Technische handleiding database ontslagmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technische handleiding database ontslagmanagement"

Transcriptie

1 Technische handleiding database ontslagmanagement 1. Het databasevenster De database opent u door te dubbelklikken 1 op het Access-icoon Ontslagmanagement.lnk Mogelijk krijgt u eerst één of meerdere vensters die aangeven dat de database virussen kan bevatten. Hiervoor is de programmeertaal in het Access-bestand verantwoordelijk. Negeer de waarschuwing(en) en geef aan dat u het bestand toch wenst te openen. Vervolgens verschijnt onderstaand venster, dit is het databasevenster. Access-iconen niet belangrijk Database sluiten Object-knop Formulieren ingedrukt Formulieren Links op het databasevenster ziet u de kolom Objecten. Van boven naar onder bevat de kolom de volgende object-knoppen: Tabellen, Query s, Formulieren, Rapporten,.... Als u een object-knop aanklikt (één klik), verschijnt er een kader omheen. In de kolom Naam, rechts van de kolom Objecten, ziet u dan 1 Met (dubbel)klikken wordt steeds klikken met de linkermuisknop bedoeld tenzij anders vermeld. 1

2 de iconen verschijnen van de respectievelijke objecten. Zo is op het bovenstaande venster de object-knop Formulieren ingedrukt en worden in de kolom Naam 3 formulieren weergegeven, namelijk Instelling, Patiënten en Patiënten 2. Bovenaan de kolom Naam staan ook 2 Accessiconen maar die doen verder niet terzake 2. Slechts 4 object-knoppen zijn voor u van belang: Formulieren: Via formulieren worden de gegevens van de patiënten en de instelling ingevoerd. Rapporten: De gegevens worden automatisch verwerkt en de resultaten worden weergegeven in rapporten. Tabellen: In een tabel wordt een overzicht gegeven van de ingevoerde gegevens. Query s: Via query s kan u de ingevoerde gegevens opslaan in een Excel-bestand en het jaartal instellen waarvan u rapporten wenst te maken. De database sluiten doet u door helemaal rechts bovenaan uw scherm op te klikken (zoals in andere Microsoft-toepassingen, vb. Word, Excel,...) Het is mogelijk de database te gebruiken in een multi-user omgeving (indien wenselijk, gelieve hiervoor de eigen ICT-dienst te raadplegen). 2. Formulieren: gegevens invoeren Om gegevens in te voeren wordt gebruik gemaakt van formulieren. Als u in het databasevenster op de object-knop formulieren klikt, komen in de kolom Naam de formulieren Instelling, Patiënten en Patiënten 2 te staan. A. Gegevens van de instelling invoeren: Dubbelklik 3 op het formulier Instelling : u ziet onderstaand venster, het formuliervenster Instelling (zie volgende pagina). Het formuliervenster bestaat uit 2 delen: aan de linkerkant staan de gevraagde gegevens opgesomd die rechts in de witte kaders dienen ingevuld te worden. U vult een kader in door erop te klikken (in de kader verschijnt een verticale streep) en vervolgens de passende tekst in te typen. 2 Voor de Access-iconen in de kolom Naam van de objectknoppen Tabellen, Rapporten en Query s geldt dezelfde opmerking. 3 Op een opject-knop (links in het databasevenster) moet slechts éénmaal geklikt worden, op een object (rechts in het databasevenster) dient men te dubbelklikken. 2

3 De keuzemogelijkheden van het item Categorie dienst verschijnen na een klik op de neerwaartse pijl. Knop Opslaan en afsluiten Let op!! Als een datum dient ingevuld te worden, verschijnt _/_ / rechts in de kader. Hier moet verplicht een datum ingevuld worden bestaande uit 8 cijfers; 2 voor de dag, 2 voor de maand en 4 voor het jaar, vb. 01/01/2006 Een neerwaartse pijl aan de rechterkant van een kader duidt aan dat u verplicht moet kiezen uit een aantal mogelijkheden. Als u de pijl aanklikt, verschijnt een tekstbox met de keuzemogelijkheden. U kan de passende keuze selecteren door met de muis te bewegen en uw keuze aan te klikken. De geselecteerde keuze verschijnt dan in de kader. Om uw keuze te wijzigen gaat u analoog te werk. In bovenstaand voorbeeldscherm is de tekstbox van het item categorie dienst geopend en zijn 3 keuzemogelijkheden zichtbaar: G-dienst, Sp-dienst en A-dienst. Bij het item Aantal bedden kan enkel een getal worden ingevoegd (vb. niet ) en bij het item Postcode enkel een getal bestaande uit 4 cijfers. Als u klaar bent met het invullen van de gegevens drukt u op de knop Opslaan en afsluiten onderaan het formuliervenster. De gegevens worden dan opgeslagen, het formulier wordt afgesloten en het databasevenster verschijnt. 3

4 B. Gegevens van patiënten invoeren: Klik op het formulier patiënten: het formuliervenster Patiënten verschijnt (zie hieronder). U kan nu de gegevens van een patiënt invullen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij het ingeven van de gegevens van de instelling. Gegevens van alle patiënten afdrukken Als u de gegevens van de geselecteerde patiënt wenst te verwijderen, klik dan met de rechtermuisknop op deze balk en kies knippen. Enkel dit scherm afprinten Enkel als op het item Onslagmanagement opgestart ja wordt geantwoord, mag de knop Ontslagmanagement opgestart gebruikt worden. Als u de gegevens van de patiënt hebt ingevuld, zijn er 2 mogelijkheden: 1. Voor de patiënt werd geen ontslagmanagement opgestart: U klikt op de knop Nieuwe patiënt (onderaan het formuliervenster) als u de gegevens van een volgende patiënt wenst in te vullen. of U klikt op de knop Opslaan en afsluiten als u geen nieuwe gegevens wenst in te voegen. 2. Voor de patiënt werd wel ontslagmanagement opgestart: U klikt op de knop Ontslagmanagement opgestart. Het formuliervenster Patiënten 2 wordt geopend. Hier worden bijkomende gegevens bevraagd van de patiënt. Patiëntennummer, naam, voornaam en opnamedatum worden automatisch overgenomen. Als u 4

5 klaar bent met invullen drukt u op de knop Opslaan en terug naar formulier Patiënten. Het formulier Patiënten 2 wordt opgeslagen en afgesloten en u ziet terug het formuliervenster Patiënten. U klikt op de knop Nieuwe patiënt (onderaan het formuliervenster) als u de gegevens van een volgende patiënt wenst in te vullen. of U klikt op de knop Opslaan en afsluiten als u geen nieuwe gegevens wenst in te voegen. Met de pijlen helemaal onderaan het formuliervenster van Patiënten en Patiënten 2 kan u de gegevens van de ingevoegde patiënten bekijken en indien nodig correcties aanbrengen (zie hieronder). Eerste patiënt Getal geeft volgorde aan Volgende patiënt Laatste patiënt Vorige patiënt In de witte kader wordt een nummer weergegeven dat de volgorde aangeeft waarin de patiënten zijn ingevoerd. Als u op de pijl links of rechts van de kader klikt, gaat u naar de vorige patiënt (linkse pijl) of de volgende patiënt (rechtse pijl). Als u op de pijlen met verticale streep klikt, gaat u naar de eerste respectievelijk laatste ingevulde patiënt. Om te voorkomen dat patiënten per vergissing meermaals worden ingegeven, verschijnt telkens als u een patiëntennummer invoegt dat reeds gebruikt werd een kader Opgelet, dit patiëntennummer werd reeds gebruikt!. Deze kader verschijnt zoveel keer als het patiëntennummer al voorkwam. Als het een heropname betreft is er uiteraard geen probleem en negeert u de waarschuwing. U kan een geselecteerde patiënt 4 verwijderen uit de database (vb. als tweemaal dezelfde patiënt werd ingegeven) door met de rechtermuisknop te klikken op de verticale balk aan de linkerkant van het formuliervenster en vervolgens knippen te kiezen (zie figuur p. 4) C. Patiënten zoeken U kan een patiënt ook zoeken door onderaan het formulier Patiënten of Patiënten 2 te klikken op de knop Zoeken. Er verschijnt een venster Zoeken en vervangen (zie volgende pagina) waar u een patiënt kan zoeken op patiëntennummer, naam en voornaam (eventueel ook andere gegevens). 4 Patiënt waarvan de gegevens op dat ogenblik in het formuliervenster worden weergegeven. 5

6 In de bovenste kader (= Zoeken naar) vult u of het patiëntennummer of de naam of de voornaam in van de patiënt die u wenst te zoeken. In de kader Zoeken in zet u Patiëntennummer als u zoekt op basis van patiëntennummer en Patiënt Query1 als u zoekt op basis van naam of voornaam. De kader Waar stelt u het best in op Heel veld. Vervolgens drukt u op de knop Volgende zoeken waarop de eerste patiënt wordt weergegeven die aan de zoekvoorwaarde voldoet. Als u nogmaals op Volgende Zoeken drukt verschijnt de volgende patiënt die aan de zoekvoorwaarde voldoet. Als er geen patiënten (meer) zijn die aan de zoekvoorwaarde voldoen geeft een venster dit aan. Druk Annuleren om het venster Zoeken en vervangen af te sluiten. D. Formulieren uitprinten U kan een formulier uitprinten door bovenaan het formuliervenster te klikken op. Als u dit doet in het formulier Patiënten of Patiënten 2 worden de gegevens van alle patiënten die het formulier bevat uitgeprint. Als u enkel het geselecteerde formuliervenster (= venster dat u ziet met gegevens van 1 patiënt) wenst af te drukken, klik dan op de knop Gegevens patiënt afdrukken (staat onderaan de formulieren Patiënten en Patiënten 2 ). of 3. Rapporten: de verwerkte gegevens raadplegen De verwerkte gegevens worden weergegeven door middel van rapporten. Klik (éénmaal) in het databasevenster op de object-knop Rapporten. In de kolom Naam komen 8 rapporten te staan waarvan de naam telkens begint met een nummer van 1 tot 8 gevolgd door een omschrijving van de gegevens die het rapport weergeeft (zie volgende pagina). 6

7 Overzicht rapporten: Rapport 1: Toont de identificatiegegevens van de instelling. Rapport 2: Geeft het geslacht, de gemiddelde leeftijd en gemiddelde verblijftijd van de patiënten weer. Rapporten 3-4: Tonen het profiel van de gezinssituatie en aanwezige thuishulp van de patiënten voor opname in het ziekenhuis en dit zowel in aantallen als percentages. Rapport 5: Geeft de herkomst van de patiënten weer. Rapport 6: Geeft het afhankelijkheidsprofiel (Katz-score) van de patiënten. Rapport 7: Geeft aan waarheen patiënten ontslagen worden. Rapport 8: Berekent een aantal specifieke elementen over de performantie van ontslagmanagement. Object-knop Rapporten 8 rapporten U opent een rapport door erop te dubbelklikken. Door de schuifbalk te verplaatsen aan de rechterkant van het scherm kan u het beeld op en neer bewegen. Met de iconen en kan u in- en uitzoomen. Afprinten kan u door te klikken op. Afsluiten kan door te klikken op de knop Sluiten of rechts bovenaan op het onderste. Als u nog geen of slechts enkele patiëntengegevens heeft ingevoegd zal voor een aantal waarden #Fout worden weergegeven (zoals op volgende pagina te zien in rapport 3). Dit is normaal en verdwijnt als meer 7

8 gegevens ingegeven worden (de computer berekent waarden en daarbij mag niet gedeeld worden door 0). Afprinten In- en uitzoomen Afsluiten Rapport 3 Op en neer bewegen 4. Tabellen: een overzicht van de ingevoegde gegevens Als u een overzicht wenst van de ingevoegde gegevens klikt u (éénmaal) in het databasevenster op de object-knop Tabellen. In de kolom naam verschijnt de tabel Patiënt (zie volgende pagina). De tabel Patiënt geeft een overzicht van de gegevens die zijn ingevoegd in de formulieren Patiënten en Patiënten 2. Open de tabel Patiënt door te dubbelklikken op het icoon van de tabel. In de lichtgrijze rij bovenaan de tabel worden de items van het formulier weergegeven. Elke witte rij van de tabel stelt een patiënt voor en de patiënten zijn gerangschikt in volgorde van invoegen: de eerst ingevoegde patiënt staat helemaal bovenaan, de laatst ingevoegde patiënt onderaan. De eerste kolom van de tabel, ID, doet niet ter zake. Afsluiten kan door te klikken op het onderste. U kan de gegevens rechtstreeks corrigeren in de tabel (gegevens worden automatisch aangepast in de formulieren en vice versa) waarbij dezelfde regels gelden als in de formulieren. 8

9 Object-knop Tabellen Tabel Voorbeeld van tabel Patiënt waarbij 3 patiënten zijn ingevoegd met: Gegevens van de eerst ingevoegde patiënt Gegevens van de laatst ingevoegde patiënt 9

10 5. Query s Klik (éénmaal) in het databasevenster op de objectknop Query s. In de kolom Naam verschijnen de query s Exporteren naar excel, Patiënt Query en Patiënt Query1 A. Exporteren naar Excel U wordt verzocht een aantal gegevens elektronisch, in de vorm van een Excel-bestand, ter beschikking te stellen aan de FOD Volksgezondheid (enkel de gegevens die niet vallen onder de bescherming van de persoonlijke levenssfeer) teneinde verdergaande analyse mogelijk te maken. 1. Het jaartal instellen: Selecteer de query Exporteren naar excel door deze éénmaal aan te klikken (blauwe kader eromheen). Klik vervolgens op het icoon venster: bovenaan het scherm. U krijgt onderstaand Opslaan Afsluiten Kolom met als Veld Opnamedatum en als Criteria: >=#1/01/2006# And <=#31/12/2006# In de onderste helft van het venster staan een aantal kolommen. De eerste kolom bevat als Veld Opnamedatum en bij Criteria is de volgende expressie ingevuld: >=#1/01/2006# And <=#31/12/2006#. Dit wil zeggen dat deze query alleen de gegevens bevat van patiënten die zijn opgenomen in de periode van 1 januari tot en met 31 december Als u deze query 10

11 gebruikt om gegevens op te slaan in een Excel-bestand worden dus enkel gegevens opgeslagen van patiënten die in 2006 zijn opgenomen. Wenst u nu gegevens van 2007 te exporteren naar een Excel-bestand dan vervangt u in de expressie van Criteria 2006 door U krijgt dan als expressie >=#1/01/2007# And <=#31/12/2007# in plaats van >=#1/01/2006# And <=#31/12/2006# (Een analoge redenering geldt voor 2008, 2009, enz.). Als u de expressie in Criteria verwijdert dan bevat de query de gegevens van alle ingevoegde patiënten. Wijzigingen in de expressie van Criteria slaat u op door te klikken op. U sluit de query door te klikken op. 2. De gegevens exporteren naar Excel: Als het gewenste jaartal is ingesteld en u wilt de gegevens opslaan in een Excel-bestand, ga dan als volgt te werk: klik met de rechtermuisknop op de query Exporteren naar excel en kies vervolgens Exporteren.... Er verschijnt een venster waar gevraagd wordt het bestand op te slaan. Verwijder de bestandsnaam Exporteren naar excel en zet de naam van de instelling in de plaats. Kies als bestandstype in Opslaan als Microsoft-Excel Selecteer vervolgens een locatie waar u het bestand wenst op te slaan en druk op Opslaan. U hebt het gevraagde Excel-bestand aangemaakt! Query Exporteren naar excel Object-knop Query s Selecteer een locatie waar u het document wenst op te slaan Vul hier de naam van de instelling in Kies als bestandstype Microsoft-Excel

12 B. Het jaartal van rapporten instellen en exporteren naar Word 1. Het jaartal van rapporten instellen: Via de query Patiënt Query kan u het jaartal instellen waarvan u rapporten wenst te maken. Hiervoor gaat u analoog te werk als bij het instellen van het jaartal van de query Exporteren naar excel (zie punt hierboven): selecteer de query Patiënt Query door erop te klikken, klik op, en vul de gepaste expressie in, in Criteria van de eerste kolom Opnamedatum (vb. expressie voor 2006: >=#1/01/2006# And <=#31/12/2006#). De rapporten zullen dan enkel de verwerkte gegevens bevatten van het jaartal dat u hebt ingesteld. 2. Rapporten exporteren naar Word: De 8 rapporten van deze database vormen samen het activiteitenrapport dat aan de FOD Volksgezondheid moet overgemaakt worden. Om de rapporten per te kunnen doorsturen dienen ze eerst geëxporteerd te worden naar Word. Een rapport exporteren doet u als volgt: klik met de rechtermuisknop op het rapport en kies vervolgens Exporteren.... Er verschijnt een venster waarin gevraagd wordt het bestand op te slaan. Aan de bestandsnaam hoeft u niets te wijzigen (naam van het rapport wordt automatisch voorgesteld). De mogelijkheid bestaat echter dat de bestandsnamen niet geaccepteerd worden omdat ze te lang zijn: in dat geval vult u als bestandsnaam rapport in gevolgd door het nummer van het desbetreffende rapport, vb. rapport2 in plaats van 2: Leeftijdgeslacht-verblijfsduur. Als bestandstype in Opslaan als selecteert u Rich Text Format. Selecteer tenslotte een gewenste locatie en druk op Opslaan. C. Het aantal patiënten in formulieren aanpassen Na verloop van tijd kan het aantal patiënten in de formulieren Patiënten en Patiënten 2 sterk oplopen waardoor het moeilijk wordt het overzicht te bewaren. Met de query Patiënt Query1 kan het aantal patiënten in de formulieren aangepast worden (niet in de tabel Patiënt). Wenst u dit te doen, open dan de query Patiënt Query1 zoals hierboven beschreven voor de instelling van het jaartal van de query s Exporteren naar excel en Patiënt Query. 12

13 U krijgt volgend venster te zien: Hier kan u het gewenste selectiecriterium invullen U kan nu zelf kiezen welke patiënten u in de formulieren wenst te behouden. U kan bijvoorbeeld een jaartal instellen waarvoor u analoog te werk gaat als hierboven werd beschreven voor de query s Exporteren naar excel en Patiënt Query. Maar u kan ook alle patiënten selecteren die na een bepaalde datum zijn opgenomen. Hieronder worden een aantal expressies gegeven die u mogelijk zou kunnen invullen. Door de datum of het getal in de expressies te wijzigen, kan u het selectiecriterium aanpassen aan uw wensen. Expressie Betekenis >=#1/01/2006# And <=#31/12/2006# Patiënten opgenomen in 2006 >=#1/01/2006# Patiënten opgenomen vanaf 1 januari 2006 >=#12/02/2007# Patiënten opgenomen vanaf 12 februari 2007 Date()-90 Patiënten opgenomen respectievelijk 90 en Date() dagen voor de huidige datum U kan de expressies tevens toepassen op de ontslagdatum. U zet de expressie dan in de derde kolom van Criteria (met als Veld Ontslagdatum ). Tenslotte kan het interessant zijn in de formulieren enkel de patiënten weer te geven die nog niet ontslagen zijn. Deze selectie kan u uitvoeren door in de tweede kolom (met als Veld Ontslag ) in Criteria nog gehospitaliseerd in te vullen. Let op, de expressies in de tweede en derde kolom (Ontslag en Ontslagdatum) mogen niet zijn ingevuld als u nieuwe patiënten toevoegt!!! 13

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding

HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding HTA Software - Klachten Registratie Manager Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Opstarten en inloggen, overzicht startscherm, uitleg symbolen Hoofdstuk 2: aanmaken relaties Hoofdstuk 1: Opstarten

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding

Dossier Instellingen. Inhoudsopgave. Inleiding Dossier Instellingen Inhoudsopgave Inleiding Dossier instellingen Dossier Meetinstrumenten Meetinstrumenten importeren Nieuwe meetinstrumenten importeren met bestaande meetinstrumenten Richtlijnen Richtlijnen

Nadere informatie

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel

Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Handleiding : Opdrachten vanuit Excel Opdrachten vanuit Excel v2.1 Created on 1/21/2009 3:55:00 PM 1 1. Introductie Deze handleiding beschrijft de werkwijze voor het gebruik van de toepassing Domiciliëringen

Nadere informatie

Ledenlijsten + etiketten maken

Ledenlijsten + etiketten maken Ledenlijsten + etiketten maken Eerst wordt uitgelegd hoe je een ledenlijst (van alle clubleden of leden per lesjaar) kan opvragen en bewerken en nadien hoe je met deze lijst etiketten kan maken. De ledenlijst

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen

Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Handleiding ledenadministratie NVVH afdelingen Inleiding U kunt via internet de gegevens van de leden van uw afdeling bijhouden. Hieronder staan de mogelijkheden beschreven. Inloggen Om te kunnen werken

Nadere informatie

HANDLEIDING Online personeel en salaris

HANDLEIDING Online personeel en salaris HANDLEIDING Online personeel en salaris Inloggen op loket.nl Via https://online.loket.nl/vsp.prd.loket.new/ kunt u inloggen op de online applicatie van loket.nl. U komt op het onderstaande inlogscherm.

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2

INSTRUCT Samenvatting Praktijk Access 2010, H2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Sorteren en filteren in een tabel Sorteren kun je met de knoppen (Oplopend) en (Aflopend). Hiermee zet je records in alfabetische of numerieke volgorde. Er wordt gesorteerd op

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan.

Handleiding IrfanView. IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Handleiding IrfanView IrfanView is een applicatie om grafische bestanden te bekijken, te bewerken en opnieuw op te slaan. Start IrfanView door te klikken op Start -> Programs -> IrfanView Met IrfanView

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden

Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden Handleiding aanpassen Cito-excelbestanden M. van den Berg GION Februari 2015 Analyse Cito-opgaven 1) Neem het blad Analyse Cito-toetsopgaven voor u; 2) Pak de Cito-toets die u wilt invoeren voor u; 3)

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers

PICASA PICASA. FOTOBEWERKING Een handleiding. 2013 Computertraining voor 50-plussers PICASA FOTOBEWERKING Een handleiding 2013 Computertraining voor 50-plussers PC50plus computertrainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl PICASA C O M P

Nadere informatie

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase)

Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Hoe werkt de list editor in Newbase? (test fase) Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 14 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of

Klikt u op dan komt er een scherm of u dit bestand wilt of Enkele nuttige tips om met VARB te werken. U start uw internetbrowser en gaat naar https://www.varb.nl er komt een schermpje Certificaat bevestigen, klik op OK. Het volgende scherm is Voer Pin in, u vult

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 4, Tabellen maken in MS Access 2010 4 Tabellen maken in MS Access In dit hoofdstuk starten we met de bouw van ons informatiesysteem met de belangrijkste bouwstenen: de tabellen. 4.1 Starten met MS Access Als je het programma Microsoft Access

Nadere informatie

Handleiding LCC Benchmarking Tool

Handleiding LCC Benchmarking Tool Handleiding LCC Benchmarking Tool Stap1. De tool http://benchmarking.zorgenbouw.nl opent met de onderstaande pagina. Op de openingspagina voert u uw gebruikersnaam en wachtwoord in die u van de beheerder

Nadere informatie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie

Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie 6a Werkinstructie CareAssist Internet Urenregistratie Datum Juni 2012 V3.0 Inhoudsopgave 1. Naar CareAssist internet urenregistratie 3 1.1 Toegang tot CareAssist internet urenregistratie 3 1.2 Toevoegen

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen.

1. Doel - Het door de klant via een webapplicatie invoeren van zijn/haar orders in het TMS systeem van van Reenen. ID WI1.08.07 Omschrijving Orderintake online order entry Proces P 1.08 Trefwoorden Aslas; Online Order Entry Beschreven door Laurens van Oostenbrugge Datum 22-05-2012 Activiteit Transport Versie TranspasOnline

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 3) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Image Manager hoofdscherm... 2 1.1 Onderdelen van het venster... 2 1.2 Het scherm veranderen... 2 1.3 Een andere

Nadere informatie

Deel 1: PowerPoint Basis

Deel 1: PowerPoint Basis Deel 1: PowerPoint Basis De mogelijkheden van PowerPoint als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen. CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 1 PowerPoint Basis

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Toelichting locatieregister Wie maakt gebruik van het locatieregister? Hoe werkt de autorisatielink?... 2

Toelichting locatieregister Wie maakt gebruik van het locatieregister? Hoe werkt de autorisatielink?... 2 Handleiding SNF locatieregister (versie 05-2019) Inhoudsopgave Toelichting locatieregister... 2 Wie maakt gebruik van het locatieregister?... 2 Hoe werkt de autorisatielink?... 2 Wat is de link naar het

Nadere informatie

HANDLEIDING VERSIE 1.6. AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft.

HANDLEIDING VERSIE 1.6. AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft. HANDLEIDING VERSIE 1.6 AiconSoft UG (haftungsbeschränkt) Wilhelm-Stein-Weg 2 22339 Hamburg Tel: +49 (0)40 / 325 366 88 E-Mail: info@aiconsoft.de INHOUDSOPGAVE 1. Systeemvoorwaarden... 1 2. Klantenbeheer...

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk : Starten met je eigen enquête - Registreren - Enquete Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes - Vragenlijst beheren - Vertakkingen invoeren

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

EDUscope Dossier Werken met Journalen

EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope Dossier Werken met Journalen EDUscope versie 3.7.0 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 1 INHOUD 2 Inleiding... 3 3 Individueel leerlingjournaal... 3 3.1 Journaalregels toevoegen:... 3 3.2

Nadere informatie

Handleiding enquetemaken.be

Handleiding enquetemaken.be Handleiding enquetemaken.be Hoofdstuk 1 : Starten met uw eigen enquête - Een account maken - Eerste enquête Maken - Instellingen Hoofdstuk 2 : Opstellen van de vragenlijst - Vragen maken - Vraagtypes -

Nadere informatie

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module

Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module Handleiding WebHome Mediamanager Brochure module U kunt alleen bestellingen doen, als u het object heeft vrijgegeven voor publicatie, in het tabblad Algemeen. Vrijgeven voor publicatie betekent dat u toestemming

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten

Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs. Handleiding voor exposanten Gebruiksaanwijzing Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Mijn easyfairs Handleiding voor exposanten Pagina 2 Inhoud Inloggen... 4 Standnaam en logo invoeren... 5 Invoeren van uw bedrijfsgegevens...

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen

Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Normaliseren van tabellen Praktische oefeningen Oefening 1 : Het gebruik van een OPZOEKTABEL Maak eerst een backup van de werkende versie In onze eigen database moeten we het principe van een opzoektabel

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmanagement Handleiding CROW Kennisbank Contentmanagement Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels in de navigatie...

Nadere informatie

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval

Handleiding WasteTool voor bedrijven. Registratie verpakkingsafval Handleiding WasteTool voor bedrijven Registratie verpakkingsafval Inhoud 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 Voor het eerst inloggen 4 De volgende keren inloggen 5 3 Overzicht opvragen 7 4 Switchen tussen profielen

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

8. Adresetiketten maken

8. Adresetiketten maken 8. Adresetiketten maken In deze module leert u: - Hoe u een adressenbestand kunt maken; - Hoe u een adressenbestand kunt koppelen aan Writer; - Hoe u adresetiketten van dat adressenbestand kunt maken;

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS

HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS HANDLEIDING VOOR GEBRUIKERS 1. Inloggen in de leraarskamer Om in te loggen in de leraarskamer ga je naar het inlogscherm. Dit kan op verschillende manieren: 1 ) Via de knoppen op de site (onderaan op portaal

Nadere informatie

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement

Handleiding. CROW Kennisbank. Contentmangement Handleiding CROW Kennisbank Contentmangement 4-7-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Navigeren door de inhoudsopgaven... 3 1.1 Indeling inhoudsopgave wijzigen... 3 1.2 Selecteren van titels

Nadere informatie

HANDLEIDING IBAMAFLEX

HANDLEIDING IBAMAFLEX HANDLEIDING IBAMAFLEX Voor docenten Deel 1: registratie examenresultaten Deel 2: naamlijsten en fotolijsten van studenten Deel 3: gegevens en afwezigheden van studenten opzoeken 08/01/2014 Inhoud 1. Elektronisch

Nadere informatie

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand.

In de tabel hieronder vindt u een beschrijving van de verschillende velden die kunnen voorkomen in uw import-bestand. Algemeen Met behulp van deze handleiding zal u leren hoe u een bestand in het juiste formaat kan aanmaken en importeren naar uw winkelwagen. U zal merken dat dit zeer weinig moeite vergt en u op die manier

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding Mailing Wizard 18.0

Handleiding Mailing Wizard 18.0 Handleiding Mailing Wizard 18.0 UNIT4 Accountancy B.V. Bastion 4 Postbus 755 3900 AT Veenendaal Telefoon algemeen: 0318-581600 Telefoon Servicedesk: 0318-581750 E-mail: servicedesk.accountancy@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding Fotopagina

Handleiding Fotopagina Handleiding Fotopagina Leden van de Vrienden van de Pyreneese berghond kunnen een album aanmaken op onze fotopagina. Per lid/gezin is één album van maximaal 250 foto's beschikbaar. Deze handleiding bestaat

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig!

Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig! Gebruiksaanwijzing om de nieuwspagina van uw peuterspeelzaal online aan te kunnen passen. Hiervoor heeft u een internetverbinding nodig! Hoe gaat u te werk? 1. Start de website op www.psz- steenwijkerland.nl

Nadere informatie

BOEKENBANK VERSIE 3.7

BOEKENBANK VERSIE 3.7 BOEKENBANK VERSIE 3.7 WELKE VOORDELEN VOOR BIBLIOTHEKEN EN INSTELLINGEN? EEN HANDLEIDING. Vanaf 30 juni 2008 is de nieuwe versie van Boekenbank in gebruik. Sinds 2002 kunnen bibliotheken en instellingen

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Handleiding. DSD Webmail. Gebruikershandleiding. DSD Webmail

Handleiding. DSD Webmail. Gebruikershandleiding. DSD Webmail Gebruikershandleiding Inhoudsopgave DSD WebMail 3 1 Folders 3 2 Compose 4 3 Addresses 4 4 Folders 4 5 Options 4 5.1 Personal Information 4 5.2 Index Order 5 5.3 Folder Preferences 5 6 Search 5 7 Help 5

Nadere informatie

Afdrukken in Calc Module 7

Afdrukken in Calc Module 7 7. Afdrukken in Calc In deze module leert u een aantal opties die u kunt toepassen bij het afdrukken van Calc-bestanden. Achtereenvolgens worden behandeld: Afdrukken van werkbladen Marges Gedeeltelijk

Nadere informatie

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel

Handleiding Sociale kaart. Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Handleiding Sociale kaart Vlaams Brabant en Hoofdstedelijk Gewest Brussel Opgesteld door Dennis Servaas bijgewerkte versie januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Aanmelden... 3 2. Zoekfilters... 4 3. Fiches bekijken...

Nadere informatie

VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology

VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING. OTYS Recruiting Technology VERZENDLIJSTEN HANDLEIDING OTYS Recruiting Technology OTYS RECRUITING TECHNOLOGY WWW.OTYS.NL 29-8-2017 Versie 1.0 2 INHOUD 1 Introductie... 4 1.1 Over verzendlijsten... 4 1.2 Doel van deze instructie...

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving

Kennismaking. Versies. Text. Graph: Word Logo voorbeelden verschillende versies. Werkomgeving Kennismaking Word is een tekstverwerkingsprogramma. U kunt er teksten mee maken, zoals brieven, artikelen en verslagen. U kunt ook grafieken, lijsten en afbeeldingen toevoegen en tabellen maken. Zodra

Nadere informatie

Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan.

Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan. Een mailing verzorgen Met een mailing of massaverzending kunt u een groot aantal documenten verzenden naar gebruikelijke adressen, die in een gegevensbestand staan. Voor deze techniek zijn twee bestanden

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand.

Je kunt de breedte van een kolom veranderen door de kolomrand te verslepen. Je kunt ook dubbelklikken op een kolomrand. SAMENVATTING HOOFDSTUK 2 Navigeren door records Je kunt bladeren door de velden en records van een tabel: Knop Omschrijving Naar volgend record Naar vorig record Naar laatste record Naar eerste record

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Directe Toegang Logopedie

Directe Toegang Logopedie Handleiding LogoBase Directe Toegang Logopedie 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Een DTL-Zitting aanmaken in de agenda... 3 2. De DTL-Screening... 6 3. Declareren van een DTL-Screening...

Nadere informatie

Etiketten maken en printen (word 2010).

Etiketten maken en printen (word 2010). Etiketten maken en printen (word 2010). Klik op het tabblad Verzendlijsten. (Zie pijl). Het onderstaande venster komt nu: Klikt u nu op Afdruk samenvoegen starten Er komt weer een venster: Zie hier naast.

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Mailing/Selecties maken

Mailing/Selecties maken Mailing/Selecties maken In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u een Brief mailing, een e-mail mailing of adresetiketten kunt maken voor een groep relaties die aan bepaalde criteria voldoen. Selectie van

Nadere informatie

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in.

Inloggen. Open Internet Explorer en vul het adres: http://webmail.kpoa.nl in de adresbalk in. Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inloggen... 2 Inloggen... 2 Wachtwoord wijzigen... 3 Postvak IN... 4 Controleren op nieuwe E-mail... 4 Bericht schrijven... 5 Ontvangers toevoegen... 5 Antwoorden... 10

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3

Badge it. Inhoudsopgave. 1. Installatie... 3 Badge it voor Windows 95/98/NT/2000/XP Inhoudsopgave 1. Installatie... 3 2. Start... 4 2.1. Nieuwe database maken... 5 2.2. De geselecteerde database openen... 5 2.3. De naam van de geselecteerde database

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie)

Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Gebruikershandleiding Wegener Media Manager (gewone advertentie) Ga naar de volgende url in uw browser Ga naar: http://mediamanager.wegener.nl/ (bij voorkeur met: Google Chrome, Firefox of Internet Explorer

Nadere informatie

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE

Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Aan de slag met de LEDENADMINISTRATIE Het maken en gebruiken van rapportages 1. Rapportages en Excel Een rapportage gebruikt u om een bestand aan te maken: u wilt bijvoorbeeld etiketten uitdraaien, een

Nadere informatie

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan...

Handleiding Picasa. Inleiding Verwijderen, verplaatsen en hernoemen Opzoeken Importeren Selecties maken Opslaan... Handleiding Picasa Inleiding... 2 Verwijderen, verplaatsen en hernoemen... 2 Opzoeken... 2 Importeren... 3 Selecties maken... 3 Opslaan... 3 Markeren... 3 Bewerken... 3 Diavoorstelling... 4 Collage...

Nadere informatie

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?...

Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid. 1 Hoe zoek ik een gebruiker? Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... Handleiding nieuwe omgeving Gebruikersbeheer Vlaamse overheid Inhoud 1 Hoe zoek ik een gebruiker?...2 2 Hoe maak ik een nieuwe gebruiker aan?... 5 3 Hoe maak ik een werkrelatie aan?... 8 4 Hoe geef ik

Nadere informatie

Invoermodule website oudesmidse.com versie 1.0

Invoermodule website oudesmidse.com versie 1.0 Pagina 1 van 27 Inhoud Invoermodule website oudesmidse.com versie 1.0 1. Beheerpagina... 3 2. Invoeren of aanpassen van gegevens op de website... 4 2.1 Inloggen... 4 2.2 Help... 4 3. Hoofdmenu... 5 4.

Nadere informatie

HANDLEIDING Sms-module

HANDLEIDING Sms-module HANDLEIDING Sms-module INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 1. ACCOUNT AANMAKEN BIJ SKYPE (gratis)... 5 2. BELKREDIET AANKOPEN...10 3. SMS VERSTUREN...12 3.1. Een SMS naar de actieve patiënt versturen...13

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE Inlogvenster en eerste scherm Ga in uw browser naar: http://formulier.verseverf.com > U ziet het volgende scherm. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in: Wanneer u op de

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

Etiketten maken en Printen.

Etiketten maken en Printen. Etiketten maken en Printen. Klik op het tabblad verzendlijsten Het onderstaande venster verschijnt nu, Klik nu op afdruk samenvoegen Nu komt het hiernaast staande venster klik nu op Stapsgewijze wizard

Nadere informatie

PROMS: overzicht maken

PROMS: overzicht maken PROMS: overzicht maken Een overzicht maken van patiënten die nog een 3 maanden formulier (T3) of 12 maanden formulier (T12) moeten invullen. Wanneer patiënten bij u PROMS formulieren invullen (op papier

Nadere informatie

Handleiding Opgavenportaal

Handleiding Opgavenportaal Handleiding Opgavenportaal Inhoudsopgave Inloggen Opgavenportaal 2 Voorwaarden Opgavenportaal 3 Vragen Nationaal (W)EEE Register 4 Mijn Merken 4 Voor de eerste keer opgave doen 5 Nieuwe opgave 6 Een nieuw

Nadere informatie

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA

HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van een excelbestand vanuit het bronsysteem ASTRAIA naar PERIDOS Inleiding U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie

13. Symbool-, Lijnstijlbibliotheek (Resource Editor)... 1

13. Symbool-, Lijnstijlbibliotheek (Resource Editor)... 1 13. Symbool-, Lijnstijlbibliotheek 13. Symbool-, Lijnstijlbibliotheek (Resource Editor)... 1 13.1. Inleiding...1 13.2. Icoonomschrijving...2 13.3. Menu Bestand...3 13.3.1. Nieuwe Bibliotheek maken... 3

Nadere informatie

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen

www.digitalecomputercursus.nl 6. Reeksen 6. Reeksen Excel kan datums automatisch uitbreiden tot een reeks. Dit betekent dat u na het typen van een maand Excel de opdracht kan geven om de volgende maanden aan te vullen. Deze voorziening bespaart

Nadere informatie

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen

Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0. voor zorginstellingen Handleiding 2 e tijdvak SABA2.0 voor zorginstellingen Versie 2: 5 juni 2018 Inhoud 1 Inloggen indien u nieuw bent op het portal... 2 2 Inloggen indien u zich in tijdvak 1 al geregistreerd heeft... 6 3

Nadere informatie

Digitale invoer Midwintertellingen

Digitale invoer Midwintertellingen Digitale invoer Midwintertellingen Intro Digitale invoer kan met name in het begin als veel ingewikkelder worden ervaren dan het invullen van papieren formulieren en dat klopt ook. Maar de ervaring leert

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

(Ledenadministratie) Selectie maken

(Ledenadministratie) Selectie maken Ledenadministratie, overzichten en selecties (Ledenadministratie) Selectie maken Met Scipio Online kunt u volledig naar eigen wens overzichten genereren. Hiervoor gebruikt u de optie Selecties maken. In

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

1 1: Algemene informatie

1 1: Algemene informatie 0 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie 2. Leerlingen-programma 3. Docenten-programma Algemene setup toetsen Overzicht uitleningen Producten Toets en Resultaten Barcodes 0-1 1 1: Algemene informatie Met

Nadere informatie

VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden)

VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden) VlaS handleiding voor de internet ledenadministratie (ILA) Voor KNBBW-clubsecretarissen (=zaakgelastigden) Inhoud A. INLOGGEN... 2 B. VERLENGEN van je club naar het volgende jaar één maal per jaar... 4

Nadere informatie