ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende. Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn. voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord"

Transcriptie

1 Mis de slag niet! Verbetering arbeidsmarktstrategie Efficiënte inzet van middelen Bundeling van krachten Word nu lid! ZorgZijn Werkt is uw nieuwe brancheoverstijgende Werkgeversvereniging voor Zorg en Welzijn voor de regio s Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

2 Inhoud Samen krachten bundelen 2 De voordelen op een rij 3 In de dagelijkse praktijk 4 Regionaal én landelijk uw belangen vertegenwoordigd 5 Onafhankelijk platform voor kennisuitwisseling 7 Producten & diensten 8 Lidmaatschap vereniging 9 Aansluitingscriteria & Tarieven 10 Lid zijn werkt! Meld u aan op 1

3 pms289 pms159 Samen krachten bundelen De arbeidsmarkt verandert. Zeker ook in zorg en welzijn. Er dreigt een groeiende kloof tussen vraag en kwalitatief aanbod van arbeid. Behoud en inzet van personeel is voor ieder van ons een steeds grotere uitdaging. ZW Haaglanden heeft de afgelopen jaren succesvol bijgedragen aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken. De website Zorg en Welzijn Plein met iedere maand bezoekers is hiervan een in het oog springend voorbeeld. Daarin bundelen we informatievoorziening, werving en imago. Vele werkgevers hebben de kracht van deze website ervaren, hierboven ziet u de aangesloten organisaties met hun logo afgebeeld. Om in de toekomst samen met u nog succesvoller te zijn, brengen we onze activiteiten samen in een nieuwe werkgeversvereniging, ZorgZijn Werkt. Hiermee versterken we de regionale samenwerking. Dat doen we door ons te concentreren op het ontwikkelen van strategie, het verbeteren van in- en doorstroom van personeel, het behoud van medewerkers en het opleiden van voldoende mensen. 2

4 De voordelen op een rij Samenwerking in een vereniging geeft individuele organisaties meer slagkracht op de arbeidsmarkt. Zeker waar we concurreren met andere sectoren. We zijn als werkgeversvereniging actief voor vele branches in zorg en welzijn en constateren dat we te maken hebben met enerzijds organisaties die moeten inkrimpen en anderzijds organisaties die een groeiende behoefte hebben aan kwalitatief personeel. Binnen ZorgZijn Werkt hebben we dus een markt van vraag en aanbod. Door goede mobiliteit te bevorderen maken we, indien nodig, de overstap van uw personeel naar een andere organisatie eenvoudiger. We voorkomen hiermee dat goede mensen uitstromen naar andere sectoren. We creëren een gezonde balans tussen vraag en aanbod. Met behoud van kwaliteit. voor u... Kostenbesparing door structurele en efficiënte aanpak van werving, mobiliteit, behoud, voorlichting en promotie Inkoopvoordelen door mantelafspraken Vergroting van uw kennis en netwerkcontacten, door deel te nemen aan bijeenkomsten van de vereniging en regionale en landelijke netwerkstructuren Professionalisering van uw organisatie door deelname aan bestaande en nieuw op te zetten innovatieve projecten voor onze sector... Strategische slagkracht voor regionale arbeidsmarktvraagstukken Behoeftegestuurde aandacht voor potentieel arbeidsaanbod Kwaliteitsverbetering personeel door optimale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Bevorderen van mobiliteit Delen en borgen van succesvolle initiatieven Brancheoverstijgende belangenbehartiging voor werkgevers Gesprekspartner voor regionale en landelijke overheid en ketenpartners 3

5 in de dagelijkse praktijk Marktinformatie, lobby en subsidie-aanvragen Snel vervullen van vacatures, goed bezochte arbeidsmarktwebsite U heeft direct toegang tot relevante arbeidsmarktinformatie. Deze is gebaseerd op de meest actuele cijfers en regionale ontwikkelingen. Als werkgeversvereniging stemmen we initiatieven af met onder meer gemeenten, Platforms Arbeidsmarkt, Onderwijs, RPA en UWV. Waar nodig werken we samen met ketenpartners als het Ministerie van VWS, het Ministerie van SZW, het Ministerie van OCW, Calibris en de relevante brancheorganisaties. Wij voeren samen met u arbeidsmarktprojecten uit. En wij gaan op zoek naar subsidies voor de financiële ondersteuning hiervan. Voor een organisatie met een gemiddelde omvang levert dit 4.500,- per jaar op. Kijk voor meer rekenvoorbeelden op Als lid maakt u zonder extra kosten gebruik van de website Zorg en Welzijn Plein. Bezoekers vinden hier informatie over werken en leren in zorg en welzijn. Met zo n bezoekers per maand is deze website de meest bezochte arbeidsmarktwebsite voor Zuid-Holland. Ervaring leert dat vacatures via Zorg en Welzijn Plein snel worden vervuld. En wel tegen een tarief dat lager ligt dan dat van commerciële jobboards. Rekenvoorbeeld: Een vacature op Zorg en Welzijn Plein kost normaal gesproken 350,-. Stel dat u zo n 35 vacatures per jaar plaatst, dan betaalt u normaal gesproken 35 x 350,-, in totaal ,-. Echter, als lid betaalt u naast uw lidmaatschap geen extra kosten voor het plaatsen van vacatures. Voor een organisatie met een gemiddelde omvang levert dit ,- per jaar op. 4

6 Regionaal én landelijk uw belangen vertegenwoordigd De arbeidsmarkt in de sector zorg en welzijn is sterk regionaal bepaald. Dat betekent maatwerk in uw werkgebied. Tegelijkertijd wilt u dat uw belangen ook op landelijk niveau zijn vertegenwoordigd. Op beide niveaus is ZorgZijn Werkt u van dienst. Regionaal niveau Binnen de regionale brancheoverstijgende samenwerking ontwikkelen we gezamenlijk strategie op instroom, mobiliteit en behoud van personeel. Ongewenste uitstroom naar andere sectoren wordt hiermee afgeremd. De werkgeversvereniging is bovendien de gesprekspartner van regionale onderwijsinstellingen, gemeenten en overige ketenpartners op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken. In de regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord was tot op heden nog geen sprake van een echte werkgeversorganisatie voor zorg en welzijn. Met de totstandkoming van onze brancheoverstijgende werkgeversvereniging komt daar verandering in. landelijk niveau Financieel wordt de vereniging ondersteund door de landelijke overheid die grote waarde hecht aan een sterk georganiseerd netwerk van regionale werkgeversverbanden in zorg en welzijn. ZorgZijn Werkt maakt samen met 16 andere regionale werkgeversorganisaties onderdeel uit van de landelijke koepel RegioPlus. Deze vervult de brugfunctie tussen de 17 regionale werkgeversverbanden en de diverse landelijke partijen zoals brancheorganisaties, ministeries en andere overheidsorganisaties. In de overleggen met de partijen benoemen zij landelijke knelpunten vanuit de regionale diversiteit. 5

7 Overige Ketenpartners Binnen RegioPlus delen we kennis en ervaring met die van andere regio s. Succesvolle projecten kunnen hiermee eenvoudig worden vermenigvuldigd. Belangengroepen Werkgevers Onderwijs Gemeenten / UWV Provincie Schakelpunt tussen de regionale activiteiten en landelijke organisaties, waaronder brancheorganisaties en ministeries. 6

8 Onafhankelijk platform voor kennisuitwisseling Kennis van de regionale en landelijke arbeidsmarkt. En wat de meest recente ontwikkelingen hierin betekenen voor uw organisatie. Die twee zaken vormen de basis van onze dienstverlening. Door de signalerende rol van ZorgZijn Werkt kunnen kansen en behoeften tijdig en efficiënt op elkaar worden afgestemd. De vereniging ondersteunt en initieert regionale netwerken van HRM-managers, bestuurders, Arbo-coördinatoren, opleidingsfunctionarissen en PR-managers. Hiermee biedt zij een onafhankelijk platform voor overleg en kennisuitwisseling. Daarnaast participeren we namens onze leden in diverse overlegverbanden en platforms: Arbeidsmarktonderzoeken en rapportages STRONG (afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt) Klankbordgroepen Platform Arbeidsmarktvraagstukken (RPA, UWV, Onderwijs, Gemeenten, Calibris) 7

9 Producten & diensten Hieronder vindt u een overzicht van onze dienstverlening op de belangrijkste arbeidsmarktthema s: behoud behoud van medewerkers draagt bij aan kennisbehoud voor uw organisatie. Daarnaast bespaart u terugkerende wervings- en opledingskosten. mobiliteit De mensen die nu noodgedwongen zorg- of welzijnorganisaties moeten verlaten om-/bijscholen en inzetten bij andere zorg- of welzijnorganisaties innovatie Samen met onze ketenpartners ontwikkelen en inventariseren van geslaagde arbeidsbesparende innovaties. Zowel regionaal als landelijk. Trainingen ergonomie Trainingen agressie Trainingen verzuimaanpak Coaching Medewerkerstevredenheidsonderzoek Mobiliteitsbank Outplacement Online testinstrumenten Loopbaanbegeleiding E-health Roosterplanning Praktijknetwerken Best-Practices guide Anders werken werving Kennis van actuele arbeidsmarktcijfers en in- en uitstroom van het onderwijs stelt u en ons in staat tijdig te anticiperen op veranderingen. Zorg en Welzijn Plein Wervingsbeurzen Arbeidsmarktrapporten Selectie-instrument Intersectorale arrangementen Workshops imago Een constante gezamenlijke inspanning voor een gezond imago van de sector. Zorg en Welzijn Plein Beurzen en open dagen Diverse publicaties Social Media Gastlessen Kijk in de Zorg 8

10 lidmaatschap vereniging Wat heb ik te bieden? Uw betrokkenheid telt! eigen organisatie partij 1 Als lid van ZorgZijn Werkt bent u actief betrokken bij oplossingsrichtingen en uitwisseling van kennis. Leden geven ons aan welke initiatieven of projecten worden ondersteund en in welk tempo dat gebeurt. Wat wil ik eruit halen? partij 3 Wat wil ik eruit halen? partij 2 Wat heb ik te bieden? Samenwerking op de arbeidsmarkt zie ik als één van de kritieke succesfactoren voor het behoud van goede zorg. Als werkgevers moeten we de komende jaren de handen ineen slaan om bijvoorbeeld jongeren te interesseren voor de zorg. Mark Janssen, Voorzitter RvB Zonnehuisgroep Vlaardingen Zorg en Welzijn horen strategisch bij elkaar en het is goed dat we dit actief en zichtbaar maken. Het lidmaatschap biedt ruimte voor regionale kennisdeling en een gezamenlijke, creatieve aanpak van het arbeidsmarktvraagsstuk dat voor de totale sector van vitaal belang is. Actieve participatie van het beroepsonderwijs bij deze werkgeversvereniging leidt tot een stevige verbinding tussen onderwijs en werkveld, waarmee het volledige (toekomstige) arbeidspotentieel kan worden benut. Hans Roskam, Directeur MOOI Boeien en binden van personeel is een belangrijk speerpunt, niet alleen voor de eigen organisatie maar juist ook voor de totale sector. Samenwerken op regionaal niveau in de zorg, op alle HRM en werkgeversvraagstukken, is hiertoe dan ook belangrijk. ZorgZijn Werkt biedt hiertoe een integraal platform voor ontmoeting, kennisdeling en het creëren van mogelijkheden. Nolly van der Zeijden, Directeur Bedrijfsvoering Parnassia 9

11 aansluitcriteria Uw organisatie is bereid actief te participeren in het nieuwe samenwerkingsverband. Uw organisatie voert zorg- of hulpverleningsactiviteiten uit in Haaglanden en/of Nieuwe Waterweg Noord. De werkzaamheden van uw organisatie sluiten aan bij de aandachtsgebieden van de vereniging. U bent bereid een klankbord voor ons te zijn. Met uw opmerkingen kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening blijven verbeteren. tarieven* Aantal fte Bijdrage per jaar Stemgewicht ALV < , , , , , , , ,- 8 > ,- 9 *BTW is niet van toepassing. Deelnamekosten vereniging inclusief Zorg en Welzijn Plein. U kunt vanaf 28 september 2012 lid worden van de vereniging. De contributie gaat vanaf 1 januari 2013 in. 10

12 Mogen wij u als nieuw lid verwelkomen? Meer informatie over het dienstenpakket, de tarieven en de aansluitcriteria kunt u vinden op de website. Ook telefonisch bieden wij u graag meer informatie. U kunt ons bereiken via telefoonnummer Ierlandlaan HG Zoetermeer Met dank aan de volgende organisaties voor het beschikbaar stellen van foto s: Florence GGZ Delfland Haagse Wijk- en Woonzorg Jeugdformaat Middin Pieter van Foreest Saffier De Residentiegroep WZH

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN

GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN GESLAAGD IN HET VAK ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT VERBINDEN IN HAAGLANDEN ACTIEAGENDA 2012-2015 Voorwoord Het thema onderwijs-arbeidsmarkt leeft volop in Haaglanden. Werkgevers en scholen maken samen plannen

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland

Sectorplan Zorg Noord-Nederland. Groningen, Drenthe en Friesland Sectorplan Zorg Noord-Nederland Groningen, Drenthe en Friesland Inhoudsopgave Raamwerk Sectorplannen Zorg... 3 1. De sector zorg en welzijn in beeld... 10 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt... 10 1.2 Het

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES ANTICIPEREN OP VERWACHT HUISARTSENTEKORT QUICKSCAN VOOR DE NOORDELIJKE PROVINCIES RAPPORT // SEPTEMBER 2014 Colofon Opdrachtgever Ministerie van

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord

Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Sectorplan Zorg Noord-Holland Noord Hoorn 27 mei 2014 Versie 1.0 Projectteam BSP Z&W NHN Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1. De sector Zorg en Welzijn in beeld... 4 1.1 Analyse van de arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet

WERK IS DE BESTE ZORG. Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet WERK IS DE BESTE ZORG Participatie voor de meest kwetsbaren in de participatiewet 2 3 Naar verwachting worden over zes maanden worden de Participatiewet, Wmo 2015 en de Jeugdwet van kracht. Gemeenten en

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Bijlage 4 Stakeholderanalyse

Bijlage 4 Stakeholderanalyse Bijlage 4 Stakeholderanalyse De sessie 1. Inleiding a. Welkom deelnemers b. Rolverdeling Hans/Simone c. Theorie Stakeholderanalyse 2. Stakeholders benoemen a. Landschap van Stakeholders in kaart brengen

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan

Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan Naam van de arbeidsregio: Locatie: Regio Amersfoort Stadsring 75, Amersfoort Gegevens van ondertekenaar(s) van het businessplan naam organisatie contactpersoon 1. Gemeente Amersfoort Wethouder C. van Eijk

Nadere informatie

De Kracht van de Achterhoek

De Kracht van de Achterhoek De Kracht van de Achterhoek Koersnotitie voor de Achterhoekse Human Capital Agenda versie 26-05-14 Inleiding De Achterhoekse economie drijft als vanouds op de kwaliteit van de regionale arbeidsmarkt. Ondernemers

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT

DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT DE FINANCIËLE KOSTEN EN BATEN VAN SAMENWERKEN AAN MOBILITEIT INHOUDSOPGAVE Voorwoord 5 Samenvatting 7 Inleiding 11 1 Activiteiten 13 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten

E mail@dehaancoaching.net Pallasbaan 15 WWW.dhcwerkt.nl 8802 BP Franeker KvK 01110756 0000 Iban NL71RABO0115858652. Verzuim & re-integratie diensten Verzuim & re-integratie diensten Arbeidsdeskundige Expert Wat is een arbeidsdeskundige? Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele

Nadere informatie

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis

TOA. Lessen uit een ontdekkingsreis TOA Lessen uit een ontdekkingsreis Inhoud Voorwoord 4 Jan Kamminga, voorzitter Taskforce TOA 01 Toa heeft geesten rijp gemaakt voor Topsectorenbeleid 8 Pieter Waasdorp 02 Laatste schakel in ketenaanpak

Nadere informatie

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden

Samen sterk. Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein. Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Samen sterk Stroomlijning medezeggenschap in het sociale domein Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Landelijke handreiking voor WWB-raden en Wmo-raden Colofon Landelijke Cliëntenraad en

Nadere informatie