De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding"

Transcriptie

1 De nieuwigheden van BOB Software 3.3 : Algemene en Analytische Boekhouding

2 Inhoudstafel 1. Inleiding Configuratie van de nieuwigheden Basisbestanden... 5 Fiches van derden... 5 Beperkte weergave... 7 Lijst modus... 8 Toegang...8 Functies Ingave Aankopen en verkopen Diverse verrichtingen Rekenmachine Raadplegen Historiek van de algemene rekeningen Rekeningen van de tegenpartijen...17 Referentie derden...18 Balans van de algemene rekeningen Raadplegen van de dagboeken Afdrukken Geblokkeerde documenten Rekeninguittreksels Officiële documenten Menu Aangiften Nieuwe functies Opvolgingsparameters...25 Selectie van de berekeningsperiode...26 Compatibiliteit met Intervat Historiek van de officiële documenten...26 Beheer van de multidossiers Extra Nota van het dossier Geavanceerd discontobeheer Activering van de optie Ingave van de facturen met een disconto Excl. BTW Overeenstemming BTWaangifte / Omzetcijfer Bijlagen Analytische boekhouding Pagina 2 van 38

3 1. Inleiding Elke nieuwe versie van BOB Software heeft als doel u het leven te vereenvoudigen door u meer gebruiksvriendelijkheid aan te bieden bij de ingaven, meer toegankelijkheid tot uw gegevens en meer doeltreffendheid bij de bewerking ervan. Deze handleiding beschrijft de nieuwigheden van de versie 3.3 van BOB Software inzake de Algemene en analytische boekhouding zodat u er volop van zou kunnen genieten. In een eerste rubriek, vindt u uitleg over de configuratie van de nieuwigheden. Vervolgens worden deze nieuwigheden voorgesteld in dezelfde volgorde als de hoofdmenu s van BOB Software, gevolgd door de nieuwe functies van de menupunten. Het laatste deel van de handleiding behandelt de analytische boekhouding. De nieuwigheden van de versie 3.3 van het Commercieel Beheer en het Beheer van de Vaste activa worden in specifieke handleidingen beschreven. Pagina 3 van 38

4 2. Configuratie van de nieuwigheden Indien u eerder al gewerkt hebt met BOB Software zal uw versie van het programma na de bijwerking en bij het opstarten van het dossier, een assistent weergeven die u in het kort de nieuwe functies voorstelt die u kan configureren en die u in staat stelt deze te activeren. Om bepaalde nieuwigheden in de 3.3 versie te activeren moet u de structuur van de fiches aanpassen en de gegevens behandelen die in de voorgaande versie opgeslagen werden om de nieuwe velden van het scherm zo veel mogelijk aan te vullen. Dit bijwerkingproces van de fiches kan enigszins wat tijd in beslag nemen als het gaat om een groot aantal gegevens. De assistent voor de configuratie van de nieuwigheden vestigt eveneens uw aandacht op het feit dat de nieuwe functies veel meer tijd in beslag nemen en biedt u bijgevolg de mogelijkheid om de configuratie verder te zetten met of zonder deze functies. Indien u de configuratie uitstelt tot een later tijdstip, moet u de functies enkel selecteren wanneer u de configuratieprocedure op het gewenste moment opnieuw opstart. (? Configuratie van de nieuwigheden). In elk geval raden wij u aan een backup te maken van uw gegevens vooraleer u van versie verandert. De beschrijvingen in het cursief voorafgegaan door het icoon leggen de nadruk op: De gevolgen van de overgang naar de 3.3 versie voor de huidige gegevens; De opties die u moet configureren om de toegelichte nieuwigheid te activeren. Pagina 4 van 38

5 Fiches van derden 3. Basisbestanden De fiches van derden worden ingevuld en gereorganiseerd om het volgende te verbeteren: De duidelijkheid en toegankelijkheid tot de beschikbare informatie; De gebruiksvriendelijkheid en doeltreffendheid van de verwerkingsmechanismen van de gegevens van derden. Wij stellen u hierna de informatie voor die u voortaan kan verbinden met de derden. We hebben reeds gesproken over de nieuwe functies die de gegevens van de fiche van derden bewerken. Deze functies worden echter nader uiteengezet in de specifieke rubrieken. De aanpassingen inzake de weergave van deze gegevens zijn veralgemeend voor de meeste basisfiches en zullen dus eveneens apart beschreven worden. In het hoofdgedeelte van de fiches, vindt u voortaan de code en omschrijving van het land van vestiging en de geavanceerde beheersparameters van het disconto (indien geïnstalleerd). Deze parameters worden verder omschreven in de rubriek over het geavanceerd discontobeheer. Nadat u het land geselecteerd heeft, geeft BOB Software een standaard omschrijving weer in de taal van de derde. Deze standaard omschrijving komt uit de landentabel en kan niet gewijzigd worden. Let er op dat indien u een persoonlijke omschrijving van het land ingeeft, deze niet zal bijgewerkt worden als u de code van het land of van de derde achteraf wijzigt. Bij de overgang van een dossier naar de 3.3 versie van BOB Software, wordt de landcode automatisch ingevuld op basis van de postcode. Een bijkomend tabblad Boekhoud. hergroepeert nu de gegevens inzake de boekhoudkundige verrichtingen. Op dit tabblad biedt een grid u de mogelijkheid om meerdere ingaveschema s te verbinden met de derde waaronder men er één als standaard ingaveschema moet gebruiken. Een ingaveschema bestaat uit een samenstelling van de ingavenrekening, de aard en het tarief van de BTW. Het kan eveneens refereren naar een boeking in het boekingsjabloon. Pagina 5 van 38

6 Wanneer u een nieuwe fiche toevoegt, wordt dit tabblad Boekhoud. Standaard weergegeven om het invullen van deze gegevens aan te sporen. Om een ingaveschema toe te voegen klikt u op het icoon van het tabblad. Vervolgens kan u een rekening selecteren en eventueel de aard en het tarief van de BTW. U kan ook een alternatief ingaveschema instellen voor verschillende ingavenrekeningen met een boeking van het boekingsjabloon. In het veld Sjabloon geeft het icoon toegang tot de lijst met boekingen van het overeenkomstig sjabloon (aankopen of verkopen). Klik op de diskette van dit tabblad om uw ingaveschema op te slaan. Het vakje Def. biedt de mogelijkheid om het ingaveschema als standaard ingaveschema te definiëren voor de boekhoudkundige verrichtingen. Bij de ingave van de aankopen en verkopen in het invoerveld van de ingavenrekening, geeft de opdracht <Alt+ > de volledige lijst weer met de ingaveschema s die verbonden zijn met de derde. Om een ingaveschema aan te passen of te verwijderen, selecteert u deze in de grid en past u de nodige informatie aan of klikt u op het icoon. BOB Software beheert voortaan de verschillende leveringsadressen en dit zonder referentie met het bestand van derden. Zo geeft het icoon op het tabblad Fact in het veld lever. Adr. toegang tot het venster Beheer van de leveringsadressen. Dit scherm wordt beschreven in de handleiding over de nieuwigheden van de 3.3 versie voor het Commercieel Beheer. De twee nieuwigheden die in de volgende rubrieken worden beschreven betreffen de weergave van de gegevens van de basisfiches van BOB Software: Derden (klanten, leveranciers, relaties ondernemingen) en Boekhoudplan maar ook artikels, analytische secties en vaste activa. De nagestreefde doelstellingen zijn: Een zeer goede toegang tot de gegevens; Algemeen overzicht; Gebruiksvriendelijkheid en doeltreffendheid voor het onderhoud en de zoekopdrachten. Pagina 6 van 38

7 Beperkte weergave De beperkte weergave van de fiches bewaart nu de toegang tot al de informatie die beschikbaar is in de standaard weergave (behalve voor de fiches van de Vaste Activa). De verkleining van het scherm herleidt alle tabbladen van het zichtbare gedeelte van de fiche en geeft de algemene informatie weer op het bijkomende tabblad: Algemeen. De gegevens van de contactpersonen van de fiches van derden worden eveneens weergegeven op het bijkomende tabblad: Pers. Wanneer u bij de beperkte weergave van de fiches van derden klikt op het icoon voor de toevoeging van een nieuwe fiche, zal deze automatisch weergegeven worden in de standaardmodus om direct toegang te geven tot het tabblad Boekhoud. Pagina 7 van 38

8 Lijst modus Als alternatief op de weergave in fiche, biedt de lijst van de basisbestanden (het bestand van de analytische secties niet inbegrepen) een betere zichtbaarheid en toegang tot alle gegevens van deze bestanden en vereenvoudigt het hiermee eveneens het onderhoud. Toegang Elke gebruiker kan de weergavemodus kiezen die hij als standaard wenst in te stellen door middel van de iconen of via de menupunten Bestand Klanten of Leveranciers of Prospecten en Bestand Boekhoudplan. Standaard blijft de weergave modus de Fiche. Om de Lijst standaard op te roepen voor alle basisfiches, moet u naar het menu Extra Configuratie Gebruiker en vinkt u het vakje Opening van de basisbestanden in lijstvorm aan op het tabblad voorkeur. Voor het bestaande dossier, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de lijst te activeren als standaard weergave. Pagina 8 van 38

9 Let erop dat de fiche weergave en de lijst weergave elkaar niet uitsluiten. Niets verhindert u om de basisbestanden afzonderlijk in de ene of de andere modus weer te geven of om ze zelf beiden simultaan weer te geven. Ongeacht de standaard gekozen weergave, zal de alternatieve modus steeds toegankelijk zijn via het menupunt Bestand Klanten of Leveranciers of Leveranciers of Prospecten Lijst of Fiche en bestand Boekhoudplan Fiche of Lijst of via het mini menu van de iconen in de balk met de hoofdopdrachten. Eens dat uw bestand geopend is, kan u heel gemakkelijk en gesynchroniseerd naar de andere weergave overgaan door middel van de iconen onderaan het scherm : Op de weergaveschermen van de fiche opent het icoon de lijst; Op de weergaveschermen van de lijst openen de iconen,, of en een dubbele klik op de lijn in de grid, de fiche. Functies Met de lijst weergave heeft u een degelijk overzicht van de gegevens van de basisbestanden. Het wordt ook veel eenvoudiger om deze gegevens te bewerken en op een doeltreffende manier bij te werken. Pagina 9 van 38

10 In dit venster biedt het veld Opzoeken de mogelijkheid om het (de) eerste karakter(s) in te geven om het geselecteerde veld terug te vinden in de zone sleutel De grid geeft de basisgegevens weer van het bestand van derden of van het boekhoudplan. Elke lijn stemt overeen met een referentie van derden of van het boekhoudplan. Elke gebruiker kan de Per default weergave (standaardweergave) van de gegevens in de grid aanpassen aan zijn wensen en voorkeur. Deze kunnen variëren aangezien BOB Software de mogelijkheid biedt om meerdere weergaven op te slaan (gepersonaliseerde weergaven) om ze bijvoorbeeld te gebruiken voor raadpleging of voor specifieke behandeling. Om een weergave toe te voegen, selecteert u een basis weergave voor de aanmaak van een nieuwe weergave en klikt u op het icoon om het venster weer te geven voor het toevoegen van een weergave. Geef een code en een omschrijving in en sla deze gegevens op. De omschrijving van de nieuwe weergave verschijnt in het overeenkomstig veld. Het veld Geblokkeerde kolommen biedt de mogelijkheid om een aantal geblokkeerde kolommen helemaal links van het scherm aan te passen. In het contextueel menu van de grid, klikt u op Personalisering grid om kolommen te verwijderen/toe te voegen en er de weergave volgorde van te bepalen alsook de titels. Enkele voorkeursinstellingen kunnen eveneens direct in de grid uitgevoerd worden : De sortering van de gegevens veranderen door te klikken op de namen van de onderlijnde kolommen; De breedte van elke kolom aanpassen (bijvoorbeeld door deze aan te passen aan de langste karakters met een dubbele klik op de rechterrand van de kolomtitel) ; De volgorde van de kolommen aan te passen (bijvoorbeeld door eenvoudigweg te klikken en te slepen). Deze voorkeursinstellingen worden direct en automatisch opgeslagen in de aangegeven weergave bovenaan het scherm. Om een weergave te verwijderen moet u deze enkel selecteren en klikken op het icoon Pagina 10 van 38.

11 Indien u beschikt over de Module geavanceerd opzoeken, dan heeft u eveneens de export( ) en de filtermogelijkheden ( ) van de gegevens. Net zoals in de fiche, opent het icoon aangeduid door de marker. onderaan het scherm de historiek van de gegevens Naaste deze faciliteiten voor de raadpleging biedt dit venster eveneens interessante functies aan voor de wijziging/ het onderhoud van de gegevens en dit volgens dezelfde regels voor het behoud van de coherentie en precisie als deze die van toepassing zijn in de fiche. Klik op het icoon onderaan het scherm om over te gaan naar de wijzigingsmodus. Deze modus biedt de mogelijkheid om de gegevens direct in het rooster aan te passen. Daarenboven kan u dankzij de iconen onderaan het scherm of in het contextueel menu van het scherm: Nieuwe gegevens invoegen ( ), eventueel op basis van bestaande gegevens (standaard aangegeven door de marker) ; Het (de) geselecteerde gegeven(s) wissen ( Een wijziging aangeven die simultaan moet worden uitgevoerd ( verschillende ingaven door middel van het volgende scherm: ); en ) voor Op dit scherm wordt de aanpassing in 3 stappen uitgevoerd : De keuze van de in rekening te nemen gegevens : uw selectie of de hele lijst ; Bepaling van de toepassingsvoorwaarden (facultatief); De ingave van het (de) nieuwe gegeven(s) die door de velden overgenomen moeten worden. Om al de ingaven op de lijst te selecteren of te deselecteren, gebruikt u zoals gewoonlijk de iconen en. De sneltoetsen CAPS en CTRL bieden de mogelijkheid om meerdere onafgebroken en onderbroken selecties uit te voeren. Pagina 11 van 38

12 Al deze behandelingen van gegevens worden zo direct en automatisch opgeslagen bij het verlaten van een ingave of van een wijzigingsvenster. Het icoon onderaan het scherm, biedt echter de mogelijkheid om de laatste aangebrachte wijziging op een of meerdere gegevens te annuleren. Zo kan u de of het x aantal laatste wijziging(en) annuleren. Het wissen van de ingaven kan daarentegen niet geannuleerd worden. Om de wijzigingsmodus te verlaten, klikt u op het icoon Pagina 12 van 38 onderaan het scherm.

13 4. Ingave Dankzij de nieuwe functies van de 3.3 versie, versnelt BOB Software nog meer uw ingaven en verkleint de kans op fouten. Aankopen en verkopen De selectie van een ingavenrekening in de ingaveroosters van de aan en verkoopdocumenten is voortaan nog eenvoudiger aangezien u nu naast het zoekscherm van het boekhoudplan ook het volgende kan raadplegen : De lijst van de laatste ingeboekte rekeningen voor de derde dankzij de opdracht <Ctrl+ > (opgestart vanaf het veld Rekening) ; De lijst van de meerdere ingaveschema s verbonden met deze derde dankzij de opdracht <Alt+ > (opgestart vanaf het veld Rekening). In de lijst van de laatste ingavenrekeningen geeft BOB Software de omschrijving en het huidig saldo van elke rekening weer. De iconen onderaan het scherm bieden de mogelijkheid om de volgende opdrachten uit te voeren: : Terug naar het ingavescherm (of Esc) ; : Wissen van de geselecteerde lijn; : Opening van het zoekvenster van het boekhoudplan (ook toegankelijk via de opdracht <Alt+ >) ; : Opening van het scherm met de schema s van meerdere rekeningen hierboven reeds beschreven. Voor de bestaande dossiers stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de lijst van de laatste ingavenrekeningen direct bij te werken met de gegevens die in de voorgaande versie opgeslagen werden. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen mag u deze uitstellen op een later tijdstip. In dat geval kan u de gegevens recupereren wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden opnieuw te lanceren. Pagina 13 van 38

14 De lijst van de meerdere ingaveschema s kan hier eveneens direct aangepast worden door middel van de toevoegingscherm. en verwijderingiconen die beschikbaar zijn onderaan het Let erop dat de opdracht <Alt+ > (of ) dat tot nu toe toegang gaf tot het zoekvenster van het boekhoudplan, bij voorrang de lijst van de laatste rekeningen kan weergeven die geboekt werden voor deze derde (indien bestaande). Het volstaat hiervoor om het vakje aan te vinken met Prioritaire opening van de laatste rekeningen in uw persoonlijke voorkeursinstellingen (Extra Configuratie Gebruiker). Pagina 14 van 38

15 Voor de bestaande dossiers, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie u voor om de prioritaire opening van de laatste rekeningen te activeren. Let erop dat eenmaal de lijst van de laatste ingavenrekeningen geopend werd, u de verrichting kan herhalen met de opdracht <Alt+ > om het zoekvenster van het boekhoudplan weer te geven. Diverse verrichtingen De boekingen van diverse verrichtingen in Excel kunnen voortaan met enkele muisklikken gerecupereerd worden in uw DP dagboeken. Op het ingavescherm van de DP s klikt u op het icoon om het scherm te openen voor de Import van diverse verrichtingen. Dit scherm biedt u de mogelijkheid om uw gegevens te recupereren ofwel door een bestand te selecteren, ofwel door gebruik te maken van het klembord. Maak uw keuze door eenvoudigweg te klikken op het overeenkomstig icoon. Uw gegevens zullen dan weergegeven worden in de grid. Let erop dat u de gegevens nog direct kan wijzigen in de grid alvorens ze te recupereren. Bepaal vervolgens het aantal titellijnen en de lijn vanaf waar u de gegevens wil recupereren. Ten laatste biedt het onderste gedeelte van het scherm de mogelijkheid om de manier waarop de bedragen in uw Excel tabel werden ingegeven te bepalen en om in functie hiervan de structuur van de gegevens van uw dossier in BOB Software en deze in uw Excel tabel in overeenstemming te brengen. In de grid, komt de kolom Beschr. overeen met de ingaveschermen van de diverse verrichtingen. Voor elk veld, biedt de kolom Type de mogelijkheid om te kiezen of de toe te kennen waarde gerecupereerd moet worden uit een kolom van de Excel tabel, gedefinieerd als constante of automatisch berekend moet worden door BOB Software. De kolom van de Excel tabel (of de constante) waarmee men rekening moet houden moet aangegeven worden in de derde kolom waarde. In dit veld kan u een waarde ingeven of deze eenvoudigweg selecteren in een dropdown lijst (beschikbaar via de opdracht <Alt+ > of de pijl ). De identificatie van een kolom in de Excel tabel kan eveneens gebeuren met klikken & slepen. Pagina 15 van 38

16 Alvorens de gegevens daadwerkelijk te recupereren in uw dagboek van diverse verrichtingen via het icoon, biedt het icoon u de mogelijkheid om de coherentie van de gegevens te controleren en biedt het icoon de mogelijkheid om deze gegevens op te slaan zodat u ze achteraf opnieuw kan gebruiken bij een latere recuperatie van gegevens. Elke keer dat u een nieuwe configuratie bepaald, stelt BOB Software u trouwens voor om deze op te slaan. Om de grid in te vullen met de verbinding van de gegevens door middel van een bestaande configuratie, klikt u op het icoon en selecteert u ze. Rekenmachine Om uw verrichtingen te vereenvoudigen, is het vakje met het bedrag van de ingaveschermen van de verschillende sjablonen nu voorzien van een rekenmachine. U kan deze rekenmachine oproepen door middel van het icoon, de opdracht <Alt+ > of met de rekenkundige tekens (+,,*,/,=). Om uw opdrachten te kunnen uitvoeren gebruikt u eenvoudigweg uw muis of de toetsen van uw toetsenbord. Pagina 16 van 38

17 5. Raadplegen We zagen zonet bij de ingaven dat de nieuwe 3.3 versie van BOB Software onder andere zorgt voor meer toegankelijkheid tot alle gegevens en meer doeltreffendheid in de bewerking ervan. Hierna tonen wij u hoe deze begrippen ook op de raadplegingen worden toegepast. Historiek van de algemene rekeningen Twee bijkomende kolomen verschijnen in de historiek van de algemene rekeningen. Rekeningen van de tegenpartijen Elke keer dat het mogelijk is om een rekening van een tegenboeking te bepalen voor een bewogen rekening slaat BOB Software deze rekening automatisch op dankzij de nieuwe optie voor het beheer van rekeningen van de tekenboekingen. Op die manier vindt u deze rekening onmiddellijk terug bij de raadpleging van de algemene rekeningen en dagboeken. Het beheer van de rekeningen van de tegenpartijen is standaard geactiveerd. Voor het bestaande dossier, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om het beheer van de rekeningen van de tegenpartijen te activeren. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze uitstellen tot een later tijdstip. In dat geval kan u de activering uitvoeren waneer u het wenst door de assistent voor het beheer van de nieuwigheden te herlanceren of door zich te wenden tot de algemene opties van de boekhouding. Eens dat de optie geactiveerd werd, kan u de kolom met de rekeningen van de tegenpartij toevoegen in de grid van de historieken van de algemene rekeningen bij de personalisering van de grid (contextueel menu). Indien mogelijk zal BOB Software deze kolom voor de verlopen rekeningen automatisch bijwerken. Pagina 17 van 38

18 Referentie derden Om uw raadpleging van de producten en lastenrekeningen te verbeteren, geeft de historiek van de algemene rekeningen nu automatisch de referentie weer van de derden die betrokken zijn in de boeking. Voor het bestaande dossier stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de referentie van derden weer te geven. Dit biedt de mogelijkheid om deze nieuwe kolom voor de verlopen rekeningen automatisch bij te werken. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze uitstellen tot een later tijdstip. In dat geval zal de bijwerking uitgevoerd kunnen worden wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden opnieuw te lanceren. Pagina 18 van 38

19 Balans van de algemene rekeningen. Om de analyse van de Balans van de algemene rekeningen te vereenvoudigen, kan deze nu gemakkelijk geraadpleegd worden via het nieuwe menupunt Raadplegen Balans van de algemene rekeningen. Op dit scherm kiest u de berekeningsperiode van de balans en klikt u op Berekenen om deze weer te geven. U kan vervolgens de weergave aanpassen door de volgende opties te selecteren : De informatie betreffende de cumulatie ; De volgorde van de rekeningen ; Een reeks van de rekeningen ; Een reeks van de rekeningscategorieën ; Gebruik ook de iconen: : Om de rekeningen van derden wel of niet weer te geven ; : Om de boekingsrekeningen wel of niet weer te geven ; : Om de niet bewogen rekeningen wel of niet weer te geven ; : Om enkel de analytische rekeningen of alle rekeningen weer te geven. Als u over de Module geavanceerd opzoeken beschikt, heeft u toegang tot de export ( ) en filteropties ( ) van de gegevens. Pagina 19 van 38

20 Raadplegen van de dagboeken We zagen zonet in de historiek van de algemene rekeningen dat de nieuwe optie voor het beheer van de rekeningen van de tegenpartijen u eveneens toegang verleent tot deze informatie bij het raadplegen van de dagboeken. Voor het bestaande dossier, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie u voor om het beheer van de rekeningen van de tegenpartijen te activeren. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze uitstellen tot een later tijdstip. In dat geval kan u de activering uitvoeren wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden opnieuw op te starten of door zich te wenden tot de algemene opties van de boekhouding. Eens de optie geactiveerd werd, wordt de kolom met de rekeningen van de tegenpartijen weergegeven in de grid voor de raadpleging van de dagboeken. Indien mogelijk zal BOB Software deze kolom voor de voorbije boekingen automatisch bijwerken. Pagina 20 van 38

21 6. Afdrukken Geblokkeerde documenten Om uw beheer van de geblokkeerde documenten te vereenvoudigen, stelt BOB Software twee nieuwe opties voor bij het afdrukken van uw historieken van derden : Met de geblokkeerde en Met de niet geblokkeerde. Om enkel de lijst met de geblokkeerde documenten af te drukken, moet enkel de eerste optie aangevinkt worden. Deze selectie bevindt zich standaard (voor de leveranciers) op het scherm Historieken van derden (geblokkeerde documenten), toegankelijk via het menupunt Afdrukken Grootboek Geblokkeerde documenten. Pagina 21 van 38

22 Rekeninguittreksels De afdrukken van de rekeninguittreksels (op een vaste datum of op het einde van een periode), reeds beschikbaar in de historieken van derden, zijn voortaan ook beschikbaar in de historieken van de algemene rekeningen. Dit is mogelijk dankzij de ontwikkeling van een nieuwe algemene optie voor de boekhouding : het beheer van de afpuntingsdata. Deze optie is standaard geactiveerd. Voor het bestaande dossier, stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de afpuntingsdata te activeren. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze echter op een later tijdstip uitstellen. In dat geval kan u de activering uitvoeren wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden opnieuw op te starten of door zich te wenden tot de algemene opties van de boekhouding. Pagina 22 van 38

23 Om de rekeninguittreksels af te drukken, moet u naar het menu Afdrukken Grootboek Algemene rekeningen en kiest u het gewenste afdruktype: Rekeninguittreksel (bepaalde datum) of Rekeninguittreksel (einde van de periode). Eens dat u een rekeninguittreksel geselecteerd hebt, biedt een bijkomende optie u de mogelijkheid om de niet afpuntbare rekeningen toe te voegen aan uw afdruk: met de niet afpuntbare rek. Pagina 23 van 38

24 7. Officiële documenten Een nieuw hoofdmenu Aangiften hergroepeert voortaan al de functies van de officiële documenten. Daarenboven wordt het beheer van uw officiële documenten nog doeltreffender dankzij bijvoorbeeld de opstelling van de Historiek van de officiële documenten, van de boekhouding met Intervat2 en de nieuwe multidossier functies. In een eerste rubriek zien we hoe het menu Aangiften eruit ziet en vervolgens kijken we naar de nieuwe functies die het omvat. Menu Aangiften Het menu Aangiften hergroepeert al de functies (aanmaken, bewerken, verzenden) van verschillende officiële documenten: BTW aangifte, intracommunautaire opgaven, jaarlijkse listing van de BTW plichtige klanten, Intrastat aangifte en commissiefiches. U vindt er : Menupunten die vroeger voorgesteld werden in het menu Afdrukken (BTWaangifte, Intracommunautaire Opgaven, Klantenlisting, Balans per BTW code, Overeenstemming omzetcijfer, Intrastat Aangiften en Commissiefiches); Enkele punten die reeds beschikbaar waren in het menu Communicatie van BOB System (Transfer EDIVAT enkele menupunten die reeds beschikbaar waren via het menu Communicaties van BOB System (Verzending EDIVAT, Lijst van verzendingen via EDIVAT, Resultaat EDIVAT en Klantenlisting); Een nieuwe Historiek van de officiële documenten voor een geïntegreerd beheer van alle documenten van het dossier; Een nieuwe zone Multidossiers om opdrachten uit te voeren op verschillende dossiers vanaf een geopend dossier. Let erop dat u toegang kan krijgen tot de officiële documenten ofwel via de onafhankelijke menupunten ofwel door middel van de historieken van de officiële documenten. Pagina 24 van 38

25 Nieuwe functies Opvolgingsparameters Een nieuw venster Parameters van het document biedt de mogelijkheid om een statuut toe te kennen aan elk document dat aangemaakt werd met een officiële periode en om het gebruikte formaat te identificeren voor het indienen. Bij elke nieuwe stap van het behandelingsproces geeft BOB Software automatisch het venster weer met de Parameters van het document door het gepaste statuut voor te stellen. Het statuut van een officieel document geeft de behandelingsstatus weer: Opgemaakt: het document werd berekend; Afgedrukt: het document werd afgedrukt; Bestand aangemaakt: het intervat bestand werd aangemaakt; Daarenboven kan u 2 andere statuten discreet toevoegen: Fout: het document werd per vergissing berekend; Gesloten: het document is afgewerkt. Indien u net een bestand heeft afgedrukt of aangemaakt om het in te geven, kan u eveneens het gebruikte formaat aangeven: Papier in geval van afdruk; Elektronisch, Edivat en Intervat2 indien u een bestand heeft aangemaakt. Het vakje Correct? zal automatisch aangevinkt worden als het document geen enkele fout meer bevat. Gebruik daarentegen manueel het vakje Rectificatie? om correcties in de aangiften uit te voeren. Ten laatste kan u in de zone Nota vrije commentaar ingeven. Om uw document op te slaan met de weergegeven parameters klikt u JA. U vindt uw document voortaan terug in de Historiek van de officiële documenten (hierna beschreven). Pagina 25 van 38

26 Selectie van de berekeningsperiode Op de vensters met de BTW en Intrastataangiften, biedt de zone voor de selectie van de periode voortaan de mogelijkheid om van op voorrand te bepalen of de berekeningsperiode overeenkomt met een officiële periode of een niet officiële periode (niet officieel). De dropdown lijst met de officiële periodes bevat slechts de niet gesloten boekingsperiodes. Let er eveneens op dat voortaan enkel de aangiften aangemaakt op de officiële periodes opgeslagen worden in het dossier. Compatibiliteit met Intervat 2 De BTWaangiften, de jaarlijkse klantenlisting en intracommunautaire opgaven die in BOB Software aangemaakt worden kunnen ingegeven worden bij de Administratie via Intervat 2. Voor elk overeenkomstig venster, stelt een nieuw icoon in een bestand dat compatibel is met deze toepassing. de export voor van het document Eens dat uw document afgewerkt werd, klikt u op dit icoon en controleert u de gegevens van de afzender door middel van het weergegeven venster: Standaard geeft BOB Software de algemene gegevens weer van het huidig dossier (open). Indien de gegevens van de afzender zich in een ander dossier bevinden, vinkt u het vakje Dossier fiduciaire aan een selecteert u het dossier waar de gewenste gegevens zich bevinden. Wijzig indien nodig en sla op. U moet enkel nog de plaats aanduiden waar u het af te geven document wenst op te slaan. In BOB Software, kan u eveneens de BTWaangiften, de klantenlisting of de intracommunautaire aangiften van meerdere dossiers in een opdracht verzenden. Deze functie wordt verder beschreven in de rubriek over het beheer van Multidossiers. Historiek van de officiële documenten De historiek van de officiële documenten zorgt voor een geïntegreerd beheer van de officiële documenten. Voor het bestaande dossier stelt de assistent voor de configuratie van de nieuwigheden van de 3.3 versie voor om de documenten die in vorige versie werden aangemaakt te recupereren. Aangezien deze opdracht nogal wat tijd in beslag kan nemen, mag u deze uitstellen tot een later tijdstip. In dat geval kan u de recuperatie van de gegevens uitvoeren wanneer u het wenst door de assistent voor de configuratie van de Pagina 26 van 38

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN!

SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! SAGE BOB SOFTWARE VEREENVOUDIGT UW LEVEN! Voorstelling van de nieuwe versie 3.3 We stellen u vandaag met trots de nieuwe versie 3.3 van BOB Software voor. Ons doel: uw gebruik van het programma vereenvoudigen

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Aanmaningscampagnes INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Algemene modaliteiten van aanmaningen... 5 IV. Aanmaningscategorieën... 6 a.

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : BOB-cash INHOUD I Inleiding... 3 II Algemene voorstelling... 4 III Beheer van openstaande posten klant... 5 a. Vervaldagbalans klant raadplegen... 5 b. Analyse

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003

Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Satellietversie Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Omschrijving... 3 Licentie... 3 Transfer methode... 4 Beveiliging... 5 Dagboeken bestemd voor de ingaven op afstand... 5 Tabellen Derden

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA

WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB SOFTWARE 3.1 WIZARD BEHEER VASTE ACTIVA BOB Software December 2004 1 TER HERINNERING : HET FUNCTIONEREN VAN DE MODULE VASTE ACTIVA 1. Basisconfiguratie Extra Configuratie Opties Vaste activa. Extra

Nadere informatie

Opleidingen op afstand van Sage

Opleidingen op afstand van Sage Opleidingen op afstand van Sage CATALOGUS JUNI 2011 V.2.0. BOB 50 BOB 50 Inhoud FINANCIELE MODULES Algemene boekhouding Ingavemogelijkheden van boekhoudkundige documenten 3 Verrichtingen begin/einde boekjaar

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Installatie van de standaard te gebruiken waarden... 5 a. Referenties van de

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

HANDLEIDING O F F E R T E S

HANDLEIDING O F F E R T E S HANDLEIDING O F F E R T E S 1 Algemene werking De fertemodule van Wings laat u toe om op een eenvoudige manier een ferte samen te stellen en indien gewenst te verwerken naar een order. De gebruiker kan

Nadere informatie

Opstarten van de Analytische boekhouding

Opstarten van de Analytische boekhouding Opstarten van de Analytische boekhouding 1 Welkom in de module Analytische boekhouding van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u te kennis te laten maken met de Analytische boekhouding in WinBooks

Nadere informatie

GEPERSONALISEERDE VELDEN

GEPERSONALISEERDE VELDEN GEPERSONALISEERDE VELDEN Versie 2.5 Maart 2003 INHOUDSTAFEL Algemeen... 3 Praktisch gedeelte... 4 Beschrijving van het scherm:... 4 Toevoegen van een aankruisvakje:... 5 Toevoegen van een veld met het

Nadere informatie

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003

Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Archivering Versie 2.5 Maart0 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Praktisch Dossier... 4 Archivering van een fiscaal boekjaar... 4 Archivering van de gegevens... 4 Transfer naar een verplaatsbare eenheid...

Nadere informatie

Opstarten van de module Overschrijvingen

Opstarten van de module Overschrijvingen Opstarten van de module Overschrijvingen 1 Welkom in de module Beheer overschrijvingen van WinBooks on Web Dit document is ontworpen om u kennis te laten maken met de module Beheer overschrijvingen in

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

«Praktische gids» BOB-cash

«Praktische gids» BOB-cash 12/05/01 B50/v3.10/F/PG015.01 «Praktische gids» BOB-cash Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed

Nadere informatie

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003

Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Budgetbeheer Versie 2.5 Juni 2003 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Definitie... 3 Opstellen van een budget...3 Budgetbeheer met BOB Software... 4 Werkwijze... 5 Parameters... 5 Bepalen van de evolutienormen...

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

«Praktische gids» Verworpen Uitgaven

«Praktische gids» Verworpen Uitgaven 11/04/01 B50/v2.31/F/PG005.01 «Praktische gids» Verworpen Uitgaven Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie

HANDLEIDING Periodieke Facturatie HANDLEIDING Periodieke Facturatie WINGS Software Snelheid & zekerheid Module WingsPer: Periodieke facturatie 1) Installatie & Activatie Wings Periodieke Facturatie dient te worden beschouwd als een volwaardige

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

«Praktische gids» Centraal beheer van de Dossiers

«Praktische gids» Centraal beheer van de Dossiers 13/01/01 50E/v4.00/F/PG002.01 «Praktische gids» Centraal beheer van de Dossiers Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Expert Oplossing Sage BOB 50 Expert 2 Hoewel aan deze uitgave

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003

EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 EDIVAT Versie 2.5 Januari 2003 Inhoudsopgave Algemeen...3 Werking...3 TOEGANG TOT EDIVAT...4 Praktisch Dossier...5 Configuratie...5 Aanmaken van de BTW-aangifte...6 Transfer EDIVAT van de BTW AANGIFTE...7

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding

«Praktische handleiding» Analytische boekhouding 11/05/01 B50/v2.31/F/PH004.02 «Praktische handleiding» Analytische boekhouding Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

«Praktische gids» BTW Brieven

«Praktische gids» BTW Brieven 11/09/01 50E/v2.31/F/PG001.01 «Praktische gids» BTW Brieven Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Expert Oplossing Sage BOB 50 Expert 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag

Allegro INVOICE subito. Snel aan de slag Allegro INVOICE subito Snel aan de slag 1 Inhoudstabel 1 Uw facturatie starten... 1 1.1 U verbinden... 1 1.2 Gebruikersinformatie... 2 1.3 Eigen bedrijfsgegevens... 3 1.4 Parameters Algemene standaardwaarden...

Nadere informatie

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN

HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN HOE EEN COMMISSIEFICHE AANMAKEN INLEIDING De fiches 281.50 en hun overzicht 325.50 zijn documenten die de bedragen bevatten van de commissies, makelaarslonen, erelonen, ATN enz. die toegekend worden aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule

Inhoudsopgave. Wings Intrastatmodule I N T R A S T A T Inhoudsopgave 1 Algemene werking... 2 2 Parameters... 2 3 Basisbestanden... 4 3.1 Opzoeken Intrastatcodes... 4 3.2 Landen... 4 3.3 BTW-vakken... 5 4 Verrichtingen... 6 4.1 Ingave... 6

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen)

VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) VOORBEELDEN VRIJE VELDEN (op verrichtingen) WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat 1 Algemeen De bedoeling van deze aanvulling is enkele voorbeelden te geven van vrije velden op verrichtingen. Hiermee

Nadere informatie

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0»

«Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» «Nieuwigheden Sage BOB 50 3.0» Voor het gebruik van de end-users Sage BOB 50 DE NIEUWIGHEDEN VAN DE VERSIE 3.0 VAN SAGE BOB 50 Het nieuwe beheer van het boekhoudplan Met de versie Sage BOB 50 3.0, innoveert

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Praktische handleiding Vaste activa

Praktische handleiding Vaste activa 10/10/01 B50/v2.20/F/PH001.01 Praktische handleiding Vaste activa Finance Voor het gebruik van de end-users van Sage BOB 50 Solution Sage BOB 50 De uitgever ziet toe op de betrouwbaarheid van de gepubliceerde

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Count-e Statistieken. Statistieken

Count-e Statistieken. Statistieken Count-e Statistieken 1. Voorbereiding... 2 1.1. Statistiek definities... 3 2. Afdrukken Statistieken... 5 3. Functies gebruiken... 6 3.1. Veldinhoud selecteren... 6 3.2. Celinhoud tonen... 6 3.3. Velden

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum

Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen. Bohn Stafleu van Loghum Gebruikershandleiding Oefenboek voor groepen Bohn Stafleu van Loghum Inhoudsopgave 1. Opstarten cd rom na installatie 3 2. Zoeken in de cd rom Oefenboek voor groepen 5 1. Zoekopdracht 5 2. Geavanceerde

Nadere informatie

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN

BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN S A N I T R A C E BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Versie 7 21/09/2012 Pagina 1 van 18 BELTRACE VOOR DE GEMEENTEN Herinnering van de algemene gebruiksrichtlijnen De informaticatoepassing Beltrace moet door de

Nadere informatie

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid

Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor WINGS Software nv Snelheid & zekerheid Monitor INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 SPECIFIEK 1.2. Overzicht instellingen 4 WERKING MONITOR VERRICHTINGEN 2.1. De monitor en de selecties 5 2.2.

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017 Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen De verbinding met Google Maps in de derdenfiches

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding

Boekhouding Excel beknopte basishandleiding Pagina 1 6 Boekhouding Excel beknopte basishandleiding 1. Inhoud 1. Inhoud 1 2. Algemeen overzicht 1 3. Input gegevens - algemene gegevens 1 4. Input gegevens - aankopen / facturen 3 5. Input gegevens

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding

Factuur Beheer. Gebruikers handleiding Factuur Beheer Gebruikers handleiding COPYRIGHT 2002 Factuur Beheer Pakket 1 Factuur Beheer door ing. K.H. Welling Factuur Beheer is een boekhoudkundig programma. In dit programma kunnen facturen voor

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Exporteren naar excel

Exporteren naar excel Exporteren naar excel 9 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 Exporteren naar excel 2 1.1 Exporteren van schermgegevens......................... 3 1.1.1 Export opvragen.............................

Nadere informatie

Nieuwigheden 3.1b van maart 2005 Planning van taken

Nieuwigheden 3.1b van maart 2005 Planning van taken Nieuwigheden 3.1b van maart 2005 Planning van taken Versie 3.1b Maart 2005 Inhoudstafel Inleiding... 3 Starten... 4 Aanmaken en coderen van de verschilldende mogelijke taken... 4 Ingeven van de karakteristieken

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding E-BOX Dankzij e-box kunnen openbare Gebruikershandleiding instellingen zoals Medex u eenvoudig documenten bezorgen. Snelheid, veiligheid, toegankelijkheid, De voordelen zijn legio! Datum 12/12/2016 Inhoudstafel

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 U opent de webmail door te klikken op het pictogram webmail in de webstek www.edugo.be: 1. Inleiding 1.1 Wat is er nieuw? De webmail van edugo draait vanaf

Nadere informatie

FiSta 2.0 Financial Statements Analysis

FiSta 2.0 Financial Statements Analysis FiSta 2.0 Financial Statements Analysis 12 juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Installeren en opstarten...3 3. Parameters van de toepassing...3 Beheer van de gebruikers...3 Sjablonen van de boekhoudplannen...3

Nadere informatie

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer

Siemens Industry Mall. Handleiding. Winkelwagenbeheer Siemens Industry Mall Handleiding Winkelwagenbeheer Page: 1 of 22 Inhoudstafel 1 VOORWOORD...3 2 CREATIE VAN WINKELWAGENS...4 2.1 Opladen van een bestaande winkelwagen uit de Mall... 4 2.2 Selectie van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW

Gebruikershandleiding. Quick Smart Dimona NEW Gebruikershandleiding Quick Smart Dimona NEW 1 Inhoudstafel Enkele basisprincipes 3 De parameters van de toepassing configureren 4 De werkgevers beheren 5 De werknemers beheren 6 Werknemers importeren

Nadere informatie

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12

INDEX. Opmerkingen ------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 INDEX Wat heeft deze versie te bieden? --------------------------------------------------------------------------- 2 Activeren van backorders klanten --------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

BMW Handleiding Mobility Card Navision

BMW Handleiding Mobility Card Navision 1 BMW Handleiding Mobility Card Navision Mei 2007 Navision Mobility Card 2 1. Start applicatie Er zijn in Navision twee mogelijkheden om de Mobility Card applicatie te starten: 1.1. Via geboekte facturen

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Betalingen en incasso s invoeren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Betalingen en incasso s invoeren 2 Betalingen en incasso s invoeren Betalingen

Nadere informatie

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar:

Factuurvoorstellen. Opmerkingen: Raadpleeg de facturatietoepassing voor meer details. De volgende hoofdschermen zijn beschikbaar: Module Functie kaart Kantoorbeheer Factuurvoorstel UR09110500 Factuurvoorstellen Dit voorstel toont een lijst van diensten en uitgaven die aan de klant zouden aangerekend moeten worden. Dit bedrag is exclusief

Nadere informatie

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013

CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 Slachthuis Uitsnijderij Slachthuis uitsnijderij Vleeswaren (op termijn) Groepering Controle Belpork CERTUS, Handleiding (v 2.1) 21/01/2013 ALGEMEEN Starten van de webtoepassing: Typ het volgende adres

Nadere informatie

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart

IDEP / GN8 voor WINDOWS. Quickstart IDEP / GN8 voor WINDOWS Quickstart 1. INSTALLATIE Idep installeert u het makkelijkst via het menu van de cd rom Intrastat. Indien u voor de eerste maal een Intrastat cd gebruikt op uw PC, wordt een korte

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

«Praktische handleiding» Budgetbeheer

«Praktische handleiding» Budgetbeheer 11/06/01 B50/v2.31/F/PH005.01 «Praktische handleiding» Budgetbeheer Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Oplossing Sage BOB 50 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau

Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Trainingsmateriaal Osiris 6. Tentamenbureau Utwente, [Publish Date] Versie: 0.1, Statusdocument: Concept, Auteur: Laurens Smit ii Revisie Datum Versie Status Omschrijving Auteur Reviews Datum Versie Problemen

Nadere informatie

BOB Software Bankmodule

BOB Software Bankmodule BOB Software Versie 3.21 19 April 2007 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 Omschrijving... 3 VEREISTEN VOOR HET GOEDE GEBRUIK VAN DE MODULE... 4 De opties... 4 De financiële dagboeken... 5 Tabblad Bank... 5 Tabblad

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

Technische handleiding database ontslagmanagement

Technische handleiding database ontslagmanagement Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters

Nadere informatie

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42

Bosstraat 50 bus 3 3560 Lummen Tel.: 011 76 66 62 Fax 011 76 16 12 info@bestburo.be www.bestburo.be 1 van 42 Inhoud 1 Outlook: Aan de slag met Outlook... 3 1.1 Voor u begint... 3 1.1.1 Het Postvak IN... 3 1.1.2 De keyboard shortcuts... 3 2 Mappen... 4 2.1 Mappenstructuur... 4 2.1.1 Map Voltooid... 4 2.1.2 Snelle

Nadere informatie

HANDLEIDING B U D G E T T E N

HANDLEIDING B U D G E T T E N HANDLEIDING B U D G E T T E N 1 Algemene werking De module budgetten van Wings laat je toe om op een eenvoudige wijze budgetten in te brengen en op te volgen. Naast het volledig zelf inbrengen van het

Nadere informatie

Nieuw Financieel. Inhoud

Nieuw Financieel. Inhoud Nieuw Financieel Inhoud 1. Financieel beheer... 2 1.1. Algemeen... 2 1.2 Overzicht afdrukken... 3 2. Financieel uittreksel... 4 2.1 Hoofd financieel uittreksel... 4 2.2 Detail financieel uittreksel...

Nadere informatie

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om

Nadere informatie

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1

Onlinefact Gebruikershandleiding. Versie 0.1 Onlinefact Gebruikershandleiding Versie 0.1 Inhoud VERSCHILLENDE FUNCTIES EN VENSTERS... 3 1.1 MENU DOCUMENTEN... 3 1.2 MENU LIJNEN AANPASSEN... 3 1.3 MENU AANKOOP/VERKOOP... 4 1.4 DOCUMENTENLIJST FILTEREN...

Nadere informatie

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel:

Handleiding. ischoolcommunicatie. Versie Nijverheidstraat Diksmuide Tel: Handleiding ischoolcommunicatie Versie 2016 Nijverheidstraat 9-8600 Diksmuide Tel: 051 50 21 76 - info@informat.be www.informat.be Inhoudsopgave 1. Algemene voorbereiding in ibasis/ileerlingen 3 1.1. Aanduiden

Nadere informatie

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen

Handleiding. FinPro. Software voor financieel beheer. Kortekeer Komen Handleiding FinPro Software voor financieel beheer Distributed by Developed by Kortekeer 50 7780 Komen Gsm +32 473 995392 Nieuwstraat 66 8940 Wervik patrick@mis-concrete.com finpro@de-co.be Omschrijving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel

Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel Gebruikershandleiding: Aangifte van werken Inhoudstafel 1. Inleiding 2 2. Toegang 2 2.1. Beveiligde en onbeveiligde modus 2 2.2. Beveiligde toegang 2 3. Verschillen tussen sectoren 2 4. Beveiligde modus

Nadere informatie

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS

THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS THOMAS ONLINE TIPS & TRICKS 1. Keuze navigatietaal van de website 2. Aanloggen 3. Wachtwoord wijzigen 4. Wachtwoord vergeten 5. Een PPA uitnodiging sturen naar een kandidaat 6. Een PPA rapport creëren

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II. Handleiding FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN CORFLAT II Handleiding Inhoud 1 INLEIDING 2 2 TOEGANG TOT DE TOEPASSING 2 3 MENU 3 4 LIJST VAN UITGAANDE STROMEN 4 4.1 BETEKENIS VAN DE KOLOMMEN 4 4.2 MOGELIJKE ACTIES OP DE

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

Finfisc@Web Nieuwsbrief

Finfisc@Web Nieuwsbrief Finfisc@Web Nieuwsbrief Aanpassingen versie 3.3.9 Aanpassing rapporten aan Vat package In deze versie zijn de rapporten voorzien van de nieuwe ventilatiecodes ivm de VAT package Aanpassingen versie 3.3.8

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

Proforma werking Logistiek

Proforma werking Logistiek Proforma werking Logistiek WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat WINGS PRO FORMA INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1.1. Doelstelling 3 SPECIFIEK 2.1. Wings voorzieningen 4 2.2. Wings instellingen 5 WINGS

Nadere informatie

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen

Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Tips & Trucs Gebruikerssessies 22 en 23 november 2012 Roy Bazen Inhoudsopgave 1. Afdrukinstellingen per klant 2. Reisroute 3. Hernoemen van velden 4. Zoeken middels geavanceerde selectie 5. Sales Forecast

Nadere informatie