A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN"

Transcriptie

1 A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van Rillaer BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van dubbel boekhouden en het verschil met een enkelvoudige boekhouding kan courante aankoopverrichtingen, verkoopverrichtingen en financiële verrichtingen boekhoudkundig verwerken kan voorraden berekenen en de voorraadwijzigingen boeken kan een eenvoudige resultaatsverwerking berekenen en boekhoudkundig verwerken kan een eenvoudige afsluiting uitvoeren kent de basisverplichtingen inzake het voeren van een boekhouding LEERINHOUDEN 1. Inleiding Doel van boekhouden Belgische boekhoudwetgeving (algemeen situering) Indeling van de ondernemingen in categorieën en hun wettelijke verplichtingen Stappenplan voor het oprichten van een eigen zaak/vennootschap Facturatierecht en/of plicht Boekhouding van de kleine onderneming: het enkelvoudig boekhouden 2. Het systeem van dubbel boekhouden De balans (activa en passiva) Opdeling van de balans De balansrekeningen en indeling in klassen De resultatenrekening: kosten- en opbrengstenrekeningen Het journaal en het grootboek Het M.A.R. Boekhoudprincipes 3. De commerciële verrichtingen (inclusief financiële en commerciële kortingen) Het aankopen van goederen Het aankopen van diensten Het verkopen van goederen Het leveren van diensten De financiële afhandeling van aankopen/verkopen Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 1

2 4. De voorraadwijziging Het nut en het doel aantonen van de voorraadwijziging Berekening van de bruto-contributiemarge De bruto-contributiemarge begrijpen in een bredere bedrijfseconomische context 5. De resultaatverwerking (basis) STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Bijkomend materiaal (MAR, oefeningen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 100/120) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/120) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 138 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 2

3 A2. AANVULLEND DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Geert De Roover BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden Voorafgaandelijk slagen voor de module A1. Basis dubbel boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kent de rubrieken van de jaarrekening van een onderneming kent de verschillende waarderingsregels en kan deze toepassen kan de boekhoudkundige verwerking geven van de belangrijkste verrichtingen per rubriek kent de meeste transacties per rubriek en kan deze kaderen (juridisch) kan adviezen van de CBN terugvinden en interpreteren kan een jaarrekening lezen en gerichte informatie uit de jaarrekening halen kan een eenvoudige jaarrekening opstellen De rubrieken die eerder gelinkt kunnen worden aan verrichtingen in het kader van het ontstaan, de groei en het einde van een onderneming komen aan bod in de module B2. Vennootschapsboekhouden. LEERINHOUDEN 1. Studie van de activa: klasse 2 vaste activa De verwerving van vaste activa Tijdens de levensduur van het actief Op einde gebruiksduur 2. Studie van de activa: klasse 3 voorraden en bestellingen in uitvoering Wettelijke bepalingen waarderingstechnieken 3. Studie van de activa: klasse 4 vorderingen op minder dan één jaar Debiteuren: een grondige analyse Andere rekeningen behorende tot deze klasse worden toegelicht met praktijkvoorbeelden 4. Studie van de activa: klasse 5 geldbeleggingen en liquide middelen Eigen aandelen Aandelen: aanschaffing, rente, waardebepaling en verkoop Termijndeposito s Te incasseren vervallen waarden De cheque Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 3

4 Bank- en postrekeningen De kasverrichtingen De financiële verrichtingen Verrichtingen i.v.m. vreemde valuta Interne overboekingen 5. Studie van de passiva: klasse 1 het eigen vermogen Kapitaal (basis) Uitgiftepremies (basis) Herwaarderingsmeerwaarden Verschillende soorten reserves en overgedragen resultaat Kapitaalsubsidies 6. Studie van de passiva: klasse 2 het vreemd vermogen op meer dan één jaar Voorzieningen Achtergestelde leningen (basis) Niet-achtergestelde leningen (basis) Kredietinstellingen (basis) Overige rekeningen 7. Studie van de passiva: klasse 4 schulden op minder dan één jaar De rekeningen 42 t.e.m. 48 De personeelsvergoeding (rekening 45) De personeelskost 8. De eindejaarsverrichtingen Regularisatie van de balansrekeningen Regularisatie van de resultatenrekeningen Overboeken van alle hulprekeningen Boekingen i.v.m. afschrijvingen, voorraden, voorzieningen van risico s en kosten, BTW, Schema van de resultaatsverwerking Overlopende rekeningen (rekeningen ) 9. De jaarrekening STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Handboek boekhouden: vennootschapsboekhouden Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye Uitgeverij Intersentia Slides en bijkomende informatie beschikbaar via Toledo Comptaccount gratis beschikbaar via het extranet WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 4

5 Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 100/120) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/120) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 138 Verplicht studiemateriaal: 69 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 5

6 A3. COMPUTERBOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 60 (60 contactonderwijs) Lector(en): Ann Van Rillaer Geert Wittemans Vakverantwoordelijke: Ann Van Rillaer BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden Voorafgaandelijk slagen voor de module A1. Basis dubbel boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kan op correcte wijze een boekhouding voeren met de computer kan zorgen voor een correcte gegevensinvoer kan de data analyseren kent de BTW-instellingen kan de nodige rapporten genereren kan facturen en rekeninguittreksels verwerken kan gebruik maken van hedendaagse elektronische documenten en tools kan vanuit de boekhoudsoftware een jaarrekening opstellen d.m.v. specifieke software LEERINHOUDEN 1. Inleiding en situering 2. De opbouw van het boekhoudpakket: belangrijkste modules 3. Overzicht en structuur van de achterliggende databanken: leveranciers, klanten, rekeningen, 4. Basisverrichtingen: aankopen, verkopen, financiële en diverse verrichtingen 5. Documenten en rapportering: proef- en saldibalans, BTW-aangifte, 6. Isabel 7. Afsluitverrichtingen en opening van het nieuwe boekjaar, bankafschriften, 8. Uitbreiding: analytisch boekhouden, budgettering, automatiseren van verrichtingen, 9. Toepassingen STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Computerboekhouden met Octopus Uitgeverij Intersentia Slides en bijkomende informatie beschikbaar via Toledo Bijkomend materiaal (extra oefeningen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 6

7 Gastcolleges EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden permanent geëvalueerd tijdens de lessen en een korte mondelinge proef tijdens de laatste les Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 69 Verplicht studiemateriaal: 35 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 7

8 A4. BTW ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (60 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Kris Boucquez Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van Rillaer BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kan op correcte wijze een periodieke BTW-aangifte invullen kan BTW-situaties correct interpreteren en verwerken herkent belastbare handelingen kan de BTW-wetgeving correct toepassen kan een correcte BTW-aangifte opstellen LEERINHOUDEN 1. Deel 1 BTW-principe BTW-plichtige Handelingen die worden bedoeld in het BTW-wetboek (levering van goederen, diensten, ) Voorwaarden om te kunnen spreken van belastbare handelingen (plaats van de dienst, ) Vrijstellingen (uitvoer, ICL, ) Recht op aftrek (beperkingen) 2. Deel 2 Problematiek factuur (verplichting tot facturatie, verplichte vermeldingen, bewaring, elektronische facturatie, ) De periodieke BTW-aangifte De intracommunautaire opgave De jaarlijkse opgave van afnemers-belastingplichtigen Administratieve verwerking STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - BTW-wetboek (is een onderdeel van de CODEX-BIBF die eveneens voor andere modules wordt gebruikt) Slides en bijkomende informatie beschikbaar via Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 8

9 Bijkomend materiaal (oefeningen, aangifteformulieren, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 60/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Verplicht studiemateriaal: 102 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 9

10 B1. VENNOOTSCHAPSRECHT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 60 (40 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Tom Claeys Vakverantwoordelijke: Tom Claeys BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van de regelgeving krijgt voeling met het juridisch denkproces kan problemen/situaties analyseren en in de juiste juridische context plaatsen kan de complexiteit van een juridische situatie inschatten en is in staat om een beoordeling te geven omtrent de verder te ondernemen stappen kent de basisregels en kan de nodige opzoekingen verrichten met de nodige juridische en kritische reflexen LEERINHOUDEN 1. Inleiding: wat is vennootschapsrecht 2. Onderscheid tussen vennootschappen en verenigingen, begrippen en soorten vennootschappen 3. Gemeenschappelijke bepalingen aan alle vennootschapsvormen 4. Bespreking van de naamloze vennootschap 5. Bespreking van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 6. Bespreking van de vzw-wetgeving 7. Vennootschap onder firma 8. Gewone commanditaire vennootschap 9. Commanditaire vennootschap op aandelen 10. Vennootschappen met een sociaal oogmerk 11. Omzetting van vennootschappen 12. Fusie en splitsingen 13. Inbreng van een algemeenheid of van een handelstak 14. Ontbinding en vereffening 15. Corporate governance en vennootschapsrecht STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Vennootschapsrecht toegepast Jean Pierre Vincke, Roosmarijn Smits Uitgeverij Intersentia - Codex Uitgeverij BIBF Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 10

11 Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 40/60) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/60) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 69 Verplicht studiemateriaal: 131 (inclusief CODEX-BIBF die ook voor andere modules wordt gebruikt) Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 11

12 B2. VENNOOTSCHAPSBOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van Rillaer BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden Voorafgaandelijk slagen voor de module A2. Aanvullend dubbel boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kent de belangrijkste boekhoudkundige verrichtingen die gelinkt zijn aan de verschillende levensfasen (oprichting, kapitaalmutaties, jaarafsluiting, ontbinding, vereffening, fusies) van een vennootschap en kan deze verwerken kan een jaarrekening optellen LEERINHOUDEN 1. Wat is vennootschapsboekhouden 2. De verschillende levensfasen van een vennootschap 3. Oprichting, financieel plan 4. Kapitaalverhoging 5. Kapitaalvermindering 6. Uitgifte obligatieleningen 7. Afsluitingsverrichtingen, resultaatstoewijzing en opstellen jaarrekening 8. Ontbinding en vereffening 9. Fusies 10. Vrije topics STUDIEMATERIAAL Slides en bijkomende informatie beschikbaar via Toledo Bijkomend materiaal (oefeningen, verwerkingssjablonen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo Comptaccount gratis beschikbaar via het extranet Niet-verplichte literatuur (zie eveneens handboek module Aanvullend dubbel boekhouden ): - Handboek boekhouden: vennootschapsboekhouden Erik De Lembre, Patricia Everaert, Jan Verhoeye Uitgeverij Intersentia WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 12

13 Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 13

14 B3. VENNOOTSCHAPSBELASTING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Filip Laenens Geert Wittemans Vakverantwoordelijke: Geert Wittemans BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van vennootschapsbelasting vertrekkende van een vooraf bestaande jaarrekening na resultaatsverwerking kan de courante boekhoudkundige verrichtingen fiscaal verwerken kan de verschuldigde vennootschapsbelasting berekenen en deze correct boeken kan dagdagelijkse fiscale situaties verwerken m.b.v. de wettelijke voorziene documenten en bijlagen kent de basisverplichtingen inzake het indienen van een fiscale aangifte LEERINHOUDEN 1. Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting De verschillende soorten inkomstenbelastingen Onderworpen vennootschappen Kenmerken van verschillende vennootschappen Oprichten van een vennootschap Overzichtstabel wettelijke vereisten belangrijkste vennootschapsvormen 2. Grondslag vennootschapsbelasting Omschrijving van de winst Samenstelling van de brutowinst als inkomen Vaststelling van het netto-inkomen Vaststelling van de netto te betalen winst Inkoop van eigen aandelen Overlijden, uitsluiting of uittreding van een vennoot Ontbinding en vereffening 3. Tarief en berekening van de belasting Tarief Vrijstelling buitenlandse inkomsten Vermeerdering bij gebrek voorafbetalingen Bijzondere aanslag geheime commissielonen Verrekening voorheffingen, fbb, va, 4. Eénmanszaak of vennootschap Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 14

15 Essentiële kenmerken personenbelasting Essentiële kenmerken vennootschapsbelasting Eénmanszaak fiscaal vergeleken met vennootschap Praktisch voorbeeld Hoe gereserveerde winst fiscaal vriendelijk uitkeren? Verwerven van onroerend goed met vennootschap Erfopvolging en successierechten 5. Omvorming éénmanszaak tot vennootschap Verkoop Inbreng Verhuring Erfpacht en recht van opstal Vruchtgebruik Inkomsten vennootschap in oprichting Fusie (basis) STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Bijkomend materiaal (MAR, oefeningen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of via Toledo Niet-verplichte literatuur: - Praktische belastingservice: kennismaking vennootschapsbelasting Lieven Van Belleghem WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 15

16 C1. SOCIALE WETGEVING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Tom Claeys Vakverantwoordelijke: Tom Claeys BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van de regelgeving van sociale wetgeving krijgt voeling met het juridisch denkproces binnen de sociale wetgeving kan problemen/situaties analyseren en in de juiste juridische context plaatsen kan beoordelen hoe complex de juridische situatie is en is in staat om een beoordeling te geven omtrent de verder te ondernemen stappen kent de basisregels en kan de nodige opzoekingen verrichten met de nodige juridische en kritische reflexen LEERINHOUDEN 1. Inleiding tot het sociaal recht 2. Collectieve arbeidsverhoudingen Nationale Arbeidsraad Paritaire comités en collectieve arbeidsovereenkomsten Ondernemingsraden en syndicale afvaardiging 3. De arbeidsovereenkomst De arbeidsovereenkomst voor arbeiders en bedienden (bedingen, schorsing, einde) Andere soorten van arbeidsovereenkomst Uitzendarbeid 4. De arbeidsreglementering Het arbeidsreglement Het recht van bezoldiging en de bescherming van het loon De arbeidswet De betaalde feestdagen Flexibele arbeidsregeling Het betaald educatief verlof De veiligheid en de gezondheid van de werknemers Deeltijdse arbeid en arbeidsreglementering Sluiting van de ondernemingen 5. Sociale zekerheid De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 16

17 Arbeidsvoorziening en werkloosheid De gezinsbijslagen De ziekte- en invaliditeitsverzekering Het rust- en overlevingspensioen De jaarlijkse vakantie Beroepsziekten Deeltijdse arbeid en sociale zekerheid Het leefloon 6. De wet op de arbeidsongevallen Begrip, werking en vergoedingen 7. De oplossing van geschillen De arbeidsrechtbank en het arbeidshof 8. Het sociaal statuut voor zelfstandigen Wettelijke basis Toepassingsgebied Verplichtingen van de zelfstandige De rechten van de zelfstandige en helpers 9. Administratieve formaliteiten van de werkgever STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Sociaal recht in essentie Dirk Heylen, Ivo Verreyt Uitgeverij Intersentia Codex arbeidsrecht WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Verplicht studiemateriaal: 35 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 17

18 C2. PERSONENBELASTING ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Filip Laenens Geert Wittemans Vakverantwoordelijke: Geert Wittemans BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: begrijpt de principes van personenbelasting vertrekkende van vooraf bepaalde gezinssituaties, rekening houdende met verschillen op vlak van huwelijksvermogensrecht kan de courante gezinssituaties naar gelang het geval, fiscaal verwerken als onroerend, roerend, divers dan wel als beroepsinkomen kan de verschuldigde personenbelasting berekenen na correcte verwerking van kosten, aftrekken, belastingsverminderingen, belastingskredieten en belastingvrije sommen kan dagdagelijkse fiscale situaties verwerken m.b.v. de wettelijke voorziene documenten en bijlagen kent de basisverplichtingen inzake het indienen van een fiscale aangifte LEERINHOUDEN 1. Algemeenheden inzake personenbelasting Invullen aangifte een bezwaarprocedure Fiscale regularisatie Inkomsten van echtgenoten, wettelijk samenwonenden en alleenstaanden Huwelijksquotiënt en meewerkende echtgenoot Inkomsten van kinderen Tarief Indexering 2. Persoonlijke gegevens en gezinslasten Bespreking vak II aangifte 3. Inkomsten van onroerende goederen Bespreking vak III aangifte 4. Beroepsinkomsten van werknemers en vervangingsinkomsten Bespreking vak IV aangifte Forfaitaire beroepskosten 5. Beroepsinkomsten van bedrijfsleiders Bespreking vak XVI aangifte Forfaitaire beroepskosten 6. Beroepsinkomsten van zelfstandigen Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 18

19 Bespreking vak XVII, XVIII, XIX, XX en XXI aangifte Forfaitaire beroepskosten 7. Pensioenen Bespreking vak V aangifte 8. Werkelijke beroepskosten Voorwaarden Auto- en andere verplaatsingskosten Onroerend goed Inrichting, bureel, toestellen Vakliteratuur, bijscholing Restaurant-, receptie-, relatie-, hotel-representatiekosten Lidmaatschappen Premies gewaarborgd inkomen en sociale bijdragen Kledij Syndicaal afgevaardigde Verbrekingsvergoeding Kastekorten Kinderopvang en ziekenoppas Waakhond Fiscaal advies en advocaatkosten Betaalde intresten bij verwerving aandelen Ten laste neming verliezen vennootschap Voorziening waarschijnlijke verliezen of kosten Commissielonen Afschrijving cliënteel 9. Diverse inkomsten Bespreking vak VI aangifte Bespreking vak XV aangifte 10. Inkomsten van kapitalen en roerende goederen Bespreking vak XIV aangifte Bespreking rijkentaks Bespreking vak XXIII aangifte 11. Aftrekbare bestedingen Bespreking vak VII aangifte 12. Uitgaven die recht geven op een fiscaal voordeel Bespreking vak VIII aangifte Bespreking vak IX aangifte Bespreking vak X aangifte 13. Voorafbetalingen Voorafbetalingen door zelfstandigen Voorafbetalingen door werknemers en gepensioneerden Intresten van een voorafbetalingskrediet Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 19

20 STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo Bijkomend materiaal (M.A.R., oefeningen, ) wordt verdeeld tijdens het contactonderwijs of Toledo Niet-verplichte literatuur: - Praktische belastingservice Lieven Van Belleghem Uitgeverij Boek.be WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 20

21 C3. BURGERLIJK, HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (60 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Tom Claeys Vakverantwoordelijke: Tom Claeys BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kan de geziene leerstof toepassen op concrete oefeningen, eenvoudige juridische problemen in de praktijk, daarbij gebruik makend van het wetboek is kritisch voor eigen antwoorden en antwoorden van anderen heeft een kritische reflex in de toepassing van de regelgeving kan keuzes motiveren vanuit ondermeer de wetgeving kan argumenten onderbouwen met een correcte analyse van de regelgeving kan het wetboek gebruiken LEERINHOUDEN Algemene inleiding 1. Wat is objectief recht? 2. Enkele andere fundamentele begrippen 3. Indeling van het recht 4. Bronnen van het recht Burgerlijk recht 1. Verbintenissenrecht 2. De bijzondere overeenkomsten 3. Zakenrecht 4. Zekerheden Handels- en economisch recht 1. Algemene inleiding 2. De mini startersgids 3. Bewijs in handelszaken 4. Inleiding vennootschapsrecht 5. De vzw-wetgeving 6. Wet betalingsachterstand 7. Wet marktpraktijken en consumentenbescherming 8. Wet continuïteit ondernemingen en faillissement 9. Collectieve schuldenregeling Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 21

22 STUDIEMATERIAAL Verplicht studiemateriaal: - Codex Uitgeverij BIBF Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 60/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (20/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Verplicht studiemateriaal: 102 (CODEX-BIBF wordt ook gebruikt voor andere modules) Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 22

23 D1. BANK- EN BEURSWEZEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 80 (50 contactonderwijs, 30 afstandsonderwijs) Lector(en): Nele Lambrechts Vakverantwoordelijke: Nele Lambrechts BEGINCOMPETENTIES Algemene toelatingsvoorwaarden voor het Graduaat Boekhouden EINDCOMPETENTIES De student: kent de belangrijkste spelers op de markt en hun regulerend karakter kent de verschillende spaar- en betalingsmogelijkheden kent de verschillende kredietmogelijkheden, zowel voor particulieren als voor professionelen kent de verschillende beleggingsinstrumenten kent de werking van de beurs en de beursindexen kan een kredietdossier opstellen kan informatie terugvinden over alternatieve financieringsbronnen LEERINHOUDEN 1. Inleiding 2. Het financiële landschap De bank Belangrijkste spelers op de markten in België Controlerende instellingen 3. De kredietcrisis Ontstaan Impact op de financiële wereld Maatregelen Europa en haar economische situatie Huidige economische situatie en actualiteit 4. Betalingsinstrumenten Zichtrekening De bankkaart De kredietkaart Overschrijving, doorlopende opdracht, permanente opdracht, zoomit Cheques en hun verdwijning De evolutie bij het thuisbankieren SEPA 5. Spaarinstrumenten voor de particulier Spaarrekening en termijnrekening Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 23

24 Kasbon Schatkistcertificaten De verzekeringsbon 6. Kredieten Kredieten voor particulieren Kredieten voor ondernemingen 7. Beleggingsinstrumenten Obligaties Aandelen Beleggingsfondsen Beurs 8. Alternatieve financieringsbronnen Bronnen Enkele voorbeelden STUDIEMATERIAAL Het cursusmateriaal is elektronisch beschikbaar op Toledo De studenten worden gestimuleerd om maximaal gebruik te maken van het internet (NBB, websites van kredietinstellingen, ) WERKVORMEN Hoorcolleges: theorie op basis van concrete voorbeelden Werkcolleges: toepassen van de geziene theorie tijdens de lessen Afstandsonderwijs: toepassen van de theorie en eigen studie EVALUATIE Evaluatievorm en berekening van het eindcijfer Hoor- en werkcolleges (contactonderwijs) worden geëvalueerd via een schriftelijk examen tijdens de examenperiode (wegingscoëfficiënt: 50/80) Afstandsonderwijs wordt geëvalueerd via opdrachten in de loop van het jaar (wegingscoëfficiënt (30/80) Tweede examenkans Indien op de module geen 10/20 wordt gehaald is een tweede examenkans mogelijk. Voor het onderdeel afstandsonderwijs worden de behaalde punten tijdens het jaar meegenomen KOSTPRIJS Inschrijvingsgeld: 92 Printkosten van het studiemateriaal op Toledo Modulefiches Graduaat (HBO 5 ) Boekhouden 24

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Boekhouden Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke: Ann Van

Nadere informatie

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN

A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN A1. BASIS DUBBEL BOEKHOUDEN ALGEMEEN Opleiding: Graduaat Fiscale Wetenschappen Lestijden: 120 (100 contactonderwijs, 20 afstandsonderwijs) Lector(en): Geert De Roover Ann Van Rillaer Vakverantwoordelijke:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN...

Inhoud DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... DEEL 1 ALGEMENE INLEIDING BOEKHOUDING EN RAPPORTERING... 1 HOOFDSTUK 1 HISTORISCHE EVOLUTIE... 3 1 EVOLUTIE VAN DE BEGRIPPEN... 4 2 ENKELE GESCHIEDKUNDIGE STAPPEN... 5 2.1 Belgische ondernemingen... 5

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13

Inhoud. Deel 1. Voorwoord 13 Inhoud Voorwoord 13 Deel 1 1. Oprichting van een vennootschap 25 1.1 Mogelijke ondernemingsvormen 25 1.1.1 De éénmansonderneming 25 1.1.2 Doel van de vennootschapsvorming 26 1.1.3 Vennootschap 27 1.1.4

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2015 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2015 Roger Tiest 2015 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN

Nadere informatie

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden

eliminatie van wederzijdse vorderingen en schulden KDT Consolidatie 2 1 Procedure optellen van alle rubrieken (activa, passiva en resultatenrekeningen) van de enkelvoudige jaarrekeningen van de ondernemingen uit de consolidatiekring, alsof de groep van

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 23 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 23 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 25 1 Inleiding 25 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave...7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap...13 1.1 Het tariefvoordeel...13 Tarieven personenbelasting:... 14 Tarieven sociale zekerheid:...

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsrecht code module A4 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9

DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 2 Inhoudstafel DEEL 1...9 SITUERING VAN HET BEGRIP ONDERNEMING...9 HOOFDSTUK 1 : WAT IS EEN ONDERNEMING?...10 1.1. Taalkundige benadering...10 1.2. Juridische benadering...10 1.2.1. Wetboek van koophandel...10

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.

ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept. ACE-GROEP T Centrum voor Volwassenenonderwijs Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerinhouden Graduaat Fiscale wetenschappen Leerinhouden Graduaat

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016

VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 VADEMECUM VOOR DE JAARREKENING 2016 ROGER TIEST Antwerpen Cambridge Vademecum voor de jaarrekening 2016 Roger Tiest 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be ISBN 978-94-000-0731-4 D/2016/7849/52 NUR

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27

INHOUD DEEL 1 DE JAARREKENING 25 VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7. HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 Vennootschapsboekhouden 9 INHOUD VOORWOORD 5 OVERZICHT DELEN 7 DEEL 1 DE JAARREKENING 25 HOOFDSTUK 1 Beginselen van het vennootschapsboekhouden 27 1 Inleiding 27 2 Wettelijk kader van het vennootschapsboekhouden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Maklu 7

Inhoudsopgave. Maklu 7 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 Inhoudsopgave... 7 Deel 1: Voordelen van het werken met een vennootschap... 13 1.1 Het tariefvoordeel... 13 Tarieven personenbelasting... 14 Tarieven sociale zekerheid...

Nadere informatie

Boekhoudrecht en W.Venn.

Boekhoudrecht en W.Venn. Boekhoudrecht en W.Venn. Koen GEENS Jan VERHOEYE Federatie voor Vrije Intellectuele Beroepen Donderdag 15 maart 2001 Basisidee Opnemen van bepalingen boekhoudrecht rond jaarrekeningen in W.Venn. K.B. W.Venn.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Vennootschapsbelasting code module B3 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen

Modulefiche. Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE. Begincompetenties: Geen Naam module: Bedrijfsbeheer (A3) Datum: 1 september 2012 ECONOMIE Begincompetenties: Geen Modulefiche Leerinhoud: Consumentengedrag o Inleidende begrippen Behoefte Schaarste Nuttigheid en keuzeprobleem

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Sociale wetgeving code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Boekhouding OFP / IBP

Boekhouding OFP / IBP Boekhouding OFP / IBP 27 maart 2014 Harold François Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 2 Agenda Algemene boekhouding Boekhouding OFP/IBP 3 Boekhoudkundige verplichtingen Wet dd. 17/07/1975

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

Studiewijzer (ECTS-fiche)

Studiewijzer (ECTS-fiche) Studiewijzer (ECTS-fiche) Schooljaar 2014-2015 Opzet van de studiewijzer is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één studiewijzer voor elke

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden

Lessenrooster HBO Boekhouden Lessenrooster HBO Boekhouden 2016-2017 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 wo (av) 14/9 21/12 18u00 22u00 Basis Dubbel Boekhouden 1 ma en do (av) 12/9 22/12 18u00

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3

1. Wettelijke context Europa België Vennootschap... 3 Inhoud 1. Wettelijke context... 1 1.1. Europa... 1 1.2. België... 1 2. Vennootschap... 3 2.1. Begrip... 3 2.1.1. Algemeen... 3 2.1.2. Afwijkende bepalingen... 4 2.2. Categorieën van vennootschappen...

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE Em. Prof. dr. Erik De Lembre Lic. Sadi Podevijn Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek Boekhouden. Consolidatie. Tweede

Nadere informatie

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven.

Met deze beknopte samenvatting proberen wij enkele van de grootste verschillen en essentieelste kenmerken van beide landen weer te geven. BELGIË NEDERLAND EEN WERELD VAN VERSCHIL Ondanks het feit dat België en Nederland buren zijn, nagenoeg dezelfde taal wordt gesproken en ze economisch zeer sterk verbonden zijn is er op boekhoudkundig,

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW Em. prof. dr. Erik De Lembre Prof. dr. Patricia Everaert Prof. dr. Jan Verhoeye Tweede editie Antwerpen

Nadere informatie

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1

Inhoud. Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 Lijst van tabellen... Lijst van figuren... Inleiding... xv xix xxi HOOFDSTUK 1 FINANCIËLE ANALYSE: INLEIDING... 1 1.1. Onderneming, toegevoegde waarde en belanghebbenden... 2 1.2. Rol van de financiële

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden?

Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inhoudsopgave 5 Inleiding 11 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 13 Wat is (algemeen) boekhouden? 15 Het conceptueel kader 17 2.1 Definitie 17 2.2 Doelstellingen van

Nadere informatie

CONSOLIDATIE. Belgian GAAP en IFRS

CONSOLIDATIE. Belgian GAAP en IFRS CONSOLIDATIE Belgian GAAP en IFRS CARINE COPPENS MARIO DEKEYSER Antwerpen Cambridge Consolidatie. Belgian GAAP en IFRS Carine Coppens en Mario Dekeyser 2016 Antwerpen Cambridge www.intersentia.be Omslagfoto:

Nadere informatie

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17

INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15. AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 INHOUD AUTEURSLIJST 3 WOORD VOORAF 15 AFDELING 1 De jaarrekening opstellen 17 1. Algemene principes 17 1.1. Evolutie 17 1.2. Het principe van de secties 17 1.3. De omschrijving van bepaalde rubrieken 18

Nadere informatie

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud

Bedrijfsrevisor. Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Burg. CVBA Helga Platteau Verslag van het College van Commissarissen aan de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van Euronav NV over de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2008

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD OP DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM

BROUWERIJ LIEFMANS NV Juridische status : Faillissement. Juridische vorm : NV. Wontergemstraat, DENTERGEM BROUWERIJ LIEFMANS NV 0400.228.136 Juridische status : Faillissement Juridische vorm : NV Wontergemstraat, 42 8720 - DENTERGEM NACE code : 11050 - Vervaardiging van bier Het bedrijf komt NIET voor op de

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3

Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 Inhoud HOOFDSTUK 1 ACHTERGROND EN WETTELIJK KADER... 1 1 WAT IS BOEKHOUDEN?... 2 2 EEN KORT GESCHIEDKUNDIG OVERZICHT... 3 3 WIE ZIJN DE INFORMATIEVRAGERS?... 5 4 DE JAARREKENING, EEN ANTWOORD AAN DE INFORMATIEVRAGERS...

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT

HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT HANDBOEK BOEKHOUDEN BELGISCH BOEKHOUDRECHT De algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen en financiële rapporteringstandaarden voor ondernemingen en (internationale)

Nadere informatie

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht

Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Examenvragen BIBF Uitdieping boekhoudrecht - jaarrekeningenrecht Vraag 1 Vreemde munten. a) Geef de basisprincipes met betrekking tot de omrekening van vreemde munten. b) De boekhouding wordt gevoerd en

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens

Ratio's en balansanalyse Hendrik Claessens Ratio's en balansanalyse de balans en de resultatenrekening als deel van de jaarrekening Actief BALANS Passief 6 Resultatenrekening 7 A BALANS P 6 Resultatenrekening 7 actief passief Actief Balans Passief

Nadere informatie

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17

Woord vooraf 3 Inleiding 13. Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15. Hoofdstuk 1 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 13 Deel 1 Basisbegrippen en boekhoudprincipes 15 Wat is (algemeen) boekhouden? 17 Het conceptueel kader 19 2.1 Definitie 19 2.2 Doelstellingen van de boekhouding

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3

Inhoud WOORD VOORAF... 1 1. INLEIDING... 3 WOORD VOORAF.......................................................... 1 1. INLEIDING............................................................. 3 2. PUBLICATIEVERPLICHTINGEN...........................................

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE

CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR Nr. BE CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P xxxxxxxxxxxxxxx 54.544 Aanschaffingen, met inbegrip van de

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Meertalig secretariaat modulenaam Sociale wetgeving beroepsethiek en personeelsbeleid code module B3 Geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 60 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid

Nadere informatie

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3

Vennootschappenrecht. Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999... 3 Vennootschappenrecht Wetboek vennootschappen van 7 mei 1999...................... 3 Boek I. Inleidende bepalingen........ 3 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid 3 Titel II. Definities....................

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016

Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016 Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 2016-2017 Basis Dubbel Boekhouden 1 ma en do (av) 14/9 10/12 18u00 22u00 Burgerlijk,

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat GENT identificatie opleiding Fiscale wetenschappen modulenaam Vennootschapsbelasting 2 code module B5 geldig vanaf 01/02/2016 aantal lestijden 120 studiepunten structuurschema / volgtijdelijkheid link: structuurschema

Nadere informatie

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren

Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren Studiedag - Journée d études Non-profitsector: Actualiteitvoorde leidersen bedrijfsrevisoren 25.01.20101 Studiedag Non-profitsector: Actualiteit voor de leiders en de bedrijfsrevisoren Actualiteitinzakede

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels.

Syllabus. Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus. Rubrieken en waarderingsregels. Syllabus Algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen volgens de beleids- en beheerscyclus Rubrieken en waarderingsregels Editie 2011 Slideshow Christophe Vanhee UGent 2011 pag. 1 Opdeling

Nadere informatie

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding CVOB russel volwassenenonderwijs Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Boekhouden Erkend door BIBF en IAB Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Praktijkgericht

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

De student kan: Studeertijd:80 uren

De student kan: Studeertijd:80 uren STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Financiële analyse Plaats van de module in de opleiding: Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW

HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE VZW HANDBOEK BOEKHOUDEN ENKELVOUDIG BOEKHOUDEN BOEKHOUDEN VOOR DE ZELFSTANDIGE ONDERNEMER EN DE KLEINE

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG Versterking rol Fluxys-net als draaischijf van de West-Europese aardgasstromen 198 miljoen investeringen in infrastructuur Waaier bijkomende diensten voor netgebruikers 92 nieuwe personeelsleden 52,5 nettodividend

Nadere informatie