De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding"

Transcriptie

1 De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

2 Inhoudstafel 1. Inleiding Configuratie van de nieuwigheden Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte weergave... 7 Lijst modus... 8 Toegang...8 Functies Ingave Aankopen en verkopen Diverse verrichtingen Rekenmachine Raadplegen Historiek van de algemene rekeningen Rekeningen van de tegenpartijen...17 Referentie derden...18 Balans van de algemene rekeningen Raadplegen van de dagboeken Afdrukken Geblokkeerde documenten Rekeninguittreksels Officiële documenten Menu Aangiften Nieuwe functies Opvolgingsparameters...25 Selectie van de berekeningsperiode...26 Compatibiliteit met Intervat Historiek van de officiële documenten...26 Beheer van de multidossiers Extra Nota van het dossier Geavanceerd discontobeheer Activering van de optie Ingave van de facturen met een disconto Excl. BTW Overeenstemming BTWaangifte / Omzetcijfer Bijlagen Analytische boekhouding Pagina 2 van 38

3 1. Inleiding Elke nieuwe versie van BOB Software heeft als doel u het leven te vereenvoudigen door u meer gebruiksvriendelijkheid aan te bieden bij de ingaven, meer toegankelijkheid tot uw gegevens en meer doeltreffendheid bij de bewerking ervan. Deze handleiding beschrijft de nieuwigheden van de versie 3.3 van BOB Software inzake de Algemene en analytische boekhouding zodat u er volop van zou kunnen genieten. In een eerste rubriek, vindt u uitleg over de configuratie van de nieuwigheden. Vervolgens worden deze nieuwigheden voorgesteld in dezelfde volgorde als de hoofdmenu s van BOB Software, gevolgd door de nieuwe functies van de menupunten. Het laatste deel van de handleiding behandelt de analytische boekhouding. De nieuwigheden van de versie 3.3 van het Commercieel Beheer en het Beheer van de Vaste activa worden in specifieke handleidingen beschreven. Pagina 3 van 38

4 2. Configuratie van de nieuwigheden Indien u eerder al gewerkt hebt met BOB Software zal uw versie van het programma na de bijwerking en bij het opstarten van het dossier, een assistent weergeven die u in het kort de nieuwe functies voorstelt die u kan configureren en die u in staat stelt deze te activeren. Om bepaalde nieuwigheden in de 3.3 versie te activeren moet u de structuur van de fiches aanpassen en de gegevens behandelen die in de voorgaande versie opgeslagen werden om de nieuwe velden van het scherm zo veel mogelijk aan te vullen. Dit bijwerkingproces van de fiches kan enigszins wat tijd in beslag nemen als het gaat om een groot aantal gegevens. De assistent voor de configuratie van de nieuwigheden vestigt eveneens uw aandacht op het feit dat de nieuwe functies veel meer tijd in beslag nemen en biedt u bijgevolg de mogelijkheid om de configuratie verder te zetten met of zonder deze functies. Indien u de configuratie uitstelt tot een later tijdstip, moet u de functies enkel selecteren wanneer u de configuratieprocedure op het gewenste moment opnieuw opstart. (? Configuratie van de nieuwigheden). In elk geval raden wij u aan een backup te maken van uw gegevens vooraleer u van versie verandert. De beschrijvingen in het cursief voorafgegaan door het icoon leggen de nadruk op: De gevolgen van de overgang naar de 3.3 versie voor de huidige gegevens; De opties die u moet configureren om de toegelichte nieuwigheid te activeren. Pagina 4 van 38

5 Fiches van derden 3. Basisbestanden De fiches van derden worden ingevuld en gereorganiseerd om het volgende te verbeteren: De duidelijkheid en toegankelijkheid tot de beschikbare informatie; De gebruiksvriendelijkheid en doeltreffendheid van de verwerkingsmechanismen van de gegevens van derden. Wij stellen u hierna de informatie voor die u voortaan kan verbinden met de derden. We hebben reeds gesproken over de nieuwe functies die de gegevens van de fiche van derden bewerken. Deze functies worden echter nader uiteengezet in de specifieke rubrieken. De aanpassingen inzake de weergave van deze gegevens zijn veralgemeend voor de meeste basisfiches en zullen dus eveneens apart beschreven worden. In het hoofdgedeelte van de fiches, vindt u voortaan de code en omschrijving van het land van vestiging en de geavanceerde beheersparameters van het disconto (indien geïnstalleerd). Deze parameters worden verder omschreven in de rubriek over het geavanceerd discontobeheer. Nadat u het land geselecteerd heeft, geeft BOB Software een standaard omschrijving weer in de taal van de derde. Deze standaard omschrijving komt uit de landentabel en kan niet gewijzigd worden. Let er op dat indien u een persoonlijke omschrijving van het land ingeeft, deze niet zal bijgewerkt worden als u de code van het land of van de derde achteraf wijzigt. Bij de overgang van een dossier naar de 3.3 versie van BOB Software, wordt de landcode automatisch ingevuld op basis van de postcode. Een bijkomend tabblad Boekhoud. hergroepeert nu de gegevens inzake de boekhoudkundige verrichtingen. Op dit tabblad biedt een grid u de mogelijkheid om meerdere ingaveschema s te verbinden met de derde waaronder men er één als standaard ingaveschema moet gebruiken. Een ingaveschema bestaat uit een samenstelling van de ingavenrekening, de aard en het tarief van de BTW. Het kan eveneens refereren naar een boeking in het boekingsjabloon. Pagina 5 van 38

6 Wanneer u een nieuwe fiche toevoegt, wordt dit tabblad Boekhoud. Standaard weergegeven om het invullen van deze gegevens aan te sporen. Om een ingaveschema toe te voegen klikt u op het icoon van het tabblad. Vervolgens kan u een rekening selecteren en eventueel de aard en het tarief van de BTW. U kan ook een alternatief ingaveschema instellen voor verschillende ingavenrekeningen met een boeking van het boekingsjabloon. In het veld Sjabloon geeft het icoon toegang tot de lijst met boekingen van het overeenkomstig sjabloon (aankopen of verkopen). Klik op de diskette van dit tabblad om uw ingaveschema op te slaan. Het vakje Def. biedt de mogelijkheid om het ingaveschema als standaard ingaveschema te definiëren voor de boekhoudkundige verrichtingen. Bij de ingave van de aankopen en verkopen in het invoerveld van de ingavenrekening, geeft de opdracht <Alt+ > de volledige lijst weer met de ingaveschema s die verbonden zijn met de derde. Om een ingaveschema aan te passen of te verwijderen, selecteert u deze in de grid en past u de nodige informatie aan of klikt u op het icoon. BOB Software beheert voortaan de verschillende leveringsadressen en dit zonder referentie met het bestand van derden. Zo geeft het icoon op het tabblad Fact in het veld lever. Adr. toegang tot het venster Beheer van de leveringsadressen. Dit scherm wordt beschreven in de handleiding over de nieuwigheden van de 3.3 versie voor het Commercieel Beheer. De twee nieuwigheden die in de volgende rubrieken worden beschreven betreffen de weergave van de gegevens van de basisfiches van BOB Software: Derden (klanten, leveranciers, relaties ondernemingen) en Boekhoudplan maar ook artikels, analytische secties en vaste activa. De nagestreefde doelstellingen zijn: Een zeer goede toegang tot de gegevens; Algemeen overzicht; Gebruiksvriendelijkheid en doeltreffendheid voor het onderhoud en de zoekopdrachten. Pagina 6 van 38

7 Beperkte weergave De beperkte weergave van de fiches bewaart nu de toegang tot al de informatie die beschikbaar is in de standaard weergave (behalve voor de fiches van de Vaste Activa). De verkleining van het scherm herleidt alle tabbladen van het zichtbare gedeelte van de fiche en geeft de algemene informatie weer op het bijkomende tabblad: Algemeen. De gegevens van de contactpersonen van de fiches van derden worden eveneens weergegeven op het bijkomende tabblad: Pers. Wanneer u bij de beperkte weergave van de fiches van derden klikt op het icoon voor de toevoeging van een nieuwe fiche, zal deze automatisch weergegeven worden in de standaardmodus om direct toegang te geven tot het tabblad Boekhoud. Pagina 7 van 38

8 Lijst modus Als alternatief op de weergave in fiche, biedt de lijst van de basisbestanden (het bestand van de analytische secties niet inbegrepen) een betere zichtbaarheid en toegang tot alle gegevens van deze bestanden en vereenvoudigt het hiermee eveneens het onderhoud. Toegang Elke gebruiker kan de weergavemodus kiezen die hij als standaard wenst in te stellen door middel van de iconen of via de menupunten Bestand Klanten of Leveranciers of Prospecten en Bestand Boekhoudplan. Standaard blijft de weergave modus de Fiche. Om de Lijst standaard op te roepen voor alle basisfiches, moet u naar het menu Extra Configuratie Gebruiker en vinkt u het vakje Opening van de basisbestanden in lijstvorm aan op het tabblad voorkeur. Voor het bestaande dossier, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de lijst te activeren als standaard weergave. Pagina 8 van 38

9 Let erop dat de fiche weergave en de lijst weergave elkaar niet uitsluiten. Niets verhindert u om de basisbestanden afzonderlijk in de ene of de andere modus weer te geven of om ze zelf beiden simultaan weer te geven. Ongeacht de standaard gekozen weergave, zal de alternatieve modus steeds toegankelijk zijn via het menupunt Bestand Klanten of Leveranciers of Leveranciers of Prospecten Lijst of Fiche en bestand Boekhoudplan Fiche of Lijst of via het mini menu van de iconen in de balk met de hoofdopdrachten. Eens dat uw bestand geopend is, kan u heel gemakkelijk en gesynchroniseerd naar de andere weergave overgaan door middel van de iconen onderaan het scherm : Op de weergaveschermen van de fiche opent het icoon de lijst; Op de weergaveschermen van de lijst openen de iconen,, of en een dubbele klik op de lijn in de grid, de fiche. Functies Met de lijst weergave heeft u een degelijk overzicht van de gegevens van de basisbestanden. Het wordt ook veel eenvoudiger om deze gegevens te bewerken en op een doeltreffende manier bij te werken. Pagina 9 van 38

10 In dit venster biedt het veld Opzoeken de mogelijkheid om het (de) eerste karakter(s) in te geven om het geselecteerde veld terug te vinden in de zone sleutel De grid geeft de basisgegevens weer van het bestand van derden of van het boekhoudplan. Elke lijn stemt overeen met een referentie van derden of van het boekhoudplan. Elke gebruiker kan de Per default weergave (standaardweergave) van de gegevens in de grid aanpassen aan zijn wensen en voorkeur. Deze kunnen variëren aangezien BOB Software de mogelijkheid biedt om meerdere weergaven op te slaan (gepersonaliseerde weergaven) om ze bijvoorbeeld te gebruiken voor raadpleging of voor specifieke behandeling. Om een weergave toe te voegen, selecteert u een basis weergave voor de aanmaak van een nieuwe weergave en klikt u op het icoon om het venster weer te geven voor het toevoegen van een weergave. Geef een code en een omschrijving in en sla deze gegevens op. De omschrijving van de nieuwe weergave verschijnt in het overeenkomstig veld. Het veld Geblokkeerde kolommen biedt de mogelijkheid om een aantal geblokkeerde kolommen helemaal links van het scherm aan te passen. In het contextueel menu van de grid, klikt u op Personalisering grid om kolommen te verwijderen/toe te voegen en er de weergave volgorde van te bepalen alsook de titels. Enkele voorkeursinstellingen kunnen eveneens direct in de grid uitgevoerd worden : De sortering van de gegevens veranderen door te klikken op de namen van de onderlijnde kolommen; De breedte van elke kolom aanpassen (bijvoorbeeld door deze aan te passen aan de langste karakters met een dubbele klik op de rechterrand van de kolomtitel) ; De volgorde van de kolommen aan te passen (bijvoorbeeld door eenvoudigweg te klikken en te slepen). Deze voorkeursinstellingen worden direct en automatisch opgeslagen in de aangegeven weergave bovenaan het scherm. Om een weergave te verwijderen moet u deze enkel selecteren en klikken op het icoon Pagina 10 van 38.

11 Indien u beschikt over de Module geavanceerd opzoeken, dan heeft u eveneens de export( ) en de filtermogelijkheden ( ) van de gegevens. Net zoals in de fiche, opent het icoon aangeduid door de marker. onderaan het scherm de historiek van de gegevens Naaste deze faciliteiten voor de raadpleging biedt dit venster eveneens interessante functies aan voor de wijziging/ het onderhoud van de gegevens en dit volgens dezelfde regels voor het behoud van de coherentie en precisie als deze die van toepassing zijn in de fiche. Klik op het icoon onderaan het scherm om over te gaan naar de wijzigingsmodus. Deze modus biedt de mogelijkheid om de gegevens direct in het rooster aan te passen. Daarenboven kan u dankzij de iconen onderaan het scherm of in het contextueel menu van het scherm: Nieuwe gegevens invoegen ( ), eventueel op basis van bestaande gegevens (standaard aangegeven door de marker) ; Het (de) geselecteerde gegeven(s) wissen ( Een wijziging aangeven die simultaan moet worden uitgevoerd ( verschillende ingaven door middel van het volgende scherm: ); en ) voor Op dit scherm wordt de aanpassing in 3 stappen uitgevoerd : De keuze van de in rekening te nemen gegevens : uw selectie of de hele lijst ; Bepaling van de toepassingsvoorwaarden (facultatief); De ingave van het (de) nieuwe gegeven(s) die door de velden overgenomen moeten worden. Om al de ingaven op de lijst te selecteren of te deselecteren, gebruikt u zoals gewoonlijk de iconen en. De sneltoetsen CAPS en CTRL bieden de mogelijkheid om meerdere onafgebroken en onderbroken selecties uit te voeren. Pagina 11 van 38

12 Al deze behandelingen van gegevens worden zo direct en automatisch opgeslagen bij het verlaten van een ingave of van een wijzigingsvenster. Het icoon onderaan het scherm, biedt echter de mogelijkheid om de laatste aangebrachte wijziging op een of meerdere gegevens te annuleren. Zo kan u de of het x aantal laatste wijziging(en) annuleren. Het wissen van de ingaven kan daarentegen niet geannuleerd worden. Om de wijzigingsmodus te verlaten, klikt u op het icoon Pagina 12 van 38 onderaan het scherm.

13 4. Ingave Dankzij de nieuwe functies van de 3.3 versie, versnelt BOB Software nog meer uw ingaven en verkleint de kans op fouten. Aankopen en verkopen De selectie van een ingavenrekening in de ingaveroosters van de aan en verkoopdocumenten is voortaan nog eenvoudiger aangezien u nu naast het zoekscherm van het boekhoudplan ook het volgende kan raadplegen : De lijst van de laatste ingeboekte rekeningen voor de derde dankzij de opdracht <Ctrl+ > (opgestart vanaf het veld Rekening) ; De lijst van de meerdere ingaveschema s verbonden met deze derde dankzij de opdracht <Alt+ > (opgestart vanaf het veld Rekening). In de lijst van de laatste ingavenrekeningen geeft BOB Software de omschrijving en het huidig saldo van elke rekening weer. De iconen onderaan het scherm bieden de mogelijkheid om de volgende opdrachten uit te voeren: : Terug naar het ingavescherm (of Esc) ; : Wissen van de geselecteerde lijn; : Opening van het zoekvenster van het boekhoudplan (ook toegankelijk via de opdracht <Alt+ >) ; : Opening van het scherm met de schema s van meerdere rekeningen hierboven reeds beschreven. Voor de bestaande dossiers stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de lijst van de laatste ingavenrekeningen direct bij te werken met de gegevens die in de voorgaande versie opgeslagen werden. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen mag u deze uitstellen op een later tijdstip. In dat geval kan u de gegevens recupereren wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden opnieuw te lanceren. Pagina 13 van 38

14 De lijst van de meerdere ingaveschema s kan hier eveneens direct aangepast worden door middel van de toevoegingscherm. en verwijderingiconen die beschikbaar zijn onderaan het Let erop dat de opdracht <Alt+ > (of ) dat tot nu toe toegang gaf tot het zoekvenster van het boekhoudplan, bij voorrang de lijst van de laatste rekeningen kan weergeven die geboekt werden voor deze derde (indien bestaande). Het volstaat hiervoor om het vakje aan te vinken met Prioritaire opening van de laatste rekeningen in uw persoonlijke voorkeursinstellingen (Extra Configuratie Gebruiker). Pagina 14 van 38

15 Voor de bestaande dossiers, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie u voor om de prioritaire opening van de laatste rekeningen te activeren. Let erop dat eenmaal de lijst van de laatste ingavenrekeningen geopend werd, u de verrichting kan herhalen met de opdracht <Alt+ > om het zoekvenster van het boekhoudplan weer te geven. Diverse verrichtingen De boekingen van diverse verrichtingen in Excel kunnen voortaan met enkele muisklikken gerecupereerd worden in uw DP dagboeken. Op het ingavescherm van de DP s klikt u op het icoon om het scherm te openen voor de Import van diverse verrichtingen. Dit scherm biedt u de mogelijkheid om uw gegevens te recupereren ofwel door een bestand te selecteren, ofwel door gebruik te maken van het klembord. Maak uw keuze door eenvoudigweg te klikken op het overeenkomstig icoon. Uw gegevens zullen dan weergegeven worden in de grid. Let erop dat u de gegevens nog direct kan wijzigen in de grid alvorens ze te recupereren. Bepaal vervolgens het aantal titellijnen en de lijn vanaf waar u de gegevens wil recupereren. Ten laatste biedt het onderste gedeelte van het scherm de mogelijkheid om de manier waarop de bedragen in uw Excel tabel werden ingegeven te bepalen en om in functie hiervan de structuur van de gegevens van uw dossier in BOB Software en deze in uw Excel tabel in overeenstemming te brengen. In de grid, komt de kolom Beschr. overeen met de ingaveschermen van de diverse verrichtingen. Voor elk veld, biedt de kolom Type de mogelijkheid om te kiezen of de toe te kennen waarde gerecupereerd moet worden uit een kolom van de Excel tabel, gedefinieerd als constante of automatisch berekend moet worden door BOB Software. De kolom van de Excel tabel (of de constante) waarmee men rekening moet houden moet aangegeven worden in de derde kolom waarde. In dit veld kan u een waarde ingeven of deze eenvoudigweg selecteren in een dropdown lijst (beschikbaar via de opdracht <Alt+ > of de pijl ). De identificatie van een kolom in de Excel tabel kan eveneens gebeuren met klikken & slepen. Pagina 15 van 38

16 Alvorens de gegevens daadwerkelijk te recupereren in uw dagboek van diverse verrichtingen via het icoon, biedt het icoon u de mogelijkheid om de coherentie van de gegevens te controleren en biedt het icoon de mogelijkheid om deze gegevens op te slaan zodat u ze achteraf opnieuw kan gebruiken bij een latere recuperatie van gegevens. Elke keer dat u een nieuwe configuratie bepaald, stelt BOB Software u trouwens voor om deze op te slaan. Om de grid in te vullen met de verbinding van de gegevens door middel van een bestaande configuratie, klikt u op het icoon en selecteert u ze. Rekenmachine Om uw verrichtingen te vereenvoudigen, is het vakje met het bedrag van de ingaveschermen van de verschillende sjablonen nu voorzien van een rekenmachine. U kan deze rekenmachine oproepen door middel van het icoon, de opdracht <Alt+ > of met de rekenkundige tekens (+,,*,/,=). Om uw opdrachten te kunnen uitvoeren gebruikt u eenvoudigweg uw muis of de toetsen van uw toetsenbord. Pagina 16 van 38

17 5. Raadplegen We zagen zonet bij de ingaven dat de nieuwe 3.3 versie van BOB Software onder andere zorgt voor meer toegankelijkheid tot alle gegevens en meer doeltreffendheid in de bewerking ervan. Hierna tonen wij u hoe deze begrippen ook op de raadplegingen worden toegepast. Historiek van de algemene rekeningen Twee bijkomende kolomen verschijnen in de historiek van de algemene rekeningen. Rekeningen van de tegenpartijen Elke keer dat het mogelijk is om een rekening van een tegenboeking te bepalen voor een bewogen rekening slaat BOB Software deze rekening automatisch op dankzij de nieuwe optie voor het beheer van rekeningen van de tekenboekingen. Op die manier vindt u deze rekening onmiddellijk terug bij de raadpleging van de algemene rekeningen en dagboeken. Het beheer van de rekeningen van de tegenpartijen is standaard geactiveerd. Voor het bestaande dossier, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om het beheer van de rekeningen van de tegenpartijen te activeren. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze uitstellen tot een later tijdstip. In dat geval kan u de activering uitvoeren waneer u het wenst door de assistent voor het beheer van de nieuwigheden te herlanceren of door zich te wenden tot de algemene opties van de boekhouding. Eens dat de optie geactiveerd werd, kan u de kolom met de rekeningen van de tegenpartij toevoegen in de grid van de historieken van de algemene rekeningen bij de personalisering van de grid (contextueel menu). Indien mogelijk zal BOB Software deze kolom voor de verlopen rekeningen automatisch bijwerken. Pagina 17 van 38

18 Referentie derden Om uw raadpleging van de producten en lastenrekeningen te verbeteren, geeft de historiek van de algemene rekeningen nu automatisch de referentie weer van de derden die betrokken zijn in de boeking. Voor het bestaande dossier stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de referentie van derden weer te geven. Dit biedt de mogelijkheid om deze nieuwe kolom voor de verlopen rekeningen automatisch bij te werken. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze uitstellen tot een later tijdstip. In dat geval zal de bijwerking uitgevoerd kunnen worden wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden opnieuw te lanceren. Pagina 18 van 38

19 Balans van de algemene rekeningen. Om de analyse van de Balans van de algemene rekeningen te vereenvoudigen, kan deze nu gemakkelijk geraadpleegd worden via het nieuwe menupunt Raadplegen Balans van de algemene rekeningen. Op dit scherm kiest u de berekeningsperiode van de balans en klikt u op Berekenen om deze weer te geven. U kan vervolgens de weergave aanpassen door de volgende opties te selecteren : De informatie betreffende de cumulatie ; De volgorde van de rekeningen ; Een reeks van de rekeningen ; Een reeks van de rekeningscategorieën ; Gebruik ook de iconen: : Om de rekeningen van derden wel of niet weer te geven ; : Om de boekingsrekeningen wel of niet weer te geven ; : Om de niet bewogen rekeningen wel of niet weer te geven ; : Om enkel de analytische rekeningen of alle rekeningen weer te geven. Als u over de Module geavanceerd opzoeken beschikt, heeft u toegang tot de export ( ) en filteropties ( ) van de gegevens. Pagina 19 van 38

20 Raadplegen van de dagboeken We zagen zonet in de historiek van de algemene rekeningen dat de nieuwe optie voor het beheer van de rekeningen van de tegenpartijen u eveneens toegang verleent tot deze informatie bij het raadplegen van de dagboeken. Voor het bestaande dossier, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie u voor om het beheer van de rekeningen van de tegenpartijen te activeren. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze uitstellen tot een later tijdstip. In dat geval kan u de activering uitvoeren wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden opnieuw op te starten of door zich te wenden tot de algemene opties van de boekhouding. Eens de optie geactiveerd werd, wordt de kolom met de rekeningen van de tegenpartijen weergegeven in de grid voor de raadpleging van de dagboeken. Indien mogelijk zal BOB Software deze kolom voor de voorbije boekingen automatisch bijwerken. Pagina 20 van 38

21 6. Afdrukken Geblokkeerde documenten Om uw beheer van de geblokkeerde documenten te vereenvoudigen, stelt BOB Software twee nieuwe opties voor bij het afdrukken van uw historieken van derden : Met de geblokkeerde en Met de niet geblokkeerde. Om enkel de lijst met de geblokkeerde documenten af te drukken, moet enkel de eerste optie aangevinkt worden. Deze selectie bevindt zich standaard (voor de leveranciers) op het scherm Historieken van derden (geblokkeerde documenten), toegankelijk via het menupunt Afdrukken Grootboek Geblokkeerde documenten. Pagina 21 van 38

22 Rekeninguittreksels De afdrukken van de rekeninguittreksels (op een vaste datum of op het einde van een periode), reeds beschikbaar in de historieken van derden, zijn voortaan ook beschikbaar in de historieken van de algemene rekeningen. Dit is mogelijk dankzij de ontwikkeling van een nieuwe algemene optie voor de boekhouding : het beheer van de afpuntingsdata. Deze optie is standaard geactiveerd. Voor het bestaande dossier, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de afpuntingsdata te activeren. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze echter op een later tijdstip uitstellen. In dat geval kan u de activering uitvoeren wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden opnieuw op te starten of door zich te wenden tot de algemene opties van de boekhouding. Pagina 22 van 38

23 Om de rekeninguittreksels af te drukken, moet u naar het menu Afdrukken Grootboek Algemene rekeningen en kiest u het gewenste afdruktype: Rekeninguittreksel (bepaalde datum) of Rekeninguittreksel (einde van de periode). Eens dat u een rekeninguittreksel geselecteerd hebt, biedt een bijkomende optie u de mogelijkheid om de niet afpuntbare rekeningen toe te voegen aan uw afdruk: met de niet afpuntbare rek. Pagina 23 van 38

24 7. Officiële documenten Een nieuw hoofdmenu Aangiften hergroepeert voortaan al de functies van de officiële documenten. Daarenboven wordt het beheer van uw officiële documenten nog doeltreffender dankzij bijvoorbeeld de opstelling van de Historiek van de officiële documenten, van de boekhouding met Intervat2 en de nieuwe multidossier functies. In een eerste rubriek zien we hoe het menu Aangiften eruit ziet en vervolgens kijken we naar de nieuwe functies die het omvat. Menu Aangiften Het menu Aangiften hergroepeert al de functies (aanmaken, bewerken, verzenden) van verschillende officiële documenten: BTW aangifte, intracommunautaire opgaven, jaarlijkse listing van de BTW plichtige klanten, Intrastat aangifte en commissiefiches. U vindt er : Menupunten die vroeger voorgesteld werden in het menu Afdrukken (BTWaangifte, Intracommunautaire Opgaven, Klantenlisting, Balans per BTW code, Overeenstemming omzetcijfer, Intrastat Aangiften en Commissiefiches); Enkele punten die reeds beschikbaar waren in het menu Communicatie van BOB System (Transfer EDIVAT enkele menupunten die reeds beschikbaar waren via het menu Communicaties van BOB System (Verzending EDIVAT, Lijst van verzendingen via EDIVAT, Resultaat EDIVAT en Klantenlisting); Een nieuwe Historiek van de officiële documenten voor een geïntegreerd beheer van alle documenten van het dossier; Een nieuwe zone Multidossiers om opdrachten uit te voeren op verschillende dossiers vanaf een geopend dossier. Let erop dat u toegang kan krijgen tot de officiële documenten ofwel via de onafhankelijke menupunten ofwel door middel van de historieken van de officiële documenten. Pagina 24 van 38

25 Nieuwe functies Opvolgingsparameters Een nieuw venster Parameters van het document biedt de mogelijkheid om een statuut toe te kennen aan elk document dat aangemaakt werd met een officiële periode en om het gebruikte formaat te identificeren voor het indienen. Bij elke nieuwe stap van het behandelingsproces geeft BOB Software automatisch het venster weer met de Parameters van het document door het gepaste statuut voor te stellen. Het statuut van een officieel document geeft de behandelingsstatus weer: Opgemaakt: het document werd berekend; Afgedrukt: het document werd afgedrukt; Bestand aangemaakt: het intervat bestand werd aangemaakt; Daarenboven kan u 2 andere statuten discreet toevoegen: Fout: het document werd per vergissing berekend; Gesloten: het document is afgewerkt. Indien u net een bestand heeft afgedrukt of aangemaakt om het in te geven, kan u eveneens het gebruikte formaat aangeven: Papier in geval van afdruk; Elektronisch, Edivat en Intervat2 indien u een bestand heeft aangemaakt. Het vakje Correct? zal automatisch aangevinkt worden als het document geen enkele fout meer bevat. Gebruik daarentegen manueel het vakje Rectificatie? om correcties in de aangiften uit te voeren. Ten laatste kan u in de zone Nota vrije commentaar ingeven. Om uw document op te slaan met de weergegeven parameters klikt u JA. U vindt uw document voortaan terug in de Historiek van de officiële documenten (hierna beschreven). Pagina 25 van 38

26 Selectie van de berekeningsperiode Op de vensters met de BTW en Intrastataangiften, biedt de zone voor de selectie van de periode voortaan de mogelijkheid om van op voorrand te bepalen of de berekeningsperiode overeenkomt met een officiële periode of een niet officiële periode (niet officieel). De dropdown lijst met de officiële periodes bevat slechts de niet gesloten boekingsperiodes. Let er eveneens op dat voortaan enkel de aangiften aangemaakt op de officiële periodes opgeslagen worden in het dossier. Compatibiliteit met Intervat 2 De BTWaangiften, de jaarlijkse klantenlisting en intracommunautaire opgaven die in BOB Software aangemaakt worden kunnen ingegeven worden bij de Administratie via Intervat 2. Voor elk overeenkomstig venster, stelt een nieuw icoon in een bestand dat compatibel is met deze toepassing. de export voor van het document Eens dat uw document afgewerkt werd, klikt u op dit icoon en controleert u de gegevens van de afzender door middel van het weergegeven venster: Standaard geeft BOB Software de algemene gegevens weer van het huidig dossier (open). Indien de gegevens van de afzender zich in een ander dossier bevinden, vinkt u het vakje Dossier fiduciaire aan een selecteert u het dossier waar de gewenste gegevens zich bevinden. Wijzig indien nodig en sla op. U moet enkel nog de plaats aanduiden waar u het af te geven document wenst op te slaan. In BOB Software, kan u eveneens de BTWaangiften, de klantenlisting of de intracommunautaire aangiften van meerdere dossiers in een opdracht verzenden. Deze functie wordt verder beschreven in de rubriek over het beheer van Multidossiers. Historiek van de officiële documenten De historiek van de officiële documenten zorgt voor een geïntegreerd beheer van de officiële documenten. Voor het bestaande dossier stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de documenten die in vorige versie werden aangemaakt te recupereren. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze uitstellen tot een later tijdstip. In dat geval kan u de recuperatie van de gegevens uitvoeren wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de Pagina 26 van 38

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 Inhoudsopgave 1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 3 KORT OVERZICHT VAN VEELGEBRUIKTE ICOONTJES 7 4 EEN DOSSIER AANMAKEN OF OPENEN

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40

Een tekenprogramma voor elektriciens. Handleiding V1.5.40 Een tekenprogramma voor elektriciens Handleiding V1.5.40 INHOUDSTABEL INHOUDSTABEL... 2 TRIKKER... 4 TRIKKER INSTALLEREN... 5 Installeren vanaf het Internet... 5 Demoversie Activeren... 8 DOCUMENT & ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie