KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT"

Transcriptie

1

2 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 mei 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite (Verdieping 1) vanaf 10 uur. Na het Paasverlof wordt het weer wat rustiger. Breng eens een vriend of kennis mee. Maak ook eens wat publiciteit voor onze vereniging in uw kennissenkring. We kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Wij zoeken ook nog sponsors voor de nieuwe kaft van het maandblad. Het bestuur EVEN UW AANDACHT De bijdrage over het Fort van Breendonk van ons lid Emiel Coeckelbergh wordt hierbij hernomen met het 12e vervolg. We denken langzaamaan aan onze 10e Ruilbeurs op 16 september en hebben al een voorontwerp van de MyStamp klaar. Misschien komt er nog een lichte wijziging. Even laten bezinken. YPRIFIL 2017 in oktober...een vooruitblik kan u lezen in dit blad. De einduitslag van de clubwedstrijd Bank ING staat eveeens vermeld in dit maandblad. Denk aan de Dag van de Filatelist in Roeselare op 29 april Iedereen welkom. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 Lokaal: Hotel Cosmopolite Koning Albert I laan, OOSTENDE 8620 NIEUWPOORT 8620 NIEUWPOORT- BAD Bankrekening: IBAN : BE BIC : BBRUBEBB op naam van Redactie maandblad: de voorzitter ( Website: POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK 8620 NIEUWPOORT Maandblad nr. 551 of nr. 5 van jaargang Verschijnt 10 maal per jaar, de 25ste van elke maand (NIET in juli en augustus). De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen onder het nummer 908 en sinds 1968 aangesloten bij de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.

3 2 Clubnieuws Prijswinnaars van april DAVID Monique 2. VAN DE CASTEELE Filiep 3. DAVID Monique 4. VERSLUYS Romain 5. COECKELBERGH Emiel 6. DONNY Roger en tal van winnaars van kleinere prijzen Prijzen voor de tombola van mei Blok Cataloguswaarde : 62, / : 47, /48B : 45, : 33,00 5. Blok : 18,00 6. Boekje : 09,00 en tal van kleinere prijzen. Nieuwe leden Tijdens de vergadering van april mochten we 1 nieuw lid verwelkomen HC CREMERS Maria, A. Dumontlaan DE PANNE. Zij neemt de plaats van haar echtgenoot over. Wij hopen dat zij verder haar gading kan vinden in onze postzegelclub. Overlijden Op 23 maart 2017 overleed ons geacht lid Gilbert Calcoen. werd geboren in 1932 te De Panne en was al sinds 1985 lid onze club. Wij kenden hem allemaal als de verwoede verzamelaar van naoorlogse frankeerzegels -10% en de variëteiten van België. Leden van de club waren op de uitvaart aanwezig. De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek biedt aan de familie haar blijken van oprechte deelneming aan. Hij van de Mededeling Er blijkt wat verwarring te zijn bij onze leden aangaande de gratis tombola die elke vergadering achteraan in de vergaderzaal doorgaat. Wij benadrukken dat deze tombola een AANWEZIGHEIDSTOMBOLA betreft m.a.w. wij willen de aanwezigen belonen voor het feit dat zij zich de moeite getroost hebben op de vergadering AANWEZIG te zijn. Het kan dus niet dat afwezigen zich aanbieden om een gratis zegel mee te nemen. Wie het schoentje past.. De clubwedstrijd Bank ING De strijd is gestreden en de einduitslag is bekend. U leest hem op één van de volgende bladzijden. De prijsuitreiking gebeurt zoals gewoonlijk tijdens de vergadering van juni.

4 3 Clubvergadering juni 2017 Ter informatie : de clubvergadering van jun izal doorgaan op de TWEEDE zondag van juni m.a.w. op 11 juni Onze 10de Nationale Postzegel- en Ruilbeurs op 16 september 2017 Op 16 september 2017 gaat onze 10de Nationale Postzegel- en Ruilbeurs door in de zaal Iseland van de Stedelijke Vismijn te Nieuwpoort en dit van 9 tot 17 uur. Postzegels Brieven Maximafilie Marcofilie Munten Briefkaarten Gratis toegang - Parking Cafetaria Voor nadere inlichtingen: Secretariaat : Oscar Lingier Jozef Cardijnlaan Nieuwpoort Tel : 058/ (na 19 uur) Tafels aan 6,00 (lengte 2m) mits vooraf storten van het verschuldigd bedrag op rek. nr. IBAN BE BIC BBRUBEBB van Postzegelclub v. d. Westhoek Nieuwpoort Zoals de vorige jaren wordt er een MyStamp voorzien voor de postzegelbeurs. Het onderwerp in de reeks Monumenten van Nieuwpoort is nog niet definitief vastgelegd. Hij zal te koop aangeboden tijdens de postzegelbeurs aan de prijs van 2 euro per exemplaar. Hier een voorontwerp : De MyStamp brengt een nieuw monument in beeld gelegen in een van de grasperken rond het Sluizencomplex waar hulde gebracht wordt aan de Franse regimenten die tijdens de Eerste Wereldoorlog in Nieuwpoort gestreden hebben. Eerst hebben we de wel gekende Fusiliers Marins onder het bevel van admiraal Ronarc h die niet alleen Diksmuide hardnekkig verdedigd hebben doch ook in Nieuwpoort ingezet werden voor onder meer de kustverdediging. Daarna ast hebben we de Franse koloniale regimenten van het Détachement de l Armée de Belgique waar de Zouaven deel van uitmaakten. Patrick Vanleene heeft een boek uitgegeven dat de Franse aanwezigheid in Nieuwpoort beschrijft : "Les Demoiselles de Nieuport. De Britse en de Bretoenen, , Academia Press" Hier een uittreksel uit het boek : Generaal Hély d Oissel volgt op 1 februari 1915 de Mitry op bij de Groupement de Nieuport, met directe verantwoording aan Foch en met meer troepen: twee regimenten territorialen van de Défence mobile de Dunkerque; de twee regimenten marinefuseliers van contre-amiral Ronarc h en twee regimenten zoeaven onder generaal Ancel; met bijhorende artillerie.

5 Verzamelaarsregister is klaar Zoals besproken tijdens het debat over de ledenbevraging werd een - wat wij zullen noemen Verzamelaarsregister ontworpen door bestuurslid Joris De Snoeck. Daarin zijn alle leden met hun collecties opgenomen en bovendien wat er gezocht wordt door de leden. Er is ook voorzien dat elk lid zijn zoekertjes (echter beperkt tot maximum 1 blad A4) in dit register kan aanbrengen. Voor het gemak vragen we dat dit zoekertje bij voorkeur digitaal overgemaakt wordt aan Joris De Snoeck of aan een ander bestuurslid die over internet beschikt. Dit laat een vlotte reproductie toe in het register. Tijdens de clubvergaderingen zal het register vooraan op de bestuurstafel ter inzage van de leden beschikbaar zijn. Dag van de Filatelist 29 april 2017 De programmering van de Dag van de Filatelist behoudt in 2017 hetzelfde stramien als in voorgaande jaren. De aanvang is gepland om 13 uur. Het filatelistisch luik van deze dag gaat door in Het Brouwerijtje, een lokaal van de firma van Patrick Maselis, gelegen Kaaistraat 19 te Roeselare. Zoals de traditie het wil zijn er twee spreekbeurten over een filatelistisch onderwerp : uur : Dr Guy COUTANT : Fiume uur: Hubert DE BELDER : Geïllustreerde portvrijdomkaarten WO I. Rond 16 uur is een receptie gepland met mededeling van de uitslag van de bekerwedstrijd. Na de vergadering wordt andermaal een democratisch etentje georganiseerd in een van de beschikbare ruimtes van de firma Maselis. Alle leden kunnen aan deze maaltijd deelnemen mits voorinschrijving en betaling van 20,00 per persoon op rekening van de Verstandhouding West-Vlaamse Postzegelkringen, P/A Vijverstraat Roeselare. Te gebruiken bankrekening : IBAN : BE Een prachtige filatelietentoonstelling zal zeker het bezichtigen waard zijn. Wij bevelen deze filatelienamiddag ten zeerste aan. Hij wordt u gratis aangeboden door de Verstandhouding West- Vlaamse Postzegelkringen. Alle leden van onze club worden vriendelijk uitgenodigd om de filatelistische namiddag, eventueel verlengd met een gezellige avond, bij te wonen. De deelname is volledig gratis behalve het etentje. Voor dit laatste volgen er later nog details. Surprise Day te Mechelen Op 7 juli 2017 gaat andermaal de Surprise Day door in het Zegelwerkhuis te Mechelen. Dit is steeds een zeer levendige bedoening waar u nog heel wat postzegeluitgiften en bijzondere poststempels kan bekomen. Een middagmaal tegen democratische prijs is eveneens mogelijk. Meestal is er ook een aangepast filateliecadeautje voor de bezoekers. Aan te raden voor een bezoek zelfs met het openbaar vervoer. Voor de bus van de Lijn is het lijn nr. 5 met halte op de hoek van de straat rechtover het station (Leopoldstraat) die genomen dient te worden. De bus rijdt maar op bepaalde uren tot aan het Zegelwerkhuis. Informeer voordien bij De Lijn. Yprifil 2017 (zie verder in het maandblad) Het inschrijvingsformulier is beschikbaar bij de voorzitter voor zij die willen deelnemen aan deze regionale competitieve tentoonstelling. In te dienen bij het Organisatiecomité P/A Daniël Desloovere, Kastanjestraat 2 te 8820 Torhout ( tel : ). Wie waagt het? Voor een regionale deelneming zijn minstens 3 vlakken te vullen d.w.z. 48 bladen. Het maximum is 8 vlakken ( = 128 bladen). 4

6 5. Filatelistisch nieuws Nieuwe postzegeluitgiften In het maandblad van april werden de nieuwe uitgiften voorzien voor 12 juni al vermeld. Er zijn geen wijzigingen. Regionale competitieve Yprifil De voorverkoop werd toegewezen aan de Postzegelclub van Brielen en de Koninklijke Postzegelclub Yper. Zij zorgen voor alles wat te maken heeft met een voorverkoop. Aan deze voorverkoop wordt de regionaal competitieve tentoonstelling voor West- en Oost Vlaanderen gekoppeld. Dit gedeelte wordt behartigd door KLBP West-Vlaanderen, aangevuld met twee beheerders van Oost-Vlaanderen. Op 20 februari kwamen alle betrokken geledingen samen in het Cultureel centrum te Brielen, waar deze manifestatie ook zal doorgaan. Een verloop van het weekend werd opgemaakt, de diverse taken en verantwoordelijkheden toegewezen. Wie tijdens het weekend van 21 & 22 oktober een handje wil toesteken bij het opzetten van de kadervlakken, het runnen van de bar of de bewaking van de verzamelingen kan Gregory of Walther contacteren. Yprifil zal uitzonderlijk ook op zondag toegankelijk zijn. Bpost houdt zijn bijzonder kantoor geopend maar zal de afstempelingen van de zaterdag gebruiken. Dit laat ons toe om op zondag de jurygesprekken te laten doorgaan alsook het palmares. Daniël Desloovere neemt de taak van secretaris voor zijn rekening conform Westfila2016. Als secretaris van de jury werd Noël Pattyn aangeduid. Hij is tevens de ontwerper van het logo. De twee vredesduiven verwijzen naar WO I en symboliseren tevens de samenwerking tussen beide clubs en/of tussen de twee provincies. De openingsreceptie is gepland op zaterdag 21 oktober om uur. Het inschrijvingsformulier en bijzonder reglement is reeds beschikbaar en zal in het eerstkomend nummer van de Verstandhouding alsook dat van Oostphila ingesloten worden. Dit formulier zal ook bij Belgaphil 46 gevoegd worden. De aanmeldingen worden op 16 juni afgesloten. We ontvingen reeds 1 inschrijving. Het openbaar vervoer tussen Ieper en Brielen is tijdens het weekend verre van optimaal. Daarom zal een alternatieve oplossing uitgewerkt worden via personenvervoer tussen het station van Ieper en het CC Den Briel. Meer details ten gepaste tijde. In de loop van de komende maanden houden we u verder op de hoogte van de ontwikkelingen Het lezen waard In het nummer 46 van Belgaphil (april 2017) staat een prachtig geïllustreerd artikel van ons lid Filip Van der Haegen over De Belgen aan het Tanganykameer, een historisch feit van 100 jaar geleden. Het is een relaas over een veldslag die de Belgen gewonnen hebben in het verre Afrika tijdens de Eerste Wereldoorlog.

7 6 AANMAAK VAN POSTZEGELS door Jules Galmart en herwerkt en verbetert door E. Moons HOE DRUKKEN? Het is zeker niet de bedoeling een verhandeling te maken voor de vergevorderde specialist, vol technische gegevens en vakjargon. Op deze enkele bladzijden zullen we u trachten, op een eenvoudige manier, duidelijk te maken wat het verschil inhoudt tussen de verschillende gebruikte druktechnieken. Aan de hand van een overzichtelijk ontwikkelingsproces van de verschillende druktechnieken zal het, naar wij hopen, u duidelijk worden hoe de druktechnieken zich tot hun hedendaagse vorm ontwikkelden. Voor de postzegels zijn vier aspecten van het fabricageproces van belang. Het papier waarop de zegels zijn gedrukt, het toegepaste drukprocédé, de perforatie om de zegels van elkaar te scheiden en de gom om te kleven. PAPIER De mens heeft steeds gezocht een drager te vinden voor het vastleggen van z n geschriften en tekeningen. Rotstekeningen, kleitabletten, bas-reliëf en zoveel ander voorwerpen uit het verre verleden, zijn er genoeg als voorbeeld. Het waren de Egyptenaren die 2500 jaar v. Chr. de schrijfbasis legden zoals wij die nu nog kennen. Het papyrus (afkomstig van het papyrusriet dat veelvuldig aan de oevers van Nijl groeit) was vóór de uitvinding van het papier, de ideale drager voor het geschreven woord. Het meest gekende papyrus : Het boek der doden daterend uit de XIXe Egyptische dynastie (± 1400 v. Chr.). Afbeelding van het wegen der zielen. Perkament is de eerste vervanger van het papyrus. Het is een op papiervel gelijkend materiaal dat wordt gemaakt van dierenhuiden (varkens-, kalfs-, geiten- of lamshuid). Het kwam tot ontwikkeling in Pergamum, een oude stad in Klein-Azië. Vandaar wordt ook de naam perkament afgeleid.

8 Perkament heeft, in verhouding tot papyrus, een gladder oppervlak om op te schrijven, is soepeler en gemakkelijker te plooien en kan aan de twee zijden beschreven of bedrukt worden. Het is veel duurzamer en het uitzicht is veel aangenamer. Het is dankzij het perkament dat boeken tot ontwikkeling kwamen, die de schrijfrollen uit papyrus ging vervangen. Papier moet reeds enkele honderden jaren v. Chr. in China bestaan hebben. Maar zoals bekend was China zeer gesloten en werd, zoals zoveel andere zaken, de kunst van het papier maken dan ook fanatiek beschermd. Het is de Chinese hofdienaar Ts Ai Loen die honderd vijftig jaar na Chr. de aanmaak en het oppervlak van het papier verbeterde. Hij wist papier aan te maken met plantaardige vezels, boombast en stukjes zijdedraad. Rond 1400 is, samen met zoveel andere producten uit China, de kennis van papier maken tot Europa doorgedrongen. Voor het aanmaken van papier waren twee voorwaarden noodzakelijk en destijds redelijk schaars: water en energie. De Nederlanden beschikten over grote hoeveelheden water, en de wind- en watermolens leverden de nodige energie. Deze energie was onmisbaar om de papierbrij, die eerst uit lompen en later uit houtslijp bestond, urenlang te stampen tot een homogene massa. Het allereerste papier werd met de hand gemaakt. Uit een grote ton werd een hoeveelheid papierbrij geschept op een grote zeef. De brij werd zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over de zeef. Vervolgens liet men het water uitlekken. Het natte vel werd dan op een viltdoek gelegd. Na een aantal vellen werd alle water onder een pers stevig uitgeperst. Daarna werden de vellen van tussen de doeken gehaald en te drogen gehangen op een soort waslijn. Het resultaat waren vellen (hand)geschept papier. Deze vellen waren dus niet allemaal even dik of even glad. Ook volgens de aanmaak en samenstelling in de ton papierbrij, verkreeg men lichte verschillen in de geschepte papiervellen. 7 Het vervaardigen van handgeschept papier Centraal ziet men de man die de papierbrij uit de ton schept op een zeef. Vooraan de man die de vellen van de zeef op de viltdoeken legt. Rechts de man die de doeken met het papier netjes op elkaar stapelt om dan later geperst te worden. Achterin ziet men het mechanisme dat de hamers (aan lange eiken balken) in beweging brengt. Het zijn deze hamers die de papierbrij urenlang stampen om er een homogene massa van te maken. Door in de zeef een tekening aan te brengen, verkreeg men in het papier een watermerk (filigrane). Ook onze eerste Belgische zegels hebben een watermerk : de dubbele LL in kader. Een watermerk is dus een verdunning in het papier, zodat de tekening door het verdunde papier schijnt. De papiermachine wordt rond 1800 uitgevonden door een Fransman. Vanaf toen was het mogelijk, om voor die tijd, grote hoeveelheden papier aan te maken. Op een rollende zeef wordt het papier aan de lopende band vervaardigd. Zo kon men ook de kwaliteit van het papier beter beinvloeden en onder controle houden. Naar het voorbeeld van textiel, wordt rond 1850 het eerste papier aan de lopende meter op rol vervaardigd. In 1849 werd de eerste Belgische postzegel gedrukt. Negen jaar later, in 1858, gebruikte men voor de eerste maal machinaal aangemaakt papier. Dat was dus de reden waarom de eerste zegels op zoveel afwijkende papiersoorten zijn gedrukt. Deze zegels waren namelijk vervaardigd op handgeschept papier. Voor het drukken van postzegels werd meestal een betere papiersoort gebruikt. Geen houthoudend of minder goed gelijmd papier, dat vergeelt of rafelt, en een minder goede kwaliteit van het gedrukte beeld weergeeft. (wordt vervolgd)

9 8 DE FORTEN VAN KLEIN-BRABANT & VAARTLAND IN 1914, BREENDONK LIEZELE BORNEM DEEL I 12 e vervolg E. Coeckelberg

10 9 (wordt vervolgd)

11 10 Uitslagen van de clubwedstrijd Bank ING Uitslag 4de reeks zegel Saelens Linda 41,50 2 Dutrieux Eugene 40,25 3 Vanderhaeghe Jose 38,00 4 Bruggeman Oscar 37,75 5 Schepens Eddy 37,75 6 Decorte Noel 37,50 7 Haedens Luc 37,25 8 Haeck Pascal 37,25 9 Van den Eynde Patrick 36,75 10 Overbergh Philip 36,50 11 Vandecasteele Filiep 35,50 12 Verlinde Eddy 35,00 13 Goes Joe 33,00 14 Debuysere Gustaaf 32,25 15 Janssens Roland 32,00 16 De Snoeck Joris 31,50 17 Coene Lut 31,00 18 De Galan Roland 28,25 Commentaar Op enkele uitzonderingen na waren de afstempelingen beneden peil. Ook is het opletten geblazen met zegels waarvan het papier en/of de drukinkt van minderen kwaliteit is waardoor het papier verkleurt bij het afweken. De algemene en definitieve uitslag is dan als volgt 1 Dutrieux Eugene 123, ,25 =163,75 2 Vanderhaeghe Jose 122, ,00 = 160,25 3 Haeck Pascal 122, ,25 = 160,00 4 Saelens Linda 117, ,50 = 159,00 5 Goes Joe 120, ,00 = 153,75 6 Schepens Eddy 114, ,75 = 152,00 7 Verlinde Eddy 115, ,00 = 150,00 8 Coene Lut 117, ,00 = 148,75 9 Debuysere Gustaaf 115, ,25 = 148,00 10 Van den Eynde Patrick 108, ,75 = 145,00 11 Bruggeman Oscar 107, ,75 = 145,00 12 Janssens Roland 110, ,00 = 142,75 13 Overbergh Phlip 106, ,50 = 142,75 14 De Snoeck Joris 110, ,50 = 142,25 15 Decorte Noel 104, ,50 = 142,00 16 Vandecasteele Filiep 100, ,50 = 136,25 17 Haedens Luc 96, ,25 = 133,75 18 De Galan Roland 97, ,25 = 125,50 Commentaar : Het was een millimeterspurt tussen de eerste vier in het eindklassement. Toch een dikke proficiat aan alle deelnemers voor de volharding bij het zoekwerk.

12 11 Filatelistische manifestaties 6 mei 2017 GISTEL 4 e Grote Ruilbeurs in Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel. Open van 8 uur tot 17 uur. Gratis toegang. Grote parking. Bar en versnaperingen. Info : Stefaan Borgoo 0474/ of of Eddy Desmedt 050/ of 27 mei 2017 SINT-GILLIS DENDERMONDE 27 ste Nationale Ruildag in Parochiaal Centrum Gildenhuis, Otterstraat 124 te Sint-Gillis Dendermonde. Open van 9 tot 16 uur. Inkom gratis. Cafetaria aanwezig. Info : Gillis Frans 052/ of 27 mei 2017 GERAARDSBERGEN 4 e Grote Ruilbeurs in De Spiraal, Zakkaai 29 te 9500 Geraardsbergen. Open van 9 tot 15 uur. Cafetaria voorzien. Grote parking. Info : De Roeck Luc, 054/ juni 2017 EKEREN Regionale Competitieve tentoonstelling ANTWERPEN-LIMBURG, Zaal Elcks Thuis, Van den Weyngaertplein 13, 2180 Ekeren. Inschrijving deelname verplicht voor 10 februari 2017 naar H. De Belder, Magdalenalei 91 te 2930 Brasschaat (0486/ of 25 juni 2017 OOSTENDE Postzegelbeurs in zaal Pax, Schilderstraat 5 te 8400 Oostende. Open van 9 tot 15 uur. Gratis toegang. Cafetaria voorzien. Organisatie : Kon. Postzegelkring Oostende, Robert Lisabeth 059/ of 9 september 2017 TORHOUT Ruilbeurs. Verdere gegevens later. 16 september 2017 NIEUWPOORT 10e Nationale Postzegel- en Ruilbeurs in de zaal Iseland van de Stedelijke Vismijn. Open van 9 tot uur. Toegang gratis. Cafetaria voorzien. Ruime parking. Lift voorhanden. MyStamp in de reeks Monumenten Nieuwpoort zal te koop aangebodden worden. Info : O. Lingier, tel 058/ (na 19 uur) of 21 en 22 oktober 2017 BRIELEN (IEPER) YPRIFIL Zaal Cultureel Centrum Den Briel, Brielenstraat Ieper, voorverkoop en Regionale Competitieve tentoonstelling Oost- en West-Vlaanderen. Zie ook het artikel in dit maandblad voor meer informatie. PERSBERICHT WEFIS bestaat 45 jaar! 9e LUSTRUMNUMMER WEFIS, de West-Vlaamse Filatelistische Studiekring bestaat dit jaar vijfenveertig jaar en publiceert traditiegetrouw, buiten het abonnement, een Lustrumnummer. Wie deze meer dan 100-bladzijden tellende jubileumuitgave in kleurendruk wenst te bestellen, stort 20,00 (verzendingskosten binnenland inbegrepen) op het rekeningnummer IBAN BE BIC GEBABEBB van WEFIS 8400 Oostende, met de vermelding 'Lustrumnummer 9'.

13 VEILING MEI 2017 Lotnr Lot Status Instel Lotnr Lot Status Instel 1 3 A ʘ 15, /23 ʘ 3, A ʘ 19, /45 xx 31, A ʘ 4, /51 xx 33, /73 xx 7, /51 xx 50, /07 in perfecte staat xx 90, /51 ʘ 16, /28 echt xx 75, /51 ʘ 27, xx 28, /60 ʘ 3, ʘ 29, /60 ʘ 4, A met echtheidcertifikaat xx 300, /85 ʘ 2, x 7 stuks xx 5, /85 ʘ 6, x 16 stuks xx 10, /07 xx 39, B xx 19, /36 xx 8, /33 xx 82, /75 N.T.Z. xx 40, A/K echt x 220, /01 xx 6, /72 x 5, /38 xx 5, /88A xx 22, /81 x 3, cu met echtheidcertik. xx 500, /94 xx 2, x 2, /94 ʘ 2, x 5, /13 ʘ 2, B x 3, /41 ʘ 2, C xx 5, /78 ʘ 2, A xx 5,50 72 BL 7 xx 39, B x 3,00 73 BL 7 V1 xx 45, B x 3,00 74 BL 17 xx 5, ʘ 18,00 75 BL 29 xx 24, /52 in perfecte staat xx 120,00 76 BL 30 x 40, /400 in perfecte staat xx 170,00 77 BL 31 x 22, xx 28, A/B met V op de B xx 16, xx 15,00 79 PA 4 V ʘ 4, xx 18,00 80 R xx 4, xx 18,00 81 R 46 x 10 stuks xx 5, /46 N.T.Z. xx 4,00 82 R xx 6, /65 xx 6,00 83 Engeland BL xx 4, xx 5,50 84 Frankrijk 459/60 xx 6, /03 ʘ 4, /66 in brugpaar xx 8, /37 ʘ 4, A in strook xx 30, B met kaart xx 26, /77 xx 2, /73 x /27 xx 2, /15 xx 2, /89 xx 8, /67 xx 7, a/vv xx 17, /07 xx 8, S V2 xx 8, /49 xx 5, T V1 xx 20, /90 xx 2, /42 x 10, /41 xx 3, /86 xx 13, / /27 xx 2, /91 xx 9, /26 unesco xx 2, /25 xx 4,20 96 Luxembrug BL 14/16 xx 6, /75 ʘ 5,50 97 Varia 34 waarden xx 5, /91 x 29,00 98 Malta 459/ xx 10, /97 ʘ 15,00 99 Nederland BL 9 xx 3, A xx 17, BL /75 xx 6,00 Gebruikte notaties : XX = Postfris, X = met plakker, = Gestempeld, =op document

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Januari 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 januari 2015 in de ontbijtzaal van hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE November 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 9 november 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 mei 2013 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 februari 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 december 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 april 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 september 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly 2 Clubnieuws Prijswinnaars van januari 2014 Clubprijzen 1. De Galan Roland 2. Dekock Eddy 3. Coeckelbergh Emiel 4. Versluys Romain 5. Coene Lut 6. Deygers Gert 7. Dhont Denis 8. Reychler Magdalena 9. De

Nadere informatie

Interland 2016 Bulletin 2

Interland 2016 Bulletin 2 Interland 2016 Bulletin 2 Beste oriëntatiesportvrienden, Het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten (VVO) en de oriëntatieclub Trol hebben het genoegen de internationale teams uit te nodigen op de Interland

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe

9 e Garnalenrit. zaterdag 31 oktober 2015. Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier. in Lichtervelde, zaal Turfhauwe presenteert 9 e Garnalenrit zaterdag 31 oktober 2015 in Lichtervelde, zaal Turfhauwe Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier 9e6de Garnalenrit - Bijzonder wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN

INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN INFORMATIE VOOR DE ORGANISATOREN VAN DE VOORRONDEN INSCHRIJVEN VAN DE DEELNEMERS - de deelnemers van de wedstrijd schrijven zich in via een formulier op de website www.royaltalents.eu - elke deelnemer

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 juni 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting

ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op : 6 ZGEEL 2- daagse internationale zwemmeeting Wanneer: Waar: Bijkomen info: zaterdag 15 en zondag 16 februari 2014 Stelijk overkt zwembad van

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen mooie brieven kunnen schrijven, en alles geleerd hebben over kaartjes (ontwerpen), moeten die natuurlijk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 T-REX nv. Schilderstraat 23 2000 Antwerpen T: 03/448.34.34 GSM: 0032 (0) 475 509 900 Fax: +32-(0)3/646.42.15 Mail: info@t-rex.be 1 Data mega eroticabeurzen Antwerp Expo

Nadere informatie

Loppem. 1ste editie. van. vrijdag 25 september t.e.m. zondag 27 september 2015

Loppem. 1ste editie. van. vrijdag 25 september t.e.m. zondag 27 september 2015 vrijdag 25 september t.e.m. zondag 27 september 2015 Loppem van 1ste editie het mooiste voor de tuin & het landelijke interieur én het lekkerste voor de keuken! Loppem van 1ste editie Al vele jaren wacht

Nadere informatie

Algemene ledendag. Zaterdag 24 maart 2012

Algemene ledendag. Zaterdag 24 maart 2012 De algemene ledendag 2012 Verbond der Vlaamse Academici - Afdeling Oostende Veurne-Diksmuide Algemene ledendag Zaterdag 24 maart 2012 Thermae Palace Hotel in Oostende Koningin Astridlaan 7 8400 De afdeling

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014 KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst Secretaris-Schatbewaarder Thierry Dufour Zeuningenstraat 12 1570 Tollembeek Tel.: 0475/61.00.77 E-mail: Thierry.Dufour@telenet.be

Nadere informatie

10de jaargang nr 1 januari 2015

10de jaargang nr 1 januari 2015 FOTOGROEP ANTWERPEN VZW Hagenbroeksesteenweg, 174, 2500 Lier www.fotogroepantwerpen.be 10de jaargang nr 1 januari 2015 v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

Nadere informatie

Richtlijnen voor het beoordelen van Maximafilie inzendingen op FIPtentoonstellingen (Vertaling van de Guidelines for judging maximaphily exhibits)

Richtlijnen voor het beoordelen van Maximafilie inzendingen op FIPtentoonstellingen (Vertaling van de Guidelines for judging maximaphily exhibits) RICHTLIJNEN MAXIMAFILIE Pag. 1 Richtlijnen voor het beoordelen van Maximafilie inzendingen op FIPtentoonstellingen (Vertaling van de Guidelines for judging maximaphily exhibits) 1. Tentoonstellingen met

Nadere informatie

10de jaargang nr 2 februari 2015

10de jaargang nr 2 februari 2015 FOTOGROEP ANTWERPEN VZW Hagenbroeksesteenweg, 174, 2500 Lier www.fotogroepantwerpen.be 10de jaargang nr 2 februari 2015 v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

Nadere informatie

PELGRIMSTOCHT NAAR SMYRNA, EFEZE, KRINI, ALATSATA, HIERAPOLIS

PELGRIMSTOCHT NAAR SMYRNA, EFEZE, KRINI, ALATSATA, HIERAPOLIS OECUMENISCH PATRIARCHAAT ORTHODOX AARTSBISDOM VAN BELGIE EN EXARCHAAT VAN NEDERLAND EN LUXEMBURG PELGRIMSTOCHT NAAR SMYRNA, EFEZE, KRINI, ALATSATA, HIERAPOLIS 4-10 mei 2016 Smyrna Ter gelegenheid van het

Nadere informatie

Dit jaar hebben wij enkele nieuwe aspecten voor u in petto. Het parcours is fel uitgebreid. Het belooft weer een groot spektakel te worden!

Dit jaar hebben wij enkele nieuwe aspecten voor u in petto. Het parcours is fel uitgebreid. Het belooft weer een groot spektakel te worden! Beste wielerliefhebber, Het veldritseizoen is van start gegaan en ook ons bestuur is volop bezig met de voorbereiding van alweer een nieuwe Superprestige veldrit te Hoogstraten. Het is nu de derde keer

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO Bijna zeven miljoen boeken, miljarden pagina s, honderden miljarden woorden, beelden en ideeën. Eeuwen van onderzoek en werk om ze te begrijpen,

Nadere informatie

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING

11 de AKTIVA CUP. Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING 11 de AKTIVA CUP Zaterdag 27 JUNI 2015 DUBBEL MINI TRAMPOLINE TUMBLING Beste turnvrienden, Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op onze 11 de AKTIVA Cup. Ook dit jaar wedstrijden tumbling, dubbel mini

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E

W W W. K MK G - M R A H. B E E C D @ K M K G. B E E D U C A T I E V E & C U L T U R E L E D IE N S T T E L + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 3 0 3 F A X + 3 2 ( 0 ) 2 7 3 3 4 6 4 7 R E S E R V E R I N G E N + 3 2 ( 0 ) 2 7 4 1 7 2 1 4 m a - d i - d o - v r 9. 3 0-1

Nadere informatie

Om die reden wenden wij ons tot u omdat er ook voor u hier een gelegenheid is weggelegd om uw firma en/of uw producten in de kijker te plaatsen.

Om die reden wenden wij ons tot u omdat er ook voor u hier een gelegenheid is weggelegd om uw firma en/of uw producten in de kijker te plaatsen. Sponsoring: Een inrichting als deze kost natuurlijk zeer veel. U begrijpt meteen dat, naast de inkomgelden, er heel wat sponsorgeld nodig is om deze zaak rond te maken. Om die reden wenden wij ons tot

Nadere informatie

DAMME GOLF CHARITY CUP 28 & 29 mei 2016

DAMME GOLF CHARITY CUP 28 & 29 mei 2016 Damme Golf & Country Club DAMME GOLF CHARITY CUP 28 & 29 mei 2016 WEBSITE WWW.DAMMEGOLFCHARITYCUP.ORG DGCC - CHARITY HOOFDSPONSORING I. De hoofdsponsor engageert zich tot: Financiële input van minimum

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

Aan de slag in je eigen bedrijf!

Aan de slag in je eigen bedrijf! Aan de slag in je eigen bedrijf! 1 Het educatief pakket Girls Days werd opgesteld naar aanleiding van de Girls Days. Dat project is een initiatief van Agoria Vlaanderen en wordt georganiseerd in samenwerking

Nadere informatie

1-Dagverzekeringen Versie 2012

1-Dagverzekeringen Versie 2012 1-Dagverzekeringen Versie 2012 1. Inleiding Beste lezer, In samenwerking met onze partners FROS (amateursportfederatie) en ARENA (de verzekeringsmaatschappij) kan Airsoft Alliantie België vzw een verzekering

Nadere informatie

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014 De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth Dinsdag 7 oktober 2014 In de eerste fase van de Eerste Wereldoorlog (4 augustus-31 oktober 1914) heeft het 5 Linie Regiment een lange

Nadere informatie

Een "oud" blad in een nieuw jasje!

Een oud blad in een nieuw jasje! EEKAAPEEVEETJE E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 23e jaargang nr. 1 januari 2013 Een "oud" blad in een nieuw jasje! U leest nu het eerste Eekaapeeveetje dat

Nadere informatie

Aan onze Industrie Aan onze Bedrijfsleiders Aan onze Zelfstandige Ondernemers

Aan onze Industrie Aan onze Bedrijfsleiders Aan onze Zelfstandige Ondernemers Seizoen 2010 2011 K. RUPEL BOOM FC Aan onze Industrie Aan onze Bedrijfsleiders Aan onze Zelfstandige Ondernemers Geachte, Misschien wil uw bedrijf de K. Rupel Boom FC steunen. Hierbij een aantal formules

Nadere informatie

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar:

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: 17 de ZN-Tweedaagse Deze TWEEDAAGSE ( internationale ) wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 15 en zondag 16 november

Nadere informatie

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016

REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 REGLEMENT RANKINGTORNOOI CALELLA 2016 1. Doel Tijdens het dartsseizoen 2015 2016 zal door de dartsliga der Zennevallei opnieuw een rankingtornooi georganiseerd worden. Het rankingtornooi zal bestaan uit

Nadere informatie

WAT DETAILS DEADLINE VERANT WOORD ELIJKE Eten en overnachten

WAT DETAILS DEADLINE VERANT WOORD ELIJKE Eten en overnachten WAT DETAILS DEADLINE VERANT WOORD ELIJKE Eten en overnachten Eten zaterdagmorgen Bestellen bij bloso: laten weten hoeveel Annuleren van deze nacht voor een heel aantal (alle pakketnemers), maar ook aantal

Nadere informatie

SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015

SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015 SUPERMOTO FRANCORCHAMPS 6 SEPTEMBER 2015 Wedstrijd voor het Belgisch Kampioenschap Supermoto BIJZONDER REGLEMENT Art. 1 - VOORSTELLING. MCPH ( Motoclub du Pays de Herve ) organiseert op 6 september 2015

Nadere informatie

Overlijden Gery Christiaens

Overlijden Gery Christiaens Secretariaat :Dirk Hermans Zetselstraat 16 1880 Kapelle-op-den-Bos GSM : 0486/030680 hermans-dirk@telenet.be alle info: www.freewebs.com/viskebijt Inhoud nieuwsbrief: - plots overlijden bestuurslid Gery

Nadere informatie

Buitengewoon goed! KAMPIOENSCHAP. 21.03.2016 Coach Antwerpen REGLEMENTEN & INFO. KAPPERSMEDEWERKER m/v 2016

Buitengewoon goed! KAMPIOENSCHAP. 21.03.2016 Coach Antwerpen REGLEMENTEN & INFO. KAPPERSMEDEWERKER m/v 2016 REGLEMENTEN & INFO KAPPERSMEDEWERKER m/v 2016 21.03.2016 Coach Antwerpen 1 PRAKTISCH WANNEER Maandag 21 maart 2016 WAAR COACH ANTWERPEN Karel Geertsstraat 2b - 2140 BORGERHOUT GRATIS TOEGANG Voor de leerlingen

Nadere informatie

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST

Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST Koninklijke Bibliotheek van België EDUCATIEVE DIENST INTRO No furniture so charming as books, verkondigde de Engelse schrijver Sydney Smith twee eeuwen geleden. Boeken hebben we in de Koninklijke Bibliotheek

Nadere informatie

Literaire prijs Prins Alexander van België 2012

Literaire prijs Prins Alexander van België 2012 Literaire prijs Prins Alexander van België 2012 1. Voorstelling van de prijs H.K.H. prinses Léa van België wil met de oprichting van een jaarlijkse literaire prijs hulde brengen aan haar echtgenoot. De

Nadere informatie

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN REGLEMENT SAMENWERKINGSACTIVITEITEN A. NIET-SUBSIDIEERBARE ACTIVITEITEN (door nationale overheden) 1) WINSTVERDELING. Opbrengst inkomgelden : voor het Cultureel Centrum Opbrengst tap : voor de medewerkende

Nadere informatie

ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2016

ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2016 ROYAL ANTWERP HOCKEY CLUB SPONSORDOSSIER GALABAL 2016 Pagina 1 van 6 Geachte Heer, Mevrouw, Op zaterdag 5 maart 2016 bundelen enkele leden van Royal Antwerp Hockey Club hun krachten om een spetterend galabal

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1

leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug Brugstraat 1 maandblad kwb heusdencentrum leeft Jaargang 37 nr.10 juni 2012 http://www.kwbheusden.be organiseert haar kermisbarbecue IEDEREEN IS WELKOM zat 23 juni 2012 vanaf 17 uur Speelplaats Basisschool De Brug

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 12

FC KERKSKEN: programma week 12 FC KERKSKEN: programma week 12 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 12 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

BULSKAMPVELD 2012. de leden van de smedersgilde stellen tentoon PROJECT BALUSTRADE TENTOONSTELLING

BULSKAMPVELD 2012. de leden van de smedersgilde stellen tentoon PROJECT BALUSTRADE TENTOONSTELLING BULSKAMPVELD 2012 de leden van de smedersgilde stellen tentoon Zoals je waarschijnlijk al weet via het artikel in de Klinknagel is er in juli en augusus een tentoonstelling van onze smedersgilde te Bulskampveld,

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 Bijzondere regels voor de Beoordeling van Filatelistische literatuur op FIP-tentoonstellingen. (vertaling van de SREV=Special Regulations for the Evaluation

Nadere informatie

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007

BO ZAR EX PO. Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 BO ZAR EX PO Wedstrijdreglement Prijs Jonge Belgische Schilderkunst 02.06 > 09.09.2007 PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN, BRUSSEL PALAIS DES BEAUX-ARTS, BRUXELLES CENTRE FOR FINE ARTS, BRUSSELS Artikel 1 wedstrijd

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Sponsordossier Thaibox gala Naksu Axion Geel 21/11/2015. NAKSU GEEL No fear, no surrender

Sponsordossier Thaibox gala Naksu Axion Geel 21/11/2015. NAKSU GEEL No fear, no surrender Sponsordossier Thaibox gala Naksu Axion Geel 21/11/2015 Inleiding Elk jaar organiseren wij met onze Club een Internationaal kick- en thaiboxing event, dat jaarlijks toch een 1200 bezoekers lokt. Wat houdt

Nadere informatie

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012

ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012 ORDO SUPREMUS MILITARIS TEMPLI HIEROSOLYMITANI MAGISTRAAL PRIORAAT JOHANNES DE DOPER KAPITTEL EN INVESTITUUR 22 JUNI 23 JUNI 2012 PROGRAMMA 22 23 Juni 2012 Vrijdag 22 juni Locatie Vanaf 17u00 verwelkoming

Nadere informatie

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers

Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Echtverklaring op erewoord - periodieke pers Gegevens voor de in 2013 uitgegeven periodieke publicaties Uiterste datum van inlevering: 30 juni 2015 Reprografierechten voor de uitgevers van periodieke publicaties?

Nadere informatie

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3

INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 INSCHRIJVING NIEUWE CLUBS 2 0 1 3 2 0 1 3 1 ** Vlaams Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 07042013 PC (Provinciaal Comité) kantoor & secretaris Wilselsesteenweg 307, 3010 KESSEL LO TEL * FAX

Nadere informatie

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen)

2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) 2009 13 de TRIARC Kampioenschap van België / Vlaanderen (Individueel & Clubploegen) BOOGSCHIETEN Zat. 4 juli 2009 Wedstrijden van 9 tot 18 uur Aansluitend : prijsuitreiking en huldiging van de kampioenen

Nadere informatie

Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014.

Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014. FEN Europa België v.z.w. Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014. Hopelijk heeft u genoten van uw verlof en voldoende nieuwe krachten opgedaan om er weer een vol seizoen van het carnaval gebeuren te genieten.

Nadere informatie

Opleiding. Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Ontdek de belangrijkste stappen die je moet nemen om je projecten te doen slagen! Duur van de cursus: 1 dag Opties: Formule In-house (tot 3 deelnemers) Opleiding op maat in het bedrijf Verkrijgbaar

Nadere informatie

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen

Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Koninklijke Artsenvereniging Antwerpen Partnership Samenwerkingsvoorstellen ARTSENHUIS Het Collegium Medicum Antverpiense werd op 28 april 1620 opgericht bij keuze van de Stadsmagistraat en is een van

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE

FACILITEITEN ACCOMMODATIE JH Antwerpen Nergens vindt men een wereldstad die gemoedelijker en gastvrijer is dan de Scheldestad. In Antwerpen valt altijd wat te beleven. De stad is niet alleen wijd en zijd vermaard om zijn wereldhaven,

Nadere informatie

Iris Ladies Soccer School ASBL-VZW

Iris Ladies Soccer School ASBL-VZW Van vrijdag 10 juli t/m zondag 19 juli 2015 Door het blijvend succes van onze stages in Norcia (Italië) hebben we beslist om de bestemming niet te veranderen. Dus gaan we voor de achtste maal terug naar

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM

MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM Aanvullend reglement van inwendige orde De maatschappij "De Tabakvink" te Appelterre-Eichem werd gesticht in 1984 buiten alle politiek, met als doel : prijskampen

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

14-15 en 16 augustus 2015. Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8

14-15 en 16 augustus 2015. Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8 Jumping Brecht 14-15 en 16 augustus 2015 Amazonekampioenschap Paarden & Pony s Algemene informatie www.jumpingbrecht.be Locatie: Luyckstraat 7 2960 Brecht Sluitingsdatum inschrijvingen: 11/8 Organisator:

Nadere informatie

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag

Opleiding. Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Duur van de cursus: 1 dag Opleiding Interne audits organiseren en uitvoeren - kwaliteitssystemen - Beheerst de sleuteletappes van de kwaliteitsaudits om tot een betere organisatie van de onderneming bij te dragen Duur van de cursus:

Nadere informatie

Meerdaagse tourtocht 2015 Côte d Opale. 4-6 september 2015. VVK West - Vlaanderen Hendryckx Myriam De Backer Geert

Meerdaagse tourtocht 2015 Côte d Opale. 4-6 september 2015. VVK West - Vlaanderen Hendryckx Myriam De Backer Geert 4-6 september 2015 VVK West - Vlaanderen Hendryckx Myriam De Backer Geert 1 Inleiding : Beste oldtimervrienden in 2015 wensen we jullie opnieuw mee te nemen op een meerdaagse buitenlandse reis richting

Nadere informatie

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015

Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Najaar uitstap LEUVEN, stad aan de Dijle zaterdag 10 oktober 2015 Op zaterdag 10 oktober 2015 organiseert de Vriendenkring een rondleiding in de universiteitsstad Leuven. Je hoeft niet steeds ver te reizen

Nadere informatie

Tour de France BBB van zaterdag 22 mei tot en met zondag 30 mei 2010

Tour de France BBB van zaterdag 22 mei tot en met zondag 30 mei 2010 Tour de France BBB van zaterdag 22 mei tot en met zondag 30 mei 2010 Beste BBB-vrienden, Dat ons initiatief van vorig jaar een schot in de roos was, blijkt meer dan ooit. Na een meer dan geslaagde première

Nadere informatie

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER 2 Ambachtse Filatelisten Vereniging Bestuur: Voorzitter: Anton Verjaal tel.:078-6123217 e-mail: a.verjaal@telfort.nl Secretaris: Cor

Nadere informatie

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3 nr1523 1 nr1615 nr1615 Drukprocedure: nr1523 1 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1523 2 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1526 3 nr1527 nr1528 3 nr1529 4 pagina album Kenmerkenlijst: J1970-J1971 (1523-1615)

Nadere informatie

ZONDAG 5 APRIL 2015. Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij

ZONDAG 5 APRIL 2015. Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij Beleef samen met uw VIP s Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de eerste rij TRAKTEER UZELF EN UW RELATIES OP HET VLAAMS SPORTEVENT BIJ UITSTEK Beleef Vlaanderens mooiste wielerwedstrijd vanop de

Nadere informatie

Draaiboek: Euroostkamp 2014

Draaiboek: Euroostkamp 2014 Draaiboek: Euroostkamp 2014 Vóór vrijdag 12 september te regelen: - brief te versturen naar verbroederingssteden met mededeling slaapzak+luchtmatras mee te brengen + mededeling max. 5 personen voor multitwinning

Nadere informatie

Opera. Verzamelaar Ontdekken Theater. Kunstenaar. Reizen. Ruimdenkend Welgesteld. Dit is Anna. Goed geïnformeerd. Honger naar meer.

Opera. Verzamelaar Ontdekken Theater. Kunstenaar. Reizen. Ruimdenkend Welgesteld. Dit is Anna. Goed geïnformeerd. Honger naar meer. Dit is Anna. Zij leest Kunstbeeld als kunstfreak. Goed geïnformeerd Verzamelaar Ontdekken Theater Opera Tentoonstellingen Ruimdenkend Welgesteld Reizen Extravert Kunstenaar Creatieve hobby s Honger naar

Nadere informatie

BEVEREN www.kvlvbeveren.be BE63 7376 0310 3708 Oktober 2015

BEVEREN www.kvlvbeveren.be BE63 7376 0310 3708 Oktober 2015 BEVEREN www.kvlvbeveren.be BE63 7376 0310 3708 Oktober 2015 Kookles: Taarten zonder oven Op donderdag 15 okt om 13u en om 19.30u in Beveren CC Ter Vesten Menu : - Kaastaart met limoen - Sinaasappel-straciatellataart

Nadere informatie

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement

Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Jeugdcriterium Frans Claes Reglement Het Jeugdcriterium Frans Claes is een nationale wedstrijd over 3 dagen. Het wordt ingericht door KRV de skeelerclub van de Kempen, Koninklijk Modern Skatersclub Wilrijk

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

FC KERKSKEN: programma week 20

FC KERKSKEN: programma week 20 FC KERKSKEN: programma week 20 Beste trainers, afgevaardigden en spelers van Fc Kerksken; Vooraleer het programma van week 20 te overlopen, willen wij graag deze info meegeven: Noteer alvast in jullie

Nadere informatie

Reglement Editie 2013

Reglement Editie 2013 Reglement Editie 2013 1. Wat is International Road Racing Championship Het International Road Racing Championship (IRRC) is een kampioenschap die verreden wordt over 5 wedstrijden, zie kalender, die hernomen

Nadere informatie

APZ Nieuws. Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers.

APZ Nieuws. Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers. APZ Nieuws Vergadering van 25 september 2015 Op 20 september 2015 reed onze voorzitter mee in de Geitestoet te Wilrijk. Deze stoet trekt jaarlijks massa toeschouwers. Paardenwijding Op 08 november 2015

Nadere informatie

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar:

Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: Uitnodiging: De Nijlense Zwemclub nodigt u en uw zwemsters en zwemmers uit op haar: 16 de ZN-Tweedaagse Deze TWEEDAAGSE ( internationale ) wedstrijd wordt georganiseerd op zaterdag 16 en zondag 17 november

Nadere informatie

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond

Aanvraag van ondersteuning voor sport- en bewegingsactiviteiten in het kader van Buurt beweegt gezond Sportdienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Zuiderlaan 13 9000 Gent tel.: 09 266 80 00 fax: 09 266 80 10 sportdienst@stad.gent Botermarkt 1 9000 Gent Belangrijke informatie voor de

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis.

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. Dit jaar bestaat de s-hertogenbossche Filatelisten vereniging 85 jaar. Een enthousiaste postzegelvereniging die om de 5 jaar aan de weg timmert. Postzegels verzamelen

Nadere informatie

AG VESPA zoekt partner voor restauratie en invulling van de meesterwoning Smidt Van Gelder

AG VESPA zoekt partner voor restauratie en invulling van de meesterwoning Smidt Van Gelder AG VESPA zoekt partner voor restauratie en invulling van de meesterwoning Smidt Van Gelder AG VESPA zoekt partners voor de restauratie en invulling van het huis Smidt Van Gelder. Dit pand aan de Belgiëlei

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

Nieuwsbrief. November- December 2014

Nieuwsbrief. November- December 2014 Nieuwsbrief WTC Berlaar November- December 2014 1. Vergunning 2015 AANDACHT! Gooi uw vergunning van 2013 niet weg. Deze bleef afgelopen seizoen geldig en dat blijft ze ook in 2015. Na het betalen van het

Nadere informatie

DIRECT SPECIALE ROLZEGELS

DIRECT SPECIALE ROLZEGELS DIRECT MAIL EN SPECIALE ROLZEGELS - DIRECT MAIL Sinds een jaar of twee maakt de PTT van een aantal postzegels speciale rollen van 5000 zegels. Dit artikel vertelt het doel hiervan en gaat in op enkele

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie