Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Districtsactiviteitenplan 2014 district Zuid-Holland Basisprincipe DAP 2014 Bij het Districtsactiviteitenplan 2014, hierna DAP 2014, zijn de volgende aspecten van belang: Centrale thema s 2014 Kansen grijpen Innovatie (informeren over technische ontwikkelingen, versterken bedrijfsvoering e.d.); Koppelen van bedrijven aan de kansen die er liggen in Zuid- Holland; Netwerken Techniekpact Het Techniekpact richt zich op meer instroom in de techniek, betere technische opleidingen en meer goed geschoold personeel. Kort samengevat: Kiezen voor techniek Leren in de techniek Werken in de techniek Samenwerken Samen werken met bedrijven, aangesloten bij Koninklijke Metaalunie; Samen werken binnen de Metaalunie Samen werken met andere brancheorganisaties in de techniek Samenwerken met andere partijen die van belang zijn voor bedrijven. - Collectieve belangenbehartiging voor haar leden binnen het district Zuid-Holland (incl. Woerden en Vianen), in aanvulling op de werkzaamheden van Koninklijke Metaalunie in het algemeen; - Regionale invulling: dichtbij de bedrijven in de regio en zoveel mogelijk met de bedrijven; - Rekening houdende met de diversiteit van haar leden in Zuid-Holland - Stroomlijning van de activiteiten: leidend is het Techniekpact, aangevuld met innovatie, kennisoverdracht en voldoende netwerkmomenten - In samenwerking met andere organisaties, met voldoende herkenning van het typische Metaalunie karakter Deze thema s worden in de volgende pagina s uiteengezet. In de bijlage vindt u een opsomming van de geplande activiteiten in 2014.

2 Kansen grijpen Wij moedigen bedrijven aan hun kansen te grijpen. Kansen die liggen op gebied van innovatie, versterken van de bedrijfsvoering, netwerken e.d. in Zuid-Holland. Innovatie Al jaren wordt op gebied van innovatie nauw samengewerkt met Syntens. Vanaf 2014 maakt Syntens deel uit van de nieuwe Kamer van Koophandel. Op moment van schrijven van het DAP is onduidelijk of dit leidt tot veranderingen. Het bestuur van het district Zuid-Holland heeft besloten dat de Materialenkring Zuid-Holland blijft bestaan. In 2014 worden er tenminste 5 Materialenkring bijeenkomsten georganiseerd. Bij voorkeur bij bedrijven aangesloten bij Metaalunie. De bijeenkomsten van de Materialenkring Zuid-Holland staan in 2014 in het teken van technische innovatie, sociale innovatie en prijsberekening. Koppelen aan kansen Metaalunie probeert op allerlei gebieden kansen te creëren voor bedrijven. Kansen die er liggen op gebied van export, productvernieuwing, arbeidsmarkt, subsidies en dergelijken. Het district Zuid- Holland sluit hierbij aan en attendeert bedrijven op specifieke kansen in Zuid- Holland. Elke week gaan we na wat er in Zuid-Holland wordt georganiseerd. Bijeenkomsten die interessant zijn voor technische bedrijven nemen we op in de wekelijkse digitale nieuwsbrief. Ook u kunt interessante bijeenkomsten bij ons aanmelden. Liefst per aan de regiosecretaris, Tevens organiseren we zelf activiteiten, al dan niet met anderen, om de kansen voor bedrijven te vergroten. Denk aan vakinhoudelijke bijeenkomsten of bijeenkomsten om (aankomende) vakmensen in de techniek te ontmoeten. Zowel op (v)mbo, hbo als universitair niveau. Bij deze bijeenkomsten staan naast de inhoud netwerken centraal. Daarnaast lobbyen wij met verschillende instanties in Zuid- Holland om de kansen voor bedrijven te vergroten. Bij voorbeeld op gebied van Topsectoren en innovatie. Maar ook op gebied van ruimtelijke ordening: voldoende fysieke en milieuruimte voor bedrijven om te ondernemen.

3 Techniekpact Overheid, onderwijs en sociale partners, waaronder Metaalunie, hebben in 2013 het Techniekpact ondertekend. Het Techniekpact richt zich op meer instroom in de techniek, betere technische opleidingen en meer goed geschoold personeel. Kort samengevat: - Kiezen voor techniek (meer instroom in de techniek) - Leren in de techniek (beter technisch onderwijs en afgestemd op het regionale bedrijfsleven) - Werken in de techniek (behoud vakmanschap, duurzame inzetbaarheid van personeel e.d.) Uitgebreide informatie over het techniekpact vindt u in het 3e kwartaalbericht van Deze is te vinden op de districtspagina van de website. Kiezen voor techniek We hebben gekozen voor gerichte promotie in de regio, met die spelers die van belang zijn. Zo hebben we gekozen voor promotie van techniek op en om een beperkt aantal vmbo s. Te weten de vmbo s die goed techniek onderwijs bieden, dat aansluit op de wensen van bedrijven in de techniek en metaal. Aanjaagpremie OOM In 2014 wordt aan een vmbo in Zuid-Holland een aanjaag premie van maximaal euro toegekend. Inmiddels hebben 5 vmbo scholen in Zuid- Holland een aanvraag ingediend bij OOM. Met TechniekTalent.nu en andere brancheorganisaties willen we komen tot sterke bedrijvennetwerken om technische scholen (van vmbo, techno-mavo tot technasium). Liefst Technetkringen. Doel van deze bedrijvennetwerken is scholen en bedrijven samen te laten werken op gebied van vergroten instroom van jongeren in de techniek, verbeteren van kwaliteit van het techniek onderwijs, stageplaatsen voor jonge leerlingen, bedrijfsbezoeken zodat jongeren kunnen zien wat ze later kunnen worden en gastlessen door bedrijven. Daarnaast ondersteunen we een (beperkt) aantal activiteiten in de verschillende regio s om jongeren in contact te brengen met techniek, bijvoorbeeld Skills Masters, Game On Gorinchem, Woerdense Techniek 3daagse en andere regionale techniekdagen.

4 Leren in de Techniek Masterplan techniek In 2014 willen we samen met Uneto-Vni, FME en de fondsen OOM, A+O en Otib komen tot het Masterplan Techniek Zuid-Holland. Vergelijkbaar met het Masterplan zoals Uneto-Vni en Otib afgelopen 5 jaar met succes hebben uitgevoerd in de installatiebranche. Kort samengevat houdt het Masterplan in: - Nauwe samenwerking met de 6 ROC s in Zuid- Holland en minimaal 10 vmbo s op gebied van techniek onderwijs - Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor aantrekkelijk beroepsonderwijs van een hoog niveau in en voor de technische installatie en metaalbranche - Goede aansluiting op de scholingsbehoefte van het bedrijfsleven in de regio - Technologische innovaties zichtbaar in het onderwijs (leerling, docent en praktijkopleider bij het bedrijf) Op moment van schrijven is onduidelijk of het Masterplan financieel haalbaar is. Mocht er geen techniek breed Masterplan komen, dan voeren Metaalunie en OOM samen soortgelijke activiteiten in Zuid-Holland uit. Hoogopgeleide technici Naast de activiteiten met vmbo en roc s houden we ons bezig met techniek op reguliere scholen (vmbo tl/mavo, havo en vwo). Het moet dan wel gaan om scholen die extra aandacht besteden aan techniek. Liefst in aansluiting op andere activiteiten in de regio. Bijvoorbeeld technomavo, Beta-Challenge en Technasium, te weten regulier theoretisch voortgezet onderwijs aangevuld met een brede oriëntatie op techniek. Ook zitten we aan tafel bij HBO s en TU Delft om meer studenten techniek samen te laten werken bij bedrijven, aangesloten bij Metaalunie.

5 Samenwerken Werken in de techniek Het uiteindelijke doel van het Techniekpact is meer goedgeschoold personeel, werkzaam in de techniek. Enerzijds door meer jongeren te laten kiezen voor een technische (vervolg)opleiding en het techniek onderwijs te verbeteren. Anderzijds door de vakmensen die nu werkzaam zijn in de techniek te behouden voor de techniek. Denk aan bij- en omscholing, snelle herplaatsing van werknemers die ontslagen worden, verbeteren van de inzetbaarheid van medewerkers instroom. De Consulent Arbeidsmarkt en Beroepsonderwijs, Marcel Soselisa, speelt hierin een belangrijke rol. In 2014 organiseren we samen met het ontwikkelingsfonds OOM speciale bijeenkomsten voor werknemers op gebied van scholing. Ook organiseren we samen een bijeenkomst voor werkgevers en werknemers op gebied van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid van personeel. Tevens wordt het beste Zuid-Hollandse leerbedrijf 2014 verkozen. Het laatste jaar werken we steeds meer samen. Deels omdat bedrijven dit van ons eisen. Deels omdat we zelf ook ervaren dat het beter kan. Onze samenwerking bestaat uit: Samen werken met bedrijven, aangesloten bij Koninklijke Metaalunie (luisteren naar waar de bedrijven behoefte aan hebben, nagaan wat wij hierin kunnen betekenen en overgaan tot uitvoering. Liefst in nauwe samenwerking met de bedrijven); Samen werken binnen de Metaalunie (wie doet wat binnen de Metaalunie, waar kunnen we elkaar versterken en vervolgens bedrijven en branches informeren) Samen werken met andere brancheorganisaties in de techniek (wie doet wat, wat kunnen we samen doen en overgaan tot uitvoering); Samenwerken met andere partijen die van belang zijn voor de bedrijven, aangesloten bij Metaalunie (wie doet wat, waar kunnen we aansluiten en vervolgens bedrijven informeren). In de digitale nieuwsbrief, op de districtspagina van onze website en via het papieren kwartaalberichten informeren wij u over onze samenwerking en de bereikte resultaten.

Samen werken, Samen sterk

Samen werken, Samen sterk Jaarverslag 2014-2015 district Zuid-Holland Samen werken, Samen sterk Het afgelopen bestuursjaar stond in het teken van samenwerken. Samen werken op gebied van: - Ondernemers, - Onderwijs (technisch onderwijs)

Nadere informatie

Ben van Berge Henegouwen Voorzitter Bestuur Zuid-Holland

Ben van Berge Henegouwen Voorzitter Bestuur Zuid-Holland Bestuur District Zuid-Holland Koninklijke Metaalunie is een vereniging met regionale besturen. De taak van het regionaal bestuur is in hoofdzaak gericht op de behartiging van regionale belangen. Het bestuur

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Jaarverslag District Zuid-Holland

Jaarverslag District Zuid-Holland Jaarverslag 2016-2017 District Zuid-Holland District Zuid-Holland De taak van het district Zuid-Holland bestaat in de behartiging van regionale belangen. Het bestuur van het district bestaat uit actieve

Nadere informatie

Als werkgever in de sector techniek heeft u

Als werkgever in de sector techniek heeft u Regionale Als werkgever in de sector techniek heeft u dagelijks te maken met vragen op het gebied van personeel en arbeid Ondersteuning voor werkgevers op het gebied van personeelsbeleid en arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Nieuwe uitgave Nieuwsbrief EZ. Samen naar een gastvrije toekomst

Nieuwe uitgave Nieuwsbrief EZ. Samen naar een gastvrije toekomst Nieuwe uitgave Nieuwsbrief EZ Zoals u ziet is de Nieuwsbrief EZ van de gemeente Molenwaard in een nieuw jasje gestoken. In plaats van een pdf-formaat verschijnt de nieuwsbrief nu via MailChimp. Mocht u

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST

ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST ACTIEPLAN TECHNIEKPACT GOOI & VECHTSTREEK 2020 SAMEN WERKEN AAN TECHNIEK & ICT VOOR DE TOEKOMST 2 WAAROM EEN TECHNIEKPACT? Nederland staat bekend om zijn concurrentiekracht, innovatief vermogen en benutting

Nadere informatie

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat

De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat De Regieraad Techniek Flevoland verbindt Flevolandse personen, partijen en projecten en stimuleert initiatieven om te zorgen dat de Flevolandse arbeidsmarkt ook in 2025 kan beschikken over voldoende en

Nadere informatie

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland

Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland Activiteitenplan TechniekRaad Noord Holland 10 mei 2013 Bouwend Nederland FME-CWM Koninklijke Metaalunie UNETO-VNI 1 Inhoudsopgave pagina 1. De TechniekRaad: belangenbehartiger en aanspreekpunt voor de

Nadere informatie

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf!

Meer jonge mensen in de techniek. Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Meer jonge mensen in de techniek Daarbij ondersteunen we uw school of bedrijf! Over TechniekTalent.nu TechniekTalent.nu is een samenwerkingsverband van acht technische sectoren met één doel: meer instroom

Nadere informatie

Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche"

Scholingstraject Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche Platform Technische Installatiebranche Onderwijs Gelderland en Overijssel Scholingstraject "Docenten- en instructeurspool Technische Installatiebranche" 28november 2016 Robert-Jan de Vries Regiomanager

Nadere informatie

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact

Techniekpact; waarom, wat en hoe. Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Techniekpact; waarom, wat en hoe Jurgen Geelhoed Projectleider Techniekpact Vraag van de technische arbeidsmarkt Waarom het techniekpact? Schaarste aan goed opgeleide technici (alle niveaus) loopt op

Nadere informatie

Bijlage 2. Human Capital Agenda s

Bijlage 2. Human Capital Agenda s Bijlage 2 Capital s De topsectoren gaan een human (onderwijs en scholing) voor de langere termijn opstellen en zullen onderwijsinstellingen hierbij betrekken. De s bevatten o.a. een analyse van de behoefte

Nadere informatie

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding.

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu rene.luigies @Lodewijkjes

Nadere informatie

Wat doet OTIB in 2011?

Wat doet OTIB in 2011? Wat doet OTIB in 2011? 1. Inleiding Wat doet OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, in 2011? Voor u ligt een samenvatting van de geplande activiteiten en instrumenten

Nadere informatie

Jaarverslag District Zuid-Holland

Jaarverslag District Zuid-Holland Jaarverslag 2017-2018 District Zuid-Holland Bestuur district Zuid-Holland De taak van het district Zuid-Holland is het behartigen van regionale belangen. Het bestuur van het district bestaat uit actieve

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

Nr.: 2006-21.811, CW Groningen, 24 november 2006. : resultaten samenwerking onderwijs - arbeidsmarkt

Nr.: 2006-21.811, CW Groningen, 24 november 2006. : resultaten samenwerking onderwijs - arbeidsmarkt Aan de leden van de Statencommissie Welzijn, Cultuur en Sociaal Beleid Nr.: 2006-21.811, CW Groningen, 24 november 2006 Behandeld door : A. Smedes/M.S.B. Joustra : Telefoonnummer : (050) 316 4361/4051

Nadere informatie

FIGURES, FACTS & TRENDS

FIGURES, FACTS & TRENDS FIGURES, FACTS & TRENDS Scholingstrajecten voor immigranten, groep gemotiveerde, vaak hoog opgeleide statushouders INSTROOM VANUIT MEERDERE PERSPECTIEVEN Reguliere instroom vanuit VMBO naar BOL-opleidingen

Nadere informatie

Navigatie techniekpact

Navigatie techniekpact Navigatie techniekpact Beleidsthema s en - doelen Beleid in cijfers Beleidsinstrumentarium EZ 1 Versie oktober 2015 Beleidsthema s en doelen techniekpact Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici

Nadere informatie

Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2014

Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2014 Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2014 Als Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf ondersteunt OTIB de technische installatiebranche om effectief in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Wat? Hoe? Doelstelling:

Wat? Hoe? Doelstelling: Jaarplan OTP 2014 Wat? Hoe? Doelstelling: Events/activiteiten: 2x Jouw bedrijf, mijn school, onze leerling organiseren ChecktheBizz voor havo/vwo-3 leerlingen Duurzame relatie opbouwen onderwijs en ondernemers

Nadere informatie

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009

Servicepunt Techniek. Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Servicepunt Techniek Hedy Segond Von Banchet KENTEQ, Manager Business Development Employability Kasteel Daelenbroeck, Herkenbosch 13 Mei 2009 Noodzaak 2008 toenemende vraag naar goed gekwalificeerd technisch

Nadere informatie

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route

Toptechniek en Techniekpact. Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route Toptechniek en Techniekpact Een duurzame route In, door en uitstroom in de Techniek Techniekpact 3 Actielijnen: Kiezen voor techniek Leren in de techniek

Nadere informatie

Contextschets Techniek

Contextschets Techniek Contextschets Techniek Nationaal Techniekpact 2020... 2 Welke activiteiten ondernemen de hbo-instellingen?... 2 Welke activiteiten ondernemen de universiteiten?... 3 Welke activiteiten onderneemt de 3TU?...

Nadere informatie

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014

Elk Talent Telt. Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Elk Talent Telt Samenvatting Beleidsplan 2012 2014 Missie OTIB De missie van OTIB is helder en staat al jaren vast: Bijdragen aan een aantrekkelijke Technische Installatiebranche, met voldoende en goed

Nadere informatie

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE

short-logo NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 SAMENVATTING ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING RAPPORTAGE RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING SAMENVATTING short-logo MEI 2014 go Pagina 2 SAMENVATTING RAPPORTAGE NATIONAAL TECHNIEKPACT 2020 ÉÉN JAAR NA ONDERTEKENING Met het doel

Nadere informatie

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV

Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Omscholingsstimulans zij-instroom BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats

Nadere informatie

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Met bedrijfsleven, beroepsonderwijs en lerarenopleiding

Nadere informatie

WORKSHOP 2: TECHNIEKPROMOTIE. Op weg naar een structureel programma voor de Drechtsteden

WORKSHOP 2: TECHNIEKPROMOTIE. Op weg naar een structureel programma voor de Drechtsteden WORKSHOP 2: TECHNIEKPROMOTIE Op weg naar een structureel programma voor de Drechtsteden LMd1 EVEN VOORSTELLEN Marco de Lange Programmamanager Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden Dia 2 LMd1 Lange, MAN de; 12-12-2016

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen

Activiteitenplan en begroting 2014-2015. Stichting Voorlichting Leerlingen Activiteitenplan en begroting 2014-2015 Stichting Voorlichting Leerlingen Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Doelstellingen... 4 2.1 Doelstelling Stichting Voorlichting Leerlingen... 4 2.2 Doelstellingen

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders)

Infrastructuur landsdeel Noord. 4 Centres of expertise (penvoerders) LANDSDEEL NOORD Het landsdeel Noord, bestaande uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, heeft het Techniekpact regionaal vertaald in de Techniekagenda Noord Nederland. In de noordelijke provincies

Nadere informatie

Investeren in vakmanschap

Investeren in vakmanschap Investeren in vakmanschap Je bent nooit te oud om te leren. Ook vakmensen in de metaal moeten bijblijven. Om je te blijven ontwikkelen in je vak, om de concurrentiepositie van het bedrijf te versterken

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u De werknemers van de toekomst werken straks al bij u U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarom

Nadere informatie

Onderwijs en koude- en klimaattechniek. Congres: het nieuwe koel en vrieshuis

Onderwijs en koude- en klimaattechniek. Congres: het nieuwe koel en vrieshuis Onderwijs en koude- en klimaattechniek Congres: het nieuwe koel en vrieshuis Voorstellen Hanneke Ackermann Van: de NVKL Brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek. Advies en informatie over

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15

Infrastructuur landsdeel Noordvleugel. 5 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 31 scholen en 15 Facts & Figures 2 Deel II LANDSDEEL NOORDvleugel In het Techniekpact Noordvleugel hebben de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht hun bestaande techniek-, human capital- en economische agenda

Nadere informatie

Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI. Mensen en kennis voor de toekomst

Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI. Mensen en kennis voor de toekomst Het onderwijsbeleid van UNETO-VNI Mensen en kennis voor de toekomst In de installatiebranche draait alles om mensen. Om precies te zijn: om mensen met kennis. De uitdagingen waar we de komende jaren voor

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Toon Berkers Maartje Geenen Cécile Stallenberg

Toon Berkers Maartje Geenen Cécile Stallenberg Limburgse Arbeidsmarktdag 24 mei 2018 Toon Berkers Maartje Geenen Cécile Stallenberg Dit pdf-bestand bevat de belangrijkste dia s uit de presentatie die in de LADworkshop van 24 mei 2018 is gegeven. De

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS

KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS - editie 2007 KWANTITATIEVE REGIOANALYSE TECHNISCH BEROEPSONDERWIJS REGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT - Samenvatting - Een initiatief van index Technocentrum Midden- en West-Brabant index Technocentrum Mozartlaan

Nadere informatie

Woerdens Techniek Talent

Woerdens Techniek Talent Woerdens Techniek Talent Werkgroep Promotie en werving Concept Activiteitenplan 2013/2014 versie 3.0, Woerden, 23-08- 2013 Aanleiding Het Woerdens Techniek Talent is een initiatief van onderwijsinstellingen,

Nadere informatie

JAAR VERSLAG. Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap

JAAR VERSLAG. Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap JAAR VERSLAG 2014 Bijscholing moet bijdragen aan versterken van vakmanschap OOM streeft naar beter opgeleid personeel, een grotere instroom van vakmensen en een aantrekkelijker imago voor de metaalbewerking.

Nadere informatie

Programma Aan het Werk

Programma Aan het Werk Programma Aan het Werk Ambities van het college op het gebied Economie Arbeidsmarkt en Onderwijs Benen op tafelsessie raad 27-1-2015 Programma Opening Toelichting Programma en werken met een programma

Nadere informatie

Wat doen de opleidingsbedrijven.

Wat doen de opleidingsbedrijven. Wat doen de opleidingsbedrijven. Wij werkenopdracht van de installerende branche Neven activiteiten als ondersteuning van projecten, ontwikkelingen. Als ook ondersteuning aan VO opleidingen. Werven, selecteren

Nadere informatie

Ontwikkel een platform dat de lokale samenwerking(en) tussen onderwijs en bedrijfsleven in Amstelveen viert én versterkt

Ontwikkel een platform dat de lokale samenwerking(en) tussen onderwijs en bedrijfsleven in Amstelveen viert én versterkt DE VRAAG / OPDRACHT Ontwikkel een platform dat de lokale samenwerking(en) tussen onderwijs en bedrijfsleven in Amstelveen viert én versterkt Zorg voor een concept dat 1) Zorgt voor herkenning, trots en

Nadere informatie

POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014. Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN

POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014. Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN POA DE LIEMERS: TERUGBLIK OP 2014 Hierna treft u een samenvatting van een aantal POA-activiteiten. PROVINCIALE HUMAN CAPITAL AGENDA TOPSECTOREN Er zijn HCA (Human Capital Agenda)-projecten gestimuleerd

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum)

Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum) Samenwerkingsverbanden RSG Wolfsbos Locatie Groene Driehoek (vmbo, havo, atheneum) Partnerschap Betatechniek en ICT, samenwerkingsverband met de Hanzehogeschool Groningen (sinds november 2010) Deze samenwerking

Nadere informatie

Initiatieven onderwijs & arbeidsmarkt

Initiatieven onderwijs & arbeidsmarkt Initiatieven onderwijs & arbeidsmarkt Een goede samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid draagt bij aan een sterke lokale economie. Gelukkig zijn heel veel Giessenlandse en Molenwaardse ondernemers

Nadere informatie

TechWise Twente verbindt technisch TALENT met de toekomst

TechWise Twente verbindt technisch TALENT met de toekomst december 2017 TechWise Twente verbindt technisch TALENT met de toekomst Unieke bijscholing voor praktijkopleiders van erkende leerbedrijven Techniek. Eigenlijk weet iedereen dat we met elkaar een uitdaging

Nadere informatie

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw wil graag:

NOA Opleidingsbedrijf Afbouw wil graag: NOA Opleidingsbedrijf Afbouw wil graag: Kwalitatief goede vakmensen opleiden voor de sector. Zoveel mogelijk leerlingen laten kennismaken met de mooie beroepen in de afbouw. Samenwerken met vmbo-scholen

Nadere informatie

NGK. Levend Ambacht. Daar staan wij voor: waarborgen van kwaliteit en behoud van het ambacht.

NGK. Levend Ambacht. Daar staan wij voor: waarborgen van kwaliteit en behoud van het ambacht. NGK Het Nederlands Gilde van Kunst-, Sier- en Restauratiesmeden (NGK) is de branchevereniging voor professionele, ambachtelijke smederijen in Nederland. Wij organiseren cursussen en leiden nieuwe smeden

Nadere informatie

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures

Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Aantrekkende Economie en Toekomstige Vacatures Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 12 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, oktober 2006 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding verplicht.

Nadere informatie

Meerjarenplan Stichting TechNet Amstel & Venen

Meerjarenplan Stichting TechNet Amstel & Venen Meerjarenplan 2016-2018 Stichting TechNet Amstel & Venen versie december 2016 levend document Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Doelstelling Stichting TechNet Amstel & Venen... 3 3. Doelgroepen... 4

Nadere informatie

Nieuws van de decanen

Nieuws van de decanen In dit nummer: Oriënteren op het mbo: er gebeurt veel! Toelatingsrecht mbo 16 november: de beroepeninformatieavond 7 en 8 december: de leerlingbezoekdagen Open Dagen, Meeloopdagen TOP Beroepenfestival

Nadere informatie

ONTWIKKELINGEN VMBO EN MBO Spirit4you 22 maart 2018

ONTWIKKELINGEN VMBO EN MBO Spirit4you 22 maart 2018 ONTWIKKELINGEN VMBO EN MBO Spirit4you 22 maart 2018 Ontwikkelingen vmbo en mbo Bestuursakkoord mbo (Ministerie OCW en Mbo- Raad) Sterk beroepsonderwijs (Ministerie OCW) SER advies: sterk en innovatief

Nadere informatie

TechWise Twente verbindt technisch TALENT met de toekomst

TechWise Twente verbindt technisch TALENT met de toekomst Januari 2019 TechWise Twente verbindt technisch TALENT met de toekomst Unieke bijscholing voor praktijkopleiders van erkende leerbedrijven Techniek. Eigenlijk weet iedereen dat we met elkaar een uitdaging

Nadere informatie

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer

Inventarisatie afspraken sectorplannen, augustus 2014 FNV, Paul van den Boom, Fredy Peltzer Centrale afspraken en de regionale uitvoering In onderstaande inventarisatie zijn de afspraken in de belangrijkste technische sectorplannen geïnventariseerd op basis van de uitgangspunten die de FNV had

Nadere informatie

JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE

JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE JONGEREN VAN NU? VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST! INVESTEER MEE INVESTEER MEE IN VAKMENSEN VAN DE TOEKOMST Goed opgeleid technisch personeel is nu al schaars en die behoefte wordt in de toekomst alleen maar

Nadere informatie

in het mbo Werken aan uitstroom - instroom

in het mbo Werken aan uitstroom - instroom ONTWIKKELINGEN CULTUUREDUCATIE IN HET MBO ONDERWIJSVERNIEUWING Onderwijsvernieuwing in het mbo Onderwijs 2032, nieuwe speerpunten voor het kunstvakonderwijs én binnen het mbo een eigen verklaring over

Nadere informatie

TECHNIEKPACT GELDERLAND

TECHNIEKPACT GELDERLAND TECHNIEKPACT GELDERLAND Nederland is als kenniseconomie gelukkig weer terug is in de top 5 van meest concurrerende economieën in de wereld. Die positie is bereikt door innovatieve bedrijven en kennisinstellingen

Nadere informatie

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00428

17R RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00428 RAADSINFORMATIEBRIEF 17R.00428 gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum 27 juni 2017 Portefeuillehouder(s) : wethouder Haring Portefeuille(s) : Onderwijs Contactpersoon : E. van

Nadere informatie

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13

Infrastructuur landsdeel Zuidoost. 3 hogescholen met bètatechniek 3 universiteiten Jet-Net: 38 scholen en 13 Facts & Figures 24 Deel II LANDSDEEL zuidoost De Human Capital Agenda Brainport 2 vormt de basis voor het regionaal Techniekpact van het landsdeel Zuidoost, bestaande uit de provincies Noord-Brabant en

Nadere informatie

S Kennisalliantie. ~emeente Werken~am. ~ngek.: 16 AUG ~aknummer:

S Kennisalliantie. ~emeente Werken~am. ~ngek.: 16 AUG ~aknummer: S Kennisalliantie Gemeente Werkendam t.a.v. burgemeester mevrouw drs. C.GJ. Breuer Postbus 16 4250 DA Werkendam ~emeente Werken~am ~ngek.: 16 AUG 2013 Delft, 12 augustus 2013 ~aknummer: Onderwerp: voorstel

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

MARITIEME TECHNIEK LEADING IN LEARNING. Deeltijd hbo-opleiding voor professionals KIJK OP STC-GROUP.NL VOOR MEER INFORMATIE

MARITIEME TECHNIEK LEADING IN LEARNING. Deeltijd hbo-opleiding voor professionals KIJK OP STC-GROUP.NL VOOR MEER INFORMATIE MARITIEME TECHNIEK Deeltijd hbo-opleiding voor professionals KIJK OP STC-GROUP.NL VOOR MEER INFORMATIE LEADING IN LEARNING MARITIEME TECHNIEK DEELTIJDOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS Nederlandse scheeps-

Nadere informatie

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten

Instroomreglement BPV. Uitgangspunten Instroomreglement BPV Uitgangspunten OTIB kent een viertal reglementen, die voorzien in een tegemoetkoming voor het aan een werknemer beschikbaar stellen van een beroepspraktijkvormingsplaats of een praktijkplaats.

Nadere informatie

PROTOCOL van de principeovereenkomst CAO s in de Metalektro van 26 januari 2010

PROTOCOL van de principeovereenkomst CAO s in de Metalektro van 26 januari 2010 PROTOCOL van de principeovereenkomst CAO s in de Metalektro van 26 januari 2010 Partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomsten in de Metalektro bereikten op 26 januari 2010 een principeovereenkomst

Nadere informatie

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel Waarom het Zorgpact? In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren,

Nadere informatie

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem /

Omscholing. InterTransfer Sonsbeekweg BA Arnhem / Omscholing Beveiliger InterTransfer Sonsbeekweg 1 6814 BA Arnhem www.intertransfer.nl 026 355 7277/ info@intertransfer.nl Wie zijn wij? Bij InterTransfer zijn uw re-integratie en outplacementvraagstukken

Nadere informatie

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel

Het vernieuwende van de aanpak van het Zorgpact, is dat onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar worden verbonden tot een samenhangend geheel Waarom het Zorgpact? In de zorg en welzijn volgen ontwikkelingen elkaar in rap tempo op. Om hierop in te kunnen spelen moeten zorgprofessionals meebewegen met deze ontwikkelingen door te blijven leren,

Nadere informatie

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard

Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard Leerlingen en studenten naar onderwijssoort per 1-10 en woongemeente Lingewaard 2010/'11 2011/'12* Onderwijssoorten Leeftijd Lingewaard Lingewaard Totaal voortgezet onderwijs Leeftijd totaal 2751 2853

Nadere informatie

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE

KRAAMTALENT KNELPUNTEN BEDRIJVEN DOELSTELLINGEN PROJECTPLAN KNELPUNTEN ROC'S GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE KRAAMTALENT GRONINGEN FRIESLAND DRENTHE donderdag 7 juni 2012 - dia 2 KNELPUNTEN BEDRIJVEN ONDERTEKENING CONVENANT 27-01-2010 Verouderd personeelsbestand Afname animo bij jongeren voor de Kraamzorg Door

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag:

Boris-Stappenplan. N.A.W. gegevens. Gegevens leerling. Gegevens school. Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Boris-Stappenplan N.A.W. gegevens Gegevens leerling Boris-leerlingnummer: Voornaam, achternaam: Adres: Telefoon: Email: Hulpvraag: Bijzonderheden: Gegevens school Naam school: Adres school: Telefoon school:

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch

Opleidingsinitiatief. Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Opleidingsinitiatief Elektrotechniek Mechatronica Werktuigbouw Fijnmechanisch Aanleiding Demografische ontwikkelingen Leeftijdsklasse 1950 2008 Tot 20 jaar 37% 24% 20-40 jaar 29% 26% 40-65 jaar 25% 35%

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Verslag wordt onder dankzegging van de samensteller goed gekeurd.

Verslag wordt onder dankzegging van de samensteller goed gekeurd. LPI Arnhem bijeenkomst 21-01-2013 Locatie: Rijn IJssel, Thorbeckestraat, Arnhem, vanaf 14:00 uur Aanwezig: Gert van Beersum, Jan van Boekel, Huub Brands, Marit Gasseling, Jan Heeres en Bennie Heijmen Afwezig

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

CONVENANT ASSOCIATE DEGREE

CONVENANT ASSOCIATE DEGREE CONVENANT ASSOCIATE DEGREE 3 juli 2018 Partijen: 1. de vereniging MBO Raad, statutair gevestigd en kantoorhoudend te (3447 GM) Woerden aan het adres Houttuinlaan 6, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo

Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Nieuwe ronde Regionaal investeringsfonds mbo Voor zowel studenten als werkgevers is het belangrijk dat een beroepsopleiding goed aansluit op de arbeidsmarkt. Daarom werken steeds meer scholen en bedrijven

Nadere informatie

Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2013

Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2013 Korte samenvatting OTIB-jaarverslag 2013 De missie van OTIB luidt: Bijdragen aan een aantrekkelijke technische installatiebranche, met voldoende en goed gekwalificeerde mensen. Vanuit deze missie ontwikkelt

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

Overzicht initiatieven Agenda Onderwijs- Arbeidsmarkt 2016

Overzicht initiatieven Agenda Onderwijs- Arbeidsmarkt 2016 Speerpunt 1: Speerpunt 2: : Speerpunt 4: : Kansen op arbeidsmarkt voor -leerlingen niveau 1 en 2 verhogen Snellere en betere match van stages en leerbanen bij MKB-bedrijven Enthousiasme en instroom van

Nadere informatie

Tweetalig Vwo. Elke Leerling Doet Ertoe

Tweetalig Vwo. Elke Leerling Doet Ertoe Tweetalig Vwo Elke Leerling Doet Ertoe Kies jij voor tweetalig vwo op het Elde College? Dan kies je voor Engelse taal op het hoogste niveau, aandacht voor mondiale thema's, een internationale oriëntatie

Nadere informatie

Regeling impuls beroepsonderwijs voor landelijke organen 2000

Regeling impuls beroepsonderwijs voor landelijke organen 2000 OCenW-Regelingen Regeling impuls beroepsonderwijs voor landelijke organen Bestemd voor: landelijke organen en de Vereniging Colo Algemeen verbindend voorschrift Datum: 14 augustus Kenmerk: BVE/B/-29879

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN ONDERWIJS IN WESTLAND TOEKOMSTVISIE ISW

SAMEN WERKEN AAN ONDERWIJS IN WESTLAND TOEKOMSTVISIE ISW 1 SAMEN WERKEN AAN ONDERWIJS IN WESTLAND SAMEN WERKEN AAN ONDERWIJS IN WESTLAND 1 We nodigen iedereen van harte uit met ons mee te denken en mee te doen 2 Onderwijs doe je samen INLEIDING Op 1 september

Nadere informatie

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO

Aandeel meisjes in de bètatechniek VMBO Vrouwen in de bètatechniek Traditioneel kiezen veel meer mannen dan vrouwen voor een bètatechnische opleiding. Toch lijkt hier de afgelopen jaren langzaam verandering in te komen. Deze factsheet geeft

Nadere informatie

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking

Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Onderbouwing Arbeidsmarktrelevantie Ad-opleidingen Een kader voor de uitwerking Koninklijke vereniging MKB-Nederland Beleid, Onderzoek en Communicatie Delft, 9 januari 2006 Contactpersoon: Ir. G.F.W.C.

Nadere informatie

Reglement Ervaringscertificaat

Reglement Ervaringscertificaat Reglement Ervaringscertificaat Inhoudsopgave Uitgangspunten 3 Artikel 1. Definities 4 Artikel 2.Voorwaarden voor de tegemoetkomingerkennen van Verworven Competenties 5 Artikel 3. Aanspraak op EVC 6 Artikel

Nadere informatie

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015

Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 Unie van Waterschappen Jaarplan educatie en arbeidsmarkt 2014-2015 De Unie van Waterschappen wil haar middelen en beschikbare capaciteit optimaal benutten voor de sector als geheel. Deze notitie geeft

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw.

BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. BOUWEN AAN DE BOUW FRIESLAND 2014-2016 Een stimuleringsproject voor meer en beter gekwalificeerd personeel in de bouw. : 1. Instroom in de bouw stimuleren 2. Doorstroom naar hogere opleidingen stimuleren

Nadere informatie

moet Vooraf 15 mei 2018

moet Vooraf 15 mei 2018 de Vooraf moet Overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven werken binnen het Techniekpact samen aan het vergroten van de instroom van jongeren in technische opleidingen, een betere aansluiting van

Nadere informatie