MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT"

Transcriptie

1

2 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 februari 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite (Verdieping 1) vanaf 10 uur. Na de zeer goed bijgewoonde vergadering van januari zouden u allen graag willen terugzien voor de vergadering van deze maand als beloning voor de volgehouden inzet van uw bestuur. We verwachten u dan ook talrijk op deze vergadering. Breng eens een vriend of kennis mee. Het bestuur EVEN UW AANDACHT U vindt in dit maandblad een zeer uitgebreid relaas over de Nieuwjaars en statutaire vergadering. Tevens zijn we andermaal gaan grasduinen in vroegere tijdschriften en hebben het deze maal over de wat miskende strafportzegels. Bij nader inzicht een interessant item dat hoe langer hoe meer belangstelling krijgt. Vergeet niet uw zegel voor de clubwedstrijd in te leveren op de vergadering. Wie met een verzameling rond het thema Visserij of Scheepvaart wenst deel te nemen aan de tentoonstelling tijdens de voorverkoop op 27 juni 2015 mag zich melden bij het bestuur. Het is de hoogste tijd om aan dit thema te beginnen indien u zinnens zijt uw werkstuk te tonen op deze tentoonstelling. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, OOSTENDE Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT Lokaal: Hotel Cosmopolite Koning Albert I laan, NIEUWPOORT- BAD Bankrekening: IBAN : BE BIC : BBRUBEBB op naam van POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK BTW nummer: BE NIEUWPOORT Redactie maandblad: de voorzitter ( Website: Maandblad nr. 528 of nr. 20 van jaargang Verschijnt 10 maal per jaar, de 25ste van elke maand (NIET in juli en augustus). De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen onder het nummer 908 en sinds 1968 aangesloten bij de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.

3 2 Clubnieuws Prijswinnaars van januari 2015 Clubprijzen: 1. Dhont Denis 2. Symoens Gabriël 3. Vanderhaeghe José 4. Donny Roger 5. Schoolaert Marianne 6. Donny Roger en tal van kleinere prijzen Speciale prijzen: Insteekboek: Schoolaert Marianne Bracke Marcel Symoens Gabriël Vanderhaeghe José Moerman Jean Coene Lut Vandaele Norbert Calcoen Gilbert Mapjes: Koning Filip en Koningin Mathilde Vandaele Robert Reeks Rode Kruis: Notredame Jean-Luc Reeks anti TBC: Calcoen Gilbert Boeken: Zilveren zegel: Vanderhaeghe José Coene Lut Peel Marc Dhont Denis Schoolaert Philippe Janssens Roland Mathieu Jean-Pierre Jacobs Carla Donny Roger Mathieu Jean-Pierre Coene Lut Wouters Albert Lapon Sidonie Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club Six Francis Blijken van dank Het bestuur en de leden houden er aan de heren Schepenen Kris Vandecasteele en Frans Lefevre te danken voor de zeer vriendelijke attentie ten overstaan van de Postzegelclub van de Westhoek uit hun stad, door hun aanwezigheid op onze Nieuwjaars- en statutaire vergadering. Hun aanwezigheid getuigt van hun sympathie voor onze club en is voor bestuur en leden steeds een aangename opsteker. Wij danken eveneens Roger Donny, Denis Dhont en onze voorzitter voor de talrijke prijzen. Wij wensen al onze schenkers een zeer mooi, vruchtbaar en vooral gezond 2015.

4 De Nieuwjaarsvergadering in een notendop Heel wat leden (± 85) hebben er aan gehouden de traditioneel rijk gestoffeerde Nieuwjaarsvergadering bij te wonen. Elke aanwezige kon genieten van een hartig aperitief aangeboden door de club. Het verrassingsgeschenk was er voor de aanwezige leden. De prijzen van de tombola werden gretig in ontvangst genomen. Kortom een vergadering naar wens van het bestuur. Gezelligheid was troef en de tevredenheid was groot. Zo moet het zijn. Het financieel verslag werd zonder opmerkingen aanvaard. De resultatenrekening werd goedgekeurd. Het bestuur zal de werking van de club verder zetten als een goede huisvader en dankt alle leden voor het vertrouwen. De twee leden, tot nog toe helper bij het bestuur, Bracke Marcel en Vogelaere Désiré, werden door de vergadering aangenomen als bestuurslid en zijn dus nu volwaardig in functie. Aan beide onze gelukwensen. Tenslotte werd door de algemene vergadering aan onze ondervoorzitter Charles Van Den Broucke de titel van Ere Ondervoorzitter toegekend. Dit ook met onze felicitaties. Tijdens de eerste bestuursvergadering van 7 januari 2015 werd Marcel Soete door het bestuur de titel en functie van ondervoorzitter toegekend. Hij heeft deze functie aanvaard maar blijft commissaris van de Dienst Benodigdheden en tombola s. Onze gelukwensen aan Marcel Soete. Het bestuur en de taakverdeling ziet er vanaf nu uit als volgt : MOONS Etienne : Voorzitter, redactie maandblad, webmaster en PR SOETE Marcel : Ondervoorzitter en Dienst Benodigdheden en tombola s LINGIER Oscar : Secretaris-schatbewaarder LEGEIN Georges : Commissaris Toezichter SYMOENS Gabriël : Beheerder Infohoekje NOTREDAME Jean-Luc : Commissaris Veilingen en Dienst Nieuwigheden DHONT Denis : Materiaalmeester en helper Infohoekje DONNY Roger : Helper bij Dienst benodigdheden en administratie clubwedstrijd VOGELAERE Désiré : Adjunct secretariaat (ledenadministratie) en financiën BRACKE Marcel : Dienst Ruilboekjes VAN DEN BROUCKE Charles : Ere Ondervoorzitter 3 Prijzen voor de tombola van februari / Cataloguswaarde : 25,00 2. Blok : 18,00 3. Blok : 12, : 08, / : 06,60 6. Blok : 05,50 en tal van kleinere prijzen. Onze clubwedstrijd Bank ING Opgave reeks 3 : Een mooi gestempelde Belgische postzegel Cat. nr Fr. Postiljon te paard met een mooie centrale afstempeling (handstempel of machinestempel toegelaten). In te dienen op de vergadering van februari 2015 in een kristalmapje + naam en lidnummer. Het geheel in een pergamijn zakje. Lidgelden Wij doen nogmaals een oproep om uw lidgeld te vereffenen indien u dit nog niet zou gedaan hebben. Wij dringen ten zeerste aan omdat uw keuze tussen HOOFD- of BIJCLUB (lidgeld respectievelijk 8,50 en 6,50) noodzakelijk is om de juiste en volledige lijsten naar de KLBP te sturen en zo uw exemplaar van het tijdschrift BELGAPHIL niet in het gedrang te brengen. Het rekeningnummer van de club vindt u op de eerste pagina.

5 De nieuwe catalogus De leden die een Officiële Postzegelcatalogus besteld hebben kunnen hem afhalen tijdens de februarivergadering. Wie nog een exemplaar wenst dient hem te bestellen bij de Dienst Benodigdheden tijdens de vergadering. U krijgt een mooie korting op de winkelprijs bij uw aankoop. Bedankingen Wij danken de uitbaters van Hotel Cosmopolite voor de gunstige voorwaarden voor onze Nieuwjaarsaperitief en wensen hen ook alle succes in de zaak en een goede gezondheid voor Dag van de Filatelist 18 april 2015 te Roeselare De programmering van de Dag van de Filatelist behoudt in 2015 hetzelfde stramien als in De aanvang is gepland om 13 uur. Het filatelistisch luik van deze dag gaat door in Het Brouwerijtje, een lokaal van de firma van Patrick Maselis, gelegen Kaaistraat 19 te Roeselare. Zoals vroeger zijn er twee spreekbeurten over een filatelistisch onderwerp : uur : Vincent SCHOUBERECHTS: Geschiedenis van de postzegelhandel te Antwerpen uur: Robert LISABETH : Belgische luchtpost naar Zuid Amerika tot 1941 Rond 16 uur is een receptie gepland met mededeling van de uitslag van de bekerwedstrijd. Na de vergadering wordt andermaal een democratisch etentje georganiseerd in een plaatselijk eethuis. Al deze activiteiten zullen later nog bevestigd worden. Er is ook en gratis tombola voorzien. Een uitzonderlijke filatelietentoonstelling zal zeker het bezichtigen waard zijn. Clubleden, laureaten in diverse competitieve tentoonstellingen DANNEELS Frans behaalde 81% (verguld zilver) op de Nat. Comp. BRABANTPHIL 14 met zijn verzameling Germania-uitgiften-deel II Gebruik buiten het Duitse Rijk VAN DER HAEGEN Filip behaalde 85% (groot verguld zilver) op Planète Timbres 2014 te PARIJS met zijn verzameling Evolution de la poste aérienne en AOF ( ). VAN DER HAEGEN Filip behaalde 87% (groot verguld zilver) op de 7 Nations Challenge 2014 te Malmö met zijn verzameling Evolution de la poste aérienne en AOF ( ). Enkele beschouwingen bij de start van het nieuwe jaar Eerst en vooral is 2015 voor onze club weer een belangrijk jaar daar we op 27 juni 2015 de voorverkoop organiseren van de speciale postzegel Garnaalvisser te paard. De eerste contacten werden al gelegd. Dra beginnen we met de uitvoering. Een eerste vraag aan de leden : Wie bezit een mooie foto in kleur of beter nog een mooi schilderij van een paardenvisser te paard en wil dit in bruikleen geven om er een afdruk van de maken voor een mooi souvenirblad? Graag melding aan de voorzitter. We hebben de mogelijkheid de maandelijkse tombola via computer te laten uitvoeren. Binnen het bestuur is er wat weerstand omdat men ons zou kunnen verdenken van manipulatie van de tombola. Dit is hoegenaamd niet het geval want het computerprogramma is qua software vrij eenvoudig zodat manipulatie direct gedetecteerd zou worden. Misschien toch eens proberen? Het zou in ieder geval wat sneller gaan dan nu het geval is. Ten derde valt het nogal erg op dat veel leden de vergadering verlaten na de veiling. We hebben begrip hiervoor daar door het invoeren van betalend parkeren de beschikbare tijd nogal krap is of dat men dit euvel vermijdt door met het openbaar vervoer naar de vergadering te komen en de tram niet wacht tot op het einde van onze vergadering. Op zich is dit niet zo erg doch onze maandelijkse tombola is hiervan het grootste slachtoffer. Dus als het kan..blijf tot na de tombola.. 4

6 5 Filatelistisch nieuws Nieuwe postzegeluitgiften In het vorige maandblad werden de permanente zegels niet vermeld. Hier komt dan de aanvulling : : Koninklijke beeltenis Koning Filip I Zelfklevende zegels in boekjes. Overzicht van de filatelistische tentoonstelling in Ieper Juli 2014 Nieuwe studie van WEFIS WEFIS Studie nummer Jaar Naamkaartjes / Visitekaartjes Deel 1 De nieuwe Wefis-studie 143 handelt over 100 jaar gebruik van visitekaartjes in ons land. Het werk is van de hand van Benny Blontrock. Tussen 1 november 1879 en 15 november 1963 bestond er een speciale postregeling voor het verzenden van kleine kaartjes. Benaderend formaat 10 cm bij 7 cm, in de drukkerswereld gekend als het 'visitekaartformaat'. Tientallen wijzigingen in tarieven, omschrijvingen en gebruikswijze volgden in de loop der jaren. Daarna, vanaf 1 februari 1965, volgde de periode van 'gestandaardiseerde en genormaliseerde zendingen', om uiteindelijk vanaf 1 oktober 1973, te komen tot een volledig verbod om nog die kleinformaatomslagen te versturen over de post.

7 84 jaar 'naamkaartje' en een lange uitloopperiode bieden mogelijkheden genoeg om het te hebben over de werking van de post, het poststempelgebruik, de tariefwijzigingen en strafporten. In deze studie tracht de auteur een overzicht te geven van het gebruik van het visitekaartje vanaf de Rurale periode tot het tijdperk van de luchtpost, met daartussen twee wereldoorlogen en de daarmee verbonden posthistorie. De kostprijs van dit nummer bedraagt 8,00 (+ 2,00 portkosten / Europa op aanvraag) en is te bestellen bij de heer Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 te 8400 Oostende. Rekeningnummer IBAN BE BIC GEBABEBB van WEFIS Oostende, met vermelding WEFIS Studie 142. Speciale uitgifte In memoriam Koningin Fabiola Op 5 december 2014 stierf H.M. Koningin Fabiola. bpost wijdde de voorbije decennia verschillende postzegeluitgiften aan haar. Op 26 januari 2015 brengt bpost eer aan de Koningin met een speciale uitgifte. 6 De speciale herdenkingsuitgifte bestaat uit 5 postzegels met een voorstelling van verschillende momenten uit het leven van de Koningin. Het blaadje kost 7.20 euro en is vanaf 26 januari 2015 verkrijgbaar in de grote postkantoren en bij de webshop.

8 7 STRAFPORTEN INBEGREPEN... Afgezien van de luchtpostzegels -en dan nog- interesseren zich maar weinig verzamelaars voor de pagina's achteraan in de catalogus. We bedoelen hiermee de dienstzegels, de pubs, de keerdrukken, de voorafgestempelde zegels enz. Het zijn de stiefmoederlijk behandelde verwanten van de filatelie, maar niettemin zijn ze uitgegeven door de post. Toch bieden zij de verzamelaar een niet te kostbare, want weinig gezochte, mogelijkheid om een originele en boeiende collectie samen te stellen. Laten we deze keer alleen onze aandacht schenken aan de strafportzegels. Ze werden in het leven geroepen in 1870 met de uitgifte van twee zegels : 10 centiem en 20 centiem. We vragen ons overigens af waarom men zich in die tijd beperkte tot deze twee waarden, terwijl de poststukken voor het merendeel met 5 ct. strafport waren belast. Zo komt het dat we heel vaak de zegel van 10 ct. gehalveerd aantreffen, die met het bedrag van de heffing overeen moest komen. De OPB vergist zich niet door de gehalveerd zegel op brief een notering van 45 euro toe te kennen, terwijl de volledige zegel meer dan het dubbele waard is, doordat hij minder voorkomt. Het is overigens vreemd dat we de 20 ct. in de helft verknipt kunnen vinden, terwijl er toch een zegel van 10 ct. bestaat. Deze twee zegels zijn trouwens 25 jaar geldig gebleven. Hun oplage was niet bijster groot, onderscheidenlijk en exemplaren, terwijl men toen toch streng optrad en iedere ontoereikende frankering met strafport belastte. Naar schijnt, zou 94 % van de belaste brieven door de administratie vernietigd zijn, doordat de geadresseerden weigerden de heffing te betalen! De echtheid hiervan kan worden onderzocht, maar dat zou bewijzen waarom brieven met strafport uit die periode zo zeldzaam zijn. Kaart uit Hamburg ( ) naar La Hestre met aankomststempel 14 JUIN 1904 met strafport 5c + 10c geweigerd door de bestemmeling (etiket REFUSÉ zie pijl). Retour à l office allemand in rood. Aankomststempel Hamburg Blauwe T en T in rechthoek.

9 8 Vanaf 1895 werden nieuwe waarden uitgegeven van 5 ct. (eindelijk) tot 1 fr. Waarom echter twee verschillende kleuren voor de zegels van 10 ct., 50 ct. en 1 fr.? Een ambtelijk schrijven van 11 september 1900 wijzigt de kleur van deze drie waarden, zodat ze in overeenstemming zijn met de besluiten van het Congres van de UPU van 1897 in Washington. Deze zegels werden in oktober 1916 door de bezetter buiten gebruik gesteld, terwijl in dezelfde periode door de firma Waterlow and Sons uit Londen een licht gewijzigd type van deze zegels werd gedrukt, die alleen bruikbaar waren in de onbezette zone achter de IJzer (uiterst zeldzaam) evenals in het Belgische postkantoor van Ste-Adresse in Le Havre. Diezelfde zegels werden vanaf april 1919 overdrukt met de naam van het distributiekantoor, opdat zo fraude zou worden voorkomen die kon voorvloeien uit diefstal tijdens de bezetting. Opdruk WAUTHIER BRAINE WOUTER BRAKEL Op het einde van 1919 werden de frankeerzegels van 1915 overdrukt met een grote letter T, maar die zegels zijn in een collectie slechts op een volledig poststuk van belang, zoals de OPB heel terecht opmerkt. In dezelfde periode (september 1919) komt een nieuw type tot stand, ook gedrukt in Londen, maar het waardencijfer tekent zich nu af tegen een witte achtergrond. In 1922 worden nieuwe waarden met dikkere cijfers en gewijzigde kleuren uitgegeven door de Zegeldrukkerij van Mechelen. Dit type blijft in gebruik tot na de oorlog van In september 1945 verschijnt een type Bevrijding, dat zeven zegels omvat met een tweetalige tekst met voorrang voor het Frans of voor het Nederlands. Deze zegels werden aangeboden aan de intekenaars voor de zegels Verzet en Gezin (OCB nr. 708 en 709). Maar zijn ze ooit voor strafport gebruikt, gezien ze 'aangeboden' werden? Hieronder het bewijs. Strafportzegel TX 49, 50A en 51A op briefkaart

10 9 Van 1945 tot 1953 werden nog nieuwe zegels aangemaakt die aan de specifieke tarieven van de diverse strafporten beantwoordden. We beëindigen hier deze opsomming van de strafportzegels. Strafportzegel TX5 in blok van 4 op omslag van Beheer van Posterijen Dienst Onbestelbare brieven door deze dienst verstuurd naar Lier op 16. VII.1921 (jaartal kopstaand) en daar getaxeerd met 40c. De ingesloten onbestelbare brief werd door de Rebut dienst geopend wegens het ontbreken van het adres van de afzender, vandaar het strafport. Opmerkelijk is wel dat al deze zegels, behalve de eerste twee uitgiften van 1870 en 1895, nooit buiten gebruik werden gesteld. Ze kregen van de verzamelaars weliswaar niet al te veel belangstelling, hoewel er toch ook grote zeldzaamheden te vinden zijn. Vroeger trokken poststukken met strafport praktisch geen aandacht. Hetzelfde geldt overigens voor de geperforeerde zegels. Gelukkig evolueert de interesse en zijn er in deze domeinen nog mooie vondsten te doen. Bovendien hebben de geïllustreerde briefkaarten die soms van verre streken komen, een bijkomende aantrekkingskracht naargelang het land van de afzender. De strafporttarieven zijn bij aankomst vaak moeilijk te ontleden en leveren talrijke problemen op doordat ze aangegeven zijn in goudfrank of in een lokale munt. Kaart uit U.K. 19 mei 1895 naar Lille (F), gefrankeerd met 1 penny, doch waarschijnlijk wegens het formaat getaxeerd als brief in Lille met 30 c, van daaruit doorgestuurd naar Verviers (22 mei) en daar Belgisch getaxeerd met 30c, en nogmaals doorgestuurd naar Spa (23 mei)

11 10 Zichtkaart uit Munster (D) verstuurd op naar Alsemberg. Aankomststempel relais van Alsemberg Strafport 25c wegens onderfrankering. Dat schrikt ettelijke verzamelaars waarschijnlijk wel af, maar maakt deze soort van studie heel interessant voor wie er de moeite wil voor nemen. Hubert Havrenne (overgenomen doch bewerkt uit Bondsnieuws nr. 157 van ) HET WETEN WAARD JAMES ENSOR SCHILDERT DE INTREDE VAN CHRISTUS IN BRUSSEL, James Ensor ( ) werd geboren in Oostende. Zijn vader was Engelsman. Hij studeerde bij Portaels, maar had van bij het begin zijn eigen stijl. Tot 1886 schilderde hij vooral portretten en interieurs in sombere kleuren, daarna werden zijn kleuren heviger, zijn stijl meer impressionistisch en ging hij meer stillevens en maskers schilderen. Zijn werk had iets macabers en weerspiegelde vaak de worsteling van de mens met zijn omgeving, zoals in De intrede van Christus' dat hij schilderde. Vele werken van Ensor werden geïnspireerd door het carnaval van Oostende en de zee. Ensor maakte ook tekeningen, karikaturen en etsen en componeerde ook een aantal muziekstukken. Hij wordt gezien als een van de voornaamste vertegenwoordigers van het symbolisme.

12 11 Filatelistische manifestaties 14 februari 2015 KUURNE Grote Verzamelaarsbeurs in zaal Kubox (renbaan), Kattestraat 188 te 8520 Kuurne. Open vanaf 6 uur voor standhouders en vanaf 8 uur voor verzamelaars tot 12 uur. Ruime parking. Doorlopend cafetaria. Toegang gratis. Info : Chris Soens tel : februari 2015 ROKSEM Maandelijkse ruilbeurs in zaal Centrum, Brugsesteenweg 89 te Roksem. Open van 8 tot 12 uur. Toegang gratis. 22 februari 2015 LOKEREN Nationale postzegelbeurs in Parochiaal Centrum St. Anna, Veerstraat 10 te 9160 Lokeren. Open van 9 tot 16 uur. Toegang gratis. Ruime parking. Cafetaria met zithoek. Info : Paul Smet, tel : 09/ of 1 maart 2015 BEVEREN-WAAS Internationale ruilbeurs in de Sporthal Broedersschool-Sint-Lodewijk, Stationsstraat 7 te 9120 Beveren. Alle verzamelingen. Open van 9 tot 16 uur. Inkom gratis. Ruime parking aan de sporthal. Kleine restauratie is voorzien. Info : Maes François, tel : of 7 maart 2015 BISSEGEM 25 ste beurs voor verzamelaars in het Ontmoetingscentrum De Troubadour, Vlaswaagplein (station) te Bissegem. Open van 8.30 uur tot 16 uur. Gratis toegang. 28 en 29 maart 2015 ANTWERPEN Internationale Postzegel- en Muntenbeurs in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan, 191 te 2020 Antwerpen. Open van 10 tot 17 uur op zaterdag en van 10 tot 16 uur op zondag. Toegang : 5 euro. 5 april 2015 SINT-IDESBALD (KOKSIJDE) 32 ste Ruilbeurs in zaal Kerkepanne te SintIdesbald, Strandlaan 128 te St Idesbald. Open van 10 tot 18 uur. Ruime parking. Toegang gratis. 11 en 12 april 2015 WETTEREN Regionale Competitieve Tentoonstelling Oost- en West-Vlaanderen. Themafila 50, Scheppersinstituutr, Cooppallaan 128 te Wetteren. Inschrijvingen in te dienen voor eind januari Verdere informatie later 18 april 2015 ROESELARE Dag van de Filatelist. Verdere gegevens in dit maanblad. Details later. 27 juni 2015 OOSTDUINKERKE Voorverkoop van de speciale postzegel Garnaalvisser te paard en Lekker fruit in het Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke. Verdere detailinformatie later. 26 september 2015 NIEUWPOORT 8 e Nationale Postzegel- en Ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek, Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai 8620 Nieuwpoort. Open van 9 tot 17 uur. Toegang gratis. Parking voorhanden. Lift aanwezig. Doorlopend cafetaria aanwezig. Info : O. Lingier tel : 058/ na 19 uur.

13 VEILING februari 2015 Lotnr Lot Status Instel 1 1 ʘ A + 7A ʘ A ʘ A + 18A ʘ xx a met bladboord xx /73 xx xx /91 x /34 x /41 xx cu xx V xx /19 xx B xx V xx /88A xx xx /03 xx /06 xx /18 x in bl.van 4 m.v2 xx /54 herdenking. ʘ /70 ʘ /77A ʘ V 4 xx in paar met V2 xx cu verschoven dr xx /37 xx /82 x 5 stuks xx in paar met V1 xx /92 in blok van 4 xx /01 x 6 stuks xx xx /12 in blok van 4 xx V xx /14 in blok van 4 xx /22 in blok van 4 xx /30 x 3 stuks xx /40 xx V 1 xx /46 in blok van 4 xx /46 in bl. van 12 xx V 3 xx /15 xx A/P m.ver omg. xx /55 ʘ /60 xx 8 Lotnr Lot Status Instel /72 xx /22 ʘ /44 xx /78 ʘ xx A xx /07 xx /29 xx /45 xx /51 xx /51 xx /60 ʘ xx /63 xx /78 xx xx /36 xx xx /58 x /87 xx V3 xx /11 ʘ /5 1853/54 xx /70 in blok v. 4 xx /94 xx /82 xx /37 xx /16 xx gele gom xx /60 xx Bl 8 xx ʘ Bl xx Bl 66 xx Tr 373 xx Tr 378/98 xx Speciale sets Angoul. ʘ/xx Varia 2 kaarten ʘ Dominik. R 8 reeks. xx Frankrijk 1962/78 xx Frankrijk jaar 1978 xx Frankrijk jaar 1983 xx 6 90 Ghana 4 reeksen xx Granada 9 reeksen xx Varia Italie 380 zgl. ʘ Kaart Luxemburg ʘ Varia Polen 900 zgl. ʘ 3 95 Nederland 3 reeksen xx Zwitserland 3 reeks. xx 2.50 Gebruikte notaties : XX = Postfris, X = met plakker, = Gestempeld, = Op omslag

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Januari 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 januari 2015 in de ontbijtzaal van hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 april 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 december 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 december 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE November 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 9 november 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly 2 Clubnieuws Prijswinnaars van januari 2014 Clubprijzen 1. De Galan Roland 2. Dekock Eddy 3. Coeckelbergh Emiel 4. Versluys Romain 5. Coene Lut 6. Deygers Gert 7. Dhont Denis 8. Reychler Magdalena 9. De

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 april 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 1 Januari 2013 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 januari 2013 in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 februari 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 februari 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

1 Bestuur Borgoo Stefaan Pieter Bortierlaan 7 8470 Gistel 0474 46 84 38 Stefaan.borgoo@duni.com Desmedt Eddy Oude Brugseweg 268 8460 Roksem 050 81 33 60 desmedteddy@skynet.be Vindt ons leuk op facebook

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 april 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 mei 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 oktober 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen mooie brieven kunnen schrijven, en alles geleerd hebben over kaartjes (ontwerpen), moeten die natuurlijk

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 juni 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 oktober 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK MAANDBLAD FILATELIE November 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 november 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 september 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Maart 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 maart 2015 in de ontbijtzaal van het hotel

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 mei 2013 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989

Aanvang Verkoop: 3 oktober 1989 De Limburgzegel Enkele curieuze aspecten van deze uitgifte Op 2 oktober j. l. werd in zowel België (13 frank) als Nederland (75 cent) een zegel uitgegeven ter herdenking van het feit dat 150 jaar geleden

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 23 juni 2013 in de zaal Iseland

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 mei 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Rood, Roder, Roodfrankering

Rood, Roder, Roodfrankering Rood, Roder, Roodfrankering Inleiding Het is 7 uur s'avonds en de eerste verzamelaars komen binnen. Enkelen met grote dozen onder de arm. De belangstelling is gewekt. Oud? vraagt de ene. Nieuw, mompelt

Nadere informatie

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3

Oplage : 1523-9.000.000ex; 1524-3.500.000ex; 1525-10.500.000ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 1-2-3-4 Papier: 1523: WP-P2; 1524/1525: F-P3 nr1523 1 nr1615 nr1615 Drukprocedure: nr1523 1 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1523 2 nr1524 nr1525 Drukprocedure: nr1526 3 nr1527 nr1528 3 nr1529 4 pagina album Kenmerkenlijst: J1970-J1971 (1523-1615)

Nadere informatie

Interessant is ook het postale strookje "Vertrokken" op de voorzijde, met daarop geschreven "Europa".

Interessant is ook het postale strookje Vertrokken op de voorzijde, met daarop geschreven Europa. Kom over de brug! Enige t i j d geleden wist ik op een clubbijeenkomst de bij dit artikel afgebeelde brief te verkrijgen. Filatelistisch maakwerk! Daar ziet het wel naar uit. Maar toch, wanneer we de frankeerwaarde

Nadere informatie

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen!

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen! E-mail: hokzele@hotmail.com Website : www.hokzele.be Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer: 411054029 Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 april 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 51 nr. 3 Maart 2014 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 maart 2014 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel

Emissie Twee proeven van de 1/2 cent zegel Emissie 1869 De laagste waarde van de frankeerzegels van de emissies 1852, 1864 en 1867 was 5 cent. Voor de verzending van drukwerken, couranten etc. was het tarief lager dan 5 cent, maar daarvoor ontbraken

Nadere informatie

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië Digitale postzegels Als het gaat over de toekomst van het postzegelverzamelen hoor je vaak dat e-mail en andere moderne ontwikkelingen de postzegel overbodig zullen maken. Voor een deel zal dat zeker gebeuren;

Nadere informatie

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 door Jan Lannoye U zal zich afvragen, wat hebben deze drie zaken met elkaar en met filatelie te maken. Wel alles, want deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar

Nadere informatie

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3 nr1703 1703 nr1704 1704 nr1705 1705/1706 nr1706 nr1707 1707 nr1708 1708/1711 nr1709 nr1710 nr1711 nr1712 1712 - Cijfer op heraldieke leeuw. Type van nr. 849. folder Nr. 23/73 bpost 14/01/1974 14/01/1974

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 11juni 2017 (TWEEDE ZONDAG) in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

het verhaal achter de postzegel

het verhaal achter de postzegel Missie 3 het verhaal achter de postzegel het verhaal achter de postzegel 1. WAT IS EEN POSTZEGEL? Een postzegel is een stukje papier met een bepaalde waarde dat je rechts bovenaan op een envelop plakt.

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

Koningin Beatrix een langlopende emissie

Koningin Beatrix een langlopende emissie Koningin Beatrix een langlopende emissie Toen op 2 januari 2002 de eerste postzegels verschenen met de waardeaanduiding uitsluitend in euro, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de emissie-beatrix.

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 mei 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 september 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels

Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels Stiefkinderen van de Filatelie Spoorwegzegels 1 Inleiding Het vervoer van post met de trein was een zaak van de PTT. Met de spoorwegen werden contracten afgesloten over het vervoer van afgesloten zakken

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 september 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 oktober 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door ENGELTJEBENGELTJE. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door. Het plaatsen van een bestelling op de website van leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden. behoudt zich het

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

Plusbrief- Duitsland herontdekt de voorgefrankeerde envelop

Plusbrief- Duitsland herontdekt de voorgefrankeerde envelop Plusbrief- Duitsland herontdekt de voorgefrankeerde envelop De voorgefrankeerde envelop een envelop waarop gedrukt staat dat de afzender voor het vervoer betaald heeft - is inmiddels een behoorlijk oude

Nadere informatie

Postzegels : Collectie 2016

Postzegels : Collectie 2016 Postzegels : Collectie 2016 21/12/2015 België vanuit de zegel 2 Reproductierechten Lees deze pagina aandachtig voor u het document gebruikt De postzegels moeten integraal (tanding en alle vermeldingen

Nadere informatie

Artikels boekjes Gazel II

Artikels boekjes Gazel II Artikels boekjes Gazel II Jaargang 1 nr 1 Jan Feb 1999 Sterke verhalen Firstday-Sheets (FD.S.) Oplagecijfers speciale postzegels 1998 Jaargang 1 nr 2 Maa Apr 1999 Sterke verhalen Buitenlands nieuws Jaargang

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 juni 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Heemkundige avond: vrijdag 7 april 2017

Heemkundige avond: vrijdag 7 april 2017 Met de steun van: Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240 Zele Rekeningnummer: IBAN: BE02 0012 1637 4340 BIC: GEBABEBB Web: www.hokzele.be E-mail: hokzele@hotmail.com Museum en

Nadere informatie

THE RED PENNY GREAT BRITAIN MET 4 LETTERS EN PLAATNUMMER STANLEY GIBBONS NR.43-MICHEL NR.16

THE RED PENNY GREAT BRITAIN MET 4 LETTERS EN PLAATNUMMER STANLEY GIBBONS NR.43-MICHEL NR.16 THE RED PENNY GREAT BRITAIN MET 4 LETTERS EN PLAATNUMMER STANLEY GIBBONS NR.43-MICHEL NR.16 GESCHIEDENIS. Een postzegel is een klein stukje papier ( tegenwoordig gegomd of zelfklevend ), me een bepaalde

Nadere informatie

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER

Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER Uitgave: november 2015 AMBACHTSE FILATELISTEN VERENIGING DE DOORLOPER 2 Ambachtse Filatelisten Vereniging Bestuur: Voorzitter: Anton Verjaal tel.:078-6123217 e-mail: a.verjaal@telfort.nl Secretaris: Cor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie

ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie ACTIVITEITEN in FILATELISTISCH NOORD-HOLLAND en soms kijken we ook wel eens buiten onze provincie MAAND DATUM VERENIGING / EVENEMENT TIJDEN augustus 24 + 25 HOLLANDFILA, Veluwehal, NieuweMarkt 6, 3771CB

Nadere informatie

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1

H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N. BBF Deel 3-5 pagina 1 H O O F D S T U K F R A N K E E R T A R I E V E N 5 Het transporteren van een poststuk naar de geadresseerde is een prestatie waarvoor moet worden betaald. Voordat de postzegel het mogelijk maakte deze

Nadere informatie

De nieuwe landen in het oosten

De nieuwe landen in het oosten De nieuwe landen in het oosten Sinds het einde van de Koude Oorlog is de kaart van Europa ingrijpend gewijzigd. Sommige staten zijn verdwenen om op te gaan in een groter geheel ( denk aan de DDR), maar

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 T-REX nv. Schilderstraat 23 2000 Antwerpen T: 03/448.34.34 GSM: 0032 (0) 475 509 900 Fax: +32-(0)3/646.42.15 Mail: info@t-rex.be 1 Data mega eroticabeurzen Antwerp Expo

Nadere informatie

Polen 1914-1918. Het gebied lag ingeklemd tussen Duitsland en de Donau monarchie Oostenrijk-Hongarije.

Polen 1914-1918. Het gebied lag ingeklemd tussen Duitsland en de Donau monarchie Oostenrijk-Hongarije. Polen 1914-1918 Eigenlijk bestond Polen niet in deze periode, De grenzen van Polen zijn in de loop van de geschiedenis zo vaak gewijzigd, dat we daar ook geen houvast aan hebben. Het gebied waar we het

Nadere informatie

INLEIDING Deze richtlijnen zijn door de FIP Commissie Postwaardestukken uitgegeven om de Bijzondere Regels voor de beoordeling van inzendingen van

INLEIDING Deze richtlijnen zijn door de FIP Commissie Postwaardestukken uitgegeven om de Bijzondere Regels voor de beoordeling van inzendingen van INLEIDING Deze richtlijnen zijn door de FIP Commissie Postwaardestukken uitgegeven om de Bijzondere Regels voor de beoordeling van inzendingen van Postwaardestukken (SREV), goedgekeurd door het 54ste FIP-congres

Nadere informatie

De eenkleurige portzegels

De eenkleurige portzegels De eenkleurige portzegels 1911-1947 Eénkleurige portzegels. 'Wat moet ik me daarbij voorstellen?', zult u zeggen. Welnu, we zullen proberen deze kreet in dit a r t i keltje te verklaren. In 1870 ontwierp

Nadere informatie

Franse primeurs. Getand en ongetand

Franse primeurs. Getand en ongetand Franse primeurs Als eerste land in Europa geeft Frankrijk dit jaar een ronde postzegel uit. Deze postzegel, waarop een blauwe voetbal staat afgebeeld tegen een achtergrond van vlaggen, verschijnt ter gelegenheid

Nadere informatie

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog:

Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog: Deviezencontrole en Inflatie in Duitsland in de jaren 1918-1923 - INLEIDING Op 11 november 1918 eindigde de Eerste Wereldoorlog: de Duitsers hadden de wapens neergelegd, de Duitse Keizer was met zijn familie

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN KAARTJES INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen een brief kunnen schrijven, wil De Brieven Brigade ook even stilstaan bij (wens)kaarten. Kaartjes zijn immers heel

Nadere informatie

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen,

Vanaf pagina 9 neemt Jos Stroom ons mee in de wereld van de particuliere Vierdaagse enveloppen en kaarten. Hieronder een van de afbeeldingen, Op pagina 5 begint het verhaal van Jo Toussaint over de Caprivi strook. Deze landstrook ligt langs de rivier de Zambezi in het noorden van Botswana. Ter oriëntatie geven we een kaart van de loop van de

Nadere informatie

Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014

Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014 1 Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014 Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren Brugge, Westhoek & leper Verantwoordelijke

Nadere informatie

Informatieblad. Hallo leden. Postzegel & Muntenvereniging Kessel. Israël. Website - www.pmvk.nl

Informatieblad. Hallo leden. Postzegel & Muntenvereniging Kessel. Israël. Website - www.pmvk.nl Nieuwsbrief jaargang 27 nummer 3 2010 Informatieblad Postzegel & Muntenvereniging Kessel Website - www.pmvk.nl IN F O B L A D IN DIT NUMMER: Hallo leden. Uitgaven en Emissies 2 Uitgaven en Emissies 3 Advertentie

Nadere informatie

DIRECT SPECIALE ROLZEGELS

DIRECT SPECIALE ROLZEGELS DIRECT MAIL EN SPECIALE ROLZEGELS - DIRECT MAIL Sinds een jaar of twee maakt de PTT van een aantal postzegels speciale rollen van 5000 zegels. Dit artikel vertelt het doel hiervan en gaat in op enkele

Nadere informatie

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december.

De bijeenkomsten van de jeugdafdelingen zijn van 19.00 uur tot 20.30 uur op de vrijdagen 8 september, 13 oktober, 10 november en 8 december. maandag 18 december ( 3e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 19 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bijeenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

INVENTARIS VAN PIEDFORTS VAN DE SPAANSE NEDERLANDEN: Een oproep tot medewerking en melding van exemplaren.

INVENTARIS VAN PIEDFORTS VAN DE SPAANSE NEDERLANDEN: Een oproep tot medewerking en melding van exemplaren. INVENTARIS VAN PIEDFORTS VAN DE SPAANSE NEDERLANDEN: Een oproep tot medewerking en melding van exemplaren. Beste muntliefhebber, Na de publicatie in 2015 van mijn recentste boek met de titel De munten

Nadere informatie

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt.

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. 25-10-2017 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Domein Varenbroek 1 HOUTVERKOOP Onder voorzitterschap van het Agentschap

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

- Stadhuis van Dendermonde: opdruk 55c bpost 5/11/1921. Velindeling : 1 paneel 25 (5x5) Uitgiftedatum: Uitgiftedatum:

- Stadhuis van Dendermonde: opdruk 55c bpost 5/11/1921. Velindeling : 1 paneel 25 (5x5) Uitgiftedatum: Uitgiftedatum: 179 179/181 180 181 182 182/182A 183 183-184 184/186 185 186 187 187-188 188/188A - VIIe Olympische Spelen te Antwerpen - Toeslag vooroorlogsinvalieden bpost 20/05/1920 20/05/1920 Ontwerp : American Bank

Nadere informatie

museabrugge.be MUSEA BRUGGE Collectiepresentatie georges vantongerloo groeningemuseum I I persdossier

museabrugge.be MUSEA BRUGGE Collectiepresentatie georges vantongerloo groeningemuseum I I persdossier museabrugge.be MUSEA BRUGGE Collectiepresentatie georges vantongerloo groeningemuseum I 26.09. 15-07.02. 16 I persdossier collectiepresentatie Georges Van Tongerloo 2 KORT MEER INFO Het Groeningemuseum

Nadere informatie

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803.

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden,

Nadere informatie

Huisreglement wielerclub WTC De Triples

Huisreglement wielerclub WTC De Triples Huisreglement wielerclub WTC De Triples 1. Vereniging De vereniging is opgericht te Evergem op 1 januari 2011 en bestaat als feitelijke vereniging. Het doel van onze vereniging is het samenbrengen van

Nadere informatie

Uw ref: onze ref: datum MW/BUD/89 ERR/21/3 20..-11-25

Uw ref: onze ref: datum MW/BUD/89 ERR/21/3 20..-11-25 DOSSIER 21 1 DOSSIER 27 2 DOSSIER 30 3 DOSSIER 37 4 Caputsteenstraat 134 Tel. en Fax 015 41 55 55 Gsm 0496 66 24 59 budgetshop@telenet.be www.budgetshop.be RPR Mechelen Fortis Bank 293-0181743-20 IBAN

Nadere informatie

Wetgeving betreffende de Belgische firmaperforaties

Wetgeving betreffende de Belgische firmaperforaties Wetgeving betreffende de Belgische firmaperforaties (Erik Pollet; uit: Perfinpost nr. 82, september 2007) I. InIeiding In de tweede helft van de l9de eeuw waren postzegets relatief veel duurder dan nu.

Nadere informatie

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken.

Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Gebruikers handleiding KBOF online voor clubsecretarissen en ringverantwoordelijken. Met deze handleiding trachten we u wegwijs te maken voor het gebruiken van KBOFonline. De K.B.O.F wil hiermee de clubsecretarissen

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz

UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING. Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band MHz 1 UITNODIGING VOOR KANDIDAATSTELLING Veiling van gebruiksrechten voor radiofrequenties in de band 2500 2690 MHz Voor de eerste maal worden gebruiksrechten voor radiofrequenties ter veiling aangeboden in

Nadere informatie

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN

REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN REGLEMENT van de 5e Tentoonstelling van de Belgische PASTELLISTEN Zaal Arsenal te NAMUR Rue Bruno, 11 5000 NAMUR Van 02 april tot 11 april 2016 Open voor het publiek op zaterdag en zondag van 10u tot 18u

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 RÉTROTRAIN Rétrotrain (voorheen Le musée du rail) is elke tweede zaterdag van de maand geopend van 9 tot 14 uur. Vrije bezoek. De toegangsprijs bedraagt 2 voor volwassenen en 1 voor

Nadere informatie

Buizenpost. 1 De ontwikkeling

Buizenpost. 1 De ontwikkeling Buizenpost Omstreeks 1860 was het in de grote wereldsteden zo druk, dat files de straten verstopten. Snel een briefje ergens heen brengen was er niet bij en de telefoon werd pas in 1876 uitgevonden. Met

Nadere informatie

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 Bijzondere regels voor de Beoordeling van Filatelistische literatuur op FIP-tentoonstellingen. (vertaling van de SREV=Special Regulations for the Evaluation

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel III

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel III Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel III De naoorlogse problemen Toen op 5 mei 1945 te Wageningen, en op 8 mei 1945 te Berlijn de wapenstilstandsverdragen werden gesloten, betekende dit

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

Zo stroomt de post. Poster P 4780 Afvoerleidraad Postkantoren

Zo stroomt de post. Poster P 4780 Afvoerleidraad Postkantoren Zo stroomt de post Als filatelisten zijn we niet alleen geïnteresseerd in de nieuwste uitgiften van TPG Post, maar ook in de manier waarop de posterijen werken. Daar valt veel over te vertellen, al is

Nadere informatie

Outside the lines. Frankeerzegels. www.sidelines.eu info@sidelines.eu. U ontvangt frankeersets twv 0,77 (31 BEF) * Frankeer uw briefwisseling

Outside the lines. Frankeerzegels. www.sidelines.eu info@sidelines.eu. U ontvangt frankeersets twv 0,77 (31 BEF) * Frankeer uw briefwisseling Frankeerzegels 1 U ontvangt frankeersets twv 0,77 (31 BEF) * 2 Frankeer uw briefwisseling 3 Adres noteren - Klaar voor verzending * Afbeeldingen zijn indicatief geleverde zegels wijken af van deze voorbeelden

Nadere informatie

Proces-verbaal N 39 DAGORDE

Proces-verbaal N 39 DAGORDE Brussel, 4 oktober 2011 BBSF-FSBB Bijlage 2 Proces-verbaal N 39 ALGEMENE STATUTAIRE VERGADERING VAN 25.10.2010 Dit P.V. is een project en moet worden goedgekeurd op de volgende vergadering. 1. Inleiding

Nadere informatie