Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS)"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP

2 Colofon Document Leverancier Afnemer Service Level Agreement HIS Promedico ICT B.V. Gebruikersvereniging Atlas Auteur Versie 1.0 Wijzigingshistorie Versie Datum Auteur Akkoord TB, RV, AH, MK, DS TB, RV, AH, MK, DS TB, RV, AH, MK, DS TB, RV, AH, MK, DS TB, MK, ML, LV, HL TB, MK, TB, MK, ML, LV, HL TB, MK HJL, RV, DS HJL Voorlaatste versie IvB, HJL gereed voor ondertekening SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 2 van 23

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING OVEREENKOMST EN PARTIJEN MANAGEMENT SAMENVATTING LEESWIJZER SERVICE DEFINITIE ONDERSTEUND BEDRIJFSPROCES SERVICE Scope/componenten waaruit de service bestaat Servicesupport Servicebeëindiging SERVICE LEVEL SPECIFICATIE ONDERSTEUNEND BEDRIJFSPROCES KWALITEITSNORMEN Scope/componenten waaruit de service bestaat Service support Service beëindiging RANDVOORWAARDEN BEDRIJFSPROCES SERVICE Scope/componenten waaruit de service bestaat Service support SERVICE MANAGEMENT EN SERVICE LEVEL MANAGEMENT OVERZICHT BESLISMOMENTEN EN OVERLEGSTRUCTUUR METING EN RAPPORTAGE BIJLAGEN...14 Bijlage A1. Specificatie van de HIS functionaliteit...14 Bijlage A2. Specificatie van interfaces en koppelingen...15 Bijlage A3. Goedgekeurde Standaardwijzigingen (Changes)...16 Bijlage A4. Beveiliging- en Calamiteitenplan...17 Bijlage A5. Opleidingen...17 Bijlage A6. Aansluiten nieuwe praktijk...17 Bijlage A7. Afsluiten praktijk...18 Bijlage A8. Performance normen...19 Bijlage A9. Wijzigingen...20 Bijlage B Dossier Afspraken en Procedures...22 Bijlage C Begrippenlijst...23 SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 3 van 23

4 1 Inleiding 1.1 Overeenkomst en Partijen Deze SLA is bijlage 4 van de mantelovereenkomst tussen Gebruikersvereniging Atlas en Promedico ICT B.V. datum 23 april Toelichting: Indien afspraken in de SLA specifieker zijn dan de afspraken in de mantelovereenkomst dan prevaleren deze boven de mantelovereenkomst. 1.2 Management samenvatting Een Service Level Agreement (SLA) is een bijlage bij de mantelovereenkomst tussen de leverancier (Promedico ICT BV) en de gebruikers, vertegenwoordigd door de Gebruikersvereniging Atlas. De SLA bevat de diensten die door Promedico geleverd worden. In de SLA worden meer concreet afspraken gemaakt over welke diensten Promedico levert, over de kwaliteit en de beschikbaarheid van die diensten en de voorwaarden waaronder Promedico deze diensten levert. Dat is nodig zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de kwaliteit van de diensten die Promedico ICT BV levert. De SLA wordt in principe elke 3 jaar aangepast aan de ontwikkelingen. 1.3 Leeswijzer In dit document wordt in hoofdstuk 2 beschreven wat er geleverd wordt (service definitie). In hoofdstuk 3 worden de bijbehorende kwaliteitsnormen opgenomen. In hoofdstuk 4 zijn de randvoorwaarden waaronder Promedico deze dienst levert beschreven. Ten slotte wordt in hoofdstuk 5 beschreven hoe Promedico en de klant met elkaar overleggen, beslissingen nemen en geleverde prestaties beoordelen. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 4 van 23

5 2 Service Definitie 2.1 Ondersteund bedrijfsproces Promedico-ASP is een op internet technologie gebaseerd Huisarts Informatie Systeem (HIS) voor apotheekhoudende en niet-apotheekhoudende huisartsen. De functionele specificaties zijn overeengekomen tussen de Gebruikersvereniging Atlas en Promedico ICT BV. Zie bijlage A1 en A Service De service bestaat uit het beschikbaar stellen en houden van de functionaliteit van het huisartsinformatiesysteem Promedico-ASP (HIS) inclusief dataopslag. In bijlage A1 staat de functionaliteit gedefinieerd Scope/componenten waaruit de service bestaat In onderstaande figuur wordt kort de technische architectuur geschetst waarin tevens is aangegeven wat onder de verantwoordelijkheid van Promedico valt. De verantwoordelijkheid voor de technische verbinding eindigt voor Promedico bij internet (zie ook 4.2.1). De service is zodanig opgezet dat deze aan de zijde van de klant geschikt moet zijn voor de gespecificeerde omgeving. De specificatie van de omgeving is opgenomen in paragraaf Promedico Internet / VPN Huisarts Huisarts. In bijlage A2 worden de functionele, technische en/of data koppelingen en interfaces nader gedefinieerd Servicesupport De service ondersteuning omvat: Servicedesk & Incidenten; Wijzigingen; Releases; Contingency; SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 5 van 23

6 Beheer Standaard Tabellen; Opleidingen. Algemene aspecten: Promedico voert de service support activiteiten uit conform de afspraken uit deze SLA. De contactgegevens zijn opgenomen in bijlage B Servicedesk & Incidenten De servicedesk is Single Point of Contact (SPOC) van Promedico voor alle klanten. De servicedesk is beschikbaar voor vragen, gebruikersondersteuning, incidenten, en/of storingen, melden van wijzigingen en wensen. De meldingen worden geregistreerd en genummerd. De classificatie van incidenten wordt bepaald door de Impact en Urgentie. Er zijn 5 prioriteiten te weten prioriteit 1 (P1) t/m prioriteit 5 (P5), zie ook De prioriteit wordt door Promedico bepaald. Promedico is verantwoordelijk voor het afhandelen van deze meldingen binnen de aangegeven tijd en voorwaarden uit deze SLA Wijzigingen & Releases De afspraken in deze SLA over wijzigingsverzoeken hebben betrekking op vier type wijzigingen: 1. Functionaliteiten Het betreft wijzigingen van HIS functionaliteiten en/of afspraken over het HIS op verzoek van Promedico en/of de Gebruikersvereniging. Deze wijzigingen worden via het release beleid van Promedico geïmplementeerd. Het bijbehorende korte processchema is opgenomen in bijlage A9. 2. Data van de klant Dit betreft ondermeer wijzigingen van data, wijzigingen van data extracties, maken van rapporten op verzoek van de klant. Het bijbehorende korte processchema is opgenomen in bijlage A9. 3. Aansluiten van een nieuwe praktijk (zie bijlage A6). 4. Afsluiten van een praktijk (zie bijlage A7). Promedico realiseert de wijzigingsverzoeken conform de gemaakte afspraken. De wijzigingsverzoeken worden bij de servicedesk van Promedico ingediend waarna vastgesteld wordt welk type wijziging het is. Per type wijziging wordt bepaald of het een Standaardwijziging dan wel een Nietstandaardwijziging is. 1. Standaardwijziging Promedico bepaalt hoe en onder welke condities Standaardwijzigingen gerealiseerd kunnen worden. Per Standaardwijziging zijn tenminste de volgende gegevens vastgesteld: benodigde hoeveelheid tijd, kosten. Indien nodig/gewenst kan bijvoorbeeld ook aangegeven worden: wie mag deze wijziging aanvragen, wie voert deze wijziging door, wijze van acceptatie. In bijlage A3 is een overzicht van de goedgekeurde Standaardwijzigingen opgenomen. Periodiek worden de Standaardwijzigingen ter goedkeuring voorgelegd aan de Gebruikersvereniging. 2. Niet-standaardwijziging Na een eerste toekenning van de prioriteit en het bijbehorende oordeel zal Promedico, indien nodig, een impact analyse en plan van aanpak opstellen. Hierin is ondermeer opgenomen: impact, doorlooptijd, soort resultaat, kosten. Op basis van de impact analyse en plan van aanpak wordt door Promedico in overleg met de klant een besluit (goedkeuring, aanpassing, afkeuring) genomen. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 6 van 23

7 Contingency De afspraken in deze SLA over contingency hebben betrekking op: Voorkomen van dataverlies door o.a. back-up en recovery activiteiten; Kunnen uitwijken naar een andere locatie; Ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring door medewerkers van Promedico en 3 e partijen die betrokken zijn bij levering van deze service. Het calamiteitenplan is opgenomen in bijlage A Beheer Standaard Tabellen Promedico beheert de Standaard Tabellen. De specificatie van de Standaard Tabellen is opgenomen in bijlage A2 onder kopje datasets Opleidingen De te geven opleidingen zijn gespecificeerd in bijlage A Servicebeëindiging Promedico ICT BV stelt data beschikbaar ten behoeve van de overgang naar een ander HIS en werkt mee aan een verantwoorde overdracht. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 7 van 23

8 3 Service Level Specificatie 3.1 Ondersteunend bedrijfsproces Het is van eminent belang dat de huisarts beschikbaar is voor zijn patiënten, een goede zorg op betrouwbare wijze kan leveren en de administratieve processen en bedrijfsvoering ondersteund worden met een betrouwbare informatievoorziening. 3.2 Kwaliteitsnormen Capaciteit De relevante normen m.b.t. capaciteit worden hierna gedefinieerd. Bij het vaststellen of aan deze normen is voldaan worden de gegevens van alle praktijken opgeteld en het gemiddelde uitgerekend en dan vergeleken met onderstaande normen. Bijvoorbeeld als de 1 e praktijk 5 GB produceert en de 2 e praktijk 1 GB dan voldoen ze samen nog steeds aan de onderstaande norm van 3 GB. De genoemde normen zijn: Maximale hoeveelheid data die een praktijk zal produceren Filestore 3 GB met een groei van 0,5 GB per jaar. Data in de database 1 GB met een groei van 0,2 GB per jaar. Maximaal aantal gebruikers Gemiddeld 5 concurrent users per praktijk. Maximaal aantal praktijken In 2009 maximaal 750 praktijken met een groei van 220 praktijken per jaar en een maximum van 1500 praktijken. Gemiddelde data productie per gebruiker en praktijk op basis van capaciteit en dataopslag. Op basis van 5 concurrent users per praktijk. Filestore = 0,5 GB / 5 gebruikers / 12 maanden = 8 MB per gebruiker per maand. Database = 0,2 GB / 5 gebruikers / 12 maanden = 3,5 MB per gebruiker per maand. Promedico hanteert ten aanzien van deze normen de zogenaamde fair use policy. Dit betekent dat alleen bij uitzonderlijke overschrijding door een praktijk de overschrijding aan de desbetreffende praktijk wordt gemeld. Indien nodig wordt in overleg met de praktijk aan oplossingen gewerkt. Beschikbaarheid Beschikbaarheid van functionaliteiten en beschikbaarheidpercentage Service is 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar (24 x 7) beschikbaar. Service is, binnen deze tijden, 99,8% beschikbaar per maand (beschikbaarheidpercentage). Onderhoudschema Onderhoud wordt niet meegenomen in de berekening van het beschikbaarheidpercentage. Voor het onderhoud aan de service is van te voren een onderhoudschema vastgesteld. Hierbij gelden de volgende tijden: Op maandag van 22:00 uur t/m 24:00 uur. Één keer in de 3 maanden een heel weekend beginnend op vrijdag 22:00 uur en eindigend op zondag 16:00 uur. Tijdens dit weekend is de inkijkomgeving wel beschikbaar. Dit zal in principe niet het eerste weekend van het kwartaal zijn en zal 5 werkdagen van tevoren bekend worden gemaakt. Promedico behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van het afgesproken onderhoudschema. Promedico behoudt zich tevens het recht voor om in voorkomende gevallen buiten het geplande onderhoudschema onderhoud te plegen. Promedico zal in beide gevallen de klant hiervan in kennis stellen. Promedico zal, indien mogelijk, 5 werkdagen voor start van de werkzaamheden deze aankondiging doen. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 8 van 23

9 Performance, exclusiviteit, conformiteit Voldoen en blijven voldoen aan de geldende XIS-typekwalificatie van NICTIZ (onderdeel van GBZ) voor alle functionaliteiten. Wanneer gestelde eisen niet reëel blijken dan zal Promedico en de Gebruikersvereniging in het tactisch overleg bespreken op welke wijze hier mee omgegaan zal worden. Regelmatig toetsen of Promedico-ASP voldoet aan de relevante normen uit het GBZ. Voldoen en blijven voldoen aan wet en regelgeving bijvoorbeeld op gebied van Privacy. De eisen m.b.t. beveiliging en calamiteiten zijn opgenomen in bijlage A Scope/componenten waaruit de service bestaat In bijlage A2 worden de functionele, technische en/of data koppelingen en interfaces nader gedefinieerd Service support Servicedesk en Incidenten Servicedesk Beschikbaarheid (openingstijden) Op werkdagen van maandag tot en met vrijdag van 08:00 uur tot 17:00 uur. Buiten de openingstijden van de servicedesk is Promedico alleen telefonisch bereikbaar voor calamiteiten (stand-by regeling). Deze dienstverlening beperkt zich enkel tot onderstaande calamiteiten op basis van een inspanningsverplichting: Niet beschikbaar zijn van de service; Ernstige degradatie van de performance bijvoorbeeld schermwisselingen > 1 minuut gedurende langer dan 1 uur. Overige zaken worden binnen de reguliere openingstijden van de servicedesk afgehandeld. Incidenten De classificatie van incidenten wordt bepaald door de Impact en Urgentie. Impact: Hoe ernstig is de verstoring, hoeveel gebruikers en/of bedrijfsprocessen hebben er last van, in welke mate wordt de continuïteit van het bedrijfsproces bedreigd. Urgentie: De mate van uitstel die de gebruiker en/of het bedrijfsproces kan dulden, m.a.w. hoe snel moet het probleem worden opgelost. De volgende classificatie/prioriteiten (P) worden gehanteerd: Urgentie Impact hoog middel Laag hoog 1 1 2/3 middel 1 2/3 4 laag 2/3 4 5 Ten aanzien van hersteltijden, zoals opgenomen in onderstaande tabel, geldt het volgende: Een incident is opgelost als een workaround beschikbaar is. Een workaround is voor alle prioriteiten acceptabel mits de medische zorg en de financiële afhandeling er niet onder lijden. Bij aanwezigheid van een werkbare workaround wordt in geval van prioriteit 1 de prioriteit naar beneden toe aangepast. De incidentmanager bepaalt in overleg met de klant of de workaround werkbaar is. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 9 van 23

10 De bijbehorende reactie- en hersteltijden zijn: Prioriteit Situatie Reactietijd Workaround realiseren 1 > 5 praktijken Zie en/of significante calamiteitenplan groep Applicatie is niet beschikbaar, gebruiker kan niet inloggen Primaire onderdelen functioneren niet/niet correct: Medisch dossier Patiënt Apotheek/apotheek dossier Agenda Facturatie 2 Vanaf 1 praktijk Applicatie is niet beschikbaar, gebruiker kan niet inloggen Primaire onderdelen functioneren niet/niet correct: Medisch dossier Patiënt Apotheek/apotheek dossier Agenda Facturatie 3 Conversie gerelateerd Gemeld 1 maand na overgang 1 uur tijdens werkuren, daarbuiten 2 uur Hersteltijd Zie calamiteiten plan 2 uur 8 werkuren In onderling overleg In onderling overleg In onderling overleg In onderling overleg 4 Vanaf 1 praktijk, per patiënt Bepaalde onderdelen functioneren niet/ niet correct In onderling overleg In onderling overleg In onderling overleg 5 Overig Overige vragen en opmerkingen In onderling overleg In onderling overleg In onderling overleg NB: In onderling overleg wil zeggen dat de servicedesk overlegt met de melder van het incident. Bij een incident met prioriteit 1 (P1) wijst de Promedico een P1 coördinator aan. Binnen Promedico is dit de Incidentmanager. Voor de Gebruikersvereniging Atlas is de contactpersoon de voorzitter van de Gebruikersvereniging of diens plaatsvervanger. Bij een incident met prioriteit 2 (P2) wijst de Promedico een P2 coördinator aan. Binnen Promedico is dit de Incidentmanager Wijzigingen Wijzigingen van functionaliteiten Promedico zal binnen drie maanden aangeven of voorstellen/wensen in behandeling worden genomen en indien mogelijk aangeven wanneer ze opgenomen worden in de releaseplanning. Hierbij wordt uitgegaan van 25 voorstellen/wensen per maand. Er zijn maximaal 4 major/functionele releases per jaar. Wekelijks is een maintenance release mogelijk. Tussentijdse patches worden in productie genomen. Wijzigingen worden van te voren aangekondigd en indien nodig voorzien van releasenotes. Wijzigingen data van de klant Promedico zal binnen een maand aangeven of de voorstellen/wensen in behandeling worden genomen en indien mogelijk aangeven wanneer en met welke kosten dit zal geschieden. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 10 van 23

11 Contingency Het maximaal dataverlies bestaat uit het verlies van gegevens die voortvloeien uit actie waarmee de klant bezig is en omvat ten hoogste de gegevens die voortvloeien uit de actie waarmee de klant bezig is. Bewaartermijnen van data zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en opgenomen in bijlage A4. Uitval van de service, off-site back-up, omgaan met geheimhoudingsverklaring zijn beschreven in het calamiteitenplan in bijlage A Service beëindiging Promedico ICT BV stelt binnen de met de klant afgesproken termijn de data beschikbaar ten behoeve van de overgang naar een ander HIS in een gangbaar standaard formaat. Zie hiervoor de beschrijving van deze Standaardwijziging in bijlage A3. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 11 van 23

12 4 Randvoorwaarden 4.1 Bedrijfsproces 4.2 Service Medewerkers van de klant zijn op verzoek van Promedico tijdig beschikbaar. Medewerkers van de klant hebben de noodzakelijke opleidingen gevolgd. Zie bijlage A Scope/componenten waaruit de service bestaat 1. Specificatie van de omgeving. De technische infrastructuur (waaronder PC, verbinding met internet) van de klant is aanwezig, beschikbaar, operationeel, betrouwbaar en geschikt voor de gevraagde belasting. De werkstations van de klant zijn juist geconfigureerd voor het gebruik van het hosting platform, voldoen aan alle veiligheidseisen (zie bijlage A4) en aan alle Promedico systeemeisen (te vinden op De klant is verantwoordelijk voor het voldoen aan wet- en regelgeving, afdoende beveiliging, toereikende capaciteit, beschikbaarheid, performance van systemen en verbindingen die volgens paragraaf 2.2 tot haar verantwoordelijkheid behoren. Zie ook de Promedico systeemeisen die te vinden zijn op de website van Promedico (www.promedico.nl). Dit betekent dat als de klant geen adequate technische voorzieningen heeft, Promedico niet aangesproken kan worden op bijvoorbeeld een slechte performance en het niet adequaat werken van de applicatie. Veranderingen in de technische infrastructuur worden dusdanig uitgevoerd, dat de randvoorwaarden voor Promedico minimaal in tact blijven, of verbeteren. Kosten voor Promedico, voortkomend uit eventuele aanpassingen aan de zijde van de klant worden vooraf vastgesteld en goedgekeurd en zijn volledig voor rekening van de klant. Promedico behoudt zich het recht voor bij ernstige klachten van de klant relevante data op te vragen van de klant. Promedico heeft het recht om bij de klant een onderzoek te doen. 2. De content van de aangeleverde data via interfaces en/of koppelingen valt niet onder de verantwoordelijkheid van Promedico Service support De klant stelt alle relevante informatie voor het oplossen van incidenten beschikbaar. De klant zal voordat een incident (call) gemeld wordt, eerst alle noodzakelijke controles uitvoeren als toetsen of zijn vragen/problemen op de Frequent Asked Questions lijst (FAQ) op internet staan. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van relevante gegevens. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 12 van 23

13 5 Service Management en Service Level Management 5.1 Overzicht beslismomenten en overlegstructuur Beslissing Goedkeuring geleverde prestaties en wijziging afspraken (tactisch overleg) Bespreken en besluiten over wijziging functionaliteiten Benodigde informatie (minimaal) Service rapportages SLA Factuur/tarieven Wijzigingsverzoek / pakket van eisen/ functioneel ontwerp Bevoegd (P = Promedico, K = Klant GV = GebruikersVereniging) P: Directeur K: Voorzitter GV P: Productmanager K: Bestuur GV Moment / frequentie Eén keer per 3 maanden informeel. Eén keer per jaar in oktober beoordeling door GV. Een keer per kwartaal. Acceptatie doorgevoerde wijzigingen Wijziging data van de klant Calamiteiten Escalatie Wijzigingsverzoek / pakket van eisen/ functioneel ontwerp Wijzigingsvoorstel SLA, factuur, rapportages SLA, factuur, rapportages P: Productmanager K: Bestuur GV P: Changemanager K: Klant P: Operationeel directeur K: Bestuur GV P: Directeur K: Bestuur GV Ad hoc Ad hoc Ad hoc Ad hoc De frequentie van de verschillende overleggen kunnen in onderling overleg worden aangepast. NB: De productmanager is verantwoordelijk voor de inhoud van de tabellen, de specificaties, de releasenotes en de helpfiles. 5.2 Meting en rapportage Promedico rapporteert tenminste één keer per maand over alle kwaliteitsnormen van de SLA aan het bestuur van de Gebruikersvereniging. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 13 van 23

14 Bijlagen Bijlage A. Specificaties van de objecten/service Bijlage A1. Specificatie van de HIS functionaliteit Het gaat om de onderdelen: Medisch Dossier: het weergeven van medische gegevens van de patiënt. Agenda: het weergeven van de afspraken per agenda. Patiënt: het weergeven van administratieve gegevens van de patiënt. Rapportage: uitdraaien van gegevens. Projecten: het maken van selecties op bestaande data. Export van gegevens. Facturatie: aanbieden van de financiële gegevens aan de debiteuren, verwerken van retourinformatie, verwerken van gegevens van verzekeraars. Berichten: communicatie met externe partijen. Onderhoud: beheren van instellingen van Promedico-ASP. Faciliteren van het farmaceutisch proces van de apotheekhoudende praktijk. Apotheek/Apotheek Dossier: het weergeven van de farmaceutische gegevens van de patiënt. Voorraad: voorraadbeheer voor de apotheek. Administratieve functionaliteit. De service levels zijn beschreven in TWINFIELD Service Level Agreement aan Promedico en klanten van Promedico (versie 2.5, 14 februari 2003) door Promedico en Twinfield ondertekend op 11 november De functionaliteiten zijn verder gespecificeerd in de helpfiles met de daarbij behorende releasenotes in de laatste actuele versie van het HIS en in de documentatie horend bij de opleiding. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 14 van 23

15 Bijlage A2. Specificatie van interfaces en koppelingen Interface groep Naam interface Functies Doelgroep Interface type Verantwoordelijkheid Connectie naar ASP Toegang via Internet > digipas Toegang standaard dienst ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Reactief en Technisch toegang Toegang via Internet > UZI-pas Toegang standaard dienst ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Reactief en Technisch Toegang via directe verbinding Toegang standaard dienst ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Reactief en Technisch (VPN) (gesloten) Digipas Beveiliging ASP gebruikers nvt Reactief en Functionele werking digipass. Aanlevering Digipass per post. Uzi-pas Beveiliging ASP gebruikers nvt Reactief en Functionele werking aanloggen. Werking UZI-pas is verantwoordelijkheid van UZI-register. Klant is zelf verantwoordelijk voor aanvraag UZI-pas. Communicatie Verbinding met het LSP (HL7 communicatie) Landelijk EPD ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Technisch communicatie mogelijk Landelijk EMD ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Technisch communicatie mogelijk Regionale verbindingen (Edifact communicatie) WDH ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Technisch communicatie mogelijk WDA ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Technisch communicatie mogelijk Alle soorten edifcat berichten (verhuis, lab, specialisten, vrij, mutatie, recept, etc.) ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Technisch communicatie mogelijk en verwerking van berichten na downtime ASP. Integraal in ASP Financieel/Administratief Zorgdomein Verwijzing naar tweede lijn ASP gebruikers (contract met zorgdomein) Verzenden en Ontvangen Technisch verbinding moet beschikbaar zijn Functioneel goede werking; gegevens naar ZD applicatie sturen en ontvangen Problemen in de schermen van ZD vallen onder de verantwoordelijkheid van ZD. ZD is op inhoud verantwoordelijk. Prescriptor Hulp bij voorschrijven ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Technisch verbinding moet beschikbaar zijn Functioneel goede werking: gegevens naar de applicatie sturen en ontvangen. Problemen in de schermen van Digitalis vallen onder de verantwoordelijkheid van Digitalis. Digitalis is NAG DOC Consultancy rapporten ASP gebruikers (met Verzenden en Ontvangen Technische koppeling contract) Alarmering (versturen en respons) Geautoriseerde ASP Verzenden en Ontvangen Technische koppeling gebruikers Verbinding met Twinfield Toegang tot boekhouding ASP gebruikers Aleen verzenden Technische verbinding operationeel en bij down zijn van twinfield geen gegevens verloren Verbinding met Vecozo voor COV Controle op verzekeringen ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Technische verbinding operationeel Verbinding met Vecozo voor EDP Versturen van declaratie en het ASP gebruikers Ontvangen en versturen Reactief en Technisch ontvangen van retourinfo van verzekaars Verbinding met ION database Controle op inschrijvingen ASP gebruikers Verzenden en Ontvangen Reactief en Technisch Data sets G-standaard (Z-index) Medicijnen en medicatiebewaking ASP gebruikers Data beschikbaar stellen Reactief, na ontvangst data (maandelijks) en Technisch Ui-rom Bijsluiter gegevens ASP gebruikers Data beschikbaar stellen Reactief, na ontvangst data en Technisch Postcodes achterstandwijken Postcode tabel Postcode ASP gebruikers Data beschikbaar stellen Reactief, na ontvangst data (maandelijks) en Technisch tabellen van NHG Classificaties medische gegevens ASP gebruikers Data beschikbaar stellen Reactief, bij updates en Technisch Tarieven (Vektis/NZA) Tarieven ASP gebruikers Data beschikbaar stellen Reactief, na ontvangst data en Technisch NHG-code tabel (Vektis) adresboek zorgverleners ASP gebruikers Data beschikbaar stellen Reactief, na ontvangst data (3-maandelijks) en Technisch Uzovi tabel (Vektis) adresboek zorgverzekeraars ASP gebruikers Data beschikbaar stellen Reactief, na ontvangst data (3-maandelijks) en Technisch SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 15 van 23

16 Bijlage A3. Goedgekeurde Standaardwijzigingen (Changes) Change Omschrijving Kosten Protopics Kosten praktijk Multiscan Digitaliseren van documenten 5 uur 847 (kosten 2010) in ASP. Herstel ION Activeren initiële ION aanmelding. ½ uur Indien gebruikersfout 284 (kosten 2010) LINH Uitspoel van medische 1 uur nvt gegevens t.b.v. LINH project. Deze uitspoel is voor praktijken niet mogelijk. CMR Uitspoel van CMR tabellen. 1 uur nvt Deze uitspoel is voor praktijken niet mogelijk. LDAP LDAP installeren Geen,beheer nvt activiteit. LDAP patiënt Patiënten inspoelen in nvt 605 (kosten 2010) inspoelen bestaande LDAP. Tabellen onderhoud Up to date houden tabellen, beschreven in Proces beheer en versionering Geen, beheer activiteit nvt Omzetten patiënten stamtabellen.doc. Patiënten van een inactieve medewerker omzetten naar actieve medewerker. Niet mogelijk voor gebruiker i.v.m. bug. Verwijderen Op verzoek van patiënt patiënten verwijderen van alle gegevens. Kwartaalcheck Zetten van een kwartaalcheck regel zodat praktijk ook inschrijfgeld kan declareren in periode voordat er met Promedico-ASP gewerkt werd. Z-index, maandelijks Vektis mutaties, 4 wekelijks Verwerken artikel mutaties. Deze change zal altijd voor de 1e van de maand uitgevoerd moeten worden. D.m.v. de tabellentool worden de mutaties van Vektis doorgevoerd. ½ uur nvt ½ uur 284 (kosten 2010) ½ uur 284 (kosten 2010) Geen, beheer activiteit Geen, beheer activiteit nvt nvt SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 16 van 23

17 Bijlage A4. Beveiliging- en Calamiteitenplan Beveiliging Veiligheidseisen voor de werkstations in de praktijk zijn beschreven op de website. Veiligheidseisen voor Promedico-ASP zijn beschreven in de XIS-typekwalificatie van NICTIZ. Promedico-ASP voldoet aan deze eisen. Technisch: Hackerstest jaarlijks, door onafhankelijke partij. Resultaat wordt gemeld aan de voorzitter van de Gebruikersvereniging. Procesmatig: Back-up proces Type Bewaartermijn Dagelijks Incremental 1 week Wekelijks Full 1 maand Maandelijks Full 1 jaar Jaarlijks Full 15 jaar Er is een medium waarmee de jaarlijkse back-up teruggezet en gelezen kan worden. Off-site back-up: Dagelijks op een locatie van de hosting partij, niet zijnde de locatie waar de back-up gedraaid is. Back-up en de restore wordt één keer per kwartaal getest. Alle medewerkers van Promedico en 3 e partijen die betrokken zijn bij levering van de dienst hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Calamiteiten Externe uitwijk: Voldoet aan eisen van XIS-typekwalificatie van het NICTIZ (onderdeel van het GBZ). De uitwijk is beschikbaar conform onderstaand schema. Deze uitwijk wordt tenminste één keer per jaar getest. Resultaat wordt gemeld aan de voorzitter van de Gebruikersvereniging. Stap Omschrijving Functionaliteit beschikbaar 1 Direct bij overgang naar uitwijk (maximaal 2 uur na uitval) Alle functionaliteit in Promedico-ASP en Promedico-ASP+ waar geen interactie met overige componenten nodig is. 2 Binnen 120 minuten Functionaliteit Promedico-ASP en Promedico-ASP+ beschikbaar en data blijft gegarandeerd. 3 Binnen 2 dagen Herstel van de communicatie mogelijkheden via Edifact, OZIS en HL7 slechts via Ezorg 4 Binnen 4 dagen Herstel van de batchfunctionaliteit. 5 Binnen 3 weken Herstel gelijk aan primaire locatie. 6 Binnen 8 weken Herstel gelijk aan totale situatie (al dan niet op de originele locatie) op basis van contingency plan met planning van circa 6 weken. Bijlage A5. Opleidingen De opleidingen zijn beschreven in het HANDBOEK MIGRATIE NAAR PROMEDICO-ASP.. Bijlage A6. Aansluiten nieuwe praktijk De migratie van de praktijken naar Promedico-ASP is beschreven in het HANDBOEK MIGRATIE NAAR PROMEDICO-ASP. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 17 van 23

18 Bijlage A7. Afsluiten praktijk Het afsluiten van een praktijk is beschreven in de werkinstructie WI_Exit P-ASP praktijken v1.0.doc. Na ontvangst van de ondertekende opdracht van de klant worden de volgende stappen doorlopen: 1. Deactiveren licentie Promedico-ASP per einddatum. 2. Deactiveren hosting digipass per einddatum indien licentiehouder de betaler is voor de hosting. 3. Deactiveren Twinfield per einddatum. 4. Los product Twinfield activeren per einddatum. 5. Proefuitspoel aanleveren per gewenste datum. 6. Definitieve uitspoel aanleveren per gewenste datum. SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 18 van 23

19 Bijlage A8. Performance normen Performance 80% 95% Aantal maal opvragen in 1000 tallen PROMEDICO-ASP+ Opbouw artikelkeuze scherm < 2 sec < 3 sec PROMEDICO-ASP+ Medicatiebewaking < 3 sec < 5 sec PROMEDICO-ASP+ Opbouw controle scherm < 2 sec < 3 sec PROMEDICO-ASP+ Actie controleren < 1 sec < 2 sec PROMEDICO-ASP+ Opbouw afleverscherm < 2 sec < 3 sec PROMEDICO-ASP+ Actie Afleveren < 3 sec < 5 sec PROMEDICO-ASP Openen Agenda Kalender < 2 sec < 3 sec PROMEDICO-ASP Opvragen Agenda Spreekuur na < 1 sec < 2 sec afsluiten deelcontact PROMEDICO-ASP Opvragen Dossier Overzicht vanuit < 2 sec < 3 sec gevonden patiënt in Zoekscherm PROMEDICO-ASP Opvragen Dossier Overzicht vanuit < 2 sec < 3 sec aanklikken patiënt in Agenda Spreekuur PROMEDICO-ASP Zoeken ICPC tijdens aanmaken < 1 sec < 2 sec deelcontact PROMEDICO-ASP Medicatie zoeken op basis < 1 sec < 2 sec memocode PROMEDICO-ASP Opvragen Journaalregels door < 5 sec < 7sec selecteren van een episode PROMEDICO-ASP Opvragen Uitslagen Alle Uitslagen < 4 sec < 6 sec bij een dossier PROMEDICO-ASP Openen Berichten/Nieuwe Berichten < 5 sec < 7 sec Werkelijk gemeten 1 maand SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 19 van 23

20 Bijlage A9. Wijzigingen De wijzigingsprocedures worden hieronder schematisch weergegeven. Toelichting wijzigingsprocedure: wijzigen van functionaliteiten Indicatie doorlooptijd Org. Rol Input Output Start proces Melden Verzoek om wijziging wet, problemen in nieuwe regelgeving, Klant. Probleem in applicatie applicatie functionaliteit landelijke Wens (wens) standaarden Pakket van eisen Ontvangst,registratie toetsing criteria & randvoorwaarden & Promedico Service desk/product manager Probleem in applicatie Registratie probleem in systeem Product manager Wens / pakket van eisen Beoordeelde wens / pakket van eisen uitgangspunten. Op plan datum afh. van planning Afh Afh van planning van planning afhankelijk van de wijziging Afstemmen met Software commissie Conform SLA & beleid? Toewijzen melding en/of wens aan release (maken planning) opsttellen functioneel ontwerp voor release ontwerp accoord? Uitvoeren ontwikkeling / aanpassen code Opleveren release aan test Uitvoeren testen Testen accoord? In productie nemen - change op releasedatum X Nee Nee Promedico productmanager Probleem / Wens Besluit: Go / No Go Klant Bestuur Pakket van eisen Beargumenteerde beslissing Promedico productmanager Argumentatie Bericht aan Klant communiceren Toelichting Promedico Productmanager Probleem / Wens Afstemmen inhoud release met software comissie Klant Bestuur Pakket van eisen Opdracht voor ontwikkeling Promedico Productmanager Probleem / Wens Functioneel ontwerp Pakket van eisen Promedico productmanager Functioneel ontwerp Besluit: Go / No Go Klant Bestuur Promedico Manager SO Opdracht voor ontwikkeling Aangepaste code Aanpassen code Promedico Manager SO Verzamelde aangepaste code Nieuwe release Promedico Manager SO Nieuwe release Resultaten van: - Functionele testen - Acceptatie testen Promedico Productmanager Test resultaten Bevestiging test-accoord Klant Bestuur Acceptatie doorgevoerde wijziging Promedico Beheer Geaccordeerde release Functionaliteit in productie Einde proces SLA HIS (v 1.0 mei 2010) 20 van 23

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

CONCEPT Service Level Agreement. Naam Cloud dienst

CONCEPT Service Level Agreement. Naam Cloud dienst CONCEPT Service Level Agreement Naam Cloud dienst Colofon Document Service Level Agreement (SLA) Clouddienst Leverancier Opdrachtgever Auteur Versie 1.0 Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening

PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening ANNEX VI CONCEPT SLA PSA dienstverlening en Financieel adminstratieve dienstverlening EN Ondernemer Inhoudsopgave 1.1 Achtergrond van de SLA... 3 1.2 Opbouw van de SLA... 3 1.3 Doelstelling van de SLA...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Pagina 1 van 15 1 Inhoudsopgave 2 Service definities... 3 2.1 Hoofddienst... 3 2.2 Ondersteunende diensten...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0

Dienstbeschrijving. Premium SLA. Versie 1.0 Dienstbeschrijving Premium SLA Versie 1.0 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Premium SLA... 3 3.1 Ordering & Levering... 3 3.1.1 Orderscenario 15: Premium Service Order... 3 3.1.2 KPI 1: reactiesnelheid...

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer

Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie. Contr_ProvUtrecht_Leverancier_Nummer Service Level Agreement (SLA) betreffende: Dashboardfunctie SLA bij Overeenkomst voor Dienstverlening betreffende het onderhoud van de Dashboardfunctie van het DRIS 1. Inleiding 1.1. Doel Doel van deze

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform

Service Level Agreement. Onderwerp Social Learning Platform Service Level Agreement Onderwerp Social Learning Platform Versie 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING 3 2.0 AFKORTINGEN/DEFINITIES 4 3.0 SERVICE, MAINTENANCE EN SUPPORT WINDOW 5 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1

SLA Interbel Managed Voice. Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 SLA Interbel Managed Voice Datum: 16 april 2014 Versie: 1.1 Inhoud Definities... 3 1. Domein / verantwoordelijkheden... 4 1.1 Netwerk overzicht... 4 1.2 Responsibility Matrix... 4 2. Service Assurance...

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0

Bijlage B. Service-overeenkomst Nieuwland E-learning. Versie 1.0 Nieuwland GEO-Informatie, H. v. Suchtelenweg 4, Postbus 522, 6700 AM Wageningen, t: 0317 421711 http://geo.nieuwland.nl Bijlage B Service-overeenkomst Nieuwland E-learning Versie 1.0 20 juni 2012 Service-overeenkomst

Nadere informatie

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

Service. Level. Agreement

Service. Level. Agreement Service Level Agreement Versie : 1.0 Datum : 03 januari 2014 Postadres Bezoekadres Postbus 176 Business & Science Park Tel. 088 4 800 900 K.v.K. Enschede 06083003 7500 AD Enschede Institutenweg 19 Fax

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS

ADVISIE SERVICE SOLUTIONS SERVICE SOLUTIONS ADVISIE SERVICE SOLUTIONS Uw ERP systeem is van essentieel belang voor de dagelijkse bedrijfsvoering. De serviceverlening van Advisie is er daarom op gericht om verstoringen van het systeem

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Service Level Agreement GVOP

Service Level Agreement GVOP Service Level Agreement GVOP Datum juni 2013 Status definitief Versie 1.1 Pag. 1 van 11 Inhoud Service Level Agreement GVOP 1 1 Inleiding 3 1.1 Opbouw van dit document 3 1.2 Verantwoordelijkheden van betrokken

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting Versie 0.12 CONCEPT mijlpaal 2 9 april 2015 1 Wijzigingsbeheer versie datum door omschrijving 0.1 19nov14 R. van Rootselaar 1 e CONCEPT 1 e mijlpaal beheer per 1

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V.

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V. SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V. Versie: SLANL2.0 Datum: 9 november 2016 ARTIKEL 1. DEFINITIES In aanvulling op de definities zoals gebruikt in de Algemene Voorwaarden worden in deze SLA de volgende

Nadere informatie

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard

Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Deelplan IC ICT-omgeving 2015 Gemeente Lingewaard Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 3 2. Structureel / incidenteel 3 3. Opdrachtgever 3 4. Opdrachtnemer 3 5. Relevante wet- en regelgeving 3 6.

Nadere informatie

Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten. Kavel A: Housing en WAN-Netwerk

Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten. Kavel A: Housing en WAN-Netwerk Europese Aanbesteding Levering ICT Diensten Kavel A: Housing en WAN-Netwerk Bijlage 2 Service Level Agreement Datum: 12 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 ALGEMEEN... 3 1.1 PARTIJEN... 3 1.2 DOEL VAN

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

WEBSITES. Supportcontract

WEBSITES. Supportcontract Supportcontract WEBSITES Heeft u een vraag of verzoek over uw website? Zijn bijvoorbeeld uw contactgegevens niet meer actueel, bent u uw inlogcodes vergeten of wilt u een afbeelding of kleur wijzigen op

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Idealis Applicaties n.v.t. Naam klant Idealis Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico VDF gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Service Level. Versie 1.8. Afsprakenstelsel eherkenning - Service Level - v1.8

Service Level. Versie 1.8. Afsprakenstelsel eherkenning - Service Level - v1.8 Afsprakenstelsel eherkenning Service Level Versie 1.8 1 INHOUDSOPGAVE Afsprakenstelsel eherkenning... 1 Service Level... 1 1 Inleiding... 5 1.1 Doel en doelgroep van dit document... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Proces afspraken na implementatie WaaS

Proces afspraken na implementatie WaaS Proces afspraken na implementatie WaaS versie: 1.0 datum: April 2013 auteur: Beheer en Implementatie BNL Versiebeheer Versie Datum Status Auteurs Opmerkingen 1.0 18-4-2013 Definitief Pascal Navarro en

Nadere informatie

Concept Service Level Agreement

Concept Service Level Agreement A gemeente Eindhoven Concept Service Level Agreement Projectbeheersingstool Informatisering & Beheer, Realisatie en Ontwikkeling Mei 2014 PD/FG11001697 Mei 2014 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Informatisering

Nadere informatie

Versie-/Releasebeleid

Versie-/Releasebeleid Versie-/Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte

Nadere informatie

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat

L = Lokaal, R = Regionaal; N = NL, Landelijk. (Het betreft hier de Nederlandse politie) T1 = tussentijds resultaat, Tn = gewenst eindresultaat Bron [een deel van; zie ook blz 6]: http://www.aslbislfoundation.org/dmdocuments/bisl_bp051_wie_doet_wat_matrix.doc (BiSL-Procescluster/Proces Informatiecoördinatie) Wie-Doet-Wat-Matrix / WDW-matrix 1.

Nadere informatie

Dossier Afspraken en Procedures

Dossier Afspraken en Procedures Dossier Afspraken en Procedures MijnOverheid Versie 1.0 Definitief Datum 7 januari 2013 Pagina 1 van 17 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 4 1.1 Doel van het DAP... 4 1.2 Positie van het DAP... 4 1.3 Documentbeheer...

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico ASP gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico ASP gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Promedico ASP gebruikers Mei 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

Raamovereenkomst IT-Diensten

Raamovereenkomst IT-Diensten Raamovereenkomst IT-Diensten Groningen Seaports NV Versie: 0.1 Versie Datum Omschrijving Akkoord Serviceorganisatie Akkoord GRONINGEN SEAPORTS NV 0.1 Concept raamovereenkomst pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

Informatiekaarten Promedico ASP

Informatiekaarten Promedico ASP Informatiekaarten Promedico ASP Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 3 Verwerken waarneemberichten... 6 4 Opvragen verstrekkingen...

Nadere informatie

SURFdrive Service Level Specificatie

SURFdrive Service Level Specificatie SURFdrive SLS V1.08 1 / 6 SURFdrive Auteur(s) : Rogier Spoor, Ron Trompert, Florian Draisma Versienummer : 1.08 SURF SURFdrive SLS V1.08 2 / 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Documentgeschiedenis 3 1.1

Nadere informatie

Services Level Agreement

Services Level Agreement Services Level Agreement Social Learning Platform 2015 v7 Inhoudsopgave 1.0 INLEIDING... 3 2. 0 AFKORTINGEN/DEFINITIES... 4 3. 0 SERVICE, SUPPORT EN MAINTENANCE WINDOW... 6 4.0 LEVERINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie

Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie Ik wil een nieuwe domeinnaam registreren: (let op: per formulier 1 domeinnaam vermelden) Domeinnaam:.nl domein* 17,50 (jaarlijks).org domein*.eu domein* *Minimaal

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Februari 2017 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met

Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN. Periode: tot en met Raamovereenkomst Levering en installatie MDT hardware VR NHN Periode: 15-04-2016 tot en met 14-04-2019 (Verlenging mogelijk: 2x 1 jaar t/m 14-04-2021) Veiligheidsregio Noord- Holland Noord gevestigd en

Nadere informatie

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG

Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG Bijlage 5 DECLARATIEPROTOCOL Wlz 2018 TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2018-2020 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2017 Reikwijdte van het document Dit document heeft alleen betrekking op declaraties

Nadere informatie

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers

Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Handleiding Gebruik ZorgDomein voor Call Manager gebruikers Pagina 1 van 9 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO)

7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO) 7x24 uur Service en Support Overeenkomst (SSO) Behorende bij levering en onderhoud van (pakketnaam) Voor akkoord: Enable-U Naam: (klant) Naam: Datum: Datum: Contactgegevens (klantnaam) Adres: (adresgegevens)

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 06 oktober 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Definities 5 3 Algemeen 7 3.1 Rangorde Overeenkomsten 7 3.2 Contactpersonen 7 3.3 Algemene beschrijving van de diensten 7 3.4 Service

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Service Level Agreement

Gemeente Den Haag Service Level Agreement Gemeente Den Haag Service Level Agreement Beschrijving van de service ten behoeve van de Aanbestedingsleidraad Europese aanbesteding volgens de openbare procedure Technisch Beheer EBS 14.071-IDC Gemeente

Nadere informatie

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl Procedure Incident Meldingen van Stichting Bibliotheek.nl Datum: Juni 2013 Status: Definitief Versienummer: 1.3 Opgesteld door: BNL Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Geldigheidsduur van de PIM...

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2

Bijzonder Kenmerk: Reden van voorschrijven IR V-1-2-2 1/11 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteur(s) Drs. L. Grandia Drs. M.

Nadere informatie

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten

Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Bijlage 1: Beschrijving Serviceniveau Servicehuis Parkeer en verblijfsrechten Versie: 3 B 1631b Datum: 31 januari 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Betrokken partijen... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Geldigheid...

Nadere informatie

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen

ICT Werkomgeving Rijk IWR2016 Beeldschermen Online portaal UBR HIS Categorie ICT Werkomgeving Rijk (IWR) Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlage 12 Online portaal

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem

HANDLEIDING. Emjee ICT diensten Ticketsysteem HANDLEIDING Emjee ICT diensten Ticketsysteem Inhoud Snel aan de slag... 3 Wachtwoord opvragen... 3 Inloggen... 4 Ticket aanmaken... 4 Schermopbouw... 4 Inleiding... 5 Ticket maken of bellen?... 5 Inloggen...

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users)

Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users) Handleiding Cloudtec Support Gebruikers (Users) V. Auteur: Christo Steyn Dynamx BV Pagina van 6 Document Overzicht Revisie Plannen Dit document zal worden herzien en zo nodig aangepast zoals hieronder

Nadere informatie

Proefexamen ITIL Foundation

Proefexamen ITIL Foundation Proefexamen ITIL Foundation 1. Van welk proces is risicoanalyse een essentieel onderdeel? a. IT Service Continuity Management b. Service Level Management c. Capacity Management d. Financial Management

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

ondersteuning krijgen van de helpdesk

ondersteuning krijgen van de helpdesk Inleiding Deze SLA heeft tot doel de afspraken tussen de Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden Langstraat en de Gemeente Heusden over de kwaliteit en de omvang van de dienstverlening vast te leggen.

Nadere informatie