Financiële analyse op maat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financiële analyse op maat"

Transcriptie

1 Installatie Financiële analyse op maat Via de link kunt u de gezipte map HannaHLisa downloaden. 1. U pakt het bestand uit op een door u gewenste locatie 2. U antwoordt met Ja op de achtereenvolgende boodschappen betreffende de registereditor Workspace.reg: 3. Om problemen met Word te vermijden, moet u de bestandsblokkering van Microsoft office opheffen. In de verkenner opent u via een dubbele klik de printmodellen HLVerslag.dotx en HLRubriek.dotx en klikt u bovenaan op de melding Bewerken inschakelen 4. Via de verkenner begeeft u zich naar de plaats waar het programma zich bevindt en maakt op HannaHLisa.exe een snelkoppeling naar uw Bureaublad aan (rechtermuisklik/nieuw/snelkoppeling). 5. Een demoversie start u op via de optie Demo in het Onthaalscherm. Opgelet, de import- en afdrukfuncties zijn beperkt in een demoversie. 6. Bij een betalende versie moet u ons na de installatie een toegangscode vragen (04/ ). Eens u deze in het Onthaalscherm ingevoerd hebt, volstaat het OK aan te klikken om het programma op te starten. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de werking van HannaHLisa. Een meer uitgebreide handleiding vindt u in de map HELP of knt u in het programma zelf oproepen via het vraagteken bovenaan rechts in de menubalk. Werking HannaHLisa is een intuïtieve software die u toelaat in een minimum van tijd een volledige financiële analyse te maken. Het hele proces kan in 6 stappen samengevat worden: STAP 1: Een Model OPENEN STAP 2: De cijfers INLEZEN STAP 3: De analyse verder AANVULLEN in functie van uw behoeften

2 STAP 4: De resultaten ANALYSEREN en TOELICHTEN STAP 5: Het verslag AFDRUKKEN STAP 6: Het dossier EN/OF het model OPSLAAN STAP 1: Een Model OPENEN De eerste stap bestaat uit het openen van een model of dossier(model met waarden). Pas nadien kunnen boekhoudkundige waarden toegevoegd worden. De toegang tot de voornaamste functies wordt verleend via een muisklik op het logo HannaHLisa in de linkerbovenhoek. Via de optie Nieuw (model) bestandstype. opent u een model (enkel een boomstructuur) met.hlm als Met de optie Openen (dossier), opent u een dossier (model + waarden) met een bestandstype.hld. Gaat het om een onlangs geopend dossier, dan vindt u het terug in de lijst Recente dossiers. STAP 2: De cijfers INLEZEN Import van gegevens De functie Import gegevens laat toe de boekhoudkundige gegevens van één of meerdere periodes in te lezen in het geopende model of dossier. Die functie vindt u eveneens onder het logo HannaHLisa in de linkerbovenhoek. Twee soorten bestanden kunnen ingelezen worden:.xbrl bestanden (jaarrekeningen bij de Nationale Bank).csv,.txt of.dbf bestanden. Dat kunnen zowel bestanden zijn uit uw boekhoudpakket, uit HannaH of zelf aangemaakte bestanden. Bij het inlezen van bestanden van de NBB, First, HannaH en Winbooks zijn bepaalde importvelden automatisch ingevuld, wat het importeren vergemakkelijkt. Beschikt u over HannaH en HannaHLisa, dan kan het inlezen nog vlotter gebeuren: In HannaH opent u het dossier dat u in HannaHLisa wenst op te nemen en u klikt op het pictogram dat u in het hoofdmenu vindt. U opent een model of dossier in HannaHLisa. Telkens u in HannaH de Planningen opvraagt worden de resultaten opgenomen in HannaHLisa. Brengt u wijzigingen aan, dan worden die, zolang de optie actief is in HannaH, eveneens overgenomen in HannaHLisa. De Cijfergedeelten Het centrale gedeelte bestaat uit verschillende, verplaatsbare onderdelen en een visualisatiescherm. Die verschillende delen kan u in functie van uw behoeften verbergen door ze in het Lint af te vinken of via het kruisje in de rechterbovenhoek van elk onderdeel. Bij het openen van een dossier of na het inlezen van gegevens in een model, zijn alle cijferdelen ingevuld en krijgt u standaard de volgende presentatie (van links naar rechts): Boekhoudkundige gegevens en Diverse gegevens o Het deel Boekhoudkundige gegevens is de kern van het pakket. Bij het inlezen worden de boekhoudkundige gegevens gerangschikt in de balansen,

3 Resultatenrekening of Overige niet-toegewezen rekeningen. Deze structuur is vergrendeld en kan niet gewijzigd worden. o In het deel Diverse gegevens kan u, in functie van uw analyse, niet-boekhoudkundige gegevens zoals Aantal arbeiders, Aantal stuks die u per maand verkoopt, toevoegen. De delen Ratio s en Kerncijfers, waarin u nieuwe ratio s en tussentijdse berekeningen kunt aanmaken. Tenslotte de Boordtabel waarin u de belangrijkste onderdelen van uw analyse kunt samenbrengen. STAP 3: De analyse verder AANVULLEN in functie van uw behoeften Zodra het inlezen gebeurd is, beschikt u over een volledige analyse die in functie van uw behoeften kan gewijzigd worden. In elk gedeelte, op de Boekhoudkundige gegevens na, kan u: Nieuwe elementen toevoegen (Nieuw Hoofdstuk/Lijst of Berekening) Bestaande elementen verplaatsen (kopiëren/plakken) Een Hoofdstuk/Lijst of Berekening verwijderen Een nieuw element toevoegen Een nieuw element maakt u aan door op de plaats te gaan staan waar u het element wenst toe te voegen + rechter muisklik. Welke nieuwe elementen kunt u toevoegen? Een nieuw Hoofdstuk en/of Lijst voegt u toe aan een bestaand Hoofdstuk. Een nieuwe Berekening/Item kan slechts in een bestaande Lijst toegevoegd worden. Bovendien heeft elk cijfergedeelte zijn specifieke berekeningen. De tabel hieronder geeft aan welke berekeningen u voor elk deel kunt toevoegen. Deel : Boekhoudkundige gegevens Diverse gegevens Ratio s Kerncijfers Boordtabel Nieuwe Berekening of nieuw Item? Geen enkele aanpassing is mogelijk in dit deel Uitsluitend Basisitems kunnen hier toegevoegd worden Ratio, in % of in waarde uitgedrukt Som, Verschil, Vermenigvuldiging en Deling Verticale analyse Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk rechtstreeks een nieuwe ratio in uw Boordtabel toe te voegen. Die nieuwe ratio moet in het gedeelte Ratio aangemaakt worden en daarna naar de Boordtabel verplaatst worden. Mocht de Noemer het resultaat zijn van een vermenigvuldiging, dan moet u die in Kerncijfers opbouwen. U kunt daarvoor in de speciaal voorziene Tussentijdse berekeningen terecht. Pas na het aanmaken van de Noemer, kan u uw Ratio opbouwen en kopiëren in de Boordtabel. Een bestaand element verplaatsen Met HannaHLisa kunt u makkelijk uw analyse opbouwen door de gewenste onderdelen naar de Boordtabel te verplaatsen. Het te kopiëren element mag zich zowel in één van de Cijferdelen als in het Visualisatiescherm bevinden. Het verplaatsen kan op 3 wijzen gebeuren :

4 1 ste methode: met de functies Kopiëren en Plakken U gaat op de naam van het te kopiëren element staan, klikt op de rechtermuisknop en kiest in het getoonde pop-up menu voor Kopiëren. Vervolgens gaat u naar de plaats waar het gekopieerde element moet geplakt worden en u kiest voor Plakken onder in het pop-up menu. Het element wordt als laatste in de lijst opgenomen. Om een element midden in een lijst te plakken, klikt u het op element waaronder het nieuwe element moet komen en opteert u voor de optie Plakken na. 2de methode: met de functie Slepen/Neerzetten Eens de functie Slepen/Neerzetten in het Lint geactiveerd is, kunt u met de muis elementen verplaatsen. Bij het lossen van de muis op een Hoofdstuk/Lijst of Berekening wordt het te verplaatsen element helemaal onderaan in de opsomming opgenomen. 3 de methode: met de opties De referentie selecteren en Automatisch toevoegen U activeert bovenaan in het Lint de optie De referentie selecteren en vervolgens selecteert u het element waaraan u elementen wenst toe te voegen met een <CTRL>+muisklik. Normaliter staat nu de optie Automatisch toevoegen opgelicht. Bij elke <CTRL>-linkermuisklik op een element wordt het aan de geselecteerde referentie toegevoegd. Deze 3 de methode is handig voor het verplaatsen van vele elementen. Het subscherm Eigenschappen Een aantal parameters kunnen voor elk element afzonderlijk ingesteld worden in het subscherm Eigenschappen dat u met een rechtermuisklik oproept. In dit subscherm kan u: De Benaming van een element coderen of aanpassen. Het aantal subniveaus beperken op het Visualisatiescherm en in Word Het aantal decimalen definiëren Het soort diagram kiezen STAP 4: De resultaten ANALYSEREN en TOELICHTEN Het Visualisatiescherm Bij elke muisklik op een onderdeel, verschijnt rechts in het Visualisatiescherm de waarden voor de actieve perioden, onder de vorm van een grafiek en tabel. In het Visualisatiescherm kunt u afzakken naar een lager niveau en zo de samenstelling van de diverse elementen ontdekken. Met een dubbele muisklik op een omschrijving (drilldown) komt u op het onderliggende niveau terecht. Het terugkeren gebeurt via een dubbele klik op de titellijn of er boven. De ruimte voorbehouden aan het Visualisatiescherm bepaalt de grootte van de grafiek en de detailgraad van de tabel. De tabel past zich steeds aan de beschikbare plaats aan. Is deze onvoldoende, dan verschijnen niet alle periodes of wordt de tabel beperkt tot 2 niveaus. U krijgt een groter Visualisatiescherm door de andere gedeelten te beperken of te verbergen(menu Delen van het Lint).

5 Het beheer van de periodes Het beheer van de periodes is belangrijk in HannaHLisa. Een enkel dossier kan zowel maand-als jaargegevens bevatten. In functie van de gewenste analyse bepaalt u op welke periodes ze moet toegepast worden. Slechts deze perioden zullen opgenomen worden in het Visualisatiescherm en in het verslag. Het al dan niet opnemen van periodes wordt beheerd via het deel Periodes. Wat zijn de mogelijkheden? Na de selectie van een periode is het mogelijk om: De periode al dan niet te laten verschijnen in het Visualisatiescherm ( ) Een periode van plaats te veranderen met de pijltjes ( ) Met de gele pijl ( ) een periode als referentieperiode aan te duiden (horizontale analyse) Tenslotte kunt u door rechtstreeks op de Bliksem ( ) te klikken een periode zonder waarden toevoegen (deze waarden kunnen nadien manueel ingevoerd worden). Het subscherm Eigenschappen van de periode Verder bereikt u via een dubbelklik op een periode, een subscherm waarin u: De naam van de Periode of Bedrijf kunt aanpassen Een periode definitief kunt verwijderen (optie Wissen) De kolomtitel (Periode en/of Bedrijf) in het verslag/visualisatiescherm bepalen (optie Tonen) Commentaar toevoegen Voor elk element van de boomstructuur kunt u een commentaar ingeven. Onder het deel Boordtabel bevinden zich twee tekstvelden: Onder Definitie kan een algemeen geldende beschrijving van het element ingegeven worden. Bij het opslaan van het model wordt dit commentaar bewaard. Het deel Interpretatie dient voor het ingeven van de tekst eigen aan het dossier. Staan de tekstvelden aangevinkt in het Lint, dan wordt de ingegeven tekst samen met de tabellen en grafieken afgedrukt. STAP 5: Het verslag afdrukken Hoe afdrukken? U krijgt toegang tot de afdrukfuncties via het logo HannaHLisa in de linkerbovenhoek. Het printen gebeurt door achtereenvolgens een element en de gewenste afdrukfunctie aan te klikken. Automatisch wordt het element in een Word-document opgenomen. Bij het Afdrukken via Word wordt een nieuw Word-document aangemaakt bestaande uit grafieken, uitgebreide tabellen en het eventueel ingebrachte commentaar. Hebt u het printen van een Hoofdstuk (C) gevraagd, dan krijgt u eveneens een voorpagina en een inhoudsopgave. De optie Toevoegen aan Word laat toe een element, in het op dat ogenblik actieve Worddocument, toe te voegen. Het wordt op het einde van het document opgenomen en kan daarna door u verplaatst worden. Het gebeurt dat u de eerste maal de toestemming moet geven voor het afdrukken in Word.

6 Voorbereiding van het afdrukken De gebruikelijke procedure bestaat uit het samenstellen van een rapport in het gedeelte Boordtabel. Eens alle onderdelen verzameld zijn, volstaat een muisklik op het Hoofdstuk Boordtabel om het geheel naar Word te sturen. De presentatie houdt rekening met de parameters van het subscherm Eigenschappen. Het commentaar (menu Tekstvelden) en de grafieken (menu Gegevens) worden afgedrukt indien de opties aangevinkt staan in het Lint. STAP 6: Het dossier EN/OF het model OPSLAAN Een nieuw dossier wordt bewaard via de optie Opslaan als. In het dialoogvenster moet u eventueel de map, waaronder u het nieuwe dossier wenst onder te brengen opzoeken en in het vak Bestandsnaam de naam van het aan te maken dossier ingeven. De aangebrachte wijzigingen in een bestaand dossier worden bewaard met de optie Opslaan. De aan een model aangebrachte wijzigingen kan u opslaan via Opslaan als + optie Als model. Een nieuw model (<Naam>.hlm) wordt aangemaakt indien u een nieuwe naam ingeeft. Veel succes! Heeft u vragen dan kunt u ons steeds bereiken op de 04/ of via

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

1 De onderdelen van TYPO3

1 De onderdelen van TYPO3 Nederlandse versie 1.03 Webredactie-MC@tudelft.nl 13 mei 2014 Inhoudsopgave 1 De onderdelen van TYPO3... 3 1.1 De basis... 3 1.1.1 Inloggen... 3 1.1.2 Het hoofdmenu... 3 1.1.3 Pagina-/ Bestandsboom...

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv

Handleiding online boekhouden. 2000-2012 Admisol nv Handleiding online boekhouden I Admisol, online boekhouden Inhoud 1 Intro 1 2 Quick start 2 3 Basisfuncties 3 1 Het... scherm 3 2 Navigatie... 5 3 Ingave... 5 4 Lijstjes... (grids) 6 Nieuw... 7 Opvragen...

Nadere informatie

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving.

Met Blackboard Learn Content Management kunnen gebruikers studiemateriaal, digitale inhoud en elektronische portfolio's beheren in een leeromgeving. Content Management > Vereisten Content Management Deze onderwerpen zijn van toepassing op alle eindgebruikers van Content Collection en Blackboard Learn - Content Management, waaronder studenten, cursusleiders,

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding

Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding Nitro Reader 3 Gebruikershandleiding In deze Gebruikershandleiding Welkom bij Nitro Reader 3 1 Het gebruik van deze handleiding 1 Snel de juiste informatie opzoeken 1 Zoeken op trefwoorden: 1 Online deelnemen

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013

Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Bibliografische referenties invoegen via Word 2013 Dienst mediatheken Laatst bijgewerkt op 25/09/2014 11:09 ALGEMEEN Je kan jezelf heel wat werk besparen door je bibliografische referenties in Word bij

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

ENGAGE Modeler Handleiding 2015 ENGAGE Software

ENGAGE Modeler Handleiding 2015 ENGAGE Software ENGAGE Modeler Handleiding ENGAGE Modeler dé tool voor effectieve procesverbetering door ENGAGE Software ENGAGE Modeler Handleiding All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Word 2010: rondleiding

Word 2010: rondleiding Word 2010: rondleiding Microsoft Word is in de eerste plaats een tekstverwerkingsprogramma, maar er is meer. Men kan standaardbrieven, memoranda, fax, enveloppen, etiketten, en andere types van documenten

Nadere informatie

Handleiding. klantenwebsite

Handleiding. klantenwebsite Handleiding klantenwebsite Overzicht 1. CREDITEL 4 1.1 ZOEKEN VAN BEDRIJVEN 4 1.2 SERIEEL AANVRAGEN 7 1.3 BEDRIJFSLEIDING ZOEKEN 8 1.4 AKTES (PUBLICATIES VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VZW S) 9 1.5 NEERGELEGDE

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Handboek Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert. Bedrijfs-

Nadere informatie

MijnAccountantsPortal

MijnAccountantsPortal MijnAccountantsPortal - gebruikershandleiding - 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 Publiek en indeling... 3 2 AANMELDEN BIJ MIJNACCOUNTANTSPORTAL... 4 Inloggen via Philipsen Accountants Adviseurs... 4 Rechtstreeks

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie