Nieuwe wetgeving Momenteel is er een nieuwe wet in de maak de Warmtewet. Met de nieuwe wet wordt u als consument beter beschermd. De Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zal een maximumprijs op basis van het NMDA-principe vaststellen en op de uitvoering hiervan toezien. De ontwikkeling van deze wet loopt al enige tijd en het is momenteel nog niet bekend wanneer de wet in werking zal treden. Eteck heeft uiteraard de verplichting zich aan de wet te conformeren, en volgt al jaren de richtlijnen van deze warmtewet. Of het doorvoeren van deze wet gevolgen heeft voor de tarieven in uw woning is op dit moment dus nog niet te zeggen. 10/12

11 6 Afsluiting Warmte Koude Opslag is een luxe, comfortabele en duurzame wijze van energievoorziening. Het project 100-Hoog heeft daarmee een grote kwaliteit toegevoegd en u zult dat als bewoner merken. Wij sommen hier nogmaals de voordelen voor u op: - Het hele jaar door een aangenaam binnenklimaat, koeling wanneer het warm is - Door minder CO2-uitstoot draagt u bij aan een schone en duurzame toekomst - Samen met groene stroom een energieneutrale woning met een hoog energielabel - Geen gasaansluiting in uw woning (veiligheid) - Minder afhankelijk van de gasprijsontwikkeling, dus steeds lagere energielasten in vergelijking met traditionele gasgestookte installaties - Eteck onderhoudt het energiesysteem en bewaakt de levering warmte en koude - U heeft een hele hoge leveringsbetrouwbaarheid - Eteck is tevens het aanspreekpunt voor het functioneren van uw vloerverwarming Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brochure neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. per per telefoon: per post: Eteck, Antwoordnummer 10068, 2740 VB Waddinxeen (een postzegel is niet nodig). 11/12

12 Eteck Energie Bedrijven Coenecoop PG Waddinxveen /12

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden Brochure Bewoners 1. Inleiding De collectieve duurzame energievoorziening in het project Yours is gebaseerd op Energie Opslag in de bodem als natuurlijke bron, aangevuld

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

Eneco Broncomfort. Titel brochure

Eneco Broncomfort. Titel brochure Eneco Broncomfort Titel brochure 1 Verwarmen en koelen op een bijzondere manier In uw nieuwe woning kunt u het hele jaar door rekenen op een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat. Het is misschien even

Nadere informatie

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Informatiebrochure Uitgave van Essent Warmte BV, mei 2007 Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van

De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van De wereld verandert Stappenplan Duurzame Energie Achter de Meter (DEAM) in opdracht van 18 juni 2003 Wegwijzer (klik op de gekleurde teksten) Inleiding Als projectontwikkelaar wilt U op een locatie gaan

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars

De do s-and-don ts voor ontwikkelaars Warmtepompen in de woningbouw De do s-and-don ts voor ontwikkelaars In nieuwbouwwoningen is het gebruik van een warmtepomp populair. In 2020 worden naar verwachting meer dan 50.000 installaties per jaar

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Energielasten stabiel

Energielasten stabiel Energielasten stabiel Eindrapport Uitgevoerd in Opdracht van Agentschap NL Contactpersoon Dhr. A.J.A. Kock Auteurs: Rik Janssen Joris Berben Hans Schneider Rapportnummer: 100270/RJ/111660 BuildDesk Benelux

Nadere informatie

UCI Utility Concepts & Innovations

UCI Utility Concepts & Innovations UCI Utility Concepts & Innovations Rapportage van UCI aan SenterNovem Handreiking implementatie energie-exploitatiemodellen of hernutsen met de Energie Exploitatie Maatschappij UCI, Utility, Concepts &

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit CONSULTATIEDOCUMENT Consultatiedocument van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 103308_1 / 53 Betreft zaaknr. 103308_1 / Beleidsregel

Nadere informatie

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen

duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen duurzaam verbeterplan 48 portieketagewoningen Paddepoel, Groningen 1 2 uw huis een comfortabel thuis! het project in vogelvlucht Lefier doet mee aan het landelijke initiatief Stroomversnelling. In dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur.

Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Duurzame energie; de zon en wind als onuitputtelijk bronnen Wie? Ik? Veel te duur. Bijna iedereen begrijpt dat op enig moment het Nederlandse aardgas op is. Misschien wachten we niet eens tot het moment

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Mogelijkheden voor een duurzaam en energie-efficiënt bedrijventerrein op Haarbrug-Zuid door samenwerking op energiegebied en andere milieuterreinen

Nadere informatie

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn

Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Energievisie bedrijventerrein t Zevenhuis te Hoorn Datum: 8 februari 2012 Projectnummer: 12124 Status: Definitief Opdrachtgever: Milieudienst Westfriesland Nieuwe Steen 2 B401 1625 HV HOORN Postbus 2095

Nadere informatie

Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk

Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Thermo Bello: energie voor de wijk Nieuwe Nuts in de praktijk Deze studie is in opdracht van InnovatieNetwerk uitgevoerd door: Gerwin Verschuur energiebedrijf Thermo Bello bv Projectleider: P.T. Oei (InnovatieNetwerk)

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Leidraad Green Lease

Leidraad Green Lease Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en exploitatie van gebouwen >> Als het gaat om energie en klimaat et same ng m nwerki in OPENBAAR Leidraad Green Lease Naar duurzaam gebruik en duurzame exploitatie

Nadere informatie