Brochure Collectieve warmte voorziening Centrumplan - Stad van de Zon te Heerhugowaard

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure Collectieve warmte voorziening Centrumplan - Stad van de Zon te Heerhugowaard"

Transcriptie

1 11. Adres gegevens De adres gegevens van Eteck B.V. zijn als volgt: Eteck B.V. Postbus AB Waddinxveen Coenecoop PG WADDINXVEEN Brochure Collectieve warmte voorziening te Heerhugowaard Telefoon (algemeen) Telefoon (vragen over facturatie e.d.) Fax Urgente storingen en bij onraad (24-uur/dag 7 dagen/week) Referentienummer 2009-expl-CP SvdZ-V5.0 Datum December 2009 Status Definitief Website Mail algemeen en techniek Mail alle klantzaken KvK Eteck Rotterdam nr

2 Pagina 2 Pagina 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding Eteck B.V Werking van de collectieve warmte voorziening Uw beleving met de collectieve warmte voorziening Instandhouding (exploitatie) Onderhoud werkzaamheden Storingen Vandalisme Beheer van het energiesysteem Verbruikskosten Vragen / Klachten Verhuizen Als u gaat verhuizen, dan worden de meterstanden opgenomen en ontvangt u een eindafrekening van het gebruik. U dient de mutatie z.s.m. doch minimaal 4 weken van te voren door te geven. 9. Communicatie Eteck heeft twee mailadressen voor al uw communicatie. Dit zijn: - voor al uw vragen over automatische incasso, voorschotbedragen, afrekeningen, bewoners mutaties enz. - voor al uw vragen over techniek, onrechtmatigheden in de installatie, algemene informatie over de werking enz. 10. Werkzaamheden in de woning Indien personeel van of namens Eteck B.V. werkzaamheden in uw woning dienen te verrichten, bijvoorbeeld aan de aansluitset, dan zal ruim van te voren een afspraak hiervoor gemaakt worden. Vanzelfsprekend zal bij urgente storingen het vooraf maken van een afspraak nagenoeg onmogelijk zijn. Al het personeel kan zich legitimeren. U wordt verzocht het personeel ook altijd naar een legitimatie te vragen. Nooit zal ons personeel op een andere plaats in de woning werkzaamheden verrichten dan rond de opstelplaats van de aansluitset in uw woning. 8. Verhuizen Communicatie Werkzaamheden in de woning Adres gegevens... 12

3 Pagina 10 Pagina 3 In uw leveringsovereenkomst met Eteck BV. staan de tarieven voor warmte, warm water en vastrecht genoemd, alsmede de wijze van afrekening e.d. Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat het verbreken van zegels aan meters ten strengste verboden is. Tevens kan het ongeoorloofd (de)monteren van leidingen groot gevaar opleveren, daar er met water temperaturen tot circa 70 o C gewerkt wordt. Tijdens bezoeken (meteropname) zal visueel gecontroleerd worden of het leidingwerk, de afleverset en meters nog voldoen aan de gestelde eisen en of er niets veranderd is. 7. Vragen / Klachten Indien u vragen heeft m.b.t. de energievoorziening, de levering, facturatie, automatische incasso e.d. kunt u deze het beste schriftelijk stellen. Het gebruik van ons speciale adres heeft hierbij onze voorkeur: Voor algemene vragen en techniek gebruikt u: 1. Inleiding Aan de zuidzijde van Heerhugowaard, grenzend aan Alkmaar en Langedijk, worden circa woningen en een breed scala aan voorzieningen gerealiseerd. Dit nieuwe stedelijk gebied heet Stad van de Zon. Voor het plangebied zijn door de gemeente Heerhugowaard energiedoelstellingen neergelegd in een z.g. EPL-eis. De EPL (Energie Prestatie op Locatie) is een instrument van de overheid om besparingen op fossiele brandstoffen te realiseren. De EPL kent een schaal van 0 tot 10, waarbij een nieuwbouwappartement met een CV-ketel een 6,0 scoort. De EPL eis voor Stad van de Zon is gesteld op 10. Door het toepassen van een collectieve warmtepomp in het gebied centrumplan (supermarkt, kleinschalige winkels en 72 woningen), aangesloten op een collectief energievoorziening in de bodem in combinatie met groene stroom van PV-cellen en windmolens, wordt aan deze eis voldaan. Voor facturatie en automatische incasso gebruikt u: Vermeld u altijd uw adres en overige klantgegevens. Op onze site: staat een klachten formulier en is de klachtenprocedure na te lezen. 2. Eteck B.V. Eteck B.V. is een zelfstandige energie exploitatie maatschappij. Eteck B.V. exploiteert duurzame energiesystemen, voornamelijk gerelateerd aan het gebruik van grondwater. Het beheer en onderhoud van onze systemen wordt door vakkundig eigen personeel van aan Eteck gerelateerde bedrijven uitgevoerd. Meer informatie over Eteck B.V. kunt u vinden op

4 Pagina 4 Pagina 9 3. Werking van de collectieve warmte voorziening Een supermarkt produceert als gevolg van koeling veel restwarmte. Door toepassing van een innovatieve wijze van koelen levert de Vomar Voordeelmarkt voldoende bruikbare warmte om de appartementen en de rest van het gebouw te voorzien van warm tapwater en ruimte verwarming. Een tekort aan warmte wordt aan de bodem onttrokken en met behulp van een collectieve warmtepomp opgewerkt tot bruikbare warmte. Een overschot aan supermarkt-warmte (met name in de zomer) wordt diep in de bodem opgeslagen voor koudere dagen. Alle appartementen en commerciële ruimten profiteren hiermee van het duurzame warmte-koude opslagsysteem (WKO). Wanneer onverhoopt geen restwarmte beschikbaar is en/of de warmtepomp om welke reden dan ook niet kan functioneren, dan kan met een gasgestookte CV installatie alsnog warmte t.b.v. de appartementen en de winkels geleverd worden. 6. Verbruikskosten Uw toekomstige energie nota zal er anders uitzien dan u wellicht gewend bent. U gaat aan Eteck B.V. betalen voor gebruik van warmte en een toeslag voor het warm water. U betaalt voor elektriciteit aan een reguliere energie leverancier. Het gebruikte drinkwater (warm en koud) rekent u af met de Vereniging van Eigenaren. Uw woning heeft geen gas aansluiting.. Het gebruikte warme water wordt t.o.v. het koude water apart bemeterd. De warmtetoeslag wordt per 1 m3 (1000 liter) afgerekend. Uw waterverbruik is dus de optelsom van de warmwatermeter en de koudwatermeter. De warmte t.b.v. de woning wordt bemeterd met een z.g. Giga-Joule meter (warmtemeter) Jaarlijks vindt een afrekening plaats op basis van de meterstanden Naast de variabele tarieven betaalt u ook nog een vastrecht tarief. De werking van de centrale warmte voorziening op hoofdlijnen: - Rechtstreeks benutten van restwarmte van de Vomar Voordeelsupermarkt. - Aanvullend (en ondersteunend) benutten van (in de bodem) opgeslagen restwarmte in combinatie met een warmtepomp. - Back-up voorziening met een CV installatie. - De warmtepomp installatie is gesitueerd in de centrale technische ruimte in het complex. - De benodigde warmte (in de vorm van warm water van circa 45 o C) wordt naar de woning getransporteerd via een collectief netwerk. - In de woning wordt de warmte verdeeld met een vloerverwarming systeem. - Het warm tapwater in de woning wordt via een apart leidingstelsel in de woning gebracht Foto 2: meters t.b.v. verbruiksmeting

5 Pagina 8 Pagina 5 Foto 1: afsluiters in het leidingwerk 5.3 Vandalisme De bronnen zijn afgewerkt in een betonnen put, welke is voorzien van een zwaar aluminium deksel. De put is gesitueerd buiten het gebouw, nabij de hellingbaan van de parkeergarage. De put is nagenoeg vandalisme bestendig. Evenwel zou het kunnen voorkomen dat u mogelijk onrechtmatigheden constateert aan de put. Eteck zou het zeer waarderen wanneer de bewoners onrechtmatigheden zouden melden via ons storingsnummer ( ). 4. Uw beleving met de collectieve warmte voorziening Lelijke radiatoren zijn verleden tijd in uw woning. U beschikt namelijk over vloerverwarming. De warmte wordt hiermede gelijkmatig verdeeld, hetgeen als heel behaaglijk ervaren wordt. Stofcirculatie is hiermee ook tot een minimum beperkt. Vloerverwarming gaat prima samen met parket, vinyl en vloerbedekking. Om het juiste product te kiezen kunt u het z.g.: PIT-symbool raadplegen. De PIT-symbolen (Product Informatie Tapijt) geven eenvoudig en duidelijk aan waarvoor het betreffende tapijt geschikt is. U vindt deze informatie altijd op de achterzijde van het tapijt in combinatie met het PITbeeldmerk Laat u zich hierover verder vooraf informeren door de gespecialiseerde woning inrichter. Hieronder ziet u het PIT-symbool waar u o.a. op kunt letten. Verder informatie over PIT vindt u op: onder PIT-systeem Vloerverwarming Tapijt geschikt voor goed geïsoleerde ruimten waar vloerverwarming is toegepast als hoofdverwarming. Mits deze bestaat uit een laag-temperatuur verwarming met maximale aanvoerwatertemperatuur van 40 C. Vloeroppervlak mag niet warmer zijn dan 28 C 5.4 Beheer van het energiesysteem Ten behoeve van een goede werking is beheer van het systeem noodzakelijk. Dit beheer wordt door Eteck uitgevoerd en behelst o.a. het signaleren van energie trends en rapportages aan de vergunningverlener (provincie Noord- Holland). Met name het bewaken van de energetische bodem balans is een zeer belangrijk gegeven en een basis voor een langdurige exploitatie en een goede werking. De bewoners behoeven geen inspanning te verrichten m.b.t. deze beheer werkzaamheden.

6 Pagina 6 Pagina 7 5. Instandhouding (exploitatie) Eteck B.V. heeft de exploitatie verworven voor de duur van 15 jaar. Gedurende de exploitatie periode heeft Eteck een aantal verplichtingen ten einde het systeem in optimale conditie te houden. De belangrijkste hiervan zijn: - Verrichten van onderhoud aan het systeem; - Verhelpen van storingen aan het systeem; - Paraat hebben en houden van een service dienst; - Garantie op goede werking; - Naleven van vergunning voorschriften. - Na 15 jaar een marktconform verlenging aanbieden. 5.1 Onderhoud werkzaamheden De onderhoud werkzaamheden aan de energievoorziening zijn te splitsen in een tweetal type werkzaamheden: - geplande preventieve werkzaamheden; - correctieve werkzaamheden;. De preventieve werkzaamheden vinden in het voor- en najaar plaats, tijdens gewone werkdagen en werktijden. Vooraf wordt informatie gegeven over geplande preventieve werkzaamheden en de eventuele gevolgen hiervan. Eteck B.V. is een service niveau overeengekomen van maximaal 2 uur na het ontvangen van een melding vanuit de systeem-regeling. Dit betekent dat binnen twee uur wordt aangevangen met het oplossen van een storing. In de regel zal de eindgebruiker nauwelijks ervaren dat het systeem niet operationeel is, daar het warmte afgiftesysteem in de woning traag reageert en over een bepaalde mate van buffering beschikt. Zeker niet elke storing blokkeert overigens de volledige collectieve warmte voorziening. De energievoorziening wordt op afstand bewaakt. De storingen komen centraal binnen bij Eteck. Een eigen service dienst is 24 uur per dag 7 dagen per week paraat om storingen te verhelpen. Lekkage aan het leidingwerk in uw woning: (betreft warmte) Indien er schade aan het leidingwerk in uw woning optreedt, waardoor er water lekkage in de woning ontstaat, kunt u de aanvoer en retourleiding direct afsluiten met de afsluiters welke nabij de afleverset gemonteerd zijn. (u dient altijd twee kranen dicht te draaien) Afsluiten warmwater leiding: Vergelijkbaar met het leidingwerk voor verwarming in de woning heeft u een warm water leiding voor tapwater. Deze leiding kunt u eveneens afsluiten met een kraan. Correctieve werkzaamheden vinden plaats als gevolg van metingen en registratie vanuit preventieve werkzaamheden. In de regel wordt geprobeerd correctieve werkzaamheden vooraf aan te kondigen. Het uitvoeren van correctief onderhoud kan overlast voor de bewoner veroorzaken. (tijdelijk uitvallen van de collectieve warmtepomp in de centrale technische ruimte) 5.2 Storingen Naast de hierboven genoemde preventieve- en correctieve werkzaamheden kunnen herstelwerkzaamheden als gevolg van een storing noodzakelijk zijn. Het opvolgen van storingen kan, door de korte responstijd, niet altijd vooraf worden aangekondigd. Zo mogelijk en zo nodig tracht Eteck B.V. de bewoners individueel te informeren indien bewoners van dit handelen hinder kunnen ondervinden.

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Levering Warmte en Koude, 100-Hoog Inhoudsopgave: 1 Inleiding... 2 2 Eteck Energie Bedrijven... 2 3 Technische omschrijving... 2 4 Levering... 7 5 De tarieven, afrekening en warmtewet...

Nadere informatie

Eteck Bronenergiewijzer. Blaricum. Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater

Eteck Bronenergiewijzer. Blaricum. Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater Eteck Bronenergiewijzer Blaricum Handleiding over de levering van warmte, comfortkoeling en warm tapwater Inhoudsopgave Bijzondere manier van verwarmen en koelen 4 1. Bronenergie, hoe werkt het? 6 Wat

Nadere informatie

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden Brochure Bewoners 1. Inleiding De collectieve duurzame energievoorziening in het project Yours is gebaseerd op Energie Opslag in de bodem als natuurlijke bron, aangevuld

Nadere informatie

Eneco Broncomfort. Titel brochure

Eneco Broncomfort. Titel brochure Eneco Broncomfort Titel brochure 1 Verwarmen en koelen op een bijzondere manier In uw nieuwe woning kunt u het hele jaar door rekenen op een aangenaam en gelijkmatig binnenklimaat. Het is misschien even

Nadere informatie

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn

Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Duurzaam Verwarmingssysteem Zuidbroek te Apeldoorn Informatiebrochure Uitgave van Essent Warmte BV, mei 2007 Niets uit deze publicatie mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt door middel

Nadere informatie

Duurzame energie. Warmte- en koudelevering door Cogas. www.cogas.nl

Duurzame energie. Warmte- en koudelevering door Cogas. www.cogas.nl Duurzame energie Warmte- en koudelevering door Cogas www.cogas.nl Duurzame energie Stelt u zich eens voor: een woning die u warmte biedt in de winter, heerlijke verkoeling in de zomer en dat zelfs op milieuvriendelijke

Nadere informatie

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing?

Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Het Nuon Warmtepompsysteem. Comfortabel, modern, milieuvriendelijk. Bewaar deze informatiemap bij de meterset. Storing? Bel 0800 0513 Welkom in uw nieuwe woning. Welkom in uw nieuwe woning. Uw woning

Nadere informatie

MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM KERKWEG

MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM KERKWEG MULTI FUNCTIONEEL CENTRUM KERKWEG HANDLEIDING KLIMAATSYSTEEM 29 COMFORTABELE WONINGEN DUURZAAM EN ENERGIEZUINIG Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 Inleiding 4 Warmte-Koude: duurzaam en comfortabel 5

Nadere informatie

Comfortabel en milieuvriendelijk wonen met duurzame verwarming en koeling in Vaartsche Hoek- Nieuwkoop

Comfortabel en milieuvriendelijk wonen met duurzame verwarming en koeling in Vaartsche Hoek- Nieuwkoop Comfortabel en milieuvriendelijk wonen met duurzame verwarming en koeling in Vaartsche Hoek- Nieuwkoop De wijk Vaartsche Hoek in Nieuwkoop kiest voor duurzame energie. In deze brochure leest u hoe het

Nadere informatie

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED

LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED LEIDRAAD WARMTEWET VOOR PARTICULIERE BELEGGERS IN VASTGOED SenpaiWorld Postbus 116 4100 AC Auteur: Cees F. Jonker Culemborg 22 december 2014 Inhoudsopgave 1 VOORWOORD... 3 2 INLEIDING... 4 3 ACHTERGROND

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Comfortabel en voordelig wonen met duurzame verwarming en koeling in Veenendaal-oost

Comfortabel en voordelig wonen met duurzame verwarming en koeling in Veenendaal-oost Comfortabel en voordelig wonen met duurzame verwarming en koeling in Veenendaal-oost Veenendaal-oost kiest voor duurzame energie. In deze brochure leest u hoe het werkt, wat de voordelen zijn, waar u op

Nadere informatie

Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water

Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water Comfortabel wonen in Nieuwveense Landen Praktische informatie over verwarmen, verkoelen en warm water 2 Inhoudsopgave Aangenaam wonen met meer comfort 4 Collectief warmte-koudesysteem 6 Comfortkoeling

Nadere informatie

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014

Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 Informatie over de Warmtewet Volkshuisvesting December 2014 1. Warmtewet algemeen Het waarom van de Warmtewet Als een huurder is aangesloten op stadsverwarming of blokverwarming (1 grote installatie voor

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 26 februari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Handreiking Warmtewet

Handreiking Warmtewet 3 september 2014 Handreiking Warmtewet voor woningcorporaties versie 2.0 Auteur: Albert Koedam van Albert Koedam Consultancy, www.ak-consultancy.nl In opdracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Nadere informatie

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties

Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Afdrukdatum 02 08 2010 1 Naar duurzame energie bij collectieve verwarmingsinstallaties Atriensis b.v. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen

Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Veel gestelde vragen collectieve glasvezelaansluitingen Over CBizz CBizz is een innovatieve internetprovider en erkend telecombedrijf dat een breed pakket van diensten aan de zakelijke markt levert, variërend

Nadere informatie

Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend. Zo werkt het. ennatuurlijk.nl

Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend. Zo werkt het. ennatuurlijk.nl Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend Zo werkt het ennatuurlijk.nl Warmte van Ennatuurlijk Uw woning wordt verwarmd met behulp van een collectief

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid

Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Samenwerken voor een duurzaam bedrijventerrein Haarbrug-Zuid Mogelijkheden voor een duurzaam en energie-efficiënt bedrijventerrein op Haarbrug-Zuid door samenwerking op energiegebied en andere milieuterreinen

Nadere informatie

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur

Januari 2012 25e jaargang. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers. Project Waterschoon: wereldprimeur Januari 2012 25e jaargang ista magazine Het energiemanagement magazine van ista Nederland B.V. In dit nummer o.a.: Kleinschalige duurzame warmte uit lokale houtsnippers Project Waterschoon: wereldprimeur

Nadere informatie

SFZ Dienstverleningsdocument

SFZ Dienstverleningsdocument SFZ Dienstverleningsdocument Duidelijkheid over de dienstverlening SFZ, vindt het belangrijk dat u goed inzicht heeft in de dienstverlening die wij u bieden. Deze dienstenwijzer richt zich met name op

Nadere informatie

Bouwcombinatie Hoek van Holland

Bouwcombinatie Hoek van Holland 57 woningen Fase II L Avenue te Hoek van Holland Handleiding voor het gebruik en onderhoud van uw woning Type Chainon Geachte heer/mevrouw, Het doet ons genoegen u dit boekje te mogen aanbieden. Binnenkort

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Aanbod op maat Wat betekent dit voor u?

Aanbod op maat Wat betekent dit voor u? Aanbod op maat Wat betekent dit voor u? www.electrabel.nl Hoofdkantoor: Electrabel Nederland n.v., Dr. Stolteweg 92, 8025 AZ Zwolle Handelsregister Zwolle 05043978 - BTW-codenr. NL 8073.42.051.B01 - Bank

Nadere informatie

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen

Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Groningen duurzaam warm Visie en strategie voor ontwikkeling en gebruik van duurzame warmte en koude in de stad Groningen Inhoud 3 1 Inleiding 4 2 Warmte en koude 6 2.1 Feiten en achtergronden 8 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie