NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006"

Transcriptie

1 Stichting Niet Meer Dan p/a Prozastraat KP Almere Tel. / Fax Almere 1 februari 2006 NIET MEER DAN Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Introductie De Stichting Niet Meer Dan heeft na jaren van gesprekken met bij de warmtelevering betrokken partijen, gemeend om met ondersteuning van Bureau Consult zelf een tariefadvies uit te brengen. Dit tariefadvies is afgestemd op het VESTIN tariefadvies Publ-VES 85/24, van april 1985 en met enkele specificaties in analogie met het EnergieNed tariefadvies , van december Inhoudsopgave 1 Niet Meer Dan Anders beginsel weer het uitgangspunt 1.1 Omschrijving volgens Woningraad-Extra, september Hoofdstuk 4.5 De lasten voor de bewoner. 1.2 Omschrijving volgens Woningraad-Extra, september Hoofdstuk 4.6 Van CV rendement naar SV verbruiktarief. 1.3 Uitgangpunt van het Niet Meer Dan tariefadvies De stadsverwarmingwoning 2.1 Rentabiliteitsbijdrage 2.2 Warmteaansluiting 2.3 Warm tapwater bereiding 2.4 Koken op gas of verplicht duur elektrisch 3 Eenmalige aansluitbijdrage 3.1 Warmte, ruimteverwarming 3.2 Warm tapwatervoorziening klasse CW Warm tapwatervoorziening klasse CW 4 of CW 5 4 Jaarlijks vastrecht 4.1 Warmte, ruimteverwarming 4.2 Warm tapwatervoorziening klasse CW Warm tapwatervoorziening klasse CW 4 of CW Compensatie hogere kosten door elektrisch koken 5 Variabele kosten 5.1 Tarief voor warmte per GJ 5.2 Tarief voor warm tapwater per m3 5.3 Het effect van de Energiebelasting 6 Bijlage en toelichting 6.1 Niet Meer Dan Tariefadvies kleinverbruikers 2006 Aansluitbijdrage en Vastrecht 6.2 Niet Meer Dan Tariefadvies kleinverbruikers 2006 Toelichting Aansluitbijdrage en Vastrecht 6.3 Niet Meer Dan Tariefadvies kleinverbruikers 2006 Verschillen zoals die uitwerken voor Almere

2 Niet Meer Dan Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Blad 2 1 Niet Meer Dan Anders beginsel weer het uitgangspunt De volgende omschrijvingen zijn overgenomen met enkele kleine aanpassingen in het belang van de leesbaarheid. 1.1 Omschrijving volgens Woningraad-Extra, september 1981 Hoofdstuk 4.5 De lasten voor de bewoner Aansluitbijdrage Voor de bewoner mag het niet uitmaken of zijn woning een gasgestookte CV installatie of stadsverwarming heeft. Dit is het gevolg van de handelwijze bij de berekening van de aansluitbijdrage. In alle gevallen kan optelling van investeringsbedrag en aansluitbijdrage hetzelfde totaal opleveren. Voor de bewoner wordt de samenhang duidelijk omdat een eventuele besparing op investeringen is gecompenseerd door een verhoging van de aansluitbijdrage. Het vastrecht Ook in de tariefstelling met betrekking tot het vastrecht moet worden gestreefd naar vergelijkbaarheid met een gas situatie: dat wil zeggen in elk geval niet duurder. De variabele lasten Bij het bepalen van de variabele lasten komen we in aanraking met de politieke stellingnamen ten aanzien van de stadsverwarming problematiek. Slaan we bij voorbeeld het aanhangsel op van de Handelingen van de Tweede Kamer zitting 1980 / 1981 (25 augustus 1980) dan zien we dat: uitgangspunt bij de vaststelling van stadsverwarmingtarieven is dat de lasten van de totale energievoorziening voor de verbruikers niet hoger zijn dan de totale lasten van bewoners met individuele gasgestookte CV woningen. Het betreft hier dus een energievoorziening aan bewoners voor ruimteverwarming, warm tapwater en koken. 1.2 Omschrijving volgens Woningraad-Extra, september Hoofdstuk 4.6 Van CV rendement naar stadsverwarming (SV) verbruiktarief. CV ketelrendement Een CV ketelrendement van 80% is in 1981 gebruikelijk bij installaties in de nieuwbouw. Op kleine schaal worden echter al ketels met een aanzienlijk hoger rendement toegepast (HR ketels). Er zal rekening mee moeten worden gehouden dat deze in de toekomst op bredere schaal toepassing zullen vinden. De te verwachten besparingen zijn 17% à 22% op ruimteverwarming. 1.3 Uitgangpunt van het Niet Meer Dan tariefadvies Net als destijds bij de Woningraad en VESTIN is het Niet Meer Dan tariefadvies erop gericht dat een aansluiting op een stadsverwarming (SV) systeem qua comfort en kosten leidt tot een positie, vergelijkbaar met een aansluiting waar door middel van aardgas wordt voorzien in de energiebehoefte ten behoeve van ruimteverwarming warm tapwater en koken.

3 Niet Meer Dan Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Blad Rentabiliteitsbijdrage 2 De stadsverwarmingwoning Deze rentabiliteitsbijdrage moet snel worden afgeschaft omdat als gevolg hiervan de bewoners van SV woningen hierdoor blijvend hogere verbruikkosten hebben dan bewoners van GAS woningen. Dit veroorzaakt het oneigenlijke hoge opwekrendement bij SV woningen waarmee gerekend mag worden voor de rentabiliteitsbijdrage, als aanvullening op de aansluitbijdrage, door bij SV woningen bewust te besparen op de energiebesparende woningisolatie. 2.2 Warmteaansluiting Algemeen is de levering van de warmte aan de woning door middel van de z.g. directe aansluiting. Regeling van de warmtebehoefte in de woning geschiedt door op de radiatoren bevestigde thermosstatische regelventielen. Uit het oogpunt van warmtebesparing is voorzien in een Dag / Nacht ventiel met kamerthermostaat. Deze uitvoering is qua comfort en regelbaarheid gelijk aan een gas CV installatie. 2.3 Warm tapwater bereiding Warm tapwater bereiding (WTW) is afgestemd op comfort klasse CW3, met een capaciteit van 6 ltr. / min. met een watertemperatuur van tenminste 60 C. Hiervoor zijn afhankelijk van de stooklijn twee systemen mogelijk. Bij een collectief systeem en is er een apart leidingsysteem voor warm tapwater met watermeter voor de verbruiksmeting. In dit geval is het kostenaandeel voor warm water bereiding onderdeel van de warme tapwaterprijs. Bij een individueel systeem en is er een aparte doorstroom toestel, voor warm tapwater bereiding met behulp van de SV warmte aansluiting. In dit geval wordt het kostenaandeel voor warm tapwater bereiding gemeten met de GJ meter als extra warmteverbruik. 2.4 Koken op gas of verplicht duur elektrisch Ook al kiest een steeds groter wordende groep bewoners van Gas woningen vrijwillig voor duur elektrisch koken, dan leidt stadsverwarming voor bewoners van SV woningen tot een verplichting tot duur elektrisch koken, door het ontbreken van een alternatief. Dit rechtvaardigt de compensatie van de hogere kosten door verplicht duurder elektrisch koken ten opzichte van de goedkopere mogelijkheid met gas.

4 Niet Meer Dan Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Blad 4 Voor de cijfermatige onderbouwing van 3 en 4 is verwezen naar de volgende bijlage: 6.1 Niet Meer Dan Tariefadvies kleinverbruikers 2006 Aansluitbijdrage en Vastrecht 6.2 Niet Meer Dan Tariefadvies kleinverbruikers 2006 Toelichting Aansluitbijdrage en Vastrecht 3.1 Warmte, ruimteverwarming 3 Eenmalige aansluitbijdrage De eenmalige aansluitbijdrage warmte, exclusief aansluitbijdrage gas en rentabiliteitsbijdrage, bedraagt: 1.883,94 excl. BTW 2.241,89 incl. BTW 3.2 Warm tapwatervoorziening klasse CW 3 De eenmalige aansluitbijdrage tapwatervoorziening klasse CW 3, bedraagt: 21,16 excl. BTW 25,18 incl. BTW 3.3 Warm tapwatervoorziening klasse CW 4 of CW 5 De eenmalige bijbetaling tapwatervoorziening klasse CW 4, bedraagt: 73,20 excl. BTW 87,11 incl. BTW De eenmalige bijbetaling tapwatervoorziening klasse CW 5, bedraagt: 180,90 excl. BTW 215,27 incl. BTW 4 Jaarlijks vastrecht 4.1 Warmte, ruimteverwarming exclusief jaarlijkse vastrecht gas Warmte inclusief jaarlijkse vastrecht gas, bedraagt: 105,55 excl. BTW 125,60 incl. BTW 4.2 Warm tapwatervoorziening klasse CW 3 Tapwatervoorziening klasse CW 3 bedraagt: 8,51 excl. BTW 10,13 incl. BTW 4.3 Warm tapwatervoorziening klasse CW 4 of CW 5 Voor tapwatervoorziening klasse CW 4 of CW 5 is, na de eenmalige bijbetaling, gelijk aan het vastrecht voor de tapwatervoorziening klasse CW 3 dus, bedraagt: 8,51 excl. BTW 10,13 incl. BTW 4.4 Compensatie hogere kosten door elektrisch koken. Dit is afhankelijk van de geldende energietarieven, waarbij voor het berekenen van de hoogte van de compensatie gebruik kan worden gemaakt van algemeen bekende priemgetallen, t.w.: Jaarverbruik elektrisch koken 530 kwh Verminderd met de gezamenlijke kosten van: Elektrisch jaarverbruik CV ketel 230 kwh Jaarverbruik gas koken 78 m3 Gemiddeld zal dit uitkomen op een verlaging van het jaarlijkse vastrecht voor warmte met: 15.= incl. BTW, ter compensatie.

5 Niet Meer Dan Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Blad 5 5 Variabele kosten Voor de bepaling van de hierna volgende warmteprijs en warm tapwaterprijs is gebruik gemaakt van: het meest recente onderzoek naar de praktijkrendementen van CV ketels (HR) voor het bepalen van het gemiddelde rendement voor het verwarmingsdeel en warme waterdeel, gehouden door de Consumentenbond, zoals vermeld in bijlage 2 van het EnergieNed tariefadvies voor Het gemiddelde rendement op bovenwaarde (bw) is omgerekend naar onderwaarde (ow): Aardgas: 35,17 MJ / m3, warmte inhoud op bovenwaarde (bw). 31,678 MJ / m3, warmte inhoud op onderwaarde (ow). Warmte: 91% (bw) is (35,17 / 31,678) x 91 = 101% (ow). één GJ is gelijk aan {(1 / 31,678) x 1000} / 1,01 = 31,263 m3 aardgas. WTW: 67% (bw) is (35,17 / 31,678) x 67 = 74,4% (ow). één GJ is gelijk aan {(1 / 31,678) x 1000} / 0,744 = 42,429 m3 aardgas. 5.1 Tarief voor warmte per GJ Op basis van bovenstaande uitgangspunten is de warmteprijs gelijk aan: één GJ is gelijk aan {(1 / 31,678) x 1000} / 1,01 = 31,263 m3 aardgas. Bij grootverbruik van kleinverbruikers (b.v. vanaf 120 GJ) kan op dit tarief een korting worden toegepast waardoor het aantal m3 gas per GJ wordt verlaagd. 5.2 Tarief voor warm tapwater per m3 Bij directe WTW levering, via een warme tapwatermeter, is voor het 50 C verhogen van de watertemperatuur nodig 0,21 GJ per m3 water, wat betekend dat: één m3 warm tapwater van ca. 60 C een kostenaandeel kent van 0,21 x 42,429 = 8,91 m3 aardgas als toeslag op de koude waterprijs. Bij indirecte WTW levering via een warm tapwater toestel, zal het kostenaandeel voor de warme tapwater bereiding gemeten worden met de GJ meter voor het warmteverbruik. Verder te rekenen met een rendement van 80% van dit warme tapwater toestel (bron W/E Gouda), wat voor het 50 C verhogen van de watertemperatuur betekend dat: één m3 warm tapwater van ca. 60 C een kostenaandeel kent van 0,21 / 0,8 = GJ als toeslag op de koude waterprijs. 5.3 Het effect van de Energiebelasting In dit Niet Meer Dan tariefadvies 2006 zijn tarieven gerelateerd en herleid naar m3 gas, waardoor het effect van de Energiebelasting eenvoudig wordt verwerkt in de GJ warmte en m3 warm tapwaterprijs. Op basis van dit gegeven kan de Energiebelasting door de energiebedrijven worden geïnd.

6 Niet Meer Dan Tariefadvies voor levering van warmte aan kleinverbruikers 2006 Blad 6 De bijlage is de cijfermatige onderbouwing van dit Niet Meer Dan tariefadvies Omdat uitgangspunten en enkele cijfers zijn overgenomen uit het EnergieNed tariefadvies voor 2006 en/of door extrapolatie zijn verkregen, is nader overleg hierover met EnergieNed gewenst. 6 Bijlage en toelichting 6.1 Niet Meer Dan Tariefadvies kleinverbruikers 2006 Aansluitbijdrage en Vastrecht - Korting bij aantallen van 50 tot 100 is (nog) niet in de aansluitbijdrage opgenomen. - Meerkosten van grotere radiatoren bij stooklijn 70/40 is (nog) niet in de aansluitbijdrage opgenomen. 6.2 Niet Meer Dan Tariefadvies kleinverbruikers 2006 Toelichting Aansluitbijdrage en Vastrecht - Onbekend is of de opmerkingen van dr. ir. A.A.J Lefeber (oktober 2003 Eindhoven) bij het bepalen van de Jaarlast verwerkt zijn. - De rentepost binnen de Jaarlast is niet marktconform gegeven de spiegelbeeldige werking, wat om een nadere toelichting vraagt. - De post uitgespaard onderhoud vraagt om uitleg omdat de omschrijving waarbij de distributeur onderhoud en reparaties van de gehele installatie voor haar rekening neemt (excl. thermostaatkranen) de nodige onduidelijkheid kent. - De opbouw en herkomst van de post levensduurverschillen vraagt om verduidelijking. 6.3 Niet Meer Dan Tariefadvies kleinverbruikers 2006 Verschillen zoals die uitwerken voor Almere - Dit is bedoeld als nader toelichting om de verschillen tussen het Niet Meer Dan tariefadvies voor 2006 en het EnergieNed tariefadvies voor 2006 te accentueren.

7 Bureau Consult, Tel. / Fax Almere 1 febr Bijlage 6.1 Niet Meer Dan "Tariefadvies kleinverbruikers 2006" Aansluitbijdrage en Vastrecht Gas woning "WARMTE" Warmte woning "WARMTE" Jaren Jaar- VERVALLEN CV Keteldeel Invest. afschr. last Posten zoals vermeld in het EnergieNed CV HR ketel (warmte) "Bosch" type hrs 16 top "Tariefadvies kleinverbruikers 2006" incl.montage etc , ,67 Dakdoorvoer met pijp incl 15 Installatie 80, ,40 Gasaansl. met kraan incl 15 Isolatie 138, ,32 Condensafvoer ketel 102, ,10 Vul-Tapkraan etc. 52, ,65 Voeding 230V 102, ,14 Voeding 230V 92, ,21 Kosten 2.265,30 258,91 Kosten 364,04 34,58 Jaren Jaar- Jaren Jaar- CV installatiedeel Invest. afschr. last CV installatiedeel Invest. afschr. last Vulslang incl 15 Expansievat incl 15 T-stuk voor expansievat incl 15 Dag/Nacht ventiel 230, ,86 Thermostaatleiding 66, ,89 Thermostaatleiding 66, ,89 Kamerthermostaat incl 15 Kamerthermostaat 75, ,84 Radiatorkranen etc. 401, ,88 Thermostaatkranen etc. 476, ,58 Kosten 467,63 46,77 Kosten 848,99 90,17 ex. BTW 2.732,93 305,68 ex. BTW 848,99 90,17 BTW 519,26 58,08 BTW 161,31 17, ,19 363, ,30 107,30 Korting bij 50 tot 100 stuks is (nog) niet opgenomen Grotere radiatoren stooklijn 70/40 (nog) niet opgenomen Aansluitbijdrage "WARMTE" Vastrecht "WARMTE" Gas woning 2.732,93 305,68 Vastrecht gasaansluiting p.m. Standaard gasaansluiting p.m. Uitgespaard onderhoud 65,49 (100/113 x 74) Warmte woning -/- 848,99 90,17 Levensduurverschillen 40,06 (zie toelichting) ex. BTW 1.883,94 215,51 ex. BTW 105,55 BTW 357,95 40,95 BTW 20, ,89 256,46 125,60 Gas woning "WTW" 6 ltr. / min. Warmte woning "WTW" 6 ltr. / min. Jaren Jaar- Jaren Jaar- Invest. afschr. last Invest. afschr. last Meerkosten WTW deel Kosten WTW toestel CV ketel CW 3 152, ,85 CW 3 152, ,85 Koudwateraansluiting 48, ,35 Koudwateraansluiting 27, ,47 ex. BTW 201,84 22,20 ex. BTW 180,68 20,32 BTW 38,35 4,22 BTW 34,33 3,86 240,19 26,42 215,01 24,18 Aansluitbijdrage "WTW" 6 ltr. / min. Vastrecht "WTW" 6 ltr. / min Vastrecht gasaansluiting (geen) Gas woning 201,84 22,20 Uitgespaard onderhoud 8,51 (13/113 x 74) Warmte woning -/- 180,68 20,32 Levensduurverschillen (geen) ex. BTW 21,16 1,88 ex. BTW 8,51 BTW 4,02 0,36 BTW 1,62 25,18 2,24 10,13 Opmerking : Toelichting : Jaarlast naar ratio van hoogte investering!! Levensduurverschillen naar ratio van jaarlast!!

8 Bureau Consult, Tel. / Fax Bijlage 6.2 Niet Meer Dan "Tariefadvies kleinverbruikers 2006" Toelichting Aansluitbijdrage en Vastrecht Almere 1 febr Toelichting : Jaarlast naar ratio van hoogte investering Extrapolatie met uitgans- punt EnergieNed tarief Levensduurverschillen naar ratio van jaarlast "Bosch" HR combiketel type hrc 26 cw 3 Euro 1.319,10 ex. BTW (113%) Combiketel met WTW CW 3 WTW CW 3 Euro 152,85 ex. BTW Kostenaandeel (13%) WARMTE "Bosch" HR ketel type hrs 16 top Euro 1.166,25 ex. BTW (100%) Opmerking Indien gewenst kan er in een grotere warm tapwater WTW klasse worden voorzien tegen een eenmalige bijbetaling van : EnergieNed "WARMTE" "WTW" 6 ltr./min. "WTW" 8 ltr./min. Jaar- Bosch Jaar- CW 3 Jaar- CW 4 Invest. Aansluitbijdrage bij vastrecht Invest. last Invest. last Invest. last hrc 30 cw ,30 (huur) WTW toestel CW 3 -/- hrc 26 cw ,10 Ketel incl. montage 1.617,65 188, ,00 240,67 ex. BTW 73,20 Overige materialen 568,31 48,01 205,30 18,24 BTW 13,91 Ketel deel 2.185,96 237, ,30 258,91 Bijbetaling 87,11 Gas woning CV deel 680,10 70,64 467,63 46,77 201,84 22,20 Korting "WTW" 10 ltr./min. p.m. p.m. CW 5 Invest ,67 333, ,93 305,68 hrc 35 cw ,00 CV deel 1.558,50 161,65 848,99 90,17 180,68 20,32 -/- hrc 26 cw ,10 10% Marge 286,61 25,46 Standaard gasaansluiting Warmte woning -/- +/+ Vervallen posten Vastrecht Vastrecht gasaansluiting Uitgespaard onderhoud Levensduurverschillen Vastrecht WTW toestel CW3 311,91 27,70 ex. BTW 180,90 ex. BTW 1.906,08 199, ,94 215,51 21,16 1,88 BTW 34,37 BTW 362,16 37,84 357,95 40,95 4,02 0,36 Bijbetaling 215, ,24 236, ,89 256,46 25,18 2,24 Belangrijk 2.267,07 Totaal Minder 1,17 p.m. p.m. 74,00 65,49 8,51 40,32 40,06 76,35 ex. BTW 190,67 105,55 8,51 BTW 36,23 20,05 1,62 226,90 125,60 10,13 135,73 Totaal Minder 91,17 Na een eenmalige bijbetaling is er geen aanvullend vastrecht verschuldigd

9 Bureau Consult, Tel. / Fax Bijlage 6.3 Niet Meer Dan "Tariefadvies kleinverbruikers 2006" Verschillen zoals deze uitwerken voor Almere Almere 1 febr NMD "Tariefadvies voor Kleinverbruikers 2006" EnergieNed "Tariefadvies voor Kleinverbruikers 2006" Uitgangspunten volgens het "Niet Meer Dan Anders" principe. Uitgangspunten volgens het "Marktwaarde" beginsel. Elektra kwh Elektra kwh Euro 0,20 Euro 0,20 Gas Woningen Gemiddelde energiekosten aan Gas en Elektra zijn is het uitgangspunt ("matching") CV HR SV combiketel Woningen Water m3 WTW WTW levering tegen m3 prijs Euro 1,56 deel CW 3 Alternatief Kosten van Praktijk- WTW verzorging WTW en rendement WTW tegen GJ prijs Warmte ketel is het toestel plus kosten water gekoppeld uitgangspunt CW 3 Euro 1,56 per m3 aan hoogte investering Gas m3 Warmte Gas m3 Euro 0,574 Warmtelevering tegen GJ prijs Euro 0,574 SV Woningen WTW levering tegen m3 prijs Kosten van Alternatief WTW en WTW verzorging Warmte WTW tegen GJ prijs gelijk aan de toestel plus kosten water gemiddelde CW 3 Euro 1,56 per m3 energiekosten Gas woning Warmtelevering tegen GJ prijs Elektra kwh Elektra Euro 0,20 Euro 0,20 * Onderstaande overzichten zijn mede gebaseerd op de tarieven zoals gelden voor Almere, als hierboven aangegeven en incl. BTW. Euro Euro Eenmalige aansluitbijrage Eenmalige aansluitbijrage Standaard gasaansluiting 825,60 * Standaard gasaansluiting 825,60 Voor ruimteverwarming 2.241,89 Met vastrecht WTW toestel 2.268,22 Voor WTW voorziening 25,18 Met aanschaf WTW toestel 3.063,16 Vastrecht per jaar Vastrecht per jaar Compensatie voor verplicht elextra koken -/- 15,23 * Compensatie voor verplicht elextra koken Geen!! Vastercht gasaansluiting 168,84 * Vastercht gasaansluiting 168,84 Voor ruimteverwarming 125,60 Met (huur) WTW toestel 226,89 Voor WTW voorziening 10,13 Na aanschaf WTW toestel 123,27 Warmte tarief per GJ Warmte tarief per GJ Voor ruimteverwarming 17,95 * Voor ruimteverwarming Warm Tapwater per m3 Warm Tapwater per m3 Bij directe levering 6,67 * Bij directe levering Indirect via WTW toestel 6,27 * Indirect via WTW toestel 24,00 6,36 7,86

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers.

Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer Dan Anders principe, voor levering van Warmte aan kleinverbruikers. H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036 5464266 Datum: 9 oktober 2009 e-mail h.heiner@heiner.nl Blad: 1 van 6 Voorbeeld berekening van een (actueel) Maximumtarief, volgens het Niet Meer

Nadere informatie

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit

ZWARTBOEK - Warmtewet en ACM Besluit H. Heiner Prozastraat 1 1321 KP Almere Tel. / Fax. 036-5464266 E-mail: h.heiner@heiner.nl Almere 26 januari 2015 Blad 1 van 4 ZWARTBOEK - Warmtewet en AC Besluit Bij het opstellen van dit zwartboek is

Nadere informatie

Aan: Ministerie van EZ T.n.v. L. den Ouden ALP 562 Postbus 20101 2500EC Den Haag consultatie@minez.nl NMa / Energiekamer warmtewet@nmanet.

Aan: Ministerie van EZ T.n.v. L. den Ouden ALP 562 Postbus 20101 2500EC Den Haag consultatie@minez.nl NMa / Energiekamer warmtewet@nmanet. Burgerinitiatief-Stadsverwarming / Stichting WETEN2002 Tilburg Bieslookweg 122 5044DR Tilburg Tel.013-5904255 / 0648751328 E-mail stadsverwarming-burgerinitiatief@hetnet.nl Aan: Ministerie van EZ T.n.v.

Nadere informatie

Actie Giga Joule. Warmtebesluit (AMvB) en Warmteregeling. Voorstel voor een. eenvoudige en transparante. bepaling van een. Nie t Meer Dan Anders

Actie Giga Joule. Warmtebesluit (AMvB) en Warmteregeling. Voorstel voor een. eenvoudige en transparante. bepaling van een. Nie t Meer Dan Anders ctie Giga Joule Warmtebesluit (MvB) en Warmteregeling Voorstel voor een eenvoudige en transparante bepaling van een zuivere Nie t Meer Dan nders M X I M U M P R I J S 24 januari 2010 R. Louwerse, vrz.

Nadere informatie

Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013

Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013 Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2013 December 2012 Vereniging Energie-Nederland Vereniging van Energieproducenten, -handelaren en -retailbedrijven in Nederland De

Nadere informatie

Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005

Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005 Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005 2004-33 december 2004 EnergieNed Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2005 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1

Nadere informatie

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66

b Aftrekpost 1 - elektrisch koken 55,84 - Totaal vastrecht * 492,66 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Zuid-Holland De onderstaande informatie is ook geldig voor klanten in Amstelveen Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Zuid-Holland heeft

Nadere informatie

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014

Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Reactie van Eneco op vragen uit Regio Utrecht Dit document is het laatst bewerkt op 14-03-2014 Vanuit de Regio Utrecht heeft Eneco diverse vragen ontvangen en zijn er onduidelijkheden ontstaan over de

Nadere informatie

Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2008

Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2008 Tariefadvies voor de levering van warmte aan Kleinverbruikers 2008 E 2008-1802 10 december 2007 EnergieNed Federatie van Energiebedrijven in Nederland EnergieNed is de federatie waarin bedrijven uit de

Nadere informatie

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte

Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte 1 Rekenmodel Gelijk Als Anders (GAA) tarieven warmte ies: e kosten: voor bestaande projecten: Vastrecht SV = Vastrecht gas + all in rhoudskosten CV. voor nieuwe projecten (na 1-1-2007) de EAB zodanig in

Nadere informatie

Uitleg bij de presentatie

Uitleg bij de presentatie Uitleg bij de presentatie No 1 1985 Om één GJ te produceren is theoretisch 31,593 m³ gas nodig indien de CV ketel 100% rendement levert. In 1985 was het rendement van een CV ketel 71,1 %, en is er dus

Nadere informatie

Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2010

Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2010 Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruiker 2010 Rapport Tariefadvies voor de levering van warmte aan kleinverbruikers 2010 E 2010-4 19 december 2009 EnergieNed Vereniging van

Nadere informatie

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe

Beoordeling van de tariefsaanbeveling van Vestin en EnergieNed met betrekking tot Niet Meer Dan principe Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 034-APD-2009-00241

Nadere informatie

Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering

Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering verwarming ir. J.B. de Wit, ing. A.A.L.Traversari mba De verrekening van warmtelevering (deel 2) Berekeningsgrondslagen voor warmtelevering Het niet-meer-dan-anders-principe wordt al jaren op verschillende

Nadere informatie

Workshopmiddag Warmtewet

Workshopmiddag Warmtewet Workshopmiddag Warmtewet Femke Heine en Mahir Sari 31 oktober 2013 Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen geen rechten worden ontleend. Algemeen 2 Op welke wijze gaat er door ACM gecommuniceerd worden

Nadere informatie

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014

BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 BEKOM vs Ennatuurlijk 20-08-2014 Mijn naam is Jan Willems Ik woon in de Haagse Beemden en ben een van de verbruikers die een klacht heeft ingediend bij de Geschillencommissie Energie Ik zal mij even voorstellen

Nadere informatie

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing

MJA Workshop Wet & Regelgeving. Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing MJA Workshop Wet & Regelgeving Duurzaamheid, gebouwen en energiebesparing Lex Bosselaar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Warmtewet en utiliteitsbouw MJA workshop 19 juni 2014 Baarn Lex Bosselaar

Nadere informatie

DUURZAAM WAGENINGEN PRESENTATIE LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN. Arie Kalkman

DUURZAAM WAGENINGEN PRESENTATIE LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN. Arie Kalkman DUURZAAM WAGENINGEN PRESENTATIE LUCHT-WATER WARMTEPOMPEN Arie Kalkman DuurzaamWageningen: Bewonersinformatie warmtepompen Over TNO: TNO is een onafhankelijke not-for-profit onderzoeksorganisatie (voor

Nadere informatie

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1

RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 RAADSBIJEENKOMST LELYSTAD SESSIE 1 Datum: 28 september 2010. Deelsessie: 19.00 20.00 uur Kamer van Lelystad. Doel: Beeldvorming. Onderwerp: Tarieven stadsverwarming. Toelichting: In Lelystad zijn ca. 5.000

Nadere informatie

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders

28 december 2004. Notitie Anders dan niet meer dan anders 28 december 2004 Notitie Anders dan niet meer dan anders Niet-meer-dan-anders (NMDA) Begin jaren tachtig is voor warmtelevering via stadsverwarming het NMDA-principe ingevoerd. Het principe is indertijd

Nadere informatie

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster?

De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? De Warmtewet, gaan we nu echt voor besparing en verduurzaming of hebben we een bureaucratisch monster? Drs ing Teus van Eck Biomassabijeenkomst Bodegraven, 7 mei 2009 Warmte is de grootste post in de

Nadere informatie

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper

Opwekking duurzame energie en terugverdientijden. Niek Tramper en terugverdientijden Niek Tramper en terugverdientijden Zonneboiler geeft warm tapwater Zonnepanelen geven elektriciteit Warmtepomp geeft verwarming Pelletkachel geeft verwarming Zonneboiler Uitgangspunt:

Nadere informatie

Wat is er gedurende het hele traject van stadsverwarming voorbij gekomen.

Wat is er gedurende het hele traject van stadsverwarming voorbij gekomen. Aan: Ministerie van Economische Zaken T.a.v. Lineke den Ouden, ALP 562 Postbus 20101 2500 EC Den Haag consultatie@minez.nl Almere, 25 januari 2010 Geachte mevrouw Den Ouden, Wij, als Stichting Niet Meer

Nadere informatie

Info sessie warmtepompen met bodem energie

Info sessie warmtepompen met bodem energie Info sessie warmtepompen met bodem energie Waarom warmtepomp Werking warmtepomp Waarom hybride Werking hybride Leo Janssen TPA Vaillant T.b.v Omgevings Dienst Midden Holland November 2013 Waarom een warmtepomp?

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Gelijk-Als-Anders (GAA) rekenmodel voor de berekening van de integrale kosten van warmte ten behoeve van de Warmtewet

Ontwikkeling van een Gelijk-Als-Anders (GAA) rekenmodel voor de berekening van de integrale kosten van warmte ten behoeve van de Warmtewet Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO-rapport 034-APD-2009-00415 Ontwikkeling van een Gelijk-Als-Anders

Nadere informatie

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt.

Enkeltarief is op elk uur van de dag hetzelfde, ongeacht het tijdstip waarop u elektriciteit verbruikt. Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. Alle leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. ADEM Groene

Nadere informatie

Warmtewet vervolg. implementatie proces

Warmtewet vervolg. implementatie proces Warmtewet vervolg implementatie proces Indien Verhuurder ook Warmte-leverancier is, verandert de structuur /afwikkeling van de gemaakte kosten naar de huurder! => Advies- e/o Instemmings-plichtig! Landelijke

Nadere informatie

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014

Warmtewet. Wat houd dit nu in? Maart 2014 Warmtewet Wat houd dit nu in? Maart 2014 1 Inleiding Per 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. Vanaf deze datum is de invulling van het Niet Meer Dan Anders beginsel (NMDA) gereguleerd door de overheid.

Nadere informatie

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling

Begripsomschrijving en het van toepassing zijn van de tariefregeling agina 1 van 5 TARIEVEN- EN VERGOEDINGSREGELING STADSWARMTE OF STADSWARMTE EN WARM TAWATER t.b.v. de verwarmingsinstallatie groter dan 40 kwth en een jaarverbruik onder de 4.633 Gigajoule Artikel 1. Begripsomschrijving

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

Teken overeenkomst voor lagere kosten

Teken overeenkomst voor lagere kosten Tekst website Ennatuurlijk Onenigheid opgelost: vaste kosten warmte gaan in Tilburg flink omlaag Teken overeenkomst voor lagere kosten Ennatuurlijk en Stichting Reeshofwarmte hebben samen een oplossing

Nadere informatie

Als de bewoner toch een warmtepomp wil

Als de bewoner toch een warmtepomp wil Als de bewoner toch een warmtepomp wil Als de bewoner toch een warmtepomp wil Introductie Eigenschappen woonhuis Vergelijk installaties / voorzieningen onderling Hindernissen / acties Motivatie keuzes

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

NMDA, een redelijke prijs voor warmte

NMDA, een redelijke prijs voor warmte energie ir. J.B. de Wit, ing. A.A.L.Traversari mba De verrekening van warmtelevering (deel 1) NMDA, een redelijke prijs voor warmte Bij de verrekening van warmtelevering wordt uitgegaan van het nietmeer-dan-anders

Nadere informatie

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater).

- Vastrecht In Hengelo wordt één vastrecht gehanteerd, uitgaande van een HR-combiketel (dus zowel voor ruimteverwarming als warm tapwater). Dienst / Sector: PZ/COM Hengelo, 5 december 2006 Registratienummer: 121679 Raadsvergadering d.d. 12 december 2006 Agendanummer: C.3. Portefeuillehouder: We Onderwerp: Tariefstelling Warmtenet Hengelo WIJ

Nadere informatie

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN

ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN ENERGIE 0 IN DE PRAKTIJK KOSTEN EN OPBRENGSTEN EXACT GEMETEN Wim van den Bogerd HOGERE DOEL Woonwijken met gezonde, energiezuinige en kwalitatief hoogstaande woningen waar het fantastisch wonen is! PROGRAMMA

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

Winst door kleine energiebesparings - maatregelen en aanpassing van gedrag. Bespaar geld en energie zonder (grote) investering!

Winst door kleine energiebesparings - maatregelen en aanpassing van gedrag. Bespaar geld en energie zonder (grote) investering! Winst door kleine energiebesparings - maatregelen en aanpassing van gedrag Bespaar geld en energie zonder (grote) investering! informatie avond 4 Juli 2016 Verbruik & kosten gemiddeld huishouden (2,2 personen)

Nadere informatie

Toetsing van het NMDA principe in de wijk Ypenburg te Den Haag

Toetsing van het NMDA principe in de wijk Ypenburg te Den Haag Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport 2006-A-R0249-B

Nadere informatie

Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief Heffingskorting en Netwerkkosten.

Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2012. Onderstaande leveringstarieven zijn exclusief Heffingskorting en Netwerkkosten. Qurrent Nieuwe Energie Versie: 1.2 Betreft: H2 2012 tarieven Datum: 17 september 2012 Tarieven Modelcontract Qurrent Groene Stroom Variabel Variabele Stroomtarieven van 1 juli 2012 tot en met 31 december

Nadere informatie

Actie Giga Joule. Warmtewet. N M D A - principe / beginsel. versus M A X I M U M P R I J S. Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling

Actie Giga Joule. Warmtewet. N M D A - principe / beginsel. versus M A X I M U M P R I J S. Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling Actie Giga Joule Warmtewet N M D A - principe / beginsel versus M A X I M U M P R I J S & Dupliek inzake Consultatie warmtebesluit en warmteregeling 27 juni 2010 R. Louwerse, vrz. agj Warmtewet & NMDA

Nadere informatie

ADEM Groene Stroom Variabel

ADEM Groene Stroom Variabel ADEM Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u de leveringstarieven van ADEM Duurzame Stroom. De leveringstarieven zijn exclusief energiebelasting en BTW. De tarieven gelden vanaf 1 januari 2013 tot en

Nadere informatie

BELANG VAN WARMTENETTEN AANBOD AAN BEWONERS

BELANG VAN WARMTENETTEN AANBOD AAN BEWONERS BELANG VAN WARMTENETTEN AANBOD AAN BEWONERS Knack, 27-10 FD, 26-10 Volkskrant, 26-10 Telegraaf, 8-10 NRC, 16-9 3 AANBOD AAN BEWONERS 4 EssenJe van het aanbod Aantrekkelijk voor de bewoner, kostenneutraal

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom

Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom Tarieven Qurrent Energie - Groene Stroom Vaste Stroomtarieven voor 3 jaar vanaf start van levering, voor klanten die zich in oktober, november, december 2014 en 1 tot en met 4 januari 2015 hebben aangemeld

Nadere informatie

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas

tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet warmtelevering door Cogas tariefopbouw collectief warmtenet Uw woning wordt duurzaam verwarmd door een collectief warmtenet van Cogas. Wij brengen hiervoor kosten in rekening,

Nadere informatie

Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden

Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden V E R W A R M I N G Betrouwbaar in warmte Intergas Verwarming BV Europark Allee 2 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i www.intergasverwarming.nl

Nadere informatie

Themabijeenkomst Warmtewet

Themabijeenkomst Warmtewet Themabijeenkomst Warmtewet Bas de Zwart Even voorstellen: Adviseur bij IF Technology Adviesbureau op het gebied van hernieuwbare warmte en koude en marktleider advies bodemenergie 60 mensen in Arnhem Beleid

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015

Regiobijeenkomst Warmtewet. 29 januari 2015 Regiobijeenkomst Warmtewet 29 januari 2015 Inhoud Doel Warmtewet Wat en wie vallen onder de Warmtewet Gevolgen Praktisch Risico s Grootste uitdagingen Wat kan Hellemans Consultancy voor u doen? Doel Warmtewet

Nadere informatie

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand?

De waarde van stadswarmte. Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte Hoe komt de prijs tot stand? De waarde van stadswarmte 3 Hoe komt de prijs tot stand? De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - I

Eindexamen vwo m&o 2012 - I Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 5. In deze opgave blijft de btw buiten beschouwing. Projectontwikkelaar Bouwfonds ontwikkelt, bouwt en verkoopt het appartementencomplex

Nadere informatie

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN

EEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING VOOR IEDEREEN A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE A SUSTAINABLE ENERGY SUPPLY FOR EVERYONE o o o o Portaal (6x) Bo-Ex Stanleylaan Bo-Ex Livingstonelaan Isolatie Geen Wel Wel Glas enkel Dubbel Dubbel

Nadere informatie

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas.

De cijfers worden in GJ (GigaJoule) uitgedrukt. Dit is de eenheid van Warmte. Ter vergelijk, 1 GJ komt overeen met 278 kwh of +/- 32 m3 gas. Project: woningen Maasbommel Datum: april 2014 Onderwerp: jaarrapportage nr. 4 Inleiding Eind februari 2013 zijn de drie woning in Maasbommel opgeleverd aan de huurders van Woonstichting De Kernen. Deze

Nadere informatie

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Energiekosten nieuwbouw

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar

Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Tarieven Groene Stroom Vast 1 Jaar Hieronder vindt u de leveringstarieven van Groene Stroom voor een vaste prijs gedurende 1 jaar. De tarieven gelden gedurende 1 jaar vanaf de ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Consultatieverslag Warmteregeling 1. Algemeen

Consultatieverslag Warmteregeling 1. Algemeen Consultatieverslag Warmteregeling Om betrokkenen in de gelegenheid te stellen te reageren op de concept Warmteregeling, is deze van 15 september tot en met 13 oktober 2014 via internet geconsulteerd. In

Nadere informatie

Hoe verbruikt ú minder gas?

Hoe verbruikt ú minder gas? Hoe verbruikt ú minder gas? Ardo de Graaf 06-520 56179 52 0 NB s zomers meer zon op noordelijk halfrond s Winters meer zon op zuidelijk halfrond Warme golfstroom zomer&winter, deze komt ongeveer tot het

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Tarieven Groene Stroom Variabel

Tarieven Groene Stroom Variabel Tarieven Groene Stroom Variabel Hieronder vindt u onze variabele leveringstarieven van Groene Stroom. De tarieven gelden vanaf januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Deze tarieven zijn van toepassing wanneer

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

Het kan minder! ing. P. Hameetman

Het kan minder! ing. P. Hameetman Het kan minder! ing. P. Hameetman manager innovatie BAM Vastgoed bv Inleiding Afbakening: Presentatie is toegespitst op woningbouw Verdieping van technische mogelijkheden 2 Klimaatakkoord Gemeenten en

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v.

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v. i.o.v. Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid warmte@zuid Antwerpsesteenweg 260 2660 Antwerpen-Hoboken T +32 78 35 30 20 warmteagent@infrax.be www.warmteadzuid.be De hierna genoemde tarieven voor

Nadere informatie

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co

foto : Project voorbeeld Straat Postcode /plaats Opdrachtgever Telefoon Contactpersoon Agent Rapport Behandeld door Sterk.co foto Project Straat Postode /plaats Opdrachtgever Straat Postcode /plaats Telefoon Contactpersoon Telefoon Agent Rapport Behandeld door Telefoon Sterk.co Rekenmodule basis gegevens Project nr Inhoud M3

Nadere informatie

armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Warmtewet

armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Warmtewet Warmtewet armtewet: : meer vragen dan antwoorden 1 Onderwerp Warmtewet: meer vragen dan antwoorden Het eerste voorstel is alweer bijna tien jaar oud. Ook de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2013 staat

Nadere informatie

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners

Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden. Brochure. Bewoners Levering duurzame warmte (Y)ours Leiden Brochure Bewoners 1. Inleiding De collectieve duurzame energievoorziening in het project Yours is gebaseerd op Energie Opslag in de bodem als natuurlijke bron, aangevuld

Nadere informatie

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag

Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Duurzaam wonen zonder gas of stadsverwarming 15 april 2014 Piet Vink Centrum, Den Haag Hilbrand Does www.energiegarant.nl september2013 Agenda 19:30-19:50: Inloop 19:50-20:00: Opening en introductie door

Nadere informatie

>>Intergas Kombi Kompakt HRE. >>Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden

>>Intergas Kombi Kompakt HRE. >>Betrouwbaar in warmte. Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden >>Intergas Kombi Kompakt HRE Intergas Verwarming BV De Holwert 1 Postbus 6 7740 AA Coevorden t (0524) 512 345 f (0524) 516 868 e info@intergasverwarming.nl i www.intergasverwarming.nl >>Betrouwbaar in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 374 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt Nr. 35 BRIEF VAN

Nadere informatie

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Het hoofddoel is: het omlaag brengen van uw energierekening door gedragsinvloeden & techniek én het produceren van duurzame energie;

Nadere informatie

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels

Warmteopwekking in de Muziekwijk. Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Warmteopwekking in de Muziekwijk Duurzame warmte door houtsnippers 10 december 2014 M. Gehrels Artikelen 2 Muziekwijk Wijk met 333 woningen Gefaseerde bouw Duurzaam verwarmen Opdrachtgever: SWZ Opdracht

Nadere informatie

Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend. Zo werkt het. ennatuurlijk.nl

Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend. Zo werkt het. ennatuurlijk.nl Warmte Kosten Verdeling (WKV) Duurzame warmte, centraal gemeten maar individueel afgerekend Zo werkt het ennatuurlijk.nl Warmte van Ennatuurlijk Uw woning wordt verwarmd met behulp van een collectief

Nadere informatie

Rekenen met Energie. Vragen en antwoorden over energie en besparing voor. 5 november Frans Debets.

Rekenen met Energie. Vragen en antwoorden over energie en besparing voor. 5 november Frans Debets. Rekenen met Energie Vragen en antwoorden over energie en besparing voor 5 november 2016 Frans Debets www.debetsbv.nl Energie Besparen Waarom wil je dat? Hoe pak je het aan? Kosten besparen; Waarde verkoopbaarheid

Nadere informatie

Wat voor welke warmte?

Wat voor welke warmte? Wat voor welke warmte? Eindrapport Delft, augustus 2009 Opgesteld door: C. (Cor) Leguijt D. (Dorien) Bennink F.J. (Frans) Rooijers B.L. (Benno) Schepers Colofon Bibliotheekgegevens rapport: C. (Cor) Leguijt,

Nadere informatie

Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak

Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak Stichtse Vecht Isoleert 1.0 Nut & Noodzaak Doel van deze presentatie energie besparen lagere energie rekening comfort verhogend máár? Duurzame Vecht - van Dijk B&A isolatie actie bestaande bouw Nov. 2016

Nadere informatie

Achtergrond Warmtewet

Achtergrond Warmtewet Achtergrond Warmtewet Bron: AEDES Handreiking Warmtewet voor Woningcorporaties (VERSIE 1, dd 21 oktober) 1. Achtergrond: De Warmtewet is ontstaan als initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer. Het heeft tien

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam:

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam: Adviseurs & Ingenieurs Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk Documentnummer: 20140075-R04 Projectnaam: Gemeente Mill, onderzoek CV- en E- installatie. Datum: 9-12-2014

Nadere informatie

Energiekosten van een huishouden in Nederland

Energiekosten van een huishouden in Nederland Energiekosten van een huishouden in Nederland Veel consumenten hebben problemen om te bepalen hoe hoog hun energiekosten werkelijk zijn en hoe deze te controleren. De nota van het energiebedrijf is niet

Nadere informatie

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015.

2. ACM heeft Reeshof bij brief van 26 maart 2015 uitgenodigd voor de hoorzitting op 21 april 2015. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DJZ/2015/204085 Zaaknummer: 14.1291.52.1.03 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) op het bezwaar van de Stichting Reeshofwarmte tegen het besluit van ACM

Nadere informatie

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement

Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Duurzame dienstverlening Rekenen aan rendement Rekenen aan rendement zonnepanelen Monique van der Meij Energie-adviseur Monique.vanderMeij@flynth.nl mobiel: 06 53 26 19 68 LTO Noord Programma Ondernemer

Nadere informatie

Nuon houdt klanten worst voor: korting 25 % is slechts 3%

Nuon houdt klanten worst voor: korting 25 % is slechts 3% houdt klanten worst voor: korting 25 % is slechts 3% Energieleverancier maakt volop reclame voor de actie Blijven Loont. Het lijkt of trouwe klanten een voordeel krijgen van maar liefst 25 % op hun energierekening.

Nadere informatie

Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming

Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming Collectieve verwarming versus Individuele (centrale) verwarming Dit document is geschreven door een Technische VvE commissie. In dit document wordt een vergelijking gemaakt tussen een collectief verwarmingssysteem

Nadere informatie

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010

Energie besparen in en om het huis. Sjaak Vogel Oktober 2010 Energie besparen in en om het huis Sjaak Vogel Oktober 2010 Waarom energie besparen? De kosten van energie nemen toe Energiekosten vormen nu gemiddeld 10% van het besteedbaar inkomen. Hoe zal dat de komende

Nadere informatie

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit)

Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) Concept Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende regels ter uitvoering van de Warmtewet (Warmtebesluit) Op de voordracht van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van

Nadere informatie

Datum Referentie E-mail Behandeld door 26 maart 2015 20140737-02 peter-paul.smoor@dpa.nl P. Smoor/CVr

Datum Referentie E-mail Behandeld door 26 maart 2015 20140737-02 peter-paul.smoor@dpa.nl P. Smoor/CVr Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 9396 1006 AJ AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E amsterdam.ch@dpa.nl www.chri.nl MEMO T.a.v. Van Mevrouw C. Bouwens ir. P.M. Smoor K.v.K 58792562

Nadere informatie

Warmtekosten Loerik III te Houten 2nd opinion op het advies van VIAC

Warmtekosten Loerik III te Houten 2nd opinion op het advies van VIAC Warmtekosten Loerik III te Houten 2nd opinion op het advies van VIAC Eneco Energie 6 juli 2004 Definitief rapport 9P5040.A0 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31 (0)24 328 42 84 Telefoon

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014. Albert Koedam

Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014. Albert Koedam Masterclass Warmtewet 3+5 juni 2014 Albert Koedam Tariefcomponenten voor Vanaf 1-1-2014 warmtelevering Plafond = Maximumprijs: Gebruiksonafhankelijk deel in (vastrecht, max 254) Gebruiksafhankelijk deel

Nadere informatie

Wonen in Pijnacker. Comfortabel en duurzaam wonen

Wonen in Pijnacker. Comfortabel en duurzaam wonen Wonen in Pijnacker Comfortabel en duurzaam wonen Toelichting op het klimaatsysteem in de woningen aan de Emmastraat 3 t/m 21 (oneven), Stationsstraat 54 t/m 62a Faunalaan 1 t/m 35 (oneven) Bosmuiszoom

Nadere informatie

Langs deze weg wil DWA haar reactie geven op de huidige voorstellen betreffende het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling voor de warmtewet.

Langs deze weg wil DWA haar reactie geven op de huidige voorstellen betreffende het ontwerpbesluit en de ontwerpregeling voor de warmtewet. Ministerie van Economische zaken Kenmerk Uw kenmerk Datum 25 januari 2010 Behandeld door ir. D.A. van 't Slot Direct nummer 088-163 53 34 betreft Reactie op ontwerpbesluit en de ontwerpregeling warmtewet

Nadere informatie

Tariefstelling stadsverwarming. 24 april 2007

Tariefstelling stadsverwarming. 24 april 2007 Tariefstelling stadsverwarming 24 april 2007 Tariefstelling stadsverwarming Inhoud Deel I Conclusies, aanbevelingen en bestuurlijke reacties Deel II Onderzoeksbevindingen Tariefstelling stadsverwarming

Nadere informatie

Vaillant hrpro De professionele HR-ketel voor thuis

Vaillant hrpro De professionele HR-ketel voor thuis Vaillant hrpro De professionele HR-ketel voor thuis Hoe professioneel is Een nieuwe cv-ketel kopen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Want hoe weet u zeker dat u de juiste keuze maakt? Eén ding is zeker.

Nadere informatie

Energiebesparingkansen voor Sporthal Steinheim Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Energiebesparingkansen voor Sporthal Steinheim Gemeente Utrechtse Heuvelrug Energiebesparingkansen voor Sporthal Steinheim Gemeente Utrechtse Heuvelrug Milieudienst Zuidoost-Utrecht mei 2012 Emi/ UHR1212.S002 opgesteld door beoordeeld door Erwin Mikkers Eginhard Rot versie 2.0,

Nadere informatie

Onderhouds Abonnement 2013

Onderhouds Abonnement 2013 Veendam, Januari 2013, Geachte Cliënt, Gezien de uitgaven in deze dure tijden, willen wij u laten weten wat storings- en onderhoudsabonnementen kosten. Hierin zijn diverse opties mogelijk; Optie I 1 x

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden,

Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Geachte Tweede Kamerleden, Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. Vaste commissie voor EL&I Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 0 Contactpersoon Doorkiesnummer Mailadres 1/5 Geachte Tweede Kamerleden, U heeft op 5 december de

Nadere informatie

Rendementen tapwatersystemen

Rendementen tapwatersystemen Rendementen tapwatersystemen Blijven evalueren of duurzaam evolueren?! ir. Charles Geelen & ir. Krijn Braber 1 Inhoudsopgave Principes warm tapwater Tappatronen en - behoefte i.r.t.: Systeemconcepten &

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten Cursus Verwarm je woning 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking

Nadere informatie

Het voordeligst doucht u met een douchebak van DSS

Het voordeligst doucht u met een douchebak van DSS Het voordeligst doucht u met een douchebak van DSS Beperk uw woonlasten door verlaging van uw energierekening Douchebak met warmte-terugwinning (wtw) Wist u dat bij een label A en B etagewoning 40-50%

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25449 13 september 2013 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/ 13132689, houdende

Nadere informatie