Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT"

Transcriptie

1

2 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 51 nr. 3 Maart 2014 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 maart 2014 in de ontbijtzaal van het hotel Cosmopolite (verdieping 1), Albert I laan 141 vanaf 10 uur. Wij verwachten een grote opkomst zoals de voorbije maanden waarvoor dank. Breng eens een vriend of kennis mee. Een kruisje = lidgeld nog niet betaald Het bestuur EVEN UW AANDACHT Voor de laatkomers herinneren we nog eens dat het lidgeld voor 2014 kan gestort worden op rekening van de club (zie hieronder voor het IBAN nummer en BIC code). De leden die het tijdschrift per ontvangen kunnen hun lidkaart bekomen bij de secretaris van de club tijdens de clubvergaderingen. In dit tijdschrift een 9e vervolg van het artikel over de Groote Oorlog in de Westhoek. Tevens een bijdrage over hoe de ruildienst van de Verstandhouding werkt. Dit in voorbereiding van onze mogelijke aansluiting bij deze dienst.. Vergeet de Dag van de Filatelist op 19 april 2014 niet. Een interessante en aangename namiddag te Roeselare in t Brouwerijtje, Kaaistraat 19 (Firma Maselis). Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, OOSTENDE Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT Lokaal: Hotel Cosmopolite Koning Albert I laan, NIEUWPOORT- BAD Bankrekening: IBAN : BE BIC : BBRUBEBB op naam van POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK BTW nummer: BE NIEUWPOORT Redactie maandblad: de voorzitter ( Website: Maandblad nr. 519 of nr. 3 van jaargang Verschijnt 10 maal per jaar, de 25ste van elke maand (NIET in juli en augustus). De Postzegelclub van de Westhoek is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen onder het nummer 908 en sinds 1968 aangesloten bij de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.

3 2 Clubnieuws Prijswinnaars van februari Ledeine Michel 2. Verlinde Wilfried 3. Coeckelbergh Emiel 4. Dekock Eddy 5. Vandaele Norbert 6. Lecane Jean en tal van winnaars van kleinere prijzen Prijzen voor de tombola van maart / Cataloguswaarde : 30, / : 16, / : 11, / : 10, / : 06, / : 05,25 en tal van kleinere prijzen. Lidgelden Wij doen nogmaals een laatste oproep om uw lidgeld te vereffenen indien u dit nog niet zou gedaan hebben. Wij dringen ten zeerste aan omdat uw keuze tussen HOOFD- of BIJCLUB (lidgeld respectievelijk 8,50 en 6,50) noodzakelijk is om de juiste en volledige lijsten naar de KLBP te sturen. Wanneer er een teken staat in het vierkantje op de eerste bladzijde heeft nog niet betaald. Het rekeningnummer vindt u op de eerste bladzijde. Wie niet betaald heeft voor 25 maart 2013 wordt op het einde van die maand geschrapt uit de ledenlijst. U laat ons toch niet in de steek in dit jubileumjaar!! Bedanking De club bedankt Norbert Vandaele en Wilfried Verlinde voor de postzegels die zij gratis ter beschikking stelden voor de tombola. Clubwedstrijd Bank ING Op een der volgende bladzijden vindt u de uitslag van de derde opgave en het tussentijds klassement. Het wordt spannend. De vierde opgave luidt als volgt : Cat. Nr c + 15 c. Tuberculosebestrijding Spa wandelweg, voorzien van een mooie centrale afstempeling. In te leveren onder kristaldiamant en in een pergamijn envelopje bij Diane Desmet. Clubveiling van kavels met kleine instelwaarde - herhaling We hebben onderzoek gedaan naar de rendabiliteit van kavels met een zeer kleine instelwaarde bij onze maandelijkse verkoop onder de leden. De conclusie is dat deze kavels voor ongeveer 50% een koper vinden doch dat het voorafgaandelijk werk om deze kavels te registreren, te controleren en nadien af te rekenen of terug te bezorgen niet in evenredigheid is met de rendabiliteit voor de club. Daarom zal het veilingreglement aangepast worden. Kavels dienen een minimum instelwaarde van 2,50 te hebben. Dit kan bekomen worden hetzij via één postwaarde, hetzij via verschillende losse postwaarden (postgaaf of gestem

4 3 peld) samengevoegd tot de minimumwaarde, hetzij door één postzegelreeks of het samenvoegen van meerdere reeksen tot de minimumwaarde bereikt wordt. Deze richtlijn treedt onmiddellijk in voege. Kavels die hieraan niet voldoen worden uit verkoop genomen en terugbezorgd aan de verkoper. FILA NOVUS PORTUS 2013 Het is de hoogste tijd om u in te schrijven indien u wilt deelnemen aan deze regionale competitie. Inschrijvingsformulieren zijn ter beschikking bij de voorzitter en bij bestuurslid Diane Desmet. Wat zijn de voorwaarden : Minimum 3 vlakken en maximum 8 vlakken van 16 bladen A4 kunnen vullen met uw verzameling m.a.w. minimum 48 bladen A4 en maximum 128 bladen A4. De inzending moet uw persoonlijke eigendom zijn. Uw inzending moet behoren tot één van de volgende disciplines : Traditionele filatelie Postgeschiedenis Postwaardestukken Aero- of Astrofilatelie Thematische filatelie Maximafilie Fiscale filatelie-jeugdfilatelie- Eénkader verzameling Open klasse. Uitgiften die door de F.I.P. als schadelijk of ongewenst aangeduid zijn mogen niet tentoongesteld worden. Uw inschrijvingsformulier moet ondertekend zijn door de voorzitter. Het kadergeld bedraagt 5,00 per kader voor volwassenen. Jeugd gratis. Bij uw inschrijving dient u ook het plan van uw deelnemende inzending te voegen teneinde de jury wegwijs te maken in wat u tentoonstelt. Dag van de Filatelist 20 april 2013 De programmering van de Dag van de Filatelist behoudt in 2013 hetzelfde stramien als in De aanvang is gepland om 13 uur. Het filatelistisch luik van deze dag gaat door in Het Brouwerijtje, een lokaal van de firma van Patrick Maselis, gelegen Kaaistraat 19 te Roeselare. Zoals vroeger zijn er twee spreekbeurten over een filatelistisch onderwerp door eminente filatelisten. Vincent Schouberechts zal spreken over de Tassisdynastie Roger Verpoort zal het hebben over de kleurproeven van de Elstrom zegels. Rond 17 uur is een receptie gepland met mededeling van de uitslag van de bekerwedstrijd. Na de vergadering wordt andermaal een democratisch etentje georganiseerd in een plaatselijk eethuis. Er is ook en gratis tombola gepland. Een uitzonderlijke filatelietentoonstelling zal zeker het bezichtigen waard zijn. Alle leden van onze club worden vriendelijk uitgenodigd om de filatelistische namiddag, eventueel verlengd met een gezellige avond, bij te wonen. De deelname is volledig gratis behalve het etentje waarvoor de gegevens nog zullen medegedeeld worden. Aanbieding van een lid van de club Spoorwegzegels van België, een bijna complete verzameling, voor 90% mooi gestempeld, de overige postgaaf. De verzameling is zeer verzorgd, gemaakt op eigen ontworpen bladen met alle zegels onder kristal. Van de moderne uitgiften meerdere postgave, gezochte exemplaren. Cataloguswaarde : euro. Vraagprijs: 450 euro. Album na te zien bij de voorzitter tijdens de maartvergadering.

5 4 Filatelistisch nieuws Nieuwe postzegeluitgiften Vlinder 2 Nationaal Vlinder 1 Wereld Boekjes met 5 zelfklevende zegels : Belgische chocolade met geur en smaak van chocolade : MyStamp 1 Europa : Ronde van Vlaanderen 100 jaar Huis van de Landsbond Het dagelijks bestuur van de KLBP heeft, na een lange zoektocht, de hand kunnen leggen op een pand dat het nieuwe Huis van de KLBP zal worden. Het is gelegen te Zaventem, Leuvensesteenweg, 510 in het Businesspark Horizon. De lokalen bevinden zich op de 1 e verdieping en bestrijken een 170m². In de nabije toekomst zullen er de burelen, de vergaderzaal en de bibliotheek van de KLBP ondergebracht worden. Medaille Provinciale Filatelistische Verdienste Het KLBP bestuur West-Vlaanderen heeft de kandidatuur voorgedragen van Harold Pattyn uit Roeselare. Hij was jarenlang voorzitter van de jeugdclub van KVRP Roeselare en is actueel voorzitter van KVRP Roeselare. Bij voorbaat een proficiat.

6 5 Mededeling van Stamps & Philately In een schrijven laat Stamps & Philately in verband met de automaatvignetten weten : Na doorlichting van onze portfolio en analyse van de belangrijkste behoeften van onze klanten zijn we tot de conclusie gekomen dat de verkoop van de filatelistische vignetten niet langer kan behoren tot de kerntaken van bpost - Stamps & Philately, met name de postzegels en derivaten in direct verband met postzegels. Vanaf 2013 zullen de vignetten dus niet meer tot onze commerciële activiteiten behoren. Wij rekenen graag op uw begrip voor deze beslissing. Naar ons gevoel is dit zowel voor u als voor bpost noodzakelijk, om u de beste service te kunnen blijven bieden. Een rubriekje uit de oude doos VERZAMELEN IN VROEGER TIJD De vraag hoeveel de minderwaarde van zegels met plakkertjes of scharniertjes bedraagt heeft al in alle filatelistenclubs de onvermijdelijke polemieken uitgelokt. Over het contra ga ik hier niet uitweiden : eerder probeer ik een idee te geven hoe deze manier van zegelbevestiging burgerrecht verwierf en welke de voordelen tegenover de oudere methode waren. Eertijds werden de zegels gewoon op het albumblad of wat ervoor moest doorgaan - gekleefd. Dit kleven gebeurde na bevochtiging van de gom of men gebruikte zelfs (om zegelverlies te vermijden) allerlei lijmsoorten. Nu nog maken aldus bewerkte verzamelingen de wanhoop en ergernis van heel wat erfgenamen uit! Het is dus niet verwonderlijk dat Stanley Gibbons in een in 1903 gepubliceerde brochure Catalogue of Publications for Stamp Collectors het gebruik van scharniertjes aanraadt in volgende bewoordingen : Als u ze gebruikt zal uw verzameling ongetwijfeld een hogere verkoopwaarde hebben, daar u op die manier uw zegels ongeschonden kunt bewaren. Wegens diverse oorzaken kon deze theorie niet blijvend worden verdedigd : vooral na de tweede wereldoorlog werden de plakkertjes meer en meer geweerd. Uit het hele geval kan echter volgende conclusie worden getrokken : wees uitermate voorzichtig bij de aankoop van zogezegd postgave klassieke zegels. Keren wij terug naar onze brochure waaruit wij, al is ze te oud, nog heel wat kunnen opsteken. Voor het opbergen van de zegels beschikte men toen reeds over het inkleefalbum (blanco of voorgedrukt) en het insteekalbum. Het was zo dat dit inkleefalbum tezelfdertijd ook catalogus was. Op de linkerbladzijde staat een beschrijving van de zegels terwijl op de rechterbladzijde plaats voor het kleven werd voorzien. Dit is dus het grote onderscheid met onze moderne voorgedrukte albums. De grote attractie toen was een album dat plaats bood aan meer dan zegels of de hele wereld in een enkel album. Catalogi bestonden toen reeds geruime tijd, maar hadden een duidelijk andere functie dan thans het geval is. De verklaring is simpel : aanvankelijk waren catalogi verkoopslijsten van de handelaar die ze uitgaf en er werden dan ook nettoprijzen in vermeld. Om de bespreking van de brochure af te ronden geven wij nog een klein overzicht van de belangrijkste instrumenten die er in worden aangeboden: Een speciaal tangetje om plakkertjes om te plooien (in de vorm van scharniertjes) en het inkleven te vergemakkelijken ; Een opdrukmeter (sinds langere tijd uit ons arsenaal verdwenen); Een ideale tandingmeter (die in niets verschilt met de huidige exemplaren); Een speciaal kleurenboek (sinds 1970 door een handige kleurensleutel vervangen); Pincetten in diverse uitvoeringen, enz., enz.

7 6 VROEGERE BELGISCHE AFSTEMPELINGEN Voor een echte filatelist ligt er een schat verborgen in oude afstempelingen en de Belgische post heeft ons bedeeld met één van de rijkste verzamelingen aan afstempelingen. Nu zal u misschien opwerpen dat het niet veel zin meer heeft oude afstempelingen te spreken vermits de zegels uit die tijd voor de doorsnee verzamelaar financieel onbereikbaar zijn. Een blik in de catalogus overtuigt u wel van het tegendeel. Gestempelde zegels uit de klassieke periode zijn op veilingen nog aan aantrekkelijke prijzen te vinden. Een ministeriële nota van 17 juni 1849 gaf ongeveer de volgende richtlijnen uit : De 198 gevestigde Belgische postkantoren, verdeeld in 4 directiekantoren (Antwerpen, Brussel, Gent, Luik), 131 ontvangkantoren (percepties) en 63 hulpkantoren (distributies) die afhankelijk zijn van een ontvangkantoor (buiten de gevestigde kantoren waren er nog ambulante kantoren in treinwagons op 4 spoorlijnen) zullen vanaf 1 juli 1849 een poststempel gebruiken om de zegels te ontwaarden en zo het hergebruik tegen te gaan. De stempel zal geslagen worden in zwarte inkt geleverd door de administratie en bovendien een volgnummer dragen. Alle kantoren krijgen een volgnummer dat ongeveer overeenkomt met hun alfabetische rangschikking. De directie- en ontvangkantoren krijgen een stempel met horizontale balken t.o.v. de cijfers (directie 18 balken, andere 17 balken). De nummering loopt van nr. 1 (Aarschot) tot nr. 135 Zelzaete). De hulpkantoren krijgen een stempel met verticale balken t.o.v. cijfers gerangschikt van nr. 1 (Aeltre) tot nr. 63 (Willebroeck). Deze stempels zijn meestal met 18 balken. De ambulante kantoren krijgen een stempel met horizontale of verticale balken met de eerste letter van hun lijn gevolgd door een volgnummer in Romeinse cijfers (uitgezonderd O. 4 en O. 5). Er bestaat ook een stomme stempel met 14 of 18 balken te gebruiken door de landelijke postbode. Directiekantoor Ontvangkantoor Hulpkantoor Ambulant Landelijke stempel 18 balken 17 balken meestal 18 balken 17 balken 14 of 18 balken ( Luik) (Nieuwpoort) (Binche) (Luik-Verviers) Naarmate het gebruik van de postzegel toenam werden er tientallen nieuwe stempels aangemaakt. Mechelen bv. krijgt maar een eigen nummer (136) in 1850, Laken (181) in 1860, Oude- God (206) in Het zou vrij eenvoudig doch wel prijzig zijn alle nummerstempels trachten te verzamelen moesten er niet tal van uitzonderingen, vervangingen, verticale balken i.p.v. horizontale, afwijkende kleuren, dikkere balken en dus minder in aantal, afwijkende cijfertypes en afgesleten balken, enz.zijn. Dit maakt dit verzamelgebied echter extra boeiend. Raadpleeg maar eens de catalogus. Probeer maar eens alle stempeltypes met eventuele uitzonderingen van uw eigen gemeente bij elkaar te krijgen en dan liefst nog op een fraai poststuk. Het is een echte uitdaging!.

8 Op 15 april 1864 besloot het Bestuur der Posterijen alle balkenstempels te vervangen door stempels met nummer en puntjes. Deze stempels komen voor op de getande medaillons, en op getande zegels uit het Leopold I tijdperk vanaf zegel nr. 17. De reden is nogal duidelijk want de chaos qua nummering en balkentypes die ontstaan was bij de balkenstempels was niet meer te overzien. Men stapt ook af van het onderscheid tussen ontvang- en hulp(distributie)kantoren. Alle kantoren worden opnieuw alfabetisch gerangschikt en genummerd. De stempel is ruitvormig met 32 fijne punten en fijne cijfers. 7 Gent Alhoewel het vinden van postzegels met puntstempels al wat eenvoudiger is dan bij de balkenstempels zijn er ook hier drie grote verschillen in de afbeelding. Men spreekt over het standaardtype cijfer, het klein type cijfer en het verlengd cijfertype. De voorbeelden hierna maken dit duidelijker. Standaard ( ) Klein cijfer ( ) Verlengd cijfer ( ) Cijfer 3 ronde kop Cijfers kleiner en fijner Cijfers langwerpig en zwaarder Voet cijfer 2 golvend Ruit kleiner H 20-21mm Cijfer 3 platte kop, cijfer 2 platte voet Uiteindelijk werden er 455 puntstempels aangemaakt wat wijst op de gestage groei van het aantal kantoren. Voor de ambulante stempels bestaan er 19 types puntstempels met letters en Romeinse cijfers behalve E. IV en E.V (Luik Erquelinnes). De landelijke stomme balkenstempel bleef bestaan maar werd kleiner van formaat. Er dient nog op gewezen te worden dat de postkantoren zich niet steeds aan de regels hielden en stempelinkt in groene, rode en blauwe kleur durfden te gebruiken. Ook komt het voor dat door verstrooidheid van de postbeambte de ronde plaats-datum-uurstempel op de zegel geslagen werd i.p.v. op het poststuk. Tenslotte wordt met deze bijdrage een inleidend overzicht gegeven over onze vroegste poststempels. De geïnteresseerde filatelist vindt gespecialiseerde werken die deze materie veel uitgebreider behandelen. Etienne Moons Bronnen: Archieven en documenten van de auteur. Gespecialiseerde catalogus van de Belgische afstempelingen , NIPA 1999.

9 8 Den 'Grooten Oorlog' in de Westhoek door Etienne Moons Een tocht door het oorlogsgebied en haar meest markante sites 2e vervolg BEZOEK AAN DE SITES IN HET FRONTGEBIED VAN DE WESTHOEK VERDER IN DE RICHTING VAN DIKSMUIDE De hoofdweerstandslijn Na de Slag aan de IJzer en de onderwaterzetting van de streek tussen de IJzer en de spoorweg Diksmuide-Nieuwpoort werd deze laatste, gezien de bermen hoger lagen dan het omliggende terrein, uitgebouwd tot een versterkte hoofdweerstandslijn. Vanaf de baan van Nieuwpoort naar Pervijze kan men in de berm nog de overblijfselen van de bakstenen schuilplaatsen zien waarvan er twee gerestaureerd werden ter hoogte van de Krekemdenbrug over de Venepevaart. Deze spoorwegberm wordt in de streek ook Frontzate genoemd en is actueel uitgebouwd als een toeristische fietsroute tussen Diksmuide en Nieuwpoort. Observatietoren Pervijze Op de achtergrond van het Kastanjeplein in het centrum van Pervijze ziet men de overblijfselen van een observatietoren die tijdens W.O. I door de Belgen gebruikt werd. In feite waren het de restanten van de pastorij van Sint Catharinakapelle (Pervijze bestond vroeger uit 2 parochies : Pervijze en Sint-Cataharinakapelle) die uitgebouwd werden tot een versterkte toren die kon dienen als waarnemingspost. Oud-Stuivekenskerke Oud-Stuivekenskerke bereiken we door op de baan Pervijze Diksmuide ter hoogte van eethuis Lettenburg linksaf te slaan. Na het dwarsen van de Frontzate gaan we weer links richting Stuivekenskerke. Oud-Stuivekenskerke mag zeker de naam "Oorlogsoord toegekend worden want we vinden er zeer veel herinneringen aan de Eerste Wereldoorlog. Vooreerst dient vermeld dat de dorpskern in 1870 van Zuid naar Noord werd verplaatst, nabij het landgoed Viconia. Zo ontstond Nieuw-Stuivekens.

10 Twee voorposten van de hoofdweerstandslijn, die als waarnemings- en luisterpost ingericht waren op twee hoger gelegen terreinen in het overstroomd gebied, bevonden zich te Oud- Stuivekenskerke en 1 Km verderop noordwaarts aan het Reigersvliet. Zij werden op toenmalige stafkaarten aangeduid als Grand Garde d Oud- Stuivekenskerke en Grand Garde du Reigersvliet. De Grand Garde d Oud-Stuivekenskerke noemt zich actueel het Onze-Lieve- Vrouwehoekje, een beschermd oorlogslandschap met onder meer : de herdenkingskapel O.L.Vrouw ter Zege, de resten van de beschoten kerktoren die ingericht werd als artilleriewaarnemingspost voor Pater-Franciskaan Martial Lekeux, een voormalig artillerieofficier die dienst nam als oorlogsvrijwilliger, de ongeschonden demarcatiepaal met Belgische helm, de monumenten voor de Bataljons Karabiniers-Wielrijders en 5 e Regiment Lansiers en 41 kleine zuiltjes in herinnering aan Belgische regimenten van het Veldleger die in W.O. I gevochten hebben. De kapel bevat prachtige gekleurde glasramen die verband houden met de Eerste Wereldoorlog. Op de toren is er een oriëntatietafel die verwijst naar verschillende plaatsen die verband houden met de Slag aan de IJzer. Verscheidene Belgische legereenheden dragen op hun vaandel de eervolle vermelding Reigersvliet ter herinnering aan de zware gevechten bij de beide Grote Wachten in maart Stuivekenskerke en Tervate Twee gedenkplaten aan de neogotische St. Pieterskerk herinneren aan de bloedige strijd om de Tervatebrug De Slag van Tervate in oktober 1914 herinnert aan Graaf d Oultremont die samen met meer dan duizend grenadiers de dood vond in een vergeefse poging om de Duitsers terug over de IJzer te werpen. Langs de linker IJzeroever in het gehucht Tervate staat het monument ter ere van Graaf d'oultremont en zijn grenadiers. Het landgoed Viconia was van de XIIe eeuw af tot aan de Franse Revolutie een kloostergoed van de Franse Norbertijnerabdij Vicogne (nabij Valenciennes). Tijdens W.O. I werden zowel dorpskern als het landgoed omgebouwd tot een Duitse voorpost aan het IJzerfront. Kaaskerke Op het grondgebied van Kaaskerke vindt men, naast de Kalvarieberg, twee merkwaardige oorlogsmonumenten. De IJzertoren werd gebouwd in als herinnering aan de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde Vlaamse soldaten. Hij werd opgeblazen in Met het puin werd in 1949 de Paxpoort gebouwd. Vanaf 1952 rees geleidelijk de nieuwe toren, 84 m. hoog, uit de IJzervlakte op. Hij werd ingehuldigd op 22 augustus Het geheel wordt beheerd door het IJzerbedevaartcomité. 9

11 De Dodengang, een netwerk van loopgraven en bunkers, is een trouwe weergave van een van de gevaarlijkste vooruitgeschoven stellingen van het Belgisch leger in Met de bouw van de Dodengang in de linker IJzerdijk werd begonnen in 1915 om via een omtrekkende beweging de twee petroleumtanks die 500 meter verderop als Duitse mitrailleursposten waren ingericht te veroveren. Dit is nooit gelukt daar ook de Duitsers vanuit Tervate een loopgang uitbouwden in dezelfde IJzerdijk richting Diksmuide. Op 50 m. afstand bevinden zich trouwens de overblijfselen van een Duitse bunker. Het domein wordt beheerd door Defensie en is gratis toegankelijk. De Kalvarieberg met kapel langs de linker IJzeroever werd gebouwd in 1928 naar ontwerp van Karel Beyaert uit Izegem ter nagedachtenis van alle gevallen soldaten en burgers uit de Eerste Wereldoorlog. De inhuldiging werd bijgewoond door Prins Leopold en Prines Astrid. Vroeger werden bedevaarten naar dit monument gehouden doch dit gebruik is uitgestorven. Dit monument is nu dringend aan restauratie toe. 4. Diksmuide en omgeving Diksmuide Het centrum van Diksmuide werd in de Eerste Wereldoorlog volledig verwoest en kreeg dus evenzeer als Nieuwpoort en Ieper de naam van Frontstad. Na de volledige heropbouw onder leiding van architect Jozef Viérin werd in 1930 op de Grote Markt een standbeeld geplaatst voor generaal Jules Marie Alphonse Jacques, commandant van het 12 e Linieregiment dat Diksmuide verdedigde in oktober In 1919 kreeg hij van Koning Albert I de titel van baron en mocht zich generaal baron Jacques de Dixmude noemen. Op de rand van het stadspark in de omgeving van het spoorwegstation bevindt zich het monument opgericht in 1963 voor huldiging van de Franse Admiraal Ronarc h en zijn Brigade Fusiliers Marins die tot 10 november 1914 Diksmuide bleven verdedigen tegen de Duitse overweldiger. 10 Het Huis van de Spaanse gouverneur, na de wederopbouw het postkantoor van Diksmuide en gelegen in de Grauwe Broedersstraat, fungeerde tijdens de gevechten om Diksmuide een tijd als hulppost voor gekwetsten. (wordt vervolgd)

12 11 Clubwedstrijd Bank ING Derde reeks : Zegel nr. 846 Leopold III 2,50fr. 1. Debuysere Gustaaf 36,50 p. op 50 Wouters Albert 36,50 3. Calcoen Gilbert Goes Joe 34,50 Vanderhaeghe José 34,50 6. Decorte Noël Janssens Roland 31,50 8. Verlinde Eddy De Galan Roland 29, Bruggeman Oscar 27, Dhont Denis Saelens Linda 25 Rangschikking na 3 proeven: 1. Calcoen Gilbert 114,25 p./ WoutersAlbert 112,75 3. Decorte Noël 110,50 4. Verlinde Eddy 109,25 5. Goes Joe 108,50 6. Vanderhaeghe José 108,50 7. Debuysere Gustaaf 107,75 8. Bruggeman Oscar 106,75 9. Janssens Roland 103, Dhont Denis 98, Saelens Linda 91, De Galan Roland 89,75 Commentaar In de derde reeks liggen de resultaten dicht bij elkaar. Toch zijn er drie deelnemers die een zegel met de verkeerde tanding hebben ingediend. We zijn mild geweest en hebben alleen punten afgetrokken voor de rubriek tanding. Filatelistische manifestaties 03 maart 2013 BEVEREN (O.Vl.) Internationale ruilbeurs in de Sporthal Broedersschool, Stationsstraat te 9120 Beveren. Alle verzamelingen. Gratis inkom. Ruime parking aan de sporthal. Kleine restauratie. Info : Maes François, tel : 03/ of 16 maart 2013 DENDERMONDE Nationale Ruilbeurs georganiseerd door de Kon. Filakring van Dendermonde in de Middenschool Atheneum, Geldroplaan te 9200 Dendermonde. Gratis toegang. Info : Denis Hugo Tel : 052/ of 23 en 24 maart 2013 ANTWERPEN Internationale Postzegel- en Muntenbeurs in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan, 191 te 2020 Antwerpen. Open van 10 tot 18 uur op zaterdag en van 10 tot 16 uur op zondag. Toegang 3 euro.

13 VEILING MAART 2014 Lotnr Lot Status Instel in blok van 6 xx in strook van 3 xx A xx /86 in van 4 xx in blok van 9 xx /36 in blok van 4 xx /39 xx /44 xx /75 in bl.v.10m.v xx A/26 in blok v. 20 xx V xx in blok van 20 xx V2 xx cu verschoven dr xx /46 in blok van 4 xx V xx / /92 xx /92 x 2 xx /12 xx V xx /14 in paar xx V xx V xx /46 in blok van 6 xx /60 in blok van 4 xx V1 xx /60 in blok van 4 xx A/89Ain paar xx /42 x /55 xx /84 xx /91 xx /25 xx /67 xx /97 xx /11 xx /17 xx / /66 xx /78 xx /78 ʘ /85 ʘ /89 xx /95 m.de 4 plnrs xx /95 xx /18 in blok v. 4 xx ca/27c 16tand. xx 10 Lotnr Lot Status Instel xx /65 in blok v. 4 xx xx a 1074b wit p xx in bl. v.10 fosf xx /81 xx /46 xx /87 ʘ /03 ʘ /21 ʘ /30 ʘ /38 ʘ kleur Var blauw xx / /82 xx / /68 xx / xx / xx / xx / xx /07 xx / /55 xx Varia 8 zeg. Jaren 85 xx Varia 8 zegels xx 3 70 Blok 5A x Bl. 13/14 m.v1 xx 7 72 Bl. 15/16 xx Bl. 39/44 xx Bl /5+48 ʘ Bl.60 x10 xx 9 76 Bl. 67 ʘ Bl. 68 x 5 xx b B xx 4 79 b.10/13 x2 xx 4 80 Rolzegel 46 x10 xx 5 81 Varia Italie xx Varia Italie 561 zeg. ʘ 4 83 Frankrijk 291/93 ʘ Frankrijk 326/27 ʘ 4 85 Frankrijk 330/33 ʘ Frankrijk 339/40 ʘ 3 87 Frankrijk A ʘ Frankrijk 379 ʘ Frankrijk 396 ʘ Varia congo + zaire ʘ 3 91 Tsjecho-slowakije var ʘ verschillende omsl ʘ 3.50 Gebruikte notaties : XX = Postfris, X = met plakker, = Gestempeld, = Op omslag

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 december 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 1 Januari 2013 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 januari 2013 in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 april 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Januari 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 januari 2015 in de ontbijtzaal van hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 mei 2013 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 februari 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 december 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 mei 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE November 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 9 november 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 mei 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

1 Bestuur Borgoo Stefaan Pieter Bortierlaan 7 8470 Gistel 0474 46 84 38 Stefaan.borgoo@duni.com Desmedt Eddy Oude Brugseweg 268 8460 Roksem 050 81 33 60 desmedteddy@skynet.be Vindt ons leuk op facebook

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK MAANDBLAD FILATELIE November 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 november 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 oktober 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Maart 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 maart 2015 in de ontbijtzaal van het hotel

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 juni 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN

DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN DE BRIEVEN BRIGADE CREATIEF SCHRIJVEN POSTZEGELS EN VERZAMELEN INTRO VOOR DE LEERKRACHT Nu uw leerlingen mooie brieven kunnen schrijven, en alles geleerd hebben over kaartjes (ontwerpen), moeten die natuurlijk

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië

Digitale postzegels. Wat zijn digitale postzegels? Zwitserland. Italië Digitale postzegels Als het gaat over de toekomst van het postzegelverzamelen hoor je vaak dat e-mail en andere moderne ontwikkelingen de postzegel overbodig zullen maken. Voor een deel zal dat zeker gebeuren;

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 februari 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly 2 Clubnieuws Prijswinnaars van januari 2014 Clubprijzen 1. De Galan Roland 2. Dekock Eddy 3. Coeckelbergh Emiel 4. Versluys Romain 5. Coene Lut 6. Deygers Gert 7. Dhont Denis 8. Reychler Magdalena 9. De

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 23 juni 2013 in de zaal Iseland

Nadere informatie

De Beeldbankquiz WESTHOEK verbeeldt - receptie

De Beeldbankquiz WESTHOEK verbeeldt - receptie De Beeldbankquiz Donderdag 13 maart 2014 - WESTHOEK verbeeldt - receptie Enkele afspraken 14 vragen Telkens 1 mogelijk antwoord 1 schiftingsvraag 'WESTHOEK verbeeldt'- receptie - 13 maart 2014 2 De Beeldbankquiz

Nadere informatie

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart.

Afstempeling. Algemeen gebruikte uitdrukking. poststempel op een postzegel en / of poststuk. Let ook eens op de fraaie illustratie op deze kaart. Afgeschreven. Ook wel nietig afgeschreven. Als een met port belast stuk door de geadresseerde werd geweigerd of niet besteld kon worden, moest het niet te innen bedrag aan port worden afgeschreven en de

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Artikels boekjes Gazel II

Artikels boekjes Gazel II Artikels boekjes Gazel II Jaargang 1 nr 1 Jan Feb 1999 Sterke verhalen Firstday-Sheets (FD.S.) Oplagecijfers speciale postzegels 1998 Jaargang 1 nr 2 Maa Apr 1999 Sterke verhalen Buitenlands nieuws Jaargang

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 februari 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog - deel IV (slot) Postzegelruil met het buitenland Direct na de bevrijding was postzegelruil met het buitenland niet mogelijk, zeer tot ongenoegen van de

Nadere informatie

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5)

DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) DE FILATELISTISCHE KANT VAN DE THEMATISCHE FILATELIE: Van postzegel tot postale aanduiding (afl. 5) En postzegels in alle maten (vormen). In vorige afleveringen hebben we gezien dat er veel verschillende

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (1)

Machinestempels als verzamelgebied (1) Machinestempels als verzamelgebied (1) Veel filatelisten verzamelen, behalve postzegels, ook stempels. Sommige stempels zijn geliefd omdat ze volledig op een postzegel passen (puntstempels, ook wel nummerstempels

Nadere informatie

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014

De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth. Dinsdag 7 oktober 2014 De 100-jarige herdenking van het Gevecht aan de Edemolen te Nazareth Dinsdag 7 oktober 2014 In de eerste fase van de Eerste Wereldoorlog (4 augustus-31 oktober 1914) heeft het 5 Linie Regiment een lange

Nadere informatie

Koningin Beatrix een langlopende emissie

Koningin Beatrix een langlopende emissie Koningin Beatrix een langlopende emissie Toen op 2 januari 2002 de eerste postzegels verschenen met de waardeaanduiding uitsluitend in euro, werd een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de emissie-beatrix.

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 april 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014

Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014 1 Reslnfo Flash Editie jan feb mar 2014 Reslnfo-Flash wordt uitgegeven door de Groepering Reservemilitairen West-Vlaanderen vzw Traditiedrager van de Kring Reserveofficieren Brugge, Westhoek & leper Verantwoordelijke

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

De Lekbode 118 april 2009

De Lekbode 118 april 2009 H Haarlemse druk. De zegels de 2 e emissie werden tot eind 1866 in Utrecht en daarna in Haarlem gedrukt. Er zijn minimale verschillen te zien. Vandaar dat bij deze emissie wordt gesproken Utrechtse en

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 april 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor.

Eén cirkel stempel. Een stempeltype met slechts één gesloten ring. Het stempel dat U ziet komt in diverse typen voor. E Echt gelopen. Term voor een poststuk dat werkelijk werd verzonden en door de post werd besteld. Het stuk dat U ziet is voorzien van een vertrek en aankomststempel evenals een bestellerstempel. Eén cirkel

Nadere informatie

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 door Jan Lannoye U zal zich afvragen, wat hebben deze drie zaken met elkaar en met filatelie te maken. Wel alles, want deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar

Nadere informatie

RICHTLIJNEN voor de beoordeling van POSTHISTORISCHE VERZAME- LINGEN

RICHTLIJNEN voor de beoordeling van POSTHISTORISCHE VERZAME- LINGEN RICHTLIJNEN POSTHISTORISCHE INZENDINGEN Pag. 1 RICHTLIJNEN voor de beoordeling van POSTHISTORISCHE VERZAME- LINGEN INLEIDENDE OPMERKINGEN Deze herziene Richtlijnen zullen in werking treden voor tentoonstellingen

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 september 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

De Lekbode 106 april 2009

De Lekbode 106 april 2009 G Gebruikt. Een gestempelde zegel die echt is gebruikt. Dit in tegenstelling tot allerlei gelegenheids afstempelingen. Deze term wordt ook wel gebruikt voor postfrisse zegels met b.v. een plakker. Hier

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 april 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Meer mogelijkheden met Decemberzegels

Meer mogelijkheden met Decemberzegels Meer mogelijkheden met Decemberzegels Waarschijnlijk verzamelt u Nederland postfris en hebt u een compleet velletje van twintig decemberzegels aangeschaft. Daar bent u als verzamelaar snel mee klaar: wacht

Nadere informatie

Priority Mail 2016/03

Priority Mail 2016/03 Priority Mail 2016/03 Intro Deze keer een overvolle PM met de volgende onderwerpen: Oproep voor nieuwe beursactiviteit Oproep ontbrekende mededelingenbladen Jan Toorop Overtollige catalogi Filafair 2016

Nadere informatie

HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008

HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008 Inhoudtafel HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008...1 De Kalender 2008...1 Indeling van de webstek Rechts menu met algemene functies...2 Wijziging van de werktaal...2 0.Eenvormige schermen...3 1.Aansluiting

Nadere informatie

De (internationale) perfins van Zwitserland V

De (internationale) perfins van Zwitserland V De (internationale) perfins van Zwitserland V (D. Scheper; uit: Perfinpost nr. 31, nov. 1994) Een aantal internationaal georiënteerde bedrijven heeft ook 'buitenlandse' zegels van hun firmaperforatie voorzien.

Nadere informatie

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto

Nadere informatie

56, 80, 112, 192, 240, 480

56, 80, 112, 192, 240, 480 56, 80, 112, 192, 240, 480 Wie deze reeks cijfers ziet, denkt misschien te maken te hebben met een wiskundig artikel dat per ongeluk in Novioposta terecht is gekomen. Niets is echter minder waar. Engeland

Nadere informatie

het verhaal achter de postzegel

het verhaal achter de postzegel Missie 3 het verhaal achter de postzegel het verhaal achter de postzegel 1. WAT IS EEN POSTZEGEL? Een postzegel is een stukje papier met een bepaalde waarde dat je rechts bovenaan op een envelop plakt.

Nadere informatie

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919

DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 DE POST, DE ASLK EN DE WET VAN 1 juni 1919 door Jan Lannoye U zal zich afvragen, wat hebben deze drie zaken met elkaar en met filatelie te maken. Wel alles, want deze drie zijn onlosmakelijk met elkaar

Nadere informatie

De Lekbode 94 april 2009

De Lekbode 94 april 2009 F Facsimile. Nabootsing van zeldzame zegels. Regelmatig wordt dit soort maakwerk aangeboden, soms nog voor veel geld. Het gevaar van dit soort producten is dat vervalsers hiermede zeldzame stukken vervaardigen

Nadere informatie

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front 1. Inleiding a) De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare is meer dan tweehonderd jaar oud (van 1806). Tijdens de oorlog werden hier vooral Duitse soldaten begraven. b) Waarom? Roeselare wordt in

Nadere informatie

Dick Bruna en de post

Dick Bruna en de post Dick Bruna en de post Als eenvoud het kenmerk is van het ware, zoals het spreekwoord luidt, dan is het werk van de Nederlandse grafisch ontwerper Dick Bruna bijzonder "waar". Er zijn weinig andere kunstenaars

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 oktober 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt.

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. 25-10-2017 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Domein Varenbroek 1 HOUTVERKOOP Onder voorzitterschap van het Agentschap

Nadere informatie

Rotemstraat 14, 3545 Halen

Rotemstraat 14, 3545 Halen Rotemstraat 14, 3545 Halen Slag der Zilveren Helmen, 12 augustus 1914 Stel je een groot, sterk leger voor van duizenden Duitsers die optrokken vanuit Sint- Truiden, Borgloon en Hasselt richting Diest en

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie

IEPER. De busreis vangt aan aan De Brukkes te Neerhespen. Uur later te bepalen.

IEPER. De busreis vangt aan aan De Brukkes te Neerhespen. Uur later te bepalen. IEPER 2-daage reis op maandag 7 en dinsdag 8 april 2014 (eerste week paasvakantie) De busreis vangt aan aan De Brukkes te Neerhespen. Uur later te bepalen. Toelichting : Het gebied rond Ieper was van 1914

Nadere informatie

De Lekbode 66 april 2009

De Lekbode 66 april 2009 D Dag van de Aerofilatelie. Een dag die elk jaar wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Aerofilatelisten de Vliegende Hollander. Meestal is er op Schiphol een bijeenkomst en wordt er een

Nadere informatie

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015

Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Sponsorbrochure Seizoen 2014-2015 Geachte, Gelieve volgende brochure van KSCW Hofstade eens door te nemen, wij vinden het belangrijk dat U kan weten hoe belangrijk het is voor een club sponsors te hebben.

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto s...

Nadere informatie

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1

BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 BIJZONDERE REGELS FILATELISTISCHE LITERATUUR Pag. 1 Bijzondere regels voor de Beoordeling van Filatelistische literatuur op FIP-tentoonstellingen. (vertaling van de SREV=Special Regulations for the Evaluation

Nadere informatie

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen

Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen Vierdaagse onder de loupe Wie Nijmegen zegt, zegt Vierdaagse. Hoewel Nijmegen een r i j k verleden en ook hedentendage nog veel interessants te bieden heeft, dankt de stad zijn wereldwijde faam aan een

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 september 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN?

NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN? Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde vzw NU BELEGGEN IN BELGISCHE MUNTEN? Luc Vandamme Regelmatig wordt mij gevraagd of het kopen van Belgische munten een goede belegging zou kunnen zijn. Het

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 mei 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog DAD_02 Dadizele, voor de oorlog. De kinderen wachten op de tram. Overal in de streek liepen tramlijnen. Maar de tram maakte plaats voor de auto. Ook

Nadere informatie

INVENTARIS VAN PIEDFORTS VAN DE SPAANSE NEDERLANDEN: Een oproep tot medewerking en melding van exemplaren.

INVENTARIS VAN PIEDFORTS VAN DE SPAANSE NEDERLANDEN: Een oproep tot medewerking en melding van exemplaren. INVENTARIS VAN PIEDFORTS VAN DE SPAANSE NEDERLANDEN: Een oproep tot medewerking en melding van exemplaren. Beste muntliefhebber, Na de publicatie in 2015 van mijn recentste boek met de titel De munten

Nadere informatie

ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps!

ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! ONTDEK WOI MET JE KLAS in drie boeiende apps! Wil je met je klas een project uitwerken rond WOI en gebruik maken van nieuwe media? Dan zijn deze drie apps

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

DE BOERENOORLOG 1899-1902

DE BOERENOORLOG 1899-1902 DE BOERENOORLOG 1899-1902 Jan van Riebeeck Stichter van de Kaapkolonie In "Novioposta" nummer 9 van januari 1985 werd het eerste deel van dit artikel opgenomen. Na een overzicht van de geschiedenis van

Nadere informatie

Thema avond "Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland".

Thema avond Verenigd koninkrijk van Groot Brittannië en Noord Ierland. Van de redactie Nu de vakantie voorbij is, gaat eenieder weer aan de slag met de postzegels. Velen zullen kijken wat er zoal op de vakantie kaarten is binnen gekomen. Zitten daar nog de nodige aanwinsten

Nadere informatie

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom.

Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. Machinestempels als verzamelgebied (4) Jos M.A.G. Stroom. In de vorige aflevering heb ik aandacht besteed aan de machinestempels uit de Kerst- en Nieuwjaarsperiode (KNJ), die elk jaar opnieuw weer voor

Nadere informatie

Plezier in thematisch verzamelen. (1)

Plezier in thematisch verzamelen. (1) Plezier in thematisch verzamelen. (1) Postzegels verzamelen kan op grofweg twee manieren: de traditionele waarbij je alle zegels van een land bij elkaar probeert te krijgen, of het verzamelen op onderwerp

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige

Lang geleden was dit een probleem, dat sommige OP ZONDAG >BESTELLEN< OF >NIET BESTELLEN< Lang geleden was dit een probleem, dat sommige postadministraties trachtten op te lossen. De post werd toen nog enige malen per dag bezorgd, óók op zondag. Tegenwoordig

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 oktober 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen

Aanslagbiljet Personenbelasting en aanvullende belastingen Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit Afz.: ONTVANGK. EEKLO GARENSTRAAT 48 9900 EEKLO REYERS Auguste Reyerslaan 52 1043 Brussel Aanslagbiljet Personenbelasting en

Nadere informatie

Transorma lettercombinatie op brief

Transorma lettercombinatie op brief Transorma lettercombinatie op brief Tijdens een van de clubavonden van onze postzegelclub krijg ik van een van mijn medeleden een brief met de vraag Is dit iets voor je verzameling? Een snelle blik leert

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

Architect: gebroeders van der Laan. (Hans van der Laan en Nico van der Laan)

Architect: gebroeders van der Laan. (Hans van der Laan en Nico van der Laan) Opdracht 8: Zoek de achtergronden van een monument Voor dit onderzoek hebben wij gekozen voor de herdenkingskapel st. Jozef. Deze is te vinden in het hortensiapark te Helmond 1. In welke categorie valt

Nadere informatie

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3

Heliogravure Gravure : Etn. Jean Malvaux. Oplage : ex Perforatie: T.: 11 1/2 Aantal platen : 2 Gomming : Zetmeelgom Papier: F-P3 nr1703 1703 nr1704 1704 nr1705 1705/1706 nr1706 nr1707 1707 nr1708 1708/1711 nr1709 nr1710 nr1711 nr1712 1712 - Cijfer op heraldieke leeuw. Type van nr. 849. folder Nr. 23/73 bpost 14/01/1974 14/01/1974

Nadere informatie

IJzervlakte. Diksmuide, 22 km

IJzervlakte. Diksmuide, 22 km Diksmuide, 22 km Situering De zeepolders in de Westhoek op het grondgebied van Diksmuide (Kaaskerke, Stuivekenskerke, Keiem, Beerst ) ten noorden van Diksmuide-centrum aan weerszijden van de IJzer. Kaart

Nadere informatie

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen

Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uitkeringsaanvraag voor pleegzorgen Uw wenst afwezig te blijven van het werk om pleegzorgen te verstrekken aan de perso(o)n(en) die door de rechtbank, door een door de bevoegde Gemeenschap erkende plaatsingsdienst,

Nadere informatie

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1

Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Deviezenproblemen rondom de Tweede Wereldoorlog deel 1 Algemeen Het leek mij nuttig om vóór de beschrijving van de deviezenproblemen eerst duidelijk te maken wat onder deviezen verstaan moet worden, zulks

Nadere informatie

De nieuwe landen in het oosten

De nieuwe landen in het oosten De nieuwe landen in het oosten Sinds het einde van de Koude Oorlog is de kaart van Europa ingrijpend gewijzigd. Sommige staten zijn verdwenen om op te gaan in een groter geheel ( denk aan de DDR), maar

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN

OMZENDNOTA Nr 33732 van 28 oktober 2010 BETREFFENDE DE NIEUWE NUMMERPLATEN K O N I N K R I J K B E L G I Ë F e d e r a l e o v e r h e i d s d i e n s t B u i t e n l a n d s s Z a k e n, B u i t e n l a n d s e H a n d e l e n O n t w i k k e l i n g s s a m e n w e r k i n

Nadere informatie

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB

Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Vlaamse Zaalvoetbalbond VZVB Starten met een jeugdclub seizoen 2017 2018 Erkende recreatieve sportfederatie 1 Inleiding Een van de doelstellingen van de Vlaamse Zaalvoetbalbond is om de jeugdcup verder

Nadere informatie

In vele Europese landen en in een groot aantal buiten

In vele Europese landen en in een groot aantal buiten STIEFKINDEREN VAN DE FILATELIE TELEGRAMZEGELS In vele Europese landen en in een groot aantal buiten ons werelddeel werd in de vorige eeuw op ruime schaal gebruik gemaakt van telegramzegels. Op 1 januari

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Kenmerkenlijst: J1849-J1919 (1-178) NB: xxx (blauw vet): gegevens eveneens in album - Epauletten bpost 1/7/1849 1/7/1849

Kenmerkenlijst: J1849-J1919 (1-178) NB: xxx (blauw vet): gegevens eveneens in album - Epauletten bpost 1/7/1849 1/7/1849 1 1/2 2 3 3/5B 4 5 6 6/8A 7 8 9 9/12B 10 11 12 10 10A/12A 10 11 12 - Epauletten bpost 1/7/1849 1/7/1849 Watermerk: 2 geweven Hoofdletters "LL" in kader Aantal platen 1-1 ; 2-2 Tekeningen : Charles Baugniet

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 september 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie