Because I am a Girl. Girls in the Global Economy: Adding It All Up SAMENVATTING. Investeren in meisjes loont niet alleen, maar is ook slim

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Because I am a Girl. Girls in the Global Economy: Adding It All Up SAMENVATTING. Investeren in meisjes loont niet alleen, maar is ook slim"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Because I am a Girl the State of the World s Girls 2009 Girls in the Global Economy: Adding It All Up Investeren in meisjes loont niet alleen, maar is ook slim Ngozi Okonjo-Iweala Managing Director,World Bank ALF BERG 1

2 Girls in the Global Economy: Adding It All Up De wereldwijde economische crisis eist een hoge tol van families en gemeenschappen over de gehele wereld. En wanneer er een tekort aan geld is, hebben meisjes en jonge vrouwen hier het meeste last van. Door de economische crisis zullen alleen al in 2009 naar schatting Afrikaanse baby s overlijden voor hun eerste verjaardag.¹ Het merendeel hiervan zijn meisjes. ALF BERG Maar niet alleen de kinderen lijden. Ouders krijgen te maken met baanverlies en een lager inkomen, waardoor jongere meisjes van school worden gehaald om te werken voor geld voor hun families. De wereldwijde economische ontwikkeling en mensenrechten voor meisjes worden tientallen jaren teruggezet als de invloed van de economische crisis wordt genegeerd. Toch gingen velen al voor de huidige crisis een moeilijke en onzekere toekomst tegemoet. Vele jonge vrouwen doen zwaar werk in kleding- of elektronicafabrieken en maken daar lange uren. Vaak zijn zij de eersten die hun baan verliezen bij een verslechterende economie. Duizenden eindigen in de seksindustrie en andere banen met een hoog risico. Dit is voor elke jonge vrouw een persoonlijke tragedie en het is een financiële ramp voor economieën die het zwaar hebben. Elk jaar verliezen deze landen miljarden dollars, omdat ze niet investeren in meisjes en jonge vrouwen. Meer dan 500 miljoen² meisjes en jonge vrouwen in ontwikkelingslanden kunnen en moeten een belangrijke rol spelen in de economische en maatschappelijke ontwikkeling van de volgende generatie. Velen hebben echter geen mogelijkheden voor een opleiding of waardevolle economische activiteit. Toch staat investeren in meisjes voor groei en ontwikkeling en er is duidelijk bewijs dat een gebrek aan investeringen in meisjes in verband brengt met een gebrek aan economische groei. Girls in the Global Economy: Adding It All Up Het laatste rapport in de serie Because I am a Girl van Plan bevat een nieuwe analyse van de belangrijke rol die meisjes en jonge vrouwen spelen in economische groei, evenals een analyse van de gemiste kansen als niet wordt geïnvesteerd in hun toekomst. Veel meisjes komen al vanaf hun geboorte voor moeilijke uitdagingen te staan. In het rapport wordt dan ook opgeroepen om vroeg te investeren in de scholing van meisjes en zinvolle werkkansen voor een welvarende en gelijkwaardige maatschappij. Investeren in meisjes is in het voordeel van ons allen. 2 1 Uit een te verschijnen rapport How Many More Infants are Likely to Die as a Result of the Global Financial Crisis? (Hoeveel meer kinderen zullen waarschijnlijk nog sterven door de wereldwijde economische crisis?) van Jed Friedman en Norbert Schady, Development Research Group. De Wereldbank. Wordt gepubliceerd in september Plan UK (2009). Because I am a Girl; The state of the world s girls Girls in the Global Economy; Adding it All Up, p. 10. Londen, Plan UK. 3 Plan UK (2009). Because I am a Girl; The state of the world s girls Girls in the Global Economy; Adding it All Up, p. 27. Londen, Plan UK.

3 JENNY MATTHEWS Mijn persoonlijke zorg is de benarde toestand van vrouwen en meisjes die het grootste gedeelte vormen van de ongezonde, ongeschoolde, ondervoede en onbetaalde mensen in deze wereld. Als de helft van de wereldbevolking kwetsbaar blijft voor economische, politieke, juridische en maatschappelijke verwaarlozing, komt onze hoop op meer democratie en voorspoed ernstig in het geding. Hillary Rodham Clinton 3 Directe invloed van de wereldwijde recessie Miljoenen jonge vrouwen die werkzaam zijn in informele en exportgerelateerde sectoren, verliezen als eersten hun baan. Migranten die in het buitenland werken, maken steeds minder geld over naar huis en ook de migratie daalt. Leningen voor microfinanciering en andere projecten zijn beperkt. Meer meisjes worden ingezet voor kinderarbeid. Meisjes worden van school gehaald om huishoudelijk en ander werk te verrichten. Hogere kindersterfte de meerderheid meisjes. Meer meisjes en vrouwen worden gedwongen te werken in de seksindustrie. Invloed op de lange termijn wanneer niet wordt geïnvesteerd in meisjes Jaarlijks verlies van miljarden dollars voor lokale economieën. In het verleden geboekte vooruitgang op het gebied van meisjesrechten wordt ondermijnd en teruggedraaid. 3

4 Girls in the Global Economy: Adding It All Up Voor de bijl MARK READ De snelle uitbreiding van transnationale bedrijven en de particuliere dienstensector betekent dat nu meer vrouwen dan ooit betaald werk uitvoeren. Desondanks hebben zij geen sterkere financiële positie bereikt. Globalisering heeft in vele gevallen geleid tot verslechterende economische omstandigheden voor de armen, waaronder vrouwen in de informele economie. 4 Bewijsmateriaal toont aan dat meer dan 60 procent van de werkende vrouwen in ontwikkelingslanden informeel werk hebben buiten de landbouwsector. Dit percentage ligt veel hoger wanneer het aantal vrouwen dat werkzaam is in de landbouw wordt meegerekend. 5 De meeste informele arbeidskrachten zijn jonge vrouwen met de meest onzekere banen, zoals huishoudsters en thuiswerkers die worden betaald per artikel. De meesten maken lange dagen voor een laag of onregelmatig salaris en in extreme omstandigheden in kleding-, speelgoed- of elektronicafabrieken. Ze leiden een armoedig bestaan waardoor ze erg kwetsbaar zijn voor de invloed van economische en maatschappelijke veranderingen. Jonge vrouwen worden vaak gezien als flexibele werkkrachten en worden gemakkelijk ontslagen bij financiële tegenslagen. Hoewel flexibele arbeid bedrijven en landen bestendiger maakt tegen financiële tegenslagen, zijn de maatschappelijke kosten voor huishoudens met een dergelijk onstabiel en onzeker leven aanzienlijk. Het inkomen van de vrouwen is essentieel voor het ondersteunen van hun familie, voor onderwijs en gezondheidszorg voor hun kinderen. In veel ontwikkelingslanden heeft de huidige economische crisis een negatieve invloed op jonge vrouwen, terwijl zij net hun weg begonnen te vinden richting de arbeidsmarkt. Zelfs in de formele sector raken vrouwen vaak als eerste hun baan kwijt, omdat zij nog altijd worden gezien als secundaire verdieners. Volgens GABRIELA, de nationale alliantie van vrouwen in de Filipijnen, zijn 7 van de 10 werknemers die in de formele sector worden ontslagen door de huidige economische crisis vrouwen United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) (2007). Economic and Social Survey of Asia and the Pacific (Economisch en maatschappelijk onderzoek naar Azië en de Pacific) [internet]. [bezocht op 4 augustus 2009]. 5 United Nations Development Fund for Women (UNIFEM) (2005). Progress of the World s Women: Women, Work and Poverty (Vooruitgang van vrouwen in deze wereld: vrouwen, werk en armoede), p. 9. New York, UNIFEM. 6 Plan UK (2009). Because I am a Girl; The state of the world s girls Girls in the Global Economy; Adding it All Up, p. 30. Londen, Plan UK.

5 Geld naar huis sturen Miljoenen vrouwen zijn geëmigreerd en werken in het buitenland. Ten minste de helft van alle internationale migranten bestaat uit vrouwen. 7 Jonge vrouwen zien migratie vaak als een kans, maar ze kunnen terechtkomen in banen waarin ze gemakkelijk kunnen worden uitgebuit. Dit zijn bijvoorbeeld banen in de landbouw, zware industrie, huishoudelijke dienstverlening, toerisme en entertainment. Ze sturen miljoenen dollars naar huis en hun familie. Geld dat wordt uitgegeven aan voedsel, kleding, onderwijs en gezondheidszorg en daardoor bijdraagt aan de plaatselijke economie. Door de economische crisis krijgen veel van deze jonge vrouwen een lager inkomen of raken hun baan kwijt, waardoor ze terugkeren naar huis. De Wereldbank heeft voorspeld dat de stroom overmakingen door migranten naar ontwikkelingslanden in 2009 met 7,3% zal dalen. 8 Gebrek aan overmakingen door migranten is van invloed op de plaatselijke economieën: in de Filipijnen maken deze overmakingen een groot deel uit van het bruto nationaal product (BNP) van het land. In 2007 maakten mensen die in het buitenland werken USD 14,5 miljard over. 9 Connie Bragas-Regalado van Migrante International, de Filipijnse organisatie voor migrantenrechten, waarschuwt dat ontslag dreigt voor vele jonge vrouwen die werkzaam zijn in Hongkong en Singapore. Vooral huishoudelijke hulpen, kindermeisjes en andere contractarbeiders vormen een zorg. Als hun werkgevers hun baan kwijtraken, of als hun baan te leiden heeft onder de crisis, zouden de dienstbodes naar huis gestuurd kunnen worden of worden gedwongen een lager salaris te accepteren. Als deze werknemers geen geld naar huis en hun familie kunnen sturen, zou dit tevens leiden tot maatschappelijke problemen. 10 Ze heeft dit allemaal al eerder gezien toen ze zelf 13 jaar lang werkzaam was als hulp in de huishouding in Hongkong: Toen de Aziatische economische crisis toesloeg in vielen er massale ontslagen. Waarschijnlijk zullen we nu dezelfde trend zien, aangezien deze nieuwe crisis wereldwijd is. 11 JIM HOLMES 7 United Nations Population Fund (UNFPA) (2006). State of World Population. A Passage to Hope. Women and International Migration (Status van de wereldbevolking. Een doorgang tot hoop. Vrouwen en internationale migratie) [internet]. [bezocht op 4 augustus 2009]. 8 Wereldbank (2009) Migration and Development Brief 10. Outlook for Remittance Flows : Remittances expected to fall by 7-10 percent in 2009 (Voorspelling overmakingen door migranten : overmakingen dalen in 2009 naar verwachting 7-10 procent) [internet]. [bezocht op 4 augustus 2009]. 9 Phillippines Overseas Employment Administration (POEA) (2007). Overseas Employment Statistics. Mandaluyong City (POEA) (Statistieken werkgelegenheid in het buitenland. Mandaluyong Stad (POEA)) [internet]. [bezocht op 4 augustus 2009]. 10 IRIN (2008). Filipijnen. Contingency plan for army of migrants (Contingentieplan voor migrantenleger). Persbericht, 22 oktober 2008 [internet]. Report.aspx?ReportId=81050 (bezocht op 4 augustus 2009). 11 Ibid. 5

6 Girls in the Global Economy: Adding It All Up Van school aan het werk Schattingen van de International Labour Organization (ILO) geven aan dat het aantal kinderen dat is betrokken bij kinderarbeid consistent is gedaald, maar dat deze vooruitgang dreigt te verslechteren door de huidige economische crisis. Bezuinigingen op nationale onderwijsbudgetten en minder overmakingen door migranten, die er vaak aan bijdragen kinderen op school te houden, zouden het aantal werkende kinderen kunnen verhogen. Recente wereldwijde schattingen geven aan dat meer dan 100 miljoen meisjes betrokken zijn bij kinderarbeid, 12 bijvoorbeeld op het land of in de huishouding. De ILO schat dat meer meisjes onder de 16 werkzaam zijn in de huishoudelijke dienstverlening dan in welke andere sector dan ook. 13 Over het algemeen wordt huishoudelijk werk gezien als een veilige vorm van werk, maar in werkelijkheid schuilt er in deze sector veel misbruik en uitbuiting, waaronder fysiek, psychologisch en seksueel geweld. Geschat wordt dat meer dan 100 miljoen mensen, voornamelijk jonge vrouwen en meisjes, werkzaam zijn in deze minst gereguleerde en beschermde sector. 14 ROGER ALLEN / DAILY MIRROR 6 12 International Labour Organization (ILO) (2009). Give Girls a Chance Tackling Child Labour (Geef meisjes een kans aanpak van kinderarbeid), p. 2 [internet]. [bezocht op 4 augustus 2009]. 13 International Labour Organization (ILO) (2004). Helping hands or shackled lives: Understanding domestic labour and responses to it (Een helpende hand of een geketend leven: inzicht in huishoudelijk werk en de reacties erop). [bezocht op 4 augustus 2009]. 14 International Labour Organization (ILO) (2008). 301st Session of the Governing Body (301e Sessie van de Raad van Bestuur), 6-20 maart 2008, GB.301/2. [bezocht op 4 augustus 2009].

7 Het cohortonderzoek vanaf de geboorte komen meisjes voor moeilijke uitdagingen te staan In 2007 heeft Plan UK een cohortonderzoek opgezet Real Choices, Real Lives (Echte keuzes, echte levens) waarin een groep van 142 meisjes wordt gevolgd van hun geboorte tot hun negende verjaardag in Tegen die tijd zouden de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling moeten zijn bereikt. Hun verhalen laten zien welke beslissingen hun families moeten nemen voor het laten opgroeien van hun dochters en voor welke serieuze uitdagingen de meisjes vanaf hun geboorte komen te staan. Het volgt de levens van meisjes in negen landen Brazilië, El Salvador, de Dominicaanse Republiek, Benin, Togo, Oeganda, Cambodja, de Filipijnen en Vietnam. Uit bewijs blijkt dat arme families dit jaar armer worden door de huidige economische crisis en dat zij te kampen hebben met een tekort aan voedsel en brandstof. De druk op meisjes om te stoppen met school wanneer hun families het schoolgeld of de uniformen, of zelfs voedsel, niet meer kunnen betalen kan heel groot zijn. Ondanks de financiële uitdagingen waarvoor ze komen te staan, hebben de families grote ambities voor hun kinderen, zoals alle ouders dat hebben. Alle ouders hebben uitgesproken dat zij hoge verwachtingen hebben van hun dochters en bereid zijn te investeren in hun onderwijs. Dit om hen te ondersteunen, zodat zij alles uit zichzelf kunnen halen. Meer dan de helft zou graag zien dat hun dochters een carrière nastreven waarvoor verdere scholing en training nodig is en een baan zoeken als bijvoorbeeld vroedvrouw, verpleegkundige of docente. De moeder van Sokhea in Cambodja spreekt voor velen van hen. Ik wil niet dat ze wordt zoals wij, zegt ze en voegt met een klein lachje toe: Het zou fantastisch zijn als ze verpleegkundige zou kunnen worden en de familie zou kunnen helpen, maar ik geef het weinig kans. Het gebrek aan hoop van Sokhea s moeder is iets waar we allemaal iets mee moeten doen de toekomst van haar dochter ligt in de handen van ons allemaal. Meisjes in de wereldeconomie: de ervaringen van Tatiana en Ashlin Tatiana, uit El Salvador, is tweeënhalf jaar oud. Ze woonde bij haar moeder, Nataly, ondanks dat haar vader, Vincente, al bijna haar hele jonge leven in de Verenigde Staten woont. Toen onderzoekers het gezin bezochten in februari 2009, realiseerden zij zich dat Tatiana s leven drastisch is veranderd, omdat haar moeder, Nataly, ook is verhuisd naar de Verenigde Staten. Tatiana wordt nu verzorgd door haar grootouders. Ashlin van drie woont ook bij haar grootouders. Haar moeder woont in Italië en haar vader in de Verenigde Staten. De uitdagingen van internationale migratie zijn duidelijk voor dit jonge gezin haar moeder is momenteel werkloos in Italië en kan geen geld naar huis sturen voor het onderhoud van Ashlin. Ashlin s vader kan geld naar huis sturen zodat Ashlin melk krijgt van haar grootouders. In El Salvador is dit een wekelijkse uitgave van ongeveer USD 30, deze ondersteuning zorgt ervoor dat Ashlin goed te eten krijgt. Nu de wereld steeds beter met elkaar verbonden wordt, verwacht men dat dit soort bewegingen steeds vaker zullen voorkomen. Onderzoekers hebben zelfs een vervrouwelijking van de internationale migratie gemeld. Zoals het laatste rapport Because I am a Gir l van Plan laat zien, is in gebieden waar wettelijke bescherming ontbreekt voor gemigreerde arbeidskrachten (vooral meisjes en jonge vrouwen die migreren om te werken in de huishouding) extra wettelijke bescherming nodig om hun werkomstandigheden te verbeteren.. Sokhea and her mother. 7

8 Girls in the Global Economy: Adding It All Up NICK RAY Laten we eerlijk zijn. Voor vrouwen, en dan vooral jonge vrouwen zoals wij, is het moeilijk om hier een baan te krijgen zonder seks te hebben met de baas. Rosaline, naaister in een EPZ, Kenia 20 Wanhopige tijden, wanhopige maatregelen Jonge vrouwen zullen een hoge tol betalen voor de huidige economische recessie. Bewijs uit de Aziatische economische crisis van 1997 laat zien dat vele vrouwen, nadat zij hun baan hadden verloren, werden gedwongen te werken in de seksindustrie als prostituee, escort of karaokezangeres. Alleen al in Jakarta (Indonesië) wordt geschat dat in het jaar na de economische crisis twee tot vier keer meer vrouwen aan de slag gingen in de seksindustrie. 15 Er is ook bewijs dat een economische crisis het aantal wanhopige families vergroot dat hun dochters verkoopt voor de prostitutie. Elk jaar wordt een miljoen kinderen gedwongen tot prostitutie of verkocht voor seksuele doeleinden. 16 Zelfs vóór de economische crisis moesten vrouwen vaak seksuele gunsten verlenen om hun baan te behouden. Volgens een risicobeoordeling van de Keniaanse mensenrechten en het zakenleven in 2007 heeft meer dan 90 procent van de vrouwen die werkzaam zijn in exportverwerkende zones (EPZ s) ervaring met seksueel misbruik op de werkplek, of is hier getuige van geweest. In Kenia werken meer dan mensen in EPZ s en zij produceren ongeveer 10 procent van de export van het land. 18 Jacqueline is een tijdelijke kracht in een EPZ in Kenia. Ze heeft een relatie met haar manager. Ze zegt: De persoon die jou aanneemt is niet dezelfde persoon als die waaraan je verantwoording aflegt of die je contract vernieuwt. Je moet het al deze mensen naar de zin maken en ze willen allemaal alleen maar met je naar bed Kabeer, N. (2003). Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the Millennium Development Goals. A handbook for policy-makers and other stakeholders (Heersende stromingen van het geslacht bij het uitbannen van armoede en de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling. Een handboek voor beleidsvormers en andere belanghebbenden). Ottawa, Commonwealth Secretariat. 16 Plan UK (2009). Because I am a Girl; The state of the world s girls Girls in the Global Economy; Adding it All Up, p. 30. Londen, Plan UK. 17 Ibid. p Ibid. p Ibid. p Ibid. p Plan UK (2009). Because I am a Girl; The state of the world s girls Girls in the Global Economy; Adding it All Up, p. 11. Londen, Plan UK. 22 Ibid. p Moore, W. (2002) Call Centres Under Pressure (Callcenters onder druk), Channel 4 [internet]. [bezocht op 4 augustus 2009]. 24 Nike Foundation. (2009) The Girl Effect: Not Just about Girls: Engaging Men and Boys is Key to Girls Ability to Achieve their Full Potential (Niet alleen meisjes: betrokkenheid van mannen en jongens is belangrijk zodat meisjes alles uit zichzelf halen) [internet]. media_room.html [bezocht op 19 mei 2009]. 25 Ibid.

9 Gemiste kansen Landen benutten mogelijkheden voor aanzienlijke economische groei niet. Het rapport Because I am a Girl van Plan uit 2009 analyseert statistieken van de OECD en laat zien dat de landen met het kleinste aantal schoolgaande meisjes, onderaan staan in de tabellen voor menselijke ontwikkeling. Een extra jaar school verhoogt het inkomen van een meisje met 10 tot 20 procent 21 en is een belangrijke stap op weg naar het doorbreken van de armoedecyclus. Goed opgeleide meisjes betekenen de kans op een beter leven voor henzelf en hun kinderen, een welvarendere gemeenschap, een betere beroepsbevolking en een gezonder land. JENNY MATTHEWS Maar er moet meer actie worden ondernomen in alle fases van het leven van meisjes. Tegen de leeftijd van 24 bestaat de beroepsbevolking van bijna alle ontwikkelingslanden uit veel meer mannen dan vrouwen. Het grootste verschil zien we in het zuiden van Azië, waar 82 procent van de mannen werkt, ten opzichte van slechts 27 procent van de vrouwen. 22 Door ervoor te zorgen dat vrouwen werken en een integraal onderdeel zijn van de beroepsbevolking, blijft veel families armoede bespaard en worden kinderen onderwezen, wat wederom leidt tot economische groei. Op opkomende markten, zoals India en Zuidoost Azië, vormen jonge vrouwen met een middelbareschooldiploma een belangrijke bron van arbeidskrachten voor de groeiende dienstensector voor het bank- en verzekeringswezen, vooral als medewerkers van callcentra. 23 Later wil ik werken in hotels en toerisme om iets te kunnen betekenen voor het toerisme van Egypte, om het toerisme en nationaal inkomen te versterken... En waar mijn toekomst ligt, zal ik doorgaan totdat ik het gevoel heb dat ik succesvol ben en mijn werk heel goed doe. Basma, 13 jaar oud, Egypte Onderzoek wijst uit dat hun inkomen goed wordt besteed vrouwen herinvesteren 90 procent van hun inkomen in het huishouden, terwijl mannen slechts 30 tot 40 procent herinvesteren. 24 Onderzoek uitgevoerd door de Nike Foundation schat dat tienerzwangerschappen de Keniaanse economie USD 500 miljoen per jaar kosten, terwijl investeren in meisjes mogelijk USD 3,2 miljard zou kunnen toevoegen aan de economie. 25 9

10 Girls in the Global Economy: Adding It All Up Onderhandelen over de valkuilen Bij het opgroeien komen meisjes voor een aantal mogelijke valkuilen te staan. Onderstaand schema laat zien welke positieve en negatieve invloeden de kleine meisjes in onze cohortgroep kunnen tegenkomen. Een meisje zou de zorg en investering kunnen krijgen van haar familie, gemeenschap en de staat en kunnen uitgroeien tot een veilige en actieve burger, of niet. Ze zou in de valkuil kunnen vallen van slecht voedsel, een gebrek aan onderwijs en kwetsbaarheid van een vroege zwangerschap, HIV of AIDS. Hierdoor zou ze kunnen blijven hangen in armoede armoede die ze zal doorgeven aan haar eigen kinderen. Dit is niet onvermijdelijk door tijd, zorg en geld te investeren in deze jonge meisjes kunnen persoonlijke en financiële verandering worden gerealiseerd. Kwaliteiten Assets Bedrijf bezitten Een goede baan krijgen Beroepsopleiding Toegang tot krediet Bankrekening Zakelijke vaardigheden Financiële kennis Rolmodellen/ mentoren Netwerken/online gemeenschappen Veilige ruimtes Wetenschappelijke, wiskundige en technische capaciteiten Middelbareschool diploma Toegang tot seksuele gezondheid Mobiliteit llees- en rekenvaardigheden Vrienden Tijd Land en bezit Erfenis Voeding Immunisering Geboorteregistratie Gebrek aan voedsel Eerste jaren 0-5 jaar Belast met huishoudelijke taken Kindertijd oplopen Tienerjaren Vroege Vroege HIV zwangerschap volwassen jaren 6-11 jaar jaar jaar United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) (2007). Economic and Social Survey of Asia and the Pacific (Economisch en maatschappelijk onderzoek naar Azië en de Pacific) [internet]. [bezocht op 4 augustus 2009]. 27 Esteve-Wolart, B. (2004). Gender Discrimination and Growth: Theory and Evidence from India (Seksediscriminatie en groei: theorie en bewijs uit India) [internet]. Londen, London School of Economics and Political Science. [bezocht op 14 mei 2009]. 28 International Finance Corporation (IFC): World Bank Group (2007) Tanzania Gender and Economic Growth Assessment (Beoordeling van sekse en economische groei in Tanzania), Washington, DC., IFC. Zie ook DFID (2008). The Gender Manual (Handboek voor de sekse). 29 Klasen, S. en Lamanna, F. (2003) The impact of Gender Equality in Education and Employment on Economic Growth in the Middle East and North Africa (De invloed van gelijkheid van de sekses in onderwijs en werk op economische groei in het Midden-Oosten en Noord-Afrika). München, Wereldbank. 30 Volgens een onderzoek dat is uitgevoerd door het International Food Policy Research Institute, zouden 1,7 miljoen meer kinderen goeddoorvoed kunnen zijn in het Afrika ten zuiden van de Sahara als mannen en vrouwen gelijke invloed hadden op de besluitvorming : ILO (2009) Global Employment Trends for Women (Wereldwijde werktrends voor vrouwen), p. 15 [internet]. Genève: ILO. global/what_we_do/publications/ [bezocht op 14 mei 2009]. Zie ook: UNICEF (2006) State of the World s Children 2007: Women and Children: The Double Dividend of Gender Equality (Status van de kinderen van deze wereld 2007: het dubbele dividend van gelijkheid van de sekses) [internet]. New York: UNICEF. [bezocht op 15 mei 2009].

11 Slimme zetten Als het vrouwelijke aandeel in de arbeidsmarkt stijgt tot het niveau van de Verenigde Staten, zou het bruto nationaal product (BNP) van Maleisië groeien met 2,88 procent, een groei van 0,77 procentpunt van de groeiratio. Het BNP van Indonesië zou groeien met 1,38 procent, een groei van 0,56 procentpunt van de groeiratio. 26 Als de verhouding tussen vrouwelijke en mannelijke arbeiders in India zou stijgen met slechts 10%, zou het BNP van het land stijgen met 8 procent. 27 Als obstakels voor vrouwelijke ondernemers in Tanzania zouden worden weggenomen, kan de economische groei van het land toenemen met 1 procent. 28 Als in de jaren 90 de deelname van de vrouwelijke beroepsbevolking in het Midden-Oosten en Noord-Afrika was toegenomen in dezelfde verhouding als het onderwijs, was het gemiddelde inkomen van een huishouden gestegen met 25 procent. 29 Als jonge vrouwen betere toegang hadden tot landbouwgrond, meststoffen, krediet en landbouwtraining zou meer voedsel beschikbaar zijn voor meer mensen en zou de gezondheid van kinderen verbeteren. Wanneer vrouwen hetzelfde niveau van onderwijs, ervaring en landbouwinput krijgen als mannen, kunnen zij de oogst van sommige gewassen vergroten met 22 procent. 30 Als meer jonge vrouwen financieel actief zouden zijn, zouden minder meisjes trouwen op jonge leeftijd. Werkgelegenheid staat in verband met het uitstellen van het huwelijk van jonge vrouwen en het plannen van kinderen op een latere leeftijd.31 Later trouwen en minder kinderen zorgen voor economische verandering een hoger inkomen per hoofd van de bevolking, meer spaargeld en snellere groei. 32 Als jonge vrouwen betere toegang zouden hebben tot krediet, zouden meer kinderen naar school gaan en zouden huishoudens een hoger inkomen hebben. Vrouwen die lenen van instellingen voor microkrediet hebben een grotere invloed op het aantal schoolgaande kinderen dan mannen die lenen. 33 In Bangladesh produceerden vrouwen die gedurende vijf jaar gebruikmaakten van krediet een groei in de jaarlijkse uitgaven per hoofd van de bevolking van USD Investeren in tienermeisjes is precies wat arme landen nodig hebben om intergenerationele armoede te doorbreken en een betere inkomensverdeling te realiseren. Het is niet alleen eerlijk om in ze te investeren, maar ook een slimme financiële zet. Robert B. Zoellick, President, Wereld Bank 31 The Adolescent Girls Initiative (2009). The Adolescent Girls Initiative: An Alliance for Economic Empowerment (Het tienermeisjesinitiatief: een verbond voor economische empowerment) [internet]. Wereldbank. [bezocht op 14 mei 2009]. Zie ook: Mathur, S. et al. (2003) Too Young to Wed: The Lives, Rights, and Health of Young Married Girls (Te jong om te trouwen: het leven, de rechten en de gezondheid van meisjes die jong zijn getrouwd) [internet]. Washington, DC., International Centre for Research on Women (ICRW). [bezocht op 15 mei 2009]. 32 Levin, R. et al. (2008). Girls Count: A Global Investment and Action Agenda (Meisjes tellen mee: agenda voor wereldwijde investeringen en actie) [internet]. Washington DC: Centre for Global Development/Population Council. Investment_&_Action_Agenda.pdf [bezocht op 15 mei 2009]. 33 Buvinic, M. et al. (2008). Equality for Women: Where do we stand on Millennium Development Goal 3? ( Gelijkheid voor vrouwen: waar staan we met Millenniumdoelstelling voor ontwikkeling 3? ) Washington DC: Wereldbank, 7. Citaat: Pitt, M. et al. (2003) Policy Research Working Paper: Does Micro-credit Empower Women: Evidence From Bangladesh (Werkrapport beleidsonderzoek: Versterkt microkrediet de positie van vrouwen: bewijs uit Bangladesh) (1998) [internet]. [bezocht op 4 augustus 2009]. 34 The Adolescent Girls Initiative (2009). The Adolescent Girls Initiative: An Alliance for Economic Empowerment (Het tienermeisjesinitiatief: een verbond voor economische empowerment) p. 2 [internet]. Washington, DC, Wereldbank. [internet]. [bezocht op 14 mei 2009]. 11

12 Girls in the Global Economy: Adding It All Up Plan roept op tot actie We blijven zeggen crisis is mogelijkheden. Hier is een mogelijkheid in het beleid dat we uitvoeren voor de crisis. Hier is onze kans om de kwestie van de tienermeisjes aan te pakken en ervoor te zorgen dat meisjes hun kans op onderwijs niet verliezen. Mari Pangestu, Minister van Handel, Indonesië Een wereldwijd handvest voor investeren in meisjes: actieplan van 10 punten Geen compromis op doelstellingen met betrekking tot wereldwijde gelijkheid van de sekses en internationale verplichtingen. Promoot de volledige integratie van de beginselen van gelijkheid van de seksen in nationaal en regionaal economisch beleid. Zoals Mari Pangestu en vele anderen hebben gezegd, biedt de huidige economische crisis de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat het aanpakken van armoede prioriteit krijgt. Het wordt tijd dat overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en de families van meisjes en jonge vrouwen van over de gehele wereld zich toeleggen op, actie ondernemen voor en investeren in het veranderen van het beleid en de praktijk, zoals staat beschreven in ons wereldwijde handvest Prioriteit geven aan onderwijs voor meisjes vanaf hun eerste jaren tot en met hun tienerjaren en langer. Nationale maatschappelijke beschermingsprogramma s behouden en maatschappelijke dienstverlening bewaken. Dit rapport voegt bewijs toe aan het belang van investeren in meisjes in ontwikkelingslanden. Maar het is meer dan dat: het is ook een oproep tot actie, dat we allemaal ons deel doen... vooral in dit uitdagende economische klimaat. Investeren in vrouwen is slimme economie... Investeren in meisjes staat centraal in ontwikkeling Ngozi Okonjo-Iweala Managing Director, Wereldbank Meer investeren in arbeidsmogelijkheden voor jonge vrouwen. Jonge vrouwelijke arbeiders ondersteunen en ervoor zorgen dat zij een fatsoenlijk salaris en fatsoenlijke voorwaarden krijgen. Investeren in leiderschap van jonge vrouwen. Gelijkheid voor meisjes en jonge vrouwen zekerstellen voor het bezit van land en eigendom. Het werk van meisjes en jonge vrouwen mee laten tellen en waarderen door nationale en internationale gegevens te verspreiden. 10. Praktische wereldwijde richtlijnen voor werkende meisjes en jonge vrouwen ontwikkelen en promoten. 12 Plan 2009

Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid.

Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Iedereen telt mee! Aanbevelingen over hoe de Nederlandse overheid personen met een handicap kan betrekken in haar huidige ontwikkelingsbeleid. Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 7 1. De noodzaak voor

Nadere informatie

Een gezin voor ieder kind

Een gezin voor ieder kind Een gezin voor ieder kind Het Better Care Network bestaat uit en wordt ondersteund door de volgende organisaties: Een gezin voor ieder kind december 2011 2 Inhoud Samenvatting...5 I Inleiding...7 II Kinderen

Nadere informatie

De wereld die we willen

De wereld die we willen De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Movimiento Mundial por la Infancia de Latinoamérica y El Caribe De wereld die we willen Een toekomst voor iedereen Een uitgave van Child Friendly Agencies

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Export Processing Regime als ontwikkelingsstrategie Een goed idee voor Afrika?

Export Processing Regime als ontwikkelingsstrategie Een goed idee voor Afrika? UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Eport Processing Regime als ontwikkelingsstrategie Een goed idee voor Afrika? Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

De arbeidsmarkt 2020:

De arbeidsmarkt 2020: De arbeidsmarkt 2020: Welke rol voor HR-dienstverleners? Concept eindrapport september 2014 In opdracht van Federgon Tour & Taxis Havenlaan 86c (bus 302) 1000 Brussel Deze studie werd uitgevoerd door:

Nadere informatie

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede.

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid ActionAid ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die zich in meer dan 40 landen inzet voor een rechtvaardige wereld zonder armoede. ActionAid steunt mensen in ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Kinderarbeid Vroeger & Nu

Kinderarbeid Vroeger & Nu Profielwerkstuk Economie & Maatschappij Kinderarbeid Vroeger & Nu Lianne Helleman H5 - Almere College Kampen Inleverdatum: 19 februari 2010 Inhoudsopgave Voorwoord...3 Inleiding...4 Hoe is kinderarbeid

Nadere informatie

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids?

FACT SHEET Hiv & soa. 1.1 Waarvoor staat soa? 1.2 Wat betekenen hiv en aids? 1. Drie letterwoorden: SOA, hiv en aids 1.1 Waarvoor staat soa? Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa s) zijn aandoeningen die via seksueel contact overgedragen kunnen worden van de ene op de andere

Nadere informatie

Werken en leren in Nederland

Werken en leren in Nederland Werken en leren in Nederland Lex Borghans Didier Fouarge Andries de Grip Jesper van Thor ROA-R-2014/3 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden

Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Word een pert in veroudering! Een interactief trainingsprogramma voor projectmanagers, leiders in de samenleving en actieve burgers van alle leeftijden Inhoud Auteurs... 5 Dankwoord... 6 1 Tot de student:

Nadere informatie

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland

De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland De positie van vrouwelijke ZZP ers in Nederland Anne Annink, MSc dr. Laura den Dulk Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit Sociale Wetenschappen, Bestuurskunde Juni 2014 In opdracht van Atria, kennisinstituut

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

2015 De tijd loopt. Politieke basistekst

2015 De tijd loopt. Politieke basistekst 2015 De tijd loopt Politieke basistekst 1 Samen wegen op de Millenniumdoelstellingen tot 2015 Samenvatting Voor ons heeft elke wereldburger recht op ontwikkeling. Iedereen zou dat recht ook moeten kunnen

Nadere informatie

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 1 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 2 3 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL Verantwoordelijke uitgever Carl MICHIELS COÖRDINATIE Phenyx43 REDACTIE Dan AZRIA - Phenyx43 Florence NEYRINCK CONCEPT Julie RICHTER - Phenyx43

Nadere informatie

Jaarverslag Aids Fonds

Jaarverslag Aids Fonds Jaarverslag Aids Fonds 2013 Inhoudsopgave 1 Aids Fonds in 2013 en in de toekomst 1 2 Onze aanpak: missie, doel en strategie 5 2.1 Onze focus 5 2.2 Onze nieuwe strategie 6 2.3 Werken aan verbetering 6

Nadere informatie

Gezondheidsbevordering

Gezondheidsbevordering Work. Adapted for all. Move Europe. Gezondheidsbevordering op het werk voor werknemers met een chronische ziekte: Een gids voor goede praktijken Europees Netwerk voor Gezondheidspromotie op het Werk (ENWHP)

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Groeien in een tijd van uitdagingen

Jaarverslag 2009. Groeien in een tijd van uitdagingen Jaarverslag 2009 Groeien in een tijd van uitdagingen Tekst and productie Oikocredit managementteam en medewerkers, Stampa Communications Fotografie Antonio Suárez, Linde Janke (cover), Oikocredit steunverenigingen

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2010

Maatschappelijk jaarverslag 2010 Maatschappelijk jaarverslag 200 0.000 Aantal ING medewerkers wereldwijd 4,9% van onze ING Management Council bestaat uit vrouwen 72/00 ING heeft een score van 72 in de Dow Jones Sustainability Index +40

Nadere informatie

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003

Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 Starten in de recessie Startende ondernemers in 2003 drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2004 ISBN: 90-371-0927-6 Bestelnummer: A200403 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB

Nadere informatie

De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador

De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador De economische en sociaal-maatschappelijke impact van de dollarisering in Ecuador Eindscriptie voor de studie Algemene Letteren/ Taal & Cultuurstudies aan de Universiteit van Utrecht Specialisatie: Latijns-Amerika

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org

1 juli 2006-30 juni 2007. Jaarverslag 06-07. Plan België. www.plan-belgie.org 1 juli 2006-30 juni 2007 Jaarverslag 06-07 Plan België www.plan-belgie.org Onze visie Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de

Nadere informatie

Op weg naar een ondernemende samenleving

Op weg naar een ondernemende samenleving Op weg naar een ondernemende samenleving Ondernemerschap en duurzame werkgelegenheid EEN UITGAVE VAN ONDERNEMEND.NU Ondernemerschap en duurzame werkgelegenheid 1 Op weg naar een ondernemende samenleving

Nadere informatie