(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten"

Transcriptie

1 Hieronder is een aantal belangrijke zaken uitgewerkt rondom het Saas/Cloudmodel op basis waarvan InCtrl haar internetsoftware-omgevingen aanbiedt. Dit document is bedoeld om een algemeen beeld te krijgen van zaken als systeem- en databeveiliging, de uitgebreide back-upfaciliteiten die we aanbieden en andere technisch relevante zaken. (Door)ontwikkeling van de applicatie en functionaliteiten Hoe snel worden wijzigingen in de services geleverd en op welke wijze wordt de prioriteitsstelling bepaald? Hoe komen nieuwe functionaliteiten tot stand en hoe worden ze uitgeleverd? In welke mate hebben afnemers invloed op de roadmap? Alle services zijn gebaseerd op het multitenant SaaS (Software as a Service) model. Wijzigingen worden na kwalificatie onderdeel van de productevolutiecyclus. Afhankelijk van de omvang, prioriteit en impact kan een wijziging al de volgende dag worden doorgevoerd. Nieuwe functionaliteiten worden door marktonderzoek, klant/gebruikerfeedback en natuurlijke evolutie gedefinieerd en na kwalificatie onderdeel van de productevolutiecyclus. Door het SaaS model zijn nieuwe functionaliteiten direct na release, al dan niet als optioneel in te zetten modules, functioneel beschikbaar voor alle omgevingen. Er wordt niet gewerkt met versies en verbeteringen of uitbreidingen zijn per direct voor alle gebruikers en omgevingen beschikbaar. Nieuwe functionaliteiten die op de roadmap terechtkomen voor toekomstige ontwikkeling en realisatie, worden naast op basis van eigen inzichten juist ontwikkeld en geïmplementeerd op basis van wensen en verzoeken van afnemers. Dit om te bevorderen dat de producten zo goed aan sluiten bij waar afnemers behoefte aan hebben. Dit is een belangrijk onderdeel van het productmanagement- en productontwikkelproces. Gebruikersbeheer, gebruikersrechten en andere rechten Hoe is het wijzigen van gebruikers en gebruik geregeld? Wie is er verantwoordelijk voor het functioneel beheer en eerstelijns ondersteuning? Doorgaans is dit belegd bij de afnemer zelf, via een of meer hiervoor bedoelde beheerdersaccounts. Toegang wordt gecontroleerd bij inloggen op de beveiligde omgeving middels een unieke gebruikersnaam-wachtwoordcombinatie. InCtrl is primair verantwoordelijk voor de eerstelijns ondersteuning, en werkt daarnaast samen met gespecialiseerde partnerorganisaties die de werkzaamheden van InCtrl in opdracht en onder toezicht

2 Wie is verantwoordelijk voor de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens? Blijven afnemers intellectueel eigenaar van eigen gegevens? Worden afnemer intellectueel eigenaar van de producten en diensten die zij van InCtrl afnemen? van InCtrl aanvullen. Het gebruik van de online omgevingen van InCtrl kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. InCtrl fungeert daarbij als bewerker zoals bedoeld in artikel 1 onder e van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven. Afnemers worden met betrekking tot deze persoonsgegevens aangemerkt als verantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 1 onder d van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen alle daaruit voortvloeiende verplichtingen naleven. Volledig. Nee, het intellectueel eigendom op de online producten wordt niet overgedragen aan afnemers. Alle intellectuele eigendomsrechten op de online omgevingen, waaronder begrepen het functionele en technische ontwerp, de vormgeving, de programmering, de databaseopbouw, de gebruiksmogelijkheden en de broncode berusten uitsluitend bij worden niet overgedragen, enkel gebruik van deze zaken wordt in licentie beschikbaar gesteld. Beveiliging en back-ups Waar worden gegevens in de "cloud" opgeslagen? Welke vorm van encryptie wordt toegepast? Worden de gegevens bij de provider ook versleuteld opgeslagen? Hoe wordt omgegaan met security fixes? De gegevens behoudens de off-site backups worden opgeslagen op een professionele hostinglocatie in Hoofddorp. Alle gegevens en back-ups worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt op één van de servers van onze organisatie. Alle servers bevinden zich in landen die behoren tot de Europese Economische Ruimte (EER). Back-ups wordt gecomprimeerd en versleuteld volgens de Rijndael (AES) of 448-Blowfish encryptiemethode. NAW- en inloggegevens worden versleuteld opgeslagen op eigen servers die niet voor derden toegankelijk zijn. Security fixes worden binnen 24 uur na release geïmplementeerd op basis van informatie afkomstig van de ontwikkelaars van de serverinfrastructuur en

3 Welke garanties geeft de provider op het doorvoeren van wijzigingen? Is bijvoorbeeld verwijderen ook echt verwijderen? Welke procedures zijn er voor het back-up proces? serversoftware. Security fixes zijn direct na implementatie beschikbaar voor alle omgevingen. Indien op verzoek van de opdrachtgever gegevens verwijderd dienen te worden, worden deze ook volledig verwijderd. Voor het overige gelden de procedures t.a.v. de bewaartijd van back-ups, waarin verwijderde gegevens nog enige tijd beschikbaar (kunnen) blijven. Het standaard back-upproces is als volgt: (A) elk uur wordt een back-up gemaakt die 24 uur off-site wordt bewaard, (B) elke 24 uur wordt een back-up gemaakt die zeven dagen off-site wordt bewaard, (C) wekelijks op de vrijdag wordt een back-up gemaakt die drie weken off-site wordt bewaard, (D) maandelijks op de laatste dag van de maand wordt een back-up gemaakt die één jaar off-site wordt bewaard.

4 Processen en overige zaken Ondersteunen de eportfolioomgevingen van InCtrl NTA 2035? Hoe weet ik of een eportfolio voldoet aan de NTA 2035? Is aansluiting op andere software en single sign on functionaliteit mogelijk? Worden de op dit vlak gangbare standaarden (SAML 2.0) ondersteund? Worden gegevens, al dan niet geanonimiseerd, doorverkocht of doorgespeeld aan derden? Wat zijn de mogelijkheden en beperking om gegevens te migreren naar een andere dienstverlener? Wat zijn de reactietijden bij onvolkomenheden? Ja. Zowel technisch als qua visie is InCtrl groot voorstander van de NTA 2035, de Nederlandse technische Afspraak voor het kunnen uitwisselen van eportfolio s en eportfolio-inhoud. U kunt dit controleren door een eportfolio te exporteren en het ZIP-bestand wat deze eport oplevert, online te controleren via de validator van TNO. Het adres hiervoor is Alle producten van InCtrl bevatten koppelmogelijkheden middels API s (web services). Een en ander afhankelijk van de precieze wensen zijn koppelingen middels deze API s te realiseren met betrekking tot koppeling aan andere software, datauitwisseling en single sign-on verbindingen. Ja. InCtrl mag en wil de gegevens die zijn opgeslagen of worden verwerkt niet voor enig ander doel gebruiken dan het leveren van de diensten en producten zoals afgesproken met haar afnemers. InCtrl mag de gegevens daarnaast in geanonimiseerde vorm gebruiken, enkel voor eigen en interne statistische doeleinden ter verbetering van haar dienstverlening. Het is de visie van InCtrl dat data en gegevens nooit vastzitten in software. Gegevens kunnen uitgeleverd worden op basis van standaarden (NTA 2035) of als database of gestandaardiseerd format (MySQL, CSV). Na beëindiging van een overeenkomst of op andere momenten kunnen gegevens in een algemeen leesbaar bestandsformaat ter beschikking worden gesteld, al dan niet tegen kostprijs. Daarnaast bieden diverse producten van InCtrl in de software reeds mogelijkheden om gegevens te exporteren t.b.v. analyse, offline archivering, en gebruik in andere software. Van elke onvolkomenheid dient een melding te worden gedaan aan InCtrl. Meldingen worden door InCtrl behandeld op basis van de volgende prioriteitsindeling: Categorie 10 Melding: een melding dat de online omgeving volledig onbereikbaar is door een tekortkoming van InCtrl of de online omgeving volledig buiten gebruik is en wel zodanig dat geen van de toepassingsmogelijkheden dan wel de primaire functionaliteit niet beschikbaar is; Categorie 20 Melding: een melding van een ernstig probleem waardoor de voortgang van een essentiële verwerkingsperiode in gevaar komt, maar niet de

5 gehele online omgeving buiten gebruik is; Categorie 30 Melding: een melding van een gering probleem met de online omgeving dat niet onmiddellijk opgelost hoeft te worden om een goede werking te garanderen; Categorie 40 Melding: vragen en verzoeken om informatie over het gebruik en de implementatie van de online omgeving. Voor meldingen gelden de volgende responstijden binnen kantoortijden (8:30 17:30): Categorie 10 Meldingen: 2 uur; Categorie 20 Meldingen: 5 uur; Categorie 30 Meldingen: 8 uur; Categorie 40 Meldingen: 20 uur. InCtrl bepaalt in redelijkheid in welke categorie een melding valt.

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG)

CLOUD COMPUTING. Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) CLOUD COMPUTING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Cloud Computing Versienummer 1.0 Versiedatum November

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen:

Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Nadere bepalingen inzake de inkoop van ICT(diensten) 2012. Onverminderd het in de Algemene Inkoopvoorwaarden Vakcentrale CNV bepaalde, gelden voor de inkoop van ICT(diensten) de volgende bepalingen: Artikel

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud

Service Level Agreement Sensus BPM Cloud Service Level Agreement Sensus BPM Cloud 1 Cloud Dienstverlening Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) is van toepassing op alle door Sensus-methode B.V. afgesloten Cloud overeenkomsten, en beschrijft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Laatste versie: Januari 2014-01-27

Laatste versie: Januari 2014-01-27 Laatste versie: Januari 2014-01-27 Deze algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Perfex Design en haar klanten en prospects. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie februari 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst Partijen Opdrachtgever, verder te noemen Praktijk, en: Health-e bv i.o. gevestigd aan het WG-plein 369, 1054 SG te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Security & Change Management

Security & Change Management White Paper - Quality as a Service Security & Change Management CeneSam, Februari 2014 Executive Summary CeneSam is ontwikkelaar en leverancier van de software applicatie Quality as a Service. Een SaaS

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden;

Sofware as a Service (SaaS): software applicaties die via internet worden aangeboden; Cloud Computing Cloud computing, waarschijnlijk bent u de term de afgelopen jaren veelvuldig tegengekomen. De voor- en nadelen van cloud computing worden met enige regelmaat in de juridische literatuur

Nadere informatie

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst

Bijlage 2 Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Bijlage Model Bewerkersovereenkomst Deze Model Bewerkersovereenkomst is een bijlage bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy, Leermiddelen en Toetsen

Nadere informatie

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services

Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services Richtlijnen en dienstbeschrijving Website Services 1. Inleiding Deze Richtlijnen en Dienstbeschrijving Website Services ( Richtlijnen ) vormen een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Vuewer ( Algemene

Nadere informatie

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12 SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST INZAKE VABI ELEMENTS SOFTWARE MODULES V20120702 Leverancier bereid is om aan Gebruiker een niet-exclusieve Licentie te verlenen op de Software op basis van de in deze software

Nadere informatie

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik

Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Toelichting t.a.v. zorgvuldigheid gebruik Gezondwerkt door PREVITA B.V. Opgesteld door PreVita B.V. Nieuwlandparc 11L 2952 DA Alblasserdam T: 078 644 08 10 F: 078 644 08 11 info@previta.nl www.previta

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst

Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Bijlage 2 ASP overeenkomst Bijlage 2 ASP overeenkomst Service Level Agreement Pagina 1 van 15 1 Inhoudsopgave 2 Service definities... 3 2.1 Hoofddienst... 3 2.2 Ondersteunende diensten...

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN

PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN PROGRAMMA VAN EISEN EN WENSEN 1. DE VRAAG...3 2. SCOPE AANBESTEDING...4 3. DIGITALE WERKPLEK...5 4. ONDERWIJSPORTAAL...7 FLEXIBEL IN GEBRUIK...7 EENVOUDIG IN GEBRUIK...7 5. BEHEER DIGITALE WERKPLEK EN

Nadere informatie

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

Cloud computing. Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Cloud computing Een operationeel product op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) Colofon Onderhavig operationeel product, behorende bij de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT

ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSITESELECT Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van WebsiteSelect. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WebsiteSelect. Artikel 2.Toepasselijkheid

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond

Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond Zorgportaal Rijnmond Architectuur en Control Framework van het platform Zorgportaal Rijnmond 2013, Stichting RijnmondNet Uitgegeven in eigen beheer Marco Zoetekouw, Directeur Stichting RijnmondNet Wijnand

Nadere informatie

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige

Nadere informatie

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER

OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER OVEREENKOMST DECLARATIE GROUPER tussen Stichting DBC-Onderhoud en de deelnemende zorginstelling 2015 v0.1 24 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Definities en rangorde... 5 3 Voorwerp van de

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie