A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN"

Transcriptie

1 A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van Rillaer BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van dubbel boekhouden en het verschil met een enkelvoudige boekhouding kan courante aankoopverrichtingen, verkoopverrichtingen en financiële verrichtingen boekhoudkundig verwerken kan voorraden berekenen en de voorraadwijzigingen boeken kan een eenvoudige resultaatsverwerking berekenen en boekhoudkundig verwerken kan een eenvoudige afsluiting uitvoeren kent de basisverplichtingen inzake het voeren van een boekhouding LEERINHOUDEN 1. Inleiding Doel van boekhouden Belgische boekhoudwetgeving (algemeen situering) Indeling van de ondernemingen in categorieën en hun wettelijke verplichtingen Stappenplan voor het oprichten van een eigen zaak/vennootschap Facturatierecht en/of plicht Boekhouding van de kleine onderneming: het enkelvoudig boekhouden 2. Het systeem van dubbel boekhouden De balans (activa en passiva) Opdeling van de balans De balansrekeningen en indeling in klassen De resultatenrekening: kosten- en opbrengstenrekeningen Het journaal en het grootboek Het M.A.R. Boekhoudprincipes 3. De commerciële verrichtingen (inclusief financiële en commerciële kortingen) Het aankopen van goederen Het aankopen van diensten Het verkopen van goederen Het leveren van diensten De financiële afhandeling van aankopen/verkopen Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 1

2 4. De voorraadwijziging Het nut en het doel aantonen van de voorraadwijziging Berekening van de bruto-contributiemarge De bruto-contributiemarge begrijpen in een bredere bedrijfseconomische context 5. De resultaatverwerking (basis) STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Bijkomend materiaal (MAR, oefeningen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 100/120) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/120) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 138 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 2

3 A2. AANVULLEND DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Geert De Roover BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden Voorafgaandelijk slagen voor de module A1. Basis dubbel boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kent de rubrieken van de jaarrekening van een onderneming kent de verschillende waarderingsregels en kan deze toepassen kan de boekhoudkundige verwerking geven van de belangrijkste verrichtingen per rubriek kent de meeste transacties per rubriek en kan deze kaderen (juridisch) kan adviezen van de CBN terugvinden en interpreteren kan een jaarrekening lezen en gerichte informatie uit de jaarrekening halen kan een eenvoudige jaarrekening opstellen De rubrieken die eerder gelinkt kunnen worden aan verrichtingen in het kader van het ontstaan, de groei en het einde van een onderneming komen aan bod in de module B2. Vennootschapsboekhouden. LEERINHOUDEN 1. Studie van de activa: klasse 2 vaste activa De verwerving van vaste activa Tijdens de levensduur van het actief Op einde gebruiksduur 2. Studie van de activa: klasse 3 voorraden en bestellingen in uitvoering Wettelijke bepalingen waarderingstechnieken 3. Studie van de activa: klasse 4 vorderingen op minder dan één jaar Debiteuren: een grondige analyse Andere rekeningen behorende tot deze klasse worden toegelicht met praktijkvoorbeelden 4. Studie van de activa: klasse 5 geldbeleggingen en liquide middelen Eigen aandelen Aandelen: aanschaffing, rente, waardebepaling en verkoop Termijndeposito s Te incasseren vervallen waarden De cheque Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 3

4 Bank- en postrekeningen De kasverrichtingen De financiële verrichtingen Verrichtingen i.v.m. vreemde valuta Interne overboekingen 5. Studie van de passiva: klasse 1 het eigen vermogen Kapitaal (basis) Uitgiftepremies (basis) Herwaarderingsmeerwaarden Verschillende soorten reserves en overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies 6. Studie van de passiva: klasse 2 het vreemd vermogen op meer dan één jaar Voorzieningen Achtergestelde leningen (basis) Niet-achtergestelde leningen (basis) Kredietinstellingen (basis) Overige rekeningen 7. Studie van de passiva: klasse 4 schulden op minder dan één jaar De rekeningen 42 t.e.m. 48 De personeelsvergoeding (rekening 45) De personeelskost 8. De eindejaarsverrichtingen Regularisatie van de balansrekeningen Regularisatie van de resultatenrekeningen Overboeken van alle hulprekeningen Boekingen i.v.m. afschrijvingen, voorraden, voorzieningen van risico s en kosten, BTW, Schema van de resultaatsverwerking Overlopende rekeningen (rekeningen ) 9. De jaarrekening STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Handboek boekhouden: vennootschapsboekhouden Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye Uitgeverij Intersentia Slides en bijkomende informatie beschikbaar via Toledo Comptaccount gratis beschikbaar via het extranet WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 4

5 Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 100/120) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/120) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 138 Verplicht studiemateriaal: 69 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 5

6 A3. COMPUTERBOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 60 (60 contactonderwijs) Lector(en): Ann Van Rillaer Geert Wittemans Vakverantwoordelijke: Ann Van Rillaer BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden Voorafgaandelijk slagen voor de module A1. Basis dubbel boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kan op correcte wijze een boekhouding voeren met de computer kan zorgen voor een correcte gegevensinvoer kan de data analyseren kent de BTW-instellingen kan de nodige rapporten genereren kan facturen en rekeninguittreksels verwerken kan gebruik maken van hedendaagse elektronische documenten en tools kan vanuit de boekhoudsoftware een jaarrekening opstellen d.m.v. specifieke software LEERINHOUDEN 1. Inleiding en situering 2. De opbouw van het boekhoudpakket: belangrijkste modules 3. Overzicht en structuur van de achterliggende databanken: leveranciers, klanten, rekeningen, 4. Basisverrichtingen: aankopen, verkopen, financiële en diverse verrichtingen 5. Documenten en rapportering: proef- en saldibalans, BTW-aangifte, 6. Isabel 7. Afsluitverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar, bankafschriften, 8. Uitbreiding: analytisch boekhouden, budgettering, automatiseren van verrichtingen, 9. Toepassingen STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Computerboekhouden met Octopus Uitgeverij Intersentia Slides en bijkomende informatie beschikbaar via Toledo Bijkomend materiaal (extra oefeningen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 6

7 Gastcolleges EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden permanent geëvalueerd tijdens de lessen en een korte mondelinge proef tijdens de laatste les Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 69 Verplicht studiemateriaal: 35 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 7

8 A4. BTW ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (60 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Kris Boucquez Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van Rillaer BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kan op correcte wijze een periodieke BTW-aangifte invullen kan BTW-situaties correct interpreteren en verwerken herkent belastbare handelingen kan de BTW-wetgeving correct toepassen kan een correcte BTW-aangifte opstellen LEERINHOUDEN 1. Deel 1 BTW-principe BTW-plichtige Handelingen die worden bedoeld in het BTW-wetboek (levering van goederen, diensten, ) Voorwaarden om te kunnen spreken van belastbare handelingen (plaats van de dienst, ) Vrijstellingen (uitvoer, ICL, ) Recht op aftrek (beperkingen) 2. Deel 2 Problematiek factuur (verplichting tot facturatie, verplichte vermeldingen, bewaring, elektronische facturatie, ) De periodieke BTW-aangifte De intracommunautaire opgave De jaarlijkse opgave van afnemers-belastingplichtigen Administratieve verwerking STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - BTW-wetboek (is een onderdeel van de CODEX-BIBF die eveneens voor andere modules wordt gebruikt) Slides en bijkomende informatie beschikbaar via Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 8

9 Bijkomend materiaal (oefeningen, aangifteformulieren, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 60/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Verplicht studiemateriaal: 102 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 9

10 B1. VENNOOTSCHAPSRECHT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 60 (40 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Tom Claeys Vakverantwoordelijke: Tom Claeys BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van de regelgeving krijgt voeling met het juridisch denkproces kan problemen/situaties analyseren en in de juiste juridische context plaatsen kan de complexiteit van een juridische situatie inschatten en is in staat om een beoordeling te geven omtrent de verder te ondernemen stappen kent de basisregels en kan de nodige opzoekingen verrichten met de nodige juridische en kritische reflexen LEERINHOUDEN 1. Inleiding: wat is vennootschapsrecht 2. Onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen, begrippen en soorten vennootschappen 3. Gemeenschappelijke bepalingen aan alle vennootschapsvormen 4. Bespreking van de naamloze vennootschap 5. Bespreking van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 6. Bespreking van de vzw-wetgeving 7. Vennootschap onder firma 8. Gewone commanditaire vennootschap 9. Commanditaire vennootschap op aandelen 10. Vennootschappen met een sociaal oogmerk 11. Omzetting van vennootschappen 12. Fusie en splitsingen 13. Inbreng van een algemeenheid of van een handelstak 14. Ontbinding en vereffening 15. Corporate governance en vennootschapsrecht STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Vennootschapsrecht toegepast Jean Pierre Vincke, Roosmarijn Smits Uitgeverij Intersentia - Codex Uitgeverij BIBF Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 10

11 Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 40/60) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/60) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 69 Verplicht studiemateriaal: 131 (inclusief CODEX-BIBF die ook voor andere modules wordt gebruikt) Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 11

12 B2. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van Rillaer BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden Voorafgaandelijk slagen voor de module A2. Aanvullend dubbel boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kent de belangrijkste boekhoudkundige verrichtingen die gelinkt zijn aan de verschillende levensfasen (oprichting, kapitaalmutaties, jaarafsluiting, ontbinding, vereffening, fusies) van een vennootschap en kan deze verwerken kan een jaarrekening optellen LEERINHOUDEN 1. Wat is vennootschapsboekhouden 2. De verschillende levensfasen van een vennootschap 3. Oprichting, financieel plan 4. Kapitaalverhoging 5. Kapitaalvermindering 6. Uitgifte obligatieleningen 7. Afsluitingsverrichtingen, resultaatstoewijzing en opstellen jaarrekening 8. Ontbinding en vereffening 9. Fusies 10. Vrije topics STUDIEMATERIAAL Slides en bijkomende informatie beschikbaar via Toledo Bijkomend materiaal (oefeningen, verwerkingssjablonen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo Comptaccount gratis beschikbaar via het extranet Niet-verplichte literatuur (zie eveneens handboek module Aanvullend dubbel boekhouden ): - Handboek boekhouden: vennootschapsboekhouden Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye Uitgeverij Intersentia WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 12

13 Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 13

14 B3. VENNOOTSCHAPSBELASTING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Filip Laenens Geert Wittemans Vakverantwoordelijke: Geert Wittemans BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van vennootschapsbelasting vertrekkende van een vooraf bestaande jaarrekening na resultaatsverwerking kan de courante boekhoudkundige verrichtingen fiscaal verwerken kan de verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen en deze correct boeken kan dagdagelijkse fiscale situaties verwerken m.b.v. de wettelijke voorziene documenten en bijlagen kent de basisverplichtingen inzake het indienen van een fiscale aangifte LEERINHOUDEN 1. Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting De verschillende soorten inkomstenbelastingen Onderworpen vennootschappen Kenmerken van verschillende vennootschappen Oprichten van een vennootschap Overzichtstabel wettelijke vereisten belangrijkste vennootschapsvormen 2. Grondslag vennootschapsbelasting Omschrijving van de winst Samenstelling van de brutowinst als inkomen Vaststelling van het netto-inkomen Vaststelling van de netto te betalen winst Inkoop van eigen aandelen Overlijden, uitsluiting of uittreding van een vennoot Ontbinding en vereffening 3. Tarief en berekening van de belasting Tarief Vrijstelling buitenlandse inkomsten Vermeerdering bij gebrek voorafbetalingen Bijzondere aanslag geheime commissielonen Verrekening voorheffingen, fbb, va, 4. Eénmanszaak of vennootschap Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 14

15 Essentiële kenmerken personenbelasting Essentiële kenmerken vennootschapsbelasting Eénmanszaak fiscaal vergeleken met vennootschap Praktisch voorbeeld Hoe gereserveerde winst fiscaal vriendelijk uitkeren? Verwerven van onroerend goed met vennootschap Erfopvolging en successierechten 5. Omvorming éénmanszaak tot vennootschap Verkoop Inbreng Verhuring Erfpacht en recht van opstal Vruchtgebruik Inkomsten vennootschap in oprichting Fusie (basis) STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Bijkomend materiaal (MAR, oefeningen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo Niet-verplichte literatuur: - Praktische belastingservice: kennismaking vennootschapsbelasting Lieven Van Belleghem WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 15

16 C1. SOCIALE WETGEVING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Tom Claeys Vakverantwoordelijke: Tom Claeys BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van de regelgeving van sociale wetgeving krijgt voeling met het juridisch denkproces binnen de sociale wetgeving kan problemen/situaties analyseren en in de juiste juridische context plaatsen kan beoordelen hoe complex de juridische situatie is en is in staat om een beoordeling te geven omtrent de verder te ondernemen stappen kent de basisregels en kan de nodige opzoekingen verrichten met de nodige juridische en kritische reflexen LEERINHOUDEN 1. Inleiding tot het sociaal recht 2. Collectieve arbeidsverhoudingen Nationale Arbeidsraad Paritaire comités en collectieve arbeidsovereenkomsten Ondernemingsraden en syndicale afvaardiging 3. De arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst voor arbeiders en bedienden (bedingen, schorsing, einde) Andere soorten van arbeidsovereenkomst Uitzendarbeid 4. De arbeidsreglementering Het arbeidsreglement Het recht van bezoldiging en de bescherming van het loon De arbeidswet De betaalde feestdagen Flexibele arbeidsregeling Het betaald educatief verlof De veiligheid en de gezondheid van de werknemers Deeltijdse arbeid en arbeidsreglementering Sluiting van de ondernemingen 5. Sociale zekerheid De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 16

17 Arbeidsvoorziening en werkloosheid De gezinsbijslagen De ziekte- en invaliditeitsverzekering Het rust- en overlevingspensioen De jaarlijkse vakantie Beroepsziekten Deeltijdse arbeid en sociale zekerheid Het leefloon 6. De wet op de arbeidsongevallen Begrip, werking en vergoedingen 7. De oplossing van geschillen De arbeidsrechtbank en het arbeidshof 8. Het sociaal statuut voor zelfstandigen Wettelijke basis Toepassingsgebied Verplichtingen van de zelfstandige De rechten van de zelfstandige en helpers 9. Administratieve formaliteiten van de werkgever STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Sociaal recht in essentie Dirk Heylen, Ivo Verreyt Uitgeverij Intersentia Codex arbeidsrecht WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Verplicht studiemateriaal: 35 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 17

18 C2. PERSONENBELASTING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Filip Laenens Geert Wittemans Vakverantwoordelijke: Geert Wittemans BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van personenbelasting vertrekkende van vooraf bepaalde gezinssituaties, rekening houdende met verschillen op vlak van huwelijksvermogensrecht kan de courante gezinssituaties naar gelang het geval, fiscaal verwerken als onroerend, roerend, divers dan wel als beroepsinkomen kan de verschuldigde personenbelasting berekenen na correcte verwerking van kosten, aftrekken, belastingsverminderingen, belastingskredieten en belastingvrije sommen kan dagdagelijkse fiscale situaties verwerken m.b.v. de wettelijke voorziene documenten en bijlagen kent de basisverplichtingen inzake het indienen van een fiscale aangifte LEERINHOUDEN 1. Algemeenheden inzake personenbelasting Invullen aangifte een bezwaarprocedure Fiscale regularisatie Inkomsten van echtgenoten, wettelijk samenwonenden en alleenstaanden Huwelijksquotiënt en meewerkende echtgenoot Inkomsten van kinderen Tarief Indexering 2. Persoonlijke gegevens en gezinslasten Bespreking vak II aangifte 3. Inkomsten van onroerende goederen Bespreking vak III aangifte 4. Beroepsinkomsten van werknemers en vervangingsinkomsten Bespreking vak IV aangifte Forfaitaire beroepskosten 5. Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders Bespreking vak XVI aangifte Forfaitaire beroepskosten 6. Beroepsinkomsten van zelfstandigen Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 18

19 Bespreking vak XVII, XVIII, XIX, XX en XXI aangifte Forfaitaire beroepskosten 7. Pensioenen Bespreking vak V aangifte 8. Werkelijke beroepskosten Voorwaarden Auto- en andere verplaatsingskosten Onroerend goed Inrichting, bureel, toestellen Vakliteratuur, bijscholing Restaurant-, receptie-, relatie-, hotel-representatiekosten Lidmaatschappen Premies gewaarborgd inkomen en sociale bijdragen Kledij Syndicaal afgevaardigde Verbrekingsvergoeding Kastekorten Kinderopvang en ziekenoppas Waakhond Fiscaal advies en advocaatkosten Betaalde intresten bij verwerving aandelen Ten laste neming verliezen vennootschap Voorziening waarschijnlijke verliezen of kosten Commissielonen Afschrijving cliënteel 9. Diverse inkomsten Bespreking vak VI aangifte Bespreking vak XV aangifte 10. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Bespreking vak XIV aangifte Bespreking rijkentaks Bespreking vak XXIII aangifte 11. Aftrekbare bestedingen Bespreking vak VII aangifte 12. Uitgaven die recht geven op een fiscaal voordeel Bespreking vak VIII aangifte Bespreking vak IX aangifte Bespreking vak X aangifte 13. Voorafbetalingen Voorafbetalingen door zelfstandigen Voorafbetalingen door werknemers en gepensioneerden Intresten van een voorafbetalingskrediet Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 19

20 STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Bijkomend materiaal (M.A.R., oefeningen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of Toledo Niet-verplichte literatuur: - Praktische belastingservice Lieven Van Belleghem Uitgeverij Boek.be WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 20

21 C3. BURGERLIJK, HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (60 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Tom Claeys Vakverantwoordelijke: Tom Claeys BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kan de geziene leerstof toepassen op concrete oefeningen, eenvoudige juridische problemen in de praktijk, daarbij gebruik makend van het wetboek is kritisch voor eigen antwoorden en antwoorden van anderen heeft een kritische reflex in de toepassing van de regelgeving kan keuzes motiveren vanuit ondermeer de wetgeving kan argumenten onderbouwen met een correcte analyse van de regelgeving kan het wetboek gebruiken LEERINHOUDEN Algemene inleiding 1. Wat is objectief recht? 2. Enkele andere fundamentele begrippen 3. Indeling van het recht 4. Bronnen van het recht Burgerlijk recht 1. Verbintenissenrecht 2. De bijzondere overeenkomsten 3. Zakenrecht 4. Zekerheden Handels- en economisch recht 1. Algemene inleiding 2. De mini startersgids 3. Bewijs in handelszaken 4. Inleiding vennootschapsrecht 5. De vzw-wetgeving 6. Wet betalingsachterstand 7. Wet marktpraktijken en consumentenbescherming 8. Wet continuïteit ondernemingen en faillissement 9. Collectieve schuldenregeling Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 21

22 STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Codex Uitgeverij BIBF Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 60/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Verplicht studiemateriaal: 102 (CODEX-BIBF wordt ook gebruikt voor andere modules) Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 22

23 D1. BANK- EN BEURSWEZEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Nele Lambrechts Vakverantwoordelijke: Nele Lambrechts BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kent de belangrijkste spelers op de markt en hun regulerend karakter kent de verschillende spaar- en betalingsmogelijkheden kent de verschillende kredietmogelijkheden, zowel voor particulieren als voor professionelen kent de verschillende beleggingsinstrumenten kent de werking van de beurs en de beursindexen kan een kredietdossier opstellen kan informatie terugvinden over alternatieve financieringsbronnen LEERINHOUDEN 1. Inleiding 2. Het financiële landschap De bank Belangrijkste spelers op de markten in België Controlerende instellingen 3. De kredietcrisis Ontstaan Impact op de financiële wereld Maatregelen Europa en haar economische situatie Huidige economische situatie en actualiteit 4. Betalingsinstrumenten Zichtrekening De bankkaart De kredietkaart Overschrijving, doorlopende opdracht, permanente opdracht, zoomit Cheques en hun verdwijning De evolutie bij het thuisbankieren SEPA 5. Spaarinstrumenten voor de particulier Spaarrekening en termijnrekening Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 23

24 Kasbon Schatkistcertificaten De verzekeringsbon 6. Kredieten Kredieten voor particulieren Kredieten voor ondernemingen 7. Beleggingsinstrumenten Obligaties Aandelen Beleggingsfondsen Beurs 8. Alternatieve financieringsbronnen Bronnen Enkele voorbeelden STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo De studenten worden gestimuleerd om maximaal gebruik te maken van het internet (NBB, websites van kredietinstellingen, ) WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 24

BaMa-uitgaven 2015-2016

BaMa-uitgaven 2015-2016 catalogus BaMa-uitgaven 2015-2016 Boekhouden, audit en management accounting Fiscaliteit en financiering HRM Marketing en verkoop Logistiek management Economie Bestuurswetenschappen Recht Verzekeringen

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT FINANCIEEL MANAGEMENT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Marketing Lestijden: 40 Lector(en): Wim Peeters Vakverantwoordelijke: Wim Peeters BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Marketing

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND

VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND VOOR VRIJ ONDERNEMEN VERSCHILLEN IN ZAKENDOEN TUSSEN BELGIË EN NEDERLAND BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE, JURIDISCHE EN SOCIAALRECHTELIJKE ASPECTEN Dit overzicht

Nadere informatie

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN

OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN OPLEIDINGSONDERDELEN BEDRIJFSMANAGEMENT: FINANCIE- EN VERZEKERINGSWEZEN TRAJECTSCHIJF 1 ALGEMEEN: BEDRIJFSMANAGEMENT Bedrijfsbeleid In dit opleidingsonderdeel verwerf je een grondig inzicht in de voornaamste

Nadere informatie

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78

Verklaring. 18 maart 2015. p. 2/78 Jaarverslag 2014 Verklaring We verklaren, voor zover ons bekend, dat de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2014, opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht

Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Afgiftekantoor Turnhout 1 nr 7 // 25 september 2014 n i e u w s b r i e f ACTUA Boekhoudwet van 17 juli 1975 opgeheven door invoering Wetboek van economisch recht Van de wet van 17 juli 1975 De wet van

Nadere informatie

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy

Vakomschrijvingen Bachelor of Science in Accountancy Introductiecasus Deze casus is erop gericht beginnende studenten meer inzicht te geven in het doel van de opleiding en geeft een eerste kennismaking met een aantal aspecten van accountancy en controlling.

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant?

Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Waarom overschakelen naar een vennootschap: wanneer wordt dit interessant? Inhoud Inleiding: eenmanszaak of vennootschap? 1. De eenmanszaak 2. De vennootschap: algemeen : andere dan fiscale : andere dan

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 www.pcb.be

Jaarverslag 2013 www.pcb.be Jaarverslag 2013 www.pcb.be PCB NV Carlistraat 17/19 1140 Brussel RPR Brussel Btw BE 0403.085.181 Inhoud 2 4 Kerncijfers 5 6 7 8 1. Informatie voor de aandeelhouders 1.1 Organigram van de PCB-groep per

Nadere informatie

Fiscale Strategie en Financiële Engineering

Fiscale Strategie en Financiële Engineering Fiscale Strategie en Financiële Engineering voor de kleine en middelgrote onderneming analyseren modelleren presenteren simuleren BESLISSEN Dag collega, Management Accounting Workshops en Seminaries werken

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

1. Ideeën beschermen 7

1. Ideeën beschermen 7 Startersgids DECEMBER 2010 Inhoud 1. Ideeën beschermen 7 1. De verschillende vormen van intellectuele eigendom 8 1.1. De auteursrechten 8 1.2. Uitvindingsoctrooien 9 1.3. Gedeponeerde handelsmerken 10

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER DE VENNOOTSCHAP Befimmo ( de Vennootschap ) is een Vastgoedbevak (Vastgoedbeleggingsvennootschap naar Belgisch recht, met Vast Kapitaal). Ze heeft de vorm van een Commanditaire

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg)

Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen. Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (vervolg) Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichtingen bij de geconsolideerde jaarrekening volgens IFRS Toelichting 12 - Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID

Financieel verslag. Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID 04 Financieel verslag Gedetailleerde resultaten van het jaar 2013. VERKLARING VAN PERSONEN MET VERANTWOORDELIJKHEID De ondergetekenden, Jacques Vandermeiren, voorzitter van het directiecomité en Chief

Nadere informatie

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen

Financieel verslag. Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 158 05 Financieel verslag Geconsolideerde jaarrekening en toelichtingen 1. Geconsolideerde winst en verliesrekening...160 2. Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten...160

Nadere informatie

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID 7. NORMEN INZAKE DE CONTROLE BIJ HET VOORSTEL TOT ONTBINDING VAN VENNOOTSCHAPPEN MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID Gelet op de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut der Bedrijfsrevisoren,

Nadere informatie

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken

Redenen tot uitbesteding van accountingtaken UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Redenen tot uitbesteding van accountingtaken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in de Toegepaste

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie