MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT"

Transcriptie

1

2 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 april 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite (Verdieping 1) vanaf 10 uur. De vergaderingen worden nog altijd druk bijgewoond. Houden zo! We verwachten u even talrijk als vorige maand. Breng eens een vriend of kennis mee. Het bestuur EVEN UW AANDACHT In dit maandblad gaan we verder met het tiende en voorlaatste vervolg van de historische reeks over de Groote Oorlog in de Westhoek. We vertoeven in de streek van Mesen, Ploegsteert en Armentières. Denk er aan uw zegel voor de clubwedstrijd Bank ING binnen te brengen tijdens de aprilvergadering. Het is de laatste opgave voor dit werkjaar. Vergeet uw zegel voor de clubwedstrijd Bank ING niet in te geven tijdens de vergadering. Ook de club heeft besloten zijn zegelaankopen van Belgische postzegels via de postzegelhandel Ostend Philatelic te laten gebeuren. Zo zijn we zeker dat we niets missen. We geven in dit tijdschrift ook de werkwijze voor het ontlenen van catalogi en naslagwerken uit ons Infohoekje mee. Ook zullen er tijdens de vergadering voor de eerste maal sinds lang ruilboekjes ter beschikking zijn. Het reglement hiervoor stond in het maandblad van maart. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, OOSTENDE Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT Lokaal: Hotel Cosmopolite Koning Albert I laan, NIEUWPOORT- BAD Bankrekening: IBAN : BE BIC : BBRUBEBB op naam van POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK BTW nummer: BE NIEUWPOORT Redactie maandblad: de voorzitter ( Website: Maandblad nr. 520 of nr. 4 van jaargang Verschijnt 10 maal per jaar, de 25ste van elke maand (NIET in juli en augustus). De Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek is aangesloten bij de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen onder het nummer 908 en sinds 1968 aangesloten bij de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen.

3 Clubnieuws Prijswinnaars van maart Mathieu Jean-Pierre 2. Dhont Denis 3. Dhont Denis 4. Bracke Marcel 5. Coeckelbergh Emiel 6. Klerdan Jo en al van winnaars van kleinere prijzen Prijzen voor de tombola van april / Cataloguswaarde : 34,00 2. Blok : 20, : 12,50 4. Blok : 07,50 5. Boekje : 06,50 6. Blok : 05,50 en tal van kleinere prijzen. Nieuw lid Wij konden in maart een nieuw lid toevoegen aan ons bestand en heten hem dan ook van harte welkom in de club. Het gaat om : EM HC VANDECASTEELE Filiep Halewijnstraat MENEN (aangebracht door De Snoeck Joris). Een aangenaam verblijf onder onze leden. Onze clubwedstrijd Bank ING Vergeet niet uw zegel mee te brengen en in te leveren voor de laatste reeks van onze clubwedstrijd Bank ING. Ledenbestand De lidgelden zijn geïnd en de ledenlijst is opgesteld. Op dit ogenblik tellen we 80 leden in de hoofdclub en 38 leden in de bijclub. We tellen nog enkele achterblijvers. Er zijn ook een achttal ereleden en een tiental sympathisanten en VIP. Wij zijn verheugd dat slechts enkelen afgehaakt hebben na ons jubileumjaar. Dat laat ons hopen dat we met het huidige ledenbestand de komende jaren verder onze activiteiten kunnen ontplooien. Bedankt voor het vertrouwen in het beleid. Het was niet altijd even gemakkelijk. Het Infohoekje De meeste onder onze leden kennen het wel doch voor de leden die de laatste vijf jaar toegetreden zijn tot de club geven we op een van de volgende bladzijden het reglement van de Uitleendienst van de documentatie weer. Er zijn geen wijzigingen t.o.v. vroeger op enkel details na. De Dienst Ruilboekjes Als alles meezit zullen we op de vergadering van april over ruilboekjes beschikken. Deze komen van de Ruildienst georganiseerd door de Verstandhouding der W. VL. Postzegelkringen. Wij dienen dus ook de voorschriften die in het vorige maandblad neergeschreven werden stipt op te volgen.

4 Dit betekent vooral dat de ruilboekjes enkel kunnen ingekeken worden TIJDENS de clubvergadering en NIET meegenomen kunnen worden naar een locatie buiten de club. Houd hiermede rekening wanneer u van deze nieuwe dienst wil gebruik maken. De Dienst Nieuwigheden Steeds meer leden wensen gebruik te maken van de Dienst Nieuwigheden die we opgestart hebben met de medewerking van de Oostendse filateliewinkel : Ostend-Philatelic, St Petrus- en Paulusplein 19 te Oostende. Tel : 059/ en Het is een bijhuis van groothandel Dezittere uit Tielt-Winge (Vlaams Brabant). Openingsuren : dinsdag/zaterdag : en (maandag gesloten). Mits een kleine opleg van 5,00 euro word je op al je wenken bediend. Betaling slechts na ontvangst van de zegels. Ook andere filateliebenodigdheden worden al meer dan 15 jaar een door de club via de groothandel Dezittere besteld tot onze grote tevredenheid. Deze die nog twijfelen kunnen we alleen maar melden dat de reeds aangesloten leden erg tevreden zijn over de service. Aankoop catalogi De club zal een redelijk grote investering doen van ongeveer 250 euro voor de aankoop van diverse catalogi Yvert-Tellier. Er is gebleken dat Y-T zijn indeling van de catalogi van Europa nogal erg gewijzigd heeft wat ons tot deze ingrijpende aankoop noopt. Postkantoor Nieuwpoort is verhuisd Het postkantoor van Nieuwpoort heeft een nieuwe stek gevonden. Het adres luidt : Oostendestraat 3 bus 002 te 8620 Nieuwpoort. Uitzonderlijke postzegeltentoonstelling in Ieper 12 en 13 juli 2014

5 PROCEDURE BIJ HET UITLENEN VAN DOCUMENTATIE UIT HET INFOHOEKJE Vooraf Het is noodzakelijk regelmatig een nazicht te doen van de in voege zijnde reglementen en voorschriften om ze aan te passen aan de evolutie van het clubleven. Zo ook met de procedure aangaande het uitlenen van documentatie uit het Infohoekje. De club doet af en toe een aankoop van een interessante publicatie of standaardwerk over filatelie. Ook de catalogi worden regelmatig vernieuwd. Het is normaal dat onze leden deze documentatie kunnen gebruiken en wij zijn van oordeel dat dit in zekere mate gratis moet zijn. Daarom onderstaande richtlijnen die aangepast werden aan de huidige behoeften. Procedure Het Infohoekje is ter beschikking van uur tot de aanvang van de vergadering en nog 15 minuten na het beëindigen van de veiling. Zoek in de bibliotheekcatalogus die ter beschikking ligt bij de commissaris voor het Infohoekje het naslagwerk op dat u wenst te ontlenen. MAXIMAAL 2 naslagwerken per ontleenbeurt. Vraag aan de commissaris de gekozen werken voor u op te zoeken. Leg uw lidkaart voor (om de juiste schrijfwijze van uw naam te noteren) om u te registreren in het uitleenregister samen met het catalogusnummer van het ontleende werk. Teken voor ontvangst van de verkregen documentatie. Bij teruggave van de documentatie (in principe tijdens de vergadering van de volgende maand) tekent de commissaris Infohoekje voor terugname van de werken met aanduiding van de datum. Bij het langer in bezit houden van documentatie dan geregistreerde maand wordt per verlopen maand een bijdrage van 0,50 aangerekend. Nabeschouwing Het spreekt voor zich dat de diverse postzegelcatalogi het meest gevraagd worden om te ontlenen. Wij dringen er dan ook op aan dat de termijn van 1 maand zou gerespecteerd worden om andere leden-verzamelaars ook de mogelijkheid te geven binnen een redelijke termijn over een catalogus te kunnen beschikken. Wij vragen ook om de nodige zorg te besteden aan de ontleende werken. Vooral de dure naslagwerken vragen om de nodige omzichtigheid. Wij rekenen op uw medewerking ter zake. Ernstige nalatigheid of beschadiging zal ten laste van de ontlener gelegd worden met de noodzakelijke geldelijke vergoeding van de geleden schade als gevolg.

6 Filatelistisch nieuws Nieuwe postzegeluitgiften Kuifje en zijn vrienden Andreas Vesalius Berichten van de KLBP Vooreerst : veel info over filatelieactiviteiten is te vinden op de webstek Meer nieuws over de Regionale Tentoonstellingen met wedstrijdkarakter in 2015 : Provincies Antwerpen Limburg : september Provincies Oost- en West-Vlaanderen : oktober 2015 in Wetteren Provincie Brabant en Brussel : juni 2015 waar.? Provincies Luik en Luxemburg ; geen datum, waarschijnlijk Bastogne Provincies Namen en Henegouwen : nog geen datum noch plaats. De Nationale Competitieve Tentoonstelling met wedstrijdkarakter zal in 2016 doorgaan te Roeselare.

7 Den 'Grooten Oorlog' in de Westhoek door Etienne Moons Een tocht door het oorlogsgebied en haar meest markante sites 10e vervolg BEZOEK AAN DE SITES IN HET FRONTGEBIED VAN DE WESTHOEK 8. Richting Armentières in Noord-Frankrijk. Mesen Messines Ridge (New Zealand) Memorial Mesen werd op 1 november 1914 ingenomen door de Duitsers. Pogingen door Franse troepen om de stad te heroveren op 6 en 7 november 1914 mislukten. Pas tijdens de Mijnenslag van 7 tot 14 juni 1917 kon de Messines Ridge heroverd worden door troepen van de Nieuw-Zeelandse divisie. Tijdens deze veldslag zouden 914 Nieuw-Zeelandse militairen de dood vinden, waarvan er 537 niet meer geïdentificeerd konden worden. De Duitsers konden Mesen opnieuw veroveren op 10 en 11 april 1918 tijdens het Duitse Lente-offensief, ondanks heftige weerstand van een Zuid-Afrikaanse brigade. De stad werd uiteindelijk door de Britse 34ste divisie definitief veroverd op september De militairen van de Nieuw-Zeelandse divisie worden herdacht op het New Zealand Memorial Park. De architect is S. Hurst Eager, die ook andere monumenten in de buurt van Ieper heeft ontworpen, en het bevat een embleem van de beeldhouwer A.R. Fraser (beide afkomstig uit Nieuw-Zeeland). Het monument werd op 1 augustus 1924 door Koning Albert I ingehuldigd. Vanaf het monument heeft men zicht over het veld vanwaar de aanvallende Nieuw-Zeelandse soldaten kwamen. In het park zijn nog restanten van twee Duitse bunkers aanwezig. Op dit ogenblik wordt het voormalige stadhuis (Mesen is een stad!!) gerenoveerd om er onder meer het oorlogsmuseum in onder te brengen. Mesen Iers Vredespark met Vredestoren Even buiten Mesen, in de richting van Ploegsteert en Armentières, bevindt zich het Ierse Vredespark. Het is een project van de Ierse organisatie "A Journey of Reconciliation" en werd met steun van Mesen van juli tot november 1998 aangelegd door jongeren uit Noord- Ierland en de Ierse republiek als een symbool van vrede en verzoening. Op 11 november 1998 werd het park ingewijd door de onthulling van een gedenkplaat door de Ierse president Mary McAleese, in aanwezigheid van Koning Albert II van België en Koningin Elizabeth II van Groot Brittannië. Het opvallendste in het park is de Vredestoren, die verwijst naar de Ierse middeleeuwse torens die door de Kelten werden opgetrokken als verdediging tegen de Vikingen. In het park symboliseert de Vredestoren enerzijds de herdenking van alle soldaten van het Ierse eiland die vochten en gesneuveld zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog. Anderzijds staat deze voor het streven naar verzoening tussen alle inwoners van het Ierse eiland. In de toren zijn in gedenkboeken de namen van circa Ierse doden uit de Eerste Wereldoorlog aanwezig. Het Vredespark werd ontworpen door de architecten O'Grady uit Ierland en Breyne uit leper.

8 Ploegsteert Catacombs Christmas truce Het dorp behoort tot de provincie Henegouwen en is een deelgemeente van Komen-Waasten. Het ligt op de drukke weg van Ieper naar Armerntières. In Plug Street, de naam die de Britten en de ANZACS (Australian and New Zealand Army Corps) aan deze gemeente gaven, en in de nabije omgeving werd slag geleverd vanuit de loopgraven. Meestal waren het geen uitgesproken grote offensieven doch eerder lokale gevechten om de één of andere heuvelrug te veroveren. Vertrekkend uit Mesen richting Zuiden rijden we door een sterk glooiend terrein. We klimmen naar de hoogte van La Hutte, door de Britten Hill 63 genoemd. Op deze top en onder de overblijfselen van een vroeger kasteel bevonden zich de Catacombs, een Britse ondergrondse verblijfplaats voor 2 bataljons (1.200 man). Helaas is deze niet meer te bezoeken wegens verscheidene instortingen. Op het kruispunt met 5 wegwijzers naar Britse begraafplaatsen slaan we linksaf en komen na enkele honderden meters aan een houten kruis met eronder een aantal veelkleurige voetballen. Op het veld achter het kruis speelden Britse en Duitse soldaten een partijtje voetbal op Kerstmis Deze plaats heet dan ook 'The Khaki Chums Christmas Truce We zijn nu in het gehucht St Yvon en naderen het Ploegsteertbos waarin zich verscheidene Britse begraafplaatsen bevinden : Mud Corner Cemetery, Toronto Avenue Cemetery, Ploegsteert Wood Cemetery, Rifle House Cemetery. In de onmiddellijke omgeving zijn er ook 2 mijnkraters doch deze zijn privaat eigendom en moeilijk te benaderen. Waar in juli 1955 nog een mijnput ontploft is door een blikseminslag is niets meer te zien doch de plaats is wel aangeduid. We zijn nu ter hoogte van Le Pélerin. We hernemen onze route vanaf La Hutte en dalen verder zuidwaarts af richting Ploegsteert naar Hyde Park Corner, genoemd naar het bekende Londense park. Ploegsteert Memorial to the Missing Twee Britse begraafplaatsen links en rechts van de weg en een prachtig monument, het Ploegsteert Memorial to the Missing, opgericht in Het is een indrukwekkende cirkelvormig paviljoen. De ingang wordt door twee stenen leeuwen geflankeerd. De namen van soldaten en Britse officieren evenals 13 Zuid-Afrikanen zonder gekend graf, zijn er gegraveerd op grote panelen. Het monument werd ontworpen door Harold Charlton Bradshaw en de sculpturen, waaronder de twee leeuwen, zijn van Gilbert Ledward. Het memoriaal werd ingehuldigd op 7 juni 1931 door de hertog van Brabant, later koning Leopold III.

9 Op een kleine honderd meter van het memoriaal is sinds kort een prachtig bezoekerscentrum geopend. Dit centrum, gelegen in het verlengde van het bos van Ploegsteert, vertelt het leven van zowel de soldaten als de gewone bevolking tijdens de oorlog van De educatieve film die er vertoond wordt is meer dan de moeite waard om bekeken te worden. Met een zeer duidelijke filmische weergave wordt de aanhef, de oorlog zelf en de gevolgen van de wereldbrand uitgelegd. Ploegsteert - Rabecqueplein We zetten onze tocht verder richting Ploegsteert Centrum (Rabecqueplein). Aan de gevel van het voormalige gemeentehuis herinnert een bas-reliëf eraan dat Winston Churchill hier ooit verbleef als luitenant-kolonel bevelhebber van het 6th Royal Scots Fuseliers Batallion. Nadat Churchill op 17 mei 1915 door premier Asquith werd gedwongen zijn ontslag als First Lord of the Admiralty in te dienen in verband met zijn leidende rol in het Dardanellen debacle kwam hij voor de vraag te staan: wat nu? Gelukkig kon Churchill de Britse opperbevelhebber in Frankrijk, Lord French, tot zijn persoonlijke vrienden rekenen. Hoewel hij vijftien jaar geleden als eenvoudige luitenant was afgezwaaid, zag Churchill hier volop nieuwe kansen. In oorlogstijd kun je tenslotte vele rangen overslaan. Helaas voor hem kwam in diezelfde tijd de positie van French op de tocht te staan. Hij kon niets meer voor zijn vriend doen. De legerleiding wil niet verder gaan dan Churchill de functie van bataljonscommandant aan te bieden in de rang van eerste luitenant. En zo kwam Churchill terecht in de loopgraven van Vlaanderen. Churchill in het uniform van de Royal Scotch Fusiliers 9. Armentières We maken een kleine sprong over de Belgisch-Franse grens via Le Bizet naar Armentières en Nieppe om daarna via Nieuwkerke, Loker en Kemmel terug te keren naar Ieper waar onze tocht een einde neemt. In Armentières, dat slechts in 1918 voor zes maanden in Duitse handen viel, kwamen de Britse militairen rust en vertier zoeken. Van hier stamt ook het wereldbekende liedje van de Mademoiselle from Armentières dat in 1915 neergeschreven werd door sergeant Edward Royland in een paar Frans-Engelse strofen en een refrein. De Canadese luitenant Gitz Rice zette het op de melodie van een oud Frans soldatenlied.

10 Op de Place Général de Gaulle staat het torenvormige gedenkteken voor de oorlogsslachtoffers ontworpen door de Rijselse architecten Louis Cordonnier, vader en zoon. De beeldengroep en de drie reliêfs zijn van beeldhouwer L. Dhelin. Ook het stadhuis met belfort werd onder leiding van architect Louis Cordonnier in 1925 heropgebouwd na de zware schade toegebracht tijdens WO I. We verlaten Armentières richting Bailleul en Dunkerque. Eerst rijden we over het Canal de la Dérivation de la Lys en vervolgens over de Leie zelf. Net achter deze laatste brug begint Pont-de Nieppe, deelgemeente van Nieppe. Deutscher Soldatenfriedhof Pont-de-Nieppe Opgelet nu want 1 km na de laatste brug wordt de Duitse begraafplaats aangeduid rechts van de weg. Op het Deutscher Soldatenfriedhof Pont-de- Nieppe rusten 790 Duitse soldaten die sneuvelden in de Eerste Wereldoorlog waarvan 21 onbekend bleven. De begraafplaats bevindt zich net naast de gemeentelijke begraafplaats. Zwarte metalen kruisjes tonen de graven en namen van de gesneuvelden. Nieppe bleef het grootste deel van de oorlog in geallieerde handen. De Britse medische eenheden begroeven hun gesneuvelden op de gemeentelijke begraafplaats van Pont-de-Nieppe. Bij het Duitse Lenteoffensief van april 1918 kwam het gebied in Duitse handen. Ook zij namen de gemeentelijke begraafplaats in gebruik voor het begraven van hun soldaten die in die periode in de omgeving van Armentières sneuvelden. Op 3 september 1918 werd Nieppe door de Britse 29th Division bevrijd. Vanaf 1920 legde de Franse militaire overheid de afzonderlijke Duitse begraafplaats aan, waarnaar de Duitse graven werden overgebracht. Naast de gesneuvelden uit 1918 rusten hier ook drie Duitsers die omkwamen in krijgsgevangenschap in Op dezelfde begraafplaats bevindt zich ook een Britse begraafplaats, het Pont-de-Nieppe Communal Cemetery met 135 graven waarvan 11 voor onbekende gesneuvelden. (wordt vervolgd)

11 Uit de bedrijfsbrochure van bpost. TWEE VOETBALVELDEN VOL UNIFORMEN, POSTZEGELS EN PAPIER Uniformen, postzegels en brochures voor de verkoop.je bestelt ze eenvoudig via de computer. Maar heb je er al eens bij stilgestaan hoe al die bestellingen uit het hele land correct worden geleverd? Texto trok naar het logistieke depot van bpost in Jemelle en zocht het uit Rochefort, het hart van de Ardennen. Hier ligt het logistieke depot van bpost. Dagelijks vertrekken er broeken, schoenen, postzegels, postpacs, formulieren.naar alle uithoeken van het land. Goederen die de postkantoren hebben besteld. De afgelopen jaren werd ook flink geïnvesteerd om het volledige proces sneller en efficiënter te laten verlopen. Door meer automatisering en beter gebruik van de beschikbare ruimte. Maar vooral door de medewerkers er van dichtbij te betrekken. Zij denken mee na over hoe het hele systeem nog verder kan verbeterd worden en wat hun rol daarin is. 100 uniformen per dag In het depot van Jemelle worden drie soorten goederen opgeslagen: uniformen, postzegels en andere producten die in een postkantoor worden verkocht en allerhande administratieve documenten en formulieren. Wanneer je in het magazijn van de textielafdeling binnenstapt kom je terecht in een gigantische kledingwinkel. Je vindt er elk kledingstuk dat deel uitmaakt van het uniform in elke maat, netjes gesorteerd in grote rekken. Even verderop wordt de reservevoorraad (berekend voor drie tot vier maanden) bijgehouden op lange rijen stellingen. Maar wie denkt hier uren rond te dolen op zoek naar het juiste stuk is mis. Via een goed uitgedacht systeem van streepjescodes vind je in een vingerknip elk artikel terug. Op die manier werken de medewerkers dagelijks ongeveer honderd bestellingen af. Automatisering Ook in de andere magazijnen krijg je dezelfde overweldigende indruk. In dat van de waardestukken vind je elk product dat bpost verkoopt, al hebben de postzegels duidelijk het overwicht. Het laatste magazijn bevat ten slotte elk formulier dat gebruikt wordt voor de interne administratie. Ook alle brochures of affiches naar de klanten vinden er een plaatsje. De manier waarop de bestellingen in Jemelle worden klaargemaakt is voor elk product gelijk. Ze komen allemaal onder elektronische vorm in het leveringssysteem van het depot terecht. Wanneer een bestelling aan de beurt is worden de gegevens ervan draadloos doorgestuurd naar een scanner. Die loodst de medewerker dan in de juiste volgorde doorheen de rekken en vertelt netjes hoeveel exemplaren hij moet meenemen. Vergissingen zijn nagenoeg uitgesloten. Elke handeling wordt immers bevestigd door een scan. Wanneer alle stukken zijn verzameld drukt de printer automatisch een leveringsbon en het adresetiket dat bij de bestelling hoort af. Daarna kan alles vertrekken om via de postale netwerk te worden geleverd. Jemelle in cijfers m² : de totale oppervlakte van de opslagmagazijnen ton: het totale gewicht van alle goederen die er opgeslagen liggen : het gemiddeld aantal leveringen die dagelijks de deur uitgaan. Alle bestellingen die de klanten via eshop plaatsen gaan rechtstreeks naar Jemelle waar ze worden klaargemaakt en verzonden. Gemiddeld gaat het om 300 bestellingen per dag.

12 Filatelistische manifestaties 05 en 06 april 2014 ANTWERPEN Internationale Postzegel- en Muntenbeurs in Antwerp Expo, Jan van Rijswijcklaan, 191 te 2020 Antwerpen. Open van 10 tot 18 uur op zaterdag en van 10 tot 16 uur op zondag. Toegang : 3 euro. 19 april 2014 ROESELARE 13 e Dag van de Filatelist georganiseerd door de Verstandhouding van West-Vlaamse Postzegelkringen in Het Brouwerijtje, Kaaistraat 19 te 8800 Roeselare. Start om 13 uur. Twee interessante spreekbeurten door gerenommeerde filatelisten. Receptie en mededeling uitslag bekerwedstrijd. Gratis tombola. Voor de liefhebbers is er rond uur een democratisch etentje gepland. 19 april 2014 ROKSEM Maandelijkse ruilbeurs voor alle verzamelingen. Open van 8 tot 12 uur. Zaal Centrum, Brugsesteenweg 89 te 8460 Roksem. Info : 050/ of 20 april 2014 KOKSIJDE SINT IDESBALD Internationale Ruilbeurs in zaal Kerkepanne, Strandlaan 128 Van tot uur kunnen verzamelaars van oude munten, prenten en postzegels hier zeker hun gading vinden. Toegang gratis. Parking in de omgeving. 11 mei 2014 AARSCHOT Hagelandse Verzamelaarsdag in het Kon. Atheneum, P. Dergentlaan 47 te 3200 Aarschot (ingang via Schoolstraat, 1). Open van 9 tot 16 uur. Gratis toegang. Parking in de omgeving. Info : Jacques Jadot, Spoorwegstraat Aarschot Tel : 016/ mei 2014 SINT-GILLIS DENDERMONDE 23 ste Nationale Ruildag voor postzegels, munten, prent- en telefoonkaarten in de zaal Zonnebloem Breestraat 109 te 9200 Sint-Gillis Dendermonde. Open van 9 tot 16 uur. Toegang gratis. Cafetaria voorzien. Info : Gillis Frans, Tel : 052/ mei 2014 EEKLO Grote Ruil- en Verkoopbeurs op de campus van O.L.V. ten Doorn (inrit via Dullaert) te 9900 Eeklo. Open van 9 tot uur. Toegang gratis. Parking in de school. Cafetaria aanwezig. Info : Delcourt Robert, Tieltsesteenweg 78 te 9900 Eeklo tel: 09/ juni 2014 OOSTENDE 6 e Nationale Postzegelbeurs in de zaal PAX, Schilderstraat 5 te 8400 Oostende. Organisatie : Kon. Postzegelkring Oostende. Open van 9 tot 17 uur. Gratis Toegang. Cafetaria voorhanden. Inlichtingen : Robert Lisabeth tel : 059/ of 19 tot 27 juli 2014 NIEUWPOORT Zomerbeurs georganiseerd door Hobbyclub Nieuwpoort in Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai, Nieuwpoort. Open van 9 tot 18 uur. Op zaterdag 19/714 open van 10 tot 17 uur. Toegang gratis. Parking voorhanden. 20 september 2014 NIEUWPOORT 7 e Nationale Postzegel- en Ruilbeurs georganiseerd door de Koninklijke Postzegelclub van de Westhoek, Zaal Iseland, Stedelijke Vismijn, Kaai 8620 Nieuwpoort. Open van 9 to 17 uur. Toegang gratis. Parking voorhanden. Lift aanwezig. Doorlopend cafetaria aanwezig. Info : O. Lingier tel : 058/ na 19 uur.

13 VEILING APRIL 2014 Lotnr Lot Status Instel 1 10 ʘ in paar met cu xx cu vlek in kader xx xx V xx x 2 x /53 xx x xx /07 xx /24 ʘ /32 xx xx /83 ʘ /89 xx /93 xx /00 x / /54 ʘ V xx /54 xx in blok van 4 V2 xx /54 herdenkingsb ʘ /70 xx xx /83 xx V1 xx V4 xx A xx A-C-E xx G-H-I xx G-H-i xx /47 xx /60 xx /80 xx V2 xx /10 xx /22 xx /31 xx /44 xx /75 xx /78 xx /78 xx /91 xx /23 xx /29 xx /60 ʘ /60 ʘ /78 ʘ /85 ʘ /85 ʘ 6.50 Lotnr Lot Status Instel V 1 xx in bl. van 4 cu xx /07 xx /38 xx /81 xx /87 xx /87 ʘ /11 ʘ /11 ʘ /21 ʘ /38 ʘ /42 + blok 34 xx V1 xx in vel van 10 xx /70 in blok v. 4 xx /41 in blok v 4 xx /48 in blok v 4 xx /61 in blok v 4 xx /67 in blok v 4 xx /94 in vel v 10 xx / /49 xx /82 + blok 65 xx /96 xx blok v 4 + bl. 82 xx 4 75 Blok 6A xx Blok. 27/28 zegels xx x Bl xx 4 78 NA 5 xx 3 79 Varia bel. 90 zeg. xx 3 80 Varia bel. 100 zeg. xx 3 81 TR 128/34 ʘ TR 294 xx TR 416/22 ʘ Frankrijk 309 ʘ 3 85 Frankrijk /5 ʘ 3 86 Frankrijk 328/29 ʘ Frankrijk ʘ Frankrijk 426/27 ʘ 4 89 Frankrijk varia 45 st xx Griekenland 367stuk ʘ 4 91 Groot br. 487/90 xx 7 92 Nederland 418/28 xx 4 93 Nederland 491/94 xx 3 94 Nederland 495/98 xx Nederland 499/03 xx 3 96 Zwitserland 1139/2 xx Cook Eiland.389/90 xx U.S.A. varia 300 st ʘ 3 99 U.S.A.varia 307 st ʘ 3 Gebruikte notaties : XX = Postfris, X = met plakker, = Gestempeld, = Op omslag

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 3 april 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 december 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front

b) Waarom? Roeselare wordt in oktober 1914 veroverd en wordt dus bezet gebied. Het ligt aan de Duitse kant van het front 1. Inleiding a) De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare is meer dan tweehonderd jaar oud (van 1806). Tijdens de oorlog werden hier vooral Duitse soldaten begraven. b) Waarom? Roeselare wordt in

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 februari 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Antwoordenbundel fietszoektocht

Antwoordenbundel fietszoektocht Groepsnaam:. Groepsleden:.. Opdracht 1: De Eerste Wereldoorlog mag dan wel al 100 jaar geleden zijn, vandaag zijn de sporen nog duidelijk zichtbaar. Daarom noemen we het landschap ook de laatste ooggetuige

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 april 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 5 Oplage: 163 ex. Mei 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 mei 2013 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar 2015. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Januari 2015 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 januari 2015 in de ontbijtzaal van hotel

Nadere informatie

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem

Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem Naam: EEN BRUG TE VER De Slag om Arnhem A Bridge too Far is een film over de meest tragische blunder van de Tweede Wereldoorlog en vertelt heel precies over een groot plan. Dat plan kostte meer Geallieerden

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 mei 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING

BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING 2016 2017 2018 BOUWEN AAN HET FRONT 100 JAAR SLAG BIJ PASSENDALE THE FINAL OFFENSIVE: THE YANKS ARE COMING PROGRAMMA HERDENKING TENTOONSTELLING FRONT 14/18 - DE EERSTE WERELDOORLOG IN 3D 10.04 7.08 / Gratis

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE April 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 april 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Februari 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 februari 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Princelijke Vierschaar

Princelijke Vierschaar Het huis beneden aan de trap aan de linkerkant was vroeger de herberg t Schaeck, het schepenhuis van de Princelijke Vierschaar. Deze Princelijke Vierschaar groepeerde enkele lenen in de omgeving en ressorteerde

Nadere informatie

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly

Prijswinnaar van de hoofdprijs : een aquarel van Rita Reunbrouck geschonken door de club t Jaeckx Nelly 2 Clubnieuws Prijswinnaars van januari 2014 Clubprijzen 1. De Galan Roland 2. Dekock Eddy 3. Coeckelbergh Emiel 4. Versluys Romain 5. Coene Lut 6. Deygers Gert 7. Dhont Denis 8. Reychler Magdalena 9. De

Nadere informatie

Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem

Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem Het Militaire Kerkhof van Veltem-Beisem Guy Saelemaekers Een stukje geschiedenis Op 4 augustus 1914 viel Duitsland ons land binnen. Luik viel al op 7 augustus. Generaal Leman kon nog een week weerstand

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 5 juni 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE November 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 9 november 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

De tentoonstelling De Groote Oorlog rond de Kluis Spionage

De tentoonstelling De Groote Oorlog rond de Kluis Spionage De tentoonstelling De Groote Oorlog rond de Kluis Spionage Tekst en foto s: Eric R.J. Wils Door heemkundekringen uit de grensstreek tussen Belgisch Limburg en Noord-Brabant worden in de periode 2014-2018

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE December 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 december 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 juni 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

.n; DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING,

.n; DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING, Vlaamse overheid '::J.~.n; Ministerieel besluit houdende vaststelling van een ontwerp van lijst van als monument te beschermen Britse Militaire Begraafplaatsen te Anzegem, Harelbeke, Ledegem, Moorslede,

Nadere informatie

1976 1979 1981 1985

1976 1979 1981  1985 1962 "De dag van de Postzegel" was het begin van een stukje Tongerse geschiedenis. Na Genk, Winterslag; Hasselt en Heusden kwam de heroprichting van de Tongerse postzegelvereniging "Ambiorix". De stichting

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 6 Oplage: 163 ex. Juni 2013 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 23 juni 2013 in de zaal Iseland

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Mei 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 7 mei 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15

MAANDBLAD FILATELIE. Onze allerbeste wensen voor het nieuwe jaar Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15 POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 50 nr. 1 Januari 2013 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 januari 2013 in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

b) Weet je hoe het komt dat hier vooral Duitse soldaten werden begraven?

b) Weet je hoe het komt dat hier vooral Duitse soldaten werden begraven? 1. Inleiding a) De oude stedelijke begraafplaats van Roeselare is meer dan tweehonderd jaar oud (van 1806). Toen de Eerste Wereldoorlog begon, lagen er dus al heel wat Roeselaarse burgers begraven. Tijdens

Nadere informatie

Rondleidingen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 16.30 en 17.30u Ravensteen, Koninklijke Plaats 7, Koksijde

Rondleidingen om 10u, 11u, 13.30u, 14.30u, 15.30u, 16.30 en 17.30u Ravensteen, Koninklijke Plaats 7, Koksijde Dit prachtige gebouw in neo-vlaamse renaissancestijl was niet van in den beginne het restaurant en internaat van de hotelschool Ten Duinen. Het werd in 1938 opgericht door de Vrije Mijnwerkers van Limburg

Nadere informatie

1 Bestuur Borgoo Stefaan Pieter Bortierlaan 7 8470 Gistel 0474 46 84 38 Stefaan.borgoo@duni.com Desmedt Eddy Oude Brugseweg 268 8460 Roksem 050 81 33 60 desmedteddy@skynet.be Vindt ons leuk op facebook

Nadere informatie

ZOEKTOCHT - Stedelijke begraafplaats Leuven

ZOEKTOCHT - Stedelijke begraafplaats Leuven download van www.funerabilia.be ZOEKTOCHT - Stedelijke begraafplaats Leuven (Kerkhofdreef 7, grenzend aan de Philipssite) Welkom! Op het eerste gezicht lijkt deze begraafplaats immens en misschien ook

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE September 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 september 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Screaming Eagles boven Kasteel Heeswijk

Screaming Eagles boven Kasteel Heeswijk Screaming Eagles boven Kasteel Heeswijk Powerpointpresentatie over een bijzondere gebeurtenis in september 1944. Doelgroep: Basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 Met behulp van tekst, originele foto s

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 oktober 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014

Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Visitor Management Herdenkingstoerisme Westhoek 2014 Persconferentie 8 april 2015 Opvolging bezoekerscijfers WOI-sites Westhoek BC Westfront 7 MUSEA: via ticketing 4 BEGRAAFPLAATSEN: via tellers Forse

Nadere informatie

HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008

HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008 Inhoudtafel HET BEHEER VAN DE CLUBGEGEVENS 2008...1 De Kalender 2008...1 Indeling van de webstek Rechts menu met algemene functies...2 Wijziging van de werktaal...2 0.Eenvormige schermen...3 1.Aansluiting

Nadere informatie

De Doodendraad De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuws-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog

De Doodendraad De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuws-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog De Doodendraad De elektrische draadversperring aan de Oost- en Zeeuws-Vlaamse grens tijdens de Eerste Wereldoorlog Handleiding bij de reizende tentoonstelling Educatieve reizende tentoonstelling De kernachtige

Nadere informatie

WEBQUEST L6-02 oorlog & vrede

WEBQUEST L6-02 oorlog & vrede WEBQUEST L6-02 oorlog & vrede 2.3.1. Wereldoorlog I INHOUD OEFENBOEK De Eerste Wereldoorlog 02-03 2.3.2. Wereldoorlog II De Tweede Wereldoorlog 04-05 La Vita è Bella 06-07 3.1. Geweldige personen Jezus

Nadere informatie

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG HOOGLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Het is oorlog! Het brandweerkorps wordt snel samengeroepen voor het gemeentehuis. De brandweermannen moeten de jongens gaan waarschuwen

Nadere informatie

Thema oorlog: de vestingroute in Ieper

Thema oorlog: de vestingroute in Ieper Thema oorlog: de vestingroute in Ieper Doelstelling: Lpd: 17/19/21 Lesdoelen: Inhoud: Ga naar het centrum van Ieper. Ga naar de toeristische dienst en vraag voor elke leerling een exemplaar van de vestingroute

Nadere informatie

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Jaargang 51 nr. 3 Maart 2014 Geachte leden, De eerstvolgende algemene vergadering gaat door op zondag 2 maart 2014 in de ontbijtzaal

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij

CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij CEGESOMA / Centre d Études et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines / Studieen Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij AA 2433 Frans DE SCHOUWER Na de Tweede Wereldoorlog ontstond

Nadere informatie

Tevredenheidsenquête

Tevredenheidsenquête Tevredenheidsenquête Geachte heer/mevrouw, Gegevens over uw ervaringen tijdens uw verblijf, kunnen ons helpen bij het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Mogen wij u vragen deze vragenlijst in

Nadere informatie

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG SLYPSKAPELLE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto

Nadere informatie

Veel leesplezier met deze brugklapper. DOOR DE DIRECTIE 1. BOSDAG VOOR A,B,C,D en K 2 PASSCHENDAELE MUSEUM 4. DRAMALES IN A en B 6

Veel leesplezier met deze brugklapper. DOOR DE DIRECTIE 1. BOSDAG VOOR A,B,C,D en K 2 PASSCHENDAELE MUSEUM 4. DRAMALES IN A en B 6 S C H O O L K R A N T B. O. D E B R U G BRUGKLAPPER DOOR DE DIRECTIE november 2014 Hallo, Grote werken in de Brug! De gang wordt in een frisse kleur geschilderd en ook de poorten schitteren in het groen.

Nadere informatie

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG IZEGEM TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op 31 juli 1914 staat de stad in rep en roer: het is oorlog! Overal wordt erover gepraat, de mensen staan allemaal op straat. De volgende

Nadere informatie

Autozoektocht n.a.v.jubileum Kring KBC Brugge 2017

Autozoektocht n.a.v.jubileum Kring KBC Brugge 2017 Autozoektocht n.a.v.jubileum Kring KBC Brugge 2017 Het parcours: De zoektocht staat niet alleen in het teken van 50 jaar Kring KBC Brugge maar ook in het teken van de 100-jarige herdenking van den Grooten

Nadere informatie

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN

Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Geschied- en Heemkundige Kring vzw PEPIJN@LANDEN Secretariaat/Documentatiecentrum: Bezoekerscentrum Rufferdinge Molenberg 4 3400 Landen Tel. 011 88 34 68 Fax 011 83 27 62 info@ghklanden.be www.ghklanden.be

Nadere informatie

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog KUNST IN DE OORLOG Een aanklacht tegen de oorlog BEELD: TREUREND OUDERPAAR v Käthe Kollwitz v Eigen zoon: Peter v Begraafplaats: Vladslo (Duits kerkhof) v Oorlogsverdriet treft iedereen (vriend en vijand)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JUNI 2015

NIEUWSBRIEF JUNI 2015 NIEUWSBRIEF JUNI 2015 RÉTROTRAIN Rétrotrain (voorheen Le musée du rail) is elke tweede zaterdag van de maand geopend van 9 tot 14 uur. Vrije bezoek. De toegangsprijs bedraagt 2 voor volwassenen en 1 voor

Nadere informatie

Gent 6,3 omgeving de van de Brugse Vaart tot Van Beverenplein. Spijtig genoeg beschik ik bijna niks over deze jonge wijk.

Gent 6,3 omgeving de van de Brugse Vaart tot Van Beverenplein. Spijtig genoeg beschik ik bijna niks over deze jonge wijk. Gent 6,3 omgeving de van de Brugse Vaart tot Van Beverenplein Spijtig genoeg beschik ik bijna niks over deze jonge wijk. Ik zie aan de overkant de J. Guislainstraat niet liggen tenzij de brug vroeger bijna

Nadere informatie

2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN

2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN 2-DAAGSE GILDE EXCURSIE LEUVEN-IEPER-MECHELEN Zomer 2016 Dinsdag 16 en woensdag 17 augustus: 2-daags stedenbezoek aan Leuven - Ieper - Mechelen. Het stadhuis van Leuven nabij de Oude Markt Vervoer per

Nadere informatie

Lesbrieven WOI. 100 jaar Groote Oorlog

Lesbrieven WOI. 100 jaar Groote Oorlog Lesbrieven WOI 100 jaar Groote Oorlog De Ginter gemeenten 1 Gistel 2 Oudenburg 3 Ichtegem 4 Torhout 5 Zedelgem 6 Koekelare 7 Kortemark 2 Kortemark tijdens de Eerste Wereldoorlog Kortemark vóór de oorlog

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift: Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen.

Daarachter bevindt zich het monument met het opschrift: Ter nagedachtenis van de in 1940-1945 voor het vaderland gevallenen. ENKELE BESPIEGELINGEN BIJ HET OORLOGSMONUMENT TE WASSENAAR Op 4 mei vindt in ons land de nationale dodenherdenking plaats: Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we allen burgers en militairen

Nadere informatie

Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk

Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk Meetjesland Bij aankomst starten we met een korte wandeling in de centrumstad Eeklo rond het stadhuis met belfort en de St-Vincentiuskerk Na het wandelen beginnen we aan onze rondrit doorheen de polders

Nadere informatie

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau

Vastgoed April - juni 2016 VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 105,3 105,0. Op macro-economisch niveau Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Notarisbarometer 29 n Vastgoed April - juni 2016 T/2 2DE TRIMESTER 2016 www.notaris.be

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg ter gelegenheid van in ontvangst nemen boek Klein en groot zijn daar gelijk, 23 november 2009

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg ter gelegenheid van in ontvangst nemen boek Klein en groot zijn daar gelijk, 23 november 2009 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg ter gelegenheid van in ontvangst nemen boek Klein en groot zijn daar gelijk, 23 november 2009 Dames en heren, Een nieuwe stad komt pas tot leven

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats

Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats BMP Vriendenkring van Carabiniers en Carabiniers-Grenadiers West-Vlaanderen Bogaert Marnik Ramskapelle, Belgische Militaire Begraafplaats Periode 1914-1915 19 Begraven Karabiniers op deze begraafplaats

Nadere informatie

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart

Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester. De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart I. Vastgoedactiviteit in België Hoog aantal vastgoedtransacties in het afgelopen trimester De vastgoedmarkt herpakt zich na een relatief rustige maand maart In het 2de trimester van 2013 waren er in ons

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 11juni 2017 (TWEEDE ZONDAG) in de ontbijtzaal van

Nadere informatie

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen

Over de Maas. Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen. Harrie Bloemen Voor Fritz - 1 - - 2 - Over de Maas Het oorlogsverhaal van de 15-jarige Harrie Bloemen Harrie Bloemen - 3 - - 4 - Harrie bij de resten van een ontplofte nevelwerper raket, lente 1946 in de achtertuin -

Nadere informatie

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482

Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Maria van Bourgondië: Brussel, 13 februari 1457 Wijnendale, 27 maart 1482 Zij was hertogin van Bourgondië, Brabant, Limburg, Luxemburg en Gelre, gravin van Vlaanderen, Artesië, Holland, Zeeland, Henegouwen,

Nadere informatie

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT

MAANDBLAD FILATELIE. Voorzitter: Etienne MOONS Tarwestraat, 15. Secretaris- Schatbewaarder: Oscar LINGIER Jozef Cardijnlaan 69 8620 NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Juni 2014 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 juni 2014 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

Ziehier onze activiteiten voor het eerste deel van het werkjaar: Heemkundige avond: vrijdag 28 maart 2014

Ziehier onze activiteiten voor het eerste deel van het werkjaar: Heemkundige avond: vrijdag 28 maart 2014 Met de steun van: Rekeningnummer (IBAN): BE02 0012 1637 4340 BIC: GEBA BE BB Web: www.hokzele.be E-mail: hokzele@hotmail.com Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer:

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Toepassing. Betreffende de website van de handelszaak: Karo schoenen & lederwaren het bezoek en het gebruik ervan en de online en afstandsverkoop die er uit voortvloeit. Zowel Schoenen

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2017 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 1 oktober 2017 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN VLAAMS GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN VLAAMS GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN Kerncijfers Gewicht - + Aankomsten % verblijfsduur Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) Buitenlandse klanten VLAAMS GEWEST 1, 7.891.26 18.973.44-6.46,% 2,4 28,8% 47,6% 2,% 9.23.596 3.792.457 1.

Nadere informatie

Rome. Rome. Via Appia Antica

Rome. Rome. Via Appia Antica Via Appia Antica De Via Appia Antica was een van de meest belangrijke wegen ter wereld en een van de bekendste van alle wegen die vanuit naar zowat alle uiteinden van het inse Rijk uitzwermden. Langs de

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-11-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-11-1-b Bijlage VMBO-KB 2011 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een mening over het bijzonder onderwijs (rond 1900): Kinderen leren al op jonge

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen April - juni 2014 n 21 T/2 5 jaar www.notaris.be VASTGOEDACTIVITEIT IN BELGIË 99,2 99,8 101 102,1 102,6 106,4 106,8 101,7 102,8 94,1 94,9 98,9 101,4

Nadere informatie

De Beeldbankquiz WESTHOEK verbeeldt - receptie

De Beeldbankquiz WESTHOEK verbeeldt - receptie De Beeldbankquiz Donderdag 13 maart 2014 - WESTHOEK verbeeldt - receptie Enkele afspraken 14 vragen Telkens 1 mogelijk antwoord 1 schiftingsvraag 'WESTHOEK verbeeldt'- receptie - 13 maart 2014 2 De Beeldbankquiz

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 INSCHRIJVINGSFORMULIEREN 2010-2011 T-REX nv. Schilderstraat 23 2000 Antwerpen T: 03/448.34.34 GSM: 0032 (0) 475 509 900 Fax: +32-(0)3/646.42.15 Mail: info@t-rex.be 1 Data mega eroticabeurzen Antwerp Expo

Nadere informatie

Arrangementen en Daguitstappen voor groepen

Arrangementen en Daguitstappen voor groepen Arrangementen en Daguitstappen voor groepen 100 jaar Groote Oorlog 2014-18 Op een steenworp van Dinant, niet ver van de Lessevallei, nodigt u uit om zijn unieke toeristische omgeving te ontdekken en om

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT MAANDBLAD FILATELIE Oktober 2015 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 4 oktober 2015 in de ontbijtzaal van het Hotel

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I

Eindexamen geschiedenis vwo 2009 - I Ten oorlog! Europese oorlogen 1789-1919. Oorlog als maatschappelijk fenomeen In de landen die Napoleon veroverde, voerde hij een beleid dat: enerzijds paste binnen het gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie

Nadere informatie

Architect: gebroeders van der Laan. (Hans van der Laan en Nico van der Laan)

Architect: gebroeders van der Laan. (Hans van der Laan en Nico van der Laan) Opdracht 8: Zoek de achtergronden van een monument Voor dit onderzoek hebben wij gekozen voor de herdenkingskapel st. Jozef. Deze is te vinden in het hortensiapark te Helmond 1. In welke categorie valt

Nadere informatie

Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem

Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem Wandelroutes Kemmelbergwandelroute - Kemmel 9,4 km Dranouter- Kemmel- Wulvergem 1 Tweebergenwandelroute - Westouter 7,1 km Westouter 2 Flankrijkwandelpad-Loker 8 km Loker- Westouter 3 Kraters en Mijnenwandelroute

Nadere informatie

FAQ Solidarity Award

FAQ Solidarity Award FAQ Solidarity Award Wat is het doel van de wedstrijd ING Solidarity Award? Wie kan deelnemen aan de wedstrijd ING Solidarity Award, wat zijn de verkiesbaarheidscriteria? Hoe kan ik mijn vereniging inschrijven?

Nadere informatie

NEDERLAND IN DE 16e EEUW

NEDERLAND IN DE 16e EEUW NEDERLAND IN DE 16e EEUW In de 16e eeuw vielen de Nederlanden onder de Spaanse overheersing. Er bestonden grote verschillen tussen de gewesten (= provincies), bv: - dialect - zelfstandigheid van de gewesten

Nadere informatie

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN VLAAMS GEWEST Kerncijfers

Collectieve logiesverstrekkende bedrijven 2 GEWESTEN VLAAMS GEWEST Kerncijfers 2 GEWESTEN Kerncijfers Gewicht - + Aankomsten % verblijfsduur Bezettingsgr aad Aandeel in de (%) Buitenlandse klanten VLAAMS GEWEST 1, 6.971.586 18.22.459 55.421,3% 2,59 27,5% 48,6% 18,3% 8.763.35 3.298.755

Nadere informatie

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008

Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument , zaterdag 6 september 2008 Toespraak Staatssecretaris de Vries t.b.v. Nationale Herdenkink bij Nationaal Indië-monument 1945 1962, zaterdag 6 september 2008 Geachte veteranen, excellenties, dames en heren, Elke dag schreef ik een

Nadere informatie

IJZERSLAG IEPER I Vraag : Welk(e) leger(s) nam(en) de verdediging van Ieper eind november 1914 op zich?

IJZERSLAG IEPER I Vraag : Welk(e) leger(s) nam(en) de verdediging van Ieper eind november 1914 op zich? IEPERBOOG ZUID Beste leerling, Dit werkblad heeft als doel je iets langer bij bepaalde zaken in het museum te laten stil staan. Laat dit werkblad je er echter niet van weerhouden alles met de nodige aandacht

Nadere informatie

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT

KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK NIEUWPOORT KONINKLIJKE POSTZEGELCLUB VAN DE WESTHOEK MAANDBLAD FILATELIE November 2016 Geachte leden, De volgende algemene vergadering gaat door op zondag 6 november 2016 in de ontbijtzaal van het Hotel Cosmopolite

Nadere informatie

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto s...

Nadere informatie

Familiekundige wandelzoektocht in Dentergem

Familiekundige wandelzoektocht in Dentergem Familiekundige wandelzoektocht in Dentergem Thema: familie- en heemkundige indicaties op straat Deze zoektocht is een organisatie en initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Tielt.

Nadere informatie

Mysterie De vluchtende keizer

Mysterie De vluchtende keizer Mysterie De vluchtende keizer De les in een oogopslag Onderwerp: Activiteit: Tijdsduur: Doelen: Beginsituatie: Voorbereiding: Vlucht Keizer Wilhelm naar Nederland Deze mysterie- activiteit is een goede

Nadere informatie

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt.

Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. Openbare verkoop van houtstammen uit het domeinbos Varenbroek te Herselt. 25-10-2017 Vlaamse Overheid Agentschap voor Natuur en Bos Domein Varenbroek 1 HOUTVERKOOP Onder voorzitterschap van het Agentschap

Nadere informatie

Wereldoorlog 1: dood en vernieling (les 18 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW VTI Kontich

Wereldoorlog 1: dood en vernieling (les 18 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW VTI Kontich Wereldoorlog 1: dood en vernieling (les 18 5des) Geschiedenis 5MEVO-5EM-5EI-5IW --- www.degeschiedenisles.com --- VTI Kontich 1. Inleiding => WO 1 = totale oorlog => Nooit eerder geziene vernietiging =>

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Verslag Fanboard Inhoud

Verslag Fanboard Inhoud Verslag Fanboard 10 Datum: 23 januari 2017 Locatie: Administratief Centrum Brussel (Houba de Strooperlaan 145, 1020 Brussel) Aanvangsuur: 19u30 Einduur: 22u30 Aanwezigen: Jonathan Ghislain, Guy Mélen,

Nadere informatie

Datum: Ons koningshuis. 1. Hoe heet onze huidige koning? 3. Hij volgde zijn broer na diens dood op. Hoe heette hij?

Datum: Ons koningshuis. 1. Hoe heet onze huidige koning? 3. Hij volgde zijn broer na diens dood op. Hoe heette hij? Ga naar deze website: www.monarchie.be Klik op de koninklijke familie. 1. Hoe heet onze huidige koning? 2. Hoe oud was hij toen zijn moeder, koningin Astrid, omkwam bij een auto-ongeluk? 3. Hij volgde

Nadere informatie

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen

Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen Verantwoordelijke uitgever: Erik Van Tricht, Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, Bergstraat, 30-34 - 1000 Brussel Notarisbarometer Vastgoed - familie - vennootschappen VASTGOEDACTIVITEIT

Nadere informatie

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen

Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen Aanvraag om onderbrekingstoelagen voor militairen U wilt als militair in het kader van een tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking (TALO) een financiële tussenkomst van de RVA ontvangen.

Nadere informatie

EENS KIJKEN WAT WE AL WETEN

EENS KIJKEN WAT WE AL WETEN EENS KIJKEN WAT WE AL WETEN Lijssenthoek Military Cemetery is één van de vele sporen die de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek heeft nagelaten. Je kent er vast nog. Welke van deze plekken hebben ook te

Nadere informatie