1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren"

Transcriptie

1 1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren Een veiligheidsbeleid beoordelen op cijfers is en blijft een heikele onderneming. Zowel het voorwerp als de betrouwbaarheid van de meting zorgen voor verhitte discussies. Generatief Ondernemerschap is tegelijkertijd een bedrijfscultuur en een managementconcept. Een managementconcept dat erop gericht is om het zelfondernemend vermogen van mensen te mobiliseren. En dat op een motiverende en inspirerende wijze. Een manier die zowel effectiviteit als kwaliteit en veiligheid ondersteunt. Een managementconcept is pas bruikbaar als het ook stuurbaar en beheersbaar is. Stuurbaar in een vooropgestelde richting, beheersbaar op de weg die moet worden bewandeld om het doel te bereiken. Management, sturing, beheersbaarheid: het klinkt Cartesiaans, en dat is het ook. Het lijkt er dus op dat we er niet aan ontkomen om met doelstellingen te werken en resultaten te meten. Geen vraagstuk van een hogere orde, wanneer er productieresultaten in de weegschaal liggen. Ook het meten van kwaliteitsvraagstukken lijkt inmiddels helemaal onder controle. Van het meten van veiligheid leken de veiligheidsingenieurs in de jaren 70 en 80 ook al niet meteen wakker te liggen. Met frequentie en ernstgraad kwamen ze immers al een heel eind. Gewoon een paar leuke formuletjes, en tegelijkertijd bekken ze nog goed ook! Zeker wanneer ze zich als ingenieur maar over één paradigma zorgen hoefden te maken: technische veiligheid, hun biotoop in topvorm. Waar het op meten aankomt, bezorgde het systeemparadigma de veiligheidsfunctionaris evenmin slapeloze nachten. De productieingenieurs leenden hen hun inzichten op het vlak van procesmeting. Ze konden er probleemloos mee aan de slag. Met het cultuurparadigma in het verschiet liggen de kaarten evenwel plots helemaal anders. Generatieve Veiligheid is een concept met een veelheid aan gezichten: analyse, visie, systemen, techniek en menselijke beleving. Een concept ook met het menselijk gedrag als belangrijkste aandrijver. Veiligheidsdeskundigen zitten met de handen in het haar. Ze worden nog altijd aangesproken op de resultaten van hun functie. Alleen wordt het hen steeds minder duidelijk welke resultaten nu eigenlijk wel of niet relevant zijn. Laat staan dat er enige duidelijkheid zou bestaan over de manier waarop die resultaten moeten worden gemeten en/of aangestuurd. 158

2 1. Ontwikkelingen die tot nieuwe inzichten en een andere aanpak hebben geleid De organisatie VIBNA (Vereniging van Industriële Bedrijven van NoordAntwerpen) telt een vijftigtal leden. Stuk voor stuk gaat het om industriële bedrijven met een boven gemiddeld risicoprofiel. Bedrijven als BASF, Fabricom GDF SUEZ en Bayer maken er deel van uit. Jaarlijks publiceert VIBNA tal van vergelijkende resul taten. Hoog op de agenda staat telkens, u raadt het al, de evolutie van de veiligheidsprestaties van haar leden. Meer dan eens stelden wij tijdens gesprekken met opdrachtgevers vast dat een vergelijking van hun individuele veiligheidsresultaat met de VIBNAresultaten een belangrijke maatstaf bleek te zijn bij het beoordelen van de gezondheid van hun veiligheidsaanpak. Beter dan heette dan op z n minst geruststellend, slechter dan neigde in de richting van zorgwekkend. En telkens weer vroegen wij ons af wat nu eigenlijk de relevantie was van een dergelijke vergelijking Fg BENCHMARK VEILIGHEIDSRESULTATEN België Industrie VIBNA Contractors België Chemie VBNA Werknemers Technical improvements Procedures & instructions Risk analysis for critical tasks Safety behavior 2007 DENKEN Ook een toonaangevend bedrijf als BASF Antwerpen heeft jarenlang de impact van zijn globale veiligheidsaanpak (onder meer) afgezet tegen de evolutie van de frequentiegraad. Een interessante grafiek in dit verband is de BASFevolutie van de eigen frequentiegraad tegen de achtergrond van het historisch perspectief van de verschillende veiligheidsparadigma s. Regelmatig luidt de vaststelling dat dergelijke organisaties er op een gegeven moment niet langer in slagen om de frequentiegraad binnen hun organisatie nog verder terug te dringen. En dat niettegenstaande tal van veiligheidsacties. Acties die zonder enige uitzondering gericht zijn op één doel: het verbeteren van de globale veiligheidsbeleving. Sensibilisatiecampagnes, Dag van de Veiligheid, Veiligheid Contact Personen, veiligheidsopleidingen, competities, bonussystemen: honderd op een hoop. We moeten nu eenmaal resultaten op tafel kunnen leggen, toch? Tot men niet langer het bos door de bomen ziet en moedeloos het hoofd buigt. Soms, wanneer de nood het hoogst is Het moment dat het gevecht met de frequentiegraad in complete moedeloosheid dreigt te verzanden, ziet men dikwijls toch nog het licht. De Copernicaanse omwenteling bestaat erin dat de evaluatie van Safety Performance verder gaat dan het beoordelen en vergelijken van statistieken. De vraag die zich hier opdringt, is: Welk organisatiegedrag leidt tot bepaalde prestaties en hoe kunnen we dat gedrag aansturen? 1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren 159

3 Het combineren van ken en stuurgetallen (de zogenaamde leading en lagging indicatoren) biedt wat dat betreft uitkomst. De Veiligheid Prestatie Index doet zijn intrede. In dit verband is Lauris Van Hove, manager prevention policy BASF, overduidelijk: Kengetallen tonen alvast het engagement van organisatie en management. Het feit dat bepaalde veiligheidsprestaties worden gemeten en geëvalueerd, bewijst dat er ten aanzien van deze zaken geen complete onverschilligheid heerst. Ze zijn evenmin nutteloos: de alarmfunctie die ze in zich dragen, kan niet worden ontkend. En, met een juiste conceptuele benadering vormen ze altijd op één of andere manier een verlengstuk van de stuurgetallen. OPDRACHT VEILIG PRODUCEREN HET PRINCIPE VAN DE SAFETY PERFORMANCE INDEX PROCES Veiligheidsstudies Gezondheid medewerkers Observatierondgangen Arbeidsplaatsmonitoring Opleiding Communicatie Incidentenonderzoek Functioneringsgesprekken Beschermingsmiddelen HIEROP STUREN & EVALUEREN Stuurindicatoren leiden echter tot een verbeterd organisatiegedrag, tot betere processen. Ze maken een tegelijkertijd positieve en billijke aanpak van veiligheid mogelijk. Ook zorgen ze voor een focus op preventieve acties. Het principe van de Safety Performance Index is op zich niet wereldschokkend. Het verlegt op een zeer intelligente manier de focus van het sturen op het doel (op zich een onzinnige bezigheid, want per definitie retroactief), naar het sturen op het proces. Sturen dus op de manier waarop het resultaat tot stand komt. Maar laat dat nu precies de zogenaamde Copernicaanse omwenteling zijn. DOEL NUL ONGEVALLEN & INCIDENTEN De Copernicaanse omwen teling bestaat erin dat de evaluatie van Safety Performance verder gaat dan het beoordelen en vergelijken van statistieken. De vraag die zich hier opdringt is: Welk organisatiegedrag leidt tot bepaalde prestaties en hoe kunnen we dat gedrag aansturen? Is deze Copernicaanse revolutie echt nieuw? Niet bepaald, horen wij u denken. We hebben dit principe namelijk al in de kwaliteitswereld weten toepassen. Meer bepaald binnen het zogenaamde EFQMmodel. Dat is tot vandaag dé standaard voor de manier waarop organisaties met totale kwaliteitszorg omgaan. In dit model worden naast de (financiële) sleutelresultaten ook de resultaatsvelden medewerkers, klanten en omgeving opgevoerd. Binnen het EFQMmodel wordt al een onderscheid ge maakt tussen enerzijds de resultaatsgebieden en anderzijds de zogenaamde enablers. Organisatieresultaten worden gemeten op het niveau van vier resultaatsvelden, de sturing daarvan gebeurt binnen het geheel van vijf inputvelden. Op het niveau van het organisatiegedrag dus. Wat leert de maturiteitsladder ons op het vlak van resultaatmeting? Onderzoek naar de manier waarop organisaties doorheen hun cultuurontwikkeling omgaan met het monitoren van hun prestaties levert ons een aantal bijkomende inzichten op. Wat bijvoorbeeld meteen in het oog springt, is dat er zich ter hoogte van het berekende niveau (calculatief) een vorm 160

4 van cultuuromslag voordoet. Dat wekt op zich geen verbazing. Het berekende niveau vormt namelijk een soort overgangsgebied tussen twee fundamenteel verschillende cultuurpatronen: enerzijds dat van het reactieve denken (lees: achteromkijken) en anderzijds dat van het proactieve denken (lees: vooruitkijken, anticiperen). Enablers Medewerkers Dat uit zich onder meer in de manier waarop organisaties omgaan met het monitoren van hun veiligheidsresultaten. Ter hoogte van het berekende niveau kunt u zich als het ware een denkbeeldige lijn voorstellen. Bedrijven die Resultaten Medewerkersresultaten zich qua cultuurdominantie onder die lijn bevinden, vertonen eerder de neiging om hun veiligheidsprestaties in hoofdzaak vanuit een historisch perspectief te bekijken. Ze schermen met Frequentiegraad, Ernstgraad en Globale Ernstgraad. Het probleem is echter dat die resultaten hoe goed of hoe slecht ook nu eenmaal een neerslag zijn van een voltooid verleden tijd! Vanuit dat perspectief laten ze zich dan ook op geen enkele wijze nog bijsturen. Ze zijn nu eenmaal wat ze zijn. DENKEN Leiderschap Strategie & beleid Partnership rship & middelen Processen Klantenresultaten Omgevings resultaten Sleutelresultaten Het gedrag van dit type bedrijven is perfect vergelijkbaar met rijden met een racewagen waarvan de voorruit integraal is afgeplakt en waarbij de piloot enkel via de achteruitkijkspiegels een kijk op de weg heeft. Bedrijfsleiders, leidinggevenden en preventieadviseurs, allen huiveren ze bij een dergelijke gedachte. In de dagdagelijkse feiten is dit echter exact de manier waarop ze met hun veiligheidsresultaten omgaan! Procesindicatoren Innoveren en leren GENERATIEF V&G zo doen wij hier zaken PROACTIEF We werken aan de problemen die we nog vinden Anderzijds gebruiken bedrijven die zich qua veiligheidsmaturiteit boven diezelfde breuklijn ophouden progressief steeds meer procesindicatoren om hun veiligheidsprestaties te monitoren. Die procesindicatoren kunnen zowel een technisch, organisatorisch als gedragsmatig karakter aannemen. Deze bedrijven richten zich als het ware steeds meer op het collectieve organisatiegedrag dat aan hun uiteindelijke ongevallenstatistiek voorafgaat. CALCULATIEF We hebben systemen voorhanden om alle risico s te beheren REACTIEF Wij doen veel, maar ar alleen telkens als er zich een ongeval voordoet Fg Eg PATHOLOGISCH Niemand maalt erom, zolang we maar niet betrapt worden 1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren 161

5 2. De Balanced Score Card als managementinstrument Het meetgedrag van bedrijven boven de lijn werd in bedrijfseconomische middens reeds eerder doorvertaald naar een pragmatisch meetinstrument: de Balanced Score Card (BSC). In 1987 werd de BSC ontwikkeld door Analog Devices. Deze aanpak kreeg verder vorm en gestalte onder impuls van Kaplan & Norton (1992). De BSC wordt gepresenteerd als een instrument om managers een meer omvattende kijk te geven op de prestaties van hun organisatie. Het is primair een model dat de missie en de strategie van de organisatie vertaalt in een set van actiedomeinen en indicatoren. Een concept waarmee de prestaties van een onderneming vanuit verschillende perspectieven worden bekeken. En waarbij de bedrijfsleiding binnen elk perspectief een aantal prestatieindicatoren kiest waarmee de ondernemingsvisie en strategie optimaal worden ondersteund. De implementatie van een Balanced Score Card in een bedrijf omvat vier elementen. 1. Vertaling van de visie en de strategie in concrete doelen 2. Communicatie van de doelen en de koppeling met de individuele prestaties 3. Planning voor het verwezenlijken van de bedrijfsdoelen 4. Evaluatie en verbetering van de BSC Hoe steekt een Balanced Score Card precies in elkaar? Elk bedrijf heeft een unieke BSC. Die is namelijk de vertaling van zijn strategische doelen in concrete, meetbare prestaties. Deze parameters worden onderverdeeld in vier domeinen. Het gaat hier om een prestatiemeetsysteem dat op een overzichtelijke wijze de prestaties van de organisatie t.o.v. drie belangrijke belangengroepen weergeeft: Totaal Score FINANCIEEL Om financieel te slagen, welke prestaties moeten we tonen aan onze aandeelhouders? MARKT EN KLANT Om onze visie waar te maken, hoe moeten we ons dan presenteren voor de klant? FOCUS (1) % > Sleutelresultaten (Financieel) Markt en klantresultaten (Extern perspectief) VISIE & STRATEGIE INTERNE ZAKELIJKE PROCESSEN In welke zakelijke processen moeten we uitblinken om onze aandeelhouders en klanten tevreden te stellen? LEREN EN GROEIEN Om onze visie waar te maken, hoe ontwikkelen we ons vermogen om te veranderen en te verbeteren? ONDERNEMINGSSTRATEGIE FOCUS (2) FOCUS (3) FOCUS (4) Innoveren en leren (Human Factor) Processen (Intern perspectief) % % % 162

6 1. Vermogensverschaffers 2. Markt en klanten 3. Medewerkers De BSC combineert dus de financiële metingen (die de resultaten aangeven van acties die in het verleden werden ondernomen) met operationele factoren voor toekomstige prestaties. De manier waarop deze gedachtegang zich instrumenteel laat vertalen, vindt u in de figuur hiernaast. Kort samengevat, komt het hierop neer: als uitgangspunten gelden de ondernemingsvisie, de gekozen strategie en het geformuleerde beleid. In functie daarvan worden de strategische speerpunten bepaald (Focuslijnen). Voorbeelden van strategische lijnen kunnen bijvoorbeeld zijn: groei, rendement en continuïteit. Deze speerpunten laten zich uiteraard uitdrukken in bepaalde indicatoren. Die vormen op hun beurt de zogenaamde Key Performance Indicators (afgekort: KPI s). Zij worden samengebracht in het kwadrant linksboven: dat van de sleutelresultaten. In dit kwadrant brengt een organisatie in wezen de prestaties in beeld waarmee ze finaal haar aandeelhouders tevreden wil houden. In de drie overige kwadranten komen vervolgens de daarvan afgeleide prestatieindicatoren, ook wel stuurgetallen genoemd. Zij vormen als het ware de aandrijvers van de sleutelresultaten: klant, proces en competentiegedrag worden hierdoor aangestuurd. Zo zou bijvoorbeeld binnen het kwadrant markt en klanten het aantal nieuwe klanten een maatstaf kunnen zijn, ontleend aan het speerpunt groei. Meestal krijgt elk kwadrant ook een relatief gewicht toegekend. Dat wordt door de organisatie zelf bepaald en kan dus nooit arbitrair worden opgelegd. Het relatieve gewicht van een kwadrant is uiteraard in functie van de gekozen strategie en de beoogde impact. Zo zal een organisatie waarvan de strategie gericht is op groei en marktleiderschap een relatief hoger gewicht toekennen aan het kwadrant Markt en Klant. Een bedrijf waarvan de strategie dan weer op kostprijsleiderschap is toegesneden, zal in verhouding een hoger gewicht toekennen aan het kwadrant Organisatie en Processen. Maar ook binnen elk kwadrant krijgt elke indicator een relatief gewicht toegekend. En ook dat wordt door de organisatie zelf bepaald. Uiteraard opnieuw in functie van de gekozen strategie en de beoogde impact. Om het geheel meetbaar, beheersbaar en aanstuurbaar te maken, wordt elke indicator voorzien van een maatstaf. Met andere woorden: hoe zal de indicator concreet worden gemeten en welke gegevens of instrumenten zullen daarvoor worden ingezet? Tot slot bepaalt de organisatie ook voor elke indicator haar eigen normen. Wat wordt beschouwd als een rood, oranje of groen resultaat? Ook antwoorden op vragen als welke corrigerende maatregelen/acties zullen worden ondernomen, wanneer een indicator oranje of rood kleurt, zijn hier aan de orde. Het praktische voordeel van deze aanpak is dat de organisatie automatisch proactief optreedt wanneer bepaalde stuurresultaten niet aan de gestelde normen voldoen. In algemene termen luidt het advies dat een onderneming bij voorkeur op een eerder beperkte set van relevante indicatoren stuurt. In de praktijk zagen we meer dan één onderneming in de gedaante van een sportvliegtuigje met hun BSC de cockpit van een Boeing 747 nabouwen. Op dat ogenblik wordt het meten om te meten, veeleer dan meten om te weten of meten om te sturen. DENKEN 1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren 163

7 STRATEGISCHE FOCUS GROEI RENDEMENT CONTINUÏTEIT COMM. SLAGKRACHT Totaal Score VGM BELEID EN STRATEGIE FOCUS (1) FOCUS (2) FOCUS (3) FOCUS (4) Financieel Omzetgroei Marge Groei intern marktaandeel Volume NK/BK Faalkosten Klant Groei intern ordervolume/klant Klantenbinding nbin Aantal nieuwe klanten Sleutelresultaten Techniek, middelen en ondersteuning Automatiseringstisgraad % % Proces Leversnelheid Automatisering tiser spancof Cultuur en competenties (Human factor) Organisatie, processen en procedures Innovatie & Leren Sanering productportfolioo Medewerkerstevredenheid % % Het opslingereffect: een niet uit het oog te verliezen aandachtspunt Uiteraard is het de bedoeling dat een onderneming bij de keuze van haar indicatoren op zoek gaat naar onderlinge synergieeffecten. En dat zowel binnen elk kwadrant als tussen de indicatoren van de verschillende kwadranten. Tegelijkertijd is het belangrijk dat elk synergieeffect met minstens één van de gedefinieerde sleutelresultaten kan worden verbonden. Als dat niet het geval is, kunt u niet anders dan concluderen dat u het organisatiegedrag hebt benoemd en wilt monitoren dat op geen enkele manier een bijdrage levert tot uw vooropgestelde sleutelresultaten. Bezigheidstherapie dus. Dit principe tijdens de ontwerpfase van de scorekaart gewetensvol bewaken, noemt men ook wel het opslingereffect. Een fictief voorbeeld van een dergelijke denkoefening vindt u terug op het bovenstaande schema. 3. De Safety Balanced Score Card als logische afgeleide Het is geen wetenschappelijk vraagstuk van een hogere orde om de logica van de ontwikkelde bedrijfseconomische gedachtegang door te trekken naar onze veiligheidsaanpak. Zoveel is duidelijk. Elk in de algemene BSC gehanteerd principe, elke gebruikte techniek of methodiek, kan onverkort worden overgenomen. 164

8 Het enige wat u te doen staat, is de algemene, bedrijfseconomische BSC te verbijzonderen tot een specifieke Veiligheid/BSC. De volgende denkoefeningen resten u als potentiële gebruiker van de SafetyBSC alvast wel nog: 1. Uw veiligheidsvisie en beleid ondubbelzinnig bepalen 2. De aard van de SBSC kwadranten bepalen 3. De prestatieindicatoren (veiligheid ken en stuurgetallen) ontwerpen 4. De opslingereffecten binnen de SBSC bewaken 5. De SBSC (bij voorkeur) koppelen aan de overkoepelende BSC 1. Uw veiligheidsvisie en beleid bepalen Dat gebeurt uiteraard bij voorkeur in overleg en samenspraak tussen directie, hoger management en veiligheidsdeskundigen. Het is nu eenmaal onontbeerlijk dat uw bedrijfsvisie en beleid ten aanzien van veiligheid (of bij uitbreiding Welzijn op het Werk ) een coherente afgeleide vormen van het overkoepelende bedrijfsbeleid. En ook dezelfde uitgangspunten en principes delen. Wat dat betreft is het zeker geen overbodige luxe om de eindverantwoordelijke van de interne veiligheidsdienst tijdens de jaarlijkse strategieupdate mee aan tafel te zetten. 2. De aard van de SBSC kwadranten bepalen De sleutelresultaten worden logischerwijze gevormd door de ongevallenstatistiek: Frequentiegraad Ernstgraad Globale ernstgraad De drie veiligheidsparadigma s indachtig en naar analogie met de algemene BSC ligt het voor de hand om de drie overige kwadranten te profileren omheen: Techniek, Middelen en Ondersteuning Organisatie, Processen en Procedures Competenties en Veiligheidsgedrag Het is geen wetenschappelijk vraagstuk van een hogere orde om de logica van de ontwikkelde bedrijfseconomische gedachtegang door te trekken naar onze veiligheidsaanpak. 3. De prestatieindicatoren kiezen en ontwerpen Uiteraard is dit een organisatiegebonden aangelegenheid. Een aangelegenheid die daarenboven geheel en al dient aan te sluiten op het gekozen veiligheidsbeleid. Zoveel is u inmiddels duidelijk. In dit verband adviseert Lauris Van Hove [BASF] om op zijn minst rekening te houden met een aantal criteria. We noteren in dat verband alvast zijn advies om: Uitsluitend te kiezen voor positieve parameters (dus geen arbeidsongevallen, incidenten ) Uit te gaan van de organisatiedoelen Rekening te houden met eventuele specifieke wettelijke vereisten Bekend verbeterpotentieel te verdisconteren (bvb. uit incidentenonderzoek) Zeker niet voorbij te gaan aan gedragsparameters Bepaalde trends niet uit het oog te verliezen (zoals contractoren uit heel Europa) Een toepasbaarheid voor verschillende bedrijfseenheden na te streven (benchmark) Zo objectief mogelijk te kwantificeren Op zoek te gaan naar eenvoudige meetbaarheid, liefst geautomatiseerd U vindt hieronder enkele voorbeelden ter inspiratie: Techniek, Middelen en Ondersteuning Revisie veiligheidsstudies Afwerken open punten Rapportering procesincidenten Installatiewijzigingen Organisatie, Processen en Procedures Audits logistieke eenheden Revisie kritieke taken Incidentmeldingen Werkvergunningen Procedures Kwaliteit instructies Cultuur, Competenties en Veiligheidsgedrag Positie/evolutie op de maturiteitsladder Jaarlijks verplichte Opleiding en Training Veiligheidstopics bij functioneringsgesprekken KWMrondgangen Persoonlijke dosimetrie Periodiek medisch onderzoek Niets belet u echter om één of andere organisatiefocus extra in de verf te zetten, door dieper in te zoomen op bepaalde deelaspecten. Zo zou u bijvoorbeeld met betrekking tot het aspect incidenten een aantal bijkomende indicatoren kunnen monitoren: Kwaliteit incidentanalyses Corrigerende maatregelen Registratie bijnaincidenten Lessen uit incidenten bespreken DENKEN Niets belet u echter om voor andere sleutelresultaten te kiezen. Een verdergaande vertaalslag kan worden gevonden in het denken in termen van faalkosten van onveiligheid of (positief uitgedrukt) opbrengstkosten van veiligheid. 1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren 165

9 4. De opslingereffecten binnen de SBSC bewaken Het spreekt voor zich dat het bewaken van het onder punt 2 beschreven opslingereffect hier evenmin uit het oog mag worden verloren. Hieronder vindt u bij wijze van voorbeeld een opslingeroefening die wij bij één van onze opdrachtgevers hebben opgezet. Meer bepaald ten aanzien van het deelaspect PBMbeleid. Relatie tussen de ken en de stuurgetallen: niet altijd eenduidig Uw sleutelresultaten vormen een logisch verlengstuk van uw stuurgetallen. Het resultaat in het verlengde van het gedrag, dat was toch de bedoeling, niet? Het is echter niet denkbeeldig dat er zich een discongruentie voordoet tussen het aantal ongevallen binnen uw organisatie (tot nader order nog steeds één van de belangrijkste sleutelresultaten) en het geconsolideerde resultaat van uw stuurkwadranten (bepaalde organisaties noemen dat hun SPI Safety Performance Index). Als dat het geval is, zijn er blijkbaar bepaalde zaken loos. Het hieronder geschetste schema biedt u een overzicht van de vier mogelijkheden. Ten aanzien van het groene en OPSLINGEREFFECT < PBMBELEID Sleutelresultaten Loodwaarde in bloed Aantal eerste verzorgingen Ernstgraad Techniek Middelen Ondersteuning Relevante relaties TRA PBM Onderhoud Technische keuring Slechte VPI Veel ongevallen Eenduidigheid tussen gedrag en resultaat Dringend aanpakken! Goede VPI Veel ongevallen Discongruentie tussen gedrag en resultaat Systeemfout? Cultuur en competenties Sensibilisatie Motivatiecampagnes Opleiding Organisatie Interne logistiek (beschikbaarheid) PBMmatrices Voorraadbeheer Slechte VPI Weinig ongevallen Discongruentie tussen gedrag en resultaat Even een beetje geluk... Goede VPI Weinig ongevallen Eenduidigheid tussen gedrag en resultaat Proficiat! Veiligheid Prestatie Index

10 rode kader is er weinig discussie: gedrag en resultaten zijn congruent. In het groene kwadrant bent u blijkbaar goed bezig, in het rode kwadrant klinkt de alarmbel. Anders is het gesteld met de overige twee kwadranten. In beide gevallen valt er een discongruentie te noteren. Linksonder hebt u zo te zien (voorlopig) heel wat geluk gehad. U hebt weinig ongevallen, maar wel een slechte SPI Een tweede optie is uiteraard dat u hier de verkeerde zaken meet. Met andere woorden dat u dringend het opslingereffect in uw systeem aan een kritisch onderzoek moet onderwerpen. Rechtsboven geldt dezelfde vaststelling. U hebt veel ongevallen, maar wel een goede SPI. Dezelfde opmerking: ofwel kampt u met een systeemfout, ofwel meet u de verkeerde zaken. Ook hier geldt dus dat u het opslingereffect onder de loep moet nemen! 4. Meer dan alleen maar een meetinstrument: enkele specifieke toepassingen Uit recente onderzoeken blijkt dat organisaties de Balanced Score Card als middel gebruiken om een scala aan doelen te verwezenlijken. Zo wordt de BSC ingezet om: 1. De ondernemingsstrategie ten uitvoer te brengen 2. De strategie te verhelderen en te operationaliseren 3. Strategische kansen te identificeren en te analyseren 4. De begroting te laten aansluiten op de strategie 5. De structurele kant van het bedrijf beter te laten aansluiten op de strategie 6. De organisatie regelmatig door te lichten en waar nodig de strategie aan te passen Uit een onderzoek van Joel Kurtzman uit 1997 bleek dat liefst 64 procent van de bedrijven op globaal organisatieniveau een soort van prestatiemeting deed die vergelijkbaar was met de Balanced Score Card. Op grond van onze persoonlijke ervaringen kunnen wij dat cijfer alleen maar onderschrijven. Tegelijkertijd gebiedt de eerlijkheid ons echter om daar in één beweging aan toe te voegen dat deze vaststelling zich niet lineair doorvertaalt in specifieke toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld veiligheid. Daar is de toepassing van het BSCprincipe nog steeds meer uitzondering dan regel. Organisaties die de SBSC reeds implementeren, ontlenen er ondertussen al tal van toepassingen aan. Uit een onderzoek van Joel Kurtzman uit 1997 bleek dat liefst 64 procent van de bedrijven op globaal organisatieniveau een soort van prestatiemeting deed die vergelijkbaar was met de Balanced Score Card. We vatten de belangrijkste nog even kort voor u samen: De SBSC als wezenlijk onderdeel van de bedrijfseconomische BSC Een proactief stuurinstrument voor het totale preventiebeleid De kosten en baten van uw VGMbeleid objectief monitoren Een basis voor een verdere toewijzing van KPI s op afdelings en individueel niveau De mogelijkheid om objectieve veiligheidsindicatoren in het bonussysteem op te nemen Een objectieve basis voor interne feedback en rapportering De SBSC koppelen aan de overkoepelende BSC Een voor de hand liggende (IKZ)benadering waar steeds meer organisaties voor kiezen, is het doorvertalen van de sleutelresultaten veiligheid naar concrete financiële faalkosten. Op die manier wordt Veiligheid & Gezondheid meteen tot een onlosmakelijk onderdeel van de overkoepelende BSC gepromoveerd. Waar ze overigens thuishoort, laat dat vooral duidelijk zijn! De taal van de financiële cijfers is vermoedelijk wel de meest universele taal. DENKEN 1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren 167

11 Ernstgraad Frequentiegraad Sleutelresultaten Arbeiders per afdeling + globaal In organisaties waar een S/BSC inmiddels een algemeen aanvaard en actief gebruikt meetinstrument is geworden, blijkt de scepsis na een relatief korte inloop en testperiode vrij snel te verdwijnen. Een periode van droog draaien om eventuele fouten uit het meetsysteem te halen en tegelijkertijd enige gebruiksgewenning te laten groeien, helpt daarbij meestal. Bijkomend stellen we ook vast dat de mensen makkelijk aanvaarden dat positieve metingen nut hebben. Die zijn nu eenmaal minder bedreigend. Aantal ongevallen Aantal incidentmeldingen (VGM) Aantal incidentmeldingen versus aantal ongevallen Ongevallenkruis FAALKOSTEN Eigen mensen + interimkrachten Vermijden van financiële boete Aantal ongevallen per groep van medewerkers Een aandachtspunt is ongetwijfeld het geven van versterkte aandacht aan quick wins. Zo groeit de motivatie om ermee door te gaan en ontstaat er ook makkelijker meer discipline. Verder leert de ervaring dat een S/BSC toelaat om mank lopende processen sneller te identificeren. Terwijl tegelijkertijd ook blijkt dat een positieve competitie tussen afdelingen/eenheden (een logisch gevolg van de benchmark mogelijkheden) zonder meer werkt. Geen enkele afdeling wil namelijk slecht scoren. Een bijkomend voordeel van een dergelijke doorvertaling is een significante verbetering van de communicatie tussen de veiligheidsdeskundigen en het hogere management. De taal van de financiële cijfers is vermoedelijk wel de meest universele taal. In de eerste plaats kunnen we niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is dat directie en hoger management de invoering van een S/BSC ondersteunen. Het is in deze onontbeerlijk dat zij overtuigd zijn van het nut en de noodzaak ervan. Zoals meestal het geval bij veranderingsprocessen is ook hier communicatie één van de sleutels. 5. Ervaringen uit de praktijk bieden u mogelijk een bijkomende prikkel Over een periode van meerdere jaren hebben we in diverse organisaties een grote ervaring verworven in het werken met Veiligheid/BSC en/of andere vormen van SPI (Safety Performance Index). Hopelijk bieden de volgende bijkomende inzichten en leerpunten u een extra motivering om met dit boeiende meetinstrument aan de slag te gaan. Maar het middenkader is zo mogelijk nog belangrijker. Erkennen dat zij een bepalende rol spelen bij de invoering van een dergelijk systeem wat inhoudt dat zij uitvoerig geïnformeerd en actief betrokken moeten worden bij de ontwikkeling van de parameters is evenzeer een kritische succesfactor. Zoals meestal het geval is bij veranderingsprocessen is ook hier communicatie één van de sleutels. Uiteraard ontkomt u niet aan een meer dan gemiddelde aandacht vanwege de beoordeelden, inclusief de nodige kritische instelling, voor de juistheid van de scores. Zeker wanneer uw organisatie en uw medewerkers een rationeel systeemprofiel (blauw/groen) hebben Daarnaast stellen we ook vast dat de invoering van een SBSC een versterkte stimulans vormt voor een intenser en acurater gebruik van bestaande instrumenten (zoals een incidentendatabank en SAPprocessen). 168

12 Dat een dergelijke scorekaart tegelijkertijd ook een sterk communicatiecanvas is, zal u ongetwijfeld niet verbazen. En dat geldt zowel voor communicatie op directieniveau als naar de medewerkers. Meer dan eens hebben we vastgesteld dat er bij directie en management een zekere terughoudendheid bestond ten aanzien van het publiek maken van de gemeten resultaten. Na meerdere implementaties kunnen we gerust stellen dat die vrees nergens werd voor waar aangenomen. Overal werd onvoorwaardelijk aanvaard dat de gemeten resultaten gepubliceerd werden. Maar uiteraard bereikt u dat effect pas als eenieder zich kan vinden in de te meten parameters, in de gekozen meetmethode en in de betrouwbaarheid van de meetresultaten. DENKEN Een leuk neveneffect, tot slot, is ongetwijfeld dat, hoewel dat niet zo bedoeld was, het Scorekaartsysteem ook spontaan wordt aangewend in het proces van persoonlijke doelstellingen. En zelfs met een neiging richting integratie in het systeem van prestatiegebonden beloningen. Een periode van droog draaien om eventuele fouten uit het meetsysteem te halen en tegelijkertijd enige gebruiksgewenning te laten groeien, helpt daarbij meestal. Bijkomend stellen we ook vast dat de mensen makkelijk aanvaarden dat positieve metingen nut hebben. Die zijn nu eenmaal minder bedreigend. 1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren 169

13 6. Alles nog eens samengevat Het mag duidelijk zijn: een organisatie kan haar veiligheidsprestaties nooit uitsluitend op grond van prestatieindicatoren inschalen en beoordelen. Zij zijn nu eenmaal weinig meer dan achteruitkijkspiegel statistiek. En wie zei ook alweer dat het statistisch bewezen is dat statistieken onbetrouwbaar zijn? Vandaar dat een combinatie met stuurgetallen onontbeerlijk is. Organisatiegedrag en organisatieprestaties, ze zijn een Siamese tweeling: onlosmakelijk met elkaar verbonden. De keuze van uw parameters is elementair. Zo wordt uw focus namelijk zichtbaar. De parameters tegelijkertijd objectief en meetbaar maken, is daarbij alvast een eerste stap. Prestatieindicatoren zijn nu eenmaal weinig meer dan achteruitkijkspiegel statistiek. En wie zei ook alweer dat het statistisch bewezen is dat statistieken onbetrouwbaar zijn? Beschouw uw parameters daarnaast ook als iets organisch en dynamisch. Weglaten, schrappen, aanpassen, nieuwe parameters opnemen, streefwaarden aanpassen dat het een lieve lust is: dat is de boodschap! Daarnaast mag het duidelijk zijn dat een geconsolideerde indicator, als resultante van de scores binnen elk van uw drie stuurkwadranten, een positieve competitie uitlokt binnen uw organisatie en de discipline vergroot. In de verschillende afdelingen wordt de communicatie dan weer onmiskenbaar versterkt. Evenmin kunnen we niet naast het feit dat werken met een SBSC makkelijker mank lopende processen identificeert. Samenvattend, kunnen we stellen dat de Safety Balanced Score Card door de mensen als rechtvaardiger wordt ervaren. Dat is ook perfect logisch. Op organisatiegedrag kunnen ze namelijk zelf actief sturen. Bij een toevallig statistisch resultaat zitten ze geheel en al in een machteloze gevolg situatie. En overigens wordt ook de koppeling met prestatiebonussen gemakkelijker geaccepteerd. 170

14 Doorvertalen naar personen Frequentiegraad Sturen op doel Steun directie EFQM Sturen op proces Belang middenkader Positief meten Ervaringen Ontwikkelingen Boven breuklijn DENKEN Proefdraaien Maturiteitsladder Frequentie Accuratief meten Snelle identificatie risico s Quick wins MONITOREN VAN VEILIGHEIDSPRESTATIES Implementatie Sleutelresultaten Visie Communicatie Planning Evaluatie Financieel Ernst Globale ernst Sleutelresultaten Safety Balanced Scorecard Balanced Scorecard Stuurgetallen Processen Markt en klanten Techniek Organisatie Stuurgetallen Opslingereffect Leren en groeien Mens 1.5 Uw veiligheidsprestaties monitoren 171

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND?

WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? WORKSHOP GAAN KPI EN GEDRAG HAND IN HAND? Wat willen we samen bereiken in deze workshop? Samen nadenken over het antwoord

Nadere informatie

HR Performance Management

HR Performance Management HR Performance Management Door: Bernadette van de Laak Inleiding Bij Performance Management (PM) gaat het erom dat menselijk kapitaal binnen een organisatie dusdanig wordt georganiseerd, dat stijging van

Nadere informatie

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL

6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL 6 DIAGNOSTICEREN VAN PROCESSEN PPI-MODEL Inleiding Deel 2 van dit werkboek richt zich op het diagnosticeren en verbeteren van de individuele onderdelen van het Professional Performance Improvement model,

Nadere informatie

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten.

Voor vandaag. Balanced Scorecard & EFQM. 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004. Aan de hand van het 4x4 model. De 3 facetten. Balanced Scorecard & EFQM 2de Netwerk Kwaliteit Brussel 22-apr-2004 Voor vandaag! Grondslagen van Balanced Scorecard Aan de hand van het 4x4 model! Het EFQM model in vogelvlucht De 3 facetten! De LAT-relatie

Nadere informatie

PRESTATIEMANAGEMENT. Volgens de Watch-methodiek

PRESTATIEMANAGEMENT. Volgens de Watch-methodiek PRESTATIEMANAGEMENT Volgens de Watch-methodiek 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Wat is prestatiemanagement? 3. Een plan van aanpak voor invoeren prestatiemanagement 4. Borging prestatiemanagement 2016 Manployee

Nadere informatie

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5

Themaboek IBL2 Beleidsadviseur 5 Project Balanced Scorecard Vakcode 56012 Verantwoordelijke dhr. H. Kevelham ECTS 6 Kwartiel 1.3 en 1.4 Competenties IBL1, IBL2, IBL3, IBL7 Prestatie-indicatoren 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3,

Nadere informatie

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model

Ketenbesturing. Ketenbesturing. 1. SCOR SCOR-model Ketenbesturing Meten is weten The concept of SCM requires measuring the overall supply chain performance rather then only the performance of the individual chain members. Handfield 1991 K. Melaerts - KHLeuven,

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec

Balanced Scorecard. Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Balanced Scorecard fvv Francis Vander Voorde bec@online.be FVV Consulting bvba http://user.online.be/bec Het CAF Model FACTOREN RESULTATEN 1. Leiderschap 3. Human Resources Management 2. Strategie & Planning

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming

Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming Prestatiebeloning werkt nauwelijks, maar prestatieafstemming werkt wel André de Waal Prestatiebeloning wordt steeds populairder bij organisaties. Echter, deze soort van beloning werkt in veel gevallen

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen

Verandermanagement. Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Verandermanagement Hoofdstuk 5 Strategie en ondernemingsdoelstellingen Schema strategie Externe analyse Interne analyse Kansen en bedreigingen (Opportunities, Threats) Confrontatieanalyse Sterkten en zwakten

Nadere informatie

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren

Hilde Sels Ria Van Huffel Ria Van Looveren Een kennismaking met het TRIS-instrument Hilde Sels (hilde.sels@khk.be) Ria Van Huffel (ria.vanhuffel@vsko.be) Ria Van Looveren (riavanlooveren.br@skynet.be) 2011-06-10 2 Overzicht in stappen 1 Wat is

Nadere informatie

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Wim Hoyer Arnhem 28 mei 2009 Opzet Presentatie Introductie Interaction Interim Performance management Balanced Scorecard Basisprincipes Wat kun je ermee Game

Nadere informatie

SPIC Safety Performance Indicator Contractors. Dik de Weger RWS Dienst Infrastructuur Afdeling Veiligheid

SPIC Safety Performance Indicator Contractors. Dik de Weger RWS Dienst Infrastructuur Afdeling Veiligheid SPIC Safety Performance Indicator Contractors Dik de Weger RWS Dienst Infrastructuur Afdeling Veiligheid Waar gaat het eigenlijk over? Achtergrond veiligheidsmanagement bij RWS Waarom prestaties meten?

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

prestatiemanagement met de Balanced Score Card - BSC Sales Force Consulting Prestatiemanagement: principes van de Balanced Score Card

prestatiemanagement met de Balanced Score Card - BSC Sales Force Consulting Prestatiemanagement: principes van de Balanced Score Card prestatiemanagement met de Balanced Score Card - BSC wat IS prestatiemanagement? 1.1: prestatiemanagement & businessplanning op een systematische manier vaststellen van de missie, visie (doelen) en strategische

Nadere informatie

Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet

Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet Indicatoren voor beheer en beleid: tussen hamer en aambeeld? Josée Lemaître Dries Verlet Overzicht Inleidende beschouwingen ivm indicatoren Door middel van kennis gebaseerd beleid naar bruikbare indicatoren

Nadere informatie

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager

Rol van de preventieadviseur bij onderhoud. 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Rol van de preventieadviseur bij onderhoud 07 oktober 2010 Provinciaal Comité Vlaams Brabant ir Werner Vancayseele, QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator van multitechnische

Nadere informatie

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers?

Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Performance Management: hoe mensen motiveren met cijfers? Prof. Dr. Werner Bruggeman www.bmcons.com De High Performance Organisatie Kenmerken van hoogperformante organisaties (Manzoni): 1. High level of

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen.

VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. VEP Studiedag 2009: Plaats en rol van indicatoren bij beleidsnota s, beheersovereenkomsten en convenanten. Gelijkenissen en verschillen. In welk breder verhaal passen de indicatoren waarmee jullie werken?

Nadere informatie

Prestatiemeting op maat:

Prestatiemeting op maat: PRESTATIEMETING Drs. K.B.M. Bessems is recent als bedrijfseconoom afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Drs. J.M.C. Niederer (niederer@telenet.be) is werkzaam in de controllerspraktijk en heeft

Nadere informatie

Fulco Stoekenbroek Hoger Veiligheidskundige. Waternet Taken o.a.

Fulco Stoekenbroek Hoger Veiligheidskundige. Waternet Taken o.a. Fulco Stoekenbroek Hoger Veiligheidskundige Waternet Taken o.a. Afvalwater zuivering (onderhoud Rioolstelsel) Waterbeheer taken (Amstel, Gooi & Vechtstreek en Gem. Amsterdam) Nautisch Vaarwegbeheer Drinkwater

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010

HRM SCORECARD. PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 HRM-scorecard HRM SCORECARD PRESENTATIE/WORKSHOP WATCH-Consultancy in samenwerking met REEF/deelt kennis Woensdag 17 november 2010 Een korte introductie Wat doet WATCH-Consultancy op het gebied van HRM-Consultancy?

Nadere informatie

Dia 1. Dia 2. Dia 3 WORKSHOP PRESTATIEGERICHT STUREN. Aanleidingen voor KPI s KPI. Beleid. Proces KPI KPI. Risico. Beleid en indicatoren

Dia 1. Dia 2. Dia 3 WORKSHOP PRESTATIEGERICHT STUREN. Aanleidingen voor KPI s KPI. Beleid. Proces KPI KPI. Risico. Beleid en indicatoren Dia 1 WORKSHOP PRESTATIEGERICHT STUREN Verbeteren door prestaties Dia 2 Aanleidingen voor KPI s Beleid Proces KPI KPI Risico KPI Dia 3 Beleid en indicatoren Dia 4 Beleid en indicatoren Definities Kritische

Nadere informatie

Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen. Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager

Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen. Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager Veiligheidsaanpak onderhoudscontract Total Raffinaderij Antwerpen Belgian Stakeholders meeting 22 maart 2010 ir. Werner VANCAYSEELE QSE manager Voorstelling SPIE Belgium: activiteiten en markten Integrator

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Bestuurskundige processen Examennummer: 62145 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 60

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Geef handen en voeten aan performance management

Geef handen en voeten aan performance management Geef handen en voeten aan performance management De laatste jaren is het maken van concrete afspraken over de ICT-serviceverlening steeds belangrijker geworden. Belangrijke oorzaken hiervoor zijn onder

Nadere informatie

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam

Logo organisatie. EFQM Excellence. Organisatie naam Logo organisatie EFQM Excellence Recognised for Excellence Organisatie naam Verantwoordelijke (België) 2004 EFQM Het is de bedoeling van EFQM om het algemene gebruik van dit materiaal binnen bedrijven

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer )

CONCEPT.. ( datum) Versie:. ( nummer ) Persoonlijke Balanced Scorecard van.( naam ) Pagina 1 2. Inhoud Titel Pagina 1. Voorblad 1 2. Inhoud 2 3. Aanleiding 3 4. Missie 4 5. Doelstellingen 5 6. Kritieke succesfactoren 6 7. Overzicht prestatie-indicatoren

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51

Inhoud. Voorwoord 7. Dankbetuiging 11. Hoofdstuk 1 Inleiding 13. Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Inhoud Voorwoord 7 Dankbetuiging 11 Hoofdstuk 1 Inleiding 13 Hoofdstuk 2 Ontwikkeling van de strategie 51 Hoofdstuk 3 Planning van de strategie 89 Bijlage hoofdstuk 3 Strategiekaarten 121 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Balanced Scorecard

De Balanced Scorecard De Balanced Scorecard School of Economics/MER Drs. Jeroen V.A. Jansen Haarlem 10 november 2010 Wie is Jeroen Jansen? Erasmus Universiteit Rotterdam (1998) 13 jaar organisatieadviseur bij (oa) KPMG Consulting

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Wat is Sales Benchmarking?

Wat is Sales Benchmarking? benchmarking Wat is Sales Benchmarking? Sales Benchmarking vergelijkt de belangrijkste Sales prestatie indicatoren van uw organisatie met die van uw directe- en indirecte concurrenten. Benchmarking vindt

Nadere informatie

Even voorstellen: Historie

Even voorstellen: Historie Postbus 33 5160 AA Sprang-Capelle T 0416 280 880 F 0416 273 322 E info@vanscholladvies.nl I www.vanscholladvies.nl BTW-nr NL8057.27.826.B.01 K.v.K. Tilburg nr. 18047302 Rabobank 33.42.24.578 Even voorstellen:

Nadere informatie

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken

Klik om de ondertitelstijl van het model te bewerken 1 Zorgelijke trend! Ook afgelopen jaar meer dan 1.000 interne branden! 2 Intern risico bewustzijn 3 Veiligheidscultuur. 4 Organisatiecultuur is HOT! 5 Feiten rond cultuur (Edgar Schein) Cultuur gestold

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid

Bedrijfsscan Visie & Strategie DI-beleid BEDRIJFSSCAN Visie & Strategie 1. Er is een duidelijke missie/visie en doelstelling geformuleerd ten aanzien van duurzame inzetbaarheid nu en in de nabije toekomst 2. Er is goed zicht op interne en externe

Nadere informatie

Stuurt u op wat er echt toe doet?

Stuurt u op wat er echt toe doet? Verbindt in de zorg. Stuurt u op wat er echt toe doet? De Balanced Scorecard+ voor de Gehandicaptenzorg Sturen op prestaties in de gehandicaptenzorg blijkt een grotere uitdaging dan in andere zorgsectoren.

Nadere informatie

DE KRACHT VAN INDICATOREN

DE KRACHT VAN INDICATOREN DE KRACHT VAN INDICATOREN GEVORMD WELZIJN Nr. 2 DE KRACHT VAN INDICATOREN PAUL OLIVIER LAURIS VAN HOVE De kracht van indicatoren Paul Olivier en Lauris Van Hove 2010 Intersentia Antwerpen Cambridge www.intersentia.be

Nadere informatie

Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants.

Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants. Performance Management geeft geen verbetering, dat doen de medewerkers! Hielko Schootstra 1, IMN Management Consultants. Inleiding Ondanks de grote belangstelling en aandacht voor Corporate Performance

Nadere informatie

PASO flits 1 Sous-chef of hulpkok? De rol van HR-managers in Vlaanderen

PASO flits 1 Sous-chef of hulpkok? De rol van HR-managers in Vlaanderen PASO-FLITS 1-17 NOVEMBER 2003 PASO flits 1 Sous-chef of hulpkok? De rol van HR-managers in Vlaanderen De laatste jaren is de belangstelling voor Human Resource Management (HRM) en de HR-manager sterk toegenomen.

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Feeling Good, Working Safe. Nolost Capital 2011

Feeling Good, Working Safe. Nolost Capital 2011 Feeling Good, Working Safe Nolost Capital 2011 WIE IS NOLOST CAPITAL Kennisexpert Organisatiewetenschappen en Organisatiepsychologie Samenwerking Universiteiten Jarenlange internationale onderzoeken in

Nadere informatie

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet

GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Verbetermanagement en strategische planning bij OCMW Genk Lut Brenard Carlo Pecquet Voorstelling OCMW-Genk Aantal inwoners Stad Genk: 63.550, aantal personeelsleden OCMW-Genk:

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt

Duurzame integratieve kwaliteitszorg. Andre Vyt Duurzame integratieve kwaliteitszorg Andre Vyt Kernaspecten Hoe integreren we alle relevante aspecten in ons kwaliteitsbeleid? Hoe integreren we het kwaliteitsbeleid in onze dagelijkse werking? Wat zijn

Nadere informatie

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH TECHNISCH ARTIKEL SUSTAINGRAPH is een Europees project, gericht (op het verbeteren van) de milieuprestaties van Europese Grafimediabedrijven binnen de productlevenscyclus van hun grafimedia

Nadere informatie

Veiligheidscultuur brandweer

Veiligheidscultuur brandweer Veiligheidscultuur brandweer in samenwerking met: Chretien Sarton, KplusV Organisatieadvies Renz Davits, A+O Fonds Gemeenten In opdracht en met medewerking van: 2 Hoeveel ernstige ongevallen vinden er

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling

Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling Beoordelingskader Dashboardmodule Claimafhandeling I. Prestatie-indicatoren Een verzekeraar beschikt over verschillende middelen om de organisatie of bepaalde processen binnen de organisatie aan te sturen.

Nadere informatie

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel

Producten. Advies coaching en training Strategie Financieel Het bedrijf Wij zijn een full concept bureau voor de automotive en Aftersales Specialist. Wij staan voor flexibel, transparant en praktische oplossingen. Producten Advies coaching en training Strategie

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Prestatiemanagement. Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Prestatiemanagement Prestatiemanagement (BSC) Sales Force Consulting inleiding Bedrijven die prestatiemanagement hebben doorgevoerd, presteren aanzienlijk beter dan organisaties die geen

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen

De waarde van een TRA voor het laboratorium. Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium Risicomanagement voor het lab Joost van Doorn Introductie + Onderwerpen De waarde van een TRA voor het laboratorium VAPRO versterkt en ontwikkelt het menselijk

Nadere informatie

Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS)

Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) Aanbeveling van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen (DVIS) Aan de spoorwegondernemingen werkzaam in België, met het oog op het toepassen van goede praktijken tot het verbeteren

Nadere informatie

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid

De HRM Cockpit. Naar een duurzaam HRM beleid De HRM Cockpit Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan de slag: case Voorstelling

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN

RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN RISICOGERICHT- EN STRATEGISCH STUREN Twee zijdes van dezelfde medaille ~ Door: mr. Frédérique Bakker & Jan Gerben Verzijl RC De functie van bestuurder of toezichthouder is in deze tijden niet eenvoudig.

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

COMPETENTIE ANALYSE OPMAKEN VAN EEN COMPETENTIEPROFIEL

COMPETENTIE ANALYSE OPMAKEN VAN EEN COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIE ANALYSE OPMAKEN VAN EEN COMPETENTIEPROFIEL COMPETENTIEMANAGEMENT Competentiemanagement is dat deel van het bedrijfsbeleid dat de HR processen op een zodanige manier integreert dat de competenties

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Leidinggevend A4 December 2009 LEIDINGGEVEND A4 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Leidinggevend

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Henk Meijer & Dolf vd Beek

Henk Meijer & Dolf vd Beek THEMA: Tussen Wet en Werkelijkheid De (on)zin van het meten van veilig gedrag Henk Meijer & Dolf vd Beek ORGANISATIE: PARTNERS: De aanleiding Bij en bedrijf dat badkamer sanitair en inrichtingen verzorgt

Nadere informatie

INVESTORS IN PEOPLE. Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie.

INVESTORS IN PEOPLE. Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van iedere organisatie. Trefwoorden: Investors in People, personeelsbeleid, training en ontwikkeling INVESTORS IN PEOPLE Keurmerk voor strategisch personeelsbeleid Samenvatting Om als organisatie goede prestaties te leveren hebben

Nadere informatie

1. Bepalen van de prioriteiten

1. Bepalen van de prioriteiten 1 1. Bepalen van de prioriteiten Bij het bepalen van prioriteiten heeft men aandacht voor: bevestigen en borgen van wat goed gebleken is (= behoud-punten); verbetering van de vastgestelde werkpunten (=

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt:

Het Assessment Center is zeer praktisch opgezet en onze instrumenten en werkwijze zorgen ervoor dat zichtbaar wordt: Inleiding Wilt u weten of uw Teamleider werkelijk een leidinggevende is, of bent u daar al van overtuigd, maar vraagt u zich af of hij/zij past binnen de ontwikkelingen die uw organisatie doormaakt? Wellicht

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Workshop Stakeholder Engagement

Workshop Stakeholder Engagement Workshop Stakeholder Engagement Datum: dinsdag 14 februari 2017 Door: Barbra Eilers Voordat we beginnen Tata Steel Mobiele telefoon uit / stil Veiligheid Faciliteiten Training Stakeholder Engagement 2

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5

inhoudsopgave naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 Deel i naar een strategy driven hr beleid 1. Inleiding...4 1.1 Het historisch perspectief... 5 2. Strategisch HR beleid...8 2.1 Van strategie naar instrument... 9 3. Meten is weten...13 4. Ken- en stuurgetallen

Nadere informatie

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur

Procesmanagement Examennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Procesmanagement Eamennummer: 19646 Datum: 19 november 2011 Tijd: 15:00 uur - 16:30 uur Dit eamen bestaat uit 8 pagina s. De opbouw van het eamen is als volgt: - 40 meerkeuzevragen (maimaal 40 punten)

Nadere informatie

Project Portfolio. IP-Solutions

Project Portfolio. IP-Solutions Project Portfolio IP-Solutions IP-Solutions leidt de uitrol van een Maintenance Improvement Programma over 3 locaties : Op- en overslag natte bulk : 12 maanden Uitrol en verankering van een Corporate Maintenance

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

On-line beheer van lekken op drinkwaternetten Leakex. Daniel Van Damme

On-line beheer van lekken op drinkwaternetten Leakex. Daniel Van Damme On-line beheer van lekken op drinkwaternetten Leakex Daniel Van Damme www.hydroscan.be Geen theorie: bewezen technologie Beproefd op het terrein bij FARYS Op vandaag 60 DMA s volledig operationeel Lopend

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie