Arme landen gebaat bij vrije handel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arme landen gebaat bij vrije handel"

Transcriptie

1 Arme landen gebaat bij vrije handel De armoede in de wereld kan tegen 2015 gehalveerd worden als de rijke landen hun handelsbarrières verlangen en de buitenlandse hulp verhogen. Ook kunnen de arme landen zichzelf helpen door meer te investeren in gezondheidszorg en onderwijs. Dat liet de Wereldbank zondag weten. De Wereldbank meldt tevens dat de armoede in Afrika groot zal blijven, ook als de wereldwijde economische groei aanhoudt. De verwachting is dat het aantal armen in Afrika zal toenemen van 315 miljoen in 1999 tot 4O4 miljoen in De bank voorspelt verder dat de armoede in het Midden-Oosten zal toenemen. Uit de statistische gegevens van de bank blijkt dat het aantal mensen dat nog niet één dollar per dag te besteden heeft, in de jaren '90 wereldwijd is afgenomen van 1,3 miljard in 1990 tot 1,16 miljard in Wereldbankeconoom Nicholas Stern zei te hopen dat de rijke landen op bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie in september in Mexico maatregelen zullen nemen die ten goede komen aan de arme landen, dat wil zeggen: de handelsbarrières verlagen en de landbouwsubsidies opheffen. Woorden gebaat zijn bij de armoede gehalveerd (halveren) de handelsbarrière verlagen de hulp verhogen investeren de verwachting toenemen voorspellen statistisch wereldwijd geld besteden de maatregel afnemen de subsidie geholpen zijn met een situatie waarin mensen (te) weinig geld hebben om van te leven de helft kleiner maken het tegenhouden van de handel minder maken het helpen meer maken met geld steunen en hopen op winst de gedachte (men denkt dat ) meer worden vooraf zeggen dat iets gaat gebeuren volgens de statistieken over de hele wereld geld uitgeven aan iets regeling waarmee je iets in orde maakt kleiner worden het miljoen ,- geld van de overheid als steun het miljard ,- opheffen beëindigen

2 Arme landen gebaat bij vrije handel In de hele wereld kan er vanaf 2015 voor de helft minder armoede zijn. Maar dan moeten de rijke landen hun handelsbarrières verkleinen en de hulp aan arme landen vergroten. De arme landen moeten zelf meer geld geven aan de zorg voor de gezondheid en aan onderwijs. Dat vertelde de Wereldbank. Toch zal de armoede in Afrika groot blijven. Ook als de groei van de economie in de wereld blijft doorgaan. Men denkt dat het aantal armen in Afrika groter zal worden. Hun aantal zal stijgen van 315 miljoen in 1999 tot 404 miljoen in Ook de armoede in het Midden-Oosten zal toenemen. 1,3 Miljard mensen hadden in 1990 niet meer dan één dollar voor één dag om uit te geven. In 1999 waren dat nog 1,16 miljard mensen.1,16 Miljard arme mensen is veel te veel. In september wordt in Mexico gepraat over regels die de arme landen zullen helpen. Nicholas Stern, econoom van de Wereldbank, hoopt dat afgesproken wordt om: - handelsbarrières te verminderen; - subsidies voor landbouw aan rijke landen te stoppen. Arme landen zijn geholpen met vrije handel In 2015 kan de armoede in de wereld voor de helft minder zijn. Maar dan moeten de rijke landen. Ook moet de handel vrij worden. De arme landen moeten zelf meer geld uitgeven aan gezondheid en aan onderwijs. Toch zal de armoede in Afrika groot blijven. Ook als de economie in de wereld goed blijft gaan. Men denkt dat het aantal armen in Afrika groter zal worden. 315 miljoen armen in 1999 en 404 miljoen armen in Ook de armoede in het Midden-Oosten zal groter worden. In 1990 konden 1,3 miljard mensen op één dag niet meer dan één dollar uitgeven. In 1999 waren dat nog 1,16 miljard mensen. 1,16 miljard arme mensen is erg veel. In september praten ze in Mexico over regels die goed zullen zijn voor arme landen. Deze regels zijn: -de handel moet vrij worden; - subsidies voor landbouw aan rijke landen moet men stoppen. Opdracht 1 Is dit waar of niet waar? 1. In 2015 zal er in de wereld meer armoede zijn. waar/niet waar 2. De landen in bijvoorbeeld Afrika moeten zelf meer geld aan onderwijs en zorg voor de gezondheid geven. waar/niet waar 3. Het aantal arme mensen in Afrika zal toenemen. waar/niet waar 4. In 1999 hadden 1,3 miljard mensen maar één dollar per dag te besteden. waar/niet waar 5. De Wereldbank hoopt nieuwe regels af te spreken. waar/niet waar

3 1. Er moet vrije handel zijn in de wereld. waar/niet waar 2. Het aantal arme mensen in Afrika zal groter worden. waar/niet waar 3. Er zullen 315 miljoen armen in 2015 zijn. waar/niet waar 4. Ze gaan in het Midden-Oosten praten. waar/niet waar 5. Subsidies voor de zorg voor de gezondheid moeten stoppen. waar/niet waar Opdracht 2 Geef antwoord op de volgende vragen 1. De armoede kan vanaf 2015 kleiner zijn. Hoe kan dat? 2. Zal de armoede in Afrika groot blijven ook als de economie in de wereld blijft groeien? 3. Hoeveel miljoen arme mensen waren er in 1999? 4. Waarover praat men in Mexico? 5. Wie is econoom bij de Wereldbank? 1 Wat moeten de rijke landen doen? 2 Wat moeten de arme landen zelf doen? 3 Wordt de armoede in Afrika groter? 4 Hoeveel armen zijn er in 2015? 5 Waarover praten ze in Mexico? Opdracht 3 Vul het juiste woord in Kies uit: uit te geven - armoede - gebaat - verwachting - subsidies - regels - toenemen - zelf - stoppen Als je een arm land bent, dan ben je landen hun handelsbarrières bij vrije handel in de wereld. Als de rijke dan zal het beter worden voor de arme landen. Hun zal minder worden.maar in 2015 zullen er naar 404 miljoen arme mensen in Afrika zijn. De arme landen moeten meer geld geven aan de zorg voor de gezondheid en onderwijs. Ook in het Midden-Oosten zal de armoede. Daar hebben 1,16 miljard mensen maar één dollar per dag om. In Mexico zal over gesproken worden. Eén van de regels zal zijn: het stoppen van de voor landbouw aan rijke landen.

4 Kies uit: landen - regels - zelf - miljoen - armoede - dag - groot - helpen Arme landen moet je bijvoorbeeld door handel vrij te maken. In 2015 moet de minder zijn in de wereld. Arme landen moeten geld geven aan onderwijs en aan de zorg voor de gezondheid. De armoede in Afrika zal blijven. Er zullen in 2015 nog 404 armen zijn. Er zijn mensen die minder dan één dollar per kunnen uitgeven. In Mexico wordt over gesproken. We hopen dat die regels goed zullen zijn voor de arme. Opdracht 4 Woordenschatoefeningen a Geef het tegenovergestelde woord. Kies uit het rechter ritje. Bijvoorbeeld: rijk - arm 1. toenemen a. helemaal 2. de armoede b. een ander 3. de helft c. minder worden 4. verkleinen d. de afname 5. zelf e. de rijkdom 6. de groei f. beginnen 7. uitgeven (geld) g. verdienen 8. stoppen h. vergroten b. Maak van de volgende woorden een werkwoord Bijvoorbeeld: het werk - werken de regel de toename de investering de hulp de vermindering de handel de voorspelling c. Streep de woorden door die niet bij 'armoede' horen. Kies uit: de angst - zoeken - het verdriet - de moeder - de honger - vermoeden de helft - arm

5 d. Maak het woord langer. Bijvoorbeeld: hand + doek = handdoek Kies uit: heid - spellen - bank - barrières - wijs - nemen - bouw - Oosten voor de Wereld de handels het onder gezond het Midden de land toe Woordenschatoefeningen a. Geef het tegenovergestelde woord. Kies uit het rechter rijtje. Bijvoorbeeld: mooi - lelijk 1. arm a. beginnen 2. minder b. rijk 3. groot c. ongezond 4. vrijdag d. klein 5. stoppen e. meer 6. gezond f. onvrij b. Geef het meervoud van de volgende woorden Bijvoorbeeld : het woord - de woorden het land het miljoen de mens de regels het aantal de subsidie de arme de dollar c. Streep de woorden door die niet bij "armoede" horen. Kies uit: de angst - zoeken - het verdriet - stoppen - de honger - vrij - de helft arm - been - de moeder d. Maak het woord langer. Bijvoorbeeld: de hand + doek = handdoek Kies uit: tal - Oosten - heid - bouw - wijs de gezond het onder de land het aan het Midden

6 Opdracht 5 Vul een voorzetsel in De arme mensen zullen gebaat zijn hulp de rijke landen. De rijke landen moeten de hulp arme landen vergroten. Zelf moeten zij meer geld geven onderwijs en gezondheid. Maar men is bang dat er veel armoede Afrika zal blijven. Het aantal armen zal toenemen 315 miljoen 404 miljoen. In Mexico wordt gepraat regels. Arme mensen worden geholpen vrije handel. In 2015 kan de armoede de wereld de helft minder zijn. Maar de rijke landen zullen dan hulp moeten geven de arme landen. Nu denkt men dat er miljoen armen zullen zijn. Veel mensen kunnen één dag maar één dollar uitgeven. In Mexico wordt gepraat regels. Opdracht 6 Zet in goede volgorde. 1. zijn - in de hele wereld - kan - minder armoede - Vanaf er 2. groot - Toch - volgens de Wereldbank - de armoede - blijven - in Afrika - zal 3. geven - geld - zelf - moeten - aan onderwijs - De arme landen 4. toegenomen - in De armoede - zeker - zijn - in het Midden-Oosten - zal 5. gesproken - in Mexico - wordt - over de regels - In september - voor de rijke landen 1 met geld - worden - geholpen - Arme landen 2 zal - in de wereld - minder - De armoede - worden 3 in Afrika - Er - arme mensen miljoen - zijn 4 voor de rijke landen - Men - in Mexico - over regels - praat 5 krijgen - voor de landbouw - geen subsidies - De rijke landen.

7 Opdracht 7 Maak met elk woord een zin de armoede de hulp uitgeven het miljoen de helft het onderwijs de subsidie verminderen arm stoppen het miljoen de armoede vrij zijn Opdracht 8 Terug naar de krantentekst a. Lees de krantentekst. Begrijp je nu meer woorden? Onderstreep de woorden die je niet kende voordat je de opdrachten maakte, maar die je nu wel kent. b. Lees de volgende twee zinnen en vertel ze in je eigen woorden aan een klasgenoot 1. 'De armoede in de wereld kan tegen 2015 gehalveerd worden als de rijke landen hun handelsbarrières verlagen en de buitenlandse hulp verhogen' 2. 'Nicholas Stern zei te hopen dat de rijke landen op de bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie in september in Mexico maatregelen zullen nemen die ten goede komen aan de arme landen'.

8 Terug naar de krantentekst a. Lees de tekst. Begrijp je deze tekst? Onderstreep de woorden die je niet kent en zoek ze op in de woordenlijst. b. Lees het volgende stukje tekst en schrijf in je eigen woorden op wat de zinnen betekenen. Arme landen gebaat bij vrije handel. In de hele wereld kan er vanaf 2015 voor de helft minder armoede zijn. Maar dan moeten de rijke landen hun handelsbarrières en de hulp aan arme landen vergroten

economie CSE GL en TL

economie CSE GL en TL Examen VMBO-GL en TL 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-15.30 uur economie CSE GL en TL Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 53 punten te

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 donderdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 donderdag 27 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2010 tijdvak 1 donderdag 27 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 37 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 49 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

economie CSE GL en TL COMPEX

economie CSE GL en TL COMPEX Examen VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 donderdag 27 mei 272010 mei totale examentijd 2 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 22 In dit deel van het examen staan vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Essay door Jojanneke Scheepers

Essay door Jojanneke Scheepers Waarom is er (nog steeds) op grote schaal honger en armoede in de wereld en hoe kunnen armoede en onderontwikkeling worden bestreden in een globaliserende wereld? Essay door Jojanneke Scheepers September

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Werken aan de Wereld Studentenboekje 2011-2012 2

Werken aan de Wereld Studentenboekje 2011-2012 2 Lesbrieven Lesbrief 1 Wereldburgerschap en millenniumdoelen. Opdracht 1. Wat is een wereldburger welke houding en vaardigheden horen daarbij? In de omschrijving van wereldburgerschap op de volgende pagina

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A

Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Strategieles Verbanden (Relaties en verwijswoorden) niveau A Wat doe je in deze les? Bij Nieuwsbegrip lees je altijd een tekst met het stappenplan. Je gaat vaak op zoek naar verbanden in een tekst. Wat

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie bloeien op. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. De

Nadere informatie

Lesbrief 35. AOW aanvragen.

Lesbrief 35. AOW aanvragen. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 35. AOW aanvragen. Wat leert u in deze les? Informatie over AOW begrijpen. Uitleg vragen. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den

Nadere informatie

Onderzoek Afschaffen stufi

Onderzoek Afschaffen stufi Onderzoek Afschaffen stufi 30 Mei 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 tot en met 30 mei, deden 1648 jongeren mee. Hiervan waren er 574 scholier en 951 student. De uitslag

Nadere informatie

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen!

Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! 2013 Stephan van der Toom www.cashflowclub.nl Inleiding Leuk dat je dit e-book wilt gaan lezen! Veel mensen zijn super geïnspireerd door de boeken en presentaties van Robert Kiyosaki. Toch lopen veel mensen

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE DE LEERLINGENHANDLEIDING HAVO/VWO Naam: Klas: Datum: Pagina 2 INLEIDING De mens maakt op grote schaal gebruik van fossiele brandstoffen. Dit zijn bijvoorbeeld aardolie, aardgas en steenkool. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Sparen voor je hartenwens

Sparen voor je hartenwens Sparen voor je hartenwens Woorden van deze les de periode de rente iets lenen aan iemand de overuren sparen bepaald carrière maken de optie het contract het inkomen Wat weet je al? Lees het woord. Kun

Nadere informatie

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN

ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN ATTRIBUEREN OF TOESCHRIJVEN De meeste mensen, en dus ook leerlingen, praten niet alleen met anderen, maar voeren ook gesprekken met en in zichzelf. De manier waarop leerlingen over, tegen en in zichzelf

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON

Wijs Worden. werkboek. deel 1 DAMON Wijs Worden werkboek deel 1 DAMON WW wb deel 1 mei2009.indd 1 5/25/09 10:33:45 AM Hoofdstuk 1 Over wat echt belangrijk is Paragraaf 1 Inleiding Opdracht 1, p.8 Hieronder staan twaalf standpunten over wat

Nadere informatie

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VMBO-KB. economie CSE KB. tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VMBO-KB 2014 tijdvak 1 vrijdag 16 mei 13.30-15.30 uur economie CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 39 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten te behalen. Voor

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL COMPEX

Examen VMBO-GL en TL COMPEX Examen VMBO-GL en TL COMPEX 2007 tijdvak 1 dinsdag 29 mei totale examentijd 2,5 uur economie CSE GL en TL COMPEX Vragen 1 tot en met 26 In dit deel van het examen staan de vragen waarbij de computer niet

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Aflevering 6: Eigen bedrijf

Aflevering 6: Eigen bedrijf Aflevering 6: Eigen bedrijf Vragen vooraf: Heb je wel eens een eigen bedrijf gehad? Ken je mensen met een eigen bedrijf? Wat voor soort bedrijf is dat? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Khalid wil een

Nadere informatie

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje.

Examen VMBO-BB. economie CSE BB. tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00-10.30 uur. Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Examen VMBOBB 2008 tijdvak 1 donderdag 29 mei 9.00 10.30 uur economie CSE BB Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Dit examen bestaat uit 36 vragen. Voor dit examen

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

Wat u moet weten over beleggen

Wat u moet weten over beleggen Rabo BedrijvenPensioen Wat u moet weten over beleggen Beleggen voor het Rabo BedrijvenPensioen Uw werkgever betaalt pensioenpremies voor het Rabo BedrijvenPensioen. In deze brochure leest u hoe we deze

Nadere informatie

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering

Een nieuwe bank. Lesvoorbereiding Crisis graad 2. Verwondering Een nieuwe bank Lesvoorbereiding Crisis graad 2 Voorzie speelgoed - geld, echte kleine muntstukken of print het blad met de centen. Op elk blad staan 100 centen in rijen van 10. Zo kan je gemakkelijk het

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie

Beginnerslessen. Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Beginnerslessen Lesbrief 39. Vrije tijd en vakantie Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over vakantie. Een gesprek voeren over vrije tijd. Een vakantiehuisje huren Informatie vinden op het vliegveld.

Nadere informatie