Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar Kasteelstraat Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel"

Transcriptie

1 Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle

2 Deel 1 : beleidsnota

3 Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren 8 ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting 9 BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit 9 AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport 9 ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark 9 AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval 9 ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark 9 AP-39: Energieverbruik verminderen 10 ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen 10 ACT-87: Screening openbare verlichting 10 ACT-88: Energieboekhouding opvolgen 10 AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen 10 ACT-90: Aanleg fietspad tussen en Houthulst 10 ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en 11 AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 11 ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat 11 AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen 12 ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 12 ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek 12 ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat 12 ACT-98: Realisatie wooninbreiding straat 13 ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark 13 AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving 13 ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark 13 AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen 14 ACT-101: Herstel Langemarkstraat/straat 14 ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden 14 ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren 14 AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren 15 ACT-104: Aankoop nieuwe kraan 15 ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst 15 ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst 15 ACT-111: Aankoop machines 15 AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting 16 ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt 16 ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat 16 AP-48: Oprichting woonwinkel 16 ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel 16 AP-49: Restauratie Guynemermonument 16 ACT-114: Restauratie Guynemermonument 16 BD-11: Stimuleren van een betrokken gemeenschap 17 AP-31: Herdenking 100 jaar WOI 17 ACT-61: Herdenking van De Langemarck Mythe (link Vredeswakes) 17

4 Inhoudstafel ACT-62: Subsidie provincie West-Vlaanderen (oorlog en vrede) 17 ACT-63: Plaatsen van infoborden bij monumenten 17 ACT-64: Renovatie onthaalpaviljoen Duitse Militaire Begraafplaats 18 ACT-65: Ontwikkelen fietsroute in teken van de gasaanvallen 18 ACT-67: Vredeswakes - Jeugdfestival / concerten verzoening 18 ACT-112: Guynemerpaviljoen 18 ACT-113: Kunstproject WOI 'ART-TRACES across the Western Front' 19 AP-32: Versterken imago vertel- en verhalengemeente 19 ACT-71: Project KLAPZ! 20 AP-33: Aandacht voor specifieke doelgroepen, in het bijzonder kansengroepen 20 ACT-73: Acties rond kansengroepenwerking 21 ACT-75: Herinrichten jongensschool straat - jeugdlokalen Chiro Ixagodo 22 AP-34: Aandacht voor duurzaamheid bij diverse organisaties 22 ACT-74: Aandacht voor duurzaamheid bij organisaties 22 AP-36: Stimuleren fitheid en gezondheid van bepaalde doelgroepen 22 ACT-77: Gratis sportinfrastructuur voor personen met een beperking 23 ACT-78: Ontwikkelen van sportactiviteiten voor personen met een beperking 23 ACT-79: Organiseren dienstoverschrijdende gezondheidsprojecten ism OCMW, dienst cultuur,jeugd en bibliotheek 23 ACT-80: Organiseren van sportactiviteiten voor het gemeente-, OCMW-personeel en brandweer 23

5 Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 9576 Investering: 466 Andere: 105 (NIS 33040) Kasteelstraat Langemark- Secr.: Sabine De Wandel Fin. beheerder: Mireille Cappelle Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling BD-3: Beheersbaarheid verhogen van het patrimonium Actieplan AP-15: Het optimaliseren van het patrimonium Actie ACT-23: Aankoop grond In het meerjarenplan is een bedrag voorzien voor de aankoop van gronden. Bij het voeren van een actief beleid op het vlak van ruimtelijke ordening moet de gemeente kort op de bal kunnen spelen wanneer de mogelijkheid bestaat om gronden aan te kopen voor de uitbreiding van het openbaar domein (bvb. fietspad) of woonprojecten (bvb. tussen straat en Markt). Het bedrag dat het budget voor deze actie voorziet, laat toe om een actief grond- en pandenbeleid te voeren wanneer er zich mogelijkheden voor doen. Beleidsdoelstelling BD-4: Een sociaal beleid voeren Actieplan AP-21: Een sociaal huis uitbouwen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis Eind juni 2013 kozen het gemeentebestuur en het OCMW ervoor om via oproep winvorm een selectieprocedure te organiseren voor de aanstelling van een architect. De architect staat in voor het ontwerp van het sociaal huis als aanbouw aan het gemeentehuis. Hij/zij zal samen met de betrokken actoren een definitief ontwerp uitwerken. De kredieten van actie 34 - voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis - werden samengevoegd met de kredieten van actie 35 voor het bouwen van een sociaal huis. Het budgetartikel werd geschrapt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-35: Oprichten van een gebouw voor het sociaal huis Het gemeentebestuur en OCMW willen tijdens deze legislatuur samen een sociaal huis bouwen. Het sociaal huis is een fysische plek waar integrale dienstverlening wordt aangeboden, zodat burgers er terecht kunnen met al hun sociale vragen. Integrale dienstverlening veronderstelt dat er een nauwe afstemming is tussen de dienstverlening van de verschillende loketdiensten en van andere sociale organisaties. Ook is er afstemming tussen de verschillende vormen van dienstverlening (aan het loket, via thuisbezoeken, telefonisch, elektronisch, ). Het sociaal huis 03/12/ :59 1 / 27

6 Doelstellingennota Budget 2015 moet een huis zijn waar burgers zonder vrees binnen wandelen en met een antwoord op hun vragen naar buiten wandelen, waar medewerkers met plezier werken en de bevolking helpen. Het sociaal huis moet in elk geval maximaal toegankelijk zijn. Met de bouw van het sociaal huis aan het gemeentehuis, hoopt het lokaal bestuur maximale afstemming en efficiëntiewinsten te kunnen halen. Zo wordt 1 gemeenschappelijk onthaal voorzien voor gemeentehuis en sociaal huis. Het sociaal huis zal niet alleen de sociale dienst van het OCMW huisvesten, maar onder meer ook Thuishulp De Wissel en de dienst burgerzaken van het gemeentebestuur. Alle ondersteunende diensten (personeel, financiën, preventie, ICT, ) worden samengebracht in het gemeentehuis. De aanbouw aan het gemeentehuis moet niet alleen efficiënt zijn, maar moet ook mooi ogen. Binnen het architectuurprogramma zal er ook aandacht zijn voor de omgeving van de gebouwen. Rond het gemeentehuis zijn er diverse opportuniteiten voor een groene inbedding in het centrum. Eén ervan is de creatie van een link tussen het kasteel (gemeentehuis) en het vijverpark. Deze werken worden in samenspraak met de ontwerper voor de dorpskernvernieuwing verder uitgewerkt in ACT-99. De aanbouw aan het gemeentehuis wordt geraamd op EUR. Het volledige bedrag wordt voorzien binnen de budgetten van het gemeentebestuur, die bouwheer wordt van het project. De kredieten van actie 34 - voor het aanstellen van een ontwerper voor het sociaal huis - worden samengevoegd met de kredieten van actie 35 voor het bouwen van een sociaal huis. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-5: Langemark- mooier maken: werken aan de ruimtelijke kwaliteit Actieplan AP-10: Erkennen bestaande ruimtelijke kwaliteiten gemeente Actie ACT-14: Opmaak Ruimtelijk Uitvoeringsplan Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. Het gemeentebestuur stelde een ontwerper aan voor de opmaak van : een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kasteelpark; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hooyaard; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Statiewijk en westelijke dorpsrand; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan Vleeshandel Markey; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nieuw ambachtelijk terrein in de Industiestraat. Beleidsdoelstelling BD-7: Streven naar integraal waterbeleid 03/12/ :59 2 / 27

7 Doelstellingennota Budget 2015 Actieplan AP-11: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-16: Riolering dorpskern Bikschote Fase 1 van de rioleringswerken werd afgewerkt. Deze fase bestaat uit volgende onderdelen : -deel 1 Aquafin : aanleg van de collector, incl. het wegherstel van de Bikschotestraat in oorspronkelijke staat (vanaf Lobeek tot kruispunt met de Langewaedestraat) -deel 2 Infrax : de aanleg van een DWA en RWA-riolering in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat -deel 3 gemeente Langemark- : wegeniswerken in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat, de meerkost van de herinrichting van de Bikschotestraat t.o.v. zijn herstel in oorspronkelijke staat, de aanleg van de koker van de Lobeek onder de Bikschotestraat, aanpassing waterleiding in de Sint-Janstraat en de Langewaedestraat door VMW, het ondergronds brengen van de nutsleidingen in de Bikschotestraat (vanaf Lobeek tot kruispunt met de Langewaedestraat). In 2015 wil het bestuur Fase 2 van de werken in Bikschote opstarten, met Infrax als bouwheer. Deze fase bestaat uit de aanleg van riolering en vernieuwing van het wegdek in een gedeelte van de Bikschotestraat, Pilkemstraat en Zuidschotestraat. Aangezien het hier om een lopende investeringsenveloppe gaat, werd deze voor 2015 verhoogd met EUR. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-28: Afkoppeling Eeckhoutmolenstraat Aquafin startte in 2012 de afkoppeling van regenwater van de zuiveringsinstallatie. Er werden werken uitgevoerd in de Industriestraat, straat en Schreiboomstraat. De grachten en het hemelwater van de Eeckhoutmolenstraat, Industriestraat, straat zijn afgekoppeld en via een RWA-leiding en grachten in de Schreiboomstraat wordt het water in de Landetbeek geloosd. In kader van dit project werden twee problemen vastgesteld waarbij de gemeente moet tussenkomen in de kosten : - bij de uitvoering van boringen werd in de straat bodemverontreiniging vastgesteld. Dit betekent dat bij uitvoering van de werken deze bodem afgevoerd en gesaneerd moet worden. Aquafin heeft in het najaar extra boringen laten uitvoeren voor het afperken van deze bodemverontreiniging. De kosten voor opmaak van een beschrijvend bodemonderzoek door Envirosoil zijn voor de gemeente. - naar aanleiding van de waterproblematiek in de trage weg achter de Industriestraat zou er een langsgracht aangelegd worden. Aan de hand van het oriënterend bodemonderzoek zal OVAM beslissen of een sanering gewenst is. De mogelijkheid bestaat dat OVAM deze sanering ambtshalve op zich neemt. 03/12/ :59 3 / 27

8 Doelstellingennota Budget 2015 Beleidsdoelstelling BD-8: De dienstverlening optimaliseren Actieplan AP-20: Zorgen voor aangepast informaticamateriaal in 't Bikschooltje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-33: Aankopen touchscreen Om mee te kunnen evolueren in het onderwijs, is het noodzakelijk om te investeren in digitale schoolborden (touchscreens). Voor 't Bikschooltje werd voorzien in de aankoop van drie schermen. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-22: Samenwerking tussen OCMW en gemeente versterken Actie ACT-36: Gezamenlijk inzetten op een HR-beleid Een sterk HR-beleid is één van de belangrijke pijlers waarop een organisatie is gebouwd. De doelstelling is om de personeelstevredenheid en motivatie van de medewerkers binnen zowel het gemeentebestuur als het OCMW te verhogen. Door het voeren van een modern personeelsbeleid wordt voortdurend aandacht besteed aan het verder ontwikkelen van de competenties van medewerkers om ze professioneel te laten groeien in de organisatie. Vanaf 2013 wordt het HR-overleg gezamenlijk georganiseerd. In het HR-overleg willen we kijken welke HR-processen verder gezamenlijk kunnen worden uitgewerkt. De samenwerking op het vlak van HR is een kleine, maar belangrijke stap in de eenheidsstructuur voor OCMW en gemeentebestuur. Actie ACT-37: Centraliseren en afstemmen van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW Het centraliseren van taken en diensten tussen gemeentebestuur en OCMW zal ervoor zorgen dat de deskundigheid rond bepaalde taken alleen maar groter wordt. In de komende legislatuur worden daarom volgende acties naar voren geschoven: 1. Uitwerken van een gemeenschappelijke personeelsformatie en samenbrengen ondersteunende diensten Sinds 1 januari 2011 wordt de secretaris tussen gemeentebestuur en OCMW gedeeld. Ondertussen functioneert ook het managementteam voor beide besturen. Hiermee werd voor beide besturen één functioneel leidinggevend kader gecreëerd. Er werd daarom een nieuwe formatie ontwikkeld die het mogelijk maakt om deze eenheidsstructuur ook in de praktijk te brengen. Eén van de belangrijke elementen hierin is het samenbrengen van de ondersteunende diensten van gemeente en OCMW. 2. Afstemming van werkmiddelen en systemen Door het onderling afstemmen van werkmiddelen of systemen tussen gemeentebestuur en 03/12/ :59 4 / 27

9 Doelstellingennota Budget 2015 OCMW zoals de tijdsregistratie via hetzelfde prikkloksysteem, het aanvragen van vorming via identieke formulieren, het onthalen van nieuwe medewerkers volgens een specifiek traject, wordt het gemakkelijker om werkprocedures op elkaar af te stemmen. 3. Verder inzetten op gezamenlijke personeelskrantje In 2010 werd het eerste personeelskrantje gemaakt. Ondertussen werd een redactieraad opgericht onder het personeel en verschijnt er maandelijks een krantje voor het personeel van het gemeentebestuur, het OCMW, de politie en het Bikschooltje. Hierin wordt verder geïnvesteerd. 4. Werken aan teambuilding binnen de organisatie Een goede samenwerking is afhankelijk van een degelijk uitgewerkte structuur, een goed uitgebouwd functioneel leidinggevend kader, maar ook van interpersoonlijke dimensies. Door een aantal kleine activiteiten te organiseren over gemeentebestuur en OCMW heen, willen we de diensten de mogelijkheid bieden om elkaar beter te leren kennen. Actieplan AP-23: Vereenvoudiging administratieve procedures Actie ACT-45: Vereenvoudigen van reglementen en processen De bestaande reglementen en processen worden nauwgezet onder de loep genomen. Deze worden afgetoetst op hun financiële en administratieve impact. Actie ACT-54: Optimaliseren van het interne controlesysteem Binnen de groeiende samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW is het belangrijk aandacht te hebben voor efficiëntie en duurzaamheid van administratieve procedures. Het streven naar eenvoud en transparantie staat ook voorop bij de uitbouw van het interne controlesysteem. Dit is decretaal vastgelegd. Zowel het gemeentedecreet als het OCMW-decreet bepalen dat lokale besturen instaan voor de interne controle van hun activiteiten. Interne controle is het geheel van maatregelen en procedures die ontworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over : 1 het bereiken van de doelstellingen; 2 het naleven van wetgeving en procedures; 3 de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie; 4 het efficiënt en economisch gebruik van middelen; 5 de bescherming van activa; 6 het voorkomen van fraude. Vanaf 2014 maakt het intern controlesysteem ook deel uit van de externe audit bij lokale besturen. Vlaanderen maakte hiertoe een leidraad organisatiebheersing op. Het gemeentebestuur wenst, samen met het OCMW, haar intern controlesysteem te evalueren en aan te passen. In 2014 werd ingestapt in een opleidings- en begeleidingstraject rond organisatiebeheersing van de School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen. Actieplan AP-24: Een verzuimbeleid voor OCMW en gemeentebestuur voeren 03/12/ :59 5 / 27

10 Doelstellingennota Budget 2015 Actie ACT-41: Opstarten van een verzuimbeleid Bij de opmaak van het jaaractieplan Welzijn op het Werk werd voor 2013 een luik rond ziekteverzuim ingepland. Enkele diensten worden geconfronteerd met kort- en langdurig zieken wat extra werk, spanningen, moeilijke dienstverlening, kan veroorzaken of nu reeds veroorzaakt. In eerste instantie wordt de problematiek in kaart gebracht door een kleine stuurgroep (een aantal diensthoofden, personeelsdienst, vakbondsafgevaardigden en de intern preventieadviseur). Daarna worden vanuit een gedragen visietekst acties uitgewerkt. In de visietekst worden de doelstellingen, motieven en waarden vastgelegd, van waaruit het verzuimbeleid wordt opgebouwd. Actie ACT-43: Voeren van concrete acties rond verzuimbeleid Na samenstelling van een werkgroep en formulering van een visietekst, worden concrete acties rond verzuimbeleid ingepland. Dit zal gebeuren op basis van de conclusies van de werkgroep. Om een blijvend effect te krijgen worden de acties over een langere periode geregeld herhaald. Het einddoel is het verzuimbeleid te integreren in de normale werking. Actieplan AP-25: Financiële bewustmaking van de organisatie Actie ACT-44: Ontwikkelen van financiële beheersinstrumenten via de BBC In de komende jaren wensen het gemeentebestuur en het OCMW de financiële bewustmaking binnen de werking te verhogen, door het continu ter beschikking stellen van "up to date" financiële gegevens. Hiervoor zal de software aangepast worden aan de specifieke informatiebehoeften van de verschillende diensten. Ook komen er nieuwe beheersinstrumenten om gefundeerde financiële beslissingen te kunnen nemen. Actieplan AP-26: Bedrijfszekerheid ICT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-47: Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren door interne organisatie Dagelijks worden door diverse diensten binnen het gemeentebestuur en OCMW een uitgebreid gamma aan software en hardware gebruikt. De dienst ICT wil inventariseren welke programma's er worden gebruikt en hardware en software op elkaar afstemmen. Er wordt uitgekeken om een aantal toepassingen "in-the-cloud" te implementeren via Ms Office 365. Zo blijft iedere pc up-todate en heeft iedere gebruiker dezelfde versie van Ms Office. Door gebruik te maken van de Exchange kan ook de mailserver overbodig gemaakt worden. In 2012 startte het gemeentebestuur met het virtualiseren van vier windows servers. In het OCMW wordt nog steeds gebruik gemaakt van fysische servers. Om de bedrijfszekerheid te verhogen, is het aangewezen ook deze te virtualiseren. Vanaf 2014 worden de kosten voor office 365 betaald van de gewone exploitatieuitgaven van 03/12/ :59 6 / 27

11 Doelstellingennota Budget 2015 ICT. Het voorziene krediet kon daarom worden geschrapt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-48: Bedrijfszekerheid van ICT optimaliseren door (intergemeentelijke) samenwerking Voor een goede werking en dienstverlening, zijn de diensten van OCMW en gemeentebestuur meer en meer aangewezen op allerlei hardware, software en internettoepassingen. De ICTcoördinator werkt sinds 2011 zowel voor het gemeentebestuur als voor het OCMW. Gezien de diversiteit van de toepassingen, de complexiteit en de omvang is dit een echte uitdaging. De besturen willen de bedrijfszekerheid van ICT verder optimaliseren, onder meer door (intergemeentelijke) samenwerking. Actieplan AP-27: Werken aan 360 communicatie door in te zetten op digitale toepassingen 6.500,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-55: Het e-loket van de dienst burgerzaken verder uitbouwen en bekend maken bij de bevolking Met de vernieuwing van de website werd de mogelijkheid geboden voor een digitaal loket. Deze is momenteel beperkt tot het invullen van formulieren. Voor een degelijk digitaal loket is het nodig te investeren in nieuwe technologieën. Dit moet het mogelijk maken voor burgers om via hun E-id documenten en premies aan te vragen. Het e-loket dient ook het digitaal doorgeven van meldingen en klachten te optimaliseren ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-56: Digitaliseren van meldings- en klachtenprocedures Via een melding kunnen burgers tekortkomingen van de gemeente of het OCMW signaleren, zonder dat zij ontevreden zijn over het optreden van één van de besturen. Dit kan gaan over een defecte straatlamp, een gat in het wegdek, de toegankelijkheid van gebouwen,... Als burgers ontevreden zijn over de dienstverlening, dan kunnen zij hierover een klacht indienen bij gemeentebestuur en OCMW. Klachten betreffen signalen van burgers die bijvoorbeeld lang moeten wachten op een antwoord of zich onheus behandeld voelen. Voor het behandelen van klachten bestaat een procedure binnen de besturen. Om het indienen van meldingen en klachten voor de inwoners van Langemark- gemakkelijker te maken, kan dit gebeuren via de gemeentelijke website. Er wordt beslist om deze actie te integreren in actie 55, het e-loket. Actie ACT-83: Digitaliseren attesten voor notarissen en vastgoedkantoren Als het plannenregister goedgekeurd is, kan het gemeentelijk GIS-systeem gebruikt worden om uittreksels uit het plannen- en vergunningenregister digitaal op te maken voor notarissen en vastgoedkantoren. Zo kunnen aktes sneller verleden worden en wordt de administratieve last tot een minimum beperkt. 03/12/ :59 7 / 27

12 Doelstellingennota Budget 2015 Actieplan AP-28: De dienstverlening toegankelijker maken Actie ACT-57: Werken aan de fysische toegankelijkheid van de diensten Naar aanleiding van de voorziene bouw van het sociaal huis wordt nagedacht over de toegankelijkheid van de diverse diensten in het gemeentehuis (onthaal, dienst vrije tijd,...). Deze aandachtspunten worden in de komende jaren meegenomen bij de verdere uitbouw van de dienstverlening. Zo wordt onder meer gedacht aan het aankopen van materiaal (staanders), zodat toeristische info makkelijker kan aangeboden worden. Deze actie wordt geïntegreerd in het sociaal huis. Actieplan AP-37: Invoeren van de omgevingsvergunning Actie ACT-82: Invoeren van de omgevingsvergunning De Vlaamse overheid werkt aan de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning tot één omgevingsvergunning. Dit maakt de procedures - zeker bij gecombineerde aanvragen - eenvoudiger en sneller. Naast de nodige organisatorische aanpassingen (organogram, opleiding, communicatie,...) zal ook de software die de gemeente hiervoor gebruikt, een upgrade moeten krijgen. In 2014 werd het decreet betreffende de omgevingsvergunning goedgekeurd en zal in de loop van 2015 van start gaan. De dienst ruimtelijke ordening wenst zich hierop degelijk voor te bereiden en voorziet extra budgetten voor vorming, software en digitale schermen voor raadpleging van dossiers. Actieplan AP-46: Digitaliseren van de dienstverlening Actie ACT-107: Toepassing van werkplanning evalueren en uitbreiden De technische diensten zijn gestart met de invoering van een werkplanningssysteem. Dit maakt een betere planning, opvolging en communicatie mogelijk voor de honderden werkopdrachten die jaarlijks door de technische diensten uitgevoerd worden aan gebouwen, openbaar domein en groen. Dit systeem wordt verder uitgebreid (bijvoorbeeld voor ontlening van feestmateriaal) en verdiept zodat ook een financiële opvolging gegarandeerd is. Beleidsdoelstelling BD-9: Beheersbaarheid van de organisatie verhogen Actieplan AP-19: Verbeteringswerken aan de schoolgebouwen uitvoeren 03/12/ :59 8 / 27

13 Doelstellingennota Budget ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-31: Aanpassingswerken aan de gemeenteschool in kader van de doorlichting Op 13 en 14 mei 2013 vond een doorlichting van de gemeentelijke basisschool plaats. Op basis van deze doorlichting werd een inspectieverslag opgesteld. Rekening houdend met dit verslag, zullen in de volgende jaren aanpassingswerken aan het gebouw plaatsvinden. Zo wordt voorzien dat de elektrische installatie wordt vernieuwd en dat er nieuwe binnendeuren worden geplaatst. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling BD-10: Werken aan duurzame ruimtelijke kwaliteit Actieplan AP-35: Vernieuwen infrastructuur jeugd/sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-81: Investeringstoelage infrastructuur KFC Langemark De tribune van KFC Langemark is in slechte staat en dringend aan vervanging toe. KFC Langemark kijkt voor de bouw van een nieuwe tribune. De gemeente voorziet in een investeringstoelage van EUR voor de bouw. Het budget wordt overgedragen van 2014 naar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-38: Verminderen van de hoeveelheid afval 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-84: Invoeren en uitbreiden van DIFTAR op het recyclagepark In 2013 werd het aanbrengen van brandbaar afval betalend op het recyclagepark. De volgende jaren wordt het DIFTAR-principe ook voor andere fracties ingevoerd. DIFTAR is de afkorting van gedifferentieerd TARief. Met DIFTAR betaalt iedereen in functie van de hoeveelheid afval, volgens het principe de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart. Het huidig recyclagepark biedt onvoldoende ruimte om het comfort van de gebruikers te verzekeren. Het gemeentebestuur onderzoekt daarom of het park geheroriënteerd kan worden langs de Houthultseweg in. Door Mirom Menen wordt een ontwerp van de diftar-uitrusting van het recyclagepark opgemaakt en wordt een subsidiedossier ingediend voor de diftarinfrastructuur. OVAM geeft 50 % subsidies voor de diftar-recyclageparken en hun uitrusting (wordt berekend op de kostprijs 03/12/ :59 9 / 27

14 Doelstellingennota Budget 2015 excl. BTW). De aanleg van het portiershuisje, de luifel en de wegeniswerken zijn niet in het dossier diftar-uitrusting van Mirom Menen opgenomen. De gemeente dient hiervoor een apart dossier op te starten. 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-39: Energieverbruik verminderen Actie ACT-86: Inzetten op rationeel energie- en waterverbruik binnen gemeentelijke gebouwen De gemeente beheert een ruim en erg gevarieerd gebouwenpatrimonium. Zowel vanuit financieel als ecologisch standpunt is het aangewezen om het energieverbruik van en in deze gebouwen zoveel mogelijk te beperken. De gemeente zet de inspanningen op vlak van REG (Rationeel Energieverbruik) de volgende jaren verder om het energie- en waterverbruik terug te dringen en voert daartoe een aantal scans uit op verschillende gebouwen. Ook het energieverbruik bij nieuwe gebouwen is een belangrijk aandachtspunt. Actie ACT-87: Screening openbare verlichting Openbare verlichting heeft veel functies: veiligheid, sfeer, herkenbaarheid. Er is echter ook een keerzijde aan de medaille: openbare verlichting brengt heel wat kosten met zich mee: investeringen, onderhoud en energiegebruik. Ook lichtvervuiling krijgt de laatste jaren meer aandacht. De gemeente zal daarom het volledig patrimonium van openbare verlichting screenen en kijken welke keuzes het meest aangewezen zijn om het energieverbruik te verminderen: aangepaste armaturen en lamptechnologie, doven, dimmen. Het maakt daartoe in samenwerking met Eandis een lichtplan op, gebaseerd op de functie van de wegen. Actie ACT-88: Energieboekhouding opvolgen Het energie- en waterverbruik van de gebouwen, beheerd door de gemeente, wordt maandelijks opgevolgd. Deze verbruikscijfers dienen niet enkel als input voor een mogelijks REG-plan (=Rationeel Energieverbruik) voor het gebouw, maar laten ook toe om abnormale verbruiksstijgingen snel te detecteren. Actieplan AP-40: Duurzame mobiliteit bevorderen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-90: Aanleg fietspad tussen en Houthulst Na de voorbereidingen wordt nu gestart met de aanleg van een fietspad tussen en Houthulst. Voor dit fietspad wordt een subsidie aangevraagd in het kader van het mobiliteitsconvenant. De gemeente staat voornamelijk in voor de aanpassing van opritten en parkeerstroken. Het Agentschap Wegen en Verkeer zorgt voor de aanleg van het fietspad en de vernieuwing van het wegdek. 03/12/ :59 10 / 27

15 Doelstellingennota Budget 2015 Daarnaast worden langs het tracé en een stuk van de Stadensteenweg en Klerkenstraat ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in samenwerking met Infrax. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-92: Aanleg fietspad tussen Langemark en De gemeente wil de volgende jaren een volwaardige fietsverbinding aanleggen tussen de twee grootste kernen op haar grondgebied. Daartoe wordt deze verbinding opgenomen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Met subsidies uit het provinciale fietsfonds kan dan een nieuw en veilig fietspad aangelegd worden, conform de normen uit het vademecum fietsvoorzieningen. Samen met de vernieuwing van de Langemarkstraat-straat wordt dit budget verschoven naar het budgetjaar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-41: Voeren van een geintegreerd rioleringsbeleid 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-94: Riolerings- en wegenwerken Gistelhofstraat/Galgestraat De omgeving van de Gistelhofstraat en de Galgestraat zijn nog niet aangesloten op het rioolwaterzuiveringsstation van Langemark. De gemeente heeft daarom in samenwerking met Infrax en Aquafin een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse Milieumaatschappij om hier de nodige rioleringsinfrastructuur aan te leggen zodat regenwater en afvalwater gescheiden worden en de waterproblemen in dit gebied tot het verleden zullen behoren. Op 14 april 2014 keurde de Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur het kwartaalprogramma 2015 voor de subsidie aan gemeentelijke rioleringsprojecten goed. Voor Langemark- is hierbij o.m. het project Riolering in de Gistelhofstraat (tussen Mangelaarstraat en Klerkenstraat) en Galgestraat (tussen huisnr 3 en 7 C/D) en RWA-afvoer tussen Galgestraat en Broenbeek opgenomen voor een geraamd bedrag van EUR. Het globale project wordt in twee delen opgesplitst. Voor een verkaveling in de Gistelhofstraat vanaf de Mangelaarstraat tot Gistelhofstraat nr. 83 worden afzonderelijke riolerings- en wegeniswerken gepland. Daarbij werd besloten om de weg volledig te vervangen door asfalt om te vermijden dat de nieuwe weg over enkele jaren terug opgebroken moet worden bij het afkoppelingsproject met Infrax en de VMM in de Gistelhofstraat en Galgestraat. In kader van deze werken zal de waterleiding ontdubbeld worden. Langs de onpare kant van dit stuk Gistelhofstraat wordt 105 meter nieuwe waterleiding aangelegd. Een deel van de in 2015 in het meerjarenplan voorziene budgetten werd daartoe verschoven naar Het grootste deel van de werken, nl. in de Galgestraat en de rest van de Gistelhofstraat, zal in een tweede project uitgevoerd worden. Het regenwater zal via een grotendeels open gracht 03/12/ :59 11 / 27

16 Doelstellingennota Budget 2015 naar de Broenbeek afgevoerd worden, het afvalwater naar het zuiveringsstation in Langemark. De wegen krijgen een nieuwe inrichting die het woonkarakter van deze straten moet versterken. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-42: Voorzien van ruimte voor wonen 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-95: Realiseren bestemmingswijzigingen door opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) werd in de loop van 2013 definitief van kracht. Dit GRS is de basis voor ruimtelijke uitvoersplannen (RUP s) die de beleidsopties in het GRS omzetten in bindende bestemmingsplannen. De beleidsopties in het GRS waarvoor een RUP zal opgemaakt worden in het kader van dit meerjarenplan zijn: een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kasteelpark; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hooyaard; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Statiewijk en westelijke dorpsrand; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan Vleeshandel Markey; een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het nieuw ambachtelijk terrein in de Industiestraat. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-96: Ontwikkeling woonuitbreiding Schiethoek Tussen de Langemarkstraat, de Oude Bosweg en de Brugseweg ligt nog een grotendeels onaangesneden woonuitbreidingsgebied. Samen met de partners de West-Vlaamse Intercommunale (WVI), De Mandel en Ons Onderdak zorgt de gemeente voor een gefaseerde ontwikkeling van dit gebied. Er wordt een inrichtingsvisie opgesteld, de nodige gronden worden verworven en het gebied wordt ontwikkeld tot een kwalitatieve en gedifferentieerde woonomgeving met inachtneming van de nog te behalen sociale objectieven. Actie ACT-97: Ontwikkeling uitbreiding Industriestraat Sinds de jaren negentig is er geen noemenswaardig aanbod van bedrijventerreinen meer ontwikkeld in Langemark-. In uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan zal de gemeente een ruimtelijk uitvoeringsplan opmaken om een uitbreiding van 3,5 ha aan de Industriestraat mogelijk te maken. Dit gebeurt onder de volgende randvoorwaarden: - een brede bufferzone t.a.v. de Korte Eeckhoutmolenstraat - aandacht voor inrichting en optimalisatie in samenhang met het bestaande lokale bedrijventerrein - ontsluiting naar de straat 03/12/ :59 12 / 27

17 Doelstellingennota Budget 2015 De eigenlijke realisatie zal door de West-Vlaamse Intercommunale gebeuren. Actie ACT-98: Realisatie wooninbreiding straat Het gemeentebestuur heeft de afgelopen jaren strategisch gelegen gronden aangekocht in het binnengebied tussen de Markt en de straat. Deze gebieden worden ontwikkeld tot een kwalitatief wooninbreidingsproject dat verknoopt is met het centrum van Langemark. Hier kunnen een twintigtal woningen gerealiseerd worden. Het gebied wordt gefaseerd ontwikkeld na de herbestemming in een ruimtelijk uitvoeringsplan. Actie ACT-100: Inbreidingsproject rond Vijverpark Het Vijverpark met de aansluitende Vrijbosroute zijn een groene long in de gemeente. De omgeving hiervan bevat enkele grotere gebouwen waarvoor een nieuwe bestemming niet vanzelfsprekend is (bijvoorbeeld station). Dit is dan ook een uitgelezen plaats om op een kwalitatieve wijze invulling te geven aan de behoefte aan kleinschalige, vrijstaande appartementsgebouwen in de gemeente. De bewoners genieten van de groene omgeving zonder dat ze de eengezinswoningen al te zeer in de verdrukking brengen (inkijk, schaduw). De gemeente legt de ontwikkelingen vast in een ruimtelijk uitvoeringsplan en begeleidt de ontwikkelingen via het vergunningenbeleid. Actieplan AP-43: Aantrekkelijker maken van dorpsomgeving 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-99: Dorpskernvernieuwing Langemark Zowel de riolering als de inrichting van de dorpskern in Langemark zijn aan vernieuwing toe. De dorpskernvernieuwing streeft heel wat doelstellingen na: - een goede toegankelijkheid van het centrum zowel voor voetgangers, fietsers, auto's als het openbaar vervoer - een kwalitatief openbaar domein met een hoge belevingskwaliteit, bvb. door de creatie van een groene as tussen de spoorweg en de Markt via het Vijverpark - een stimulans voor meervoudig ruimtegebruik (activiteiten, terrassen,...) - een integrale toegankelijkheid - een gescheiden rioolstelsel In 2013 en 2014, werd na aftoetsing bij de bevolking, verder gewerkt aan een degelijke voorbereiding van de dorpskernvernieuwing, terwijl het bestuur de bevestiging van de subsidies van de Vlaamse Milieumaatschappij voor de riolering afwachtte. In het voorjaar van 2014 kwam het verlossende bericht dat de rioleringen voor de dorpskernhernieuwing opgenomen zijn in het kwartaalprogramma van Het betuur gaat in 2015 verder met de afwerking van het ontwerp-dossier, de opmaak van de bouwvergunning en het aanstellen van de aannemers voor de uitvoering van de werken. 03/12/ :59 13 / 27

18 Doelstellingennota Budget ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-44: Kwaliteit van het wegennet verhogen 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-101: Herstel Langemarkstraat/straat De Langemarkstraat/straat is een belangrijke verbindingsweg in de gemeente die ook deel uitmaakt van het provinciaal vrachtroutenetwerk. Het wegdek is aan vervanging toe en er zijn ook aanpassingen nodig die de verkeersveiligheid verhogen (bijvoorbeeld rond het Halfwegehuis). Wanneer een veilig fietspad wordt aangelegd, zal meteen ook het volledig traject heringericht worden. 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-102: Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden Naast de grotere projecten die nominatief in dit beleidsplan opgenomen zijn, voorziet het gemeentebestuur ook middelen om kleinere aanpassingen of herstellingen uit te voeren aan de verschillende wegen die onze gemeente rijk is. De prioriteiten hiervoor worden bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken, op basis van de evolutie van het gemeentelijk wegennet. Vanaf 2014 wordt dit budget samengevoegd met het budget voor landbouwwegen (actie 103). 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-103: Onderhoud van landbouwwegen optimaliseren Het uitgebreide landelijke wegennet verdient bijzondere aandacht. Bij aanpassingen moet het gebruik door landbouwvoertuigen en zachte weggebruikers voorop staan, waarbij gestreefd wordt naar duurzame oplossingen. Het herstellen van deze wegen mag er niet voor zorgen dat sluipwegen ontstaan. De steeds zwaarder en groter wordende landbouwvoertuigen stellen ons voor extra uitdagingen. Ook hier worden de prioriteiten bepaald in overleg met de Werkgroep Verkeer en Openbare Werken. Het budget voor de landbouwwegen wordt vanaf 2014 voorzien onder actie 102, "Jaarlijks onderhoud diverse buurtwegen, landbouwwegen, trage wegen en fietspaden". 03/12/ :59 14 / 27

19 Doelstellingennota Budget ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-45: Uitrusting technische dienst/groendienst optimaliseren 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-104: Aankoop nieuwe kraan De technische dienst en groendienst maken permanent gebruik van de bandenkraan, zowel voor het onderhoud van grachten als voor andere graafwerken (bijvoorbeeld voor het onderhoud van wegen en voetpaden). De oude kraan was aan het einde van haar economische levensduur gekomen. Een vervanging, aangepast aan de noden van de gemeente, was noodzakelijk in Met de aankoop van de nieuwe kraan kunnen we dit project afsluiten. Actie ACT-105: Aankoop nieuwe voertuigen technische dienst In de loop van de volgende jaren zijn een aantal voertuigen van de technische dienst aan vervanging toe. Hierbij wordt in de eerste plaats gedacht aan een voertuig voor het diensthoofd en een bestelwagen voor de ploeg die de gebouwen onderhoudt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-106: Aankoop nieuwe voertuigen groendienst Ook bij de groendienst moeten de volgende jaren een aantal voertuigen vervangen worden. Het gaat daarbij om een nieuwe bestelwagen en een mulchmaaier. In samenwerking met de provincie wordt ook een nieuw voertuig voor de bestrijding van muskusratten aangekocht. Waar mogelijk worden ook nog extra containers aangekocht om de werking te vergemakkelijken. 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-111: Aankoop machines Sinds 2004 werken openbare besturen in de richting van een pesticidevrij beheer. Vanaf 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken, zowel voor de taken uitgevoerd door eigen personeel als voor taken die uitbesteed worden. Om het groenonderhoud enigszins onder controle te houden, worden de nodige machines aangekocht. Daarbij wordt uitgegaan van: - een multifunctionele machine (bvb. vegen en borstelen als basisbestrijding) - een brander als aanvulling op plaatsen waar de multifunctionele machine niet kan komen. 03/12/ :59 15 / 27

20 Doelstellingennota Budget ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-47: Verbeteringsprojecten inzake openbare verlichting Actie ACT-108: Ondergronds brengen van elektriciteitskabels in de Statiestraat en Markt In 2014 was het nog mogelijk dat de distributienetbeheerder het bovengrondse kopernetwerk vervangt op zijn kosten door een ondergronds netwerk. De gemeente bracht dan ook de laatste stukken in de omgeving van de Markt en Statiestraat, ondergronds. Waar de leidingen niet uit koper bestaan, was dit ten laste van de gemeente. Actie ACT-110: Vervangen verlichtingspalen Vinkestraat Budget werd voorzien voor de vervanging van 3 verouderde armaturen in de Vinkestraat, die als enige niet werden vervangen bij de hernieuwing van de armaturen in de Molenwijk. Actieplan AP-48: Oprichting woonwinkel ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-109: Oprichting intergemeentelijke woonwinkel In 2014 werd door de gemeentebesturen Zonnebeke en Langemark- een woonwinkel opgericht. In deze woonwinkel kunnen de bewoners terecht met vragen rond subsidies, huren, technische aanpassingen,... Naast een voltijds coördinator en een loketmedewerker, wordt ook een technisch medewerker aangeworven, die advies aan huis kan geven. De woonwinkel werd opgericht met subsidies van het Agentschap Wonen-Vlaanderen. Het nietgesubsidieerde deel van de loonlasten en de werkingskosten worden tussen de beide gemeenten verdeeld op basis van de inwonersaantallen. Vanaf 2015 opent de woonwinkel officieel haar deuren ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AP-49: Restauratie Guynemermonument 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 Actie ACT-114: Restauratie Guynemermonument Er wordt een subsidiedossier opgemaakt voor Erfgoed Vlaanderen voor de restauratie van het Guynemermonument. De tussenkomst van Erfgoed Vlaanderen bedraagt 60% vanaf /12/ :59 16 / 27

Inhoudstafel. Prioritair Beleid 1. BD-4: Een sociaal beleid voeren 1. AP-21: Een sociaal huis uitbouwen 1

Inhoudstafel. Prioritair Beleid 1. BD-4: Een sociaal beleid voeren 1. AP-21: Een sociaal huis uitbouwen 1 Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-4: Een sociaal beleid voeren 1 AP-21: Een sociaal huis uitbouwen 1 ACT-34: Een architect aanstellen voor de bouw van een sociaal huis 1 ACT-35: Oprichten van een gebouw

Nadere informatie

Meerjarenplan aanpassing 2

Meerjarenplan aanpassing 2 Gemeente Langemark Poelkapelle (NIS 33040) Meerjarenplan aanpassing 2 2014 2019 Kasteelstraat 1 8920 Langemark Poelkapelle Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Inhoudsopgave

Nadere informatie

Budgetwijziging. Gemeente Langemark Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budgetwijziging. Gemeente Langemark Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark (NIS 33040) Budgetwijziging 1 Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Inhoudsopgave Planningsrapport: Budgetwijziging

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2

Werken in Bekkevoort Halensebaan. Overlegvergadering INWONERS. 13 oktober collector Pijnbeek fase 2 Werken in Bekkevoort Halensebaan Overlegvergadering INWONERS 13 oktober 2016 20.490 collector Pijnbeek fase 2 15-12-2010 Aquafin partner for all wastewater projects 1 Agenda Inleiding Rioleringswerken

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Wegenis- en rioleringswerken Bist

Wegenis- en rioleringswerken Bist Wegenis- en rioleringswerken Bist Infovergadering 18-01-2017 1 Agenda Voorstelling panel Waarom deze werken Wat gaat er veranderen Hoe zullen de werken praktisch verlopen Hoe zal het nieuwe wegdek eruit

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Ontwerp in opmaak op datum: 2/12/2013 OCMW Pepingen (NIS 23064) Kerkstraat(P) 2-1670 Pepingen

Nadere informatie

OW0303 Langemark-Poelkapelle Het sociaal huis en gemeentehuis gelinkt

OW0303 Langemark-Poelkapelle Het sociaal huis en gemeentehuis gelinkt OW0303 Langemark-Poelkapelle Het sociaal huis en gemeentehuis gelinkt Vooraanzicht gemeentehuis Zij-aanzicht gemeentehuis 2 1 3 4 5 Bovenaanzicht huidig gemeentehuis Langemark-Poelkapelle en nabije omgeving

Nadere informatie

Opmaak van een strategisch meerjarenplan?

Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Opmaak van een strategisch meerjarenplan? Hypothetisch voorbeeld opgemaakt door medewerkers van de VVSG - zomer 2013 De VVSG helpt u graag op weg bij de opmaak van de strategische meerjarenplanning. Naast

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Integratietraject stad/ocmw

Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Integratietraject stad/ocmw Stad en OCMW gaan nauwer samenwerken SITUERING TORHOUT SITUERING TORHOUT Enkele gegevens: Ruim 20.000 inwoners Geen deelgemeenten, enkel wijken Oppervlakte:

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar:

vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: 17 BBC vanaf 1/1/2014: BBC (beleids- en beheerscyclus) = nieuw systeem voor boekhouding en meerjarenplanning niet langer alles apart in begroting maar: strategische doelstellingen actieplannen acties strategische

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Collector Overslag/Wegeniswerken

Collector Overslag/Wegeniswerken Collector Overslag/Wegeniswerken Ramonshoek: infoavond 10 maart 2016 Waarom zijn we hier samen? Wie zijn wij? Doel van de werken Toelichting rioleringswerken Inrichting van de nieuwe wegenis Voorbereiding

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Wat deed CD&V in Langemark-Poelkapelle

Wat deed CD&V in Langemark-Poelkapelle Wat deed CD&V in Langemark-Poelkapelle - 2000-2006 2001 Nieuwe locatie voor jeugdhuis De Flodder Nieuw heem voor de chirojongens in Langemark Heraanleg van de speelplaats in Sint-Juliaan Opening van de

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013

De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 De werking van het gemeentebestuur vanaf 01/01/2013 1 Waarom veranderen? Wellicht ken je het lokaal jeugdbeleidsplan wel, het is het plan van een gemeente over hoe ze werk willen maken van jeugdwerk- en

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE

INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE INFORMATIEVERGADERING 24 NOVEMBER 2016 MASTERPLAN GEMEENTEPLEIN - VRIJETIJDSCENTRUM WINGENE REFERENTIEKADER Waarover gaat het? De gemeente Wingene Feiten & cijfers 2 hoofddorpen + bloeiende woonkernen

Nadere informatie

Marke Thuis in de Stad-prijs

Marke Thuis in de Stad-prijs Marke 2010 2030 Thuis in de Stad-prijs Vooraf : Open dorpsraad ivm KMO Plannen omtrent inrichting bedrijventerrein Inplanten woongebieden Herinrichting R8 Bezordgheid van de Markenaren : zit er voldoende

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek INLEIDING 2009 is een feestjaar voor zowel OC Vondel als bib Vondel. Het ontmoetingscentrum bestaat 20 jaar en de bibliotheek 10 jaar. Bovendien is het 30 jaar geleden

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Functienaam: projectleider wegeninfrastructuur Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: gedeelde diensten Dienst: expertises Doel van de entiteit De afdeling gedeelde diensten omvat diverse expertisedomeinen

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038

MEERJARENPLAN Gemeente Kampenhout. Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat Kampenhout NIS code: 23038 Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLAN 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 De organieke decreten bepalen dat het meerjarenplan

Nadere informatie

Kasterlee De Met fase 2

Kasterlee De Met fase 2 1 Kasterlee De Met fase 2 Infovergaderingen Handelaars 4/9 Bewoners en eigenaars 7/9 Adviesraden 18/9 www.kasterlee.be Toelichting projectdossier en reeds doorlopen traject www.kasterlee.be 2 3 Missie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Situering. gemeente Gavere 1

Situering. gemeente Gavere 1 Situering gemeente Gavere 1 Actoren & partners De uitvoerende overheid: Wegeniswerken: gemeente Gavere Rioleringswerken: FARYS Studiebureau:Grontmij Opmaak ontwerp Opvolging werken i.s.m. gemeente en FARYS

Nadere informatie

SITUERING VAN HET PROJECT

SITUERING VAN HET PROJECT SITUERING VAN HET PROJECT Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en de gemeenten Gooik, Galmaarden en Herne leggen fietspaden aan en vernieuwen de rijweg in de Langestraat, Repingestraat en Vollezelestraat

Nadere informatie

Toelichting meerjarenplan

Toelichting meerjarenplan Toelichting meerjarenplan 2014-2019 Visie Investeren zonder hypotheek op de toekomst Optimale benutting van subsidies en externe kanalen Voortdurend zoeken naar win-win situaties Vb. integratie OCMW -

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel

Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Globaal Sportinfrastructuurplan Vlaanderen Diederik Van Briel Beleidskader Voorbereidende stappen - Proces Uitgangspunten Focus en Rol van Vlaanderen Vlaams regeerakkoord Beleidsnota Afbakenen type Sportinfrastructuur

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Agenda 1. Voorstelling 2. Vragen? Voorstelling Pidpa Riolering Pidpa = opdrachthoudende

Nadere informatie

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers

Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Functiebeschrijving Dossierbehandelaar stedenbouwkundige dossiers Algemene informatie Functietitel Cluster Dienst Team Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Dossierbehandelaar (bestuurssecretaris)

Nadere informatie

Toelichting: Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni infodag VERA 24/06/2016

Toelichting: Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni infodag VERA 24/06/2016 Opwijk Integratie gemeente en OCMW 21 juni 2016 - infodag VERA Toelichting: I. De aanzet tot het project II. Start van Gogoo integratieproject gemeente & OCMW III. Implementatie - focus op ICT IV. Het

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern

Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Mesen/Heuvelland Herinrichting dorpskern Wegenis- en rioleringswerken in de Ieperstraat, Gentstraat, Armentiersstraat, Armentierssteenweg Bewonersvergadering: 24 mei 2011 1 2 INITIATIEF IS SAMENWERKING

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Zoersel: Wijk Kapellenhof - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 23 januari 2012 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Wijk Kapellenhof 3. Gescheiden

Nadere informatie

Doelstellingennota Budget

Doelstellingennota Budget Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7020 Investering: 457 Andere: 30 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar

De weg naar ontvoogding. Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar De weg naar ontvoogding Ervaringen vanuit de gemeente Pittem Dhr. Eddy Truyaert stedenbouwkundig ambtenaar Inhoud 1. Inleiding 2. Voorwaarden tot ontvoogding 1. Gemeentelijk structuurplan 2. Stedenbouwkundig

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond

Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Aquafin en de gemeente plannen werken in uw buurt Infoavond Xenia Luxem Projectmanager Aquafin 7 december 2016 Voorstelling betrokken partijen Bouwheer: -> Aquafin (riolering + advies afkoppelingen) Overige

Nadere informatie

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8

Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Herinrichting doortocht N43 Fase 2, deel 2 vak Nieuwstraat Gaverbeek Fase 3 vak Gaverbeek R8 Informatievergadering 19-10-2010 20 uur cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 te 8530 Harelbeke Herinrichting

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN

PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN BEWONERSBRIEF 21.12.2016 PROJECT PARKSTRAAT-BOLLESTRAAT RIOLERINGS_ EN WEGENWERKEN START DER WERKEN Aan de bewoners van de Bermstraat, deel Rijselstraat, Bollestraat, Schavelarestraat, Parkstraat, Koolskampstraat,

Nadere informatie

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos,

Erik Jacobs. De kracht van verandering. Lijsttrekker. Beste inwoner van Kontich-Waarloos, Beste inwoner van Kontich-Waarloos, N-VA belooft u verandering. In dit boekje presenteren enkele van onze kandidaten u graag onze belangrijkste standpunten. Zo weet u hoe we de verandering concreet zullen

Nadere informatie

Strategische nota meerjarenplanning

Strategische nota meerjarenplanning Strategische nota meerjarenplanning Planningsrapport: Meerjarenplan 2014-2019 (BP2014_2019-0) Periode: vanaf 2014 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 5331 Investering: 265 Andere: 36 Gemeente Aartselaar (NIS

Nadere informatie

Infoavond meerjarenplanning

Infoavond meerjarenplanning Infoavond meerjarenplanning 2014-2019 INLEIDING Beleidsthema s Mobiliteit Kind en onderwijs Wonen en Omgeving Vrije tijd Zorgsite Interne organisatie Financiën Omgevingsanalyse Mobiliteit Mobiliteit Wegeniswerken

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Collector Ouwegem fase 2. Aquafin-project. Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM

Collector Ouwegem fase 2. Aquafin-project. Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM Collector Ouwegem fase 2 Aquafin-project Herinrichting Steenoven Nerethstraat Ouwegemstraat - Gaverstraat WELKOM Hoorzitting 21 december 2015 1 Inhoud Verwelkoming en inleiding Projectdefiniëring Waterzuivering

Nadere informatie

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief

Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief SUBSIDIEREGLEMENT Afkoppeling en lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering of op eigen initiatief Artikel 1 Artikel 2 Definities Hemelwater: Verzamelnaam

Nadere informatie

Op naar proper water in 2015!

Op naar proper water in 2015! Op naar proper water in 2015!! De Europese Kaderrichtlijn water, het decreet Integraal Waterbeleid en Vlarem I en II verplichten ons tot het voeren van een integraal Stedelijk waterbeleid. Dit gaat voornamelijk

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2.

VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. VERANTWOORDINGSNOTA BBC STRATEGISCHE DOELSTELLING 2. Het OCMW bouwt samen met alle partners een kwaliteitsvol en behoeften dekkend kinderopvangaanbod voor baby s, peuters en schoolgaande kinderen verder

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst bibliotheek Volgnummer dossier 5 Onderwerp Bibliotheek. Instap van de openbare bibliotheek in het Provinciaal

Nadere informatie

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning

Brussel, 24 juni _Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning. Advies. Uniek loket bouw- en milieuvergunning Brussel, 24 juni 2008 082406_Advies uniek loket bouw- en milieuvergunning Advies Uniek loket bouw- en milieuvergunning 1. Inleiding De SERV werd op 29 mei door de Vlaamse minister van Openbare werken,

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: teamleider(wonen en Omgeving, Publieke ruimte, Wegen en water)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: teamleider(wonen en Omgeving, Publieke ruimte, Wegen en water) Functie Graadnaam: technisch beambte Functienaam: technisch beambte wegen en water Functiefamilie: Technisch medewerkers Functionele loopbaan: E1-E3 Afdeling: Wonen en Omgeving Dienst: Publieke ruimte

Nadere informatie

In deze brochure geven wij u een overzicht van de aard, de omvang en de timing van de werken.

In deze brochure geven wij u een overzicht van de aard, de omvang en de timing van de werken. BESELARE EEN DORP IN beweging kom alles te weten over de toekomst van beselare. deze folder vertelt u het hoe en waarom van de vernieuwing van de wervikstraat en de beselarestraat in beselare. Half april

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1

Rioleringsproject Gemeente Waasmunster. Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Rioleringsproject Gemeente Waasmunster Infovergadering gemeente Waasmunster 1 Inhoud Wie is RioP? Wat doet RioP? Doelstellingen project Wat is afkoppelen? Wat is een gemengd stelsel? Wat is een gescheiden

Nadere informatie

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten

Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten voor socio-culturele verenigingen en socio-culturele projecten Binnen het in het budget voorziene en goedgekeurde bedrag (1419/4/3/7/9 steun voor erkende socio-culturele verenigingen en 1419/4/3/6/4 Ondersteuning

Nadere informatie

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering -

Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Pidpa Riolering in Malle: Leegstede - Eertbolweg - Aanleg riolering - Voorstelling infovergadering bewoners 22 november 2011 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Leegstede - Eertbolweg

Nadere informatie

Strategische nota. 15 december 2014

Strategische nota. 15 december 2014 Strategische nota 15 december 2014 De strategische nota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het bestuur voor de periode van het meerjarenplan. Enkel de prioritaire

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie