KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT"

Transcriptie

1

2 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 april 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite (Verdieping 1) vanaf 10 uur. Het was een gezellige vergadering in maart. Houden zo!! Wees in april weer even talrijk als vorige maand. Breng eens een vriend of kennis mee. Maak ook eens wat publiciteit voor onze vereniging in uw kennissenkring. We kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Wij zoeken ook nog sponsors voor de nieuwe kaft van het maandblad. Het bestuur EVEN UW AANDACHT De bijdrage over het Fort van Breendonk van ons lid Emiel Coeckelbergh wordt hierbij hernomen met het 11e vervolg. De ledenbevraging kwam ruimschoots aan bod tijdens de vorige ledenvergadering. De conclusies ervan leest u in dit tijdschrift. Er zijn enkele nieuwigheden en vroegere initiatieven krijgen eerlang een nieuwe start. We hebben in dit blad uitvoering de taken van de bestuursleden uit de doeken gedaan zodat recentere leden hun weg vinden binnen onze vereniging. Denk aan de Dag van de Filatelist in Roeselare op 29 april Iedereen welkom. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 Lokaal: Hotel Cosmopolite Koning Albert I laan, OOSTENDE 8620 NIEUWPOORT 8620 NIEUWPOORT- BAD Bankrekening: IBAN : BE BIC : BBRUBEBB op naam van POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK 8620 NIEUWPOORT BTW nummer: BE Redactie maandblad: de voorzitter ( Website: Maandblad nr. 550 of nr. 4 van jaargang Verschijnt 10 maal per jaar, de 25ste van elke maand (NIET in juli en augustus). De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen onder het nummer 908 en sinds 1968 aangesloten bij de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.

3 Clubnieuws Prijswinnaars van maart DE SNOECK Joris 2. VAN DEN EYNDE Patrick 3. VERSLUYS Romain 4. BRACKE Marcel 5. COECKELBERGH Emiel 6. DEWEERDT Georges 7. COECKELBERGH Emiel en al van winnaars van kleinere prijzen Prijzen voor de tombola van april Cataloguswaarde : 60, / : 54, / : 45, / : 30,00 5. Blok : 18,00 6. Boekje : 09,00 en tal van kleinere prijzen. Overlijden Op 26/02/2017 overleed ons trouw lid een zeer gewaardeerde helper bij al onze activiteiten Oscar Bruggeman. Hij was een fervent filatelist die correspondeerde met meerdere buitenlanders om zegels uit te wisselen. Talrijke leden hebbende uitvaart bijgewoond. Wij betuigen nogmaals onze oprechte deelneming aan zijn echtgenote Monique David die verder lid wenst te blijven van de club. Wij vernamen langs een omweg het overlijden van mevrouw Angèle Hobus, echtgenote van de heer Raymond Mahieu, bekend filatelist en ontwerper van talrijke filatelistische documenten en aanverwanten. Angèle verbleef al enkele jaren in een zorginstelling in Bredene na een herseninfarct. Beiden waren jarenlang zeer trouwe leden van onze vereniging. De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek betuigt hiermee haar blijken van oprechte deelneming aan Erwin Mahieu en familie. Onze clubwedstrijd Bank ING Vergeet niet uw zegel mee te brengen en in te leveren voor de laatste reeks van onze clubwedstrijd Bank ING. Ledenbestand De lidgelden zijn geïnd en de ledenlijst is opgesteld. Op dit ogenblik tellen we 107 leden (70 leden in de hoofdclub en 37 leden in de bijclub). Er zijn ook tien ereleden en dertien sympathisanten en VIP. Wij betreuren wel een (on)verwacht groot aantal afhakers. De crisis laat zich ook hier duidelijk voelen. Wij hopen dat we met het huidige ledenbestand de komende jaren verder onze activiteiten kunnen ontplooien. Een nieuw lid door u aangebracht is altijd zeer welkom. Bedankt voor het vertrouwen in het beleid. Het was niet altijd even gemakkelijk.

4 3 Wijziging vergaderdatum Om technische redenen is het niet mogelijk de vergadering van juni te houden op de eerste zondag. We verplaatsen dus de vergadering naar de tweede zondag van juni. Men zegge het voort! Conclusies van de ledenbevraging Na de powerpoint met de resultaten van de ledenbevraging opgesteld door ons bestuurslid Joris De Snoeck, volgde er tijdens de vergadering van maart een geanimeerde discussie over mogelijke items die voor wijziging en/of verbetering vatbaar kunnen zijn of mits wat aanpassingen nieuwe initiatieven kunnen laten starten. Alles werd in de laatste bestuursvergadering nog eens overgedaan en uiteindelijk zullen we binnen afzienbare tijd enkele vroegere en nieuwe initiatieven opstarten. Een eerste verwezenlijking is ondertussen al in voorbereiding, namelijk een register met de namen van de verzamelaars van een bepaald land, gebied, thema, gebeurtenis, geschiedenis,. Deze lijst kan elk lid vooraan in de zaal komen consulteren en zo te weten komen wie wat verzamelt en contacten leggen. Het is de leden toegestaan een wat uitvoerigere manco- of zoeklijst in te dienen om opgenomen te worden in het genoemde register. Qua volume wordt de ingediende lijst echter beperkt tot hoogstens één blad A4. Een tweede initiatief starten we op na de zomer. We zullen terug een Verkoophoek onder de leden organiseren waar iedereen zonder tussenkomst van het bestuur filatelistisch materiaal te koop/ te ruilen mag aanbieden aan andere leden. Deze verkoopstand mag echter maar functioneren vanaf het begin van de vergadering tot aan de start van de veiling. Elke verkoper krijgt één tafel toegewezen. Het aantal tafels wordt beperkt tot drie. We rekenen op de fair-play van iedereen. Een derde punt waar we af en toe werk zullen van maken gedurende een zekere tijd is het via projectie aantonen waarom zegels uit de clubwedstrijd hetzij goed, hetzij slecht scoorden te wijten aan alle mogelijke oorzaken. Het is hier wel duidelijk dat na een bepaalde tijd de leden wel zullen weten waar ze de mosterd moeten halen en we niet eindeloos dienen door te gaan. Website van de club De website van de club is helemaal op punt gesteld behalve de het bestuur van de club. Er ontbreken nog enkele foto s van bestuursleden. Ter herinnering: De website kan geopend worden met volgende URL : Voor de veilinglijst is het wachtwoord : pzcoosthoek We voorzien binnen afzienbare tijd op de website een nieuwe manco-lijst voor België en later mogelijks voor Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Het is mogelijk op de website ook uw zoekertjes te plaatsen. U dient deze dan digitaal over te maken aan de webmaster (actueel de voorzitter binnenkort Joris De Snoeck -

5 Voor onze nieuwe leden Terecht werd de vraag gesteld om eens de verschillende diensten van de club uit de doeken te doen en aan te duiden bij wie men voor een specifiek gegeven moet zijn. Hier volgt een klein overzicht met aanduiding van haar of zijn plaats in het clublokaal. De voorzitter is Etienne Moons. Hij loopt meestal rond voorafgaand aan de eigenlijke vergadering en tracht zo goed mogelijk een antwoord te geven op de stroom aan vragen die hij te verwerken krijgt. Hij is ook opsteller en jurylid van de clubwedstrijd ING en behartigt de deelname van de club aan andere wedstrijden. Bovendien is hij de opsteller van het maandelijkse clubtijdschrift. Naar buiten toe is hij contactpersoon met Stamps & Philately en bpost. Op dit ogenblik is hij ook tweede afgevaardigde van de club bij de Verstandhouding West-Vlaamse Postzegelkringen. In de grote zaal links naast de ingang zit Oscar Lingier, de secretaris en schatbewaarder van de club, meestal geholpen door zijn echtgenote Erna en commissaris ledenadministratie en adjunct financiën Désiré Vogelaere. Beide zijn dus de verantwoordelijken voor de administratie en financiën van de club (leden, lidgelden, agenda algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen, briefwisseling met alle instanties in en buiten de club, contactpersoon met het stadsbestuur en de lokaaluitbater, beheren van de financiën van de club). Hij verkoopt tijdens de algemene vergadering de biljetten voor de betalende tombola. Achteraan in de zaal vinden we de overige diensten van de club. Van links naar rechts vinden we eerst ondervoorzitter Marcel Soete bedrijvig als aankoper van de filateliebenodigdheden (albums, aanvullingen, catalogi, kristalstroken, pincetten, apparaten, enz..) voor de club en de leden bij de groothandel. Zo kunnen we een redelijke korting verkrijgen die wij doorgeven aan de leden. Bovendien is hij de samensteller van de gratis en betalende tombola. Hij beheert tevens de stock aan postzegels en filateliedocumenten van de club. Tenslotte is hij ook jurylid van de INGclubwedstrijd. In deze taak wordt hij geholpen door de persoon naast hem, commissaris Roger Donny die tezelfdertijd de secretaris is van de clubwedstrijd Bank ING. Hij is tevens de afgevaardigde van de club bij de Cultuurdienst van de stad Nieuwpoort. Volgende commissaris achteraan is Denis Dhont. Hij is de beheerder van het Infohoekje van de club (documentatie, naslagwerken, catalogi, ) en materiaalmeester. Bovendien is hij assistent bij de veilingdienst van de club. Hij is tevens de eerste afgevaardigde van de club bij de Verstandhouding West- Vlaamse Postzegelkringen. Aan een volgende tafel achteraan zit commissaris ruilmeester Marcel Bracke. Hij behartigt de ruildienst van de club. Het is bij hem dat de ruilboekjes van de ruildienst van de Verstandhouding kunnen geraadpleegd worden en aan wie ook de door u samengestelde ruilboekjes kunnen afgegeven worden voor het in omloop brengen binnen de postzegelkringen van de Verstandhouding. Hij is bovendien jurylid van de ING clubwedstrijd. Aan de lange bestuurstafel, helemaal links bij het binnenkomen, zijn enkele bestuursleden actief. Vooreerst is er de voorzitter die er zijn maandelijkse filatelistische mededelingen en wetenwaardigheden mededeelt. Verder vinden we aan deze tafel commissaris Joris De Snoeck. Hij is actueel de afroeper van de maandelijkse veiling onder de leden en eerstdaags ook de webmaster van onze clubwebsite. Bovendien staat hij de voorzitter bij in alle digitale activiteiten. Bestuurslid Jean-Luc Notredame is de veilingmeester van de club en stelt dus de maandelijkse veilingen samen aan de hand van de door de leden ingeleverde kavels. Hij maakt ook de afrekening van de veiling in de week volgend op de vergadering en legt deze afrekening voor aan het bestuur tijdens de maandelijkse bestuursvergadering. Hij regelt ook de uitbetaling aan de verkopers van de kavels. Bij hem kan men ook terecht voor een abonnement op de nieuwe uitgiften van postzegels. Via een groothandelaar worden de nieuwe postzegels besteld en onze veilingmeester zorgt er voor dat ze bij onze leden terechtkomen. Bovendien is hij ook jurylid van de ING clubwedstrijd. Bestuurslid Gabriël Symoens zit eveneens aan de lange bestuurstafel tijdens de clubvergadering. Hij is assistent bij de maandelijkse clubveiling en steekt een hand toe waar het nodig is.

6 5 Een nieuwe standplaats wordt voorbereid voor de leden die wensen gedurende een korte periode voor de start van de algemene vergadering hun zegels ruilen of verkopen aan clubprijzen (modale prijzen zonder speculatie). Deze stand wordt opgericht rechts van de zaalingang tegen de wand (drie tafels). Postzegelverzamelaars halen slag thuis in Nederland Sinds begin dit jaar werden de zegels met een pen doorstreept, en was er dus geen datum meer te zien op de zegels. Tot woede van de liefhebbers, meldt de Nederlandse omroep NOS. De vakorganisatie voor beroepspostzegelhandel in Nederland, de NVPH, had laten weten dat de zegels waardeloos werden door het bekrassen. Een postzegel die met de pen is ontwaard, kan linea recta de prullenbak in, zei voorzitter Martijn Bulterman in januari al aan de NOS. Buiten Nederland is er geen enkel land is waar zo belabberd wordt omgegaan met de postzegel. Na het protest heeft PostNL de maatregel nu teruggedraaid, klinkt het. De vertrouwde stempel keert terug op de Nederlandse brieven. Cinderella (filatelie) volgens Wikipedia Een cinderella is in de filatelie een zegel die op het eerste gezicht aan een postzegel doet denken, maar geen postzegel is. Immers niet is uitgegeven door het postwezen van een door de Wereldpostunie erkend land, gebied of (internationale) organisatie. De term omvat een enorme spectrum aan mogelijkheden : Zegels met een semi-postale functie, bestemd voor alternatieve vormen van postvervoer, zoals stadspostdiensten, scheepszegels, hotelzegels. Ook stakingszegels, gebruikt voor alternatief postvervoer tijdens een poststaking. Dergelijke zegels van zogenaamde stadspostdiensten die hun geld verdienden met de uitgifte van (stadspost)zegels zonder ooit een post te vervoeren. Zegels bestemd om op een brief te plakken maar zonder frankeerfunctie. Bijvoorbeeld sluitzegels. Zegels die door de staat zijn uitgegeven, maar voor een ander doel dan het verzenden van post. Bijvoorbeeld fiscale zegels. Nog meer zegels die niets te maken hebben met postvervoer: verzekeringszegels, spaarzegels, enz. Fantasiezegels van niet-bestaande landen, fantasiezegels die door kunstenaars zijn gemaakt. Vervalsingen ten nadele van de post. Vervalsingen ten nadele van de filatelist. Spionagevervalsingen, bijvoorbeeld de Oorlogsvervalsingen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog door de tegenpartij vervaardigd voor doeleinden van propaganda. Facsimiles van postzegels, maar op de een of andere manier duidelijk herkenbaar als nietecht. Zegels die als postzegel zijn ontworpen en gedrukt, maar nooit tot uitgifte zijn gekomen. Bijvoorbeeld omdat op het laatste moment een cruciale fout wordt ontdekt. Proeven van frankeerzegels. Het ontwerp van cinderella's lijkt in het algemeen zeer op die van "echte" postzegels maar zonder officiële landsaanduiding en meestal zonder waardeaanduiding. Cinderella's worden ook verzameld, zelfs door filatelisten. De waardering door filatelisten hangt af van de omstandigheden. Cinderella's op een brief die echt heeft gelopen worden vaak wel gewaardeerd.

7 Filatelistisch nieuws Nieuwe postzegeluitgiften De volgende nieuwe uitgiften van postzegels zijn voorzien voor 12 juni De voorverkoop grijpt plaats op 10 juni 2017 in Feestzaal Elcks-Thuis te Ekeren, Van de Weyngaertplein 13 waar tezelfdertijd de regionale competitieve tentoonstelling Antwerpen-Limburg 2017 doorgaat : De mooiste pleinen van Eupen : 500 jaar Reformatie : Medische doorbraken : 10 Belgische Tourwinnaars : Europa uitgifte Het Belgische kasteel

8 7 Het weten waard Verzorging van postzegels De verzorging van de zegel begint al met de moeite die men zich getroost om deze onbeschadigd te verwerven. Het losmaken van zegels van enveloppen dient met de grootste omzichtigheid te gebeuren. Men doet er goed aan de zegel eerst zorgvuldig los te knippen en daarbij een randje papier van ongeveer een halve centimeter te laten zitten. Vervolgens trekt men de eventuele voeringresten van de enveloppe weg. Dit laatste is noodzakelijk omdat de vaak felle kleur van het dunne papier zich bij het losweken van de zegel aan de rest van het papier en aan de zegel kan mededelen. Zeer voorzichtig dient men te zijn wanneer sporen van een anilinepotlood op het restje enveloppe zijn achtergebleven, daar deze onuitwisbare paarse plekken kunnen achterlaten. Voordat men de zegel in lauw water legt (nooit heet water gebruiken!) is het raadzaam eerst de catalogus te raadplegen over de watervastheid van het zegelbeeld. Als men te doen heeft met kunstdrukpapier of met watergevoelige verf, doet men er goed aan om de zegel met het beeld naar boven op een stuk vochtig vloeipapier of vilt te leggen en rustig af te wachten tot het water door het papier van de enveloppe heendringt en de kleefstof van de zegel zacht maakt. Met een pipetje kan men desnoods het vloei of het vilt om de zegel heen voldoende nat houden, maar dan zodanig, dat het papier van de zegel zelf niet doorweekt wordt. Zodra men ziet, dat de witte tanden of de rand van de zegel vochtig beginnen te worden, dan buigt men de randen van het stukje papier waarop de zegel vastzit, voorzichtig naar beneden om. Dit om te zien of de kleefstof voldoende week is geworden om de tanden los te doen springen. Men lette erop, dat de gom voldoende zacht is, dat het stukje papier zonder enige krachtsinspanning van de zegel verwijderd kan worden. Nooit wordt de zegel van het papier losgetrokken! Wanneer men op die manier handelt, heeft men de grootste zekerheid dat ook zegels met watergevoelige verf onbeschadigd loslaten. Resten van de kleefstof kunnen daarna met een nat penseeltje, bij wijze van spreken laagje voor laagje, van de zegel worden afgewassen. Er zijn ook papiersoorten, die bij het gebruik van water nog groter voorzichtigheid vereisen, omdat het gevaar bestaat, dat de zegel geheel of gedeeltelijk desintegreert. Zulke zegels zijn steeds duidelijk in de goede catalogi aangegeven. Het drogen van afgeweekte zegels of van de postfrisse exemplaren waarvan de gom afgeweekt moet worden kan men het best doen tussen twee vloeibladen en dan onder lichte druk. Mocht het daarbij voorkomen, dat nog een miniem klein gomplekje de zegel aan het vloeiblad doet vastkleven, dan kan men dit eenvoudig verhelpen door het vloeiblad aan de achterzijde vochtig te maken. Volkomen watervaste zegels kunnen natuurlijk zo lang in hun bad worden gelaten tot de aanhangende papiermassa vanzelf los laat. Het is daarbij aan te bevelen de zegels met de onderzijde op het water te laten drijven. Vloeibladen die vochtig geworden zijn, moet men telkens door volkomen droge vervangen. Wanneer de zegels volkomen droog en door lichte druk vlak zijn geworden, volgt het opbergen in envelopjes of liever, naar volgorde, in stock- of insteekboeken. Als we met zegelvelletjes, paartjes, stripjes of blokken te doen hebben, dan bestaat, wanneer er sterke druk op de vloeibladen wordt uitgeoefend, altijd het grote gevaar, dat de zegels van elkander losraken of dat midden in het blok de perforatie breekt. Dit komt doordat het papier bij het nat worden uitzet en bij het drogen weer inkrimpt. Wanneer er dan ook nog extra zware druk op het vloeiblad wordt uitgeoefend, dan kunnen de dunne tandjes de spanning niet verdragen en is de kans op breken zeer groot. Zo kan het gebeuren dat men een mooi blok zegels wil afweken en dat men, na het s nachts tussen vloeiblad onder druk te hebben laten drogen, de volgende morgen tot de ontdekking komt, dat men vier losse zegels uit hun lijst gedrukt terugvindt. Bij door tanden verbonden blokken of strips van zegels mag het drogen dus nooit onder druk gebeuren. Zegels in reliëfdruk mogen nooit onder enige druk gedroogd worden, omdat het gevaar niet denkbeeldig is, dat het reliëfbeeld zwakker wordt of geheel verdwijnt (oude Italiaanse of Portugese zegels). Onder geen enkele omstandigheid mag er bij het drogen van zegels warmte gebruikt worden. Zegels moeten op natuurlijke wijze drogen en niet in de nabijheid van een lamp of een kachel. Iedere kunstmatige verwarming brengt de natuurlijke gladheid van de zegel in gevaar; soms zelfs kunnen de structuur van het papier en de kleur door warmte worden aangetast. Het papier wordt soms zo hard en broos, dat het gemakkelijk breekt. Het kan ook voorkomen, dat moeizaam verwijderde vlekken door verwarming weer tevoorschijn komen. Bij het schoonmaken mogen de zegels nooit bij massa s tegelijk in het lauwe bad worden gestopt, maar een voor een, zorgvuldig, met het beeld naar boven op het lauwe water worden gelegd. Soms valt na enige tijd de rest van de omslag vanzelf al naar de bodem van het bakje, maar gebeurt dit niet dan kan men, na de zegel met een pincet uit het bad te hebben genomen, de papierresten gemakkelijk met een schuivende beweging van de zegel verwijderen. Fragment overgenomen uit Filatelie in klein bestek van Frank Arnau

9 DE FORTEN VAN KLEIN-BRABANT & VAARTLAND IN 1914, BREENDONK LIEZELE BORNEM DEEL I 11 de vervolg E. Coeckelberg

10 9 Belgische intervaltroepen Belgische veldartillerie 1914

11 (wordt vervolgd)

12 11 FILATELISTISCHE ACTIVITEITEN 15 april 2017 ROKSEM Maandelijkse ruilbeurs voor alle verzamelingen. Open van 8 tot 12 uur. Zaal Centrum, Brugsesteenweg 89 te 8460 Roksem. Info : 050/ of 16 april 2017 SINT-IDESBALD (Koksijde) 35ste Internationale Ruilbeurs in zaal Kerkepanne, Strandlaan 128 Van tot uur kunnen verzamelaars van oude munten, prenten en postzegels hier zeker hun gading vinden. Toegang gratis. Parking in de omgeving 29 april 2017 ROESELARE 17 de Dag van de Filatelist georganiseerd door de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen in Het Brouwerijtje, Kaaistraat 19 te 8800 Roeselare. Start om 13 uur. Twee interessante spreekbeurten door gerenommeerde filatelisten. Receptie en mededeling uitslag bekerwedstrijd. Voor de liefhebbers is er rond uur een democratisch etentje gepland tegen betaling ( 20). 6 mei 2017 GISTEL 4 e Grote Ruilbeurs in Cultuurcentrum Zomerloos, Sportstraat 1 te Gistel. Open van 8 uur tot 17 uur. Gratis toegang. Grote parking. Bar en versnaperingen. Info : Stefaan Borgoo 0474/ of of Eddy Desmedt 050/ of 27 mei 2017 SINT-GILLIS DENDERMONDE 27 ste Nationale Ruildag in Parochiaal Centrum Gildenhuis, Otterstraat 124 te Sint-Gillis Dendermonde. Open van 9 tot 16 uur. Inkom gratis. Cafetaria aanwezig. Info : Gillis Frans 052/ of 10 juni 2017 EKEREN Regionale Competitieve tentoonstelling ANTWERPEN-LIMBURG, Zaal Elcks Thuis, Van den Weyngaertplein 13, 2180 Ekeren. Inschrijving deelname verplicht voor 10 februari 2017 naar H. De Belder, Magdalenalei 91 te 2930 Brasschaat (0486/ of 25 juni 2017 OOSTENDE Postzegelbeurs in zaal Pax, Schilderstraat 5 te 8400 Oostende. Open van 9 tot 15 uur. Gratis toegang. Cafetaria voorzien. Organisatie : Kon. Postzegelkring Oostende, Robert Lisabeth 059/ of 9 september 2017 TORHOUT Ruilbeurs. Verdere gegevens later. 16 september 2017 NIEUWPOORT 10e Nationale Postzegel- en Ruilbeurs in de zaal Iseland van de Stedelijke Vismijn. Open van 9 tot uur. Toegang gratis. Cafetaria voorzien. Ruime parking. Lift voorhanden. Info : O. Lingier, tel 058/ (na 19 uur) of 21 en 22 oktober 2017 BRIELEN (IEPER) YPRIFIL Zaal Cultureel Centrum Den Briel, Brielenstraat Ieper, voorverkoop en Regionale Competitieve tentoonstelling Oost- en West-Vlaanderen. Verdere gegevens later.

13 VEILING APRIL 2017 Lotnr Lot Status Instel Lotnr Lot Status Instel 1 42 xx 22, /04 ʘ 5, xx 65, /29 F. in blok van 20 xx 8, / ʘ 2, ʘ 8, xx 80, /36 ʘ 2, /31 xx 21, /45 xx 3, V xx 2, /88 xx 2, /98 xx 36, /61 xx 2, /04 xx 4, /01 xx 7, (x) 2, /01 xx 9, /62 x 33, /07 xx 3, /93 x 10, /20 xx 3, A/26 x100 xx 85, /20 xx 3, V1 x 2, /30 xx 17, /70 xx 6, /46 x 2, in vel van 100 xx 25, /46 xx 3, /95 xx 19, /68 xx 3, /18 xx 27, /81 xx 5, /26 x 8, / /33 xx/ʘ 2, /31 xx 4, /35 in strook van 5 xx 9, cu verschoven druk xx 2, /70 in blok van 4 xx 2, /14 in paar xx 2, in blok van 50 xx 3, /22+639/40 xx 3, /95 xx 2, /22+625/30+653/0 xx 2, /3 xx 2, cu stip naast stelling xx 2, /33 xx 2, /15 in blok van 12 xx 28, A/2800A in paar xx 5, /24 in blok van 4 xx 7, /49 ʘ 2, /36 xx 2,50 77 jaar 1982 xx 12, cu in blok van 4 xx 2,50 78 jaar 1983 volledig xx 9, /60 xx 8,00 79 jaar 1984 xx 18, /80 (x) 2,50 80 jaar 1985 xx 14, V5 xx 2,50 81 Vogels 0,50 tot 8 fr alle gom xx 11, /22 x 5,00 82 BL 7 V1 xx 10, /31 x 12,00 83 BL 13/14 xx 3, A in blok van 4 xx 24,00 84 BL 18/21 ʘ 24, /59 xx 2,50 85 BL 68 x 5 stuks xx 2, /59 xx 4,50 86 BL 73 x 4 stuks xx 8, /62 xx/x 9,00 87 BL 92 xx 5, /67 xx 31,00 88 BL 99 xx 5, /67 x 12,00 89 Engeland 829/32 xx 2, A.F x 10 stuks xx 13,00 90 Frankrijk 772/76 xx 3, /97 x 6, /62 xx 3, /07 xx 21, xx 2, /17 ʘ 3, /67 xx 5, /23 x 7, /58 xx 3, /23 ʘ 3, /71 xx 3, /45 xx 35, /22 xx 3, /45 x 9, /65 xx 3, /60 ʘ 2,50 98 Luxemburg varia 10 stuks xx 2, /78 ʘ 2,70 99 ederland 886/88 in vel van 1 xx 8, /85 ʘ 3, Spanje varia 7 waarden xx 2,50 Gebruikte notaties : XX = Postfris, X = met plakker, = Gestempeld, = Op omslag

14

15

16

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 april 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 december 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 april 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 mei 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 mei 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

1 Bestuur Borgoo Stefaan Pieter Bortierlaan 7 8470 Gistel 0474 46 84 38 Stefaan.borgoo@duni.com Desmedt Eddy Oude Brugseweg 268 8460 Roksem 050 81 33 60 desmedteddy@skynet.be Vindt ons leuk op facebook

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 juni 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 februari 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 februari 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 11juni 2017 (TWEEDE ZONDAG) in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Januari 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 januari 2015 in de ontbijtzaal van hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 1 Januari 2013 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 januari 2013 in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 februari 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 oktober 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 oktober 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK MAANDBLAD FILATELIE November 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 november 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Maart 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 maart 2015 in de ontbijtzaal van het hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 september 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 december 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE November 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 9 november 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 mei 2013 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 september 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 23 juni 2013 in de zaal Iseland

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 april 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 mei 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly 2 Clubnieuws Prijswinnaars van januari 2014 Clubprijzen 1. De Galan Roland 2. Dekock Eddy 3. Coeckelbergh Emiel 4. Versluys Romain 5. Coene Lut 6. Deygers Gert 7. Dhont Denis 8. Reychler Magdalena 9. De

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 oktober 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen mooie brieven kunnen schrijven, en alles geleerd hebben over kaartjes (ontwerpen), moeten die natuurlijk

Nadere informatie

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland".

Thema avond Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland. Van de redactie Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels. Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen. Zitten daar nog de nodige aanwinsten

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Artikels boekjes Gazel II

Artikels boekjes Gazel II Artikels boekjes Gazel II Jaargang 1 nr 1 Jan Feb 1999 Sterke verhalen Firstday-Sheets (FD.S.) Oplagecijfers speciale postzegels 1998 Jaargang 1 nr 2 Maa Apr 1999 Sterke verhalen Buitenlands nieuws Jaargang

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 51 nr. 3 Maart 2014 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 maart 2014 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER 2 Ambachtse Filatelisten Vereniging Bestuur: Voorzitter: Anton Verjaal tel.:078-6123217 e-mail: a.verjaal@telfort.nl Secretaris: Cor

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF!

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! Beste MAK-kers, 01 april 009 MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is duidelijk voelbaar in je omgeving! Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken

Nadere informatie

Priority Mail 2016/03

Priority Mail 2016/03 Priority Mail 2016/03 Intro Deze keer een overvolle PM met de volgende onderwerpen: Oproep voor nieuwe beursactiviteit Oproep ontbrekende mededelingenbladen Jan Toorop Overtollige catalogi Filafair 2016

Nadere informatie

Interessant is ook het postale strookje "Vertrokken" op de voorzijde, met daarop geschreven "Europa".

Interessant is ook het postale strookje Vertrokken op de voorzijde, met daarop geschreven Europa. Kom over de brug! Enige t i j d geleden wist ik op een clubbijeenkomst de bij dit artikel afgebeelde brief te verkrijgen. Filatelistisch maakwerk! Daar ziet het wel naar uit. Maar toch, wanneer we de frankeerwaarde

Nadere informatie

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken.

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Met deze handleiding trachten we u wegwijs te maken voor het gebruiken van KBOFonline. De K.B.O.F wil hiermee de clubsecretarissen

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis.

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. Dit jaar bestaat de s-hertogenbossche Filatelisten vereniging 85 jaar. Een enthousiaste postzegelvereniging die om de 5 jaar aan de weg timmert. Postzegels verzamelen

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

THE RED PENNY GREAT BRITAIN MET 4 LETTERS EN PLAATNUMMER STANLEY GIBBONS NR.43-MICHEL NR.16

THE RED PENNY GREAT BRITAIN MET 4 LETTERS EN PLAATNUMMER STANLEY GIBBONS NR.43-MICHEL NR.16 THE RED PENNY GREAT BRITAIN MET 4 LETTERS EN PLAATNUMMER STANLEY GIBBONS NR.43-MICHEL NR.16 GESCHIEDENIS. Een postzegel is een klein stukje papier ( tegenwoordig gegomd of zelfklevend ), me een bepaalde

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

V.v.N.K. - GEEL Juni 2010

V.v.N.K. - GEEL Juni 2010 ORNITHOLOGISCHE VERENIGING V.v.N.K. - GEEL Juni 2010 37 ste INTERNATIONALE NIEUWE KLEURENSHOW VvNK - 2010- GEEL Nekkerhal-Mechelen Zaterdag 6 en zondag 7 november 2010 Verantwoordelijke Uitgever: Vaes

Nadere informatie

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN

FILATELISTISCHE TERMEN, BEGRIPPEN EN UITDRUKKINGEN A Aangesneden. Dit is een term voor ongeperforeerde zegels waarvan bij het losknippen te weinig rand is overgebleven of het zegelbeeld is beschadigd. U ziet dit veel bij de 1 e emissie. De prijs van een

Nadere informatie

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015

CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 CONTACTBLAD Nummer 217 - April 2015 voor de jeugdleiders van Jeugdfilatelie Nederland Voor meer informatie zie onze websites: www.jeugdfilatelie.nl en www.stampkids.nl. Rectificatie In contactblad 216

Nadere informatie

Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik

Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik Bridgeclub Heusden Verslag van de Bestuursvergadering (BV) van woensdag 8 juni 2011. Aanwezig: BERTIN Etienne, CAUS Magda, CLOTTENS Emiel, DE POTTER Marc, VANTILBORGH Rik 1. De voorzitter, MDP, opent de

Nadere informatie

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar.

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar. Kempische Verstandhouding der Tennisclubs : K.V.T. Reglement van de KVT-competitie: Artikel 1 : Ploegen kunnen ingeschreven worden in verschillende afdelingen: Afdeling 1 : Maximum 60 punten voor de Heren.

Nadere informatie

NATIONALE VERGADERING C.B.K. 17/05/2008 (14U00) JOSAN TERNAT

NATIONALE VERGADERING C.B.K. 17/05/2008 (14U00) JOSAN TERNAT NATIONALE VERGADERING C.B.K. 17/05/2008 (14U00) JOSAN TERNAT A.Aanwezig: -ASF Antwerpen: Jos Van Den Broeck en Christina Huygaert -ATC Antwerpen: Vael Joeri, Daenens Uschi -CBK Antwerpen: Clapdorp Fred,

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3 nr1523 1 nr1615 nr1615 Drukprocedure: nr1523 1 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1523 2 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1526 3 nr1527 nr1528 3 nr1529 4 pagina album Kenmerkenlijst: J1970-J1971 (1523-1615)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. De eerste nieuwsbrief van De Lustige Gans

Nieuwsbrief 1. De eerste nieuwsbrief van De Lustige Gans Nieuwsbrief 1 De eerste nieuwsbrief van De Lustige Gans Juli 2017 We hebben onze mond er allemaal van vol: communicatie mails, sms-en, twitters, telefoons, facebook Er zijn onmogelijk veel kanalen om te

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Tandjes en randjes. Enige tijd geleden kwam me dit Franse postzegeltje (uit een postzegelboekje van 2006) onder ogen.

Tandjes en randjes. Enige tijd geleden kwam me dit Franse postzegeltje (uit een postzegelboekje van 2006) onder ogen. Tandjes en randjes Enige tijd geleden kwam me dit Franse postzegeltje (uit een postzegelboekje van 2006) onder ogen. Vrij vertaald staat er deze tekst op: Oh! Postzegels hebben meer tanden. Daardoor realiseerde

Nadere informatie

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling.

Sint Anthonis, 26 januari Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. Jaarverslag 2015 Sint Anthonis, 26 januari 2016 Voor u ligt de verantwoording die wij publiceren in het kader van de ANBI regeling. EHBO vereniging Sint Anthonis Het Zwaluwstaartje Contact informatie

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

In ieder geval zullen een aantal deelnemers van Rennen voor Twee terugkeren als individueel atleet, veel fans van hen willen starten als trio.

In ieder geval zullen een aantal deelnemers van Rennen voor Twee terugkeren als individueel atleet, veel fans van hen willen starten als trio. Oud Gastel, November 2015 Geachte relatie, Triathlon Oud Gastel 2016 wordt opnieuw een groots triathlon evenement. De 31e editie van de triathlon van Oud Gastel (2015) was een hele speciale editie. In

Nadere informatie

Jeugd. Een voorspoedig Veiling

Jeugd. Een voorspoedig Veiling Jeugd Onze vereniging kent een afdeling jeugd. Tot op heden heeft de leiding van deze afdeling al materiaal van onze leden ontvangen waar zij hen hartelijk voor bedankt. Maar de jeugd kan niet eeuwig met

Nadere informatie

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3 nr1703 1703 nr1704 1704 nr1705 1705/1706 nr1706 nr1707 1707 nr1708 1708/1711 nr1709 nr1710 nr1711 nr1712 1712 - Cijfer op heraldieke leeuw. Type van nr. 849. folder Nr. 23/73 bpost 14/01/1974 14/01/1974

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

Verzamelen en tentoonstellen

Verzamelen en tentoonstellen Verzamelen en tentoonstellen Het opbouwen van een eigen thematische collectie 7: Poststukken Onder poststukken kunnen we van alles verstaan, zoals brieven, drukwerken, kaarten, pakjes en pakketten die

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 september 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper Ieper 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper 12 lieve hartjes plukken uit het Roeselaars cultuurfestival 1972 Plaatskenmerk 947 D 53 Roeselare ; tentoonstellingen

Nadere informatie

NOVIOPOSTJES Gezocht. Duitse Bahnpoststempels op losse zegels, brieven of kaarten. Aanbiedingen aan: J.Mulder, Fazantenveld 25 Cuyk. Tel

NOVIOPOSTJES Gezocht. Duitse Bahnpoststempels op losse zegels, brieven of kaarten. Aanbiedingen aan: J.Mulder, Fazantenveld 25 Cuyk. Tel RONDZENDDIENST De laatste tijd zijn er enkele klachten geweest over het omwisselen van zegels in de rondzendboekjes. Degenen die zich daaraan schuldig maken moeten wel bedenken dat dit ordinaire diefstal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Handleiding bardiensten

Handleiding bardiensten Handleiding bardiensten Inhoudsopgave Inleiding... 2 Belangrijk... 2 Werkwijze... 2 Inloggegevens / profiel... 3 Wachtwoord of e-mail adres wijzigen... 3 Gebruik online diensten... 3 Bardienstplanner...

Nadere informatie

Wall-e, jouw KLJ-assistent online!

Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Wall-e, jouw KLJ-assistent online! Handleiding 1. Algemene voorwaarden Door gebruik te maken van Wall-e ga je als bestuurslid akkoord met de algemene voorwaarden. Deze voorwaarden vind je terug op de KLJ-website

Nadere informatie

EEN FILATELISTISCH ONDERZOEK 3 E GRAAD BASISONDERWIJS

EEN FILATELISTISCH ONDERZOEK 3 E GRAAD BASISONDERWIJS 1 EEN FILATELISTISCH ONDERZOEK 3 E GRAAD BASISONDERWIJS ZEGELZOEKTOCHT Doelgroep Duur 3 e graad basisonderwijs Ongeveer 4 lestijden van 50 minuten CONTENTS Algemene informatie... 2 Doelen... 2 Leerinhoud...

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM

MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM MAATSCHAPPIJ DE TABAKVINK APPELTERRE-EICHEM Aanvullend reglement van inwendige orde De maatschappij "De Tabakvink" te Appelterre-Eichem werd gesticht in 1984 buiten alle politiek, met als doel : prijskampen

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Meer mogelijkheden met Decemberzegels

Meer mogelijkheden met Decemberzegels Meer mogelijkheden met Decemberzegels Waarschijnlijk verzamelt u Nederland postfris en hebt u een compleet velletje van twintig decemberzegels aangeschaft. Daar bent u als verzamelaar snel mee klaar: wacht

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 juni 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

het verhaal achter de postzegel

het verhaal achter de postzegel Missie 3 het verhaal achter de postzegel het verhaal achter de postzegel 1. WAT IS EEN POSTZEGEL? Een postzegel is een stukje papier met een bepaalde waarde dat je rechts bovenaan op een envelop plakt.

Nadere informatie

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB.

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB. Tweemaandelijks tijdschrift van VILVOORDSE POSTZEGELCLUB. Aangesloten bij de: - Cultuurraad Vilvoorde - Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen. - Koninklijke Kring van de Filatelistische

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 10.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD 22365 e-mail : hans.demolder@bz.vlaanderen.be Voor de arbeidsvoorwaarden kan je onze website consulteren http://www.werkenvoorvlaanderen.be of contact opnemen

Nadere informatie

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei 2017 1 1 NL-Klassiek 30 P I 0 35,00 Bossche tanding 9,00 2 NL-Klassiek 31D+31C 0 35,00 Combinatie tand 10,00 3 NL-Klassiek 91 0 LP Drukwerkrolstempel 25,00 4 NL-Klassiek

Nadere informatie

GAZEL 2 BRUGGE. Tweemaandelijks tijdschrift Jaargang 17 Nr. 4 september-oktober 2016

GAZEL 2 BRUGGE. Tweemaandelijks tijdschrift Jaargang 17 Nr. 4 september-oktober 2016 Tweemaandelijks tijdschrift Jaargang 17 Nr. 4 september-oktober 2016 GAZEL 2 BRUGGE V.U. Christophe Arickx, Abdijbekestraat 5, bus 24, 8200 Brugge N P2A9109 Inhoud Clubnieuws en berichten...2 Nieuwe uitgiften...3-9

Nadere informatie

Dick Bruna en de post

Dick Bruna en de post Dick Bruna en de post Als eenvoud het kenmerk is van het ware, zoals het spreekwoord luidt, dan is het werk van de Nederlandse grafisch ontwerper Dick Bruna bijzonder "waar". Er zijn weinig andere kunstenaars

Nadere informatie

NEDERLANDSE BOND van FILATELISTEN-VERENIGINGEN BONDSBIBLIOTHEEK: REGLEMENT Pag. 1

NEDERLANDSE BOND van FILATELISTEN-VERENIGINGEN BONDSBIBLIOTHEEK: REGLEMENT Pag. 1 BONDSBIBLIOTHEEK: REGLEMENT Pag. 1 De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen bezit een eigen bibliotheek. Deze dankt zijn ontstaan aan de schenking van de bibliotheek van de Nederlandsche

Nadere informatie

Collectie 13 oktober 2015

Collectie 13 oktober 2015 Collectie 13 oktober 2015 Uit onze voorraad verzamelingen, collecties, partijen en losse nummers & series. Bestellen (Zie onze collectie vanaf pagina 2!) U heeft uw keuze uit ons ruim assortiment kunnen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

REGLEMENT BONDSKEURINGSDIENST

REGLEMENT BONDSKEURINGSDIENST REGLEMENT van de BONDSKEURINGSDIENST Pag. 1 REGLEMENT BONDSKEURINGSDIENST 1. Naam en doelstelling 2. Keuringsgebieden 3. Keuringsvoorwaarden 4. Organisatie 1. Algemeen 2. Bestuur 3. Bondskeurmeesters 4.

Nadere informatie

Sponsoring 2012. www.ostendswimming.be

Sponsoring 2012. www.ostendswimming.be Sponsoring 2012 www.ostendswimming.be Rosc structuur ROSC zwemmen Kleuter - peuter zwemmen zwemlessen Zeesterren (vervolmaking schoolslag) Pinguïns Zeehondjes Beloften Competitiezwemmers Piranha s Orka

Nadere informatie

Een "oud" blad in een nieuw jasje!

Een oud blad in een nieuw jasje! EEKAAPEEVEETJE E E R S T E K E R K R A A D S E P H I L A T E L I S T E N V E R E N I G I N G 23e jaargang nr. 1 januari 2013 Een "oud" blad in een nieuw jasje! U leest nu het eerste Eekaapeeveetje dat

Nadere informatie