Het Kinderrechten lespakket

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Kinderrechten lespakket"

Transcriptie

1 Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Multiple choice quiz Op vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn kinderrechten, zoals het recht op onderwijs, het recht op bescherming tegen kinderarbeid en het recht op een veilig en gezond leven en de Internationale Kindervredesprijs. U kunt de vragen klassikaal bespreken, maar de kinderen kunnen uiteraard ook de vragen individueel beantwoorden. Vervolgens kunt u de antwoorden klassikaal bespreken. Natuurlijk kunnen de kinderen de vragen ook individueel beantwoorden. U kunt de quiz inzetten als klassikale warming-up, als actief tussendoortje of om de les mee af te sluiten. Hieronder vindt u de toelichting op de quizvragen, zodat u iets meer over elk onderwerp kunt vertellen, en bij eventuele vragen van leerlingen makkelijk en snel een antwoord paraat hebt. Vraag 1 Waarom bestaan er kinderrechten? a. Om kinderen te beschermen. b. Om kinderen de ruimte te geven zich te ontwikkelen. c. Omdat kinderen nog klein en kwetsbaar zijn. Antwoord op vraag 1 Antwoord d is goed. Kinderen zijn kwetsbaarder dan volwassenen en moeten zich kunnen ontwikkelen. Daarom besloten de Verenigde Naties om een speciaal Verdrag voor de Rechten van het Kind op te stellen. Dit is een verdrag dat kinderen extra beschermt. De VN heeft het Comité van de Rechten van het kind opgedragen toe te zien dat landen het verdrag ook echt nakomen en hen erop aan te spreken als ze kinderrechten niet naleven. Vraag 2 Waar gelden kinderrechten? a. Alleen in Nederland. b. In alle landen ter wereld. c. Alleen in arme landen. d. Alleen in landen waar oorlog is. Antwoord op vraag 2 Antwoord b is goed. Kinderrechten gelden wereldwijd en in alle landen. Alle landen ter wereld hebben het Verdrag voor de Rechten van het Kind (met daarin alle kinderrechten) ondertekend. Alleen de Verenigde Staten, Somalië en Zuid-Sudan hebben het Verdrag niet geratificeerd. Dit betekent dat dit de enige landen zijn waar het Verdrag niet bindend is voor de Staat.

2 Vraag 3 Voor wie gelden de kinderrechten? a. Iedereen onder de 21 jaar. b. Iedereen onder de 18 jaar. c. Iedereen onder de 16 jaar. d. Iedereen onder de 12 jaar. Antwoord op vraag 3 Antwoord b is goed. De kinderrechten gelden voor alle kinderen ter wereld. Want alle kinderen zijn gelijk. De kinderrechten gelden dus voor iedereen onder de 18 jaar. Vraag 4 Wereldwijd sterven steeds minder kinderen op jonge leeftijd. Hoe komt dat? a. Meer kinderen hebben schoon drinkwater en wc s. b. Er zijn meer goedkope en goede medicijnen tegen ziekten gekomen. c. Hulporganisaties en regeringen hebben beter hun best gedaan. Antwoord op vraag 4 Antwoord d is goed. Je inzetten voor kinderrechten werkt! Dingen kunnen écht veranderen en wereldwijd wordt aan naleving van kinderrechten gewerkt. Dagelijks sterven er nog steeds veel kinderen door bijvoorbeeld honger of slechte sanitaire voorzieningen. Een grote afname in kindersterfte is echter haalbaar. De belangrijkste oorzaken van kindersterfte wereldwijd zijn longontsteking, diarree en malaria. En die worden vaak weer veroorzaakt door ondervoeding. Vandaar dat onder meer goede zorg, goede voeding en schoon drinkwater zo belangrijk zijn. Vraag 5 Wat is géén kinderrecht? a. Het recht om te stemmen bij nationale verkiezingen. b. Het recht op zorg bij een handicap. c. Het recht op een eigen naam en nationaliteit. d. Het recht om op te groeien bij je eigen ouders. Antwoord op vraag 5 Antwoord a is goed. Mogen stemmen is een belangrijk recht. Maar niet voor kinderen. In Nederland mag je pas stemmen als je 18 jaar of ouder bent. Wel heeft elk kind het recht op participatie. Dat is het recht om mee te praten en mee te beslissen over dingen die hem of haar aangaan. Ook moeten kinderen het kunnen aangeven als iets niet goed gaat. Vraag 6 Welke uitspraak is wáár? a. Kinderen mogen zelf weten of ze in het leger gaan. b. Ouders mogen hun kinderen opgeven voor het leger. c. De regering mag kinderen oproepen om in het leger te gaan. d. Antwoord a, b en c zijn allen niet waar. Antwoord op vraag 6 Antwoord d is goed. Nog steeds leven veel kinderen in landen waar oorlog is. Zij verdienen extra bescherming. De regering moet ervoor zorgen dat kinderen niet het leger in gaan, zelfs als ze dat zelf zouden willen of als ouders dat zouden stimuleren.

3 Vraag 7 Wat houdt het recht op onderwijs in Nederland in? a. Kinderen mogen zelf weten of ze naar school gaan. b. Kinderen moeten naar school en dat is gratis voor iedereen. c. Kinderen mogen zelf weten hoe laat ze naar school gaan. d. Alleen kinderen die het kunnen betalen, mogen naar school. Antwoord op vraag 7 Antwoord b is goed. In Nederland is basisonderwijs verplicht en gratis. Alle kinderen moeten tot hun 18e jaar naar school of tot zij (al eerder) een startkwalificatie hebben gehaald. Dat is een havo-, een vwo- of een mbo-diploma (op minimaal niveau 2) of hoger. Vraag 8 Kindervredesprijswinnaar Malala strijdt voor het recht op onderwijs voor meisjes. Waarom gaan er veel meisjes in Pakistan niet naar school? a. Omdat het onveilig is voor meisjes. b. Omdat van de regering alleen jongens naar school toe mogen. c. Omdat meisjes pas vanaf 12 jaar naar school gaan. d. Omdat Pakistaanse meisjes school niet leuk vinden. Antwoord op vraag 8 Antwoord a is goed. Jongens en meisjes hebben allebei evenveel recht op onderwijs. Toch worden meisjes in veel landen achtergesteld. Kindervredesprijswinnaar 2013 Malala Yousafzai voert actie tegen het feit dat heel veel meisjes in Pakistan niet naar school gaan, omdat het onveilig is en hen soms de toegang wordt ontzegd. Malala hield hierover een blog bij. In 2012 werd zij op weg naar school in haar hoofd geschoten door de Taliban. Ze overleefde de aanslag en woont nu in Engeland. Daar gaat zij naar school. Nog steeds zet zij zich in voor toegang tot onderwijs voor meisjes wereldwijd. In 2014 won zij de Nobelprijs voor de Vrede. Vraag 9 Kindervredesprijswinnaar Om Prakash strijdt tegen kinderarbeid. Welke uitspraak is waar? a. Alleen bij kinderen onder de 12 jaar kan sprake zijn van kinderarbeid b. In Nederland is geen sprake van kinderarbeid c. 168 miljoen kinderen wereldwijd verrichten kinderarbeid d. Kinderen die kinderarbeid verrichten krijgen niet betaald, ook niet een beetje Antwoord op vraag 9 Antwoord c is goed. Volgens de cijfers van de ILO (International Labour Organisation) verrichten inderdaad 168 miljoen kinderen wereldwijd kinderarbeid. Er is over het algemeen sprake van kinderarbeid als het mentaal, fysiek, sociaal of moreel gezien gevaarlijk is voor kinderen en wanneer ze niet naar school kunnen. Hoewel er andere regels gelden voor kinderen van bijvoorbeeld 15, kan er ook bij deze leeftijd sprake zijn van kinderarbeid. Kinderen die kinderarbeid verrichten krijgen soms helemaal niet betaald en soms een heel klein beetje.

4 Vraag 10 Kindervredesprijswinnaar Nkosi kwam op voor de rechten van kinderen met hiv/aids. Regeringen moeten a. zorgen dat kinderen met hiv/aids toegang tot dezelfde rechten krijgen als andere kinderen. b. zwangere vrouwen met hiv/aids medicijnen geven om de baby te beschermen. c. zorgen dat kinderen die hun ouders hebben verloren aan hiv/aids worden opgevangen. d. Antwoord a, b en c zijn waar. Antwoord op vraag 10 Antwoord d is goed. Hiv/aids is wereldwijd een groot probleem. Hiv, het virus dat het menselijke afweersysteem afbreekt, is goed te behandelen - hoe eerder nadat je het oploopt, hoe beter. Zonder behandeling met medicijnen krijgt iemand met hiv uiteindelijk aids. Aids is een dodelijke ziekte. Kinderen met het virus of de ziekte worden in veel landen gediscrimineerd: ze hebben lang niet altijd toegang tot medicijnen en gaan minder naar school. Ook hebben ze vaak geen ouders meer, omdat die ook aids hadden: als een besmette vrouw zwanger wordt, wordt het kindje vaak met hiv geboren. De Zuid-Afrikaanse Nkosi Johnson zette zich in voor kinderen met hiv/aids. Nkosi Johnson was zelf geboren met hiv. Hij heeft ervoor gezorgd dat kinderen met hiv/aids naar school kunnen in Zuid-Afrika. Voor zijn inzet kreeg hij in 2005 postuum de eerste Internationale Kindervredesprijs. Vraag 11 Kindervredesprijswinnaar Mayra strijdt tegen het geweld in haar woonwijk. Hoeveel kinderen op de wereld zijn jaarlijks slachtoffer van geweld? a. 107 kinderen. b kinderen. c kinderen. d. Meer dan kinderen. Antwoord op vraag 11 Antwoord d is goed. Geweld komt voor in vele vormen. Van geweld in de favela s van Mayra tot oorlogsgeweld tot kindermishandeling. Hieronder valt fysiek geweld en seksueel misbruik, maar ook pesten op school, verwaarlozing of vernedering. Veel gevallen zijn onbekend. Naar schatting krijgt 500 miljoen tot 1,5 miljard hebben jaarlijks te maken met geweld; bij een groot deel gaat het om huiselijk geweld. Dit gebeurt overal ter wereld, ook in Nederland. Vraag 12 Kindervredesprijswinnaar Chaeli komt op voor de rechten van kinderen met een lichamelijke beperking. Kinderen in een rolstoel a. moet je altijd helpen. b. mogen altijd voor. c. moeten net als alle andere kinderen behandeld worden. d. moeten naar speciaal aangepaste scholen. Antwoord op vraag 12 Antwoord c is goed. Elk kind heeft recht op aangepaste zorg en onderwijs, al is dat bij kinderen met een handicap soms wat lastiger. Chaeli Mycroft zit in een rolstoel en won in 2011 de Internationale Kindervredesprijs voor haar inzet voor kinderen met een handicap in Zuid-Afrika. Jaarlijks helpt zij meer dan kinderen-met-een-handicap aan apparatuur en fysiotherapie. Daarnaast komt ze op voor hun rechten en acceptatie als gelijk persoon in de maatschappij. Tip: bekijk het filmpje over Chaeli Mycroft op

5 Vraag 13 Kindervredesprijswinnaar Kesz komt op voor de rechten van straatkinderen. Waar gaan die rechten over? a. Het recht op gezondheidszorg. b. Het recht op bescherming. c. Het recht op een huis. Antwoord op vraag 13 Antwoord d is goed. Kinderen hebben recht op een fatsoenlijke levensstandaard. Dat betekent onder andere een dak boven je hoofd en bescherming. Kinderen die op straat leven lopen gevaar met betrekking tot hun gezondheid; ze hebben vaak geen beschikking tot schoon drinkwater, het leven op straat is niet hygiënisch en is gevaarlijk. Vraag 14 Waarom is het goed dat de Internationale Kindervredesprijs bestaat? a. Zodat de winnaar zijn of haar verhaal kan vertellen. b. Om te laten zien dat kinderen zélf de wereld in beweging kunnen brengen. c. Om aandacht te vragen voor kinderrechten. Antwoord op vraag 14 Antwoord d is goed. De Internationale Kindervredesprijs is een initiatief van stichting KidsRights. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een kind dat zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de rechten van het kind. Met de uitreiking van de prijs wordt niet alleen de winnaar onder de aandacht van de wereld gebracht, maar ook het kinderrecht waar hij of zij zich voor inzet. Tip: bekijk het filmpje over de Internationale Kindervredesprijs op Vraag 15 Wat kun JIJ doen om aandacht te vragen voor kinderrechten? a. Een spreekbeurt houden. b. Een artikel schrijven in de schoolkrant. c. Een actie opzetten en deze delen via sociale media. d. Antwoord a, b en c zijn goed, maar je kunt natuurlijk nog veel meer acties bedenken. Antwoord op vraag 15 Antwoord d is goed. Het is niet alleen belangrijk dat kinderen weten wat kinderrechten zijn. Zij hebben óók de mogelijkheid om zélf de wereld in beweging te brengen. Net zoals de winnaars van de Internationale Kindervredesprijs dat gedaan hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld met de klas een actie opzetten tegen misstanden in de buurt.

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2

Multiple choice quiz Vraag 1 Vraag 2 Multiple choice quiz Op www.kidsrights.nl vindt u quizvragen met multiple choice antwoorden, die uitnodigen tot doorpraten en discussiëren. De vragen worden kort ingeleid. Onderwerpen zijn onder meer de

Nadere informatie

Groepsdiscussie met stellingen

Groepsdiscussie met stellingen Groepsdiscussie met stellingen Wilt u met uw klas discussiëren over het belang van kinderrechten? Dan komen de prikkelende stellingen op www.kidsrights.nl ongetwijfeld van pas. Ze vormen een uitstekende

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen

DOCENTENHANDLEIDING. Met opdrachten voor het digitale schoolbord. Belangrijke thema s in praktische werkvormen DOCENTENHANDLEIDING Met opdrachten voor het digitale schoolbord Belangrijke thema s in praktische werkvormen Kinderrechtenlespakket: opzet en doelen Speciaal voor leraren van groep 7 en 8 stelt Stichting

Nadere informatie

Verdrag over de rechten van het kind

Verdrag over de rechten van het kind Verdrag over de rechten van het kind Een verdrag is een afspraak tussen landen. Op 20 november 1989 is in New York het Verdrag over de Rechten van het Kind gesloten. Dit Verdrag is een afspraak tussen

Nadere informatie

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER

UNICEF Kinderrechten SPORT EN VRIJE TIJD GELIJKE BEHANDELING VOEDING FAMILIE GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER UNICEF Kinderrechten INFORMATIE EEN EIGEN MENING SPORT EN VRIJE TIJD FAMILIE GELIJKE BEHANDELING Patricia Willocq VOEDING GEZONDHEIDSZORG ONDERWIJS SCHOON WATER Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

Nadere informatie

DOCENTENHANDLEIDING DIGILES DISCUSSIEVRAGEN OVER KINDERRECHTEN

DOCENTENHANDLEIDING DIGILES DISCUSSIEVRAGEN OVER KINDERRECHTEN DOCENTENHANDLEIDING DIGILES DISCUSSIEVRAGEN OVER KINDERRECHTEN Leuk dat u aan de slag gaat met de digiles van KidsRights. Deze Nederlandse stichting komt op voor de positie van zeer kwetsbare kinderen

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Kinderrechtenverdrag voor kinderen en jongeren Waarom? Alle kinderen in de hele

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN UITGAVE VAN UNICEF NEDERLAND Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Een wereld vol Kindervredesprijswinnaars ontmoet ze allemaal! NEHA GUPTA 2014 MALALA YOUSAFZAI 2013 FRANCIA SIMON 2010 KESZ

Nadere informatie

De rechten van het kind

De rechten van het kind De kinderrechten in een notendop Internet(wiki): Verdrag inzake de rechten van het kind 1 Het kinderrechtenverdrag Naast de rechten van de mens werd er in de Verenigde Naties gewerkt aan een verdrag voor

Nadere informatie

Met het Kinderrechtenverdrag

Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Met het Kinderrechtenverdrag Voor kinderen die meer willen weten over kinderrechten Wat is het Kinderrechtenverdrag? Welke rechten heb ik? Zijn Kinderrechten er voor alle kinderen?

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012

Unicef. Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Unicef Bram van t Hoff De Flambouw Groep 8 17 Januari 2012 Inleiding Ik hou mijn spreekbeurt over Unicef omdat ik het een mooi onderwerp vind en het kinderen helpt die in nood zijn en niet naar school

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Wie wint de Nobelprijs voor de vrede?

Wie wint de Nobelprijs voor de vrede? Thema: Bestaat Vrede? Samenleving (Europa en de wereld) Moeilijkheid:***/** Tijdsduur: ** Wie wint de Nobelprijs voor de vrede? Doel: Na deze opdracht weet je wat de Nobelprijs voor de vrede is en waarom

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12

Inhoud. Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Inhoud Inleiding... 4 Hoofdstuk 1 Het ontstaan van de rechten... 6 Hoofdstuk 2 De belangrijkste rechten...12 Onderwerp 1 Gelijkheid...13 De rechten van Tim... 14 Onderwerp 2 Toegankelijkheid...17 De rechten

Nadere informatie

UNICEF en kindersterfte

UNICEF en kindersterfte UNICEF en kindersterfte Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later wil ik dokter worden! James uit Sierra Leone Hallo, ik ben James en ik ben 11 jaar. Ik woon in Sierra Leone, een land in Afrika.

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Unicef Hoofdstuk 1: Geschiedenis van Unicef Unicef is de Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties (VN). De Verenigde Naties zijn een verbond van (bijna) alle landen van de wereld. Deze landen hebben

Nadere informatie

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans :

Rechten van het kind. Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind. Verenigde Naties (VN) Dit is een uitgave van Edukans : Rechten van het kind Edukans vzw is een onderwijs- en solidariteits-initiatief met expertise en ervaring in het ontwikkelingswerk. Edukans werkt van school tot school, van gemeenschap tot gemeenschap.

Nadere informatie

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1 LESPAKKET KINDerrechten 1 Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht

Nadere informatie

Ziek zijn in Kenia. Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar.

Ziek zijn in Kenia. Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar. Ziek zijn in Kenia Als ik ziek ben voel ik me rot. Dan raak ik achter met school en haal slechte cijfers. Faith, 14 jaar werkblad 04 ziek zijn in kenia In Kenia is het vaak ver lopen naar een ziekenhuis

Nadere informatie

UNICEF algemene informatie

UNICEF algemene informatie UNICEF algemene informatie Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF helpt kinderen in de hele wereld UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. De opdracht van UNICEF is:

Nadere informatie

Werkstuk Maatschappijleer Kinderrechten

Werkstuk Maatschappijleer Kinderrechten Werkstuk Maatschappijleer Kinderrechten Werkstuk door een scholier 1811 woorden 2 februari 2010 5,5 48 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Wat is een recht? Een recht is een geheel van regels die bepalen

Nadere informatie

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen

Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Spreekbeurtinformatie Millenniumdoelen Informatie voor basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8 Wat kun je hier vinden? 1. Jouw spreekbeurt over de Millenniumdoelen 2. Waarom zijn er Millenniumdoelen 3.

Nadere informatie

Maak het waar hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52446

Maak het waar hv123. CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52446 Auteur VO-content Laatst gewijzigd 18 augustus 2016 Licentie CC Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie Webadres https://maken.wikiwijs.nl/52446 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs Maken

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN

Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Kinderrechtenverdrag VOOR KINDEREN EN JONGEREN Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij het recht hebt om je eigen rechten te kennen, hebben wij dit boekje speciaal

Nadere informatie

Kinderrechtenverdrag. Voor kinderen en jongeren

Kinderrechtenverdrag. Voor kinderen en jongeren Kinderrechtenverdrag Voor kinderen en jongeren 2 Waarom? Alle kinderen in de hele wereld hebben rechten. Jij dus ook. Omdat jij het recht hebt om je eigen rechten te kennen, hebben wij dit boekje speciaal

Nadere informatie

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten.

UNICEF in Mozambique: 2010 2014. Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. UNICEF in Mozambique: 2010 2014 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten. 2 Preventie en behandeling van gevaarlijke kinderziekten In Mozambique overlijden ieder jaar tienduizenden kinderen

Nadere informatie

UNICEF en kindersterfte

UNICEF en kindersterfte UNICEF en kindersterfte Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later wil ik dokter worden! James uit Sierra Leone Hallo, ik ben James en ik ben 11 jaar. Ik woon in Sierra Leone, een land in Afrika.

Nadere informatie

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent

UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent UNICEF stelt voor: de Millenniumdoelstellingen! Maak kennis met onze kids WaSH-ambassadeurs Bezoek het Vredeshuis in Gent Driemaandelijks magazine nr. 21 juli-augustus-september 2010 Hoi unicefkids! Hebben

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Een wereld vol Kindervredesprijswinnaars... Ontmoet ze allemaal NEHA GUPTA 2014 MALALA YOUSAFZAI 2013 FRANCIA SIMON 2014 KESZ

Nadere informatie

A. Jouw rechten! Kinderrechten

A. Jouw rechten! Kinderrechten Dit werkblaadje is van... A. Jouw rechten! Kinderrechten Je hebt ongetwijfeld al gehoord van de Rechten van het Kind. De koningen, presidenten en andere leiders van over de hele wereld hebben gezegd dat

Nadere informatie

Rechten van alle kinderen

Rechten van alle kinderen Rechten van alle kinderen Uitgeverij Eenvoudig Communiceren Lezen voor Iedereen www.eenvoudigcommuniceren.nl www.lezenvooriedereen.be LEZEN VOOR IEDEREEN UITGEVERIJ EENVOUDIG COMMUNICEREN Rechten van alle

Nadere informatie

De termen HIV, Aids en Seropositief worden nogal eens door elkaar gebruikt. Toch zijn het niet dezelfde dingen.

De termen HIV, Aids en Seropositief worden nogal eens door elkaar gebruikt. Toch zijn het niet dezelfde dingen. Spreekbeurt door een scholier 1684 woorden 22 november 2002 7.2 312 keer beoordeeld Vak Nederlands Dit is een condoom, als je die niet gebruikt bij het vrijen kun je seksueel overdraagbare aandoeningen

Nadere informatie

Het Kinderrechten lespakket

Het Kinderrechten lespakket Het Kinderrechten lespakket want ieder kind kan de wereld in beweging brengen Een wereld vol Kindervredesprijswinnaars... Ontmoet ze allemaal NEHA GUPTA 2014 MALALA YOUSAFZAI KEHKASHAN BASU FRANCIA SIMON

Nadere informatie

6,6. Spreekbeurt door een scholier 1049 woorden 6 april keer beoordeeld. Nederlands. Kinderen in problemen.

6,6. Spreekbeurt door een scholier 1049 woorden 6 april keer beoordeeld. Nederlands. Kinderen in problemen. Spreekbeurt door een scholier 1049 woorden 6 april 2003 6,6 297 keer beoordeeld Vak Nederlands Kinderen in problemen. Er wonen veel meisjes op Haïti. Ze werken bij mensen in het huishouden. Sommige kinderen

Nadere informatie

20 jaar kinderrechten!

20 jaar kinderrechten! Over kinderrechten gesproken... Op 20 november is het feest! 20 jaar geleden, in 1989, ondertekenden de Verenigde Naties (VN) het Verdrag van de rechten van het kind. In dit internationale verdrag staat

Nadere informatie

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1

LESPAKKET KINDErrEchTEN 1 LESPAKKET KINDerrechten 1 Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen zij inzicht

Nadere informatie

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs

Handleiding voor leerkrachten. Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Handleiding voor leerkrachten Digitale les Bovenbouw basisonderwijs Verantwoording Syrië, Irak, Zuid-Soedan, de Centraal-Afrikaanse Republiek en het door ebola getroffen West-Afrika. Nooit eerder werden

Nadere informatie

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb

WWW.HOPE-XXL.COM. Mede mogelijk gemaakt door de Iona Stichting en Vos/Abb De meeste mensen in Nederland hebben het goed voor elkaar. We hebben genoeg eten, we hoeven niet bang te zijn voor oorlog en we zijn dan ook tevreden met ons leven. Maar dat is niet overal op de wereld

Nadere informatie

8,1. Werkstuk door L woorden 28 november keer beoordeeld. Levensbeschouwing. Ontstaan

8,1. Werkstuk door L woorden 28 november keer beoordeeld. Levensbeschouwing. Ontstaan Werkstuk door L. 1952 woorden 28 november 2012 8,1 7 keer beoordeeld Vak Levensbeschouwing Ontstaan Na de 1 e wereldoorlog boden Save the Children en het Rode Kruis hulp aan kinderen die door de oorlog

Nadere informatie

Elk kind heeft het recht om...

Elk kind heeft het recht om... Elk kind heeft het recht om... Rechten is hetgeen je mag doen en mag hebben. Je hoeft er niet eerst iets anders voor te doen. Rechten heb je gewoon. Ook jij hebt rechten. Iedereen heeft ze. Kinderrechten

Nadere informatie

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl

Dichter bij Vrijheid. Docentenhandleiding Boek 3. www.dichterbijvrijheid.nl Dichter bij Vrijheid Docentenhandleiding Boek 3 Dichter bij Vrijheid Een onderwijsproject van Amnesty International Dit is boek 3 uit de docentenhandleiding Dichter bij Vrijheid. Op de boekenplank staan

Nadere informatie

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren

Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Samenvatting Kinderrechtenmonitor 2012 voor kinderen en jongeren Het gaat goed met kinderen in Nederland. Uit onderzoeken blijkt dat Nederlandse kinderen in vergelijking met kinderen uit andere rijke landen

Nadere informatie

Onderzoek Wereldproblemen en Seks

Onderzoek Wereldproblemen en Seks Onderzoek Wereldproblemen en Seks 1V Jongerenpanel 24 oktober 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met dance4life, gehouden van 15 tot en met 23 oktober 2014, deden 1641 jongeren

Nadere informatie

Veilig Thuis. Advies- en meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Veilig Thuis. Advies- en meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis Advies- en meldpunt voor Huiselijk geweld en Kindermishandeling Veilig Thuis Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Vaak gaat het om

Nadere informatie

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!)

MDG. Eerst en tweede graad. Te lezen zinnen (in willekeurige volgorde!) MDG Eerst en tweede graad De leerkracht leest één van de volgende stellingen en de groep bekijkt de acht millenniumdoelstellingen om te achterhalen met welke doelstelling de zin overeenkomt. Ze leggen

Nadere informatie

Het woord Unicef is gevormd van de beginletters van de Engelse naam van de organisatie: United Nations International Children s Emergency Fund.

Het woord Unicef is gevormd van de beginletters van de Engelse naam van de organisatie: United Nations International Children s Emergency Fund. Werkstuk door een scholier 2004 woorden 15 mei 2003 6,7 269 keer beoordeeld Vak Verzorging Hallo, ik hou mijn werkstuk over: Unicef en de rechten van het kind Unicef Mijn oma doet vrijwilligerswerk voor

Nadere informatie

UNICEF en kinderrechten

UNICEF en kinderrechten UNICEF en kinderrechten Informatie voor een gastles Leerdoelen (groep 7 & 8) Leerlingen weten waar UNICEF voor staat en wat UNICEF doet Leerlingen weten dat zij rechten hebben en kunnen een aantal rechten

Nadere informatie

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld

Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld Naam KIDS FOR WARCHILD Oorlog en vrede in de wereld In meer dan dertig landen in de wereld is er oorlog. Wereldwijd zijn er dus miljoenen kinderen die een oorlog meemaken. Vraag 1. Kun je drie landen noemen

Nadere informatie

Moeder werkt. Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda. werkblad 03

Moeder werkt. Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda. werkblad 03 Moeder werkt Als de baby er eenmaal is, leg ik m dicht tegen z n moeder aan. Rhoda werkblad 03 moeder werkt In Kenia worden gemiddeld 4,9 baby s per vrouw geboren. Nederlandse vrouwen baren gemiddeld 1,7

Nadere informatie

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE.

MINDER ARMOEDE MILLENNIUMDOEL 1. Beantwoord de volgende vragen en gebruik daarbij de kaart MINDER ARMOEDE. MILLENNIUMDOEL 1 MINDER ARMOEDE kaart MINDER ARMOEDE. 1. Wat betekent de extreme armoedegrens? 2. In welk werelddeel liggen de meeste landen waar mensen onder de armoedegrens van 1,25 dollar per dag leven?

Nadere informatie

7,4. Spreekbeurt door een scholier 2225 woorden 20 februari keer beoordeeld. Nederlands

7,4. Spreekbeurt door een scholier 2225 woorden 20 februari keer beoordeeld. Nederlands Spreekbeurt door een scholier 2225 woorden 20 februari 2009 7,4 25 keer beoordeeld Vak Nederlands Spreekbeurt Nederlands Plan Because I m a girl - Waarom? - Wat is Plan Nederland Because I m a girl - Geschiedenis

Nadere informatie

Campagne: Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen! Bedenk nu al een actie voor de Dag voor Verandering

Campagne: Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen! Bedenk nu al een actie voor de Dag voor Verandering ampagne: Water, sanitaire voorzieningen en hygiëne voor iedereen! edenk nu al een actie voor de Dag voor Verandering Met de steun van Driemaandelijks magazine nr. 18 oktober 2009 Hoi unicefkids! Ik was

Nadere informatie

UNICEF en voeding. Informatie 1 voor een spreekbeurt of werkstuk

UNICEF en voeding. Informatie 1 voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF en voeding Informatie 1 voor een spreekbeurt of werkstuk Ieder kind heeft recht op goede voeding Kinderen hebben recht op goede en gezonde voeding. Een Mozambique Mozambique is een land in het zuidoosten

Nadere informatie

7. Wel of niet vertellen

7. Wel of niet vertellen Quizvragen hoofdstuk 6 1. Wanneer krijgt iemand een bloedtransfusie? 2. Hoe is het virus in jouw bloed terechtgekomen? 3. Komt een verkoudheid door de kou of door een virus? 4. Kan het virus in flesvoeding

Nadere informatie

Groep 7/8 Rechten van het kind

Groep 7/8 Rechten van het kind Groep 7/8 Rechten van het kind Rechten van het kind GROEP 7/8 Instructie lesmateriaal Het gedicht vormt een goede introductie voor het thema Kinderrechten. Gebruik de achtergrondinformatie om meer te vertellen

Nadere informatie

UNICEF en kindersterfte

UNICEF en kindersterfte UNICEF en kindersterfte SB13GAST We gaan voor nul! Informatie voor een gastles Inhoud HOOFDSTUK PAGINA Achtergrondinformatie 2 De oorzaak van kindersterfte 4 Inleiding 6 Voorleesverhaal 7 Kern van de les

Nadere informatie

Docentenhandleiding Les4Life

Docentenhandleiding Les4Life Docentenhandleiding Les4Life Doel: o De leerlingen voorbereiden op de komst van Dance4Life en een gastspreker uit Indonesië. Leerlingen krijgen informatie over het projectland Indonesië. Duur: o 25 minuten

Nadere informatie

UNICEF en onderwijs. Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

UNICEF en onderwijs. Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF en onderwijs Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Hier zit ik op de schommel. Dat is het fijnste plekje van de school. Dung uit Vietnam Hoi! Mijn naam is Dung en ik ben 10 jaar oud. Ik woon

Nadere informatie

JIJ en. de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening

JIJ en. de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening JIJ en de EU! Het kinderrechtenbeleid van de Europese Commissie: wat houdt het in en wat is jouw mening "Plan" zet zich wereldwijd in voor een duurzame verbetering van de situatie van arme kinderen in

Nadere informatie

1+1=2. Inhoudsopgave. Introductie 3 Achtergrondinformatie Right To Play 4 Achtergrondinformatie Mali 6 Lessen 7 Bijlage 10

1+1=2. Inhoudsopgave. Introductie 3 Achtergrondinformatie Right To Play 4 Achtergrondinformatie Mali 6 Lessen 7 Bijlage 10 LESPAKKET 2014 Inhoudsopgave Introductie 3 Achtergrondinformatie Right To Play 4 Achtergrondinformatie Mali 6 Lessen 7 Bijlage 10 Introductie Met dit lespakket maken de leerlingen kennis met Right To Play.

Nadere informatie

KIJK! SEKSUALITEIT. mijn leven. Leerjaar 2. Leskatern 3. Ont wikkeld voor. praktijkonderwijs Basis - Kader

KIJK! SEKSUALITEIT. mijn leven. Leerjaar 2. Leskatern 3. Ont wikkeld voor. praktijkonderwijs Basis - Kader em ex jk ki In KIJK! mijn leven Leerjaar 2 aa pl SEKSUALITEIT Leskatern 3 r Ont wikkeld voor praktijkonderwijs Basis - Kader INLEIDING Seksualiteit Jongeren zijn veel bezig met relaties en seksualiteit.

Nadere informatie

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b

Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b Gemeenteviering rond Jesaja 9:5b 1 Verkondiging Enkele kinderen vragen in de kerk: waarom vieren we kerst? En wat betekent het voor u? Reactie op de antwoorden Ja, waarom vieren we kerst? En wat betekent

Nadere informatie

informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool

informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool Spreekbeurt voor een huis Leuk dat je dit pakketje van onze website hebt gedownload! Ga je een spreekbeurt houden over het werk van Wereldfoundation?

Nadere informatie

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind.

INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND. Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. INTERNATIONAAL VERDRAG INZAKE DE RECHTEN VAN HET KIND Artikel 1 Definitie van het kind Ieder mens jonger dan achttien jaar is een kind. Artikel 2 Non-discriminatie Alle rechten gelden voor alle kinderen,

Nadere informatie

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus

Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Kritisch kijken op verschillende schaalniveaus Inleiding In het eerste jaar van Geogenie ben je begonnen vanuit België naar de wereld te kijken. In het tweede jaar heb je veel geleerd over Europa en in

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

HANDLEIDING KINDERARBEID NIET VAN DEZE TIJD. Tijd voor actie. Een klusje met je klas! Zo zamel je geld in

HANDLEIDING KINDERARBEID NIET VAN DEZE TIJD. Tijd voor actie. Een klusje met je klas! Zo zamel je geld in NIET VAN DEZE TIJD Een klusje met je klas! Zo zamel je geld in Hoe ging het vroeger? Kinderarbeid in Nederland Tijd voor actie HANDLEIDING Docentenhandleiding bij de digitale les Kinderarbeid niet van

Nadere informatie

KINDERRECHTEN IN UW KLAS?

KINDERRECHTEN IN UW KLAS? KINDERRECHTEN IN UW KLAS? Doe een beroep op UNICEF België voor gratis lesmateriaal, thematische gastlessen en concrete acties over kinderrechtenen ontwikkelingseducatie. Over UNICEF België UNICEF (het

Nadere informatie

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

betreffende onderwijs in ontwikkelingssamenwerking ingediend op 439 (2014-2015) Nr. 1 16 juli 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Ingeborg De Meulemeester, Sabine de Bethune, Herman De Croo, Tine Soens en Wouter Vanbesien betreffende onderwijs

Nadere informatie

WIJ HEBBEN RECHTEN SOLIDARITEIT 1. D3. KINDERRECHTENVERDRAG

WIJ HEBBEN RECHTEN SOLIDARITEIT 1. D3. KINDERRECHTENVERDRAG WIJ HEBBEN RECHTEN SOLIDARITEIT 1 Kinderrechten tellen voor iedereen die jonger is dan 18 jaar. Zowel kleuters van 3 jaar als jongeren van 17 worden beschermd door het Kinderrechtenverdrag. Kinderrechten

Nadere informatie

UNICEF en onderwijs Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk

UNICEF en onderwijs Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk UNICEF en onderwijs Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk NEDERLAND Spreekbeurtinformatie onderwijs 1. Dung uit Vietnam 3 2. Wat doet UNICEF in Vietnam? 4 3. Cijfers en weetjes over onderwijs 5 4.

Nadere informatie

Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Duur: Regie: Debs Gardner-Paterson Jaar: 2010 Duur: 88 minuten Website www.africaunited.

Xxxxx. Regie: Xx Jaar: 2007. http://www.xxx http://www.xxx. Duur: Regie: Debs Gardner-Paterson Jaar: 2010 Duur: 88 minuten Website www.africaunited. XXXXX Africa United Opdrachtblad Bronnenblad Regie: Debs Gardner-Paterson Jaar: 2010 88 minuten Website www.africaunited.nl Xx XXXXX 1. Afrika Opdrachtblad Bron: www.typetogether.co.cc Zomaar wat krantenkoppen

Nadere informatie

Controlegroepen fase 1

Controlegroepen fase 1 Controlegroepen fase 1 Testgroep kinderen

Nadere informatie

UNICEF en schoon water

UNICEF en schoon water UNICEF en schoon water Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Sujata uit Nepal Hoi, ik ben Sujata en ik ben 11 jaar oud. Ik woon in Nepal, dat is een land in Azië, tussen China en India in. Mijn neefje

Nadere informatie

Werkvormen: Lesdoelen: Filmpjes: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 8: Verliefd. Lesoverzicht

Werkvormen: Lesdoelen: Filmpjes: Benodigdheden: Kinderboeken: Les 8: Verliefd. Lesoverzicht Les 8: Verliefd Lesoverzicht Lesdoelen: Kinderen weten dat gevoelens van verliefdheid leuk maar ook lastig kunnen zijn; Kinderen zijn zich ervan bewust dat je op verschillende types mensen verliefd kunt

Nadere informatie

Marcha JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES:

Marcha JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: HOBBIES: JIJ NAAM: LEEFTIJD: WOONPLAATS: SCHOOL: NATIONALITEIT: Marcha Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste van de wereld. Er leven hier zo n 4 miljoen kinderen en met de meeste gaat het prima. Maar

Nadere informatie

Sponsoring voorbeeldmails

Sponsoring voorbeeldmails Sponsoring voorbeeldmails In dit document hebben we een aantal voorbeeldmails opgesteld, die je kunt sturen naar verschillende contacten voor sponsoring. Ter info: dance4life is een brandname en wordt

Nadere informatie

RECHT OP ANDERS ZIJN DOELSTELLING

RECHT OP ANDERS ZIJN DOELSTELLING RECHT OP ANDERS ZIJN DOELSTELLING Kinderen leren wat discriminatie inhoudt Discrimineren gebeurt overal ter wereld Iedereen heeft het recht om gelijk behandeld te worden MATERIAAL Spelregels Pionnen (zie

Nadere informatie

KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl

KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl KINDERLEVENS REDDEN DAT IS WAT WE DOEN Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. savethechildren.nl SAVE THE CHILDREN Save the Children is s werelds grootste onafhankelijke organisatie op het gebied

Nadere informatie

UNICEF en kinderarbeid

UNICEF en kinderarbeid UNICEF en kinderarbeid Informatie voor een spreekbeurt of werkstuk Later als ik groot ben, wil ik lerares worden! Solange uit Benin Hallo, ik ben Solange en ik ben 10 jaar. Ik woon in Benin. Dat ligt in

Nadere informatie

NEDERLANDS INSTRUCTIE. Doelen. Instructie van de les

NEDERLANDS INSTRUCTIE. Doelen. Instructie van de les 11 2018 NEDERLANDS INSTRUCTIE Doelen Nederlands De leerlingen bepalen tekstdoel, tekstsoort en tekstvorm van een artikel over Syrische vluchtelingen. Ze geven hun mening over een stelling en onderzoeken

Nadere informatie

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade

FAIRTRADE. Een beter leven. Wat is Fairtrade Wat is Fairtrade EERLIJKE HANDEL STAAT VOOROP KEURMERK INTERNATIONALE SAMENWERKING HANDEL GEMEENTE DUURZAAMHEID Een beter leven Veel boeren en arbeiders in arme landen (ook wel ontwikkelingslanden ) hebben

Nadere informatie

leerlingen sociale veiligheid

leerlingen sociale veiligheid Verslag vragenlijst voor leerlingen over sociale veiligheid juni 2011 OBS De Rolpaal Samenvatting Eens in de 2 jaar wordt er een vragenlijst afgenomen over de sociale veiligheid op school. Dit is in 2009

Nadere informatie

het recht op bescherming tegen schadelijke vormen van werk en uitbuiting het recht op onderwijs het recht op spelen en ontspanning

het recht op bescherming tegen schadelijke vormen van werk en uitbuiting het recht op onderwijs het recht op spelen en ontspanning Ashique s verhaal (Uit: Kompas) Kinderarbeid genereert noodzakelijk inkomen voor families en gemeenschappen. Door het af te schaffen zullen kinderen de grootste slachtoffers worden. Klopt dat? Bij deze

Nadere informatie

1. GEEN ARMOEDE 2. GEEN HONGER. Armoede uitroeien, in al zijn vormen en overal. Honger beëindigen, betere voeding en duurzame landbouw promoten

1. GEEN ARMOEDE 2. GEEN HONGER. Armoede uitroeien, in al zijn vormen en overal. Honger beëindigen, betere voeding en duurzame landbouw promoten 1. GEEN ARMOEDE Armoede uitroeien, in al zijn vormen en overal Ondanks de halvering van de extreme armoede in de wereld tijdens de afgelopen decennia, leeft nog steeds 1,3 miljard mensen in extreme armoede.

Nadere informatie

EEN BIJZONDERE MANIER VAN HELPEN

EEN BIJZONDERE MANIER VAN HELPEN Een fonds op naam binnen Artsen zonder Grenzen EEN BIJZONDERE MANIER VAN HELPEN Brendan Bannon OVER ARTSEN ZONDER GRENZEN OP PERSOONLIJKE WIJZE VERSCHIL MAKEN Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke,

Nadere informatie

Huishoudgeld. Ik verdien zo weinig dat er niets te sparen valt. Rhoda en Ruben. werkblad 07

Huishoudgeld. Ik verdien zo weinig dat er niets te sparen valt. Rhoda en Ruben. werkblad 07 Huishoudgeld Ik verdien zo weinig dat er niets te sparen valt. Rhoda en Ruben werkblad 07 Huishoudgeld Kenia was vroeger een Engelse kolonie*. Dat merk je nu nog steeds. In Engeland hadden ze vroeger de

Nadere informatie

Stem dan ChristenUnie. André Rouvoet ChristenUnie

Stem dan ChristenUnie. André Rouvoet ChristenUnie Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 22 november. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

World Press Photo en KidsRights geven samen aandacht aan kinderrechten

World Press Photo en KidsRights geven samen aandacht aan kinderrechten Winter 2016 Nieuwsbrief voor donateurs en relaties van Stichting KidsRights Kehkashan wint de Internationale Kindervredesprijs 2016 World Press Photo en KidsRights geven samen aandacht aan kinderrechten

Nadere informatie

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen

Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies. basisscholen Discriminatie? Niet in onze school! voorlichting, training, lesmateriaal en advies basisscholen Zíj zijn stom, gemeen, lelijk Uitsluiten, uitschelden en pesten horen niet bij een school waar leerlingen

Nadere informatie

Kop. Romp. Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3

Kop. Romp. Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Lesbrief Seksualiteit Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Tijd: 50 minuten Voorbereiding: op www.meerdanliefde.nl is veel informatie te vinden in redelijk eenvoudige taal. Ook in het App Note Mouse draaiboek staan

Nadere informatie

Geloof in die éne reden waarom het wel kan!

Geloof in die éne reden waarom het wel kan! Geloof in die éne reden waarom het wel kan! Media Luna en Vrede & Vrijheid * Al 20 jaar lang werkzaam voor War Child: Recent: Openingsfilm & film Michaela DePrince concert Carré 5 december 2018 Marco Borsato

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Resultaten & conclusies onderzoek:

Resultaten & conclusies onderzoek: Resultaten & conclusies onderzoek: Kinderen over armoede en vluchtelingen door Kinderen Goedgekeurd! Er hebben in totaal 50 scholen deelgenomen aan deze enquête. Dit gaat om een 3000-tal leerlingen. 1.

Nadere informatie

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen.

Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Omdat álle kinderen een kans moeten krijgen. Daarom neem ik UNICEF op in mijn testament. Akash (1) en zijn moeder Patir uit Pakistan zijn beschermd tegen malaria dankzij een muskietennet. Paul van Vliet:

Nadere informatie

En daarom werk ik,14 jaar later

En daarom werk ik,14 jaar later En daarom werk ik,14 jaar later opdrachtenblad Regie: Maarten Schmidt & Thomas Doebele Jaar: 2013 Duur: 55 minuten (film), 10 37 minuten (portret Raihan) Website: www.filmcompagnie.nl De jonge Raihan Opdrachten

Nadere informatie

Thema's per klas die aangeboden worden in de methode:

Thema's per klas die aangeboden worden in de methode: Thema's per klas die aangeboden worden in de methode: Groep 1-2 Hierbij zijn de kinderen bezig met specifieke lichaamskenmerken van zichzelf en van anderen. Ook gaan ze op zoek naar onderlinge overeenkomsten.

Nadere informatie