InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. April 2013 Nummer 01. Periodieke informatie Ethias. 4 Korte berichtgeving

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. April 2013 Nummer 01. Periodieke informatie 3-4. 1-2 Ethias. 4 Korte berichtgeving"

Transcriptie

1 April 2013 Nummer 01 Periodieke informatie InfoPensioenen Beste lezer Bijna dagelijks verschijnen er in de geschreven media artikels over de pensioenproblematiek. De uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing zijn dan ook niet gering. Vorig jaar zijn er in ons land nieuwe gepensioneerden bijgekomen. Deze nieuwe lichting gepensioneerden is,7 % groter dan die van Bij de werknemers en de zelfstandigen steeg het aantal nieuwe gepensioneerden van naar , een stijging van 7, %. Bij de ambtenaren steeg dat van naar Uit een berekening van de Studiecommissie voor de vergrijzing blijkt dat de pensioenuitgaven zullen stijgen van 9,9 % van het bruto nationaal product nu tot 1, % in 200. Iedereen begrijpt dat het wetgevend kader zal anticiperen op deze uitdaging. Na een eerste reeks aanpassingen van de pensioen spreekt men nu al van een tweede golf van hervormingen. heeft een vrij unieke positie vermits zij m.b.t. pensioenen zowel actief is in de eerste als in de tweede pijler. Dit vraagt van ons een opvolging van het volledige wettelijke kader. De nood aan professionele informatie is nog nooit zo groot geweest als nu. Dit werd ook geïllustreerd door de massale opkomst tijdens onze vormingssessies over de wijzigingen van de overheidspensioenen. Uiteraard zullen we dergelijke initiatieven verderzetten. Dit zijn ook voor ons momenten waarop we rechtstreeks kunnen peilen naar de vragen en verwachtingen van onze klanten. Bovendien wil u op een gestructureerde wijze driemaandelijks inlichten over interessante of belangrijke wijzigingen die u op beroepsvlak aanbelangen. We richten ons via deze nieuwsbrief zowel tot de beleidsverantwoordelijken als tot de technische specialisten in dit vakgebied. We trachten dan ook de onderwerpen zo gevarieerd mogelijk te houden en streven naar een juiste verhouding tussen algemene en technische informatie. Veel leesgenot Edwin Hoeven Directeur Leven Collectiviteiten Ethisch beleggen is de laatste jaren aan een steile opmars bezig. Beleggers en overheden spreken erover, de media staan er bol van. Waarover gaat dit juist en hoe brengt dat in de praktijk? Bij beleggen, ook duurzaam of maatschappelijk verantwoord beleggen genoemd, kijkt men niet alleen naar de verhouding tussen het risico en de winstmogelijkheden, maar ook naar de impact op de mens en het milieu. Wie wil beleggen, past in de eerste plaats de traditionele beleggingsmethodes toe (boekwaarde-analyse, winstevolutie, risico-analyse enz.) om er daarna de e principes als een soort tweede laag bovenop toe te passen. Deze principes of criteria zijn meestal van sociale aard (de mens centraal stellen), de zorg voor het milieu (de leefwereld centraal stellen, o.a. door het gebruik van duurzame energie en/of propere technologieën) en recent ook corporate governance of deugdelijk bestuur. 3-1/3/ Copyright 2013,. Alle rechten voorbehouden. Deze nieuwsbrief is beschikbaar in 2 talen en werd conform de wet op het privéleven verstuurd. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, uw gegevens wenst aan te passen, de nieuwsbrief in een andere taal wenst te ontvangen of contact met ons wilt opnemen, klik dan hier.

2 Negatieve of positieve selectie Men kan de e selectie voor een beleggingsportefeuille hoofdzakelijk op twee manieren toepassen: ofwel door bepaalde bedrijven uit te sluiten (negatieve selectie), ofwel door de beste bedrijven in de verschillende sectoren van de markt te selecteren ( best in class ). De meeste wetenschappelijke studies wijzen uit dat beleggen minstens even goed is als traditioneel beleggen en dat het zelfs beter kan zijn. Dit hangt uiteraard af van de selectie van de waarden (dit geldt zowel voor obligaties als aandelen). In 2001 werd de index FTSEGOOD EUROPE0 opgericht als maatstaf voor e aandelenbeleggingen in Europa. In bijgaande grafiek geven wij een vergelijking met de traditionele aandelenindex Stoxx Europe 0, waarbij onmiddellijk opvalt dat beleggen loont. Ethische code De invoering van e criteria in het beheer van financiële reserves kan tevens gebeuren door het opstellen van een e beleggingscode die rekening houdt met alle maatschappelijke bezorgdheden die de onderneming wil toepassen in overeenstemming met haar waarden of op verzoek van haar belanghebbenden. Zodoende heeft, nadat zij in 2003 het Belgisch Sociaal Label had gekregen, een strenge beleggingscode ontwikkeld. Die is gebaseerd op de onvoorwaardelijke naleving van de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie (verbod op kinderarbeid, vrijheid van vereniging enz.) en op de geldende voorschriften inzake de productie en handel in contro versiële wapens (verarmd uranium, antipersoonsmijnen, clusterbommen). De e beleggingscode van houdt ook rekening met een internationale benchmarking van de ondernemingen die afbreuk doen aan de hierboven vermelde principes. Onze partnerorganisatie RFA raadpleegt de voornaamste referenties inzake Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) (Noors Pensioenfonds, Investors Against Genocide, APG Pension Fund enz.). De zwarte lijst van de verboden beleggingen wordt dan voor onderzoek, aanvaarding en validatie voorgelegd aan het Ethisch Beleggingscomité van de onderneming. Zodra de code is gevalideerd wordt die naar elke financiële beheerder en naar alle tegenpartijen en financiële bemiddelaars van gestuurd. Overigens zijn in de beheersystemen van blokkeringslimieten ingebouwd zodat geen ongeoorloofde belegging kan worden uitgevoerd. Audit FTSEGood Europe 0 Index De vraag naar audit en certificering van maatschappelijk verantwoorde beleggingscriteria bij verschillende pensioenverzekerden zit in de lift. Zo gaf de vzw Forum Ethibel in maart 2013 de opdracht om een onafhankelijke controle op de naleving van deze beleggingscode uit te voeren voor de beleggingsportefeuille van de RSZPPO. De audit die werd uitgevoerd van de boekjaren is in overeenstemming met onze e bepalingen. Vanaf 2013 zal Forum Ethibel een driemaandelijkse controle uitvoeren. Dit nieuwe stelsel past in een vrijwillige en transparante dynamiek om te kijken of dat aansluit bij ons MVO-beleid en de beleggingen die we uitvoeren voor rekening van onze verzekerden. Deze dynamiek van audit en controle van MVB zal worden voortgezet door een gelijkaardige certificering voor een ander belangrijk fonds dat beheert: het multiwerkgevers gekantonneerd fonds Global 21. Deze MVB-initiatieven beantwoorden aan een stijgende vraag bij institutionele verzekerden die het maatschappelijk verantwoorde karakter van de gerealiseerde beleggingen op het gebied van de wettelijke pensioenen willen onderstrepen. Hebt u ook voorstellen, vragen of opmerkingen over het MVB-beleid van, dan mag u die altijd mailen naar Jean-Paul Parmentier Gaëtan Smets STOXX Europe 0 Index 1/03/2010 1/0/2010 1/09/2010 1/03/2011 1/0/2011 1/09/2011 1/03/2012 1/0/2012 1/09/2012 1/03/2013 1/12/2010 1/12/2011 De laatste drie jaren steeg de index van de e beleggingen meer dan de index van de meer klassieke beleggingen. Bron: Bloomberg 3-1/3/2013 2

3 Interview met Edwin Hoeven, directeur Leven Collectiviteiten Vragen over de toekomst van de pensioenen halen nagenoeg dagelijks het nieuws. Innovatie, een nog betere en meer transparantie, daarmee wil tegemoet komen aan de behoefte aan correcte informatie van haar klanten. Dat zegt Edwin Hoeven, directeur Leven Collectiviteiten bij. De vertrouwensband tussen en haar klanten is intact gebleven, ook tijdens de financiële crisis. Er is geen uitstroom van klanten geweest. Integendeel, nu de financiële uitdagingen groter worden, neemt het belang van een professionele partner als zelfs toe, verklaart Edwin Hoeven. Gemengde loopbaan Zijn er, naast de financiële en economische crisis, nog redenen waarom de pensioenen nu zo actueel zijn? Er is natuurlijk de babyboomgeneratie die stilaan op pensioen gaat, waardoor de pensioenuitgaven fors toenemen. Er is ook de federale die, na een periode van relatieve stand still, in volle verandering is. Zelfs de pensioenberekening van bijvoorbeeld statutaire ambtenaren bij lokale is behoorlijk complex geworden. We gaan naar een berekening op basis van een gemengde loopbaan waarin mensen een deel van hun professionele leven in de publieke sector werkten, een tijd in de private sector, even zelfstandige waren. En dus moeten verschillende databanken aan elkaar gelinkt worden. Zo is vragende partij om betrokken te worden bij het federale project elektronische loopbaan overheid zodat we onze klanten blijvend een performante kunnen aanbieden. Verder is er de toenemende vraag naar een betere pensioen regeling voor contractuele ambtenaren van openbare. Maar ook voor de privésector evolueert de voortdurend. Bedrijven vragen correcte informatie over de wijzigingen en de manier waarop ze die moeten toepassen. Wat betekent dit voor? Waar staat Leven Collectiviteiten voor? is actief op de markt voor particulieren en voor collectiviteiten. Collectiviteiten zijn onder meer lokale, provincies, federale en regionale instellingen, en sinds 2000 ook private ondernemingen. In het segment collectiviteiten zijn er twee grote groepen van activiteiten: onder niet-leven vallen alle gewone verzekeringen, onder leven de wettelijke pensioenen, de groepsverzekeringen is al sinds 1919 actief op de markt van collectiviteiten. Een cijfer: in 2011 stortten de publieke klanten 7 miljoen euro aan premies voor de eerste pijler, het wettelijk pensioen. Uniek is dat ook de wettelijke pensioenen uitbetaalt van.000 gepensioneerden uit de publieke sector. Wat de tweede pijler betreft, zijn er de groepsverzekeringen voor de privésector en, een vrij recente ontwikkeling, de verzekering voor contractuele medewerkers van openbare. Die activiteit was in 2011 goed voor 2 miljoen euro aan premies. Leven Collectiviteiten staat dus, eerste en tweede pijler samen, jaarlijks voor ongeveer 1 miljard euro aan premie-incasso. We moeten onze en onze transparantie verbeteren. We hebben heel veel kennis in huis, maar we moeten die meer delen met onze klanten. We moeten nog meer meedenken met onze klanten en proactief antwoorden geven op de vragen waar ze mee zitten. Daarom zijn verschillende innovatieve projecten in ontwikkeling. Eén daarvan is Publi-Plan, een tool voor de openbare. Die zal hun toelaten om na te gaan wat de toekomstige financiële lasten zijn voor de pensioenen van hun statutaire en contractuele medewerkers. Ze zullen Publi-Plan kunnen inzetten als een hulpmiddel in hun aanwervings- en benoemingspolitiek. De tool zal tegen de zomer operationeel zijn. Een ander project is het verbeteren van ons vademecum voor pensioenen, zodat we het in het najaar kunnen delen met onze klanten. Ik wil ook even wijzen op Services, dat diensten aanbiedt zonder dat die gekoppeld zijn aan een verzekering. Zo zijn er lokale die, hoewel ze niet bij ons zijn aangesloten voor hun pensioenverzekering, toch een beroep doen op onze diensten voor simulaties van hun toekomstige pensioenlasten. 3-1/3/2013 3

4 Contractuele verplichting Is dat niet de bottom line, de bezorgdheid van en bedrijven met betrekking tot de toekomstige betaalbaarheid van de pensioenen? Ja, ze willen weten of ze op lange termijn aan hun pensioenverplichtingen zullen kunnen voldoen. In dit verband is het toch belangrijk duidelijk te maken dat er een groot verschil is tussen pensioenfondsen en pensioenverzekeraars zoals. De resultaten van pensioenfondsen kunnen jaarlijks sterk fluctueren. Als er tekorten zijn, en dat is al gebeurd in sommige landen, dan moeten de werkgevers bijspringen of dan krijgen de gepensioneerden een lagere uitkering. Een verzekeraar daarentegen heeft de contractuele verplichting om het rendement op lange termijn te verzekeren, hij denkt op lange termijn. Klanten moeten weten dat die langetermijnvisie gewaarborgd is. We hebben de kennis en de capaciteit in huis om dat risico af te dekken. Aanvullende pensioenen: nieuwe Wijninckx-bijdrage Loontrekkende werknemers zijn onderworpen aan een speciale socialezekerheidsbijdrage van 8,8%. Hieraan wordt voor hoge aanvullende pensioenen een nieuwe werkgeversbijdrage van 1,0% toegevoegd, de zogenaamde Wijninckx-bijdrage. Deze bijdrage wordt momenteel berekend op basis van de hieronder omschreven voorlopige regeling. Ten laatste vanaf 1 januari 201 zal vervolgens een definitieve regeling in werking treden. De Wijninckx-bijdrage is verschuldigd voor elke werknemer wiens jaarlijks premiebedrag voor aanvullende pensioenen (werkgevers- en persoonlijke bijdragen) euro overstijgt (bedrag van 2012). De bijdrage wordt berekend op het gedeelte dat die euro overschrijdt. Als het bedrag van de werkgeversbijdragen echter lager is dan dat gedeelte, wordt de bijdrage slechts berekend op het bedrag van de werkgeversbijdragen. De bijdrage is verschuldigd het vierde trimester van elk jaar en dit voor het eerst in De werkgever diende de verschuldigde bijdrage dan ook op te nemen in de RSZ-aangifte van dit vierde kwartaal. Gebeurde dit niet correct dan zijn de gewone burgerrechtelijke sancties van toepassing. Schuldenaar De regering wil daarnaast ook dat de speciale bijdrage van 8,8% op de pensioenbijdragen beter wordt geïnd. Daarom duidde de wetgever de inrichter van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel aan als schuldenaar van deze speciale bijdrage. Ofwel innen ze zelf de verschuldigde pensioenbijdragen en bijkomstigheden van de werkgevers van hun sector die deelnemen aan het sectorstelsel voor aanvullende pensioenen. Vervolgens houden ze op het betaalde bedrag de verschuldigde sociale bijdrage in en storten die door aan de RSZ. Ofwel sluiten de sectorale inrichters een inningsovereenkomst met de RSZ. In dat geval int de RSZ in naam van de sectorale inrichter de totaliteit van de bedragen die de werkgevers die deelnemen aan het sectorale aanvullend pensioenstelsel moeten betalen in het kader van dat pensioenstelsel. Vervolgens int de RSZ in naam van de sectorale inrichter de speciale bijdrage op die betalingen en betaalt het saldo terug aan de sectorale inrichter. Hierdoor kan de op dit moment bestaande organisatie verder functioneren. De metaalsector bijvoorbeeld gebruikt de eerste manier, de logistieke sector de tweede. Bij de tweede inningsmanier komt het inningsorganisme slechts tussen in naam van de sectorale inrichters, waardoor de inrichters de schuldenaren blijven van de speciale bijdrage. Bron: Programmawet van 27 december 2012 (BS 31 december 2012) (art. 72-7) De wet van 29 juni 1981 die de algemene principes van de sociale zekerheid van loontrekkende werknemers invoert (BS 2 juli 1981) De sectorale organisatoren mogen de inning van de bijdrage op twee manieren organiseren. 3-1/3/2013

5 Parlementaire vraag over de de -gegevens Vraag Hoe zit het nu met de de gegevens in de -databank voor andere pensioeninstellingen van de overheidssector dan de pensioendienst voor de overheidssector (PDOS)? Dat vroeg volksvertegenwoordiger Marie- Claire Lambert (PS) aan minister van Pensioenen Alexander De Croo. Het beheer en de betaling van pensioenen van het overheidspersoneel is immers geen exclusieve taak van de PDOS. De wetgever erkent meer bepaald ook voorzorgsinstellingen als pensioeninstelling van de overheidssector. Mevrouw Lambert vernam dat de PDOS die toegang niet gratis zou verlenen aan voorzorgsinstellingen die pensioenen beheren en toekennen zonder dat ze hiervoor een volmacht hebben verleend aan de PDOS. Dat zou ertoe leiden dat de beheerskosten van deze instellingen aanzienlijk stijgen, en het heeft ook een impact op de lokale administraties. Bovendien, stelt de volksvertegenwoordiger, bestaat het risico dat er behalve de PDOS geen andere dienstverlener meer zal zijn, wat haaks staat op het beginsel van de gemeentelijke autonomie. Moet er geen uitvoeringsbesluit worden genomen om alle pensioeninstellingen toegang te verlenen tot de -databank?, vroeg mevrouw Lambert aan de minister. Zo ja, werd dat besluit al uitgevaardigd? En bestaat er geen gevaar dat de Europese instellingen een vordering instellen indien de voorzorgsinstellingen en de administraties geen gratis toegang zouden krijgen tot de -databank wegens inbreuk op de vrijheid van mededinging en de vrije markt? Antwoord Het antwoord van de minister is helder: De wet van 29 december 2010 bepaalt inderdaad dat de voorzorgsinstellingen toegang hebben tot de gegevens van. Maar de het primaire netwerk, waarvan de gegevens deel uitmaken, is enkel mogelijk via een instelling die deel uitmaakt van het netwerk, meer bepaald de PDOS. Op vraag van overlegt de PDOS momenteel met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KBSZ) met het oog op de invoering van een secundair netwerk, waardoor alle voorzorgsinstellingen via de PDOS toegang zouden krijgen tot de -gegevens. Daartoe moet eerst nog een verzoek worden ingediend bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en moet de goedkeuring van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid worden gevraagd. Die procedure zal enkele maanden in beslag nemen. Van de gelegenheid zal gebruik worden gemaakt om de instellingen niet alleen toegang te verschaffen tot de -gegevens, maar ook tot het Rijksregister, het pensioenkadaster en de gegevens inzake de kinderbijslag. Om een secundair netwerk in te voeren, is er naast het juridisch initiatief voor het bekomen van de nodige machtigingen eveneens een informatica-investering nodig. De infrastructuur- en ontwikkelingskosten komen deels ten laste van de PDOS en van de aanvrager. Met de PDOS doe ik dus mijn uiterste best om alle voorzorgsinstellingen toegang te verschaffen tot de -gegevens. Als tegenprestatie verwacht ik dat de voorzorgsinstellingen hun klanten ertoe aanzetten de gegevensbank zo veel mogelijk aan te vullen. Dit is duidelijk een win-winsituatie voor alle betrokken partijen. U hoeft bijgevolg niet te vrezen voor een aantasting van het Europese beginsel van vrijheid van mededinging en handel. Bron: Kamer van Volksvertegenwoordigers, Commissie voor de Sociale Zaken, 11 december 2012, Integraal verslag, CRIV 3 COM /3/2013

6 1 december maart 2013 Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen (BS 20/12/2012) De wet is bijna volledig gewijd aan de belastingverminderingen. Zij wijzigt enerzijds de bestaande belastingverminderingen, maar vormt ook diverse aftrekken om naar belastingverminderingen Wet van 13 december 2012 houdende diverse wijzigingsbepalingen betreffende de pensioenen van de overheidssector (BS 2) Deze wet trekt een aantal tekortkomingen recht van de wet houdende diverse bepalingen 28 december 2011, waarin een pensioenhervorming voor de overheidssector werd doorgevoerd. Ze bundelt een resem wijzigingsbepalingen die de pensioenhervorming haalbaar moeten maken. Wet van 27 december 2012 tot bekrachtiging van enkele recente Koninklijke Besluiten inzake werknemerspensioenen (BS 28/12/2012) De wet bekrachtigt twee Koninklijke besluiten: het koninklijk besluit van 20 september 2012 tot uitvoering van artikelen 11, tweede lid en 119, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, inzake het pensioen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart wordt bekrachtigd met ingang van 1 januari 2012 het koninklijk besluit van 2 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen wordt bekrachtigd met ingang van 1 januari 2012, met uitzondering van artikel 1, 1, b), dat wordt bekrachtigd met ingang van 1 november Wet van 27 december 2012 houdende tewerkstellingsplan (BS 3) Deze wet corrigeert de regeling werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en bepaalt dat de regeling wel degelijk buiten werking treedt op 31 december 201. Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag werd bepaald in de IPA- Wet van 12 april Deze bepaalt dat het systeem geldig is voor werknemers van jaar met een loopbaan van minstens 0 jaar. Het interprofessioneel overleg mislukte echter, waardoor dit SWT van kracht kon blijven in 2011 en Dat werd bevestigd in de wet houdende diverse bepalingen van 29 maart Maar ook daarna waren er nog gaten in de. De nieuwe wet corrigeert die vergetelheid nu en bepaalt dat de regeling wel degelijk buiten werking treedt op 31 december 201. Koninklijk besluit van 20 december tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2012 tot uitvoering, inzake het pensioen van de werknemers, van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen (BS 3) Dit KB van 20 december 2012 voert een laatste overgangsmaatregel in die de hervorming van het vervroegd pensioen voor werknemers verzacht. Werknemers die hun aanvraag vóór 28 november 2011 hebben ingediend, vallen namelijk nog onder de oude regeling. De pensioenleeftijd van 0 jaar waarop werknemers met vervroegd pensioen kunnen gaan, wordt vanaf 2013 jaarlijks met maanden verhoogd om in 201 op 2 jaar te komen. Ook de minimale loopbaanvoorwaarde wordt opgetrokken. Vanaf 2013 wordt die vereiste op 38 jaar gebracht, vanaf 201 op 39 jaar, en vanaf 201 op 0 jaar. Circulaire AFZ 2012/ Sleutelformule voor het berekenen van de bedrijfsvoorheffing (BV) verschuldigd op bezoldigingen en op in artikel 1 van het wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 92) vermelde pensioenen of werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, betaald vanaf 1 januari 2013 (BS 3) Koninklijk besluit van 27 februari 2013 tot uitvoering van artikel 122 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de gelijkgestelde perioden (BS 08/03/2013) Om mensen langer aan de slag houden, heeft de wetgever bij de pensioenberekening gesleuteld aan de gelijkgestelde periodes. Door sommige van die periodes anders te waarderen, wordt de band tussen pensioen en arbeid versterkt. De basis voor die nieuwe aanpak ligt in een verzamelwet van 28 december Maar voor de concrete uitwerking bleef het wachten op een uitvoerings-kb dat nu verschenen is. 3-1/3/2013 VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Edwin Hoeven, Prins-Bisschopssingel 73, 300 Hasselt REDACTIE Departement Pensioenoplossingen GRAFISCH CONCEPT Perplex, Aalst REALISATIE EN PRODUCTIE Kluwer, Mechelen

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/199 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016, GEWIJZIGD OP 4 OKTOBER 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/011 BERAADSLAGING NR. 16/004 VAN 2 FEBRUARI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Lydian Lawyers HRM Public Sector www.lydian.be Onderwerp Hervorming financiering pensioenen vastbenoemde ambtenaren op lokaal vlak Datum 24 november 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/087 BERAADSLAGING NR. 14/042 VAN 3 JUNI 2014 INZAKE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/14/176 BERAADSLAGING NR. 13/087 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 4 NOVEMBER 2014, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Het secundair netwerk, de visie van de PDOS 3 Secundair netwerk 4 Secundair netwerk Principes: Artikel 6 van het KB van 4 februari 1997 tot organisatie

Nadere informatie

DE ZEKERHEID VAN EEN EXPERT VOOR AL UW OPDRACHTEN

DE ZEKERHEID VAN EEN EXPERT VOOR AL UW OPDRACHTEN ETHIAS SERVICES DE ZEKERHEID VAN EEN EXPERT VOOR AL UW OPDRACHTEN Meer expertise: profiteer van de actuariële, fiscale, financiële en juridische expertise van Ethias Services Meer automatisering: profiteer

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van December. Solutions for Human Resources. 2012 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN

ONDERWERP : PENSIOENHERVORMING VOOR DE MANDATARISSEN p. 1 INHOUDSTAFEL 1. LOKALE MANDATARISSEN Gelden de nieuwe loopbaan- en leeftijdsvoorwaarden inzake pensioenen ook voor de lokale mandatarissen?... 2 Waarom werd de wet van 8 december 1976 tot regeling

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels

WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID WET VAN 5 MEI 2014 BETREFFENDE DIVERSE AANGELEGENHEDEN INZAKE DE PENSIOENEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR. (B.S. 02.06.2014) Uittreksels De Kamers hebben aangenomen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan?

Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de crisis doorstaan? Hoe heeft de sociale zekerheid de economische crisis van 2009 en 2012 doorstaan? Die twee jaar bedraagt de economische groei respectievelijk -2,8% en

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/007 1 BERAADSLAGING NR. 07/004 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK CIMIRE AAN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN MET HET

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/216 BERAADSLAGING NR. 16/096 VAN 4 OKTOBER 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN

WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN WETTELIJKE PENSIOENEN VAN STATUTAIR PERSONEEL EN MANDATARISSEN Situering problematiek De lokale besturen zijn verplicht om hun personeelsleden, hun uitvoerende mandatarissen en hun rechthebbenden een pensioen

Nadere informatie

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel

Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk I Haard- en standplaatstoelage Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 4. Voorwaarden 4.1 Principe 4.2

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel

Sectoraal pensioenstelsel Sectoraal pensioenstelsel CAO van 15 maart 2016 gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1

VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 VRAGEN en ANTWOORDEN Infosessie 2013/1 Inhoud 1 Crosscontrole personeel van onderwijsinstellingen... 3 2 Doelgroepverminderingen: refertekwartaalloon... 3 3 Doelgroepverminderingen voor jonge werknemers:

Nadere informatie

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKGEVER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WAT MOET U DOEN?... 3 Het aanvullend pensioen chemie... 3 Welke ondernemingen nemen deel aan het aanvullend pensioen chemie?... 3 Hoe moet

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd

Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector. 2. De verhoging van de leeftijd en loopbaanvoorwaarde voor vervroegd Overzicht van de nieuwe pensioenmaatregelen in de overheidssector 1. 0verzicht Een eerste maatregel verhoogt de minimum leeftijd en loopbaanvoorwaarde om een vervroegd rustpensioen te kunnen genieten.

Nadere informatie

STATISTISCHE STUDIES

STATISTISCHE STUDIES STATISTISCHE STUDIES december 2003 Inhoudstafel I. DE LOOPBAAN VAN EEN WERKNEMER Inleiding 1 a. De loopbaanduur 3 b. De werkelijke en gelijkgestelde dagen in een loopbaan 7 c. De aard van inactiviteit

Nadere informatie

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016!

De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Nr. 213 24 december 2015 De volledige CLB Group wenst u een gezond en succesvol 2016! Belgisch Staatsblad Vermindering loonbeslag bij kinderen ten laste: bedragen in 2016 Vorige week informeerden wij u

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZG/15/029 BERAADSLAGING NR. 15/011 VAN 3 MAART 2015 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/027 BERAADSLAGING NR 10/015 VAN 2 MAART 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 5; SCSZ/07/060 1 BERAADSLAGING NR. 07/017 VAN 24 APRIL 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HET HERMES-PROJECT TUSSEN DE RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN (RVP), HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 15 de dato 7 december 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Evaluatie van de pensioenbonus

Evaluatie van de pensioenbonus Federale Overheidsdienst Financiën - België Documentatieblad 72e jaargang, nr. 1, 1e kwartaal 2012 Evaluatie van de pensioenbonus HOGE RAAD VAN FINANCIEN Studiecommissie voor de vergrijzing D it is een

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen

FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen FOD Sociale Zekerheid DG Zelfstandigen NOTA OVER HET NIEUW STATUUT VOOR MEEWERKENDE ECHTGENOTEN Vanaf 1 juli 2005 zijn alle meewerkende echtgenoten verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Zetel : Ministerie van Justitie Poelaertplein 3 Tel. : 02/504.66.21 tot 23 Fax : 02/504.70.00 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER O. ref. : 10

Nadere informatie

DEEL 1: De pensioenproblematiek in lokale besturen

DEEL 1: De pensioenproblematiek in lokale besturen Inhoudsopgave DEEL 1: De pensioenproblematiek in lokale besturen Hoofdstuk 1: De financiering van de pensioenen van het vastbenoemd personeel van de lokale besturen... 9 1.1 Vijf pensioenstelsels... 9

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Augutus. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Augustus. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter Sociale actualiteit van Augutus PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/068 BERAADSLAGING NR 09/041 VAN 7 JULI 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/15/004 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006, GEWIJZIGD OP 13 JANUARI 2015, MET BETREKKING TOT DE

Nadere informatie

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus

Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus Juni 2014 1. Inleiding Dit Beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen dient als leidraad en toetssteen

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. Een pensioenverzekeraar heeft een resultaatsverbintenis. September 2013 Nummer 03

InfoPensioenen. Beste lezer. Veel leesgenot. Een pensioenverzekeraar heeft een resultaatsverbintenis. September 2013 Nummer 03 September 201 Nummer 0 Driemaandelijkse informatie over wettelijke en aanvullende pensioenen InfoPensioenen Beste lezer Nu in september de jongeren weer massaal in het straatbeeld aanwezig zijn (met name

Nadere informatie

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012

Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Tekst & U! tleg 2012/03 definitief 06/01/2012 PC 319.01 2012/03 PC 327.01 2012/03 PC 330 2012/03 PC 331 2012/03 andere 2012/03 Wijzigingen in het brugpensioenstelsel vanaf 1 januari 2012 Het Verbond Sociale

Nadere informatie

Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen

Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen Open Vld wil pensioendebat opstarten in parlement 23 juni 2011 Waarom een pensioenhervorming? De betaalbaarheid van de pensioenen is dé uitdaging voor de komende

Nadere informatie

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006;

Gelet op het sectoraal pensioenreglement gevoegd als bijlage bij voormelde collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2006; SCSZ/07/003 1 BERAADSLAGING NR. 07/005 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE INRICHTER EN DE PENSIOENINSTELLING

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid; 1 SCSZ/07/009 BERAADSLAGING NR. 07/006 VAN 9 JANUARI 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS, AFKOMSTIG VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR DE SOCIALE VERZEKERINGEN DER ZELFSTANDIGEN

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010

Brugpensioen : hoofdelijke bijdragen en sociale inhoudingen. Belangrijke wijzigingen vanaf 1 april 2010 Inhoudstafel Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake brugpensioen... 2 Nieuwe hoofdelijke bijdragen inzake pseudobrugpensioen (Canada Dry private sector)... 4 Vrijstelling van de werkgeversbijdrage en de sociale

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? Vooruitgang Capelo 3 4 Verplichtingen van de werkgever Wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen, zoals gewijzigd door de wetten van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/090 BERAADSLAGING NR 10/053 VAN 6 JULI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995;

Gelet op de aanvraag ingediend door de RKW bij brieven van 28 februari 1995 en 15 juni 1995; TC/95/24 BERAADSLAGING Nr. 95/48 VAN 12 SEPTEMBER 1995 BETREFFENDE EEN AANVRAAG VAN DE RIJKSDIENST VOOR KINDERBIJSLAG VOOR WERKNEMERS (RKW) TOT MACHTIGING, ALSOOK VOOR ALLE KINDERBIJSLAGFONDSEN, VOOR HET

Nadere informatie

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna "het Comité");

Het Sectoraal comité van het Rijksregister (hierna het Comité); 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 Betreft: aanvraag van de cvba Brussels Network Operations om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/064 BERAADSLAGING NR. 08/022 VAN 8 APRIL 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen

Versie 14-01-2015 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen Versie 14-01-5 DEEL X Titel IV De inhouding voor het fonds van overlevingspensioenen 1. Wettelijke en reglementaire grondslagen 2. De pensioenbijdragen 2.1 De werkgeversbijdrage 2.2 De werknemersbijdrage

Nadere informatie

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT

INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT INHOUD AFDELING 1 GRONDSLAGEN VAN HET SOCIAAL STATUUT HOOFDSTUK 1... 3 EEN SOCIAAL STATUUT VOOR ONTHAALOUDERS... 3 1. Inleiding... 3 2. De Belgische sociale zekerheid: hoe werkt dat?... 3 3. Is een onthaalouder

Nadere informatie

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR

RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR RAADGEVEND COMITÉ VOOR DE PENSIOENSECTOR Het Raadgevend comité voor de pensioensector, dat werd opgericht krachtens het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend comité

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/10/073 BERAADSLAGING NR 10/042 VAN 1 JUNI 2010 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Gelet op het pensioenreglement gevoegd als bijlage bij hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006;

Gelet op het pensioenreglement gevoegd als bijlage bij hogervermelde collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2006; SCSZ/06/146 1 BERAADSLAGING NR 06/082 VAN 14 NOVEMBER 2006 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID AAN DE PENSIOENINSTELLING VAN DE BETONINDUSTRIE,

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Juni. Solutions for Human Resources. 2013 Solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS 23 rue de l orne 1435 Mont St Guibert www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met GROUP S sociaal secretariaat».

Nadere informatie

Flash info Flash info Flash info

Flash info Flash info Flash info Nieuwsbrief van de ARM Elektronische nieuwsbrief van de Adviesraad van de magistratuur Flash info Flash info Flash info Pensioenstelsel van de magistraten Vervroegd pensioen Wijzigingen in navolging van

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/177 BERAADSLAGING NR. 13/082 VAN 3 SEPTEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle

Pensioenstelsel lokale besturen. Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Pensioenstelsel lokale besturen Infosessie voor de Oost-Vlaamse OCMW s 11 december 2015 Melle Kunt u volgen? o RSZPPO o RSZPPO en DOSZ = DIBISS (vanaf 1.1.2015) o PDOS en RVP = RVP (vanaf 1.1.2016) o DIBISS

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources.

Newsletter. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. Sociale actualiteit van Mei. SAP solutions for Human Resources. 2010 SAP solutions for Human Resources. Newsletter PERSOLIS Résidence de la Lyre, 19 1300 Wavre Tel : +32 (0)10 43 98 83 www.persolis.be «De Persolis nieuwsbrief wordt verdeeld in samenwerking met Groep

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN

!ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN !ALGEMEEN ~EHEERS~OMITE VOOR HET SOCIAAL STATU UT DER ZELFSTANDIGEN Opgericht bij de wet van 30 december 1992 Jan Jacobsplein, 6 1 000 Brussel Tel.: 02 546 45 96 Fax : 02 546 47 34 Brussel, 24 januari

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/102 BERAADSLAGING NR. 14/054 VAN 1 JULI 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS MET

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9

Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Update@Work Januari 2013 Nummer 1 Jaargang 9 Programmawet van 27.12.2012: de bijzondere RSZ-bijdragen van 1,5% en van 8,86% betreffende de 2 de pijler Het Belgisch Staatsblad van 31 december 2012 publiceerde

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

--------------------------

-------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 107 VAN 28 MAART 2013 BETREFFENDE HET KLIKSYSTEEM VOOR HET BEHOUD VAN DE AANVULLENDE VERGOEDING IN HET KADER VAN BEPAALDE STELSELS VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/109 BERAADSLAGING NR 98/60 VAN 13 OKTOBER 1998, GEWIJZIGD OP 7 SEPTEMBER 2010, BETREFFENDE EEN MACHTIGINGSAANVRAAG

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie

IAB-Info. Inhoud. Beroep. Economie Nummer 4 16 29 februari 2004 IAB-Info Inhoud 16e jaargang Beroep c Bestuur en aandeelhouderschap van erkende professionele vennootschappen Deze bijdrage strekt ertoe een overzicht te bieden van zowel de

Nadere informatie

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering?

Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Kan een VAPZE gecombineerd worden met een groepsverzekering? Sedert enkele jaren hebben zelfstandigen de mogelijkheid om via hun sociaal verzekeringsfonds een aanvullend pensioen op te bouwen, het zogenaamde

Nadere informatie

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u

De toekomstige gepensioneerden rekenen op u BESLUIT De inzameling van de historische is essentieel voor de toekenning van de pensioenen de berekening van de pensioenen de raming van de P-datum (de vroegst mogelijke pensioendatum) de raming van het

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie