Katakle Business Plan Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin"

Transcriptie

1 Katakle Business Plan Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0

2 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde van de honger in Benin. Onze ambitie is om in 2018 tenminste 10 procent van de plattelandsbevolking in Benin duurzaam hongervrij te maken en de millenniumdoelen met hen te realiseren. Voor meer informatie over de Katakle Investeerdersgroep en de epicentrumbenadering van The Hunger Project, zie de websites: en Honger en armoede in Benin De Beninese overheid heeft zich de afgelopen 10 jaar vooral gericht op de grote lijnen van ontwikkeling van Benin: de macro-economie, het bedrijfsleven en het promoten van goed bestuur. Desondanks is het armoedeniveau in Benin sinds 2002 gestegen van 28 procent tot 43 procent in Er vond weinig daadwerkelijke verandering plaats op het gemeenschapsniveau. Het ontbreekt aan het in hun kracht zetten (empowerment) van lokale gemeenschappen, het versterken van vrouwen als leiders in ontwikkeling en het versterken van samenwerking tussen gemeenschappen en de lokale overheid voor ontwikkeling op het platteland. 2. Ons programma Epicentrumstrategie The Hunger Project werkt sinds 1997 in Benin met lokale staf aan versterking van gemeenschappen om zelf de honger en armoede het hoofd te bieden. Hiervoor gaan we uit van de epicentrumstrategie, waarbij dienstencentra voor en door bewoners van omringende dorpen worden gebouwd. In zo n centrum komt een kliniek, een kleuterschool, voedselbank en microkredietbank. Daarnaast kunnen de omwonenden diverse trainingen volgen over het verbouwen en verwerken van voedsel en ondernemerschap. Deze centra slaan goed aan, maar zijn alleen succesvol als er voldoende in het programma wordt geïnvesteerd. We zijn al actief in 14 gebieden in het zuiden, midden en noorden van Benin. Onze ambitie is om in procent van de plattelandsbevolking (dit zijn ongeveer mensen) zelfstandig op weg te hebben naar een honger- en armoedevrij bestaan en met hen de millenniumdoelen 1 te realiseren. Een deel van deze mensen woont rondom de epicentra, en bereiken we rechtstreeks via onze programma s. Een ander deel van de bevolking willen we bereiken via andere partners: de overheid, lokale Ngo s en internationale organisaties. Dit doen we door slim samen te werken en anderen te trainen in de aanpak van The Hunger Project. 1 De millenniumdoelen omvatten uit acht ontwikkelingsdoelstellingen die in 2015 behaald moeten zijn. Deze doelen zijn in 1995 geformuleerd door de VN. Zie ook 1

3 Opschaling en versterking epicentrumbenadering Tot 2019 wil The Hunger Project in Benin de bestaande 14 epicentra verder versterken en uitbreiden tot 21 gemeenschappen (ongeveer mensen). Dit doen we op plaatsen waar we de beste kansen op succes zien: in de buurt van bestaande epicentra of in gemeenten waar de overheid graag met ons wil samenwerken. Bovendien vergroten we de microkredietprogramma s met meer leenkapitaal omdat daar grote behoefte aan is, en dit het ondernemerschap in de gemeenschap vergroot. Investeren in sociale projecten en gemeenschapsopbouw Om de epicentra goed te leren om zelf projecten te runnen, gaan we meer geld investeren in sociale projecten zoals bijvoorbeeld waterputten, een graanmolen voor gezamenlijke productverwerking en openbare latrines. De epicentrumcomités maken daarvoor zelf de plannen en moeten aanvullende financiering vinden, bijvoorbeeld bij de lokale overheid. Door deze praktijktraining in gemeenschapsopbouw wordt het gemakkelijker om de epicentra zelfstandig te maken omdat de mensen zich beter organiseren. Investeren in ondernemerschap en lokale economie Naast de microkredieten voor individuen gaan we ook investeren in het midden- en kleinbedrijf (MKB) in en rond de epicentra. We richten ons op bedrijven die werk creëren, producten van boeren opkopen of verwerken, of diensten aanbieden, zoals verkoop van zonnepanelen en landbouwmiddelen. Dit genereert inkomsten voor het onderhoud en de sociale projecten van het epicentrum, en brengt de lokale economie verder op gang. Samenwerken met anderen We gaan strategische partnerschappen aan om onze impact te vergroten. We gaan investeren in het MKB met een lokale commerciële bank (Bank of Africa Benin) en met expertise van bedrijfskundigen. We gaan samenwerken met verschillende organisaties rondom product- en waardeketens (zoals bijvoorbeeld cashewnoten) om de boeren in de epicentra met markten te verbinden. We vormen allianties om met andere Ngo s in Benin bij de overheid te lobbyen over de Millenniumdoelen. We gaan de Beninese overheid en andere Ngo s trainen in de aanpak van The Hunger Project zodat ons werk verder reikt dan in onze epicentra. Tenslotte bekijken we ook met de Nederlandse overheid (DGIS, de Nederlandse ambassade in Benin, Centrum Bevordering Import, etc.) op welke wijze we kunnen samenwerken ter ondersteuning van het programma. Op al deze gebieden zijn al concrete stappen gezet, en wordt de meerwaarde van samenwerking voor het programma al zichtbaar. 2

4 3. Ambitie en beoogde resultaten Onze ambitie is om in procent van de plattelandsbevolking (ongeveer mensen) op weg te hebben naar een honger- en armoedevrij bestaan. Een groot deel van deze mensen woont rondom de epicentra, en bereiken we rechtstreeks via onze programma s. Anderen willen we via de lokale overheid of andere NGO s bereiken Actieve epicentra Zelfstandige epicentra Aantal mensen armoedevrij in epicentra Mensen bereikt via partners in Benin Totaal aantal mensen hongeren armoedevrij Om te weten of we deze ambities halen, volgen we de voortgang van de programma s. We bewaken de activiteiten en de middelen die daarvoor nodig zijn. Ook rapporteren we op de zogenaamde Key Performance Indicators met concrete uitkomsten op gebied van microkredieten, voedselzekerheid, gezondheidszorg en onderwijs. Daarnaast bepalen we het succes van het programma aan de hand van effectmetingen: de beoogde veranderingen voor de bevolking met betrekking tot honger en armoede. Voorbeelden van de beoogde resultaten zijn: Gemeenschapsopbouw Gender gelijkheid Voedselzekerheid Water en sanitatie Ondernemerschap in inkomen Samenwerking Stijging van het aantal gemeenschappen dat in staat is om zelfstandig projecten te managen en daarvoor fondsen te werven Stijging van het percentage vrouwelijk leiders in de gemeenschap Stijging van het percentage huishoudens met toegang tot voldoende en voedzame voeding Stijging van het percentage huishoudens met toegang tot veilig drinkwater Stijging van het percentage mensen dat investeert in bestaande en nieuwe bedrijfjes Lokale en nationale overheid neemt The Hunger Project benadering over in plannen en beleid De investeerders worden tenminste elk kwartaal op de hoogte gehouden van de voortgang van de activiteiten en de resultaten. 3

5 4. Financiering Programmakosten Onze ambitieuze doelstelling om 10 procent van de plattelandsbevolking in Benin te bereiken, vereist een serieuze investering. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren is samen met de staf in Benin een nieuw realistisch budget opgesteld. Budget (x euro) totaal als % Programmakosten Epicentrumstrategie MDG projecten Ondernemerschap Partnerschappen Subtotaal programmakosten % The Hunger Project Benin Staf Kantoor en administratie Subtotaal The Hunger Project Benin % The Hunger Project Nederland ,5% The Hunger Project Global ,5% Totaal Investeringskapitaal (leningen / deelnemingen) Benodigde investering De totale kosten van het programma bedragen een bijna 16 miljoen euro. De directe programmakosten maken daarvan het leeuwendeel uit (11,8 miljoen euro, 74 procent). Deze kosten bestaan onder andere uit de bouwkosten voor de epicentra en de inrichting van kliniekjes, training en begeleiding van de lokale vrijwilligers, oprichting van de microkredietbanken, voorlichting op gebied van gezondheid en hiv/aids, landbouwvoorlichting en landbouwmiddelen, en aanleg van waterputten, latrines en irrigatiekanalen. Verder zijn in de programmakosten ook de financiering meegenomen van de aanvullende sociale projecten in epicentra, de ondersteuning van ondernemerschap in het MKB en het aangaan van partnerschappen en training van lokale partners. De overige kosten zijn voor de programmastaf, kantoor en administratie in Benin (2,4 miljoen euro, 15 procent), kosten van The Hunger Project Nederland voor fondsenwerving, programmanagement en administratie (1,1 miljoen euro, 6,5 procent) en kosten van het hoofdkantoor The Hunger Project Global, die verantwoordelijk is voor het programmamanagement wereldwijd en monitoring en evaluatie van de programma s (0,7 miljoen euro, 4,5 procent). 4

6 Naast deze kosten, is er een benodigd investeringsbedrag van 1,4 miljoen euro voor leningen en deelnemingen in het MKB in Benin. Dit kapitaal komt echter weer terug bij de investeerders. In de begroting is verder rekening gehouden met inflatie en de kosten voor uitfasering van alle epicentra. Fondsenwerving We richten ons in de fondsenwerving op verschillende doelgroepen: bedrijven, particulieren, fondsen en de overheid. Het niveau van fondsenwerving van de Katakle investeerdersgroep ligt in 2011 op ongeveer euro. De Katakle investeerdergroep vormt de huidige basis voor de fondsenwerving via bedrijven. We zetten in op een groei in het aantal deelnemende bedrijven (voor of euro per jaar) van 60 naar 100 bedrijven. Daarnaast willen we het aantal grootinvesteerders (voor euro per jaar) zoals NPM Capital structureel uitbreiden naar vier. We verwachten ook een aanzienlijke stijging van inkomsten via fondsen en stichtingen. Een trouwe investeerder is tot 2015 het Millenniumnetwerk Fryslân met het 2015 Festival in IJlst. Dit jaar starten we verder een samenwerking met Wilde Ganzen (voor euro per jaar) en we hopen op andere structurele fondsen zoals Eureko Achmea en Nationale Postcode Loterij. Investeringen door particulieren verwachten we vooral via verdienmodellen zoals Extraordinary Ones (aangesloten restaurants vragen 0,20 euro extra per couvert) en een actie rondom WereldVoedselDag (bedrijfskantines vragen eenmalig een extra bijdrage van 0,50 euro op de kosten van de lunch van werknemers). Verder gaan we in gesprek met impact investeerders voor deelnemingen in het Beninese MKB en ondersteuning van ons ondernemerschapsprogramma. We verwachten ook fondsen te werven via de Nederlandse overheid, bijvoorbeeld via het zojuist opengestelde genderprogramma (FLOW) en gelden voor publiek-private samenwerking. Tenslotte zetten we ook in op fondsenwerving in Benin. Een aanzienlijk bedrag zal ook lokaal via bedrijven en fondsen geworven kunnen worden. Hiervoor creëren we in Benin de capaciteit. 5

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN

Jaarverslag The Hunger Project Nederland 2014 ORGANISATIE EN FINANCIËN Inleiding Dit jaarverslag geldt als aanvulling op het publieksjaarverslag van The Hunger Project Nederland, dat digitaal beschikbaar is via www.thehungerproject.nl. Het is ook mogelijk om een gedrukt exemplaar

Nadere informatie

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

2014. The Hunger Project VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT

2014. The Hunger Project VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT The Hunger Project Nationale Goede Doelen Test en Goede Doelen Monitor 2014 VROUWEN NEMEN HET HEFT IN EIGEN HANDEN BENIN IN BEWEGING DROMEN KOMEN UIT INVESTEREN IN EINDE VAN DE HONGER HET HEEFT MIJ ZOWEL

Nadere informatie

FRYSLÂN MILLENNIUM PROVINCIE 2012. plan van aanpak

FRYSLÂN MILLENNIUM PROVINCIE 2012. plan van aanpak FRYSLÂN MILLENNIUM PROVINCIE 2012 plan van aanpak Vastgesteld door het college van GS versie 30 augustus 2011 geactualiseerd juni 2012 1 2 1 INLEIDING In ons Coalitieakkoord 2011-2015 Nije enerzjy foar

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Investeren in duurzame ontwikkeling

Investeren in duurzame ontwikkeling Investeren in duurzame ontwikkeling 2 Voorwoord ASAP bestaat 15 jaar! Net zoals kinderen van deze leeftijd, kent ASAP ook groeipijnen. Het hebben van groeipijnen betekent dat de stichting nog steeds groeit

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s

Gemeente Amsterdam Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015. Werkplan Sociale Firma s Projectgroep Sociale firma`s Januari 2015 Werkplan Sociale Firma s Project Sociale Firma`s Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definitie, doel en ontwikkelopgave 5 2.1 Definitie Sociale firma 5 2.2 Doel van

Nadere informatie

Voor de toekomst van kinderen

Voor de toekomst van kinderen Voor de toekomst van kinderen Voorwoord Stichting ASAP is al 13 jaar actief in Burkina Faso en helpt dorpelingen om hun opleidingsniveau, hun gezondheid, hun zelforganisatie, hun inkomsten en hun perspectief

Nadere informatie

Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda

Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda Bedrijfsplan de Bibliotheek Gouda inleiding de Bibliotheek en de samenleving Mensen helpen het beste uit zichzelf te halen, daar staan wij als Bibliotheek voor. Wij stimuleren iedereen van jong tot oud

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa

jaarverslag 2010 jaar jaa versla g 2 ersla 010 < 0 < o W or o d en Daa d < 1 d en Daa jaarverslag 2 jaarverslag 2 < Woord en Daad < Woord en Daad kort en bondig 5 Woord en Daad wereldwijd 6 Voorwoord 9 Inleiding: Ontwikkelingen in 2 Strategie en visie 2. Inleiding 3.2 Missie, visie en kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun

Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun Vrouwelijk leiderschap betaalt zichzelf uit! In 2011 bood Het Dogon Vrouwen Initiatief aan ruim 2500 vrouwen veelzijdige begeleiding bij hun ontwikkeling. jaarverslag 2011 Voorwoord Het Dogon Vrouwen Initiatief

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland

Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland Eindverslag Makonkarie Palmolie plantage in Sierra Leone en draagvlakactiviteiten voor dit project in Nederland Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële en niet financiële ondersteuning

Nadere informatie

Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2014-2016. Vereniging coprisma

Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2014-2016. Vereniging coprisma Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2014-2016 Vereniging coprisma 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 4 2. Missie, strategie en scenario s... 5 2.1 Missie... 5 2.2 Strategie... 5 2.3 Scenario

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Samen Duurzaam Sterker

Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 1 Samen Duurzaam Sterker Samen Duurzaam Sterker Rabobank streeft als coöperatieve bank samen met haar zakelijke en particuliere klanten

Nadere informatie

DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG

DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG DE FEITEN EN CIJFERS OVER 2013 JAARVERSLAG ICS AMERSFOORT ICS ASIA CAMBODJA ICS AFRICA KENIA ICS AFRICA TANZANIA ICS in feiten Voorwoord... 3 Ontwikkelingen ICS programma s in 2013... 5 Partners in implementatie,

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht

ambitieakkoord stichting jongeren op gezond gewicht akkoord stichting jongeren op gezond gewicht De stichting Jongeren Op Gezond Gewicht en haar partners verbinden zich met dit akkoord gezamenlijk, elk vanuit de eigen verantwoordelijkheid, in de periode

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie