Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel"

Transcriptie

1 Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle

2 Deel 1 : beleidsnota

3 Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren 8 ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting 9 BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit 9 AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport 9 ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark 9 AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval 9 ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark 9 AP-39: Energieverbruik verminderen 10 ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen 10 ACT-87: Screening openbare verlichting 10 ACT-88: Energieboekhouding opvolgen 10 AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen 10 ACT-90: Aanleg fietspad tussen en Houthulst 10 ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en 11 AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 11 ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat 11 AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen 12 ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 12 ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek 12 ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat 12 ACT-98: Realisatie wooninbreiding straat 13 ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark 13 AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving 13 ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark 13 AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen 14 ACT-101: Herstel Langemarkstraat/straat 14 ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden 14 ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren 14 AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren 15 ACT-104: Aankoop nieuwe kraan 15 ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst 15 ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst 15 ACT-111: Aankoop machines 15 AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting 16 ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt 16 ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat 16 AP-48: Oprichting woonwinkel 16 ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel 16 AP-49: Restauratie Guynemermonument 16 ACT-114: Restauratie Guynemermonument 16 BD-11: Stimuleren van een betrokken gemeenschap 17 AP-31: Herdenking 100 jaar WOI 17 ACT-61: Herdenking van De Langemarck Mythe (link Vredeswakes) 17

4 Inhoudstafel ACT-62: Subsidie provincie West-Vlaanderen (oorlog en vrede) 17 ACT-63: Plaatsen van infoborden bij monumenten 17 ACT-64: Renovatie onthaalpaviljoen Duitse Militaire Begraafplaats 18 ACT-65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen 18 ACT-67: Vredeswakes - Jeugdfestival / concerten verzoening 18 ACT-112: Guynemerpaviljoen 18 ACT-113: Kunstproject WOI 'ART-TRACES across the Western Front' 19 AP-32: Versterken imago vertel- en verhalengemeente 19 ACT-71: Project KLAPZ! 20 AP-33: Aandacht voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen 20 ACT-73: Acties rond kansengroepenwerking 21 ACT-75: Herinrichten jongensschool straat - jeugdlokalen Chiro Ixagodo 22 AP-34: Aandacht voor duurzaamheid bij diverse organisaties 22 ACT-74: Aandacht voor duurzaamheid bij organisaties 22 AP-36: Stimuleren fitheid en gezondheid van bepaalde doelgroepen 22 ACT-77: Gratis sportinfrastructuur voor personen met een beperking 23 ACT-78: Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking 23 ACT-79: Organiseren dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten ism OCMW, dienst cultuur,jeugd en bibliotheek 23 ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW-personeel en brandweer 23

5 Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 9576 Investering: 466 Andere: 105 (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark- Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium Actieplan AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium Actie ACT-23: Aankoop grond In het meerjarenplan is een bedrag voorzien voor de aankoop van gronden. Bij het voeren van een actief beleid op het vlak van ruimtelijke ordening moet de gemeente kort op de bal kunnen spelen wanneer de mogelijkheid bestaat om gronden aan te kopen voor de uitbreiding van het openbaar domein (bvb. fietspad) of woonprojecten (bvb. tussen straat en Markt). Het bedrag dat het budget voor deze actie voorziet, laat toe om een actief grond- en pandenbeleid te voeren wanneer er zich mogelijkheden voor doen. Beleidsdoelstelling BD-4: Een sociaal beleid voeren Actieplan AP-21: Een sociaal huis uitbouwen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis Eind juni 2013 kozen het gemeentebestuur en het OCMW ervoor om via oproep winvorm een selectieprocedure te organiseren voor de aanstelling van een architect. De architect staat in voor het ontwerp van het sociaal huis als aanbouw aan het gemeentehuis. Hij/zij zal samen met de betrokken actoren een definitief ontwerp uitwerken. De kredieten van actie 34 - voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis - werden samengevoegd met de kredieten van actie 35 voor het bouwen van een sociaal huis. Het budgetartikel werd geschrapt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-35: Oprichten van een gebouw voor het sociaal huis Het gemeentebestuur en OCMW willen tijdens deze legislatuur samen een sociaal huis bouwen. Het sociaal huis is een fysische plek waar integrale dienstverlening wordt aangeboden, zodat burgers er terecht kunnen met al hun sociale vragen. Integrale dienstverlening veronderstelt dat er een nauwe afstemming is tussen de dienstverlening van de verschillende loketdiensten en van andere sociale organisaties. Ook is er afstemming tussen de verschillende vormen van dienstverlening (aan het loket, via thuisbezoeken, telefonisch, elektronisch, ). Het sociaal huis 03/12/ :59 1 / 27

6 Doelstellingennota Budget 2015 moet een huis zijn waar burgers zonder vrees binnen wandelen en met een antwoord op hun vragen naar buiten wandelen, waar medewerkers met plezier werken en de bevolking helpen. Het sociaal huis moet in elk geval maximaal toegankelijk zijn. Met de bouw van het sociaal huis aan het gemeentehuis, hoopt het lokaal bestuur maximale afstemming en efficiëntiewinsten te kunnen halen. Zo wordt 1 gemeenschappelijk onthaal voorzien voor gemeentehuis en sociaal huis. Het sociaal huis zal niet alleen de sociale dienst van het OCMW huisvesten, maar onder meer ook Thuishulp De Wissel en de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur. Alle ondersteunende diensten (personeel, financiën, preventie, ICT, ) worden samengebracht in het gemeentehuis. De aanbouw aan het gemeentehuis moet niet alleen efficiënt zijn, maar moet ook mooi ogen. Binnen het architectuurprogramma zal er ook aandacht zijn voor de omgeving van de gebouwen. Rond het gemeentehuis zijn er diverse opportuniteiten voor een groene inbedding in het centrum. Eén ervan is de creatie van een link tussen het kasteel (gemeentehuis) en het vijverpark. Deze werken worden in samenspraak met de ontwerper voor de dorpskernvernieuwing verder uitgewerkt in ACT-99. De aanbouw aan het gemeentehuis wordt geraamd op EUR. Het volledige bedrag wordt voorzien binnen de budgetten van het gemeentebestuur, die bouwheer wordt van het project. De kredieten van actie 34 - voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis - worden samengevoegd met de kredieten van actie 35 voor het bouwen van een sociaal huis. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-5: Langemark- mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit Actieplan AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente Actie ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. Het gemeentebestuur stelde een ontwerper aan voor de opmaak van : een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kasteelpark; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hooyaard; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Statiewijk en westelijke dorpsrand; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan Vleeshandel Markey; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nieuw ambachtelijk terrein in de Industiestraat. Beleidsdoelstelling BD-7: Streven naar integraal waterbeleid 03/12/ :59 2 / 27

7 Doelstellingennota Budget 2015 Actieplan AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote Fase 1 van de rioleringswerken werd afgewerkt. Deze fase bestaat uit volgende onderdelen : -deel 1 Aquafin : aanleg van de collector, incl. het wegherstel van de Bikschotestraat in oorspronkelijke staat (vanaf Lobeek tot kruispunt met de Langewaedestraat) -deel 2 Infrax : de aanleg van een DWA en RWA-riolering in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat -deel 3 gemeente Langemark- : wegeniswerken in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat, de meerkost van de herinrichting van de Bikschotestraat t.o.v. zijn herstel in oorspronkelijke staat, de aanleg van de koker van de Lobeek onder de Bikschotestraat, aanpassing waterleiding in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat door VMW, het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Bikschotestraat (vanaf Lobeek tot kruispunt met de Langewaedestraat). In 2015 wil het bestuur Fase 2 van de werken in Bikschote opstarten, met Infrax als bouwheer. Deze fase bestaat uit de aanleg van riolering en vernieuwing van het wegdek in een gedeelte van de Bikschotestraat, Pilkemstraat en Zuidschotestraat. Aangezien het hier om een lopende investeringsenveloppe gaat, werd deze voor 2015 verhoogd met EUR. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat Aquafin startte in 2012 de afkoppeling van regenwater van de zuiveringsinstallatie. Er werden werken uitgevoerd in de Industriestraat, straat en Schreiboomstraat. De grachten en het hemelwater van de Eeckhoutmolenstraat, Industriestraat, straat zijn afgekoppeld en via een RWA-leiding en grachten in de Schreiboomstraat wordt het water in de Landetbeek geloosd. In kader van dit project werden twee problemen vastgesteld waarbij de gemeente moet tussenkomen in de kosten : - bij de uitvoering van boringen werd in de straat bodemverontreiniging vastgesteld. Dit betekent dat bij uitvoering van de werken deze bodem afgevoerd en gesaneerd moet worden. Aquafin heeft in het najaar extra boringen laten uitvoeren voor het afperken van deze bodemverontreiniging. De kosten voor opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek door Envirosoil zijn voor de gemeente. - naar aanleiding van de waterproblematiek in de trage weg achter de Industriestraat zou er een langsgracht aangelegd worden. Aan de hand van het oriënterend bodemonderzoek zal OVAM beslissen of een sanering gewenst is. De mogelijkheid bestaat dat OVAM deze sanering ambtshalve op zich neemt. 03/12/ :59 3 / 27

8 Doelstellingennota Budget 2015 Beleidsdoelstelling BD-8: De dienstverlening optimaliseren Actieplan AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-33: Aankopen touchscreen Om mee te kunnen evolueren in het onderwijs, is het noodzakelijk om te investeren in digitale schoolborden (touchscreens). Voor 't Bikschooltje werd voorzien in de aankoop van drie schermen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-22: Samenwerking tussen OCMW en gemeente versterken Actie ACT-36: Gezamenlijk inzetten op een HR-beleid Een sterk HR-beleid is één van de belangrijke pijlers waarop een organisatie is gebouwd. De doelstelling is om de personeelstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen zowel het gemeentebestuur als het OCMW te verhogen. Door het voeren van een modern personeelsbeleid wordt voortdurend aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de competenties van medewerkers om ze professioneel te laten groeien in de organisatie. Vanaf 2013 wordt het HR-overleg gezamenlijk georganiseerd. In het HR-overleg willen we kijken welke HR-processen verder gezamenlijk kunnen worden uitgewerkt. De samenwerking op het vlak van HR is een kleine, maar belangrijke stap in de eenheidsstructuur voor OCMW en gemeentebestuur. Actie ACT-37: Centraliseren en afstemmen van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW Het centraliseren van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW zal ervoor zorgen dat de deskundigheid rond bepaalde taken alleen maar groter wordt. In de komende legislatuur worden daarom volgende acties naar voren geschoven: 1. Uitwerken van een gemeenschappelijke personeelsformatie en samenbrengen ondersteunende diensten Sinds 1 januari 2011 wordt de secretaris tussen gemeentebestuur en OCMW gedeeld. Ondertussen functioneert ook het managementteam voor beide besturen. Hiermee werd voor beide besturen één functioneel leidinggevend kader gecreëerd. Er werd daarom een nieuwe formatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om deze eenheidsstructuur ook in de praktijk te brengen. Eén van de belangrijke elementen hierin is het samenbrengen van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW. 2. Afstemming van werkmiddelen en systemen Door het onderling afstemmen van werkmiddelen of systemen tussen gemeentebestuur en 03/12/ :59 4 / 27

9 Doelstellingennota Budget 2015 OCMW zoals de tijdsregistratie via hetzelfde prikkloksysteem, het aanvragen van vorming via identieke formulieren, het onthalen van nieuwe medewerkers volgens een specifiek traject, wordt het gemakkelijker om werkprocedures op elkaar af te stemmen. 3. Verder inzetten op gezamenlijke personeelskrantje In 2010 werd het eerste personeelskrantje gemaakt. Ondertussen werd een redactieraad opgericht onder het personeel en verschijnt er maandelijks een krantje voor het personeel van het gemeentebestuur, het OCMW, de politie en het Bikschooltje. Hierin wordt verder geïnvesteerd. 4. Werken aan teambuilding binnen de organisatie Een goede samenwerking is afhankelijk van een degelijk uitgewerkte structuur, een goed uitgebouwd functioneel leidinggevend kader, maar ook van interpersoonlijke dimensies. Door een aantal kleine activiteiten te organiseren over gemeentebestuur en OCMW heen, willen we de diensten de mogelijkheid bieden om elkaar beter te leren kennen. Actieplan AP-23: Vereenvoudiging administratieve procedures Actie ACT-45: Vereenvoudigen van reglementen en processen De bestaande reglementen en processen worden nauwgezet onder de loep genomen. Deze worden afgetoetst op hun financiële en administratieve impact. Actie ACT-54: Optimaliseren van het interne controlesysteem Binnen de groeiende samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW is het belangrijk aandacht te hebben voor efficiëntie en duurzaamheid van administratieve procedures. Het streven naar eenvoud en transparantie staat ook voorop bij de uitbouw van het interne controlesysteem. Dit is decretaal vastgelegd. Zowel het gemeentedecreet als het OCMW-decreet bepalen dat lokale besturen instaan voor de interne controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over : 1 het bereiken van de doelstellingen; 2 het naleven van wetgeving en procedures; 3 de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4 het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 5 de bescherming van activa; 6 het voorkomen van fraude. Vanaf 2014 maakt het intern controlesysteem ook deel uit van de externe audit bij lokale besturen. Vlaanderen maakte hiertoe een leidraad organisatiebheersing op. Het gemeentebestuur wenst, samen met het OCMW, haar intern controlesysteem te evalueren en aan te passen. In 2014 werd ingestapt in een opleidings- en begeleidingstraject rond organisatiebeheersing van de School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen. Actieplan AP-24: Een verzuimbeleid voor OCMW en gemeentebestuur voeren 03/12/ :59 5 / 27

10 Doelstellingennota Budget 2015 Actie ACT-41: Opstarten van een verzuimbeleid Bij de opmaak van het jaaractieplan Welzijn op het Werk werd voor 2013 een luik rond ziekteverzuim ingepland. Enkele diensten worden geconfronteerd met kort- en langdurig zieken wat extra werk, spanningen, moeilijke dienstverlening, kan veroorzaken of nu reeds veroorzaakt. In eerste instantie wordt de problematiek in kaart gebracht door een kleine stuurgroep (een aantal diensthoofden, personeelsdienst, vakbondsafgevaardigden en de intern preventieadviseur). Daarna worden vanuit een gedragen visietekst acties uitgewerkt. In de visietekst worden de doelstellingen, motieven en waarden vastgelegd, van waaruit het verzuimbeleid wordt opgebouwd. Actie ACT-43: Voeren van concrete acties rond verzuimbeleid Na samenstelling van een werkgroep en formulering van een visietekst, worden concrete acties rond verzuimbeleid ingepland. Dit zal gebeuren op basis van de conclusies van de werkgroep. Om een blijvend effect te krijgen worden de acties over een langere periode geregeld herhaald. Het einddoel is het verzuimbeleid te integreren in de normale werking. Actieplan AP-25: Financiële bewustmaking van de organisatie Actie ACT-44: Ontwikkelen van financiële beheersinstrumenten via de BBC In de komende jaren wensen het gemeentebestuur en het OCMW de financiële bewustmaking binnen de werking te verhogen, door het continu ter beschikking stellen van "up to date" financiële gegevens. Hiervoor zal de software aangepast worden aan de specifieke informatiebehoeften van de verschillende diensten. Ook komen er nieuwe beheersinstrumenten om gefundeerde financiële beslissingen te kunnen nemen. Actieplan AP-26: Bedrijfszekerheid ICT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-47: Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren door interne organisatie Dagelijks worden door diverse diensten binnen het gemeentebestuur en OCMW een uitgebreid gamma aan software en hardware gebruikt. De dienst ICT wil inventariseren welke programma's er worden gebruikt en hardware en software op elkaar afstemmen. Er wordt uitgekeken om een aantal toepassingen "in-the-cloud" te implementeren via Ms Office 365. Zo blijft iedere pc up-todate en heeft iedere gebruiker dezelfde versie van Ms Office. Door gebruik te maken van de Exchange kan ook de mailserver overbodig gemaakt worden. In 2012 startte het gemeentebestuur met het virtualiseren van vier windows servers. In het OCMW wordt nog steeds gebruik gemaakt van fysische servers. Om de bedrijfszekerheid te verhogen, is het aangewezen ook deze te virtualiseren. Vanaf 2014 worden de kosten voor office 365 betaald van de gewone exploitatieuitgaven van 03/12/ :59 6 / 27

11 Doelstellingennota Budget 2015 ICT. Het voorziene krediet kon daarom worden geschrapt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-48: Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren door (intergemeentelijke) samenwerking Voor een goede werking en dienstverlening, zijn de diensten van OCMW en gemeentebestuur meer en meer aangewezen op allerlei hardware, software en internettoepassingen. De ICTcoördinator werkt sinds 2011 zowel voor het gemeentebestuur als voor het OCMW. Gezien de diversiteit van de toepassingen, de complexiteit en de omvang is dit een echte uitdaging. De besturen willen de bedrijfszekerheid van ICT verder optimaliseren, onder meer door (intergemeentelijke) samenwerking. Actieplan AP-27: Werken aan 360 communicatie door in te zetten op digitale toepassingen 6.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-55: Het e-loket van de dienst burgerzaken verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking Met de vernieuwing van de website werd de mogelijkheid geboden voor een digitaal loket. Deze is momenteel beperkt tot het invullen van formulieren. Voor een degelijk digitaal loket is het nodig te investeren in nieuwe technologieën. Dit moet het mogelijk maken voor burgers om via hun E-id documenten en premies aan te vragen. Het e-loket dient ook het digitaal doorgeven van meldingen en klachten te optimaliseren ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-56: Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures Via een melding kunnen burgers tekortkomingen van de gemeente of het OCMW signaleren, zonder dat zij ontevreden zijn over het optreden van één van de besturen. Dit kan gaan over een defecte straatlamp, een gat in het wegdek, de toegankelijkheid van gebouwen,... Als burgers ontevreden zijn over de dienstverlening, dan kunnen zij hierover een klacht indienen bij gemeentebestuur en OCMW. Klachten betreffen signalen van burgers die bijvoorbeeld lang moeten wachten op een antwoord of zich onheus behandeld voelen. Voor het behandelen van klachten bestaat een procedure binnen de besturen. Om het indienen van meldingen en klachten voor de inwoners van Langemark- gemakkelijker te maken, kan dit gebeuren via de gemeentelijke website. Er wordt beslist om deze actie te integreren in actie 55, het e-loket. Actie ACT-83: Digitaliseren attesten voor notarissen en vastgoedkantoren Als het plannenregister goedgekeurd is, kan het gemeentelijk GIS-systeem gebruikt worden om uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister digitaal op te maken voor notarissen en vastgoedkantoren. Zo kunnen aktes sneller verleden worden en wordt de administratieve last tot een minimum beperkt. 03/12/ :59 7 / 27

12 Doelstellingennota Budget 2015 Actieplan AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken Actie ACT-57: Werken aan de fysische toegankelijkheid van de diensten Naar aanleiding van de voorziene bouw van het sociaal huis wordt nagedacht over de toegankelijkheid van de diverse diensten in het gemeentehuis (onthaal, dienst vrije tijd,...). Deze aandachtspunten worden in de komende jaren meegenomen bij de verdere uitbouw van de dienstverlening. Zo wordt onder meer gedacht aan het aankopen van materiaal (staanders), zodat toeristische info makkelijker kan aangeboden worden. Deze actie wordt geïntegreerd in het sociaal huis. Actieplan AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning Actie ACT-82: Invoeren van de omgevingsvergunning De Vlaamse overheid werkt aan de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning tot één omgevingsvergunning. Dit maakt de procedures - zeker bij gecombineerde aanvragen - eenvoudiger en sneller. Naast de nodige organisatorische aanpassingen (organogram, opleiding, communicatie,...) zal ook de software die de gemeente hiervoor gebruikt, een upgrade moeten krijgen. In 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd en zal in de loop van 2015 van start gaan. De dienst ruimtelijke ordening wenst zich hierop degelijk voor te bereiden en voorziet extra budgetten voor vorming, software en digitale schermen voor raadpleging van dossiers. Actieplan AP-46: Digitaliseren van de dienstverlening Actie ACT-107: Toepassing van werkplanning evalueren en uitbreiden De technische diensten zijn gestart met de invoering van een werkplanningssysteem. Dit maakt een betere planning, opvolging en communicatie mogelijk voor de honderden werkopdrachten die jaarlijks door de technische diensten uitgevoerd worden aan gebouwen, openbaar domein en groen. Dit systeem wordt verder uitgebreid (bijvoorbeeld voor ontlening van feestmateriaal) en verdiept zodat ook een financiële opvolging gegarandeerd is. Beleidsdoelstelling BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen Actieplan AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren 03/12/ :59 8 / 27

13 Doelstellingennota Budget ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting Op 13 en 14 mei 2013 vond een doorlichting van de gemeentelijke basisschool plaats. Op basis van deze doorlichting werd een inspectieverslag opgesteld. Rekening houdend met dit verslag, zullen in de volgende jaren aanpassingswerken aan het gebouw plaatsvinden. Zo wordt voorzien dat de elektrische installatie wordt vernieuwd en dat er nieuwe binnendeuren worden geplaatst. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit Actieplan AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark De tribune van KFC Langemark is in slechte staat en dringend aan vervanging toe. KFC Langemark kijkt voor de bouw van een nieuwe tribune. De gemeente voorziet in een investeringstoelage van EUR voor de bouw. Het budget wordt overgedragen van 2014 naar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark In 2013 werd het aanbrengen van brandbaar afval betalend op het recyclagepark. De volgende jaren wordt het DIFTAR-principe ook voor andere fracties ingevoerd. DIFTAR is de afkorting van gedifferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart. Het huidig recyclagepark biedt onvoldoende ruimte om het comfort van de gebruikers te verzekeren. Het gemeentebestuur onderzoekt daarom of het park geheroriënteerd kan worden langs de Houthultseweg in. Door Mirom Menen wordt een ontwerp van de diftar-uitrusting van het recyclagepark opgemaakt en wordt een subsidiedossier ingediend voor de diftarinfrastructuur. OVAM geeft 50 % subsidies voor de diftar-recyclageparken en hun uitrusting (wordt berekend op de kostprijs 03/12/ :59 9 / 27

14 Doelstellingennota Budget 2015 excl. BTW). De aanleg van het portiershuisje, de luifel en de wegeniswerken zijn niet in het dossier diftar-uitrusting van Mirom Menen opgenomen. De gemeente dient hiervoor een apart dossier op te starten. 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-39: Energieverbruik verminderen Actie ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen De gemeente beheert een ruim en erg gevarieerd gebouwenpatrimonium. Zowel vanuit financieel als ecologisch standpunt is het aangewezen om het energieverbruik van en in deze gebouwen zoveel mogelijk te beperken. De gemeente zet de inspanningen op vlak van REG (Rationeel Energieverbruik) de volgende jaren verder om het energie- en waterverbruik terug te dringen en voert daartoe een aantal scans uit op verschillende gebouwen. Ook het energieverbruik bij nieuwe gebouwen is een belangrijk aandachtspunt. Actie ACT-87: Screening openbare verlichting Openbare verlichting heeft veel functies: veiligheid, sfeer, herkenbaarheid. Er is echter ook een keerzijde aan de medaille: openbare verlichting brengt heel wat kosten met zich mee: investeringen, onderhoud en energiegebruik. Ook lichtvervuiling krijgt de laatste jaren meer aandacht. De gemeente zal daarom het volledig patrimonium van openbare verlichting screenen en kijken welke keuzes het meest aangewezen zijn om het energieverbruik te verminderen: aangepaste armaturen en lamptechnologie, doven, dimmen. Het maakt daartoe in samenwerking met Eandis een lichtplan op, gebaseerd op de functie van de wegen. Actie ACT-88: Energieboekhouding opvolgen Het energie- en waterverbruik van de gebouwen, beheerd door de gemeente, wordt maandelijks opgevolgd. Deze verbruikscijfers dienen niet enkel als input voor een mogelijks REG-plan (=Rationeel Energieverbruik) voor het gebouw, maar laten ook toe om abnormale verbruiksstijgingen snel te detecteren. Actieplan AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-90: Aanleg fietspad tussen en Houthulst Na de voorbereidingen wordt nu gestart met de aanleg van een fietspad tussen en Houthulst. Voor dit fietspad wordt een subsidie aangevraagd in het kader van het mobiliteitsconvenant. De gemeente staat voornamelijk in voor de aanpassing van opritten en parkeerstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor de aanleg van het fietspad en de vernieuwing van het wegdek. 03/12/ :59 10 / 27

15 Doelstellingennota Budget 2015 Daarnaast worden langs het tracé en een stuk van de Stadensteenweg en Klerkenstraat ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in samenwerking met Infrax. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en De gemeente wil de volgende jaren een volwaardige fietsverbinding aanleggen tussen de twee grootste kernen op haar grondgebied. Daartoe wordt deze verbinding opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Met subsidies uit het provinciale fietsfonds kan dan een nieuw en veilig fietspad aangelegd worden, conform de normen uit het vademecum fietsvoorzieningen. Samen met de vernieuwing van de Langemarkstraat-straat wordt dit budget verschoven naar het budgetjaar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat De omgeving van de Gistelhofstraat en de Galgestraat zijn nog niet aangesloten op het rioolwaterzuiveringsstation van Langemark. De gemeente heeft daarom in samenwerking met Infrax en Aquafin een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij om hier de nodige rioleringsinfrastructuur aan te leggen zodat regenwater en afvalwater gescheiden worden en de waterproblemen in dit gebied tot het verleden zullen behoren. Op 14 april 2014 keurde de Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur het kwartaalprogramma 2015 voor de subsidie aan gemeentelijke rioleringsprojecten goed. Voor Langemark- is hierbij o.m. het project Riolering in de Gistelhofstraat (tussen Mangelaarstraat en Klerkenstraat) en Galgestraat (tussen huisnr 3 en 7 C/D) en RWA-afvoer tussen Galgestraat en Broenbeek opgenomen voor een geraamd bedrag van EUR. Het globale project wordt in twee delen opgesplitst. Voor een verkaveling in de Gistelhofstraat vanaf de Mangelaarstraat tot Gistelhofstraat nr. 83 worden afzonderelijke riolerings- en wegeniswerken gepland. Daarbij werd besloten om de weg volledig te vervangen door asfalt om te vermijden dat de nieuwe weg over enkele jaren terug opgebroken moet worden bij het afkoppelingsproject met Infrax en de VMM in de Gistelhofstraat en Galgestraat. In kader van deze werken zal de waterleiding ontdubbeld worden. Langs de onpare kant van dit stuk Gistelhofstraat wordt 105 meter nieuwe waterleiding aangelegd. Een deel van de in 2015 in het meerjarenplan voorziene budgetten werd daartoe verschoven naar Het grootste deel van de werken, nl. in de Galgestraat en de rest van de Gistelhofstraat, zal in een tweede project uitgevoerd worden. Het regenwater zal via een grotendeels open gracht 03/12/ :59 11 / 27

16 Doelstellingennota Budget 2015 naar de Broenbeek afgevoerd worden, het afvalwater naar het zuiveringsstation in Langemark. De wegen krijgen een nieuwe inrichting die het woonkarakter van deze straten moet versterken. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. De beleidsopties in het GRS waarvoor een RUP zal opgemaakt worden in het kader van dit meerjarenplan zijn: een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kasteelpark; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hooyaard; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Statiewijk en westelijke dorpsrand; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan Vleeshandel Markey; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nieuw ambachtelijk terrein in de Industiestraat. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek Tussen de Langemarkstraat, de Oude Bosweg en de Brugseweg ligt nog een grotendeels onaangesneden woonuitbreidingsgebied. Samen met de partners de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), De Mandel en Ons Onderdak zorgt de gemeente voor een gefaseerde ontwikkeling van dit gebied. Er wordt een inrichtingsvisie opgesteld, de nodige gronden worden verworven en het gebied wordt ontwikkeld tot een kwalitatieve en gedifferentieerde woonomgeving met inachtneming van de nog te behalen sociale objectieven. Actie ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat Sinds de jaren negentig is er geen noemenswaardig aanbod van bedrijventerreinen meer ontwikkeld in Langemark-. In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om een uitbreiding van 3,5 ha aan de Industriestraat mogelijk te maken. Dit gebeurt onder de volgende randvoorwaarden: - een brede bufferzone t.a.v. de Korte Eeckhoutmolenstraat - aandacht voor inrichting en optimalisatie in samenhang met het bestaande lokale bedrijventerrein - ontsluiting naar de straat 03/12/ :59 12 / 27

17 Doelstellingennota Budget 2015 De eigenlijke realisatie zal door de West-Vlaamse Intercommunale gebeuren. Actie ACT-98: Realisatie wooninbreiding straat Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren strategisch gelegen gronden aangekocht in het binnengebied tussen de Markt en de straat. Deze gebieden worden ontwikkeld tot een kwalitatief wooninbreidingsproject dat verknoopt is met het centrum van Langemark. Hier kunnen een twintigtal woningen gerealiseerd worden. Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld na de herbestemming in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Actie ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark Het Vijverpark met de aansluitende Vrijbosroute zijn een groene long in de gemeente. De omgeving hiervan bevat enkele grotere gebouwen waarvoor een nieuwe bestemming niet vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld station). Dit is dan ook een uitgelezen plaats om op een kwalitatieve wijze invulling te geven aan de behoefte aan kleinschalige, vrijstaande appartementsgebouwen in de gemeente. De bewoners genieten van de groene omgeving zonder dat ze de eengezinswoningen al te zeer in de verdrukking brengen (inkijk, schaduw). De gemeente legt de ontwikkelingen vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan en begeleidt de ontwikkelingen via het vergunningenbeleid. Actieplan AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark Zowel de riolering als de inrichting van de dorpskern in Langemark zijn aan vernieuwing toe. De dorpskernvernieuwing streeft heel wat doelstellingen na: - een goede toegankelijkheid van het centrum zowel voor voetgangers, fietsers, auto's als het openbaar vervoer - een kwalitatief openbaar domein met een hoge belevingskwaliteit, bvb. door de creatie van een groene as tussen de spoorweg en de Markt via het Vijverpark - een stimulans voor meervoudig ruimtegebruik (activiteiten, terrassen,...) - een integrale toegankelijkheid - een gescheiden rioolstelsel In 2013 en 2014, werd na aftoetsing bij de bevolking, verder gewerkt aan een degelijke voorbereiding van de dorpskernvernieuwing, terwijl het bestuur de bevestiging van de subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de riolering afwachtte. In het voorjaar van 2014 kwam het verlossende bericht dat de rioleringen voor de dorpskernhernieuwing opgenomen zijn in het kwartaalprogramma van Het betuur gaat in 2015 verder met de afwerking van het ontwerp-dossier, de opmaak van de bouwvergunning en het aanstellen van de aannemers voor de uitvoering van de werken. 03/12/ :59 13 / 27

18 Doelstellingennota Budget ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-101: Herstel Langemarkstraat/straat De Langemarkstraat/straat is een belangrijke verbindingsweg in de gemeente die ook deel uitmaakt van het provinciaal vrachtroutenetwerk. Het wegdek is aan vervanging toe en er zijn ook aanpassingen nodig die de verkeersveiligheid verhogen (bijvoorbeeld rond het Halfwegehuis). Wanneer een veilig fietspad wordt aangelegd, zal meteen ook het volledig traject heringericht worden. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden Naast de grotere projecten die nominatief in dit beleidsplan opgenomen zijn, voorziet het gemeentebestuur ook middelen om kleinere aanpassingen of herstellingen uit te voeren aan de verschillende wegen die onze gemeente rijk is. De prioriteiten hiervoor worden bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken, op basis van de evolutie van het gemeentelijk wegennet. Vanaf 2014 wordt dit budget samengevoegd met het budget voor landbouwwegen (actie 103). 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren Het uitgebreide landelijke wegennet verdient bijzondere aandacht. Bij aanpassingen moet het gebruik door landbouwvoertuigen en zachte weggebruikers voorop staan, waarbij gestreefd wordt naar duurzame oplossingen. Het herstellen van deze wegen mag er niet voor zorgen dat sluipwegen ontstaan. De steeds zwaarder en groter wordende landbouwvoertuigen stellen ons voor extra uitdagingen. Ook hier worden de prioriteiten bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken. Het budget voor de landbouwwegen wordt vanaf 2014 voorzien onder actie 102, "Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden". 03/12/ :59 14 / 27

19 Doelstellingennota Budget ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-104: Aankoop nieuwe kraan De technische dienst en groendienst maken permanent gebruik van de bandenkraan, zowel voor het onderhoud van grachten als voor andere graafwerken (bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen en voetpaden). De oude kraan was aan het einde van haar economische levensduur gekomen. Een vervanging, aangepast aan de noden van de gemeente, was noodzakelijk in Met de aankoop van de nieuwe kraan kunnen we dit project afsluiten. Actie ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst In de loop van de volgende jaren zijn een aantal voertuigen van de technische dienst aan vervanging toe. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een voertuig voor het diensthoofd en een bestelwagen voor de ploeg die de gebouwen onderhoudt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst Ook bij de groendienst moeten de volgende jaren een aantal voertuigen vervangen worden. Het gaat daarbij om een nieuwe bestelwagen en een mulchmaaier. In samenwerking met de provincie wordt ook een nieuw voertuig voor de bestrijding van muskusratten aangekocht. Waar mogelijk worden ook nog extra containers aangekocht om de werking te vergemakkelijken. 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-111: Aankoop machines Sinds 2004 werken openbare besturen in de richting van een pesticidevrij beheer. Vanaf 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken, zowel voor de taken uitgevoerd door eigen personeel als voor taken die uitbesteed worden. Om het groenonderhoud enigszins onder controle te houden, worden de nodige machines aangekocht. Daarbij wordt uitgegaan van: - een multifunctionele machine (bvb. vegen en borstelen als basisbestrijding) - een brander als aanvulling op plaatsen waar de multifunctionele machine niet kan komen. 03/12/ :59 15 / 27

20 Doelstellingennota Budget ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting Actie ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt In 2014 was het nog mogelijk dat de distributienetbeheerder het bovengrondse kopernetwerk vervangt op zijn kosten door een ondergronds netwerk. De gemeente bracht dan ook de laatste stukken in de omgeving van de Markt en Statiestraat, ondergronds. Waar de leidingen niet uit koper bestaan, was dit ten laste van de gemeente. Actie ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat Budget werd voorzien voor de vervanging van 3 verouderde armaturen in de Vinkestraat, die als enige niet werden vervangen bij de hernieuwing van de armaturen in de Molenwijk. Actieplan AP-48: Oprichting woonwinkel ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel In 2014 werd door de gemeentebesturen Zonnebeke en Langemark- een woonwinkel opgericht. In deze woonwinkel kunnen de bewoners terecht met vragen rond subsidies, huren, technische aanpassingen,... Naast een voltijds coördinator en een loketmedewerker, wordt ook een technisch medewerker aangeworven, die advies aan huis kan geven. De woonwinkel werd opgericht met subsidies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Het nietgesubsidieerde deel van de loonlasten en de werkingskosten worden tussen de beide gemeenten verdeeld op basis van de inwonersaantallen. Vanaf 2015 opent de woonwinkel officieel haar deuren ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-49: Restauratie Guynemermonument 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-114: Restauratie Guynemermonument Er wordt een subsidiedossier opgemaakt voor Erfgoed Vlaanderen voor de restauratie van het Guynemermonument. De tussenkomst van Erfgoed Vlaanderen bedraagt 60% vanaf /12/ :59 16 / 27

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING

GROENBOEK VAN DE MILIEURAAD INLEIDING LOKAAL MILIEU-, NATUUR- EN ENERGIEBELEID IN DE GEMEENTE BEVEREN: IDEEËN, BELEIDSVOORSTELLEN EN -PRIORITEITEN VANWEGE DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR LEEFMILIEU EN NATUUR VOOR DE PERIODE 2013-2018 GROENBOEK

Nadere informatie

Inhoudstafel. Inleiding 6

Inhoudstafel. Inleiding 6 Inhoudstafel Inleiding 6 Hoofdstuk 1 Investeringswerken op gemeentewegen 14 1.1 Stadskernrenovatie 19 1.1.1 Omgeving O.L.Vrouwekerk: Kapittelstraat, Begijnhofstraat en P. De Cockelaerestraat 20 1.1.2 Oude

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus

Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Leeswijzer: toelichting bij de syllabus Deze syllabus is geschreven in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse Gemeenschap. Hij is bedoeld als ondersteuning voor de lokale besturen

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag

JAARVERSLAG. Activiteitenverslag JAARVERSLAG Activiteitenverslag 2008 DIGIPOLIS PAG. INHOUD > Visie > Synergie Antwerpen - Gent Antwerpen > Synergie Antwerpen > Stad Antwerpen > OCMW Antwerpen > Lokale politie Antwerpen > Brandweer Antwerpen

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013]

De secretaris overloopt de actiepunten van de zitting van 18 april 2013. Het verslag wordt goedgekeurd. [16 mei 2013] VERSLAG Openbare zitting van 16 mei 2013 Aanwezig: Verontschuldigd: Voorzitter: Philippe De Coene, Raadsleden: Frederik Benoit, Els Deleu, Thomas Holvoet, Mohamed Ouald Chaib, Vincent Salembier, Stephanie

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009 Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Leeswijzer... 4 1 Beleidskader en visie... 5 1.1 Krachtlijnen

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie