Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen"

Transcriptie

1 Syllabus BOB 50 «Stap voor stap» Betaling : Bankoverschrijvingen

2 INHOUD I. Inleiding... 3 II. Algemene voorstelling... 4 III. Installatie van de standaard te gebruiken waarden... 5 a. Referenties van de opdrachtgeverrekening... 5 b. Dagboek/opdrachtgeverrekening van betalingen... 6 c. Referenties van begunstigde bankrekeningen... 6 d. Centralisatiedagboek en boekingsrekening van diverse verrichtingen op uitgevoerde overschrijvingen... 8 e. Opslagdirectory van naar de bank te versturen bestanden... 9 IV. Leveranciers en facturen die niet deel moeten uitmaken van een automatische betaling V. Begunstigden zonder factuur VI. Een betalingslijst opstellen a. Keuze van de eigenschappen van het aan te maken bestand en van de selectiecriteria 13 b. Automatische zoekopdracht voor de te betalen facturen en uitleg van het resultaat 14 c. Wijziging van de voorgestelde betalingslijst VII. Betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving aanmaken a. Vereiste voorkennis b. Betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving Sage - BOB 50 - February 2009 p. 2 / 21

3 I Inleiding Via deze handleiding wensen wij u in enkele pagina s de bank-overschrijvingen gedetailleerd uit te leggen. U vindt er alle noodzakelijke informatie om deze optie te configureren en over de te volgen procedure om uw leveranciers doeltreffend te betalen. De typografische tekens die in deze handleiding gebruikt worden, zijn: Haakjes: term uit BOB 50. Schuingedrukte tekens: menupunt. Vetgedrukte tekens: belangrijk punt. : verwijzing naar de rubriek voor de installatie van de standaard te gebruiken waarden. +: BOB 50 troef die overal in de software terug te vinden is.!: aandachtspunt. : verwijzing naar een andere «Stap voor stap BOB 50» handleiding. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 3 / 21

4 II Algemene voorstelling Dankzij onderstaande mogelijkheden kan u met de bank-overschrijvingen van BOB 50 uw leveranciers doeltreffend betalen: Automatische aanmaak van de lijst uit te voeren betalingen op basis van openstaande en op een gegeven datum vervallen leveranciersdocumenten of creditnota s klanten. Keuze van de werkelijk uit te voeren betalingen. Aanmaak van het betalingsbestand (in XML formaat in België of ABBL VIR2000 in het Groot Hertogdom Luxemburg) dat naar de bank verstuurd moet worden. Automatische aanmaak van de diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving (automatische afpunting). Automatische bijwerking van de betalingsstatus in de historiek van derden. Mogelijkheid om geen rekening te houden met bepaalde derden of facturen bij de automatische aanmaak van de lijst uit te voeren betalingen. Hieronder vindt u de menupunten voor het uitvoeren van bank-overschrijvingen: Boekhouding & Financiën Verwerking Betaling leveranciers. Boekhouding & Financiën Verwerking BOB-cash Beheer van openstaande posten leverancier. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 4 / 21

5 III Installatie van de standaard te gebruiken waarden III.a Referenties van de opdrachtgeverrekening De referenties van iedere opdrachtgeverrekening moeten vermeld worden in het tabblad «Bank» van de basisfiche van het financieel dagboek waaraan hij verbonden is. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Extra Configuratie Dagboekenlijst geopend. Via het tabblad «Bank» wordt volgende informatie aangevuld: «Titel»: omschrijving van de bij de bank gekende rekening. «Bankrekening»: BIC-code en bankrekeningnummer. «IBAN»: bankrekeningnummer in IBAN-formaat. «Fin. instelling»: identificatiecode van de bank. Deze code bestaat uit 3 cijfers. «Code Hoedan.»: uitbreiding van de bankrekening (enkel voor de internationale overschrijvingen van toepassing). Deze code van 6 karakters wordt door de bank geleverd. «Kredietlimiet»: deficit (uitgedrukt in de valuta van het dagboek) dat voor deze rekening door de bank aanvaard wordt. «Identif. Nr.»: nationaal identificatienummer van de onderneming. Dit nummer bestaat uit 11 cijfers in België en uit 16 cijfers in het Groot Hertogdom Luxemburg. Het wordt door de bank bezorgd en moet verplicht vermeld worden indien de eigenaar van de opdrachtgeverrekening in België niet BTW-plichtig is.! Enkel de dagboeken met een bankrekeningnummer kunnen bij de betalingen als opdrachtgever gebruikt worden. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 5 / 21

6 III.b Dagboek/opdrachtgeverrekening van betalingen Indien er meedere dagboeken aan één bankrekeningnummer verbonden zijn, kan het dagboek van iedere leverancier in het tabblad «Bank» van zijn basisfiche aangeduid worden. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers geopend.! Dit betalingsdagboek wordt standaard voorgesteld voor deze leverancier indien de uit te voeren betalingslijst opgesteld wordt vanuit een meervoudige selectie van opdrachtgevers in plaats van één opdrachtgever in het bijzonder. III.c Referenties van begunstigde bankrekeningen De referenties van de bankrekeningen van leveranciers kunnen via het tabblad «Beschr.» van hun basisfiche aangeduid worden. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 6 / 21

7 In dit tabblad kan u via de knop die verbonden is aan het veld «Bank», het scherm nationaal en/of buitenlands «Bankrekeningnummer» van de leverancier openen. Indien er een bankrekening standaard geïdentificeerd wordt, zal deze in de basisfiche van de leverancier verschijnen. Deze rekening zal eveneens standaard gebruikt worden bij betalingen aan deze leverancier. De basisfiches kunnen in een fiche of in een lijst weergegeven worden. De lijstweergave geeft een beter algemeen overzicht van de eigenschappen van derden en vergemakkelijkt zo de bijwerking van hun fiches.! Er kan standaard een rekening bepaald worden voor de nationale rekeningen en voor de buitenlandse rekeningen.! In de basisfiche van leveranciers verschijnt de standaard te gebruiken nationale rekening in het veld «Bank» van het tabblad «Beschr.». De standaard te gebruiken buitenlandse rekening (en de verbonden waarden) verschijnt in het gedeelte «Buitenlandse overschrijvingen» van het tabblad «Bank». In dit gedeelte moet het vakje «Default» aangevinkt worden indien de leverancier standaard via een internationale overschrijving betaald moet worden. Bijzonder geval: voor de leveranciers die via een factor-onderneming moeten betaald worden, moet het vakje «Factor» aangevinkt zijn en de referentie van de factoronderneming moet in het volgende veld aangeduid worden. Voor deze leveranciers zijn de gebruikte bankreferenties uit de basisfiche van de leverancier die als factoronderneming aangeduid is, overgenomen. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 7 / 21

8 III.d Centralisatiedagboek en boekingsrekening van diverse verrichtingen op uitgevoerde overschrijvingen Bij de aanvraag om een betalingsbestand aan te maken in XML formaat in België of in ABBL VIR2000 formaat in het Groot Hertogdom Luxemburg kan de automatische aanmaak van de diverse verrichting op een overeenstemmende uitgevoerde overschrijving ook aangevraagd worden. Deze boeking wordt opgeslagen in het aangeduide dagboek bij de aanvraag van de aanmaak. Het standaard te gebruiken dagboek kan in het gedeelte «Bank» van de algemene opties of dagboek per dagboek aangeduid worden. In dit geval is het eveneens mogelijk om de te bewegen algemene rekening aan te duiden. Dit scherm wordt via het menupunt Algemene Configuratie Instellingen Opties geopend. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Extra Configuratie Dagboekenlijst geopend.! Het centralisatiedagboek dat in het gedeelte «Bank» van de algemene opties aangeduid is, wordt standaard gebruikt indien er geen uitzondering in het financiële dagboek gemaakt werd. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 8 / 21

9 III.e Opslagdirectory van naar de bank te versturen bestanden Het betalingsbestand in XML formaat in België of ABBL VIR2000 formaat in het Groot Hertogdom Luxemburg wordt opgeslagen in de opslagdirectory die aangeduid is bij de aanvraag van de aanmaak. De standaard te gebruiken directory kan in het gedeelte «Bank» van de algemene opties vermeld worden ofwel dagboek per dagboek. Dit scherm wordt via het menupunt Algemene Configuratie Instellingen Opties geopend. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Extra Configuratie Dagboekenlijst geopend.! De vermelde opslagdirectory in het gedeelte «Bank» van de algemene opties wordt standaard gebruikt indien er geen uitzondering in het financiële dagboek gemaakt werd. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 9 / 21

10 IV Leveranciers en facturen die niet deel moeten uitmaken van een automatische betaling Er kunnen automatisch bepaalde leveranciers uit de lijst van te betalen leveranciers verwijderd worden. Daarvoor volstaat het het vakje «Manuele betaling» in de basisfiche aan te vinken.! Geen enkele opgeslagen factuur voor deze leveranciers zal standaard overgenomen worden in de lijst van automatisch te betalen facturen. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers geopend. Bovendien kunnen er gericht bepaalde facturen uit de lijst van te betalen facturen verwijderd worden. Hiervoor volstaat het de betaling te «blokkeren» ofwel via het ingavescherm van de factuur ofwel via het raadplegingscherm indien de centralisatie plaatsgevonden heeft. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 10 / 21

11 Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Ingaven Individuele ingaven Aankopen geopend. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Raadplegen Leveranciershistoriek geopend. Via de pijl links bovenaan in de grids kan de inhoud naar een bestand (.xls,.pdf,.html,.txt) of naar het klembord geëxporteerd worden. Via een dubbele klik op een lijn krijgt men toegang tot het detail van de overeenstemmende boeking. Vanuit dit detail kan men op dezelfde wijze, via een dubbele klik, toegang krijgen tot de historiek van de overeenstemmende rekening. In het contextuele menu van de grids kan u via de keuze «Personalisering van de grid» de weergave ervan aan uw eigen raadplegingbehoeften aanpassen. Via het menupunt Afdrukken Grootboek Geblokkeerde documenten kan u de lijst van facturen die verwijderd moeten worden van de uit te voeren betalingen, afdrukken. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 11 / 21

12 V Begunstigden zonder factuur Er kunnen automatisch bepaalde diverse begunstigden in de lijst uit te voeren betalingen ingevoegd worden, zelfs wanneer deze geen enkele openstaande factuur hebben. Hiervoor volstaat het het vakje «Div. Begunst.» in hun basisfiche aan te vinken. Via de volgende velden kunnen de standaard te gebruiken waarden voor de in te boeken algemene rekening en het te betalen bedrag aangeduid worden. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers. Via deze optie kunnen de lonen van werknemers automatisch betaald worden. De basisfiches kunnen in een fiche of in een lijst weergegeven worden. De lijstweergave geeft een beter algemeen overzicht van de eigenschappen van derden en vergemakkelijkt zo de bijwerking van hun fiches. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 12 / 21

13 VI Een betalingslijst opstellen Het aanmaken van een betalingslijst gebeurt dankzij het icoontje via <Alt>+<N>) van het scherm «Betalingsbestanden». onderaan het scherm (of Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Verwerking Betaling leveranciers ofwel via de werkomgeving «Beheer van openstaande posten leverancier» van BOB-cash (Boekhouding & Financiën Verwerking BOB-cash Beheer van openstaande posten leverancier) geopend. VI.a Keuze van de eigenschappen van het aan te maken bestand en van de selectiecriteria BOB 50 maakt de lijst van uit te voeren betalingen automatisch aan op basis van de opgeslagen facturen en op basis van de keuze van eigenschappen van het aan te maken bestand en de geval per geval bepaalde selectiecriteria. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 13 / 21

14 Via het tabblad «Selectie» kan u het volgende bepalen: «Bestandsomschrijving»: identificatie van de betalingslijst. «Betalingstype»: aan te maken nationaal of internationaal bestandsformaat XML/ABBL VIR2000. «Rkg opdrachtgever»: de te gebruiken opdrachtgever-rekening(en) ( betalingen. ) voor de «Selectietype»: automatisch te selecteren betalingen, ofwel allemaal ofwel geen enkele. «Vertrouwelijk bestand»: geeft toegang tot het detail van het bestand en dit uitsluitend voor gebruikers met de gepaste rechten. «Gegroepeerd per begunstigde»: stelt voor iedere begunstigde de te betalen bedragen op en voert één betaling per begunstigde uit. «Verv. op»: laatste factuur- en geldigheidsdatum voor disconto waarmee rekening gehouden moet worden. VI.b Automatische zoekopdracht voor de te betalen facturen en uitleg van het resultaat Zodra de eigenschappen voor het aan te maken bestand en de selectiecriteria gekozen zijn, volstaat het op het icoontje onderaan het scherm te klikken (of <Alt>+<G> te typen) om de lijst van facturen van de overeenstemmende leveranciers automatisch op te stellen. Dit verschijnt in een nieuw tabblad: «Betalingsvoorstel». In de velden bovenaan dit tabblad kan u de sorteersleutel van de betalingslijst kiezen en kan u het totaalbedrag van de geselecteerde betalingen of van alle betalingen van de lijst bekijken. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 14 / 21

15 Het eerste kader toont de betalingslijst met het detail van volgende informatie: «OG»: opdrachtgever. De opdrachtgever stemt standaard overeen met degene die in het tabblad «Selectie» gekozen werd indien de betalingslijst voor één bepaalde opdrachtgever opgesteld werd. Indien de betalingslijst echter opgesteld werd door meerdere opdrachtgevers te selecteren, stemt de opdrachtgever standaard overeen met degene in de basisfiche van de leveranciers ( ). «Referentie»: referentie van de begunstigde. «!»: vermeldt met het symbool vergeleken met een betaling dat er niet geselecteerde openstaande boekingen voor de betroffen derde bestaan. Het volstaat om de betroffen lijn te selecteren om het detail van deze informatie te zien verschijnen in het kader «Detail van de verrichtingen» (onderaan het scherm). De creditboekingen zijn standaard niet geselecteerd. «Rekening»: te crediteren bankrekeningnummer ( ). In de volgende kolom wijst het symbool erop dat de betroffen derde meerdere rekeningnummers in zijn basisfiche heeft. «Bet. bedrag»: bedrag dat overeenstemt (in voorkomend geval, disconto afgetrokken) met alle geselecteerde facturen voor deze klant in het detail van zijn verrichtingen. «Commentaar»: externe communicatie van het document. «Naam»: naam van de begunstigde.! «Sel»: maakt het mogelijk om de uit te voeren betalingen te selecteren.! Een lijn in het rood betekent dat er onontbeerlijke informatie ontbreekt om de betaling uit te voeren.! Een lijn in het grijs betekent dat het bedrag verbeterd moet worden. Er kan inderdaad geen negatief bedrag of een bedrag gelijk aan nul betaald worden. Het tweede kader «Detail van de verrichtingen» toont voor iedere geselecteerde betaling in het eerste kader, de lijst van te betalen facturen met het detail van volgende informatie: «Type»: documenttype, namelijk «S» voor leverancier («C» voor klant, in geval van terugbetaling van creditnota s klanten). «Derde»: referentie van de begunstigde. «Bedrag»: bedrag van het document. «Doc. datum»: documentdatum. «Vervaldatum»: vervaldatum van het document. «Disconto»: discontobedrag. «Disc. Datum»: uiterste datum voor de geldigheid van het disconto. «Jaar»: boekjaar voor de centralisatie van het document. «Maand»: boekhoudkundige periode voor de centralisatie van het document. «Dgb»: dagboek voor de opslag van het document. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 15 / 21

16 «Doc. Nr.»: documentnummer. «id»: systeeminformatie zonder bruikbaar nut voor de gebruiker. «Opmerking»: externe communicatie van het document. «Val.»: valuta van het document. «Val. bedrag»: bedrag van het document in vreemde valuta. «Afpunting»: afpuntingsnummer van het document.! Via «Sel» kan u de facturen selecteren die in het te betalen bedrag moeten ingevoegd worden. Het laatste kader toont de informatie van de klant voor de geselecteerde betaling in het eerste kader. VI.c Wijziging van de voorgestelde betalingslijst In het tabblad «Betalingslijst» van het scherm «Geautomatiseerde betalingen», kan u via de iconen onderaan het scherm volgende verrichtingen uitvoeren: (of <Alt>+<N>): manuele bepaling van een betaling die toegevoegd moet worden aan de voorgestelde betalingslijst. (of <Alt>+<W>): verwijdering van de geselecteerde betaling. (of <Alt>+<Q> of dubbelklikken op de betroffen betaling): wijziging van de geselecteerde betaling. : commentaar formuleren dat aan alle betalingen verbonden moet worden (ter vervanging van bestaande commentaren). : automatische toewijzing van een opdrachtgever aan alle betalingen op basis van te bepalen criteria. : verwijdering van de opdrachtgevers die aan de betalingen toegewezen werden. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 16 / 21

17 VII Betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving aanmaken Het formaat van het betalingsbestand dat aan de bank overhandigd moet worden, moet overeenstemmen met het standaardformaat dat bepaald wordt door Febelfin (XML formaat) of door de Vereniging van Banken en Bankiers van Luxemburg (ABBL VIR2000 formaat). Het betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en de diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving aanmaken, gebeurt vanuit het scherm «Betalingsbestanden». VII.a Vereiste voorkennis Om een betalingsbestand in het XML/ABBL VIR2000 formaat te kunnen aanmaken vanuit een betalingslijst, dient deze aan volgende voorwaarden te voldoen: Enkel volledig bepaalde betalingen bevatten (geen rode lijnen meer). Enkel uit te voeren betalingen bevatten (geen niet-geselecteerde lijn): in het tabblad «Betalingslijst» van het scherm «Geautomatiseerde betalingen» biedt het icoontje onderaan het scherm (of <Alt>+<O>) de mogelijkheid om in de lijst enkel de geselecteerde betalingen te bewaren. Geïdentificeerd zijn als betalingslijst die door een specifieke opdrachtgever uitgevoerd moet worden. Dit gebeurt automatisch indien de betalingslijst opgesteld werd door één opdrachtgever in het tabblad «Selectie» te selecteren in het scherm «Geautomatiseerde betalingen». Indien er meerdere opdrachtgevers geselecteerd zijn, moet de betalingslijst per opdrachtgever onderverdeeld worden. In dat geval stelt BOB 50 deze verrichting telkens voor wanneer het scherm «Geautomatiseerde betalingen» afgesloten wordt. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 17 / 21

18 VII.b Betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat en diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving Zodra de betalingslijst klaar is om in het standaard bankformaat aangemaakt te worden, volstaat het deze in de lijst van het scherm «Betalingsbestanden» te selecteren en op het icoontje onderaan het scherm te klikken (of <Alt>+<G> te typen).! Dit icoontje is enkel actief wanneer de geselecteerde betalingslijst aan alle beschreven voorwaarden in voorgaand punt voldoet. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Verwerking Betalingen Leveranciers of via de werkomgeving «Beheer van openstaande posten leverancier» van BOB-cash (Boekhouding & Financiën Verwerking BOB-cash Beheer van openstaande posten leverancier) geopend. Zodra de verrichting bevestigd is, kan u via het volgende scherm de naam en de opslagdirectory van het betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat ( ) aanduiden en tevens de informatie die nodig is bij de aanmaak van de diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving ( ). Na bevestiging van deze informatie bevestigt BOB 50 de aanmaak van het bestand in standaard bankformaat. Deze is vanaf dan in de aangeduide opslagdirectory beschikbaar. Het volstaat deze aan de bank te overhandigen voor de uitvoering. Dit gebeurt over het algemeen via zijn website. In het scherm «Betalingsbestanden» verschijnt het symbool in de betalingslijst waarvoor een betalingbestand in het XML/ABBL VIR2000 formaat aangemaakt werd. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 18 / 21

19 VIII Weergave van het resultaat in de boekhoudkundige historieken Zodra het betalingsbestand in het XML/ABBL VIR2000 formaat aangemaakt is, krijgt de betaling van de betroffen facturen de status «Lopend». Deze informatie is in de leveranciershistoriek beschikbaar en verdwijnt zodra de betaling effectief uitgevoerd is (bij de centralisatie van de DP op uitgevoerde overschrijving of bij het inlezen van de CODA). Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Raadplegen Leveranciershistoriek geopend. Via de pijl linksboven in de grid kan u de inhoud naar een (.xls,.pdf,.html,.txt) bestand of naar het klembord exporteren. Via een dubbele klik op de lijn krijgt u toegang tot het detail van de overeenstemmende boeking. Vanuit dit detail krijgt u op dezelfde wijze, via een dubbele klik, toegang tot de historiek van de overeenstemmende rekening. In het contextuele menu van de grids kan u via de keuze «Personalisering van de grid» de weergave ervan aan uw eigen raadplegingbehoeften aanpassen. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 19 / 21

20 IX Centralisatie van de diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving Indien er een diverse verrichting op uitgevoerde overschrijving aangemaakt werd op het ogenblik dat het betalingsbestand in XML/ABBL VIR2000 formaat aangemaakt wordt, moet deze enkel nog in de algemene boekhouding gecentraliseerd worden. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Ingaven Individuele ingaven Diverse posten geopend. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 20 / 21

21 X Beheer van de betalingslijsten Het scherm «Betalingsbestanden» geeft een algemeen overzicht van alle betalingslijsten die in BOB 50 aangemaakt zijn. Dit scherm wordt via het menupunt Boekhouding & Financiën Verwerking Betaling Leveranciers of via de werkomgeving «Beheer van openstaande posten leverancier» van BOB-cash (Boekhouding & Financiën Verwerking BOB-cash Beheer van openstaande posten leverancier) geopend. Alle betalingslijsten worden in het kader bovenaan het scherm weergegeven. Het gedeelte onderaan het scherm geeft de gedetailleerde beschrijving van de geselecteerde lijst uit het kader bovenaan via tabbladen die de informatie per type bundelen. In dit scherm kan u via de iconen onderaan het scherm volgende verrichtingen uitvoeren: (of <Alt>+<N>): een betalingslijst aanmaken. (of <Alt>+<W>): verwijdering van de geselecteerde betalings-lijst. (of <Alt>+<U> of dubbelklikken op de betroffen lijst): wijziging van de geselecteerde betalingslijst. (of <Alt>+<G>): het bestand in XML/ABBL VIR2000 formaat aanmaken dat overeenstemt met de geselecteerde betalingslijst. (of <Alt>+<P>): afdrukvoorbeeld van de geselecteerde betalingslijst (of <Alt>+<A>): de geselecteerde betalingslijst afdrukken. : de geselecteerde betalingslijst kopiëren.! Eens dat de betalingslijsten in XML/ABBL VIR2000 formaat aangemaakt zijn, kunnen deze niet meer gewijzigd worden. Sage - BOB 50 - February 2009 p. 21 / 21

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be

KashExpert v2014.1 Handleiding. http://www.kashexpert.be v2014.1 Handleiding http://www.kashexpert.be Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Kennismaking 3 2.1 installeren.................................... 4 2.2 opstarten..................................... 4 2.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5

1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 Inhoudsopgave 1 INSTALLATIE 3 1.1. VIA CD-ROM 3 1.2. INSTALLATIE NA DOWNLOAD VAN DE WEBSITE 4 2 STARTEN VAN HET PROGRAMMA 5 3 KORT OVERZICHT VAN VEELGEBRUIKTE ICOONTJES 7 4 EEN DOSSIER AANMAKEN OF OPENEN

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

bpost Shipping Manager

bpost Shipping Manager bpost Shipping Manager bpost packet & express oplossingen Gebruikershandleiding Versie 0.5 Inhoudsopgave. Inleiding.... Hoe de Shipping Manager openen?.... Algemene beschrijving van het programma... 4

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

e-bestuur handleiding

e-bestuur handleiding e-bestuur handleiding versie 29 april 2008 Copyright 2006-2008 J.A.Diebrink te Burdaard. Alle rechten voorbehouden. Inhoud Inleiding... 7 Gebruiksvoorwaarden... 7 Aanmelden... 8 Startpagina... 9 Linker

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner

Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Installatie Toernooiplanner Handleiding KW Cup - Toernooiplanner Een gratis demo-versie van de Toernooiplanner voor badminton kan gedownload worden op deze pagina: http://www.toernooi.nl/product/demo.aspx?id=15&s=2

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012)

Parallels Operations Automation 5.4. Handleiding voor abonnees. Herziening 9.33 (juli 2012) Parallels Operations Automation 5.4 Handleiding voor abonnees Herziening 9.33 (juli 2012) Copyright 1999-2012 Parallels IP Holdings GmbH en zijn filialen. Alle rechten voorbehouden. Parallels IP Holdings

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN

HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN HANDLEIDING ERFGOEDBANK NOORDERKEMPEN Erfgoedcel Noorderkempen Grote Markt 1 2300 Turnhout 014 44 33 62 info@erfgoedcelnoorderkempen.be Projectvereniging Erfgoed Noorderkempen, 2011 Erfgoedbank Noorderkempen

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Financiële analyse op maat

Financiële analyse op maat Installatie Financiële analyse op maat Via de link http://www.id-soft.be/img/zip/hannahlisa.zip kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2.

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie

gravita PSUBL-GT PSU Boekhouden Light Module GT V1 bankadministratie gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL-GT PSU Boekhouden

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars

Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars Handleiding: User Management Schuldbemiddelaars Betreffende: Project: Handleiding beheer gebruikers van CBB voor schuldbemiddelaars CBS: Centrale Bron Schuldbemiddelaars Centraal Bestand van Berichten

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite

Gebruikershandleiding. Taxis Pitane Business Suite Gebruikershandleiding Taxis Pitane Business Suite Inhoud Wat is Taxis Pitane Busisness Suite?... 5 Voornaamste kenmerken van de software:... 5 Duidelijke administratie:... 5 Samenwerken is de grootste

Nadere informatie