Verkort jaarverslag 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkort jaarverslag 2013"

Transcriptie

1 Algemene Vergadering 15 maart 2014 Agendapunt 4 Verkort jaarverslag was een feestelijk jaar voor De Hollandsche Molen. De vereniging bestond 90 jaar en op verschillende manieren bracht zij dit jubileum onder de aandacht. Zo werd de hoofdprijs van de BankGiro Loterij Molenprijs eenmalig verhoogd van naar Ander hoogtepunt was de uitgifte van een speciale serie molenzegels door Postnl, die in samenwerking met De Hollandsche Molen tot stand was gekomen. In het jubileumjaar was er ook extra aandacht voor de vrijwilligers in het molenveld. Tijdens de feestelijke Algemene Vergadering vond de première plaats van de film Het hart van de molen, die geheel in het teken staat van de belangrijke rol van de vrijwilligers in het molenbehoud. Het 90-jarig bestaan vormde voor de vereniging ook een aanleiding om vooruit te kijken. De ontwikkelingen in het monumenten- en molenveld volgen elkaar in hoog tempo op en De Hollandsche Molen vindt het belangrijk om tijdig te anticiperen op de toekomstige ontwikkelingen in het molenbehoud. Samen met het molenveld is de vereniging onder de projectnaam Molentoekomst een onderzoek begonnen om te ontdekken hoe het toekomstig molenbehoud het beste kan worden georganiseerd. In het verslagjaar zijn, ondanks de mindere economische tijden, veel onderhouds- en restauratiewerkzaamheden uitgevoerd. Belangrijke restauraties die werden afgerond waren onder meer die van De Nachtegaal te Middenbeemster, de Babbersmolen te Schiedam en de Oostmolen te Mijnsheerenland. Begin september keerde molen De Roos officieel weer terug in de moederschoot van de vereniging. In verband met de aanleg van de spoortunnel onder de molen door was het eigendom enkele jaren overgedragen aan ProRail. In 2013 werd het ambacht van molenaar officieel erkend als immaterieel cultureel erfgoed. Samen met Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, het Gild Fryske Mounders en het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde had de vereniging het molenaarsambacht voorgedragen voor deze status bij de Nationale Inventaris van het Immaterieel Cultureel Erfgoed. Er was ook verdrietig nieuws. Op 12 augustus overleed op 44-jarige leeftijd Z.K.H. Prins Friso van Oranje-Nassau, beschermheer van De Hollandsche Molen. De prins volgde in 2005 zijn vader Prins 1

2 Claus op die tot zijn overlijden in 2002 deze functie vervulde. Prins Friso toonde zich een betrokken beschermheer met oog voor de techniek, maar zeker ook voor de mensen achter de molens. Na het bekend worden van zijn overlijden werden de molens van de vereniging in de rouw gezet. Ook riep de vereniging alle molenaars in het land op om hun molen als eerbetoon in de rouw te zetten. Vele honderden molenaars gaven hier gehoor aan. Draagvlakverbreding De Nationale Molendag, die op 11 en 12 mei werd gehouden, had als thema Bezoek de molenaar! Hierin stond de molenaar en zijn werk centraal. Ondanks het matige weer, bezochten meer dan bezoekers de ruim 950 opengestelde molens in heel Nederland, een lichte stijging vergeleken met de resultaten van Vanaf begin april tot medio oktober vonden door het gehele land regionale Molendagen plaats. Tijdens deze evenementen waren in totaal ruim 600 molens voor het publiek opengesteld, die gezamenlijk meer dan bezoekers trokken. Ook een stijgende lijn vertoont het aantal mensen dat heeft gestemd op een van de projecten die meededen aan de BankGiro Loterij Molenprijs. Met bijna stemmers was het de grootste publieksprijs binnen de culturele sector in Stichting Molen van Fakkert won de hoofdprijs van euro. De dit jaar voor het eerst ingevoerde regel dat elk project het aantal stemmen in euro s kreeg uitgekeerd zorgde ervoor dat ook de overige genomineerde projecten met een geldbedrag naar huis gingen. De uitgifte van de Molenpostzegels door PostNL op 17 juni 2013 is een van de activiteiten die het jubileumjaar van de vereniging extra feestelijk maakte. Op het postzegelvel Nederlandse molens staan tien verschillende molentypes uit heel Nederland. Ook werd een prestigeboekje uitgegeven waarin de zegels en het leven van de molenaar is beschreven. De zegels werden feestelijk gepresenteerd in molen Rijn en Lek te Wijk bij Duurstede. Voor de website Allemolens.nl werden onder meer nieuwe afbeeldingen beschreven. Ook werd aandacht besteed aan het op de juiste manier koppelen van de afbeeldingen van Vereniging De Zaansche Molen. Het beeldmateriaal van het Groninger Molenhuis is inmiddels ook gedigitaliseerd en is in de loop van 2014 via Allemolens.nl te raadplegen. 2

3 De website Moleneducatief werd in 2013, dankzij een subsidie van het Prins Bernard Cultuurfonds, uitgebreid met een werkstukkenmaker en een spreekbeurtenmaker. Ook werden er verschillende onderdelen verbeterd en uitgebreid. De belangstelling voor de website blijft toenemen. In het kader van de fondsenwerving heeft De Hollandsche Molen in het jubileumjaar extra ingezet op het bereiken van nieuwe begunstigers. Hiertoe is rond Nationale Molendag rondom 11 molens huis-aan-huis een uitnodiging gestuurd aan omwonenden om op de molen te komen. Via onze nieuwe brochure Welkom op de molen die vanaf Nationale Molendag 2013 in een display in vele molens staat, krijgt de vereniging regelmatig nieuwe belangstellenden. In mei en oktober werden extra acties onder leden en donateurs gehouden. Mede naar aanleiding van de brochure Schenken en nalaten gaven in 2013 ook 7 leden een periodieke schenking, die zij bij de notaris lieten vastleggen. De verbeteringen in onze webwinkel hebben geleid tot meer aankopen. Naast een gevarieerder aanbod van producten speelde hierbij de invoering van de ideal-betaalmogelijkheid een belangrijke rol. Er werden in verslagjaar 581 bestellingen geplaatst waarvan 80% per ideal werd betaald. De molenpostzegels, de molenkalender en het boek over molen De Roos waren het meest in trek. Per 31 december 2013 bedroeg het aantal leden 4.088, een vermindering van 73. Het aantal lid-eigenaren vertoonde een lichte stijging van 267 naar 279. Het aantal donateurs nam flink toe van 695 naar 843. In het verslagjaar is een aantal keer gesproken over het integreren van de diverse communicatiemiddelen van de vereniging. Deze communicatiemix van in het bijzonder het blad, de website, de diverse nieuwsbrieven en de sociale media wordt in stappen uitgevoerd. Inmiddels is het kwartaalblad Molens, qua vormgeving en inhoud al voor een groot deel omgevormd tot een toegankelijk blad, met kortere artikelen en voorzien van veel foto s. Bij de website zijn gedurende het jaar enkele onderdelen aangepast en waar nodig is de navigatie verbeterd om het geheel overzichtelijker en publieksvriendelijker te maken. In 2013 zijn vier nieuwsbrieven uitsluitend voor lid-eigenaren gemaakt en vier nieuwsbrieven voor het grote publiek. Daarnaast zijn in het kader van Nationale Molendag en de regionale Molendagen twee nieuwsbrieven verzonden aan de molenaars. 3

4 Advisering De Hollandsche Molen heeft in 2012 beleid ontwikkeld over cultureel ondernemerschap en de ontwikkeling van de betaalde dienstverlening. In 2013 is uit de opgedane ervaringen echter de conclusie getrokken dat de winstgevende doelstelling niet past bij de vereniging. Gekozen is om ons voortaan te richten op structurele opdrachten en minder op incidentele opdrachten. We verlenen hiertoe diensten waarvoor een vergoeding wordt gevraagd. In 2013 zijn herbestemmimgsonderzoeken tot stand gekomen voor de snuifmolens De Ster en De Lelie te Rotterdam. In het verslagjaar kwam verder de quick-scan naar de mogelijkheden om De Grauwe Beer te Beesel een her- of nevenbestemming te geven gereed. De discussie over herbestemming van molens wordt steeds nadrukkelijker gevoerd. Om molens ook in de toekomst te kunnen beschermen staat de mogelijkheid van aanvullende functies, naast die van het historisch werktuig, nadrukkelijk op de agenda. De Hollandsche Molen wil hier een belangrijke bijdrage aan leveren en hanteert overigens in dit verband bij voorkeur de term nevenbestemming. Voor onze molen De Roos te Delft is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor nevenbestemming. Dit project wordt verder ontwikkeld en kan dienen als voorbeeld in de verdere discussie. Afgelopen jaar heeft de vereniging verder invulling gegeven aan de Molenacademie. Er zijn cursussen gegeven over de Molenbiotoop en het Molenbehoud in het algemeen. Hoewel het aantal deelnemers nog beperkt was, zijn de reacties zeer positief. In 2014 wordt het cursusaanbod dan ook uitgebreid. Het onderdeel Veiligheid op onze website is verder uitgebreid, onder meer met een link naar de in 2013 ingestelde incidenten- en ongevallenregistratie op de site van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. De veiligheidscoaches, in het leven geroepen om molenaars en moleneigenaren actief te ondersteunen bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid, zijn in april geïnstrueerd en hebben in oktober hun eerste evaluatiemoment gehad. In het verslagjaar is een biotooprapport opgesteld voor de Lindesche Molen te Linde. De adviseur bracht verder onder meer advies uit voor molens te Gieten en Aalsmeer en voor molens te Vragender, Oudorp, Alkmaar, Leiden, Barendrecht en Rijkevoort (N-B) werden zienswijzen ingediend. 4

5 Fondsenwerving ten behoeve van derden In 2013 hebben negentien projecten uit het budget van de BankGiro Loterij een bijdrage gekregen. Zes projecten profiteerden van een bijdrage van de Gravin van Bylandt Stichting. Uit het in 2012 ingestelde budget uit de gelden van de BankGiro Loterij ten behoeve van bouwhistorisch onderzoek zijn in 2013 voor 10 onderzoeken toekenningen gedaan. Voorts heeft de vereniging advies uitgebracht voor het Bouwcultuurfonds Zuid-Nederland. Belangenbehartiging In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom de Professionele Organisaties voor Monumentenbehoud (POM). Minister Bussemaker van OC&W heeft in 2013 zeven organisaties aangewezen als POM. Hierbij zit geen molenorganisatie omdat geen enkele molenorganisatie een aanvraag had ingediend. De POM is de opvolger van de Aangewezen Organisaties voor Monumentenbehoud (AOM). Vijf molenorganisaties bezaten deze AOM-status. In samenspraak met De Hollandsche Molen onderzoeken zij of een aanvraag voor de POM-status mogelijk is. De Molenadviesraad kwam in het verslagjaar twee maal bijeen. De belangrijkste onderwerpen die werden besproken waren de verwikkelingen rond de POM s en het project Molentoekomst. Tijdens de Molencontactdag in het Overijsselse Olst stond het thema Hoe ziet het molenbehoud er over 10 jaar uit? centraal. Ruim 100 particuliere eigenaren en vertegenwoordigers van molenorganisaties discussieerden in workshops over de toekomst van het molenbehoud. Met het bestuur van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is overlegd over onder meer de molenaarsopleiding, de opleiding voor molengids en het vrijwilligersbeleid. Eigen molens In het voorjaar van 2013 werd De Roos weer gecompleteerd tot volwaardige molen. Op 4 september droeg ProRail de molen over aan de vereniging, zodat deze weer formeel eigendom is van De Hollandsche Molen. Dit gebeurde nadat de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de spoortunnel onder de molen waren afgerond. Tijdens een drukbezochte open dag, die twee weken later werd georganiseerd, nam molenaar Bart Dooren het Certificaat van Verdienste van de vereniging in ontvangst voor zijn jarenlange inzet 5

6 als vrijwillige molenaar op de molen. Dooren heeft de molen verlaten en momenteel stellen vier tijdelijke molenaars De Roos in bedrijf. Inmiddels heeft een huurder de woning tijdelijk betrokken, zodat het toezicht gewaarborgd is. Eind 2013 kwam een herbestemmingsonderzoek voor de molen, de woning en het pakhuis gereed. De winkel in het complex keert namelijk niet terug, hetgeen de weg vrij maakt voor een nieuwe invulling. In het verslagjaar is verder onder meer groot onderhoud uitgevoerd aan het kruiwerk van de Rijn en Lek en kreeg de Nooit Gedacht een nieuwe windpeluw. In het kader van het verzelfstandigen van twee eigen molens zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met diverse partijen. Voor één molen is dit traject vooralsnog gestopt vanwege financieringsproblemen, voor een andere molen lopen de onderhandelingen nog. Verenigingsarchief In het verslagjaar werd begonnen met het archiveren van 10 jaar bestuursarchief. Ook werden oudere inventarissen omgenummerd, waardoor het gehele bestuursarchief vanaf 1923 nu doorlopend is genummerd. Deze inventarissen worden gekoppeld aan Allemolens.nl. De correspondentie over de Nederlandse molens is ook gearchiveerd en inmiddels tot het jaar 2000 opgeslagen in het archief van de vereniging. Begin 2013 moest het bureau afscheid nemen van de heer Jan Derk Koudijs, senior adviseur molens. Wegens de financiële positie van de vereniging was het bestuur genoodzaakt het aantal FTE s op het bureau structureel te verminderen. Vrijwilligers In het jubileumjaar 2013 is de grote betekenis van de vrijwilligers voor het molenbehoud in het algemeen en voor de vereniging in het bijzonder extra onderstreept. Onder meer met het uitbrengen van een speciale film over de vele soorten vrijwilligerswerk en uitgebreide portretten in het blad Molens werd letterlijk zichtbaar gemaakt dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor een succesvol molenbehoud. Het bestuur wil hen dan ook bedanken voor de inzet en hoopt dat zij ook in de toekomst hun belangrijke bijdrage aan de bescherming van molens blijven leveren. 6

Jaarplan 2015. Beleving

Jaarplan 2015. Beleving Jaarplan 2015 Beleving Project Molenfonds (volgens plan A of plan B) In februari 2015 horen we of onze aanvraag voor een bijdrage uit de extra trekking bij de BankGiro Loterij wordt toegekend. Bij toekenning

Nadere informatie

Jaarplan De Hollandsche Molen

Jaarplan De Hollandsche Molen Jaarplan 2016 De Hollandsche Molen Amsterdam, 19 maart 2016 Inhoud Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Draagvlakverbreding 4 3. Belangenbehartiging 8 3.1 Lobby en belangenbehartiging 8 3.2 Netwerk versterken 10

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011

ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011 ACTIVITEITENPLAN EN BEGROTING 2011 De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland 1. Strategische doelen In het meerjarenbeleidsplan 2006 tot en met 2009 zijn 4 strategische doelen

Nadere informatie

Stilstand is achteruitgang: moderne tijden & historische molens

Stilstand is achteruitgang: moderne tijden & historische molens Stilstand is achteruitgang: moderne tijden & historische molens Erik Kateman Veiligheidscoördinator GVM 17 maart 2015 1 Introductie Korte rondleiding door de bedrijfstak historische wind- en watermolens.

Nadere informatie

Molentoekomst Molencontactdag Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker. Vragen rond molenbehoud

Molentoekomst Molencontactdag Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker. Vragen rond molenbehoud Molencontactdag 2014 Molentoekomst Leo Endedijk, Aagje Gosliga, Mark Ravesloot, Nicole Bakker 1 Vragen rond molenbehoud 1. Hoe ziet molenbehoud eruit in 2023 2. Is huidige manier van molens behouden blijvend?

Nadere informatie

j a a r v e r s l a g 2016

j a a r v e r s l a g 2016 jaarverslag We ondersteunden erfgoedinstellingen, ondernemers, gemeenten en andere betrokkenen bij het realiseren van zo n 20 projecten rondom de zeven erfgoedlijnen. We beheerden de publiekswebsite www.geschiedenisvanzuidholland.nl,

Nadere informatie

Jaarverslag Maasdonk 2009

Jaarverslag Maasdonk 2009 Jaarverslag Maasdonk 2009 Steunpunt Vrijwilligerswerk Vivaan Maatschappelijke activering Maasdonk Product Aantal Realisatie per 31.12.2009 Vrijwilligerssteunpunt Maasdonk unieke bezoeker website vrijwillig

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Jaarplan 2012. De Hollandsche Molen - Jaarplan 2012 1

De Hollandsche Molen. Jaarplan 2012. De Hollandsche Molen - Jaarplan 2012 1 De Hollandsche Molen Jaarplan 2012 De Hollandsche Molen - Jaarplan 2012 1 Inleiding Dit is het jaarplan 2012. Belangrijke speerpunten in dit plan zijn draagvlakverbreding, communicatie en fondsenwerving.

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Meerjarenbeleidplan 2011 tot en met 2015. De Hollandsche Molen Meerjarenbeleidplan 2011-2015 1

De Hollandsche Molen. Meerjarenbeleidplan 2011 tot en met 2015. De Hollandsche Molen Meerjarenbeleidplan 2011-2015 1 De Hollandsche Molen Meerjarenbeleidplan 2011 tot en met 2015 De Hollandsche Molen Meerjarenbeleidplan 2011-2015 1 Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Missie en visie 5 3. Omgevingsanalyse 7 4. Strategische

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag, bestuursverslag en samengevoegde jaarrekening 2015 Amsterdam, 8 maart 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

Geven aan de molens van Nederland

Geven aan de molens van Nederland Geven aan de molens van Nederland ALLES OVER SCHENKEN EN NALATEN AAN DE HOLLANDSCHE MOLEN Geef om de molens Van Nederland Belastingvoordeel door ANBI-status en CI-status De Hollandsche Molen heeft van

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag, bestuursverslag en samengevoegde jaarrekening 2014 Amsterdam, 4 maart 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De

Nadere informatie

Draagvlak en fondsenwerving

Draagvlak en fondsenwerving Draagvlak en fondsenwerving Amsterdam, 3 juni 2015 De Hollandsche Molen Het rapport Draagvlak en fondsenwerving is geschreven door: Nicole Bakker, Ed van Gerven en Ingeborg Pouwels Inhoud Inhoud 2 Samenvatting

Nadere informatie

60 jaar praktisch molenbehoud

60 jaar praktisch molenbehoud BELEIDSPLAN STICHTING NOORD-HOLLANDSE MOLENFEDERATIE 2014 60 jaar praktisch molenbehoud 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie 3. Ambitie 4. Structuur 5. Samenwerkingsverbanden 6. Communicatie Website

Nadere informatie

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) Robert Berkovits & Gerard Troost Molencontactdag 18 november 2016 Inhoud Inleiding en achtergronden Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) Verschil

Nadere informatie

Een kijkje over de schutting Noord-Hollandse Molencontactdag 4 oktober 2014

Een kijkje over de schutting Noord-Hollandse Molencontactdag 4 oktober 2014 Een kijkje over de schutting Noord-Hollandse Molencontactdag 4 oktober 2014 Aanleiding Invoering POM-regeling met ingang van 2013. Naast getalscriterium (>20 monumenten) moet ook aan 6-tal kwaliteitseisen

Nadere informatie

17 oktober 2006 Nr , CW Nummer 28/2006

17 oktober 2006 Nr , CW Nummer 28/2006 17 oktober 2006 Nr. 2006-15.452, CW Nummer 28/2006 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen betreffende beëindiging subsidierelatie met de Stichting De Groninger Molen en

Nadere informatie

Als vereniging die molenaars opleidt willen we ook op de lange termijn bijdragen aan het behoud van molens als levende monumenten.

Als vereniging die molenaars opleidt willen we ook op de lange termijn bijdragen aan het behoud van molens als levende monumenten. Waarom een visie? Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat 40 jaar. Er is in die veertig jaar veel veranderd. De restauratie van molens is grotendeels tot stand gekomen, er is een systeem voor molenonderhoud

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Beleidsplan Periode

Beleidsplan Periode Beleidsplan Periode 2011 2021 Stichting wijkraad Leuken Postbus 10257 6000 CG Weert Kvk nr. 41066676 Fiscaal nr. 802606568 Vastgesteld door het bestuur op 20 december 2016 1. Inleiding In dit beleidsplan

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie. Jaarverslag 2013

Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie. Jaarverslag 2013 Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie Jaarverslag 2013 1 Inleiding In het afgelopen verslagjaar heeft de Molenfederatie, opgericht in 2009, haar bindende en initierende rol en haar platformfunctie

Nadere informatie

Vrijwilligers. Amsterdam, 3 juni 2015

Vrijwilligers. Amsterdam, 3 juni 2015 Vrijwilligers Amsterdam, 3 juni 2015 De Hollandsche Molen Het rapport Vrijwilligers is geschreven door: Nicole Bakker, Ed van Gerven en Ingeborg Pouwels Met medewerking van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars:

Nadere informatie

Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM

Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM Herzien 25 augustus 2016 Op grond van artikel 34, eerste lid van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: Sim), adviseert de Raad voor Cultuur

Nadere informatie

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie)

STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN. Jaarverslag 2014 (publieksversie) STICHTING KASTEEL MIDDACHTEN Jaarverslag 2014 (publieksversie) Bestuursactiviteiten Het bestuur kwam bijeen te Middachten op 17 juni en 12 november 2014. Bij beide vergaderingen was de rentmeester van

Nadere informatie

Jaarplan Erfgoedpartners

Jaarplan Erfgoedpartners Jaarplan Erfgoedpartners 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Visie Erfgoedpartners 4 Expertisecentrum 6 Steuninstelling 9 De kracht van de regio 12 2 Erfgoedpartners Groningen: Samen werken aan cultureel erfgoed

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Molentoekomst. Her- en nevenbestemming molens. Inleiding

Molentoekomst. Her- en nevenbestemming molens. Inleiding Molentoekomst Her- en nevenbestemming molens Inleiding Nederland is het molenland bij uitstek. Niet omdat we nu eenmaal het grootste aantal molens binnen onze landsgrenzen hebben. Nee, ons land is onlosmakelijk

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Van de Activiteitencommissie

Van de Activiteitencommissie Van de Activiteitencommissie In 2006 is de Activiteiten Commissie in het leven geroepen tijdens een vergadering in het kantoor van het Waterschap in Siddeburen. De belangrijkste reden was 2007 - Het Jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Molen Jacobus Vessem

Nieuwsbrief Molen Jacobus Vessem Stichting de Vessemse Molen Opgericht 8 augustus 2013 Nieuwsbrief Molen Jacobus Vessem 2016-01 mei-juni-juli-augustus 2016 Beste vriend en sympathisant van de Molen Jacobus Als bestuur van de stichting

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Onderwerp: Rapport Nationaal Archief over toekomst gemeentearchief Nummer: Datum vergadering: 26-02-2008 Conceptbesluit: I. De raad wordt voorgesteld om het volgende

Nadere informatie

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012

Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Korenmolen De Zwaluw Jaarverslag 2012 Jaaroverzicht activiteiten Bestuur Naast de vier algemene vergaderingen vindt er overleg plaats in kleiner verband en ad hoc commissies betreffende deelonderwerpen,

Nadere informatie

Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie. Jaarverslag 2014

Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie. Jaarverslag 2014 Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie Jaarverslag 2014 Sectreatriaat : Reigerpark 48 1444 AC Purmerend 06 51 22 7007 0299 77 95 85 Website: www.molensinnoordholland.nl 1 Inleiding 1954-2014 In 2014

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014

CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 CURSUSPROGRAMMA 2013-2014 September --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Workshop Kinderactiviteiten Kinderen zijn een belangrijke doelgroep

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

vernieuwing, versterking en innovatie

vernieuwing, versterking en innovatie Activiteitenplan HRHM 2017 vernieuwing, versterking en innovatie Gouda januari 2017 1 Activiteitenplan HRHM 2017 Inleiding Voor u ligt het Activiteitenplan 2017 van de Stichting Huurdersorganisatie Regio

Nadere informatie

Imago onderzoek monumentale molens

Imago onderzoek monumentale molens Inhoudsopgave 1 Bekendheid 5 2 Bezoek van monumentale 7 3 Mening over behoud monumentale 4 Toekomstbestendigheid van de vrijwilliger 5 Bijlage Onderzoeksverantwoording 9 12 18 2 Inleiding Jullie vraagstuk

Nadere informatie

Advies - Algemeen concept_software

Advies - Algemeen concept_software Met de invoering van de WFT is het advies van met name complexe producten niet meer hetzelfde. Aan de ene kant stelt de WFT dat het noodzakelijk is dat de adviseur een klantprofiel opstelt. Maar aan de

Nadere informatie

LAING'S NEKSTRAAT 10 1092GW AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HUURPRIJS 160 PER MAAND

LAING'S NEKSTRAAT 10 1092GW AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HUURPRIJS 160 PER MAAND LAING'S NEKSTRAAT 10 1092GW AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE HUURPRIJS 160 PER MAAND Te huur inpandige parkeerplaats in Amsterdam Oost. Locatie: Laing's Nekstraat 10 (1092 GW). Vlakbij Linneusstraat

Nadere informatie

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI

Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI Stichting De Rietvink en Vrienden van de Rietvink Verslagjaar: 2012 Publicatie t.b.v. status culturele ANBI De Rietvink en VV De Rietvink 1 december 2013 Publicatie t.b.v. culturele ANBI; verwijzingslijst:

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. mei stipe fan:

Jaarverslag 2013. mei stipe fan: Jaarverslag 2013 mei stipe fan: opgesteld door de raad van toezicht op 4 juni 2014 1 Inhoud Algemeen 3 Activiteiten 4 Samenwerking 6 MonumentenMonitor Fryslân 7 2 Algemeen Stichting Monumentenwacht Fryslân

Nadere informatie

25 jaar NMF. In vogelvlucht

25 jaar NMF. In vogelvlucht JUBILEUMMAGAZINE In vogelvlucht 25 jaar 1986 Welke belangrijke zaken zijn er allemaal gepasseerd in de eerste 25 jaar van het bestaan van het? Welke mensen speelden hierbij een rol? - de oprichtingsakte

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Woord vooraf. De organisatie

Woord vooraf. De organisatie Woord vooraf Binnen de SWOZ zetten ongeveer 150 vrijwilligers zich in om ouderen en mensen met beperkingen in Zwijndrecht de kans te geven zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te wonen. De vrijwilligers

Nadere informatie

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011

Leden. Huishoudelijk reglement Februari 2011 Huishoudelijk reglement Februari 2011 Leden artikel 1 De aanvrage van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het bestuur. Het lidmaatschap gaat daadwerkelijk in, als aan de financiële verplichting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR

datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR datum: 13 december 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT MR Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. De MR-leden 4. Taken voorzitter, secretaris en penningmeester 5. Agenda & Vergaderstukken & Jaarplanning

Nadere informatie

Vereniging Gild Fryske Mounders STATUTEN. (geldende vanaf 14 februari 1980, laatstelijk gewijzigd 07 november 2003) Naam en zetel.

Vereniging Gild Fryske Mounders STATUTEN. (geldende vanaf 14 februari 1980, laatstelijk gewijzigd 07 november 2003) Naam en zetel. Vereniging Gild Fryske Mounders STATUTEN (geldende vanaf 14 februari 1980, laatstelijk gewijzigd 07 november 2003) Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Gild Fryske Mounders en is gevestigd

Nadere informatie

Toelichting indienen Brim 2013 en verantwoorden Brim 2006

Toelichting indienen Brim 2013 en verantwoorden Brim 2006 Toelichting indienen Brim 2013 en verantwoorden Brim 2006 Gert Jan Luijendijk Coördinator Gebouwd Erfgoed Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 5 maart 2013 Programma Evaluatie Brim Nieuw in Brim 2013

Nadere informatie

Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave

Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Stichting Museum Plus Bus 2014 Publicatie gegevens inzake vernieuwde ANBI regelgeving Inhoudsopgave Naam... 2 RSIN / Fiscaal Nummer... 2 Contactgegevens... 2 Bestuurssamenstelling per 31 december 2014...

Nadere informatie

Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018

Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018 Beleidsplan Enjoyinglife.nl 2017-2018 Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 2017-2018 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen

Nadere informatie

Beleidsplan Historisch Festival Almelo

Beleidsplan Historisch Festival Almelo Beleidsplan Historisch Festival Almelo Juni 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 2 Uitgangspunten 2.1 De Stichting 2.1 Doelstelling 3 Activiteiten 3.1 ANBI 3.2 Beheer 3.3 Samenwerking 3.4 Activiteiten 4 Organisatie

Nadere informatie

Publiek en bezoek 2013

Publiek en bezoek 2013 Publiek en bezoek 203 Internationale bezoekers uit 67 verschillende landen 98.862 Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 277.3 30.679 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum VS Top 0 landen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren

Ontwikkelingen. Meer populair. Administratie, vervoer bieden, verzorging. Fondsen werven, belangenbehartiging, adviseren Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving Mantelzorg valt buiten de definitie van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming

Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming Aandachtspunten bij onderzoek naar herbestemming INITIATIEFNEMERS DIE EEN WAARDEVOL OUD GEBOUW EEN NIEUWE FUNCTIE WILLEN GEVEN, LATEN DE MOGELIJKHEDEN DAARTOE VAAK EERST ONDERZOEKEN. DAT STIMULEERT HET

Nadere informatie

Doelstelling: Het in stand houden en operationeel bedrijven van Korenmolen De Nachtegaal te Middenbeemster.

Doelstelling: Het in stand houden en operationeel bedrijven van Korenmolen De Nachtegaal te Middenbeemster. ANBI informatie Naam: Stichting tot behoud van De Nachtegaal RSIN / fiscaal nummer: 817185938 KVK : 37128222 Oprichting : 18 oktober 2006. Rabobank: NL54 RABO 0126 3338 23 Doelstelling: Het in stand houden

Nadere informatie

De molenbiotoop: meer dan windvang. Start molennetwerk Zuid-Holland Vrijdag 14 december 2012 Felix Schrandt

De molenbiotoop: meer dan windvang. Start molennetwerk Zuid-Holland Vrijdag 14 december 2012 Felix Schrandt De molenbiotoop: meer dan windvang Start molennetwerk Zuid-Holland Vrijdag 14 december 2012 Felix Schrandt Inhoud presentatie Wie is Landschapsbeheer Zuid- Holland? Wat is de molenbiotoop? Van wie is de

Nadere informatie

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena

Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Stichting Service Rotary Amsterdam Arena Uitgave september 2010 Inleiding Met deze brochure willen wij de (nieuwe) leden van de Rotary Club Amsterdam-Arena, in het volgende kortweg aan te duiden met "de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016

Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 Beleidsplan Stichting Jan van der Pouw Kraan Fonds 2012-2016 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Missie en doelstelling... 3 2. Interne organisatie... 3 a) Bestuur... 3 b) Bezoldiging

Nadere informatie

Een rijker en groter land dankzij molens

Een rijker en groter land dankzij molens Welkom op de molen Een rijker en groter land dankzij molens RIJKER Nederland heeft een groot deel van zijn welvaart te danken aan de inzet van molens. Met gebruik van molens werden eeuwenlang talloze producten

Nadere informatie

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk

Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Jaaroverzicht 2015 van Stichting Vrienden van t Huys te Hoecke (SVHH) Zorg voor de bewoners van t Huys te Hoecke, De Korenschoof en Hofwijk Het contactadres van SVHH is: Zorgwaard locatie t Huys te Hoecke,

Nadere informatie

Voordelen voor vrienden

Voordelen voor vrienden Voordelen voor vrienden U ontvangt gratis ons kwartaalblad de Antoni (met daarin verhalen van patiënten en medewerkers van het, fondsenwervingsacties en Vriendennieuws). U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse

Nadere informatie

Vrienden van Amsta. Onmisbaar voor cliënten

Vrienden van Amsta. Onmisbaar voor cliënten Vrienden van Amsta Onmisbaar voor cliënten Amsta, iedereen telt Amsta is een zorgorganisatie waar iedereen telt. Amsta biedt persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan zowel ouderen als mensen

Nadere informatie

Jaarverslag Praatpaal 2016

Jaarverslag Praatpaal 2016 Jaarverslag Praatpaal 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Medewerkers 3 In veilige handen 3 Contacten en pr 4 Doe- en praatgroepen 4 Tot slot 5 Organogram Praatpaal 6 Contactgegevens: Interkerkelijke Stichting

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle

Beleidsplan. Vereniging Heemkundekring Myerle Beleidsplan Vereniging Heemkundekring Myerle Periode 2014-2019 Vastgesteld in de bestuursvergadering van 30 september 2013 Bekrachtigd in de algemene ledenvergadering van 27 maart 2014 Vereniging Heemkundekring

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 27 juni 2017, nr 959603 / 959607, tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling subsidie restauratie rijksmonumenten Noord- Holland 2017. Gedeputeerde

Nadere informatie

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei

Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei Archiefnummer 0296 Inventaris van het archief van Stichting Kunstenaars Herdenken 5 mei 1955-1965 Ramses van Bragt en Noortje van Amerongen Den Haag 2009 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Inventaris 2.1 Bestuurlijke

Nadere informatie

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten

Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten Winkel met streekproducten in voormalige schuur bij een tot restaurant herbestemde boerderij in Bunnik. Informatieblad (aangepaste regeling m.i.v. 1 oktober 2012) Subsidieregeling stimulering herbestemming

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015.

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 3453 23 juni 2015 Provincie Noord-Holland; Uitvoeringsregeling restauratiesubsidiesrijksmonumenten Noord-Holland 2015. Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015

CO 2 Communicatieplan. 18 maart 2015 CO 2 Communicatieplan 18 maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Communicatiedoelstellingen 4 3. Doelgroepen 5 4. Communicatiemiddelen 7 5. Planning 8 6. Organisatie 9 CO 2-communicatieplan 2 1. Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl

Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl Beleidsplan Stichting Enjoyinglife.nl 1. Doelstellingen en algemeen beleid 1.1 Inleiding 1.2 Bestuursactiviteiten 1.3 Stichtingsactiviteiten 1.4 Plannen voor 2015

Nadere informatie

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3

1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 VISIEDOCUMENT Sleener Molen Stichting 'De Hoop' Versie 0.3: 25 september 2012 INHOUD PAGINA 1 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING 3 2 HUIDIGE SITUATIE 4 2.1 Bevordering van behoud en onderhoud van de molen

Nadere informatie

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen

Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013. Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Verslag periode 1 januari 2013 t/m 31 december 2013 Stichting Vrienden Historische Buitenplaats Maarsbergen Goedgekeurd bestuursvergadering: 14 november 2014 1 ALGEMENE INFORMATIE 3 Bestuursverslag INFORMATIE

Nadere informatie

BIJLAGE B: PRESTATIEAFSPRAKEN -- SPECIFIEK DEEL VAN DE BESCHIKKING

BIJLAGE B: PRESTATIEAFSPRAKEN -- SPECIFIEK DEEL VAN DE BESCHIKKING BIJLAGE B: PRESTATIEAFSPRAKEN -- SPECIFIEK DEEL VAN DE BESCHIKKING d.d. 3 maart 2009 [zaaknr. 153037 / briefnr. 2009-10.074/10/A.12, CW] VOOR Groninger Molenhuis. DEEL 1. Beschrijving feitelijke situatie

Nadere informatie

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement

Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Voorstel tot wijziging van Statuten/ Huishoudelijk regelement Deel 1: Voorstel voor diverse aanpassingen statuten Aanleiding Het bestuur heeft zich gebogen over de statuten en het huishoudelijk regelement

Nadere informatie

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s.

Betalingen voor aankoop goederen en diensten zijn uitsluitend via de bank betaald na overleggen van de betreffende nota s. Delden 6 april 2017 Aan: Het bestuur van de Stichting Eschmolen Delden. Mijne heren, Algemeen: Daar we nog niet met de bouw van de Eschmolen hebben kunnen starten zijn de uitgaven beperkt en de inkomsten

Nadere informatie

Draaiende molens. dankzij een gezonde molenbiotoop

Draaiende molens. dankzij een gezonde molenbiotoop Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop Draaiende molens dankzij een gezonde molenbiotoop! Molens zijn markante monumenten in ons Hollandse landschap. In Zuid-Holland staan maar liefst 228 van

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

SAMENSTELLING BESTUUR DOELSTELLING MOLENSTICHTING WINSUM MOLENS IN IGENDOM

SAMENSTELLING BESTUUR DOELSTELLING MOLENSTICHTING WINSUM MOLENS IN IGENDOM MolenStichting Winsum Warffumerweg 10 9959 TG Onderdendam 050-3049283 Kamer van Koophandel: 41012626 RSIN: 805233817 MOLENSTICHTING WINSUM SAMENSTELLING BESTUUR Voorzitter: Dhr. P. D. J. Pauw te Winsum

Nadere informatie

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012)

A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) A Reglement Projectaanvraag (versie 3 december 2012) Stichting Cultuurfonds Tilburg (SCT) staat voor ontwikkeling en versterking van kunst en cultuur in Tilburg en omgeving. SCT verwezenlijkt dit door

Nadere informatie

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl

Erven en schenken. in 2012. www.smitmoormann.nl Erven en schenken in 2012 www.smitmoormann.nl Als u een schenking doet of ontvangt, krijgt u met belastingen te maken. Ook als u aan iemand bij uw overlijden iets wilt nalaten of u ontvangt een erfenis,

Nadere informatie

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland. Jaarverslag 2010. Dit jaarverslag is onderdeel van de jaarrekening 2010

De Hollandsche Molen. Vereniging tot behoud van molens in Nederland. Jaarverslag 2010. Dit jaarverslag is onderdeel van de jaarrekening 2010 De Hollandsche Molen Vereniging tot behoud van molens in Nederland Jaarverslag 2010 Dit jaarverslag is onderdeel van de jaarrekening 2010 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van De Hollandsche Molen,

Nadere informatie

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015

Overzicht ingevulde gegevens Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis. Organisatiegegevens. Bezoek. Entreeprijzen. Aantal bezoeken 29-7-2015 Overzicht ingevulde Museana 2014 Streekmuseum het Admiraliteitshuis Organisatie [A1] rechtsvorm [A2] hoofdfinancier [A3a] onderwerp [A3b] andere categorieën [A4] (deels) openluchtmuseum stichting gemeente

Nadere informatie

KONINGSSTRAAT 52I 1011EW AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE

KONINGSSTRAAT 52I 1011EW AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE KONINGSSTRAAT 52I 1011EW AMSTERDAM VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE Koningsstraat 52-I te Amsterdam. Wij mogen u aanbieden een fantastisch leuke woonstudio gelegen in het hart van Amsterdam. Deze charmante

Nadere informatie

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2 april in Houtzaagmolen De Ster te Utrecht waren 55 leden aanwezig.

Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2 april in Houtzaagmolen De Ster te Utrecht waren 55 leden aanwezig. Jaarverslag 6 Gilde van Vrijwillige Molenaars Algemeen Hoofdpunten Het was weer een goed jaar voor het Gilde. Het ledenbestand nam met 3 % toe en het aantal molenaars steeg met 4 %. De mijlpaal van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 LEZH

Jaarverslag 2014 LEZH Jaarverslag 2014 LEZH Activiteiten- en financieel verslag 2014 Toelichting LEZH is eind 2013 opgericht als samenwerkingsverband van Erfgoedhuis Zuid-Holland (EGH) en Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL).

Nadere informatie

een gesprek met de directeur en het bestuur over een aantal pijnpunten en daarover ook op een afgeschermd gedeelte van de website van gedachten te

een gesprek met de directeur en het bestuur over een aantal pijnpunten en daarover ook op een afgeschermd gedeelte van de website van gedachten te NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN VERENIGING DE HOLLANDSCHE MOLEN GEHOUDEN OP ZATERDAG 5 MAART 2011 IN HET KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN TE AMSTERDAM. Aanwezig: zie presentielijst 1. Opening

Nadere informatie

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver

Duurzame. Glans. Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Duurzame Glans Maastrichts zilver Na een pre-opening in maart zal Museum aan het Vrijthof in juni 2012 groots openen met de langverwachte expositie over het vermaarde

Nadere informatie

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer

Nico van Dijk, voorzitter; Janny van de Werfhorst-Mulder, secretaris; Martin van Dorp, penningmeester; Wim Balfoort; Fenna Frens en Jan-Paul Timmer ANBI informatie Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Hospice is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting wil nalaten

Nadere informatie

1 Ontstaan en doelstelling

1 Ontstaan en doelstelling BELEIDSPLAN 2012-2016 1 1 Ontstaan en doelstelling De Historische Vereniging Barendrecht is opgericht op 13 december 1976 met als doel: het wekken van belangstelling voor de plaatselijke en regionale geschiedenis;

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul

Reglement Cliëntenraad. Zorgcentrum Vincent Depaul Reglement Cliëntenraad Zorgcentrum Vincent Depaul Panningen, juli 2014 Inhoudsopgave PARAGRAAF 1 BEGRIPSBEPALINGEN... 2 PARAGRAAF 2 ALGEMENE BEPALINGEN... 3 PARAGRAAF 3 FUNCTIES... 5 PARAGRAAF 4 VERGADERINGEN...

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden

Stichting Vrienden van Oud Genemuiden Beleidsplan 2014-2016 Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 1 januari 2014 pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Beschrijving van de Stichting 2.1 Historie 2.1 De Stichting op

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie