CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS"

Transcriptie

1 CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS 16 november 2015 Geachte aandeelhouder, De leden van de raad van bestuur (de "raad") van CARMIGNAC PORTFOLIO, een société d'investissement à capital variable (sicav beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), opgericht naar Luxemburgs recht ("de maatschappij") en onderworpen aan deel I van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging ("ICB s"), brengen u bij deze op de hoogte van de volgende wijzigingen in het voorgaande prospectus van de maatschappij van mei 2015: TOEVOEGING VAN EEN HOOFDSTUK BETREFFENDE VOORWAARDELIJK CONVERTEERBARE OBLIGATIES: Om de diverse compartimenten de mogelijkheid te bieden in voorwaardelijk converteerbare obligaties te beleggen, heeft de raad besloten het prospectus te wijzigen. Met het oog hierop is paragraaf 25.II toegevoegd, waarin het volgende wordt bepaald: Voorwaardelijk converteerbare obligaties (Contingent Convertibles, CoCo 's) zijn complexe gereglementeerde schuldinstrumenten met een heterogene structuur. Door hun specifieke structuur en hun positie in de kapitaalstructuur van de emittent hebben deze effecten vaak een hoger rendement dan gewone obligaties. Deze effecten worden uitgegeven door banken die onder controle staan van een toezichthouder. Eigenschappen: 1. de effecten hebben bepaalde obligatie-kenmerken a. het zijn achtergestelde schuldinstrumenten b. de uitbetaling van de rente kan op discretionaire wijze of als gevolg van een objectieve, in het emissiecontract gedefinieerde externe factor worden opgeschort. 2. Aangezien het hier hybride converteerbare instrumenten betreft, hebben ze ook bepaalde kenmerken van aandelen. a. De conversie kan diverse vormen aannemen b. De conversietrigger maakt deel uit van een mechanisme dat zich ten doel stelt het kapitaal van bancaire instellingen te beschermen. Aan dit type instrumenten zijn de volgende risico's verbonden: Risico's in verband met het triggerniveau: elk instrument heeft een aantal specifieke kenmerken. Het conversierisico kan bijvoorbeeld afhangen van het verschil tussen het in de voorwaarden van de emissie vastgelegde triggerniveau van de emittent en de Tier 1-ratio. Als het triggerniveau bereikt wordt, kan de obligatie in aandelen worden omgezet. De schuld kan, geheel of gedeeltelijk, bij het bereiken van het triggerniveau tijdelijk of definitief teniet worden gedaan. Risico van couponverlies: voor bepaalde types CoCo's geldt dat de couponbetalingen op discretionaire wijze worden toegekend en op elk moment en voor onbepaalde tijd door de emittent geannuleerd kunnen worden. Risico van omkering van de kapitaalstructuur: in tegenstelling tot de gebruikelijke volgorde in de kapitaalstructuur, is het mogelijk dat beleggers in CoCo's onder bepaalde omstandigheden meer verlies lijden dan aandeelhouders. Dit geldt vooral bij een hoog triggerniveau. Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

2 Terugbetalingsrisico: CoCo's kunnen met een eeuwige looptijd worden uitgegeven. In dat geval is het mogelijk dat het kapitaal van de belegger op de in de voorwaarden van de emissie vastgelegde eventuele terugbetalingsdata niet wordt terugbetaald. Risico verbonden aan de complexiteit van het instrument: aangezien dit instrument vrij recent is, kan het voorkomen dat het gedrag ervan in perioden van stress en tijdens het uittesten van het triggerniveau erg moeilijk kan worden voorspeld. Waarderingsrisico: de waardering en het beleggingsbesluit dienen niet uitsluitend te zijn gebaseerd op het aantrekkelijke rendement van dit type instrumenten. Dit laatste moet worden beschouwd als een complexiteits- en risicopremie. Als een compartiment in voorwaardelijk converteerbare obligaties kan beleggen, staat in het beleggingsbeleid van het betreffende compartiment vermeld welk percentage van de netto-activa maximaal in dit type instrument zal worden belegd. TOEVOEGING VAN EEN LIMIET VOOR VOORWAARDELIJK CONVERTEERBARE COMPARTIMENT: OBLIGATIES BINNEN ELK De raad heeft besloten om de volgende compartimenten toestemming te verlenen om een gedeelte van hun netto-activa in voorwaardelijk converteerbare obligaties te beleggen, waarbij de volgende limieten gelden: Compartiment Toestemming om te beleggen Maximumpercentage van de netto-activa GRANDE EUROPE Ja 10% COMMODITIES Ja 10% EMERGING DISCOVERY Ja 10% GLOBAL BOND Ja 20% CAPITAL PLUS Ja 10% EMERGING PATRIMOINE Ja 10% EMERGENTS Ja 10% EURO-ENTREPRENEURS Ja 10% EURO-PATRIMOINE Ja 10% INVESTISSEMENT Ja 10% PATRIMOINE Ja 15% SECURITE Ja 10% INVESTISSEMENT LATITUDE Ja 10% CAPITAL CUBE Ja 20% CROSS ASSET OPPORTUNITIES Ja 10% CHINA Ja 10% ACTIVE RISK ALLOCATION Ja 10% Met het oog hierop wordt in de specifieke rubrieken van elk compartiment de volgende informatie opgenomen: Voorwaardelijk converteerbare obligaties (Contingent Convertibles, CoCo's): Het compartiment kan maximaal 10% van zijn netto-activa in dit type instrumenten beleggen (het percentage wordt aangepast op basis van de voorgaande tabel) en zijn blootgesteld aan de specifieke risico's die aan CoCo's verbonden zijn, zoals beschreven in punt 25.II. van het algemene deel van dit prospectus. TOEVOEGING VAN PUNT "III" AAN HOOFDSTUK 25 BETREFFENDE DISTRESSED SECURITIES/DEFAULT SECURITIES: Om de diverse compartimenten de mogelijkheid te bieden in "Distressed Securities" en "Default Securities" te beleggen, heeft de raad besloten het prospectus te wijzigen. Met het oog hierop is paragraaf 25.III toegevoegd, waarin het volgende wordt bepaald: Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

3 De volgende effecten worden als "Distressed Securities" beschouwd: schulden die officieel in staat van herstructurering of wanbetaling verkeren en daarnaast een absolute kredietmarge van minimaal 10% ten opzichte van de risicoloze rentevoet (van de emissievaluta) en een rating die lager is dan CCC - (van ten minste één van de belangrijkste ratingbureaus) hebben. De volgende compartimenten hebben toestemming gekregen om in dit type instrumenten beleggen: Compartiment Toestemming Limiet GLOBAL BOND ja 5% CAPITAL PLUS ja 4% EMERGING PATRIMOINE ja 5% PATRIMOINE ja 5% SECURITE ja 4% CAPITAL CUBE ja 5% Aan dit type instrumenten zijn de volgende risico's verbonden: 1. "Kredietrisico": Aangezien het schuldbewijzen in staat van herstructurering of wanbetaling betreft, is dit risico bijzonder hoog. De kans dat de belegging weer wordt terugbetaald, is dan ook erg laag. 2. "Liquiditeitsrisico": Aangezien het schuldbewijzen in staat van herstructurering of wanbetaling betreft, is dit risico bijzonder hoog. De kans dat de belegging op korte of middellange termijn kan worden verkocht, is dan ook erg laag. Met het oog hierop wordt in de specifieke rubrieken van elk compartiment de volgende informatie opgenomen: Distressed securities: Het compartiment kan maximaal 5% van zijn netto-activa in dit type instrumenten beleggen (het percentage wordt aangepast op basis van de voorgaande tabel) en zijn blootgesteld aan de specifieke risico's verbonden aan dit type instrumenten, zoals beschreven in punt 25.III van het algemene deel van dit prospectus. TOEVOEGING VAN HOOFDSTUK 26 OM DE FUNCTIE VAN DERIVATEN BIJ HET BEHEER VAN DE COMPARTIMENTEN TE VERDUIDELIJKEN: De raad heeft besloten het prospectus te wijzigen om de beleggers meer inzicht te geven in de wijze waarop derivaten en rendementsbronnen een bijdrage leveren aan de hoofdstrategie. Er zijn elf verschillende soorten derivaten. Derivaten worden ingezet om de voornaamste beheerstrategie van elk compartiment te kunnen uitvoeren: 1. Aandelenderivaten: Aandelenderivaten worden gebruikt om bij aan- en verkooptransacties de algemene aandelenblootstelling van de portefeuille en de weging van elke sector, elk land en elke geografische zone bij te kunnen sturen. Een aandelenderivaat kan worden gebruikt om een positie in een bepaald effect af te dekken of juist te openen. 2. Valutaderivaten: Valutaderivaten worden gebruikt om de valutablootstelling (valutarisico) van de portefeuille bij te kunnen sturen door de portefeuille aan een bepaalde valuta bloot te stellen of door deze blootstelling juist af te dekken. In ruimere zin worden valutaderivaten ook gebruikt bij het beheer van de kaspositie van de portefeuille. 3. Rentederivaten: Rentederivaten worden gebruikt om bij aan- en verkooptransacties de algemene rentepositie van de portefeuille en de weging van elk segment van de rentecurve, elk land en elke geografische zone bij te kunnen sturen. Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

4 4. Kredietderivaten: Kredietderivaten worden gebruikt om bij aan- en verkooptransacties de algemene kredietblootstelling van de portefeuille en de weging van elke sector, elk land en elke geografische zone bij te kunnen sturen. Kredietderivaten kunnen ook worden gebruik om de portefeuille te beschermen tegen het risico van wanbetaling van een bepaalde emittent of om het aan een bepaalde emittent verbonden kredietrisico te kunnen beheren. 5. Volatiliteitsderivaten: Volatiliteitsderivaten worden gebruikt om bij aan- en verkooptransacties de algemene volatiliteitsblootstelling van de portefeuille en de weging van elke activaklasse, elk land en elke geografische zone bij te kunnen sturen. 6. Grondstoffenderivaten: Grondstoffenderivaten worden, indien deze aan de gestelde voorwaarden voldoen, gebruikt om bij aan- en verkooptransacties zowel de algemene blootstelling van de portefeuille aan de grondstoffenmarkten als de allocatie aan de diverse grondstoffen bij te kunnen sturen. 7. "Long-/Short-" en "Short only"-strategieën: Met behulp van aandelenderivaten kunnen zowel "relative value-" strategieën, om op de aandelenmarkten short- en long-posities in te nemen, als directionele "short only-"strategieën, om uitsluitend short-posities in te nemen, worden toegepast. Dankzij deze strategieën kan de belegger profiteren van waardeverschillen tussen emittenten, sectoren, landen en geografische zones. 8. "Fixed Income Arbitrage" en "Short only" op renteproducten: Met behulp van rentederivaten kunnen zowel "relative value-" strategieën, om op de rentemarkten short- en long-posities in te nemen, als directionele "short only-"strategieën, om uitsluitend short-posities in te nemen, worden toegepast. Dankzij deze strategieën kan de belegger profiteren van waardeverschillen tussen de segmenten van de rentecurve en waardeverschillen tussen diverse landen en geografische zones. 9. "Long-/Short-" en "Short only"-valutastrategieën: Met behulp van valutaderivaten kunnen zowel "relative value-" strategieën, om op de valutamarkten short- en long-posities in te nemen, als directionele "short only-"strategieën, om uitsluitend short-posities in te nemen, worden toegepast. Dankzij deze strategieën kan de belegger profiteren van waardeverschillen tussen diverse valuta's. 10. "Long-/Short-" en "Short only-"strategieën op de kredietmarkt: Met behulp van kredietderivaten kunnen zowel "relative value-" strategieën, om op de kredietmarkten shorten long-posities in te nemen, als directionele "short only-"strategieën, om uitsluitend short-posities in te nemen, worden toegepast. Dankzij deze strategieën kan de belegger profiteren van waardeverschillen tussen emittenten, sectoren, landen en geografische zones. 11. Dividendderivaten: Dividendderivaten worden gebruikt om bij aan- en verkooptransacties het dividendrisico, dat wil zeggen het risico dat het dividend van een bepaald aandeel of van een bepaalde aandelenindex niet volgens de marktverwachtingen wordt uitbetaald, te beheren of af te dekken. TOEVOEGING VAN BEPAALDE ONDERLIGGENDE WAARDEN AAN DERIVATEN: De raad heeft besloten om de volgende compartimenten toestemming te verlenen om in bepaalde complexe Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

5 derivaten (bijvoorbeeld volatiliteitsderivaten) te beleggen: 1) CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE, 2) CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES 3) CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY 4) CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND 5) CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS 6) CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE 7) CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS 8) CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-ENTREPRENEURS 9) CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE 10) CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT 11) CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE 12) CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE 13) CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA Aan de paragraaf over derivaten zal het volgende worden toegevoegd (deze algemene paragraaf zal vervolgens in elk specifiek onderdeel van elk compartiment worden aangepast aan de strategie van het compartiment; de al eerder aan de andere derivaten toegevoegde onderliggende waarden en ratio's blijven ongewijzigd): "Om zijn beheerdoelstelling te verwezenlijken kan het compartiment gebruikmaken van de volgende derivaten: 1. Type markten waarop de derivaten worden gebruikt: De beheerder belegt in financiële termijninstrumenten die worden verhandeld op gereglementeerde, georganiseerde of onderhandse markten van de eurozone en de internationale markten. 2. Type risico's die de beheerder wil beïnvloeden (hetzij direct, hetzij via indexen): - valutarisico, - renterisico - kredietrisico, - aandelenrisico (alle soorten kapitalisatie), - ETF-risico, - dividendrisico, - volatiliteitsrisico (maximaal 10% van de netto-activa), - indexen: op alle hierboven vermelde activaklassen (wat het volatiliteitsbeheer betreft, geldt dat maximaal 10% van de netto-activa in derivaten mag worden belegd) en op grondstoffen (de limiet verschilt per compartiment en kan maximaal 20% van de netto-activa bedragen). 3. Aard van de gebruikte derivaten De beheerder maakt gebruik van de volgende derivaten: opties (standaardopties, barrier-opties, binaire opties), termijncontracten (futures/forwards), swaps (waaronder rendementsswaps) en CFD's (contract for difference), gekoppeld aan één of meer onderliggende waarden." 4. Type transacties waarvoor de derivaten worden gebruikt: - Afdekking - Blootstelling en - Arbitrage Deze paragraaf wordt in elk specifiek onderdeel aangepast aan het betreffende compartiment; de eerder in het prospectus gedefinieerde gebruikslimieten voor elk type derivaat blijven ongewijzigd. TOELICHTING OVER DE BIJDRAGE VAN DERIVATEN AAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE: De raad heeft besloten om aan elk compartiment een paragraaf toe te voegen waarin uitleg wordt gegeven over de derivaten die de beheerders "hoofdzakelijk" gebruiken. Verder bevat deze paragraaf een lijst met de Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

6 gebruikte derivaten en de prioriteitsvolgorde per beleggingsstrategie. Deze uitleg is om transparantiedoeleinden toegevoegd en doet op geen enkele wijze afbreuk aan de huidige beleggingsstrategie of het portefeuillebeheer. Het volgende voorbeeld heeft betrekking op het gebruik van derivaten voor het fonds Carmignac Portfolio Patrimoine. De betreffende paragraaf wordt aangepast aan elk compartiment en de beleggers wordt verzocht in het daarvoor bedoelde onderdeel van het prospectus kennis te nemen van de lijst van derivaten die door het compartiment van hun keuze worden gebruikt. Het gebruik van derivaten vormt een integraal onderdeel van de hoofdstrategie en levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van de beleggingsdoelstelling. In onderstaande tabel wordt in volgorde van belangrijkheid (van de meest belangrijke tot de minst belangrijke) een overzicht gegeven van de bijdrage van elk derivaat aan het rendement van het compartiment: Derivaten/Rendementsbronnen* Bijdrage aan het rendement ** Aandelenderivaten: 1 Valutaderivaten: 2 Rentederivaten: 3 Kredietderivaten: 4 Volatiliteitsderivaten: 5 Grondstoffenderivaten: 6 "Long-/Short-" en "Short only-"strategieën: 7 "Fixed Income Arbitrage" en "Short only" op renteproducten: 8 "Long-/Short-" en "Short only"-valutastrategieën: 9 "Long-/Short-" en "Short only-"strategieën op de kredietmarkt: 10 Dividendderivaten: 11 * hoofdstuk 26 van het algemene gedeelte bevat nadere informatie over de wijze waarop de beheerder van deze derivaten/rendementsbronnen gebruikmaakt. ** voor meer informatie over de instrumenten verwijzen wij naar de paragraaf "derivaten" van elk compartiment. Wij wijzen er echter op dat, binnen de in deze beleggingsstrategie vermelde grenzen en in het belang van de beleggers, ook de derivaten waarvan staat aangegeven dat zij het minst worden gebruikt, een belangrijke bijdrage aan het behalen van de beleggingsdoelstelling kunnen leveren indien de marktomstandigheden ons daartoe dwingen. De beheerders maken van deze instrumenten gebruik om het compartiment op een doeltreffende manier te kunnen beheren, in het belang van de beleggers. WIJZIGING IN DE METHODIEK VAN HET RISICOBEHEER: De raad heeft op grond van de aan de raad gepresenteerde "risicoprofielen" besloten dat op de volgende compartimenten de VaR-methode (Value at Risk) van toepassing zal zijn: CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE, CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-ENTREPRENEURS CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA De raad is tot de conclusie gekomen dat de VaR-methode (Value at Risk) momenteel de meest geschikte methode is voor het risicobeheer van deze compartimenten. Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

7 TOEVOEGING VAN EEN PARAGRAAF WAARIN UITLEG WORDT GEGEVEN OVER HET HEFBOOMEFFECT BIJ COMPARTIMENTEN WAAROP DE VAR-METHODE VAN TOEPASSING IS: De raad heeft besloten om de beleggers beter te informeren over de berekeningsmethoden voor het hefboomeffect bij alle compartimenten waarop de VaR-methode (value at risk) van toepassing is. Met het oog hierop is de volgende verduidelijking toegevoegd: "Verhoogd hefboomeffect: dit is meestal het gevolg van een toename van het aantal posities, waarmee echter wel de risico's van de portefeuille kunnen worden gecompenseerd, of het gebruik van opties die sterk 'out-ofthe-money' zijn. Door bijvoorbeeld ter compensatie van bestaande posities nieuwe posities te openen, kan het openstaande bruto nominaal bedrag stijgen, waardoor er een sterk hefboomeffect wordt gecreëerd dat niet gecorreleerd is aan het reële risico van de portefeuille. In alle gevallen zullen deze instrumenten in overeenstemming met de beleggingsdoelstelling en het risicoprofiel van de portefeuille worden ingezet." AAN HET PROSPECTUS TOEGEVOEGDE VERDUIDELIJKING OVER HET GEBRUIK VAN "RELATIVE VALUE-" STRATEGIEËN ALS RENDEMENTSBRON: De raad heeft besloten dat voor de volgende compartimenten "Relative Value-"strategieën als rendementsbron zullen worden gebruikt: 1) CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE, 2) CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES 3) CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING DISCOVERY 4) CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND 5) CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS 6) CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGING PATRIMOINE 7) CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS 8) CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-ENTREPRENEURS 9) CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE 10) CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT 11) CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE 12) CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT LATITUDE 13) CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA Voor deze compartimenten zal dan ook een paragraaf met nadere uitleg over "Relative Value" worden toegevoegd. Deze paragraaf zal de volgende informatie bevatten (deze zal worden aangepast aan de toegestane onderliggende waarden en de beleggingsstrategie van elk compartiment): "Het compartiment maakt gebruik van "relative value"-strategieën als rendementsbron. Dergelijke strategieën beogen te profiteren van de "relatieve waarde" van diverse instrumenten. Het gaat hier met name om de volgende strategieën: - "Long-/Short Equity": deze strategie biedt blootstelling aan zowel long- als short-posities op de aandelenmarkten, - "Fixed Income Arbitrage": deze strategie biedt blootstelling aan zowel long- als short-posities in diverse geografische zones, diverse segmenten van de rentecurve en/of diverse rente-instrumenten, - "Long Short Credit": deze strategie biedt blootstelling aan zowel long- als short-posities op de verschillende compartimenten van de kredietmarkt, en - "Long/Short Valuta's": deze strategie biedt blootstelling aan de relatieve ontwikkeling van twee of meer valuta's." De "Long Short Credit"-strategie is niet beschikbaar voor de volgende compartimenten: - Carmignac Portfolio Emergents, - Carmignac Portfolio Emerging Discovery, - Carmignac Portfolio Euro-Entrepreneurs, - Carmignac Portfolio Euro-Patrimoine, - Carmignac Portfolio Investissement en - Carmignac Portfolio Investissement Latitude. Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

8 TOEVOEGING VAN EEN VERDUIDELIJKING OVER DE WIJZE WAAROP DE BEHEERDERS GEBRUIKMAKEN VAN CFD'S: De raad heeft besloten om voor een aantal compartimenten de volgende verduidelijking aan de beleggingsstrategie toe te voegen: "De beheerder moet soms short-posities innemen op bepaalde, binnen de portefeuille toegestane onderliggende waarden. Dergelijke posities worden ingenomen via financiële termijninstrumenten, waaronder CFD's (contract for difference)." Deze verduidelijking doet geen afbreuk aan het beheerproces en zal aan de volgende compartimenten worden toegevoegd: 1) CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE, 2) CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES 3) CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-ENTREPRENEURS 4) CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE 5) CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT 6) CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE OPHEFFING VAN DE VERPLICHTING OM VOOR OBLIGATIEBELEGGINGEN BINNEN "AANDELEN"-COMPARTIMENTEN EEN GEWOGEN GEMIDDELDE RATING VAN TEN MINSTE "INVESTMENT GRADE" AAN TE HOUDEN: De raad heeft voor de volgende compartimenten besloten de gewogen gemiddelde rating van obligatiebeleggingen op te heffen om de beheerders in de gelegenheid te stellen de obligatie-allocatie beter kunnen beheren: 1) CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE, 2) CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES, 3) CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-ENTREPRENEURS en 4) CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-PATRIMOINE. Deze wijziging heeft geleid tot de volgende aanpassingen: 1. In het algemene deel van het prospectus: "4. BESCHRIJVING VAN DE RISICO'S", " f) Risico s verbonden aan beleggingen in kredietderivaten". Het prospectus verwijst voortaan naar de specifieke rubrieken, waarin vermeld moet worden of de beperking op het betreffende compartiment van toepassing is en 2. Deze wijziging heeft ertoe geleid dat in de specifieke rubrieken van de compartimenten CARMIGNAC PORTFOLIO EURO-ENTREPRENEURS en CARMIGNAC PORTFOLIO EURO- PATRIMOINE de volgende paragraaf is verwijderd: "De gemiddelde gewogen rating van de obligaties die het compartiment via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens "investment grade" volgens de beoordelingsschaal van ten minste één van de toonaangevende kredietbeoordelaars." De raad heeft besloten aan alle andere compartimenten de volgende zin toe te voegen (tenzij deze verduidelijking of een vergelijkbare verduidelijking al in de tekst was opgenomen): " De gemiddelde gewogen rating van de obligaties die het compartiment via ICBE's of rechtstreeks aanhoudt, is minstens "investment grade" volgens de beoordelingsschaal van ten minste één van de toonaangevende kredietbeoordelaars." ER IS BESLOTEN om aan bepaalde compartimenten de volgende paragraaf toe te voegen om het maximumbedrag dat in high-yield-obligaties mag worden belegd, te vermelden: "Het compartiment kan maximaal 10% van het nettovermogen beleggen in obligaties met een rating onder "investment grade"." Het gaat om de volgende compartimenten: Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

9 1) CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE 2) CARMIGNAC PORTFOLIO COMMODITIES NAAMSWIJZIGING VAN DE OUDE "MDIS-" EN "INCOME"-AANDELENKLASSEN: De raad heeft besloten de naam van alle "Mdis"-aandelenklassen te veranderen in "Income" Oude naam Global Bond E USD Mdis Hdg Capital Plus E USD Mdis Hdg Patrimoine A EUR Mdis Patrimoine A CHF Mdis Hdg Patrimoine E EUR Mdis Patrimoine E USD Mdis Hdg Patrimoine F EUR Mdis Patrimoine F GBP Mdis Patrimoine F GBP Mdis Hdg Nieuwe naam Global Bond Income E USD Hdg Capital Plus Income E USD Hdg Patrimoine Income A EUR Patrimoine Income A CHF Hdg Patrimoine Income E EUR Patrimoine Income E USD Hdg Patrimoine Income F EUR Patrimoine Income F GBP Patrimoine Income F GBP Hdg TOEVOEGING VAN EEN DIVIDENDDOELSTELLING OP JAARBASIS AAN DE "INCOME"-AANDELENKLASSEN: De raad heeft besloten om aan de Income-aandelenklassen (voorheen Mdis) een dividenddoelstelling op jaarbasis toe te voegen. Voortaan zal in elk specifiek deel de volgende dividenddoelstelling worden vermeld: Compartiment Klassen ISIN Frequentie van de uitkering* Doelstelling op jaarbasis** Income A CHF Hdg LU Maandelijks Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR LU Maandelijks Income E EUR LU Maandelijks Income E USD Hdg LU Maandelijks Income F EUR LU Maandelijks 5% Carmignac Portfolio Global Bond Income F GBP Hdg LU Maandelijks Income F GBP LU Maandelijks Income E USD Hdg LU Maandelijks Income F GBP Hdg LU Maandelijks 3,5% Carmignac Portfolio Capital Plus Income E USD Hdg LU Maandelijks 1,5% * Deze aandelenklassen keren maandelijks een voorschot aan de beleggers uit. Deze maandelijkse voorschotten op dividend zijn gebaseerd op de door de raad van bestuur bepaalde doelstelling op jaarbasis; de niet-uitgekeerde winst wordt gekapitaliseerd. ** De uitkeringsdoelstelling op jaarbasis wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde rendement van de betreffende compartimenten; de niet-uitgekeerde winst wordt gekapitaliseerd. Indien het rendement van de compartimenten ontoereikend is, kan het oorspronkelijk belegde vermogen worden uitgekeerd totdat er een nieuwe uitkeringsdoelstelling is gerealiseerd. De uitkering van het dividend vindt plaats in overeenstemming Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

10 met de toepasselijke regelgeving. DIVERSE WIJZIGINGEN IN DE SPECIFIEKE DELEN VAN HET PROSPECTUS: De raad heeft besloten dat de specifieke delen van de volgende compartimenten als volgt worden gewijzigd: 1. CARMIGNAC PORTFOLIO GLOBAL BOND: - Wijziging in de uitkeringsfrequentie van het dividend van de aandelenklassen F GBP Qdis Hdg (ISIN: LU ). In plaats van de huidige uitkering per kwartaal zal het dividend voortaan per maand worden uitgekeerd. De naam van het compartiment wordt derhalve gewijzigd in Income F GBP Hdg. 2. CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE: Met name door een gedeelte genaamd "activaklassen" toe te voegen, wordt de presentatie van de beheerstrategie nader toegelicht. Dit heeft geen gevolgen voor het beheer van de activa. In dit gedeelte staan de activaklassen vermeld die al eerder in het fonds werden toegelaten. 3. CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE: - Verhoging van het minimumbedrag voor eerste en latere inschrijving op de deelnemingsrechten F GBP Qdis en F GBP Qdis Hdg tot GBP , tegenover het huidige minimum van één aandeel. - De verdeling van het portefeuillebeheer van het compartiment zal met ingang van 16 november 2015 als volgt worden gewijzigd: o grotendeels door de beheermaatschappij gedelegeerd aan Carmignac Gestion, gevestigd te Parijs (Frankrijk), en o gedeeltelijk beheerd door de beheermaatschappij via haar filiaal in Londen. - Toevoeging om distributeurs in Taiwan de mogelijkheid te bieden inschrijvingskosten in rekening te brengen voor aandelen van klasse E voor een bedrag van maximaal 4% van de belegde netto-activa. 4. CARMIGNAC PORTFOLIO INVESTISSEMENT: - De verdeling van het portefeuillebeheer van het compartiment zal met ingang van 16 november 2015 als volgt worden gewijzigd: o grotendeels door de beheermaatschappij gedelegeerd aan Carmignac Gestion, gevestigd te Parijs (Frankrijk), en o gedeeltelijk beheerd door de beheermaatschappij via haar filiaal in Londen. 5. CARMIGNAC PORTFOLIO SECURITE: De beleggingsstrategie is gewijzigd om het compartiment de mogelijkheid te bieden in obligaties die in andere valuta's luiden dan de euro te beleggen voor een bedrag van maximaal 20% van de nettoactiva. Door het gebruik van derivaten blijft de blootstelling aan anders dan in euro luidende deviezen beperkt tot 10% van de netto-activa. 6. CARMIGNAC PORTFOLIO CHINA: De cut-off time van het China-compartiment is vervroegd van 18 uur naar 12 uur, en De betalingstermijn voor inschrijvingen is gewijzigd van drie tot twee (2) bankwerkdagen. Er is besloten dat beleggers die niet akkoord gaan met deze wijzigingen gedurende een periode van dertig (30) dagen, dat wil zeggen tot 16 december 2015, zonder kosten uit het fonds kunnen stappen. Meer inlichtingen over deze wijzigingen vindt u in het nieuwe prospectus van de Vennootschap van november 2015, dat op aanvraag kosteloos verkrijgbaar is op de statutaire zetel van de Vennootschap (adres: 5, allée Scheffer, L Luxemburg). Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, Handelsregister Luxemburg nr. B

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Europese Richtlijn betreffende de ICBE's

CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Europese Richtlijn betreffende de ICBE's PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Europese Richtlijn betreffende de ICBE's Oktober 2017 Inschrijvingen op de Aandelen van

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017.

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017. Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE BELEGGINGSFONDS... 6 1. Beheer van het fonds... 6

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude

Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude Beheersreglement van het beleggingsfonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude BELEGGINGSPOLITIEK VAN HET FONDS Het interne fonds Generali Carmignac Portfolio Investissement Latitude (het

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte houder, Luxemburg, 12 februari

Nadere informatie

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable

CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable Statutaire Zetel: 5, Allée Scheffer, L - 2520 LUXEMBOURG R.C.S. Luxembourg B 70 409 (de «Vernootschap») Belgische financiële dienst: CACEIS

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld:

De Raad van Bestuur van de sicav Indosuez Funds heeft de volgende wijzigingen vooropgesteld: Luxemburg, 14 november 2016 Geachte mevrouw, geachte heer, Als depositobank waar uw aandelen van de sicav Indosuez Funds zijn ondergebracht, brengen wij u op de hoogte van de veranderingen waartoe de Raad

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Jaarverslag Millesimo Carmignac

Jaarverslag Millesimo Carmignac Millesimo Carmignac - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 Millesimo Carmignac Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Carmignac... 2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

PARVEST BOND EURO SHORT TERM

PARVEST BOND EURO SHORT TERM Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 3 november 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Invest V873 NL Ed. 09/12 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1. AI Europe... 3 2. AI Court Terme... 3 3. AI Patrimoine... 4 4. AI Emergents... 5 HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 50 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan)

EDMOND DE ROTHSCHILD SELECTIVE JAPAN (EdR Selective Japan) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Participatiehouders

Kennisgeving aan de Participatiehouders Luxemburg, 18 juli 2017 Kennisgeving aan de Participatiehouders CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. Gevestigd te: 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 72 925 (de "Beheerder") handelend

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC PROFIL REACTIF 100 (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Parijs -

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017

HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN HET INTERNE BELEGGINGSFONDS ALLIANZ RENDEMENT 2017... 3 HOOFDSTUK II - ANDERE BEPALINGEN VOOR HET INTERNE GELEGGINGSFONDSEN 6 2. Regels voor de evaluatie

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 27

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg, 16 mei 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Credit Suisse Nova (Lux) Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Luxemburg, 3 september 207. Geachte aandeelhouder,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 19

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Hoge toppen scheren met uw beleggingen

Hoge toppen scheren met uw beleggingen Hoge toppen scheren met uw beleggingen September 2013 Amundi Uitsluitend bestemd voor Belgische beleggers Amundi is een gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht (fonds commun de placement).

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA

ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA ABN AMRO FUNDS - GLOBAL BOND FUND ALRENTA Fonds van ABN AMRO Funds, een Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten naar Luxemburgs Recht. Vereenvoudigd prospectus september 2007 Nederlands Wereldwijd

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN...14

II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN...14 11JUL189 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN...3 1. AE Oddo Avenir Europe...3 2. AE Oddo Valeurs Rendement...3 3. AE Oddo ProActif Europe...4 4. AE Oddo Court Terme...5

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 (de Beleggingsinstelling ), van 1. Hierbij wordt aan de Participatiehouders van Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (ten behoeve van dit punt te noemen: het "Subfonds") medegedeeld dat de

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

AXA Life Protected Millesimo RS

AXA Life Protected Millesimo RS AXA Life Protected Millesimo RS - Jaarverslag 31.12.2013-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2013 AXA Life Protected Millesimo RS Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van ALP Millesimo RS 1... 2

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 06/15 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 06/15 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 4 1. AE Oddo Avenir Europe... 4 2. AE Oddo Valeurs Rendement... 4 3. AE Oddo ProActif Europe... 5 4. AE Oddo Court Terme...

Nadere informatie

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel.

Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de categorie L tegen de initiële prijs van EUR 100,- per aandeel. Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal PARVEST Agriculture werd in werking gesteld op 2 april 2008. Het subfonds werd in gelanceerd door inwerkingstelling van de

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht

PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO. Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht PROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Société d Investissement à Capital Variable (SICAV) naar Luxemburgs recht Conform de Eurese Richtlijn betreffende de ICBE's Inschrijvingen de aandelen van CARMIGNAC PORTFOLIO

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 10/14 2

Inhoudstafel. Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen Allianz Excellence V909NL Ed. 10/14 2 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN... 4 1. AE Oddo Avenir Europe... 4 2. AE Oddo Valeurs Rendement... 4 3. AE Oddo ProActif Europe... 5 4. AE Oddo Court Terme...

Nadere informatie

Informatiefiche Argenta Fund of Funds

Informatiefiche Argenta Fund of Funds Informatiefiche Argenta Fund of Funds Zeer Defensief Kapitalisatie 29-06-2017 Argenta Fund of Funds Zeer Defensief is een compartiment van 'Argenta Fund of Funds', een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen

DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen DVV LIFE PENSION DYNAMIC Lange Termijn Sparen Type levensverzekering Tak23 levensverzekeringscontract waarvan het rendement gekoppeld is aan interne beleggingsfondsen. Waarborgen Hoofdwaarborg bij leven:

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 Primavera Optimal Active 1 - Jaarverslag 31.12.2012-1 / 6 Jaarverslag 31.12.2012 Primavera Optimal Active 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van de Primaver Optimal Active 1...2 3.

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2

INHOUDSTAFEL. Beheersreglement (ref. : RG PFL + / N / 09-2010) V834NL 2 - V834NL INHOUDSTAFEL 1. BESCHRIJVING VAN DE BELEGGINGSFONDSEN... 3 1.1 Capital Secure... 3 1.2 Capital Balanced... 3 1.3 Capital Dynamic... 3 1.4 Capital Growth... 4 1.5 Capital Focus... 4 2. GEMEENSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

PARVEST EUROPE DIVIDEND

PARVEST EUROPE DIVIDEND Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME

HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME HALFJAARVERSLAG 2015 VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR FRANS RECHT CARMIGNAC COURT TERME (Verrichtingen van het op 30 juni 2015 afgesloten boekjaar) 24, place Vendôme 75001 Paris - Tel.: 01

Nadere informatie

CARMIGNAC PATRIMOINE

CARMIGNAC PATRIMOINE Deze ICBE valt onder Europese richtlijn 2009/65/EG CARMIGNAC PATRIMOINE ICBE naar Frans recht Prospectus Maart 2015 1. ALGEMENE KENMERKEN VORM VAN DE ICBE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic

Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen onder DVV Life Pension Dynamic In dit reglement verstaat men onder: De Maatschappij: Belfius Insurance N.V. Het agentschap: DVV verzekeringen De ondertekenaar:

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE DELTA LLOYD INDEXFONDS STAATSOBLIGATIES VERKORT PROSPECTUS IN EURO LUIDENDE OBLIGATIES EN SCHULDINSTRUMENTEN ICBE IN OVEREENSTEMMING MET DE EU- NORMEN KORTE PRESENTATIE WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Nadere informatie

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633

JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de Maatschappij) Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable ("de Maatschappij") Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Telephone:

Nadere informatie

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of SICAV Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave

Millesimo Click 1. Halfjaarverslag Inhoudsopgave Millesimo Click 1 - Halfjaarverslag 30.06.2011-1 / 6 Halfjaarverslag 30.06.2011 Millesimo Click 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving...2 2. Beleggingsbeleid van Millesimo Click 1...2 3. Samenstelling van Millesimo

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:

Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE

CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Alternatief beleggingsfonds naar Frans recht Prospectus Juli 2014 1 1. GEDETAILLEERDE KENMERKEN VORM VAN DE ICB Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) Benaming CARMIGNAC INVESTISSEMENT LATITUDE Rechtsvorm

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 26 JUNI 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een aandelenklasse waarin u belegd hebt, gaat fuseren met een andere aandelenklasse

Nadere informatie

Primavera Optimal Active 1

Primavera Optimal Active 1 1 - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van de 1.... 2 3. Samenstelling van de 1 in bedragen en in percentages op 31 december 2014....

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie