Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly"

Transcriptie

1

2 2 Clubnieuws Prijswinnaars van januari 2014 Clubprijzen 1. De Galan Roland 2. Dekock Eddy 3. Coeckelbergh Emiel 4. Versluys Romain 5. Coene Lut 6. Deygers Gert 7. Dhont Denis 8. Reychler Magdalena 9. De Snoeck Joris 10. Vandaele Norbert en tal van winnaars van kleinere prijzen Prijs geschonken door burgemeester Ir Roland Crabbe Haedens Luc Zilveren zegels geschonken door de club 1. Deygers Gert 2. Vandaele Norbert Prijzen geschonken door de voorzitter Vanmarcke Norbert Dhont Denis S. Lapon-Geryl Peel Marc Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly Blijken van dank Het bestuur en de leden houden er aan Dhr. Burgemeester Ir. Roland Crabbe en alle Schepenen te danken voor de zeer vriendelijke attentie ten overstaan van de Postzegelclub van de Westhoek uit hun stad, door hun aanwezigheid op onze Nieuwjaars- en statutaire vergadering en door een prachtige prijs te schenken voor onze tombola. Hun aanwezigheid getuigt van hun sympathie voor onze club en is voor bestuur en leden steeds een aangename opsteker. Wij danken eveneens Geert Van Den Broucke en Luc Herssens voor de talrijke prijzen. Wij wensen al onze schenkers een zeer mooi, vruchtbaar en vooral gezond De Nieuwjaarsvergadering in een notendop Heel wat leden (± 85) hebben er aan gehouden de traditioneel rijk gestoffeerde Nieuwjaarsvergadering bij te wonen. Elke aanwezige kon genieten van een hartig aperitief aangeboden door de club. Het verrassingsgeschenk was er voor de aanwezige leden. De prijzen van de tombola werden gretig in ontvangst genomen. Kortom een vergadering naar wens van het bestuur. Gezelligheid was troef en de tevredenheid was groot. Zo moet het zijn. Het financieel verslag werd zonder opmerkingen aanvaard. De resultatenrekening werd goedgekeurd. Het bestuur zal de werking van de club verder zetten als een goede huisvader en dankt alle leden voor het vertrouwen. Het mandaat van twee bestuursleden, Etienne Moons en Marcel Soete, was verlopen doch zij stelden zich herkiesbaar. Gezien er voldoende plaatsen vacant waren en er geen bezwaren werden geuit werd zij herkozen voor een termijn van 3 jaar.

3 Jean-Luc Notredame kreeg een gunstige beoordeling vanwege de algemene vergadering en treedt vanaf nu op als volwaardig bestuurslid. Hij zal zich in de toekomst verder ontfermen over de clubveiling. Twee effectieve leden en twee pas aangesloten leden hebben de wens uitgedrukt een bestuursfunctie te bekleden. De effectieve leden, Dhont Denis en Donny Roger, werden onmiddellijk aanvaard door de vergadering. De twee pas aangesloten leden, Bracke Marcel en Vogelaere Désiré, zullen 6 maand functioneren als helper bij het bestuur om dan nadien effectief bestuurslid te worden mits goedkeuring van de algemene vergadering. Het bestuur en de taakverdeling ziet er vanaf nu uit als volgt : MOONS Etienne : Voorzitter, redactie maandblad, webmaster en PR VAN DEN BROUCKE Charles : Ondervoorzitter LINGIER Oscar : Secretaris-schatbewaaarder LEGEIN Georges : Toezichter SOETE Marcel : Dienst Benodigdheden en tombola s SYMOENS Gabriël : Beheerder Infohoekje DHONT Denis : Materiaalmeester en helper Infohoekje DONNY Roger : Helper bij Dienst benodigdheden en administratie clubwedstrijd VOGELAERE Désiré : Helper secretariaat (ledenadministratie) en financiën BRACKE Marcel : Dienst Ruilboekjes Zoals aangegeven zullen we terug starten met een Dienst Ruilboekjes. Hier staat alles nog niet op zijn pootjes daar we van de Verstandhouding nog bijkomende informatie dienen te verkrijgen om definitief met de dienst van start te gaan. Voor de Dienst Nieuwigheden is er nog geen definitieve oplossing daar slechts enkelen de oplossing Oostende-Postzegelhandel onderschreven hebben. Prijzen voor de tombola van februari / Cataloguswaarde : 42,50 2. Blok : 20, : 12, / : 06, / : 06, / : 05,00 en tal van kleinere prijzen. Onze clubwedstrijd ING Opgave reeks 3 : Een mooi gestempelde Belgische postzegel Cat. nr Fr. Antwerpen met een mooie centrale afstempeling (handstempel of machinestempel toegelaten). In te dienen op de vergadering van februari 2014 in een kristalmapje + naam en lidnummer. Het geheel in een pergamijn zakje. Lidgelden Wij doen nogmaals een oproep om uw lidgeld te vereffenen indien u dit nog niet zou gedaan hebben. Wij dringen ten zeerste aan omdat uw keuze tussen HOOFD- of BIJCLUB (lidgeld respectievelijk 8,50 en 6,50) noodzakelijk is om de juiste en volledige lijsten naar de KLBP te sturen en zo uw exemplaar van het tijdschrift BELGAPHIL niet in het gedrang te brengen. Het rekeningnummer van de club vindt u op de eerste pagina. De nieuwe catalogus De leden die een Officiële Postzegelcatalogus besteld hadden konden hem afhalen tijdens de januarivergadering. Wie nog een exemplaar wenst dient hem te bestellen bij de Dienst Benodigdheden tijdens de februarivergadering. U krijgt een mooie korting op de winkelprijs bij uw aankoop. 3

4 4 Bedankingen Wij danken de uitbaters van Hotel Cosmopolite voor de gunstige voorwaarden voor onze Nieuwjaarsaperitief en wensen hen ook alle succes in de zaak en een goede gezondheid voor Nieuw lid Tijdens de eerste vergadering van het nieuwe jaar mochten we een nieuw lid verwelkomen BC VOGELAERE Désiré Duinenlaan Westende. De heer Vogelaere Désiré is voorzitter van de Postzegelkring Tussen IJzer en Geleed Lombardsijde en voegt zich nu ook bij ons. We geven hem een warm onthaal en hopen dat hij vlug zijn draai vindt in onze club. Toelage stad Nieuwpoort Vanwege het stadsbestuur ontvingen we een basissubsidie van 112, 59 waarvoor wij hartelijk danken. Dag van de Filatelist 19 april 2014 te Roeselare De programmering van de Dag van de Filatelist behoudt in 2014 hetzelfde stramien als in De aanvang is gepland om 13 uur. Het filatelistisch luik van deze dag gaat door in Het Brouwerijtje, een lokaal van de firma van Patrick Maselis, gelegen Kaaistraat 19 te Roeselare. Zoals vroeger zijn er twee spreekbeurten over een filatelistisch onderwerp : uur : Hubert DE BELDER: Het Kamp van Brasschaat tijdens WO I uur: Frans DANNEELS : Oude postzegelboekjes. Rond 16 uur is een receptie gepland met mededeling van de uitslag van de bekerwedstrijd. Na de vergadering wordt andermaal een democratisch etentje georganiseerd in een plaatselijk eethuis. Al deze activiteiten zullen later nog bevestigd worden. Er is ook en gratis tombola voorzien. Een uitzonderlijke filatelietentoonstelling zal zeker het bezichtigen waard zijn. Rechtzetting van fout in vorig maandblad In vorig maandblad had ik het over Competitieve tentoonstellingen. Dit is fout. Het zijn PREcompetitieve tentoonstellingen. Dit wil zeggen dat elk bij de KLBP aangesloten lid een eerste maal zijn verzameling vóór de echte Regionale Competitie mag indienen. Deze zal gejureerd worden door een vakjury om u te laten weten of er nog dient gesleuteld te worden aan uw inzending vooraleer aan een Regionale Competitieve deel te nemen. Voor Luik-Luxemburg : : Club Phila Gaumois Virton Voor Henegouwen-Namen : : Amicale Hennuyère Voor Oost- en West-Vlaanderen : : Oudenaarde Clubleden, laureaten in diverse competitieve tentoonstellingen FORTON André behaalde 62% (brons) op de Reg. Comp. UNIONPHIL te Brussel met zijn verzameling Le Chemin de Fer et la Poste. DANNEELS Frans behaalde 90% (goud) op de Reg. Comp. FILA NOVUS PORTUS 2013 met zijn verzameling Germania-uitgiften-deel II. DANNEELS Frans behaalde 77% (groot zilver) op de Reg. Comp. FILA NOVUS PORTUS 2013 met zijn verzameling Ons zonnestelsel-een miniem deel van het immense heelal. DUWIJN Emma behaalde 62% (brons) op de Reg. Comp. FILA NOVUS PORTUS 2013 met haar verzameling Uilen, mannen van de nacht. FORTON André behaalde 62% (brons) op de Reg. Comp. FILA NOVUS PORTUS 2013 met zijn verzameling Le Chemin de Fer et la Poste.

5 5 Filatelistisch nieuws Nieuwe postzegeluitgiften The Son - M. Borremans Buzin anders Intieme dierenportretten Problemen met het afweken van de nieuwe generatie zelfklevende postzegels. Tijdens een clubvergadering kwam dit probleem op de proppen en werden er suggesties naar voor gebracht om dit probleem op te lossen. Onlangs las ik op internet een manier van werken die een bevredigende oplossing aanbiedt. Het oplos- en verdunningsmiddel Bestine (overal te koop in ijzerwarenzaken en/of kunstwinkels) vervliegt snel en beschadigt de postzegel niet, ook niet bij zegels met reliëf of goudlaag. Hoe tewerk gaan : Snij het papier rondom de bewuste postzegel tot op enkele millimeters in en breng met behulp van een druppelteller enkele druppels Bestine aan. Het papier wordt ± doorschijnend binnen enkele seconden en na een 10tal seconden komt de postzegel los, terwijl deze nog vochtig is. Leg dan de postzegel met de kleefzijde naar boven op een plat vlak en laat de zegel drogen. Aandacht: Eens droog blijft de kleefzijde nog altijd plakkerig, want het oplosmiddel neemt de lijmlaag niet weg. Het volstaat om een beetje talkpoeder om de rugzijde van de zegel te strooien om daarna de postzegel met of zonder scharnier in je album in te voegen. Er wordt aangeraden om zegel per zegel te weken. Het product verdampt namelijk snel en dan komen de zegels niet meer los. Mocht u merken dat er een "vetachtig" laagje op de postzegels ligt na het afwijken, panikeer dan zeker niet. Dit verdwijnt volledig als de zegel droog is. Doe het rustig aan en je krijgt een behoorlijk resultaat.

6 6 IEDER ZIJN BEURS Koninklijke en Prinselijke portvrijdom Door Hubert Havrenne In zijn voortreffelijk werk dat Emile Thiry in 1991 publiceerde, behandelt hij Portvrijdom en medeondertekening in België. De naamlijst is lang en naargelang de verschillende tijdsomstandigheden zijn de begunstigden talrijk, soms voor tijdelijke perioden, vaak voor territoriale, regionale, provinciale beperkingen of voor vrij strikte juridische gebieden. Wat de Koninklijke familie aangaat, zijn er geen beperkingen en kunnen buiten de koning en de koningin alsook de prinsen en prinsessen ervan genieten, evenals de gemachtigde personen die onmiddellijk deel uitmaken van het paleis, met name de grootmaarschalk van het Hof en de diverse diensten die de officiële opdrachten bij de koning op zich nemen. Hetzelfde geldt voor particuliere personen die naar het Hof schrijven en hun post niet hoeven te frankeren. Het ware abnormaal dat de geadresseerde strafport zou moeten betalen voor onvoldoende of verkeerde frankering! Hierbij volgen enkele inlichtingen die wij konden bekomen betreffende de talrijke post die van het paleis in Brussel afkomstig is. Die wordt iedere dag bijeengebracht door een beambte van deze dienst. Nadat hij er het officiële stempel van het paleis heeft op aangebracht, brengt hij de brieven direct naar het sorteercentrum van Brussel, waar ze naar de geadresseerden worden gezonden zonder dat er een bijkomende afstempeling zoals een reclame- of andere vlag aan toegevoegd mag worden. Achtereenvolgens schijnen er twee stempels gebruikt te zijn : een stempel met een ster onderaan, omstreeks 1970 vervangen door hetzelfde stempel maar nu zonder ster. Is het de beschadiging van het eerste stempel die tot zijn vervanging geleid heeft? Niemand weet het en uiteindelijk is het niet van groot belang. Brieven afkomstig van het kabinet van de Koning, met en zonder ster De post die van het paleis uitgaat, is op zich niet zeldzaam, want het dient gezegd dat hij overvloedig is en dat de diverse diensten een talrijke briefwisseling moeten beantwoorden die afkomstig is van verenigingen of particulieren, naast de talrijke uitnodigingen voor de recepties die geregeld wordengehouden ofwel in het paleis van Laken of in het paleis van Brussel. Toen de kasteel van Belvédere nog ingenomen was door prins Albert en prinses Paola, genoot hun post eveneens van portvrijdom, maar mocht in om het even welke brievenbus gepost worden en kreeg dus de afstempeling van het kantoor dat de bus had gelicht. Brieven van paleis Belvédère, eentalige prinselijke stempel met poststempel Brussel X en Brussel 2

7 7 Wat koning Leopold III betreft - hij verbleef in het domein van Argenteuil in Waterloo en genoot ook portvrijdom, zoals blijkt uit deze vrachtbrief van een postpakket, wat veel minder vaak voorkomt dan gewone briefwisseling. Vrachtbrief van een postpakket met de geschreven vermelding Service du Roi Léopold Bij wijze van anekdote vermelden we dat we het geluk hadden een brief te vinden zonder veel filatelistisch belang, maar die bij ons tocheen glimlach heeft opgewekt. Het gaat om een brief geadresseerd aan S.M. REY BALDUINO DE BELGICA en afkomstig van een vereniging gevestigd in San Miguel de Salinas (Spanje). De brief is teruggekeerd naar de afzender, doordat de Belgische post, die niet wist waar de koning verbleef, er twee etiketten op aangebracht had met de teksten ONBEKEND ADRES en TERUGAAN AFZENDER. Commentaar overbodig... We kenden al de ONBEKENDE SOLDAAT, nu is er een ONBEKENDE KONNG Hubert Havrenne Uit Bondsnieuws nr. 155 van

8 8 Den 'Grooten Oorlog' in de Westhoek door Etienne Moons Een tocht door het oorlogsgebied en haar meest markante sites 8 e vervolg 6. DE FRONTSTREEK ROND IEPER.. Boezinge - Yorkshire Trench & Dug-Out In de industriezone ten noorden van Ieper en op de rechteroever van het kanaal Ieper-IJzer (nu Bargiestraat) stootte men bij graafwerken op talrijke overblijfselen van de oorlog : niet ontplofte munitie, constructies en zelfs menselijke resten. Een ploeg vrijwilligers, die zich de Diggers noemden, is toen begonnen met jarenlange minutieuze graafwerken die uiteindelijk een complex van loopgraven (trenches) en ondergrondse verblijfplaatsen (dug-outs) blootlegde. De op- en uitgravingswerken startten in Alras bleek dat de Britten een typische houten constructie gebruikten voor versteviging van de wanden van de loopgraven, de A-frames (houten constructie in de vorm van een omgekeerde A). In 2002 is gestart met de renovatie van de site. De loopgraaf is met de gegevens die er waren weer opgebouwd. De dug-out is nog steeds aanwezig doch kan wegens het stijgende grondwater niet bezocht worden. De in- en uitgang van deze deep dug-out zijn wel gereconstrueerd. De hele reconstructie ziet er nu uit als hieronder op de afbeelding aangegeven. Kan bezocht worden.

9 9 7. DE FRONTSTAD IEPER Alhoewel Ieper, op een nacht en morgen na in oktober 1914, nooit door de Duitsers veroverd noch bezet werd waren de beschietingen en bombardementen op de stad zodanig dat er alleen nog ruïnes overbleven op het einde van de oorlog. Bij onze verkenning gaan we niet uitweiden over de Lakenhalle, de Menenpoort en de Britse begraafplaatsen in de stad met één uitzondering : het British Ramparts Cemetery. Ook over het vernieuwde In Flanders Field Museum is voldoende documentatie te vinden. Zeker een bezoek waard doch trek voldoende tijd uit om alles rustig te bekijken. Gedenkmonument voor de Ieperse slachtoffers van WO I Vlakbij de westkant van de Lakenhalle bevindt zich het prachtige gedenkteken ontworpen door stadsarchitect Jules Coo-mans in 1924 en uitgevoerd door beeldhouwer Aloïs De Beule uit Gent tussen 1924 en Het gedenkteken werd onthuld op 27 juni Het is het gedenkteken voor alle Ieperse oorlogsslachtoffers, burgers en soldaten. De plechtigheid gaf aanleiding tot de zogenaamde 'Ieperse Furie', waarbij de V.O.S. (Vlaamse Oud-Strijders) de plechtigheid kwam verstoren, spijts het uitdrukkelijke verbod van het stadsbestuur om in een afzonderlijke groep op te trekken naar het gedenkteken, wat hen door de bereden Rijkswacht hardhandig belet werd. Na de officiële plechtigheid slaagde de V.O.S. er toch in met een man naar het gedenkteken op te trekken waar zij een afzonderlijke plechtigheid organiseerden. Opnieuw dreef de bereden Rijkswacht met de blote sabel de menigte uiteen. Er ontstond paniek en er vielen gewonden. Iers/Keltisch Kruis In de onmiddellijke nabijheid van de St. Maartenskathedraal bevindt zich in een grasperk het Munster War Memorail of Iers/Keltisch Kruis. Tijdens de oorlog werden 3 Ierse divisies opgericht: de 10th (Irish) Division, die o.m. in Gallipoli en Servië werd ingezet, bestond uit een mix van nationalisten en unionisten; de 16th (Irish) Division had een sterke katholieke en nationalistische inslag; de 36th (Ulster) Division was hoofdzakelijk protestants en loyalistisch. De 16de en 36ste divisies werden vooral in Frankrijk en België ingezet. Daarnaast vond men ook nog Ierse bataljons terug in andere divisies, waaronder de Irish Guards, de London Irish, Dit gedenkteken herdenkt de omgekomen Ieren uit de provincie Munster. Het werd onthuld op 7 juli Munster vormt de meest zuidelijk gelegen provincie van Ierland. De drie kronen en het opschrift

10 muma vormen het kenteken van Munster. Het Keltische kruis is een samenvoeging van het Zonnewiel, een kruis met vier gelijke armen en het Levenswiel. In Wijtschate staat ook een Iers/Keltisch Kruis voor de 16th Division. In Zonnebeke is het een Schots/Keltisch kruis. 10 Indiaas monument In maart 2011 werd een nieuw monument ter nagedachtenis van de gesneuvelde Indiase soldaten in WOI in Vlaanderen en Noord-Frankrijk ingehuldigd vlakbij de Menenpoort op de stadswal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ruim soldaten van het Indische Korps ingezet aan het Westelijke Front. Vanaf september 1914 kwamen de Indiase troepen aan in Marseille. Ze werden voor het eerst ingezet in een grote slag begin november 1914 tussen Mesen en Hollebeke, onderdeel van de 1ste Slag bij Ieper. Op 26 april 1915, namen Indiase troepen deel aan de 2de Slag bij Ieper. Op de Pilkem Ridge, ten noorden van Ieper, leden de Indiase troepen zware verliezen ten gevolge van het gifgas en zware artillerie beschietingen. In totaal sneuvelden ongeveer Indiase soldaten aan het Westelijke front. Het British Ramparts Cemetery Deze Britse begraafplaats is ingericht in de onmiddellijke omgeving van de Rijselpoort op de helling van de afgegraven stadswal. Alhoewel klein met zijn 193 graven wordt je door de pracht van deze begraafplaats overweldigt. Automatisch gaan uw gedachten naar de wreedheden van een oorlog. Terloops mag hier een saluut gebracht worden aan de Commonwealth War Graves Commission, een Britse overheidsdienst die instaat voor het onderhoud van de Britse begraafplaatsen en monumenten over gans de wereld ( gesneuvelden op begraafplaatsen). Het hoofdkwartier voor Noord-Europa bevindt zich in Ieper, Elverdingestraat, 82. Ramparts War Museum Wie geen tijd heeft om het In Flanders Fields Museum te bezoeken kan terecht in het ramparts War Museum vlakbij de Rijselpoort. Toegankelijk via de herberg t Klein Rijsel in de Rijselstraat 208. Het museum omvat levensechte decors met origineel materiaal en bodemvondsten. Men loopt over houten loopplanken en zier er prachtige reconstructies van loopgraven en tunnels. 8. Richting Armentières in Noord-Frankrijk De tocht gaat nu verder ten zuiden van Ieper in de richting van Wijtschate, Mesen, Heuvelland, Kemmel en Ploegsteert. Wijtschate-Mesen Vanaf Sint-Elooi nemen we de richting Wijtschate-Mesen. Wijtschate werd door de Britten gemakshalve White Sheet gedoopt. (wordt vervolgd)

11 11 Filatelistische manifestaties 25 januari 2014 MENEN Voorverkoop van speciale postzegels op (10 15 uur) in het Koninklijk Atheneum, Vander Merschplein 54 te Menen goeorganiseerd door de Koninklijke Meense Filatelieclub. Gratis toegang. Parking voorzien. Deelname aan middagmaal mogelijk mits inschrijving via tel. nr. 0498/ of mail en storting van op rek. nr. BE met vermelding van uw naam. 02 februari 2014 OUDENBURG Grote Ruilbeurs voor alle verzamelingen in zaal Ipso Facto, Marktstraat 25 te Oudenburg. Gratis Inkom. Ruime parking. Bar en versnaperingen. Open van 8 tot 17 uur. Info : Eddy Desmedt, tel : 050/ februari 2014 KUURNE Grote verzamelaarsbeurs in zaal KUBOX, Kattestraat 188, 8520 Kuurne. Open van 8 to 16 uur. Gratis toegang. Info : Chris Soens, tel : 056/ februari 2014 WILRIJK Voorverkoop van speciale postzegels The Son getekend M. Borremans en Buzin anders in Cultureel Centrum Neerlandhof, Edenplein 26 te Wilrijk. 1 maart 2014 BISSEGEM 24 e beurs voor verzamelaars in zaal van het Ontmoetingscentrum De Troubadour, Vlaswaagplein te Bissegem. Open van 8.30 uur tot 16 uur. Toegang gratis. Info : 056/ maart 2014 NIEUWPOORT Lentebeurs georganiseerd door Hobbyclub Nieuwpoort in Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai, Nieuwpoort. Open van 9 tot 18 uur. Toegang gratis. Parking voorhanden. 05 en 06 april 2014 ANTWERPEN Internationale Postzegel- en Muntenbeurs in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan, 191 te 2020 Antwerpen. Open van 10 tot 18 uur op zaterdag en van 10 tot 16 uur op zondag. Toegang : 3 euro. 19 april 2014 ROESELARE 13 e Dag van de Filatelist georganiseerd door de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen in Het Brouwerijtje, Kaaistraat 19 te 8800 Roeselare. Start om 13 uur. Twee interessante spreekbeurten door gerenommeerde filatelisten. Receptie en mededeling uitslag bekerwedstrijd. Gratis tombola. Voor de liefhebbers is er rond uur een democratisch etentje gepland. 19 tot 27 juli 2014 NIEUWPOORT Zomerbeurs georganiseerd door Hobbyclub Nieuwpoort in Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai, Nieuwpoort. Open van 9 tot 18 uur. Op zaterdag 19/714 open van 10 tot 17 uur. Toegang gratis. Parking voorhanden. 20 september 2014 NIEUWPOORT 7 e Nationale Postzegel- en Ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek, Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai 8620 Nieuwpoort. Open van 9 to 17 uur. Toegang gratis. Parking voorhanden. Lift aanwezig. Doorlopend cafetaria aanwezig. Info : O. Lingier tel : 058/ na 19 uur.

12 VEILING februari 2014 Lotnr Lot Status Instel 1 46 xx /07 x in blok van 4 xx in paar met cu xx /31 met keurst. xx /31 x /34 xx V 1 xx hoekstuk xx V xx in blok van 4V xx xx xx in paar V1 xx xx V xx /33 xx x C/G xx H xx /04 xx met cu xx /07 x /14 x /24 ʘ xx /34 xx xx /52 ʘ /62 ʘ /03 xx /06 xx /18 x /65 xx /70 xx /03 xx /11 xx /46 xx /46 xx /82 xx xx xx /14 in blokvan 4 xx /30 in blok van 6 xx /38 xx /40 xx in blok van 8 xx /52 v.bl.v.4m.v. xx cu vlek op wang xx /41 xx 4 Lotnr Lot Status Instel /42 xx /72 ʘ xx /47 xx V1 x /55 ʘ /72 xx /22 xx /22 xx /22 ʘ /40 xx /44 xx /62 xx /78 xx /97 ʘ /07 xx /23 xx /23 ʘ in bl.v.6m. V3 xx /26 wit papier xx in blok van 4 xx b in blok van 4 xx /60 ʘ /60 ʘ V x /78 ʘ /78 ʘ /85 ʘ /85 ʘ /95 xx /18 xx /36 xx /45 x A xx A xx xx /01 xx /01 xx /07 x 2 xx /30 xx /87 ʘ /11 ʘ V ʘ /36 ʘ /86 +BL.64 xx x 2 witte gevel xx xx / /13 ʘ BL 34 ʘ BL 73 xx Liechtenstein 339/41 x 2.50 Gebruikte notaties : XX = Postfris, X = met plakker, = Gestempeld, = Op omslag

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 december 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 februari 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 april 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Januari 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 januari 2015 in de ontbijtzaal van hotel

Nadere informatie

1 Bestuur Borgoo Stefaan Pieter Bortierlaan 7 8470 Gistel 0474 46 84 38 Stefaan.borgoo@duni.com Desmedt Eddy Oude Brugseweg 268 8460 Roksem 050 81 33 60 desmedteddy@skynet.be Vindt ons leuk op facebook

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 februari 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 1 Januari 2013 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 januari 2013 in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 mei 2013 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 23 juni 2013 in de zaal Iseland

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 april 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 februari 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 juni 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 51 nr. 3 Maart 2014 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 maart 2014 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE November 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 9 november 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front 1. Inleiding a) De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare is meer dan tweehonderd jaar oud (van 1806). Tijdens de oorlog werden hier vooral Duitse soldaten begraven. b) Waarom? Roeselare wordt in

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 december 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014 De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth Dinsdag 7 oktober 2014 In de eerste fase van de Eerste Wereldoorlog (4 augustus-31 oktober 1914) heeft het 5 Linie Regiment een lange

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING

BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING 2016 2017 2018 BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING TENTOONSTELLING FRONT 14/18 - DE EERSTE WERELDOORLOG IN 3D 10.04 7.08 / Gratis

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 september 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK MAANDBLAD FILATELIE November 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 november 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 oktober 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik

Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik Bridgeclub Heusden Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni 2011. Aanwezig: BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik 1. De voorzitter, MDP, opent de

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Maart 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 maart 2015 in de ontbijtzaal van het hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 mei 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 april 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN

2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN 2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN Zomer 2016 Dinsdag 16 en woensdag 17 augustus: 2-daags stedenbezoek aan Leuven - Ieper - Mechelen. Het stadhuis van Leuven nabij de Oude Markt Vervoer per

Nadere informatie

Artikels boekjes Gazel II

Artikels boekjes Gazel II Artikels boekjes Gazel II Jaargang 1 nr 1 Jan Feb 1999 Sterke verhalen Firstday-Sheets (FD.S.) Oplagecijfers speciale postzegels 1998 Jaargang 1 nr 2 Maa Apr 1999 Sterke verhalen Buitenlands nieuws Jaargang

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 mei 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Bezoek Flanders Field American Cemetery

Bezoek Flanders Field American Cemetery Davidsfonds Wortegem-Petegem nodigt je uit op zaterdag 22 april 2017 Bezoek Flanders Field American Cemetery PROGRAMMA We brengen een geleid bezoek aan Flanders Field American Cemetery, de enige Amerikaanse

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 oktober 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 april 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen Voor Fritz - 1 - - 2 - Over de Maas Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen Harrie Bloemen - 3 - - 4 - Harrie bij de resten van een ontplofte nevelwerper raket, lente 1946 in de achtertuin -

Nadere informatie

Antwoordenbundel fietszoektocht

Antwoordenbundel fietszoektocht Groepsnaam:. Groepsleden:.. Opdracht 1: De Eerste Wereldoorlog mag dan wel al 100 jaar geleden zijn, vandaag zijn de sporen nog duidelijk zichtbaar. Daarom noemen we het landschap ook de laatste ooggetuige

Nadere informatie

Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014.

Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014. FEN Europa België v.z.w. Nieuwbrief 3 dd. 14 oktober 2014. Hopelijk heeft u genoten van uw verlof en voldoende nieuwe krachten opgedaan om er weer een vol seizoen van het carnaval gebeuren te genieten.

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Princelijke Vierschaar

Princelijke Vierschaar Het huis beneden aan de trap aan de linkerkant was vroeger de herberg t Schaeck, het schepenhuis van de Princelijke Vierschaar. Deze Princelijke Vierschaar groepeerde enkele lenen in de omgeving en ressorteerde

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 september 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 oktober 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag 3 april 2017: Het verslag van 22 mei wordt door alle aanwezigen ondertekend en aldus goedgekeurd. Verslag provinciale raad 26 juni 2017 Huis van de sport Boomgaardstraat - Antwerpen Aanwezig: Jean BOUMANS Adj. Directeur Administratief Peter CRAUWELS Provinciaal Secretaris Frans WILLEMSEN Provinciaal

Nadere informatie

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010

Bijzonder lastenkohier voor de verkoop in bulk en in grote hoeveelheden van diverse reeds gebruikte goederen 1 ste Trimester 2010 Federale Overheidsdienst FINANCIEN PATRIMONIUMDOCUMENTATIE Patrimoniumdiensten Fin Shop Brussels Tweedekkerstraat, 126 1130 BRUSSEL Tel. 0257 800 30 www.finshop.belgium.be Bijzonder lastenkohier voor de

Nadere informatie

Interessant is ook het postale strookje "Vertrokken" op de voorzijde, met daarop geschreven "Europa".

Interessant is ook het postale strookje Vertrokken op de voorzijde, met daarop geschreven Europa. Kom over de brug! Enige t i j d geleden wist ik op een clubbijeenkomst de bij dit artikel afgebeelde brief te verkrijgen. Filatelistisch maakwerk! Daar ziet het wel naar uit. Maar toch, wanneer we de frankeerwaarde

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 september 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014

Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014 1 Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014 Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren Brugge, Westhoek & leper Verantwoordelijke

Nadere informatie

Verenigde Vriendenkringen Financiën West-Vlaanderen p/a Koning Albert I ln 1/5 bus 3, 8200 BRUGGE

Verenigde Vriendenkringen Financiën West-Vlaanderen p/a Koning Albert I ln 1/5 bus 3, 8200 BRUGGE Verenigde Vriendenkringen Financiën West-Vlaanderen p/a Koning Albert I ln 1/5 bus 3, 8200 BRUGGE Vriendenbond van Financiën Stafdienst P&O dienst Welzijn Kon. Albert II-laan 33 PB 8 1000 Brussel De verenigde

Nadere informatie

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto

Nadere informatie

Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008

Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008 A;Sabbe Harelbeke 7/3/08 Vrijdag 29/2/2008 Verslag weekend 29/2 tot 2/3/2008 Van vrijdag 29 februari tot 2maart 2008 had het openingsweekend van de Zwervers Kortrijk plaats in Zottegem. Het RV was de parking

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

IEPER. De busreis vangt aan aan De Brukkes te Neerhespen. Uur later te bepalen.

IEPER. De busreis vangt aan aan De Brukkes te Neerhespen. Uur later te bepalen. IEPER 2-daage reis op maandag 7 en dinsdag 8 april 2014 (eerste week paasvakantie) De busreis vangt aan aan De Brukkes te Neerhespen. Uur later te bepalen. Toelichting : Het gebied rond Ieper was van 1914

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012

college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 9 november 2012 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

Thema oorlog: de vestingroute in Ieper

Thema oorlog: de vestingroute in Ieper Thema oorlog: de vestingroute in Ieper Doelstelling: Lpd: 17/19/21 Lesdoelen: Inhoud: Ga naar het centrum van Ieper. Ga naar de toeristische dienst en vraag voor elke leerling een exemplaar van de vestingroute

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMITEVERGADERING VAN DONDERDAG 21 JANUARI 2016

VERSLAG VAN DE COMITEVERGADERING VAN DONDERDAG 21 JANUARI 2016 VRIENDENKRING van de GEPENSIONEERDE BEDIENDEN van ETEX GROUP. Cc Dhr. P. Balemans, Afgevaardigd-bestuurder Dhr. B. Pinxten, HR-directeur Mevr. L. GUILLIAMS, Management Assistant Comitéleden. VERSLAG VAN

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt.

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. 25-10-2017 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Domein Varenbroek 1 HOUTVERKOOP Onder voorzitterschap van het Agentschap

Nadere informatie

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten als ge van ze leven in de westhoek passeert deur regen en noorderwinden keert omme den tijd als g' alhier passeert den oorlog ga j' hier were vinden (uit het liedje 'Duizend soldaten' van Willem Vermandere)

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 11juni 2017 (TWEEDE ZONDAG) in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3 nr1523 1 nr1615 nr1615 Drukprocedure: nr1523 1 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1523 2 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1526 3 nr1527 nr1528 3 nr1529 4 pagina album Kenmerkenlijst: J1970-J1971 (1523-1615)

Nadere informatie

Stedelijke Musea Ieper. voor gezinnen

Stedelijke Musea Ieper. voor gezinnen Stedelijke Musea Ieper voor gezinnen Om te winnen moet je Om te winnen moet je is een speurtocht met krabloten die kinderen langs het Onderwijsmuseum, het Stedelijk Museum en het Museum Godshuis Belle

Nadere informatie

KIENREGLEMENT. Om speculatieve bedoelingen uit te sluiten, mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omzetbare prijzen worden toegekend.

KIENREGLEMENT. Om speculatieve bedoelingen uit te sluiten, mogen geen geldprijzen of onmiddellijk in geld omzetbare prijzen worden toegekend. GEMEENTEBESTUUR HOUTHALEN-HELCHTEREN KIENREGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 De loterijen, waaronder kienspelen, zijn

Nadere informatie

Sponsoring 2012. www.ostendswimming.be

Sponsoring 2012. www.ostendswimming.be Sponsoring 2012 www.ostendswimming.be Rosc structuur ROSC zwemmen Kleuter - peuter zwemmen zwemlessen Zeesterren (vervolmaking schoolslag) Pinguïns Zeehondjes Beloften Competitiezwemmers Piranha s Orka

Nadere informatie

Meerdaagse tourtocht 2015 Côte d Opale. 4-6 september 2015. VVK West - Vlaanderen Hendryckx Myriam De Backer Geert

Meerdaagse tourtocht 2015 Côte d Opale. 4-6 september 2015. VVK West - Vlaanderen Hendryckx Myriam De Backer Geert 4-6 september 2015 VVK West - Vlaanderen Hendryckx Myriam De Backer Geert 1 Inleiding : Beste oldtimervrienden in 2015 wensen we jullie opnieuw mee te nemen op een meerdaagse buitenlandse reis richting

Nadere informatie

Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem

Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem Guy Saelemaekers Een stukje geschiedenis Op 4 augustus 1914 viel Duitsland ons land binnen. Luik viel al op 7 augustus. Generaal Leman kon nog een week weerstand

Nadere informatie

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin

Luciano en Hans. Christiaan en Richard. Jena en Arianne. Bianca en Gerrit. Danielle en Jan. Jules en Martin Luciano en Hans Christiaan en Richard Jena en Arianne Bianca en Gerrit Danielle en Jan Jules en Martin Het was vroeg.6 uur verzamelen op station Utrecht Centraal. Vandaar gingen we via Rotterdam naar Brussel.

Nadere informatie

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011

DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 GEZINSBOND vzw DRAAIBOEK VOOR PLAATSELIJKE BESTUURSVERKIEZINGEN 2010-2011 Vooraf De verkiezingen op plaatselijk vlak zullen plaatshebben tussen 15 oktober 2010 en 15 maart 2011. Deze tijdspanne van vijf

Nadere informatie

Artikel 4 De vereniging zorgt ervoor dat de ingeleverde rondzendboekjes voldoende verzekerd zijn.

Artikel 4 De vereniging zorgt ervoor dat de ingeleverde rondzendboekjes voldoende verzekerd zijn. REGLEMENT RONDZENDVERKEER. Algemene bepalingen. Artikel 1 De vereniging onderhoudt een rondzenddienst, nader aan te duiden als RD, waaraan uitsluitend leden van de vereniging kunnen deelnemen. Artikel

Nadere informatie

Korenfestival Vlaanderen

Korenfestival Vlaanderen Korenfestival Vlaanderen Algemene Organisatie Een organisatie van het kinder- en jeugdkoor Dainavimo (voorheen Konsinjoorkes), Kontich i.s.m. Koor&Stem vzw 1. Zowel kinderkoren, jeugdkoren als volwassenenkoren

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Lesbrieven WOI. 100 jaar Groote Oorlog

Lesbrieven WOI. 100 jaar Groote Oorlog Lesbrieven WOI 100 jaar Groote Oorlog De Ginter gemeenten 1 Gistel 2 Oudenburg 3 Ichtegem 4 Torhout 5 Zedelgem 6 Koekelare 7 Kortemark 2 Kortemark tijdens de Eerste Wereldoorlog Kortemark vóór de oorlog

Nadere informatie

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( )

Willemsfonds Jeugdkring Lokeren ( ) Inventaris van het archief ( ) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Willemsfonds Jeugdkring Lokeren (1935-1960) Inventaris van het archief (1935-1948) Deze inventaris kan online geconsulteerd

Nadere informatie

Wandelzoektocht Ondernemend Brussel Aanvullende activiteiten

Wandelzoektocht Ondernemend Brussel Aanvullende activiteiten Aanvullende activiteiten Mocht u andere suggesties i.v.m. activiteiten hebben, dan mag u die steeds mailen naar hilde.vanderperre@ond.vlaanderen.be. Ik neem ze dan op in de lijst. Tentoonstelling Supermarkt

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

ZOEKTOCHT - Stedelijke begraafplaats Leuven

ZOEKTOCHT - Stedelijke begraafplaats Leuven download van www.funerabilia.be ZOEKTOCHT - Stedelijke begraafplaats Leuven (Kerkhofdreef 7, grenzend aan de Philipssite) Welkom! Op het eerste gezicht lijkt deze begraafplaats immens en misschien ook

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat

GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Naam GROOT-BRITTANNIË en zeeklimaat Groot Brittannië Groot-Brittannië is Schotland, Engeland en Wales samen. Engeland is het grootst van Groot-Brittannië en Wales het kleinst. Engeland heeft meer dan 46

Nadere informatie

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa?

Europees Forum voor Sociaal Toerisme. Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Europees Forum voor Sociaal Toerisme Sociaal Toerisme: Welke toekomst in Europa? Floreal Blankenberge, 1-3 oktober 2013 Voorlopig programma Dinsdag 1 oktober 08u30: Opening secretariaat van het Forum 09u00

Nadere informatie

DE IDEALE LOCATIE VOOR UW PRIVÉ & BUSINESS EVENTS

DE IDEALE LOCATIE VOOR UW PRIVÉ & BUSINESS EVENTS DE IDEALE LOCATIE VOOR UW PRIVÉ & BUSINESS EVENTS EEN SFEERVOLLE LOCATIE - EEN DYNAMISCH TEAM Het team van Kasteel Tivoli heet u van harte welkom! Een jong en dynamisch team staat te uwer beschikking

Nadere informatie

Autozoektocht n.a.v.jubileum Kring KBC Brugge 2017

Autozoektocht n.a.v.jubileum Kring KBC Brugge 2017 Autozoektocht n.a.v.jubileum Kring KBC Brugge 2017 Het parcours: De zoektocht staat niet alleen in het teken van 50 jaar Kring KBC Brugge maar ook in het teken van de 100-jarige herdenking van den Grooten

Nadere informatie

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1]

Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Gepubliceerd op Willem-Jan van der Zanden (http://www.wjvanderzanden.nl) Home > Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 Reisverslag Boedapest 2015 Deel 2 [1] Door wjvanderzanden[2]op vr, 07/24/2015-13:29 Tags:reizen

Nadere informatie

Reglementen Verkiezingen van Prins, Prinses, junior Prins en prinses Carnaval Carnavalsseizoen

Reglementen Verkiezingen van Prins, Prinses, junior Prins en prinses Carnaval Carnavalsseizoen Reglementen Verkiezingen van Prins, Prinses, junior Prins en prinses Carnaval Carnavalsseizoen 2017 2018 Art. 01 Om deel te nemen aan één van deze verkiezingen van prins, Prinses carnaval georganiseerd

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015

Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 Zaalvoetbal INFORMATIEBROCHURE 2014-2015 1 De Vlaamse Zaalvoetbalbond is de enige federatie die enkel zaalvoetbal aanbiedt en erkend wordt door de Vlaamse Gemeenschap. Tevens zijn wij erkend door BLOSO.

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

Persconferentie WOI-toerisme 7 oktober 2014

Persconferentie WOI-toerisme 7 oktober 2014 Persconferentie WOI-toerisme 7 oktober 2014 Opvolging bezoekerscijfers WOI Januari-september 2014 Opvolging bezoekerscijfers op 10 WOI-sites 6 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Reeds

Nadere informatie

TRENDRAPPORT WESTHOEK

TRENDRAPPORT WESTHOEK TRENDRAPPORT WESTHOEK 2014-2015 Deel 1: Aanbod Tabel 1.1: Watersport en musea/ attracties, Westhoek 2002 2007 2012 2014 2015 2014-2015 Watersport Watersportclubs - 7 7 6 6 +0 Jachtclubs - 3 3 3 3 +0

Nadere informatie

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen

Vlaamse Zwemfederatie vzw Provinciale Federatie Oost-Vlaanderen vzw 15/08/09 Betreft: Internationale Driekamp Zeeland - W. Vlaanderen - O-Vlaanderen. Beste bestuursleden, Hierbij bezorgen we u alle nodige gegevens voor de internationale driekamp. We hopen jullie massaal

Nadere informatie