Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Exchange Traded Funds en indexfondsen. Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten"

Transcriptie

1 Exchange Traded Funds en indexfondsen Indexproducten: volg een index tegen relatief lage kosten

2 2 Wat is een indexproduct? Indexproducten zijn gespreide beleggingen. Ze volgen de beleggingen die deel uitmaken van een bepaalde index. De beheerkosten van een indexproduct zijn relatief laag. En de beheerder van het indexproduct maakt geen eigen keuze bij de samenstelling van zijn beleggings portefeuille, zoals bij een actief beheerd beleggingsfonds. Omdat indexproducten het rendement van de index volgen, worden ze ook wel passieve beleggingsproducten genoemd. Actieve beleggingsfondsen streven ernaar een beter rendement te behalen dan de markt waarin zij beleggen. Zij rekenen kosten voor hun gebruik van research. Deze kosten zijn meestal hoger dan die van indexproducten. Dit is een korte omschrijving van een indexproduct. Verderop in deze brochure leggen we een aantal begrippen nader uit, zoals tracking error, swap-based en fundamental indexing. Bovendien gaan we in deze brochure in op de werking, toegevoegde waarde en risico s. Op deze manier krijgt u meer inzicht in indexproducten. Deze brochure is opgesteld door ABN AMRO MeesPierson en informeert u over de mogelijkheden om te beleggen in indexproducten. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van deze producten zijn, inclusief de mogelijke risico s. Let op: de informatie in deze brochure is inleidend en algemeen van aard. Voordat u besluit te beleggen in een indexproduct, moet u op de hoogte zijn van alle informatie over dit product. Lees daarvoor het prospectus en de financiële bijsluiter of de essentiële beleggersinformatie. Bij eventuele tegenstrijdige informatie of onduidelijkheden is de informatie in het prospectus altijd leidend.

3 Indexproducten 3 Voor wie is een belegging in een indexproduct geschikt? U wilt een bepaalde marktontwikkeling volgen. U wilt specifieke risico s zo veel mogelijk uitsluiten. U wilt de kosten zo laag mogelijk houden. In deze brochure vindt u meer informatie over geschiktheid onder het kopje wanneer kan een ETF toe gevoegde waarde bieden. Bij de keuze van beleggingsproducten staan uw behoeften en vermogensdoelen voorop. Wilt u beleggen en twijfelt u tussen een actief of passief fonds? Denk dan dus eerst goed na over uw doel, risicobe reidheid, de termijn van de belegging en de onderliggende index. Een belegging in een indexproduct is bijvoorbeeld minder geschikt als u de beurs wilt verslaan of als u een eigen visie heeft op beleggen in bepaalde soorten bedrijven. ABN AMRO MeesPierson biedt vooral actief beheerde fondsen aan, aangevuld met indexproducten. Ze streeft ernaar de beste beheerders van actieve fondsen en indexproducten te selecteren. In bepaalde markten of voor bepaalde beleggingen op korte termijn kan de voorkeur uitgaan naar een indexproduct. Uw beleggingsadviseur adviseert u graag over deze keuze. Voordat hij u een advies geeft over een bepaald product, stelt hij samen met u de juiste verdeling van uw beleggingsportefeuille vast. Denk hierbij aan de verschillende categorieën, regio s en sectoren. Deze keuzes bepalen namelijk het grootste deel van uw uiteindelijke beleggingsresultaat.

4 4 Twee soorten indexproducten Er zijn twee soorten indexproducten: indexfondsen en Exchange Traded Funds (ETF s). ETF s worden ook wel trackers genoemd. In deze brochure gaan we vooral in op ETF s. De meeste indexproducten zijn namelijk een ETF. Een belangrijk verschil tussen een indexfonds en een ETF is de wijze van aan- en verkoop. De aanen verkoopprijs van een indexfonds is gelijk aan de netto intrinsieke waarde (Net Asset Value, NAV) die de administratie van het indexfonds dagelijks vaststelt op basis van de marktwaarde van de beleggingen. Soms komt er bij aankoop een opslag op de NAV en bij verkoop een afslag. Een dag na de aan- of verkoop wordt de order afgehandeld. Een ETF wordt in vrijwel alle gevallen gedurende de dag (intraday) via de beurs aan- of verkocht. Een bied- of laatkoers bepaalt hierbij de prijs. Dit betekent dat de aankoopprijs hoger is als er veel vraag is in de markt, of als het aanbod klein is.

5 Indexproducten 5 Groei van ETF s De eerste Exchange Traded Funds (EFT s) werden aangeboden in de jaren negentig. De laatste jaren neemt het aantal ETF s sterk toe (zie figuur 1). Steeds meer beleggers gebruiken ETF s om het rendement van een index te behalen tegen relatief lage kosten. Voor- en tegenstanders van passieve producten zoals ETF s discussiëren intensief met voor- en tegenstanders van actieve producten. Veel actief beheerde fondsen slagen er namelijk niet in meer rendement te behalen dan de index van de markt waarin zij be leggen. Daarnaast is het rendement van passieve fondsen door kosten lager dan het rendement van de index waarin zij beleggen. Op pagina 8 staan de voor- en nadelen van indexproducten op een rij. Op pagina 8 (Wanneer kan een ETF toegevoegde waarde bieden?) gaan we nader in op de visie van ABN AMRO over dit onderwerp. Figuur 1: Groei van ETF s wereldwijd per juni 2011 vermogen in USD 1,400 aantal ETF s 3,000 1,200 2,500 1,000 2, , , juni-11 0 ETF totaal (in USD billion) 8.2 aantal ETF s , ,595 1, , ,943 2,460 1,442 1,947 Bron: BlackRock.

6 6 Hoe werkt een ETF? ETF s die de index volgen ETF s komen in verschillende vormen voor. De drie belangrijkste vormen zijn: Cash-based ETF s die de beleggingen van de index volledig volgen Deze ETF s beleggen daadwerkelijk (fysiek) in de aandelen van de index die zij volgen. De term cash based geeft weer dat er een aankoop (cashgeld) wordt gedaan om de belegging te doen. Is de belegging markt gewogen, dan heeft zij dezelfde verhouding als de waarde (marktkapitalisatie) van de aandelen in de index die zij volgt. Bij een gelijk gewogen belegging is de marktkapitalisatie van de ondernemingen in de index niet leidend. Het belang in de ondernemingen is dan even groot. Bestaat een index bijvoorbeeld uit 100 aandelen waarvan het grootste bedrijf een waarde van 10% in marktkapitalisatie heeft, dan zal een markt gewogen ETF 10% in die onderneming beleggen. Een gelijk gewogen ETF zal in diezelfde onderneming 1% beleggen. De ETF kan de aandelen die zij in bezit heeft uitlenen aan professionele marktpartijen. Niet alle ETF s doen dit, maar een belangrijk deel van de in Nederland aangeboden ETF s wel. Dit wordt ook wel securities lending genoemd. De ETF krijgt een vergoeding voor securities lending en behaalt dus extra rendement. Overigens is er ook een risico dat de tegenpartij met wie de leenovereenkomst wordt aan gegaan zijn verplichtingen niet nakomt. Het rendement van een cash-based ETF is door de transactiekosten, de belastingheffing op dividenden en de kosten van de ETF-aanbieder lager dan het rendement van de index die zij volgt. Cash-based ETF s die de representatieve beleggingen van de index volgen Deze ETF s beleggen in de aandelen die representatief zijn voor de index die zij volgen. Ze beleggen dus niet in alle onderliggende aandelen van de index. Dit scheelt transactiekosten voor aandelen die minder goed verhandelbaar zijn of waar de transactiekosten relatief hoog van zijn. Dit voordeel is met name relevant in minder toegankelijke markten zoals bepaalde emerging markets landen, in belangen in kleinere bedrijven ( small caps ) en bij brede indices met honderden bedrijven. Deze vorm van cashbased EFT s kent ook een nadeel. Het is namelijk moeilijker een rendement te behalen dat dicht bij de index blijft. De afwijking (tracking error) is vermoedelijk groter. Net zoals bij de cash-based EFT s die de beleggingen van de index volledig volgen, kan er sprake zijn van securities lending. Het risico bestaat dat de tegenpartij met wie de leenovereenkomst wordt aangegaan zijn verplichtingen niet nakomt.

7 Indexproducten 7 Swap-based ETF s Deze ETF s beleggen niet in de aandelen van de index. Ze gaan een zogenaamde swap aan met een financiële tegenpartij, meestal een zakenbank. Deze bank krijgt geld ter beschikking en garandeert in ruil daarvoor het rendement van de index uit te betalen. Het doel hiervan is om het rendement van de index volledig te imiteren. Figuur 2 geeft dit grafisch weer. De tegenpartij garandeert zijn verplichting door een onderpand aan te bieden. Het onderpand hoeft niet overeen te komen met de onderliggende index. Figuur 2: Swap structure Onderpand rendement Het voordeel van swap-based ETF s is dat ze het rendement van de index erg nauwkeurig be naderen. Dit biedt mogelijkheden om specifieke indices na te bootsen, zoals de indices van hedge funds en grondstoffen. ETF aanbieder Index rendement Swap tegenpartij Ook bij deze vorm van ETF s is het tegenpartijrisico erg belangrijk. De grootte van dit risico verschilt per ETF. Het is afhankelijk van de keuze van de tegenpartij, van de kwaliteit van het onderpand en van de frequentie waarmee het onderpand in balans wordt gebracht met de betreffende index. Daarnaast speelt de vraag of de onderliggende index voldoende verhandelbaar is. ETF s die niet direct de index volgen (buiten de scope van deze brochure) Sommige ETF s streven een specifiek beleggingsdoel na dat afwijkt van de index. Dit betreft onder andere fundamental indexing producten en actieve ETF s. Fundamental indexing producten Deze producten combineren de voordelen van passief beleggen (kosten, sterk gespreid risico) met de voordelen van actief beleggen (rendement van specifieke aandelen, eigen risicobepaling). De ETF belegt bijvoorbeeld in indices op basis van diverse wegingen: naar Bruto Nationaal Product (relevant voor obligatie-indices), omzet (bij aandelen), lage beweeglijkheid (volatiliteit) en dergelijke. Bij fundamental indexing van aandelenindices wordt de samenstelling van de aandelen waarin de ETF belegt continu in balans gebracht met de waardering van de aandelen: de ETF verkoopt overgewaardeerde aandelen en koopt ondergewaardeerde aandelen. Met deze strategie kunt u een hoger rendement behalen dan de benchmark en het rendement kan sterker zijn dan de index. In deze brochure gaan we niet nader op deze beleggingsproducten in. Actieve ETF s In enkele landen bieden aanbieders sinds 2010 actieve ETF s aan. Dit zijn traditionele beleggingsfondsen, waarin via de structuur van een ETF wordt belegd. Deze nieuwe beleggingsvorm heeft meer kenmerken van actief beleggen. In deze brochure gaan we niet in op actieve ETF s. Leveraged ETF s, short ETF s en ETN s Leveraged ETF s, short ETF s en Exchange Traded Notes (ETN s) zijn specifieke en ingewikkelde pro ducten. In deze brochure gaan we niet op deze beleggingsproducten in.

8 8 Wat zijn de voordelen en nadelen van ETF s? De belangrijkste voordelen Het rendement van een ETF is eenvoudig te volgen. In vele media staat namelijk informatie over de index. De beheerkosten van een ETF zijn meestal lager dan die van een actief fonds. Een ETF is gemakkelijk verhandelbaar. Ze is daarom geschikt voor beleggers die actief hun visie in beleggingen willen doorvoeren. De belangrijkste nadelen Door de kosten is het rendement van een ETF altijd lager dan het rendement van de index. Niet alle kosten van een ETF zijn zichtbaar voor beleggers. Ze zijn namelijk verwerkt in de transactiekosten van de beleggingen. Bij een swap based indexproduct zijn de spreads soms bijvoorbeeld zeer hoog. De koers van een ETF kan gedurende de dag sterk afwijken van de werkelijke waarde in de markt. Vraag en aanbod bepaalt de waarde. Wanneer kan een ETF toegevoegde waarde bieden? Als er onvoldoende mogelijkheden zijn om te beleggen in de betreffende sector of markt. In enkele markten, zoals bepaalde landen in emerging markets, is het aanbod van actieve fondsen zeer beperkt. Als de timing van de beleggingen geen hogere kosten rechtvaardigt. Dit is het geval als u belegt in een categorie met beperkte rendementsverwachtingen voor korte termijn. Een ETF is een betere oplossing dan een actief fonds, als u een belegging voor zeer korte termijn aangaat met alleen het doel een indexrendement te volgen. Of als de korte termijn vooruitzichten voor een belegging geen hoge kosten rechtvaardigen. Core-satelliet strategieën houden een deel van de beleggingen voor een lange termijn doel aan (de core ) en een deel voor het beleggen in korte thema s (de satelliet ). Bij deze benadering wordt vaak een combinatie van actieve en passieve fondsen gebruikt. Bij de beleggingsstrategie dynamische asset allocatie in vermogensbeheer drijven specifieke overwegingen in bepaalde sectoren of regio s het rendement en het risico. ETF s vermijden specifieke risico s van belegging in individuele aandelen en worden daarom bij deze benadering gebruikt.

9 Indexproducten 9 Enkele begrippen nader bekeken Actieve fondsen Actieve fondsen (funds) proberen met een eigen beleggingsstrategie en door een selectie van specifieke in stru- menten het rendement van de benchmark te verslaan. Economische indicatoren, marktvooruitzichten en beleggingsresearch spelen een rol bij de selectie. Benchmark Dit is een vergelijkingsmaatstaf waarmee het rendement van een beleggingsportefeuille wordt vergeleken. Meestal is de benchmark een index. Indexproduct Een indexproduct is een product met een passieve stra tegie. Het probeert het rendement van een index zo dicht mogelijk te benaderen. Intrinsieke waarde (Net Asset Value, NAV) Dit is de waarde per aandeel van een beleggingsproduct. Deze waarde is gebaseerd op de laatst beschikbare marktprijzen van de beleggingen, min de kosten van het product. Liquiditeit De liquiditeit van een belegging beschrijft de mate waarin de belegging gekocht en verkocht kan worden (verhandelbaar is) op een actieve markt. Een hoge liquiditeit zorgt voor relatief geringe prijsverschillen tussen aan- en verkoop. Spread Een spread is het verschil tussen een bied- en laatkoers. Swap Bij een swap wordt het ene beleggingsinstrument geruild voor het ander, met het doel een bepaald rendement te creëren. Total expense ratio (TER) Dit zijn de kosten van het beheer, de administratie, marke ting en andere kosten van een beleggingsfonds. Bepaalde kosten zijn niet in de TER opgenomen, bijvoorbeeld de transactiekosten in de beleggingsportefeuille van het product. Tracking error De tracking error is de mate waarin het rendement van het fonds afwijkt van het rendement van de benchmark. Beweeglijkheid (volatiliteit) Dit geeft de mate van (in)stabiliteit van de prijsvorming van een financieel instrument of een markt aan. Bij een (hoge) beweeglijkheid daalt of stijgt de prijs regelmatig fors. De beweeglijkheid van een fonds geeft de hoogte van het risico aan. Dit geven we weer met de standaarddeviatie van het rendement. Passieve fondsen Passieve fondsen is de verzamelnaam voor producten met een passieve strategie, zoals indexproducten. Ze pro beren het rendement van een index zo dicht mogelijk te benaderen.

10 10 Verhandelbaarheid U kunt een ETF gedurende de dag (intraday) aan- en verkopen via de beurs. Een bied- en laatkoers bepaalt hierbij de prijs. Door de dagelijkse handelsvolumes op de beurs, de index, de omvang van het indexproduct of de beurs kunnen de bied- en laatkoers verschillen. Zo is het van belang dat de beurs van de onderliggende index waar de ETF in belegt, geopend is op het moment van de order in de ETF. Als het bijvoorbeeld om een index in een Aziatische aandelenmarkt gaat, is het verstandig de order vroeg in de ochtend te plaatsen. Dan zijn die beurzen nog open. Om de prijs binnen een bepaalde bandbreedte te bepalen, doet u er goed aan een gelimiteerde order op te geven. De meeste ETF s die in Nederland beschikbaar zijn, worden gedurende de dag (intraday) via de beurs verhandeld. Naast aankopen via de beurs kunt u een ETF ook over the counter (OTC) aankopen bij profes sionele partijen. Bij grote bedragen kan dit voordeliger zijn. In het algemeen gaat het dan om bedragen boven euro. Tot slot bieden bepaalde ETF s de mogelijkheid te beleggen tegen intrinsieke waarde (Net Asset Value, NAV) per einde dag, zoals bij een indexfonds of een traditioneel beleggingsfonds. De orders moeten dan voor een bepaald tijdstip op de dag worden ingelegd. Tussen het moment van orderinleg en de sluiting van de beurs is er dus een risico. Maar u vermijdt wel de spread tussen de bied- en laatkoers. Risico s van ETF s Hieronder volgt een beschrijving van de belangrijkste risico s die verbonden kunnen zijn aan ETF s. In het pro spec tus vindt u een uitgebreide beschrijving van de risico s. Wij adviseren u dringend het prospectus en de termsheets hier over te raadplegen voordat u gaat beleggen in een ETF. Marktrisico en koersrisico Indexproducten worden beïnvloed door de beursindex die zij volgen. Ze hebben hetzelfde risico als de index. Of te wel de beweeglijkheid van de koers is minstens even groot als die van de index. Er kan sprake zijn van grote koersdalingen. Het gevolg is dat u bij de verkoop van het product minder terugkrijgt dan uw inleg. Tegenpartij- en onderpandrisico Het tegenpartijrisico houdt in dat de tegenpartij (bij een swaptransactie of bij securities lending) zijn verplichtingen niet kan nakomen. De ETF haalt dan uiteindelijk verhaal op het onderpand, dat een andere waarde kan hebben dan de onderliggende index. Het onderpand voor de swap of securities lending door ETF s kan bestaan uit minder liquide beleggingen. Dit kan tot problemen leiden als de tegenpartij van de swap of securities lending in problemen komt, en niet aan zijn ver plichtingen kan voldoen. De ETF heeft dan wel een claim op het onderpand, maar de waardeontwikkeling van het onderpand zal de gevolgde index niet weerspiegelen. In dat geval heeft u als belegger in de ETF onverwacht een belegging met een heel ander rendement en risico. Beleggingsrisico en marktkapitalisatie De vermogenscategorie (aandelen, obligaties) en de on der liggende index zorgen ervoor dat de beleggingsrisico s van ETF s onderling sterk verschillen. Bepaalde sec toren of bedrijven kunnen een groot deel van de index uitmaken. In de index zijn de aandelen die gezamenlijk de index vertegenwoordigen namelijk gewogen naar de marktkapitalisatie van die bedrijven. Een voor beeld van dit risico is de internethype begin Internetbe drijven werden te hoog gewaardeerd en vertegenwoordigden daardoor een te groot deel van de aandelenindex. Grote belangstelling of verkoop drift van beleggers kan de index op korte termijn dus drij ven. Indexproducten volgen deze bewegingen van de index.

11 Indexproducten 11 Bij vastrentende indices speelt kapitalisatie ook een rol. Als bedrijven of overheden obligaties aflossen, is dat een te ken dat zij goede resultaten laten zien. Echter, de re latieve waar de van hun belang in de index daalt door die aflossing. Het gevolg is dat deze indexproducten een relatief grote weging hebben in bedrijven of overheden die veel schuld hebben, en een relatief kleine weging in bedrijven of over heden met een gunstiger balans. Tracking error en risico van lagere rendementen Indexproducten streven naar het rendement van de on der liggende index en een lage tracking error (afwijking van de benchmark). Verschillende factoren beïnvloeden de tracking error. Soms leiden ze tot een lager (of hoger) rendement dan de index. Wijkt de ETF af van de instrumenten van de index, dan kan de tracking error hoger zijn. Bijvoorbeeld als slechts een deel van de aandelen van de index worden aangekocht of bij fundamental indexing, waarbij de aandelen worden aangekocht op basis van een oordeel over hun waardering in de markt. Bij ETF s die swaps gebruiken kan de afwijking ook op- lopen. Dit speelt bijvoorbeeld een rol bij trackers die grond stof fenindices volgen (commodity trackers). Door het periodiek doorrollen van aflopende termijncontracten of wisselingen in de onderliggende index loopt de afwijking op. Maar ook de kosten spelen een belangrijke rol, omdat de transactiekosten relatief hoog kunnen zijn. Liquiditeitsrisico Er zijn twee soorten van liquiditeit die van belang zijn bij ETF s. De eerste soort is de verhandelbaarheid van de onderliggende index. Er zijn ETF s beschikbaar voor een index van small cap aandelen, voor bepaalde emerging markets en voor inflatie-linked emerging market obligaties. Bij deze indices is de verhandelbaarheid van de onderliggende instrumenten relatief laag. Daarbij kan de verhan delbaarheid niet worden gewaarborgd. De tweede is de liquiditeit van de beurs. Zijn de handelsvolumes gering, dan is het verschil tussen de bied- en laatkoers relatief groot. Dit is ook het geval als er wordt gehandeld in een ETF waarvan de onderliggende beurs op dat mo ment niet is geopend. Inherent risico Het inherente risico houdt in dat de ETF s een relatief groot deel van de marktkapitalisatie uitmaken van de index waar in zij beleggen. Zo maakte bijvoorbeeld per februari 2011 de I-shares MSCI Brazil ETF bijna 1% van de totale markt kapitalisatie van de Braziliaanse beurs uit. ETF s volgen verplicht de index. Dit zorgt ervoor dat zij relatief grote transacties moeten uitvoeren die de prijsvorming op de beursen kunnen beïnvloeden. Bovendien wordt steeds meer belegd in de aandelen die een groot deel van de marktkapitalisatie uitmaken. Hierdoor kunnen bubbels ontstaan.

12 12 Kosten Fiscale informatie De beheervergoeding van een ETF is meestal fors lager dan de vergoeding van een traditioneel fonds. Er worden echter ook andere kosten gemaakt, bijvoorbeeld de transactiekosten voor de verschillende aan- en verkopen in de beleggingsportefeuille. Deze kosten zijn nodig om de index op dagbasis te volgen. Door de marge tussen de bied- en laatkoersen ( spread ) kunnen de transactiekosten hoog oplopen. De kosten bij minder goed verhandelbare aan delen of in minder liquide markten zijn relatief hoog. De maatstaf die hier vaak voor wordt gebruikt is de total expense ratio. Dit is de optelsom van alle zichtbare kostencomponenten van het product. Bij kleine ETF s die kleine transacties doen, lopen de transactiekosten op. In figuur 3 is de opstelling van mogelijke kosten van een ETF weergegeven. Over een belegging in een indexproduct kunnen belastingen verschuldigd zijn die niet via de uitgevende in stelling worden geïnd. De fiscale behandeling daarvan is afhankelijk van de omvang van uw belegging, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hier voor de Belastingdienst of uw belastingadviseur. Meer informatie Uw private banker of beleggingsadviseur van ABN AMRO MeesPierson bespreekt graag met u hoe een indexproduct het beste aansluit op uw persoonlijke wensen en vermogensdoelen. Prospectus Deze brochure is alleen bedoeld voor het verschaffen van algemene productinformatie. Voor inschrijving op individuele indexproducten dient u het prospectus te lezen. Vraag uw beleggingsadviseur om deze documenten. Het prospectus is meestal in het Engels opgesteld. Als de productinfor matie van het prospectus afwijkt van de informatie in deze brochure, geldt de productinforma tie van het prospectus. Houders van een ETF worden geacht kennis genomen te hebben van het prospectus. Figuur 3: Total-cost comparison Explicit costs Implicit costs Total costs Expense ratio Trading costs Rebalance costs Tracking difference ETF 1 0,35% 0,04% 0,01% 0,10% 0,50% ETF 2 0,25% 0,13% 0,01% 0,11% 0,50% Bron: BlackRock. 2 ETF Landscape Industry Review, BlackRock, End January, 2011.

13 Indexproducten 13 ABN AMRO MeesPierson: visie op en selectie van indexproducten Actief management is de kern ABN AMRO MeesPierson is voorstander van beleggen in actieve fondsen. Wij selecteren fondsen die naar onze mening in staat zijn de benchmark te verslaan en die een goede risico-rendementverhouding hebben. Wij adviseren onze klanten hun beleggingen in fondsen te spreiden over meerdere markten en meerdere fondsbeheerders. Wanneer kan belegging in een ETF toegevoegde waarde bieden? Als er geen aantrekkelijk actief beheerd fonds beschikbaar is in een bepaalde beleggingscategorie of land. Als de beleggingsbeslissing wordt bepaald door de kosten en de liquiditeit. Zoals een laagrenderende categorie of als de belegging voor een korte termijn wordt gedaan. ABN AMRO MeesPierson stelde een aanbevolen lijst met indexproducten op. Onze analisten herzien regelmatig deze lijst en monitoren constant de producten. In deze lijst spreken we geen voorkeur uit voor een specifieke vorm (zoals cash-based of swap-based) of voor fundamental indexing. Om het tegenpartijrisico dat aan ETF s verbonden is te beperken, hanteren wij de stelregel dat per beleggingscategorie niet meer dan 25% in ETF s dient te worden belegd.

14 14 Selectieproces Ons team van fondsanalisten van ABN AMRO Advisors selecteert actieve beheerde fondsen en indexproducten. De aanbieders van deze producten worden uitgebreid onderzocht. Dit noemen we het due diligence proces (figuur 4). Wij selecteren ETF s met een lage tracking error over een langere termijn die binnen specifieke risicokaders opereren. Stap 1: due diligence op ETF-aanbieders. We onderzoeken of de aanbieder voldoet aan hoge eisen op het gebied van risicomanagement en compliance, en of het product een registratie in Nederland heeft. Stap 2: we onderzoeken de structuren van de indexproducten en lichten de bedrijfsprocessen door. Ook filteren we producten op specifieke risicorichtlijnen van ABN AMRO. Stap 3: we vergelijken de risico s, kosten en tracking error van producten. Op basis hiervan stellen we een lijst op met aanbevolen producten van een goedgekeurde provider. Stap 4: geschiktheid van de belegger (suitability) voor onze adviesklanten. De beleggingsadviseur gaat na welke ETF geschikt is voor een belegger. Hij kijkt hierbij onder andere naar de vermogensdoelen en de risicobereidheid van de belegger. Figuur 4: ABN AMRO ETF due-diligence proces Due diligence op ETF-aanbieders Selectie op structuur en risicorichtlijnen Vergelijking productkenmerken Geschiktheid voor klanten

15 Indexproducten 15

16 Algemene Disclaimer e in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot 1) het aankopen of verhandelen van financiële instrumenten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en de voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden financiële instrumenten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO, vindt u in de Voorwaarden. Deze zijn verkrijgbaar via www. abnamro.nl/beleggen. Hoewel ABN AMRO tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt ABN AMRO expliciet noch impliciet enige garantie dat de aangeboden informatie in dit document juist, volledig of actueel is. ABN AMRO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. De in dit document opgenomen informatie kan worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. ABN AMRO is niet verplicht de hierin opgenomen informatie te actualiseren of te wijzigen. ABN AMRO en/of haar agenten of onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van enige schade (met inbegrip van gederfde winst), die op enigerlei wijze voortvloeit uit de informatie die u in dit document wordt aangeboden of het gebruik daarvan. ABN AMRO, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle in dit document aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo s). Het is niet toegestaan de informatie uit dit document te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag de informatie in dit document wel afdrukken voor uw eigen persoonlijk gebruik. US Person Disclaimer Beleggen ABN AMRO Bank N.V. ( ABN AMRO ) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de effectendienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen [ US Persons in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving]. Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen. Handelsregister KvK Amsterdam nr BTW-identificatienr: NL B01. Oktober 2011

beleggen zoals u dat wilt

beleggen zoals u dat wilt beleggen zoals u dat wilt Zelf, met advies of laten beleggen Kennismaken met beleggen Wat is het en hoe werkt het? 04 Waarom beleggen? Kansen, doelen en risico s. 06 Beleggen zoals u het wilt Welke manier

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd in lijn met uw risicoprofiel Actief beheer door experts 2 < De Profielfondsen van ABN AMRO > 3 U wilt

Nadere informatie

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering voor nu en later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Leefrente De fiscaal vriendelijke en flexibele uitkering

Nadere informatie

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing De voordelige en flexibele uitkering voor later Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO ABN AMRO Uitgestelde Hypotheek Aflossing Lage kosten,

Nadere informatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie

ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie 2 ABN AMRO 4,25% rentevast obligatie Zoekt u naar een belegging met vaste renteinkomsten? Wellicht is de 4,25% Rentevast Obligatie iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat Discretionair Vermogensbeheer het multi manager mandaat: direct profiteren van de expertise van externe vermogensbeheerders en de goed gepositioneerde beleggingsfondsen van wereldwijd

Nadere informatie

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren

uw vermogensrapportage online Internet Bankieren uw online Internet Bankieren eenvoudig te raadplegen via internetbankieren Als u belegt bij ABN AMRO MeesPierson, kunt u in Internet Bankieren gebruikmaken van een online versie van uw Vermogensrapportage.

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD

ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD ABN AMRO 5,125% obligatie 2011-2014 in AUD 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,125% Obligatie 2011-2014 in Australische dollars iets voor u. Deze Obligatie

Nadere informatie

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts ABN AMRO Profielfondsen voor wie beleggen eenvoudig

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short

ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short ABN AMRO Turbo Tip 29 Sluiting Suiker short 14 augustus 2012, 13:25u Technische opinie: bereikt koersdoel Handelsplan Suiker short (SB2) Actuele koers 21.10 Beleggingshorizon Daily Instapkoers 22.45 Koersdoel

Nadere informatie

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat Discretionair Vermogensbeheer het klassieke mandaat: beleggen in individuele aandelen en/of obligaties beleggen vereist steeds grotere deskundigheid en vraagt steeds meer tijd Als

Nadere informatie

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij

Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij Beleggen 2 Toen mijn vader overleed, kregen we een aardige erfenis. Hij belegde altijd, maar ik heb daar geen verstand van. Ik werd altijd zenuwachtig als hij met verhalen kwam over dalende aandelen. Toch

Nadere informatie

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK

ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK ABN AMRO 4,375% obligatie 2011-2015 in NOK 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 4,375% Obligatie 2011-2015 in Noorse kronen iets voor u. Deze Obligatie keert

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage 2 3 Vermogensbeheer, oog

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds winst

Nadere informatie

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR

ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in EUR 2 Zoekt u naar een belegging met vaste rente-inkomsten? Wellicht is de ABN AMRO 5,00% Obligatie 2012-2022 in euro s iets voor u. Deze Obligatie keert namelijk

Nadere informatie

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER

5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER 5 FINANCIËLE IDEEËN VOOR MEER INVLOED OP UW INKOMEN VOOR LATER Dat is Preferred Banking anno nu Het pensioen verandert We leven gemiddeld langer, de rente staat historisch laag, de beleggingen vallen tegen

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden

Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Profielfonds Beleggen voor wie beleggen eenvoudig wil houden Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Mei 2015 Ik wil profiteren van de mogelijkheden van

Nadere informatie

duurzaam beleggen mandaat

duurzaam beleggen mandaat 1 duurzaam beleggen mandaat investeren in maatschappelijk verantwoorde bedrijven 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat kunt u ervoor kiezen het beheer in

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen

IndexfondsWijzer. Wat is een indexfonds? Typen indexfondsen IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO

Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk Eén van de drie Fiscale Vermogens Oplossingen van ABN AMRO Doelgericht en fiscaal vriendelijk vermogen opbouwen voor later Banksparen: het is nieuw, aantrekkelijk en

Nadere informatie

ABN AMRO index coupon note

ABN AMRO index coupon note ABN AMRO index coupon note 2 Wilt u mogelijk een hoge coupon ontvangen? Zoekt u een belegging die een jaarlijks inkomen kan bieden? Wellicht is een Index Coupon Note dan iets voor u. Deze biedt u een hoge

Nadere informatie

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u

ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u ABN AMRO Turbo Tip 8 Close Goud Turbo Long 26 April 2011, 16:00u Technische opinie: profit stop geraakt Handelsplan Goud Actuele koers 1506.23 Beleggingshorizon Daily/Weekly Instapkoers 1455.18 Koersdoel

Nadere informatie

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking

vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking vermogensbeheer oog voor de toekomst Preferred Banking Professioneel beheer van uw vermogen Passende beleggingsportefeuille volgens uw risicoprofiel Heldere kwartaalrapportage Mei 2015 2 3 Vermogensbeheer,

Nadere informatie

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie?

Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Welke hypotheek past bij mijn persoonlijke en financiële situatie? Stappenplan Wat voor hypotheek past bij mij EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. WELKE HYPOTHEEK PAST BIJ MIJ? Je hebt je pijlen gericht

Nadere informatie

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd.

ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. ABN AMRO Multi Manager Profiel Fondsen. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Toegang tot een selectie van de best presterende beleggingsfondsen wereldwijd. Beleggen

Nadere informatie

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek

ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen. Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig vermogen opbouwen voor de aflossing van uw hypotheek ABN AMRO Hypotheek Aflossing uit Vermogen Eenvoudig én lage kosten Met de ABN AMRO Hypotheek Aflossing

Nadere informatie

Indexmatig beheer indexmatig beheer.

Indexmatig beheer indexmatig beheer. Indexmatig beheer Naast actief beheer van beleggingen, wint een andere aanpak veld: die van het indexmatig beheer. Bij deze beheersvorm streeft men naar een marktconform rendement tegen een zo laag mogelijke

Nadere informatie

ondernemend investeren en coachen

ondernemend investeren en coachen ondernemend investeren en coachen Informal Investment Services ondernemend investeren en coachen U bent ondernemer of topbestuurder. U heeft uw onderneming succesvol verkocht of u bent teruggetreden uit

Nadere informatie

Pension Lifecycle Funds

Pension Lifecycle Funds * ABN AMRO Pension Lifecycle Funds Het gemak van lifecycle beleggen bij ABN AMRO Bank * Meer informatie over deze indicator en hoe deze wordt bepaald kunt u vinden op: afm.nl November 2015 ABN AMRO Pension

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

IndexfondsWijzer. Inhoud

IndexfondsWijzer. Inhoud IndexfondsWijzer U overweegt een belegging in een indexfonds in uw beleggingsportefeuille. Maar wat zijn indexfondsen en wat is de toegevoegde waarde van deze financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille?

Nadere informatie

Uw ontslagvergoeding in banksparen

Uw ontslagvergoeding in banksparen Uw ontslagvergoeding in banksparen Ontdek de mogelijkheden Fiscaal vriendelijk Lage kosten Kiezen voor sparen of beleggen Uw ontslagvergoeding in banksparen De Gouden Handdruk rekeningen van Mogelijk wilt

Nadere informatie

Beleggen met persoonlijk advies

Beleggen met persoonlijk advies Beleggen met persoonlijk advies Beleggen bij de Rabobank is geen doel op zich, maar een manier om doelen te bereiken. Dat vraagt om een aanpak die op de lange termijn is gericht, met een evenwichtig opgebouwde

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Dual Currency Deposit

Dual Currency Deposit Dual Currency Deposit ABN AMRO Bank N.V. is vrijwillig toegetreden tot het moratorium op de commercialisering van bijzonder in gewikkelde gestructureerde producten aan retailbeleggers voorgesteld door

Nadere informatie

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen;

Beleggen bij MoneYou. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement. Profiteer van de kansen van beleggen; Beleggen bij MoneYou Profiteer van de kansen van beleggen; Bepaal zelf òf je risico neemt èn hoeveel risico je neemt; Maximale winst en verlies vooraf bekend; Geen transactiekosten; Inleg vanaf 1 euro

Nadere informatie

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen

Persoonlijk Pensioen Plan. Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Persoonlijk Pensioen Plan Verstandig beleggen voor een goed pensioen Natuurlijk denkt u wel eens aan uw financiële situatie na uw pensionering.

Nadere informatie

ABN AMRO Basic UCITS ETF

ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF ABN AMRO Basic UCITS ETF Wat zijn Basic UCITS ETF's? Wat is een index? Zo is de ETF ontstaan. Verschil in kosten tussen actieve en passieve fondsen. Het rendement van Basic ETF

Nadere informatie

Single, Double or Triple!

Single, Double or Triple! VFB 11ste T.A. - DAG Single, Double or Triple! Door P. Gins Mark Schils Directeur CompuGraphics Uitgever van beursgrafiek.be CompuGraphics & TransStock Reeds gegeven onderwerpen Het belang van de Stop-Loss

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

AEX Coupon Extra Note

AEX Coupon Extra Note AEX Coupon Extra Note Altijd 5% coupon met kans op 9% 1 In ieder geval een coupon van 5,0% per jaar Kans op een coupon van maar liefst 9,0% 1 per jaar Beschermd tot en met een daling van de Index van 40%

Nadere informatie

Je Hypotheek in 7 stappen

Je Hypotheek in 7 stappen Je Hypotheek in 7 stappen Stappenplan: Je hypotheek aanvragen en afsluiten EEN ONDERNEMING VAN ABN AMRO BANK N.V. JE HYPOTHEEK IN 7 STAPPEN Je hebt (bijna) een huis gekocht, en weet wat voor hypotheek

Nadere informatie

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam

Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Rabo Beheerd Beleggen Actief en Actief Duurzaam Verstandig beleggen begint bij de Rabobank. Of u nu een beginnende of ervaren belegger bent, of u nu veel of weinig tijd voor uw beleggingen heeft. De Rabobank

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND. MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND MAAK KENNIS MET ishares EN ETF s Exchange Traded Funds (ETF s), ook wel trackers genoemd, hebben de beleggingswereld ingrijpend veranderd. ETF s zijn eenvoudig, flexibel

Nadere informatie

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015

Actief vs. Passief. Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium Je bent nooit te oud om te leren 10 oktober 2015 Actief vs. Passief Niels Faassen, Fund Analyst HCC Beleggen Symposium "Je bent nooit te oud om te leren" 10 oktober 2015 2014 Morningstar. All Rights Reserved. Agenda Morningstar Fondsbeleggen Introductie

Nadere informatie

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers

ABN AMRO Capital Protected Notes. Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers ABN AMRO Capital Protected Notes Gegarandeerd beleggen volgens eigen koers Bent u op zoek naar een garantieproduct waamee u kunt profiteren van stijgende markten? Wilt u zelf uw beleggingsinstrument samenstellen?

Nadere informatie

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten

actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten actief beleggen samen met uw adviseur inspelen op de financiële markten 2 3 Beleggen zoals u dat wilt Beleggen staat niet op zich. Het maakt deel uit van uw financiële koers. Wat u met uw vermogen voor

Nadere informatie

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note

Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Dow Jones EURO STOXX 50 Klik Note Profiteren van een stijging en automatisch winst veilig stellen Profiteren van een stijging van de DJ EURO STOXX 50 Index tot en met een maximum van 175% 1 De mogelijkheid

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX V

Klik & Klaar Note AEX V Klik & Klaar Note AEX V Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van 15,0% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen koersdalingen

Nadere informatie

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone

Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone Inflatie Plus Rente Vast Note Bescherm uw vermogen tegen hoge inflatie in de eurozone (Uitgevende instelling: Banque Générale du Luxembourg Banque National Paris Paribas) Ieder jaar een variabele coupon

Nadere informatie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie

Dinsdag 22 september 2015. Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Dinsdag 22 september 2015 Beleggen met ETF s Van theorie tot strategie Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en directeur Think ETF s 1 De agenda

Nadere informatie

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO

ABN AMRO 5,125% ABN AMRO ABN AMRO 5,125% ABN AMRO obligatie 2011-2014 in AUD Participatie Certificaat 2 Denkt u dat de koers van een bepaalde onderliggende waarde zal stijgen? En wilt u hier extra voordeel mee behalen? Misschien

Nadere informatie

Klik & Klaar Note AEX IV

Klik & Klaar Note AEX IV Klik & Klaar Note AEX IV Hoog rendement, zelfs bij een gelijkblijvende index Uitzicht op een coupon van mogelijk 17,5% 1 per jaar Zelfs bij een gelijkblijvende index een hoog rendement Beschermd tegen

Nadere informatie

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers

Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Indexbeleggen bij Legal & General met BlackRock, wereldwijd marktleider in indextrackers Wat is indexbeleggen? Wat zijn Exchange Traded Funds (ETF s)? Wat zijn de voordelen van ETF s? BlackRock Funds of

Nadere informatie

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks

Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Actief beleggen sluit indexbeleggen niet uit Bob Hendriks Oktober 2012 Een nieuwe wereld 2 Agenda BlackRock? Actief versus indexing Actief nader bekeken Indexing nader bekeken Waar beleg ik eigenlijk in?

Nadere informatie

multi manager mandaat

multi manager mandaat multi manager mandaat optimale spreiding 1 Uw vermogen laten beheren uw vermogen laten beheren Als het om uw beleggingen gaat, kunt u ervoor kiezen het beheer in eigen hand te houden. In dat geval heeft

Nadere informatie

Top 5 beleggingsfondsen

Top 5 beleggingsfondsen Top 5 beleggingsfondsen 2e kwartaal 2012 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut Specialist Beleggingsfondsen Datum: 12 april 2012 Met de Top 5 Beleggingsfondsen leggen we accenten

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund.

ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. ABN AMRO Premium Global Dividend Fund. Ieder kwartaal een aantrekkelijk dividendrendement Kans op extra koersrendement Minder beweeglijke waardeontwikkeling Wilt u regelmatig aantrekkelijke inkomsten

Nadere informatie

Top 5 Beleggingsfondsen

Top 5 Beleggingsfondsen Top 5 Beleggingsfondsen 2 e Kwartaal 2013 Vermogensadvies Nederland Auteur: Mw. Drs. J.K. van der Neut u Specialist Beleggingsfondsen Datum: 5 april 2013 De Top 5 Beleggingsfondsen verschijnt ieder kwartaal.

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel ETF s 35% Wat is indexbeleggen? 5% 5% Indexbeleggen is een simpele manier om gespreid te beleggen. Met indexbeleggen volgt u een bepaalde index. Hiermee

Nadere informatie

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep

Turbo s. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers p. 2 Index 1. Hoe werken ze? 3 2. Welke kosten zijn er bij een belegging in Turbo s, Speeders, Sprinters,? 5 3. Wat zijn de voordelen van Turbo s? 5 4. Welke

Nadere informatie

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten

Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s. Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten Verhoog het rendement en verlaag het risico met ETF s Hoe bouwt u eenvoudig een gespreide beleggingsportefeuille tegen lage kosten 8 oktober 2015 Wie geeft deze presentatie? Martijn Rozemuller Oprichter

Nadere informatie

Klik & Klaar Note Basismaterialen

Klik & Klaar Note Basismaterialen Klik & Klaar Note Basismaterialen Hoog rendement, zelfs bij licht dalende aandelen Uitzicht op een coupon van mogelijk 18% 1 per ar Beschermd tegen koersdalingen tot en met 50% op de afloopdatum Goed alternatief

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Mijn klant wil beleggen

Mijn klant wil beleggen Mijn klant wil beleggen Workshop portefeuillemanagement voor adviseurs 9-11-2017 Wie ben ik? Bouke van den Berg Business development Think ETF s > 10 jaar ervaring bij o.a. ING, Russell, Vanguard Tijdens

Nadere informatie

ABN AMRO memory coupon note

ABN AMRO memory coupon note ABN AMRO memory coupon note 2 Zoekt u een belegging die kans biedt op een relatief hoge coupon? Misschien is een Memory Coupon Note van ABN AMRO Bank N.V. dan iets voor u. Deze biedt u een hoge coupon

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE

GLOBAL 90% PROTECTION NOTE GLOBAL 90% PROTECTION NOTE Bent u op zoek naar een belegging met gedeeltelijke garantie van de nominale waarde? Terwijl u wél kunt profiteren van mogelijk stijgende aandelenkoersen? Dan kan de Global 90%

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement

MoneYou Rendement. Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement MoneYou Rendement Kies jouw ideale balans tussen risico en rendement Een onderneming van ABN AMRO BANK N.V. MONEYou Rendement MoneYou introduceert een nieuwe en eenvoudige manier van beleggen waarbij je

Nadere informatie

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen

uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen Mei 2015 Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms wel vreemd om tussentijds

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor

Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Het beleggingsbeleid van Berben s Effectenkantoor Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons vernomen.

Nadere informatie

Eenvoudig beleggen met trackers

Eenvoudig beleggen met trackers Eenvoudig beleggen met trackers Rabobank Rijn en Veenstromen 14 Oktober 2010 Gertjan Dorrepaal Directoraat Private Banking Beleggingscompetence Agenda 1. Wat zijn Trackers? Explosieve groei Geschiedenis

Nadere informatie

ABN AMRO ta a c fi it r e C p U e l b u o D

ABN AMRO ta a c fi it r e C p U e l b u o D ABN AMRO D o u b l e U p C e r t i fi c a a t 2 Denkt u dat een bepaalde onderliggende waarde het komende jaar zal stijgen? En wilt u hier dubbel voordeel tot aan het plafond mee behalen? Misschien is

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer

het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat Discretionair Vermogensbeheer het duurzaam beleggen mandaat: beleggen in bedrijven die hun maatschappelijke rol serieus nemen beleggen vereist steeds grotere deskundigheid

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen?

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Over Think Think is opgericht in 2009 als eerste Nederlandse ETF aanbieder. Waarom? Omdat ETF s nog niet perfect waren. Think is sinds 2011 een 60% dochter

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U?

ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? ONS BELEGGINGSBELEID PAST ONZE BELEGGINGSFILOSOFIE BIJ U? Waarschijnlijk baseert u uw keuze voor een vermogensbeheerder op diverse gronden. Mogelijk heeft u binnen uw netwerk al goede berichten over ons

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille

Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Alles over ETF s deel 2 Van strategie tot portefeuille Dinsdag 10 november 2015 Wie geven deze presentatie? Tycho Schaaf Beleggingsspecialist LYNX Martijn Rozemuller Oprichter en Managing Director Think

Nadere informatie

Profielfonds Beleggen

Profielfonds Beleggen Op eenvoudige wijze beleggen Altijd volgens uw risicoprofiel Actief beheer door experts Profielfonds Beleggen Voor wie beleggen eenvoudig wil houden Mei 2016 2 Profielfonds Beleggen. Voor wie beleggen

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN

ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN ALLEEN VOOR BELEGGERS IN NEDERLAND OVER INKOMSTEN GESPROKEN DEEL 1 KENNISMAKING MET INKOMSTENBELEGGEN Kennismaking met inkomstenbeleggen Een rente die lager is dan de inflatie en beleggingen die minder

Nadere informatie

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen

PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen * PensioenBeleggen gemakkelijk beleggen voor uw pensioen Zelfstandig beleggen voor uw pensioen Passend bij de door u gewenste pensioendatum Aan het begin hoog risico met kans op aantrekkelijk rendement

Nadere informatie

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING

ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF ONLINE BELEGGEN BELEGGEN ZONDER TRANSACTIE- KOSTEN HOF HOORNEMAN REKENING ZELF BELEGGEN ONLINE Iedereen kan eenvoudig meeprofiteren van de beleggingsexpertise van Hof Hoorneman Bankiers door te beleggen

Nadere informatie

Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index

Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index Kader voor beoordeling actief beheerde ETF s en ETF s op een alternatieve index Hulpmiddel om deze typen ETF s te beoordelen Augustus 2016 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt zich sterk voor eerlijke

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: ABN AMRO Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een veilig gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd uw nominale inleg terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

risicoprofielen informatiewijzer

risicoprofielen informatiewijzer risicoprofielen informatiewijzer Inhoud 1. Wat wilt u met uw vermogen kunnen doen? - Het beste advies begint bij uw risicoprofiel - Het gekozen risicoprofiel ligt niet voor altijd vast 2. Wat bepaalt

Nadere informatie

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA

ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op Royal Dutch Shell PLC-A en Total SA De ABN AMRO 10,5% Knock-In Reverse Exchangeable op aandelen Royal Dutch Shell PLC-A ( Royal Dutch ) of Total SA ( Total

Nadere informatie

Maart 2016 Uw risicoprofiel

Maart 2016 Uw risicoprofiel Maart 2016 Uw risicoprofiel Inzicht in de kansen en risico s van uw beleggingen 2 Uw risicoprofiel Ik stem de invulling van mijn beleggingsportefeuille regelmatig af op mijn risicoprofiel. Het voelt soms

Nadere informatie