KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT"

Transcriptie

1

2 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 september 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite (Verdieping 1) vanaf 10 uur. Na een geslaagde voorverkoop te Oostduinkerke starten we met frisse moed in de tweede jaarhelft. We verwachten u talrijk op de ledenbijeenkomst van deze maand. Breng eens een vriend of kennis mee. Maak ook eens wat publiciteit voor onze vereniging in uw kennissenkring. Nieuwe gezichten zijn welkom. Het bestuur EVEN UW AANDACHT In dit tijdschrift krijgt u een uitgebreid relaas over de succesvolle voorverkoop in het Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke.op 27 juni laatstleden. We vestigen ook uw aandacht op ons volgend evenement: onze 8ste Nationale Postzegel en Ruilbeurs.op 26 september 2015 in de Stedelijke Vismijn. We starten een vervolgrubriek op over de Britse militaire begraafplaatsen in de Westhoek en indien mogelijk illustreren we dit met filatelistisch materiaal. Ook WESTFILA 2016 staat al behoorlijk in de steigers. Deze Nationale Competitieve Tentoonstelling gaat door in juni 2016 in het Fabriekspand in Roeselare. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 Lokaal: Hotel Cosmopolite Koning Albert I laan, OOSTENDE 8620 NIEUWPOORT 8620 NIEUWPOORT- BAD Bankrekening: IBAN : BE BIC : BBRUBEBB op naam van POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK 8620 NIEUWPOORT BTW nummer: BE Redactie maandblad: de voorzitter ( Website: Maandblad nr. 533 of nr. 7 van jaargang Verschijnt 10 maal per jaar, de 25ste van elke maand (NIET in juli en augustus). De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen onder het nummer 908 en sinds 1968 aangesloten bij de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.

3 2 Clubnieuws Prijswinnaars van juni 2015 Clubtombola 1. DEYGERS Gerd 2. VERSLUYS Romain 3. DE GALAN Roland 4. KLERDAN Jo 5. HAEDENS Luc 6. DEFEVER Eddy 7. MOONS Etienne 8. MOONS Etienne 9. BRACKE Marcel 10.COENE Lut Zilveren zegels DHONT Denis LEGEIN Georges Hoofdprijs : Aquarel Rita Reunbrouck SOETE Marcel Dank Onze dank gaat naar Dhr. Geert VAN DEN BROUCKE, regionaal directeur ING Bank en naar Denis DHONT voor de zeer gewaardeerde prijzen voor de clubwedstrijd. Prijzen voor de tombola van september / Cataloguswaarde : 42,00 2. Blok : 18,00 3. Blok : 12,00 4. Blok : 07,00 5. Blok : 05,50 6. Blok : 05,00 en tal van kleinere prijzen. Nieuw lid EM HC CARTON Xavier Nieuwpoortsteenweg Oostduinkerke. Welkom in onze postzegelclub. Wij verwachten u regelmatig op onze maandelijkse ledenvergadering. Toelage vanwege de stad Nieuwpoort Als werkingstoelage mochten we van het stadsbestuur van Nieuwpoort een bedrag ontvangen van 304,65 euro. Wij danken het stadsbestuur voor deze bijdrage. De clubwedstrijd Bank ING Voor de vergadering van de maand oktober 2015 wordt volgende frankeerzegel ingewacht : Cat. nr. 713A 80c groen Leeuwtje met een mooie centrale afstempeling. In te dienen bij onze wedstrijdcommissaris Roger DONNY in een kristalmapje voorzien van naam en lidnummer. Het geheel in een pergamijn envelopje.

4 Data van de volgende vergaderingen in september 4 oktober 8 november (2 e zondag) 6 december 3 januari februari maart 3 april 1 mei (?) 5 juni Nieuwe Mijnzegel in de reeks Monumenten Nieuwpoort Tijdens de 8 e Internationale Postzegelbeurs op 26 september 2015 in de Iselandzaal van de Stedelijke Vismijn zal een nieuwe MyStamp in de reeks Monumenten van Nieuwpoort aangeboden worden aan de prijs van 2,00. De oplage omvat 200 zegels. Hierbij nogmaals de afbeelding: Er zal andermaal een monument in verband met Wereldoorlog I in de kijker geplaatst worden. Een ietwat in een uithoek van Nieuwpoort en Sint-Joris geplaatste granieten soldaat van het 7 e Linieregiment, eenheid die tijdens de Slag om de IJzer zware verliezen geleden heeft bij de verdediging van het bruggenhoofd aan de Uniebrug over de IJzer. 3 Er wordt alleen een zegel van type1 aangemaakt. Onze 8 e Nationale Postzegelbeurs op 26 september 2015 Op 26 september 2015 gaat onze 8 e Nationale Postzegel- en Ruilbeurs door in de zaal Iseland van de Stedelijke Vismijn te Nieuwpoort en dit van 9 tot 17 uur. Postzegels Brieven Maximafilie Marcofilie Munten Briefkaarten Gratis toegang - Parking Cafetaria Voor nadere inlichtingen: Secretariaat : Oscar Lingier Jozef Cardijnlaan Nieuwpoort Tel : 058/ (na 19 uur) Tafels aan 6,00 (lengte 2m) mits vooraf storten van het verschuldigd bedrag op rek. nr. IBAN BE Bic : BBRUBEBB van Postzegelclub v. d. Westhoek Nieuwpoort. Op dit ogenblik zijn er al 20 standhouders voor de ruilbeurs ingeschreven wat aangeeft dat het weer een succesvolle beurs zal worden. Wie nog niet ingeschreven is als deelnemer wordt gevraagd dit zonder verwijl te doen. Oesterbeurs Vrijwillige medewerkers gevraagd Hieronder een kopie van een schrijven van de Dienst Toerisme van Nieuwpoort. TOERISME NIEUWPOORT Op 23, 24 en 25 oktober 2015 hebben wij in Nieuwpoort het maritiem evenement Oesterbeurs en Nieuwpoort International Boatshow. Mogen wij voor dit evenement op uw medewerking rekenen? Wij zoeken namelijk nog een paar helpende handen, die tijdens de oesterbeurs kunnen instaan voor het afruimen van de-tafels en voor de afwas (met machines!!) Wij voorzien 4 shiften, waarbij 1 shift = 8 personen van uw vereniging. - Vrijdag van 16u tot 24u = l shift - Zaterdag van 10u tot 17u = 1 shift - Zaterdag van 17u tot 24u = 1 shift - Zondag van 10u tot 13u = 1 shift - Zondag van 13u tot 18u = 1 shift

5 4 De vereniging zal per shift 250 euro uitbetaald worden door de Nieuwpoortse Blauwe Boei (NBB ) en zal ter plaatse eten krijgen. Praktische afspraken volgen i.v.m. betaling, enz. Graag een berichtje voor 22 september a.s. of u kan aanwezig zijn. Gelieve ons ook de naam van de contactpersoon, adres, en telefoonnummer van uw vereniging te willen doorgeven voor de praktische regeling op benjamin of per post naar Marktplein Nieuwpoort t.a.v. Benjamin Debruyne. Kandidaten zich opgeven op de vergadering van september bij Denis Dhont. Lidkaarten KLBP Elk jaar ontvangen wij van de KLBP de lidkaarten voor de leden die de bijdrage van 2 euro voor de KLBP betalen en die dus ook het driemaandelijks tijdschrift Belgaphil ontvangen. De leden die ons tijdschrift via internet ontvangen kunnen deze lidkaart ophalen bij de secretaris van de club, Oscar Lingier. De andere leden vonden deze kaart bij hun maandblad. De voorverkoop te Oostduinkerke op 27 juni 2015 Garnaalvisser te paard - Lekker (vergeten fruit) Voorbereiding van het evenement Er werd voor deze voorverkoop beslist geen bijstand van een naburige postzegelkring te vragen Via twee werkvergaderingen waarop afgevaardigden van bpost en van het Nationaal Visserijmuseum (NAVIGO) uitgenodigd werden, konden gerichte afspraken gemaakt worden. De tentoonstellingskaders waren op donderdagmiddag aanwezig wat ons de ruimte gaf voor de opstelling ervan. Dank aan de vrijwilligers die een hand kwamen toesteken. Postkantoor en tentoonstelling waren ondergebracht in een ruime zaal, goed verlicht en verlucht. Op vrijdagavond waren alle collecties geplaatst en was het postkantoor opgesteld. Het blijft moeilijk de verantwoordelijken van gemeentebesturen te overtuigen wat een voorverkoop van postzegels inhoudt en welke vereisten hiervoor noodzakelijk zijn. Dat in Koksijde- Oostduinkerke op het zelfde moment de jaarlijkse garnaalfeesten doorgingen plaatste ons evenement voor hen op een lager trapje. Formeel werd ons niet toegestaan een kantine te openen. Dank zij de fantastische medewerking van de Dienst Communicatie van de gemeente Koksijde konden we toch heel wat gedaan krijgen. Het evenement zelf Qua organisatie en timing liep alles zoals uitgestippeld. De vernissage met toespraken van Eerste Schepen Jan Loones, bpost afgevaardige Evi Krick, KLBP voorzitter West-Vlaanderen Filip Van der Haegen en voorzitter Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek Etienne Moons werden onder grote belangstelling aanhoord door de talrijke aanwezigen waarbij de voorzitters en/of afgevaardigden van de West-Vlaamse Postzegelkringen bij uitstek prominent aanwezig waren. De ganse voormiddag was er een overdonderende belangstelling van het publiek zowel aan het postkantoor als tussen de tentoonstellingskaders. Een opsteker voor de organisatoren. Na twee uur waren al onze eigen souvenirs uitverkocht en werd via inschrijving gezorgd dat de gevraagde bestellingen nagezonden konden worden. Na de middag werd het veel minder daar wij dienden te concurreren met het optreden van de garnaalvissers te paard en hun demonstratie, de lekkere garnalensoep die gratis verdeeld werd en de prachtige garnaalstoet. Ongelukkig genoeg werd op het allerlaatste moment door een verkeerd manoeuvre een deur van het NAVIGO geforceerd wat ons op kosten zal jagen. We hopen dit te regelen via de verzekering. Desalniettemin was het een zeer geslaagde voorverkoop.

6 5 Maandag 29 juni 2015 Een aantal gemotiveerde vrijwilligers hebben de kaders klaargemaakt voor transport. Bpost heeft zonder problemen het postkantoor gedemonteerd en opgeladen. Om uur werd door de firma Transunie het materieel opgeladen. Conclusie Voor het bestuur van de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek was het een uitdaging om er andermaal een geslaagd evenement van te maken. Wij zijn de mening toegedaan dat iedereen tevreden was over de geleverde prestaties wat bevestigd werd via de ontvangen felicitaties ter plaatse en via elektronische weg. Dank aan alle medewerkers, ten toonstellers en de helpende handen. Voorbereidingen voor de voorverkoop Dank aan de helpers

7 6 Mevrouw Evi Krick van Stamps & Philately en Marius Dugardein garnaalvisser te paard Groepsfoto van de plechtige opening van de voorverkoop in het Visserijmuseum te Oostduinkerke Ledenvergadering van november 2015 Gezien 1 november de eerste zondag van november is en dat voor wat betreft de herdenkingen van de overledenen wat moeilijk ligt wordt de ledenvergadering verschoven naar 8 november Gelieve te noteren.

8 Belangrijke mededeling van de Dienst Veilingen Om in de toekomst eenvoudiger en doeltreffender te kunnen werken heeft het bestuur beslist de uitbetalingen van de veiling aan de verkopers vanaf september via de bankrekening van de verkoper uit te voeren. Wij vragen dan ook op de vergadering van september aan de veilingmeester Jean-Luc Notredame uw IBAN rekeningnummer te willen mededelen. Wij danken voor uw begrip. Dank Wij danken Jacques Lepeire voor de geschonken prijzen voor onze tombola. 7 Beste postzegelverzamelaar, In samenwerking met de vzw Pro Post wordt voor de 3de keer in West-Vlaanderen het Nationaal Kampioenschap voor Filatelie georganiseerd. Na Junex 81 te Menen en Fila Kortrijk 2002 valt de eer deze keer te beurt aan de stad Roeselare, waar in het ' Fabriekspand ' van 10 tot 12 juni WESTFILA 2016 zal doorgaan. Over een tentoonstellingsoppervlakte van meer dan 2000 m² zal de bezoeker zeker zijn gading vinden. Naast het competitief gedeelte worden samen met de Belgische Academie voor Filatelie en meerdere postzegelverenigingen verschillende thema's in de kijker gezet. Ook de Beroepskamer van Belgische Postzegelhandelaren en Erfgoed Roeselare verlenen hun medewerking. Bpost staat elke dag in voor een bijzondere uitgifte. Een van de zegels uit het velletje Groote Oorlog betreft een uitzonderlijk wapenfeit door een Kachtemnaar geleverd tijdens de WO I in Duits Oost Afrika, precies 100 jaar terug. Een catalogus, voorzien van een zwart-wit velletje en tal van interessante artikels zal er ter beschikking zijn. We verheugen ons nu al op uw deelname of uw bezoek tijdens deze drie hoogdagen van de filatelie. Namens het organisatiecomité, Filip VAN DER HAEGEN, Voorzitter WESTFILA

9 8 Filatelistisch nieuws Nieuwe postzegeluitgiften Vrouwenvolleybal Geduchte dino s Luchtballonnen Schoenontwerper kocht unieke zegel De Amerikaanse schoenenontwerper en filantroop Stuart Weitzman was vorig jaar de anonieme koper van de One Cent magenta, een uit 1856 daterende postzegel uit Brits Guyana die in juni vorig jaar voor bijna 9,5 miljoen dollar werd geveild en de duurste postzegel ter wereld werd. De zegel werd toen gedrukt door een krantenuitgever omdat het lokale postkantoor geen zegels uit Londen meer had.

10 9 LE GOUVERNEMENT BELGE À SAINTE-ADRESSE Op de eerste zegel wordt de Hôtellerie Normande afgebeeld. Op de tweede zegel wordt de Belgische regering afgebeeld. Sainte-Adresse is een gemeente in het Franse departement Seine-Maritime. De plaats maakt deel uit van het arrondissement Le Havre. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verbleef de Belgische regering in Sainte-Adresse. In het hedendaagse Sainte-Adresse is niet veel meer te merken van de Belgische aanwezigheid. De meeste villa s werden vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het vroegere hotel Nice-Havrais bleef gespaard en een gedenkplaat herinnert eraan dat de Belgische regering er zetelde. Voor het gebouw staat nog altijd een typisch Belgische rode postbus die vandaag door de Franse posterijen gebruikt wordt. De zegels zijn op 23 maart 2015 uitgegeven als herinneringszegels. Het tarief van de zegels is 0,76 en 0,95. Het tarief ad 0,76 is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram in het binnenland en DOM-TOM, ressorterend onder de categorie Lettre prioritaire. Het tarief ad 0,95 is bestemd voor verzending van een brief tot 20 gram naar landen behorend tot Zone 1 (Europese Unie en Zwitserland). Het ontwerp en de gravure zijn verzorgd door Sandy Coffinet. De drukvorm is héliogravure. Merk op dat op beide Franse zegels ook de rode Belgische brievenbus voorkomt die door ons lid Marc Peel aan bpost werd gesignaleerd en op het Groote Oorlog velletje 2015 te zien is. Merk op dat de Belgische en Franse zegel qua illustratie identiek zijn.

11 10 Het weten waard.. WAT DE BEGRAAFPLAATSEN ONS KUNNEN VERTELLEN Indien men weet hoe ze moeten 'gelezen' worden, kunnen de begraafplaatsen ons veel vertellen over het dagelijkse leven en de vooruitgang van de oorlog in de Ieperse Frontboog. De grafzerken duiden aan waar en wanneer een bepaalde eenheid gediend heeft. De sterfdatums vormen een soort 'register' voor de gevechtsacties in een bepaalde omgeving. De ligging van een begraafplaats, zijn omvang, zijn manier van aanleg, zelfs zijn naam: dit zijn allemaal elementen die ons iets kunnen zeggen over de omstandigheden waarin de begraafplaats ontstaan is. Er zijn meer dan 150 dergelijke begraafplaatsen in het gebied van de oude leperse Frontboog, te veel om ze allemaal in dit artikel onder de loep te nemen. Meerdere begraafplaatsen hebben echter een aantal gemeenschappelijke karakteristieken en de volgende selectie zal de bezoeker helpen om de belangrijkste kenmerken op te sporen. Of met ander woorden, zal hem helpen om de begraafplaats te 'lezen'. 1914: DE EERSTE GRAVEN Het Britse Expeditieleger verloor manschappen tijdens de verwarrende gevechten van de Eerste Slag om leper; een relatief laag getal in vergelijking met de doden die drie jaar later tijdens de Derde Slag zouden vallen maar meer dan voldoende om een schokkend effect te hebben op een kleine strijdmacht die al vele verliezen in de maanden voordien geïncasseerd had. Minder dan van de gesneuvelden van 1914 hebben een bekend graf. Zo vroeg in de oorlog bestonden er geen georganiseerde militaire begraafplaatsen in het gebied rond leper en bijgevolg zijn de graven uit deze periode bijna allemaal op gemeentelijke begraafplaatsen en kerkhoven terug te vinden. De stedelijke begraafplaats te leper (Ypres Town Cemetery) bevat 120 graven van oktober en november 1914 gegroepeerd in kleine perken tussen de burgerlijke graven. ln een bijkomend perceel naast de stedelijke begraafplaats (Ypres Town Cemetery Extension) zijn er nog 127 graven uit dezelfde periode, waaronder (in perk 3, rij AA) enkele leden van de staf van de Britse Eerste Divisie, die allemaal sneuvelden toen hun hoofdkwartier in het Kasteel 't Hooge op 31oktober 1914 door een voltreffer geraakt werd. Het kerkhof te Zillebeke (Zillebeke Churchyard) bevat 17 geïdentificeerde graven, waarvan de meeste officieren zijn uit verschillende eenheden van het garderegiment of de cavalerie. Een aantal van deze graven, die dateren van de vroegste oorlogsmaanden, zijn gemarkeerd met private grafmonumenten, die door nabestaanden opgericht werden voordat de beslissing genomen werd dat alle Gemenebestslachtoffers een gelijkaardige grafzerk moesten krijgen. VEILIG ACHTER DE LINIES Toen het einde van 1914 naderde, was het al duidelijk dat de oorlog niet 'vóór Kerstmis' zou gedaan zijn. De vijandige legers begonnen zich op een langdurig verblijf in de Ieperse Frontboog voor te bereiden en een van de maatregelen die zij troffen was het oprichten van een reeks 'officiële' militaire begraafplaatsen, vooral in de buurt van de verschillende medische hulpposten. Een aantal van deze begraafplaatsen werden intensief gebruikt tijdens de Tweede Slag om leper en bleven min of meer in gebruik voor de rest van de oorlog. Vele van deze hebben tot op vandaag hun oorspronkelijke indeling en karakter behouden. Brandhoek - ongeveer halfweg tussen leper en Poperinge werd beschouwd als een plaats van relatieve veiligheid, met weinig granaatvuur. Bijgevolg werd in mei 1915 de militaire begraafplaats Brandhoek in een veld naast een verbandpost opgestart. Hij bleef in gebruik tot juli 1917, toen de komst van drie nieuwe Australische veldhospitalen (als deel van de voorbereiding voor het verwachte offensief van de Geallieerden) tot de opening van de nieuwe militaire begraafplaats Brandhoek New leidde. Uit CWGC De Ieperse Frontboog wordt vervolgd

12 11 Filatelistische manifestaties 6 september 2015 TIELT 15e Nationale Postzegelbeurs in de Europahal, Mackzekplein te Tielt. Open van 9 tot 17 uur. Toegang gratis. Gratis parking op 400 m. van de Markt. Info : 051/ september 2015 TORHOUT 4e Grote Ruilbeurs in Campus Houtland, Rijselstraat 110 te Torhout. Open van 9 uur tot 16 uur. Gratis toegang. Ruime parking. Cafetaria voorzien. Info : Desloovere Daniel 050/ of 26 september 2015 NIEUWPOORT 8 e Nationale Postzegel- en Ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek, Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai 8620 Nieuwpoort. Open van 9 tot 17 uur. Toegang gratis. Parking voorhanden. Lift aanwezig. Doorlopend cafetaria aanwezig. MyStamp in de reeks Monumenten van Nieuwpoort voorzien. Info : Oscar Lingier, tel : 058/ (na 19 uur) of 03 en 04 oktober 2015 ANTWERPEN Internationale Postzegel- en Muntenbeurs in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan, 191 te 2020 Antwerpen. Open van 10 tot 18 uur op zaterdag en van 10 tot 16 uur op zondag. Toegang : 5 euro. 11 oktober 2015 SINT-NIKLAAS Nationale Ruilbeurs georganiseerd door de Wase Ruilclub in het lokaal Den Hof (gildehuis), Hendrik Heymansplein 76 te 9100 sint-niklaas. Open van 9 tot 16 uur. Inkom : 1,50 euro. Info : Vera Behiels 18 oktober 2015 BUIZINGEN 37 ste Postzegelbeurs ingericht door Postzegelvrienden Buizingen in START 65, Octaaf de Kerckhove d Exaerdestraat 214 te 1501 Buizingen (Halle). Open van 10 tot 16 uur. Toegang gratis - Kleine restauratie Tombola Altijd prijs. Grote publieke veiling start om 14 uur. Info : J. Sermon Tel : 02/ Reservatie tafels : B. Burghaus Tel : 02/ oktober 2015 AVELGEM 20ste Ruilbeurs in OC Spikkerelle, Scheldelaan 6 te Avelgem. OIpen vn 8u30 tot 17 uur. Toegang gratis. Cafetaria aanwezig. Ruime parking. Info : Philac Avelgem 0497/ november 2015 ZELE 28 ste Nationale Postzegelbeurs in de Gemeentelijke Basisschool, Bookmolenstraat 2 te 9240 Zele. Open van 9 tot 16 uur. Ingang en parking op de speelplaats. Gratis toegang. Uitgebreide catering. Info : Laurent Van Cleef, tel : of LAATSTE MINUUT Uitgebreide collectie Belgische postzegels te koop o.a. een ZEER uitgebreide gespecialiseerde verzameling Belgische gestempelde geperforeerde zegels (meer dan 5000 stuks). Geïnteresseerden vragen informatie aan de voorzitter.

13 VEILING september 2015 Lotnr Lot Status Instel 1 7 ʘ xx /58 xx xx xx xx V2 xx /07 ʘ cu kras op voorh xx /44 xx /6 in blok van 4 xx V xx in bl.van 4 met V xx in blok van 9 xx in blok van 4 xx /6 in blok van 4 xx in bl.van 4 met V xx /72 xx C/G xx H xx xx /07 xx /14 xx /52 xx a in blok van 6 xx V2 xx x V1 xx V xx xx /12 in bl. van 4 xx /14 in bl. van 4 xx /14 613V1 xx /22 in bl.van 4 xx V3 xx in str.van met V xx /46 in bl.van 4 xx V xx V1 xx V2 xx in paar met V1 xx /60 xx /86 xx /94 xx /31 xx /44 x /07 xx /51 xx V1 xx /95 xx 2.50 Lotnr Lot Status Instel /36 xx in paar met V xx /87 xx /94 x 8 xx /23 x 8 xx /30 x 2 xx /5+1853/54 xx /94 xx /82 xx /38 xx /37 xx /78 in vel ʘ xx /60 xx Bl 8 xx Bl 66 xx Bl 67 xx 6 68 B 10 cu gedeel.onget xx 5 69 B 16 xx 8 70 B 17 xx 8 71 B 18 xx B 21/22 xx Varia Belgie 100 zeg. xx /2005 gemeens xx Varia 2 kaarten ʘ Varia Belgish congo ʘ/x Duitsland 574/78 xx /07 xx /52 xx /67 xx /71+974/75 xx 3 82 Frankrijk 229/32 ʘ ʘ ʘ /21 ʘ /92 x /40 xx /3+1566/7+++ xx / /70++ xx /91 xx Blok 3 ʘ Boekje 2037 xx 4 93 Luxemburg kaart ʘ Nederland 77/80 ʘ /105 ʘ Varia 82 zegels xx Niger 6 reeksen xx Ruanda-urundi 28 st x Zwitserland mapje xx 3.50 Gebruikte notaties : XX = Postfris, X = met plakker, = Gestempeld, = Op omslag

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 april 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 december 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 oktober 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 juni 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 oktober 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 september 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

1 Bestuur Borgoo Stefaan Pieter Bortierlaan 7 8470 Gistel 0474 46 84 38 Stefaan.borgoo@duni.com Desmedt Eddy Oude Brugseweg 268 8460 Roksem 050 81 33 60 desmedteddy@skynet.be Vindt ons leuk op facebook

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 februari 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 februari 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 april 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 mei 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 oktober 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 september 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE November 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 9 november 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Januari 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 januari 2015 in de ontbijtzaal van hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK MAANDBLAD FILATELIE November 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 november 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 mei 2013 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 december 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 1 Januari 2013 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 januari 2013 in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 mei 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 23 juni 2013 in de zaal Iseland

Nadere informatie

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014 De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth Dinsdag 7 oktober 2014 In de eerste fase van de Eerste Wereldoorlog (4 augustus-31 oktober 1914) heeft het 5 Linie Regiment een lange

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 11juni 2017 (TWEEDE ZONDAG) in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 mei 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 februari 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 april 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Maart 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 maart 2015 in de ontbijtzaal van het hotel

Nadere informatie

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly 2 Clubnieuws Prijswinnaars van januari 2014 Clubprijzen 1. De Galan Roland 2. Dekock Eddy 3. Coeckelbergh Emiel 4. Versluys Romain 5. Coene Lut 6. Deygers Gert 7. Dhont Denis 8. Reychler Magdalena 9. De

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 juni 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Rondleidingen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 16.30 en 17.30u Ravensteen, Koninklijke Plaats 7, Koksijde

Rondleidingen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 16.30 en 17.30u Ravensteen, Koninklijke Plaats 7, Koksijde Dit prachtige gebouw in neo-vlaamse renaissancestijl was niet van in den beginne het restaurant en internaat van de hotelschool Ten Duinen. Het werd in 1938 opgericht door de Vrije Mijnwerkers van Limburg

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 april 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper

Jaar 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Trefwoorden WF2017 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper Ieper 1985 Plaatskenmerk 947 D 12 Toerisme ; Ieper Evenementen ; Ieper ; 20ste eeuw Horeca ; Ieper 12 lieve hartjes plukken uit het Roeselaars cultuurfestival 1972 Plaatskenmerk 947 D 53 Roeselare ; tentoonstellingen

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen mooie brieven kunnen schrijven, en alles geleerd hebben over kaartjes (ontwerpen), moeten die natuurlijk

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 T-REX nv. Schilderstraat 23 2000 Antwerpen T: 03/448.34.34 GSM: 0032 (0) 475 509 900 Fax: +32-(0)3/646.42.15 Mail: info@t-rex.be 1 Data mega eroticabeurzen Antwerp Expo

Nadere informatie

Antwoordenbundel fietszoektocht

Antwoordenbundel fietszoektocht Groepsnaam:. Groepsleden:.. Opdracht 1: De Eerste Wereldoorlog mag dan wel al 100 jaar geleden zijn, vandaag zijn de sporen nog duidelijk zichtbaar. Daarom noemen we het landschap ook de laatste ooggetuige

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten

uitnodiging Laat ons de gesneuvelden nimmer vergeten als ge van ze leven in de westhoek passeert deur regen en noorderwinden keert omme den tijd als g' alhier passeert den oorlog ga j' hier were vinden (uit het liedje 'Duizend soldaten' van Willem Vermandere)

Nadere informatie

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB.

VILVOORDSE POSTZEGELCLUB. Tweemaandelijks tijdschrift van VILVOORDSE POSTZEGELCLUB. Aangesloten bij de: - Cultuurraad Vilvoorde - Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen. - Koninklijke Kring van de Filatelistische

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. 23 maart 2013

Algemene ledenvergadering. 23 maart 2013 Nationale vereniging afdeling 7 Noord en Midden West-Vlaanderen met zetel te Roeselare Algemene ledenvergadering 23 maart 2013 Programma : Doorlopende gratis receptie vanaf 14h30-17h00 Verwelkoming door

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 51 nr. 3 Maart 2014 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 maart 2014 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem

Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem Guy Saelemaekers Een stukje geschiedenis Op 4 augustus 1914 viel Duitsland ons land binnen. Luik viel al op 7 augustus. Generaal Leman kon nog een week weerstand

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front 1. Inleiding a) De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare is meer dan tweehonderd jaar oud (van 1806). Tijdens de oorlog werden hier vooral Duitse soldaten begraven. b) Waarom? Roeselare wordt in

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES 2012 Terug te sturen, ingevuld en ondertekend, vóór 29 februari 2012 naar het Sportdienst Kroninglaan 65 te 1200 Brussel of via mail l.roussel@woluwe1200.be Naam van de

Nadere informatie

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 door Jan Lannoye U zal zich afvragen, wat hebben deze drie zaken met elkaar en met filatelie te maken. Wel alles, want deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar

Nadere informatie

10de jaargang nr 2 februari 2015

10de jaargang nr 2 februari 2015 FOTOGROEP ANTWERPEN VZW Hagenbroeksesteenweg, 174, 2500 Lier www.fotogroepantwerpen.be 10de jaargang nr 2 februari 2015 v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

Nadere informatie

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis.

HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. HERTOGPOST 2015 van alle markten thuis. Dit jaar bestaat de s-hertogenbossche Filatelisten vereniging 85 jaar. Een enthousiaste postzegelvereniging die om de 5 jaar aan de weg timmert. Postzegels verzamelen

Nadere informatie

Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Bibliotheek en documentatiecentrum

Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke. Bibliotheek en documentatiecentrum Het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke Bibliotheek en documentatiecentrum Honoré Loones, stichter van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke Maritiem museum te Oostduinkerke Was gevestigd

Nadere informatie

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF!

MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! Beste MAK-kers, 01 april 009 MAKWARIUM NIEUWSBRIEF! We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is duidelijk voelbaar in je omgeving! Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken

Nadere informatie

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan:

Afb.1 De twee verschillende stempels van het Postmuseum. De maandag en dinsdag waren in hun geheel bestemd voor bezoek aan: Het mooie Zweden In het voorjaar werd door vier "NOVIOPOST"-leden te weten: H.A.J.J. Egberts, H.Janssen, J.Rutten en P.G.M. Gerrits besloten om gezamenlijk een bezoek te brengen aan de Internationale Postzegeltentoonstelling

Nadere informatie

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014

VERSLAG RAAD VAN BESTUUR KAATSENTITEIT VLAANDEREN 24 NOVEMBER 2014 KAATSENTITEIT VLAANDEREN v.z.w. Maatschappelijke zetel: Houtmarkt 1, 9300 Aalst Secretaris-Schatbewaarder Thierry Dufour Zeuningenstraat 12 1570 Tollembeek Tel.: 0475/61.00.77 E-mail: Thierry.Dufour@telenet.be

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014

Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014 1 Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014 Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren Brugge, Westhoek & leper Verantwoordelijke

Nadere informatie

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3 nr1523 1 nr1615 nr1615 Drukprocedure: nr1523 1 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1523 2 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1526 3 nr1527 nr1528 3 nr1529 4 pagina album Kenmerkenlijst: J1970-J1971 (1523-1615)

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

Plaatskenmerk 898 D 13. Westhoek ; autoroutes ---------------------------------------- Blankenberge : Belgische Kust

Plaatskenmerk 898 D 13. Westhoek ; autoroutes ---------------------------------------- Blankenberge : Belgische Kust Art Salon Triptiek '94 1994 Plaatskenmerk 899 D 6 Tentoonstellingen ; Brugge Bailleul, Monts de Flandre, Ypres, Poperinge Plaatskenmerk 898 D 13 Westhoek ; autoroutes Blankenberge : Belgische Kust Plaatskenmerk

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983

Karel van België: Brussel, 10 oktober Oostende, 1 juni 1983 Karel van België: Brussel, 10 oktober 1903 - Oostende, 1 juni 1983 Karel Theodoor Hendrik Anton Meinrad, graaf van Vlaanderen, prins van België, was regent van België van 1944 tot 1950. Graaf van Vlaanderen

Nadere informatie

E 26. Ook hier was Belgie toonaangevend en ook in Gent bouwde men locomotieven en ander spoorweg materiaal

E 26. Ook hier was Belgie toonaangevend en ook in Gent bouwde men locomotieven en ander spoorweg materiaal E 26 Ook hier was Belgie toonaangevend en ook in Gent bouwde men locomotieven en ander spoorweg materiaal Zoals je ziet was gans het domein tussen De Pintelaan, Galgenlaan, Oudenaarsestnwg terug bestemd

Nadere informatie

v.u.: Dries Vanhaeght - Jozef Kumpsstraat Hoeilaart vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek

v.u.: Dries Vanhaeght - Jozef Kumpsstraat Hoeilaart vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek v.u.: Dries Vanhaeght - Jozef Kumpsstraat 61-1560 Hoeilaart vzw VLAAMS KOMITEE DRUIVENSTREEK 2$ʦ 22 $'.)+'ʧ0ʨ ʦ $'.)+37' Sociaal-culturele vereniging uit de Druivenstreek Nieuwsbrief Wij hopen op een goede

Nadere informatie

BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING

BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING 2016 2017 2018 BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING TENTOONSTELLING FRONT 14/18 - DE EERSTE WERELDOORLOG IN 3D 10.04 7.08 / Gratis

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

WERKVERGADERING OP WOENSDAG 24 SEPTEMBER!

WERKVERGADERING OP WOENSDAG 24 SEPTEMBER! NIEUWSBRIEF 3 WERKVERGADERING OP WOENSDAG 24 SEPTEMBER! Onze veldritnamiddag komt heel dicht bij. Wij hebben er voor gekozen om op woensdag 24 september om 19u30 onze medewerkers samen te roepen in de

Nadere informatie

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract

Persmap. Cyclocross Elite zonder Contract Patattencross Persmap nossegem, 12 oktober 2014 Cyclocross Elite zonder Contract Voorwoord VZW Sport & Steun Nossegem is zeer verheugd u de 6de editie van de Patattencross te mogen voor-stellen die zal

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier JOBexpo

Inschrijvingsformulier JOBexpo Inschrijvingsformulier JOBexpo 2017-2018 ALGEMENE GEGEVENS Naam bedrijf Contactpersoon E-mailadres Telefoonnummer DEELNAME SCHOLEN Gelieve bij iedere beurs waaraan wordt deelgenomen, het aantal recruiters

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

omloop kluisbergen op 27 & 28 mei wandelt iedereen!

omloop kluisbergen  op 27 & 28 mei wandelt iedereen! omloop kluisbergen op 27 & 28 mei wandelt iedereen! www.wandelen.be Wandel mee en win deze te gekke Eddy Merckx kinderkoersfiets, geschonken door Fietsen JOWAN Dé Wandelklassieker van de Vlaamse Ardennen!

Nadere informatie

FLANDERS INDOOR CUP ORGANISATOR. ZS Equestrian Events bvba. Overheulestraat 235 B-8560 Moorsele. Tel. +32/

FLANDERS INDOOR CUP ORGANISATOR. ZS Equestrian Events bvba. Overheulestraat 235 B-8560 Moorsele. Tel. +32/ FLANDERS INDOOR CUP 2017-2018 ORGANISATOR ZS Equestrian Events bvba Overheulestraat 235 B-8560 Moorsele Tel. +32/476 52 36 82 http://www.zilverenspoor.com E-mail: info@zilverenspoor.com Opgelet : Er is

Nadere informatie

WESTFRONT NIEUWPOORT GROEPSBROCHURE

WESTFRONT NIEUWPOORT GROEPSBROCHURE WESTFRONT NIEUWPOORT GROEPSBROCHURE Binnencover WESTFRONT NIEUWPOORT Westfront Nieuwpoort Kustweg 2 8620 Nieuwpoort 058 23 07 33 www.westfrontnieuwpoort.be info@westfrontnieuwport.be Geachte Mevrouw, Geachte

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz 1 UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2500 2690 MHz Voor de eerste maal worden gebruiksrechten voor radiofrequenties ter veiling aangeboden in

Nadere informatie

Artikels boekjes Gazel II

Artikels boekjes Gazel II Artikels boekjes Gazel II Jaargang 1 nr 1 Jan Feb 1999 Sterke verhalen Firstday-Sheets (FD.S.) Oplagecijfers speciale postzegels 1998 Jaargang 1 nr 2 Maa Apr 1999 Sterke verhalen Buitenlands nieuws Jaargang

Nadere informatie

uw krant gaat digitaal! V S U De FOD Binnenlandse zaken steunt het kwaliteitslabel Driemaandelijks infoblad van de slotenmakers Nr 50

uw krant gaat digitaal! V S U De FOD Binnenlandse zaken steunt het kwaliteitslabel Driemaandelijks infoblad van de slotenmakers Nr 50 V S U www.vsu.be uw krant Driemaandelijks infoblad van de slotenmakers Nr 50 Uw Krant gaat digitaal! De FOD Binnenlandse zaken steunt het kwaliteitslabel TRANSPONDERSLEUTELS? WIE SITE, ZAL OOGSTEN! Duitman

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

Interland 2016 Bulletin 2

Interland 2016 Bulletin 2 Interland 2016 Bulletin 2 Beste oriëntatiesportvrienden, Het Vlaams Verbond voor Oriënteringssporten (VVO) en de oriëntatieclub Trol hebben het genoegen de internationale teams uit te nodigen op de Interland

Nadere informatie

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N

PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N PHILATILISTENVERENIGING GELRE-GULICK E C H T S U S T E R E N Clubblad oktober 2016 1 Beste leden, Voor u ligt al weer het verenigingsblad van onze vereniging. De vakantie periode is weer voorbij. Ik hoop

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting

7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Uitnodiging : Zwemclub Geel nodigt u en uw zwemmers uit op de : 7 de ZGEEL 2-daagse internationale zwemmeeting Wanneer: zaterdag 14 en zondag 15 februari 2015 Waar: Stedelijk overdekt zwembad van de stad

Nadere informatie

Interessant is ook het postale strookje "Vertrokken" op de voorzijde, met daarop geschreven "Europa".

Interessant is ook het postale strookje Vertrokken op de voorzijde, met daarop geschreven Europa. Kom over de brug! Enige t i j d geleden wist ik op een clubbijeenkomst de bij dit artikel afgebeelde brief te verkrijgen. Filatelistisch maakwerk! Daar ziet het wel naar uit. Maar toch, wanneer we de frankeerwaarde

Nadere informatie

Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats

Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats BMP Vriendenkring van Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers West-Vlaanderen Bogaert Marnik Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats Periode 1914-1915 19 Begraven Karabiniers op deze begraafplaats

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

INVENTARIS ARCHIEF NMVB

INVENTARIS ARCHIEF NMVB INVENTARIS ARCHIEF NMVB I. WEST-VLAANDEREN ALGEMEEN 1. ONDERZOEK VOOR DE AANLEG VAN NIEUWE LIJNEN EN UITBREIDINGEN 1. 300/1 Dossier inzake het onderzoek voor de aanleg van het baanvak Knokke (Zoute) en

Nadere informatie

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen,

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen, Op pagina 5 begint het verhaal van Jo Toussaint over de Caprivi strook. Deze landstrook ligt langs de rivier de Zambezi in het noorden van Botswana. Ter oriëntatie geven we een kaart van de loop van de

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 FEBRUARI 2015 De voorzitter dhr.noël De Meyere verwelkomt de aanwezigen voor de eerste AV van 2015. Bij het binnenkomen heeft iedereen 2 brieven ontvangen met betrekking

Nadere informatie

Een nieuwe Rugbyclub oprichten?

Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Een nieuwe Rugbyclub oprichten? Organisatie van Rugby in België en Vlaanderen Belgische Rugbybond vzw Voorzitter: Dany Roelands Vlaamse Rugbybond vzw Rvb: Dirk Vandevoorde (voorzitter)* Jan Coupé (technisch

Nadere informatie

10de jaargang nr 1 januari 2015

10de jaargang nr 1 januari 2015 FOTOGROEP ANTWERPEN VZW Hagenbroeksesteenweg, 174, 2500 Lier www.fotogroepantwerpen.be 10de jaargang nr 1 januari 2015 v.u.: Walter Goormans, Ter Heydelaan 177 bus1, 2100 Deurne, goormans.walter@telenet.be

Nadere informatie

Loppem. 1ste editie. van. vrijdag 25 september t.e.m. zondag 27 september 2015

Loppem. 1ste editie. van. vrijdag 25 september t.e.m. zondag 27 september 2015 vrijdag 25 september t.e.m. zondag 27 september 2015 Loppem van 1ste editie het mooiste voor de tuin & het landelijke interieur én het lekkerste voor de keuken! Loppem van 1ste editie Al vele jaren wacht

Nadere informatie

Bezoek Flanders Field American Cemetery

Bezoek Flanders Field American Cemetery Davidsfonds Wortegem-Petegem nodigt je uit op zaterdag 22 april 2017 Bezoek Flanders Field American Cemetery PROGRAMMA We brengen een geleid bezoek aan Flanders Field American Cemetery, de enige Amerikaanse

Nadere informatie

Betreft: 29e Prehistoriedag - Namen 2009 Circ2 N. 08 november Beste vrienden,

Betreft: 29e Prehistoriedag - Namen 2009 Circ2 N. 08 november Beste vrienden, Betreft: 29e Prehistoriedag - Namen 2009 Circ2 N 08 november 2009 Beste vrienden, De jaarlijkse vergadering van de Contactgroep 'Prehistorie' zal doorgaan op zaterdag 19 december 2009 in Les Moulins de

Nadere informatie

Worden behandeld in deze Tafofiel Epitaaf vzw, een korte voorstelling van een vereniging van gedreven vrijwilligers

Worden behandeld in deze Tafofiel Epitaaf vzw, een korte voorstelling van een vereniging van gedreven vrijwilligers TAFOFIEL 12 2012 Sinds februari 2010 mag u van op gepaste tijd een nieuwsbrief in uw mailbox verwachten. Wij hopen u op deze manier beter en sneller te informeren over onze activiteiten. Worden behandeld

Nadere informatie