BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiches

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiches"

Transcriptie

1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Tuberculosebestrijding in het Brusselse hoofdstedelijke gewest en dienstverlening via het Centrum Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) in Brussel (2016) Initiatiefnemer: Vzw Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding In Brussel beschikt de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT) over een eigen (Consultatie)Centrum voor Respiratoire Gezondheidszorg (CRG) dat preventief tuberculose opspoort in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De VGC subsidieert het CRG gedeeltelijk (personeelsmiddelen voor 1 VTE staffunctie en werkingsmiddelen). Het hoofddoel van het project is de tuberculose-incidentie in het Brussels hoofdstedelijk gewest te doen dalen. De hulpverlening is laagdrempelig en gratis voor de patiënt. Consultatie CRG gebeurt aan het Sint-Pietersziekenhuis. Het overige werk van het CRG gebeurt in de Eendrachtstraat 56 te 1050 Brussel (Elsene). acties ondernemen m.b.t. opsporing van tuberculose; verder zetten van de consultaties en het zetten van testen aan het Sint-Pietersziekenhuis; tuberculosepatiënten met een vermoeden van therapieontrouw opvolgen; huisbezoeken doen bij o.a. mensen van wie verwacht wordt dat zij hun nodige medicatie niet goed zullen innemen; Wijze van meten rapportering van de acties m.b.t. opsporing van tuberculose; cijfergegevens over de werkzaamheden van het CRG (opgesplitst: Sint-Pietersziekenhuis en Eendrachtstraat); 1

2 Titel initiatief: Algemene werking 2016 Initiatiefnemer: UZ Brussel Dagcentrum TOPAZ Het supportief dagcentrum TOPAZ biedt ondersteuning aan patiënten met een ongeneeslijke progressieve levensbedreigende aandoening en aan hun naastbestaanden. Het dagcentrum zorgt voor een complementaire zorg binnen de thuiszorg en functioneert mee als brugfunctie tussen ziekenhuis en thuiszorg. In het dagcentrum kan men terecht voor psychologische raadpleging door een klinisch psycholoog, medische hulp (waarvoor anders hospitalisatie nodig zou zijn), consultatie pijn- en symptoomcontrole door een geneesheer-specialist, verpleegkundige zorg, fysieke zorg, In het dagcentrum kan men ook terecht voor diverse creatieve en ontspanningsactiviteiten. De zorgvraag wordt maximaal gedetecteerd om aangepaste zorg te bieden. TOPAZ functioneert tevens als ontmoetingsplaats waar men in een huiselijke sfeer steun kan vinden bij lotgenoten, vrijwilligers en professionelen. Sedert 2013 heeft TOPAZ, naast de locatie in Wemmel, ook een plek in Brussel gevonden (TOPAZ Campus Brussel: Sainctelettesquare 17) om zodoende de Brusselse doelgroep beter te bereiken. verder zetten van de activiteiten als supportief dagcentrum: het aanbieden van (para)medische zorg; de activiteiten van TOPAZ Wemmel en Campus Brussel in kaart brengen; het aanbod op Campus Brussel verder uitbouwen; het verder opvolgen van de ontwikkelingen op Vlaams en Federaal niveau m.b.t. erkenning/verdere financiering door andere overheden. Wijze van meten rapportering van de activiteiten, opgedeeld naar TOPAZ Wemmel en Campus Brussel; cijfergegevens over het aantal bezoekers in TOPAZ Wemmel en op Campus Brussel; onderzoeken en rapporteren welk gedeelte van de werking kan verschoven worden van TOPAZ Wemmel naar Campus Brussel; rapportering van de evoluties en van de geleverde inspanningen m.b.t. andere overheden. 2

3 Titel initiatief: Terreinwerking naar mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Brussel Initiatiefnemer: Vzw Sensoa Met het project Terreinwerking naar mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Brussel wil Sensoa op lokaal niveau een terreinwerking uitbouwen rond hiv naar de doelgroep homomannen. Deze terreinwerking heeft een positieve band met de homohoreca en de holebiverenigingen. De doelgroep wordt bereikt via de homohoreca, via internet en via gedrukte doelgroepmedia. Homomannen blijven de grootste groep die in België met hiv wordt besmet. De resultaten van de SIALON II-studie geven aan dat de prevalentie van hiv in Brussel onder homomannen bijzonder hoog is (1/8 Brusselse homomannen heeft hiv tegenover 1/20 Vlaamse homomannen). Sensoa werkt in 2016 verder aan een gezamenlijke strategie voor de komende jaren m.b.t. preventie naar de doelgroep en zoekt i.s.m. de Brusselse partners naar antwoorden. preventie-activiteiten ontwikkelen naar homomannen m.b.t. hiv en aids; relaties ontwikkelen en/of samenwerking verder uitbouwen met Brusselse lokale partners (Lhiving, TOPAZ, ); het samenwerkingsverband met de Franstalige partner Ex-Aequo bestendigen; samen met Brusselse partners werken aan een gezamenlijke strategie voor preventie van hiv en soa in Brussel; verbeteren van de zichtbaarheid en de impact van specifieke preventie-interventies in het Brusselse uitgaansleven; ondersteuning bieden bij concrete uitvoering van initiatieven van derden in Brussel. Wijze van meten rapportering van de (combinatie)preventie-activiteiten naar homomannen m.b.t. hiv en aids rapportering van de samenwerkingsverbanden met Brusselse lokale partners (Lhiving, TOPAZ, ) en oplijsting van alle concrete Brusselse lokale initiatieven waaraan de preventiewerker meegewerkt heeft; rapportering van het samenwerkingsverband met de Franstalige partner Ex-Aequo; op basis van de resultaten van het prevalentie onderzoek SIALON II rapportering van het samenwerkingsverband met de Brusselse partners m.b.t. de gezamenlijke strategie voor de komende jaren m.b.t. preventie naar deze doelgroep; registratie van contactrondes/gesprekken in het Brusselse uitgaansleven m.b.t. dit project. 3

4 Titel initiatief: Algemene werking 2016 Initiatiefnemer: Vzw Medimmigrant Vzw Medimmigrant is een organisatie die zich richt tot mensen in een precaire verblijfssituatie die wonen in het Brussels hoofdstedelijk gewest als tot hun omgeving en tot professionele hulpverleners die in het Brussels hoofdstedelijk gewest werken. De vzw wil voornoemde doelgroepen informeren over medisch gerelateerde thema s en hen ondersteunen in het bekomen van een antwoord op hun vraag (informeren en bemiddelen). De hulpverlening bestaat uit individuele dienstverlening en structureel werk. Daarnaast neemt de organisatie ook een beleidsadviserende taak op. Medimmigrant beschikt en beheert ook een medisch fonds. Dit fonds is bedoeld voor het betalen van medische prestaties/kosten aan derden (normaliter 50 % van de factuur) voor wie het recht op een ziekenfonds of de regelgeving dringende medische hulp (OCMW) of medische begeleiding van Fedasil niet mogelijk is. de permanentiemomenten van Medimmigrant uitbreiden; het verder zetten van de individuele hulpverlening en het structurele werk; het verder beheren van het medisch fonds; het verrichten van beleidsondersteunend werk beleidsadvisering; intensifiëren van contacten en vormingen naar Brusselse OCMW s; met ca. 5 OCMW s structurele contacten op regelmatige basis uitbouwen; werken met een nieuw communicatie-instrument in de vorm van informatiefiches die vertrekken vanuit het verblijfsstatuut en weergeven hoe de toegang tot gezondheidszorg er concreet uitziet; inspanningen verrichten naar de GGC Bijstand aan Personen voor het bekomen van subsidies m.b.t. project dak- en thuislozensector. Wijze van meten rapportering van de impact van de uitbreiding van de permanentiemomenten van Medimmigrant; registratie aantal oproepen voor individuele hulpverlening (telefonisch en via ); 4

5 opsommen van de nieuw ontwikkelde tools in het kader van het structurele werk in rapportering van de verspreiding ervan; doorsturen van de facturen van het medisch fonds naar de administratie van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie; opsomming acties in het teken van beleidsondersteunend werk beleidsadvisering; rapportering acties naar de OCMW s; rapportering verspreiding informatiefiches die vertrekken vanuit het verblijfsstatuut en weergeven hoe de toegang tot gezondheidszorg er concreet uitziet. Titel initiatief: Algemene werking (2016) Initiatiefnemer: Vzw Den Teirling Vzw Den Teirling is in 1998 opgestart als antwoord op de vraag naar laagdrempelige ontmoetingsplaatsen en dagactiviteiten voor personen met psychische/psychiatrische problemen in Brussel. Anno 2016 is deze organisatie geëvolueerd naar een belangrijke netwerkpartner in de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie heeft als voornaamste doelstelling de doelgroep een op maat en niet-therapeutische ondersteuning aan te bieden die hen mee op weg kan zetten naar herstel. 1) aanbieden van 2 laagdrempelige ontmoetingsplaatsen (Den Teirling en Kyvos); 2) organiseren van een niet-therapeutische begeleiding voor de hulpvrager, zowel intern als extern, die bijdraagt tot een betere (mentale) gezondheid van de hulpvrager; 3) onderzoeken, aangaan en/of onderhouden van samenwerkingsverbanden zowel met de geestelijke gezondheidsvoorzieningen als met welzijns- en culturele organisaties, waarbij specifiek aandacht gaat naar a. het onderzoeken van de mogelijkheden tot samenwerking met de Herstelacademie; b. het bijdragen tot het in kaart brengen van de in Brussel georganiseerde activiteiten voor mensen met een psychiatrische en/of psychische problematiek; 4) bijdragen aan een correcte beeldvorming van de doelgroep; 5) registreren van het gebruikersprofiel. 5

6 Wijze van meten registratie aantal bezoekers per locatie per maand + analyse; overzicht waaruit blijkt hoe de hulpvragers werden begeleid; overzicht over de onderzochte, aangegane en/of onderhouden samenwerkingsverbanden, waarbij specifieke aandacht gaat naar: o het onderzoek naar de mogelijkheden tot samenwerking met de Herstelacademie; o de bijdrage tot het in kaart brengen van de in Brussel georganiseerde activiteiten voor mensen met een psychiatrische en/of psychische problematiek; Overzicht van de ondernomen acties met het oog op het bijdragen tot een correcte beeldvorming van de doelgroep; Registratie van het gebruikersprofiel (verwijzer, aantal deelgenomen activiteiten per maand, nieuwe of oude aanmelding, woonplaats en leeftijd) op niveau van de organisatie. Titel initiatief: Algemene werking dienst interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg 2016 Initiatiefnemer: Vzw Foyer De dienst Interculturele bemiddeling in de gezondheidszorg van vzw Foyer is gespecialiseerd in het overbruggen van taal- en cultuurbarrières tussen hulpverleners en hulpvragers met een migratiegeschiedenis. Door deze dienstverlening verbetert de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg voor mensen met een migratiegeschiedenis. De dienstverlening gebeurt enerzijds via vaste detachering van interculturele bemiddelaars naar een aantal partnerorganisaties en anderzijds via de occasionele bemiddelingsopdrachten die werden aangevraagd via een algemene permanentie (oproepsysteem). De interculturele bemiddelaars worden ook ingezet bij infosessies rond gezondheidspromotie en preventie in samenwerking met partnerorganisaties. De functie van teamverantwoordelijke wordt ingevuld met taken die zowel betrekking hebben op de omkadering van de interculturele bemiddelingsopdrachten als op taken gelinkt aan interculturalisering van de zorg. M.b.t. de taken van de intercultureel bemiddelaars: het uitvoeren van interculturele bemiddelingsopdrachten bij Nederlandstalige voorzieningen in het Brusselse hoofdstedelijk gewest teneinde de toegang tot (gezondheids-)zorg van de hulpvrager te verbeteren; het vervullen van een brugfunctie tussen hulpvrager en hulpverlener bij infosessies rond gezondheidspromotie en preventie en andere bemiddelingsopdrachten; 6

7 M.b.t. de functie van de teamverantwoordelijke: het begeleiden van de interculturele bemiddelaars; het matchen van de aangevraagde bemiddelingsopdrachten aan de beschikbaarheid van de interculturele bemiddelaars; het structureel evalueren van de detacheringsopdrachten aan de hand van een gestandaardiseerd evaluatiefiche; gedetecteerde noden inzake interculturalisering van de zorg en specifieke ondersteuning bij de ICB s worden steeds besproken met minstens één van de volgende partners: de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad, het Huis voor Gezondheid, het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van CGG Brussel of het Agentschap voor Integratie en Inburgering; het verder uitbouwen van het netwerk met relevante Brusselse welzijns- of gezondheidsinstellingen; het continueren en waar mogelijk intensifiëren van de samenwerking met Brussel Onthaal m.b.t. informatie-uitwisseling, wederzijdse doorverwijzing en afstemming gebruikers. Wijze van meten M.b.t. het uitvoeren van interculturele bemiddelingsopdrachten: overzicht van de aangevraagde opdrachten (aanvrager) in het Brussels hoofdstedelijk gewest inzake interculturele bemiddeling (tolken, vorming, voorlichting, overleg, pleitbezorging) via het oproepsysteem; overzicht van de gepresteerde opdrachten (aanvrager, onderwerp en intercultureel bemiddelaar) in het Brussels hoofdstedelijk gewest inzake interculturele bemiddeling (tolken, vorming, voorlichting, overleg, pleitbezorging) via het oproepsysteem; overzicht van de detacheringen; overzicht van de infosessies rond gezondheidspromotie en preventie; overzicht van de in dienst zijnde ICB ers; M.b.t. de functie van de teamverantwoordelijke: overzicht van de acties inzake begeleiding van de ICB ers (stage, vorming en intervisie); rapportage van de matching van de aangevraagde bemiddelingsopdrachten aan de beschikbaarheid van de interculturele bemiddelaars; overzicht van de evaluaties van de detacheringsopdrachten; oplijsting van de op basis van de inzet van de ICB ers gedetecteerde noden inzake interculturalisering van de zorg en specifieke ondersteuning alsook de wijze waarop deze noden worden opgenomen door minstens één van de volgende vier partners: de Brusselse Welzijns- en gezondheidsraad, het Huis voor Gezondheid, het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van CGG Brussel of het Agentschap voor Integratie en Inburgering; 7

8 rapportage van de verdere uitbouw van het netwerk met relevante Brusselse welzijns- of gezondheidsinstellingen, waarbij het initiatief tot samenwerking afhankelijk is van diegene met de concrete ondersteuningsvraag; rapportage over de samenwerking met Brussel Onthaal m.b.t. informatie-uitwisseling, wederzijdse doorverwijzing en afstemming gebruikers; Titel initiatief: Algemene werking 2016 Initiatiefnemer: Vzw Lhiving Vzw Lhiving biedt psychosociale begeleiding op maat aan kansarme, chronisch zieke mensen en hun omgeving met als doel de gezondheid van de hulpvragers te verbeteren en participatie aan de maatschappij te verhogen. De werking richt zich zowel naar alleenstaanden als naar gezinnen (al dan niet met kinderen). De vzw Lhiving heeft drie deelwerkingen: een semiresidentiële werking, een ambulante werking en de Antenne. De begeleiding van het individu en zijn/haar gezin wordt aangevuld met een aanbod aan groepsactiviteiten, zowel voor volwassenen als voor kinderen. M.b.t. de Antennewerking: o inspelen op vragen naar informatie, doorverwijzing of begeleiding; o indien aangewezen, effectieve en kwaliteitsvolle doorverwijzing organiseren naar andere welzijns-, gezins-, en gezondheidsorganisaties; o indien nodig, hulpvragers doorsturen naar de ambulante en/of semiresidentiële en/of groepswerkingen. M.b.t. de groepsactiviteiten: o het aanbieden van kwaliteitsvolle groepsactiviteiten, met een mix van ontspannende en informerende activiteiten; o deze activiteiten dragen bij tot het doorbreken van sociaal isolement en bevorderen de re-integratie in de maatschappij. M.b.t. de ambulante werking: o psychosiaal begeleiden van het doelpubliek. 8

9 Wijze van meten 1) Een inhoudelijk eindverslag over het initiatief ten laatste op 31/03/2017. Dit verslag rapporteert over het verloop van het initiatief en zal in het bijzonder aantonen in welke mate de resultaten, zoals deze zijn opgenomen in voorliggende overeenkomst, zijn gerealiseerd met de vereiste verantwoording indien deze niet of niet volledig zijn gerealiseerd. Dit verslag bevat minstens M.b.t. de Antennewerking: o Registratie aantal (nieuwe) meldingen bij de Antenne (opsplitsing Brussel/ niet-brussel + verwijzer) met de concrete vraag naar informatie, doorverwijzing of begeleiding; o rapport over de gerealiseerde doorverwijzingen; o registratie aantal hulpvragers die werden doorgestuurd naar de ambulante en/of semiresidentiële werking en/of groepswerking. M.b.t. de groepsactiviteiten: o registratie aantal deelnemers per groepsactiviteit; o rapport over hoe deze activiteiten bijdragen tot het doorbreken van sociaal isolement en de re-integratie in de maatschappij bevorderen; M.b.t. de ambulante werking: o registratie aantal mensen dat gebruik maakt van de psychosociale ambulante werking (+ opsplitsing naar chronische ziekten). SD 3 OD 5 Titel initiatief: Taxidienst voor de rijdende huisartsenwacht (2016) Initiatiefnemer: Vzw Brusselse Huisartsenkring De vzw Brusselse Huisartsenkring (BHAK) zorgt voor het vervullen van de Vlaamse wachtdienst in Brussel en biedt maandelijkse medische bijscholingen en allerlei vormen van ondersteuning aan de Nederlandstalige huisartsen in Brussel aan. Steeds minder artsen werden bereid gevonden om met het eigen voertuig in Brussel rijdende huisartsenwacht te doen omwille van o.a. mobiliteits-, parkeer- en veiligheidsproblemen. Om aan deze problematiek tegemoet te komen werd de Taxidienst voor de rijdende huisartsenwacht in het leven geroepen. Huisartsen die bereid zijn om rijdende wacht te doen, kunnen gratis een beroep doen op een taxi om naar hun patiënt te gaan en terug te keren. 9

10 Het aanbieden van een gratis taxidienst aan de leden van de Brusselse Huisartsenkring die rijdende huisartsenwacht doen. Meetindicatoren registratie van het aantal oproepen voor de rijdende wacht in 2016; registratie van het aantal gerealiseerde ritten met het taxisysteem in 2016; registratie van het aantal artsen dat rijdende wacht doet in 2016; registratie van het aantal van deze artsen dat in 2016 een beroep doet op de taxidienst; registratie van de nieuwe gebruikers (huisartsen en huisartsen in opleiding) van de taxidienst in Gezien om gevoegd te worden bij Collegebesluit houdende de subsidiëring van gezondheidsinitiatieven - deel 1 nr van De collegeleden, Bianca DEBAETS Pascal SMET Guy VANHENGEL 10