BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiches

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiches"

Transcriptie

1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Tuberculosebestrijding in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en dienstverlening via het Centrum Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) in Brussel (2016) Initiatiefnemer: Vzw Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding In Brussel beschikt de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) over een eigen (Consultatie)Centrum voor Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) dat preventief tuberculose opspoort in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De VGC subsidieert het CRG gedeeltelijk (personeelsmiddelen voor 1 VTE staffunctie en werkingsmiddelen). Het hoofddoel van het project is de tuberculose-incidentie in het Brussels hoofdstedelijk gewest te doen dalen. De hulpverlening is laagdrempelig en gratis voor de patiënt. Consultatie CRG gebeurt aan het Sint-Pietersziekenhuis. Het overige werk van het CRG gebeurt in de Eendrachtstraat 56 te 1050 Brussel (Elsene). acties ondernemen m.b.t. opsporing van tuberculose; verder zetten van de consultaties en het zetten van testen aan het Sint-Pietersziekenhuis; tuberculosepatiënten met een vermoeden van therapieontrouw opvolgen; huisbezoeken doen bij o.a. mensen van wie verwacht wordt dat zij hun nodige medicatie niet goed zullen innemen; Wijze van meten rapportering van de acties m.b.t. opsporing van tuberculose; cijfergegevens over de werkzaamheden van het CRG (opgesplitst: Sint-Pietersziekenhuis en Eendrachtstraat); 1

2 Titel initiatief: Algemene werking 2016 Initiatiefnemer: UZ Brussel Dagcentrum TOPAZ Het supportief dagcentrum TOPAZ biedt ondersteuning aan patiënten met een ongeneeslijke progressieve levensbedreigende aandoening en aan hun naastbestaanden. Het dagcentrum zorgt voor een complementaire zorg binnen de thuiszorg en functioneert mee als brugfunctie tussen ziekenhuis en thuiszorg. In het dagcentrum kan men terecht voor psychologische raadpleging door een klinisch psycholoog, medische hulp (waarvoor anders hospitalisatie nodig zou zijn), consultatie pijn- en symptoomcontrole door een geneesheer-specialist, verpleegkundige zorg, fysieke zorg, In het dagcentrum kan men ook terecht voor diverse creatieve en ontspanningsactiviteiten. De zorgvraag wordt maximaal gedetecteerd om aangepaste zorg te bieden. TOPAZ functioneert tevens als ontmoetingsplaats waar men in een huiselijke sfeer steun kan vinden bij lotgenoten, vrijwilligers en professionelen. Sedert 2013 heeft TOPAZ, naast de locatie in Wemmel, ook een plek in Brussel gevonden (TOPAZ Campus Brussel: Sainctelettesquare 17) om zodoende de Brusselse doelgroep beter te bereiken. verder zetten van de activiteiten als supportief dagcentrum: het aanbieden van (para)medische zorg; de activiteiten van TOPAZ Wemmel en Campus Brussel in kaart brengen; het aanbod op Campus Brussel verder uitbouwen; het verder opvolgen van de ontwikkelingen op Vlaams en Federaal niveau m.b.t. erkenning/verdere financiering door andere overheden. Wijze van meten rapportering van de activiteiten, opgedeeld naar TOPAZ Wemmel en Campus Brussel; cijfergegevens over het aantal bezoekers in TOPAZ Wemmel en op Campus Brussel; onderzoeken en rapporteren welk gedeelte van de werking kan verschoven worden van TOPAZ Wemmel naar Campus Brussel; rapportering van de evoluties en van de geleverde inspanningen m.b.t. andere overheden. 2

3 Titel initiatief: Terreinwerking naar mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Brussel Initiatiefnemer: Vzw Sensoa Met het project Terreinwerking naar mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Brussel wil Sensoa op lokaal niveau een terreinwerking uitbouwen rond hiv naar de doelgroep homomannen. Deze terreinwerking heeft een positieve band met de homohoreca en de holebiverenigingen. De doelgroep wordt bereikt via de homohoreca, via internet en via gedrukte doelgroepmedia. Homomannen blijven de grootste groep die in België met hiv wordt besmet. De resultaten van de SIALON II-studie geven aan dat de prevalentie van hiv in Brussel onder homomannen bijzonder hoog is (1/8 Brusselse homomannen heeft hiv tegenover 1/20 Vlaamse homomannen). Sensoa werkt in 2016 verder aan een gezamenlijke strategie voor de komende jaren m.b.t. preventie naar de doelgroep en zoekt i.s.m. de Brusselse partners naar antwoorden. preventie-activiteiten ontwikkelen naar homomannen m.b.t. hiv en aids; relaties ontwikkelen en/of samenwerking verder uitbouwen met Brusselse lokale partners (Lhiving, TOPAZ, ); het samenwerkingsverband met de Franstalige partner Ex-Aequo bestendigen; samen met Brusselse partners werken aan een gezamenlijke strategie voor preventie van hiv en soa in Brussel; verbeteren van de zichtbaarheid en de impact van specifieke preventie-interventies in het Brusselse uitgaansleven; ondersteuning bieden bij concrete uitvoering van initiatieven van derden in Brussel. Wijze van meten rapportering van de (combinatie)preventie-activiteiten naar homomannen m.b.t. hiv en aids rapportering van de samenwerkingsverbanden met Brusselse lokale partners (Lhiving, TOPAZ, ) en oplijsting van alle concrete Brusselse lokale initiatieven waaraan de preventiewerker meegewerkt heeft; rapportering van het samenwerkingsverband met de Franstalige partner Ex-Aequo; op basis van de resultaten van het prevalentie onderzoek SIALON II rapportering van het samenwerkingsverband met de Brusselse partners m.b.t. de gezamenlijke strategie voor de komende jaren m.b.t. preventie naar deze doelgroep; registratie van contactrondes/gesprekken in het Brusselse uitgaansleven m.b.t. dit project. 3

4 Titel initiatief: Algemene werking 2016 Initiatiefnemer: Vzw Medimmigrant Vzw Medimmigrant is een organisatie die zich richt tot mensen in een precaire verblijfssituatie die wonen in het Brussels hoofdstedelijk gewest als tot hun omgeving en tot professionele hulpverleners die in het Brussels hoofdstedelijk gewest werken. De vzw wil voornoemde doelgroepen informeren over medisch gerelateerde thema s en hen ondersteunen in het bekomen van een antwoord op hun vraag (informeren en bemiddelen). De hulpverlening bestaat uit individuele dienstverlening en structureel werk. Daarnaast neemt de organisatie ook een beleidsadviserende taak op. Medimmigrant beschikt en beheert ook een medisch fonds. Dit fonds is bedoeld voor het betalen van medische prestaties/kosten aan derden (normaliter 50 % van de factuur) voor wie het recht op een ziekenfonds of de regelgeving dringende medische hulp (OCMW) of medische begeleiding van Fedasil niet mogelijk is. de permanentiemomenten van Medimmigrant uitbreiden; het verder zetten van de individuele hulpverlening en het structurele werk; het verder beheren van het medisch fonds; het verrichten van beleidsondersteunend werk beleidsadvisering; intensifiëren van contacten en vormingen naar Brusselse OCMW s; met ca. 5 OCMW s structurele contacten op regelmatige basis uitbouwen; werken met een nieuw communicatie-instrument in de vorm van informatiefiches die vertrekken vanuit het verblijfsstatuut en weergeven hoe de toegang tot gezondheidszorg er concreet uitziet; inspanningen verrichten naar de GGC Bijstand aan Personen voor het bekomen van subsidies m.b.t. project dak- en thuislozensector. Wijze van meten rapportering van de impact van de uitbreiding van de permanentiemomenten van Medimmigrant; registratie aantal oproepen voor individuele hulpverlening (telefonisch en via ); 4

5 opsommen van de nieuw ontwikkelde tools in het kader van het structurele werk in rapportering van de verspreiding ervan; doorsturen van de facturen van het medisch fonds naar de administratie van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; opsomming acties in het teken van beleidsondersteunend werk beleidsadvisering; rapportering acties naar de OCMW s; rapportering verspreiding informatiefiches die vertrekken vanuit het verblijfsstatuut en weergeven hoe de toegang tot gezondheidszorg er concreet uitziet. Titel initiatief: Algemene werking (2016) Initiatiefnemer: Vzw Den Teirling Vzw Den Teirling is in 1998 opgestart als antwoord op de vraag naar laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en dagactiviteiten voor personen met psychische/psychiatrische problemen in Brussel. Anno 2016 is deze organisatie geëvolueerd naar een belangrijke netwerkpartner in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie heeft als voornaamste doelstelling de doelgroep een op maat en niet-therapeutische ondersteuning aan te bieden die hen mee op weg kan zetten naar herstel. 1) aanbieden van 2 laagdrempelige ontmoetingsplaatsen (Den Teirling en Kyvos); 2) organiseren van een niet-therapeutische begeleiding voor de hulpvrager, zowel intern als extern, die bijdraagt tot een betere (mentale) gezondheid van de hulpvrager; 3) onderzoeken, aangaan en/of onderhouden van samenwerkingsverbanden zowel met de geestelijke gezondheidsvoorzieningen als met welzijns- en culturele organisaties, waarbij specifiek aandacht gaat naar a. het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met de Herstelacademie; b. het bijdragen tot het in kaart brengen van de in Brussel georganiseerde activiteiten voor mensen met een psychiatrische en/of psychische problematiek; 4) bijdragen aan een correcte beeldvorming van de doelgroep; 5) registreren van het gebruikersprofiel. 5

6 Wijze van meten registratie aantal bezoekers per locatie per maand + analyse; overzicht waaruit blijkt hoe de hulpvragers werden begeleid; overzicht over de onderzochte, aangegane en/of onderhouden samenwerkingsverbanden, waarbij specifieke aandacht gaat naar: o het onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking met de Herstelacademie; o de bijdrage tot het in kaart brengen van de in Brussel georganiseerde activiteiten voor mensen met een psychiatrische en/of psychische problematiek; Overzicht van de ondernomen acties met het oog op het bijdragen tot een correcte beeldvorming van de doelgroep; Registratie van het gebruikersprofiel (verwijzer, aantal deelgenomen activiteiten per maand, nieuwe of oude aanmelding, woonplaats en leeftijd) op niveau van de organisatie. Titel initiatief: Algemene werking dienst interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg 2016 Initiatiefnemer: Vzw Foyer De dienst Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg van vzw Foyer is gespecialiseerd in het overbruggen van taal- en cultuurbarrières tussen hulpverleners en hulpvragers met een migratiegeschiedenis. Door deze dienstverlening verbetert de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor mensen met een migratiegeschiedenis. De dienstverlening gebeurt enerzijds via vaste detachering van interculturele bemiddelaars naar een aantal partnerorganisaties en anderzijds via de occasionele bemiddelingsopdrachten die werden aangevraagd via een algemene permanentie (oproepsysteem). De interculturele bemiddelaars worden ook ingezet bij infosessies rond gezondheidspromotie en preventie in samenwerking met partnerorganisaties. De functie van teamverantwoordelijke wordt ingevuld met taken die zowel betrekking hebben op de omkadering van de interculturele bemiddelingsopdrachten als op taken gelinkt aan interculturalisering van de zorg. M.b.t. de taken van de intercultureel bemiddelaars: het uitvoeren van interculturele bemiddelingsopdrachten bij Nederlandstalige voorzieningen in het Brusselse hoofdstedelijk gewest teneinde de toegang tot (gezondheids-)zorg van de hulpvrager te verbeteren; het vervullen van een brugfunctie tussen hulpvrager en hulpverlener bij infosessies rond gezondheidspromotie en preventie en andere bemiddelingsopdrachten; 6

7 M.b.t. de functie van de teamverantwoordelijke: het begeleiden van de interculturele bemiddelaars; het matchen van de aangevraagde bemiddelingsopdrachten aan de beschikbaarheid van de interculturele bemiddelaars; het structureel evalueren van de detacheringsopdrachten aan de hand van een gestandaardiseerd evaluatiefiche; gedetecteerde noden inzake interculturalisering van de zorg en specifieke ondersteuning bij de ICB s worden steeds besproken met minstens één van de volgende partners: de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad, het Huis voor Gezondheid, het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van CGG Brussel of het Agentschap voor Integratie en Inburgering; het verder uitbouwen van het netwerk met relevante Brusselse welzijns- of gezondheidsinstellingen; het continueren en waar mogelijk intensifiëren van de samenwerking met Brussel Onthaal m.b.t. informatie-uitwisseling, wederzijdse doorverwijzing en afstemming gebruikers. Wijze van meten M.b.t. het uitvoeren van interculturele bemiddelingsopdrachten: overzicht van de aangevraagde opdrachten (aanvrager) in het Brussels hoofdstedelijk gewest inzake interculturele bemiddeling (tolken, vorming, voorlichting, overleg, pleitbezorging) via het oproepsysteem; overzicht van de gepresteerde opdrachten (aanvrager, onderwerp en intercultureel bemiddelaar) in het Brussels hoofdstedelijk gewest inzake interculturele bemiddeling (tolken, vorming, voorlichting, overleg, pleitbezorging) via het oproepsysteem; overzicht van de detacheringen; overzicht van de infosessies rond gezondheidspromotie en preventie; overzicht van de in dienst zijnde ICB ers; M.b.t. de functie van de teamverantwoordelijke: overzicht van de acties inzake begeleiding van de ICB ers (stage, vorming en intervisie); rapportage van de matching van de aangevraagde bemiddelingsopdrachten aan de beschikbaarheid van de interculturele bemiddelaars; overzicht van de evaluaties van de detacheringsopdrachten; oplijsting van de op basis van de inzet van de ICB ers gedetecteerde noden inzake interculturalisering van de zorg en specifieke ondersteuning alsook de wijze waarop deze noden worden opgenomen door minstens één van de volgende vier partners: de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad, het Huis voor Gezondheid, het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van CGG Brussel of het Agentschap voor Integratie en Inburgering; 7

8 rapportage van de verdere uitbouw van het netwerk met relevante Brusselse welzijns- of gezondheidsinstellingen, waarbij het initiatief tot samenwerking afhankelijk is van diegene met de concrete ondersteuningsvraag; rapportage over de samenwerking met Brussel Onthaal m.b.t. informatie-uitwisseling, wederzijdse doorverwijzing en afstemming gebruikers; Titel initiatief: Algemene werking 2016 Initiatiefnemer: Vzw Lhiving Vzw Lhiving biedt psychosociale begeleiding op maat aan kansarme, chronisch zieke mensen en hun omgeving met als doel de gezondheid van de hulpvragers te verbeteren en participatie aan de maatschappij te verhogen. De werking richt zich zowel naar alleenstaanden als naar gezinnen (al dan niet met kinderen). De vzw Lhiving heeft drie deelwerkingen: een semiresidentiële werking, een ambulante werking en de Antenne. De begeleiding van het individu en zijn/haar gezin wordt aangevuld met een aanbod aan groepsactiviteiten, zowel voor volwassenen als voor kinderen. M.b.t. de Antennewerking: o inspelen op vragen naar informatie, doorverwijzing of begeleiding; o indien aangewezen, effectieve en kwaliteitsvolle doorverwijzing organiseren naar andere welzijns-, gezins-, en gezondheidsorganisaties; o indien nodig, hulpvragers doorsturen naar de ambulante en/of semiresidentiële en/of groepswerkingen. M.b.t. de groepsactiviteiten: o het aanbieden van kwaliteitsvolle groepsactiviteiten, met een mix van ontspannende en informerende activiteiten; o deze activiteiten dragen bij tot het doorbreken van sociaal isolement en bevorderen de re-integratie in de maatschappij. M.b.t. de ambulante werking: o psychosiaal begeleiden van het doelpubliek. 8

9 Wijze van meten 1) Een inhoudelijk eindverslag over het initiatief ten laatste op 31/03/2017. Dit verslag rapporteert over het verloop van het initiatief en zal in het bijzonder aantonen in welke mate de resultaten, zoals deze zijn opgenomen in voorliggende overeenkomst, zijn gerealiseerd met de vereiste verantwoording indien deze niet of niet volledig zijn gerealiseerd. Dit verslag bevat minstens M.b.t. de Antennewerking: o Registratie aantal (nieuwe) meldingen bij de Antenne (opsplitsing Brussel/ niet-brussel + verwijzer) met de concrete vraag naar informatie, doorverwijzing of begeleiding; o rapport over de gerealiseerde doorverwijzingen; o registratie aantal hulpvragers die werden doorgestuurd naar de ambulante en/of semiresidentiële werking en/of groepswerking. M.b.t. de groepsactiviteiten: o registratie aantal deelnemers per groepsactiviteit; o rapport over hoe deze activiteiten bijdragen tot het doorbreken van sociaal isolement en de re-integratie in de maatschappij bevorderen; M.b.t. de ambulante werking: o registratie aantal mensen dat gebruik maakt van de psychosociale ambulante werking (+ opsplitsing naar chronische ziekten). SD 3 OD 5 Titel initiatief: Taxidienst voor de rijdende huisartsenwacht (2016) Initiatiefnemer: Vzw Brusselse Huisartsenkring De vzw Brusselse Huisartsenkring (BHAK) zorgt voor het vervullen van de Vlaamse wachtdienst in Brussel en biedt maandelijkse medische bijscholingen en allerlei vormen van ondersteuning aan de Nederlandstalige huisartsen in Brussel aan. Steeds minder artsen werden bereid gevonden om met het eigen voertuig in Brussel rijdende huisartsenwacht te doen omwille van o.a. mobiliteits-, parkeer- en veiligheidsproblemen. Om aan deze problematiek tegemoet te komen werd de Taxidienst voor de rijdende huisartsenwacht in het leven geroepen. Huisartsen die bereid zijn om rijdende wacht te doen, kunnen gratis een beroep doen op een taxi om naar hun patiënt te gaan en terug te keren. 9

10 Het aanbieden van een gratis taxidienst aan de leden van de Brusselse Huisartsenkring die rijdende huisartsenwacht doen. Meetindicatoren registratie van het aantal oproepen voor de rijdende wacht in 2016; registratie van het aantal gerealiseerde ritten met het taxisysteem in 2016; registratie van het aantal artsen dat rijdende wacht doet in 2016; registratie van het aantal van deze artsen dat in 2016 een beroep doet op de taxidienst; registratie van de nieuwe gebruikers (huisartsen en huisartsen in opleiding) van de taxidienst in Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de subsidiëring van gezondheidsinitiatieven - deel 1 nr van De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL 10

Bijlage nr. 1 Fiches. Projectomschrijving

Bijlage nr. 1 Fiches. Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Tuberculosebestrijding in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en dienstverlening via het Centrum Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) in Brussel (2015) Initiatiefnemer:

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiches

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiches Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0484 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Tuberculosebestrijding in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en dienstverlening

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Algemene werking huisvestingskosten 2013 Initiatiefnemer: Vzw Den Teirling

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Algemene werking huisvestingskosten 2013 Initiatiefnemer: Vzw Den Teirling BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Algemene werking 2013 + huisvestingskosten 2013 Initiatiefnemer: Vzw Den Teirling Vzw Den Teirling is een dagactiviteitencentrum en ontmoetingsplaats voor

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 FICHE Titel initiatief: Themawerkingen Rom-zigeuners, Opvangbeleid en Sociale Cohesie Initiatiefnemer: Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel vzw, (0433.527.154), Werkhuizenstraat

Nadere informatie

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche. Projectomschrijving Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0805 22-06-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring thuiszorg vzw Familiehulp Projectomschrijving

Nadere informatie

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID

DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID DE VIJF FUNCTIES BINNEN HET VERNIEUWDE MODEL GEESTELIJKE GEZONDHEID Functie 1 Activiteiten op het vlak van preventie; geestelijke gezondheidszorgpromotie; vroegdetectie, -interventie en -diagnosestelling

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent

Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opleiding en werkervaring aanvullende thuiszorg vzw Aksent Projectomschrijving Het project wordt opgenomen binnen volgende strategische en

Nadere informatie

b. Samenwerking met de gezondheidspromotor van MediKuregem voor thema s in verband met gezonde voeding

b. Samenwerking met de gezondheidspromotor van MediKuregem voor thema s in verband met gezonde voeding Bijlage nr. 1 Fiches Stedenfonds SD 3 OD 7 Titel initiatief : Gezonde voeding en beweging: de buurt en de eerste lijn in actie Initiatiefnemer: vzw Wijkgezondheidscentrum MediKuregem Het project kan worden

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds

en de vzw Link=Brussel, Marcqstraat 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Daniel ALLIET, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

(Net)werking van een PAAZ

(Net)werking van een PAAZ (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) en Henrik Palmans (psychiatrisch verpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/-

Nadere informatie

Vormingsmodules Cultuursensitieve Zorg

Vormingsmodules Cultuursensitieve Zorg Vormingsmodules Cultuursensitieve Zorg MODULE INLEIDING Vaak gebruikte begrippen zoals cultuur, etniciteit, nationaliteit, ras worden gedefinieerd Impact van cultuur op mentaal lijden wordt besproken Migratiedynamieken

Nadere informatie

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes

Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Al gehoord van de 107? Mieke Craeymeersch, directeur Similes Heb je al gehoord van de 107? Niet 101 of 102 of 105 maar 107? gebaseerd op het nummer van het artikel in het KB over de ziekenhuizen die de

Nadere informatie

en de vzw Brusselse Welzijns en GezondheidsRaad, Blekerijstraat 25 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Johan MARTENS, voorzitter, anderzijds

en de vzw Brusselse Welzijns en GezondheidsRaad, Blekerijstraat 25 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Johan MARTENS, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 6 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Centrum algemeen welzijnswerk Brussel (464.230.122), Priemstraat 19A te 1000 Brussel

Centrum algemeen welzijnswerk Brussel (464.230.122), Priemstraat 19A te 1000 Brussel 1. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Algemeen welzijnswerk CAW Brussel Centrum algemeen welzijnswerk Brussel (464.230.122), Priemstraat 19A te 1000 Brussel Omschrijving van

Nadere informatie

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN

VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN VERENIGING VLAAMSE OCMW-SECRETARISSEN AFDELING WEST-VLAANDEREN ALGEMENE VERGADERING TORHOUT 22 JANUARI 2015 1 www.desocialekaart.be wegwijs in welzijn en gezondheid 2 VOORSTELLING wat waar? door wie voor

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM

INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM INFORMATIEBLAD PATIENTEN WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM DE ZILVEREN KNOOP VZW WELKOM IN ONS WIJKGEZONDHEIDSCENTRUM In deze folder vind je informatie over de werking van het wijkgezondheidscentrum Aarzel niet om

Nadere informatie

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment

tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment tractor 30 maart 2011 ACT Assertive Community Treatment Behandelmethodiek die door haar specifieke aanpak patiënten met psychisch lijden wil helpen bij het: Bevorderen van herstel en rehabilitatie Bevorderen

Nadere informatie

INHOUD. Solentra vzw. Ontstaansgeschiedenis. Aanbod en doelgroep. Methodiek: PACCT

INHOUD. Solentra vzw. Ontstaansgeschiedenis. Aanbod en doelgroep. Methodiek: PACCT Solentra vzw Cultuursensitieve psychologische hulpverlening Lotte Lenaers- Psychologe Solentra vzw INHOUD Ontstaansgeschiedenis Aanbod en doelgroep Methodiek: PACCT 2 1 HOE HET BEGON Onbeantwoorde vraag

Nadere informatie

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond

De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond De Meander is er voor mensen die een vraag hebben naar informatie, ondersteuning of begeleiding rond alcohol, illegale drugs, medicatie en gokken. Doelgroep Meander: Iedereen met problemen in verband met

Nadere informatie

5/22/2017 Expertisecentrum dementie Memo

5/22/2017 Expertisecentrum dementie Memo Van droom tot realiteit Start: ECD Memo ruim 10 jaar ervaring met JD Eerste zaadje: voorjaar 2015 Lancering ZC op 14/06/2016 N.a.v. Vele noodkreten van families met JD Weinig aangepaste zorgverlening voor

Nadere informatie

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG

Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie. Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Lokale besturen kunnen werken aan toegankelijkheid van zorg en preventie Veerle Cortebeeck, stafmedewerker lokaal gezondheidsbeleid VVSG Overzicht 1. Toegankelijkheid: 7 B s 2. Toepassing 7 B s lokale

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden

Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken. Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Huisartsen Maasmechelen Dilsen-Stokkem - Lanaken Katrien De Wilde Jan Van den Eeden Wanneer de nood het hoogst is Als je willekeurig 3 Belgen rond een tafel plaatst, zal gemiddeld één van hen doorheen

Nadere informatie

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken

nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 126 van JORIS POSCHET datum: 17 november 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Preventiebeleid hiv en soa s - Stand van zaken Het Wetenschappelijk

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK

EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK EERSTELIJN EN DE MIDDELENGEBRUIK: DE ROL VAN EEN HUISARTS IN EEN REGIONAAL NETWERK Van een kijk als solist naar interdisciplinair samenwerken Rita Verrando, huisarts Brussel, 14 november 2014 De rol van

Nadere informatie

De diensten justitieel welzijnswerk voor Justitiabelen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De diensten justitieel welzijnswerk voor Justitiabelen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 1 De diensten justitieel welzijnswerk voor Justitiabelen erkend door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 1. Activiteitensector Deze diensten zijn psychosociale diensten van eerstelijnsbijstand

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016. Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES WELZIJN 2016 Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin Datum ontvangst (wordt door de administratie ingevuld): Naam van de organisatie : Gevraagd bedrag:. Hoe de aanvraag

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE

NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE NETWERK GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG REGIO IEPER - DIKSMUIDE Situering De overheid ontwikkelde een globale visie op wat er nodig is om te komen tot een (nog) betere geestelijke gezondheidszorg, weliswaar

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld.

Met de zesde staatshervorming is de bevoegdheid voor de moeder-kindeenheden naar Vlaanderen overgeheveld. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 502 van KATRIEN SCHRYVERS datum: 23 maart 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Moeder-kindeenheden - Stand van zaken Voor de meeste vrouwen

Nadere informatie

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen

De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen De patiënt nu en in de toekomst verwachtingen van patiënten tav verpleegkundigen Vlaams Patiëntenplatform vzw Symposium NVKVV 20 maart 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar

Nadere informatie

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme

Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme Outreach autisme ondersteuning van inclusie van personen met autisme www.hetraster.be Wat is outreach autisme? Outreach autisme bestaat uit vorming en advies voor iedereen die deskundiger wil worden in

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving

Bijlage nr. 1. capaciteitsuitbreiding Nieuwkinderland vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene. Titel initiatief: Organisator: Projectomschrijving Bijlage nr. 1 Fiche Stedenfonds SD2-OD2 voor overeenkomst met vzw Kinderdagverblijf Lutgardisschool Elsene, vzw Sint-Goedele Brussel, vzw Ukelele, vzw Ukkepuk-VRT, vzw Kinderdroom Evere, vzw De Molenketjes,

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002

Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Collegebesluit nr. 01/305 12 juli 2001 Besluit houdende wijziging van diverse collegebesluiten in het kader van de invoering van de euro op 1 januari 2002 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012

Vlaams Patiëntenplatform vzw. Ups en downs 12 februari 2012 Je rechten als patiënt Vlaams Patiëntenplatform vzw Ups en downs 12 februari 2012 1 Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Een paar vaststellingen 3. Wet op de patiëntenrechten en verpleegkundigen

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016

Lokaal loket kinderopvang. Resultaten enquête 2016 Lokaal loket kinderopvang Resultaten enquête 2016 Inleiding Doelstelling: kinderopvang als basisvoorziening Recht van elk kind/ elk gezin op een kwaliteitsvolle dienstverlening Opvang in voldoende mate

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE OVERZICHT VAN DE CONVENTIES ONDER DE VLAAMSE OVERHEID RESSORTEREND: PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE EN VERSLAVINGSZORG Elke Frans en Tineke Oosterlinck - beleidsmedewerkers Zorg en Gezondheid PSYCHOSOCIALE REVALIDATIE

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

GEZONDHEIDSENQUETE 2013

GEZONDHEIDSENQUETE 2013 GEZONDHEIDSENQUETE 2013 RAPPORT 3: GEBRUIK VAN GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSDIENSTEN Sabine Drieskens, Lydia Gisle (ed.) Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 02/426 24 oktober 2002 Besluit houdende de aanvulling en wijziging van collegebesluit nr. 02/19 houdende de uitvoering van het Actieplan/Stappenplan 2002 in het kader van het Sociaal

Nadere informatie

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT

DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT DE RECHTEN VAN DE SLAPENDE PATIËNT Els Meerbergen Vlaams Patiëntenplatform vzw 21 maart 2013 5 de NACHTCONGRES NVKVV Inhoud 1. Wat is het Vlaams Patiëntenplatform vzw? 2. Welke patiëntenrechten zijn er?

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 4. Kwaliteitssysteem 4.3 Deelname aan externe overlegorganen. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb 4.3.-versie 1 1/6 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/01/2014 DOEL (B.S. van 4-2-2011) Artikel 46 1 en 2, bijlage 3,4 c DEELNAME AAN EXTERNE OVERLEGORGANEN

Nadere informatie

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG

PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG PAKKET WOONONDERSTEUNING GEÏNTEGREERDE ZORG Bij de ondersteuningspakketten geïntegreerde zorg staat de zorgaanbieder, in dialoog met jou, in voor de volledige organisatie van zorg en begeleiding. Deze

Nadere informatie

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking

Parelcoaching. Leuven. Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking Parelcoaching Leuven Perinatale zorg versterken door lokale samenwerking 1. Historiek Historiek 2004: Opstart Parelcoaching UZLeuven Voorzichtige opstart Parelnetwerk Leuven 2014 Parelnetwerk goeddraaiend

Nadere informatie

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname

Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Project Versterking van Palliatieve Zorg in Suriname Ernstig zieke mensen voor wie geen genezing meer mogelijk is, willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen in hun eigen vertrouwde omgeving.

Nadere informatie

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT

vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG ONZEOPDRACHT vzw beschut wonen DE OVERWEG bewoners De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische problematiek en/of psychosociale

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT

Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website, jaarverslag). Wees dus zo concreet mogelijk. DRAFT Overkop - Huizen voor jongeren in het kader van het Rode Neuzen Fonds Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie (jury, website,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Begeleiding jonge kinderen Spreker: Krista De Vos (Kind en Gezin) Kind en Gezin Kleine kinderen, wij maken er werk van! 1 Voorgeschiedenis 1919: Nationaal Werk voor het Kinderwelzijn

Nadere informatie

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ

Als acuut residentieel dient te. (Net)werking van een PAAZ Als acuut residentieel dient te worden (Net)werking van een PAAZ Frederic Ulburghs (hoofverpleegkundige) Voorstelling PAAZ Enkele cijfers: +/- 13 FTE verpleegkundigen +/- 3 FTE psychologen +/- 1,5 FTE

Nadere informatie

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg

Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Historiek en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg Info avond SEL Waasland 24 mei 2012 Sint-Niklaas Stefaan Baeten Directeur psychiatrisch centrum Sint-Hiëronymus Historische context

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016

OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 OVERZICHT TERUGBETALING NIET-DRINGEND ZIEKENVERVOER IN VLAANDEREN HEVERLEE, NOVEMBER 2016 1. Context Regelmatig verschijnen in de media verhalen van patiënten die een heel hoge factuur moeten betalen voor

Nadere informatie

Hiv/aids Verpleegkundig perspectief

Hiv/aids Verpleegkundig perspectief Hiv/aids Verpleegkundig perspectief Geert Peuskens Cursus hiv en aids, de multi-disciplinaire aanpak Les 7 15 april 2008 www.itg.be rubriek Onderwijs & Training Reden hospitalisaties Laattijdige diagnose

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen

Voorstel van resolutie. betreffende een meer doeltreffende preventie van vrouwelijke genitale verminking in Vlaanderen stuk ingediend op 1680 (2011-2012) Nr. 1 19 juni 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van de dames Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge en Linda Vissers en de heren Frank Creyelman, Filip Dewinter,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

BELEIDSNOTA GEZONDHEID

BELEIDSNOTA GEZONDHEID BELEIDSNOTA GEZONDHEID Ingediend door mevrouw Brigitte GROUWELS, Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken BELEIDSBRIEF GEZONDHEID INHOUD 2 Inleiding 3 1. Uitbouw bestaande gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

6.1.1. De gezondheidstoestand

6.1.1. De gezondheidstoestand 6.1. Kernboodschap 6.1.1. De gezondheidstoestand Er is een verschuiving in het morbiditeitsprofiel in vergelijking met de gegevens over overlijden. In vergelijking met de voornaamste oorzaken van overlijden

Nadere informatie

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak

Burnout bij huisartsen preventie en aanpak Burnout bij huisartsen preventie en aanpak P. Jonckheer (KCE), S. Stordeur (KCE), G. Lebeer (METICES, ULB), M. Roland (CUMG-ULB), J. De Schampheleire (TESA-VUB), M. De Troyer (METICES, ULB), N. Kacenelenbogen

Nadere informatie

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw

EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw BIJLAGE Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: EVA Ontwikkelingsstructuur en Bricoteam Emancipatie Via Arbeid vzw Projectomschrijving De vzw Emancipatie Via Arbeid (EVA) is een ontwikkelingsstructuur

Nadere informatie

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken

Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken Mobiele teams in Zuid-West- Vlaanderen stand van zaken 1 juni 2015 door Soetkin Kesteloot, Netwerkcoördinator Z-W-Vl Inleiding Hervormingen in geestelijke gezondheidszorg (art. 107) Voor doelgroep volwassenen

Nadere informatie

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016

Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 Aanvraag van subsidies voor projecten toegankelijkheid sport en jeugdwerk voor kinderen in armoede - 2016 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op

brugfiguren 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op 5 praktische aanbevelingen voor organisaties die een beroep doen op brugfiguren Jouw organisatie wil een brugfiguur inzetten. Met welke factoren moet je rekening houden? Hier vind je vijf essentiële voorwaarden

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

VR DOC.0330/2

VR DOC.0330/2 VR 2017 3103 DOC.0330/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van een vernieuwend en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen

Nadere informatie

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel,

de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, BIJLAGE Bijlage nr. 11 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek Psychologisch onderzoek Ouderen Psychologisch onderzoek Introductie Tijdens uw behandeling kan aan u gevraagd worden om mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker

OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker OCMW DENDERMONDE SOCIAAL HUIS in DENDERMONDE zoekt maatschappelijk werker Job onbepaalde duur (niet via uitzendkantoren) 1 Ft mw er tewerkgesteld in het Onthaalteam Functieomschrijving Het Sociaal Huis

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 657 (2016-2017-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 1 FEBRUARI 2017 INTERPELLATIE Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 1 februari 2017 INTEGRAAL VERSLAG

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden

AGENDA OPENBARE ZITTING. 12 februari 2013. Aan de raadsleden 12 februari 2013 Aan de raadsleden Graag nodigen wij u uit tot de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. De zitting vindt plaats op 21 februari 2013 om 20u in de raadzaal van het OCMW, Gootje

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart

Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Ambulante hulpverlening bij personen met een dubbel diagnose Het outreachproject Vlaams- Brabant: stand van zaken drie jaar na de opstart Isabel Piot Sean Vandevoort Eddy Weyts Overzicht presentatie Een

Nadere informatie

Dementiepoli. Ouderen

Dementiepoli. Ouderen Dementiepoli Ouderen Dementiepoli Informatie voor cliënten, familie en betrokkenen Met deze folder willen we u en uw familieleden en/of verzorgers graag informeren over de gang van zaken bij de dementiepoli.

Nadere informatie